BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)"

Transkrypt

1

2 Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu warstwa ścieralna ma grubość 5,0cm. W związku z rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o określenie grubości warstwy ścieralnej z asfaltu lanego jaka ma zostać wykonana a obiekcie GM1_2. Odpowiedź 190: Należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego grubości 50 mm oraz warstwę wiążącą z asfaltu lanego grubości 50 mm. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,50 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 4,0 cm m ,00 m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,0 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 5,0 cm m ,00 m ,00 W związku z powyższym M należy skorygować. str. 2

3 1.3. Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm Wiadukt Gw 1-1, MA 11 grubości 50 mm Most Gm 1-2 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm (Wiadukt Gw 1-1) oraz grubości 50 mm (Most Gm 1-2), zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zapytanie 191: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy_18_07_2012J(osztyJ<walifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Według opisu technicznego obiektu GM1_2 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GM1_2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania Izolacji z papy termozgrzewalnej. Odpowiedź 191: Na płytach przejściowych należy wykonać izolację natryskową zgodnie z Przedmiarem poz. 39. str. 3

4 Zapytanie 192: Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowyj.8_07_2012_koszty_kwallflkowane" - GW11 km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. Według opisu technicznego obiektu GW1_1 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GW1_1 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej Odpowiedź 192: Na płytach przejściowych należy wykonać hydroizolację z folii PCV zgodnie z Przedmiarem poz. 34. Zapytanie 193: Kosztorys ofertowy G2_KQS2TQRY$_OFERTOWY_KO$ZTY_KWAUFlKOWANE_17_07_20l2" - Ekrany akustyczne G2 Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy zamontować 630szt. belek podwalinowych o L=3,96m. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 595szt. belek o L=3,96m, 18szt. belek o L=2,96m oraz 12szt. belek o L=4,96m. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakujące pozycje dotyczące wykonania belek podwalinowych o długościach L=2,96m oraz 4,96m. Odpowiedź 193: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE NALEŻY ZASTĄPIĆ: elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 630,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x str. 4

5 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 595,00 18a - belka podwalinowa L= 2,96m szt. 18,00 18b - belka podwalinowa L= 4,96m szt. 12,00 Zapytanie nr 194: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_l7_07_2012" - Ekrany akustyczne G2, Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 4133mb pali typu CFA o średnicy fi800mm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi należy wykonać 4 049mb pali typu CFA o średnicy fi800mm. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości pali typu CFA o średnicy fi800mm jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku 62. Odpowiedź nr 194: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4 133,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4049,00 12a - pale o średnicy 600mm m3 300,00 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych str. 5

6 Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, wykonanie pali CFA 600 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych. Zapytanie nr 195: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - Ekrany akustyczne G2. Zgodnie z rysunkami wykonawczymi w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 300mb pali typu CFA o średnicy fi600mm (75szt. pali o [=4,0m każdy). W kosztorysie ofertowym na wykonanie ekranów akustycznych na odcinku G2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia pali typu CFA o średnicy fi600mm. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania pali typu CFA o średnicy fi600mm. Odpowiedź nr 195: Patrz odpowiedź na pytanie nr 194. Zapytanie nr 196: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012jj - Ekrany akustyczne G2. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać m2 wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym powierzchnia wypełnienia ekranów typu zielona ściana wynosi m2. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2. Odpowiedź nr 196: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu str. 6

7 rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 Zapytanie nr 197: Kosztorys ofertowy Kg5ztorys_ofertowy_lS_07_2012_Koszty_kwaliflkowane" - Ekrany akustyczne G2_4. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2jł należy zamontować 13S0mb belek podwalinowych. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 1145mb belek podwalinowych. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej Ilości belek podwalinowych jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2_4. Odpowiedź nr 197: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_aFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANE_17_07_2012" -Tunel. Według kosztorysu ofertowego ilość betonu studni B35 (poz. Nr 27) wynosi 447,60ma, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi Ilość betonu studni wynosi 123,7m3. Zwracamy się z prośba o podanie poprawnej ilości betonu studni jakie są do wykonania w ramach wykonania tunelu. Odpowiedź nr 198: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYSJDFERTOWY_KOSZTY_NIEKWAUF IKOWĄIME_18_07_2012" - WD-0.03 km ; w ciągu DK88 nad DTŚ i rzeką Kłodnicą. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 27 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2150kg). str. 7

8 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót I Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 199: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 200: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY$_OFERTOWY_K05ZTY_KWALIFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-1.40 km ; wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 19 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, {zwiększenie ilości stall sprężającej o ponad 1 350kg), Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 200: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 201: Kosztorys ofertowy G2_K05ZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - WD km ; wiadukt w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. l,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości stall sprężającej o ponad 400kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 201: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 202: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-2.94 km 2+940,98; wiadukt w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ. str. 8

9 W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości Stali sprężającej o ponad 2 300kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 202: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 203: Kosztorys ofertowy Kosztory5_ofertowy_18_07_2012_Koszty_kwallfikowane" - GWl_l km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 14 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0 kg niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2 700kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie Ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 203: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 204: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy 18_07_2012_Koszty_kwalifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 20 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie Odpowiedź nr 204: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 205: Kosztorys ofertowy <32_KO5ZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO. str. 9

10 W poz. 71 Kosztorysu Ofertowego uwzględniono wykonanie nawierzchni bitumicznej z dodatkiem polimerów o grubości 5 mm, zaś zgodnie z pkt. 5.3 Opisu technicznego do Projektu Wykonawczego, na gzymsach oraz barierach od strony jezdni zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe o grubości 5mm - nie przewidziane do wykonania w Kosztorysie Ofertowym. Jednocześnie w tym samym punkcie opisu technicznego widnieje zapis, że przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ścian oporowych oraz gzymsów i barier, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych za pomocą zestawów malarskich. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. Odpowiedź nr 205: Należy zastosować nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów 5 mm m ,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu typ podatny m ,35 M stanowi Załącznik nr 1 do Zmiany nr 8 Zapytanie nr 206: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, M Bariery ochronne Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barier zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. str. 10

11 Odpowiedź nr 206: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 207: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, STWIORB M Barieroporęcze - typ sztywny Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barieroporęczy zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. Odpowiedź nr 207: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 208: STWIORB M Izolacja natryskowa Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Specyfikacji Technicznej M.12.02,02 o pkt opis wykonania izolacji natryskowej. Odpowiedź nr 208: Opis wykonania izolacji został opisany w M pkt Zapytanie nr 209: M Izolacja natryskowa Zgodnie ze stosowanymi systemami izolacji natryskowej dla zabezpieczenia betonu wystarczająca jest 2mm warstwa powłoki MMA. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać Izolacją natryskową o grubości 5mm. Odpowiedź nr 209: Należy zastosować grubość powłoki zgodną z Dokumentacją Projektową oraz M Zapytanie nr 210: Projekt Wykonawczy - Tunel, rys. 47 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja, rys. 48 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja. Zwracamy się z prośbą o określenie, w której pozycji Kosztorysu Ofertowego należy wycenić beton wyrównawczy B20 pod studniami w tunelu, pokazany na rysunkach projektu wykonawczego Odpowiedź nr 210: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x str. 11

12 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m , warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m ,39 31a - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B20 m3 30, warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 Zapytanie nr 211: 69 Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Zgodnie z zapisami ST i rysunkami (np. rysunek D-04, odcinek G2) należy materace wypełnić piaskiem natomiast Przedmiar (roboty drogowe poz. 27) opisuje materiał jako kruszywo 0/31,5. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie materaca. Odpowiedź nr 211: Zgodnie z rysunkami D 6-04 oraz D 6-01 zastosowano trzy metody wzmocnienia skarp i podłoża za pomocą materacy i półmateracy. Dla wzmocnienia skarp należy zastosować materace z geotkaniny wypełnionej piaskiem oraz półmaterace z geosiatki wypełnionej piaskiem zgodnie z rysunkiem D 6-01 oraz D i Przedmiarem Roboty niekwalifikowalne poz. 53, 54 oraz 55. Dla wzmocnienia podłoża należy zastosować półmaterace z geotkaniny wypełnionej kruszywem zgodnie z rysunkiem D 6-04, D oraz Przedmiarem roboty kwalifikowalne poz. 26, 27, 28 i Przedmiarem roboty niekwalifikowalne poz. 57, 58 i 59. Zapytanie nr 212: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem Robót należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Prosimy o potwierdzenie, iż powierzchnia geowłóknin i geotkanin rozliczana będzie po rzeczywistej długości wywinięcia. Odpowiedź nr 212: Zgodnie z zapisami D podana ilość metrów kwadratowych (m 2 ) wzmocnienia geosyntetykami jest rzeczywistą powierzchnią wzmocnienia (nie uwzględnia zakładów technologicznych i wywinięć). Zakłady technologiczne i wywinięcia należy ująć w metrze kwadratowym (m 2 ) rzeczywistej powierzchni wzmocnienia. str. 12

13 Zapytanie nr 213: Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt przełożenia cieku wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Prosimy o podanie informacji na temat lokalizacji cieku którego ma dotyczyć projekt. Odpowiedź nr 213: W/w zapisy dotyczą ewentualnych tymczasowych przełożeń cieków np. podczas budowy przepustów, rowów itp. Zapytanie nr 214: W opisie technicznym do projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej (PW-G2/Teczka 3 cz.2/branża sanitarna cz.2/23 Wodociąg/punkt Uzbrojenie sieci) oraz w (punkt 2.6 Zasuwy) jest zapis mówiący o zastosowaniu na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. czy dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania w zakresie średnic: 1) DN 80 DN 400 zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2) DN 450 DN 600 przepustnic kołnierzowych, podwójnie mimośrodowych? Jako lider w branży kompletnych systemów do sieci wodociągowych firma [usunięto-nazwa własna producenta] rekomenduje dla większych średnic przewodów wodociągowych w celu odcinania przepływu stosowanie przepustnic. Niewątpliwie zalety tego rozwiązania to: oszczędność miejsca ze względu na krótszą zabudowę oraz niższa cena. Odpowiedź nr 214: Do wyceny należy przyjąć zasuwy kołnierzowe zgodne z Dokumentacją Projektową. Patrz również autokorekta nr 2 Zmiana nr 5 do treści SIWZ. Zapytanie nr 215: 217 Prosimy o podanie wielkości komórki geokraty, służącej do umocnienia skarp rzeki. Dokumentacja podaje tylko wysokość komórki. Odpowiedź nr 215: Wykonawca określa wielkość komórek geokraty w zależności od podane Producenta. Geokrata musi spełniać wszystkie wymagania określone w R Zapytanie nr 216: 218 Czy pozycje w Zbiorczych Zestawieniach Kosztów dla odcinka G2/4 Dział Ogólny (Koszty Niekwalifikowane) i Wymagania Ogólne (Koszty Kwalifikowane) mają pozostać puste w związku z informacją, że powinny być ujęte w kosztach odcinka G2? Odpowiedź nr 216: Dział ogólny dla kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla odcinka G 2/4 należy pozostawić pusty. W/w koszty należy ująć łącznie z kosztami działu ogólnego dla odcinka G 2. Zapytanie nr 217: 219 Czy zbiorniki zastępcze dla płazów, które wg projektu należy uszczelnić masą bentonitową, można uszczelnić za pomocą innego, nie gorszego rozwiązania? Odpowiedź nr 217: Do wyceny należy przyjąć uszczelnienie za pomocą mas bentonitowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. str. 13

14 Zapytanie nr 218: 220 Specyfikacja Techniczna dotycząca odwodnienia liniowego zawiera błędny numer D gdyż kosztorys oraz spis treści podają D Odpowiedź nr 218: Prawidłowy numer to D W związku z powyższym należy skorygować. D Odwodnienie liniowe D Odwodnienie liniowe Zapytanie nr 219: 221 Prosimy o informację czy w rozbiórkach na odcinku G2 pozycje w kosztorysie o numerach 3 i 4 nie są zdublowane, i gdyż zawierają ten sam opis: Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399" oraz tą samą ilość do wykonania: 6 019,5 m3. Odpowiedź nr 219: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować usunąć poz. 3 oraz zastąpić poz.4. Budynek B3 został wyburzony przez właścicieli. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja blaszana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m ,50 m ,50 m3 361,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu str. 14

15 Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja 2 blaszana, działka nr Pozycja została usunięta Obiekt nr B-4, budynek stacji 4 transformatorowej Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, 5 konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m3 11,05 m3 361,35 Zapytanie nr 220: 222 Prosimy o informację czy w części drogowej odcinka G2 zamieszczono dobrą jednostkę za wykonanie warstwy ' mrozoochronnej m3"'. Odpowiedź nr 220: Podana jednostka jest prawidłowa. Zapytanie nr 221: 223 Prosimy o udostępnienie cennika opłat dla zajęcia terenów PKP. Odpowiedź nr 221: Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i kwestie zajęcia terenu linii kolejowej niezbędnego do budowy regulują przepisy ww. ustawy. Zapytanie nr 222: 224 Pkt SIWZ wymagania dotyczące wadium: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały bezwzględną i nieodwołalną odpowiedzialność podmiotu udzielającego za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Prosimy o zmianę słowa bezwzględna na bezwarunkowa. Odpowiedź nr 222: Zamawiający dokonał zmiany Patrz Zmiana nr 6 + sprostowanie ogłoszenia. Zapytanie nr 223: 225 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, natomiast zgodnie z pkt. 8.7 e) Szczególnych Warunków Kontraktu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowej w dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia powyższej rozbieżności. Odpowiedź nr 223: Zamawiający zmienił treść pkt 2.1 e) Załącznika nr 1 do Umowy patrz Zmiana nr 8 do treści SIWZ. Zapytanie nr 224: 226 Wnosimy o wyjaśnienie - wg projektu budowlanego odcinek G2 Dział Rozbiórki na rys G2_PB_44_C2_Rys_02-Ql budynek B-3 opisano jako budynek, który zostanie rozebrany przez właściciela, wg przedmiaru rozbiórka jest po stronie Wykonawcy. str. 15

16 Odpowiedź nr 224: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 225: 227 Przedmiar - odcinek G2, Pozycje 3 oraz 4 są identyczne. Wnosimy o wyjaśnienie Odpowiedź nr 225: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 226: 228 Odcinek G2 - brak w przedmiarze rozbiórki budynku B-4 Odpowiedź nr 226: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 227: 229 Brzmienie przepisu art. 31 p.z.p. jednoznacznie wskazuje, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest podstawowym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, W związku z powyższym nie ma możliwości by na Wykonawcę przerzucać obowiązek wykonania Projektu budowy sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami" oraz Budowa sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina - (pow. parku ok.5 ha) wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami." (pozycje nr 44 i 45 zakładka Odwodnienie G2_KOSnORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALI FI KOWANI E_17_07_2012) Ponadto podnosimy, iż Zamawiający zgodnie z art 29 ustawy 1,"Przed miot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." str. 16

17 Kwestionowane pozycje powodują, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych Wnioskujemy o wykreślenie tych pozycji z przedmiaru ewentualnie uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w pozycje Odpowiedź nr 227: Zgodnie ze D pkt Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego sztucznego nawadniania palmiarni wraz z zasilaniem oraz wszystkimi uzgodnieniami w zależności od przyjętej technologii oraz Producenta systemu nawadniania. Do wyceny w cenie wykonania jednego kompletu nawadniania terenu Parku Chopina należy ująć następujące pozycje: Nawadnianie terenu Parku Chopina L.p Opis pozycji Ilość Uwagi 1 Rury przewodowe wodociągowe Dz 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 500 m 2 Rury przewodowe wodociągowe Dz 90x5,4 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 487 m 3 Rury przewodowe wodociągowe Dz 75x4,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1280 m 4 Rury przewodowe wodociągowe Dz 63x3,8 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1500 m 6 Rury przewodowe wodociągowe Dz 32x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1400 m 7 Rury przewodowe wodociągowe Dz 25x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1498 m 8 Zraszacz w opcji sektorowy lub pełno obrotowy o zasięgu 18 m przy ciśnieniu 4,5 6 bar kompletny częścią wynurzaną ze stali nierdzewnej przyłącze 1 kpl System nawodnienia dokorzeniowego kompletny zestaw: - osłona piasty RWS-SOCK - RWS-BGX 91,4 cm - RWS-M-BG 45,7 cm kpl sztuk na 1 drzewo str. 17

18 10 Elektrozawór PGA-200 przepływ od 9-34 m 3 /h Kompletny ze skrzynką do zabudowy podziemnej typu Jumbo 20 kpl 11 Sterownik ESP 4 st. Modular 2 kpl. 12 Moduł 3 st. do sterownika ESP 4 kpl. 13 Czujnik opadu deszczu RSD-BEx 2 kpl 14 Kabel sterujący YKSY 7x1 L = 2000 m 15 Kabel sterujący YKY 5x1 L = 1500 m Zbiornik retencyjny Dn 3000 mm GRP L = 28 m SN10 kn/m2 PN 6 wraz z kompletem 3 studni rewizyjnych Dn 1200 mm GRP. Zbiornik posadowiony i zakotwiony na betonowej płycie żelbetowej B30 gr. 1,2m i szerokości 3,8 m. Zbiorniki zasilane z sieci wodociągowej. Pompownia kontenerowa zasilająca system nawadniania o wydajności min 15 m 3 /h kompletna ze zbiornikiem wyposażonym w 2 pompy (1 rezerwowa) oraz komplet armatury oraz system sterujący pracą pomp Studnia wodomierzowa kompletna z wodomierzem 30 m 3 /h zaworem antyskażeniowym, filtrem i zaworami odcinającymi Dn 100 mm kpl. 2 kpl. 2 kpl.1 W/w zestawienie jest tylko zestawieniem przykładowym, natomiast Wykonawca po przyjęciu własnej technologii i systemu Producenta nawadniania musi ustalić rzeczywisty zakres. W określonej cenie kompletu (kpl.) wykonania nawodnienia Wykonawca musi ująć ewentualne zmiany, korekty itp. Projektu nawodnienia. Wykonawca nie może żądać dodatkowej zapłaty za zmianę zastosowanego systemu nawadniania lub zmiany technologii. str. 18

19 Zapytanie nr 228: 230 Wnosimy o wykreślenie z ST Wymagania ogólne pkt zapisu: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego (w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego) Zapis ten jest niezgodny ustawą o Drogach Publicznych. Odpowiedź nr 228: Koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Ustawą o Drogach Publicznych jeżeli zajdzie taka konieczność w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii. Zapytanie nr 229: 231 W ST Wymagania Ogólne jest zapis: 2.8 Materiały zawierające azbest Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 2 dnia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U ze nr). Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej. Wnosimy o podanie ilości oraz których pozycji przedmiarowych dotyczy ten zapis ) Odpowiedź 229: Rozbiórka obiektów kubaturowych wyceniana jest od metra sześciennego (m 3 ) kubatury wyburzanego budynku. W celu szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej (określenia ilości poszczególnych materiałów przeznaczonych do rozbiórki w tym np. azbestu) należy bazować na Dokumentacji Projektowej tom Rozbiórki. Zapytanie nr 230: 232 W ST Wymagania ogólne pkt 5.1 jest zapis: Wykonawca dokonał wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a «h odtworzenie jest ujęte w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie trwania na swój kaszl do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zapis ten jest niezgodny z art. 29 ustawy pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości u wykonawców, za pomocą dostatecznie dokładnej i zrozumiałej dokumentacji. Wnosimy o wykreślenie zapisu Odpowiedź nr 230: Ilości ewentualnych przeznaczonych do odtworzenia znaków geodezyjnych i punktów pomiarowych zależne są od technologii wykonania i są możliwe do ustalenia jedynie na etapie budowy. Zapytanie nr 231: 233 W przedmiarze ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2)- ROBOTY KWALIFIKOWALNE est zapis str. 19

20 Wnosimy o wyjaśnienie, który typ barier należy wycenić? Odpowiedź nr 231: Należy wycenić barierę H1 W6. Pytanie 234: W ST Wymagania ogólne pkt. 5.1 jest zapis: Prace archeologiczne Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego nadzoru archeologicznego. 2 powodu odkrycia podczas wyburzania kamienicy przy ul. Dworcowej (nr 64, 66, 66a) w kilometrażu trasy ok. od do kra znaleziska o charakterze archeologicznym (prawdopodobnie cmentarzyska kultury łużyckiej) teren ten podlega badaniom archeologicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2004 r. Zakres prac archeologicznych należy uzgodnić z ŚWKZ w Katowicach. Przed przystąpieniem do prac w rejonie stanowiska archeologicznego nr 37, w obszarze AZP w kilometrażu trasy ok wymagana jest konieczność potwierdzenia lokalizacji stanowiska w terenie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Dla stanowiska archeologicznego nr 37 wymagane jest wykonanie wyprzedzających zadań ratowniczych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nic podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. l."przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." Kwestionowany zapis powoduje, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych gdyż uzależniony jest od dodatkowych uzgodnień z ŚWKZ w Katowicach, ponadto brak jednoznacznych wytycznych dla ratowania stanowiska nr 37 Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. Odpowiedź 234: Zamawiający jednoznacznie określił przedmiot zamówienia podając miejsce i kilometraż występowania stanowisk archeologicznych. Zapytanie nr 235: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem oraz przedmiarem należy wykonać warstwę mrozoochronną zgodnie z ST D Jednakże zgodnie z przedmiarem drogowych odcinek G2 (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) jednostką obmiarową jest m3, natomiast zgodnie z przedmiarem na odcinek G2/4 jednostką obmiarową jest m2. Prosimy o str. 20

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014 MZD 5/3/2014 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76 e-mail: biuro@mzd.osw.pl NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677 nr r-ku: BOŚ S.A. o/ostrów

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 23 maja 2008r. UD-VIII-WZP/341-25/08 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Alei Sztandarów

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY U M O W A NR... zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia... 2008 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, NIP 655 187 96 46; REGON 291

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe:

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe: Postęp robót Roboty drogowe: Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WA 209: DD 251PA, DW 252P Wykonanie drogi dojazdowej do P1, P2, P3 oraz P4 i P5 Wykonanie nasypu dróg dojazdowych DW247P, DW249L, DD253PL,

Bardziej szczegółowo

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r.

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn.: BUDOWA PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA GORLIC WRAZ Z DOSTĘPEM DO GORLICKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. Wrocław, dnia 2008-09-03 Wg rozdzielnika FPP.IS.71-125/65502/08 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. W związku ze zgłoszonymi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

S38-14-26-443 Jaktorów, dnia 07.03.2013 r.

S38-14-26-443 Jaktorów, dnia 07.03.2013 r. powiat AKTORÓW : il. Warszawska 3.3 356-40-26, 46 856-40-69 ID.271.2.2013 S38-14-26-443 Jaktorów, dnia 07.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754

27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754 *** * * **** * GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik tel.(015)8691410, fax 8691754 RG. I. 271.1.2012 Lipnik, dnia 21.02.2012 Dotyczy: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty.

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty. Gdynia, 23.01.2014r. Pkt. III ppkt. 2.g zapytania ofertowego prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem prac niezbędnych do wybudowania i wyposażenia Inkubatora. Niezbędnych w pojęciu Oferenta.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515

WYSZCZEGÓLNIENIE. Kładka dla pieszych. Przepust pod drogą wojewódzką nr 515 PRZETARG NR 1 LCS MALBORK km 275.920 - km 287,700 L.p WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ [PLN] 1 2 4 1 Rozdział nr 5.1 Wiadukt kolejowy w km 276,107 2 Rozdział nr 5.2 Przepust w km 277,307 3 Rozdział nr 5.3 Przejście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. ZDiT-DZ.3321.71.2014 Łódź, 08.08.2014 r.

WYKONAWCY. ZDiT-DZ.3321.71.2014 Łódź, 08.08.2014 r. ZDiT-DZ.3321.71.2014 Łódź, 08.08.2014 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Rozbudowa ul. Romanowskiej w Łodzi Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.71.2014 Na podstawie art. 38 ust. 1, ustawy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: We wzorze umowy 2 ust.1 lit. p ( o )

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r.

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302 Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ostrów Wielkopolski 2014 2 Wyburzenie obiektów Budowlanych D-01.02.03 SPIS TREŚCI D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 Wschowa, 09.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA RYSZARD KOŁOMAŃSKI UL. KIEPURY 1/9 58-506 JELENIA GÓRA

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA RYSZARD KOŁOMAŃSKI UL. KIEPURY 1/9 58-506 JELENIA GÓRA Wąchock, dnia 17.07.2012 r. BGK.271.7.2012 PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA RYSZARD KOŁOMAŃSKI UL. KIEPURY 1/9 58-506 JELENIA GÓRA WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego fundamentowe Pale SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC. SP.271.33.2011.MC. GB.271.16.2011.MC. Dywity, dnia 2012-01-19 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:,,budowa

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PEKO SPÓŁKA Z O.O. WPROWADZONY DO STOSOWANIA Z DNIEM 1 LUTEGO 2008 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 1/ 2008 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Leżajsk, 02.10.2012. Uczestnicy postępowania

Leżajsk, 02.10.2012. Uczestnicy postępowania Leżajsk, 02.10.2012 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy dla inwestycji Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej,

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, Preambuła Załącznik nr 1c Wzór wykazu cen owych dla zadania 01012 Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/36/PN/2008 Zadania 01012 "Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyzowania ulic: Legnicka

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA)

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) (Pieczęć Wykonawcy) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: zł BRUTTO: zł OBIEKT: LOKALIZACJA: BRANŻA: FAZA: INWESTOR: DROGA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I. Rada Programu Pilotażowego. Zaprojektuj i Zbuduj

INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I. Rada Programu Pilotażowego. Zaprojektuj i Zbuduj INFORMACJA O REALIZACJI MODUŁU I Rada Programu Pilotażowego Zaprojektuj i Zbuduj 13 czerwca 2012 r. Informacja o realizacji Zadania 2 pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego we Wrocławiu

Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego we Wrocławiu Inwestor: Jednostka projektowa: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 53-633 Wrocław Zamierzenie budowlane Remont dwóch kładek dla pieszych ze wzmocnieniem konstrukcji nad ul. Z. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Zielona Góra, 2010-02-09 ZDW-ZG-IV-3310-7/2010 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 ORAZ BRAKUJĄCE CZEŚCI FORMULARZA CENOWEGO-FORMULARZ ROBÓT DROGOWYCH I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni,

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo