PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA 28 30-364 KRAKÓW tel/fax: 0-12 267 09 26, 267 09 36 ppzamek@onet.eu PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja suwiska i dbudwa drgi gminnej dz. nr 217/1 Biecz, ul. Grunwaldzka KM Nazwy i kdy - wg Wspólneg Słwnika Zamówień Publicznych (CPV) Rbty budwlane Rbty inżynieryjne i budwlane Rbty w zakresie przygtwania terenu pd budwę i rbty ziemne Rbty w zakresie zagspdarwania terenu Rbty w zakresie kształtwania terenu Usuwanie pwłki gleby Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Rbty przygtwawcze Betnwanie Zbrjenie Betnwanie bez zbrjenia Rbty knstrukcyjne z wykrzystaniem stali Rbty w zakresie stabilizacji gruntu Rbty w zakresie dwadniania gruntu Rbty dwadniające i nawierzchniwe Rbty dwadniające Budwa biektów inżynierii wdnej Usuwanie gleby Rbty w zakresie czyszczania terenu Mury prwe Rbty budwlane w zakresie kładzenia rurciągów Ogólne rbty budwlane związane z budwą rurciągów Rbty w zakresie kpania rwów Usługi wycinania drzew Fundamentwanie dróg Bitum i asfalt Materiały chdnikwe Fundamentwanie dróg Prfilwanie i zagęszczenie pdłża Rzbiórka elementów dróg Opracwanie: mgr inż. Barbara Pasternak mgr inż. Karlina Grabwska mgr inż. Janna Rękas Kraków, maj 2012

2 PRZEDMIAR ROBÓT - PROJEKT BUDOWLANY - BIECZ KSZTAŁTOWANIE TERENU Pmiary przy wykpach fundamentwych teren pagórkwaty 1700 m 3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub. warstwy d 15 cm-z przerzutem - humus bez darni 900m 2 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników krzaków zagajniki rzadkie 0,1 ha KONSTRUKCJA OPOROWA Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd czep: 0,15m 2 x (14,00+19,30)m = 5 m Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 3,61 m 2 x 30,50 m = 110,11 m 3 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. I,II,III - w gruncie kat.-i, średnica pali 350 mm 33szt. x 5,00mb = 165,00 mb Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. IV,V -w gruncie kat. IV, średnica pali 350 mm 33szt. x 2,30mb = 75,90 mb Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej wyknanie pali [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm = D ø40mm ,4 = 2024, ,06 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer. d 0.6 m Oczep żelbetwy 0,50 m x 0,60 m x (14,00+19,30)m = 9,99 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej czep żelbetwy [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm ,1 D ø16mm ,3

3 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub. 20/30 cm wyknywanymi na mkr na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15cm analgia płyta prwa 470,35 m 2 x 0,25 m = 117,60 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej płyta prwa [t] Ilść stali z zestawienia [t] Różnica [t] D ø16mm 0,98 12,97 11,99 Sączki pprzeczne i pdłużne kat. gruntu III- głęb. ułżenia 100 cm 48szt. x 0,1 = 48,0 mb Ktwy gruntwe 40/16 dł. 24,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 21,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 18,0m 34 szt. Ktwy gruntwe 52/26 dł. 15,0m 32 szt. ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer. dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb. d 1.5 m kat. gruntu I-II pd krytk krakwskie płytkie: 36,00 mb x 0,7 m x 0,4 m = 10,10 m 3 pd krytk ACO: 3,5 mb x 0,6 m x 0,4 m = 0,85 m 3 razem: 10,10+ 0,85 = 10,95 m 3 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 36,00 mb Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - ACO 300 3,5 mb STUDNIE Rbty ziemne wyknywane kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kparki pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II 7,0m x 1m ,3m x 0,36m 2 = 10,71m 3 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m 3szt.

4 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia 4szt. KANALIZACJA Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II dcinek SD-1 SD-istn.:(4,49+10,67+8,67+12,51+22,01+16,84)m 2 x 1,0 = 75,19m 3 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm 11,90 mb Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 33,77 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 75,19 0,5 2 x (11,90+33,77) = 63,77m 3 PRZEPUST POD DROGĄ Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd ściankę: 0,2m 3 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług. przewiertu d 20 m w gruntach kat. I-II 14,00 mb Budwle betnwe i żelbetwe bj. budwli d 1.0 m 3 -elementy betnwe - gurty betnwe 0,4 m 2 x 1,0 m = 0,4 m 3 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Krata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (płyta IOMB 100x75x12,5) 1,61 m 2 + 8,55 m 2 = 10,16 m 2 DRENY SKARPOWE Przewiert maszyną d wierceń pzimych, długść przewiertu d 20m rurami średnicy nminalnej 100 mm w gruntach kat. I-II - średnia długść 10m 100 mb DRENAŻ FRANCUSKI Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu III 63,00 x 2,0 x 0,7 = 88,20 m 3 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb. wykpu d 3.0 m kat. gruntu I-II 63,00m x 2,0m x 2 = 252m 2 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm 63,00 mb

5 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 2,00 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III analgia zasyp kparką 88,20 m 3 63 m x 0,5 m 2 = 56,70 m 3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Plantwanie pwierzchni skarp, dna i krny stałych przekpów, wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat. gruntu I-III 350m 2 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm 350m 2 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm 250m 2 ODBUDOWA DROGI Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 4 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie, grub. nawierzchni 3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni - wyknywane ręcznie kat. gruntu III-IV 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym gesiatka typu A 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 krtnść 10 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna - grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm (7mx30m)- tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2

6 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa górna-ddatek za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 7 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa ścieralna grub.3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat. gruntu III-IV 60 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. 30 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. - prnik kamienny 12 x 25cm 30 mb Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP 09 30mb Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu 60m 2

7 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY ZIEMNE 1 KNR /02 Pmiary przy wykpach fundamentwych -teren pagórkwaty (SST I. GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY) * 1.00 m3 2 KNR /01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub.warstwy d 15 cm-z przerzute - humus bez darni (SST II. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników i krzaków -zagajniki rzadkie (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.10 * 1.00 ha Razem: ROBOTY ZIEMNE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 1 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

8 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNR /01 Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 k -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 5.00 * 1.00 m3 2 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką pdsiębierną (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 3 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.i,ii,ii -w gruncie kat.-i,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 4 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.iv,v -w gruncie kat.iv,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 5 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 6.06 * 1.00 tna 6 KNR /01 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer.d 0.6 m - Oczep (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 m3 7 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 0.40 * 1.00 tna 8 KNR /01 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub.20 cm wyknywanymi na mkr -na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15 cm - analgia płyta prwa (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 m2 9 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) * 1.00 tna 10 KNR /01 Wyknanie elem.dwdnienia ustrjów nisących -sączki dwadniające (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 elem. 11 INDY /00 Ktwy gruntwe 52/26 dł.15m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 12 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.18m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 2 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

9 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 13 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.21m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 14 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.24m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Razem: KONSTRUKCJA OPOROWA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 3 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

10 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE 1 KNR /01 Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer.dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb.d 1.5 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) * 1.00 mb 3 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytk ACO 300 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) 3.50 * 1.00 mb Razem: ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 4 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

11 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : STUDNIE 1 KNR /03 Rbty ziemne wyknywan.kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 km -kparki pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /01 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 3.00 * 1.00 szt 3 KNRW /01 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 4.00 * 1.00 szt Razem: STUDNIE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 5 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KANALIZACJA 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 3 KNNR /06 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 4 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: KANALIZACJA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 6 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

13 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : PRZEPUST 1 KNR /01 Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl.d 1 km -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.20 * 1.00 m3 2 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług.przewiertu d 20 m w gruntach kat.i-ii (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 mb 3 KNNR /05 Pdłża betnwe i umcnienia skarp przy wyltach kanałów -umcnienie skarpy (SST VI BETON NIEKONSTRUKCYJNY) 0.40 * 1.00 m3 4 KNR /01 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Kr ata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 m2 Razem: PRZEPUST Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 7 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

14 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENY SKARPOWE 1 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych dług.przewiertu d 20 m rurami średn.nmin -100 mm w gruntach kat.i-ii - średnia długść 10m (SST X. DRENAŻ SKARPOWY WYKONANY METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO) * 1.00 mb Razem: DRENY SKARPOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 8 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

15 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENAŻ FRANCUSKI 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /01 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb.wykpu d 3.0 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) * 1.00 mb 4 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) 2.00 * 1.00 mb 5 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: DRENAŻ FRANCUSKI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 9 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

16 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 KNR /01 Plantwanie pwierzchni skarp,dna i krny stałych przekpów,wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat.gruntu I-III (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 2 KNR /01 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /02 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gru ncie kat.i-ii z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm * 1.00 m2 Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 10 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

17 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODBUDOWA DROGI 1 KNR /05 Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm (7mx30m (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 4.00 m2 2 KNR /01 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie,grub.nawierzchni 3 cm (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 2.00 m2 3 KNR /02 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni -wyknywan ręcznie kat.gruntu III-IV (SST XVI. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA W KORYCIE) * 1.00 m2 4 KNR /01 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym (8mx30m)- gesiatka typu A * 1.00 m2 5 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 6 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 7 KNR /06 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * m2 8 KNR /07 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm (7mx30m) - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 9 KNR /08 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa górna-ddate za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 7.00 m2 10 KNR /01 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 11 KNR /02 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 11 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

18 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 12 KNR /05 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa ścieralna grub.3 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 13 KNR /06 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 14 KNR /04 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat.gruntu III-IV (SS XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 16 KSNR /04 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 17 KSNR /03 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. - prnik kamienny 12 x 25cm (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 18 KSNR /01 Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP - 09 (SST XXI. LINIOWE STALOWE BARIERY OCHRONNE) * 1.00 mb 19 KNR /03 Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 Razem: ODBUDOWA DROGI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 12 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Zlecenidawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanwicach 47-470 Krzanwice, ul. 15 Grudnia 5 Wyknawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijwska 16a Rk załżenia 1951 PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2

8 KNR 911 0402 /02 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami -wys.układanej geokraty 10 cm 228.00 * 1.00 m2 Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNNR 1 0209 /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię biernymi na odkład -o poj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II 88.20 * 1.00 m3 2 KNR 210 0405 /01 Wykonanie pali

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335

Przedmiar robót. rowy odkryte i zakryte 0,3115 0,3115 kanał deszczowy 0,0335 0,0335 Data utworzenia: 2012-06-24 Budowa odwodnienia wsi Dłużniewo Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Ilość robót

Przedmiar Robót. Ilość robót Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Mała - Zagórze na długości 545 mb Lp Zakres robót Jednostka 1. Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58

Przedmiar robót etap I od km do km 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 Przedmiar robót etap I od km 0+000 do km 0+930,58 Dział nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

STABLIZACJA OSUWISKA W KM DROGI POWIATOWEJ NR 2001 ROGI-LUBATOWA NA TERENIE GMINY IWONICZ ZDRÓJ. Przedmiar

STABLIZACJA OSUWISKA W KM DROGI POWIATOWEJ NR 2001 ROGI-LUBATOWA NA TERENIE GMINY IWONICZ ZDRÓJ. Przedmiar STABLIZACJA OSUWISKA W KM 6+050 DROGI POWIATOWEJ NR 2001 ROGI-LUBATOWA NA TERENIE GMINY IWONICZ ZDRÓJ Przedmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 KNR 201/119/4 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej

Przedmiar robót. Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 5736) strona nr: 1. Podstawa ceny jednostkowej strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Czarną Przemszą w ciągu drogi powiatowej nr 1 Rozdział BRANŻA MOSTOWA 1.1 Grupa STWiOR: roboty przygotowawcze 1.1.1 Element roboty przygotowawcze 1.1.1.1 Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych gruntowych wraz z robotami towarzyszącymi

KOSZTORYS OFERTOWY. Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych gruntowych wraz z robotami towarzyszącymi KOSZTORYS OFERTOWY Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych gruntowych wraz z robotami towarzyszącymi Kod Jednostka Cena Cena Wyszczególnienie elementów Lp. pozycji jednostk jednostko wartość podatek Wartość

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 Roboty przygotowawcze

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze KNR -0 0- d. 0 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych m 90 Razem dział: Roboty przygotowawcze Wykonanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski. ul. Świętego Ducha 5B/10, Szczecin

KOSZTORYS OFERTOWY. Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski. ul. Świętego Ducha 5B/10, Szczecin Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski ul. Świętego Ducha 5B/10, 70-205 Szczecin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi i chodnika z kostki betonowej (ulica Kaczeńcowa) w m. Dobra. KOD CVP

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. 1 2 3 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KNR 2-01 0119- KNR AT- 0101-01 KNR AT- 0101- KNR 2-31 - + kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe:

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe: Adnotacje urzędowe: Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Jednostka projektowa: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej

Przedmiar robót. Przebudowa drogi leśnej. Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Mikołów sierpień, 2013 r. Przedmiar robót TEMAT ZADANIA: Przebudowa drogi leśnej Zakres - etap I - bez trasy rowerowej Kod Słownika Zamówień: 45233000-9 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek Myrcik str 1 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT 115-07-200 CPV: 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów Nazwa robót: Odbudowa drogi w miejscowości Uniegoszcz dz. nr 96/4 (0+000 0+675) [intensywne opady

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ROZDZIAŁU WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA BIECZ Budowa: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: i kanalizacja deszczowa Adres obiektu budowlanego: 34-470 Czarny Dunajec Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Czarny Dunajec ul Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: : Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Adres Inwestycji: 36-200 Brzozów, ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych 1 KNR 2-01 0119- robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.65 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+771 km 13+853

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Strona 1 pieczęć oferenta TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ISTEBNEJ ZAOLZIU Cena Wartość Poz. Podstawa Opis robót Jedn. Ilość jednost. robót koszt.

Bardziej szczegółowo

1.1 D ROBOTY POMIAROWE 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D

1.1 D ROBOTY POMIAROWE 1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D Kosztorysowanie FORTE 3.0 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6905 PARZEŃ KAMIONKI - STARA BIAŁA GRANICA MIASTA PŁOCK ETAP I na odcinku od granicy Miasta Płocka do ul. Kmicica

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe Opracował : inŝ.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ UL. PĘTKOWICKA, LEŚNICTWO BIAŁA Kod CPV : 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót ul. Jana Pawła II od 0+090 do 0+820 - sama jezdnia + kanalizacja deszczowa z wpustami Tabela robót Lp Dział nr. Przebudowa jezdni KNNR 0-0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych /

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych / Nr sprawy SE.261.2015 Zał. do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY / tabela elementów rozliczeniowych / Przebudowa drogi powiatowej nr 1206K Jaksice do drogi krajowej nr 7, na odc. od km 0+000 do km 2+752, dł. 2,752km

Bardziej szczegółowo

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna

GMINA BALIGRÓD EGZEMPLARZ 1. MK MOSTY Krzysztof Mac. Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km Droga gminna MK MOSTY Krzysztof Mac 35 056 Rzeszów ul. Długosza 6/21 ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA BALIGRÓD Odbudowa drogi gminnej nr 690 ulica Kościuszki, km 0+000 0+420 Droga gminna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB.

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. Kosztorys ofertowy DROGI GMINNEJ NR 111714L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO MOSTU. Budowa: DROGA GMINNA NR 111714L Zamawiający: GMINA SUSIEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Remonty bieżące dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających

Remonty bieżące dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SST Remonty bieżące dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających 1 D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo