Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL"

Transkrypt

1 Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL Poznaj podstawy pracy z tym świetnym edytorem tekstu Naucz się formatować tekst w zależności od jego przeznaczenia Odkryj tajniki tworzenia list, przypisów i spisów treści Bonus! Dodatkowe rozdziały na FTP

2 Word 2010 PL. Kurs Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: Format: , stron: 304 Diabe³ zawsze tkwi w szczegó³ach opanuj do perfekcji tajniki obs³ugi Worda 2010 PL Poznaj podstawy pracy z tym œwietnym edytorem tekstu Naucz siê formatowaæ tekst w zale noœci od jego przeznaczenia Odkryj tajniki tworzenia list, przypisów i spisów treœci yjemy w czasach, w których nie sposób wyobraziæ sobie pracy (nie tylko biurowej), w której zbêdna by³aby umiejêtnoœæ obs³ugi edytora tekstu. Ta wiedza mo e byæ kluczem do Twojego sukcesu jeœli potrafisz tworzyæ estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancjê pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaanga owania, a efekt mo e przerosn¹æ najœmielsze oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj siê z ksi¹ k¹ otwieraj¹c¹ przed Tob¹ œwiat Worda 2010 PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorów. Word 2010 PL. Kurs sprawi, e b³yskawicznie opanujesz obs³ugê wszystkich potrzebnych Ci poleceñ. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê zmieniaæ czcionkê, stosowaæ style, tworzyæ szablony i listy, pos³ugiwaæ siê narzêdziem Autokorekty oraz wstawiaæ ró ne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a tak e zastosujesz potrzebne przypisy. Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010 Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010 Wst¹ ka i Mini Toolbar Tworzenie i edycja dokumentów Formatowanie znaków, akapitów i stron Style, motywy i szablony Praca z elementami graficznymi Tworzenie i edycja list oraz tabel Podzia³ tekstu na kolumny Tworzenie przypisów dolnych i koñcowych oraz spisów treœci Word 2010 prêdzej czy póÿniej bêdzie Ci bardzo potrzebny!

3 Spis treści Rozdział 1. Zamiast wstępu...5 Wymagania systemowe pakietu Office Wybrane edycje pakietu Microsoft Office Aplikacje pakietu Microsoft Office Uruchamianie edytora Word Aktywacja programów pakietu Office Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word Nowy interfejs użytkownika edytora Word Rozdział 2. Tworzenie i edycja dokumentów...29 Tworzenie nowego dokumentu Otwieranie istniejących dokumentów Tworzenie nowego dokumentu na bazie dokumentu istniejącego Tworzenie dokumentów opartych na szablonach Poruszanie się w dokumencie Wpisywanie tekstu i edycja dokumentów Zapisywanie i zamykanie dokumentów Rozdział 3. Formatowanie znaków, akapitów i stron Co się stało z paskiem narzędzi Formatowanie Formatowanie znaków Formatowanie akapitów Dodawanie nagłówków i stopek Rozdział 4. Style, motywy i szablony Zastosowanie stylów Zastosowanie motywów Zastosowanie szablonów Rozdział 5. Praca z elementami graficznymi Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie zdjęć i obrazów Wstawianie elementów typu clipart Wstawianie kształtów Rozdział 6. Tworzenie i edycja list Listy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne)

4 Rozdział 7. Tworzenie i edycja tabel Tworzenie prostych tabel Zastosowanie szablonów tabel Szybkie wstawianie prostych tabel Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu linijki Usuwanie tabeli Wstawianie kolumn Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli Łączenie wybranych komórek tabeli Dzielenie komórek tabeli Przenoszenie tabeli w inne miejsce Automatyczne powielanie nagłówków tabeli Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym Tworzenie tabel metodą mieszaną Obracanie tekstu w tabeli o Formatowanie tabel Rozdział 8. Podział tekstu na kolumny Szybkie dzielenie tekstu na kolumny Szybka zmiana szerokości kolumn Zaawansowane opcje tworzenia kolumn Łamanie kolumn Równoważenie długości kolumn Wyświetlanie znaczników granic kolumn (tekstu) Usuwanie podziału na kolumny Rozdział 9. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych Wstawianie przypisów Zmiana formatu znacznika przypisu Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów Przenoszenie i kopiowanie przypisów Usuwanie przypisów Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe Rozdział 10. Tworzenie spisów treści Szybkie tworzenie spisu treści Zaawansowane tworzenie spisu treści Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych Szybkie oznaczanie haseł spisu treści Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł Aktualizacja spisów treści Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów

5 Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie zdjęć i obrazów Wstawianie elementów typu clipart Wstawianie kształtów 5 Praca z elementami graficznymi Co prawda Microsoft Word jest formalnie edytorem tekstu, ale w niczym nie zmienia to faktu, że bardzo mocno wspiera użytkowników w zakresie wzbogacania dokumentów różnego rodzaju elementami graficznymi. Pracując z Wordem, możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje grafiki pozwalające uatrakcyjnić tworzone dokumenty: obiekty rysunkowe (takie jak Autokształty, diagramy, krzywe, linie i obiekty typu WordArt) i obrazy (zdjęcia i grafiki czy elementy typu clipart). Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Wstawienie odpowiednio dobranego zdjęcia czy rysunku do edytowanego dokumentu może z pewnością podnieść jego atrakcyjność i zwrócić uwagę użytkownika na prezentowane treści. Word 2010 pozwala nie tylko na proste wstawianie rysunków i zdjęć, ale umożliwia również tworzenie kolekcji zdjęć, rysunków i innych elementów graficznych oraz zarządzanie nimi, skalowanie i modyfikowanie zdjęć i obrazów, korzystanie z bardzo rozbudowanej galerii efektów graficznych i umieszczanie takich elementów dokładnie w tym miejscu dokumentu, w którym najlepiej będą spełniały swoje zadanie.

6 202 Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie elementów typu WordArt Obiekty typu WordArt to inaczej ozdobne elementy tekstowe umieszczane w dokumencie. Wygląd takiego przykładowego elementu przedstawiono poniżej. Aby wstawić prosty obiekt typu WordArt do dokumentu, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej Przejdź na kartę Wstawianie. 2. W grupie opcji Tekst odszukaj i naciśnij przycisk WordArt. 3. Z galerii wybierz styl elementu WordArt, który chcesz wstawić do dokumentu. 4. Na ekranie pojawi się pole tekstowe. Wpisz tekst, który będzie treścią obiektu WordArt, i po zakończeniu kliknij lewym przyciskiem myszy dowolne miejsce dokumentu poza obszarem obiektu WordArt. Gotowe! Wygląd naszego przykładowego obiektu typu WordArt przedstawiamy poniżej.

7 Wstawianie elementów typu WordArt 203 Modyfikacja obiektów typu WordArt Obiekt WordArt, który utworzyliśmy przed chwilą, nie jest jednak zbyt efektowny. Jak zatem można uzyskać nieco bardziej spektakularne efekty? To nic trudnego. Aby się o tym przekonać, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obiekt WordArt, którego wygląd chcesz zmodyfikować. Zwróć uwagę, że na Wstążce pojawiła się nowa grupa Narzędzia do rysowania, zawierająca kartę Formatowanie Aby zmienić styl obiektu WordArt, zaznacz jego odpowiedni fragment, rozwiń listę Szybkie style i z galerii wybierz nowy styl Aby zmienić rodzaj wypełnienia tła obiektu Word-Art, kliknij obiekt lewym przyciskiem myszy (1), rozwiń galerię wypełnienia (2) tła i wybierz z niej odpowiedni motyw (3). Jeżeli nie odpowiadają Ci podstawowe wypełnienia, wybierz opcję Inne wypełnienia motywów (4) i wybierz motyw z dodatkowej listy (5).

8 204 Wstawianie zdjęć i obrazów Aby zmienić wygląd obiektu typu WordArt, kliknij obiekt lewym przyciskiem myszy (1), rozwiń galerię Efekty tekstowe (2) i wybierz rodzaj efektu, który chcesz zastosować. Do wyboru masz cały szereg efektów z kategorii: Cień, Odbicie, Poświata, Skos, Obrót 3-W oraz Przekształcenie (3). Ponieważ liczba dostępnych efektów i ich kombinacji jest ogromna, a wybór prosty, nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać poszczególnych opcji po prostu spróbuj poeksperymentować z różnymi ustawieniami! Wstawianie zdjęć i obrazów Aby wstawić wybrane zdjęcie lub obraz do edytowanego dokumentu, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić zdjęcie lub obraz. 2. Przejdź na kartę Wstawianie (np. naciskając kombinację klawiszy lewyalt+v). 3. Naciśnij przycisk Obraz znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie obrazu. 5. Odszukaj i zaznacz wybrane zdjęcie lub obraz. 6. Naciśnij przycisk Wstaw. Wybrany element graficzny zostanie wstawiony do dokumentu.

9 Wstawianie zdjęć i obrazów i Aby szybko przywołać okno Wstawianie obrazu na ekran, naciśnij sekwencję klawiszy lewyalt, V, 7. Word pozwala na wstawianie elementów graficznych zapisanych w wielu różnych formatach plików. Poniżej zamieszczamy listę obsługiwanych formatów plików. Pamiętaj, że niektóre z nich mogą nie być dostępne domyślnie ich użycie może wymagać doinstalowania odpowiednich konwerterów z dysku instalacyjnego pakietu Office. i Rozszerzenie CGM EPS GIF, GFA JPG, JPEG, JFIF, JPE PICT/PCZ PNG TIF, TIFF BMP, BMZ, RLE, DIB EMF/EMZ WMF/WMZ WPG Nazwa formatu pliku Computer Graphics Metafile Encapsulated PostScript Graphics Interchange Format Joint Photographic Expert Graphics Macintosh PICT/Compressed PCT Portable Network Graphics Tagged Image File Format Windows Bitmap Windows Enhanced Metafile/Compressed Windows Metafile/Compressed WordPerfect Graphics

10 206 Wstawianie zdjęć i obrazów i Często po wstawieniu rysunku czy zdjęcia do dokumentu rozmiary takiego elementu nie będą odpowiadały Twoim wymaganiom. Aby szybko zmienić rozmiary, kliknij taki element lewym przyciskiem myszy, a następnie złap przy użyciu myszy wybrany znacznik narożnika i przeciągnij tak, by uzyskać żądane rozmiary elementu. Podczas skalowania obrazów i zdjęć powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: Aby środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miejscu, podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obrazu lub zdjęcia zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie jego proporcje zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja zdjęć i obrazów Wstawione do dokumentu obrazy lub zdjęcia można modyfikować, zmieniając jasność, kontrast lub rozmycie obrazu, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W), czy też stosując szeroką gamę efektów artystycznych. Zmiana jasności, kontrastu lub rozmycia obrazu Zapewnie nieraz miałeś okazję się przekonać, że doskonałe zdjęcie, które udało Ci się zrobić, jest zbyt jasne czy zbyt mało kontrastowe. Na szczęście takie zdjęcie nie jest stracone, a Word pozwoli Ci je odpowiednio podrasować. Dzięki odpowiedniemu rozjaśnieniu obrazu możesz zwiększyć czytelność szczegółów w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach zdjęcia, a zwiększając lub zmniejszając kontrast, możesz wpływać na to, jak wyraźne są przejścia pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia. Zmiana jasności oraz wyostrzanie i zmiękczanie obrazu lub zdjęcia Aby zmienić jasność lub wyostrzyć (zmiękczyć) obraz lub zdjęcie umieszczone w edytowanym dokumencie, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, którego jasność chcesz zmodyfikować. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Korekty znajdujący się w grupie poleceń Dopasowywanie. 4. Aby wyostrzyć zdjęcie lub zmienić jego jasność, wybierz z galerii żądany poziom korekty obrazu.

11 Wstawianie zdjęć i obrazów Jeżeli chcesz bardziej precyzyjnie zmienić poziom jasności lub wyostrzyć zdjęcie, wybierz z galerii polecenie Opcje korekty obrazu Na ekranie pojawi się okno dialogowe Formatowanie obrazu Aby zmienić ustawienia wyostrzenia obrazu, skorzystaj z opcji i suwaków w obszarze Wyostrzanie i zmiękczanie. 8. Aby zmienić ustawienia jasności i kontrastu, skorzystaj z opcji i suwaków w obszarze Jasność i kontrast. 9. Po zakończeniu modyfikacji naciśnij przycisk Zamknij. i Jeżeli grupa Narzędzia obrazów lub karta Formatowanie nie jest widoczna na Wstążce, powinieneś się upewnić, że obraz lub zdjęcie są zaznaczone. Jeżeli nie, kliknij taki obraz lub zdjęcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli ustawisz wskaźnik myszy nad dowolnie wybraną miniaturą w galerii i przez chwilę przytrzymasz go nieruchomo, Word zmieni wygląd zaznaczonego zdjęcia i będziesz mógł ocenić, jak będzie ono wyglądało po wprowadzeniu wybranej zmiany.

12 208 Wstawianie zdjęć i obrazów Dodawanie efektów graficznych Jak już wspominaliśmy wcześniej, obrazy lub zdjęcia wstawione do dokumentu możesz ulepszać, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W). Poniżej znajduje się przykładowe zdjęcie po zastosowaniu kilku wybranych efektów graficznych. Bez efektów Aby dodać wybrany efekt do zdjęcia, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz dodać efekt graficzny. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu. 4. Aby wybrać jeden z predefiniowanych zestawów efektów graficznych, rozwiń listę Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W. 5. Aby dodać cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia cieniowania do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje cienia. 6. Aby dodać lub zmienić ustawienia odbicia, rozwiń listę Odbicie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia odbicia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje odbicia. 7. Aby dodać lub zmienić ustawienia poświaty, rozwiń listę Poświata, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia poświaty do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Więcej kolorów z poświatą lub Opcje poświaty. 8. Aby dodać lub zmienić ustawienia krawędzi, rozwiń listę Wygładzone krawędzie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia krawędzi do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje krawędzi wygładzonych. 9. Aby dodać lub zmienić ustawienia skosów obramowań, rozwiń listę Skos, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia skosów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje 3-W.

13 Wstawianie zdjęć i obrazów Aby zmienić ustawienia obrotów 3-W, rozwiń listę Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni obrót. Aby dostosować ustawienia obrotów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie Opcje obrotu 3-W i Aby dodać ten sam efekt do wielu obrazów lub zdjęć, powinieneś najpierw zaznaczyć pierwszy obraz, a następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, i klikając lewym przyciskiem myszy, zaznaczyć pozostałe obrazy. Aby usunąć dodany wcześniej efekt graficzny, zaznacz obraz lub zdjęcie, naciśnij przycisk Efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu, rozwiń listę odpowiadającą efektowi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję usuwania efektu. Np. aby usunąć cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie wybierz z galerii opcję Brak cienia; aby usunąć odbicie, rozwiń listę Odbicie, a następnie wybierz z galerii opcję Bez odbicia itd. Dodawanie efektów artystycznych Efekty artystyczne pozwalają na wzbogacenie edytowanych dokumentów obrazami lub zdjęciami, które wyglądają jak szkic, rysunek czy malowany obraz. Word pozwala również na używanie obrazów jako wypełnienia innych obiektów graficznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcie po zastosowaniu kilku wybranych efektów artystycznych. Bez efektów Ołówek Ekran świetlny Szkło Fotokopia

14 210 Wstawianie elementów typu clipart Aby zastosować wybrany efekt artystyczny, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz zastosować wybrany efekt artystyczny. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Efekty artystyczne znajdujący się w grupie opcji Dopasowywanie. 4. Wybierz z galerii żądany efekt artystyczny. 5. Aby dopasować efekt artystyczny do własnych potrzeb, wybierz z galerii polecenie Opcje efektów artystycznych.! W tym samym czasie do obrazu lub zdjęcia możesz użyć tylko jednego efektu artystycznego. Równoczesne zastosowanie kolejnego efektu artystycznego spowoduje usunięcie poprzedniego. i 1 Aby usunąć wybrany efekt artystyczny, kliknij obraz lub zdjęcie, przejdź na kartę Formatowanie, naciśnij przycisk Efekty artystyczne (1) i z galerii wybierz pierwszą opcję Brak (2). 2 Wstawianie elementów typu clipart Aby wstawić do dokumentu element typu clipart, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić element typu clipart. 2. Przejdź na kartę Wstawianie (np. naciskając kombinację klawiszy lewyalt+v). 3. Naciśnij przycisk Obiekt clipart znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 4. Na ekranie pojawi się panel Clipart.

15 Wstawianie elementów typu clipart W polu Wyszukaj wpisz słowa kluczowe opisujące kategorię poszukiwanego elementu i naciśnij klawisz Enter lub przycisk Przejdź Aby ograniczyć wyszukiwanie elementów typu clipart tylko do wybranego typu multimediów, rozwiń listę Wyniki powinny mieć postać i zaznacz żądany format wyszukiwanych elementów. 7. Word posiada dosyć rozbudowaną galerię wbudowanych elementów typu clipart. Jeżeli jednak nie znajdziesz w niej tego, czego szukasz, możesz skorzystać z ogromnej biblioteki clipartów dostępnych na serwerach sieciowych firmy Microsoft. Aby to zrobić, zaznacz opcję Uwzględnij zawartość witryny Office.com i naciśnij przycisk Przejdź. 8. W środkowej części panelu Clipart pojawi się galeria elementów clipart, których opisy pasują do zestawu słów kluczowych podanych wcześniej w polu Wyszukaj. Lista odszukanych elementów może być długa, więc czasami odnalezienie odpowiedniego elementu może zająć dłuższą chwilę. Po odszukaniu właściwego clipartu dwukrotnie kliknij go lewym przyciskiem myszy. 9. Wybrany clipart pojawi się w dokumencie.

16 212 Wstawianie kształtów 10. Aby zmienić jego domyślne rozmiary, złap lewym przyciskiem myszy wybrany uchwyt i przeciągnij tak, aby otrzymać żądane rozmiary elementu clipart (oczywiście takie skalowanie dotyczy tylko ilustracji i zdjęć). Kiedy zmieniasz rozmiary elementu typu clipart, powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: i Aby środek obiektu pozostał w tym samym miejscu, podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obiektu zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obiektu pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie proporcje obiektu zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja elementów typu clipart Zwróć uwagę, że po zaznaczeniu wstawionego clipartu na Wstążce pojawia się grupa Narzędzia obrazów, w której znajduje się karta Formatowanie. Elementy typu clipart możesz modyfikować w podobny sposób jak inne elementy graficzne. Wstawianie kształtów Kształty to zestaw małych, wstępnie zdefiniowanych rysunków wektorowych, które możesz wstawiać do dokumentu. Dodatkowo możesz również tworzyć swoje własne kształty poprzez modyfikację istniejących bądź rysowanie nowych kształtów. Aby wstawić wybrany kształt, wykonaj polecenia opisane poniżej. 1. Przejdź na kartę Wstawianie. 2. Naciśnij przycisk Kształty znajdujący się w grupie poleceń Ilustracje. 3. Wybierz z galerii żądany kształt i kliknij go lewym przyciskiem myszy.

17 Wstawianie kształtów Wskaźnik myszy zmieni kształt na znak +. Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie narysuj obrys kształtu Aby zmienić rozmiary wstawionego kształtu, złap lewym przyciskiem myszy wybrany uchwyt i przeciągnij tak, by otrzymać żądane rozmiary kształtu. 3 5 Kiedy zmieniasz rozmiary kształtu, powinieneś pamiętać o kilku prostych zasadach: i Aby środek obiektu pozostał w tym samym miejscu, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. Aby proporcje obiektu zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. Aby podczas skalowania środek obiektu pozostał w tym samym miejscu i jednocześnie proporcje obiektu zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja kształtów Po zaznaczeniu wstawionego kształtu na Wstążce pojawia się grupa Narzędzia do rysowania, w której znajduje się karta Formatowanie. Kształty możesz modyfikować wpodobny sposób jak inne elementy graficzne.

18 214 Wstawianie kształtów Zmiana wypełnienia kształtów Kształty można wypełniać kolorami, obrazami, gradientem kolorów lub teksturami. Aby zmienić wypełnienie kształtu, powinieneś wykonać polecenia przedstawione poniżej. 1. Zaznacz wybrany kształt, klikając go lewym przyciskiem myszy. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Wypełn. kształtu. 4. Aby zmienić kolor wypełnienia, kliknij kwadrat z wybranym kolorem. Jeżeli chcesz zdefiniować własne kolory, wybierz opcję Więcej kolorów wypełnienia. 5. Aby wypełnić kształt obrazem, wybierz polecenie Obraz i wskaż plik graficzny, którego chcesz użyć jako wypełnienia kształtu. Aby wypełnić kształt gradientem kolorów, rozwiń polecenie Gradient i wybierz z galerii żądaną definicję gradientu. Jeżeli chcesz zdefiniować swój własny gradient, wybierz z galerii polecenie Więcej gradientów. Aby wypełnić kształt wybraną teksturą, rozwiń polecenie Tekstura i wybierz z galerii żądaną teksturę. Jeżeli chcesz użyć swojej własnej tekstury, wybierz z galerii polecenie Więcej tekstur

19 Wstawianie kształtów 215 Zmiana wyrównywania kształtów na stronie Na stronie dokumentu możesz umieścić wiele kształtów i innych elementów graficznych. W takiej sytuacji bardzo często przydaje się możliwość wyrównywania położenia takich elementów. Aby zmienić położenie elementów graficznych na stronie, powinieneś wykonać polecenia opisane poniżej. 1. Zaznacz jeden lub więcej elementów graficznych (np. kształtów), których położenie na stronie chcesz zmienić bądź wyrównać. Aby to zrobić, kliknij pierwszy element, następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i kolejno klikaj pozostałe obiekty. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Wyrównaj. 4. Wybierz z menu podręcznego odpowiednią opcję wyrównywania Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować, Word 2010 posiada bardzo rozbudowane możliwości wzbogacania dokumentów elementami graficznymi, których szczegółowe omówienie wykracza daleko poza zakres niniejszej książki. W tym rozdziale omówiliśmy jednak szereg podstawowych metod pracy z elementami graficznymi, które z pewnością pozwolą Ci na samodzielne odkrywanie innych możliwości, jakie oferuje Word 2010.

20 Diabeł zawsze tkwi w szczegółach opanuj do perfekcji tajniki obsługi Worda 2010 PL Żyjemy w czasach, w których nie sposób wyobrazić sobie pracy (nie tylko biurowej), w której zbędna byłaby umiejętność obsługi edytora tekstu. Ta wiedza może być kluczem do Twojego sukcesu jeśli potrafisz tworzyć estetyczne, odpowiednio sformatowane i rozplanowane pisma, masz gwarancję pozytywnej reakcji odbiorcy! Nie wymaga to wiele zaangażowania, a efekt może przerosnąć najśmielsze oczekiwania. Dlatego jak najszybciej zapoznaj się z książką otwierającą przed Tobą świat Worda 2010 PL nowej wersji jednego z najlepszych edytorów. Word 2010 PL. Kurs sprawi, że błyskawicznie opanujesz obsługę wszystkich potrzebnych Ci poleceń. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się zmieniać czcionkę, stosować style, tworzyć szablony i listy, posługiwać się narzędziem Autokorekty oraz wstawiać różne obrazy w dowolnie wybranych miejscach. Szybko i bez trudu podzielisz tekst na kolumny, dodasz tabele, a także zastosujesz potrzebne przypisy. Edycje i aktywacja pakietu Microsoft Office 2010 Formatowanie znaków, akapitów i stron Wstążka i Szybki dostęp Tworzenie i edycja dokumentów Uruchamianie i zamykanie edytora Word 2010 Tworzenie przypisów dolnych i końcowych oraz spisów treści Praca z elementami graficznymi Tworzenie i edycja list oraz tabel Podział tekstu na kolumny Style, motywy i szablony Książki wydawnictwa Helion SA z serii Kurs adresowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktyczne umiejętności, przydatne w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce. Word 2010 prędzej czy później będzie Ci bardzo potrzebny! Cena: 34,90 zł 5612

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki ze Scribusem

Pierwsze kroki ze Scribusem Pierwsze kroki ze Scribusem Kurs tworzenia publikacji dla początkujących Copyright 2004 Niyam Bhushan, Maciej Hański Źródło dokumentu: http://linux.hanski.info/static/scribus/index.html Spis treści Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-1272-7 Tytu³ orygina³u: Adobe Illustrator CS3 Classroom

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo