Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011"

Transkrypt

1 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok Informacje ZUK sp. z o.o. - Wieści z biblioteki - OPS i CIS - Przedszkole nr 2 - Gimnazjum w Wilkanowie - Szkoły podstawowe - Wspólne piknikowanie - Wyremontowane drogi - Gminne inwestycje - Rewitalizacja Parku - Konkursy - Muzeum Filumenistyczne - Informacje MGOK - Dni turystyki - Fortyfikacje bystrzyckie - Spływ Nysą Kłodzką - Ratowanie zabytków - Współpraca przygraniczna - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Przekazanie dróg do eksploatacji po remoncie Dnia r. dokonano kolejnych odbiorów zadań remontowanych dróg - realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, finansowanych przez budżet państwa i gminę Bystrzyca Kłodzka w bieżącym roku: 4. Remont drogi wewnętrznej transportu rolnego dz. nr 610/1 w kierunku posesji nr 10 i 11 w Starej Łomnicy. Wartość zadania: ,13 zł Dofinansowanie: ,00 zł. opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,79 zł Dofinansowanie: ,00 zł. 6. Remont mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 582/2, 607 k/pos. Nr 52 w m. Pławnicy zniszczonego w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,64 zł Dofinansowanie: ,00 zł. Ogólna wartość przyznanych przez promesy dotacji wynosi w 2011 roku ,00 zł. Obecnie trwają jeszcze prace przy kolejnych 6-ciu zadaniach o których poinformuję Państwa w kolejnych edycjach biuletynu. Uroczysty odbiór ul. Górnej w Bystrzycy Kłodzkiej, po całkowitym remoncie Julian Drożdż Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1. Remont drogi gminnej nr D ul. Górna, położonej na dz. nr 1091, 23 od łącznika ul. Górnej do skrzyżowania z droga powiatową nr 3277D, wraz z zabezpieczeniem osuwającego się pobocza drogi k/pos. nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap. Wartość zadania: ,04 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. 5. Remont pobocza drogi gminnej dz. nr 417 przy ulicy 1-go Maja n/p pos. Nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej II etap, zniszczonego w wyniku nadmiernych 2. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 242/124, 879/85, 122/8, 129, 130 w m. Marianówka w kierunku Sanktuarium,,Maria Śnieżna. Wartość zadania: ,59 zł Dofinansowanie: ,00 zł. 3. Remont drogi gminnej dz. nr 271 w ciągu ul. Zgody w m. Bystrzyca Kłodzka, zniszczonej w wyniku nadmiernych opadów deszczu i powodzi. Wartość zadania: ,61 zł Dofinansowanie: ,00 zł. Uroczyste przecięcie wstęgi - oddającej w użytkowanie drogę gminną w Marianówce

3 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 3 Inwestycje w Gminie 1. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia (termin realizacji zadania: październik 2010 r. czerwiec 2012 r.). w drodze przetargu nieograniczonego, firma: Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna z Krakowa. Pozostałe roboty, zaplanowane do wykonania w obrębie Placu Wolności: - dokończenie robót nawierzchniowych Termin umowny zakończenia II Etapu zadania, tj. rewitalizacji Placu Wolności: r. Trwają zaawansowane roboty związane z realizacją II Etapu zadania, tj. rewitalizacją Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach II Etapu zadania wykonano w obrębie Placu Wolności: - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - część nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej; - roboty konstrukcyjne galerii (tzw. podwyższenia ); - roboty branży elektrycznej ułożenie sieci energetycznej - oświetleniowej dla stylowego oświetlenia ulicznego Placu Wolności i oświetlenia iluminacyjnego; fot. Realizacja robót na Placu Wolności 2. Zadanie pn. Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa)" (termin realizacji zadania: październik 2010 r. listopad 2012 r.). fot. Realizacja robót na Placu Wolności Obecnie wykonywane są roboty związane z ułożeniem kostki kamiennej na jezdni i chodnikach, a także roboty związane z wyposażeniem fontanny, która docelowo będzie podświetlona. Wykonywane są również prace związane z montażem elementów małej architektury i prace związane z nasadzeniem 8 szt. drzew Klon pospolity (Acer platanoides) Globusum w obrębie Placu Wolności. Wykonawcą robót, związanych z rewitalizacją Pl. Wolności jest, wyłoniona jezdni i chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych, - przebudowana galerii (tzw. podwyższenia ) - montaż stylowego oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego wieży Ratusza i Figury Wotywnej Św. Trójcy, a także podświetlenie fontanny; - montaż elementów małej architektury (słupki ograniczające, maszty flagowe, ławki itp.). Rewitalizacja ul. Kościelnej będzie realizowana w 2012 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet nr 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kwota dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, wg umowy o dofinansowanie, wynosi: ,87 PLN (Zadanie nr 1) ,79 PLN (Zadanie Nr 2) = ,66 PLN. ciąg dalszy na stronie 4

4 4 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 3. Zadanie pn. Budowa wiaty drewnianej w Pławnicy. Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2010 r. W dniu r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzonego zadania, z wynikiem pozytywnym kontroli. Dnia r. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka dofinansowanie w kwocie: ,00 PLN. Dofinansowanie otrzymano ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,27 PLN. Inwestycje w Gminie cd. 5. Zadanie pn. Budowa oświetlenia parkowego w Gorzanowie (koło Szkoły Podstawowej) - 4 punkty świetlne dz. nr 436, 435/1, 435/2, 437/2 Zadanie w realizacji. fot. Wiata drewniana w Pławnicy Dnia r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. 4. Zadanie pn. Budowa oświetlenie drogowego w Lasówce Zadanie zakończono i odebrano w sierpniu 2010 r. W dniu r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzonego zadania, z wynikiem pozytywnym kontroli. Dnia r. wpłynęło na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka dofinansowanie w kwocie: ,00 PLN. Dofinansowanie otrzymano ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,34 PLN. fot. Budowa hali sportowej w Wilkanowie Budowa oświetlenia parkowego w Gorzanowie (koło Szkoły Podstawowej) 4 punkty świetlne dz. nr 436, 435/1, 435/2, 437/2. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, jest firma: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Kazimierz Mordko ze Strzelina. Termin umowny zakończenia zadania: r. 6. Zadanie pn. Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie. Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonano: - pale fundamentowe CFA Systemu Kelnera, - ławy fundamentowe, - przeciwpożarowy zbiornik wody, - gruntowy wymiennik ciepła, stanowiący element wspomagający system ogrzewania i klimatyzacji hali, Trwają prace końcowe, związane z wylewaniem słupów żelbetowych, stanowiących element konstrukcyjny hali. Przewidywany termin zakończenia zadania: rok Zadanie pn. Zagospodarowanie części Parku przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Waliszowie Zadanie zakończono i odebrano dnia r. W dniu r. Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wniosek o płatność na kwotę: ,00 PLN. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity zadania wyniósł: ,03 PLN. Obecnie Gmina oczekuje na przeprowadzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontroli z prawidłowości przeprowadzonego zadania. Po zakończeniu czynności kontrolnych Gmina otrzyma wnioskowaną kwotę dofinansowania. Roberta Gazda Kierownik Wydziału Inwestycji

5 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 5

6 6 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju W roku 2009 Gminie Bystrzyca Kłodzka przyznano dotację na realizację projektu pn. Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Oś priorytetowa: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Powstanie parku. Założenie parku wiąże się nierozerwalnie z powstaniem uzdrowiska D ł u g o p o l e - Z d r ó j oraz odkryciem w miejscowości źródeł wód leczniczych. Istnienie Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju notuje się od ok r., kiedy to założono trójrzędową aleję lipową, prowadzącą na południe od Domu Zdrojowego, w miejscu dzisiejszej ulicy Leśnej. Prawdopodobnie w 1830 roku wybudowano pierwszą kuracyjną halę spacerową, tzw. Kolumnadę, położoną powyżej Domu Zdrojowego i parku. Przed 1830 rokiem założono pozostałą część parku, tworząc dolną promenadę biegnącą także w kierunku północ południe, obsadzoną również lipami. W parku sadzono wówczas głównie drzewa o pokroju kulistym z nielicznymi formami strzelistymi. Prawdopodobnie wówczas urządzono romantyczny staw. Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska W drugiej połowie XIX wieku, w związku z wytyczeniem górnej ulicy, obecnie zwanej ulicą Leśną, zlikwidowano górną promenadę, a przy wytyczaniu ulicy Wolnej zmniejszono teren od północy. Park pozostał w tym obszarze przynajmniej do roku Prawdopodobnie, po zakończeniu II wojny światowej, powiększono teren parku od południa, o obszar obecnie użytkowany jako plac amfiteatru z trybunami. fot. Park Zdrojowy przed rewitalizacją W 1840 r. przy dolnej promenadzie wybudowano trzydziestometrowy kryty chodnik spacerowy także o funkcji pijalni wody mineralnej, zwany drugą halą spacerową. W 1878 roku przedłużono promenadę do dzisiejszej długości około 250 m i ukształtowano przebieg ścieżek, a także osie widokowe w kierunkach północ południe (oś promenady) i wschód zachód. Kolejne inwestycje w parku przeprowadzono po II wojnie światowej oraz w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 2001 r. została sprzedana część parku osobie prywatnej. Dziś, dzięki rewitalizacji, Park Zdrojowy w Długopolu-Zdroju wraca do dawnej świetności i zaprasza gości oraz mieszkańców do korzystania z uzdrowiskowych i krajobrazowych walorów tego niezwykłego i pięknego zakątka Ziemi Kłodzkiej. Znaczenie i funkcja parku. Park jest obiektem zabytkowym z wieloletnią tradycją i stanowi jedną z atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Spełnia rolę parku spacerowego dla kuracjuszy oraz miejsca rekreacyjno spacerowego dla mieszkańców uzdrowiska Długopole- Zdrój. Cele i zakres projektu. Roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku Zdrojowego zrealizowano w okresie: od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. Bezpośrednią przyczyną inwestycji w rewitalizację parku było duże zaniedbanie parku, zarówno pod względem dendrologicznym jak i wyposażenia parku w niezbędną infrastrukturę. Rezultatem rewitalizacji Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju jest przywrócenie dawnego romantyczno - krajobrazowego charakteru parku, poprzez powrót do dawnego naturalnego ukształtowania terenu, w centralnej części parku, a także rozebranie dysharmonizujących elementów pochodzących z lat sześćdziesiątych XX wieku (murów oporowych, ogrodzenia, nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z kostki betonowej). ciąg dalszy na stronie 7

7 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 7 Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju cd. Rewitalizacja parku przyniosła poprawę jego wizerunku i estetyki, podwyższyła standard wyposażenia parku oraz spowodowała zwiększenie liczby kuracjuszy i turystów, korzystających z uzdrowiskowo krajobrazowych walorów tego miejsca. Dzięki realizacji projektu przywrócono naturalne ukształtowanie terenu w centralnej części parku, podkreślono dawniej istniejącą główną oś widokową oraz skorygowano przebieg tras i ścieżek spacerowych, w celu podkreślenia krajobrazowego charakteru otoczenia. Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania terenu parku i dostosowania go dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Służyć temu mają, wykonane w układzie poziomym, ścieżki i alejki o nawierzchni z materiałów naturalnych. Realizacja przedsięwzięcia przyniosła korzyści zarówno dla mieszkańców miejscowości jak i przyczyniła się do wzrostu znaczenia turystyki i kultury w regionie. Przedsięwzięcie, dzięki poprawie wyglądu parku, wyeksponowaniu jego wartości architektonicznych i estetycznych oraz przywróceniu jego dawnej świetności, osiągnęło zakładane cele, zgodne z celami priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki rewitalizacji zabytkowego parku i poprawie jego dostępności na cele społeczne, przedsięwzięcie wpisało się również w zapisy Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata oraz w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Poprawa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej zadecydowała o spójności przedsięwzięcia z Programem Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku Przede wszystkim jednak projekt jest częścią Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata oraz częścią Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata z perspektywą realizacyjną do 2013 Realizacja robót w Parku Zdrojowym 4. Przebudowano istniejące elementy małej architektury, tj.: - grotę ze źródłem; - trybuny i plac amfiteatru; - staw z altanką; 5. Wybudowano nowe elementy małej architektury, tj.: - ogrodzenie parku od strony ulicy Zdrojowej; - boczne wejście od strony ulicy Zdrojowej; - schody terenowe; - pomost drewniany (z pergolą); - ogrodzenie drewniane od strony działek mieszkalnych; - fontannę wraz z siedziskami przy schodach kamiennych. 6. Wybudowano przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji deszczowej. 7. Wykonano nowe oświetlenie parkowe. 8. Wyposażono park w nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres ww. robót wykonany został na działkach Nr 103, 107, 109, 113/4, 113/5 obręb Długopole-Zdrój, należących do inwestora przedsięwzięcia, tj. Gminy Bystrzyca Kłodzka. Wszystkie wyżej wymienione prace, dzięki którym przeprowadzono gruntowną roku. W ramach p r o j e k t u wykonano następujące prace: 1. Roz e b r a n o istniejące ogrodzenie parku, mury oporowe, naw i er zc h - n i e utwardzone oraz n i e c k ę stawu. 2. Dokonano zmiany nawierzchni i korekty przebiegu układu komunikacyjnego parku ścieżek, alei, placów i miejsc widokowych, a także wytyczono nowe ścieżki komunikacyjne; wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej i cegły klinkierowej oraz nawierzchnie mineralne miękkie ; 3. Wykonano prace związane z kształtowaniem terenu (wycinka drzew, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych). Realizacja robót w Parku Zdrojowym rewitalizację Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju, zostały sfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej: 69,99 %, udział finansowy Gminy Bystrzyca Kłodzka w realizację przedsięwzięcia: 30,01 %. Roberta Gazda Kierownik Wydziału Inwestycji

8 8 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała dotację na realizację projektu unijnego pn. "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju". Powyższe działanie finansowane było ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Oś Priorytetowa: 9. "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska", Działanie: 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji ruszyły w listopadzie 2010 roku pierwsze prace budowlane, które ukończono późną jesienią br. Dnia 10 grudnia 2011r., tuż po zmroku, odbyła się uroczystość otwarcia odrestaurowanego parku w Długopolu-Zdroju. Wspólnego przecięcia wstęgi, w asyście licznie zgromadzonych gości i mieszkańców, dokonali Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - Renata Surma, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej - Andrzej Wziątek oraz Otwarcie Parku Zdrojowego osoby zaangażowane w działania przy rewitalizacji parku. Po poświęceniu parku przez proboszcza Długopola-Zdroju - ks. Aleksandra Trojana, zgromadzone osoby udały się na spacer alejkami i dróżkami aby powrócić pod Dom Zdrojowy. Tutaj bowiem odbywał się tradycyjny Jarmark Adwentowy, okraszony występami zespołów artystycznych. Warto wspomnieć, że w ramach rewitalizacji parku w Długopolu - Zdrój wykonano następujące prace: rozebrano istniejące ogrodzenia parku, mury oporowe, nawierzchnie utwardzone oraz nieckę stawu; dokonano zmiany nawierzchni i korekty przebiegu układu komunikacyjnego parku ścieżek, alei, placów i miejsc widokowych; wytyczono nowe ścieżki ko munikacyjne, na których wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej i cegły klinkierowej oraz nawierzchnie mineralne "miękkie"; wykonano prace związane z kształtowaniem terenu (wycinka drzew, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych); przebudowano istniejące elementy małej architektury (m. in. grotę ze źródłem, trybuny i plac amfiteatru, staw z altanką); wybudowano nowe elementy małej architektury (m.in. ogrodzenie parku, schody terenowe, pomost drewniany z pergolą, fontannę z siedziskami); wybudowano przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji deszczowej; wykonano oświetlenie parkowe; wyposażono park w nowe ławki i kosze na śmieci. Kwota dofinansowania w/w zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi ,74- zł, natomiast łączna kwota projektu opiewa na sumę ,48- zł. Grzegorz Szczygieł Wydział Promocji i Sportu

9 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 9 Ratujemy fortyfikacje bystrzyckie Od połowy sierpnia br. na południowo wschodnim odcinku murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej prowadzone są prace konserwatorskie i renowacyjne oraz niezbędne roboty budowlane. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych i zabezpieczających wyniknęła m.in. ze względu na pogarszający się z roku na rok stan techniczny bystrzyckich fortyfikacji miejskich. odsłonięcia i ekspozycji całej powierzchni pierwotnych murów obronnych, podyktowane były m.in. względami historycznymi - chęcią ekspozycji struktury historycznej obiektu oraz potrzebą ekspozycji jego walorów edukacyjnych i krajobrazowych. Obiekt ten stanowi doskonały przykład średniowiecznej zabudowy fortyfikacyjnej miasta. odsalaniu powierzchni, wzmacnianiu ciosów kamiennych i uzupełnianiu ubytków, odwodnieniu murów, przemurowaniu części wybrzuszonych i zagrożonych zawaleniem, odsłonięciu otynkowanych powierzchni murów i uzupełnieniu tynków. Większa część tych prac została już zrealizowana. Planowany termin zakończenia prac I połowa grudnia 2011 r. Inwestycja powyższa współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków. fot. Roboty przy murach obronnych W celu kontynuacji prac konserwatorskich i budowlanych mających na celu zachowanie materii zabytkowej systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej, planowana jest kontynuacja rozpoczętych już działań oraz pozyskanie środków na powyższy cel z budżetu Ministra Kultury. Dlatego też w 2009 i 2010 roku zlecono przeprowadzenie badań historyczno architektonicznych murów oraz opracowanie dokumentacji budowlanej, która oprócz niezbędnych prac renowacyjnych i konserwatorskich, zakładała także utworzenie miejskiej trasy spacerowej wzdłuż bystrzyckich fortyfikacji. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na ok. 5,5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu inwestycji w 2011 r. ze środków Ministra Kultury w wysokości ,31 zł., Gmina rozpoczęła realizację I etapu robót, mających na celu zabezpieczenie murów przed dalszym niszczeniem oraz ich ekspozycję. Zakres realizowanych obecnie prac obejmuje odcinek od Wieży Rycerskiej do budynków mieszkalnych przy ul. Kupieckiej. Przyjęte w I etapie założenia konserwatorskie, dotyczące Realizowane prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i polegają m.in. na: oczyszczeniu murów, usuwaniu wtórnych zapraw cementowych, Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystyki Foto. Renata Rupniewska podinspektor Wydziału Turystyki

10 10 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 Już po raz drugi w historii Gminy Bystrzyca Kłodzka, w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, zostały zorganizowane w dniach IX.2011 r. Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011, które w tym roku obchodzono pod hasłem Turystyka łączenie kultur. Impreza, podobnie jak w roku ubiegłym miała na celu promocję walorów turystyczno-krajoznawczych Gminy oraz popularyzację turystyki aktywnej jako uniwersalnej formy spędzania czasu wolnego. Istotnym aspektem tegorocznej edycji było zwrócenie także uwagi na konieczność ochrony, oraz promocji dorobku i dziedzictwa kulturowego. Dlatego też program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 przewidywał m.in.: - zwiedzanie historycznej zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej, - gry terenowo teatralno historyczne po Bystrzycy Kłodzkiej, - konkurs fotograficzny pn. Dziedzictwo kulturowe Bystrzycy Kłodzkiej zachować od zapomnienia, oraz - wycieczki piesze, rowerowe i Nordic Walking w rejonie Masywu Śnieżnika, - projekcję filmów górskich z Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, Etap I opracowanie dokumentacji Nysa Kłodzka to rzeka zapewniająca moc wrażeń i atrakcji amatorom turystyki wodnej. Jej charakter odkryty został do tej pory tylko w niewielkim stopniu, gdyż raftingowcy korzystają z jej walorów rozpoczynając zwykle spływ w miejscowości Zabłocie. Jednak jej początkowy, spławny tylko przy wyższych stanach wody odcinek wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. W 2011 roku rzeka na odcinku Kłodzko Topola została oznakowana i wzbogacona o infrastrukturę turystyki wodnej (przenoski, przystanie) znacznie ułatwiającą wodniakom rekreację. - ofertę survivalową Aktywne Międzygórze w ramach której zaplanowano: zjazdy na linie, paintball strzelanie do tarczy z karabinku pneumatycznego, przejażdżki samochodem terenowym, - występy zespołów muzycznych i biesiadę przy ognisku. Pierwszy dzień Dni Turystyki rozpoczął się od wycieczek po średniowiecznej zabudowie Bystrzycy Kłodzkiej, w których uczestniczyła młodzież szkół średnich oraz dzieci z przedszkola Bystrzaki z Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnikami byli także turyści indywidualni m.in. z Poznania i Żar. Piątkowy wieczór zakończył się plenerową projekcją filmów górskich oraz nocnym zwiedzaniem miasta, które rozpoczęło się o godzinie 20,30. Zwiedzaniu towarzyszyły scenki teatralne przygotowane przez Teatr TUB z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kłodzkie Bractwo Rycerskie. Osoby, które wzięły udział w grach terenowo teatralno historycznych i w nocnym zwiedzaniu otrzymały pamiątkowe certyfikaty. W drugim dniu Dni Turystyki, na malowniczym Małym Rynku odbyła się plenerowa giełda bystrzyckich artystów, podczas której można było oglądać i zakupić prace malarskie pani Marii Śliwowskiej i pana Wacława Wiaka, a w popołudniowych godzinach w siedzibie Biblioteki Publicznej podczas wystawy fotograficznej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pn. Dziedzictwo kulturowe Bystrzycy Kłodzkiej zachować od zapomnienia. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i osobom, dzięki którym było możliwe przygotowanie i przeprowadzenie tak istotnej dla Ziemi Bystrzyckiej imprezy turystycznej i promocyjnej. Organizatorami Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 byli: - Gmina Bystrzyca Kłodzka, - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, - Oddział PTTK im. Mieczysława Orłowicza w Międzygórzu - Bystrzyckie Koło Cyklistów, - Dom Wypoczynkowy Dom Nad Wodospadem w Międzygórzu, - Stowarzyszenie Międzygórze Reaktywacja, - Stacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Międzygórzu, - Rada Sołecka w Międzygórzu, - Komenda Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka, Pracownia Działań Twórczych, Teatr TUB, Kłodzkie Bractwo Rycerskie, - Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Renata Rupniewska Wydział Turystyki. Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej Aktualnie planuje się zagospodarować na cele turystyki wodnej także odcinek Nysy Kłodzkiej pomiędzy Długopolem Zdrój a Gorzanowem i dalej do granicy gminy. Dzięki tym działaniom nie zawsze spławna, pełna progów i przeszkód Nysa Kłodzka, stanie się przyjazna dla wodnych turystów. Bez wątpienia omijanie przy wartkim nurcie licznych bystrz i wspaniałych wychodni skalnych wystających z dna typowo górskiej rzeki zapewni uczestnikom spływu wysoki poziom adrenaliny. Aby umożliwić turystom korzystanie ze wszystkich walorów, jakie oferuje Nysa Kłodzka przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i za pośrednictwem Euroregionu Glacensis realizowany jest aktualnie projekt zatytułowany Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej - I etap: opracowanie dokumentacji. Informacje o projekcie - cele Projekt Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej polegać ma na opracowaniu projektu zagospodarowania odcinka rzeki Nysa Kłodzka między Długopolem - Zdrój a Gorzanowem na cele turystyki wodnej poprzez ciąg dalszy na stronie 11

11 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 11 Otwarcie Nysy Kłodzkiej dla polsko-czeskiej turystyki wodnej cd. uporządkowanie koryta rzeki, jej oznakowanie, utworzenie bezpiecznych zejść do rzeki oraz infrastruktury ułatwiającej omijanie progów i jazów wodnych, a także instalację drobnej infrastruktury turystycznej umożliwiającej rekreację w wybranych punktach na szlaku. Głównym celem projektu jest promocja turystyki wodnej po polskiej i czeskiej stronie granicy. Projekt oraz jego realizacja ma na celu poprawę konkurencyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej regionu, z naciskiem na poprawę infrastruktury turystycznej oraz powiązanie oferty turystyki wodnej z innymi formami turystyki i stworzenie transgranicznego pakietu ofert w ramach turystyki weekendowej. Realizacja projektu posłuży także innym celom, do których należą: ochrona krajobrazu, poprawa dostępności do rzek w miejscach szczególnie chętnie odwiedzanych przez turystów i propagowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Szlak opis ogólny Projektowany szlak wodny Nysy Kłodzkiej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka przebiegał będzie przez malowniczo położone miejscowości: Długopole - Zdrój, Bystrzycę Kłodzką, Zabłocie i Gorzanów, na odcinku ok. 13,5 km rzeki. Szlak realizowany będzie w dwóch etapach. W etapie I zagospodarowany zostanie ok. 8 - kilometrowy odcinek rzeki od Długopola - Zdrój do Bystrzycy Kłodzkiej. Etap II projektowanego szlaku obejmie ok. 5,5 kilometrowy odcinek Nysy Kłodzkiej od Zabłocia do Gorzanowa i dalej w kierunku granicy gminy. Etap I utworzonego szlaku będzie spławny tylko okresowo - w czasie podwyższonych stanów wody, natomiast etap II możliwy będzie do przebycia nawet przy niższych stanach wody. Z uwagi na istniejące przeszkody oraz górską charakterystykę Nysy na tym odcinku zaleca się go doświadczonym amatorom turystyki wodnej. Ewa Koczergo Kierownik Wydziału Turystryki

12 12 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Szansa na ratowanie średniowiecznych zabytków W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru wniosków na działanie dotyczące odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, rozpoczęto przygotowania do pozyskania środków na zadanie mające na celu remont i adaptacje na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Dzięki podjętym działaniom w latach ubiegłych, Gmina dysponuje pełną dokumentacją projektowo kosztorysową oraz wymaganymi do rozpoczęcia inwestycji pozwoleniami. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont i modernizację na cele kultury i turystyki Bramy Wodnej i Baszty Rycerskiej. Podjęcie działań, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, będzie miało na celu, oprócz poprawy stanu technicznego obiektów i ich renowację, udostępnienie obu obiektów dla zwiedzających i wyeksponowanie ich walorów historycznych oraz turystycznych. Za przygotowanie wniosku odpowiada Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości we współpracy merytorycznej z Wydziałem Turystyki w zakresie realizacji inwestycji. Ewa Koczergo Mistrzostwa Polski w Biegach w Górskich Do ostatniej chwili organizatorzy Mistrzostw Polski w Biegach Górskich stylem alpejskim, Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Biegach Górskich stylem anglosaskim oraz Polsko-Czeskich Prozdrowotnych Marszobiegów czekali z decyzją, się odbędą. Na szczęście niebiosa okazały się litościwe i w sobotę r. godz za chmur zaczęło pokazywać się słońce, poziom wody na zaporze wodnej w Międzygórzu obniżył się o 3 metry i do pracy ze zdwojoną energią ruszyło biuro zawodów W niedzielę r. bardzo dobrze spisali się reprezentanci sekcji lekkoatletycznej Uczniowskiego Klubu Spor- towego Bystrzyca Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej. W punktacji zespołowej Igrzysk ULKS zdobył I miejsce - 63 punkty, II m. LKB Rudnik - 54 pkt., III m. LUKS Zabrzeg - 52 pkt., IV m. Bystrzyca Oławska - 35 pkt., V m. LLKS Osowa Sień - 17 pkt., VI m. Sana Kościan - 17 pkt. W rywalizacji drużynowej sklasyfikowano 19 klubów i miejscowości. Najlepsze wyniki dla bystrzyckich biegaczy uzyskali: kategoria dzieci: a) dziewczęta - I miejsce - Karolina Góźdź, II m. - Agnieszka Góźdź, b) chłopcy - VI m. Piotr Słodkowski, kat. dzieci młodszych: a) dziewczęta - I m. Klaudia Kasperkiewicz, b) chłopcy - II m. Adrian Adamów, kat. dzieci starszych: - IV m. Marcin Miżyński, kat. młodziczek: - IV m. Sara Kaplita, kat. młodzików: - II m. Grzegorz Szkwarek, III m. Krzysztof Jilek, Radości zawodniczkom i zawodnikom oraz Romanowi Bogdałowi- trenerowi sekcji L.A. w Bystrzycy Kł. nie było końca. Lucjan Morajda

13 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 13 Kolejny projekt gminny w realizacji! Śladami tradycji i poznawania to kolejny projekt Gminy Bystrzyca Kłodzka, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice. Głównym celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej w obszarze polsko-czeskiej granicy Gór Bystrzyckich i Orlickich, jak również m.in. rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza oraz wzrost ruchu turystycznego, stworzenie alternatywnych form aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży z gmin partnerów, poszerzenie ich wiedzy o pograniczu polsko-czeskim, likwidacja barier językowych oraz integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez udział w zmaganiach sportowych, w kategorii SPRAWNI TAKŻE. Projekt po stronie polskiej zakłada realizację kluczowych działań tj.: a) Polsko Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi. Poznajemy tereny przygraniczne. Dni Turystyki w Międzygórzu (VII. 2011) b) Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych Międzygórze Spalona (II.2012) c) Opracowanie płyty DVD promującej projekt i jego działania d) Opracowanie polsko czeskiego folderu z Małym Słownikiem Polsko Czeskim e) Utrzymywanie i promocja narciarskich tras biegowych w Górach Bystrzyckich f) Zakup wyposażenia nieinwestycyjnego w postaci: aparatu cyfrowego, trampoliny, pneumatycznych słupów startowych oraz rogatych sań. Partnerem Gminy Bystrzyca Kłodzka w realizacji projektu jest Gmina Orlickie Zahori z Republiki Czeskiej. Całkowita wartość projektu ,19 Eur, z czego przyznane wsparcie z EFRR wynosi ,46 Eur. Czas trwania projektu: 18 miesięcy ( ). Zgodnie z harmonogramem projektu pierwszym działaniem zrealizowanym przez Beneficjenta po stronie polskiej były: 1. Polsko - Czeskie Prozdrowotne Marszobiegi - Poznajemy tereny przygraniczne Dni Turystyki w Międzygórzu, które odbyły się w dniach lipca 2011 r. Zgodnie z zaplanowaną w projekcie liczbą uczestników na miejsce organizacji wydarzenia przybyło ponad 200 osób, z czego 45 osób uczestniczyło ze strony partnera czeskiego Orlickie Zahori. Wskaźnik ilość osób uczestniczących został zrealizowany. Powyższemu wydarzeniu towarzyszył tłumacz symultaniczny jęz. czeskiego, który na bieżąco dokonywał przekładu językowego dla uczestników. Odbiorcami i grupami docelowymi pierwszego działania w projekcie byli mieszkańcy, turyści z obu stron pogranicza, dzieci i nauczyciele z przygranicznych szkół, ich rodzice i opiekunowie, członkowie stowarzyszeń działających w zakresie sportu, turystyki oraz integracji osób niepełnosprawnych, przedstawiciele NGO obu stron, przygraniczni mieszkańcy Euroregionu Glacensis oraz gmin sąsiadujących z obszarem partnerów, obywatele gminy Bystrzyca Kł., Orlickie Zahori, Oleśnicy i Destne w Orlickich Górach, obcokrajowcy przebywający na terenie pogranicza polsko-czeskiego oraz osoby związane zawodowo z tym obszarem. Uczestnicy działania to jednak nie wszystkie osoby, które wzięły aktywny udział w planowanym wydarzeniu. Szeroko podjęta akcja promocyjna pozwoliła na ściągnięcie do Międzygórza wielu turystów, mieszkańców Euroregionu Glacensis, miłośników sportowania się promujących prozdrowotny tryb życia, przedstawicieli mediów, którzy stanowili dużą rzeszę kibiców. Dodatkowym elementem wzbogacającym całe wydarzenie była możliwość wystartowania w kat. SPRAWNI TAKŻE, przewidzianej dla osób niepełnosprawnych z terenu pogranicza polsko-czeskiego. Połączenie świata osób zdrowych ze światem osób, które tego zdrowia w życiu nie zaznały, przyczyniło się do zbliżenia wszystkich uczestników, przełamało bariery mentalne, nauczyło wzajemnej tolerancji naszych społeczeństw, pozwoliło wyjść ludziom nie - sprawnym w pełni z marginesu wykluczenia społecznego. W ramach powyższego działania zaplanowana została również wycieczka poznawcza po Międzygórzu dla 90 uczestników (PL-45 os, CZ-45 os). Dzieci i młodzież z gm. Bystrzyca Kłodzka i Orlickie Zahori (ok. 90 os) mieli możliwość poznania pod opieką przewodników atrakcji turystycznych Międzygórza i okolic, tradycji, zwyczajów oraz dorobek kulturalny regionu przyjaciela. ciąg dalszy na stronie 14

14 14 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Spotkanie miało na celu integrację społeczności czeskiej i polskiej za pomocą aktywnej formy turystyki umożliwiającej zapoznanie się z dorobkiem kulturowym oraz bogactwem przyrodniczym i walorami turystycznymi regionu. Zgodnie z harmonogramem i założeniami projektu w ramach organizacji powyższego wydarzenia dokonano zakupu wyposażenia nieinwestycyjnego tj. trampoliny szt. 1, startowych słupów pneumatycznych 2 szt. oraz aparatu cyfrowego - 1 szt, które zostały wykorzystane przez Beneficjenta zgodnie z ich założeniami, podczas Polsko - Czeskich Prozdrowotnych Marszobiegów - Poznajemy tereny przygraniczne Dni Turystyki w Międzygórzu, które odbyły się w dniach lipca 2011 r. i będą służyć przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Ponadto wszystkie działania promocyjne, dystrybucyjne i organizacyjne opisane w Szczegółowym Budżecie Projektu niezbędne do przeprowadzenia powyższego działania zostały pomyślnie zrealizowane. Kolejnym wspólnym działaniem w projekcie było spotkanie konsultacyjne partnerów projektu w Orlickim Zahori. W dniu 4 sierpnia br. przedstawiciele Gminy Bystrzyca Kłodzka tj. Ewelina Walczak, oraz Grzegorz Szczygieł wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym dalszej realizacji projektu pt. Śladami tradycji i poznawania", które odbyło się w siedzibie naszego czeskiego partnera w Orlickim Zahori. Kolejny projekt gminny w realizacji! cd. Stronę czeską reprezentowała p. Jana Matyasova, pracownik Centrum Informacji Turystycznej OZ, organizator akcji po stronie czeskiej. Tematem przewodnim sierpniowego spotkania było opracowanie wspólnych założeń do wydawnictwa zaplanowanego w projekcie u obu partnerów tj. Polsko - Czeskiego Folderu z Małym Słownikiem Języka czeskiego. Folder w zaplanowanej po polskiej stronie ilości 2000 szt. ma na celu promowanie pogranicza oraz jego atrakcji. Folder będzie zawierał w sobie również Mini Słownik Polsko-Czeski, który będzie komplementarny do Mini Słownika Komunikacyjnego partnera czeskiego (200 szt). Zdjęcia wykorzystane w wydawnictwie będą wykonane za pomocą zakupionego w ramach projektu aparatu cyfrowego i będą prezentowały działania projektu oraz pogranicze polsko-czeskie. Wykonanie tej usługi ma silny wymiar promocyjny i poznawczy, jak również zapewni trwałość projektu. Folder będzie dystrybuowany poprzez Urzędy Gmin obu partnerów, centa IT, na targach turystycznych, trafi do szkół, bibliotek oraz do rąk turystów odwiedzających pogranicze polsko-czeskie. Zawarty w folderze mini słownik jęz. polskiego i czeskiego, pozwoli na likwidację barier językowych pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami Polski i Czech, pomiędzy turystami i wszystkimi, w których ręce trafi. Zwiększy zakres wiedzy o regionie partnera, wzmacniając tym samym ruch turystycznym oraz powiązania międzyludzkie w obszarze współpracy transgranicznej. Obecnie został opracowany Mini Słownik Jęz. Polsko Czeskiego, dokumentacja zdjęciowa oraz teksty, które zostaną zamieszczone w folderze, trwają prace nad opracowaniem i ukończeniem folderu. Ponadto zgodnie z założeniami projektu obecnie trwają prace nad przygotowaniem narciarskich tras biegowych w Górach Bystrzyckich do sezonu zimowego. Kolejnym wspólnym działaniem w projekcie będzie wyjazd 45 osób ze strony polskiej do Cernej Vody na Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych, który partner zaplanował do realizacji na styczeń 2012 roku. Pod koniec bieżącego roku rozpoczną się również prace przygotowawcze w Gminie Bystrzyca Kłodzka nad realizacją kolejnego działania po stronie polskiej jakim będzie Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych w Międzygórzu oraz poznawanie narciarskich tras biegowych w okolicy Spalonej, zaplanowane do realizacji w miesiącu lutym 2012 roku. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych wydarzeniach projektu w roku Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej oraz na plakatach i ulotkach. Koordynator projektu: Ewelina Walczak Kierownik Wydziału Promocji i Sportu 140 lat Schroniska na Śnieżniku Mało kto wie, że Schronisku PTTK Na Śnieżniku im. Zbigniewa Fastnachta stuknęło 140 lat! Z tej okazji 22 października br. odbyły się na śnieżnickiej hali uroczystości związane z tym interesującym wydarzeniem. Obecny gospodarz schroniska Jacek Fastnacht przygotował na ten dzień mnóstwo atrakcji, które znakomicie uświetniły to wydarzenie. Każdy turysta, który dotarł w tym dniu do zabytkowego obiektu mógł liczyć na darmową strawę oraz napitek oraz zdobyć odcisk pamiątkowej pieczęci stworzonej specjalnie na tę okazję. Wieczorem, we wnętrzu kultowej werandy można było posłuchać występu folkowej grupy ze śląska U Pana Boga Za Piecem lub zasiąść przy stole pośród zaproszonych gości i posłuchać opowiadań, gawęd i wspomnień związanych ze schroniskiem. A było co posłuchać, ponieważ w tym dniu w progi śnieżnickiej Szwajcarki zawitało wiele znanych osobistości ze świata turystycznego, m. in. licznie zgromadzeni przewodnicy sudeccy, ratownicy GOPR czy choćby autor wielu pozycji krajoznawczych o regionie - Krzysztof R. Mazurski. Nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół schroniska z okolic Bystrzycy Kłodzkiej, których swą obecnością reprezentując Gminę Bystrzyca Kłodzka - wsparli autor niniejszego tekstu oraz Lucjan Morajda (pracownicy Wydziału Promocji i Sportu bystrzyckiego urzędu miasta). Grzegorz Szczygieł Inspektor Wydziału Promocji i Sportu

15 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki Konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju W 2010 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów LGD z siedzibą w Lądku Zdroju wniosek pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie, Idzikowie i Pławnicy w ramach zadania zakupiono meble do ww. ośrodków. Zadanie zostało zrealizowane i skontrolowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wartość całkowita zadania wyniosła ,00 zł (z VAT), kwota dofinansowania ,00 zł (co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). W 2011 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów LGD z siedzibą w Lądku Zdroju m.in. wniosek o dofinansowanie zadania pn. Opracowanie i wykonanie folderu promocyjnego Smaki Wsi Sudeckiej wraz z prezentacją multimedialną. Głównym założeniem projektu jest opracowanie i wykonanie folderu informacyjno promocyjnego wraz z prezentacją multimedialną, promującego walory turystyczne, rekreacyjne, kulturowe i historyczne miejscowości z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka. Projekt zakłada również rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym m.in. poprzez promocję lokalnej twórczości, lokalnych gospodarstw agroturystycznych, regionalnych produktów produkowanych przez rolników i rzemieślników, jak również promocję fauny i flory terenów wiejskich z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ,00 zł (z VAT), kwota wnioskowanego dofinansowania ,00 zł (co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu). 2. Konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej We wrześniu 2011 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Konkursy Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka poprzez wykorzystanie dla rozwoju terenów wiejskich nowoczesnych technologii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Całkowita planowana wartość zadania wynosi ,00 zł (z VAT), wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł (co stanowi 72% kosztów kwalifikowalnych projektu). W październiku 2011 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej obiektu targowiska, którego remont warunkiem zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy gminy co wpłynie jednocześnie na poprawę jakości i warunków życia mieszkańców gminy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju inwestycyjnego gminy. Całkowita planowana wartość zadania wynosi ,75 zł (z VAT), wnioskowana kwota dofinansowania ,00 zł (co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu). 3. Konkurs - Odnowa Dolnośląskiej Wsi W ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze, Ponikwa, Nowa Łomnica, Nowa Bystrzyca. Zadanie zostało zrealizowane w 4 ww. miejscowościach, gdzie zostały zamontowane urządzenia, które stanowią wyposażenie placów zabaw. Wniosek jest na etapie rozliczania. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej całkowity koszt operacji wyniósł ,00 zł, koszty kwalifikowalne zadania ,00 zł, wnioskowana kwota pomocy wynosi ,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania zadania 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 4. Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim W dniu 27 lutego 2009 r. Uchwałą Nr XXXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do realizacji regionalnego programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim. Program ma na celu aktywizację społeczności lokalnych do pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz przy wsparciu gminy i regionu do poprawy jakości życia na wsi. W 2009 roku do programu przystąpiły następujące sołectwa: Gorzanów, Pławnica i Wilkanów. Efektem podjętych działań było utworzenie w każdej z ww. miejscowości grupy odnowy wsi, która następnie uczestniczyła w warsztatach szkoleniowo - doradczych prowadzonych przez moderatorów wyznaczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W wyniku prac grup odnowy wsi zostały opracowane Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi dla sołectwa Gorzanów, Pławnica i Wilkanów. Sołeckie Strategie Rozwoju miejscowości Gorzanów, Pławnica i Wilkanów zostały przyjęte przez zebrania wiejskie oraz Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej i skierowane do realizacji. W związku z inicjatywą mieszkańców w 2010 r. do programu Odnowa wsi w Województwie Dolnośląskim przystąpiło sołectwo Stary Waliszów i Ponikwa. Natomiast w 2011 r. do programu przystąpiło sołectwo Nowa Bystrzyca, Międzygórze i Nowy Waliszów. Kolejnym etapem było zorganizowanie w dniach października 2011 r. dla miejscowości Stary Waliszów, Nowa Bystrzyca, Marianówka i Międzygórze warsztatów szkoleniowo-doradczych przeprowadzonych przez moderatorów wyznaczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Obecnie po szkoleniach i konsultacjach gminne grupy odnowy z ww. miejscowości przygotowują dokument programowy czyli sołecką strategie rozwoju dla swojej miejscowości. Monika Pyrcz - Jurczyk Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości

16 16 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Internetowa wyszukiwarka osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej spółka z o.o. jako administrator cmentarza komunalnego przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej od stycznia b.r., wykonał pełną inwentaryzację cmentarza komunalnego wraz opracowaniem map i zasileniem w dane bazy systemu komputerowego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych. W ramach wykonanych prac zrobiono kilkanaście tysięcy zdjęć (od dwóch do czterech dla każdego grobu), pozwoliło to m.in. na zaewidencjonowanie tych grobów, których nie było dotychczas w ewidencji. Została wykonana strona internetowa z wyszukiwarką osób pochowanych pozwalającą na znalezienia osoby poszukiwanej nawet z najdalszego zakątka ziemi, pod warunkiem, że jest możliwy dostęp do internetu. Strona do której trzeba się zalogować: bystrzycaklodzka Każda z osób, która ma możliwość znalezienia poszukiwanej osoby może napisać do administratora maila bezpośrednio ze strony internetowej (nawet nie posiadając swojego maila), zgłaszając uwagi lub zapytania (warunkiem w tym wypadku jest zostawienie adresu zwrotnego mailowego, lub innego kontaktu). Nowoczesna wyszukiwarka osób pochowanych nie tylko na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej działa w niezwykle prosty sposób. Można napisać pełne imię i nazwisko, lub samo nazwisko i wybrać to w wykazie którego poszukujemy lub nawet samo imię, ale wtedy otworzy się nam wykaz ze wszystkimi nazwiskami z tym imieniem, no i poszukiwanie będzie dłuższe. Mamy do dyspozycji w wyszukiwarce mapę ogólną oraz dostępną szczegółową określającą położenie grobu. Możemy sobie to wszystko wydrukować bezpośrednio ze strony dotyczącej wyszukanego grobu. W zakładkach na stronie głównej dostępne są druki niezbędne przy załatwianiu jakichkolwiek formalności związanych z cmentarzem, zarówno dla osób fizycznych jak i zakładów pogrzebowych i kamieniarskich. Zapraszamy do korzystania z tego potrzebnego ułatwienia dotyczącego funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Kazimierz Sołotwiński Prezes Zarządu ZUK w Bystrzycy Kłodzkiej

17 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 17 Likwidacja obowiązku meldunkowego, rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców, nowe zasady dotyczące prowadzenia rejestru PESEL to niektóre zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa o ewidencji ludności, która ma wejść w życie r. W myśl nowej ustawy o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy polega na : - zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, - wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, - zgłoszeniu wyjazdu za granicę i powrotu z wyjazdu przekraczającego długość 6 miesięcy. W nowym akcie nie ma już przepisów zobowiązujących do zameldowania w miejscu pobytu stałego. Obywatel polski przebywający na terytorium RP może zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek meldunkowy zostanie całkowicie zniesiony i nie będą już gromadzone daty zdarzeń z tym związanych. Z tym samym dniem nastąpi również likwidacja obowiązku prowadzenia rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców. Pod rządem nowej ustawy szczególnego znaczenia nabierze rejestr PESEL centralny zbiór danych dotyczących obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sprawy obywatelskie Zgodnie z otrzymanym pismem L.dz. PU /2008 Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu czytamy, że Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu została wyróżniona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego II Nagrodą Dolnośląski Lider RPO za opracowany wspólnie z Gminą Bystrzyca Kłodzka projekt Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2008 r. W projekcie, wzięło udział 8 gmin z województwa dolnośląskiego przy partnerstwie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Lidera Projektu. Celem projektu było wzmocnienie potencjału turystycznego Dolnego Śląska poprzez poprawę wizerunku jednostek Policji. W Bystrzycy Kłodzkiej zakres robót renowacyjno remontowych Komisariatu Policji w ramach projektu obejmował m.in.: wykonania remontu całości elewacji wraz z ociepleniem budynku od strony oficynowej, wykonania pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowych ścian, wymiana starej blacharki opierzeń oraz rur spustowych, wymiana poszycia (wraz z deskowaniem) części naczółkowej dachu wykonanej z blachy cynkowej na cynkowo tytanowe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja drzwi frontowych, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, przebudowa nawierzchni parkingu od strony frontowej budynku, przebudowa i remont powierzchni utwardzonych placu wraz z jego odwodnieniem. Finansowanie projektu: 70% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 30 % jednostki samorządu terytorialnego oraz budżet Policji. Rafał Matys Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Abolicja dla cudzoziemców Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody. Wnioski będzie można składać przez sześć miesięcy. Abolicja będzie udzielana na okres 2 lat. więcej na

18 18 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok Na XIX, październikowej sesji Rady Miejskiej, radni uchwalili zasady stosowania i wysokość niektórych podatków i opłat lokalnych na rok Zmienione zostały stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych, oraz opłaty: uzdrowiskowa, miejscowa i targowa. Poniżej podaję pełny wykaz podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywały w roku Podatek od nieruchomości 1. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,68 zł. 2. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł. 3. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł. 4. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. 5. Od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł. 6. Od budowli - 2 % ich wartości 7. Od gruntów: 1/ od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł; 2/ pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 4,33 zł; 3/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,40 zł 8. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 9. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich; 4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 10. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż mm; 2) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 3) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 4) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską; 5) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego; 6) budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 7) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 8) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunciąg dalszy na stronie 19

19 3/77/11 Biuletyn Bystrzycki 19 kiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 9) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 10) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody; 11) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne; 12) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 13) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 14) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 15) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 16) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok cd. wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim; 17) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. 11. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej; 5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; 7) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. c Opłata od posiadania psów Stawka roczna opłaty od posiadania psów pozostaje bez zmian i wynosi 40,00 zł od jednego psa. 1/ Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. 2/ W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek wniesienia opłaty. 3/ Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 4/ Wpłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na rachunek bankowy Gminy Bystrzyca Kłodzka. 5/ Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa w mieście Bystrzyca Kłodzka. Inkasentami opłaty są Strażnicy Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, a we wsiach - sołtysi oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. 6/ Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: a) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; b) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; ciąg dalszy na stronie 20

20 20 Biuletyn Bystrzycki 3/77/11 c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego; d) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; e) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. c Opłata miejscowa 1. Opłata miejscowa pozostaje również bez zmian i wynosi 1,50 zł za każdy dzień pobytu. 2. Opłaty miejscowej nie pobiera się: 1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) od osób przebywających w szpitalach; 3) od osób niewidomych i ich przewodników; 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową; 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 6/ od przebywających indywidualnie dzieci i młodzieży szkolnej, 3. Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej. 4. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok cd. Lasówka, Międzygórze, Mostowice, Rudawa, Spalona, Wójtowice i miasto Bystrzyca Kłodzka. c Opłata uzdrowiskowa 1. Na terenie miejscowości Długopole Zdrój opłata uzdrowiskowa została uchwalona w wysokości 2,80 zł za każdy dzień pobytu. 2. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od tych samych osób, które są zwolnione z opłaty miejscowej. 3. Opłatę uzdrowiskową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Długopole Zdrój. c Opłata targowa Stawki dziennej opłaty targowej zostały zmienione i wynoszą: 1/ Samochód ciężarowy powyżej 1 tony i ciągnik rolniczy z przyczepą: 75 zł za artykuły spożywcze i 93 zł za artykuły pozostałe; 2/ Samochód ciężarowy do 1 tony i ciągnik rolniczy: 50 zł za artykuły spożywcze i 68 zł za art. pozostałe; 3/ Samochód osobowy: 42 zł za artykuły spożywcze i 60 zł za artykuły pozostałe; 4/ Zaprzęg konny: 27 zł za artykuły spożywcze i 40 zł za artykuły pozostałe; 5/ Sprzedaż ze stołu, od jednego stanowiska (1,5 m): 28 zł za artykuły spożywcze i 38 zł za artykuły pozostałe; 6/ Z własnego stolika: 24 zł za artykuły spożywcze i 28 zł za artykuły pozostałe. Zwolnieni z opłaty zostali wszyscy sprzedający z kosza, wiaderka, ręki itp. c Podatek od środków transportowych Niektóre stawki podatku zostały zmienione i będą wynosić: 1/ Od samochodów ciężarowych o DMC: a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton zł 2/ Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne o DMC: a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi: - dwie zł - trzy oraz cztery i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł d) równej lub wyższej niż 29 ton, o liczbie osi : - dwie oraz trzy zł - cztery lub więcej zł 3/ Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o DMC : a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi: - dwie zł - trzy oraz cztery i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton - o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery i więcej zł d) równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi: - dwie oraz trzy zł - cztery lub więcej zł 4/ Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie ciąg dalszy na stronie 21

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2011 23-25 września 2011 r. Obchody Światowego Dnia Turystyki Kultura jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów i wymaga ochrony. Obchodząc Światowy Dzień Turystyki 2011, proszę wszystkich ludzi o to, aby prowadzili działalność turystyczną w sposób, który zachowuje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NIP Podstawa Prawna Składający Termin Składania Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości w Polsce

Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Węgrowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Węgrowie 07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16

Burmistrz Miasta Węgrowa za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Węgrowie 07-100 Węgrów, Rynek Mariacki 16 DN NIP DN DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI. Podstawa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pózn. Prawna zmianami ) Składający

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie

Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Inwestycje i Zadania Miasta i Gminy Wiązów Przygotowane i Realizowane w latach 2007 2008 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie Koszt inwestycji 6 476 594,46 zł. Wniosek w trybie złożony w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XV/142/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje:

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: 1. Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach. W

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE 270 000,00 728 000,00 0,00 998 000,00

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku

Rys historyczny. Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta. Teren zurbanizowany. Infrastruktura z połowy XIX wieku Rys historyczny Przedmieście Nyskie najstarsza, zabytkowa część miasta Teren zurbanizowany Infrastruktura z połowy XIX wieku Miejsca ważne dla historii Zgorzelca i Görlitz Dom Jakuba Böhme Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo