PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II"

Transkrypt

1 EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: NIP: Regon: fax: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BranŜa: ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II Konstrukcje inŝynierskie Inwestor: Umowa: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia nr KB/33/UP/7/W/2008 z dnia roku nr KB/840/UI/297/W/2009 z dnia roku nr KB/856/UI/305/W/2009 z dnia roku Zespół Projektowy: Nr uprawnień Podpis: Projektant: mgr inŝ. Tadeusz Zarzecki KBU 1a-2126/537/66 Sprawdzający: mgr inŝ. Andrzej Kozakiewicz 177/Gd/2002 Egzemplarz: Załącznik: UWAGA: Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celów niŝ określone we wstępie zastrzeŝone! Opracowanie chronione ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia r. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody autora zabronione! lipiec 2011 r.

2 KOMORA DESZCZOWA I UMOCNIENIA WYLOTÓW KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH

3 OPIS TECHNICZNY

4 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 1. INWESTOR Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 z dnia r., KB/840/41/297/W/2009 z dnia r., KB/856/UI/305/W/2009 z dnia r Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1: Zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy Zarys geotechniki Z. Wiłun, WKŁ, Normy i rozporządzenia: PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-S-02205: Roboty ziemne. Wymagania i badania. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) 3. WARUNKI GRUNTOWE Podłoże gruntowe pod konstrukcjami inżynierskimi musi odpowiadać wymaganiom ST. Wierzchnią warstwę piasków drobnych, piasków grubych i pospółki należy dogęścić do stopnia zagęszczenia Id>0,80. W odwiertach geotechnicznych w pobliżu komory (4.5; 4.6) nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3m p.p.t. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 1

5 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. 4. CEL OPRACOWANIA Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni w ramach zintegrowanego systemu zarządzania ruchem wraz z przebudową i budową elementów infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym, wynikającym z przebudowy układu drogowego. Roboty branżowe (projekty sieci) ujęto w odrębnych opracowaniach branżowych. Dla całego przedsięwzięcia wykonany został wspólny projekt zagospodarowania terenu stanowiący oddzielne opracowanie. 5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące elementy: Rozbiórkę istniejących umocnień wylotów kanałów kanalizacji deszczowej nr 2 i nr 3. Budowę wylotów kanałów kanalizacji deszczowej w formie ścian oporowych 2 szt. Przebudowę ściany czołowej istniejącego przepustu pod ul. Kcyńską. Rozbiórkę istniejącej i budowę nowej żelbetowej komory na kanale kanalizacji deszczowej. Rozbiórkę istniejących i budowę nowych schodów skarpowych. 6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 6.1. Wylot kanalizacji deszczowej nr 2 w formie ściany oporowej monolitycznie związanej z niecką żelbetową: długość całkowita ściany + dł. skrzydła: 3,45 m + 2,40 m wysokość całkowita: 3,49 m szerokość całkowita: 0,35 m rura kanału kanalizacji deszczowej: 2000/1250/18 spadek podłużny projektowanego kanału: 0,7% długość balustrady aluminiowej: 5,15 m długość kraty zabezpieczającej: 2,36 m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/3,0 m 6.2. Wylot kanalizacji deszczowej nr 3 w formie ściany oporowej z obustronnymi skrzydłami posadowionej na płycie dennej wylotu: długość całkowita muru + skrzydła: 1,70 m + 3,15 m +3,90 m wysokość całkowita: 2,83 m Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 2

6 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. szerokość całkowita: 0,30 m szerokość skrzydeł wylotu: 0,25 m szerokość i wysokość ostrogi: 0,30 m/0,30 m długość płyty wypadowej: 3,40 m szerokość płyty wypadowej: 1,70 m średnica wylotu istniejącego: 1,00 m spadek podłużny płyty wypadowej: 0,9% długość balustrady aluminiowej (rzut z góry): 7,26 m długość kraty zabezpieczającej: 1,08m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/1,2 m 6.3. Przebudowa ściany czołowej istniejącego przepustu pod ul. Kcyńską - ściana czołowa monolitycznie powiązana z niecką żelbetową na wylocie nr 2. długość całkowita muru i skrzydła nadwieszonego: 10,40 m wysokość całkowita: 3,49 m szerokość całkowita: 0,35 m istn. rura kanału kanalizacji deszczowej: DN 1200 długość balustrady aluminiowej: 10,15 m wys./dł. gzymsu prefabrykowanego: 0,35 m/10,00 m 6.4. Niecka żelbetowa przy wylocie nr 2 grubość płyty dennej: 0,35 m długość/szerokość płyty dennej: 6,45 m/3,80 m wysokość/szerokość fazowania krawędzi: 0,30 m/0,30 m szerokość muru od strony skarpy: 0,50 m długość muru od strony skarpy: 3,45 m wysokość muru od strony skarpy: 1,65 m Podłoże: wylewka z chudego betonu o grubości: 0,15 m podbudowa z kruszywa: 0,50 m Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 3

7 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Żelbetowa komora na kanalizacji deszczowej długość całkowita: 4,57 m wysokość całkowita: 2,36 m szerokość całkowita: 4,10 m wylewka z chudego betonu o grubości: 0,15 m średnica wyłazu żeliwnego: 0,60 m stopnie złazowe żeliwne: Φ20 mm średnica wlotu istniejącego: 1,00 m średnica wylotu projektowanego: 2000/1250/18 spadek kinety: 5% wysokość kinety: 0,60 m 6.6. Schody skarpowe długość całkowita stopni i balustrady: 3,94 m wysokość poręczy: 1,10 m długość stopnia: 0,80 m wysokość stopnia: 0,18 m szerokość stopnia: 0,27 m podsypka żwirowo piaskowa o gr.: 0,10 obrzeże betonowe: 0,08x0,40m 7. PODSTAWOWE MATERIAŁY beton podkładowy C12/15, beton konstrukcyjny C30/37 W10 F150, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt 500S, stal konstrukcyjna S235 JR G2, aluminium Al Mg Si 0,5 F25 Właz kanałowy, stopnie złazowe Żeliwo EN - GJL 200 Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 4

8 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. 8. OPIS KONSTRUKCJI 8.1. Ściana oporowa z wylotem nr 2 Istniejące umocnienie wylotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Zaprojektowano nową żelbetową ścianę oporową wraz z kanałem kanalizacji deszczowej. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro w dwóch etapach. W pierwszym wykonać należy płytę fundamentową w formie niecki żelbetowej, a następnie przystąpić do wykonywania ściany oporowej. Przygotowanie podłoża stanowi podkład z chudego betonu grubości 15cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 50cm. Styki uszczelniające rurę należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ST. Powierzchnie pionowe elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej oraz folią kubełkową. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygrafiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od strony skarpy zaprojektowano skrzydło oporowe, prostopadle do muru, posadowione na płycie niecki żelbetowej Ściana oporowa z wylotem nr 3 Istniejące umocnienie wylotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Zaprojektowano nową ścianę oporową żelbetową w miejscu istniejącego wylotu kanału kanalizacji deszczowej. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy wykonać płytę fundamentową w postaci płyty dennej z ostrogami, w kolejnym etapie należy wykonać ścianę oporową wraz z obustronnymi skrzydłami. Przygotowanie podłoża pod obiekt stanowi podkład z chudego betonu grubości 15cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 50cm. Styki uszczelniające rurę należy wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ST. Powierzchnie pionowych elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej oraz folią kubełkową. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygraffiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od muru odchodzą skrzydła oporowe gr.25cm oparte na płycie dennej. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 5

9 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Ściana czołowa przepustu pod ul. Kcyńską Zaprojektowano nową żelbetową ścianę oporową powiązaną z istniejącymi kanałami kanalizacji deszczowej 2x1200. Istniejące umocnienie wlotu w formie ściany żelbetowej należy rozebrać i usunąć. Proponowana technologia wykonania muru to betonowanie na mokro, w dwóch etapach, gdzie płytę fundamentową stanowi niecka żelbetowa powiązana z wylotem nr 2. Przed przystąpieniem do planowanych robót ziemnych należy wykonać odkrywkę, w celu lokalizacji istniejących kabli: energetycznego, wysokiego napięcia pod chodnikiem oraz wodociągowego pod krawężnikiem. Następnie wbić ściankę szczelną tak, aby nie naruszyć istniejących instalacji i wykonać wykop niezbędny do prowadzenia dalszych prac. Powierzchnie elementów betonowych bezpośrednio stykających się z gruntem pokryć dwukrotnie warstwą bitumicznej izolacji powłokowej. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych (narażone na działanie czynników atmosferycznych) pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu. Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych dostępne dla osób postronnych pokryć powłoką "antygraffiti". Balustradę należy mocować za pomocą kotew z nagwintowaną końcówką i gwintem zwykłym. Zaprojektowano prefabrykowany, prosty gzyms polimerobetonowy o gr. 4 cm. Od strony skarpy mur kończy skrzydło nadwieszone. Widoczne ubytki istniejących kanałów żelbetowych oczyścić i uzupełnić zaprawami PCC. Ściankę umacniającą wylot przepustu pod ul. Kcyńską należy oczyścić, ubytki i spękania wypełnić zaprawą PCC, a następnie pokryć środkami powierzchniowej ochrony betonu oraz powłoką "antygraffiti". Istniejącą balustradę stalową należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi Żelbetowa komora na kanalizacji deszczowej Istniejącą komorę należy rozebrać i usunąć. Konstrukcję komory należy wykonywać w szalunkach zapewniających gładką fakturę powierzchni betonu. W pierwszej kolejności należy wykonać płytę denną. Następnie należy przystąpić do wykonywania ścian zewnętrznych komory o grubości 15cm. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości ściany należy rozszalować, a następnie powierzchnie stykające się z gruntem pokryć dwukrotnie bitumiczną izolacją powłokową oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Następnie należy wykonać pokrywę górną (prefabrykowaną) i zamontować na komorze deszczowej. W płycie stropu komory osadzić należy włazy kanałowe klasy D600 z żeliwa wypełnionego betonem z otworami wentylacyjnymi wg. PN-EN-124. Miejsce styku pokrywy ze ścianami uszczelnić masą trwale plastyczną. Górną powierzchnię pokrywy zabezpieczyć papą termozgrzewalną Zasypkę należy układać i zagęszczać warstwami o grubości max. 30cm do uzyskania minimalnego stopnia zagęszczenia I D = 0,97. W miejscach przerw roboczych (połączenie ścian z płytą fundamentową) należy zapewnić szczelność styku roboczego. Wewnątrz komory zaprojektowano kinetę w betonie o krzywiźnie określonej przez projektanta branży sanitarnej. Zejście na dno komory jest możliwe po stopniach żeliwnych. Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 6

10 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o Schody skarpowe Istniejące schody należy rozebrać i usunąć. Przy wylocie nr 3 zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe ułożone na podsypce żwirowo piaskowej. Bieg schodów dostosowano do nachylenia skarp wynoszącego 1:1,5. Balustradę zakotwiono w skrzydle muru oporowego. 9. ZAKRES ROBÓT 9.1. Ściany oporowe a) Wykonanie wykopów pod ściany oporowe; b) Rozbiórka istniejących ścian oporowych wraz ze skrzydłami i płytami dennymi; c) Wykonanie wymiany gruntu o ile będzie konieczne; d) Wykonanie podbudowy z kruszywa, chudego betonu, podsypki piaskowo-cementowej; e) Wykonanie szalunków i montaż zbrojenia płyty dennej; f) Betonowanie płyty dennej; g) Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian oporowych; h) Betonowanie ścian oporowych; i) Uszczelnienie styków; j) Wykonanie izolacji powierzchniowej w miejscach styku betonu z gruntem; k) Montaż gzymsu prefabrykowanego, polimerobetonowego typu prostego; l) Wykonanie powłoki antygrafiti elementów betonowych dostępnych dla osób postronnych; m) Wykonanie i montaż balustrad aluminiowych; n) Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementów stalowych i aluminiowych; o) Uporządkowanie terenu 9.2. Komora deszczowa żelbetowa a) Wykonanie wykopu w osłonie ścianek szczelnych, montaż rozpór obudowy wykopu; b) Rozbiórkę istniejącej komory; c) Wykonanie podbudowy z chudego betonu; d) Przygotowanie i montaż zbrojenia komory; e) Szalowanie i betonowanie etapami konstrukcji komory; f) Wykonanie prefabrykowanej płyty górnej komory; g) Wykonanie izolacji powierzchniowej, montaż folii kubełkowej i papy termozgrzewalnej; h) Zasypanie wykopu wraz z zagęszczaniem; i) Montaż włazów oraz schodów złazowych żeliwnych; j) Uporządkowanie terenu 9.3. Schody skarpowe a) Rozbiórka istniejących stopni i wyprofilowanie skarp; b) Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowo - żwirowej; c) Wykonanie fundamentów pod słupki balustrady; d) Ułożenie stopni prefabrykowanych; Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 7

11 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. e) Mocowanie konstrukcji aluminiowej balustrady; f) Uporządkowanie terenu Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta oraz zapisów SST. 10. WYPOSAŻENIE NA OBIEKTACH Izolacje. Na ścianach oporowych oraz komorze zaprojektowano następujące izolacje: izolacja pionowych powierzchni ścian oporowych oraz komory deszczowej stykających się z gruntem: dwukrotne zabezpieczenie preparatem bitumicznym oraz folią kubełkową, izolacja pokrywy komory deszczowej: pokrycie papą termozgrzewalną powierzchnie betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych lub mające kontakt z powietrzem atmosferycznym: ściany, skrzydła ścian: pokrycie barwnym preparatem do powierzchniowej ochrony betonu oraz powłoki antygrafiti Skarpy O ile w części rysunkowej nie podano inaczej projektuje się skarpy o nachyleniu 1:1,5. Po zakończeniu robót budowlanych powierzchnie formowanych skarp należy obsiać trawą Balustrady Do spodu słupków balustrady należy przyspawać blachę (wg rys. załączonego w dokumentacji projektowej), na górnej powierzchni ściany muru oporowego należy wykonać 4 otwory o średnicy większej o 2 mm od średnicy kotwy i głębokości 210 mm. Balustradę należy przymocować do muru oporowego za pomocą kotew wklejanych o długości 200 mm na klej epoksydowy. Należy tak rozstawić elementy balustrady aby zachować minimalny odstęp 10 cm od podstawy słupka do krawędzi elementu betonowego. Na murach oporowych i schodach skarpowych zaprojektowano balustrady aluminiowe. Profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium Al Mg Si 0,5 F25 wg PN-EN 573-3:2005, PN-EN 573-4:2005 i PN-EN 755-2:2001. Profile powinny być hartowane, o właściwościach mechanicznych: Rm=245MPa, R0,2=195MPa. Balustradę należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą anodowania oksydacyjnego wg DIN 17611:2000, o grubości warstwy 20µm lub przez lakierowanie: pokrycie powierzchni powłoką chromianową a następnie wykonanie warstwy z lakierów poliestrowych proszkowych Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 8

12 Euro Alians Pracownia Projektowa sp. z o.o. wg DIN 50939:1996. Powierzchnię pokryć jak wyżej lecz dwuwarstwowo. Łączna grubość powłoki powinna wynosić min. 100µm Gzymsy Na każdym murze oporowym należy wykonać prefabrykowane gzymsy polimerobetonowe typu prostego o wys. 35 cm i gr. 4cm. 11. URZĄDZENIA OBCE. Należy zabezpieczyć instalacje gazowe i kable elektryczne przechodzące nad kanałem w rurze osłonowej obok projektowanych obiektów inżynierskich. W przypadku natrafienia na budowle podziemne, lub niezinwentaryzowane instalacje podziemne mające wpływ na posadowienie lub gabaryty konstrukcji konieczny jest kontakt z projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania. 12. UWAGI KOŃCOWE. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodów instalacyjnych. Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM w Warszawie. Opracował: mgr inż. Tadeusz Zarzecki (upr. nr KBU 1a-2126/537/66) Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską ETAP II 9

13 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

14

15 Zestawienie stali Nr CięŜar Długość CięŜar Ilość łączny [k g] [mm] [k g/m] sztuk , ,0 pręt gładk i ø , ,2 podstawa 120x160x ,60 4 2,7 CięŜar całk owity [k g] : 60,9 Dodatek na spoiny 1,5% [k g] : 0,9 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 61,8 Profil

16

17

18

19

20

21 Zestawienie profili aluminiowych Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] , ,7 90x40x , ,8 3 70x70x , ,4 4 40x20x , , ,14 1 1,5 6 C 40x60x40x ,14 1 1, , ,2 8 podstawa 230x230x , ,2 CięŜar całk owity [k g] : 143,40 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 2,15 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 145,55

22 Zestawienie profili aluminiowych balustrady na ściance czołowej przepustu Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] 1 90x40x ,03 1 8,0 2 70x70x ,86 3 8,8 3 40x20x , , ,14 1 1,5 C 40x60x40x ,14 1 1,9 6 podstawa 230x230x ,10 3 6,1 CięŜar całkowity [kg] : 36,16 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,54 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 36,70 Zestawienie profili aluminiowych balustrady na skrzydle przepustu Nr Profil Długość CięŜar Ilość CięŜar [mm] [k g/m] sztuk łączny [kg] ,03 1 2,4 90x40x ,03 1 7, ,86 1 2,9 70x70x ,86 2 5, ,61 6 3,3 40x20x , ,1 7 C 40x60x40x ,14 2 3,5 8 podstawa 230x230x ,10 3 6,1 CięŜar całkowity [kg] : 39,78 Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,60 Ogółem cięŝar całk owity [k g] : 40,38

23 FUNDAMENTY POD SŁUPY TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

24 OPIS TECHNICZNY

25 1.0. Dane ogólne: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego fundamentów pod słupy trakcji trolejbusowej rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni od skrzyŝowania z ul. Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską - ETAP II - Inwestor: Gmina Miasto Gdynia - Adres inwestora: Al. Marszalka Piłsudskiego 52/ Gdynia - Lokalizacja: Gdynia, ul. Morska na odcinku skrzyŝowania z ul. Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską Podstawa opracowania: - zlecenie ustne pracowni projektowej EURO-ALIANS Pracownia-Projektowa sp. z.o.o Gdańsk ul. Marusarzówny 2 paw.22 - projekt trakcji trolejbusowej - projekt sieci energetycznej - badania geologiczne opracowane przez P.H.U. Fundament ul. Sołdka 10B, Gdańsk - projekt drogowy opracowany przez pracownię proj. EURO-ALIANS - wstępne uzgodnienie rozwiązań konstrukcyjnych z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o w Gdyni. - wizja lokalna 3.0. Zakres opracowania: Opracowanie dotyczy projektu fundamentu pod słupy trakcji trolejbusowej i trakcyjno-oświetleniowe Posadowienie słupów: 4.1. Dane gruntowe Badany obszar połoŝony jest w obrębie skrzyŝowania ul. Morskiej z Chylońską II do skrzyŝowania z ul. Kcyńską. Pod względem geomorfologicznym, jest to fragment PobrzeŜa Kaszubskiego. Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów w postaci piasków drobnych, piasków gliniastych, próchnicznych z domieszką gruzu ceglanego i Ŝwiru. PoniŜej nasypów zalegają grunty rodzime w postaci piasków drobnych średnio zagęszczonych. W otworze 2.6 i 2.9 na głębokości ok. 3,0 m.p.p.t występują przewarstwienia o miąŝszości ok. 20cm w postaci namułów i torfu. W badaniach gruntu dla II ETAPU wody gruntową nawiercono w otworze 4.9 na głębokości 2,5 m.p.p.t w postaci swobodnego zwierciadła Fundamenty: Fundamenty pod słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe podzielono na dwa rodzaje w zaleŝności od wysokości słupa, obciąŝenia oraz warunków posadowienia. Przyjęto fundamenty z kręgów betonowych zapuszczanych w grunt oraz pale wiercone CFA. Fundamenty z kręgów studziennych w/g rys. nr 1.0; 1.1. Fundamenty pod słupy, które z uwag na kolizję z sieciami zaprojektowano jako pale wiercone CFA przedstawiono na rys. nr 1.2; 1.3. Fundamenty z kręgów studziennych o średnicy wewnętrznej od 1.0m do 1.60m będą wykonane przez zapuszczenie. Przed ustawieniem kręgów naleŝy zdjąć warstwę humusu. Po zapuszczeniu kręgów w studni betonowej, naleŝy osadzić szkielet zbrojenia z prętów podłuŝnych i poprzecznych o średnicy Ø10 ze stali A-0 w rozstawie co 20 cm. Pręty poprzeczne wykonać jako koliste. Po ułoŝeniu zbrojenia naleŝy przystąpić do pierwszego etapu betonowania fundamentu. Wnętrze studni fundamentowej wypełnić betonem C-20/25 (B-25) do wysokości 2,50 m poniŝej poziomu górnego kręgu studni. Następnie ze względów wykonawczych osadzić szklankę z rury stalowej R 457/8,8 ze stali R35, w której zakotwiony zostanie słup trakcyjny lub trakcyjnooświetleniowy. Po ustawieniu słupa w szklance i wypionowaniu go za pomocą klinów stabilizacyjnych, moŝna przystąpić do dalszego betonowania. Przestrzeń pomiędzy słupem a rurą stalową wypełnić betonem C20/25 (B25) o konsystencji półciekłej i starannie ręcznie zawibrować aby nie dopuścić do powstawania raków. Do zapuszczania kręgów stosować koparkę z wąsko gabarytowym nabierakiem. 1

26 Pod słupy, których fundamenty z kręgów studziennych kolidowałyby z uzbrojeniem terenu zaprojektowano pale wiercone CFA o średnicy Ø700mm zbrojonych prętami pionowymi oraz zbrojeniem spieralnym. Zbrojnie ze stali A-IIIN, pręty pionowe o średnicy Ø16 i zbrojenie spieralne Ø8 ze skokiem 20cm. Pale wykonuje się pionowe, wiercenie pali odbywać się będzie za pomocą świdra ślimakowego, wymiary świdra muszą umoŝliwić wykonanie pali o projektowanej średnicy i długości. Wykonanie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umoŝliwiający tłoczenie betonu, formującego pal. Długości pali podane w projekcie podane są orientacyjne jako średnie. Rzeczywista długość pali powinna być określona w trakcie wykonywania otworu i powinna być dostosowana do warunków gruntowych. Pale powinny być zagłębione na min. 1,5m w warstwie nośnej. Mieszankę betonową naleŝy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra ślimakowego. Mieszanka musi być podawana do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu naleŝy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zabieg słuŝy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia. Rzeczywista średnica pala nie moŝe być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. Zbrojenie, wprowadza się w świeŝą mieszankę betonową przy uŝyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. Zbrojenie naleŝy wkładać centrycznie i pionowo. Poziom głowicy pala naleŝy uzyskać przez skucie technologiczne naddatku pala. Na wcześniej wykonanym palu naleŝy wykonać Ŝelbetowy kielich w technologii monolitu Ŝelbetowego, słuŝący do utwierdzenia słupa trakcyjnego lub trakcyjno-oświetleniowego. Kielich wykonać z betonu C30/37 o wodoszczelności W6 zbrojonego stalą A-IIIN (RB 500W) oraz A0-St0S. Po wykonaniu szalunku, ułoŝeniu zbrojenia, osadzeniu i wypionowaniu słupa trakcyjnego lub trakcyjno-oświetleniowego dla którego naleŝy wprowadzić rurę DVRØ75 do wprowadzenia kabli oświetleniowych, moŝna przystąpić do betonowania. Umonolitycznienie kielicha z fundamentem palowym zapewnić poprzez wypuszczenie prętów pionowych Ø16 z pala oraz poprzez prawidłowe przygotowanie powierzchni kontaktu, stosując substancje szczepne do betonu. Betonowanie kielicha powinno odbywać się nie później niŝ 24h po wykonaniu pala. Kielich wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym, minimalizując efekt rozluźnienie gruntu otaczającego. Zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową płynną.wykop zasypać pospółką o uziarnieniu 0-20mm, zagęszczając warstwami do I D =0,9 UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu naleŝy sprawdzić czy w miejscu wykonywanego fundamentu nie ma urządzeń podziemnych. Ewentualne kolizje naleŝy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą uŝytkowników. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych naleŝy geodezyjnie wytyczyć ich osie, które powinny być trwale oznaczone w terenie. Wykonanie fundamentów powinno być poprzedzone usunięciem humusu. W przypadku wystąpienia w górnej części fundamentu gruntu nasypowego naleŝy go wybrać i wymienić na warstwę pospółki o miąŝszości około 1.0m wokół studni i zagęścić do I d = 09. Wszystkie prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne wymagania ogólne. W przypadku wystąpienia innych gruntów jak w projekcie skontaktować się z Projektantem. 2

27 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

28

29

30

31

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo