BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)"

Transkrypt

1

2 Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu warstwa ścieralna ma grubość 5,0cm. W związku z rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o określenie grubości warstwy ścieralnej z asfaltu lanego jaka ma zostać wykonana a obiekcie GM1_2. Odpowiedź 190: Należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego grubości 50 mm oraz warstwę wiążącą z asfaltu lanego grubości 50 mm. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,50 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 4,0 cm m ,00 m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,0 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 5,0 cm m ,00 m ,00 W związku z powyższym M należy skorygować. str. 2

3 1.3. Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm Wiadukt Gw 1-1, MA 11 grubości 50 mm Most Gm 1-2 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm (Wiadukt Gw 1-1) oraz grubości 50 mm (Most Gm 1-2), zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zapytanie 191: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy_18_07_2012J(osztyJ<walifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Według opisu technicznego obiektu GM1_2 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GM1_2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania Izolacji z papy termozgrzewalnej. Odpowiedź 191: Na płytach przejściowych należy wykonać izolację natryskową zgodnie z Przedmiarem poz. 39. str. 3

4 Zapytanie 192: Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowyj.8_07_2012_koszty_kwallflkowane" - GW11 km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. Według opisu technicznego obiektu GW1_1 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GW1_1 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej Odpowiedź 192: Na płytach przejściowych należy wykonać hydroizolację z folii PCV zgodnie z Przedmiarem poz. 34. Zapytanie 193: Kosztorys ofertowy G2_KQS2TQRY$_OFERTOWY_KO$ZTY_KWAUFlKOWANE_17_07_20l2" - Ekrany akustyczne G2 Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy zamontować 630szt. belek podwalinowych o L=3,96m. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 595szt. belek o L=3,96m, 18szt. belek o L=2,96m oraz 12szt. belek o L=4,96m. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakujące pozycje dotyczące wykonania belek podwalinowych o długościach L=2,96m oraz 4,96m. Odpowiedź 193: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE NALEŻY ZASTĄPIĆ: elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 630,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x str. 4

5 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 595,00 18a - belka podwalinowa L= 2,96m szt. 18,00 18b - belka podwalinowa L= 4,96m szt. 12,00 Zapytanie nr 194: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_l7_07_2012" - Ekrany akustyczne G2, Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 4133mb pali typu CFA o średnicy fi800mm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi należy wykonać 4 049mb pali typu CFA o średnicy fi800mm. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości pali typu CFA o średnicy fi800mm jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku 62. Odpowiedź nr 194: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4 133,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4049,00 12a - pale o średnicy 600mm m3 300,00 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych str. 5

6 Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, wykonanie pali CFA 600 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych. Zapytanie nr 195: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - Ekrany akustyczne G2. Zgodnie z rysunkami wykonawczymi w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 300mb pali typu CFA o średnicy fi600mm (75szt. pali o [=4,0m każdy). W kosztorysie ofertowym na wykonanie ekranów akustycznych na odcinku G2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia pali typu CFA o średnicy fi600mm. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania pali typu CFA o średnicy fi600mm. Odpowiedź nr 195: Patrz odpowiedź na pytanie nr 194. Zapytanie nr 196: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012jj - Ekrany akustyczne G2. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać m2 wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym powierzchnia wypełnienia ekranów typu zielona ściana wynosi m2. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2. Odpowiedź nr 196: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu str. 6

7 rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 Zapytanie nr 197: Kosztorys ofertowy Kg5ztorys_ofertowy_lS_07_2012_Koszty_kwaliflkowane" - Ekrany akustyczne G2_4. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2jł należy zamontować 13S0mb belek podwalinowych. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 1145mb belek podwalinowych. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej Ilości belek podwalinowych jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2_4. Odpowiedź nr 197: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_aFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANE_17_07_2012" -Tunel. Według kosztorysu ofertowego ilość betonu studni B35 (poz. Nr 27) wynosi 447,60ma, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi Ilość betonu studni wynosi 123,7m3. Zwracamy się z prośba o podanie poprawnej ilości betonu studni jakie są do wykonania w ramach wykonania tunelu. Odpowiedź nr 198: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYSJDFERTOWY_KOSZTY_NIEKWAUF IKOWĄIME_18_07_2012" - WD-0.03 km ; w ciągu DK88 nad DTŚ i rzeką Kłodnicą. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 27 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2150kg). str. 7

8 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót I Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 199: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 200: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY$_OFERTOWY_K05ZTY_KWALIFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-1.40 km ; wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 19 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, {zwiększenie ilości stall sprężającej o ponad 1 350kg), Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 200: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 201: Kosztorys ofertowy G2_K05ZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - WD km ; wiadukt w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. l,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości stall sprężającej o ponad 400kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 201: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 202: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-2.94 km 2+940,98; wiadukt w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ. str. 8

9 W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości Stali sprężającej o ponad 2 300kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 202: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 203: Kosztorys ofertowy Kosztory5_ofertowy_18_07_2012_Koszty_kwallfikowane" - GWl_l km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 14 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0 kg niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2 700kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie Ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 203: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 204: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy 18_07_2012_Koszty_kwalifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 20 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie Odpowiedź nr 204: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 205: Kosztorys ofertowy <32_KO5ZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO. str. 9

10 W poz. 71 Kosztorysu Ofertowego uwzględniono wykonanie nawierzchni bitumicznej z dodatkiem polimerów o grubości 5 mm, zaś zgodnie z pkt. 5.3 Opisu technicznego do Projektu Wykonawczego, na gzymsach oraz barierach od strony jezdni zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe o grubości 5mm - nie przewidziane do wykonania w Kosztorysie Ofertowym. Jednocześnie w tym samym punkcie opisu technicznego widnieje zapis, że przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ścian oporowych oraz gzymsów i barier, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych za pomocą zestawów malarskich. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. Odpowiedź nr 205: Należy zastosować nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów 5 mm m ,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu typ podatny m ,35 M stanowi Załącznik nr 1 do Zmiany nr 8 Zapytanie nr 206: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, M Bariery ochronne Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barier zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. str. 10

11 Odpowiedź nr 206: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 207: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, STWIORB M Barieroporęcze - typ sztywny Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barieroporęczy zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. Odpowiedź nr 207: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 208: STWIORB M Izolacja natryskowa Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Specyfikacji Technicznej M.12.02,02 o pkt opis wykonania izolacji natryskowej. Odpowiedź nr 208: Opis wykonania izolacji został opisany w M pkt Zapytanie nr 209: M Izolacja natryskowa Zgodnie ze stosowanymi systemami izolacji natryskowej dla zabezpieczenia betonu wystarczająca jest 2mm warstwa powłoki MMA. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać Izolacją natryskową o grubości 5mm. Odpowiedź nr 209: Należy zastosować grubość powłoki zgodną z Dokumentacją Projektową oraz M Zapytanie nr 210: Projekt Wykonawczy - Tunel, rys. 47 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja, rys. 48 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja. Zwracamy się z prośbą o określenie, w której pozycji Kosztorysu Ofertowego należy wycenić beton wyrównawczy B20 pod studniami w tunelu, pokazany na rysunkach projektu wykonawczego Odpowiedź nr 210: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x str. 11

12 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m , warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m ,39 31a - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B20 m3 30, warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 Zapytanie nr 211: 69 Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Zgodnie z zapisami ST i rysunkami (np. rysunek D-04, odcinek G2) należy materace wypełnić piaskiem natomiast Przedmiar (roboty drogowe poz. 27) opisuje materiał jako kruszywo 0/31,5. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie materaca. Odpowiedź nr 211: Zgodnie z rysunkami D 6-04 oraz D 6-01 zastosowano trzy metody wzmocnienia skarp i podłoża za pomocą materacy i półmateracy. Dla wzmocnienia skarp należy zastosować materace z geotkaniny wypełnionej piaskiem oraz półmaterace z geosiatki wypełnionej piaskiem zgodnie z rysunkiem D 6-01 oraz D i Przedmiarem Roboty niekwalifikowalne poz. 53, 54 oraz 55. Dla wzmocnienia podłoża należy zastosować półmaterace z geotkaniny wypełnionej kruszywem zgodnie z rysunkiem D 6-04, D oraz Przedmiarem roboty kwalifikowalne poz. 26, 27, 28 i Przedmiarem roboty niekwalifikowalne poz. 57, 58 i 59. Zapytanie nr 212: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem Robót należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Prosimy o potwierdzenie, iż powierzchnia geowłóknin i geotkanin rozliczana będzie po rzeczywistej długości wywinięcia. Odpowiedź nr 212: Zgodnie z zapisami D podana ilość metrów kwadratowych (m 2 ) wzmocnienia geosyntetykami jest rzeczywistą powierzchnią wzmocnienia (nie uwzględnia zakładów technologicznych i wywinięć). Zakłady technologiczne i wywinięcia należy ująć w metrze kwadratowym (m 2 ) rzeczywistej powierzchni wzmocnienia. str. 12

13 Zapytanie nr 213: Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt przełożenia cieku wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Prosimy o podanie informacji na temat lokalizacji cieku którego ma dotyczyć projekt. Odpowiedź nr 213: W/w zapisy dotyczą ewentualnych tymczasowych przełożeń cieków np. podczas budowy przepustów, rowów itp. Zapytanie nr 214: W opisie technicznym do projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej (PW-G2/Teczka 3 cz.2/branża sanitarna cz.2/23 Wodociąg/punkt Uzbrojenie sieci) oraz w (punkt 2.6 Zasuwy) jest zapis mówiący o zastosowaniu na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. czy dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania w zakresie średnic: 1) DN 80 DN 400 zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2) DN 450 DN 600 przepustnic kołnierzowych, podwójnie mimośrodowych? Jako lider w branży kompletnych systemów do sieci wodociągowych firma [usunięto-nazwa własna producenta] rekomenduje dla większych średnic przewodów wodociągowych w celu odcinania przepływu stosowanie przepustnic. Niewątpliwie zalety tego rozwiązania to: oszczędność miejsca ze względu na krótszą zabudowę oraz niższa cena. Odpowiedź nr 214: Do wyceny należy przyjąć zasuwy kołnierzowe zgodne z Dokumentacją Projektową. Patrz również autokorekta nr 2 Zmiana nr 5 do treści SIWZ. Zapytanie nr 215: 217 Prosimy o podanie wielkości komórki geokraty, służącej do umocnienia skarp rzeki. Dokumentacja podaje tylko wysokość komórki. Odpowiedź nr 215: Wykonawca określa wielkość komórek geokraty w zależności od podane Producenta. Geokrata musi spełniać wszystkie wymagania określone w R Zapytanie nr 216: 218 Czy pozycje w Zbiorczych Zestawieniach Kosztów dla odcinka G2/4 Dział Ogólny (Koszty Niekwalifikowane) i Wymagania Ogólne (Koszty Kwalifikowane) mają pozostać puste w związku z informacją, że powinny być ujęte w kosztach odcinka G2? Odpowiedź nr 216: Dział ogólny dla kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla odcinka G 2/4 należy pozostawić pusty. W/w koszty należy ująć łącznie z kosztami działu ogólnego dla odcinka G 2. Zapytanie nr 217: 219 Czy zbiorniki zastępcze dla płazów, które wg projektu należy uszczelnić masą bentonitową, można uszczelnić za pomocą innego, nie gorszego rozwiązania? Odpowiedź nr 217: Do wyceny należy przyjąć uszczelnienie za pomocą mas bentonitowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. str. 13

14 Zapytanie nr 218: 220 Specyfikacja Techniczna dotycząca odwodnienia liniowego zawiera błędny numer D gdyż kosztorys oraz spis treści podają D Odpowiedź nr 218: Prawidłowy numer to D W związku z powyższym należy skorygować. D Odwodnienie liniowe D Odwodnienie liniowe Zapytanie nr 219: 221 Prosimy o informację czy w rozbiórkach na odcinku G2 pozycje w kosztorysie o numerach 3 i 4 nie są zdublowane, i gdyż zawierają ten sam opis: Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399" oraz tą samą ilość do wykonania: 6 019,5 m3. Odpowiedź nr 219: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować usunąć poz. 3 oraz zastąpić poz.4. Budynek B3 został wyburzony przez właścicieli. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja blaszana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m ,50 m ,50 m3 361,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu str. 14

15 Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja 2 blaszana, działka nr Pozycja została usunięta Obiekt nr B-4, budynek stacji 4 transformatorowej Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, 5 konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m3 11,05 m3 361,35 Zapytanie nr 220: 222 Prosimy o informację czy w części drogowej odcinka G2 zamieszczono dobrą jednostkę za wykonanie warstwy ' mrozoochronnej m3"'. Odpowiedź nr 220: Podana jednostka jest prawidłowa. Zapytanie nr 221: 223 Prosimy o udostępnienie cennika opłat dla zajęcia terenów PKP. Odpowiedź nr 221: Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i kwestie zajęcia terenu linii kolejowej niezbędnego do budowy regulują przepisy ww. ustawy. Zapytanie nr 222: 224 Pkt SIWZ wymagania dotyczące wadium: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały bezwzględną i nieodwołalną odpowiedzialność podmiotu udzielającego za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Prosimy o zmianę słowa bezwzględna na bezwarunkowa. Odpowiedź nr 222: Zamawiający dokonał zmiany Patrz Zmiana nr 6 + sprostowanie ogłoszenia. Zapytanie nr 223: 225 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, natomiast zgodnie z pkt. 8.7 e) Szczególnych Warunków Kontraktu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowej w dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia powyższej rozbieżności. Odpowiedź nr 223: Zamawiający zmienił treść pkt 2.1 e) Załącznika nr 1 do Umowy patrz Zmiana nr 8 do treści SIWZ. Zapytanie nr 224: 226 Wnosimy o wyjaśnienie - wg projektu budowlanego odcinek G2 Dział Rozbiórki na rys G2_PB_44_C2_Rys_02-Ql budynek B-3 opisano jako budynek, który zostanie rozebrany przez właściciela, wg przedmiaru rozbiórka jest po stronie Wykonawcy. str. 15

16 Odpowiedź nr 224: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 225: 227 Przedmiar - odcinek G2, Pozycje 3 oraz 4 są identyczne. Wnosimy o wyjaśnienie Odpowiedź nr 225: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 226: 228 Odcinek G2 - brak w przedmiarze rozbiórki budynku B-4 Odpowiedź nr 226: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 227: 229 Brzmienie przepisu art. 31 p.z.p. jednoznacznie wskazuje, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest podstawowym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, W związku z powyższym nie ma możliwości by na Wykonawcę przerzucać obowiązek wykonania Projektu budowy sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami" oraz Budowa sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina - (pow. parku ok.5 ha) wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami." (pozycje nr 44 i 45 zakładka Odwodnienie G2_KOSnORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALI FI KOWANI E_17_07_2012) Ponadto podnosimy, iż Zamawiający zgodnie z art 29 ustawy 1,"Przed miot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." str. 16

17 Kwestionowane pozycje powodują, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych Wnioskujemy o wykreślenie tych pozycji z przedmiaru ewentualnie uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w pozycje Odpowiedź nr 227: Zgodnie ze D pkt Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego sztucznego nawadniania palmiarni wraz z zasilaniem oraz wszystkimi uzgodnieniami w zależności od przyjętej technologii oraz Producenta systemu nawadniania. Do wyceny w cenie wykonania jednego kompletu nawadniania terenu Parku Chopina należy ująć następujące pozycje: Nawadnianie terenu Parku Chopina L.p Opis pozycji Ilość Uwagi 1 Rury przewodowe wodociągowe Dz 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 500 m 2 Rury przewodowe wodociągowe Dz 90x5,4 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 487 m 3 Rury przewodowe wodociągowe Dz 75x4,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1280 m 4 Rury przewodowe wodociągowe Dz 63x3,8 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1500 m 6 Rury przewodowe wodociągowe Dz 32x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1400 m 7 Rury przewodowe wodociągowe Dz 25x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1498 m 8 Zraszacz w opcji sektorowy lub pełno obrotowy o zasięgu 18 m przy ciśnieniu 4,5 6 bar kompletny częścią wynurzaną ze stali nierdzewnej przyłącze 1 kpl System nawodnienia dokorzeniowego kompletny zestaw: - osłona piasty RWS-SOCK - RWS-BGX 91,4 cm - RWS-M-BG 45,7 cm kpl sztuk na 1 drzewo str. 17

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo