Koordynujący Programy Profilaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koordynujący Programy Profilaktyczne"

Transkrypt

1 Współpraca z lokalnymi instytucjami/jednostkami działającymi w obszarze promocji zdrowia w realizacji zadań pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych upowszechnianie zaleceń KODEKSU WALKI Z RAKIEM: - samorządy lokalne na poziomie gmin, powiatów i województwa, - placówki słuŝby zdrowia, - szkoły oraz placówki nauczania i wychowania na róŝnych poziomach kształcenia, - organizacje pozarządowe, jednostki zrzeszające róŝne środowiska zawodowe, - jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. dolnośląskiego Wojewódzki Ośrodek Współpraca z lokalnymi instytucjami/jednostkami działającymi w obszarze promocji zdrowia w realizacji zadań pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych upowszechnianie zaleceń KODEKSU WALKI Z RAKIEM: - wieloletni partnerzy działań promujących aktywny styl Ŝycia, wolny od tytoniu oraz prawidłowo zbilansowaną dietę: Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Instytut Zdrowia Publicznego, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy 1

2 Wybrane inicjatywy upowszechniające zalecenia profilaktyczne Kodeksu Walki Z rakiem realizowane we współpracy z lokalnymi partnerami: obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu Bieg Po Zdrowie środowiskowa impreza rekreacyjna w ramach III Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia, promująca aktywność fizyczną i zdrową dietę program edukacji antytytoniowej wśród uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych w woj. dolnośląskim W nowym tysiącleciu bez papierosów V edycja Lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 29 maja 2009 r. pod hasłem OstrzeŜenia zdrowotne impreza środowiskowa; happening adresowany do mieszkańców Wrocławia i okolic z udziałem placówek realizujących przedszkolne programy profilaktyki antytytoniowej Nie pal przy mnie i Czyste powietrze wokół nas (działania edukacyjne PSSE we Wrocławiu), oraz Szkoły Podstawowej nr 58 i Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu 2

3 Lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 29 maja 2009 r. pod hasłem OstrzeŜenia zdrowotne występy artystyczne dzieci z Przedszkoli nr 2, 35, 43, 79, 107, 119, 148 we Wrocławiu (7 placówek 181 przedszkolaków), grupy tanecznej FOKUS z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 oraz grupy tanecznej z Gimnazjum nr 28 we Wrocławiu 3

4 Lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 29 maja 2009 r. pod hasłem OstrzeŜenia zdrowotne barwny przemarsz przedszkolaków i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58 we Wrocławiu z hasłami antytytoniowymi (ul. Oławską oraz wokół Wrocławskiego Ratusza) 4

5 5

6 6

7 Lokalne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 29 maja 2009 r. pod hasłem OstrzeŜenia zdrowotne badania profilaktyczne: spirometria (wykonana 52 osobom), pomiar stęŝenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu (wykonany 58 osobom), pomiar ciśnienia (wykonany 116 osobom) i poradnictwo antytytoniowe oraz promocja badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 7

8 rekreacyjna impreza środowiskowa w Parku Juliusza Słowackiego, promująca aktywność fizyczną, zdrowe odŝywianie oraz badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania schorzeń nowotworowych, z udziałem reprezentacji szkół gimnazjalnych z Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego uczestniczących w ogólnopolskim programie edukacyjnym Trzymaj formę! oraz uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieŝy rozwijających swoje zainteresowania w MDK-ach i klubach sportowych biegi dziewcząt i chłopców na dystansie około 1000 m alejami Parku, w róŝnych kategoriach wiekowych oraz bieg otwarty dla dorosłych uczestników imprezy, rozgrywki sportowe druŝyn szkolnych (mini piłka noŝna, rzuty do kosza na czas, tor sprawnościowy na wesoło), drugie śniadanie dla uczestników imprezy (modelowo zbilansowany posiłek), występy artystyczne dzieci i młodzieŝy, pokazy klubów sportowych punkt informacyjny połączony z rozdawnictwem materiałów promujących wśród osób dorosłych udział w programach badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego. 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 ZASIĘG DZIAŁANIA: reprezentacje uczniów wraz z opiekunami (nauczyciele/pedagodzy) z Gimnazjów nr 1, 4, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 30, 38, 40, 48 we Wrocławiu oraz z Gimnazjów w Brzeziej Łące, Czernicy, Kamieńca Wrocławskiego, Chrząstawy Wielkiej oraz Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Szkół Podstawowych nr 3 i 51 we Wrocławiu łącznie 264 osoby dzieci i młodzieŝ z wrocławskich przedszkoli i szkół, klubów sportowych oraz MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu osoby prezentujące róŝnorodne występy artystyczne i pokazy sportowe na scenie oraz przy stoiskach promujących działalność rekreacyjną i kulturalną łącznie 200 osób dorośli mieszkańcy Wrocławia i okolic Łącznie ponad 500 osób 13

14 Program edukacyjny dla młodzieŝy z wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego promujący styl Ŝycia wolny od dymu tytoniowego W NOWYM TYSIĄCLECIU BEZ PAPIEROSÓW V edycja rok szkolny 2009/2010 współpraca z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu 14

15 Cele szczegółowe programu W nowym tysiącleciu bez papierosów wzbogacenie wiedzy uczniów na temat istoty uzaleŝnienia od tytoniu i zdrowotnych konsekwencji palenia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i kondycję zdrowotną swojego otoczenia, promowanie postaw sprzyjających niepaleniu tytoniu, uwraŝliwienie na problem biernej ekspozycji na dym tytoniowy, motywowanie do utrzymywania abstynencji tytoniowej przez całe Ŝycie, kształtowanie umiejętności społecznych sprzyjających podejmowaniu decyzji o niepaleniu papierosów, inspirowanie środowiska szkolnego do zintensyfikowania działań antytytoniowych. Działania edukacyjne z młodzieŝą były prowadzone w szkołach przez nauczycieli / pedagogów - po uprzednim szkoleniu przeprowadzonym w Dolnośląskim Centrum Onkologii (24 września 2009 r.) 15

16 Wojewódzki Ośrodek Formy pracy z adresatami programu: ankieta wstępna diagnoza zajęcia z młodzieŝą według zaproponowanych scenariuszy (materiały Instytutu Matki i Dziecka oraz przygotowane przez DCO i PSSE prezentacje edukacyjne w programie Power Point, ulotki, plakaty, broszury) 5 godzin warsztatów zainspirowanie środowiska szkolnego do zintensyfikowania działań antytytoniowych konkurs na plakat lub startową stronę internetową wraz z elementami grafiki/animacji, promujące wśród młodzieŝy modę na niepalenie ankieta ewaluacyjna dla uczestników programu Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów - konkurs na plakat lub startową stronę internetową wraz z elementami grafiki/animacji, promujące wśród młodzieŝy modę na niepalenie: 51 plakatów prace autorstwa 62 uczniów, z 13 szkół ponadgimnazjalnych; w tym z 9 placówek uczestniczących w V edycji programu W nowym tysiącleciu bez papierosów, 4 szkoły realizowały program w ubiegłych latach szkolnych (III i IV edycja). 3 płyty CD z wersjami offline startowych stron internetowych prace autorstwa 4 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych; w tym z 2 placówek uczestniczących w V edycji programu, 1 szkoła realizowała przedsięwzięcie w III edycji. 16

17 Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów nagrodzone prace w konkursie kategoria plakat I miejsce praca Agaty Korzeniowskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Licealno- Gimnazjalnego w Długołęce Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów nagrodzone prace w konkursie kategoria plakat II miejsce praca Marty Michalik i Moniki Majki, uczennic Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdrój 17

18 Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów nagrodzone prace w konkursie kategoria plakat III miejsce praca Roksany Gryzik, uczennicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej Górze Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów nagrodzone prace w konkursie kategoria plakat I wyróŝnienie praca Wojciecha Glapiaka, ucznia Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu II wyróŝnienie praca Eweliny Skomry, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce 18

19 Wojewódzki Ośrodek Program W nowym tysiącleciu bez papierosów podsumowanie konkursu w ramach lokalnych obchodów akcji Rzuć Palenie Razem Z Nami 19 listopada 2009 r. Kino HELIOS we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 19-21: nagrodzenie zwycięzców konkursu w obu kategoriach, wystawa prac plastycznych laureatów i wyróŝnionych w holu Kina (16 plakatów); ekspozycja przez cały dzień dostępna dla wszystkich odwiedzających multipleks, w ramach podziękowania młodzieŝy za pracę w programie i udział w konkursie projekcja filmu This is it oraz poczęstunek W imprezie wzięło udział 122 uczniów i 17 nauczycieli. Wojewódzki Ośrodek 19

20 Wojewódzki Ośrodek Wojewódzki Ośrodek 20

21 Wojewódzki Ośrodek Wojewódzki Ośrodek Zasięg program W nowym tysiącleciu bez papierosów V edycja rok szkolny 2009/ szkół ponadgimnazjalnych: po trzy z terenu działania PSSE w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu bezpośredni uczestnicy zajęć warsztatowych w wymiarze 5 godz. Lekcyjnych 843 uczniów z 35 klas (edukacja kierowana do uczniów klas I i II szkół profilowanych, w tym zawodowych) adresaci środowiskowych działań w szkołach promujących styl Ŝycia wolny od dymu tytoniowego w szkołach realizujących program uczniów 21

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy.

Dobre Praktyki. Kwartał II. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku. WSSE w Bydgoszczy. Dobre Praktyki Kwartał II projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku organizacja audycji w Polskim Radiu Białystok poświęconej problemowi palenia tytoniu w ramach

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2011-2013 Warszawa, 11.12.2013 r. Milena Snopkiewicz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie ODŚWIEŻAMY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 . Pieczątka nagłówkowa szkoły/placówki RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zdrowym być. Numer 2.

Zdrowym być. Numer 2. agd PISEMKO REDAGUJĄ UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE Numer 2. Zdrowym być L IS T O PA D / G R U DZ I E Ń 20 1 0 W tym numerze: Zdrowym być - I miejsce dla Huberta Bresza w Szkolnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo