PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II"

Transkrypt

1 EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: NIP: Regon: fax: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BranŜa: ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II Konstrukcje inŝynierskie Inwestor: Umowa: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia nr KB/33/UP/7/W/2008 z dnia roku nr KB/840/UI/297/W/2009 z dnia roku nr KB/856/UI/305/W/2009 z dnia roku Zespół Projektowy: Nr uprawnień Podpis: Projektant: mgr inŝ. Tadeusz Zarzecki KBU 1a-2126/537/66 Sprawdzający: mgr inŝ. Andrzej Kozakiewicz 177/Gd/2002 Egzemplarz: Załącznik: UWAGA: Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celów niŝ określone we wstępie zastrzeŝone! Opracowanie chronione ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia r. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody autora zabronione! lipiec 2011 r.

2 KOMORA DESZCZOWA I UMOCNIENIA WYLOTÓW KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH

3 OPIS TECHNICZNY

4 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 1. INWESTOR Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 z dnia r., KB/840/41/297/W/2009 z dnia r., KB/856/UI/305/W/2009 z dnia r Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1: Zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy Zarys geotechniki Z. Wiłun, WKŁ, Normy i rozporządzenia: PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-S-02205: Roboty ziemne. Wymagania i badania. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) 3. WARUNKI GRUNTOWE Podłoże gruntowe pod konstrukcjami inżynierskimi musi odpowiadać wymaganiom ST. Wierzchnią warstwę piasków drobnych, piasków grubych i pospółki należy dogęścić do stopnia zagęszczenia Id>0,80. W odwiertach geotechnicznych w pobliżu komory (4.5; 4.6) nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3m p.p.t. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 1

5 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. 4. CEL OPRACOWANIA Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni w ramach zintegrowanego systemu zarządzania ruchem wraz z przebudową i budową elementów infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym, wynikającym z przebudowy układu drogowego. Roboty branżowe (projekty sieci) ujęto w odrębnych opracowaniach branżowych. Dla całego przedsięwzięcia wykonany został wspólny projekt zagospodarowania terenu stanowiący oddzielne opracowanie. 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące elementy: Rozbiórkę istniejących umocnień wylotów kanałów kanalizacji deszczowej nr 2 i nr 3. Budowę wylotów kanałów kanalizacji deszczowej w formie ścian oporowych 2 szt. Przebudowę ściany czołowej istniejącego przepustu pod ul. Kcyńską. Rozbiórkę istniejącej i budowę nowej żelbetowej komory na kanale kanalizacji deszczowej. Rozbiórkę istniejących i budowę nowych schodów skarpowych. 6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 6.1. Wylot kanalizacji deszczowej nr 2 w formie ściany oporowej monolitycznie związanej z niecką żelbetową: długość całkowita ściany + dł. skrzydła: 3,45 m + 2,40 m wysokość całkowita: 3,49 m szerokość całkowita: 0,35 m rura kanału kanalizacji deszczowej: 2000/1250/18 spadek podłużny projektowanego kanału: 0,7% długość balustrady aluminiowej: 5,15 m długość kraty zabezpieczającej: 2,36 m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/3,0 m 6.2. Wylot kanalizacji deszczowej nr 3 w formie ściany oporowej z obustronnymi skrzydłami posadowionej na płycie dennej wylotu: długość całkowita muru + skrzydła: 1,70 m + 3,15 m +3,90 m wysokość całkowita: 2,83 m Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 2

6 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. szerokość całkowita: 0,30 m szerokość skrzydeł wylotu: 0,25 m szerokość i wysokość ostrogi: 0,30 m/0,30 m długość płyty wypadowej: 3,40 m szerokość płyty wypadowej: 1,70 m średnica wylotu istniejącego: 1,00 m spadek podłużny płyty wypadowej: 0,9% długość balustrady aluminiowej (rzut z góry): 7,26 m długość kraty zabezpieczającej: 1,08m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/1,2 m 6.3. Przebudowa ściany czołowej istniejącego przepustu pod ul. Kcyńską - ściana czołowa monolitycznie powiązana z niecką żelbetową na wylocie nr 2. długość całkowita muru i skrzydła nadwieszonego: 10,40 m wysokość całkowita: 3,49 m szerokość całkowita: 0,35 m istn. rura kanału kanalizacji deszczowej: DN 1200 długość balustrady aluminiowej: 10,15 m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/10,00 m 6.4. Niecka żelbetowa przy wylocie nr 2 grubość płyty dennej: 0,35 m długość/szerokość płyty dennej: 6,45 m/3,80 m wysokość/szerokość fazowania krawędzi: 0,30 m/0,30 m szerokość muru od strony skarpy: 0,50 m długość muru od strony skarpy: 3,45 m wysokość muru od strony skarpy: 1,65 m Podłoże: wylewka z chudego betonu o grubości: 0,15 m podbudowa z kruszywa: 0,50 m Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 3

7 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Żelbetowa komora na kanalizacji deszczowej długość całkowita: 4,57 m wysokość całkowita: 2,36 m szerokość całkowita: 4,10 m wylewka z chudego betonu o grubości: 0,15 m średnica wyłazu żeliwnego: 0,60 m stopnie złazowe żeliwne: Φ20 mm średnica wlotu istniejącego: 1,00 m średnica wylotu projektowanego: 2000/1250/18 spadek kinety: 5% wysokość kinety: 0,60 m 6.6. Schody skarpowe długość całkowita stopni i balustrady: 3,94 m wysokość poręczy: 1,10 m długość stopnia: 0,80 m wysokość stopnia: 0,18 m szerokość stopnia: 0,27 m podsypka żwirowo piaskowa o gr.: 0,10 obrzeże betonowe: 0,08x0,40m 7. PODSTAWOWE MATERIAŁY beton podkładowy C12/15, beton konstrukcyjny C30/37 W10 F150, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt 500S, stal konstrukcyjna S235 JR G2, aluminium Al Mg Si 0,5 F25 Właz kanałowy, stopnie złazowe Żeliwo EN - GJL 200 Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 4

8 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. 8. OPIS KONSTRUKCJI 8.1. Ściana oporowa z wylotem nr 2 Istniejące umocnienie wylotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Zaprojektowano nową żelbetową ścianę oporową wraz z kanałem kanalizacji deszczowej. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro w dwóch etapach. W pierwszym wykonać należy płytę fundamentową w formie niecki żelbetowej, a następnie przystąpić do wykonywania ściany oporowej. Przygotowanie podłoża stanowi podkład z chudego betonu grubości 15cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 50cm. Styki uszczelniające rurę należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ST. Powierzchnie pionowe elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej oraz folią kubełkową. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygrafiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od strony skarpy zaprojektowano skrzydło oporowe, prostopadle do muru, posadowione na płycie niecki żelbetowej Ściana oporowa z wylotem nr 3 Istniejące umocnienie wylotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Zaprojektowano nową ścianę oporową żelbetową w miejscu istniejącego wylotu kanału kanalizacji deszczowej. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy wykonać płytę fundamentową w postaci płyty dennej z ostrogami, w kolejnym etapie należy wykonać ścianę oporową wraz z obustronnymi skrzydłami. Przygotowanie podłoża pod obiekt stanowi podkład z chudego betonu grubości 15cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 50cm. Styki uszczelniające rurę należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ST. Powierzchnie pionowych elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej oraz folią kubełkową. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygraffiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od muru odchodzą skrzydła oporowe gr.25cm oparte na płycie dennej. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 5

9 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Ściana czołowa przepustu pod ul. Kcyńską Zaprojektowano nową żelbetową ścianę oporową powiązaną z istniejącymi kanałami kanalizacji deszczowej 2x1200. Istniejące umocnienie wlotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro, w dwóch etapach, gdzie płytę fundamentową stanowi niecka żelbetowa powiązana z wylotem nr 2. Przed przystąpieniem do planowanych robót ziemnych należy wykonać odkrywkę, w celu lokalizacji istniejących kabli: energetycznego, wysokiego napięcia pod chodnikiem oraz wodociągowego pod krawężnikiem. Następnie wbić ściankę szczelną tak, aby nie naruszyć istniejących instalacji i wykonać wykop niezbędny do prowadzenia dalszych prac. Powierzchnie elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygraffiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od strony skarpy mur kończy skrzydło nadwieszone. Widoczne ubytki istniejących kanałów żelbetowych oczyścić i uzupełnić zaprawami PCC. Ściankę umacniającą wylot przepustu pod ul. Kcyńską należy oczyścić, ubytki i spękania wypełnić zaprawą PCC, a następnie pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu oraz powłoką "antygraffiti". Istniejącą balustradę stalową należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi Żelbetowa komora na kanalizacji deszczowej Istniejącą komorę należy rozebrać i usunąć. Konstrukcję komory należy wykonywać w szalunkach zapewniających gładką fakturę powierzchni betonu. W pierwszej kolejności należy wykonać płytę denną. Następnie należy przystąpić do wykonywania ścian zewnętrznych komory o grubości 15cm. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości ściany należy rozszalować, a następnie powierzchnie stykające się z gruntem pokryć dwukrotnie bitumiczną izolacją powłokową oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Następnie należy wykonać pokrywę górną (prefabrykowaną) i zamontować na komorze deszczowej. W płycie stropu komory osadzić należy włazy kanałowe klasy D600 z żeliwa wypełnionego betonem z otworami wentylacyjnymi wg. PN-EN-124. Miejsce styku pokrywy ze ścianami uszczelnić masą trwale plastyczną. Górną powierzchnię pokrywy zabezpieczyć papą termozgrzewalną Zasypkę należy układać i zagęszczać warstwami o grubości max. 30cm do uzyskania minimalnego stopnia zagęszczenia I D = 0,97. W miejscach przerw roboczych (połączenie ścian z płytą fundamentową) należy zapewnić szczelność styku roboczego. Wewnątrz komory zaprojektowano kinetę w betonie o krzywiźnie określonej przez projektanta branży sanitarnej. Zejście na dno komory jest możliwe po stopniach żeliwnych. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 6

10 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Schody skarpowe Istniejące schody należy rozebrać i usunąć. Przy wylocie nr 3 zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe ułożone na podsypce żwirowo piaskowej. Bieg schodów dostosowano do nachylenia skarp wynoszącego 1:1,5. Balustradę zakotwiono w skrzydle muru oporowego. 9. ZAKRES ROBÓT 9.1. Ściany oporowe a) Wykonanie wykopów pod ściany oporowe; b) Rozbiórka istniejących ścian oporowych wraz ze skrzydłami i płytami dennymi; c) Wykonanie wymiany gruntu o ile będzie konieczne; d) Wykonanie podbudowy z kruszywa, chudego betonu, podsypki piaskowo-cementowej; e) Wykonanie szalunków i montaż zbrojenia płyty dennej; f) Betonowanie płyty dennej; g) Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian oporowych; h) Betonowanie ścian oporowych; i) Uszczelnienie styków; j) Wykonanie izolacji powierzchniowej w miejscach styku betonu z gruntem; k) Montaż gzymsu prefabrykowanego, polimerobetonowego typu prostego; l) Wykonanie powłoki antygrafiti elementów betonowych dostępnych dla osób postronnych; m) Wykonanie i montaż balustrad aluminiowych; n) Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementów stalowych i aluminiowych; o) Uporządkowanie terenu 9.2. Komora deszczowa żelbetowa a) Wykonanie wykopu w osłonie ścianek szczelnych, montaż rozpór obudowy wykopu; b) Rozbiórkę istniejącej komory; c) Wykonanie podbudowy z chudego betonu; d) Przygotowanie i montaż zbrojenia komory; e) Szalowanie i betonowanie etapami konstrukcji komory; f) Wykonanie prefabrykowanej płyty górnej komory; g) Wykonanie izolacji powierzchniowej, montaż folii kubełkowej i papy termozgrzewalnej; h) Zasypanie wykopu wraz z zagęszczaniem; i) Montaż włazów oraz schodów złazowych żeliwnych; j) Uporządkowanie terenu 9.3. Schody skarpowe a) Rozbiórka istniejących stopni i wyprofilowanie skarp; b) Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowo - żwirowej; c) Wykonanie fundamentów pod słupki balustrady; d) Ułożenie stopni prefabrykowanych; Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 7

11 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. e) Mocowanie konstrukcji aluminiowej balustrady; f) Uporządkowanie terenu Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta oraz zapisów SST. 10. WYPOSAŻENIE NA OBIEKTACH Izolacje. Na ścianach oporowych oraz komorze zaprojektowano następujące izolacje: izolacja pionowych powierzchni ścian oporowych oraz komory deszczowej stykających się z gruntem: dwukrotne zabezpieczenie preparatem bitumicznym oraz folią kubełkową, izolacja pokrywy komory deszczowej: pokrycie papą termozgrzewalną powierzchnie betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych lub mające kontakt z powietrzem atmosferycznym: ściany, skrzydła ścian: pokrycie barwnym preparatem do powierzchniowej ochrony betonu oraz powłoki antygrafiti Skarpy O ile w części rysunkowej nie podano inaczej projektuje się skarpy o nachyleniu 1:1,5. Po zakończeniu robót budowlanych powierzchnie formowanych skarp należy obsiać trawą Balustrady Do spodu słupków balustrady należy przyspawać blachę (wg rys. załączonego w dokumentacji projektowej), na górnej powierzchni ściany muru oporowego należy wykonać 4 otwory o średnicy większej o 2 mm od średnicy kotwy i głębokości 210 mm. Balustradę należy przymocować do muru oporowego za pomocą kotew wklejanych o długości 200 mm na klej epoksydowy. Należy tak rozstawić elementy balustrady aby zachować minimalny odstęp 10 cm od podstawy słupka do krawędzi elementu betonowego. Na murach oporowych i schodach skarpowych zaprojektowano balustrady aluminiowe. Profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium Al Mg Si 0,5 F25 wg PN-EN 573-3:2005, PN-EN 573-4:2005 i PN-EN 755-2:2001. Profile powinny być hartowane, o właściwościach mechanicznych: Rm=245MPa, R0,2=195MPa. Balustradę należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą anodowania oksydacyjnego wg DIN 17611:2000, o grubości warstwy 20µm lub przez lakierowanie: pokrycie powierzchni powłoką chromianową a następnie wykonanie warstwy z lakierów poliestrowych proszkowych Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 8

12 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. wg DIN 50939:1996. Powierzchnię pokryć jak wyżej lecz dwuwarstwowo. Łączna grubość powłoki powinna wynosić min. 100µm Gzymsy Na każdym murze oporowym należy wykonać prefabrykowane gzymsy polimerobetonowe typu prostego o wys. 35 cm i gr. 4cm. 11. URZĄDZENIA OBCE. Należy zabezpieczyć instalacje gazowe i kable elektryczne przechodzące nad kanałem w rurze osłonowej obok projektowanych obiektów inżynierskich. W przypadku natrafienia na budowle podziemne, lub niezinwentaryzowane instalacje podziemne mające wpływ na posadowienie lub gabaryty konstrukcji konieczny jest kontakt z projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania. 12. UWAGI KOŃCOWE. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodów instalacyjnych. Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM w Warszawie. Opracował: mgr inż. Tadeusz Zarzecki (upr. nr KBU 1a-2126/537/66) Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 9

13 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

14

15 Zestawienie stali Nr CięŜar Długość CięŜar Ilość łączny [k g] [mm] [k g/m] sztuk , ,0 pręt gładk i ø , ,2 podstawa 120x160x ,60 4 2,7 CięŜar całk owity [k g] : 60,9 Dodatek na spoiny 1,5% [k g] : 0,9 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 61,8 Profil

16

17

18

19

20

21 Zestawienie profili aluminiowych Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] , ,7 90x40x , ,8 3 70x70x , ,4 4 40x20x , , ,14 1 1,5 6 C 40x60x40x ,14 1 1, , ,2 8 podstawa 230x230x , ,2 CięŜar całk owity [k g] : 143,40 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 2,15 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 145,55

22 Zestawienie profili aluminiowych balustrady na ściance czołowej przepustu Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] 1 90x40x ,03 1 8,0 2 70x70x ,86 3 8,8 3 40x20x , , ,14 1 1,5 C 40x60x40x ,14 1 1,9 6 podstawa 230x230x ,10 3 6,1 CięŜar całkowity [kg] : 36,16 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,54 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 36,70 Zestawienie profili aluminiowych balustrady na skrzydle przepustu Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] ,03 1 2,4 90x40x ,03 1 7, ,86 1 2,9 70x70x ,86 2 5, ,61 6 3,3 40x20x , ,1 7 C 40x60x40x ,14 2 3,5 8 podstawa 230x230x ,10 3 6,1 CięŜar całkowity [kg] : 39,78 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,60 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 40,38

23 FUNDAMENTY POD SŁUPY TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

24 OPIS TECHNICZNY

25 1.0. Dane ogólne: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni od skrzyŝowania z ul. Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską - ETAP II - Inwestor: Gmina Miasto Gdynia - Adres inwestora: Al. Marszalka Piłsudskiego 52/ Gdynia - Lokalizacja: Gdynia, ul. Morska na odcinku skrzyŝowania z ul. Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską Podstawa opracowania: - zlecenie ustne pracowni projektowej EURO-ALIANS Pracownia-Projektowa sp. z.o.o Gdańsk ul. Marusarzówny 2 paw.22 - projekt trakcji trolejbusowej - projekt sieci energetycznej - badania geologiczne opracowane przez P.H.U. Fundament ul. Sołdka 10B, Gdańsk - projekt drogowy opracowany przez pracownię proj. EURO-ALIANS - wstępne uzgodnienie rozwiązań konstrukcyjnych z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o w Gdyni. - wizja lokalna 3.0. Zakres opracowania: Opracowanie dotyczy projektu fundamentu pod słupy trakcji trolejbusowej i trakcyjno-oświetleniowe Posadowienie słupów: 4.1. Dane gruntowe Badany obszar połoŝony jest w obrębie skrzyŝowania ul. Morskiej z Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską. Pod względem geomorfologicznym, jest to fragment PobrzeŜa Kaszubskiego. Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów w postaci piasków drobnych, piasków gliniastych, próchnicznych z domieszką gruzu ceglanego i Ŝwiru. PoniŜej nasypów zalegają grunty rodzime w postaci piasków drobnych średnio zagęszczonych. W otworze 2.6 i 2.9 na głębokości ok. 3,0 m.p.p.t występują przewarstwienia o miąŝszości ok. 20cm w postaci namułów i torfu. W badaniach gruntu dla II ETAPU wody gruntową nawiercono w otworze 4.9 na głębokości 2,5 m.p.p.t w postaci swobodnego zwierciadła Fundamenty: Fundamenty pod słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe podzielono na dwa rodzaje w zaleŝności od wysokości słupa, obciąŝenia oraz warunków posadowienia. Przyjęto fundamenty z kręgów betonowych zapuszczanych w grunt oraz pale wiercone CFA. Fundamenty z kręgów studziennych w/g rys. nr 1.0; 1.1. Fundamenty pod słupy, które z uwag na kolizję z sieciami zaprojektowano jako pale wiercone CFA przedstawiono na rys. nr 1.2; 1.3. Fundamenty z kręgów studziennych o średnicy wewnętrznej od 1.0m do 1.60m będą wykonane przez zapuszczenie. Przed ustawieniem kręgów naleŝy zdjąć warstwę humusu. Po zapuszczeniu kręgów w studni betonowej, naleŝy osadzić szkielet zbrojenia z prętów podłuŝnych i poprzecznych o średnicy Ø10 ze stali A-0 w rozstawie co 20 cm. Pręty poprzeczne wykonać jako koliste. Po ułoŝeniu zbrojenia naleŝy przystąpić do pierwszego etapu betonowania fundamentu. Wnętrze studni fundamentowej wypełnić betonem C-20/25 (B-25) do wysokości 2,50 m poniŝej poziomu górnego kręgu studni. Następnie ze względów wykonawczych osadzić szklankę z rury stalowej R 457/8,8 ze stali R35, w której zakotwiony zostanie słup trakcyjny lub trakcyjnooświetleniowy. Po ustawieniu słupa w szklance i wypionowaniu go za pomocą klinów stabilizacyjnych, moŝna przystąpić do dalszego betonowania. Przestrzeń pomiędzy słupem a rurą stalową wypełnić betonem C20/25 (B25) o konsystencji półciekłej i starannie ręcznie zawibrować aby nie dopuścić do powstawania raków. Do zapuszczania kręgów stosować koparkę z wąsko gabarytowym nabierakiem. 1

26 Pod słupy, których fundamenty z kręgów studziennych kolidowałyby z uzbrojeniem terenu zaprojektowano pale wiercone CFA o średnicy Ø700mm zbrojonych prętami pionowymi oraz zbrojeniem spieralnym. Zbrojnie ze stali A-IIIN, pręty pionowe o średnicy Ø16 i zbrojenie spieralne Ø8 ze skokiem 20cm. Pale wykonuje się pionowe, wiercenie pali odbywać się będzie za pomocą świdra ślimakowego, wymiary świdra muszą umoŝliwić wykonanie pali o projektowanej średnicy i długości. Wykonanie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umoŝliwiający tłoczenie betonu, formującego pal. Długości pali podane w projekcie podane są orientacyjne jako średnie. Rzeczywista długość pali powinna być określona w trakcie wykonywania otworu i powinna być dostosowana do warunków gruntowych. Pale powinny być zagłębione na min. 1,5m w warstwie nośnej. Mieszankę betonową naleŝy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra ślimakowego. Mieszanka musi być podawana do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu naleŝy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zabieg słuŝy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. Rzeczywista średnica pala nie moŝe być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. Zbrojenie, wprowadza się w świeŝą mieszankę betonową przy uŝyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. Zbrojenie naleŝy wkładać centrycznie i pionowo. Poziom głowicy pala naleŝy uzyskać przez skucie technologiczne naddatku pala. Na wcześniej wykonanym palu naleŝy wykonać Ŝelbetowy kielich w technologii monolitu Ŝelbetowego, słuŝący do utwierdzenia słupa trakcyjnego lub trakcyjno-oświetleniowego. Kielich wykonać z betonu C30/37 o wodoszczelności W6 zbrojonego stalą A-IIIN (RB 500W) oraz A0-St0S. Po wykonaniu szalunku, ułoŝeniu zbrojenia, osadzeniu i wypionowaniu słupa trakcyjnego lub trakcyjno-oświetleniowego dla którego naleŝy wprowadzić rurę DVRØ75 do wprowadzenia kabli oświetleniowych, moŝna przystąpić do betonowania. Umonolitycznienie kielicha z fundamentem palowym zapewnić poprzez wypuszczenie prętów pionowych Ø16 z pala oraz poprzez prawidłowe przygotowanie powierzchni kontaktu, stosując substancje szczepne do betonu. Betonowanie kielicha powinno odbywać się nie później niŝ 24h po wykonaniu pala. Kielich wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym, minimalizując efekt rozluźnienie gruntu otaczającego. Zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową płynną.wykop zasypać pospółką o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczając warstwami do I D =0,9 UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu naleŝy sprawdzić czy w miejscu wykonywanego fundamentu nie ma urządzeń podziemnych. Ewentualne kolizje naleŝy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą uŝytkowników. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych naleŝy geodezyjnie wytyczyć ich osie, które powinny być trwale oznaczone w terenie. Wykonanie fundamentów powinno być poprzedzone usunięciem humusu. W przypadku wystąpienia w górnej części fundamentu gruntu nasypowego naleŝy go wybrać i wymienić na warstwę pospółki o miąŝszości około 1.0m wokół studni i zagęścić do I d = 09. Wszystkie prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne wymagania ogólne. W przypadku wystąpienia innych gruntów jak w projekcie skontaktować się z Projektantem. 2

27 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

28

29

30

31

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA II RYSUNKI RZUT POZIOMY... RYS NR 1 PRZEKRÓJ PODŁUśNY I POPRZECZNY WIDOK WLOTU I WYLOTU... RYS NR 2 RYSUNEK GABARYTOWY GŁOWICY WYLOTU... RYS NR 3 ZBROJENIE GŁOWICY

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE <> W RZESZOWIE SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE <<RESKO>> W RZESZOWIE SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE W RZESZOWIE SP. Z O.O. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie TEMAT: Magistrala wodociągowa z Rymanowa od Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlany i Wykonawczy PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 - KM 6 + 492 W M. CZARNOWĄSY (DOBUDOWA ZASTAWKI NA WYLOCIE PRZEPUSTU) Przepust Czarnowąsy km

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. 1 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy km 0,2 i przebudową mostu. D.01.02.03.Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Kosztorys ofertowy. 1 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem trasy km 0,2 i przebudową mostu. D.01.02.03.Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe Kosztorys ofertowy przebudowa mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi powiatowej nr 1994B Wiśniewi - Poryte Jabłoń - do dr. Nr 63 w lok. 5+342,00 L.p. OPIS ROBÓT Jedn. ILość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : Komory ATSO Ob. Nr. 15.1, 15.2 Instalacja do dezodoryzacji Ob. Nr. 18.1 Stacja dmuchaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna Przebudowa mostu w m.podwysokie Jeleniewskie w ciągu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie -Malesowizna KOSZTORYS OFERTOWY Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis J.m. Ilość Cena Wartość 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZADASZENIE SCENY LETNIEJ - BRANśA BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. ZADASZENIE SCENY LETNIEJ - BRANśA BUDOWLANA PRZEDMIAR ROBÓT ZADASZENIE SCENY LETNIEJ - BRANśA BUDOWLANA Obiekt Budowa Inwestor BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I KOŁOBRZEG, UL. SOLNA 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2014-06-10 Budowa: ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262300-4 Betonowanie 45223500-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Przedmiar robót Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Data: 2013-06-14 Budowa: Roboty ogólnobudowlane Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Str. 3-5 1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 6-7 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Str. 8 12

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom Firma Projbud Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341 Projekt budowy przepustu rurowego Ø600 pod droga wewnętrzną wzdłuż drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo