KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5

2 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6. ZASADY OBLICZENIA SZTYWNOŚCI PALA ORAZ GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU 6.. SZTYWNOŚĆ PALA 6.. GRANICZNA REAKCJA GRUNTU 7. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW n ORAZ n W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PALA W FUNDAMENCIE PAL ZLOKALIZOWANY W WEWNĘTRZNYM RZĘDZIE I WEWNĘTRZNEJ KOLUMNIE PALI PAL ZLOKALIZOWANY WEWNĄTRZ SKRAJNEGO RZĘDU LUB WEWNĄTRZ SKRAJNEJ KOLUMNY PALI PAL ZLOKALIZOWANY W SKRAJNYM RZĘDZIE I SKRAJNEJ KOLUMNIE PALI PALISADA LUB ŚCIANKA SZCZELNA 7 8. WYNIKI OBLICZEŃ ZAKŁADKA WYNIKI 8 Jakub Roch Kowalski Strona z 5

3 . WPROWADZENIE Program KxGenerator wersja.5 służy do obliczania charakterystyk poziomej współpracy wszelkiego rodzaju fundamentów palowych z podłożem gruntowym zgodnie z propozycją M. Koseckiego Statyka ustrojów palowych, Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną, Szczecin TERMINOLOGIA W dalszej części opisu przyjęto następujące skróty: program KxGenerator wersja.5 metoda uogólniona Statyka ustrojów palowych, Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną. Kosecki M., Szczecin 006. komentarz do metody Obliczenia statyczne fundamentów palowych, Seminarium Zagadnienia posadowień na fundamentach palowych. Krasiński A., Gdańsk 5 czerwca PRZEZNACZENIE PROGRAMU Program służy do obliczania sztywności poziomej gruntu we współpracy z palami fundamentowymi. Program generuje układ poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż osi każdego pala, umożliwiając przeprowadzenie obliczeń fundamentu palowego z uwzględnieniem sprężysto-plastycznej współpracy pali z gruntem. Obliczenia wykonywane są zgodnie z metodą uogólnioną M. Koseckiego oraz komentarzem do metody według A. Krasińskiego. Program przeprowadza obliczenia rozkładu modułu sztywności poziomej gruntu oraz granicznego oporu gruntu. Podział pala na elementy o dowolnej długości umożliwia wyznaczenie w poszczególnych węzłach wartości podpór sprężystych oraz odpowiadających im reakcji granicznych gruntu. Wyznaczenie poziomych podpór sprężystych umożliwia dalsze prowadzenie obliczeń pali łącznie z nadbudową (płytą, ławą, stopą fundamentową) oraz innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu. Program wyposażono w autorski schemat fundamentu palowego umożliwiający obliczanie sztywności poziomej pali dla kilku kierunków działania obciążenia poziomego oraz różnych rozstawów pali. Wyniki obliczeń prezentowane są graficznie, jako rozkład modułu sztywności poziomej gruntu oraz oporu granicznego wraz z głębokością. Dodatkowo wyniki prezentowane są jako wartości liczbowe w poszczególnych węzłach rozmieszczonych wzdłuż osi pala. Jakub Roch Kowalski Strona 3 z 5

4 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE Parametry podłoża gruntowego Tytuł obliczeń Rzędna terenu tytuł charakteryzujący analizowany projekt/przekrój geotechniczny rzędna istniejącego poziomu terenu w metrach nad poziomem morza. Po określeniu rzędnej terenu, przekrój geotechniczny tworzony w programie AutoCad zostanie uzupełniony dodatkowo o rzędne nad poziomem morza. Tabela warstw gruntu: Nr numer aktualnej warstwy gruntu (kolumna generowana automatycznie) Nazwa gruntu należy z listy wybrać nazwę warstwy gruntu, klikając myszką (bez wpisywania z klawiatury) Z [m ppt] rzędna spągu warstwy gruntu ID/IL [-] stopień zagęszczenia / stopień plastyczności warstwy gruntu Geneza [-] geneza gruntu spoistego (A, B, C, D), dla gruntu niespositego Symbole dla gruntów spoistych zgodnie z PN-8/B-0300: A grunty spoiste morenowe skonsolidowane, B inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane, C inne grunty spoiste nieskonsolidowane, D iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego. Do edycji tabeli warstw gruntu służą następujące przyciski: Nowa warstwa (strzałka w dół) tworzy kolejną warstwę, również po naciśnięciu na klawiaturze strzałki w dół Usuń warstwę usuwa bieżącą warstwę Wstaw pomiędzy warstwami wstawia dodatkową warstwę pomiędzy istniejącymi przycisk nie służy do tworzenia kolejnych warstw Jakub Roch Kowalski Strona 4 z 5

5 Współczynniki materiałowe gruntu Przyjęto współczynniki materiałowe dla następujących cech fizycznych gruntu: kąt tarcia wewnętrznego, spójność oraz ciężar objętościowy gruntu. Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości poszczególnych współczynników. Współczynnik materiałowy dla kąta tarcia wewnętrznego gruntu domyślna wartość współczynnika wynosi,00. Współczynnik materiałowy dla spójności gruntu c domyślna wartość współczynnika wynosi 0,40. Współczynnik materiałowy dla ciężaru objętościowego gruntu domyślna wartość współczynnika wynosi 0,90. Współczynniki globalne gruntu Przyjęto współczynniki globalne dla sztywności poziomej gruntu, reakcji granicznej oraz odporu gruntu. Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości poszczególnych współczynników. Współczynnik dla sztywności poziomej Kx domyślna wartość współczynnika wynosi,00. Współczynnik dla reakcji granicznej Rgr domyślna wartość współczynnika wynosi,00. Współczynnik dla odporu Kp uwzględniający uproszczenie wynikające z przyjmowania płaskiej powierzchni poślizgu domyślna wartość współczynnika wynosi 0,85. Woda gruntowa W przypadku występowania wody gruntowej należy podać rzędną ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej. Wówczas dla warstw gruntu zalegających poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody przyjęty zostanie ciężar gruntu z uwzględnieniem wyporu wody. Jakub Roch Kowalski Strona 5 z 5

6 Parametry pala Rodzaj pala należy określić rodzaj pala. Program umożliwia wybór następujących rodzajów pali fundamentowych: pal użytkownika wówczas dostępne są wszystkie technologie wykonania pala żelbetowy prefabrykowany z rury stalowej z dnem zamkniętym z rury stalowej z dnem otwartym wiercony bez iniekcji pod podstawą wiercony z iniekcją pod podstawą Vibro Vibrex Fundex Franki CFA Atlas Omega Tubex mikropal iniekcyjny Technologia wykonania pala technologię wykonania pala należy określić w przypadku, gdy wybrano pal użytkownika, pal prefabrykowany (żelbetowy, z rur stalowych) lub pal wiercony. Dla pozostałych pali technologia ich wykonania zdefiniowana jest jednoznacznie przez rodzaj pala (np. pal CFA wiercony, ATLAS wkręcany, itd.). Program umożliwia wybór następujących technologii wykonania pali fundamentowych: wbijany wwibrowywany wpłukiwany (ostatni m wbijany) wiercony w zawiesinie (bez rury obsadowej) wiercony w rurze obsadowej wyciąganej wiercony w rurze obsadowej pozostawianej wiercony w rurze obsadowej wyciąganej głowicą pokrętną wiercony metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną Jakub Roch Kowalski Strona 6 z 5

7 Wartość kąta tarcia gruntu o pobocznicę pala należy określić wartość kąta tarcia gruntu o powierzchnię pala w stosunku do kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości współczynników dla gruntów spoistych i niespoistych. Konstrukcja tymczasowa należy określić przeznaczenie fundamentu palowego. Jeżeli fundament stanowi konstrukcję tymczasową, domyślna wartość współczynnika wpływu obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych wynosi,00. W przeciwnym razie współczynnik przyjmowany jest według zaleceń Koseckiego. Średnica / szerokość boku pala dla pali o przekroju kołowym należy określić średnicę pala, dla pali o przekroju kwadratowym należy określić szerokość boku pala. Długość pala należy określić długość pala mierzoną od spodu fundamentu do podstawy pala. Rzędna spodu zwieńczenia pala należy określić rzędną spodu zwieńczenia pala (rzędna spodu fundamentu). Rozstaw węzłów wzdłuż osi pala należy określić odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami podpór sprężystych oraz granicznych reakcji gruntu, które zostaną rozmieszczone wzdłuż osi pala. Domyślna wartość rozstawu węzłów wynosi 0,50m. Prognozowana nośność pala należy określić prognozowaną (szacunkową) nośność pala. Prognozowane osiadanie pala należy określić prognozowane (szacunkowe) osiadanie pala. Program automatycznie wyznacza prognozowane osiadanie pala jako wartość 0,0 x D (D średnica / szerokość boku pala). Istnieje możliwość zmiany wartości domyślnej osiadania pala. Jakub Roch Kowalski Strona 7 z 5

8 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA Parametry gruntu i pala po określeniu w zakładce Dane rodzaju gruntu, stopnia zagęszczenia/plastyczności (wraz z genezą dla gruntów spoistych) oraz rodzaju i technologii pala, generowane są automatycznie poniższe parametry (,,,, c, E 0 zgodnie z PN-8/B-0300 natomiast S n i zgodnie z metodą uogólnioną). Wszystkie wartości normowe parametrów mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika. Po zmianie parametru istnieje możliwość przywrócenia wartości domyślnej (normowej). Nr Nazwa gruntu [kn/m3] [kn/m3] [º] [º] c [kpa] E 0 [MPa] Sn [-] [-] numer warstwy gruntu nazwa warstwy gruntu ciężar objętościowy gruntu ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody kąt tarcia wewnętrznego gruntu kąt tarcia gruntu o pobocznicę pala spójność gruntu moduł odkształcenia pierwotnego gruntu E 0 M 0 współczynnik Poissona M 0 edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (E 0ed ) współczynnik technologii wykonywania pala (naruszenia struktury gruntu przy wykonywaniu pala) współczynnik wspływ obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych Schemat fundamentu palowego Zastosowany w programie autorski schemat fundamentu palowego umożliwia prowadzenie obliczeń sztywności pali dla kilku kierunków działania obciążenia poziomego oraz dla różnych rozstawów pali. Jakub Roch Kowalski Strona 8 z 5

9 Schemat fundamentu służy do generowania rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie. Schemat tzw. reprezentatywny składa się z 9 charakterystycznych pali oznaczonych numerami od do 9. Odpowiednie numery symbolizują charakterystyczne pale: narożne, krawędziowe i wewnętrzne (patrz pkt ). W rzeczywistym fundamencie pali może być więcej lub mniej niż 9. Obliczenia przeprowadzane są dla 4 kierunków działania obciążenia poziomego oraz dla każdego numeru pala, co znacznie ułatwia dalsze projektowania fundamentu. Oznaczenia kierunków działania obciążenia poziomego Charakterystyka pali w schemacie fundamentu: Pal nr 5 Pal zlokalizowany w wewnętrznym rzędzie i wewnętrznej kolumnie pali. Pal nr 5 jest ograniczony palami sąsiednich rzędów i sąsiednich kolumn pal wewnętrzny grupy palowej. Pal nr i 8 Pale zlokalizowane w wewnętrznej kolumnie i skrajnym rzędzie pali. Pale nr i 8 są ograniczone palami sąsiednich kolumn natomiast znajdują się w skrajnym rzędzie grupy palowej. Pal nr 4 i 6 Pale zlokalizowane w wewnętrznym rzędzie i skrajnej kolumnie pali. Pale nr 4 i 6 są ograniczone palami sąsiednich rzędów natomiast znajdują się w skrajnej kolumnie grupy palowej. Pal nr, 3, 7, 9 Pale zlokalizowane w skrajnym rzędzie i skrajnej kolumnie pali. Pale nr, 3, 7 i 9 nie są ograniczone palami sąsiednich rzędów ani sąsiednich kolumn grupy palowej pale narożne. Zgodnie z metodą uogólnioną wartości sztywności gruntu Kx oraz granicznej reakcji gruntu Rgr w obrębie tego samego fundamentu różnią się między sobą w zależności od odległości sąsiednich pali. Wpływ rozstawu i liczby pali w fundamencie uwzględniają współczynniki n oraz n. W programie wprowadzono dodatkowo zróżnicowanie tych współczynników w zależności od Jakub Roch Kowalski Strona 9 z 5

10 lokalizacji pala w fundamencie np. czy pal jest w pierwszym rzędzie, czy w kolejnych oraz czy pal jest skrajny, czy wewnętrzny. Sposób wyznaczania współczynników n oraz n omówiono w pkt. 6. Na schemacie fundamentu prezentowane są wartości iloczynu współczynników nn dla wszystkich 4 kierunków działania obciążenia poziomego oraz dla każdego pala oddzielnie. Iloczyn współczynników nn (zgodnie ze wzorami na Kx i Rgr podanymi w pkt. 6) redukuje wartość sztywności oraz granicznej reakcji gruntu w zależności od rozstawu sąsiednich pali i kierunku działania obciążenia poziomego. Jakub Roch Kowalski Strona 0 z 5

11 6. ZASADY OBLICZENIA SZTYWNOŚCI PALA ORAZ GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU 6. SZTYWNOŚĆ PALA Obliczenia sztywności pala obejmują wyznaczenie wartości modułu sztywności poziomej gruntu Kx. Dodatkowo program wyznacza wartości poziomych podpór sprężystych w węzłach rozmieszczonych wzdłuż osi pala. Umożliwia to prowadzenie dalszych obliczeń fundamentu palowego z wykorzystaniem programów bazujących na układach prętowych modelowanie ośrodka gruntowego za pomocą podpór sprężystych. Wartość modułu sztywności poziomej gruntu Kx K X n n n S E 0 n 0 6. GRANICZNA REAKCJA GRUNTU Obliczenia obejmują wyznaczenie granicznego odporu gruntu. Dodatkowo program wyznacza wartości granicznych reakcji gruntu w węzłach rozmieszczonych wzdłuż osi pala. Umożliwia to modelowanie zjawiska uplastycznienia gruntu po przekroczeniu granicznej wartości odporu. Wartość granicznej reakcji gruntu Qr Q m S n n n D ' K ' c r n 3 0 ph K ph ' gdzie: n 0 n n n 3 Sn współczynnik korekcyjny wpływu średnicy pala współczynnik uwzględniający rozstaw pali w grupie w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego współczynnik uwzględniający rozstaw pali w grupie w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania obciążenia poziomego współczynnik uwzględniający przestrzenny charakter oddziaływania oporu bocznego gruntu, zależy od kształtu przekroju poprzecznego pala współczynnik technologii wykonywania pala (naruszenia struktury gruntu przy wykonywaniu pala) współczynnik uwzględniający przestrzenność reakcji gruntu, zależny od kształtu przekroju poprzecznego pala współczynnik uwzględniający wpływ oddziaływania obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych Jakub Roch Kowalski Strona z 5

12 E 0 m D 0 moduł odkształcenia pierwotnego warstwy gruntu E 0 M 0 współczynnik Poissona M 0 edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (E 0ed ) współczynnik korekcyjny uwzględniający pracę pali w grupie zastępcza średnica pala naprężenia pionowe efektywnego gruntu Kph współczynnik odporu gruntu c spójność gruntu Jakub Roch Kowalski Strona z 5

13 7. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW n ORAZ n W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PALA W FUNDAMENCIE Wyjściowa postać wzorów dla współczynników n oraz n zgodnie z metodą uogólnioną wynosi odpowiednio: Współczynnik n: R 0, 0,4,0 D n Współczynnik n: R D,5 D 0,5 n,0 dla D<,0m,8 R D,8 D,0 n,0 dla D,0m gdzie: D średnica lub szerokość boku pala, [m]; R rozstaw osiowy pali w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego, [m]; R rozstaw osiowy pali w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania obciążenia poziomego, [m]; Β współczynnik zależny od liczby pali w rzędzie równoległym do kierunku działania obciążenia poziomego, [-] (β =,0 dla jednego rzędu pali, β = 0,6 dla dwóch rzędów pali, β = 0,5 dla trzech rzędów pali, β = 0,45 dla czterech i więcej rzędów pali). W programie zastosowano schemat fundamentu palowego, w którym zróżnicowano sztywności pali w zależności od lokalizacji pala w fundamencie poprzez uwzględnienie różnych wartości współczynników n i n. W dalszej części omówiono sposób wyznaczania wartości współczynników dla charakterystycznych pali. 7. PAL ZLOKALIZOWANY W WEWNĘTRZNYM RZĘDZIE I WEWNĘTRZNEJ KOLUMNIE PALI W schemacie fundamentu jest to pal nr 5, ograniczony palami sąsiednich rzędów i sąsiednich kolumn tzw. pal wewnętrzny grupy palowej. Jakub Roch Kowalski Strona 3 z 5

14 Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R 0, 0,4,0 D n Pal wewnętrzny grupy palowej (nr 5) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi Ra oraz Rb. W programie uwzględniono, że rozstaw sąsiednich pali może być różny (Ra Rb). W związku z tym współczynnik n dla pala nr 5 obliczany jest jako wartość średnia wg wzoru: n Ra n Rb Ra Rb 0, 0,4 0, 0,4 D D n,pal5,0 Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R D,5 D 0,5 n,0 dla D<,0m,8 R D,8 D,0 n,0 dla D,0m Pal wewnętrzny grupy palowej (nr 5) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi Ra oraz Rb. W programie przyjęto, że wartość współczynnika n obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z kierunkiem działania obciążenia poziomego. W związku z tym współczynnik n dla pala nr 5 na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie obliczany jest w zależności od rozstawu Rb wg wzorów: n,pal5 Rb D,8,5 D 0,5 Rb D,8 D,0,0 dla D<,0m n,pal5,0 dla D,0m Jakub Roch Kowalski Strona 4 z 5

15 7. PAL ZLOKALIZOWANY WEWNĄTRZ SKRAJNEGO RZĘDU LUB WEWNĄTRZ SKRAJNEJ KOLUMNY PALI W schemacie fundamentu są to pale o numerach nr, 4, 6 i 8, ograniczone palami sąsiednich rzędów lub sąsiednich kolumn tzw. pale krawędziowe grupy palowej. Poniżej przedstawiono wartości współczynników n i n dla pala nr 6 (zasada wyznaczania współczynników dla pozostałych pali krawędziowych, 4 i 8 jest analogiczna). Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R 0, 0,4,0 D n Pal krawędziowy grupy palowej (nr 6) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi Ra oraz Rb. W programie uwzględniono, że rozstaw sąsiednich pali może być różny (Ra Rb). W związku z tym współczynnik n dla pala krawędziowego nr 6 obliczany jest identycznie jak dla pala wewnętrznego nr 5, jako wartość średnia wg wzoru: n n Ra n Rb Ra Rb 0, 0,4 0, 0,4 D D,pal6,0 Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R D,5 D 0,5 n,0 dla D<,0m,8 R D,8 D,0 n,0 dla D,0m W programie przyjęto, że wartość współczynnika n obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z Jakub Roch Kowalski Strona 5 z 5

16 kierunkiem działania obciążenia poziomego. Na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie, dla pala krawędziowego nr 6 brak jest redukcji sztywności ze względu na rozstaw osiowy Rb. W związku z tym wartość współczynnika n dla pala krawędziowego nr 6 wynosi, PAL ZLOKALIZOWANY W SKRAJNYM RZĘDZIE I SKRAJNEJ KOLUMNIE PALI W schemacie fundamentu są to pale o numerach nr, 3, 7 i 9, ograniczone sąsiednimi palami wyłącznie z jednej strony tzw. pale narożne grupy palowej. Poniżej przedstawiono wartości współczynników n i n dla pala narożnego nr 3 (zasada wyznaczania współczynników dla pozostałych pali narożnych, 7 i 9 jest analogiczna). Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R 0, 0,4,0 D n Pal narożny grupy palowej (nr 3) zgodnie z powyższym rysunkiem ograniczony jest w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego palami wyłącznie z jednej strony, o rozstawie osiowym wynoszącym Rb. Dla pala narożnego brak jest sąsiednich pali z drugiej strony ograniczających jego sztywność. W związku z tym współczynnik n dla pala narożnego nr 3 obliczany jest z uwzględnieniem zwiększonej sztywność, jako wartość średnia wg wzoru: Ra 0, 0,4,0 n Rb,0 D n,pal3,0 Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R D,5 D 0,5 n,0 dla D<,0m,8 Jakub Roch Kowalski Strona 6 z 5

17 R D,8 D,0 n,0 dla D,0m W programie przyjęto, że wartość współczynnika n obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z kierunkiem działania obciążenia poziomego. Na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie, dla pala narożnego nr 3 brak jest redukcji sztywności ze względu na rozstaw osiowy Rb. W związku z tym współczynnik n dla pala narożnego nr 3 identycznie jak dla pala krawędziowego nr 6 wynosi, PALISADA LUB ŚCIANKA SZCZELNA W palisadzie oraz ściance szczelnej sąsiednie elementy zlokalizowane są na styk jeden przy drugim. Rozstaw osiowy pali (w palisadzie) oraz brusów (w ściance szczelnej) w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego jest równy szerokości pojedynczego elementu. Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n wynosi: R 0, 0,4,0 D n Przeprowadzona analiza MES wykazała, że w przypadku konstrukcji ciągłej występuje redukcja sztywności w stosunku do sztywności pojedynczego elementu. Dla konstrukcji ciągłej rozstaw osiowy elementów (pali lub brusów) w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego R = D. W związku z tym w programie przyjęto, że współczynnik n = 0, + 0,4 = 0,6, więc również iloczyn współczynników nn wynosi 0,60. Jakub Roch Kowalski Strona 7 z 5

18 8. WYNIKI OBLICZEŃ ZAKŁADKI WYNIKI Wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są w dwóch zakładkach o nazwie Wyniki. Przedstawiana jest forma tabelaryczna wyników obejmującą zestawienie w poszczególnych węzłach wartości sztywności kx oraz reakcji granicznej Rgr dla wszystkich pali schematu fundamentu. Tabela wyników zawiera zestawienie wykonanych obliczeń Tabela wyników: Nr węzła Z [m ppt] kx [kn/m] Rgr [kn] kx5_x [kn/m] numer węzła (numer podpory sprężystej oraz granicznej reakcji gruntu) rzędna węzła wartość wyjściowa podpory sprężystej bez uwzględniania redukcji sztywności z uwagi na układ i rozstaw pali współczynniki nn=,00 wartość wyjściowa granicznej reakcji gruntu bez uwzględniania redukcji sztywności z uwagi na układ i rozstaw pali współczynniki nn=,00 wartość podpory sprężystej pala nr 5 dla kierunku x działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję sztywności z uwagi na ilość i rozstaw pali Jakub Roch Kowalski Strona 8 z 5

19 kx5_x [kn/m] kx5_y [kn/m] kx5_y [kn/m] Rgr5_x [kn/m] Rgr5_x [kn/m] Rgr5_y [kn/m] Rgr5_y [kn/m] wartość podpory sprężystej pala nr 5 dla kierunku x działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję sztywności z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość podpory sprężystej pala nr 5 dla kierunku y działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję sztywności z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość podpory sprężystej pala nr 5 dla kierunku y działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję sztywności z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość reakcji granicznej gruntu dla pala nr 5 i kierunku x działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję reakcji z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość reakcji granicznej gruntu dla pala nr 5 i kierunku x działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję reakcji z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość reakcji granicznej gruntu dla pala nr 5 i kierunku y działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję reakcji z uwagi na ilość i rozstaw pali wartość reakcji granicznej gruntu dla pala nr 5 i kierunku y działania obciążenia poziomego, uwzględniająca ewentualną redukcję reakcji z uwagi na ilość i rozstaw pali Wyniki Jakub Roch Kowalski Strona 9 z 5

20 Przycisk Pokaż wyniki szczegółowe prezentuje szczegóły przeprowadzonych obliczeń. Jakub Roch Kowalski Strona 0 z 5

21 Tabela Parametry podłoża gruntowego Z [m ppt] rzędna spągu warstwy gruntu Nazwa gruntu nazwa warstwy gruntu H [m] miąższość warstwy gruntu ID / IL stopień zagęszczenia / plastyczności warstwy gruntu ' [kn/m3] ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody [º] [º] c [kpa] E0 [MPa] Sn [-] [-] Zc [m ppt] Hz [m ppt] Hm [m ppt] Kx [kpa] m [-] Kph [-] kąt tarcia wewnętrznego gruntu w warstwie kąt tarcia gruntu o pobocznicę pala spójność gruntu w warstwie moduł odkształcenia pierwotnego gruntu E 0 M 0 współczynnik Poissona M 0 edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (E 0ed ) współczynnik wpływu wykonywania pala współczynnik wpływu obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych głębokość krytyczna, na której mobilizuje się maksymalna sztywność gruntu wysokość zastępcza warstwy gruntu głębokość mobilizacji maksymalnej sztywności gruntu moduł sztywności poziomej warstwy gruntu współczynnik korekcyjny równy 0,7 dla gruntów spoistych i 0,8 dla gruntów niespoistych współczynnik odporu gruntu Tabela Punkty graniczne i odpowiadające im wartości Kx Z [m ppt] rzędna spągu warstwy gruntu Kx_ [kpa] wartość modułu sztywności poziomej gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z Kx_ [kpa] wartość modułu sztywności poziomej gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z A [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B B [-] wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Tabela Punkty graniczne i odpowiadające im wartości Qr Z [m ppt] rzędna spągu warstwy gruntu v [kpa] wartość pionowego naprężenia efektywnego w gruncie c_ [kpa] wartość spójności gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z c_ [kpa] wartość spójności gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z m [-] współczynnik korekcyjny gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z Jakub Roch Kowalski Strona z 5

22 m [-] Sn_ [-] Sn_ [-] Kph _ [-] Kph _ [-] Qr_ [kpa] Qr_ [kpa] A [-] B [-] współczynnik korekcyjny gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z współczynnik wpływu wykonywania pala dla warstwy o spągu na rzędnej Z współczynnik wpływu wykonywania pala dla warstwy o stropie na rzędnej Z współczynnik odporu gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z współczynnik odporu gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z opór graniczny gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z opór graniczny gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Tabela Wartości Kx w węzłach Z_od [m ppt] rzędna stropu paska gruntu Z_do [m ppt] rzędna spągu paska gruntu Liczba funkcji liczba funkcji opisujących przyrost modułu sztywności w pasku gruntu A [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B B [-] wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Z [m ppt] rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y A [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B B [-] wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Z3 [m ppt] rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y3 A3 [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y3=a3x + B3 B3 [-] wartość wyrazu wolnego prostej y3=a3x + B3 Z4 [m ppt] rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y4 A4 [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y4=a4x + B4 B4 [-] wartość wyrazu wolnego prostej y4=a4x + B4 Kx [kn/m] wartość sztywności gruntu w węźle Tabela Wartości Rgr w węzłach Z_od [m ppt] rzędna stropu paska gruntu Z_do [m ppt] rzędna spągu paska gruntu Liczba funkcji liczba funkcji opisujących przyrost oporu granicznego w pasku gruntu A [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B B [-] wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Z [m ppt] rzędna, od której opór graniczny gruntu opisuje prosta y A [-] wartość współczynnika kierunkowego prostej y=ax + B B [-] wartość wyrazu wolnego prostej y=ax + B Rgr [kn] wartość reakcji granicznej gruntu w węźle Jakub Roch Kowalski Strona z 5

23 Zapisz wyniki umożliwia zapis przeprowadzonych obliczeń bezpośrednio do Excela. Po naciśnięciu przycisku zostanie uruchomiany program Excel i nastąpi eksport wyników. Drukuj wyniki drukuje wyniki wykonanych obliczeń. Program umożliwia wydruk części tekstowej oraz części graficznej obliczeń dla wszystkich pali i kierunków działania obciążenia poziomego. Istnieje możliwość wydruku wybranych pali i kierunków działania obciążenia poziomego. Pokaż podgląd graficzny wyświetla wyniki przeprowadzonych obliczeń w formie graficznej. Prezentowany jest przyrost modułu sztywności podłoża i granicznego oporu gruntu oraz wartości w poszczególnych węzłach. Jakub Roch Kowalski Strona 3 z 5

24 Jakub Roch Kowalski Strona 4 z 5

25 Utwórz profil gruntowy tworzy skrypt (ciąg linii poleceń) programu AutoCad. Stworzony skrypt kopiowany jest bezpośrednio do schowka. Aby wygenerować przekrój gruntowy należy uruchomić program AutoCad, ustawić kursor na wierszu poleceń, a następnie wkleić zawartość (używając klawiszy Ctrl + V). Eksport do ABT -> eksportuje wyniki obliczeń do programu ABT. W celu należy określić uśrednioną redukcję sztywności dla wszystkich pali w fundamencie a następnie eksportować wyniki do programu ABT. Autor programu grudzień 0r. mgr inż. Jakub Roch Kowalski Jakub Roch Kowalski Strona 5 z 5

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6.

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6. KALKULATOR PALI AARSLEFF wersja 3.0 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona 1 z 25 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 4.1 WPROWADZANIE DANYCH BEZPOŚREDNIO W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842

NOŚNOŚCI PALI OSIOWO WCISKANYCH I WYCIĄGANYCH WG PN-83/B-02842 GEOPROGRAM ul. Waszyngtona 18/23, 81-342 Gdynia pinkowski@geoprogram.eu www.geoprogram.eu Tel.: +48 502 180 637 NIP: 586-205-14-69 Regon: 192871036 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PALE2005 (v.758) OBLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI BRIDGE CAD ABT - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne. Program ABT służy do automatycznego generowania plików *.dat, wykorzystywanych w obliczeniach statycznych i wytrzymałościowych przyczółków mostowych

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej INWESTOR: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: KRUS CENTRALA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 00-08 WARSZAWA GRÓJEC, UL. MSZCZONOWSKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10 Geosembler Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość instrukcji 1. Wstęp... 2 2. Wymagania programu... 2 3. Instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

Nowości w programach SPECBUD v.9.0

Nowości w programach SPECBUD v.9.0 B I U R O I NŻYNIERSKIE SPECBUD s.c. 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1c tel./fax 32 234 61 01 kom. 604 167 847 programy@specbud.pl www.specbud.pl Nowości w programach SPECBUD v.9.0 Główne zmiany i rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych

Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych Fundamentowanie obiektów mostowych na palach żelbetowych Data wprowadzenia: 22.06.2015 r. Podpory obiektów mostowych zazwyczaj posadowione są na palach. Z uwagi na intensywność obciążeń dynamicznych, jak

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Fundamentowanie Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy)

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Dr inż. Simon Rabarijoely, SGGW, Warszawa 1. Wprowadzenie Istnieje wiele metod wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb fundamentowania.

Bardziej szczegółowo

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY Obliczeń stanu granicznego użytkowalności można nie przeprowadzać dla: jednokondygnacyjnych hal przemysłowych z suwnicami o udźwigu do 500 kn o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH Zamieszczone wnioski pochodzą z opracowania p.t. OPINIA GEOTECHNICZNA DOT. OCENY WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH PODŁOŻA W REJONIE ULIC: CHMIELNEJ I STĄGIEWNEJ Gdańsk, Wyspa

Bardziej szczegółowo

ZAMIANA BOCZNEGO PARCIA GRUNTU NA PALE WYRAŻONEGO W POSTACI SIŁ SKUPIONYCH NA OBCIĄŻENIE ZOBRAZOWANE RAMIONAMI PARABOL

ZAMIANA BOCZNEGO PARCIA GRUNTU NA PALE WYRAŻONEGO W POSTACI SIŁ SKUPIONYCH NA OBCIĄŻENIE ZOBRAZOWANE RAMIONAMI PARABOL ZAMIANA BOCZNEGO PARCIA GRUNTU NA PALE WYRAŻONEGO W POSTACI SIŁ SKUPIONYCH NA OBCIĄŻENIE ZOBRAZOWANE RAMIONAMI PARABOL Adam Czudowski Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej Ekologia

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Pale prefabrykowane wbijane. Pale wbijane Vibro

Pale prefabrykowane wbijane. Pale wbijane Vibro Pale prefabrykowane wbijane Prefabrykaty palowe o długości do 15.0 m owane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę lub owane na budowie w specjalnych formach. W przypadku większych długości

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie

Agnieszka DĄBSKA. 1. Wprowadzenie ANALIZA PODEJŚCIA PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH WEDŁUG PN-EN 1997-1:2008 NA PRZYKŁADZIE ŁAWY PIERŚCIENIOWEJ POD PIONOWYM STALOWYM ZBIORNIKIEM CYLINDRYCZNYM Agnieszka DĄBSKA Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r.

WISŁA - USTROŃ WPPK 2005 KRAKÓW. XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 2005 r. WISŁA - USTROŃ WPPK 005 KRAKÓW XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Wisła - Ustroń, 01 04 marca 005 r. Przemysław Kościk 1 Jerzy Sukow Kazimierz Gwizdała PALE WKRĘCANE ATLAS

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy

Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG. Normy Normy, Ustawy i Rozporządzenia związane z zagadnieniami objętymi zakresem Egzaminu o Certyfikat Indywidualny PKG Normy [1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009. Tabele obciążeń System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Tabele obciążeń TABELARYCZNE ZESTAWIENIA DOPUSZCZALNYCH OBCIĄŻEŃ BLACH TRAPEZOWYCH KASET ŚCIENNYCH ELEWACYJNYCH PROFILI FALISTYCH W Y K O N A W C Y O P

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

Moduł Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN

Moduł Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN Moduł Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN Podręcznik użytkownika 2012-04-25 Moduł Spis treści 256. FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE EUROKOD PN-EN... 4 256.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 4 256.2. WYMIAROWANIE WG PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe. Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali. Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa.

Fundamenty palowe. Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali. Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. Fundamenty palowe Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali tekst: MARIA SZRUBA Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. To obecnie jedna z najpopularniejszych metod

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06 400 Ciechanów BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE CIEPŁOWNICTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI CEWOK Sp. z o.o. 03-707 WARSZAWA ul. Floriańska 2 www.cewok.pl e-mail: cewok@cewok.pl Prezes 22 670 22 17 Centrala 22 618 06 03 Fax 22 670

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNEJ APROKSYMACJI KRZYWEJ OBCIĄŻENIE OSIADANIE DLA TESTÓW STATYCZNYCH PALI ŻELBETOWYCH W GRUNTACH SYPKICH

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNEJ APROKSYMACJI KRZYWEJ OBCIĄŻENIE OSIADANIE DLA TESTÓW STATYCZNYCH PALI ŻELBETOWYCH W GRUNTACH SYPKICH Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 1 mgr inż. Grzegorz Szmechel 2 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNEJ APROKSYMACJI KRZYWEJ OBCIĄŻENIE OSIADANIE DLA TESTÓW STATYCZNYCH PALI ŻELBETOWYCH W GRUNTACH SYPKICH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I. Opinia geotechniczna II. Dokumentacja badań podłoża gruntowego III. Projekt geotechniczny Tytuł projektu: tj. osadnika zawiesin i separatora ropopochodnych przed zrzutem

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ I OSIADANIE PYLONU MOSTU PODWIESZONEGO PRZEZ MARTWĄ WISŁĘ W GDAŃSKU

NOŚNOŚĆ I OSIADANIE PYLONU MOSTU PODWIESZONEGO PRZEZ MARTWĄ WISŁĘ W GDAŃSKU L KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Warszawa-Krynica, 12-17 września Krynica 24 t. III, str. 255-264 Andrzej TEJCHMAN 1 Kazimierz GWIZDAŁA 2 Ireneusz DYKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania oferentów. Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03

Odpowiedzi na pytania oferentów. Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03 Odpowiedzi na pytania oferentów Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.5/03.03 Celem postepowania: Palowanie, w ramach projektu: Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne (ICL) w Nutrifarm Sp. z o.o. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie.

Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie. Firma Badawczo Techniczna IZOWIERT S.C. ul. Startowa 25 c/4 80 461 Gdańsk Dokumentacja z badań geotechnicznych podłoża na potrzeby projektowanej inwestycji rozbudowy szpitala przy ul. Karowej 2 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo