Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2"

Transkrypt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d * *2.3* KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d KNR-W 4-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-03 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d Deontaż drzwi stalowych zewnętrznych RAZEM * RAZEM Deontaż drzwi drewnianych wewnętrznych 2.1* *2.3*3+0.9*2.0* RAZEM Deontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych o pow. ponad *1.3*4+0.6*1.3*4+1.2* RAZEM Deontaż krat stalowych w oknach RAZEM Deontaż podokienników o szer.do 30 c RAZEM Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z eleentów stalowych w pozioie I kondygnacji RAZEM Deontaż grzejnika stalowego jednopłytowego kpl. 9 kpl RAZEM Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.5* RAZEM Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.7* RAZEM Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku RAZEM Deontaż przewodów uzieiających i odgroowych z płaskownika lub pręta ocowanych na dachu stroy RAZEM Rozebranie pokrycia dachowego z papy RAZEM Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg RAZEM Rozebranie urów i słupów w budynkach o wysokości do 9 (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 0.4*( )* *( )* *( )* *1.77*3.2 Rozebranie posadzek - 19 c RAZEM RAZEM

2 17 KNR 4-04 Rozebranie urów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie wapiennej d *1* KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d d.1 kalk. własna Rozebranie ław fundaentowych oraz urów z kaienia o grubości ponad 40 c na zaprawie wapiennej poniżej terenu RAZEM RAZEM Transport złou saochode skrzyniowy z załadunkie i wyładunkie echaniczny t na odl. do 1 k 0.4 t RAZEM Transport złou saochode skrzyniowy - dodatek za każdy rozpoczęty k t ponad 1 k Krotność = t RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu saochode saowyładowczy na odległość 1 k RAZEM Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy echaniczny załadowaniu i wyładowaniu saochode saowyładowczy - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 k Krotność = RAZEM Opłata wysypiskowa - gruz RAZEM ROBOTY ZIEMNE 24 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiębiernyi na odkład d w gruncie kat.iii RAZEM KNR 2-01 d Transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k 26 d.3 poz RAZEM ROBOTY FUNDAMENTOWE KNR 2-02 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podł.gruntowy - podsypka żwirowa KNR 2-10 d KNR 2-10 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d * RAZEM Wykonanie pali żelbetowych o długości do 12 w gruncie kat.iii - Pale fundaentowe wiercone CFA śr. 30c, z betonu C30/37 W RAZEM Wykonanie pali żelbetowych o długości do 12 w gruncie kat.iii - Pale fundaentowe wiercone CFA śr. 40c, z betonu C30/37 W RAZEM Podkłady betonowe na podł.gruntowy 0.1*1.4* *0.8* *2.3* *3.12* *2.48* RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na gorąco - izolacje pozioe na podbetonie RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne żelbetowe, szer.do z betonu C30/37 W *0.6* RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne żelbetowe, szer.do z betonu C30/37 W-4 28*0.8* KNR 2-02 d RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne żelbetowe, szer.do z betonu C30/37 W-4 154*1.2*

3 34 KNR 2-02 d KNR 2-02 d Płyty fundaentowe żelbetowe - z betonu C30/37 W-4 2.3*2.3* *3.12* *1.6* Płyty fundaentowe żelbetowe - z betonu C30/37 W-4, płyta denna szybu windowego 2.28*2.48* RAZEM RAZEM KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie, t zbrojenie fundaentów 1.98 t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane, t zbrojenie fundaentów t RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bituiczne pionowe - wyk.na zino z eulsji asfalt.- dysperbit - pierwsza warstwa - izolacje ław fundaentowych RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bituiczne pionowe - wyk.na zino z eulsji asfalt. - dysperbit - druga i nast.warstwa - izolacje ław fundaentowych Krotność = 2 poz RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozioych na lepiku na gorąco - izolacje pozioe pod ścianai fundaentowyi 0.24* RAZEM Fundaenty z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej 0.24*0.9* RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bituiczne pionowe - wyk.na zino z eulsji asfalt.- dysperbit - pierwsza warstwa - ścian fundaentowych 193* RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bituiczne pionowe - wyk.na zino z eulsji asfalt. - dysperbit - druga i nast.warstwa - ścian fundaentowych Krotność = 2 poz RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką etal. - styropian ekstrudowany gr.8c - izolacje fundaentów RAZEM Słupy żelbetowe, w ścianach urowanych o gr. do 0.3 dwustronnie deskowane 0.4*0.24*0.9*16+0.9*0.4*5+0.9*0.5*0.5*2+0.9*0.8*0.24*2+0.9*0.4*0.5*2+0.9* * * *0.9*2+0.14*0.9 RAZEM PARTER 46 KNR K-02 Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - d ściany zewnetrzne KNR K-02 d KNR 2-02 d RAZEM Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - ściany wewnętrzne RAZEM Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4 stos.desk.obw.do przekr.do *0.24*3.0*16+3.0*0.4*5+3.0*0.5*0.5*2+3.0*0.8*0.24*2+3.0*0.4*0.5*2+3.0* 0.56* * *3.0*2+0.14* RAZEM

4 49 KNR-W 2-02 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej - fragenty ścian parteru d *3.0* KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-02 d Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej - ściany szybu windowego RAZEM *4.48* RAZEM Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub ceentowo-wapiennej grubości 2 ceg. - zaurowania w ścianie istnie- jącej 2.0* RAZEM Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 c rzutu rzutu Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 c różnicy grub. płyty rzutu Krotność = rzutu Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do RAZEM RAZEM *0.4* *0.65* RAZEM Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 c płaskie - strop żelbetowy gr. 20c RAZEM Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 c różnicy grubości płyty - strop żelbetowy gr. 20c Krotność = RAZEM Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 c płaskie - strop żelbetowy gr. 24c RAZEM Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 c różnicy grubości płyty - strop żelbetowy gr. 24c Krotność = RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 716/120/ RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 716/90/ Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 476/120/ Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 476/90/ RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c56/150/ Płyty stropowe sprężone SP-20/A4/R60 l=668c RAZEM

5 65 KNR 2-02 Płyty stropowe sprężone SP-20/A4/R60 l=608c d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR 2-02 Płyty stropowe sprężone SP-20/A4/R60 l=548c RAZEM RAZEM Płyty stropowe sprężone SP-20/A4/R60 l=354c Wieńce onolityczne na ścianach o szer. do 30 c 0.25*0.30* RAZEM Ocieplenie wieńców z osiatkowanie 0.3* RAZEM Otwory w ścianach urowanych -ułożenie nadproży prefabr. nadproża L19 długość RAZEM Otwory w ścianach urowanych -ułożenie nadproży prefabr. nadproża L19 długość 150c RAZEM Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - nadproża onolityczne 0.24*0.3* *0.35* RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie słupów, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie słupów, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie wieńców, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie wieńców, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie nadrpoży, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie nadproży, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie płyt żelbetowych stropowych, całość 0.16 t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie płyt żelbetowych stropowych, całość 3.5 t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie schodów, całość t RAZEM Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie schodów, całość t RAZEM

6 83 KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty gładkie - t zbrojenie podciagów, całość t RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia budynków i budowli - pręty żebrowane t - zbrojenie podciągów, całość t RAZEM KNR 9-01 Ściany działowe o wys. do 4,5 z bloków SILKA M12 d * RAZEM KNR K-02 Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej d * RAZEM KNR K-02 Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej d * RAZEM Ścianki systeowe kabinowe z płyty kopaktowej gr 12-15, powłoka perłowa d.4 kalk. własna kolor biały, profile aluiniowe, stopy stalowe RAZEM KNR 2-02 Dylatacja z wełny ineralnej gr. 3c d *3.0* RAZEM KNR-W 4-03 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia otw. d do 1 cegły - przebicia w ścianach nadproża L19 długość 150c 12 otw KNR-W 4-03 d d.5 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 c - przebicia w stropach otw. RAZEM nadproża L19 długość 150c 23 otw RAZEM PIĘTRO KNR K-02 Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej ściany zewnetrzne KNR K-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d RAZEM Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - ściany wewnętrzne RAZEM Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4 stos.desk.obw.do przekr.do *0.24*4.46* *0.4*5+4.46*0.8*0.24*2+4.46*0.56* * * 4.46*2+0.14*4.46 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej - fragenty ścian piętra RAZEM *4.46* RAZEM Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej - ściany szybu windowego 0.24*4.77* RAZEM Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 c rzutu rzutu Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 c różnicy grub. płyty rzutu Krotność = rzutu RAZEM RAZEM

7 99 KNR 2-02 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 d *0.5* KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-20 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 c płaskie - strop żelbetowy gr. 24c RAZEM RAZEM Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 c różnicy grubości płyty - strop żelbetowy gr. 20c Krotność = RAZEM Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 c płaskie - strop żelbetowy gr. 32c RAZEM Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 c różnicy grubości płyty - strop żelbetowy gr. 24c Krotność = RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 716/120/ RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 26,5c 476/120/ RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c 476/90/ RAZEM Płyty stropowe otworowe typu "S" gr. 24c56/90/ RAZEM Płyty stropowe sprężone SP-40/14A/R60 l= RAZEM Płyty stropowe sprężone SP-32/8A/R60 l= RAZEM Płyty stropowe sprężone SP-32/8A/R60 l= RAZEM Płyty stropowe sprężone SP-32/8A/R60 l= Wieńce onolityczne na ścianach o szer. do 30 c 0.25*0.30* RAZEM Ocieplenie wieńców z osiatkowanie 0.3* RAZEM Otwory w ścianach urowanych -ułożenie nadproży prefabr. nadproża L19 długość RAZEM Otwory w ścianach urowanych -ułożenie nadproży prefabr. nadproża L19 długość 150c - 7 -

8 RAZEM KNR 2-02 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - nadproża onolityczne d *0.3* *0.5* KNR 9-01 d KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d d.6 Ściany działowe o wys. do 4,5 z bloków SILKA M12 RAZEM * RAZEM Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - przebicia w otw. ścianach nadproża L19 długość 150c 10 otw Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 c - przebicia w stropach otw. RAZEM nadproża L19 długość 150c 23 otw RAZEM PODDASZE KNR K-02 Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej ściany zewnetrzne KNR K-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 9-01 d KNR K-02 d KNR K-02 d RAZEM Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - ściany wewnętrzne RAZEM Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4 stos.desk.obw.do przekr.do *0.24* *0.24* RAZEM Ściany z bloczków betonowych na zaprawie ceentowej - ściany szybu windowego 0.24*2.6* RAZEM Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 c płaskie - płyta górna zaykajaca szyb windowy gr. 14c RAZEM Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 c rzutu rzutu Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 c różnicy grub. płyty rzutu Krotność = rzutu Wieńce onolityczne na ścianach o szer. do 30 c RAZEM RAZEM *0.30* RAZEM Ocieplenie wieńców z osiatkowanie 0.3* RAZEM Ściany działowe o wys. do 4,5 z bloków SILKA M RAZEM Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej RAZEM Ściany z bloków SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej RAZEM

9 132 Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia otw. d.6 do 1 cegły - przebicia w ścianach KNR-W DACH 133 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d nadproża L19 długość 150c 7 otw RAZEM Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 0.12*0.12*58.88 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej RAZEM *0.16*6.25* RAZEM Krokwie zwykłe dł. ponad przekrój poprz. drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.1*0.2*4.75*18+0.1*0.2*5.0*36+0.1*0.2*5.5* RAZEM Krokwie zwykłe dł. do przekrój poprz. drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.1*0.2*4.25*18+0.1*0.2*4.5* RAZEM Ray górne i płatwie dł. ponad 3 - przekrój poprz. drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyonej 0.2*0.2*5.6*7+0.2*0.2*6.4*8+0.2*0.2*6.5* RAZEM Słupy o długości do 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.2*0.2*1.1* RAZEM Słupy o dł. ponad 2 - przekrój poprz. drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.2*0.2*2.35*5+0.2*0.2*3.1*4+0.2*0.2*3.4*6+0.2*0.2*3.6*6+0.2*0.2*4.45* RAZEM Wyiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.1*0.2*1.1* RAZEM Stężenia połaciowe przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.028*0.14*1.6* RAZEM Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*1.6* RAZEM Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 0.032*0.12*5.1* *0.12*5* RAZEM Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. 16.6*17.4* Jednokrotna ipregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków etodą sarowania preparatai olejowyi Folia dachowa Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Mebrana Pero sec SK lub równorzędna

10 149 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr ; układanej na rąbek stojący d (np. typ RUUKKI SR35-475D lub inna o takich saych paraetrach) KNR 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 c - z blachy ocynkowanej d RAZEM KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 c - z blachy ocynkowanej d RAZEM KNR 2-02 Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachowka - z blachy. d ocynkowanej RAZEM KNR-W 2-02 Wyłaz dachowych z obróbkai blacharskii- klapa dyowa/wyłaz dachowy d cr PROLIGHT PLUS E100x130c z dyszą kierującą lub podobny o takich saych paraetrach KONSTRUKCJA NADBUDOWY NA DACHU KNR 2-02 Ray górne i platwie, długość ponad 3 - przekrój poprzeczny drewna ponad c2 z tarcicy nasyconej 0.14*0.19*3.1*2 154 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d Rygiel przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej RAZEM RAZEM Słupy o długości do 2 - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej RAZEM Słupy o dł. ponad 2 - przekrój poprz. drewna ponad 180 c2 z tarcicy nasyconej RAZEM Tężnik przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej RAZEM Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc Jednokrotna ipregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków etodą sarowania preparatai olejowyi Folia dachowa Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej pozioe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Mebrana Pero sec SK lub równorzędna Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr ; układanej na rąbek stojący (np. typ RUUKKI SR35-475D lub inna o takich saych paraetrach) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 c - z blachy ocynkowanej RAZEM

11 166 KNR 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 c - z blachy ocynkowanej d KNR 0-18 d Elewacje z paneli aluiniowych - ontaż ruu na ścianach - aluiniowe żaluzje elewacyjne typu RENSON L.060AC lub równorzędne RAZEM RAZEM

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo