Polskie Normy Ochrona środowiska 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Normy Ochrona środowiska 1"

Transkrypt

1 Polskie Normy Ochrona środowiska 1 Idź do zakresu: Geotechnika, geodezja, geologia, jakość gleby OCH Ochrona przed hałasem i promieniowaniem Gospodarka odpadami POW Jakość powietrza Gospodarka wodno-ściekowa Zarządzanie środowiskiem Idź do normy: PKN-CEN... PN-CR PN-B PN-J PN-R PKN-ISO PN-C PN-M PN-T ISO... PN-G PN-N PN-Z PN-IEC PN-ISO PN-H PKN-CEN/CR 13688:2004 Opakowania Recykling materiałowy Raport dotyczący wymagań dla substancji i materiałów w celu zapobiegania trwałym utrudnieniom w recyklingu PKN-CEN/CR :2005 Opakowania Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska Część 1: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach PKN-CEN Guide 4:2009 Przewodnik dotyczący uwzględniania zagadnień środowiskowych w normach wyrobu PKN-CEN/TR Plastics Recycled plastics Guidelines for the development of standards 15353:2007 for recycled plastics PKN-CEN/TS Characterization of waste Leaching behaviour tests Acid and base 15364:2007 neutralization capacity test PKN-CEN/TR Plastics Recycled plastics Guidelines for the development of standards 15463:2007 for recycled plastics PKN-CEN/TR Characterization of sludges Good practice for sludges drying 15473:2007 PKN-CEN/TS Jakość powietrza Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych Zastosowanie POW 15675:2009 EN ISO/IEC 17025:2005 do pomiarów okresowych PKN-ISO/TR Zarządzanie środowiskowe - Ocena wpływu cyklu życia - Przykłady stosowania 14047:2006 ISO PKN-ISO/TR Zarządzanie środowiskowe Włączanie aspektów środowiskowych do 14062:2004 projektowania i rozwoju wyrobu PN-CR 13504:2002 Opakowania Materiał odzyskiwany Kryteria dotyczące minimalnej zawartości materiału z recyklingu PN-CR 13686:2002 Opakowania Optymalizacja odzysku energii z odpadów opakowaniowych PN-CR 13910:2002 Opakowania Protokół dotyczący kryteriów i metodologii analizy cyklu życia opakowań 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 598+A1:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków Wymagania i metody badań 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 805:2002 Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 805:2002/Ap1:2006 ich części składowych 840-1:2005 Ruchome pojemniki na odpady Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych, wymiary i konstrukcja 840-2:2005 Ruchome pojemniki na odpady Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych

2 Polskie Normy Ochrona środowiska 2 i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych Wymiary i konstrukcja 840-3:2005 Ruchome pojemniki na odpady Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obro- towych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych Wymiary i konstrukcja 840-4:2005 Ruchome pojemniki na odpady Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obroto- wych, obrotowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych Wymiary i konstrukcja 840-5:2005 Ruchome pojemniki na odpady Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań A1:2010 Ruchome pojemniki na odpady Cześć 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością 858- Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) Część 1: Zasady 1:2005/A1:2007 projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja 872:2007 Jakość wody Oznaczanie zawiesin Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego Jakość wody Oznaczanie zawiesin Metoda z zastosowaniem filtracji 872:2007/Ap1:2007 przez sączki z włókna szklanego 903:2002 Jakość wody Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar indeksu błękitu metylenowego MBAS 1085:2010 Oczyszczanie ścieków Terminologia 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 1233:2000 Jakość wody Oznaczanie chromu Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego Klasyfikacja, 1433:2005/A1:2007 wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 1483:2007 Jakość wody Oznaczanie rtęci Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej 1484:1999 Analiza wody Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Pale wiercone 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Kotwy gruntowe 1538:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Ściany szczelinowe 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 1610:2002/Ap1: :2006 Jakość wody Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN) 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanie- czyszczaniu przez przepływ zwrotny :2011 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe Wymagania pozaakustyczne OCH Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność :2011 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe Wymagania pozaakustyczne OCH Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne :2007 Oddzielacze tłuszczu Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością :2005 Oddzielacze tłuszczu Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja :2002 Jakość wody Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika :2002 Jakość wody Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n

3 Polskie Normy Ochrona środowiska 3 dniach (BZTn) Część 2: Metoda do próbek nierozcieńczonych :2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne :2007 Projektowanie geotechniczne Część 2: Badania podłoża gruntowego :2006 Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym Część 2: Mosty Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym 2:2006/A1:2009 Część 2: Mosty 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Ścianki szczelne 12176:2004 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie wartości ph :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 1: Ogólne zasady budowy :2004 Oczyszczalnie ścieków Część 3: Oczyszczanie wstępne :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 4: Sedymentacja wstępna :2004 Oczyszczalnie ścieków Część 5: Procesy zachodzące w stawach :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 6: Proces osadu czynnego :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 7: Reaktory z błoną biologiczną :2004 Oczyszczalnie ścieków Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja :2004 Oczyszczalnie ścieków Część 10: Zasady bezpieczeństwa :2004 Oczyszczalnie ścieków Część 11: Wymagane informacje ogólne :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 12: Sterowanie i automatyzacja :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 13: Oczyszczanie chemiczne Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji :2008 Oczyszczalnie ścieków Część 14: Dezynfekcja :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego :2005 Oczyszczalnie ścieków Część 16: Filtracja mechaniczna :2005 Aluminium i stopy aluminium Terminy i definicje Część 3: Złom :2006 Aluminium i stopy aluminium Terminy i definicje Część 4: Pozostałości procesów przemysłu aluminiowego :2006 Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów Część 1: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg w przypadku materiałów o wysokiej zawartości fazy stałej i wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości) :2006 Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów Część 2: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości) :2006 Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów Część 3: Dwustopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg i 8 l/kg dla materiałów o wysokiej zawartości fazy stałej i wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości) :2006 Charakteryzowanie odpadów Wymywanie Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości) 12461:2001 Biotechnologia Procesy na dużą skalę i produkcja Wytyczne do postępowania z odpadami, ich inaktywacji i kontroli :2004 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) 1:2004/A1: A1:2009/Ap1: A1:2009 do 50 Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

4 Polskie Normy Ochrona środowiska :2009 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 4: Osadniki gnilne montowane na miejscu z zestawów prefabrykowanych :2006 Pojemniki na odpady Część 1: Pojemniki o pojemności do l z płaską (płaskimi) lub wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do dźwignio- wych, dźwigniowych podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowczych Wymiary i konstrukcja :2006 Pojemniki na odpady Część 2: Wymagania eksploatacyjne i metody badań :2006 Pojemniki na odpady Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika 12673:2004 Jakość wody Oznaczanie niektórych wybranych chlorofenoli w wodzie z zastosowaniem chromatografii gazowej 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Pale przemieszczeniowe 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Iniekcja 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych Iniekcja strumieniowa 12740:2002 Biotechnologia Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne Wytyczne do postępowania z odpadami, ich inaktywacji i kontroli 12832:2004 Charakterystyka osadów ściekowych Wykorzystywanie i usuwanie osadów ściekowych Terminologia 12879:2004 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie strat przy prażeniu suchej masy osadu 12880:2004 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 12918:2004 Jakość wody Oznaczanie parationu, parationu metylowego i kilku innych związków fosforoorganicznych w wodzie metodą chromatografii gazowej po ekstrakcji dichlorometanem A1:2009 Charakteryzowanie odpadów Metodyka oznaczania wymywalności odpadów w określonych warunkach 12940:2006 Odpady przy produkcji obuwia Klasyfikacja i gospodarka odpadami :2008 Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do l, opróżniane od dołu Część 1: Wymagania ogólne Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do l, opróżniane od 1:2008/AC:2010 dołu Część 1: Wymagania ogólne :2008 Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do l, opróżniane od dołu Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu i częściowo zagłębionych w podłożu Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do l, opróżniane od 2:2008/AC:2010 dołu Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu i częściowo zagłębionych w podłożu :2011 Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do l, opróżniane od dołu Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu 13137:2004 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w odpadach, szlamach i osadach 13193:2002 Opakowania Opakowania a środowisko Terminologia 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do 13257:2002/AC:2004 wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do 13257:2002/Ap1:2004 wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do 13257:2002/A1:2006 wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych 13342:2002 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie azotu Kjeldahla 13346:2002 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie pierwiastków śladowych i fosforu Metody ekstrakcji wodą królewską 13427:2007 Opakowania Wymagania dotyczące stosowania norm europejskich w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych 13428:2007 Opakowania Wymagania dotyczące wytwarzania i składu Zapobieganie poprzez redukcję u źródła 13429:2007 Opakowania Wielokrotne użycie 13430:2007 Opakowania Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku

5 Polskie Normy Ochrona środowiska 5 przez recykling materiałowy 13431:2007 Opakowania Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej 13432:2002 Opakowania Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań Opakowania Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku 13432:2002/AC:2006 przez kompostowanie i biodegradację Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań 13437:2005 Opakowania i recykling materiałowy Kryteria metod recyklingu Opis procesów i schematy przepływu materiałów 13439:2009 Opakowania Poziom odzysku energii Definicje i metoda obliczania 13440:2009 Opakowania Poziom recyklingu Definicje i metoda obliczania :2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych Część 1: Wymagania ogólne :2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych Część 2: System kodowa- 2:2006/AC: : A1: A1:2007/AC: :2006 nia inspekcji wizualnej Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: Postanowienia ogólne Opakowania Worki z tworzyw sztucznych na odpady z gospodarstwa domowego Typy, wymagania i metody badań Opakowania Worki z tworzyw sztucznych na odpady z gospodarstwa domowego Typy, wymagania i metody badań Charakteryzowanie odpadów Wspomagane mikrofalowo roztwarzanie mieszaniną kwasów fluorowodorowego (HF), azotowego(v) (HNO 3) i chlorowodorowego (HCl) do dalszego oznaczania pierwiastków 13657:2006 Charakteryzowanie odpadów Roztwarzanie do dalszego oznaczania części pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej 13798:2010 Hydrometria Specyfikacja deszczomierza zagłębionego :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 1: Wymagania ogólne, pobieranie próbek i badania :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 2: Złom aluminium niestopowego :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 3: Złom drutów i kabli :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 4: Złom jednego gatunku stopu przerobionego plastycznie :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 5: Złom dwóch lub więcej gatunków stopów przerobionych plastycznie tej samej serii :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 6: Złom dwóch lub więcej gatunków stopów przerobionych plastycznie :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 7: Złom odlewów :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 8: Złom materiałów nieżelaznych z procesów strzępienia przeznaczony do procesów separacji aluminium :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 9: Złom z procesów separacji aluminium ze strzępionych materiałów nieżelaznych :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 10: Złom zużytych puszek aluminiowych po napojach :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 11: Złom radiatorów aluminiowo-miedzianych :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 12: Wióry jednego gatunku stopu :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 13: Pomieszane wióry dwóch lub więcej gatunków stopów :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 14: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 15: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych z usuniętą powłoką :2005 Aluminium i stopy aluminium Złom Część 16: Złom w postaci zgarów, skrzepów i odsiewu metalicznego 13946:2006 Jakość wody Wytyczne do rutynowego pobierania próbek oraz wstęp-

6 Polskie Normy Ochrona środowiska 6 nego przygotowania do analiz okrzemek bentosowych z rzek :2007 Charakteryzowanie odpadów Terminologia Część 1: Terminy i definicje odnoszące się do materiałów :2011 Charakteryzowanie odpadów Terminologia Część 2: Terminy i definicje odnoszące się do gospodarki 14011:2006 Jakość wody Pobieranie próbek ryb za pomocą elektryczności 14039:2008 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 za pomocą chromatografii gazowej 14045:2005 Opakowania Ocena procesu rozpadu materiałów opakowaniowych w badaniach praktycznych w określonych warunkach kompostowania 14046:2005 Opakowania Ocena ostatecznej biodegradowalności w warunkach tlenowych i rozkładu materiałów opakowaniowych w określonych warunkach kompostowania Metoda analizy uwolnionego i tlenku węgla 14184:2006 Jakość wody Wytyczne do badania hydromakrofitów w wodach płynących 14199:2008 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Mikropale 14345:2008 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie zawartości węglowodorów metodą grawimetryczną 14346:2007 Charakteryzowanie odpadów Obliczanie suchej masy po oznaczaniu suchej pozostałości lub zawartości wody 14407:2007 Jakość wody Wytyczne dotyczące identyfikacji, oznaczania ilościowego i interpretacji wyników badania próbek okrzemek bentosowych z wód płynących 14419:2009 Sieci ciepłownicze System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 14457:2005 Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji 14475:2006 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Grunt zbrojony Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Grunt zbrojony 14475:2006/AC: :2007 Charakteryzowanie odpadów Zawartość fluorowców i siarki Spalanie tlenowe w układach zamkniętych i metody oznaczania 14614:2008 Jakość wody Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzeki :2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 14671:2007 Charakterystyka osadów ściekowych Wstępne przygotowanie próbki do oznaczania amoniaku ekstrahowalnego roztworem chlorku potasu 2 mol/l 14672:2006 Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie fosforu ogólnego 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Wgłębne mieszanie gruntu Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Wgłębne mieszanie 14679:2005/AC:2006 gruntu :2007 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości filtracyjne Część 1: Czas ssania kapilarnego (CST) :2007 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości filtracyjne Część 2: Oznaczanie oporu właściwego filtracji :2007 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości filtracyjne Część 3: Oznaczanie ściśliwości :2010 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości filtracyjne Część 4: Oznaczanie odsączalności osadów sflokulowanych :2008 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości sedymentacyjne Część 1: Oznaczanie zdolności opadania osadu (Oznaczanie objętości względnej oraz indeksu objętościowego osadu) :2008 Charakterystyka osadów ściekowych Właściwości sedymentacyjne Część 2: Oznaczanie zdolności zagęszczania 14717:2005 Spawanie i procesy pokrewne Środowiskowy wykaz czynności kontrolnych 14731:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Wzmacnianie gruntu metodą wibrowania wgłębnego 14735:2005 Charakteryzowanie odpadów Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności Charakteryzowanie odpadów Przygotowanie próbek odpadów do badań 14735:2005/AC:2006 ekotoksyczności A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach Zmiękczacze Wymaga-

7 Polskie Normy Ochrona środowiska 7 nia dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie 14803:2006 Identyfikacja i/lub określanie ilości odpadów 14806:2010 Opakowania Ocena wstępna rozpadu materiałów opakowaniowych w symulowanych warunkach kompostowania w badaniach w skali laboratoryjnej 14884:2010 Jakość powietrza Emisja ze źródeł stacjonarnych Oznaczanie rtęci POW całkowitej: automatyczne systemy pomiarowe 14899:2006 Charakteryzowanie odpadów Pobieranie próbek materiałów Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek 14968:2008 Semantyka dotycząca wymiany danych o wodach gruntowych 14987:2008 Tworzywa sztuczne Ocena możliwości usuwania w oczyszczalniach ścieków Plan badania w celu końcowego odbioru wyrobu i specyfikacja 14995:2009 Tworzywa sztuczne Ocena zdolności do kompostowania Program badania i specyfikacja 14996:2009 Jakość wody Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości oceny biologicznej i ekologicznej środowiska wodnego 15002:2006 Charakteryzowanie odpadów Przygotowanie porcji do badań z próbki laboratoryjnej 15110:2006 Jakość wody Przewodnik dotyczący pobierania próbek zooplanktonu z wód stojących 15132:2007 Obudowy zewnętrzne na ruchome pojemniki na odpady o pojemności do l Wymagania eksploatacyjne i metody badań 15144:2007 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg Terminologia Terminy dotyczące sprzętu do zimowego utrzymania dróg 15169:2011 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie strat przy prażeniu odpadów, szlamów i osadów Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie strat przy prażeniu odpadów, 15169:2011/Ap1:2012 szlamów i osadów 15192:2006 Charakteryzowanie odpadów i gleby Oznaczanie chromu(vi) w materiale stałym metodą alkalicznego roztwarzania i chromatografii jonowej z detekcją spektrofotometryczną 15204:2006 Jakość wody Wytyczne do oznaczania ilościowego fitoplanktonu z użyciem odwróconego mikroskopu (metoda Utermöhla) 15216:2007 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie ogólnej ilości części stałych (TDS) rozpuszczonych w wodzie i eluatach 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Drenaż pionowy 15259:2011 Jakość powietrza Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych Wymagania POW dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru 15308:2008 Charakteryzowanie odpadów Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych, glebie i osadach ściekowych z użyciem kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów lub spektrometrii mas 15309:2010 Charakteryzowanie odpadów i gleby Oznaczanie składu pierwiastkowego za pomocą fluorescencji rentgenowskiej 15342:2009 Tworzywa sztuczne Tworzywa recyklowane Charakterystyka recyklatów polistyrenu (PS) 15343:2010 Tworzywa sztuczne Tworzywa z recyklingu Monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych, ocena zgodności i zawartość recyklatu 15344:2010 Tworzywa sztuczne Tworzywa z recyklingu Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu 15345:2010 Tworzywa sztuczne Tworzywa z recyklingu Charakterystyka polipropylenu (PP) z recyklingu 15346:2009 Tworzywa sztuczne Tworzywa recyklowane Charakterystyka recyklatów poli(chlorku winylu) (PVC) 15347:2010 Tworzywa sztuczne Tworzywa z recyklingu Charakterystyka odpadów z tworzyw sztucznych 15708:2009 Jakość wody Wytyczne do badania, pobierania próbek i analizy laboratoryjnej fitobentosu w płytkich wodach płynących 15843:2010 Jakość wody Wytyczne do określania stopnia modyfikacji hydromorfologii rzek

8 Polskie Normy Ochrona środowiska :2010 Jakość powietrza Certyfikacja automatycznych systemów monitorujących POW urządzenia odpylające na stacjonarnych źródłach emisji Kryteria działania i procedury badań 15875:2011 Charakteryzowanie odpadów Badanie statyczne w celu określenia potencjału kwasowego i potencjału zobojętnienia odpadów siarczkowych 15972:2011 Jakość wód Przewodnik do ilościowego i jakościowego badania fitoplanktonu morskiego 15980:2011 Jakość powietrza Oznaczanie depozycji benzo[a]antracenu, benzo[b]fluorantenu, POW benzo[j]fluorantenu, benzo[k]fluorantenu, benzo[a]pirenu, dibenzo[a,h]antracenu i indeno[1,2,3-cd]pirenu 16039:2011 Jakość wody Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech jezior 16192:2012 Charakteryzowanie odpadów Analiza eluatów 25813:1997 Jakość wody Oznaczanie tlenu rozpuszczonego Metoda jodometryczna 25814:1999 Jakość wody Oznaczanie tlenu rozpuszczonego Metoda z czujnikiem elektrochemicznym 26595:1999 Jakość wody Oznaczanie arsenu ogólnego Metoda spektrofotometryczna z dietyloditiokarbaminianem srebra 26777:1999 Jakość wody Oznaczanie azotynów Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej 27888:1999 Jakość wody Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej 50364:2012 Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń OCH pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wy- korzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowań 50554:2011 Norma podstawowa dotycząca oceny urządzeń nadawczych w miejscu ich OCH zainstalowania pod względem ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej ISO 748:2009 Hydrometria Pomiar natężenia przepływu cieczy w korytach otwartych z wykorzystaniem młynków hydrometrycznych lub pływaków ISO :2008 Jakość wody Pobieranie próbek Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania ISO :2005 Jakość wody Pobieranie próbek Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody ISO Jakość wody Pobieranie próbek Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania 13:2004 próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody ISO Jakość wody Pobieranie próbek Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania 15:2009 i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych ISO Jakość wody Pobieranie próbek Część 23: Wytyczne dotyczące pa- 23:2011 ISO 6468:2002 sywnego pobierania próbek wód powierzchniowych Jakość wody Oznaczanie wybranych chloroorganicznych insektycydów, polichlorowanych bifenyli i chlorobenzenów Metoda chromatografii gazowej po ekstrakcji ciecz-ciecz ISO 6878:2006 Jakość wody Oznaczanie fosforu Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu ISO Jakość wody Oznaczanie fosforu Metoda spektrometryczna z molibdenianem 6878:2006/Ap1:2010 amonu ISO Jakość wody Oznaczanie fosforu Metoda spektrometryczna z molibdenianem 6878:2006/Ap2:2010 amonu ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa ISO 7027:2003 Jakość wody Oznaczanie mętności ISO :2011 Jakość wody Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego Część 1: Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą ISO :2011 Jakość wody Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych ISO :2011 Jakość wody Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego Część 3: Metoda miareczkowa jodometryczna oznaczania chloru ogólnego ISO 7887:2012 Jakość wody Badanie i oznaczanie barwy ISO 7980:2002 Jakość wody Oznaczanie wapnia i magnezu Metoda atomowej spek-

9 Polskie Normy Ochrona środowiska 9 trometrii absorpcyjnej ISO 8199:2010 Jakość wody Ogólne wytyczne wyznaczania liczby bakterii metodą hodowli ISO 8467:2001 Jakość wody Oznaczanie indeksu nadmanganiowego ISO :2004 Jakość wody Biologiczna klasyfikacja rzek Część 1: Wytyczne do interpretacji danych o jakości biologicznej na podstawie badań makrobezkrę- gowców dennych ISO :2004 Jakość wody Biologiczna klasyfikacja rzek Część 2: Wytyczne do prezentacji danych o jakości biologicznej na podstawie badań makrobezkrę- gowców dennych ISO 9169:2006 Jakość powietrza Definiowanie i oznaczanie charakterystyk działania POW automatycznego systemu pomiarowego ISO :2003 Jakość wody Oznaczanie indeksu oleju mineralnego Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej ISO 9562:2007 Jakość wody Oznaczanie adsorbowanych, organicznie związanych chlorowców (AOX) ISO :2001 Jakość wody Oznaczanie zasadowości Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny ISO Jakość wody Oznaczanie zasadowości Część 1: Oznaczanie zasadowości 1:2001/Ap1:2004 ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny ISO 10301:2002 Jakość wody Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów Metody z zastosowaniem chromatografii gazowej ISO :2009 Jakość wody Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azo- ISO :2009/AC:2012 ISO :2001 ISO :2002 tanów, azotynów, fosforanów i siarczanów Jakość wody Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów Jakość wody Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą cieczowej chromatografii jonowej Część 3: Oznaczanie chromianów, jodków, siarczynów, tiocyjanków i tiosiarczanów Jakość wody Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej Część 4: Oznaczanie chloranów, chlorków i chlorynów w wodach mało zanieczyszczonych ISO 10523:2012 Jakość wody Oznaczanie ph ISO 10695:2004 Jakość wody Oznaczanie wybranych związków azoto- i fosforoorganicznych Metody chromatografii gazowej ISO 10870:2012 Jakość wody Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich ISO 11091:2001 Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu ISO 11260:2011 Jakość gleby Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru ISO :2011 ISO 11369:2002 ISO 11732:2007 ISO 11885:2009 ISO :2001 ISO 11969:1999 ISO 12020:2002 ISO 12846:2012 ISO 13395:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych Część 1: Postanowienia ogólne Jakość wody Oznaczanie wybranych środków ochrony roślin Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV po ekstrakcji ciało stałe-ciecz Jakość wody Oznaczanie azotu amonowego Metoda analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną Jakość wody Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) Jakość wody Oznaczanie azotu Część 1: Metoda mineralizacji nadtlenodwusiarczanem Jakość wody Oznaczanie arsenu Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (technika wodorkowa) Jakość wody Oznaczanie glinu Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej Jakość wody Oznaczanie rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze wzbogacaniem lub bez wzbogacania Jakość wody Oznaczanie azotu azotynowego i azotanowego oraz ich sumy metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją spektrometryczną ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowa-

10 Polskie Normy Ochrona środowiska 10 nia ISO Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania 14001:2005/AC:2009 ISO 14004:2010 Systemy zarządzania środowiskowego Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających ISO 14006:2011 Systemy zarządzania środowiskowego Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania ISO 14015:2010 Zarządzanie środowiskowe Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO) ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe Zasady ogólne ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu) ISO Etykiety i deklaracje środowiskowe Własne stwierdzenia środowiskowe 14021:2002/A1:2012 (Etykietowanie środowiskowe II typu) ISO 14024:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe Etykietowanie środowiskowe I typu Zasady i procedury ISO 14031:2002 Zarządzanie środowiskowe Ocena efektów działalności środowiskowej Wytyczne ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Zasady i struktura ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe Ocena cyklu życia Wymagania i wytyczne ISO 14045:2012 Zarządzanie środowiskowe Ocena ekoefektywności systemów wyrobów Zasady, wymagania i wytyczne ISO 14050:2010 Zarządzanie środowiskowe Terminologia ISO 14051:2011 Zarządzanie środowiskowe Rachunkowość kosztów przepływu materiałów Zasady ogólne ISO 14063:2010 Zarządzanie środowiskowe Komunikacja środowiskowa Wytyczne i przykłady ISO :2012 Gazy cieplarniane Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na POW ISO :2012 ISO :2012 ISO 14254:2011 ISO 14402:2004 ISO 14403:2004 ISO :2006 ISO :2006 ISO :2006/Ap1:2010 ISO :2006 ISO :2009 ISO :2009/AC:2009 ISO :2009 poziomie organizacji Gazy cieplarniane Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych Jakość gleby Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru Jakość wody Oznaczanie indeksu fenolowego za pomocą analizy przepływowej (FIA i CFA) Jakość wody Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków wolnych metodą ciągłej analizy przepływowej Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 2: Zasady klasyfikowania Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 2: Zasady klasyfikowania Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie skał Część 1: Oznaczanie i opis Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania Metoda pomiaru wydzielonego i tlenku węgla Część 1: Metoda ogólna Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania Metoda pomiaru wydzielonego i tlenku węgla Część 1: Metoda ogólna Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania Metoda oznaczania wytworzonego i tlenku węgla Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego i tlenku węgla w skali laboratoryjnej ISO 14911:2002 Jakość wody Oznaczanie Li +, Na +, NH + 4, K +, Mn 2+, Ca 2+, Mg 2+, Sr 2+ i Ba 2+ za pomocą chromatografii jonowej Metoda dla wód i ścieków ISO 14956:2006 Jakość powietrza Ocena przydatności procedury pomiarowej przez odniesienie POW do wymaganej niepewności pomiaru ISO 15175:2011 Jakość gleby Charakteryzowanie gleby w powiązaniu z ochroną wód POW POW

11 Polskie Normy Ochrona środowiska 11 gruntowych ISO 15586:2005 Jakość wody Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym ISO 15680:2008 Jakość wody Oznaczanie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, naftalenu i niektórych związków chlorowanych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej ISO :2006 Jakość wody Oznaczanie ortofosforanów i fosforu ogólnego metodą analizy przepływowej (FIA i CFA) Część 1: Metoda przepływowej analizy ISO :2006 ISO 15682:2004 ISO :2006 ISO :2008 ISO 16133:2011 ISO 16265:2012 wstrzykowej (FIA) Jakość wody Oznaczanie ortofosforanów i fosforu ogólnego metodą analizy przepływowej (FIA i CFA) Część 2: Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA) Jakość wody Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją fotometryczną lub potencjometryczną Powietrze wnętrz, atmosferyczne i na stanowiskach pracy Pobieranie próbek i analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem rurki sorpcyjnej/desorpcji termicznej/kapilarnej chromatografii gazowej Część 1: Aspiracyjne pobieranie próbek Powietrze wnętrz, atmosferyczne i na stanowiskach pracy Pobieranie próbek i analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem rurki orpcyjnej/desorpcji termicznej/kapilarnej chromatografii gazowej Część 2: Dyfuzyjne pobieranie próbek Jakość gleby Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania Jakość wody Oznaczanie indeksu substancji aktywnych względem błękitu metylenowego (MBAS) Metoda z zastosowaniem ciągłej analizy przepływowej (CFA) ISO 16703:2011 Jakość gleby Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej ISO Jakość wody Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie 1:2007 (ICP-MS) Część 1: Wytyczne ogólne ISO Jakość wody Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie 2:2006 (ICP-MS) Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków ISO 17353:2006 Jakość wody Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych Metoda chromatografii gazowej ISO 17402:2011 Jakość gleby Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych ISO 17993:2005 Jakość wody Oznaczanie 15 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie metodą HPLC z detekcją fluorescencyjną po ekstrakcji ciecz-ciecz ISO 18412:2007 Jakość wody Oznaczanie chromu(vi) Metoda fotometryczna dla wód słabo zanieczyszczonych ISO 18856:2006 Jakość wody Oznaczanie wybranych ftalanów z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas ISO Jakość wody Oznaczanie wybranych alkilofenoli Część 1: Metoda dla 1:2009 próbek niefiltrowanych z zastosowaniem ekstrakcji ciecz-ciecz i chromatografii gazowej z detekcją wybranych mas ISO Jakość wody Oznaczanie wybranych alkilofenoli Część 2: Oznaczanie 2:2012 alkilofenoli, ich etoksylatów i bisfenolu A metodą chromatogra- fii gazowej ze spektrometrią mas w próbkach niefiltrowanych po ekstrakcji do fazy stałej i derywatyzacji ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania ISO 19258:2011 Jakość gleby Zasady oznaczania wartości tła ISO 20988:2007 Jakość powietrza Wytyczne do oceny niepewności pomiaru POW ISO Rozpoznanie i badania geotechniczne Badania polowe Część 2: Sondowanie 2:2005 dynamiczne ISO Rozpoznanie i badania geotechniczne Badania polowe Część 3: Sonda 3:2005 cylindryczna SPT ISO Rozpoznanie i badania geotechniczne Badania polowe Część 12: Badanie 12:2009 sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej ISO 22892:2011 Jakość gleby Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas ISO 23161:2011 Jakość gleby Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych POW POW

12 Polskie Normy Ochrona środowiska 12 Metoda chromatografii gazowej ISO 23470:2011 Jakość gleby Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(iii) ISO 25139:2011 Emisja ze źródeł stacjonarnych Manualna metoda oznaczania stężenia POW metanu z zastosowaniem chromatografii gazowej ISO 25177:2011 Jakość gleby Opis gleby terenu PN-IEC 61882:2005 Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) Przewodnik zastosowań PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Zasady ogólne PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Umowne znaki skał osadowych PN-ISO 710-3:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Umowne znaki skał magmowych PN-ISO 710-4:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Umowne znaki skał metamorficznych PN-ISO 710-5:2000 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Umowne znaki minerałów PN-ISO 710-6:2002 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Część 6: Umowne znaki skał kontaktowo- metamorficznych oraz skał poddanych procesom metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia PN-ISO 710-7:2002 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych Część 7: Symbole tektoniczne PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza Zagadnienia ogólne Terminologia POW PN-ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza Zagadnienia ogólne Terminologia (Arkusz krajowy) POW PN-ISO 5664:2002 Jakość wody Oznaczanie azotu amonowego Metoda destylacyjna z miareczkowaniem PN-ISO :2003 Jakość wody Pobieranie próbek Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych PN-ISO :2003 Jakość wody Pobieranie próbek Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napo- jów PN-ISO :2003 Jakość wody Pobieranie próbek Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni PN-ISO :2003 Jakość wody Pobieranie próbek Część 8: Wytyczne dotyczące pobierania próbek opadu mokrego PN-ISO :2005 Jakość wody Pobieranie próbek Część 9: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód morskich PN-ISO :1997 Jakość wody Pobieranie próbek Wytyczne pobierania próbek ścieków PN-ISO :2004 Jakość wody Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych PN-ISO :2004 Jakość wody Pobieranie próbek Część 14: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i po- stępowania z nimi PN-ISO :2004 Jakość wody Pobieranie próbek Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych PN-ISO :2004 Jakość wody Pobieranie próbek Część 17: Wytyczne dotyczące pobierania próbek zawiesin PN-ISO :2004 Jakość wody Pobieranie próbek Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych PN-ISO 6058:1999 Jakość wody Oznaczanie zawartości wapnia Metoda miareczkowa z EDTA PN-ISO 6059:1999 Jakość wody Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu Metoda miareczkowa z EDTA PN-ISO 6060:2006 Jakość wody Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO :2001 Jakość wody Terminologia Lista 3 PN-ISO Jakość wody Terminologia Lista 3 3:2001/A1:2004 PN-ISO :2001 Jakość wody Terminologia Lista 4

13 Polskie Normy Ochrona środowiska 13 PN-ISO :2001 Jakość wody Terminologia Lista 8 PN-ISO Jakość wody Terminologia Lista 8 8:2001/A1:2004 PN-ISO :2001 Jakość wody Terminologia Lista alfabetyczna i indeks tematyczny PN-ISO 6332:2001 Jakość wody Oznaczanie żelaza Metoda spektrometryczna z 1,10- fenantroliną PN-ISO 6439:1994 Jakość wody Oznaczanie indeksu fenolowego Metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji PN-ISO :2002 Jakość wody Oznaczanie azotu amonowego Część 1: Manualna metoda spektrometryczna PN-ISO :2002 Jakość wody Oznaczanie surfaktantów Część 2: Oznaczanie surfaktantów niejonowych z zastosowaniem odczynnika Dragendorffa PN-ISO 8288:2002 Jakość wody Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu PN-ISO 9280:2002 Jakość wody Oznaczanie siarczanów(vi) Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru PN-ISO 9965:2001 Jakość wody Oznaczanie selenu Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (technika wodorkowa) PN-ISO 10260:2002 Jakość wody Pomiar parametrów biochemicznych Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a PN-ISO :2008 Jakość gleby Pobieranie próbek Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek PN-ISO :2007 Jakość gleby Pobieranie próbek Część 2: Zasady dotyczące technik pobierania PN-ISO : 2007 Jakość gleby Pobieranie próbek Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa PN-ISO : 2007 Jakość gleby Pobieranie próbek Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych PN-ISO :1998 Jakość gleby Pobieranie próbek Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych PN-ISO :2010 Jakość gleby Pobieranie próbek Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów PN-ISO 10693:2002 Jakość gleby Oznaczanie zawartości węglanów Metoda objętościowa PN-ISO :2001 Jakość gleby Terminologia Część 1: Terminy i definicje związane z ochroną i zanieczyszczeniem gleby PN-ISO :2001 Jakość gleby Terminologia Część 2: Terminy i definicje związane z pobieraniem próbek PN-ISO :2005 Jakość gleby Terminologia Część 4: Terminy i definicje związane z rekultywacją gleb i terenów PN-ISO 11259:2001 Jakość gleby Uproszczony opis gleby PN-ISO :2002 Jakość wody Oznaczanie benzenu i niektórych pochodnych Część 1: Metoda analizy fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem chromatografii gazowej PN-ISO 11464:1999 Jakość gleby Wstępne przygotowanie próbek do badań fizycznochemicznych PN-ISO :2003 Optyka i instrumenty optyczne Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne PN-ISO :2003 Optyka i instrumenty optyczne Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych Część 2: Statywy PN-ISO :2007 Optyka i instrumenty optyczne Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych Część 3: Spodarki PN-ISO 14004:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających PN-ISO 15705:2005 Jakość wody Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek PN-ISO 17616:2010 Jakość gleby Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych PN-ISO :2010 Pomiary promieniotwórczości w środowisku Gleba Część 1: Zasady ogólne i definicje PN-ISO :2010 Pomiary promieniotwórczości w środowisku Gleba Część 2: Zasady

14 Polskie Normy Ochrona środowiska 14 wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu PN-B-01530:1969 Gazownictwo Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie Oznaczenia na planach i mapach PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja Urządzenia i sieć zewnętrzna Oznaczenia graficzne PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu PN-B-02479:1998 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogólne PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych PN-B-02711:1990 Kanalizacja Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych Wytyczne projektowania PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli Ogólne zasady obliczeń PN-B-03020:1981 Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania próbek gruntu PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogólne PN-B-10290:1997 Geomembrany Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania PN-B-10729:1999 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne PN-B-12042:1998 Drenowanie Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych PN-B-12043:1993 Drenowanie Wykonawstwo Roboty przygotowawcze PN-B-12045:1994 Drenowanie Projektowanie Zabiegi towarzyszące PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12075:1998 Drenowanie Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych PN-B-12076:1999 Drenowanie Projektowanie drenowania małospadkowego PN-B-12077:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Wodopój Wymagania i metody badań PN-B-12078:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Poidła Wymagania i metody badań PN-B-12079:1997 Gnojowica Terminologia PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne Elementy drewnianych ścianek szczelnych Wymagania i badania PN-B-12081:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne Przepusty rurowe Wymiary PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne Darniowanie Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12083:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne Bruki z kamienia naturalnego Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12084:1996 Drenowanie Terminologia PN-B-12085:1996 Drenowanie Zasady rozplanowania sieci drenarskiej PN-B-12086:1997 Drenowanie Wymiarowanie zbieraczy PN-B-12087:1997 Drenowanie Ujęcie i odprowadzenie wód źródlanych i wysiąkowych PN-B-12088:1997 Drenowanie Zabezpieczenia rurociągów drenarskich PN-B-12089:1997 Drenowanie Układanie sączków drenarskich Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12090:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Bród Wymagania i metody badań PN-B-12091:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Mnichy drewniane Wymagania i metody badań PN-B-12092:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Zastawki Wymiary PN-B-12093:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Stopnie Wymiary PN-B-12094:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Mnichy żelbetowe Wymiary

15 Polskie Normy Ochrona środowiska 15 PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12096:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Przepusty z rur betonowych i żelbetowych Wymagania i metody badań PN-B-12097:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne Otwory jazów Wymiary PN-B-12098:1997 Gnojowica Pobieranie próbek PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne Wymagania i metody badań PN-C :1974 Woda i ścieki Badania zawartości dwutlenku węgla Oznaczanie wolnego dwutlenku węgla w wodzie PN-C :1974 Woda i ścieki Badania zawartości dwutlenku węgla Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie PN-C :1979 Woda i ścieki Badania zawartości dwutlenku węgla Oznaczanie całkowitego dwutlenku węgla w wodzie przemysłowej w zakresie stężeń 0,2-2,0 mg/dm 3 PN-C :1999 Woda i ścieki Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trichloroetanu oraz 1,1,2,2-tetrachloroetanu w wodzie metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem bezpośredniego dozowania próbki PN-C :1999 Woda i ścieki Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów Oznaczanie 1,1-dichloroetylenu, trichloroetylenu, tetrachloroetyle- nu i tetrachlorometanu metodą chromatografii gazowej po ekstrakcji n- pentanem PN-C-04571:1993 Woda i ścieki Oznaczanie zawartości srebra PN-C :1994 Woda i ścieki Badania zawartości związków azotu Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji PN-C :1999 Woda i ścieki Badania zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) Oznaczanie PCB nr 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 w wodzie metodą chromatografii gazowej PN-C :1993 Woda i ścieki Badania zawartości żelaza Oznaczanie żelaza metodą wersenianową PN-C :1978 Woda i ścieki Badania zawartości związków fluoru Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczące jakości wody PN-C :1990 Woda i ścieki Badania toksyczności zanieczyszczeń dla organizmów wodnych Oznaczanie toksyczności ostrej na gupiku Lebistes reticulatus Peters PN-C :1989 Woda i ścieki Badania toksyczności zanieczyszczeń dla organizmów wodnych Oznaczanie toksyczności ostrej na kiełżu Gammarus varsoviensis Jażdż PN-C :1991 Woda i ścieki Badania zawartości niklu Oznaczanie niklu metodą kolorymetryczną z alfa-furylodwuoksymem PN-C :2008 Woda i ścieki Badania specjalne osadów Część 8: Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w osadzie czynnym metodą spektrofotometryczną z chlorkiem trifenylotetrazoliowym PN-C :1989 Woda i ścieki Badania podatności na uzdatnianie Oznaczanie zdolności powstawania trójhalometanów (ZP-THM) PN-C :1974 Woda i ścieki Pobieranie próbek Pobieranie próbek ścieków z otwartych kanałów ściekowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriolo- gicznej PN-C-04621:1988 Woda i ścieki Pobieranie próbek Pobieranie próbek wody i pary z urządzeń energetycznych i rurociągów do analizy fizycznej i chemicznej PN-C :1976 Woda i ścieki Badania zawartości wanadu Oznaczanie wanadu metodą z 8-hydroksychinoliną PN-C-04635:1984 Woda do nawadniania roślin na użytkach rolnych oraz do ich opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin PN-C :1988 Woda i ścieki Bilans jonowy wody Postanowienia ogólne i zakres normy PN-C :1989 Woda i ścieki Bilans jonowy wody Sposób obliczania bilansu jonowego wody PN-C :1988 Woda i ścieki Bilans jonowy wody Analityczna kontrola bilansu jonowego w wodzie

16 Polskie Normy Ochrona środowiska 16 PN-C :1999 Woda i ścieki Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych Oznaczanie ph metodą potencjometryczną PN-C :1999 Woda i ścieki Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych Oznaczanie sodu, potasu, magnezu i wapnia metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej PN-C Woda i ścieki Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych 8:1999/Ap1:2001 Oznaczanie sodu, potasu, magnezu i wapnia metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej PN-C-04644:2002 Woda i ścieki Terminologia Terminologia uzupełniająca PN-C-04645:2001 Woda i ścieki Badanie biodegradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych Test wstępny PN-C-04646:2001 Woda i ścieki Badanie biodegradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych Test potwierdzający metodą osadu czynnego PN-C-05552:1988 Woda i ścieki Badanie stopnia zanieczyszczenia wód rzecznych z zastosowaniem testu ciemnych i jasnych butelek PN-C :1993 Woda i ścieki Badania zawartości chlorofilu w wodach powierzchniowych Oznaczanie chlorofilu alfa w glonach planktonowych metodą spektrofluorymetryczną z poprawką na feopigmenty alfa PN-C-05561:1988 Woda i ścieki Badania tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym w warunkach testu statycznego PN-G-02318:1994 Studnie wiercone Zasady projektowania, wykonania i odbioru PN-G-02319:1993 Studnie wiercone Rury pełne i filtrowe z PVC Wymiary i wymagania ogólne PN-G-02322:1999 Studnie głębinowe Rury wydobywcze kołnierzowe Wymagania PN-G :2002 Wiercenia małośrednicowe i hydrogeologiczne Wiertnice Wymagania bezpieczeństwa PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe Obudowa powłokowa Zasady projektowania i obliczeń statycznych PN-G-06002:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe Obudowa betonowa monolityczna Wymagania i badania PN-G-07102:2002 Przemysł naftowy i gazowniczy Wiertnictwo Wymagania dotyczące ochrony środowiska PN-G-07103:2002 Przemysł naftowy i gazowniczy Eksploatacja złóż ropy i gazu Wymagania dotyczące ochrony środowiska PN-G-07800:2002 Górnictwo odkrywkowe Rekultywacja Ogólne wytyczne projektowania PN-G-09001:2003 Mapy górnicze Definicje, wzorce i symbole barw PN-G- Mapy górnicze Definicje, wzorce i symbole barw 09001:2003/Az1:2007 PN-G-09003:2003 Mapy górnicze Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni PN-G-09004:2005 Mapy górnicze Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych PN-G-09005:2004 Mapy górnicze Umowne znaki surowców mineralnych PN-G-09006:2005 Mapy górnicze Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach podziemnych PN-G-09007:2004 Mapy górnicze Umowne znaki granic PN-G-09010:1978 Mapy górnicze Umowne znaki geologiczne różne PN-G-09016:1973 Mapy górnicze Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk PN-G-09017:1973 Mapy górnicze Umowne znaki robót strzelniczych w górnictwie odkrywkowym PN-G-09018:1973 Mapy górnicze Umowne znaki urządzeń i obiektów w górnictwie odkrywkowym PN-G-09019:1975 Mapy górnicze Umowne znaki gospodarki terenami w górnictwie odkrywkowym PN-G-09020:1975 Mapy górnicze Umowne znaki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym PN-G-09021:1975 Mapy górnicze Umowne znaki otworów wiertniczych w górnictwie odkrywkowym PN-J :1974 Technika jądrowa Nazwy i określenia Odpady promieniotwórcze PN-M-49010:1996 Pojemnik na odpady o pojemności 1,1 m 3 Główne wymiary PN-M-49011:1996 Pojemnik na odpady o pojemności 0,11 m 3 Główne wymiary PN-M-49012:1999 Pojemniki na odpady o pojemności do 1,2 m 3 Ogólne wymagania i meto-

17 Polskie Normy Ochrona środowiska 17 dy badań PN-N-01257:2002 Znaki graficzne Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczące klęsk żywiołowych PN-N-02206:1978 Obliczenia geodezyjne Rachunek krakowianowy Teoria błędów Rachunek wyrównawczy Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia PN-N-02210:1974 Astronomia geodezyjna Nazwy, określenia i oznaczenia PN-N-02211:2000 Geodezja Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń Terminologia podstawowa PN-N-02213:1987 Grawimetria geodezyjna Terminologia PN-N-02251:1987 Geodezja Osnowy geodezyjne Terminologia PN-N-02260:1987 Kartografia Opracowanie map Terminologia PN-N-02261:1984 Kartografia Reprodukcja kartograficzna Terminologia PN-N-99310:2000 Geodezja Pomiary realizacyjne Terminologia PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego PN-R-04152:1997 Erozja i melioracje przeciwerozyjne Terminologia PN-T-06260:1974 Źródła promieniowania elektromagnetycznego Znaki ostrzegawcze OCH PN-T-06588:1979 Ochrona przed promieniowaniem optycznym Promieniowanie nadfioletowe OCH Nazwy, określenia, jednostki PN-Z-15006:1993 Odpady komunalne stałe Oznaczanie składu morfologicznego PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Postanowienia ogólne PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Oznaczanie wilgotności całkowitej PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Oznaczanie zawartości węgla i wodoru PN-Z :1993 Odpady komunalne stałe Badania właściwości paliwowych Oznaczanie zawartości składników agresywnych PN-Z :1998 Kompost z odpadów komunalnych Pobieranie próbek PN-Z :1998 Kompost z odpadów komunalnych Oznaczanie zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki PN-Z :2001 Kompost z odpadów komunalnych Oznaczanie: ph, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu PN-Z-15012:1998 Odpady stałe Przygotowanie wyciągu wodnego z odpadów zaolejonych PN-Z :2001 Jakość gleby Ocena stanu sanitarnego gleby Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella PN-Z :2001 Jakość gleby Ocena stanu sanitarnego gleby Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura PN-Z :1999 Jakość gleby Oznaczanie powierzchni właściwej gleby Pomiar metodą adsorpcji pary wodnej PN-Z :1999 Jakość gleby Oznaczanie powierzchni właściwej gleby Pomiar metodą sorpcji par gliceryny

18 Polskie Normy Ochrona środowiska 18

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kraków 2003 2 Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu

Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń. Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) Zakwaszanie opadu Monitorowanie atmosfery poprzez obserwację skutków zanieczyszczeń Naturalny opad atmosferyczny (ph = 5,6) CO H 2 H2O H2CO3-2CO3 H HCO3 - HCO3 H CO Zakwaszanie opadu SO 2SO SO 2-3 2 H2O H2SO 3 2 O2 2SO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum dr inż. Krzysztof M. Błaszczak Laboratorium biologiczno - chemiczne Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo