adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu"

Transkrypt

1 Dolina adun' czasopismo spolecznosci lokalne) Gminy Pruszcz Gdanski ISSN 164J-799J, grudzien 2001, nrl/2007 Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn My, mieszkancy Straszyna jestesmy oburzeni decyzjq wojewody wyraiajqcq zgod~ na budow~ sklepu Biedronka w naszej miejscowosci, Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy teren ten przeznaczyl na "obiekty obslugi ruchu drogowego tj, stacje paliw, serwisowe stacje obslugi, obiekty handlowo-gastronomiczne i noclegowe oraz szkolki ruchu drogowego", Sklep Biedronka z pewnosciq do takich obiektow nie naleiy, nawet gdy dla niepoznaki doprojektuje siel do niego jakikolwiek bar, Zgodnie z zapisem ustawy 0 samorzqdzie gminnym, suwerennym prawem Rady Gminy jest uchwalanie planu zgodnie z wnioskami i sugestiami mieszkancow. Starosta Powiatu Gdanskiego wydal odmow~ na budowel obiektu handlowego pow. 600 m 2 biorqc pod uwagel opini~ Rady Gminy w tym temacie, Wojewoda uznal jednak, ie to On wie lepiej, co jest bardziej potrzebne mieszkancom i mimo pisemnego sprzeciwu Rady Gminy Pruszcz Gdanski wydal decyzjel pozytywnq dla inwestora. Kwestiq budzqca najwyisze zdziwienie jest fakt, ie od poczqtku niektorzy pracownicy wydzialu Infrastruktury Urz~du Wojewodzkiego wykazywali nadzwyczajne zainteresowanie moiliwosciq uzyskania pozytywnej decyzji, Ponadto okazalo siel, ie z przyczyn Budowa sklepu Biedronka dla nas nieznanych wydano decyzj~ ostatecznq. Rodzi siel wielc pytanie: Jakie nadzwyczajne okolicznosci kierowaly pracownikami wojewody, ie taka forma zostala przyjelta? Skandalem jest fak!, ii wydajqc defat. A. T cyzj~ niezgodnq zzapisem planu naruszono jednoczesnie interesy wielu drobnych przedsi~biorcow, ktorzy wlasnie w Straszynie stworzyli dla siebie i innych miejsca pracy otwierajqc male rodzinne sklepiki,. dokonczenie str 2 Zapraszamy 7 dni w tygodniu Napoje Tymbark 21 cena: 3,59 zt Batony Nestle 25 g: Nesquik Chocapic Cini Mini Cookie Crisp Corn Flakes cena : Mleko Biale 3,2 % 11 cena : 2,19 zl Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki cena 2.19 z' Schab z kosci<l ",ena 1ka 11,99 z Farba Palette cena S. 79 Zf SKLEP spoiywczo. PRZEMYSlOWY GWARANTUJEMY BOGATY ASORTY MENl ZAWSZE SWIEty TOWAR, ATRAKCYJNE CENY I' MILA OBSLUG~ Mozesz u nas: zrobic zakl1py zaptacic rachunki dotadowac telefon zawrzec zaktady Toto Lotka nabyc bilety miesi~czne PKS.

2 Dolina Raduni nr 1 /2007 Byla jui: wielka... 8yla jul wielka woda, byl tel wielki gl6d, teraz nastal wielki smr6d. Od wielu miesielcy mieszkancom okolicach naszej miejscowosci. Straszyna dokucza nieznosny, per Wielokrotnie informowalismy 0 manentnie powtarzajqcy siel gl6w tym Wojew6dzkiego Inspektora nie w godzinach popoludniowych Ochrony Srodowiska oraz Powiai wieczornych bardzo przykry towq KomendEl Policji w Pruszczu, zapach. Jest to zapach fermen okazalo siel to jednak bezskuteczne. tujqcych naturalnych odpad6w Przez okres lata i teraz szczeg61nie roslinnych, kt6ry przychodzi w6w w weekend owe popoludnia uciqiczas, kiedy wieje wiatr poludnio liwy smr6d dochodzi z okolic Gowo-zachodni. stqd podejrzenia, ie szyna. Domyslamy siel, ie sprawca fetor ten pochodzi z gorzelni w korzystajqc ztego ii popoludniu nie Goszynie. pracujq powolane do tego urzeldy, Dlatego na ostatnim zebraniu wiej wylewa smierdzqce substancje skim w Straszynie kt6re odbylo siel na okoliczne pola. Sytuacja taka 20 wrzesnia, wystosowano pro powoduje, ie przebywanie na zetest przeciwko zanieczyszczeniom wnqtrz, czy otwieranie w naszych powietrza. Zebrano liczne podpisy budynkach okien jest niemoiliwe. i wyslano do: Wydzialu Ochrony Mamy nadziejel, ze caly czas wszyprzy UrzEldzie Wojew6dzkim, do scy jestesmy r6wni wobec prawa, Wojew6dzkiego Inspektora Ochro a materialy kt6re Sq w posiadaniu ny Srodowiska, do Dziennika Bal Wojew6dzkiego Inspektora Ochrotyckiego oraz do Echa Pruszcza. ny Srodowiska, pozwolq na szybkie zidentyfikowanie sprawcy Wielu A oto tekst protestu sposr6d nas w przypadku koniecz My, mieszkancy Straszyna jeste nosci cheltnie pomoze wskazac smy oburzeni trwajqcq od dlugie miejsca, z kt6rych smr6d ten siel go czasu dolegliwosciq w postaci wydobywa Liczymy na szybkq insmrod6w, jakie roztaczajq siel w terwencjel Co z t'} Biedronk'}? dokonczenie ze str. 1 Jest to fakt. kt6ry wyraznie po kowzrocznej i dla Straszyna uciqikazuje brak poszanowania dla liwej w skutkach decyzji. Jestesmy stanowionego prawa miejscowe przeciwni takiemu razqcemu lamago, a interesy firm wielkszych Sq niu prawa. Mamy nadziejel, ze stotraktowane w wyjqtkowy spos6b. sowne organy zajmq siel wyjasnia Ponadto od kilku juz lat Straszyn niem tej bulwersujqcej sprawy. nelkajq problemy komunikacyjne. Dodatkowym argumentem w spra W tzw. godzinach szczytu przez wie jest fakt. ze mimo zlozenia Straszyn przejezdza siel oketo 40 przez GminEl wniosku do wojewomin, zjazd z obwodnicy w tych dy 0 wstrzymanie inwestycji zadne godzinach jest zablokowany row stanowisko nie zostalo zajelte l nie dlugo. Jestesmy przerazeni ezy wojewoda nie powinien siel perspektywq jeszcze dluzszych wytlumaczyc nam znaruszenia i ze powrotow z pracy do domu spo zlamania praw, kt6rym jest Miejwodowanych dodatkowymi samo scowy Plan Zagospodarowania chodami klient6w Biedronki. Przestrzennego. Protestujemy przeciwko tak kr6t- Mieszkancy Straszyna Po wyborach Nasi jeszcze nie tym razem Nie majq szcz~scia w wyborach parlamentarnych kandydaci z naszego powiatu. Po raz kolejny przegrali z kandydatami wielkomiejskimi. NajwiElksze szanse i wydawalo Pozostali kandydaci nie mieli juz siel pewny mandat poselski mial zadnych szans, aich start w wybo Piotr Olowski, byly czlonek Rady rach trzeba raczej po raktowac jako Miasta w Pruszczu a po wyborach spos6b na popularyzacj El swoich 2005 roku - wojewoda pomorski nazwisk. A oio ite glosow uzyskali mianowany a nastelpnie odwolany kandydaci z naszego powiatu: przez PIS. Tym razem wystartowal Piotr Olowski (PO) z wysokiego piqtego miejsca na li Ryszard S ilski (PO) - 87, scie PO i ku zaskoczeniu wszystkich Bogdan Dombrows i (PSLI , przegral z23 na liscie tej samej par Danuta Sikora (PIS) tii Iwonq Guzowskq, by!q mistrzyniq Roman Zielke (UD) kick-boksingu, kt6ra wyprzedzila go Krzysztof Moraws - (1I0) o 1357 glos6w. Wybory pokazaly po raz olejny, Kolejny w rankingu szans Ryszard ze nie w'lstarczq kompetencje aby Swilski, byly wicestarosta gdanski. zostac poslem. Trzeba b jeszcze a obecnie wiceburmistrz Pruszcza popularnym, zdobywac sympatie Gdanskiego by! gorqco popierany medi6w i jakos zais.rust \ przena plakatach i bi!boa rdach przez strzeni wielkomiejs ej. Fa_, ze wladze Pruszcza i naszej gminy. byla bokserka przeoza bytego Okazalo siel, ze to nie wystarcza. wojewodel, alba ie ego pre Startujqc z 11 pozycji na liscie PO zydenta Jarosla Wa's,5ii zdobyw okrelgu gdanskim ostatecznie wa glosow -~ J nii byly uplasowal siel na 13 miejscu pod marszalek sejmu i.~emars zalek wzgleldem zdobytych glos6w przez senatu Maciej Plalyns -wydaje siel PlatformEl. Do mandatu zabraklo mu 5048 glos6w. tel tezel potwierdzcc. J.J. Nowosci w Bibliotece!!! Biblioteka Publiczna w Straszynie M6j ojciec Pawel Jasu:r-::a zaprasza wszystkich Czytelnik6w i E. Beynar-Czeczon nowych mieszkanc6w Straszyna do Obsesja - J. Kellerman Biblioteki przy ul. Spacerowej 13. Prlldkosc - D.R. Koontz W Bibliotece dostelpnych jest wiele Rubinowe czulenka - J. Harris nowosci, kt6re ostatnio ukazaly sill Dla mlodzieiy: na rynku ksillgarskim. Molly Moon - G. Byng Dla doroslych: Norweski dziennik t A. Pilipiuk Mam 16iko zracuch6w - M. Jaclyn Klucze do Kr61estwa t G. Nix Europa milldzy Wschodem a Zacho Seria Niefortunnych Zdarzen t dem - N. Davies - L. Snicket Katoniela - E. Madeyska Dla dzieci: Nie zabijac pajqk6w - Przygody Martynki, Mai Bursztyn, I. Matuszkiewicz Koszmarnego Karolka, Karolki Karotopillknie - Z. Smith ki i wiele innych pillknie wydanych Kafka nad morzem - H. Murakami ksiqiek Czarownica zportobello - P Coehlo Przypominam a zwracaniu ksiqiek Geniusz i obsesja. WewnEltrzny wypoiyczonych przed wakacjami Swiat Marii Curie - B. Goldsmith sf. bibliotekarz Ha/ina Ludka 2 Gazeta spolecznosci lokalnej Gminy Pruszcz Gdanski Dolina Raduni redaktorzy: Anna Tybet. Danuta Kraszewska, Aleksandra Zochowska, Graiyna Goszczynska, Katarz'lna Lis, Barbara Sliwinska, Boguslaw Izdebski, Adam Szpala. redaktor wydania, sklad i opracowanie graficzne: Anna Tybel

3 Dolina Raduni nr 1/2007 Gmina buduje mieszkania komunalne Gmina Pruszcz Gdanski jako jedna z nielicznych gmin w Polsce buduje mieszkania komunalne. B/oki w Rusocinie wybudowane przez Gmin(1 fat A. T. Domki wjuszkowie wybudowane przez Gmin(1 Pierwszy zesp61 mieszkan zostal mieszkania M2, 1 typu M3 oraz 1 wybudowany w miejseowosei typu M4. lqeznie wybudowano 11 Juszkowo. Sq to trzy budynki par mieszkan komunalnyeh. terowe, w ukladzie szeregowym. Kazde mieszkanie wyposazono w Pierwszy budynek miesei 1 miesz jasnq kuehni~, przedpok6j oraz gakanie typu M2 oraz 2 mieszkania nek z kt6rego mieszkaney wehodzq typu M3. Drugi budynek miesei 3 bezposrednio do wlasnyeh mieszmieszkania typu M2 oraz 1 typu karl. Budynki te zasiedlono w styez M3. W trzeeim budynku Sq 2 niu 2006 roku. Drugie zadanie to projekt dw6ch wielorodzinnyeh budynk6w,.. trzyklatkowyeh", po 12 mieszkan w kaidym, w miejscowosei Rusoein. Pierwszy budynek zostal jui wybudowany Gmina zrobila to przy wsp61udziale z Agencjq Nieruehomosci Rolnych oraz Sp61dzielniq POLHOZ. W sierpniu br. roku zasiedlono w nim 12 mieszkarl. 5 mieszkarl typu M2 oraz 7 typu M3. Obecnie na zlecenie Gminy trwa sporzqdzanie dokumentacji tech nicznej dla budynku wielorodzinne go z 21 mieszkaniami komunalnymi w miejscowosci Straszyn. A.z. Kupuj U s'lsiada Najlatwiej jest wyjsc z przyehodni winnismy popierac - oezywiscie w i kupic lekarstwa w najblizszej ap granicach zdrowego rozsqdku - nateee. Sama tez tak ezasem robi~ sze lokalne przedsielwzi~cia. Zastanawiam si~ p6zniej. ezy po Straszyn z kazdym dniem zaludnia st~pujel slusznie. Gdyby wszysey si~ coraz bardziej i przyda siel komieszkaney kupowali leki w Prusz lejna apteka czy na przyklad sklep ezu ezy Gdarlsku, to jaki sens mia z odziezq. A jesli b~dziemy ignorotoby istnienie aptek w Straszynie7 wac istnienie tych malych przed Zdarzajq si~ sytuaeje, ze dotareie si~wzi~c, to w koncu b~dziemy do dalej polozonej apteki jest ueiqz skazani na korzystanie z bezosoboliwe, a nawet ezasem niemozliwe. wych moloch6w, do kt6rych b~dzie 1co wtedy7 Apteka w zasi~gu kilku coraz trudniej dojechae. Popatrzmy minut marszu - jak znalazl! na to przyszloseiowo. I tu refleksja natury bardziej og61- Kiedys jezdzilam raz w tygodniu do nej. Jezdzimy daleko, w ogromnyeh najbliiszego hipermarketu, teraz korkaeh do r6inych hipermarket6w, zdarza mi si~ sporadycznie. Po proszukamy tego, 0 czym nie wiemy, stu nie widz~ sensu. Ceny podobne, ze jest calkiem blisko. Czasem dzi~ zaopatrzenie tei, a przyjemnie jest ki przypadkowi dowiadujemy si~, przejsc si~ na piechotel do sklepu, ie zaopatrzenie w naszej miejsco zamiast stae w korku i traeie czas wosci jest wcale nie najgorsze, a na blqkanie siel pomi~dzy regalami. i eeny niezbyt wyg6rowane. Tylko rozejrzec si~ wok61! Oezywiscie PS. Nie mam udzial6w ani u piekabiznes to biznes, ale sqdz~, ii po- rza ani u aptekarza. G.G. ZAPRASZAMY DO NASZEJ APTEKI MALI NOWEJ Straszyn ul. Pocztowa 1 W pn- pt w soboty Przyzwoite ceny szeroki asortyment 3

4 Najsilniejszy w Straszynie? Dolina Raduni nr 1/2007 W biezqcym sezonie zadebiutowal w rywalizacji sportowej Jurand Goszczynski ze Straszyna. Uprawia sporty silowe, czyli jest tzw. strongmanem. W sierpniu na swoich pierwszych zawodach na zamku krzyzackim w gniewie 0 tytul mocarza kociewskiego zdobylill miejsce, pokonujqc swoich ry\nali w dw6ch sposr6d 5 konkurencjach. Najdalej poniosl dwie 120 kg metalowe walizki i najwiecej razy podni6s1 w martwym ciagu 250 kg sztang~ Inne konkurencje tych zawod6w byly godne miejsca, w ktorym odbywaly si~ spacer kowala ze 150 kg kowadiem, przeciaganie wozu wypelnionego ludzmi, ciskanie 140 kg glazami. Dobra form~ potwierdzil we wrzesniu na kolejnych zawodach rangi wojew6dzkiej w Zblewie, zajmujqc IV pozycj~ i w Pszczolkach powracajqc na III miejsce. Przerzucal 300 kg opon~, ciqgnql samoch6d dostawczy i nosil na czas ogromne kamienie, wagi ponad 100 kg. Jego trener wielokrotny mistrz Polski w tr6jboju silowym Jan luka twierdzi, ze drzemie w Jurandzie duzy potencjal i mozliwosci rozwoju w tej sensu stricte ci~zkiej dyscyplinie sportu. A. T Toksyna fm Toksyna FM to rozglosnia internetowa dzialajqca na terenie Gminy Pruszcz Gdanski majqca swojq siedzib~ w Straszynie, nieopodal Gdanska. Strona domowa znajduje si~ pod adresem: Dysponujemy wlasnym studiem do przygotowywania i emisji audycji radiowych a w niedalekiej przyszlosci zamierzamy uruchomic profesjonalne studio nagran z mozliwosciq zarejestrowania demo, plyty, sluchowiska czy reklamy radiowej. Na antenie Toksyny FM mozna uslyszec mi~dzy innymi gatunki muzyczne takie jak: Chillout, Acid Jazz, Drum & Bass, Funky, Reggae, Raga, Punk, Ska, Dub, Rock, Trance, Minimal, Techno, Live Acts, Jungle, Dance, Hip-Hop i inne. Jestesmy rozglosniq radiowq, ktora jest w pelni legalra i oplaca prawa do rozpowszechniania utworow muzycznych i muzyczno-slownych na mocy umow z ZAIKSem, ZPA Vem i STOARTem. Nasze audycje nadawane Sq na zywo przez osoby, ktore kochajq dobrq muzyk~ i chcq si~ niq dzielic z innymi. Ponizej kr6tka historia projektu: Radio Toksyna FM powstalo 6 wrzesnia 2001 roku na podwalinach zalozonego w 1999r projektu "Bronx FM". Pozyskane zostalo wowczas pierwsze pomieszczenie 0 wielkosci okafo 14 m2, ktore dzi~ki wsparciu Gminy Pruszcz Gdanski udalo si~ zaadoptowac na potrzeby rozglosni. Radio dysponowalo wowczas tylko 4 kanalowym mikserem i odtwarzaczem CD. W listopadzie 2002r asortyment sprz~towy powi~kszyl si~ 0 dwa komputery Pili 450 MHz kupione za wlasne pieniqdze. Udost~pniono wowczas rowniez 20 slot6w do odsluchu dla sluchaczy pod adresem pi. Powi~kszala si~ rowniez ekipa radiowa. Na antenie zagoscily sety rodem z MyDay i Love Parade oraz rozne odmiany elektroniki, reaktywacji doczekal si~ zarzucony hip-hop, rock, soul, pop, reggae, jazz, chillout i inne gatunki. Docieraly do nas glosy pierwszych sluchaczy. Dnia 6 sierpnia 2004 regionalne media zamiescily informacj~ 0 dzialalnosci rozglosni w Dzienniku Baltyckim: sto. pl/wydarzenia/ html. 18 wrzesnia 2004 r. Radio przeprowadzilo transmisj~ na zywo za posrednictwem Iqczy internetowych istniejqcych na terenie "Mlodego Miasta" Stoczni Gdanskiej z imprezy Dramattakka 24h. Na stronach portalu internetowego trojmiasto.pl pojawila si~ o tym informacjacja:http://www rozrywka.trojmiasto.pl/info_imp. phtml?id_imp= Od 1 stycznia 2005 r. radio stracilo mozliwosc nadawania audycji w internecie. W mi~dzyczasie, dzi~ki pomocy Gminy Pruszcz Gdanski, metraz radiowych pomieszczen powi~kszyl si~ i rozpocz~to remont studia przeznaczonego do realizacji audycji oraz pokoju lektorskiego. W 2005 r. Radio otrzymalo wsparcie od lokalnych firm w postaci miksera, mikrofonow, sluchawek oraz obramowania dla szyb mieszczqcych si~ w scianie pomi~dzy dwoma pomieszczeniami. Rok 2005 byl rokiem niekonczqcych si~ remont6w pomieszczen, audycji nadawanych z przerwami, a takie zmian w ekipie. 15 lipca 2005 rozglosnia otrzymala statut prawny dzi~ki Stowarzyszeniu "Dolina Raduni" ze Straszyna. 2 lutego 2006 r. zakonczylismy remont pomieszczenia do realizacji audycji (fotki w zakladce ZDJ~CIA). 1 czerwca 2006 r. zlozono wniosek do programu "Mlodziei" Unii Europejskiej 0 pomoc w dofinansowaniu przedsi~wzi~cia i... udalo si~. W czerwcu 2006 zakonczono remont drugiego pomieszczenia z przeznaczeniem na pokoj lektorski - czlonkowie ekipy pracowali w wolnym czasie. W paidzierniku 2006 r. pozyskano stabilne Iqcze internetowe, co pozwolilo na powrot do nadawania audycji za posrednictwem sieci internet. W listopadzie 2006r. zakonczono remont pomieszczenia socjalnego i w ten oto sposob wszystkie pomieszczenia radia zostaly oddane do uzytku. We wrzesniu rozglosnia wygrala w konkursie ogloszonym przez Klub Luz XXL. Zglosilo si~ szesc rozglosni internetowych z calej Polski. Nagrodq jest nadawanie dla klubowicz6w Luz XXL w godz audycji klubowych, czyli przekazywanie informacji, pozdrowien, prowadzenie dyskusji. Wi~cej mozna przeczytac: wydarzenia/ html 22 wrzesnia 2007 roku rozglosnia przeprowadzila rowniez transmisj~ na zywo z Festiwalu Muzyki Wspolczesnej "Faktoria Rekonstrukcje - interpretacje". Informacja na ten temat pod adresem: view/1238/117/ Kontakt zrozglosniq: Gadu-Gadu: , tel (0) , kom: A.Sz.

5 Dolina Raduni nr 1/2007." Swit;towalismy now~ szkoft; w Straszynie Nareszcie jest! Duia, przestronna, jasna i bardzo kolorowa. Dtugo nie wierzono, ie powstanie. Nawet, kiedy wzrastafy mury, byli tacy, kt6rzy zatoiyli si~, ie nie uda si~ zakonczyc budowy do pierwszego dnia roku szkolnego. Nareszcie jest! Duia, przestronna, jasna i bardzo kolorowa. 3 wrzesnia 2007 roku 0 godzjnie 8.30 w kosciele sw. Jacka w Straszynie odby!a si~ uroczysta msza sw. inaugurujqca nowy rok szkolny. Odprawi! jq gosc specjalny, ks.arcybiskup Tadeusz Goc!owski, azeby uswietnic wyjqtkowq okazj~ - otwarcie i poswi~cenie nowego budynku szko!nego. Zaraz po mszy, juz na terenie szko Iy, nowa dyrektor Zespolu Szk61 w Straszynie pani Lubica Zqbkiewicz powita!a goscinnie wszystkich zgromadzonych gosci. A byli wsr6d nich: w6jt gminy Pruszcz Gd. Magdalena Kolodziejczak, ks. abp Tadeusz Goc!owski, ks.pralat Ryszard Bugajski, starosta Cezary Krzywiec-Bieniarz, v-ce burmistrz Ryszard Swilski, soltys Bogumi! Izdebski, radni: Barbara Biedrzycka i Stefan Dzierzek, przewodni CZqca Rady Rodzic6w Irena Na Zdjiicie mieszkanc6w Straszyna na terenie szka/y wstraszynie fat. Grzegarz CwaiJnski roznowska, dwie byle dyrektorki wane przez nauczycielk~ Pamel~ k6w do wsp61nego zdjelcia na tie Trzeci etap b~dzie zawieral nastelpuszkoly: Wieslawa Mqdygral oraz Ch!odnq oraz jak zwykle kolorowy i nowego budynku, kt6re wykonano jqce pomieszczenia: Malgorzata Apanasowicz, autorki rozspiewany wyst~p zespolu "Ja z wysielgnika samochodu strazac - sala gimnastyczna 0 wymiarach projektu nowej szkoly Aleksandra g6dki". kiego. Ten wysielgnik d!ugo podnosi! boiska 19 x 36 m Arentowicz-Zochowska oraz Anna Na zakonczenie uroczystosci goscie cheltne dzieci w g6rel i w d6! dla za - widownia na 200 widz6w Ludka, a takze wiele innych os6b. udali si~ na zwiedzanie budynku szko bawy Dorosli zas przeszli na boisko, - dwa zespo!y szatni i prysznic6w Po wprowadzeniu pocztu sztanda Iy. Rozeszli siel w r6znych kierunkach, gdzie ustawiono sto!y i estradel, za dla tej sali rowe go i odspiewaniu hymnu narodowego r6zne wazne osoby ko Jedni drugim gratu lowali udanego By!y gorqce dania i zimne napoje, a 80 m2 ieby pozaglqdac w r6zne miejsca CZq! grac zesp61 muzyczny do tanca. - sala korekcyjna 0 powierzchni lejno zabiera!y glos, aby dac wyraz przedsielwzielcia, wszak autor6w suk szalone tance trwa!y mimo ch!odne - dwa zespo!y szatni i prysznic6w swoim emocjom. Byly tam przede cesu jest zawsze wielu. Wszystkich go wieczoru do p6!nocy. dla tej sali wszystkim slowa g!~bokiego uzna poproszono 0 dokonanie pamiqtko Na zakonczenie na prosb~ pani dy - pomieszczenia dla GKS nia dla pani w6jt za determinacj~ wego wpisu do ksiel9i szkoly rektor pozbierano papierowe naczy - sanitariaty i inne pomieszczenia i konsekwencj~ w realizacji budo 7 wrzesnia 2007 roku z inicjatywy nia do work6w, poskladano sto!y i wy, byly slowa wzruszenia i satys UrzEldu Gminy Pruszcz Gdanski zo!awki. Festyn by! bardzo udany. Na pytanie, kiedy powstanq obydwa fakcji, ze udalo si~ dzi~ki zespolo stal zorganizowany festyn wiejski Dla os6b zainteresowanych tym, kolejne etapy szko!y, w6jt gminy wej pracy wielu os6b budow~ t~ po!qczony ze zwiedzaniem nowego jak beld q wyglqda!y nastelpne etapy Magdalena Ko!odziejczak na ostatw terminie zakonczyc. budynku szkoly. budowy szko!y, informujemy. Pro nim zebraniu wiejskim ( ) I byly tei g!osy autentycznej i zwy Wszyscy obecni mieszkancy Stra jekt dw6ch kolejnych etap6w jest odpowiedzia!a, ze Gmina napisaczajnej radosci, ze szkola tak dlugo szyna ciekawie zaglqdali do r6znych gotowy.!a program na zdobycie funduszy oczekiwana, na przek6r wszyst pomieszczen, chwalili pomys! tzw. unijnych na budowelil etapu szkoly. kim przeciwnosciom losu, stoi i "otwartych drzwi", cieszyli siel, ze Drugi etap beldzie zawiera! nastelpu Jesli pieniqdze te otrzyma, zostanie "jest tak pi~knie kolorowa" - jak dzieci beldq mialy takie dobre wa jqce pomieszczenia : rozpisany przetarg na wykonanie powiedziala uczennica klasy lola runki do nauki, a nauczyciele do - 5 kolejnych klas tego etapu i prawdopodobnie bu Sudol wr~czajqc kwiaty autorce pracy. Zadawali mn6stwo pytan au - swietlica szkolna dowa zostanie rozpoczelta w przyprojektu. torkom projektu. Interesowalo ich - biblioteka szlym, tzn roku. Po honorowym przeci~ciu wst~gi gl6wnie, jakie pomieszczenia beld q - sto!6wka zzapleczem kuchennym ks. abp poswi~ci! szkol~, po czym w dalszych etapach budowy i kiedy - sanitariaty oraz inne pomieszcze- A.Z odbyla si~ cz~sc artystyczna - te etapy powstanq. nia towarzyszqce atrakcyjne przedstawienie w wy Tymczasem na placu przed szkolq Uwaga, drugi etap polqczy tzw. stakonaniu uczni6w szkoly przygoto zaproszono wszystkich uczestni rq szko!el znowq. 6

6 Uwaga na kluczyki Dolina Raduni nr 1/2007 To jui drugi w okresie ostatnich kilku miesi~cy przypadek kradzieiy samochodu z parkingu w Straszynie. W obu przypadkach - kradzieiy bez wfamania. M6wi poszkodowany: 6 listopada kolo poludnia pojechalem do stacji Euro Car przy ul Starogardzkiej w Straszynie zakupie i zalozye opony zimowe. Po trzech godzinach podjechalem na parking przy ul Pocztowej. zamknqlem samoch6d i wlozylem. jak zwykle. kluczyki do kieszeni kurtki. Udatem si~ na poczt~. potem do sklepu mi~snego i wreszcie do spoiywczego. Wszystkie mieszczq si~ w tym samym budynku. Wychodzqc z ostatniego sklepu wloiytem r~k~ do kieszeni i ze zdziwieniem stwierdzilem. ie nie ma w niej kluczyk6w do auta. spojrzatem na parking. nie widz~ mojego samochodu - nowego. zaledwie dwumiesi~cznego Opla Astra III. Natychmiast zadzwonilem zkom6rki na policj~. Kazano mi czekae na miejscu Mniej wi~cei po 20 minutach podjechat cywilnym samochodem funkcjonariusz policji. Obejrzal miejsce. gdzie zaparkowalem samoch6d. po czym zawi6z1 mnie na komisariat w Pruszczu. gdzie spisal szczeg6towy protok6t zdarzenia. Na moje pytanie. jakie Sq szanse odnalezienia auta. powiedzial. ie policji udaje si~ odzyskae 30 proc. skradzionych samochod6w i ze na terenie powiatu ginq w podobny spos6b srednio dwa auta tygodniowo. Ostrzegt zarazem. ie nowe samochody ztodzieje zazwyczaj rozbierajq na cz~sci. bo wobec masowego importu starych aut uzywanych wytworzyl si~ czarny rynek podzespo!6w. Jesli z moim autem postqpiono podobnie. to szanse Sq niewielkie. Po tygodniu udatem si~ na komisariat z pytaniem. czy cos wiedzq. Prowadzqcy sledztwo policjant spojrza! do teczki i poinformowal mnie. ie niestety nie ma pozytywnych wiesci. Powiedzial r6wniei. ze kilka miesi~cy temu w identyczny spos6b okradziono mieszkank~ Straszyna z tego samego parkingu. kt6ra r6wniei uda!a si~ na poczt~. a po wyjsciu nie miata jui kluczyk6w. Auta. nowego Renault Scenica. nie uda!o si~ odnalezc Jak si~ dowiedzielismy. straszynianka nie dostala r6wniei odszkodowania z ubezpieczenia AC.gdyi towarzystwa ubezpieczeniowe domagajq si~ od poszkodowanych okaza nia kompletu. czyli dw6ch kluczyk6w. A jak masz tylko jeden. to... moie byles w zmowie ze zlodziejem. Kradziez aut una kluczyki" to bardzo popularna obecnie zlodziejska metoda. zarazem najprostsza. Czekajq na parkingu. typujq auto do kradzieiy. obserwujq. gdzie wysiadajqcy kierowca wklada kluczyki i podqiajq za nim. Wyj~cie kluczyk6w z kieszeni kurtki. plaszcza. czy torebki nie sprawia im wi~kszych problem6w. bo przeciei to ich fach Ai dziw. ie policja. towarzystwa ubezpieczeniowe. a takie media nie ostrzegajq ludzi 0 rozszerzajqcym si~ procederze Moze bylibysmy bardziej czujni. A.T. Elektrownie Radunia nosi miano najbardziej pracowitej rzeki w Polsce. Pracuje na niej 8 elektrowni wodnych: Rutki (1910), lapin~ (1925), Bielkowo (1924), Straszyn(1910/37), Pr~dzieszyn(1936), Kuinice (1934), Juszkowo (1934) oraz Pruszcz (1921). W Straszynie znajdujq si~ 3 z nich. pracujqce w scislym powiqzaniu. Cala woda zrzucana w przekroju elektrowni Straszyn musi przejse przez stopien w Pr~dzieszynie i poloionej nizej Kuznicy. 0 okreslonych porach. rano i wieczorem. po slyszanym z daleka sygnale diwiekowym. rusza woda uwi~ziona do tej pory mi~dzy zaporami. Elektrownia Straszyn. potoiona bezposredno przy jeziorze. udost~pniona jest zwiedzajqcym w godzinach od 10 do 18. codziennie o kazdej pelnej godzinie. Przyjezdza tu wiele szk61 z tr6jmiasta i okolic. Ciekawe jest przejscie tunelem pod zaporq. wejscie na zapor~. gdzie mozna podziwiae pi~kny widok na jezioro Duzq atrakcjq moze bye plywanie kajakami mi~dzy zaporami od Kuznic do Pr~dzieszyna. na co przeznaczye trzeba minimum 1 godzin~. Jest to moiliwe dzi~ki parafialnemu klubowi kajakowemu (kajaki.straszyn.wp.pl). Zesp61 Szk61 w Straszynie dysponuje r6wniei rowerami. na kt6rych mozna si~ wybrae na znakomitq wycieczk~ wzdtui jeziora. Straszyn to dobre miejsce. by zapoznae si~ ze sposobami pozyskiwania energii ze h6del odnawialnych. Sit~ spi~trzonej wody mozna wykorzystac na r6zne sposoby - nie powoduje to zanieczyszczenia srodowiska ani wyczerpania surowc6w. Zbiorniki retencyjne ograniczajq ponadto sptyw w6d roztopowych. chroniqc przed powodziq. Niegdys. w latach powojennych Jezioro Goszynskie (zwane czasem Straszynskim) stanowito miejsce rekreacji I wypoczynku. 8yly tu liczne osrodki wczasowe i kqpieliska. niestety po wybudowaniu w 1983 roku uj~cia wody pitnej dla Gdanska. jezioro zostalo obj~te zakazem turystyki i rekreacji. Jest jednak szansa. ze w ciqgu kilku nast~pnych lat sytuacja si~ zmieni. gdyz woda pobierana z tego zbiornika ma niebawem stuzyc tylko do cel6w technicznych. Istnienie zap6r ma jednak i swoje minusy. Skutki uboczne istnienia jaz6w. to zmieniajqcy si~ poziom wody na odcinku miedzy zaporami. Jezeli jest on bardzo znaczny. to rosliny i zwierz~ta strefy przybrzeznej Sq w tarapatach. Ryby niekt6rych gatunk6w nie mogq odbywae w~dr6wek na tarto w g6r~ rzeki. wi~c nie mogq si~ rozmnazac. Elektrownie oraz przepi~kne widoki z jakimi mamy do czynienia w Straszynie. sklonity mnie do zorganizowania w ramach realizacji mi~dzynarodowego projektu ekologicznego wycieczki. w kt6rej udzial wzi~ta mlodziei z III Liceum w Sopocie oraz z zaprzyaznionej szkoty w Norymberdze. Spacer wzdtuz Raduni. nad Jezioro Goszynskie. to nie tylko urokliwy kontakt z przyrodq. ale i historiq. Zwiedzanie prawie stuletnich obiekt6w hydrotechnicznych. poznanie ich dziatania. bylo bardzo ciekawq lekcjq poza murami szkoty. Wrazenia mlodziezy z Norymbergii. kt6ra odwiedzita Straszyn byty pozytywne. Niemcy poznawali warte odwiedzenia okolice Gdanska. a przy slonecznej pogodzie spacer wzdtui Raduni i ptywanie kajakami byly znakomitym sposobem sp~dzenia czasu. Uczniowie bardzo chwalili pi~kno przyrody i ciekawe obiekty. Zwiedzali wszystko pieszo. wi~c stwierdzili. ze Straszyn jest chyba wi~kszy od Sopotu. Niestety w czasie spaceru cz~sto trafialismy na stosy smieci i efekty wandalizmu. Moze gdybysmy wybrali sie na t~ wycieczk~ po akcji sprzqtania swiata. nie trzeba byloby s i~ wst'ldzic. ale czy na pewn07 KL Ī

7 Dolina Raduni nr 1/2007 Hop i Bt;c W rubryce pod tytulem Hop i B~c pokazujemy kontrasty naszej rzeczywistosci Hop nalezy przyznac mieszkancom sqsiadujqcym z uroczym miejscem rekreacji i wypoczynku nad rzekq Radunia "Przy kamieniach", kt6rzy Sq zaangazowani w utrzymanie porzqdku i estetycznego wyglqdu tego pi~knego zakqtka Straszyna. B~c dostaje sqsiadujqca z tym miejscem firma handlujqca materialami budowlanymi za rozwalajqce si~ ogrodzenie. Trzeba miec tylko nadziej~ ze wkr6tce doczekamy si~ naprawionego piotu. D.K Rozliczani e firm ustugowych Pozys kiwani e funduszy unijnych BIURO KSI~GOWE Obstuga kad rowo ptacowa PPU "FERRUM" Sp. Z 0.0. Prowadzenie ks iqg ra chunkowych tel , (058) ul. R6Zana 19 Profesj onali zm i rzeteln osc fax. (058) Straszyn Zapraszamy do naszego sklepu u nas przez 6 dni w tygodniu nowe dostawy swiezy towar atrakcyjne ceny! Wesotych SWiqt ~ ~ '-,"'. J

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

Kąpiel tylko na własne ryzyko

Kąpiel tylko na własne ryzyko WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION GAZETA BEZP ATNA, www.wpr24.pl WPR83, 23 lipca 2010, Kolejny numer 20.08.10 Redakcja: 22 728 09 30, Reklama: 22 728 18 64 Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz. «Do 20 sierpnia przerwa

Bardziej szczegółowo

Jestesmy przygotowani W NUMERZE:

Jestesmy przygotowani W NUMERZE: Biuletyn informacyjno-reklamowy nr 6/162 Jestesmy przygotowani W NUMERZE: Rozmowa z Dyrektorem Wykonawczym Józefem Kijal

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą

Do psychologa przez internet Nie każdy ma czas, możliwości, a nawet odwagę spotkać się z psychologiem. Z interesującą Powiatowe turnieje sportowe w Lubrańcu, Starym Brześciu, Lubieniu Kuj. Czytaj str. 14 Na ślepym torze str. 5 Szkoły czekają na gimnazjalistów, prześcigając się w atrakcyjności ofert. Zespół Szkół w Chodczu

Bardziej szczegółowo

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612

Nowe barwy policji. W pe³nym pogotowiu NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 NR 3 (124) MARZEC 2009 ISSN 1732-9612 Bale na szczytne cele 14 lutego w kawiarni Zdrojowej zorganizowany zosta³ IX Bal Charytatywny Rady Rodziców Miejskiego Zespo³u Szkó³, z którego dochód przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ

WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 24 (1137) 18.06.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Hala sportowa rośnie

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Spotkajmy się na Święcie Flagi

Spotkajmy się na Święcie Flagi Spotkajmy się na Święcie Flagi Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich serdecznie zapraszają mieszkańców naszego powiatu na Plac Żeromskiego w sobotę, 2 maja. Okazją do spotkania jest uczczenie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

10 LAT POWIATU PRUSZKOWSKIEGO BEZPŁATNA GAZETA REGIONALNA Wpr39-3 Października 2008 ISSN: 1835-6491 PR: 1183/05 Nakład: 30.000 egz. Następny Wpr: 17 października Sprawdź w internecie: www.gazetawpr.pl teraz co 2 tygodnie NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyka wspólna sprawa

Turystyka wspólna sprawa Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Podwyżka cen wody i ścieków 11 Mamy związek ZIT 14 Dyskutowali o GMO Nr 3 (226) marzec 2014 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Monitor informacyjny 2014 Turystyka wspólna

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Siedem cudów sakralnych

Siedem cudów sakralnych Za tydzień dodatek rolniczy i szkolny ŚRODA ŚRODA 14 VIII 2013 21 VIII 2013 nr 33 (1746) 2,90 zł (w tym 8% VAT) GOSTYŃ GÓRA KOŚCIAN LESZNO RAWICZ WSCHOWA Siedem cudów sakralnych ukazuje się od 14 XII 1979

Bardziej szczegółowo

Adaś jedzie. na Euro! Chcą powiatu karkonoskiego. Orzeł przyjmie 100 pracowników str. 3. Kiepsko z szóstoklasistamistr. 12

Adaś jedzie. na Euro! Chcą powiatu karkonoskiego. Orzeł przyjmie 100 pracowników str. 3. Kiepsko z szóstoklasistamistr. 12 Janusz Korwin-Mikke: Za chwilę będą tu rządzić Chińczycy i muzułmanie. str. 8-9 TYGODNIK Nr 23 (2763) Rok 54, 5 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Adaś jedzie Nowiny Jeleniogórskie

Bardziej szczegółowo