PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER"

Transkrypt

1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r.

2 PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów należy do wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Jest jedyną firmą szkoleniową w naszym kraju posiadającą międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Association (CEEMAN). Prowadzi szkolenia firmowe, otwarte programy specjalistyczne i podyplomowe (w tym wysoko oceniany program MBA). Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w kraju. Uczelnia rozpoczęła działalność w roku akademickim 1994/1995 jako Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Jej założycielem jest Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Atena, w którego skład wchodzi 49 profesorów i doktorów z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia kształci studentów na 7 Wydziałach, w ramach których proponuje 10 kierunków. Wydział Historyczny oraz Wydział Nauk Politycznych AH mają prawo do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych. Profil uczestników: Studia adresowane są do kierowników biur i asystentek pragnących doskonalić swoje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe pod okiem fachowej kadry trenerskiej. Korzyści dla uczestników: Umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku siebie i firmy; Skuteczność działania w sytuacjach trudnych i stresujących; Świadomość prezentowanego stylu bycia i jego wpływ na wizerunek firmy w oczach klienta; Umiejętność lepszego planowania, organizowania i efektywnego wykorzystywania czasu pracy; Umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej; Umiejętność usprawniania procesu komunikacji; Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości oraz finansów. 2

3 Metody dydaktyczne: Studia prowadzone są w znacznej części zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning) warsztatu partycypacyjnego. Uczestnicy, doskonaląc określone umiejętności, pracują na przypadkach z pracy własnej oraz realnych przykładach, przedstawiają swoje rozwiązania na forum grupy, wspólnie znajdują rozwiązania. Na zajęciach stosowane są aktywne metody: tzw. burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, omawianie case study, praca z kamerą etc. Miejsce zajęć: Siedziba firmy Pracodawcy RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie Czas trwania: Studia obejmują 10 sesji x 2 dni, (200 godzin wykładowych) zajęcia odbywają się w piątki i soboty w godzinach Termin realizacji: październik 2011 czerwiec 2012 r. Warunek przyjęcia: Ukończone studia wyższe. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszeniowy; odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni; CV; kserokopia dowodu osobistego / paszportu. Warunki ukończenia studiów: Ukończenie programu poświadczone jest dyplomem ukończenia Podyplomowych Studiów Office Manager. Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia podyplomowych studiów jest obecność na co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie pracy dyplomowej / egzaminu końcowego. Cena 7.200,- zł od osoby (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przerwy kawowe) 3

4 Informacje i zapisy Organizator Studiów: Jolanta Jagłowska tel. (58) , wew. 398 i 399, tel. kom , Opiekun Merytoryczny: Beata Bednarczyk tel. (58) , wew. 398 i 399,, Program studiów: Sesja I ZAWÓD KIEROWNIK BIURA/ ASYSTENTKA DYREKTORA, ZARZĄDU Prowadząca: Barbara Kątnik 1. Rola i znaczenie kierownika biura/ asystentki w profesjonalnym funkcjonowaniu biura, departamentu, zarządu rola i znaczenie sekretariatu, biura zarządu w funkcjonowaniu firmy; kluczowe zadania i czynności na stanowisku kierownika biura/ asystentki; wiedza, umiejętności i doświadczenie niezbędne i pożądane na stanowisku kierownika biura/ asystentki; profesjonalne biuro. 2. Zawód Kierownika Biura/ Asystentki cechy osobowości profesjonalnego kierownika biura/ asystentki; możliwości rozwoju zawodowego; odpowiedzialność i kompetencja osób zarządzających biurem/ sekretariatem. 3. Właściwe relacje z przełożonym zdefiniowanie kluczowych czynności i wymagań pożądanych przez przełożonego zasady współpracy; kluczowe oczekiwania szefa i kierownika biura/ asystentki w ramach współpracy algorytm rozmowy; narzędzia komunikacyjne a budowanie prawidłowych relacji asertywność, analiza transakcyjna; podstawowe błędy we współpracy z bezpośrednim przełożonym; odpowiedzialność za powierzone zadania i podejmowane decyzje na stanowisku kierownika biura/ asystentki. 4

5 Sesja II ORGANIZACJA BIURA I OBIEGU DOKUMENTÓW Prowadzący: Rafał Ziarkowski, Tomasz Sowiński 1. Obsługa zarządu i rady nadzorczej w zakresie dokumentacji kluczowe dokumenty korporacyjne - regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia; uchwały organów spółek; błędy organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia; księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów. 2. Rachunkowość, finanse podstawy rachunkowości; podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości; zasady sporządzania sprawozdań finansowych; podstawowe zasady ewidencji księgowej; dokumentowanie operacji gospodarczych. Sesja III ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM Prowadzący: Beata Bednarczyk, Wioletta Wasilewska 1. Zarządzanie czasem metody i techniki planowania czasu; hierarchizacja zadań priorytety; złodzieje czasu; definiowanie celów zawodowych i prywatnych; organizacja spotkań, narad, konferencji, wyjazdów służbowych oraz imprez firmowych. 2. Radzenie sobie ze stresem warsztat praktyczny definicja stresu i jego wpływu na nasze życie; kluczowe zagadnienia związane z przyczynami i objawami stresu; praktyczne techniki radzenia sobie ze stresem. 5

6 Sesja IV KORESPONDENCJA BIUROWA Prowadzący: Wioletta Wasilewska, Tomasz Sowiński 1. Komunikacja pisemna obieg dokumentów podstawowe zasady komunikacji pisemnej; ewidencja korespondencji; przeglądanie i przydzielanie korespondencji; otwieranie przesyłek; odbiór korespondencji; czynności kancelaryjne; sposób wysyłania pism. 2. Ryczałty samochodowe warunki korzystania i zasady naliczania. 3. Delegacje krajowe i zagraniczne dokumentowanie i zasady rozliczania. Sesja V KLUCZOWE NARZĘDZIA PRACY KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadząca: Beata Bednarczyk 1. Komunikacja interpersonalna rola i znaczenie komunikacji na stanowisku kierownika biura/ asystentki; autoprezentacja - kierowanie wrażeniem wywieranym na innych; identyfikacja źródeł zakłóceń w komunikowaniu się; obraz firmy prezentowany klientowi komunikacja werbalna i niewerbalna; kluczowe narzędzia komunikacji interpersonalnej. 2. Komunikacja telefoniczna specyfika kontaktu telefonicznego opartego na transmisji głosu i percepcji słuchowej; charakterystyka osoby nadającej i odbierającej komunikaty; rozmowa przychodząca, łączenie rozmów zasady; reklamacje telefoniczne - zarządzanie emocjami klienta i własnymi; ochrona szefa przed niepożądanymi telefonami; kultura i zasady pracy z telefonem ( etykieta komórkowa). 6

7 Sesja VI DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNEGO WIZERUNKU KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadząca: Beata Bednarczyk 1. Asertywność w biurze asertywny kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym: prośby i życzenia jak mówić nie i jak mówić tak ; konstruktywna krytyka, pochwała; umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - delegowanie zadań do osób, które nie są z nimi w zależności służbowej. 2. Autoprezentacja warsztat z kamerą scenki przed kamerą - rzeczywiste przykłady ze stanowiska pracy kierownika biura/ asystentki: a. autoprezentacja mowa werbalna i niewerbalna; b. trudne rozmowy z klientami wewnętrznymi; c. trudne rozmowy z klientami zewnętrznymi. Sesja VII BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM Prowadząca: Małgorzata Zaremba 1. Typologia klienta typologia klienta wewnętrznego i zewnętrznego; pozytywne wywieranie wpływu na klienta; algorytmy rozmowy z trudnymi klientami; algorytmy reagowania na skargi i reklamacji. 2. Elementy negocjacji skuteczne metody negocjacji; kluczowe etapy negocjacji; style negocjacji; praktyczne techniki negocjacyjne. 7

8 Sesja VIII KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BIUREM Prowadzący: Michał Brzeziński 1. Budowanie i kierowanie zespołem rola i zadania lidera zespołu; trudne rozmowy z członkami zespołu; cechy skutecznych liderów; źródła władzy lidera. 2. Rozwiązywanie konfliktów w zespole identyfikowanie różnych form konfliktu; style zachowania w sytuacjach konfliktowych; radzenie sobie z konfliktami. Sesja IX KLUCZOWE NARZĘDZIA KOMPUTEROWE POMOCNE W PRACY KIEROWNIKA BIURA/ ASYSTENTKI Prowadzący: Janusz Gach 1. Zaawansowana komputerowa edycja dokumentów tekstowych tworzenie i formatowanie prostych oraz złożonych dokumentów tekstowych; wykorzystanie szablonów, kreatorów w tworzeniu nowego tekstu; makra w przyspieszaniu i optymalizacji pracy; grafika, wykresy, tabele i inne obiekty w dokumencie; wykorzystywanie pól dla automatyzacji dokumentu; arkusz kalkulacyjny MS Excel jako narzędzie profesjonalnej sekretarki; tworzenie bazy adresowej w arkuszu kalkulacyjnym Excel; wielowariantowa korespondencja seryjna. 2. Organizacja pola pracy na komputerze porządkowanie i zarządzanie danymi na komputerze; zabezpieczanie programów i danych; segregowanie oraz archiwizacja dokumentów tekstowych; konwersja plików zapisanych w różnych formatach. 8

9 Sesja X SAVOIR VIVRE W BIZNESIE Prowadzący: Barbara Kątnik, Agnieszka Pasternak 1. Savoir vivre w biznesie złote reguły dobrych manier w biznesie; doskonalenie image kierownika biura/ asystentki; etykieta biznesu: powitania, przedstawianie, tytułowanie, sztuka dyplomacji na co dzień; różnice kulturowe partnerzy zagraniczni; zasady savoir - vivre w kontaktach biznesowych; etykieta przy stole. 2. Sztuka makijażu warsztat praktyczny pokaz makijażu biznesowego; porady wizażystki. 9

10 Trenerzy: Beata Bednarczyk Beata Bednarczyk rozpoczęła współpracę z GFKM w 1997 roku, obejmując funkcję konsultanta ds. zarządzania ludźmi, po pięcioletnim okresie pracy w Departamencie Kadr w Centrali Banku Gdańskiego S.A., jako specjalista ds. polityki i planowania. Wcześniej po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, Odbyła staż w Nottingham Trent University, ufundowany przez British Council Fellowship, w ramach którego odbyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto skończyła Podyplomowe studia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Obecnie specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów, zarządzanie konfliktem, kierowanie ludźmi, negocjacje, budowanie relacji z klientem i motywowanie. Jest również wykładowcą na podyplomowych studiach menedżerskich we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Profesjonalnych Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich prowadzonych przez GFKM. Brała udział w licznych projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, Nordea Bank Polska, PKO BP, Telekomunikacja Polska, Nordea Bank Polska, Petrotel, Poczta Polska, Postdata, Stocznia Gdynia, C. Hartwig Gdynia, PZU, Unicon Beton, Commercial Union, Polkomtel, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, ENERGA, Polpak, Sofrel Electronics, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ARiMR w Gdyni, Grupa Lotos, WSK Rzeszów, FM Logistic, Young Digital Poland, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, RUCH, ENSINGER Polska, GINO ROSSI, PKP, Mercor, Centrum Informatyki Grupy PZU, Grupa ŻYWIEC, Bank Millenium, Polimex-Mostostal, Bałtycki Terminal Kontenerowy, Lotos Paliwa, Ciech. Michał Brzeziński Michał Brzeziński est absolwentem Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d Auvergne I w Clermont Ferrand. W 1998 roku związał się z GFKM, prowadząc szkolenia i projekty konsultingowe w wielu organizacjach. W latach pracował jako Dyrektor Generalny na Polskę w firmie Tecnoyarn Polska Sp. z o.o. należącej do włoskiej grupy kapitałowej. Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: przywództwo i budowanie zespołów, kierowanie ludźmi, negocjacje, skuteczne techniki sprzedaży, psychologia klienta, budowanie relacji z klientem i motywowanie. Przeprowadził programy szkoleniowe dla firm: Alles, Bank BISE, Bank Millenium, Bimet, BOT KWB Bełchatów, BOSCH, Centra, Ciech, Connstal, Donauchem, Elnord, Energa, Energomontaż-Północ, FM Logistic, Grupa Żywiec, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Lotos Paliwa, Łódzki Zakład Energetyczny, Media Edge, Mitsubishi, News Outdoor Poland, Nordea Bank Polska, PGE Dystrybucja Łódź, PGNiG, PKN Orlen, PKP Energetyka, PKO Bank Polski, Poczta Polska, Polimer-Mostostal, PZU Życie, Solaria Bus&Coach, Sprint, Telekomunikacja Polska, TUiR Warta, Urząd Miasta Ruda Śląska, Ustronianka, Vemat, Warner Bros, WSK Rzeszów, Wytwórnia Papierów Wartościowych, Young Digital Planet, Zakład Energetyczny Płock. Prowadzi także zajęcia na podyplomowych studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of Management oraz na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami organizowanych przez GFKM we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Janusz Gach Janusz - magister fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem studiów podyplomowych Inżynieria Oprogramowania Zarządzanie Projektem Informatycznym na Politechnice Gdańskiej. W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów pełni funkcję głównego informatyka oraz trenera i konsultanta. Posiada kilkunastoletni staż pracy w zawodzie informatyka - trenera, ma dużą wiedzę na temat praktycznych zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie, znajomość sprzętu PC i oprogramowania. Opracowuje strategie informatyzacji firm oraz wdraża konkretne projekty. Janusz prowadzi wykłady i praktyczne ćwiczenia w warsztatach informatycznych z zakresu: zastosowania informatyki w zarządzaniu, profesjonalnego wykorzystania edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu (pakiet Microsoft Office), użycia arkusza kalkulacyjnego we wspomaganiu zarządzania analizą finansową przedsiębiorstwa, wykorzystania edytorów tekstowych (także całego pakietu Microsoft Office) w zaawansowanej pracy biurowej, jak również wykorzystania Internetu w firmie. Janusz zajmuje się również przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dla kadry kierowniczej firm w oparciu o symulacyjne gry kierownicze. 10

11 Barbara Kątnik Ukończyła Wydział Psychologii ATK w Warszawie w 1988 roku. Bezpośrednio po studiach pracowała przez wiele lat jako psycholog terapeuta jednocześnie łącząc pracę terapeutyczną z rolą wykładowcy w Medycznym Studium Zawodowym. Na przełomie 2000 i 2001 roku pełniła funkcję Wicedyrektora Departamentu Szkoleń w Mediatorship Insiurance Group z siedzibą w Szczecinie, gdzie odpowiadała za szkolenia pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, budowania zespołu i długofalowych relacji z klientem. Brała również udział w projekcie Developement Center pracowników firmy Generali we Włoszech w Mogliano Veneto (2001r.). Od 10 lat prowadzi realizuje projekty szkoleniowe i coachingowe. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki autoprezentacji, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywacji i rozwiązywania konfliktów oraz treningu antystresowego. Basia przeprowadziła programy szkoleniowe m.in. dla firm: TU Generali, Bank BPH, Volkswagen Bank Polska, Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Bank Zachodni WBK, PZU Życie, Volvo, BPH Leasing, Urząd Miejski w Gdańsku, Jeronimo Martins Dystrybucja, SKOK im. F. Stelczyka, Poczta Polska, Prokom Software, Bank PKO BP., Fundacja Fundusz Współpracy, Radmor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Tan Viet, PKP Intercity, Sprint, PKN Orlen, Grupa Lotos. Agnieszka Pasternak Agnieszka od 2006 roku pracuje w Telewizji Polskiej Program I, Agencja Informacji i zajmuje się kreowaniem wizerunku prezenterów i reporterów audycji informacyjnych WIADOMOŚCI (m.in. Małgorzaty Wyszyńskiej, Hanny Lis, Piotra Kraśko, Danuty Choleckiej i Doroty Wysockiej). Jest również odpowiedzialna za oprawę programu I TVP S.A. (np. Iwona Szymala, Agnieszka Szulim, Grzegorz Misztal, Radosław Brzóska). Zajmuje się kreowaniem wizerunku w programach Misja Specjalna i Pryzmat, była kostiumologiem do spektaklu TV pt.: W roli Boga reż. Tomasza Wiszniewskiego (Spektakl otrzymał Grand Prix X Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w 2010), przygotowywała polską delegację reprezentującą TVP na rozdaniu Oskarów, udzieliła licznych wywiadów dotyczących stylizacji, obsługiwała indywidualnych klientów w zakresie kreowania wizerunku, stylizacji, wizażu i makijażu (w tym również makijażu permanentnego). W swojej karierze prowadziła szkolenia w zakresie wizażu i makijażu w firmach kosmetycznych Estee Lauder i Guerlain, organizowała pokazy makijażu w salonach firmy Estee Lauder na terenie całego kraju, zajmowała się prezentacją kosmetyków i udzielała porad w zakresie makijażu, urody i wizażu w znanych pismach (np. Twój Styl. Gala, Viva. Pani, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Gentelman, Modny Świat). Prowadziła prezentacje w zakresie makijażu, wizażu i kreowania wizerunku na zamówienie znanych firm (np. takich jak Siemens), prowadziła wykłady na temat charakteryzacji i wizażu w szkole Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno- Filmowych w Warszawie oraz warsztaty organizowane przez Twój Styl dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Zajmowała się przygotowaniem artystów przed występami publicznymi i koncertami (Cezaria Evora, Danuta Stenka, Agata Passent). Agnieszka brała udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych organizowanych przez renomowane firmy kosmetyczne (np. Global Premier Makup Artist Workshop w siedzibie firmy Estee Lauder w Nowym Yorku, gdzie jedną z osób prowadzących była Melody Kimmel). Tomasz Sowiński Tomek specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku rozpoczął współpracę z GFKM jako konsultant ds. finansowych i trener, pracując jednocześnie w kilku instytucjach finansowych oraz firmach usługowych i produkcyjnych. Od września 1996 roku związany jest zawodowo ze Stocznią Gdynia S.A. początkowo na stanowisku specjalisty ds. finansowych, później jako kierownik i z-ca Dyrektora Biura Obsługi Finansowej, Doradca Zarządu, Dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego, Dyrektor Biura Zarządu i Biura Restrukturyzacji. Obecnie Wiceprezes Zarządu w spółce Euro Guard Sp. z o.o. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów finansowych, szczególnie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, korzystających z informacji finansowych, na przykład kierowników i superwizorów. W swej praktyce konsultanta Tomek przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, z włączeniem takich, jak: PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Poczta Polska, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, Energomontaż Północ. PKP, Telekomunikacja Polska, PKO BP, PTE Bankowy, Philips Lighting Poland, Gdańska Kompania Energetyczna ENERGA, Ciech, Stocznia Gdynia, BOT Górnictwo i Energetyka, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, BRE Bank. Jest także wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów dla Menedżerów, na Podyplomowych Studiach Menedżerskich organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiach Master or Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Erasmus University (Rotterdam School of Management). 11

12 Wioletta Wasilewska Wioletta Wasilewska rozpoczęła współpracę z GFKM w styczniu 2005 roku, obejmując funkcję trenera, po dziesięcioletnim okresie pracy w PZU Życie SA., gdzie była zatrudniona na stanowisku Koordynatora i była odpowiedzialna za strategię, realizacje planów oraz projekty szkoleniowe. Kierowała ponad 250 osobowym zespołem na terenie województwa warmińskomazurskiego. Wioletta ukończyła Wyższą Szkolę Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada dwie specjalizacje: szkolenia, warsztaty i trening interpersonalny oraz doradztwo zawodowe. Ukończyła również kilka fakultetów specjalizacyjnych, między innymi: zarządzanie zasobami ludzkimi, asertywność a poczucie godności; wypalenie zawodowe; warsztat antystresowy; zarządzanie sprzedażą; profesjonalny manager oraz warsztat twórczości. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: oceny pracowników, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego i twórczości. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania prowadzonych przez GFKM wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wioletta brała udział w projektach szkoleniowych m.in. dla firm: PKN Orlen, PZU Życie, PZU, PTE PZU, Hydrobudowa, Energomontaż, International Paper- Kwidzyn, Zakład Usług Ciepłowniczych w Gdańsku, Generali, DomData, PKP Energetyka, Invest Komfort, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, PKP Przewozy Regionalne, Lukas Bank, Nordea Bank Polska, Grupa Lotos, ANWIL Włocławek, Poczta Polska, Stora Enso, Bridgestone, Grupa Żywiec, OPEC Grudziądz, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P, Studio Gambit, PEWIK Gdynia, Energa, Atena Usługi Informatyczne i Finansowe. Małgorzata Zaremba Magister prawa, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Public Relations, praktyk NLP, asesor z zakresu oceny i rozwoju, mediator sądowy. Od 9 lat trener, konsultant i coach, zrealizowała samodzielnie ponad 2000 dni szkoleniowych. Jako Dyrektor Agencji TU PBK ŻYCIE odpowiadała za rozwój sprzedaży, zarządzała grupą agentów ubezpieczeniowych, prowadziła rekrutacje, szkolenia, stworzyła innowacyjny system motywacyjny. Jako lider realizowała również projekty w ramach Samorządowej Kampanii Wyborczej a także jako Unit Manager w strukturach PTE. Jako Trener Regionalny Norwich Union szkoliła pracowników wszystkich szczebli: od szkoleń kierowników z zakresu przywództwa i zarządzania grupą, po szkolenia wstępne dla nowych pracowników. Prowadziła Indywidualny Coaching menedżerski, współtworzyła programy szkoleniowe. Uczestniczyła w procesach rekrutacji i selekcji metodą Assessment Center. Brała udział w grupach projektowych przygotowujących szkolenia dla managerów z całej Polski. Jest autorką systemów motywacyjnych i programu szkoleń podstawowej ścieżki rozwoju. Ukończyła szkołę trenerów, kursy szkolenia osób dorosłych, posiada uprawienia Train The Trainers na poziomie zaawansowanym. Doskonale rozumie mechanizmy procesów grupowych. Specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych kadrze kierowniczej średniego i wyższego szczebla w obszarze: coaching, zarządzanie zmianą, zarządzanie personelem i szkolenia motywacyjne. Prowadziła szkolenia m.in. dla firm: Agroman, Auchan Polska, BPH Leasing, Bridgestone, Deco Polska, Delphi Polska, Ditel, Dom Development, Dominet Bank, Egis, Grupa Animex, Holding Kolporter, Komex, LogisticTotal, Mearsk, Millenium Bank, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Netia, Nobiles, Petrochemicals, PKP Polskie Linie Kolejowe, Provident, PTK Centertel, Rabuginno, Raiffeisen Bank, Servier, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Telekomunikacja Polska, UPC, US PHARMACIA, Wars. Rafał Ziarkowski Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Do 2009 roku pełnił urząd prokuratora aktualnie wykonuje zawód adwokata. W latach doradca Korporacji Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje pozarządowe z regionu Pomorza. Laureat nagrody językowej konkursu organizowanego dla aplikantów w toku 1998 we Wrocławiu. W 1997 roku rozpoczął współpracę z GFKM, obejmując funkcję konsultanta i trenera realizuje szkolenia i projekty doradcze. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji jednego z czołowych konsultantów GFKM. Brał udział w licznych projektach szkoleniowych i doradczych m.in. dla firm: BOT Elektrownia Bełchatów, BPH PBK, Ciech, Energa, GMAC Bank Polska, Grupa Lotos, Hortex Holding, Hydrobudowa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNIBUD, Marcopol, PKN Orlen, PKP, Poczta Polska, Pocztowa Agencja Usług Finansowych, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa, PTE Bankowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i w Toruniu, Telekomunikacja Polska, Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea, Young Digital Planet, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, Związek Pracodawców Elektrociepłowni. Jest autorem licznych indywidualnych projektów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw w tym autorem podręcznika przeznaczonego dla wewnętrznych trenerów PKN Orlen połączonego z systemem szkoleń dla trenerów, a także autorem multimedialnego kursu z zakresu pomocy publicznej przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Young Digital Planet. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich Europejski Model Zarządzania oraz podyplomowych studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of Management. 12

13 PODYPLOMOWE STUDIA OFFICE MANAGER Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Nazwa i adres (pieczęć) firmy: dzień miesiąc rok miejsce ulica:... nr... nr mieszk NIP: Stanowisko: Telefon/ praca/ dom Telefon kom: Nazwa uczelni/wydz: Staż pracy: brak do 5 lat 6-10 lat lat powyżej 15 lat Koszty pokrywa: zakład pracy w całości zakład pracy w części słuchacz Informacje o studiach uzyskałem/am: absolwenta/słuchacza GFKM prasa - jaka? inne - jakie? internet Zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych studiów, bez prawa rozpowszechniania. Data wypełnienia: Podpis kandydata: Numer konta GFKM: Pekao S.A. IV o/gdańsk, numer PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK GFKM Załączniki: Uwagi: Odpis dyplomu CV Ksero dowodu osob.(2, 3 str. lub 1, 2) Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty: 13

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS 1. Małgorzata Wasilewska 2. Paweł Kacprzak 3. Paweł Frątczak 4. Piotr Stapiński 5. Łukasz Janiec 6. Anna Kozera 7. Ewa Olbrychska 8.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Znajdź swój staż i korzystaj

Znajdź swój staż i korzystaj Poniedziałek 9 marca 2009 Cotygodniowy dodatek do dziennika METRO Piszcie listy: metro@agora.pl Szukasz pracownika? Zamów ogłoszenie rekrutacyjne w Metrze. Ogłoszenie wymiarowe tel. 022 555 53 35, 022

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo