PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER"

Transkrypt

1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r.

2 PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Jest jedyną firmą szkoleniową w naszym kraju posiadającą międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Association (CEEMAN). Prowadzi szkolenia firmowe, otwarte programy specjalistyczne i podyplomowe (w tym wysoko oceniany program MBA). Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w kraju. Uczelnia rozpoczęła działalność w roku akademickim 1994/1995 jako Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Jej założycielem jest Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Atena, w którego skład wchodzi 49 profesorów i doktorów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia kształci studentów na 7 Wydziałach, w ramach których proponuje 10 kierunków. Wydział Historyczny oraz Wydział Nauk Politycznych AH mają prawo do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych. Profil uczestników: Studia adresowane są do kierowników biur i asystentek pragnących doskonalić swoje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe pod okiem fachowej kadry trenerskiej. Korzyści dla uczestników: Umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku siebie i firmy; Skuteczność działania w sytuacjach trudnych i stresujących; Świadomość prezentowanego stylu bycia i jego wpływ na wizerunek firmy w oczach klienta; Umiejętność lepszego planowania, organizowania i efektywnego wykorzystywania czasu pracy; Umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej; Umiejętność usprawniania procesu komunikacji; Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości oraz finansów. 2

3 Metody dydaktyczne: Studia prowadzone są w znacznej części zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning) warsztatu partycypacyjnego. Uczestnicy, doskonaląc określone umiejętności, pracują na przypadkach z pracy własnej oraz realnych przykładach, przedstawiają swoje rozwiązania na forum grupy, wspólnie znajdują rozwiązania. Na zajęciach stosowane są aktywne metody: tzw. burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, omawianie case study, praca z kamerą etc. Miejsce zajęć: Siedziba firmy Pracodawcy RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie Czas trwania: Studia obejmują 10 sesji x 2 dni, (200 godzin wykładowych) zajęcia odbywają się w piątki i soboty w godzinach Termin realizacji: październik 2011 czerwiec 2012 r. Warunek przyjęcia: Ukończone studia wyższe. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy; odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni; CV; kserokopia dowodu osobistego / paszportu. Warunki ukończenia studiów: Ukończenie programu poświadczone jest dyplomem ukończenia Podyplomowych Studiów Office Manager. Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia podyplomowych studiów jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie pracy dyplomowej / egzaminu końcowego. Cena 7.200,- zł od osoby (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przerwy kawowe) 3

4 Informacje i zapisy Organizator Studiów: Jolanta Jagłowska tel. (58) , wew. 398 i 399, tel. kom , Opiekun Merytoryczny: Beata Bednarczyk tel. (58) , wew. 398 i 399,, Program studiów: Sesja I ZAWÓD KIEROWNIK BIURA/ ASYSTENTKA DYREKTORA, ZARZĄDU Prowadząca: Barbara Kątnik 1. Rola i znaczenie kierownika biura/ asystentki w profesjonalnym funkcjonowaniu biura, departamentu, zarządu rola i znaczenie sekretariatu, biura zarządu w funkcjonowaniu firmy; kluczowe zadania i czynności na stanowisku kierownika biura/ asystentki; wiedza, umiejętności i doświadczenie niezbędne i pożądane na stanowisku kierownika biura/ asystentki; profesjonalne biuro. 2. Zawód Kierownika Biura/ Asystentki cechy osobowości profesjonalnego kierownika biura/ asystentki; możliwości rozwoju zawodowego; odpowiedzialność i kompetencja osób zarządzających biurem/ sekretariatem. 3. Właściwe relacje z przełożonym zdefiniowanie kluczowych czynności i wymagań pożądanych przez przełożonego zasady współpracy; kluczowe oczekiwania szefa i kierownika biura/ asystentki w ramach współpracy algorytm rozmowy; narzędzia komunikacyjne a budowanie prawidłowych relacji asertywność, analiza transakcyjna; podstawowe błędy we współpracy z bezpośrednim przełożonym; odpowiedzialność za powierzone zadania i podejmowane decyzje na stanowisku kierownika biura/ asystentki. 4

5 Sesja II ORGANIZACJA BIURA I OBIEGU DOKUMENTÓW Prowadzący: Rafał Ziarkowski, Tomasz Sowiński 1. Obsługa zarządu i rady nadzorczej w zakresie dokumentacji kluczowe dokumenty korporacyjne - regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia; uchwały organów spółek; błędy organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia; księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów. 2. Rachunkowość, finanse podstawy rachunkowości; podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości; zasady sporządzania sprawozdań finansowych; podstawowe zasady ewidencji księgowej; dokumentowanie operacji gospodarczych. Sesja III ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM Prowadzący: Beata Bednarczyk, Wioletta Wasilewska 1. Zarządzanie czasem metody i techniki planowania czasu; hierarchizacja zadań priorytety; złodzieje czasu; definiowanie celów zawodowych i prywatnych; organizacja spotkań, narad, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez firmowych. 2. Radzenie sobie ze stresem warsztat praktyczny definicja stresu i jego wpływu na nasze życie; kluczowe zagadnienia związane z przyczynami i objawami stresu; praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem. 5

6 Sesja IV KORESPONDENCJA BIUROWA Prowadzący: Wioletta Wasilewska, Tomasz Sowiński 1. Komunikacja pisemna obieg dokumentów podstawowe zasady komunikacji pisemnej; ewidencja korespondencji; przeglądanie i przydzielanie korespondencji; otwieranie przesyłek; odbiór korespondencji; czynności kancelaryjne; sposób wysyłania pism. 2. Ryczałty samochodowe warunki korzystania i zasady naliczania. 3. Delegacje krajowe i zagraniczne dokumentowanie i zasady rozliczania. Sesja V KLUCZOWE NARZĘDZIA PRACY KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadząca: Beata Bednarczyk 1. Komunikacja interpersonalna rola i znaczenie komunikacji na stanowisku kierownika biura/ asystentki; autoprezentacja - kierowanie wrażeniem wywieranym na innych; identyfikacja źródeł zakłóceń w komunikowaniu się; obraz firmy prezentowany klientowi komunikacja werbalna i niewerbalna; kluczowe narzędzia komunikacji interpersonalnej. 2. Komunikacja telefoniczna specyfika kontaktu telefonicznego opartego na transmisji głosu i percepcji słuchowej; charakterystyka osoby nadającej i odbierającej komunikaty; rozmowa przychodząca, łączenie rozmów zasady; reklamacje telefoniczne - zarządzanie emocjami klienta i własnymi; ochrona szefa przed niepożądanymi telefonami; kultura i zasady pracy z telefonem ( etykieta komórkowa). 6

7 Sesja VI DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO WIZERUNKU KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadząca: Beata Bednarczyk 1. Asertywność w biurze asertywny kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym: prośby i życzenia jak mówić nie i jak mówić tak ; konstruktywna krytyka, pochwała; umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - delegowanie zadań do osób, które nie są z nimi w zależności służbowej. 2. Autoprezentacja warsztat z kamerą scenki przed kamerą - rzeczywiste przykłady ze stanowiska pracy kierownika biura/ asystentki: a. autoprezentacja mowa werbalna i niewerbalna; b. trudne rozmowy z klientami wewnętrznymi; c. trudne rozmowy z klientami zewnętrznymi. Sesja VII BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM Prowadząca: Małgorzata Zaremba 1. Typologia klienta typologia klienta wewnętrznego i zewnętrznego; pozytywne wywieranie wpływu na klienta; algorytmy rozmowy z trudnymi klientami; algorytmy reagowania na skargi i reklamacji. 2. Elementy negocjacji skuteczne metody negocjacji; kluczowe etapy negocjacji; style negocjacji; praktyczne techniki negocjacyjne. 7

8 Sesja VIII KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BIUREM Prowadzący: Michał Brzeziński 1. Budowanie i kierowanie zespołem rola i zadania lidera zespołu; trudne rozmowy z członkami zespołu; cechy skutecznych liderów; źródła władzy lidera. 2. Rozwiązywanie konfliktów w zespole identyfikowanie różnych form konfliktu; style zachowania w sytuacjach konfliktowych; radzenie sobie z konfliktami. Sesja IX KLUCZOWE NARZĘDZIA KOMPUTEROWE POMOCNE W PRACY KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadzący: Janusz Gach 1. Zaawansowana komputerowa edycja dokumentów tekstowych tworzenie i formatowanie prostych oraz złożonych dokumentów tekstowych; wykorzystanie szablonów, kreatorów w tworzeniu nowego tekstu; makra w przyspieszaniu i optymalizacji pracy; grafika, wykresy, tabele i inne obiekty w dokumencie; wykorzystywanie pól dla automatyzacji dokumentu; arkusz kalkulacyjny MS Excel jako narzędzie profesjonalnej sekretarki; tworzenie bazy adresowej w arkuszu kalkulacyjnym Excel; wielowariantowa korespondencja seryjna. 2. Organizacja pola pracy na komputerze porządkowanie i zarządzanie danymi na komputerze; zabezpieczanie programów i danych; segregowanie oraz archiwizacja dokumentów tekstowych; konwersja plików zapisanych w różnych formatach. 8

9 Sesja X SAVOIR VIVRE W BIZNESIE Prowadzący: Barbara Kątnik, Agnieszka Pasternak 1. Savoir vivre w biznesie złote reguły dobrych manier w biznesie; doskonalenie image kierownika biura/ asystentki; etykieta biznesu: powitania, przedstawianie, tytułowanie, sztuka dyplomacji na co dzień; różnice kulturowe partnerzy zagraniczni; zasady savoir - vivre w kontaktach biznesowych; etykieta przy stole. 2. Sztuka makijażu warsztat praktyczny pokaz makijażu biznesowego; porady wizażystki. 9

10 Trenerzy: Beata Bednarczyk Beata Bednarczyk rozpoczęła współpracę z GFKM w 1997 roku, obejmując funkcję konsultanta ds. zarządzania ludźmi, po pięcioletnim okresie pracy w Departamencie Kadr w Centrali Banku Gdańskiego S.A., jako specjalista ds. polityki i planowania. Wcześniej po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, Odbyła staż w Nottingham Trent University, ufundowany przez British Council Fellowship, w ramach którego odbyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto skończyła Podyplomowe studia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Obecnie specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów, zarządzanie konfliktem, kierowanie ludźmi, negocjacje, budowanie relacji z klientem i motywowanie. Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach menedżerskich we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Profesjonalnych Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich prowadzonych przez GFKM. Brała udział w licznych projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, Nordea Bank Polska, PKO BP, Telekomunikacja Polska, Nordea Bank Polska, Petrotel, Poczta Polska, Postdata, Stocznia Gdynia, C. Hartwig Gdynia, PZU, Unicon Beton, Commercial Union, Polkomtel, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, ENERGA, Polpak, Sofrel Electronics, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ARiMR w Gdyni, Grupa Lotos, WSK Rzeszów, FM Logistic, Young Digital Poland, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, RUCH, ENSINGER Polska, GINO ROSSI, PKP, Mercor, Centrum Informatyki Grupy PZU, Grupa ŻYWIEC, Bank Millenium, Polimex-Mostostal, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Lotos Paliwa, Ciech. Michał Brzeziński Michał Brzeziński est absolwentem Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d Auvergne I w Clermont Ferrand. W 1998 roku związał się z GFKM, prowadząc szkolenia i projekty konsultingowe w wielu organizacjach. W latach pracował jako Dyrektor Generalny na Polskę w firmie Tecnoyarn Polska Sp. z o.o. należącej do włoskiej grupy kapitałowej. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów, kierowanie ludźmi, negocjacje, skuteczne techniki sprzedaży, psychologia klienta, budowanie relacji z klientem i motywowanie. Przeprowadził programy szkoleniowe dla firm: Alles, Bank BISE, Bank Millenium, Bimet, BOT KWB Bełchatów, BOSCH, Centra, Ciech, Connstal, Donauchem, Elnord, Energa, Energomontaż-Północ, FM Logistic, Grupa Żywiec, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Lotos Paliwa, Łódzki Zakład Energetyczny, Media Edge, Mitsubishi, News Outdoor Poland, Nordea Bank Polska, PGE Dystrybucja Łódź, PGNiG, PKN Orlen, PKP Energetyka, PKO Bank Polski, Poczta Polska, Polimer-Mostostal, PZU Życie, Solaria Bus&Coach, Sprint, Telekomunikacja Polska, TUiR Warta, Urząd Miasta Ruda Śląska, Ustronianka, Vemat, Warner Bros, WSK Rzeszów, Wytwórnia Papierów Wartościowych, Young Digital Planet, Zakład Energetyczny Płock. Prowadzi także zajęcia na podyplomowych studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of Management oraz na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych przez GFKM we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Janusz Gach Janusz - magister fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem studiów podyplomowych Inżynieria Oprogramowania Zarządzanie Projektem Informatycznym na Politechnice Gdańskiej. W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów pełni funkcję głównego informatyka oraz trenera i konsultanta. Posiada kilkunastoletni staż pracy w zawodzie informatyka - trenera, ma dużą wiedzę na temat praktycznych zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie, znajomość sprzętu PC i oprogramowania. Opracowuje strategie informatyzacji firm oraz wdraża konkretne projekty. Janusz prowadzi wykłady i praktyczne ćwiczenia w warsztatach informatycznych z zakresu: zastosowania informatyki w zarządzaniu, profesjonalnego wykorzystania edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu (pakiet Microsoft Office), użycia arkusza kalkulacyjnego we wspomaganiu zarządzania analizą finansową przedsiębiorstwa, wykorzystania edytorów tekstowych (także całego pakietu Microsoft Office) w zaawansowanej pracy biurowej, jak również wykorzystania Internetu w firmie. Janusz zajmuje się również przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dla kadry kierowniczej firm w oparciu o symulacyjne gry kierownicze. 10

11 Barbara Kątnik Ukończyła Wydział Psychologii ATK w Warszawie w 1988 roku. Bezpośrednio po studiach pracowała przez wiele lat jako psycholog terapeuta jednocześnie łącząc pracę terapeutyczną z rolą wykładowcy w Medycznym Studium Zawodowym. Na przełomie 2000 i 2001 roku pełniła funkcję Wicedyrektora Departamentu Szkoleń w Mediatorship Insiurance Group z siedzibą w Szczecinie, gdzie odpowiadała za szkolenia pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, budowania zespołu i długofalowych relacji z klientem. Brała również udział w projekcie Developement Center pracowników firmy Generali we Włoszech w Mogliano Veneto (2001r.). Od 10 lat prowadzi realizuje projekty szkoleniowe i coachingowe. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki autoprezentacji, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywacji i rozwiązywania konfliktów oraz treningu antystresowego. Basia przeprowadziła programy szkoleniowe m.in. dla firm: TU Generali, Bank BPH, Volkswagen Bank Polska, Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Bank Zachodni WBK, PZU Życie, Volvo, BPH Leasing, Urząd Miejski w Gdańsku, Jeronimo Martins Dystrybucja, SKOK im. F. Stelczyka, Poczta Polska, Prokom Software, Bank PKO BP., Fundacja Fundusz Współpracy, Radmor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Tan Viet, PKP Intercity, Sprint, PKN Orlen, Grupa Lotos. Agnieszka Pasternak Agnieszka od 2006 roku pracuje w Telewizji Polskiej Program I, Agencja Informacji i zajmuje się kreowaniem wizerunku prezenterów i reporterów audycji informacyjnych WIADOMOŚCI (m.in. Małgorzaty Wyszyńskiej, Hanny Lis, Piotra Kraśko, Danuty Choleckiej i Doroty Wysockiej). Jest również odpowiedzialna za oprawę programu I TVP S.A. (np. Iwona Szymala, Agnieszka Szulim, Grzegorz Misztal, Radosław Brzóska). Zajmuje się kreowaniem wizerunku w programach Misja Specjalna i Pryzmat, była kostiumologiem do spektaklu TV pt.: W roli Boga reż. Tomasza Wiszniewskiego (Spektakl otrzymał Grand Prix X Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w 2010), przygotowywała polską delegację reprezentującą TVP na rozdaniu Oskarów, udzieliła licznych wywiadów dotyczących stylizacji, obsługiwała indywidualnych klientów w zakresie kreowania wizerunku, stylizacji, wizażu i makijażu (w tym również makijażu permanentnego). W swojej karierze prowadziła szkolenia w zakresie wizażu i makijażu w firmach kosmetycznych Estee Lauder i Guerlain, organizowała pokazy makijażu w salonach firmy Estee Lauder na terenie całego kraju, zajmowała się prezentacją kosmetyków i udzielała porad w zakresie makijażu, urody i wizażu w znanych pismach (np. Twój Styl. Gala, Viva. Pani, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Gentelman, Modny Świat). Prowadziła prezentacje w zakresie makijażu, wizażu i kreowania wizerunku na zamówienie znanych firm (np. takich jak Siemens), prowadziła wykłady na temat charakteryzacji i wizażu w szkole Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno- Filmowych w Warszawie oraz warsztaty organizowane przez Twój Styl dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Zajmowała się przygotowaniem artystów przed występami publicznymi i koncertami (Cezaria Evora, Danuta Stenka, Agata Passent). Agnieszka brała udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez renomowane firmy kosmetyczne (np. Global Premier Makup Artist Workshop w siedzibie firmy Estee Lauder w Nowym Yorku, gdzie jedną z osób prowadzących była Melody Kimmel). Tomasz Sowiński Tomek specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku rozpoczął współpracę z GFKM jako konsultant ds. finansowych i trener, pracując jednocześnie w kilku instytucjach finansowych oraz firmach usługowych i produkcyjnych. Od września 1996 roku związany jest zawodowo ze Stocznią Gdynia S.A. początkowo na stanowisku specjalisty ds. finansowych, później jako kierownik i z-ca Dyrektora Biura Obsługi Finansowej, Doradca Zarządu, Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego, Dyrektor Biura Zarządu i Biura Restrukturyzacji. Obecnie Wiceprezes Zarządu w spółce Euro Guard Sp. z o.o. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów finansowych, szczególnie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, korzystających z informacji finansowych, na przykład kierowników i superwizorów. W swej praktyce konsultanta Tomek przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, z włączeniem takich, jak: PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Poczta Polska, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, Energomontaż Północ. PKP, Telekomunikacja Polska, PKO BP, PTE Bankowy, Philips Lighting Poland, Gdańska Kompania Energetyczna ENERGA, Ciech, Stocznia Gdynia, BOT Górnictwo i Energetyka, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, BRE Bank. Jest także wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów dla Menedżerów, na Podyplomowych Studiach Menedżerskich organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University (Rotterdam School of Management). 11

12 Wioletta Wasilewska Wioletta Wasilewska rozpoczęła współpracę z GFKM w styczniu 2005 roku, obejmując funkcję trenera, po dziesięcioletnim okresie pracy w PZU Życie SA., gdzie była zatrudniona na stanowisku Koordynatora i była odpowiedzialna za strategię, realizacje planów oraz projekty szkoleniowe. Kierowała ponad 250 osobowym zespołem na terenie województwa warmińskomazurskiego. Wioletta ukończyła Wyższą Szkolę Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada dwie specjalizacje: szkolenia, warsztaty i trening interpersonalny oraz doradztwo zawodowe. Ukończyła również kilka fakultetów specjalizacyjnych, między innymi: zarządzanie zasobami ludzkimi, asertywność a poczucie godności; wypalenie zawodowe; warsztat antystresowy; zarządzanie sprzedażą; profesjonalny manager oraz warsztat twórczości. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: oceny pracowników, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego i twórczości. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wioletta brała udział w projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, PZU Życie, PZU, PTE PZU, Hydrobudowa, Energomontaż, International Paper- Kwidzyn, Zakład Usług Ciepłowniczych w Gdańsku, Generali, DomData, PKP Energetyka, Invest Komfort, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, PKP Przewozy Regionalne, Lukas Bank, Nordea Bank Polska, Grupa Lotos, ANWIL Włocławek, Poczta Polska, Stora Enso, Bridgestone, Grupa Żywiec, OPEC Grudziądz, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P, Studio Gambit, PEWIK Gdynia, Energa, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe. Małgorzata Zaremba Magister prawa, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations, praktyk NLP, asesor z zakresu oceny i rozwoju, mediator sądowy. Od 9 lat trener, konsultant i coach, zrealizowała samodzielnie ponad 2000 dni szkoleniowych. Jako Dyrektor Agencji TU PBK ŻYCIE odpowiadała za rozwój sprzedaży, zarządzała grupą agentów ubezpieczeniowych, prowadziła rekrutacje, szkolenia, stworzyła innowacyjny system motywacyjny. Jako lider realizowała również projekty w ramach Samorządowej Kampanii Wyborczej a także jako Unit Manager w strukturach PTE. Jako Trener Regionalny Norwich Union szkoliła pracowników wszystkich szczebli: od szkoleń kierowników z zakresu przywództwa i zarządzania grupą, po szkolenia wstępne dla nowych pracowników. Prowadziła Indywidualny Coaching menedżerski, współtworzyła programy szkoleniowe. Uczestniczyła w procesach rekrutacji i selekcji metodą Assessment Center. Brała udział w grupach projektowych przygotowujących szkolenia dla managerów z całej Polski. Jest autorką systemów motywacyjnych i programu szkoleń podstawowej ścieżki rozwoju. Ukończyła szkołę trenerów, kursy szkolenia osób dorosłych, posiada uprawienia Train The Trainers na poziomie zaawansowanym. Doskonale rozumie mechanizmy procesów grupowych. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla w obszarze: coaching, zarządzanie zmianą, zarządzanie personelem i szkolenia motywacyjne. Prowadziła szkolenia m.in. dla firm: Agroman, Auchan Polska, BPH Leasing, Bridgestone, Deco Polska, Delphi Polska, Ditel, Dom Development, Dominet Bank, Egis, Grupa Animex, Holding Kolporter, Komex, LogisticTotal, Mearsk, Millenium Bank, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Netia, Nobiles, Petrochemicals, PKP Polskie Linie Kolejowe, Provident, PTK Centertel, Rabuginno, Raiffeisen Bank, Servier, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Telekomunikacja Polska, UPC, US PHARMACIA, Wars. Rafał Ziarkowski Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Do 2009 roku pełnił urząd prokuratora aktualnie wykonuje zawód adwokata. W latach doradca Korporacji Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje pozarządowe z regionu Pomorza. Laureat nagrody językowej konkursu organizowanego dla aplikantów w toku 1998 we Wrocławiu. W 1997 roku rozpoczął współpracę z GFKM, obejmując funkcję konsultanta i trenera realizuje szkolenia i projekty doradcze. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów GFKM. Brał udział w licznych projektach szkoleniowych i doradczych m.in. dla firm: BOT Elektrownia Bełchatów, BPH PBK, Ciech, Energa, GMAC Bank Polska, Grupa Lotos, Hortex Holding, Hydrobudowa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD, Marcopol, PKN Orlen, PKP, Poczta Polska, Pocztowa Agencja Usług Finansowych, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa, PTE Bankowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i w Toruniu, Telekomunikacja Polska, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea, Young Digital Planet, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, Związek Pracodawców Elektrociepłowni. Jest autorem licznych indywidualnych projektów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw w tym autorem podręcznika przeznaczonego dla wewnętrznych trenerów PKN Orlen połączonego z systemem szkoleń dla trenerów, a także autorem multimedialnego kursu z zakresu pomocy publicznej przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Young Digital Planet. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania oraz podyplomowych studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of Management. 12

13 PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Nazwa i adres (pieczęć) firmy: dzień miesiąc rok miejsce ulica:... nr... nr mieszk NIP: Stanowisko: Telefon/ praca/ dom Telefon kom: Nazwa uczelni/wydz: Staż pracy: brak do 5 lat 6-10 lat lat powyżej 15 lat Koszty pokrywa: zakład pracy w całości zakład pracy w części słuchacz Informacje o studiach uzyskałem/am: absolwenta/słuchacza GFKM prasa - jaka? inne - jakie? internet Zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych studiów, bez prawa rozpowszechniania. Data wypełnienia: Podpis kandydata: Numer konta GFKM: Pekao S.A. IV o/gdańsk, numer PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK GFKM Załączniki: Uwagi: Odpis dyplomu CV Ksero dowodu osob.(2, 3 str. lub 1, 2) Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty: 13

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiadająca międzynarodową akredytację CEEMAN PODSTAWOWE INFORMACJE Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów jest czołową firmą szkoleniowo-doradczą w Polsce, specjalizującą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ

zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ zapraszają na STUDIA MENEDŻERSKIE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Oparty na programie MBA GFKM jednym z najdłużej oferowanych programów MBA w Polsce, prowadzonym od 1991 r. Dyplom uznawany na całym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników Szanowni Państwo Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo?

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo? AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań Dla Kogo? Projekt skierowany do każdego szefa, dyrektora czy kierownika zarządzającego najmniejszym zespołem, który chce korzystać na

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PEROSNALNYCH

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PEROSNALNYCH Podyplomowe Studium ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW I EDYCJA - PŁOCK Płock, lipiec 2011r. Akademia Leona Koźmińskiego oraz Centrum Edukacji Grupa ORLEN ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent. Strona Tytułowa Prelegent Łukasz Janiec psycholog, trener biznesu, coach Główne zagadnienia Kompetencje HR Komunikacja HR z kadrą zarządzającą Metody wspierania pracy kadry zarządzającej Rola HR w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Oferta studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJI Oferta studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM POZARZĄDOWEJ dla ELESTER-PKP Sp. z o.o. Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższa Dział Studiów Szkoła

Bardziej szczegółowo

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB HR Menedżer WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB Od HR menedżera wymaga się już nie tylko wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. 2016-02-08 21:15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A. Raport bieżący 22/2016 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że Rada

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna WSB Poznań uczelnie NIP 7781028941 REGON 630245248 Data rozpoczęcia działalności 1994-08-10 Dane

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Symulator Biznesu Strategia, Sprzedaż, Marketing, Finanse studia w formie grywalizacji

Symulator Biznesu Strategia, Sprzedaż, Marketing, Finanse studia w formie grywalizacji Symulator Biznesu Strategia, Sprzedaż, Marketing, Finanse studia w formie grywalizacji WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku SYMULATOR BIZNESU to innowacyjna propozycja studiów podyplomowych opartych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Doradztwo zawodowe i coaching kariery Doradztwo zawodowe i coaching kariery WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia w WSB w Opolu edycja I. Studia nadają kwalifikacje do nauczania doradztwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany Excel w zastosowaniach finansowych

Zaawansowany Excel w zastosowaniach finansowych Zaawansowany Excel w zastosowaniach finansowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/13/8319/17198 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły.

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola. Komunikacja on-line w budowaniu wizerunku szkoły. Część I Promocja i budowanie wizerunku szkoły Moduł I 3 h Planowany termin szkolenia Moduł II 3 h Planowany termin szkolenia Joanna Ciesielska Promocja i budowanie wizerunku szkoły Komunikacja on-line

Bardziej szczegółowo