Serdecznie gratulujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie gratulujemy"

Transkrypt

1 47248 Czytnik kart pamięci Fire Wire SanDisk Ultra TM ImageMate TM Serdecznie gratulujemy Gratulujemy Państwu zakupu czytnika FireWire SanDisk Ultra TM ImageMate TM dla wszystkich kart pamięci CompactFlash. Zdjęcia, Muzyka i wiele innych danych moŝna łatwo i szybko przenieść za pomocą tego urządzenia. Przez Drang-Drop łatwo moŝna przenieść dane z karty CompactFlash na dysk twardy i odwrotnie. - Urządzenie nie wymaga zasilacza ani baterii; czytnik - FireWire ImageMate zasilany jest przez port FireWire. - Oszczędzajcie baterie, przenosząc dane przez urządzenie FireWire (a nie np. przez urządzenia zewnętrzne, np. przez przenośny aparat cyfrowy) - Bezproblemowa instalacja Urządzenie SanDisk oferuje wiele sposobów odczytu i zapisu dla róŝnych rodzajów kart pamięci Flash. Odwiedźcie Państwo równieŝ strony internetowe SanDisk (www. sandisk.com), aby zapoznać się z najnowszymi ofertami produktów. - Czytnik - FireWire ImageMate - PrzedłuŜacz, 1m ( 6-PIN, wtyczka - wtyczka) - Instrukcja obsługi - Etui Zawartość opakowania Wymagania systemowe 1. Macintosh - Komputer Macintosh z portem IEEE-1394 FireWire - Mac OS x+, OS Xv MB wolnej pamięci na dysku twardym - 32 MB wolnej pamięci operacyjnej (RAM) 2. Windows - Pentium-PC z portem IEEE-1394 FireWire - Windows 98SE, 2000, ME, XP - 16 MB wolnej pamięci na dysku twardym - 32 MB wolnej pamięci operacyjnej (RAM) 1

2 Wyjaśnienia Czym jest FireWire? FireWire jest szybkim złączem między czytnikiem FireWire ImageMate i komputerem. FireWire jest standardowo montowany (IEEE-1394) we wszystkich komputerach wyŝszej klasy, laptopach, PCach i Macintosh ach. Gdzie znajduje się port FireWire? Port FireWire znajduje się standardowo na przedniej lub tylniej płycie komputera lub na specjalnym hubie FireWire. W laptop ach lub notebookach podłączany jest z boku. Tak wygląda port FireWire: Mac OS 9.1.X+, X, v i nowsze Instalacja 1. Instalacja sterownika z CD nie jest konieczna. 2. Podłączyć jeden koniec kabla FireWire do gniazda czytnika FireWire ImageMate. 3. Podłączyć drugi koniec kabla FireWire do wolnego portu FireWire. 4. Na pulpicie pojawi się ikona przenośnego dysku. Mac OS X, v Proszę zaktualizować system do wersji Mac OS X, v lub nowszej. 2. Przeprowadzić instalacje tak jak w przypadku systemów Mac OS X, v lub nowszych. Windows 98SE, 2000, ME i XP 1. Instalacja sterownika z CD nie jest konieczna. 2. Podłączyć jeden koniec kabla FireWire do gniazda czytnika FireWire ImageMate. 3. Podłączyć drugi koniec kabla FireWire do wolnego portu FireWire. 4. Na pulpicie pojawi się ikonka przenośnego dysku. 2

3 Ikony UŜytkownicy systemów Macintosh: Ikony Standardowe Ikony dla Mac OS X V Standardowe Ikony dla systemu Mac OS 9 UŜytkownicy systemu Windows: Ikony Ikony systemu Windows ImageMate ( przy wersjach OS moŝliwe nieznaczne róŝnice) Dysk wynienny E: Wskazówka: Litera pod ikona przenośnego dysku moŝe być róŝna, dowolnie według zainstalowanych urządzeń. Niebieska kontrolka LED Włącz: Kiedy czytnik FireWire ImageMate podłączony jest do portu FireWire, zapali się niebieska kontrolka LED i będzie się palić tak długo, dopóki czytnik FireWire ImageMate pozostanie podłączony do portu. Migająca kontrolka: Podczas procesu odczytywania lub zapisywania danych z lub na kartę CompactFlash niebieska kontrolka miga. Wyłącz: Kontrolka przestaje świecić, gdy odłączymy wtyczkę kabla FireWire ImageMate od portu FireWire, komputer zostanie wyłączony lub ustanie zasilanie. 3

4 Ogólne wskazówki uŝytkowania UŜytkownicy Macintosh UŜytkownicy Windows Przenoszenie danych z lub na kartę CompactFlash. Kopiowanie, wklejanie, usuwanie, przenoszenie plików danych przez Drang-Drop odbywa się podobnie jak przy innych napędach, zwykłych dyskietkach 3,5, dyskach twardych lub napędach ZIP. 1. Kliknąć dwa razy na odpowiednią ikonkę wymiennego dysku na pulpicie. 2. Kliknąć dwa razy na katalog DCIM lub katalog zdjęć cyfrowych (zaleŝy od rodzaju aparatu cyfrowego) 3. Ten katalog zawierać będzie zdjęcia lub inne foldery zawierające zdjęcia ( zaleŝy od rodzaju aparatu cyfrowego). 1. Proszę określić lub utworzyć na komputerze katalog docelowy, w którym mają znaleźć się zdjęcia. 2. Otworzyć katalog ze zdjęciami na wymiennym dysku FireWire ImageMate. 3. Zaznaczyć dane. 4. (KOPIUJ) Przez Drang-Drop skopiować dane do katalogu docelowego. 5. Dane znajdują się juŝ w katalogu docelowym. Odczyt zdjęć za pomocą przenośnego dysku. Zapisywanie danych z przenośnego dysku na komputer 1. Kliknąć dwa razy na ikonę <mój komputer>. 2. Kliknąć podwójnie na odpowiednią literę przyporządkowaną do dysku wymiennego. 3. Kliknąć dwa razy na katalog DCIM lub inny katalog zawierający zdjęcia (zaleŝy od rodzaju aparatu cyfrowego). 4. Ten katalog zawierać będzie zdjęcia lub inne foldery zawierające zdjęcia (zaleŝy od rodzaju aparatu cyfrowego). 1. Określić lub utworzyć katalog docelowy, w którym mają znaleźć się zdjęcia. 2. Otworzyć katalog ze zdjęciami na wymiennym dysku FireWire ImageMate. 3. Przejść do menu <Edycja> i wybrać <zaznacz wszystko> (w ten sposób zaznaczone zostaną dane do skopiowania). 4. Przejść do menu <Edycja> i wybrać <kopiuj>. 5. Przejść do katalogu docelowego, wybrać <edycja> i <wklej>. 6. Dane pojawią się w katalogu docelowym. Wyjmowanie karty CompactFlash z czytnika FireWire ImageDate Aby odłączyć czytnik FireWire Image Mate od portu FireWire komputera nie trzeba wyłączać komputera z sieci, ani na nowo go logować. Czytnika FireWire ImageMate nie naleŝy nigdy odłączać od portu FireWire komputera, gdy miga niebieska kontrolka LED. W przypadku gdy otwarte jest okno dysku na pulpicie lub gdy urządzenie FireWire ImageMate jest aktualnie uŝywane nie naleŝy odłączać go od komputera. Przed wyjęciem karty CompactFlash naleŝy najpierw zamknąć okno. 1. Przeciągnąć ikonę dysku wymiennego FireWire ImageMate na ikonkę <kosz> 2. Niebieska kontrolka LED zgaśnie 3. Teraz moŝna bezpiecznie odłączyć czytnik FireWire ImageMate od komputera. 1. Aby bezpiecznie odłączyć czytnik od komputera, naleŝy uŝyć ikony <Hotplug> Urządzenie moŝe być bezpiecznie odłączone, która znajduje się na pasku zadań, tam gdzie normalnie pojawia się zegar. 2. Prawym klawiszem myszki kliknąć na ikonę <Hotplug> Urządzenie moŝe być bezpiecznie odłączone na pasku zadań. 3. Wybrać urządzenie, które ma zostać odłączone i kliknąć <Stop>. 4. Kontrolka LED zgaśnie. 5. Wyjąć kartę CompactFlash z czytnika FireWire ImageMate, gdy na ekranie komputera pojawi się komunikat <proces zakończony pomyślnie>. 4

5 Najczęściej stawiane pytania 1. Z jaka prędkością odczytu i zapisu pracuje czytnik FireWire ImageMate? Urządzenie FireWire ImageMate pracuje z maksymalną prędkością 400 Mbps (Megabit na sekundę) i czasem rzeczywistym odczytu i przekazu danych do 5 Mbps. 2. Czy moŝna uŝywać dowolnych kart CompactFlash? Tak, jeśli karty te są kompatybilne z systemem CFA 3. Nie mam 6-pinowego gniazda portu FireWire? Czytnik FireWire ImageMate zawiera 6-pinowy kabel wtyczka-wtyczka. W przypadku, gdy komputer; laptop mają tylko 4-pinowy port FireWire naleŝy zakupić dodatkowo kabel o wtyczce 4- PIN z jednej strony i 6-PIN z drugiej. 4. Jakie systemy współdziałają z czytnikiem FireWire ImageMate? Patrz wymagania systemowe. 5. Czy potrzebuję dodatkowych sterowników? Dla podanych systemów (patrz wymagania systemowe) nie potrzebne są dodatkowe sterowniki. 6. Czy moŝna stosować karty o róŝnych pojemnościach pamięci? Tak, czytnik FireWire ImageMate obsługuje wszystkie dostępne wielkości kart CompactFlash, które są kompatybilne z systemem CFA. 7. Jak długo obowiązuje gwarancja na czytnik FireWire ImageMate? Firma SanDisk daje 2- letnią gwarancję. 8. Czy urządzenie FireWire Image Mate posiada funkcję <Hot-Swipping>? Tak. Nie trzeba wyłączać komputera z sieci, kiedy chcemy podłączyć lub odłączyć czytnik FireWire Image Mate. 9. Czy potrzebuje kabel zasilania zewnętrznego? Nie. Czytnik FireWire ImageMate zasilany jest bezpośrednio z komputera. 10. WłoŜyłem kartę CompactFlash ale kontrolka LED nie zapaliła się. Dlaczego? Nie dzieła poprawnie? Gdy włoŝona jest karta CompactFlash, a mimo to kontrolka LED nie zapaliła się, karta musi więc być włoŝona nie poprawnie lub urządzenie jest źle podłączone. Upewnić się czy urządzenie FireWire ImageMate zostało poprawnie podłączone do portu FireWire. Wyjąć kartę CompactFlash i włoŝyć ją ponownie. Serwis Proszę zadzwonić pod numer (0) (61) Falter Stare śegrze, (sklep, serwis). Hama Polska Sp. z o. o. ul. Ostrowska 398, Poznań. 5

6 Gwarancja ograniczona SanDisk gwarantuje, Ŝe czytnik FireWire ImageMate przez 2 lata do daty zakupu będzie spełniał wszystkie opisane wymagania jakościowe, nie wykazując wad w funkcjonowaniu, które uniemoŝliwiłyby poprawne pracę urządzenia. Gwarancji tej udziela: SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089, USA. Proszę zarejestrować Państwa czytnik FireWire ImageMate online pod adresem: Nie gwarantuje się jednak, Ŝe urządzenie SanDisk będzie działać zawsze niezawodnie. Przy zastosowaniu w systemach podtrzymujących Ŝycie lub innych zastosowaniach, gdzie awaria urządzenia SanDisk mogłaby spowodować utratę zdrowia, bądź zejście śmiertelne, naleŝy zastosować odpowiednie systemy zabezpieczeń. Produkt przeznaczony do uŝytku prywatnego. Gwarancji nie udziela się w przypadku zastosowań przemysłowych. W ogólnych postanowieniach SanDisk Corporation odradza się stosowanie swoich produktów w zestawieniach z urządzeniami podtrzymującymi Ŝycie, gdzie błąd lub awaria mogłyby spowodować utratę zdrowia lub zejście śmiertelne. W przypadku takich zastosowań, zgodnie z postanowieniami SanDisk uŝytkownik sam ponosi wszelką odpowiedzialność, co zwalnia SanDisk z wypełnienia roszczeń gwarancyjnych. Informacje w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. SanDisk Corporation nie odpowiada ani za błędy techniczne i redakcyjne, ani za uszkodzenia, które mogłyby powstać w trakcie jej przygotowania, czy uŝywania. Instrukcja SanDisk objęta jest prawami autorskimi. Instrukcja ta nie moŝe być bez uprzedniej pisemnej zgody SanDisk Corporation ani częściowo, ani całościowo kopiowana, zmieniana, modyfikowana, tłumaczona, bądź udostępniana drogą mediów elektronicznych. Nazwa, jak i Logo SanDisk są prawnie zatwierdzonym znakiem handlowym firmy SanDisk Corporation. Nazwy SanDisk Ultra i ImageMate są równieŝ znakami SanDisk Corporation. CompactFlash jest prawnie zatwierdzoną nazwą SanDisk Corporation. Nazwa i Symbol FireWire są znakiem Macintosh prawnie zatwierdzonym w USA i innych krajach. Logo-FireWire jest znakiem Macintosh. Inne nazwy produktów w powyŝszej instrukcji słuŝą jedynie identyfikacji i mogą być równocześnie prawnie zatwierdzonymi znakami produkujących je firm SanDisk Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone. Wydrukowano w USA. Produkty SanDisk zostały opatentowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod następującymi numerami: 5,070,032; 5,095,344; 5, 168, 465; 5, 172, 338; 5, 198, 380; 5, 200, 959; 5, 268, 318; 5, 268, 870; 5, 272, 669; 5, 418, 752. Inne urządzenia są równieŝ opatentowane. 6

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

MULTI-CARD 24-IN-1 READER

MULTI-CARD 24-IN-1 READER MULTI-CARD 24-IN-1 READER Przewodnik Szybki start xd SDHC / MMC micro SD M2 CF MS Duo Czytnik USB kart pamięci (24-w-1) firmy Lexar jest prostym w użyciu i wszechstronnym urządzeniem umożliwiającym transfer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom Mobile Drive

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi

11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi 11269180 Pendrive (Pamięć USB) Instrukcja obsługi V1.2.6 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup pamięci USB. Niniejsza instrukcja jest pomocą w zakresie użytkowania pamięci USB oraz ma za zadanie zapoznać

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Zewnętrzne dyski przenośne StoreJet 25 Poznań 2011 Wprowadzenie... 3 Cechy... 3 Wymagania systemowe... 3 Środki ostrożności... 4 Ogólne zasady użytkowania... 4 Tworzenie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podręcznik Użytkownika GeForce FX GeForce4 Ti / MX GeForce2 Ti / MX Servodata Elektronik Sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin, tel. (081)5254319, fax. (081)5254316

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo