PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK. UL.ŚW.JACKA 28 30-364 KRAKÓW tel/fax: 0-12 267 09 26, 267 09 36 ppzamek@onet.eu PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK UL.ŚW.JACKA KRAKÓW tel/fax: , PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja suwiska i dbudwa drgi gminnej dz. nr 217/1 Biecz, ul. Grunwaldzka KM Nazwy i kdy - wg Wspólneg Słwnika Zamówień Publicznych (CPV) Rbty budwlane Rbty inżynieryjne i budwlane Rbty w zakresie przygtwania terenu pd budwę i rbty ziemne Rbty w zakresie zagspdarwania terenu Rbty w zakresie kształtwania terenu Usuwanie pwłki gleby Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Rbty przygtwawcze Betnwanie Zbrjenie Betnwanie bez zbrjenia Rbty knstrukcyjne z wykrzystaniem stali Rbty w zakresie stabilizacji gruntu Rbty w zakresie dwadniania gruntu Rbty dwadniające i nawierzchniwe Rbty dwadniające Budwa biektów inżynierii wdnej Usuwanie gleby Rbty w zakresie czyszczania terenu Mury prwe Rbty budwlane w zakresie kładzenia rurciągów Ogólne rbty budwlane związane z budwą rurciągów Rbty w zakresie kpania rwów Usługi wycinania drzew Fundamentwanie dróg Bitum i asfalt Materiały chdnikwe Fundamentwanie dróg Prfilwanie i zagęszczenie pdłża Rzbiórka elementów dróg Opracwanie: mgr inż. Barbara Pasternak mgr inż. Karlina Grabwska mgr inż. Janna Rękas Kraków, maj 2012

2 PRZEDMIAR ROBÓT - PROJEKT BUDOWLANY - BIECZ KSZTAŁTOWANIE TERENU Pmiary przy wykpach fundamentwych teren pagórkwaty 1700 m 3 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub. warstwy d 15 cm-z przerzutem - humus bez darni 900m 2 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników krzaków zagajniki rzadkie 0,1 ha KONSTRUKCJA OPOROWA Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd czep: 0,15m 2 x (14,00+19,30)m = 5 m Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 3,61 m 2 x 30,50 m = 110,11 m 3 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. I,II,III - w gruncie kat.-i, średnica pali 350 mm 33szt. x 5,00mb = 165,00 mb Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat. IV,V -w gruncie kat. IV, średnica pali 350 mm 33szt. x 2,30mb = 75,90 mb Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej wyknanie pali [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm = D ø40mm ,4 = 2024, ,06 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer. d 0.6 m Oczep żelbetwy 0,50 m x 0,60 m x (14,00+19,30)m = 9,99 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej czep żelbetwy [kg] Ilść stali z zestawienia [kg] Różnica [t] D ø10mm ,1 D ø16mm ,3

3 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub. 20/30 cm wyknywanymi na mkr na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15cm analgia płyta prwa 470,35 m 2 x 0,25 m = 117,60 m 3 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi uzupełnienie wynikające z zestawienia stali: Średnica zbrjenia Ilść stali z pzycji ksztryswej płyta prwa [t] Ilść stali z zestawienia [t] Różnica [t] D ø16mm 0,98 12,97 11,99 Sączki pprzeczne i pdłużne kat. gruntu III- głęb. ułżenia 100 cm 48szt. x 0,1 = 48,0 mb Ktwy gruntwe 40/16 dł. 24,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 21,0m 33 szt. Ktwy gruntwe 40/16 dł. 18,0m 34 szt. Ktwy gruntwe 52/26 dł. 15,0m 32 szt. ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer. dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb. d 1.5 m kat. gruntu I-II pd krytk krakwskie płytkie: 36,00 mb x 0,7 m x 0,4 m = 10,10 m 3 pd krytk ACO: 3,5 mb x 0,6 m x 0,4 m = 0,85 m 3 razem: 10,10+ 0,85 = 10,95 m 3 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 36,00 mb Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (krytkami żelbetwymi) - sadzenie elem. na ławie z pspółki lub piasku - ACO 300 3,5 mb STUDNIE Rbty ziemne wyknywane kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl. d 1 km -kparki pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II 7,0m x 1m ,3m x 0,36m 2 = 10,71m 3 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m 3szt.

4 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia 4szt. KANALIZACJA Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-II dcinek SD-1 SD-istn.:(4,49+10,67+8,67+12,51+22,01+16,84)m 2 x 1,0 = 75,19m 3 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm 11,90 mb Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 33,77 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III - analgia zasyp kparką 75,19 0,5 2 x (11,90+33,77) = 63,77m 3 PRZEPUST POD DROGĄ Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl. d 1 km -kat. gruntu I-II wykp pd ściankę: 0,2m 3 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług. przewiertu d 20 m w gruntach kat. I-II 14,00 mb Budwle betnwe i żelbetwe bj. budwli d 1.0 m 3 -elementy betnwe - gurty betnwe 0,4 m 2 x 1,0 m = 0,4 m 3 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Krata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (płyta IOMB 100x75x12,5) 1,61 m 2 + 8,55 m 2 = 10,16 m 2 DRENY SKARPOWE Przewiert maszyną d wierceń pzimych, długść przewiertu d 20m rurami średnicy nminalnej 100 mm w gruntach kat. I-II - średnia długść 10m 100 mb DRENAŻ FRANCUSKI Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsiębiernymi na dkład - pj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu III 63,00 x 2,0 x 0,7 = 88,20 m 3 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb. wykpu d 3.0 m kat. gruntu I-II 63,00m x 2,0m x 2 = 252m 2 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm 63,00 mb

5 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm 2,00 mb Zasypywanie wykpów spycharkami. przemieszczenie gruntu na dl. d 10 m -kat. gruntu I-III analgia zasyp kparką 88,20 m 3 63 m x 0,5 m 2 = 56,70 m 3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Plantwanie pwierzchni skarp, dna i krny stałych przekpów, wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat. gruntu I-III 350m 2 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm 350m 2 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm 250m 2 ODBUDOWA DROGI Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 4 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie, grub. nawierzchni 3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni - wyknywane ręcznie kat. gruntu III-IV 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym gesiatka typu A 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna - grub. warstwy p zagęszczeniu 15 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm 8,0 m x 30,0 m = 240 m 2 krtnść 10 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna - grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm (7mx30m)- tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2

6 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych, warstwa górna-ddatek za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 7 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, warstwa ścieralna grub.3 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gryswych -asfaltwa, ddatek za każdy dalszy 1 cm 7,0 m x 30,0 m = 210 m 2 krtnść 2 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat. gruntu III-IV 60 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. 30 mb Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm, ława betnwa, pdsypka cementw - piask. - prnik kamienny 12 x 25cm 30 mb Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP 09 30mb Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub. warstwy p zagęszczeniu 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu 60m 2

7 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY ZIEMNE 1 KNR /02 Pmiary przy wykpach fundamentwych -teren pagórkwaty (SST I. GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY) * 1.00 m3 2 KNR /01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urdzajnej (humusu) grub.warstwy d 15 cm-z przerzute - humus bez darni (SST II. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Ręczne ścinanie i karczwanie zagajników i krzaków -zagajniki rzadkie (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.10 * 1.00 ha Razem: ROBOTY ZIEMNE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 1 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

8 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KONSTRUKCJA OPOROWA 1 KNR /01 Ręczne rbty ziemne z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 k -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 5.00 * 1.00 m3 2 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką pdsiębierną (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 3 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.i,ii,ii -w gruncie kat.-i,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 4 KNR /02 Wyknanie pali Wlfshltza - analgia CFA - jedną klumną rur w gruncie kat.iv,v -w gruncie kat.iv,średn.pali 350 mm (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 mb 5 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 6.06 * 1.00 tna 6 KNR /01 Ławy fundamentwe żelbetwe -prstkątne szer.d 0.6 m - Oczep (SST IX. PALE WIERCONE Z OCZEPEM ŻELBETOWYM) * 1.00 m3 7 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) 0.40 * 1.00 tna 8 KNR /01 Mechaniczne umcnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetwymi grub.20 cm wyknywanymi na mkr -na pdbudwie z chudeg betnu grub. 15 cm - analgia płyta prwa (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 m2 9 KNR /04 Przygtwanie i mntaż zbrjenia knstrukcji żelbetwych knstrukcji mnlitycznych budwli-prętami stalwymi krągłymi żebrwanymi (SST V. STAL ZBROJENIOWA) * 1.00 tna 10 KNR /01 Wyknanie elem.dwdnienia ustrjów nisących -sączki dwadniające (SST VII. PŁYTA OPOROWA) * 1.00 elem. 11 INDY /00 Ktwy gruntwe 52/26 dł.15m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 12 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.18m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 2 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

9 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 13 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.21m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt 14 INDY /00 Ktwy gruntwe 40/16 dł.24m (SST VIII. KOTWY GRUNTOWE - ŻERDZIE TYPU TITAN, GONAR LU PODOBNE) * 1.00 szt Razem: KONSTRUKCJA OPOROWA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 3 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

10 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE 1 KNR /01 Wykpy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer.dna d 1.5 m ze złżeniem urbku na dkład -wykpy głęb.d 1.5 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytka krakwskie płytkie 450x377 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) * 1.00 mb 3 KNR /02 Umcnienie rwów elementami prefabrykwanymi (kry tkami żelbetwymi) -sadzenie elem.na ławie z pspółki lub piasku - krytk ACO 300 (SST XIV. KORYTA POWIERZCHNIOWE I ODWODNIENIA LINIOWE) 3.50 * 1.00 mb Razem: ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 4 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

11 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : STUDNIE 1 KNR /03 Rbty ziemne wyknywan.kparkami pdsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3 z transprtem urbku samchdami samwyładwczymi na dl.d 1 km -kparki pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /01 Studnie rewizyjne z kręgów betnwych w gtwym wykpie - średn.1000 mm i głęb.3 m (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 3.00 * 1.00 szt 3 KNRW /01 Studzienki kanalizacyjne systemwe "Vawin" średn.600 mm -zamknięcie stżkiem betnwym z wpustem ulicznym D400 - analgia (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) 4.00 * 1.00 szt Razem: STUDNIE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 5 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : KANALIZACJA 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 3 KNNR /06 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.400 mm (SST XII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO) * 1.00 mb 4 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: KANALIZACJA Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 6 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

13 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : PRZEPUST 1 KNR /01 Ręczne wykpy fundamentwe z transprtem urbku samchdami skrzyniwymi na dl.d 1 km -kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) 0.20 * 1.00 m3 2 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych WP 30/60 rurami średn.nmin mm dług.przewiertu d 20 m w gruntach kat.i-ii (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 mb 3 KNNR /05 Pdłża betnwe i umcnienia skarp przy wyltach kanałów -umcnienie skarpy (SST VI BETON NIEKONSTRUKCYJNY) 0.40 * 1.00 m3 4 KNR /01 Wyknanie ubezpieczenia płytami ażurwymi typu "Kr ata" -krata mała wymiary elem.90*60*10 cm - analgia (SST XIII. KANALIZACJA DESZCZOWA WYKONANA METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERU STEROWANEGO Z WLOTEM ORAZ UMOCNIENIEM ROWU) * 1.00 m2 Razem: PRZEPUST Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 7 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

14 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENY SKARPOWE 1 KNR /01 Przewierty maszyną d wierceń pzimych dług.przewiertu d 20 m rurami średn.nmin -100 mm w gruntach kat.i-ii - średnia długść 10m (SST X. DRENAŻ SKARPOWY WYKONANY METODĄ HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO) * 1.00 mb Razem: DRENY SKARPOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 8 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

15 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : DRENAŻ FRANCUSKI 1 KNNR /03 Wykpy raz przekpy wyknywane kparkami przedsię biernymi na dkład - pj.łyżki 0.25 m3 kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 2 KNR /01 Pełne umcnienie pinwych ścian wykpów liniwych balami drewnianymi w gruntach nawdninych wraz z rzbiórką -głęb.wykpu d 3.0 m kat.gruntu I-II (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /03 Drenaż krytkwy (francuski) w gruncie suchym lub nrmalnej wilgtnści z winięciem gewłókniną - przekrju rwka drenażweg 40*100 cm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) * 1.00 mb 4 KNNR /03 Kanały z rur PVC łączne na wcisk - średn.zewn.200 mm (SST XI. DRENAŻ FRANCUSKI) 2.00 * 1.00 mb 5 KNR /01 Zasypywanie wykpów spycharkami.przemieszczenie gr untu na dl.d 10 m -kat.gruntu I-III - analgia zasyp kparką (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m3 Razem: DRENAŻ FRANCUSKI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 9 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

16 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 KNR /01 Plantwanie pwierzchni skarp,dna i krny stałych przekpów,wykpów i nasypów (brbienie na czyst) plantwanie skarp i dna wykpów wyknywanych-ręcznie kat.gruntu I-III (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 2 KNR /01 Humuswanie i bsianie skarp humuswanie skarp z bsianiem-przy grub. warstwy humusu 5 cm (SST III. ROBOTY ZIEMNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU) * 1.00 m2 3 KNR /02 Przygtwanie terenu pd bsadzenie kwiatwe w gru ncie kat.i-ii z wymianą gleby rdzimej warstwą ziemi- grub.10 cm * 1.00 m2 Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 10 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

17 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót Element : ODBUDOWA DROGI 1 KNR /05 Rzebranie pdbudwy z kruszywa kamienneg ręcznie, grubść pdbudwy 15 cm (7mx30m (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 4.00 m2 2 KNR /01 Rzebranie nawierzchni z mieszanek mineraln- bitumicznych -ręcznie,grub.nawierzchni 3 cm (SST XV. ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG) * 2.00 m2 3 KNR /02 Prfilwanie i zagęszczanie pdłża pd warstwy knstrukcyjne nawierzchni -wyknywan ręcznie kat.gruntu III-IV (SST XVI. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA W KORYCIE) * 1.00 m2 4 KNR /01 Wzmacnianie pdłża gruntweg gesiatkami i gewłókninami na gruntach - umiarkwanej nśnści spsbem mechanicznym (8mx30m)- gesiatka typu A * 1.00 m2 5 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw, tłuczeń,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm - kruszyw naturalne srtwane 5-25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 6 KNR /05 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-grub.warstwy p zagęszczeniu 15 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 7 KNR /06 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa dlna-ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * m2 8 KNR /07 Pdbudwy z kruszyw naturalnych, tłuczeń, warstwa górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm (7mx30m) - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 1.00 m2 9 KNR /08 Pdbudwy z kruszyw naturalnych lub łamanych z kruszyw łamanych,warstwa górna-ddate za każdy dalszy 1 cm - tłuczeń kamienny srtwany klinwany klińcem kamiennym 5/25mm (SST XVII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) * 7.00 m2 10 KNR /01 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa wiążąca grub.4 cm -warstwa wiążąca z betnu asfaltweg (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 11 KNR /02 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 11 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

18 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK Pzycja Katalg Tabl/Kl Opis rbót 12 KNR /05 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,warstwa ścieralna grub.3 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 13 KNR /06 Nawierzchnie z mieszanek mineraln-bitumicznych gr yswych -asfaltwa,ddatek za każdy dalszy 1 cm (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 2.00 m2 14 KNR /04 Rwki pd krawężniki i ławy krawężnikwe -rwki wym.30*30 cm kat.gruntu III-IV (SS XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 16 KSNR /04 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-20*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 17 KSNR /03 Krawężniki betnwe i kamienne z wyknywaniem ław betnwe wystające wymiarach-15*30 cm,ława betnwa,pdsypka-cementw-piask. - prnik kamienny 12 x 25cm (SST XVIII. KRAWĘŻNIKI BETONOWE) * 1.00 mb 18 KSNR /01 Bariery chrnne stalwe -bariery 1-strnne masie 24 kg/m - bariera typu SP - 09 (SST XXI. LINIOWE STALOWE BARIERY OCHRONNE) * 1.00 mb 19 KNR /03 Nawierzchnie z żużla paleniskweg warstwa jezdni górna-grub.warstwy p zagęszczeni 8 cm - analgia wyknanie pbczy z destruktu (SST XIX. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH NA GORĄCO) * 1.00 m2 Razem: ODBUDOWA DROGI Ksztrys: PROJEKT BUDOWLANY - Biecz strna 12 z 12 ABAK - Prgram Ksztrysujący. Licencja nr dla: ZAMEK

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1 INWESTOR : MOSiR ADRES INWESTORA : Brzeg, ul. Korfantego nr 34 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

170,00mb w miejscowości Wilczyce. Numer ogłoszenia: 101170-2015; data zamieszczenia: 30.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74804-2015 z dnia 2015-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wilczyce 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie, przebudowie dróg

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo