PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA Branża: konstrukcyjna UMOWA: U20/2011/T/PLNG, Nazwa i adres obiektu: Numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany Nazwa i adres inwestora: DIM-12/2011 Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu (zakres parkingu, dojazdu do parkingu oraz zejścia/zjazdu na plażę) 5/2; Obręb 11 Warszów Polskie LNG S. A. Ul. Fińska Świnoujście Imię i Nazwisko Stanowisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Feliks Zjawin Projektant 7/Sz/91 Konstrukcyjna mgr inż. Ryszard Kowalski Sprawdzający 43/Sz/78 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Data wykonania: grudzień 2014 r. Egz. DIM

2 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania. 3. Uzgodnienia 4. Uprawnienia 5. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 6. Rysunki: 6.1. Plan orientacyjny. Rys. nr Plan sytuacyjny. Rys. nr Konstrukcja zjazdu - rzut poziomy zjazdu, plan palowania. Rys. nr Konstrukcja zjazdu - przekrój podłużny. Rys. nr Przekrój poprzeczny zjazdu Rys. nr Niweleta zjazdu Rys. nr Plan palowania Rys. nr Zbrojenie płyty Rys. nr Zbrojenie płyty Rys. nr Zbrojenie oczepu Rys. nr 10 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ UZGODNIENIA: 1. Decyzja Urzędu Morskiego w Szczecinie znak OW-II-III-5130/001/04/15 z dnia zmieniająca decyzję OW-III-5130/002/03/12 z dnia Decyzja Urzędu Morskiego w Szczecinie znak OW-II-III-5101/001/04/15 z dnia zmieniająca decyzję OW-III-5101/054/05/12 z dnia Uzgodnienie projektu przez Urząd Miasta Świnoujście WIM EP z dnia Pozostałe uzgodnienia zawarte w podstawowym projekcie zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. SPIS TREŚCI DO OPISU TECHNICZNEGO 4. Podstawa opracowania. 5. Przedmiot, cel i zakres projektu. 6. Lokalizacja zjazdu. 7. Wykorzystane materiały i projekty związane. 8. Warunki gruntowe. 9. Charakterystyczne stany wód w Bałtyku. 10. Stan istniejący. 11. Opis projektowanego zjazdu na plażę. 12. Wyciąg z obliczeń statycznych. 13. Uwagi końcowe. 14. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas budowy zjazdu. 3

14 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - Umowa nr U20/2011/T/PLNG, DIM-12/2011, - Decyzja Środowiskowa nr 39/2013 z dnia r, - Decyzja Środowiskowa nr 38/2013 z dnia r, - Decyzja derogacyjna RDOŚ nr 159/2012 z dnia r, - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 10/2012 z dnia , - Aktualny wtórnik skala 1:500, - Uzgodnienia i warunki, - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), - Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), - Zał. 1 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), - Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów. - Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r, poz Ustawa Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami. - Dziennik Ustaw nr 80 z dnia 27 marca 2003 r, poz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami. - Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 4

15 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU PRZEDMIOT PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt zejścia/zjazdu na plażę w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Niniejszy projekt stanowi podstawę do zmiany pozwolenia na budowę nr 50/2014 z dnia dla zadania Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz Sieci wodno-kanalizacyjnych układu drogowego w rejonie ul. Ku Morzy w Świnoujściu realizowanych w ramach zadań pod nazwą: Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Zakres zmian dotyczy odcinka zejścia/zjazdu na plażę posadowionego na palach od km 0+186,50 do końca opracowania. Pozostały zakres zagospodarowania terenu tj. odcinek od ronda do km 1+186,50 pozostaje bez zmian zgodnie z pierwotnym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 50/2014 z dnia Projektowany zjazd umożliwi wjeżdżanie na plażę sprzętu budowlanego i jednostek ratowniczych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, oraz ułatwi wczasowiczom i osobą niepełnosprawnym (z osobami towarzyszącymi) dostęp do nadmorskiej plaży CEL I ZAKRES PROJEKTU. Celem niniejszego projektu jest pokazanie sposobu wybudowania stałego zjazdu na plażę w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu ZAKRES PROJEKTU. Niniejszy projekt budowlany obejmuje zjazd na plażę o całkowitej długości 55,80 m. 3. LOKALIZACJA ZJAZDU. Projektowany zjazd na plażę będzie zlokalizowany w województwie Zachodniopomorskim w Świnoujściu w rejonie ul. Ku Morzu. Działka na której położony będzie zjazd ma numer 5/2 (obręb 0011 Świnoujście), działki te leżą w obrębie pasa technicznego administrowanym przez Urząd Morski w Szczecinie. 4. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I PROJEKTY ZWIĄZANE. 5

16 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 4.1. Podkład geodezyjny (w zapisie elektronicznym) do celów projektowych w skali 1: Dokumentacja geotechniczna warunków obiektów budowlanych posadowienia. Obiekt: Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Szczecińskiej. Al. Wojska Polskiego 99, Szczecin. Badania uzupełniające r Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Wydanie III. Politechnika Gdańska. Katedra Budownictwa Morskiego Poradnik Hydrotechnika. Obciążenie budowli hydrotechnicznych wywołane przez środowisko morskie. Pod reakcją Stanisława Massela. Wydawnicwto Morskie Gdańsk 1992 r. 5. WARUNKI GRUNTOWE. Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt niniejszego opisu. a) Profil gruntowy na plaży (otwór nr 1) wartości charakterystyczne: od + 1,5 m do ±0,0 m IIIa Pd (piaski średnie) γ=18,50 kn/m 3 φ=33 I D =0,48 E o =77,2 MPa od ±0,0 m do 0,5 m IIb Pd (piaski drobne) γ=19,0 kn/m 3 φ=31 I D =0,61 E o =56,4 MPa od 0,5 m do 6,8 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa od 6,8 m do 7,0 m IV Gπ (glina pylasta) γ=20,0 kn/m 3 φ=13 I L =0,3 C=13,0 kpa E o =16,5 MPa 6

17 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ od 7,0 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa b) Profil gruntowy na wydmie (sonda nr 2, wartości charakterystyczne): od + 3,0 m do +2,0 m IIa Pd (piaski drobne) γ=17,5 kn/m 3 φ=29 I D =0,36 E o =35,4 MPa od + 2,0 m do +0,8 m IIIa Ps (piaski średnie) γ=18,50 kn/m 3 φ=33 I D =0,48 E o =77,2 MPa od + 0,8 m do ±0,0 m IIb Pd (piaski drobne) γ=19,0 kn/m 3 φ=31 I D =0,61 E o =56,4 MPa od ±0,0 m do 6,8 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa od 6,8 m do 7,0 m IV Gπ (glina pylasta) γ=20,0 kn/m 3 φ=13 I L =0,3 C=13,0 kpa E o =16,5 MPa 7

18 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ od 7,0 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa 6. CHARAKTERYSTYCZNE STANY WÓD W BAŁTYKU. Stany wody podano dla Świnoujścia z okresu obserwacji r, przyjęto je na podstawie opracowania wymienionego w pkt. 4.4 niniejszego opisu. Najwyższy znany stan wody (WWW) Najwyższy zaobserwowany stan wody w danym okresie (WW) Woda wysoka średnia (SWW) Woda średnia (SW) Woda niska średnia (SNW): 696cm 639 cm, 590 cm, 496 cm, 366 cm. 7. STAN ISTNIEJĄCY. W miejscu istniejącego nieumocnionego zejścia na plażę, gdzie powstanie stały zjazd, korona wydmy układa się na rzędnych od +4,0 do +4,2 m, stopa wydmy od strony morza układa się na rzędnych od +1,5 m do +2,0 m. Obecnie zejście na plażę stanowią prowizorycznie ułożone płyty drogowe szerokości 1,5m. 8. OPIS PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ. Projektowany zjazd składa się z odcinków: P0 - P1 plac do zawracania wykonany z płyt drogowych żelbetowych 3,0x1,5x0,15m ułożonych bezpośrednio na gruncie. Plac do zawracania posiada wymiary 21,0x21,0m. Plac z płyt drogowych będzie wymagał okresowych napraw po okresach wezbrań sztormowych, jeżeli płyty drogowe uległyby przemieszczeniu. P1 - P2 odcinek przejściowy składający się z żelbetowej płyty monolitycznej posadowionej na palach z zagłębieniem jednego z końców płyty w gruncie. Pochylenie płyty przejściowej wynosi ok. 13,7%. Nad płytą monolityczną posadowioną na palach zaprojektowano zasypkę piaskową na której należy ułożyć płyty drogowe. Odcinek przejściowy zapewni możliwość wjazdu na plażę sprzętu budowlanego po okresach sztormowych i umożliwi powtórne ułożenie płyt drogowych, jeżeli one uległyby po przemieszczaniu. Długość odcinka przejściowego wynosi 7,8m, szerokość 5,0m 8

19 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ P2 - P4 odcinek płyty właściwej składający się z monolitycznej żelbetowej rynny posadowionej pośrednio na palach. Długość odcinka 32,8m szerokość użytkowa zejścia 5,00m, szerokość łącznie z murkami 5,50m. Odcinek zjazdu posadowiono pośrednio na palach w celu zabezpieczenia konstrukcji przed przemieszaniem w wyniku podmycia konstrukcji w czasie sztormów i wezbrań sztormowych. P4 P5 odcinek przejściowy między monolityczną płytą żelbetową posadowioną na palach a nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Na opisywanym odcinku zaprojektowano płytę przejściową o wymiarach 3,0x1,5x0,15m nad którą założono ułożenie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Podczas budowy projektowanego zjazdu zostaną wykonane roboty ziemne, które pozwolą uzyskać zaprojektowane spadki nawierzchni zjazdu a mianowicie: Odcinek P0-P1 (płyty drogowe posadowione bezpośrednio na gruncie) ok. 6,0% Odcinek P1-P2 odcinek przejściowy (płyta zjazdu posadowiona na palach pod placem z płyt drogowych) 13,7%, Odcinek P2-P4 (płyta posadowiona na palach) 6%, Odcinek P4-P5 odcinek przejściowy (posadowiony na gruncie) 0,5%, Spadki na placu z płyt drogowych dostosowano do spadków plaży i wynoszą ok. 6%. Rzędne nawierzchni zjazdu dobrano po analizie norm i normatywów drogowych, (norm związanych z niepełnosprawnymi), zjawisk falowych, wiatrowych, możliwości trakcyjnych pojazdów samochodowych oraz warunków terenowych. Płyta zjazdu na odcinku gdzie będzie przechodziła przez wydmę, zostanie wykształcona w postaci szerokiej rynny tzn. jej brzegi zakończone zostaną pionowymi ściankami o wysokości 50 cm. Na koronie murków, na odcinku P2- P4 zamontowane zostaną siedziska dla ludzi. Ze względu na stosunkowo szeroką plażę i wystarczającą ilość miejsca zjazd usytuowano prawie prostopadle do linii brzegu. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ: Długość proj. zasadniczej części zjazdu posadowionej na palach ca 32,80 m. Całkowita długość proj. zjazdu (w rzucie poziomym bez placu z płyt) ca 44,1 m, Proj. rzędna dolnej krawędzi płyty zjazdu (na plaży) +0,74 m Proj. rzędna górnej krawędzi płyty zjazdu posadowionej na palach + 3,87 m, Rozstaw podpór palowych 5,0 m, Rozstaw pali w podporach 3,0 m, Szerokość całkowita zjazdu B c = 5,5 m, Szerokość użytkowa zjazdu B= 5,0 m, Spadek zasadniczej części zjazdu posadowionej na palach (P2-P4) 6 %, Spadek części zjazdu posadowionej na palach (P1-P2 pod placem) 13,7 %, 9

20 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ Obciążenie użytkowe zjazdu: (wg PN-85/S klasa obc. C) - równomiernie rozłożone 20 kn/m 2, - dopuszczalny ciężar pojazdu 300 kn, - dopuszczalny nacisk na oś pojazdu 120 kn, zmienne falowanie p m 30.8 kpa, maksymalna prędkość na zjeździe 10 km/h Zestawienie powierzchni zabudowy zjazdu: Całkowita powierzchnia zabudowy zjazdu 632m 2, Całkowita powierzchnia użytkowa zjazdu 614 m 2, Powierzchnia placu z płyt drogowych 432 m 2, Powierzchnia części zjazdu w postaci żelbetowych płyt posadowionych na palach: 203 m 2, Powierzchnia części zjazdu w postaci odcinka drogi posadowionej bezpośrednio na gruncie: 18 m 2. OPIS KONSTRUKCJI ZJAZDU. Odcinek P1-P2 i P2-P4 Odcinki zjazdu P1-P2 i P2-P4 usytuowane od strony morza zaprojektowano w postaci żelbetowych płyt posadowionych pośrednio na palach. Płyty zjazdu, które zostaną wykonana na miejscu budowy mają następujące wymiary: odcinek P1-P2 długość 7,87 m, szerokość całkowita 5,5 m, grubość 0,4 m, odcinek P2-P4 długość 32,80 m, szerokość całkowita 5,5 m, grubość 0,4 m. Wyżej wymienione płyty zjazdu zostaną posadowione na żelbetowych palach typu CFA o średnicy φ500 mm formowanych w gruncie. Pale zostaną wykonane z betonu klasy C35/45 zazbrojonego na całej długości stalą klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS3. Rozstaw podpór palowych wynosi 5,0 m, a rozstaw pali w podporach 3,0 m. Płyta na odcinku P2- P4 gdzie będzie przechodziła przez wydmę będzie miała kształt szerokiej rynny, tzn. jej brzegi zakończone zostaną pionowymi ściankami o wysokości 50 cm. Płyta zjazdu zostanie wykonana z betonu klasy C35/45 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS3. Odcinek P4-P5 Na styku płyty zjazdu (odcinek P2-P4) posadowionej na palach z odcinkiem dojazdowym przewidziano przyczółek (odcinek P4-P5), który zapobiegnie destrukcji nawierzchni w przypadku rozmycia skarpy wydmy oraz stanowić będzie oparcie dla płyt przejściowych usytuowanych pod nawierzchnią drogi posadowioną bezpośrednio na gruncie. Płyty przejściowe zapo- 10

21 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ biegną powstawaniu wyboju na styku nawierzchni posadowionej bezpośrednio na gruncie z nawierzchnią posadowioną pośrednio na ściance szczelnej. Przyczółek zaprojektowano ze stalowej ścianki szczelnej typu GU8N (stal S240 GP) i żelbetowego oczepu, który spoczywał będzie na głowicy ścianki. Oczep zostanie tak wykształcony, że stanowić będzie podparcie dla płyt przejściowych i siedzisk dla ludzi wykonanych z bali drewnianych. Oczepy na ściankach zaprojektowano z betonu klasy C30/37 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS1. Odcinek P2-P4 będzie z obu stron ograniczony żelbetowymi murkami oporowymi, które będą stanowiły podparcie i zabezpieczenie dla skarp wydmy. Murki zaprojektowano z betonu klasy C30/37 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS1 Na koronie ww. murków zamontowane zostaną drewniane siedziska, na których ludzie będą mogli odpocząć i wysypać z obuwia piasek plażowy. Siedziska zaprojektowano z sezonowanego twardego drewna liściastego (o I stopniu twardości) zaimpregnowanego i pomalowanego lakierem nie zakrywającym słoje drewna. OPIS UMOCNIENIA SKARP WYDMY W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ. Projektowane skarpy wydmy jakie zostaną wykształcone wzdłuż zjazdu będą miały nachylenie 1:2. Skarpy wydmy obsadzone trawą wydmową tj. wydmuchrzycą piaskową. 9. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZJAZDU. Obliczenia statyczne wraz z załącznikami (wydrukami z komputera) znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. Do obliczenia konstrukcji przebudowywanego nabrzeża użyto następujących programów komputerowych: ROBOT EXPERT (obliczenie nośności pali), UP (generowanie schematów statycznych metodą uogólnioną), PROKON1 (do obliczania układów ramowych płaskich), ZBK1 do obliczenia zbrojenia w palach. Zastosowana do obliczeń metoda uogólniona umożliwia kompleksowe obliczanie statyki konstrukcji palowych w złożonych warunkach obciążenia, przy uwzględnieniu przestrzennej współpracy pali z dowolnie uwarstwionym podłożem gruntowym, opisanym modułami reakcji gruntu poziomej i pionowej wzdłuż pobocznic oraz reakcjami sprężystymi podłoża pod podstawami pali ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ USTROJU ZJAZDU. Warunki gruntowe przyjęte do obliczeń podano w pkt. 5 opisu technicznego. Parametry zjazdu i obciążenia użytkowe podano w pkt. 8 niniejszego opisu technicznego. 11

22 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ W obliczeniach uwzględniono obciążenie poziome od obc. użytkowych i własnych związanych z pochyłością zjazdu. Parametry fali przyjętej do obliczeń: L 0 =55.5 m, T 0 =6 s, h 0 =2.0 m. Poziom morza przyjęty do obliczeń 690 cm (prawdopodobieństwo wystąpienia 1% - raz na sto lat). Beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa klasy C B500SP-EPSTAL. Dopuszczalne rozwarcie rys 0,2 mm. Przyjęty do obliczeń schemat statyczny: jako schemat statyczny przyjęto ramę płaską ze słupami (palami) na podporach sprężystych, które rozłożone są prostopadle i stycznie do ich osi. Pale połączone są sztywno z płytą zjazdu. Obciążenia od pojazdów i fal uwzględniono w obliczeniach jako ruchome, które przesuwa się z krokiem 0,8 m. SCHEMAT OZNACZENIA PALI ZJAZDU PŁYTA ZJAZDU 1/9 2/37 3/64 4/90 5/116 6/141 7/165 PAL ŻELBETOWY 9.2. WYNIKI OBLICZEŃ DOTYCZĄCE USTROJU ZJAZDU. Wyniki dotyczące nośności pali typu CFA: Obliczony maksymalny nacisk na pal nr 1/9, 2/37, 3/64 wynosi Q=770 kn/pal. Ze względu na warunki gruntowe (słabsza warstwa na rzędnej od -6,8 m do -7,0 m) przyjęto pale pogrążone do rzędnej -7,5 m, których dopuszczalne obciążenie wynosi N=1070 kn/pal N=1070 kn/pal > Q=770 kn/pal Obliczony maksymalny nacisk na pal nr 4/90, 5/116, 6/141, 7/165 wynosi Q=550 kn/pal. 12

23 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ Przyjęto pale pogrążone do rzędnej -5,0 m, których dopuszczalne obciążenie wynosi N=640 kn/pal N=640 kn/pal > Q=550 kn/pal Wyniki dotyczące zbrojenia pali: Obliczenie zbrojenia głowicy pala CFA ø500 mm. Nacisk na pal przy maksymalnym momencie zginającym wynosi 680 kn, moment zginający w głowicy pali 134,0 knm. Zbrojenie obliczone i przyjęte dla wszystkich pali: - Zbrojenie główne 6ø20 mm, stal klasy C B500SP-EPSTAL Obliczenie zbrojenia głównego w płycie zjazdu. Obliczone i przyjęte (ze względów konstrukcyjnych) zbrojenie główne w przęsłach i nad podporami płyty: ø20 mm, stal klasy C, B500SP-EPSTAL, rozstaw prętów górą i dołem co 20,0 cm. 10. UWAGI KOŃCOWE Wykonanie zjazdu na plażę powinno być zlecone wykonawcy z odpowiednim potencjałem ludzkim i sprzętowym oraz posiadającemu duże doświadczenie w robotach hydrotechnicznych wykonywanych nad morzem Budowa zjazdu na plażę powinna odbyć się w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni, tj. w okresie w którym najrzadziej występują sztormy i silne wiatry. 11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA POD- CZAS BUDOWY ZJAZDU 1) Roboty hydrotechniczne przy budowie zjazdu na plażę, muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w tej branży budowlanej tj. kierownika budowy. 2) Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia budowy zjazdu po uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę i po jej uprawomocnieniu. 3) Budowę można realizować tylko w zakresie określonym na podstawie projektu sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem norm i zaleceń, sprawdzonego i zatwierdzonego przez WAB Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4) Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę. 5) Osoby obsługujące urządzenia specjalistyczne oraz maszyny budowlane zobowiązane są do posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. 13

24 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 6) Na budowie należy stosować sprzęt ochrony osobistej w dostosowaniu do zaistniałych warunków pracy (kaski, ochraniacze słuchu, rękawice, itp.). 7) Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników, którzy będą brali udział w procesie przedmiotowej inwestycji. 8) Miejsce robót należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi (gapiami i turystami). 9) Przeładunek materiałów, powinien odbywać się pod nadzorem jednej osoby, wyznaczonej przez kierownika budowy tylko do tego celu. 10) Przy przeładunkach elementów konstrukcyjnych tj. gotowych prefabrykatów zbrojenia, prefabrykowanych elementów żelbetowych i innych materiałów należy stosować stropy z lin stalowych posiadających aktualne atesty określające ich nośność. 11) Podczas wykonywania wykopów i formowania nasypów koparkami, zagęszczarkami, itp. należy zachować ostrożność, przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 12) Podczas wykonywania koparkami i dźwigami umocnień brzegowych z piramidek Kardzisa, należy zachować ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 13) Podczas wykonywania pali wierconych typu CFA o średnicy 500 mm, należy prowadzić przestrzegając przepisów BHP obowiązujących dla tego robót palowych. 14) Za podczepianie, podnoszenie i zatapianie szkieletu zbrojenia poszczególnych pali odpowiedzialny jest zespół obsługujący wiertnicę. 15) Podczas betonowania podpór palowych oraz płyty zjazdu przy użyciu samochodowej pompy do podawania mieszanki betonowej, należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujące na tych urządzeniach. Opracował: Feliks Zjawin 14

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT

URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT URZĄ D MIASTA MIĘ DZYRZEC PODLASKI UL. POCZTOWA 8 21-560 MIĘ DZYRZEC PODLASKI PROJEKT PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU DWORCA PKP Z PRZEJŚCIEM PODZIEMNYM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, DZ. NR EWID.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 329 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo