Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL"

Transkrypt

1 Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL Poznaj podstawy pracy z tym świetnym edytorem tekstu Naucz się formatować tekst w zależności od jego przeznaczenia Odkryj tajniki tworzenia list, przypisów i spisów treści Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP

2 Word 2010 PL. Kurs Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: Format: , stron: 304 Diabe³ zawsze tkwi w szczegó³ach opanuj do perfekcji tajniki obs³ugi Worda 2010 PL Poznaj podstawy pracy z tym œwietnym edytorem tekstu Naucz siê formatowaæ tekst w zale noœci od jego przeznaczenia Odkryj tajniki tworzenia list, przypisów i spisów treœci yjemy w czasach, w których nie sposób wyobraziæ sobie pracy (nie tylko biurowej), w której zbêdna by³aby umiejêtnoœæ obs³ugi edytora tekstu. Ta wiedza mo e byæ kluczem do Twojego sukcesu jeœli potrafisz tworzyæ estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancjê pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaanga owania, a efekt mo e przerosn¹æ najœmielsze oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj siê z ksi¹ k¹ otwieraj¹c¹ przed Tob¹ œwiat Worda 2010 PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorów. Word 2010 PL. Kurs sprawi, e b³yskawicznie opanujesz obs³ugê wszystkich potrzebnych Ci poleceñ. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê zmieniaæ czcionkê, stosowaæ style, tworzyæ szablony i listy, pos³ugiwaæ siê narzêdziem Autokorekty oraz wstawiaæ ró ne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a tak e zastosujesz potrzebne przypisy. Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010 Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010 Wst¹ ka i Mini Toolbar Tworzenie i edycja dokumentów Formatowanie znaków, akapitów i stron Style, motywy i szablony Praca z elementami graficznymi Tworzenie i edycja list oraz tabel Podzia³ tekstu na kolumny Tworzenie przypisów dolnych i koñcowych oraz spisów treœci Word 2010 prêdzej czy póÿniej bêdzie Ci bardzo potrzebny!

3 Spis treści Rozdział 1. Zamiast wstępu...5 Wymagania systemowe pakietu Office Wybrane edycje pakietu Microsoft Office Aplikacje pakietu Microsoft Office Uruchamianie edytora Word Aktywacja programów pakietu Office Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word Nowy interfejs użytkownika edytora Word Rozdział 2. Tworzenie i edycja dokumentów...29 Tworzenie nowego dokumentu Otwieranie istniejących dokumentów Tworzenie nowego dokumentu na bazie dokumentu istniejącego Tworzenie dokumentów opartych na szablonach Poruszanie się w dokumencie Wpisywanie tekstu i edycja dokumentów Zapisywanie i zamykanie dokumentów Rozdział 3. Formatowanie znaków, akapitów i stron Co się stało z paskiem narzędzi Formatowanie Formatowanie znaków Formatowanie akapitów Dodawanie nagłówków i stopek Rozdział 4. Style, motywy i szablony Zastosowanie stylów Zastosowanie motywów Zastosowanie szablonów Rozdział 5. Praca z elementami graficznymi Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie zdjęć i obrazów Wstawianie elementów typu clipart Wstawianie kształtów Rozdział 6. Tworzenie i edycja list Listy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)

4 Rozdział 7. Tworzenie i edycja tabel Tworzenie prostych tabel Zastosowanie szablonów tabel Szybkie wstawianie prostych tabel Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu linijki Usuwanie tabeli Wstawianie kolumn Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli Łączenie wybranych komórek tabeli Dzielenie komórek tabeli Przenoszenie tabeli w inne miejsce Automatyczne powielanie nagłówków tabeli Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym Tworzenie tabel metodą mieszaną Obracanie tekstu w tabeli o Formatowanie tabel Rozdział 8. Podział tekstu na kolumny Szybkie dzielenie tekstu na kolumny Szybka zmiana szerokości kolumn Zaawansowane opcje tworzenia kolumn Łamanie kolumn Równoważenie długości kolumn Wyświetlanie znaczników granic kolumn (tekstu) Usuwanie podziału na kolumny Rozdział 9. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych Wstawianie przypisów Zmiana formatu znacznika przypisu Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów Przenoszenie i kopiowanie przypisów Usuwanie przypisów Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe Rozdział 10. Tworzenie spisów treści Szybkie tworzenie spisu treści Zaawansowane tworzenie spisu treści Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych Szybkie oznaczanie haseł spisu treści Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł Aktualizacja spisów treści Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów

5 Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie zdjęć i obrazów Wstawianie elementów typu clipart Wstawianie kształtów 5 Praca z elementami graficznymi Co prawda Microsoft Word jest formalnie edytorem tekstu, ale w niczym nie zmienia to faktu, że bardzo mocno wspiera użytkowników w zakresie wzbogacania dokumentów różnego rodzaju elementami graficznymi. Pracując z Wordem, możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje grafiki pozwalające uatrakcyjnić tworzone dokumenty: obiekty rysunkowe (takie jak Autokształty, diagramy, krzywe, linie i obiekty typu WordArt) i obrazy (zdjęcia i grafiki czy elementy typu clipart). Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Wstawienie odpowiednio dobranego zdjęcia czy rysunku do edytowanego dokumentu może z pewnością podnieść jego atrakcyjność i zwrócić uwagę użytkownika na prezentowane treści. Word 2010 pozwala nie tylko na proste wstawianie rysunków i zdjęć, ale umożliwia również tworzenie kolekcji zdjęć, rysunków i innych elementów graficznych oraz zarządzanie nimi, skalowanie i modyfikowanie zdjęć i obrazów, korzystanie z bardzo rozbudowanej galerii efektów graficznych i umieszczanie takich elementów dokładnie w tym miejscu dokumentu, w którym najlepiej będą spełniały swoje zadanie.

6 202 Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie elementów typu WordArt Obiekty typu WordArt to inaczej ozdobne elementy tekstowe umieszczane w dokumencie. Wygląd takiego przykładowego elementu przedstawiono poniżej. Aby wstawić prosty obiekt typu WordArt do dokumentu, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej Przejdź na kartę Wstawianie. 2. W grupie opcji Tekst odszukaj i naciśnij przycisk WordArt. 3. Z galerii wybierz styl elementu WordArt, który chcesz wstawić do dokumentu. 4. Na ekranie pojawi się pole tekstowe. Wpisz tekst, który będzie treścią obiektu WordArt, i po zakończeniu kliknij lewym przyciskiem myszy dowolne miejsce dokumentu poza obszarem obiektu WordArt. Gotowe! Wygląd naszego przykładowego obiektu typu WordArt przedstawiamy poniżej.

7 Wstawianie elementów typu WordArt 203 Modyfikacja obiektów typu WordArt Obiekt WordArt, który utworzyliśmy przed chwilą, nie jest jednak zbyt efektowny. Jak zatem można uzyskać nieco bardziej spektakularne efekty? To nic trudnego. Aby się o tym przekonać, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obiekt WordArt, którego wygląd chcesz zmodyfikować. Zwróć uwagę, że na Wstążce pojawiła się nowa grupa Narzędzia do rysowania, zawierająca kartę Formatowanie Aby zmienić styl obiektu WordArt, zaznacz jego odpowiedni fragment, rozwiń listę Szybkie style i z galerii wybierz nowy styl Aby zmienić rodzaj wypełnienia tła obiektu Word-Art, kliknij obiekt lewym przyciskiem myszy (1), rozwiń galerię wypełnienia (2) tła i wybierz z niej odpowiedni motyw (3). Jeżeli nie odpowiadają Ci podstawowe wypełnienia, wybierz opcję Inne wypełnienia motywów (4) i wybierz motyw z dodatkowej listy (5).

8 204 Wstawianie zdjęć i obrazów Aby zmienić wygląd obiektu typu WordArt, kliknij obiekt lewym przyciskiem myszy (1), rozwiń galerię Efekty tekstowe (2) i wybierz rodzaj efektu, który chcesz zastosować. Do wyboru masz cały szereg efektów z kategorii: Cień, Odbicie, Poświata, Skos, Obrót 3-W oraz Przekształcenie (3). Ponieważ liczba dostępnych efektów i ich kombinacji jest ogromna, a wybór prosty, nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać poszczególnych opcji po prostu spróbuj poeksperymentować z różnymi ustawieniami! Wstawianie zdjęć i obrazów Aby wstawić wybrane zdjęcie lub obraz do edytowanego dokumentu, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić zdjęcie lub obraz. 2. Przejdź na kartę Wstawianie (np. naciskając kombinację klawiszy lewyalt+v). 3. Naciśnij przycisk Obraz znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie obrazu. 5. Odszukaj i zaznacz wybrane zdjęcie lub obraz. 6. Naciśnij przycisk Wstaw. Wybrany element graficzny zostanie wstawiony do dokumentu.

9 Wstawianie zdjęć i obrazów i Aby szybko przywołać okno Wstawianie obrazu na ekran, naciśnij sekwencję klawiszy lewyalt, V, 7. Word pozwala na wstawianie elementów graficznych zapisanych w wielu różnych formatach plików. Poniżej zamieszczamy listę obsługiwanych formatów plików. Pamiętaj, że niektóre z nich mogą nie być dostępne domyślnie ich użycie może wymagać doinstalowania odpowiednich konwerterów z dysku instalacyjnego pakietu Office. i Rozszerzenie CGM EPS GIF, GFA JPG, JPEG, JFIF, JPE PICT/PCZ PNG TIF, TIFF BMP, BMZ, RLE, DIB EMF/EMZ WMF/WMZ WPG Nazwa formatu pliku Computer Graphics Metafile Encapsulated PostScript Graphics Interchange Format Joint Photographic Expert Graphics Macintosh PICT/Compressed PCT Portable Network Graphics Tagged Image File Format Windows Bitmap Windows Enhanced Metafile/Compressed Windows Metafile/Compressed WordPerfect Graphics

10 206 Wstawianie zdjęć i obrazów i Często po wstawieniu rysunku czy zdjęcia do dokumentu rozmiary takiego elementu nie będą odpowiadały Twoim wymaganiom. Aby szybko zmienić rozmiary, kliknij taki element lewym przyciskiem myszy, a następnie złap przy użyciu myszy wybrany znacznik narożnika i przeciągnij tak, by uzyskać żądane rozmiary elementu. Podczas skalowania obrazów i zdjęć powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: Aby środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miejscu, podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obrazu lub zdjęcia zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie jego proporcje zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja zdjęć i obrazów Wstawione do dokumentu obrazy lub zdjęcia można modyfikować, zmieniając jasność, kontrast lub rozmycie obrazu, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W), czy też stosując szeroką gamę efektów artystycznych. Zmiana jasności, kontrastu lub rozmycia obrazu Zapewnie nieraz miałeś okazję się przekonać, że doskonałe zdjęcie, które udało Ci się zrobić, jest zbyt jasne czy zbyt mało kontrastowe. Na szczęście takie zdjęcie nie jest stracone, a Word pozwoli Ci je odpowiednio podrasować. Dzięki odpowiedniemu rozjaśnieniu obrazu możesz zwiększyć czytelność szczegółów w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach zdjęcia, a zwiększając lub zmniejszając kontrast, możesz wpływać na to, jak wyraźne są przejścia pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia. Zmiana jasności oraz wyostrzanie i zmiękczanie obrazu lub zdjęcia Aby zmienić jasność lub wyostrzyć (zmiękczyć) obraz lub zdjęcie umieszczone w edytowanym dokumencie, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, którego jasność chcesz zmodyfikować. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Korekty znajdujący się w grupie poleceń Dopasowywanie. 4. Aby wyostrzyć zdjęcie lub zmienić jego jasność, wybierz z galerii żądany poziom korekty obrazu.

11 Wstawianie zdjęć i obrazów Jeżeli chcesz bardziej precyzyjnie zmienić poziom jasności lub wyostrzyć zdjęcie, wybierz z galerii polecenie Opcje korekty obrazu Na ekranie pojawi się okno dialogowe Formatowanie obrazu Aby zmienić ustawienia wyostrzenia obrazu, skorzystaj z opcji i suwaków w obszarze Wyostrzanie i zmiękczanie. 8. Aby zmienić ustawienia jasności i kontrastu, skorzystaj z opcji i suwaków w obszarze Jasność i kontrast. 9. Po zakończeniu modyfikacji naciśnij przycisk Zamknij. i Jeżeli grupa Narzędzia obrazów lub karta Formatowanie nie jest widoczna na Wstążce, powinieneś się upewnić, że obraz lub zdjęcie są zaznaczone. Jeżeli nie, kliknij taki obraz lub zdjęcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli ustawisz wskaźnik myszy nad dowolnie wybraną miniaturą w galerii i przez chwilę przytrzymasz go nieruchomo, Word zmieni wygląd zaznaczonego zdjęcia i będziesz mógł ocenić, jak będzie ono wyglądało po wprowadzeniu wybranej zmiany.

12 208 Wstawianie zdjęć i obrazów Dodawanie efektów graficznych Jak już wspominaliśmy wcześniej, obrazy lub zdjęcia wstawione do dokumentu możesz ulepszać, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W). Poniżej znajduje się przykładowe zdjęcie po zastosowaniu kilku wybranych efektów graficznych. Bez efektów Aby dodać wybrany efekt do zdjęcia, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz dodać efekt graficzny. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu. 4. Aby wybrać jeden z predefiniowanych zestawów efektów graficznych, rozwiń listę Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W. 5. Aby dodać cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia cieniowania do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje cienia. 6. Aby dodać lub zmienić ustawienia odbicia, rozwiń listę Odbicie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia odbicia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje odbicia. 7. Aby dodać lub zmienić ustawienia poświaty, rozwiń listę Poświata, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia poświaty do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Więcej kolorów z poświatą lub Opcje poświaty. 8. Aby dodać lub zmienić ustawienia krawędzi, rozwiń listę Wygładzone krawędzie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia krawędzi do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje krawędzi wygładzonych. 9. Aby dodać lub zmienić ustawienia skosów obramowań, rozwiń listę Skos, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia skosów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W.

13 Wstawianie zdjęć i obrazów Aby zmienić ustawienia obrotów 3-W, rozwiń listę Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni obrót. Aby dostosować ustawienia obrotów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje obrotu 3-W i Aby dodać ten sam efekt do wielu obrazów lub zdjęć, powinieneś najpierw zaznaczyć pierwszy obraz, a następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, i klikając lewym przyciskiem myszy, zaznaczyć pozostałe obrazy. Aby usunąć dodany wcześniej efekt graficzny, zaznacz obraz lub zdjęcie, naciśnij przycisk Efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu, rozwiń listę odpowiadającą efektowi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję usuwania efektu. Np. aby usunąć cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie wybierz z galerii opcję Brak cienia; aby usunąć odbicie, rozwiń listę Odbicie, a następnie wybierz z galerii opcję Bez odbicia itd. Dodawanie efektów artystycznych Efekty artystyczne pozwalają na wzbogacenie edytowanych dokumentów obrazami lub zdjęciami, które wyglądają jak szkic, rysunek czy malowany obraz. Word pozwala również na używanie obrazów jako wypełnienia innych obiektów graficznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcie po zastosowaniu kilku wybranych efektów artystycznych. Bez efektów Ołówek Ekran świetlny Szkło Fotokopia

14 210 Wstawianie elementów typu clipart Aby zastosować wybrany efekt artystyczny, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz zastosować wybrany efekt artystyczny. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Efekty artystyczne znajdujący się w grupie opcji Dopasowywanie. 4. Wybierz z galerii żądany efekt artystyczny. 5. Aby dopasować efekt artystyczny do własnych potrzeb, wybierz z galerii polecenie Opcje efektów artystycznych.! W tym samym czasie do obrazu lub zdjęcia możesz użyć tylko jednego efektu artystycznego. Równoczesne zastosowanie kolejnego efektu artystycznego spowoduje usunięcie poprzedniego. i 1 Aby usunąć wybrany efekt artystyczny, kliknij obraz lub zdjęcie, przejdź na kartę Formatowanie, naciśnij przycisk Efekty artystyczne (1) i z galerii wybierz pierwszą opcję Brak (2). 2 Wstawianie elementów typu clipart Aby wstawić do dokumentu element typu clipart, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić element typu clipart. 2. Przejdź na kartę Wstawianie (np. naciskając kombinację klawiszy lewyalt+v). 3. Naciśnij przycisk Obiekt clipart znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 4. Na ekranie pojawi się panel Clipart.

15 Wstawianie elementów typu clipart W polu Wyszukaj wpisz słowa kluczowe opisujące kategorię poszukiwanego elementu i naciśnij klawisz Enter lub przycisk Przejdź Aby ograniczyć wyszukiwanie elementów typu clipart tylko do wybranego typu multimediów, rozwiń listę Wyniki powinny mieć postać i zaznacz żądany format wyszukiwanych elementów. 7. Word posiada dosyć rozbudowaną galerię wbudowanych elementów typu clipart. Jeżeli jednak nie znajdziesz w niej tego, czego szukasz, możesz skorzystać z ogromnej biblioteki clipartów dostępnych na serwerach sieciowych firmy Microsoft. Aby to zrobić, zaznacz opcję Uwzględnij zawartość witryny Office.com i naciśnij przycisk Przejdź. 8. W środkowej części panelu Clipart pojawi się galeria elementów clipart, których opisy pasują do zestawu słów kluczowych podanych wcześniej w polu Wyszukaj. Lista odszukanych elementów może być długa, więc czasami odnalezienie odpowiedniego elementu może zająć dłuższą chwilę. Po odszukaniu właściwego clipartu dwukrotnie kliknij go lewym przyciskiem myszy. 9. Wybrany clipart pojawi się w dokumencie.

16 212 Wstawianie kształtów 10. Aby zmienić jego domyślne rozmiary, złap lewym przyciskiem myszy wybrany uchwyt i przeciągnij tak, aby otrzymać żądane rozmiary elementu clipart (oczywiście takie skalowanie dotyczy tylko ilustracji i zdjęć). Kiedy zmieniasz rozmiary elementu typu clipart, powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: i Aby środek obiektu pozostał w tym samym miejscu, podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obiektu zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obiektu pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie proporcje obiektu zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja elementów typu clipart Zwróć uwagę, że po zaznaczeniu wstawionego clipartu na Wstążce pojawia się grupa Narzędzia obrazów, w której znajduje się karta Formatowanie. Elementy typu clipart możesz modyfikować w podobny sposób jak inne elementy graficzne. Wstawianie kształtów Kształty to zestaw małych, wstępnie zdefiniowanych rysunków wektorowych, które możesz wstawiać do dokumentu. Dodatkowo możesz również tworzyć swoje własne kształty poprzez modyfikację istniejących bądź rysowanie nowych kształtów. Aby wstawić wybrany kształt, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Przejdź na kartę Wstawianie. 2. Naciśnij przycisk Kształty znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 3. Wybierz z galerii żądany kształt i kliknij go lewym przyciskiem myszy.

17 Wstawianie kształtów Wskaźnik myszy zmieni kształt na znak +. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie narysuj obrys kształtu Aby zmienić rozmiary wstawionego kształtu, złap lewym przyciskiem myszy wybrany uchwyt i przeciągnij tak, by otrzymać żądane rozmiary kształtu. 3 5 Kiedy zmieniasz rozmiary kształtu, powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: i Aby środek obiektu pozostał w tym samym miejscu, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obiektu zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obiektu pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie proporcje obiektu zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja kształtów Po zaznaczeniu wstawionego kształtu na Wstążce pojawia się grupa Narzędzia do rysowania, w której znajduje się karta Formatowanie. Kształty możesz modyfikować wpodobny sposób jak inne elementy graficzne.

18 214 Wstawianie kształtów Zmiana wypełnienia kształtów Kształty można wypełniać kolorami, obrazami, gradientem kolorów lub teksturami. Aby zmienić wypełnienie kształtu, powinieneś wykonać polecenia przedstawione poniżej. 1. Zaznacz wybrany kształt, klikając go lewym przyciskiem myszy. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Wypełn. kształtu. 4. Aby zmienić kolor wypełnienia, kliknij kwadrat z wybranym kolorem. Jeżeli chcesz zdefiniować własne kolory, wybierz opcję Więcej kolorów wypełnienia. 5. Aby wypełnić kształt obrazem, wybierz polecenie Obraz i wskaż plik graficzny, którego chcesz użyć jako wypełnienia kształtu. Aby wypełnić kształt gradientem kolorów, rozwiń polecenie Gradient i wybierz z galerii żądaną definicję gradientu. Jeżeli chcesz zdefiniować swój własny gradient, wybierz z galerii polecenie Więcej gradientów. Aby wypełnić kształt wybraną teksturą, rozwiń polecenie Tekstura i wybierz z galerii żądaną teksturę. Jeżeli chcesz użyć swojej własnej tekstury, wybierz z galerii polecenie Więcej tekstur

19 Wstawianie kształtów 215 Zmiana wyrównywania kształtów na stronie Na stronie dokumentu możesz umieścić wiele kształtów i innych elementów graficznych. W takiej sytuacji bardzo często przydaje się możliwość wyrównywania położenia takich elementów. Aby zmienić położenie elementów graficznych na stronie, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Zaznacz jeden lub więcej elementów graficznych (np. kształtów), których położenie na stronie chcesz zmienić bądź wyrównać. Aby to zrobić, kliknij pierwszy element, następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i kolejno klikaj pozostałe obiekty. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Wyrównaj. 4. Wybierz z menu podręcznego odpowiednią opcję wyrównywania Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować, Word 2010 posiada bardzo rozbudowane możliwości wzbogacania dokumentów elementami graficznymi, których szczegółowe omówienie wykracza daleko poza zakres niniejszej książki. W tym rozdziale omówiliśmy jednak szereg podstawowych metod pracy z elementami graficznymi, które z pewnością pozwolą Ci na samodzielne odkrywanie innych możliwości, jakie oferuje Word 2010.

20 Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL Żyjemy w czasach, w których nie sposób wyobrazić sobie pracy (nie tylko biurowej), w której zbędna byłaby umiejętność obsługi edytora tekstu. Ta wiedza może być kluczem do Twojego sukcesu jeśli potrafisz tworzyć estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancję pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaangażowania, a efekt może przerosnąć najśmielsze oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj się z książką otwierającą przed Tobą świat Worda 2010 PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorów. Word 2010 PL. Kurs sprawi, że błyskawicznie opanujesz obsługę wszystkich potrzebnych Ci poleceń. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się zmieniać czcionkę, stosować style, tworzyć szablony i listy, posługiwać się narzędziem Autokorekty oraz wstawiać różne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a także zastosujesz potrzebne przypisy. Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010 Formatowanie znaków, akapitów i stron Wstążka i Szybki dostęp Tworzenie i edycja dokumentów Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010 Tworzenie przypisów dolnych i końcowych oraz spisów treści Praca z elementami graficznymi Tworzenie i edycja list oraz tabel Podział tekstu na kolumny Style, motywy i szablony Książki wydawnictwa Helion SA z serii Kurs adresowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktyczne umiejętności, przydatne w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce. Word 2010 prędzej czy później będzie Ci bardzo potrzebny! Cena: 34,90 zł 5612

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Word 2007 PL. Kurs IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE

Word 2007 PL. Kurs IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Word 2007 PL. Kurs Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-246-0804-4 Format: B5, stron: 325 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2007

Edytor tekstu Word 2007 Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 6 G R A F I K A W E D Y T O R Z E T E K S T U Grafika w edytorze tekstu Edytor tekstu Word 2007 daje ogromne możliwości jeżeli chodzi o wstawianie obiektów graficznych i

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Skopiuj dowolny tekst z Internetu, np. ze strony http://www.gazeta.pl, około jednej strony objętości. Wklej tekst do nowego dokumentu Writer.

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

ABC PowerPoint 2007 PL

ABC PowerPoint 2007 PL Wstęp... 7 1 Pierwsze kroki... 15 Środowisko programu... 16 Otwieranie, przeglądanie i zamykanie prezentacji... 19 Różne widoki prezentacji... 23 Zapisywanie prezentacji... 24 2 Tworzenie nowej prezentacji...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne

Word 2007 PL. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Rysunki. Wstawianie rysunków z plików graficznych

Rysunki. Wstawianie rysunków z plików graficznych - 1 - Rysunki Bardzo ważną cechą każdego edytora jest możliwość wstawiania do tekstu rysunków. WORD daje nam wygodne narzędzia zarówno do wstawiania rysunków w tekst, jak i do tworzenia rysunków. Rysunki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 4 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 4 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 4 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I rok Kierunek Transport Temat: Osadzanie grafiki do dokumentu tekstowego. Schematy blokowe,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo