Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne"

Transkrypt

1 Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne

2 Skąd pomysł prezentacji? - Ponad 70% absolwentów Wydziałów Budownictwa trafia do pracy w biurach projektowych lub wykonawców robót budowlanych - Większość z nich jest odpowiedzialna i uczestniczy w pracach związanych ze specyfikowaniem, kosztorysowaniem i składaniem zamówień Specyfikacja - zbiór wszystkich istotnych wymagań dotyczących właściwości zarówno mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego. Za prawidłowo przedłożoną producentowi betonu specyfikację odpowiedzialny jest wykonawca robót (odbiorca betonu). Wykonawca ten składając zamówienie lub przedkładając zapytanie, specyfikuje beton na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez projektanta.

3 Co to znaczy zrobić dobry beton? Producent łatwy do zadozowania składników betonu (ilość kruszyw, spoiw, domieszek) łatwy do wymieszania (homogenizacji) składników (minimalizacja czasu mieszania z uwagi na możliwości uzyskiwania maksymalnej wydajności węzła betoniarskiego) łatwy do uzyskania właściwości specjalnych (np. stopnia napowietrzenia) łatwy do transportu (konsystencja, utrzymanie wymaganego napowietrzenia) łatwy do pompowania Wykonawca łatwy do transportu w obrębie budowy (pompowanie, podawanie koszem zasypowym opróżnianie kosza) łatwy do układania i rozkładania w deskowaniu łatwy do zagęszczania łatwy do wykańczania powierzchni łatwy do prowadzenia pielęgnacji szybki do podejmowania dalszych czynności technologicznych (np. rozdeskowanie ścian, stropów, możliwość szybkiego obciążenia konstrukcji) łatwy w trudnych warunkach robót (warunki zimowe, warunki wysokich temperatur)

4 Specyfikacje techniczne Normy Aprobaty techniczne Specyfikacje tworzone na podstawie norm, aprobat, przepisów prawnych, zasad sztuki budowlanej

5 Specyfikacja techniczna wg PN-EN 206-1

6 A tymczasem specyfikacje wyglądają nieco inaczej

7 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości

8 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości

9 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości Minimalna klasa betonu narażonego na agresję chemiczną XA1 to C30/37

10 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości

11 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości Ze strony PKN

12 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości

13 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów?

14 Błędy merytoryczne w oznaczeniach betonu, norm, specyfikowanych właściwości Wszystko się specyfikującemu pomieszało!

15 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów?

16 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów? Lenistwa? Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1? Co to znaczy?

17 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów? Pale CFA (Śląsk)

18 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów?

19 Błędy merytoryczne, wynikające z niewiedzy? Bezmyślnego powielania formalnych przepisów?

20 Błędy formalne, wynikające z niewiedzy? A co na to Ustawa:

21 Kopiuj - wklej?

22 Kopiuj - wklej?

23 Kopiuj - wklej?

24 Można jednak inaczej

25 Co autor miał na myśli?

26 Pielęgnacja betonu

27 Specyfikujący o domieszkach Zapis spotykany w wielu specyfikacjach. Dotyczy różnych mieszanek betonowych, konsystencji, betonów itd.

28

29 Błędy Zła specyfikacja = błędy w wykonstwie Efekt: Błędy w wykonawstwie, zabudowie i pielęgnacji betonu Błędy mogą się pojawić na każdym etapie

30 materiały wsadowe

31 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo Ziarna kukurydzy w kruszywie

32 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo Zanieczyszczenia ropopochodne w kruszywie

33 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo Materiały ilaste w kruszywie

34 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo Zanieczyszczenia stłuczką szklaną

35 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo Wymieszanie kruszywa

36 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - kruszywo

37 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - cement Zanieczyszczone środki transportu - wapno

38 Błędy zanieczyszczenia materiałowe - cement Zanieczyszczone środki transportu drobny piasek

39 Błędy zanieczyszczenia materiałowe domieszki chemiczne - niekontrolowane napowietrzenie betonu - wzrost ilości wody zarobowej - niekontrolowana zmiana czasów wiązania spoiwa Stary plastyfikator - pleśń

40 pobieranie próbek

41 Błędy - pobieranie próbek

42 Błędy pobieranie próbek Pobór próbek MOP Autostrada A4

43 Błędy przechowywanie próbek Pielęgnacja w warunkach budowy a mrozoodporność gratis ;))

44 PN-EN Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek. Partia: - Wykonana w jednym cyklu mieszarki operacyjnej okresowej - lub wykonana w czasie 1 minuty w mieszarce o pracy ciągłej - lub przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga więcej niż jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty pracy w mieszarce o pracy ciągłej Próbka złożona: ilość mieszanki betonowej, składającej się z kilku porcji pobranych z kilku miejsc partii lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą Próbka punktowa: ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu składająca się z jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą Porcja: ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności Ważne: Zależnie od planowanego zastosowania mieszanki betonowej należy zdecydować czy pobrana próbka ma być złożona czy punktowa. Należy pobrać co najmniej 1,5 raza większą ilość niż ilość wymagana do badań. Podczas pobierania próbek z betonowozu nigdy nie należy pobierać próbki przy początku ani końcu rozładunku betonowozu Norma nie mówi ile próbek należy pobrać z każdej partii. O ilości pobieranych oraz częstości ich pobierania decyduje rodzaj badania jakie zamierza się wykonać i ewentualne dodatkowe wytyczne uzyskane z dokumentów odniesienia wg których produkowana jest mieszanka betonowa.

45 Błędy pobieranie próbek Próbki z posadzki przemysłowej zabezpieczone przed mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. Z wygodnym uchwytem do przenoszenia

46 błędy produkcyjne i wykonawcze

47 Błędy wykonawcze beton bez cementu śladowe ilości cementu CEM V (okres letni, po dwóch tygodniach brak wiązania mieszaniny) PN-EN 13670

48 Błędy wykonawcze beton bez cementu śladowe ilości cementu CEM V PN-EN 13670

49 Błędy wykonawcze niekontrolowane dolanie wody Po dwóch tygodniach twardnienia betonu i opadach deszczu beton przesiąkł. Brak klasy betonu. PN-EN 13670

50 Błędy podwyższenie wskaźnika w/c

51 Błędy wykonawcze zbyt wczesne rozszalowanie elementu Późna jesień, cement CEM III/A 32,5N PN-EN 13670

52 Błędy wykonawcze zbyt wczesne rozszalowanie elementu PN-EN 13670

53 Błędy wykonawcze zbyt wczesne rozszalowanie i obciążenie elementu Zbyt wczesne obciążenie stropu (konstrukcja podpór pod szalunki kolejnego stropu) oraz szybki postęp prac na budowie spowodował spękanie oraz utratę szczelności płyty stropowej od dołu PN-EN 13670

54 Błędy wykonawcze zużyte deskowanie

55 Błędy wykonawcze zużyte deskowanie PN-EN 13670

56 Błędy wykonawcze źle dobrany środek antyadhezyjny Efekt nierównomiernego nanoszenia środka antyadhezyjnego PN-EN 13670

57 Błędy wykonawcze brak jednorodności betonu (beton architektoniczny) dostawy mieszanki betonowej o różnych parametrach, w tym przypadku konsystencji

58 Błędy wykonawcze czy tu będzie beton architektoniczny? Prace przygotowawcze Efekt PN-EN 13670

59 Błędy wykonawcze beton architektoniczny PN-EN dostawy mieszanki betonowej o różnych parametrach, w tym przypadku konsystencji

60 Błędy wykonawcze odpryski betonu

61 Błędy wykonawcze brak pielęgnacji Brak pielęgnacji widoczne pylenie

62 Błędy wykonawcze brak pielęgnacji Brak pielęgnacji widoczne pylenie, typowe uszkodzenie betonu posadzkowego

63 Błędy wykonawcze brak pielęgnacji Brak pielęgnacji oraz szkody mrozowe po kilkukrotnym przejściu przez zero

64 Błędy wykonawcze niewłaściwa pielęgnacja 32 o C 6 o C 42 o C

65 Błędy wykonawcze niewłaściwa pielęgnacja - skutek Spękania po szoku termicznym

66 Błędy wykonawcze niewłaściwa pielęgnacja Jest pielęgnacja czy jej nie ma?

67 Błędy wykonawcze niewłaściwa pielęgnacja Uszkodzenie wskutek skurczu plastycznego PN-EN 13670

68 Błędy wykonawcze pielęgnacja Beton we wczesnym okresie należy pielęgnować i chronić: aby zminimalizować skurcz plastyczny aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość powierzchniową aby zapewnić odpowiednią trwałość strefy przypowierzchniowej przed zamarzaniem przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami lub uszkodzeniami Metody pielęgnacji powinny zapewnić niskie tempo odparowania wody z powierzchni betonu lub utrzymać powierzchnię cały czas w stanie wilgotnym

69 Błędy wykonawcze opady deszczu na powierzchnię PN-EN 13670

70 Błędy wykonawcze przemrożenie betonu PN-EN 13670

71 Błędy wykonawcze zbyt późne cięcia dylatacyjne

72 Błędy wykonawcze zbyt późne cięcia dylatacyjne Brak dylatacji

73 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu Niedowibrowanie okolic deskowania PN-EN 13670

74 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu Niedowibrowanie oraz brak połączeń warstw betonu

75 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu Przewibrowanie betonu

76 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu obszar zsięgu wibratora r Dobrze martwe pola rdzeń wibratora 1,5 r wibrator zasięg działania Źle!

77 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu > 15 cm początkowa pow. betonu po nasypaniu > 15 cm a b c zagęszczana warstwa betonu miejsce potencjalnego powstania rysy zagęszczona warstwa betonu Dobrze c b a Źle!

78 Błędy wykonawcze błędy w zagęszczaniu betonu kształtka wbudowana w szalunek zagęszczony beton Dobrze

79 Błędy wykonawcze uszkodzenie spowodowane przenoszeniem drgań

80 Błędy wykonawcze kumulacja

81 Błędy wykonawcze kumulacja

82 błędy projektowe

83 Błędy projektowe nieprawidłowe określenie klasy ekspozycji Nieuwzględnienie agresji chemicznej

84 Błędy projektowe nieprawidłowe określenie klasy ekspozycji Nieuwzględnienie klasy ścieralności

85 Błędy projektowe zbyt cienka otulina Rdzawe wycieki i pęcherze

86 Jak uniknąć błędów?

87 Jak uniknąć błędów?

88 Jak uniknąć błędów?

89 Jak uniknąć błędów?

90 Jak uniknąć błędów? Zalodzone zbrojenie stacja benzynowa

91 Jak uniknąć błędów?

92 Dziękuję za uwagę! Tomasz Pużak, Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Tel

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru.

Innowacyjne materiały budowlane. PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Innowacyjne materiały budowlane PORADNIK WYKONAWCY quick-mix Murowanie klinkieru. Autor - Igor Gorzelski Product Manager i.gorzelski@quick-mix.pl tel. +48 695-251-043 Spis treści strona Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18 KARTA INFORMACYJNA Preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12.

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12. 2 www.atlasfachowca.pl Aktualności Boćki z Łasku mają imiona! W maju, w podglądanym przez ATLAS bocianim gnieździe w Łasku, przyszły na świat 3 młode pisklęta. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować

Bardziej szczegółowo