BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)"

Transkrypt

1

2 Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu warstwa ścieralna ma grubość 5,0cm. W związku z rozbieżnościami zwracamy się z prośbą o określenie grubości warstwy ścieralnej z asfaltu lanego jaka ma zostać wykonana a obiekcie GM1_2. Odpowiedź 190: Należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego grubości 50 mm oraz warstwę wiążącą z asfaltu lanego grubości 50 mm. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,50 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 4,0 cm m ,00 m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD UL. BAILDONA W GLIWICACH DO TERENU MIASTA ZABRZE OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) BRANŻA INŻYNIERYJNA - MOST Gm1-2 W CIĄGU DTŚ NAD RZEKĄ KŁODNICĄ elementu rozliczeniowego 41 M M Warstwa wiążąca z asfaltu lanego grub. 5,0 cm Warstwa ścieralna z asfaltu lanego grub. 5,0 cm m ,00 m ,00 W związku z powyższym M należy skorygować. str. 2

3 1.3. Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego: MA 11 grubości 40 mm Wiadukt Gw 1-1, MA 11 grubości 50 mm Most Gm 1-2 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla następujących obiektów: Wiadukt Gw 1-1 Most Gm Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą wykonania mających na celu ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 grubości 55 mm (Wiadukt Gw 1-1) oraz grubości 50 mm (Most Gm 1-2), zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zapytanie 191: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy_18_07_2012J(osztyJ<walifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Według opisu technicznego obiektu GM1_2 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GM1_2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania Izolacji z papy termozgrzewalnej. Odpowiedź 191: Na płytach przejściowych należy wykonać izolację natryskową zgodnie z Przedmiarem poz. 39. str. 3

4 Zapytanie 192: Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowyj.8_07_2012_koszty_kwallflkowane" - GW11 km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. Według opisu technicznego obiektu GW1_1 na płytach przejściowych należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej. W kosztorysie ofertowym obiektu GW1_1 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia izolacji z papy termozgrzewalnej. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej Odpowiedź 192: Na płytach przejściowych należy wykonać hydroizolację z folii PCV zgodnie z Przedmiarem poz. 34. Zapytanie 193: Kosztorys ofertowy G2_KQS2TQRY$_OFERTOWY_KO$ZTY_KWAUFlKOWANE_17_07_20l2" - Ekrany akustyczne G2 Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy zamontować 630szt. belek podwalinowych o L=3,96m. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 595szt. belek o L=3,96m, 18szt. belek o L=2,96m oraz 12szt. belek o L=4,96m. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakujące pozycje dotyczące wykonania belek podwalinowych o długościach L=2,96m oraz 4,96m. Odpowiedź 193: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE NALEŻY ZASTĄPIĆ: elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 630,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x str. 4

5 17 - wypełnienie ekranów m , belka podwalinowa L= 3,96m szt. 595,00 18a - belka podwalinowa L= 2,96m szt. 18,00 18b - belka podwalinowa L= 4,96m szt. 12,00 Zapytanie nr 194: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_l7_07_2012" - Ekrany akustyczne G2, Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 4133mb pali typu CFA o średnicy fi800mm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi należy wykonać 4 049mb pali typu CFA o średnicy fi800mm. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości pali typu CFA o średnicy fi800mm jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku 62. Odpowiedź nr 194: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4 133,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 10 M Pale fundamentowe wielkośrednicowe x x x x 11 M Pale typu CFA x x x x 12 - pale o średnicy 800mm mb 4049,00 12a - pale o średnicy 600mm m3 300,00 W związku z powyższym M należy skorygować Zakres objętych str. 5

6 Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych Zakres objętych Ustalenia zawarte w niniejszej dotyczą zasad prowadzenia związanych z wykonaniem pali CFA. Zakres obejmuje: wykonanie pali CFA 800 mm, wykonanie pali CFA 600 mm, zgodnie z Dokumentacją Projektową dla : Ekranów akustycznych. Zapytanie nr 195: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - Ekrany akustyczne G2. Zgodnie z rysunkami wykonawczymi w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać 300mb pali typu CFA o średnicy fi600mm (75szt. pali o [=4,0m każdy). W kosztorysie ofertowym na wykonanie ekranów akustycznych na odcinku G2 brakuje odpowiedniej pozycji dotyczącej rozliczenia pali typu CFA o średnicy fi600mm. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Ofertowego o brakującą pozycję dotyczącą wykonania pali typu CFA o średnicy fi600mm. Odpowiedź nr 195: Patrz odpowiedź na pytanie nr 194. Zapytanie nr 196: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012jj - Ekrany akustyczne G2. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2 należy wykonać m2 wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym powierzchnia wypełnienia ekranów typu zielona ściana wynosi m2. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej ilości wypełnienia ekranów akustycznych typu zielona ściana jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2. Odpowiedź nr 196: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu str. 6

7 rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) EKRANY AKUSTYCZNE elementu rozliczeniowego 16 M Ekrany akustyczne typu zielona ściana x x x x 17 - wypełnienie ekranów m ,00 Zapytanie nr 197: Kosztorys ofertowy Kg5ztorys_ofertowy_lS_07_2012_Koszty_kwaliflkowane" - Ekrany akustyczne G2_4. Według kosztorysu ofertowego w ramach wykonania ekranów akustycznych na odcinku G2jł należy zamontować 13S0mb belek podwalinowych. Zgodnie z dokumentacją rysunkową należy zamontować 1145mb belek podwalinowych. Zwracamy się z prośbą o podanie poprawnej Ilości belek podwalinowych jaka ma zostać wykonana w ramach ekranów akustycznych na odcinku G2_4. Odpowiedź nr 197: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYS_aFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANE_17_07_2012" -Tunel. Według kosztorysu ofertowego ilość betonu studni B35 (poz. Nr 27) wynosi 447,60ma, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi Ilość betonu studni wynosi 123,7m3. Zwracamy się z prośba o podanie poprawnej ilości betonu studni jakie są do wykonania w ramach wykonania tunelu. Odpowiedź nr 198: Ilość podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zapytanie nr 199: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORYSJDFERTOWY_KOSZTY_NIEKWAUF IKOWĄIME_18_07_2012" - WD-0.03 km ; w ciągu DK88 nad DTŚ i rzeką Kłodnicą. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 27 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2150kg). str. 7

8 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót I Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 199: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 200: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY$_OFERTOWY_K05ZTY_KWALIFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-1.40 km ; wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 19 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, {zwiększenie ilości stall sprężającej o ponad 1 350kg), Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 200: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 201: Kosztorys ofertowy G2_K05ZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - WD km ; wiadukt w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. l,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości stall sprężającej o ponad 400kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 201: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 202: Kosztorys ofertowy G2_KOSZTORY5_OFERTOWY_KOSZTY_KWAUFIKOWANEJ7_07_2012" - WD-2.94 km 2+940,98; wiadukt w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ. str. 8

9 W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 22 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie Ilości Stali sprężającej o ponad 2 300kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 202: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 203: Kosztorys ofertowy Kosztory5_ofertowy_18_07_2012_Koszty_kwallfikowane" - GWl_l km ; wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 14 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 3,0 kg niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad 2 700kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie podlegała zapłacie lub o skorygowanie Ilości zawyżonej w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Ofertowym. Odpowiedź nr 203: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 204: Kosztorys ofertowy Kosztorys_ofertowy 18_07_2012_Koszty_kwalifikowane" - GM1_2 od km 4+758,00 do km 5+310,00 most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. W Przedmiarze Robót oraz Kosztorysie Ofertowym w poz. 20 uwzględniono ilość stali sprężającej odpowiadającą długości kabli sprężających zwiększonych o ok. 4,0m niż to wynika z rysunków Projektu Wykonawczego, (zwiększenie ilości stali sprężającej o ponad kg). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że stal sprężająca wykorzystana do zamocowania prasy będzie Odpowiedź nr 204: Ilość stali sprężającej podana w Przedmiarze jest prawidłowa i taką należy przyjąć do wyceny. Zwiększone długości kabli sprężających to szacowana przez projektanta dodatkowa ilość przeznaczona na naciąg kabli. Zapytanie nr 205: Kosztorys ofertowy <32_KO5ZTORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALIFIKOWANE_17_07_2012" - ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO. str. 9

10 W poz. 71 Kosztorysu Ofertowego uwzględniono wykonanie nawierzchni bitumicznej z dodatkiem polimerów o grubości 5 mm, zaś zgodnie z pkt. 5.3 Opisu technicznego do Projektu Wykonawczego, na gzymsach oraz barierach od strony jezdni zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowo - epoksydowe o grubości 5mm - nie przewidziane do wykonania w Kosztorysie Ofertowym. Jednocześnie w tym samym punkcie opisu technicznego widnieje zapis, że przewiduje się zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ścian oporowych oraz gzymsów i barier, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych za pomocą zestawów malarskich. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. Odpowiedź nr 205: Należy zastosować nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową. W związku z powyższym Przedmiar /kosztorys ofertowy należy zaktualizować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów 5 mm m ,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE I MURY OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO elementu rozliczeniowego 71 M Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu typ podatny m ,35 M stanowi Załącznik nr 1 do Zmiany nr 8 Zapytanie nr 206: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, M Bariery ochronne Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barier zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. str. 10

11 Odpowiedź nr 206: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 207: Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich, STWIORB M Barieroporęcze - typ sztywny Zwracamy się z prośbą o określenie poziomu powstrzymywania i szerokości współpracującej dla barieroporęczy zaprojektowanych na obiektach inżynierskich. Odpowiedź nr 207: Typ bariery został podany w Dokumentacji Projektowej część Docelowa organizacja ruchu. Zapytanie nr 208: STWIORB M Izolacja natryskowa Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Specyfikacji Technicznej M.12.02,02 o pkt opis wykonania izolacji natryskowej. Odpowiedź nr 208: Opis wykonania izolacji został opisany w M pkt Zapytanie nr 209: M Izolacja natryskowa Zgodnie ze stosowanymi systemami izolacji natryskowej dla zabezpieczenia betonu wystarczająca jest 2mm warstwa powłoki MMA. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykonać Izolacją natryskową o grubości 5mm. Odpowiedź nr 209: Należy zastosować grubość powłoki zgodną z Dokumentacją Projektową oraz M Zapytanie nr 210: Projekt Wykonawczy - Tunel, rys. 47 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja, rys. 48 Studzienka Rewizyjna kolektora fi konstrukcja. Zwracamy się z prośbą o określenie, w której pozycji Kosztorysu Ofertowego należy wycenić beton wyrównawczy B20 pod studniami w tunelu, pokazany na rysunkach projektu wykonawczego Odpowiedź nr 210: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x str. 11

12 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m , warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM DO KM (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) TUNEL DROGOWY WYPOSAŻENIE I ODWODNIENIE elementu rozliczeniowego 30 M Beton niekonstrukcyjny x x x x 31 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B15 m ,39 31a - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu B20 m3 30, warstwa ochronna izolacji z betonu B15 m ,68 Zapytanie nr 211: 69 Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Zgodnie z zapisami ST i rysunkami (np. rysunek D-04, odcinek G2) należy materace wypełnić piaskiem natomiast Przedmiar (roboty drogowe poz. 27) opisuje materiał jako kruszywo 0/31,5. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie materaca. Odpowiedź nr 211: Zgodnie z rysunkami D 6-04 oraz D 6-01 zastosowano trzy metody wzmocnienia skarp i podłoża za pomocą materacy i półmateracy. Dla wzmocnienia skarp należy zastosować materace z geotkaniny wypełnionej piaskiem oraz półmaterace z geosiatki wypełnionej piaskiem zgodnie z rysunkiem D 6-01 oraz D i Przedmiarem Roboty niekwalifikowalne poz. 53, 54 oraz 55. Dla wzmocnienia podłoża należy zastosować półmaterace z geotkaniny wypełnionej kruszywem zgodnie z rysunkiem D 6-04, D oraz Przedmiarem roboty kwalifikowalne poz. 26, 27, 28 i Przedmiarem roboty niekwalifikowalne poz. 57, 58 i 59. Zapytanie nr 212: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem i przedmiarem Robót należy wykonać wzmocnienie skarp i nasypów poprzez wykonanie półmateraca geosyntetycznego. Prosimy o potwierdzenie, iż powierzchnia geowłóknin i geotkanin rozliczana będzie po rzeczywistej długości wywinięcia. Odpowiedź nr 212: Zgodnie z zapisami D podana ilość metrów kwadratowych (m 2 ) wzmocnienia geosyntetykami jest rzeczywistą powierzchnią wzmocnienia (nie uwzględnia zakładów technologicznych i wywinięć). Zakłady technologiczne i wywinięcia należy ująć w metrze kwadratowym (m 2 ) rzeczywistej powierzchni wzmocnienia. str. 12

13 Zapytanie nr 213: Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt przełożenia cieku wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Prosimy o podanie informacji na temat lokalizacji cieku którego ma dotyczyć projekt. Odpowiedź nr 213: W/w zapisy dotyczą ewentualnych tymczasowych przełożeń cieków np. podczas budowy przepustów, rowów itp. Zapytanie nr 214: W opisie technicznym do projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej (PW-G2/Teczka 3 cz.2/branża sanitarna cz.2/23 Wodociąg/punkt Uzbrojenie sieci) oraz w (punkt 2.6 Zasuwy) jest zapis mówiący o zastosowaniu na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. czy dopuszczacie Państwo możliwość zastosowania w zakresie średnic: 1) DN 80 DN 400 zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego 2) DN 450 DN 600 przepustnic kołnierzowych, podwójnie mimośrodowych? Jako lider w branży kompletnych systemów do sieci wodociągowych firma [usunięto-nazwa własna producenta] rekomenduje dla większych średnic przewodów wodociągowych w celu odcinania przepływu stosowanie przepustnic. Niewątpliwie zalety tego rozwiązania to: oszczędność miejsca ze względu na krótszą zabudowę oraz niższa cena. Odpowiedź nr 214: Do wyceny należy przyjąć zasuwy kołnierzowe zgodne z Dokumentacją Projektową. Patrz również autokorekta nr 2 Zmiana nr 5 do treści SIWZ. Zapytanie nr 215: 217 Prosimy o podanie wielkości komórki geokraty, służącej do umocnienia skarp rzeki. Dokumentacja podaje tylko wysokość komórki. Odpowiedź nr 215: Wykonawca określa wielkość komórek geokraty w zależności od podane Producenta. Geokrata musi spełniać wszystkie wymagania określone w R Zapytanie nr 216: 218 Czy pozycje w Zbiorczych Zestawieniach Kosztów dla odcinka G2/4 Dział Ogólny (Koszty Niekwalifikowane) i Wymagania Ogólne (Koszty Kwalifikowane) mają pozostać puste w związku z informacją, że powinny być ujęte w kosztach odcinka G2? Odpowiedź nr 216: Dział ogólny dla kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla odcinka G 2/4 należy pozostawić pusty. W/w koszty należy ująć łącznie z kosztami działu ogólnego dla odcinka G 2. Zapytanie nr 217: 219 Czy zbiorniki zastępcze dla płazów, które wg projektu należy uszczelnić masą bentonitową, można uszczelnić za pomocą innego, nie gorszego rozwiązania? Odpowiedź nr 217: Do wyceny należy przyjąć uszczelnienie za pomocą mas bentonitowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. str. 13

14 Zapytanie nr 218: 220 Specyfikacja Techniczna dotycząca odwodnienia liniowego zawiera błędny numer D gdyż kosztorys oraz spis treści podają D Odpowiedź nr 218: Prawidłowy numer to D W związku z powyższym należy skorygować. D Odwodnienie liniowe D Odwodnienie liniowe Zapytanie nr 219: 221 Prosimy o informację czy w rozbiórkach na odcinku G2 pozycje w kosztorysie o numerach 3 i 4 nie są zdublowane, i gdyż zawierają ten sam opis: Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399" oraz tą samą ilość do wykonania: 6 019,5 m3. Odpowiedź nr 219: Przedmiar /kosztorys ofertowy należy skorygować usunąć poz. 3 oraz zastąpić poz.4. Budynek B3 został wyburzony przez właścicieli. DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja blaszana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-3, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 399 Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m ,50 m ,50 m3 361,35 DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ, CZĘŚĆ "ZACHÓD" OD KM 0-245,29 DO KM 4+037,37 ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2) ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH rozliczeniowego elementu str. 14

15 Obiekt nr B-2, garaż, konstrukcja 2 blaszana, działka nr Pozycja została usunięta Obiekt nr B-4, budynek stacji 4 transformatorowej Obiekt nr B-5, budynek gospodarczy, 5 konstrukcja murowana, działka nr 492 m3 26,40 m3 11,05 m3 361,35 Zapytanie nr 220: 222 Prosimy o informację czy w części drogowej odcinka G2 zamieszczono dobrą jednostkę za wykonanie warstwy ' mrozoochronnej m3"'. Odpowiedź nr 220: Podana jednostka jest prawidłowa. Zapytanie nr 221: 223 Prosimy o udostępnienie cennika opłat dla zajęcia terenów PKP. Odpowiedź nr 221: Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i kwestie zajęcia terenu linii kolejowej niezbędnego do budowy regulują przepisy ww. ustawy. Zapytanie nr 222: 224 Pkt SIWZ wymagania dotyczące wadium: W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały bezwzględną i nieodwołalną odpowiedzialność podmiotu udzielającego za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Prosimy o zmianę słowa bezwzględna na bezwarunkowa. Odpowiedź nr 222: Zamawiający dokonał zmiany Patrz Zmiana nr 6 + sprostowanie ogłoszenia. Zapytanie nr 223: 225 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, natomiast zgodnie z pkt. 8.7 e) Szczególnych Warunków Kontraktu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowej w dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia powyższej rozbieżności. Odpowiedź nr 223: Zamawiający zmienił treść pkt 2.1 e) Załącznika nr 1 do Umowy patrz Zmiana nr 8 do treści SIWZ. Zapytanie nr 224: 226 Wnosimy o wyjaśnienie - wg projektu budowlanego odcinek G2 Dział Rozbiórki na rys G2_PB_44_C2_Rys_02-Ql budynek B-3 opisano jako budynek, który zostanie rozebrany przez właściciela, wg przedmiaru rozbiórka jest po stronie Wykonawcy. str. 15

16 Odpowiedź nr 224: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 225: 227 Przedmiar - odcinek G2, Pozycje 3 oraz 4 są identyczne. Wnosimy o wyjaśnienie Odpowiedź nr 225: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 226: 228 Odcinek G2 - brak w przedmiarze rozbiórki budynku B-4 Odpowiedź nr 226: Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. Zapytanie nr 227: 229 Brzmienie przepisu art. 31 p.z.p. jednoznacznie wskazuje, iż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest podstawowym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, W związku z powyższym nie ma możliwości by na Wykonawcę przerzucać obowiązek wykonania Projektu budowy sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami" oraz Budowa sztucznego systemu nawadniania dla Parku Chopina - (pow. parku ok.5 ha) wraz z układem i kosztami zasilania z sieci wodociągowej oraz niezbędnymi uzgodnieniami." (pozycje nr 44 i 45 zakładka Odwodnienie G2_KOSnORYS_OFERTOWY_KOSZTY_KWALI FI KOWANI E_17_07_2012) Ponadto podnosimy, iż Zamawiający zgodnie z art 29 ustawy 1,"Przed miot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." str. 16

17 Kwestionowane pozycje powodują, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych Wnioskujemy o wykreślenie tych pozycji z przedmiaru ewentualnie uzupełnienie dokumentacji projektowej o w/w pozycje Odpowiedź nr 227: Zgodnie ze D pkt Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego sztucznego nawadniania palmiarni wraz z zasilaniem oraz wszystkimi uzgodnieniami w zależności od przyjętej technologii oraz Producenta systemu nawadniania. Do wyceny w cenie wykonania jednego kompletu nawadniania terenu Parku Chopina należy ująć następujące pozycje: Nawadnianie terenu Parku Chopina L.p Opis pozycji Ilość Uwagi 1 Rury przewodowe wodociągowe Dz 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 500 m 2 Rury przewodowe wodociągowe Dz 90x5,4 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 487 m 3 Rury przewodowe wodociągowe Dz 75x4,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1280 m 4 Rury przewodowe wodociągowe Dz 63x3,8 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1500 m 6 Rury przewodowe wodociągowe Dz 32x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1400 m 7 Rury przewodowe wodociągowe Dz 25x2,0 mm PE 100 SDR 17 PN 10 wraz z kompletem kształtek (kolan, trójników itp.) L = 1498 m 8 Zraszacz w opcji sektorowy lub pełno obrotowy o zasięgu 18 m przy ciśnieniu 4,5 6 bar kompletny częścią wynurzaną ze stali nierdzewnej przyłącze 1 kpl System nawodnienia dokorzeniowego kompletny zestaw: - osłona piasty RWS-SOCK - RWS-BGX 91,4 cm - RWS-M-BG 45,7 cm kpl sztuk na 1 drzewo str. 17

18 10 Elektrozawór PGA-200 przepływ od 9-34 m 3 /h Kompletny ze skrzynką do zabudowy podziemnej typu Jumbo 20 kpl 11 Sterownik ESP 4 st. Modular 2 kpl. 12 Moduł 3 st. do sterownika ESP 4 kpl. 13 Czujnik opadu deszczu RSD-BEx 2 kpl 14 Kabel sterujący YKSY 7x1 L = 2000 m 15 Kabel sterujący YKY 5x1 L = 1500 m Zbiornik retencyjny Dn 3000 mm GRP L = 28 m SN10 kn/m2 PN 6 wraz z kompletem 3 studni rewizyjnych Dn 1200 mm GRP. Zbiornik posadowiony i zakotwiony na betonowej płycie żelbetowej B30 gr. 1,2m i szerokości 3,8 m. Zbiorniki zasilane z sieci wodociągowej. Pompownia kontenerowa zasilająca system nawadniania o wydajności min 15 m 3 /h kompletna ze zbiornikiem wyposażonym w 2 pompy (1 rezerwowa) oraz komplet armatury oraz system sterujący pracą pomp Studnia wodomierzowa kompletna z wodomierzem 30 m 3 /h zaworem antyskażeniowym, filtrem i zaworami odcinającymi Dn 100 mm kpl. 2 kpl. 2 kpl.1 W/w zestawienie jest tylko zestawieniem przykładowym, natomiast Wykonawca po przyjęciu własnej technologii i systemu Producenta nawadniania musi ustalić rzeczywisty zakres. W określonej cenie kompletu (kpl.) wykonania nawodnienia Wykonawca musi ująć ewentualne zmiany, korekty itp. Projektu nawodnienia. Wykonawca nie może żądać dodatkowej zapłaty za zmianę zastosowanego systemu nawadniania lub zmiany technologii. str. 18

19 Zapytanie nr 228: 230 Wnosimy o wykreślenie z ST Wymagania ogólne pkt zapisu: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego (w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego) Zapis ten jest niezgodny ustawą o Drogach Publicznych. Odpowiedź nr 228: Koszty związane z zajęciem pasa drogowego należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Ustawą o Drogach Publicznych jeżeli zajdzie taka konieczność w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii. Zapytanie nr 229: 231 W ST Wymagania Ogólne jest zapis: 2.8 Materiały zawierające azbest Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 2 dnia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U ze nr). Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej. Wnosimy o podanie ilości oraz których pozycji przedmiarowych dotyczy ten zapis ) Odpowiedź 229: Rozbiórka obiektów kubaturowych wyceniana jest od metra sześciennego (m 3 ) kubatury wyburzanego budynku. W celu szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej (określenia ilości poszczególnych materiałów przeznaczonych do rozbiórki w tym np. azbestu) należy bazować na Dokumentacji Projektowej tom Rozbiórki. Zapytanie nr 230: 232 W ST Wymagania ogólne pkt 5.1 jest zapis: Wykonawca dokonał wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a «h odtworzenie jest ujęte w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie trwania na swój kaszl do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Zapis ten jest niezgodny z art. 29 ustawy pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości u wykonawców, za pomocą dostatecznie dokładnej i zrozumiałej dokumentacji. Wnosimy o wykreślenie zapisu Odpowiedź nr 230: Ilości ewentualnych przeznaczonych do odtworzenia znaków geodezyjnych i punktów pomiarowych zależne są od technologii wykonania i są możliwe do ustalenia jedynie na etapie budowy. Zapytanie nr 231: 233 W przedmiarze ODCINEK NR G2 (TJ. CZĘŚĆ ODCINKA G2)- ROBOTY KWALIFIKOWALNE est zapis str. 19

20 Wnosimy o wyjaśnienie, który typ barier należy wycenić? Odpowiedź nr 231: Należy wycenić barierę H1 W6. Pytanie 234: W ST Wymagania ogólne pkt. 5.1 jest zapis: Prace archeologiczne Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego nadzoru archeologicznego. 2 powodu odkrycia podczas wyburzania kamienicy przy ul. Dworcowej (nr 64, 66, 66a) w kilometrażu trasy ok. od do kra znaleziska o charakterze archeologicznym (prawdopodobnie cmentarzyska kultury łużyckiej) teren ten podlega badaniom archeologicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2004 r. Zakres prac archeologicznych należy uzgodnić z ŚWKZ w Katowicach. Przed przystąpieniem do prac w rejonie stanowiska archeologicznego nr 37, w obszarze AZP w kilometrażu trasy ok wymagana jest konieczność potwierdzenia lokalizacji stanowiska w terenie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach. Dla stanowiska archeologicznego nr 37 wymagane jest wykonanie wyprzedzających zadań ratowniczych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nic podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. l."przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." Kwestionowany zapis powoduje, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować wartości przedmiotowych gdyż uzależniony jest od dodatkowych uzgodnień z ŚWKZ w Katowicach, ponadto brak jednoznacznych wytycznych dla ratowania stanowiska nr 37 Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. Odpowiedź 234: Zamawiający jednoznacznie określił przedmiot zamówienia podając miejsce i kilometraż występowania stanowisk archeologicznych. Zapytanie nr 235: Roboty drogowe. Zgodnie z projektem oraz przedmiarem należy wykonać warstwę mrozoochronną zgodnie z ST D Jednakże zgodnie z przedmiarem drogowych odcinek G2 (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) jednostką obmiarową jest m3, natomiast zgodnie z przedmiarem na odcinek G2/4 jednostką obmiarową jest m2. Prosimy o str. 20

Ostrowiec Świętokrzyski, r. (2)

Ostrowiec Świętokrzyski, r. (2) Or/P/341/WIM-9/2009 Ostrowiec Świętokrzyski, 15.10.2010 r. (2) Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie: Przebudowa przepustu na potoku Stara Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152 R Borowa - Czermin - Przecław, km 8+382. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. MAO/JRP/700/13 Katowice, dnia 04.07.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171) Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I BL.III.3411-06/07 Łódź, dnia 26.10.2007 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I Dotyczy: przetargu nieograniczonego WBZP

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY U M O W A NR... zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia... 2008 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, NIP 655 187 96 46; REGON 291

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG. Ostrów Wielkopolski 04.02.2014 r MZD 5/3/2014 MZD 5/3/2014 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76 e-mail: biuro@mzd.osw.pl NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677 nr r-ku: BOŚ S.A. o/ostrów

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową. Oświęcim, dnia 2 kwietnia 2014 r. Znak sprawy: ZP.271.11.2014.II Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów 271.11.2016 Łubowo 07.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów Dotyczy przetargu: Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 23 maja 2008r. UD-VIII-WZP/341-25/08 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Alei Sztandarów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 35 od km do km w Wałbrzychu w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 35 od km do km w Wałbrzychu w celu poprawy szorstkości i równości nawierzchni PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 35 od km 13+587 do km 30+504 w Wałbrzychu województwo: dolnośląskie, powiat: wałbrzyski miasto: Wałbrzych działki nr: 281, 261/1, 181/2, 96/1, 24/1,

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/ ZI ZP.271.3.2016 Uczestnicy postępowania przetargowego Wieruszów 14.04.2016r. W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZP Kosakowo r.

ZP Kosakowo r. ZP.272.10.2012 Kosakowo 29.05.2012 r. Wszyscy uczestnicy postepowania W związku z zaistniałymi wątpliwościami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 nr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA II LUBELSKIE FORUM DROGOWE WYZWANIA REALIZACYJNE PODCZAS BUDOWY ODCINKÓW S12(17) i S19 WOKÓŁ LUBLINA Lublin 02.03.2017 r. Cezary Łysenko BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17, ODCINEK KURÓW LUBLIN PIASKI, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami

WYJAŚNIENIE nr 1. Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza hydrantów z podwójnymi zamknięciami Znak ZP.271.2.2015 Lipnik 24.03.2015 r WYJAŚNIENIE nr 1 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część opisowa 2. Rysunki Plan sytuacyjny zbiorczy rys. nr T.02.01 T.02.06 Szczegół przebudowy wodociągu d-400 rys. Nr J.01 Profil podłuŝny odcinka wodociągu C-D rys. Nr J.02 Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1, 2 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Ozorków, WYJAŚNIENIA NR 3 (do SIWZ nr ZP/GWŚ 4/2010) Znak sprawy: ZP/GWŚ - 4/2010.

Ozorków, WYJAŚNIENIA NR 3 (do SIWZ nr ZP/GWŚ 4/2010) Znak sprawy: ZP/GWŚ - 4/2010. Ozorków, 20.12.2010 WYJAŚNIENIA NR 3 (do SIWZ nr ZP/GWŚ 4/2010) Znak sprawy: ZP/GWŚ - 4/2010. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa jezdni ul. Zielonej w Nowem na odcinku od ul. Jesionowej do budynku nr 3 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres korespondencyjny: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe:

Postęp robót Roboty drogowe: Roboty mostowe: Postęp robót Roboty drogowe: Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu WA 209: DD 251PA, DW 252P Wykonanie drogi dojazdowej do P1, P2, P3 oraz P4 i P5 Wykonanie nasypu dróg dojazdowych DW247P, DW249L, DD253PL,

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r.

PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. PZD.272.4.2015 Gorlice, dnia 30.04.2015 r. dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn.: BUDOWA PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA GORLIC WRAZ Z DOSTĘPEM DO GORLICKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SPZ.272.8.2016. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Radomsko, dnia 02.02.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Zapytanie nr 1. Czy do oferty należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29859-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno A. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. Przebudowa ulicy Walki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Żyrardów, 12.03.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.02.10 ROBOTY DROGOWE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki i budowy nawierzchni dróg i chodników przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2010-04-14 Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe:

Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Opis etapów i zadań zrealizowanych w okresie objętym raportem. Roboty drogowe: Odhumusowanie trasy głównej: km 254+425-254+655, km 254+955-255+110, km 255+400+980, km 259+000-259+220, km 260+450-260+550

Bardziej szczegółowo

Prosimy o odpowiedź czy wykonawca może sam dokonać zmian w przedmiarach robót.

Prosimy o odpowiedź czy wykonawca może sam dokonać zmian w przedmiarach robót. INW.271.01.2017 Myślenice, dnia 02.02.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. Wrocław, dnia 2008-09-03 Wg rozdzielnika FPP.IS.71-125/65502/08 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu Etap II. W związku ze zgłoszonymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, iż:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, iż: Pismo: ZP.271.08.2016/1 Jabłonna dnia: 2016-06-06 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu WYJAŚNIENIA SIWZ ZP.271.08.16 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zamawiający Gmina Jabłonna informuje, iż wpłynęły

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro GMINA BRZEZINY Powiat, brzeziński 96*060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A N-P 833*10-02-758 REGON 750147870 SISP.271.13.2015 Brzeziny, dnia 07.07.2015 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom dn. 27.04.2010 r. MOSIR RADOM Znak sprawy: 1/2010/ZP/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa stadionu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii. ZADANIE: LOKALIZACJA INWESTYCJI: Przebudowa sieci cieplnych w

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty.

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty. Gdynia, 23.01.2014r. Pkt. III ppkt. 2.g zapytania ofertowego prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem prac niezbędnych do wybudowania i wyposażenia Inkubatora. Niezbędnych w pojęciu Oferenta.

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo