PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA 28 30-364 KRAKÓW tel/fax: 0-12 267 09 26, 267 09 36 ppzamek@onet.eu PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja suwiska i dbudwa drgi gminnej dz. nr 217/1 Biecz, ul. Grunwaldzka KM Nazwy i kdy - wg Wspólneg Słwnika Zamówień Publicznych (CPV) Rbty budwlane Rbty inżynieryjne i budwlane Rbty w zakresie przygtwania terenu pd budwę i rbty ziemne Rbty w zakresie zagspdarwania terenu Rbty w zakresie kształtwania terenu Usuwanie pwłki gleby Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Rbty przygtwawcze Betnwanie Zbrjenie Betnwanie bez zbrjenia Rbty knstrukcyjne z wykrzystaniem stali Rbty w zakresie stabilizacji gruntu Rbty w zakresie dwadniania gruntu Rbty dwadniające i nawierzchniwe Rbty dwadniające Budwa biektów inżynierii wdnej Usuwanie gleby Rbty w zakresie czyszczania terenu Mury prwe Rbty budwlane w zakresie kładzenia rurciągów Ogólne rbty budwlane związane z budwą rurciągów Rbty w zakresie kpania rwów Usługi wycinania drzew Fundamentwanie dróg Bitum i asfalt Materiały chdnikwe Fundamentwanie dróg Prfilwanie i zagęszczenie pdłża Rzbiórka elementów dróg Opracwanie: mgr inż. Barbara Pasternak mgr inż. Karlina Grabwska mgr inż. Janna Rękas Kraków, maj 2012

2 PRZEDMIAR ROBÓT - PROJEKT BUDOWLANY - BIECZ KSZTAŁTOWANIE TERENU Pmiary przy wykpach fundamentwych teren pagórkwaty 1700 m 3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub. warstwy d 15 cm-z przerzutem - humus bez darni 900m 2 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników krzaków zagajniki rzadkie 0,1 ha KONSTRUKCJA OPOROWA Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd czep: 0,15m 2 x (14,00+19,30)m = 5 m Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 3,61 m 2 x 30,50 m = 110,11 m 3 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. I,II,III - w gruncie kat.-i, średnica pali 350 mm 33szt. x 5,00mb = 165,00 mb Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. IV,V -w gruncie kat. IV, średnica pali 350 mm 33szt. x 2,30mb = 75,90 mb Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej wyknanie pali [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm = D ø40mm ,4 = 2024, ,06 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer. d 0.6 m Oczep żelbetwy 0,50 m x 0,60 m x (14,00+19,30)m = 9,99 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej czep żelbetwy [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm ,1 D ø16mm ,3

3 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub. 20/30 cm wyknywanymi na mkr na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15cm analgia płyta prwa 470,35 m 2 x 0,25 m = 117,60 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej płyta prwa [t] Ilść stali z zestawienia [t] Różnica [t] D ø16mm 0,98 12,97 11,99 Sączki pprzeczne i pdłużne kat. gruntu III- głęb. ułżenia 100 cm 48szt. x 0,1 = 48,0 mb Ktwy gruntwe 40/16 dł. 24,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 21,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 18,0m 34 szt. Ktwy gruntwe 52/26 dł. 15,0m 32 szt. ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer. dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb. d 1.5 m kat. gruntu I-II pd krytk krakwskie płytkie: 36,00 mb x 0,7 m x 0,4 m = 10,10 m 3 pd krytk ACO: 3,5 mb x 0,6 m x 0,4 m = 0,85 m 3 razem: 10,10+ 0,85 = 10,95 m 3 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 36,00 mb Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - ACO 300 3,5 mb STUDNIE Rbty ziemne wyknywane kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kparki pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II 7,0m x 1m ,3m x 0,36m 2 = 10,71m 3 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m 3szt.

4 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia 4szt. KANALIZACJA Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II dcinek SD-1 SD-istn.:(4,49+10,67+8,67+12,51+22,01+16,84)m 2 x 1,0 = 75,19m 3 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm 11,90 mb Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 33,77 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 75,19 0,5 2 x (11,90+33,77) = 63,77m 3 PRZEPUST POD DROGĄ Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd ściankę: 0,2m 3 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług. przewiertu d 20 m w gruntach kat. I-II 14,00 mb Budwle betnwe i żelbetwe bj. budwli d 1.0 m 3 -elementy betnwe - gurty betnwe 0,4 m 2 x 1,0 m = 0,4 m 3 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Krata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (płyta IOMB 100x75x12,5) 1,61 m 2 + 8,55 m 2 = 10,16 m 2 DRENY SKARPOWE Przewiert maszyną d wierceń pzimych, długść przewiertu d 20m rurami średnicy nminalnej 100 mm w gruntach kat. I-II - średnia długść 10m 100 mb DRENAŻ FRANCUSKI Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu III 63,00 x 2,0 x 0,7 = 88,20 m 3 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb. wykpu d 3.0 m kat. gruntu I-II 63,00m x 2,0m x 2 = 252m 2 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm 63,00 mb

5 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 2,00 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III analgia zasyp kparką 88,20 m 3 63 m x 0,5 m 2 = 56,70 m 3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Plantwanie pwierzchni skarp, dna i krny stałych przekpów, wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat. gruntu I-III 350m 2 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm 350m 2 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm 250m 2 ODBUDOWA DROGI Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 4 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie, grub. nawierzchni 3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni - wyknywane ręcznie kat. gruntu III-IV 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym gesiatka typu A 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 krtnść 10 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna - grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm (7mx30m)- tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2

6 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa górna-ddatek za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 7 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa ścieralna grub.3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat. gruntu III-IV 60 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. 30 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. - prnik kamienny 12 x 25cm 30 mb Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP 09 30mb Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu 60m 2

7 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY ZIEMNE 1 KNR /02 Pmiary przy wykpach fundamentwych -teren pagórkwaty (SST I. GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY) * 1.00 m3 2 KNR /01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub.warstwy d 15 cm-z przerzute - humus bez darni (SST II. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników i krzaków -zagajniki rzadkie (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.10 * 1.00 ha Razem: ROBOTY ZIEMNE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 1 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

8 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNR /01 Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 k -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 5.00 * 1.00 m3 2 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką pdsiębierną (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 3 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.i,ii,ii -w gruncie kat.-i,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 4 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.iv,v -w gruncie kat.iv,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 5 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 6.06 * 1.00 tna 6 KNR /01 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer.d 0.6 m - Oczep (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 m3 7 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 0.40 * 1.00 tna 8 KNR /01 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub.20 cm wyknywanymi na mkr -na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15 cm - analgia płyta prwa (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 m2 9 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) * 1.00 tna 10 KNR /01 Wyknanie elem.dwdnienia ustrjów nisących -sączki dwadniające (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 elem. 11 INDY /00 Ktwy gruntwe 52/26 dł.15m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 12 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.18m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 2 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

9 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 13 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.21m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 14 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.24m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Razem: KONSTRUKCJA OPOROWA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 3 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

10 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE 1 KNR /01 Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer.dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb.d 1.5 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) * 1.00 mb 3 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytk ACO 300 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) 3.50 * 1.00 mb Razem: ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 4 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

11 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : STUDNIE 1 KNR /03 Rbty ziemne wyknywan.kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 km -kparki pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /01 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 3.00 * 1.00 szt 3 KNRW /01 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 4.00 * 1.00 szt Razem: STUDNIE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 5 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KANALIZACJA 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 3 KNNR /06 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 4 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: KANALIZACJA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 6 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

13 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : PRZEPUST 1 KNR /01 Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl.d 1 km -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.20 * 1.00 m3 2 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług.przewiertu d 20 m w gruntach kat.i-ii (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 mb 3 KNNR /05 Pdłża betnwe i umcnienia skarp przy wyltach kanałów -umcnienie skarpy (SST VI BETON NIEKONSTRUKCYJNY) 0.40 * 1.00 m3 4 KNR /01 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Kr ata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 m2 Razem: PRZEPUST Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 7 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

14 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENY SKARPOWE 1 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych dług.przewiertu d 20 m rurami średn.nmin -100 mm w gruntach kat.i-ii - średnia długść 10m (SST X. DRENAŻ SKARPOWY WYKONANY METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO) * 1.00 mb Razem: DRENY SKARPOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 8 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

15 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENAŻ FRANCUSKI 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /01 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb.wykpu d 3.0 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) * 1.00 mb 4 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) 2.00 * 1.00 mb 5 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: DRENAŻ FRANCUSKI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 9 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

16 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 KNR /01 Plantwanie pwierzchni skarp,dna i krny stałych przekpów,wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat.gruntu I-III (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 2 KNR /01 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /02 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gru ncie kat.i-ii z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm * 1.00 m2 Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 10 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

17 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODBUDOWA DROGI 1 KNR /05 Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm (7mx30m (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 4.00 m2 2 KNR /01 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie,grub.nawierzchni 3 cm (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 2.00 m2 3 KNR /02 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni -wyknywan ręcznie kat.gruntu III-IV (SST XVI. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA W KORYCIE) * 1.00 m2 4 KNR /01 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym (8mx30m)- gesiatka typu A * 1.00 m2 5 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 6 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 7 KNR /06 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * m2 8 KNR /07 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm (7mx30m) - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 9 KNR /08 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa górna-ddate za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 7.00 m2 10 KNR /01 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 11 KNR /02 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 11 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

18 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 12 KNR /05 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa ścieralna grub.3 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 13 KNR /06 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 14 KNR /04 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat.gruntu III-IV (SS XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 16 KSNR /04 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 17 KSNR /03 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. - prnik kamienny 12 x 25cm (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 18 KSNR /01 Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP - 09 (SST XXI. LINIOWE STALOWE BARIERY OCHRONNE) * 1.00 mb 19 KNR /03 Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 Razem: ODBUDOWA DROGI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 12 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Zlecenidawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanwicach 47-470 Krzanwice, ul. 15 Grudnia 5 Wyknawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijwska 16a Rk załżenia 1951 PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2 Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNNR 1 0209 /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię biernymi na odkład -o poj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II 88.20 * 1.00 m3 2 KNR 210 0405 /01 Wykonanie pali

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe:

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe: Adnotacje urzędowe: Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Jednostka projektowa: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Budowa: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: : Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych /

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych / Nr sprawy SE.261.2015 Zał. do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY / tabela elementów rozliczeniowych / Przebudowa drogi powiatowej nr 1206K Jaksice do drogi krajowej nr 7, na odc. od km 0+000 do km 2+752, dł. 2,752km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł.240,0m i szerokości 4,5m ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : ETAP III- od 0+186,0 do 0+592,61 o długości 406,61m ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Data: 2008-10-13 Budowa: BUDOWA PARKINGU, BUDOWA ODWODNIENIA Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87

inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 1 inŝ. Janina Krystyna Morylowska 20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 5/45 tel./fax. 742-66-62 tel. kom. 0606 26 10 87 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 852 Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313. 2014-12-15 inż Stanislaw Sowa...

Przedmiar robót. Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313. 2014-12-15 inż Stanislaw Sowa... Przedmiar robót odbudową korpusu drogi Gminnej Frycowa - Popradowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3) Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313 Data opracowania: Kosztorys opracowany

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY UL. STRZELECKIEJ INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃ- CA W KOŹMINIE WLKP. Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ZADANIE 2, ETAP 2A Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Data: 2008-03-16 Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r.

Przedmiar robót. Kosztorys spotrządzono dnia 02.11. 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jaziorem Borzyszkowskim - V etap Gmina Lipnica, ul. Słomińskiego 19, 77-130

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1. Roboty pomiarowe. SST D-01.01.01. PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,11 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 173542-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kazimierza Wielka Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. FUH "PROJ-BUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73

PRZEDMIAR ROBÓT. FUH PROJ-BUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73 FUH "PROJ-BUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45232452-5 Roboty odwadniające 45342000-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant...

Przedmiar robót. 2013-12-28 Grzegorz Gawlik, kosztorysant... Przedmiar robót Budowa: Remont kanalizacji deszczowej - ETAP Ia Nazwa obiektu lub robót: Gimnazjum nr4 i Szkoła Podstawowa nr4 Lokalizacja: Knurów uljana Kilińskiego 6 Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00%

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00% Przedmiar Data: 2010-02-03 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45122000-8 Próbne wykopy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 422400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 4000000-7 Roboty budowlane 40000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 200 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Ul. Piłsudskiego 2 w Cz. Dunajcu KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie ADRES INWESTYCJI : odcinek drogi od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE Budowa GOŁUCHOW DZ. 2034/1, ul. Biberona Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Tolkmicko Obiekt : Remont dróg wiejskich Adres : 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Inwestor : Gmina Tolkmicko 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Przedmiar robót Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Data: 2013-06-14 Budowa: Roboty ogólnobudowlane Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : ROBOTY DROGOWE O b i e k t : Przepust Remont przepustu średnicy 2x150 cm w km 3+040 drogi powiatowej Kod CPV : 45233220-7,44132000-4 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym km 02 lub górskim. Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT. Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT Temat : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA Grupa robót: Klasy robót:: Kategorie robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

Bardziej szczegółowo