PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA Branża: konstrukcyjna UMOWA: U20/2011/T/PLNG, Nazwa i adres obiektu: Numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany Nazwa i adres inwestora: DIM-12/2011 Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu (zakres parkingu, dojazdu do parkingu oraz zejścia/zjazdu na plażę) 5/2; Obręb 11 Warszów Polskie LNG S. A. Ul. Fińska Świnoujście Imię i Nazwisko Stanowisko Branża Nr uprawnień Podpis mgr inż. Feliks Zjawin Projektant 7/Sz/91 Konstrukcyjna mgr inż. Ryszard Kowalski Sprawdzający 43/Sz/78 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Data wykonania: grudzień 2014 r. Egz. DIM

2 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania. 3. Uzgodnienia 4. Uprawnienia 5. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 6. Rysunki: 6.1. Plan orientacyjny. Rys. nr Plan sytuacyjny. Rys. nr Konstrukcja zjazdu - rzut poziomy zjazdu, plan palowania. Rys. nr Konstrukcja zjazdu - przekrój podłużny. Rys. nr Przekrój poprzeczny zjazdu Rys. nr Niweleta zjazdu Rys. nr Plan palowania Rys. nr Zbrojenie płyty Rys. nr Zbrojenie płyty Rys. nr Zbrojenie oczepu Rys. nr 10 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ UZGODNIENIA: 1. Decyzja Urzędu Morskiego w Szczecinie znak OW-II-III-5130/001/04/15 z dnia zmieniająca decyzję OW-III-5130/002/03/12 z dnia Decyzja Urzędu Morskiego w Szczecinie znak OW-II-III-5101/001/04/15 z dnia zmieniająca decyzję OW-III-5101/054/05/12 z dnia Uzgodnienie projektu przez Urząd Miasta Świnoujście WIM EP z dnia Pozostałe uzgodnienia zawarte w podstawowym projekcie zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. SPIS TREŚCI DO OPISU TECHNICZNEGO 4. Podstawa opracowania. 5. Przedmiot, cel i zakres projektu. 6. Lokalizacja zjazdu. 7. Wykorzystane materiały i projekty związane. 8. Warunki gruntowe. 9. Charakterystyczne stany wód w Bałtyku. 10. Stan istniejący. 11. Opis projektowanego zjazdu na plażę. 12. Wyciąg z obliczeń statycznych. 13. Uwagi końcowe. 14. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas budowy zjazdu. 3

14 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - Umowa nr U20/2011/T/PLNG, DIM-12/2011, - Decyzja Środowiskowa nr 39/2013 z dnia r, - Decyzja Środowiskowa nr 38/2013 z dnia r, - Decyzja derogacyjna RDOŚ nr 159/2012 z dnia r, - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 10/2012 z dnia , - Aktualny wtórnik skala 1:500, - Uzgodnienia i warunki, - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), - Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), - Zał. 1 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), - Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów. - Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r, poz Ustawa Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami. - Dziennik Ustaw nr 80 z dnia 27 marca 2003 r, poz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami. - Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 4

15 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PROJEKTU PRZEDMIOT PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt zejścia/zjazdu na plażę w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Niniejszy projekt stanowi podstawę do zmiany pozwolenia na budowę nr 50/2014 z dnia dla zadania Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz Sieci wodno-kanalizacyjnych układu drogowego w rejonie ul. Ku Morzy w Świnoujściu realizowanych w ramach zadań pod nazwą: Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Zakres zmian dotyczy odcinka zejścia/zjazdu na plażę posadowionego na palach od km 0+186,50 do końca opracowania. Pozostały zakres zagospodarowania terenu tj. odcinek od ronda do km 1+186,50 pozostaje bez zmian zgodnie z pierwotnym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 50/2014 z dnia Projektowany zjazd umożliwi wjeżdżanie na plażę sprzętu budowlanego i jednostek ratowniczych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, oraz ułatwi wczasowiczom i osobą niepełnosprawnym (z osobami towarzyszącymi) dostęp do nadmorskiej plaży CEL I ZAKRES PROJEKTU. Celem niniejszego projektu jest pokazanie sposobu wybudowania stałego zjazdu na plażę w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu ZAKRES PROJEKTU. Niniejszy projekt budowlany obejmuje zjazd na plażę o całkowitej długości 55,80 m. 3. LOKALIZACJA ZJAZDU. Projektowany zjazd na plażę będzie zlokalizowany w województwie Zachodniopomorskim w Świnoujściu w rejonie ul. Ku Morzu. Działka na której położony będzie zjazd ma numer 5/2 (obręb 0011 Świnoujście), działki te leżą w obrębie pasa technicznego administrowanym przez Urząd Morski w Szczecinie. 4. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I PROJEKTY ZWIĄZANE. 5

16 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 4.1. Podkład geodezyjny (w zapisie elektronicznym) do celów projektowych w skali 1: Dokumentacja geotechniczna warunków obiektów budowlanych posadowienia. Obiekt: Inwestycje drogowe w rejonie ul. Ku Morzu w Świnoujściu. Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Szczecińskiej. Al. Wojska Polskiego 99, Szczecin. Badania uzupełniające r Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych. Wydanie III. Politechnika Gdańska. Katedra Budownictwa Morskiego Poradnik Hydrotechnika. Obciążenie budowli hydrotechnicznych wywołane przez środowisko morskie. Pod reakcją Stanisława Massela. Wydawnicwto Morskie Gdańsk 1992 r. 5. WARUNKI GRUNTOWE. Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt niniejszego opisu. a) Profil gruntowy na plaży (otwór nr 1) wartości charakterystyczne: od + 1,5 m do ±0,0 m IIIa Pd (piaski średnie) γ=18,50 kn/m 3 φ=33 I D =0,48 E o =77,2 MPa od ±0,0 m do 0,5 m IIb Pd (piaski drobne) γ=19,0 kn/m 3 φ=31 I D =0,61 E o =56,4 MPa od 0,5 m do 6,8 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa od 6,8 m do 7,0 m IV Gπ (glina pylasta) γ=20,0 kn/m 3 φ=13 I L =0,3 C=13,0 kpa E o =16,5 MPa 6

17 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ od 7,0 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa b) Profil gruntowy na wydmie (sonda nr 2, wartości charakterystyczne): od + 3,0 m do +2,0 m IIa Pd (piaski drobne) γ=17,5 kn/m 3 φ=29 I D =0,36 E o =35,4 MPa od + 2,0 m do +0,8 m IIIa Ps (piaski średnie) γ=18,50 kn/m 3 φ=33 I D =0,48 E o =77,2 MPa od + 0,8 m do ±0,0 m IIb Pd (piaski drobne) γ=19,0 kn/m 3 φ=31 I D =0,61 E o =56,4 MPa od ±0,0 m do 6,8 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa od 6,8 m do 7,0 m IV Gπ (glina pylasta) γ=20,0 kn/m 3 φ=13 I L =0,3 C=13,0 kpa E o =16,5 MPa 7

18 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ od 7,0 m IIc Pd (piaski drobne) γ=20,0 kn/m 3 φ=32 I D =0,72 E o =68,1 MPa 6. CHARAKTERYSTYCZNE STANY WÓD W BAŁTYKU. Stany wody podano dla Świnoujścia z okresu obserwacji r, przyjęto je na podstawie opracowania wymienionego w pkt. 4.4 niniejszego opisu. Najwyższy znany stan wody (WWW) Najwyższy zaobserwowany stan wody w danym okresie (WW) Woda wysoka średnia (SWW) Woda średnia (SW) Woda niska średnia (SNW): 696cm 639 cm, 590 cm, 496 cm, 366 cm. 7. STAN ISTNIEJĄCY. W miejscu istniejącego nieumocnionego zejścia na plażę, gdzie powstanie stały zjazd, korona wydmy układa się na rzędnych od +4,0 do +4,2 m, stopa wydmy od strony morza układa się na rzędnych od +1,5 m do +2,0 m. Obecnie zejście na plażę stanowią prowizorycznie ułożone płyty drogowe szerokości 1,5m. 8. OPIS PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ. Projektowany zjazd składa się z odcinków: P0 - P1 plac do zawracania wykonany z płyt drogowych żelbetowych 3,0x1,5x0,15m ułożonych bezpośrednio na gruncie. Plac do zawracania posiada wymiary 21,0x21,0m. Plac z płyt drogowych będzie wymagał okresowych napraw po okresach wezbrań sztormowych, jeżeli płyty drogowe uległyby przemieszczeniu. P1 - P2 odcinek przejściowy składający się z żelbetowej płyty monolitycznej posadowionej na palach z zagłębieniem jednego z końców płyty w gruncie. Pochylenie płyty przejściowej wynosi ok. 13,7%. Nad płytą monolityczną posadowioną na palach zaprojektowano zasypkę piaskową na której należy ułożyć płyty drogowe. Odcinek przejściowy zapewni możliwość wjazdu na plażę sprzętu budowlanego po okresach sztormowych i umożliwi powtórne ułożenie płyt drogowych, jeżeli one uległyby po przemieszczaniu. Długość odcinka przejściowego wynosi 7,8m, szerokość 5,0m 8

19 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ P2 - P4 odcinek płyty właściwej składający się z monolitycznej żelbetowej rynny posadowionej pośrednio na palach. Długość odcinka 32,8m szerokość użytkowa zejścia 5,00m, szerokość łącznie z murkami 5,50m. Odcinek zjazdu posadowiono pośrednio na palach w celu zabezpieczenia konstrukcji przed przemieszaniem w wyniku podmycia konstrukcji w czasie sztormów i wezbrań sztormowych. P4 P5 odcinek przejściowy między monolityczną płytą żelbetową posadowioną na palach a nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Na opisywanym odcinku zaprojektowano płytę przejściową o wymiarach 3,0x1,5x0,15m nad którą założono ułożenie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Podczas budowy projektowanego zjazdu zostaną wykonane roboty ziemne, które pozwolą uzyskać zaprojektowane spadki nawierzchni zjazdu a mianowicie: Odcinek P0-P1 (płyty drogowe posadowione bezpośrednio na gruncie) ok. 6,0% Odcinek P1-P2 odcinek przejściowy (płyta zjazdu posadowiona na palach pod placem z płyt drogowych) 13,7%, Odcinek P2-P4 (płyta posadowiona na palach) 6%, Odcinek P4-P5 odcinek przejściowy (posadowiony na gruncie) 0,5%, Spadki na placu z płyt drogowych dostosowano do spadków plaży i wynoszą ok. 6%. Rzędne nawierzchni zjazdu dobrano po analizie norm i normatywów drogowych, (norm związanych z niepełnosprawnymi), zjawisk falowych, wiatrowych, możliwości trakcyjnych pojazdów samochodowych oraz warunków terenowych. Płyta zjazdu na odcinku gdzie będzie przechodziła przez wydmę, zostanie wykształcona w postaci szerokiej rynny tzn. jej brzegi zakończone zostaną pionowymi ściankami o wysokości 50 cm. Na koronie murków, na odcinku P2- P4 zamontowane zostaną siedziska dla ludzi. Ze względu na stosunkowo szeroką plażę i wystarczającą ilość miejsca zjazd usytuowano prawie prostopadle do linii brzegu. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ: Długość proj. zasadniczej części zjazdu posadowionej na palach ca 32,80 m. Całkowita długość proj. zjazdu (w rzucie poziomym bez placu z płyt) ca 44,1 m, Proj. rzędna dolnej krawędzi płyty zjazdu (na plaży) +0,74 m Proj. rzędna górnej krawędzi płyty zjazdu posadowionej na palach + 3,87 m, Rozstaw podpór palowych 5,0 m, Rozstaw pali w podporach 3,0 m, Szerokość całkowita zjazdu B c = 5,5 m, Szerokość użytkowa zjazdu B= 5,0 m, Spadek zasadniczej części zjazdu posadowionej na palach (P2-P4) 6 %, Spadek części zjazdu posadowionej na palach (P1-P2 pod placem) 13,7 %, 9

20 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ Obciążenie użytkowe zjazdu: (wg PN-85/S klasa obc. C) - równomiernie rozłożone 20 kn/m 2, - dopuszczalny ciężar pojazdu 300 kn, - dopuszczalny nacisk na oś pojazdu 120 kn, zmienne falowanie p m 30.8 kpa, maksymalna prędkość na zjeździe 10 km/h Zestawienie powierzchni zabudowy zjazdu: Całkowita powierzchnia zabudowy zjazdu 632m 2, Całkowita powierzchnia użytkowa zjazdu 614 m 2, Powierzchnia placu z płyt drogowych 432 m 2, Powierzchnia części zjazdu w postaci żelbetowych płyt posadowionych na palach: 203 m 2, Powierzchnia części zjazdu w postaci odcinka drogi posadowionej bezpośrednio na gruncie: 18 m 2. OPIS KONSTRUKCJI ZJAZDU. Odcinek P1-P2 i P2-P4 Odcinki zjazdu P1-P2 i P2-P4 usytuowane od strony morza zaprojektowano w postaci żelbetowych płyt posadowionych pośrednio na palach. Płyty zjazdu, które zostaną wykonana na miejscu budowy mają następujące wymiary: odcinek P1-P2 długość 7,87 m, szerokość całkowita 5,5 m, grubość 0,4 m, odcinek P2-P4 długość 32,80 m, szerokość całkowita 5,5 m, grubość 0,4 m. Wyżej wymienione płyty zjazdu zostaną posadowione na żelbetowych palach typu CFA o średnicy φ500 mm formowanych w gruncie. Pale zostaną wykonane z betonu klasy C35/45 zazbrojonego na całej długości stalą klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS3. Rozstaw podpór palowych wynosi 5,0 m, a rozstaw pali w podporach 3,0 m. Płyta na odcinku P2- P4 gdzie będzie przechodziła przez wydmę będzie miała kształt szerokiej rynny, tzn. jej brzegi zakończone zostaną pionowymi ściankami o wysokości 50 cm. Płyta zjazdu zostanie wykonana z betonu klasy C35/45 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS3. Odcinek P4-P5 Na styku płyty zjazdu (odcinek P2-P4) posadowionej na palach z odcinkiem dojazdowym przewidziano przyczółek (odcinek P4-P5), który zapobiegnie destrukcji nawierzchni w przypadku rozmycia skarpy wydmy oraz stanowić będzie oparcie dla płyt przejściowych usytuowanych pod nawierzchnią drogi posadowioną bezpośrednio na gruncie. Płyty przejściowe zapo- 10

21 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ biegną powstawaniu wyboju na styku nawierzchni posadowionej bezpośrednio na gruncie z nawierzchnią posadowioną pośrednio na ściance szczelnej. Przyczółek zaprojektowano ze stalowej ścianki szczelnej typu GU8N (stal S240 GP) i żelbetowego oczepu, który spoczywał będzie na głowicy ścianki. Oczep zostanie tak wykształcony, że stanowić będzie podparcie dla płyt przejściowych i siedzisk dla ludzi wykonanych z bali drewnianych. Oczepy na ściankach zaprojektowano z betonu klasy C30/37 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS1. Odcinek P2-P4 będzie z obu stron ograniczony żelbetowymi murkami oporowymi, które będą stanowiły podparcie i zabezpieczenie dla skarp wydmy. Murki zaprojektowano z betonu klasy C30/37 oraz prętów zbrojeniowych klasy C B500SP-EPSTAL, klasa ekspozycji betonu XS1 Na koronie ww. murków zamontowane zostaną drewniane siedziska, na których ludzie będą mogli odpocząć i wysypać z obuwia piasek plażowy. Siedziska zaprojektowano z sezonowanego twardego drewna liściastego (o I stopniu twardości) zaimpregnowanego i pomalowanego lakierem nie zakrywającym słoje drewna. OPIS UMOCNIENIA SKARP WYDMY W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PLAŻĘ. Projektowane skarpy wydmy jakie zostaną wykształcone wzdłuż zjazdu będą miały nachylenie 1:2. Skarpy wydmy obsadzone trawą wydmową tj. wydmuchrzycą piaskową. 9. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH ZJAZDU. Obliczenia statyczne wraz z załącznikami (wydrukami z komputera) znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. Do obliczenia konstrukcji przebudowywanego nabrzeża użyto następujących programów komputerowych: ROBOT EXPERT (obliczenie nośności pali), UP (generowanie schematów statycznych metodą uogólnioną), PROKON1 (do obliczania układów ramowych płaskich), ZBK1 do obliczenia zbrojenia w palach. Zastosowana do obliczeń metoda uogólniona umożliwia kompleksowe obliczanie statyki konstrukcji palowych w złożonych warunkach obciążenia, przy uwzględnieniu przestrzennej współpracy pali z dowolnie uwarstwionym podłożem gruntowym, opisanym modułami reakcji gruntu poziomej i pionowej wzdłuż pobocznic oraz reakcjami sprężystymi podłoża pod podstawami pali ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ USTROJU ZJAZDU. Warunki gruntowe przyjęte do obliczeń podano w pkt. 5 opisu technicznego. Parametry zjazdu i obciążenia użytkowe podano w pkt. 8 niniejszego opisu technicznego. 11

22 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ W obliczeniach uwzględniono obciążenie poziome od obc. użytkowych i własnych związanych z pochyłością zjazdu. Parametry fali przyjętej do obliczeń: L 0 =55.5 m, T 0 =6 s, h 0 =2.0 m. Poziom morza przyjęty do obliczeń 690 cm (prawdopodobieństwo wystąpienia 1% - raz na sto lat). Beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa klasy C B500SP-EPSTAL. Dopuszczalne rozwarcie rys 0,2 mm. Przyjęty do obliczeń schemat statyczny: jako schemat statyczny przyjęto ramę płaską ze słupami (palami) na podporach sprężystych, które rozłożone są prostopadle i stycznie do ich osi. Pale połączone są sztywno z płytą zjazdu. Obciążenia od pojazdów i fal uwzględniono w obliczeniach jako ruchome, które przesuwa się z krokiem 0,8 m. SCHEMAT OZNACZENIA PALI ZJAZDU PŁYTA ZJAZDU 1/9 2/37 3/64 4/90 5/116 6/141 7/165 PAL ŻELBETOWY 9.2. WYNIKI OBLICZEŃ DOTYCZĄCE USTROJU ZJAZDU. Wyniki dotyczące nośności pali typu CFA: Obliczony maksymalny nacisk na pal nr 1/9, 2/37, 3/64 wynosi Q=770 kn/pal. Ze względu na warunki gruntowe (słabsza warstwa na rzędnej od -6,8 m do -7,0 m) przyjęto pale pogrążone do rzędnej -7,5 m, których dopuszczalne obciążenie wynosi N=1070 kn/pal N=1070 kn/pal > Q=770 kn/pal Obliczony maksymalny nacisk na pal nr 4/90, 5/116, 6/141, 7/165 wynosi Q=550 kn/pal. 12

23 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ Przyjęto pale pogrążone do rzędnej -5,0 m, których dopuszczalne obciążenie wynosi N=640 kn/pal N=640 kn/pal > Q=550 kn/pal Wyniki dotyczące zbrojenia pali: Obliczenie zbrojenia głowicy pala CFA ø500 mm. Nacisk na pal przy maksymalnym momencie zginającym wynosi 680 kn, moment zginający w głowicy pali 134,0 knm. Zbrojenie obliczone i przyjęte dla wszystkich pali: - Zbrojenie główne 6ø20 mm, stal klasy C B500SP-EPSTAL Obliczenie zbrojenia głównego w płycie zjazdu. Obliczone i przyjęte (ze względów konstrukcyjnych) zbrojenie główne w przęsłach i nad podporami płyty: ø20 mm, stal klasy C, B500SP-EPSTAL, rozstaw prętów górą i dołem co 20,0 cm. 10. UWAGI KOŃCOWE Wykonanie zjazdu na plażę powinno być zlecone wykonawcy z odpowiednim potencjałem ludzkim i sprzętowym oraz posiadającemu duże doświadczenie w robotach hydrotechnicznych wykonywanych nad morzem Budowa zjazdu na plażę powinna odbyć się w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni, tj. w okresie w którym najrzadziej występują sztormy i silne wiatry. 11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA POD- CZAS BUDOWY ZJAZDU 1) Roboty hydrotechniczne przy budowie zjazdu na plażę, muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w tej branży budowlanej tj. kierownika budowy. 2) Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia budowy zjazdu po uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę i po jej uprawomocnieniu. 3) Budowę można realizować tylko w zakresie określonym na podstawie projektu sporządzonego stosownie do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem norm i zaleceń, sprawdzonego i zatwierdzonego przez WAB Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4) Wszyscy pracownicy biorący udział w procesie budowlanym muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę. 5) Osoby obsługujące urządzenia specjalistyczne oraz maszyny budowlane zobowiązane są do posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. 13

24 INWESTYCJE DROGOWE W REJONIE ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU NA PLAŻĘ 6) Na budowie należy stosować sprzęt ochrony osobistej w dostosowaniu do zaistniałych warunków pracy (kaski, ochraniacze słuchu, rękawice, itp.). 7) Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników, którzy będą brali udział w procesie przedmiotowej inwestycji. 8) Miejsce robót należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi (gapiami i turystami). 9) Przeładunek materiałów, powinien odbywać się pod nadzorem jednej osoby, wyznaczonej przez kierownika budowy tylko do tego celu. 10) Przy przeładunkach elementów konstrukcyjnych tj. gotowych prefabrykatów zbrojenia, prefabrykowanych elementów żelbetowych i innych materiałów należy stosować stropy z lin stalowych posiadających aktualne atesty określające ich nośność. 11) Podczas wykonywania wykopów i formowania nasypów koparkami, zagęszczarkami, itp. należy zachować ostrożność, przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 12) Podczas wykonywania koparkami i dźwigami umocnień brzegowych z piramidek Kardzisa, należy zachować ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 13) Podczas wykonywania pali wierconych typu CFA o średnicy 500 mm, należy prowadzić przestrzegając przepisów BHP obowiązujących dla tego robót palowych. 14) Za podczepianie, podnoszenie i zatapianie szkieletu zbrojenia poszczególnych pali odpowiedzialny jest zespół obsługujący wiertnicę. 15) Podczas betonowania podpór palowych oraz płyty zjazdu przy użyciu samochodowej pompy do podawania mieszanki betonowej, należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujące na tych urządzeniach. Opracował: Feliks Zjawin 14

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

II. RYSUNKI 1. Plan orientacyjny 2. Plan sytuacyjny organizacja ruchu 1:500

II. RYSUNKI 1. Plan orientacyjny 2. Plan sytuacyjny organizacja ruchu 1:500 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY I. Podstawa opracowania II. Zakres opracowania III. Stan istniejący IV. Stan projektowany V. Rodzaje i zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa w organizacji ruchu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa

Tom Ib1- Projekt Wykonawczy Branża Mostowa Zamierzenie budowlane Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543.00 do km 17+101.00 oraz budowa mostu w km 16+675.00 i rozbudowa mostu w km 16+850.00 w m. Krasiejów

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia..12 SPIS TREŚCI Część opisowa 1. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.5 3. Opis odbudowy nawierzchni wodociąg

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa

SPIS TREŚCI. I Opis techniczny. II Część rysunkowa SPIS TREŚCI I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania projektu budowlanego... 3 3. Zakres robót do realizacji w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego... 4 4. Istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU FAZA: TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA ULICY PARTYZANTÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ODWODNIENIA, OŚWIETLENIA, BUDOWĄ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KAJKI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY)

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 1/39, 1/56, 1/37 i 1/47 OBRĘB 6 W WEJHEROWIE (DROGA DOJAZDOWA DO URZĘDU PRACY) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

2856 /11 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2856 /11 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 305/11 Numer archiwalny 2856 /11 BUDOWA ODCINKÓW DRÓG 2KDD/24, 1KDL/2, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/14 W CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO KMINKOWA WE WROCŁAWIU OBIEKT Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko al. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.

PROJEKT BUDOWLANY. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp. KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inż. Hubert Kłubowicz ul. Konwaliowa 8 19-300 Ełk tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA OBIEKT: MODERNIZACJA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice - Dalewice Gmina Koniusza OBIEKT : Odcinek Piotrkowice Wielkie Muniaczkowice Etap I od km 0 + 316,0 1 + 764,50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką

Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7. Most nad rzeką Słupianką Zamierzenie budowlane Remont mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ul. Harcerskiej w Płocku. Nr działek 1-2376/1, 1-2473, 1-2473/2, 1-2473/7 Obiekt budowlany Most nad rzeką Słupianką Adres obiektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD - PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25/26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 kom. 0-502-591-757 0-505-023-305 email: arbud@wp.pl lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 60-845 Poznań, ul.j.kochanowskiego 4/8 tel./fax 61 8208593 e-mail:info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M

PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M EGZ. NR 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2005C ŁUBIANKA CZARNE BŁOTO W M. ZAMEK BIERZGŁOWSKI W KM 5+247 PRZEZ RZEKĘ STRUGA TORUŃSKA WRAZ Z DOJAZDAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE

CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE CZĘŚĆ B PROJEKT WYKONAWCZY Tom B.1 PROJEKT DROGOWY Tom B.2. OBIEKTY INŻYNIERSKIE Tom B.2.1 Przepust P1 Tom B.2.2 Przepust P2 Tom B.2.3 Przepust P3 Tom B.2.4 Przepust P4 Tom B.2.5 Przepust P5 Tom B.2.6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo