GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY"

Transkrypt

1 Już drugi raz w krótkim czasie, kiedy istnieje, zdewastowano nowe ogrodzenie targowiska. Zniszczono przęsła, wyrwano sadzonki tui. Kilka dni wcześniej spalono skrzynkę prądową nad zalewem, tak po prostu z czystej złośliwości, aby zniszczyć. Nie sposób znaleźć słów, którymi można określić ludzi, którzy to zrobili... GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY Miesiąc październik był dla Gminy Łazy szczególnie ważny nie tylko z powodu licznych imprez kulturalnych, otrzymanych dotacji czy podejmowania pozytywnych decyzji. To dwa nowe samochody marki Ford Transit przyczyniły się do tego, iż nasze władze oraz mieszkańcy mają powody do zadowolenia. Pierwszy nabytek otrzymała Jednostka OSP w Grabowej. Kolejnym bohaterem tego pozytywnego zamieszania jest mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który finansowany był w znacznej części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O przekazaniu pojazdów przeczytają Państwo na stronie 7 R E K L A M A Paderewskiego

2 2 Echa Łaz INFORMACJE W PIGUŁCE DOPŁATY Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ CZEKAJĄ NA MIESZKANCÓW Zgodnie z uchwałą z dnia 27 grudnia 2007r, obowiązującej od stycznia 2008 roku mieszkańcy Gminy mogą starać się o dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska w zakresie: utylizacji odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji zawierającej azbest, utylizacji odpadów azbestowych składowanych w gospodarstwach indywidualnych, powstałych w wyniku demontażu pokryć dachowych lub elewacji oraz wymiany kotłów grzewczych na niskoemisyjne kotły opalane paliwem: węglem kamiennym sortymentu eko-groszek (bez dodatku rusztu) lub gazem oraz kotły olejowe lub zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Wysokość dofinansowania wynosi 50% łącznej wartości kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego lub elewacji lecz nie więcej niż 1000 zł oraz 30% łącznej wartości kosztów związanych z wymianą kotła lecz nie więcej niż 1000 zł. Warunkiem do otrzymania dopłaty jest złożenie kompletnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami m.in. fakturą VAT poświadczoną oryginałem. Wnioski rozpatrywane są w systemie kwartalnym, po zakończeniu kwartału. Druki można pobierać w pokoju 304 Urzędu Miejskiego w Łazach. *** STUDNIÓWKA MARZEŃ UCZNIOWIE Z GOSTKA BIORĄ UDZIAŁ W KON- KURSIE TELEWIZJI TVN 40 osób z wszystkich klas maturalnych ZS im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach bierze udział w konkursie zorganizowanym przez telewizję TVN i ekipę popularnego programu You Can Dance Po prostu Tańcz. Uczestników konkursu kusi nie tylko wspaniała nagroda, którą jest zorganizowanie studniówki marzeń za pieniądze telewizji, na której gwiazdami będą najlepsi tancerze trzeciej edycji YCD. Ważniejsza od wygranej jest świetna zabawa, dzięki której tegoroczni maturzyści mogą się trochę odprężyć i zrelaksować przed ogromnym wysiłkiem intelektualnym, który czeka ich już za parę miesięcy. Konkurs składa się z II etapów: Pierwszy pod hasłem Polonez nie musi być nudny polega na przesłaniu materiału filmowego z układem tanecznym przygotowanym przez maturzystów. Wszystkie filmy zgodne z wymogami technicznymi, zostaną umieszczone na stronie internetowej gdzie każdy będzie miał możliwość obejrzenia i skomentowania filmu. Z materiałów filmowych, przesłanych do 4 listopada, jury złożone z jurorów You Can Dance - Po prostu tańcz! i tancerzy programu wybierze pięć najlepszych, które przejdą do finału. Etap drugi to prezentacja szkoły z uzasadnieniem Dlaczego TVN powinien zorganizować naszą studniówkę? Szkoły, które przeszły do etapu II, przygotowują prezentację, w dowolnej postaci (nagranie filmu, prezentacja komputerowa, opis) z odpowiedzią na pytanie dlaczego telewizja TVN powinna zorganizować właśnie ich studniówkę. Ekipa YCD odwiedzi szkoły, które zakwalifikowały się do drugiego etapu i przygotuje relację. Materiały nagrane przez ekipę i prezentacje przygotowane przez szkoły, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Wygra szkoła wybrana przez internautów. Rozwiązanie konkursu zaplanowano na 3 grudnia. Uczniowie z Gostka pierwszy etap konkursu mają już za sobą. 40 osobowa ekipa pod przewodnictwem nauczyciela wychowania fizycznego i gorącego miłośnika tańca mgr Andrzeja Czapli przygotowała świetny pokaz jednego z narodowych tańców polskich. Młodzież ubrana w średniowieczne stroje przyjechała do Ogrodzieńca bryczkami, by wykonać pokaz poloneza na ruinach zamku. Wszyscy tancerze prezentowali się bardzo wytwornie, a styl tańca młodzieży był naprawdę nienaganny. Trzymamy mocno kciuki za naszą wspaniałą ekipę i czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursu! *** ROKICKIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PO RAZ KOLEJNY NAJLEPSZE 16 października w Katowicach Giszowcu odbył się XIII Regionalny Przegląd Widowisk Obrzędowych, w którym wzięły udział delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z całego województwa śląskiego. Przedstawicielki organizacji z Rokitna Szlacheckiego przygotowały widowisko obrzędowe ostatki, na którym nie zabrakło pysznych pączków, przyśpiewek, a nawet przedstawiciela płci męskiej chłopa, w którego wcieliła się jedna z członkiń Koła. Za tak widowiskowy występ Panie otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną. Gratulujemy zwyciężczyniom i czekamy na kolejne wieści o sukcesach. Październik 2008 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH 10 października odbyła się kolejna, XIX sesja Rady Miejskiej w Łazach, w której uczestniczyło 12 Radnych. Rada Miejska w Łazach jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad sesji, do którego został wprowadzony punkt 8 - projekt uchwały dotyczący wysokości stawki opłaty planistycznej. Jednocześnie zatwierdziła przez aklamację protokół z sesji poprzedniej. Następnie w punkcie 4 porządku obrad Burmistrz Maciej Kaczyński przedstawił informację dotyczącą jego pracy oraz działalności Urzędu w okresie między sesjami (od ). Burmistrz uczestniczył m.in. w: posiedzeniu Sesji Rady Powiatu w Zawierciu; Naradzie Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu naszej gminy na temat organizacji nadzoru pedagogicznego w roku 2008/09, w której wziął udział nowy wizytator Krystyna Wiącek; uroczystościach pasowania na ucznia w trzech placówkach oświatowych; spotkaniu z prezydentem Zawiercia Mirosławem Mazurem oraz burmistrzami innych gmin w celu omówienia przygotowań i zaawansowania prac do restrukturyzacji rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu; spotkaniu z mieszkańcami osiedla Podlesie, które miało miejsce w ZS nr 1 w Łazach, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy i problemy lokatorów; poświęceniu kapliczki na Młynku, którego dokonał ks. Leonard Zagórski; Konferencji podsumowującej wdrażanie zintegrowanego programu rozwoju regionalnego Sporo się zmieniło, który był jednym z siedmiu programów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju. Burmistrz spotkał się również z przedstawicielem firmy Recykling ze Sławkowa w celu omówienia możliwości zmiany prowadzenia segregacji odpadów i wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych, prowadzonych w systemie workowym, który miałby się odbywać na terenie nieruchomości. Na początku października w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie z udziałem Radnych, sołtysów: Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Wysokiej, ich mieszkańców oraz przedstawicieli PKS Zawiercie, którego głównym tematem była likwidacja kursów na linii Zawiercie Wysoka Chruszczobród Zawiercie od dnia 8 października. Na terenie sołectwa Hutki Kanki rozegrał się V Bieg Przełajowy, który był okazją do uczczenia pamięci tragicznie zmarłego sierżanta Grzegorza Załogi, który podczas pełnienia służby w Będzinie został śmiertelnie postrzelony. Burmistrz odbył spotkanie z przedstawicielami RPWiK Zawiercie, którego przewodnim tematem było omówienie proponowanych taryf na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków na rok 2009, a także z p. Błeszyńską Koclegą w sprawie negocjacji warunków umowy na opracowanie projektu wykonawczego rewitalizacji centrum miasta Łazy obejmującego obszar placu dworcowego i części ulicy Kościuszki. W Urzędzie Miasta odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Zakładzie Taboru w Łazach, którzy po zapoznaniu się z projektem planu strategicznego oraz mapą lokalizującą (przyszłe zakłady Cargo S.A), zgłosiły protest w związku z planowanym podziałem przyszłego Zakładu Taboru w Łazach i podporządkowaniu sekcji eksploatacji w Łazach i Częstochowie oraz napraw taboru i wagonów w Łazach do firmy w Tarnowskich Górach. Związkowcy poprosili o poparcie ich stanowiska przez władzę samorządowe i parlamentarzystów w związku z możliwością utraty stanowisk pracy osób z terenu naszej gminy. Burmistrz poinformował o całej sprawie posła Grzegorza Dolniaka i senatora Zbigniewa Meresa, którzy otrzymali dokumenty obrazujące sytuację w łazowskim zakładzie. Burmistrz poinformował także o odbytych przetargach na: dostawę busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na dzierżawę nieruchomości zabudowanej pawilonu usługowego przy ul. Topolowej w Łazach, sprzedaż działek położonych przy ul. Spółdzielczej w Łazach przeznaczonych pod budowę garaży. Równocześnie po uregulowaniu stanu prawnego lokali w budynku przy ul. Jesionowej 10 Urząd Miejski przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu trzy lokale mieszkalne. Złożony zosta przez Gminę wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata działanie 5.1- gospodarka wodno ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z pierwszym etapem sieci kanalizacyjnej pomimo przejścia pozytywnej oceny formalnej oraz merytoryczno technicznej nie otrzymał dofinansowania na powyższą realizacje zadania ze względu na zbyt małą alokację środków. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że wyniku dokonanej analizy oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych zostały złożone w terminie ustawowym i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości (punkt 11 porządku obrad). Radni podjęli również uchwałę w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla cmentarza Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy ul. Cmentarnej. Mecenas Kania podkreślił, że zmiana w studium uwarunkowań ma na celu poszerzenie terenu jedynego cmentarze położonego na terenie Łaz. Omówił również uwagi do projektowanych zmian studium wniesione przez osobę, której działka graniczy z terenem, którego dotyczy opracowanie. Gmina stanęła przed trudnym wyborem interesu indywidualnego oraz publicznego. W związku z tym jedyną alternatywą dla nie poszerzania obecnego cmentarza byłaby budowa od podstaw nowego cmentarza komunalnego. Jednak po głębokiej analizie stwierdzono, że w powyższej sytuacji bardziej celowe będzie poszerzenie obszaru istniejącego cmentarza. Punkt 8 dotyczył podjęcia uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej z dn roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy w zakresie wysokości opłaty planistycznej. W imieniu wnioskodawców mecenas Kania wyjaśnił, że należałoby zmniejszyć stawkę opłaty planistycznej z 30 do 10%, a ponadto nadać uchwale moc wsteczną od 1 stycznia 2007 roku, która gwarantowałaby, że w stosunku do sprzedaży, dokonanych przed wejściem uchwały w życie będzie mieć również zastosowanie stawki 10%, co nie różnicowałoby ludzi znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej. Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący Komisji Budżetowej Władysław Nowak, który wyjaśnił, że owszem należy zmniejszyć stawkę opłaty planistycznej, ale nie do 10 tylko 20% gdyż jako przedstawiciel Komisji Budżetowej, która powinna dbać o interesy i budżet gminy uważał, że w przypadku stawki 10% gmina pozbywa się zbyt dużej ilości ewentualnych środków na finansowanie zadań własnych gminy. Zdaniem Radnego powyższa uchwała nie powinna mieć również mocy wstecznej. W dyskusji zabrała głos także radna Marta Grzesica, która podkreśliła, że Rada robi wszystko, by pokazać mieszkańcom, że ich interes jest tu bardzo istotny i że podjęcie powyższej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Zwolennikiem podjęcia zaproponowanego projektu uchwały był także Henryk Mogieła, który podkreślił, że poszkodowani są również ci, którzy otrzymali działki w darowiźnie i muszą ponieść stosowne opłaty. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Henryka Mogieły, Radny Władysław Nowak zapytał czy burmistrz może zmniejszyć, rozłożyć na raty lub zastosować ulgę w stosunku do beneficjentów. W odpowiedzi na powyższe pytanie mecenas Kania wyjaśnił, że sądy w tym zakresie nie mają jednolitego stanowiska i w zależności od składu sądzącego zajmują dwa różne stanowiska: według pierwszego rentę planistyczną traktuje się jak podatek i stosuje się w stosunku do niego zasady ordynacji podatkowej i ewentualne rozłożenie na raty bądź umorzenie musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zagrożenie egzystencji lub potrzeb bytowych). Jednak w przypadku sprzedaży, gdzie osoby uzyskują przychody z tytułu sprzedaży zwolnienie ich z opłaty byłoby naruszeniem prawa. Inaczej jest w przypadku darowizny, gdzie sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż często może dochodzić do zawierania fikcyjnych umów darowizn w celu obchodzenia przepisów dotyczących renty planistycznej. Mecenas Kania podkreślił, że na dzień dzisiejszy regulacja ustawowa jest taka, że każde zbycie, a więc także darowizna nieruchomości jest obciążona opłatą planistyczną. Po długiej dyskusji Radni większością głosów podjęli w/w uchwałę przy 11 głosach za, trzech członkach nieobecnych i jednym głosie wstrzymującym się. Radni podjęli również uchwałę w sprawię: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali. Uchwała tyczyła się lokali, przy których zaistniały pewne wątpliwości wyjaśnione przez Sąd w Zawierciu. Wysokość bonifikaty, tak jak w poprzedniej uchwale nie ulega zmianie i wynosi 90%. Punkt 10 obrad dotyczył informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach nt. złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych za rok Przedmiotowe oświadczenia wraz z załącznikami zostały złożone w terminie, a w wyniku analizy nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości. Zapytania i wolne wnioski zgłosili: radny Henryk Mogieła, który zawnioskował o pozytywne odniesienie się Burmistrza o dofinansowaniu do otynkowania Domu Kultury w Turzy; Sołtys Korczyński, poinformował zgromadzonych, że sołectwo Turza w konkursie ekologicznym zdobyło II miejsce i nagrodę w wysokości 5 tyś zł, które zostaną przekazane na otynkowanie strażnicy, a Burmistrza poprosił o pomoc finansową na wyżej wymienione przedsięwzięcie; Sołtys Adam Stajno zaapelował o udzielenie pomocy słabszym sołectwom, takim jest Skałbania; sołtys Zadworny zgłosił wniosek, aby powiadomienia o obradach sesji odbywało się w jak najkrótszym czasie, czego można dokonać poprzez np.: wysłanie sms z powiadomieniem. Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił zebranych na Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo- gaśniczego w Grabowej oraz Inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicy zamknął sesję.

3 Październik 2008 Echa Łaz 3 Zużyłem baterię - i co dalej? Nie można się bez nich obyć w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie, itp. Chodzi oczywiście o baterię. Czym jest bateria... Oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej i składające się z jednego lub kilku pierwotnych ogniw baterii (nienadających się do powtórnego naładowania) lub składające się z jednego lub kilku wtórnych ogniw baterii (nadających się do powtórnego naładowania). Są baterie pierwotne, do których zaliczamy m.in.: alkaliczne czy litowe. Natomiast do odnawialnych: baterie niklowo-kadmowe, ładowalne baterie alkaliczno-manganowe, baterie niklowo-wodorkowe, baterie litowo-jonowe. Korzystając z baterii i potem ją wyrzucając musimy pamiętać, iż jest ona odpadem niebezpiecznym i powinniśmy je tak traktować, aby uchronić środowisko naturalne od ich szkodliwego wpływu. A więc powinnyśmy je segregować i nie wyrzucać wraz z resztą odpadów domowych. Trochę wiedzy o utylizacji baterii...wyróżniamy trzy metody recyklingu baterii: mechaniczną, hydromechaniczną i termiczną. Mechaniczna polega na rozdrobnieniu materiału i rozdzieleniu na poszczególne frakcje: osobno materiały stale, metale, papier. Hydrometalurgiczna to rozpuszczenie baterii w kwasach. Natomiast termiczna jak sama nazwa mówi to wytop metalu w piecu w temperaturze 1400oC Z przykrością musimy powiedzieć, iż na terenie kraju znajdziemy wiele miejsc, gdzie pojemniki na baterie stoją puste w kącie, które często zawierają papierki po słodyczach lub inne przedmioty. W dniu 31 października 2008r. weszła w życie dyrektywa unijna w sprawie obowiązkowego zbierania, segregowanych i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zobowiązuje ona wszystkie kraje UE do przyjęcia programów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów w celu ich recyklingu. Obecnie tysiące ton zużytych baterii i akumulatorów trafiają co roku na śmietnik, nawet jeśli zawierają niebezpieczne związki, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Dzięki nowej dyrektywie negatywne oddziaływanie zużytych baterii na środowisko naturalne ma zostać zdecydowanie ograniczone. Na mocy dyrektywy państwa członkowskie muszą wyznaczyć minimalne wielkości zbiórki i recyklingu. Wskaźnik poziomu zbiórki określany jest na podstawie średniej rocznej sprzedaży w latach poprzednich, tak aby można było określić porównywalne cele dla wszystkich krajów UE, proporcjonalnie do krajowego poziomu zużycia baterii. Ponadto dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów zawierających ponad 0,0005 proc. rtęci lub 0,002 proc. kadmu. Zakazem nie zostaną objęte systemy awaryjne i alarmowe, sprzęt medyczny oraz bezprzewodowe narzędzia elektryczne. Dystrybutorzy baterii i akumulatorów będą zobowiązani do umożliwienia konsumentom pozostawiania zużytych produktów w ich punktach sprzedaży niezależnie od tego, gdzie zostały nabyte. Producenci będą natomiast ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich zebranych baterii i akumulatorów po odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych materiałów. Producenci będą także musieli pokryć koszty netto kampanii informacyjnych dla klientów. Zastanawiające tylko jest to, iż według dyrektywy wszystkie obowiązki odnośnie baterii spadną na producentów, a co to za tym idzie za wszystko i tak zapłacą klienci, bo ile będzie kosztować paluszek AA w kiosku? Źródło: Euro PAP Joanna Popczyk Nasze szkoły będą termomodernizowane Ostatnie kilka lat boleśnie uświadomiły naszemu społeczeństwu o potrzebie termomodernizacji - rynkowe ceny energii spowodowały gwałtowny wzrost kosztów utrzymania, a przede wszystkim ogrzewania budynku. Konsekwencje tej sytuacji dały się szybko zauważyć: w krajobraz osiedli wpisały się ekipy ocieplające ściany wieżowców, w szkołach, budynkach biurowych i domach masowo wymieniano okna. Wśród niewątpliwych korzyści termomodernizacji jest oczywista poprawa wskaźników energooszczędności, poprawa budżetów domowych i gminnych oraz - w postaci efektu ubocznego - zauważalna poprawa estetyki elewacji wielkiej płyty chociażby przez wprowadzenie nowoczesnej kolorystyki. Moda na termomodernizację udzieliła się również naszej gminie, a to za sprawą wspólnego programu Urzędu Miasta Łazy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najistotniejszym problemem, z jakim należy się zmierzyć w tych budynkach jest zły stan techniczny budynków, a w szczególności: - zły stan stolarki okiennej i drzwiowej, - zły stan pokrycia dachowego - niskie walory estetyczne budynku (brak ocieplenia) - zły stan instalacji CO Z uwagi na niską izolacyjność termiczną przegród budowlanych oraz znaczne powierzchnie przeszklone budynki nie spełniają określonych wymagań. Obiekty nie spełniają wymogów cieplnych zgodnie z PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Celem zadania jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej jak i Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Łazach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian, remontem i ociepleniem dachu oraz remontem instalacji CO. Wszystkie założenia termomodernizacji mają być wykonane do czerwca 2009r. W przypadku obydwu projektów Gmina ubiegała się o pozyskanie dotacji bezzwrotnej oraz pożyczki umarzalnej po spłaceniu co najmniej połowy i osiągnięciu planowanego efektu ekologicznego. Umorzenie w kolejnych latach powinno zostać przeznaczone na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Termomodernizacja ma również swój wymiar ekologiczny. Znacząco zmniejsza się ilość pyłu, dwutlenku siarki i tlenku azotu przedostającego się do atmosfery. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla. Joanna Popczyk Wkładka ekologiczna Eko Echa finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

4 4 Echa Łaz Październik 2008 STUDENCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZELI NOWY ROK AKADEMICKI Edukacja zdrowotna oraz naturoterapia to główne zagadnienia wokół których skupiać się będą zajęcia oraz wykłady studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 23 października rozpoczęli drugi rok nauki. Inaugurację roku akademickiego 2008/2009 rozpoczął wykład profesora Artura Stojko z Uniwersytetu Śląskiego niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie apiterapii, czyli leczenia chorób produktami pszczelimi. Gaudeamus igitur zaśpiewał dla licznie zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury chór z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zawiercia. Zabawnego, zabarwionego licznymi anegdotami wykładu prof. Artura Stojko, który starał się przekonać zgromadzonych jak bliska jest nam rodzina pszczela zarówno pod względem pracowitości, organizacji, a nawet życia płciowego wysłuchali z zainteresowaniem studenci rozpoczynający nowy rok akademicki oraz zaproszeni goście: burmistrz Maciej Kaczyński, asystentka Wicewojewody Śląskiego Anna Socha, Starosta Powiatu Zawierciańskiego Ryszard Mach, Wiceprezydent Zawiercia Barbara Łada, Sekretarz Gminy Łazy Ilona Pelon, Przewodniczący Rady Miejskiej - Maciej Kubiczek wraz z radnymi, kierownik Wydziału Edukacji i Kultury Bożena Miklas, Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami Agnieszka Perkowska Gondecka, kierownik Wydziału Prawno Organizacyjnego Damian Łukasik, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach Elżbieta Gradzik, Dyrektor ZS im. prof. Romana Gostkowego Bogusław Piotrowski, Dyrektor MOK Grzegorz Piłka, Dyrektor OSiR Konrad Knop, przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz Jarosław Siekacz, major Krzysztof Hasiak z Fundacji Byłych Żołnierzy GROM, przedstawiciele UTW z Gliwic i Zawiercia, wykładowcy UTW. Prezes Stowarzyszania Krystyna Męcik przybliżyła gościom program zajęć studentów na najbliższy rok akademicki, który przebiegać będzie pod hasłem Uniwersytety Trzeciego Wieku z naturą poprzez zdrowie. W rozpoczynającym się semestrze wykłady i zajęcia prowadzone będą w kilku sekcjach: historycznej, komputerowej, informatycznej oraz plastycznej wyjaśniła rektor Uniwersytetu. Dodatkowo nasi studenci będą mogli wzmocnić swoją kondycje na zajęciach sportowych tj.: szachy, strzelectwo, pływanie oraz siatkówka. Planujemy również zorganizowanie Olimpiady Sportowej dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całego kraju kontynuowała prezes Stowarzyszenia. W planach studentów jest także sadzenie drzewek wspólnie z leśnikami. W tym celu nawiązano już współpracę z Nadleśnictwem Siewierz. W dalszej części swojego wystąpienia p. Męcik podkreśliła, że władze naszego miasta, a w szczególności burmistrz Maciej Kaczyński odrobił lekcję w zakresie znajomości jak i potrzeby wdrażania zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu Panu Burmistrzowi legitymacji honorowego członka Uniwersytetu. Serdeczne życzenia oraz słowa powodzenia i owocnej nauki życzyli studentom Ryszard Mach oraz Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa, który mimo licznych obowiązków służbowych nie mógł uczestniczyć w uroczystości, ale przekazał Zarządowi Uniwersytetu list z gratulacjami. Na koniec przywołajmy słowa burmistrza Macieja Kaczyńskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił :W zeszłym roku otwierając pierwszy rok nauki patrzyliśmy z niepewnością w przyszłość, jednak po miesiącu wszystko wymknęło się spod kontroli. Uniwersytet rozkwitał w tempie oszałamiającym. Patrząc dzisiaj, szczególnie na obecność na Sali majora Hasiaka gromowca, boję się myśleć czym zaskoczą nas studenci w tym roku. Rektor UTW Krystyna Męcik podczas inaugurującego przemówienia ODDOLNA INICJATYWA Naszą Szansą Aktywni mieszkańcy Chruszczobrodu kończą realizację projektu konkursowego Środowisko naturalne naszą szansa Konkurs trwał półtora roku. Wiosną 2007r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski kolejny raz przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie, zgłaszając projekt Wieś tonąca w kwiatach, który został pozytywnie oceniony przez Fundację. Stowarzyszenie uzyskało grant w wysokości 7500 zł z przeznaczeniem na upiększanie wsi. Zakupiono kosę spalinową, 20 szt. donic betonowych, dwa duże tunele filiowe do hodowli kwiatów, narzędzia ogrodnicze, ziemię i środki do pielęgnacji kwiatów. Członkowie stowarzyszenia, druhowie OSP, sołtysi i radni przystąpili do realizacji projektu. Przy budynku OSP, wzdłuż parkingu w centrum wsi i na przystankach autobusowych przygotowano klomby naziemne, ustawiono donice z ziemią. Panie ze Stowarzyszenia wyhodowały w tunelach sadzonki kwiatów petunii, a w maju wysadziły je do donic i na klomby. Mieszkańcy domów sąsiadujących z ukwieconymi miejscami chętnie pomagali w pielęgnacji kwiatów, często je podlewali. Przez całe lato, pomimo suszy, kolorowe kwiaty petunii pięknie kwitły ciesząc oczy mieszkańców wsi i osób przejeżdżających przez Chruszczobród. Pod koniec lata zebrano nasiona petunii, aby w przyszłym roku ponownie je wyhodować i tym samym kontynuować ukwiecanie wsi. W październiku uporządkowano donice i klomby, a w miejsce usuniętych petunii wsadzono bratki. Przypominamy, że upiększanie wsi, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii nie odbywa się kosztem gminnych inwestycji planowanych w Chruszczobrodzie. Różne fundacje ogłaszają konkursy i przeznaczają środki finansowe, które nie mają nic wspólnego z budżetem Gminy. Pieniądze konkursowe można przeznaczyć tylko na cele wskazane przez fundacje. Budowa chodników, dróg, naprawy przystanków itp. należą do zadań Gminy, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego. Wyżej wymienione inwestycje nie należą do zadań statutowych Stowarzyszenia. Za pomoc i trud w realizacji tego projektu należą się podziękowania : Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy, Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego PROBUD z Poręby Panu Ryszardowi Mizera za dostarczenie donic po cenie ujętej w budżecie projektu, mimo gwałtownej podwyżki cen materiałów budowlanych, Druhom OSP: naczelnikowi Jerzemu Prusikowi, druhowi Bolesławowi Kotarskiemu, Sołtysom: Andrzejowi Pniakowi i Stanisławowi Paliga, Radnym: Marcie Grzesica i Ryszardowi Dziechciarz, Członkom Stowarzyszenia: Państwu Świtałom, Leśniakom, Urbańczykom, Panu M a r c i n o w i Sielskiemu, osobom, które pielęgnowały i podlewały kwiaty : Państwu Lorkom, Kubiczkom, Ściślickim, Gorzkowskim, Kubańskim, Sikorom, Chuchrom, Jaworskim, Koczurom, Grzesicom, obsłudze Zespołu Szkół w Chruszczobrodzie - Paniom: Annie Przybyła, Krystynie Jurgaś, Katarzynie Kajdas, Małgorzacie Chała, pracownikowi interwencyjnemu Panu Krzysztofowi Olawa. Serdecznie dziękujemy również za ogromne zaangażowanie i pomoc: kierownik Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łazy Agnieszce Perkowskiej - Gondeckiej. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

5 Październik 2008 Nie wystarczy urodzić się człowiekiem trzeba jeszcze być człowiekiem... Uczestnicy uroczystej Mszy Św. W Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach Słowa księdza Stefana Joniaka są na zawsze żywe w naszych sercach. W 18 rocznicę śmierci patrona Szkoły Podstawowej w Niegowonicach cała społeczność uczniowska wraz z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami i Radą Rodziców zebrała się na sali gimnastycznej, by uczcić pamięć księdza prałata. Po raz pierwszy w historii szkoły mieliśmy możliwość uczestniczenia we mszy świętej odprawionej na terenia placówki Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz parafii Artur Przybyłko w koncelebrze z księdzem Romanem Bąbskim pochodzącym z naszej miejscowości. Podczas homilii ksiądz Roman wspominał lata znajomości z księdzem Stefanem Joniakiem. Mówił, że przez 33 lata w niegowonickiej parafii ksiądz Stefan działał jako kapłan, nauczyciel i wychowawca. Dał się poznać jako człowiek wielkiego serca, niezwykle skromny i wrażliwy na ludzką niedolę, bardzo kochający dzieci i piękno jurajskiego krajobrazu. W październiku 2002 roku Szkole Podstawowej w Niegowonicach nadano imię księdza Stefana Joniaka. Uroczystą mszę świętą przygotowali uczniowie naszej szkoły. Grupa wokalno instrumentalna działająca przy parafii wykonała pieśni i oprawę liturgiczną mszy świętej. W uroczystości wzięli udział również mieszkańcy wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które zaśpiewało piosenki PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW o ziemi orawskiej, szczególnie bliskie sercu naszego patrona. Na zakończenie mszy świętej dyrektor szkoły mgr Teresa Kubasik, skierowała do księdza proboszcza, księdza koncelebranta, nauczycieli, rodziców, mieszkańców i uczniów słowa podziękowania. W związku z obchodami rocznicy śmierci patrona naszej szkoły na korytarzu, przy tablicy pamiątkowej umieszczono wystawę o życiu i działalności księdza prałata. Pan Stanisław Kwiatkowski udostępnił swój prywatny album poświęcony księdzu. Uczniowie szkoły wykonali również prace plastyczne. Przybyli mieszkańcy z wielkim zainteresowaniem oglądali eksponaty zgromadzone w Szkolnej Izbie Tradycji. Uwieńczeniem obchodzonych uroczystości była jak co roku pielgrzymka parafialna, do grobu księdza Stefana Joniaka, do Jabłonki na Orawach. Ewa Przybyła mgr Dorota Sobiegraj Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy Joseph Conrad Echa Łaz 5 INFORMACJE W PIGUŁCE JESIENNA EDYCJA POSADŹ DRZEWKO W ŁAZOWSKIM OSiR W październiku w Ośrodku Sportu i Rekreacji po raz pierwszy odbyła się jesienna edycja akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Silesia z Katowic. Koordynator akcji z ramienia Gminy Łazy Robert Miśkiewicz przygotował plan sadzenia wraz z wykazem roślin. Wymagana dokumentacja została przesłana do Fundacji, gdzie w wyniku spełnienia wymogów formalnych Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach przyznano 1000 zł na zakup krzewów i drzew ozdobnych. Powyższa dotacja pozwoliła na zakup 95 sztuk krzewów i drzew ozdobnych, które zostały następnie zasadzone przed budynkiem Ośrodka, na skarpie. W akcji zasadzania spontanicznie wzięli udział prawie wszyscy pracownicy OSiR - u, z których każdy posadził swoje drzewko (nawet niejedno). Jeżeli okoliczności będą sprzyjające to z pewnością weźmiemy udział w edycji wiosennej podkreśla Robert Miśkiewicz. *** SEGREGACJA ŚMIECI Z dniem 1 stycznia 2009r. w gminie Łazy zostaje wprowadzony nowy system segregacji odpadów. Zostaje wprowadzona tzw.: segregacja u źródła, która polegać będzie na wyposażeniu każdej nieruchomości na terenie naszej Gminy w trzy rodzaje worków: na szkło, plastik, papier. Wysegregowane odpady będą odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. Koszty segregacji pokrywa Gmina. Jednocześnie będą zlikwidowane dotychczasowe pojemniki na wysegregowane odpady, które ustawione są w 28 punktach Gminy. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach składa serdeczne podziękowania rodzicom dzieci przedszkolnych z Grabowej za szereg prac remontowych związanych z reaktywacją w szkole oddziału przedszkolnego: Przedstawienie kukiełkowe przygotowane przez dzieci, luźna rozmowa z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy, autografy, życzenia oraz kwiaty. Tak w wielkim skrócie wyglądało spotkanie z autorką nowej publikacji opowiadającej o przygodach sympatycznego i ciekawskiego Stracha na wróble, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną, która współfinansowała wydanie książki. 9 października w Miejskim Ośrodku Kultury zgromadzili się wszyscy amatorzy twórczości Marii Płatek, a w szczególności najmłodsze pokolenie, do których skierowane są zabawne opowiadania o przygodach Stracha na Wróble zrobionego przez dziadka Mateusza. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzenia przedstawienie kukiełkowego, a najmłodsi Katarzynie i Jarosławowi Chojnowskim, Jolancie i Tomaszowi Pater, Aldonie i Michałowi Makowskim, Emilii i Tomaszowi Owczarek, Ewelinie i Marcinowi Rudy, Katarzynie i Jackowi Kisielewskim, Anecie Jachna, Justynie Czyż, Piotrowi Jeziorowskiemu, Agnieszce Klećko, Ewelinie Guzik Fabianowi Czapla, Grzegorzowi Doległo, Dariuszowi Jachimowiczowi, Adamowi Wrześniakowi, Zdzisławowi Będkowskiemu, Adamowi Kamińskiemu, Sylwii Jaskulskiej, Iwonie Gajos, Tomaszowi Rudy oraz sołtysowi Wiesławowi Ludwikowskiemu za prace porządkowe na szkolnym placu zabaw w Niegowonicach. PRZYGODY STRACHA NA WRÓBLE - NOWA KSIĄŻKA DLA DZIECI MARII PŁATEK zadawania pytań bohaterce spotkania. Pani Maria chętnie opowiadała o nowej książce, swoim życiu oraz twórczości. Sprawdziła również wiedzę dzieci ze znajomości przygód głównej postaci promowanej książki. Obecny na sali Burmistrz Maciej Kaczyński nie pozostawał w tyle i podobnie jak dzieci zdał egzamin celująco. Nie zabrakło również gratulacji, pięknych życzeń oraz kwiatów. Autorka książki na pytanie dlaczego to akurat dzieci są głównymi adresatami odpowiedziała: Wydaje mi się, że te najmłodsze dzieci są najprzyjemniejsze w kontaktach. Cieszę się, że mogłam spotkać się dzisiaj właśnie z nimi. Dzieci są bardzo przyjemne na spotkaniach ze mną może dlatego, że kiedyś je uczyłam. W najbliższych planach p.marii jest wydanie nowej pozycji. Myślę, że już niedługo pojawi się nowa książka, gdyż dzieci zażyczyły sobie dalszych przygód Stracha na wróble. Oprócz tego mam już sporo wierszyków dla dzieci, które nie są wydrukowane, więc być może zbierze się zbiorowy tomik wyjaśnia łazowska artystka. Bohaterka spotkania jeszcze w trakcie pisania książki ogłosiła i zorganizowała wspólnie z oddziałem dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Łazy konkurs na ilustrację do Przygód stracha na wróble, w którym wzięło udział 144 uczniów ze szkól podstawowych z terenu gminy. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: 5 6 oraz Jury w składzie: przewodnicząca - Iwona Kłosek Karwat, Maria Płatek, Elżbieta Gradzik, Małgorzata Poskrobko postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom: wśród kategorii wiekowej 5 6 lat najlepsi okazali się: I miejsce: PRZEMYSŁAW MATERA - Szkoła Podstawowa w Wysokiej SZYMON PISOWACKI - Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach II miejsce: MICHALINA ROROT - Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach PAWEŁ DELKOWSKI - Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach III miejsce: KAROLINA KWO- CZAŁA - Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach NICOLE ŚLIWIŃSKA - Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach Z wyrazami wdzięczności Teresa Kubasik wśród drugiej kategorii wiekowej 7 10 lat zwyciężyli: I miejsce: KACPER BUCZYŃSKI - Szkoła Podstawowa w Wysokiej PAULINA JAGUŚCIK Zespół Szkół nr 1 w Łazach II miejsce: PAULINA KUNIKOW- SKA Szkoła Podstawowa w Wysokiej III miejsce: JAKUB WARTA - Szkoła Podstawowa w Wysokiej WIKTORIA KONIECZNA - Szkoła Podstawowa w Wysokiej Wyróżnienia otrzymali: KACPER GUZY Zespół Szkół nr 1 w Niegowonicach MARCIN KOWALSKI Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach NIKOLA KRAWCZYK Publiczne Przedszkole nr 3 w Łazach ADA MORDAL Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach KAMIL PAJĄK Szkoła Podstawowa w Wysokiej ZUZANNA SKROBISZ Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach JULIA ZIAJA Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach () *** PLACÓWKI OŚWIATOWE Z ŁAZ I WYSOKIEJ ZOSTANĄ PODDANE RENOWACJI Już niedługo wygląd niektórych szkół w Gminie ulegnie znaczącej poprawie. W sierpniu i wrześniu br Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznanie dofinansowania na zadania w zakresie: termomodernizacja budynku Gimnazjum w ZS nr 1 w Łazach oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Główne cele zadania to kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum w ZS nr 1 w Łazach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem dachu. Zakończenie inwestycji, której koszt całkowity to ,39 zł planuje się na czerwiec 2009 roku. Na to zadanie Gmina otrzymała dotacje w wysokości ,00 zł i zaciągnęła pożyczkę w kwocie ,00 zł. Remont drugiej placówki obejmie kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem ścian, remontem i ociepleniem dachu oraz remontem instalacji CO. Całkowity koszt projektu wynosi ,83 zł, z czego dotacja to ,00 zł, a pożyczka ,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2009 roku. W przypadku obydwu projektów Gmina ubiegała się o pozyskanie dotacji bezzwrotnej oraz pożyczki umarzalnej po spłaceniu co najmniej połowy i osiągnięciu planowanego efektu ekologicznego. Umorzenie w kolejnych latach powinno zostać przeznaczone na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. *** SPRZĄTAJĄ OŚRODEK ZŁOTA PODKOWA W CHRUSZCZOBRODZIE Już po raz drugi wychowanki zawierciańskiego Zakładu Poprawczego będą porządkowały teren Ośrodka Leczniczo Rekreacyjnego w Chruszczobrodzie. Pierwsza tego typu akcja miała miejsce latem. Na pomysł wpadła Ewa Sygnet nauczyciel zawodu na warsztatach szkolnych, która na co dzień wprowadza dziewczyny w tajniki krawiectwa. Taki wyjazd jest dla naszych wychowanek pewnego rodzaju nagrodą za dobre sprawowanie mówi opiekunka. Poza tym są to młode, nastoletnie dziewczyny, które większość czasu spędzają w półotwartym zakładzie i one również chcą mieć kontakt ze światem zewnętrznym - podkreśla p. Ewa, która zapewnia, że praca wykonana przez dziewczyny będzie bez zarzutu, gdyż one same sprzątają w Zakładzie. Mam nadzieję, że nasze pożyteczne wizyty w ośrodku będą coraz częstsze dodaje opiekunka.

6 6 Echa Łaz Październik 2008 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W obecnych czasach ich praca nie należy do najłatwiejszych. Uczniowie, z którymi niekiedy trudno złapać nić porozumienia, liczne kartkówki oraz prace domowe sprawdzane po godzinach pracy, góry konspektów do wypełnienia i ciągłe dążenie do wymarzonego awansu to uroki pracy dzisiejszego nauczyciela. Mimo tych trudności belfrzy starają się włożyć całe serce w edukację i wychowanie najmłodszych obywateli. 14 października jest dniem szczególnym, kiedy to całoroczna praca i wysiłki nauczycieli zostają docenione. W Miejskim Ośrodku Kultury - odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Nauczyciela, na których nie zabrakło szczerych życzeń, licznych bukietów kwiatów, nagród oraz wyróżnień. W poniedziałkowe popołudnie, 14 października w MOK zebrali się dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej Gminy, którzy przybyli na uroczystości wraz ze swoimi pracownikami. Wśród zaproszonych gości byli również: Krystyna Wiącek- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach z delegaturą w Sosnowcu jako przedstawiciel nadzoru pedagogicznego, Kazimierz Piekarz Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP, Leszek Bogłowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, Burmistrz - Maciej Kaczyński, Ilona Pelon Sekretarz Gminy, Barbara Cyganek skarbnik Gminy, Grzegorz Piłka - Dyrektor MOK, Beata Szczygieł - Dyrektor WTZ w Łazach oraz wiceprezes ChSD w Kluczach, Anna Tarapata Pogoda - Dyrektor SPZOZ, ks. Antoni Mańka z parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Łazach, Irena Radek Dyrektor Biura Fundacji Medicleare w Częstochowie, która w tym roku współfinansowała z Gminą Łazy wakacje dla dzieci z rodzin uboższych, Bogusław Piotrowski - dyrektor ZS im. prof. Romana Gostkowskiego, Alina Rutczyk - Przewodniczącą Sekcji Emerytowanych Pracowników Oświaty, Teresa Nowak - Prezes Zarządu Oddziału ZNP wraz z przedstawicielami związków, Krystyna Koczur - Prezes Miejskiej Komisji Związku Zawodowego Kontra. Występ uczniów z ZS nr w Łazach stanowił pierwszy i chyba najważniejszy prezent jaki mogli otrzymać nauczyciele w dniu ich święta. Zabawną, a przede wszystkim świetnie przygotowaną lekcję wytrzymałości, która przybliżyła zebranym blaski i cienie pracy nauczycieli Mimo emerytalnego wieku, nienaganna kondycja fizyczna, a przede wszystkim ciągle dopisujące poczucie humoru oraz niespożyte pokłady energii nie opuszczają członków Klubu Seniora Semafor. Częste spotkania, wycieczki, hucznie obchodzone święta to tylko nieliczne z elementów, wpisujących się w długoletnią działalność Klubu, który 21 października obchodził XX letni Jubileusz istnienia. W tym szczególnym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury zebrali się członkowie Klubu oraz zaproszeni goście, aby wspólnie świętować i wspominać najlepsze chwilę spędzone w Klubie Dobrze mieć takie miejsce w starszym wieku, Gdzie się zabawisz, pośmiejesz człowieku. Bo przecież wiemy, właśnie śmiech to zdrowie, Że to jest prawda, każdy senior to powie. Taniec też zdrowy, bo to gimnastyka. Kto tańczy, nigdy w życiu nie utyka. Są też imprezy wzniosłe, patriotyczne, Wyjazdy, wycieczki bardzo sympatyczne. Były prażonki i grzybów zbieranie, W lesie ognisko i biesiadowanie. Podziękować trzeba Zarządowi, Bo prowadzi naszemu klubowi. Podziękować trzeba pięknie naszym władzom Co młodym Seniorom bawić się tu dadzą. Maria Płatek Obchody Jubileuszu zostały starannie przygotowane. Nie zabrakło syto zastawionych stołów, licznych wierszy i piosenek przygotowanych specjalnie na tę okazję, występu klubowego chóru, prowadzonego przygotowali wychowankowie z małą pomocą wychowawców: Joanny Błoch, A. Sadowskiej i Marcina Cyzowskiego. Całość uroczystości sprawnie przeprowadziła Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury UM Bożena Miklas. Życzenia zdrowia, wytrwałości oraz zadowolenia z wykonywanej pracy złożyła jubilatom Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Opieki Zdrowotnej Marta Grzesica oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Bogłowski, który zaakcentował, że nauczycielem może zostać każdy, jednak bycie nauczycielem to wielka sztuka, którą nie każdy potrafi uprawiać. Życzenia złożył również Burmistrz Łaz, który podkreślił, że rok 2008 był w Gminie Łazy rokiem dla edukacji bardzo ważnym. Podczas tego roku m.in.: otwarto pierwszą w powiecie zawierciańskim Niepubliczną Szkołę w Rokitnie Szlacheckim, powstał również pierwszy w powiecie oddział integracyjny w Przedszkolu nr 1 w Łazach. Poza tym w ramach umowy podpisanej z PCPR w Zawierciu gmina mogła zakupić samochód przystosowany do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Po raz pierwszy również zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zostały przyznane stypendia sportowe. Dodatkowo Gmina otrzymała dotacje na termomodernizację budynku Gimnazjum w ZS nr 1 w Łazach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Burmistrz nie ukrywał, że praca nauczyciela jest mu niezmiernie bliska. Najlepszym dowodem na to, że praca wykładowców jest doceniana i otoczona powszechnym szacunkiem są nagrody i wyróżnienia: Nagrodę kuratora otrzymała Barbara Cop Nagrody Burmistrza otrzymali: Urszula Grzywa, Małgorzata Janus, Anna Makuch, Małgorzata Czernek Odznaczenie ZNP otrzymała Barbara Bugaj Wyróżnienia Burmistrza dla Stanisława Petelewicza - Prezesa Fundacji Medicleare w Częstochowie, Janusza Kapelańczyka Wiceprezesa Fundacji, Ireny Radek Dyrektorki Biura Fundacji, Elżbiety Gradzik Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach, nauczycieli ZS nr 1 w Łazach: Janusza Bialika, Ewy Kubik, Joanny Górki, nauczycieli ZS nr 2 w Niegowonicach: Bożeny Piputy, Doroty Sobiegraj, Marioli Piekary, nauczycieli ZS nr 3 w Chruszczobrodzie: Aleksandry Sadowskiej, Mariusza Kwiecińskiego, Ilony przez Dariusza Ludwikowskiego oraz tańców do późnych godzin wieczornych. Jak mówi długoletni członek Zarządu Klubu Stefan Słopiecki do wtorkowych uroczystości przygotowywaliśmy się już od 4 miesięcy. Menu złożone ze schabowego z ziemniakami i kapustą, bogracza oraz zimnej płyty, ustalone było już od dawna. Wszystko przygotowywały nasze szanowne Panie w czynnie społecznym na czele z Wiesławą Kiełbasą i jej asystentką Krystyną Upławą. Na co dzień Pan Stefan zajmuje się w Klubie pracą kulturalną, ale od pewnego czasu czynnie udziela się również w sprawach kulinarnych. Obecnie zastępuję kolegę przebywającego w szpitalu. Jestem zatem jedynym mężczyzną i służę pomocą naszym koleżankom, przestawiając na przykład, tak jak dzisiaj, ciężkie garki z wyśmienitym jedzeniem. Członek Zarządu jest również autorem wystawy fotograficznej świetnie obrazującej przybyłym gościom długoletnią historie klubu. Zebrałem 276 zdjęć, z których wybrałem 104 pozycje. Jestem bardzo wdzięczny Dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za pomoc w stworzeniu wystawy dodaje Senior, który od lat należy do Klubu ze swoją współmałżonką. Ekspozycję mogli podziwiać przybyli goście, którymi byli m.in.: Burmistrz Maciej Kaczyński, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kubiczek wraz z radnymi, Dyrektor MOK Grzegorz Piłka, Dyrektor OSiR Konrad Knop, Dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Gradzik, Alina Rutczyk przewodnicząca Sekcji Emerytowanych Pracowników Oświaty, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich: z Niegowonic Kazimiera Kulawik, Rokitna Szlacheckiego Stanisława Jeziorowska, Ciągowic Daniela Tula, Chruszczobrodu Czesława Trebisz. Lekcja wytrzymałości, którą przeprowadzili uczniowie z ZS nr 1 w Łazach była dla nauczycieli najlepszym prezentem w Dniu Ich święta Masłowskiej, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wysokiej: Pawła Mazura, Joanny Jaworskiej, Anny Pichety pracownika administracji Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach, Stanisława Kitali konserwatora i dozorcy budynków Przedszkola, nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach: Elżbiety Kijewskiej, Elżbiety Kurczak, Sławomira Kopra, nauczycieli ZS im. prof. Romana Gostkowskiego: Beaty Fronczek, Zyty Świeżawskiej, Elizy Wieczorek, Bogumiły Ćwikały. Jubileusz 25 lecie pracy zawodowej obchodzili: Teresa Kubasik, Ewa Kaczyńska, Jan Podsiadło, Alfreda Wojtala, Barbara Andrzejak, Sławom Koper, Dorota Iskierka. Koleżanki i koledzy pożegnali również odchodzącą na emeryturę nauczycielkę z ZS nr 1 w Łazach Annę Kiełbasę. Za trud pracy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, wzorowe organizowanie współpracy, szczególne zaangażowanie w sprawy szkoły oraz wiele innych osiągnięć dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wręczyli nagrody i wyróżnienia najlepszym z grona pedagogicznego. Łącznie przyznano 77 nagród. Zaproszeni goście złożyli na ręce Przewodniczącej Klubu szczere życzenia radości, zadowolenia i uśmiechu oraz okazałe bukiety kwiatów, które są najlepszym dowodem na to, że młodzież złotego wieku jest wciąż potrzebna. Prezentem dla Jubilatów od Marii Płatek był wiersz, napisany specjalnie na tę szczególną okoliczność, który prezentujemy powyżej. Przewodnicząca Klubu podziękowała wszystkim członkom za ciężką pracę i długie lata spędzone wspólnie, a władzom za dobrą współpracę i udzielane wsparcie. Burmistrz Łaz wręczył również stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia, zwłaszcza na arenie międzynarodowej trzem młodym i uzdolnionym mieszkańcom Gminy: Agnieszce Bromblik, Błażejowi Szkulikowi oraz Patrykowi Falskiemu. Dzień Edukacji Narodowej był również szczególnie ważny dla tych nauczycieli, którzy długie lata pracy w placówkach oświatowych mają już za sobą. 15 października w Miejskim Ośrodku Kultury spotkali się emerytowani nauczyciele, którzy otrzymali od zaproszonych gości bukiety kwiatów, życzenia oraz szczere słowa podziękowania, gdyż wielu ze zgromadzonych nauczycieli miało okazję uczyć obecnych przedstawicieli władzy i jednostek organizacyjnych. Sto lat szanownym pedagogom zaśpiewał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Grzegorz Piłka przy akompaniamencie fortepianowym burmistrza Macieja Kaczyńskiego. Część artystyczną wykonały młode artystki Studia Piosenki, którymi opiekuje się Leopold Stawarz. Przewodnicząca Emerytowanych Sekcji Emerytowanych Pracowników Oświaty Alina Rutczyk podziękowała gościom za miłe słowo i wyraz pamięci. DZIARSCY DWUDZIESTOLETNI SENIORZY Z okazji Jubileuszu 20-to lecia Klub otrzymał liczne bukiety kwiatów oraz moc gorących życzeń Występ chóru pod przewodnictwem Dariusza Ludwikowskiego uświetnił obchody pięknego XX letniego Jubileuszu Klubu Seniora Semafor. Następnego dnia delegacja w składzie: Danuta Wrońska, Krystyna Cierczyńska, Teresa Czop oraz Stefan Słopiecki udali się na cmentarz, aby złożyć bukiety kwiatów na grobach: założycielki Klubu Zofii Stankiewicz, Lucjana Kozła, ks. Szostaka oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza.

7 Październik 2008 Sześcioosobowy Ford Transit zakupiony dzięki pomocy finansowej Związku OSP RP województwa Śląskiego to nowy nabytek, którym może pochwalić się Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowej. Samochód jest już w Jednostce od czerwca br, ale dopiero 18 października odbyło się oficjalne przekazanie oraz poświęcenie pojazdu. Wraz z naczelnikiem Jednostki Jarosławem Kaczorem i jego druhami świętowali również : Senator RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Śląskiego - gen. Zbigniew Meres, Przedstawiciel Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.śląskiego dh Jerzy Wójcik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Śląskiego - dh Mieczysław Skręt, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu - kapitan Rafał Świerczek, Przewodniczy Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu - dh Hubert Berlik, Burmistrz Łaz, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Łazach Maciej Kaczyński, Radny Rady Miejskiej w Łazach Ryszard Żmuda, komendant Gminnego Związku Ochrony Przeciwpożarowej - dh Włodzimierza Koza. Wśród zaproszony gości byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych dyrektor MOK Grzegorz Piłka, dyrektor OSiR Konrad Knop, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach Teresa Kubasik jak również: sołtys Grabowej Józef Matuszczak, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Alfredą Białą na czele, proboszcz parafii Grabowa ks. Stanisław Dura, druhowie i druhny Jednostek OSP oraz mieszkańcy sołectwa. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia raportu przez Komendanta Placu dh Marka Kozickiego gen. Zbigniewowi Meresowi, który następnie dokonał przeglądu Jednostek OSP Gminy Łazy. Gdy flaga powiewała już na maszcie, a zebrani odsłuchali hymnu narodowego w wykonaniu orkiestry dętej z Niegowonic nastąpił najważniejszy moment całej ceremonii. Za zasługi i działalność w ochronie przec i w p o ż a r o w e j Burmistrz Maciej Kaczyński wraz z gen. Zbigniewem Meresem oficjalnie przekazali samochód wraz z kluczykami władzom Jednostki. Kierowca uruchomił nowy nabytek na znak gotowości pojazdu do licznych zadań. A b y pojazd dobrze i długo służył wszystkim mieszkańcom Gminy należało go podwójnie poświęcić. Pierwszy dokonał tego proboszcz parafii Grabowa ks. Stanisław Dura, a tuż za nim, tym razem butelką szampana Naczelnik Jednostki dh Jarosław Kaczor. Tradycyjnie uroczystości stały się okazją do wręczenia 23 października w salonie autoryzowanego Dealera Ford Szumilas A.T w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie Forda Transita przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na uroczystości obecni byli goście: burmistrz Łaz Maciej Kaczyński, sekretarz Gminy Ilona Pelon, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Kubiczek wraz z radnymi: Martą Grzesicą, Marią Stempel, Henrykiem Mogiełą, Władysławem Nowakiem oraz Stefanem Kubasikiem, Starosta Powiatu Zawierciańskiego Ryszard Mach, radny Powiatu Zawierciańskiego Mieczysław Skręt, członek Zarządu Powiatu Rafał Porc, z-ca dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Gabriela Magdziorz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Adam Witas, opiekun dziecka niepełnosprawnego Janusz Świtalski, kierownik Wydziału Edukacji i Kultury UM Bożena Miklas, kierownik Wydziału Zarządzania Projektami UM Agnieszka wyróżnień i odznaczeń najlepszym z najlepszych: Brązowy Medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Jarosław Kaczor oraz dh Dariusz Guzik. Odznakę Strażak Wzorowy nadano dh Łukaszowi Kołodziejowi. Oficjalne uroczystości przekazania pojazdu dobiegły końca. Dh Marek Kozicki dokonał wyprowadzenia poczt sztandarowych. Na druhów, którzy skierowali swe kroki do remizy, czekała wyśmienita strażacka grochówka, przygotowana przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Naczelnik Jednostki OSP Grabowa ma niewątpliwie powody do zadowolenia. Ogromnie się cieszę z nowego nabytku. Jesteśmy wdzięczni ZOSP RP w Katowicach, a szczególnie gen. Zbigniewowi Meresowi, który podczas marcowego spotkania podpisał wniosek zatwierdzający zakup auta na łączną kwotę 117 tyś zł, jak również Burmistrzowi Maciejowi Kaczyńskiemu, który sfinansował połowę zakupu mówi Jarosław Kaczor. Echa Łaz 7 MIKROBUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFICJALNIE PRZEKAZANY Uroczyste przekazanie samochodu osobowego Ford Transit władzom Gminy Perkowska Gondecka, kierownik Wydziału Organizacyjno Prawnego Damian Łukasik. Kluczyki do nowego sprzętu, który będzie służył dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dojeżdżającej na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i rehabilitacyjne przekazał władzom Gminy właściciel salonu Forda Tadeusz Szumilas. Jednocześnie przedsiębiorca wyraził nadzieje, że zakup Forda Transita przez Gminę nie jest pierwszym i nie ostatnim, który pozwoli stworzyć najmłodszym niepełnosprawnym mieszkańcom dogodne warunki do samodzielnego życia w środowisku. Przedstawiciel PFRON Gabriela Magdziorz dodała, że najistotniejszy jest fakt, iż dzieci niepełnosprawne są wspierane przez władze gminne. Pojazd dofinansowywany ze środków PFRON u przystosowany jest do przewozu 9 osób: siedmiorga dzieci, opiekuna i kierowcy. Jedno z miejsc przygotowane jest pod wózek inwalidzki, mikrobus posiada również specjalny podnośnik. UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA FORDA TRANSITA W JEDNOSTCE OSP GRABOWA Ks. Stanisław Dura dokonuje poświęcenia nowego nabytku Jednostki OSP w Grabowej Zakup pojazdu był jak najbardziej potrzebny, ponieważ Jednostka będąca w krajowym systemie ratowniczo pożarniczym, a Grabowa jest nią od 1995 roku, musi posiadać dwa samochody na wyposażeniu. Mieliśmy żuka dodaje Naczelnik ale nie spełniał on już funkcji transportowych. Ford Transit będzie jak na razie służył druhom do likwidacji kokonów i owadów błonkoskrzydłych, gdyż auto nie posiada specjalnego wyposażenia, dzięki któremu można wykorzystywać pojazd do innego rodzaju akcji. Jednak nowy nabytek Jednostki przydał się już latem tego roku. Jak podkreśla Naczelnik Jednostki - Odciążyliśmy Wiesiółkę, która do tej pory na terenie całej gminy dysponowała ubraniami pszczelarskimi i badaniami, które pozwalały im uczestniczyć w takich akcjach. Trzy osoby od nas posiadają takie badania w związku z czym możemy wesprzeć kolegów druhów i obsłużyć połowę Gminy. Do opieki na autem zobowiązał się dh Łukasz Kołodziej, który przyznaje, że autem jeździ się bardzo dobrze, a przede wszystkim komfortowo. Miejmy nadzieję, że nowy sprzęt posłuży Jednostce jak najdłużej i wspomoże liczne akcje innych jednostek, również spoza terenu naszej Gminy. Jednostka OSP Grabowa składa serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc: Burmistrzowi Maciejowi Kaczyńskiemu oraz całej Radzie Miejskiej, która wyraziła zgodę na zakup samochodu, jak również Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w Katowicach dh Mieczysławowi Skrętowi oraz całemu Zarządowi Wojewódzkiemu z gen. Zbigniewem Meresem na czele. ZDOLNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY AGNIESZKA BROMBLIK SILNA, AMBITNA, UTALENTOWANA Agnieszka Bromblik 18 letnia mieszkanka Wysokiej, uczennica Szkoły Sportowej w Dąbrowie Górniczej, zawodniczka częstochowskiego Klubu Orient - sekcja zawierciańska, uprawiająca taekwodno i kick boxing, posiadaczka I klasy mistrzowskiej, tegoroczna stypendystka. Mowa oczywiście o uśmiechniętej i bardzo zapracowanej zdolnej mieszkance naszej gminy Agnieszce Bromblik. Przygodę ze sportem zaczęła w wieku lat 14, kiedy na letnim obozie zobaczyła pokaz walki taekwondo, który tak ją zachwycił, że już we wrześniu postanowiła zapisać się do sekcji i spróbować swoich sił w koreańskiej sztuce walki. Razem z Agnieszką do Klubu zapisało się jeszcze 5 koleżanek z gminy, ale tylko ona wytrwał i zasila szeregi Klubu do dzisiaj. Dzięki ciężkim treningom, zarówno w szkole sportowej, jak i Klubie młoda zawodniczka ma już sporo sukcesów na swoim koncie. Do najważniejszych należy zaliczyć: Wicemistrzostwo zdobyte w 2007 roku na Pucharze Europy Juniorów na Węgrzech, podwójne Mistrzostwo Polski w roku 2007 i 2008 oraz III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w kick boxingu w light kontakcie. Ale to nie koniec osiągnięć tej utalentowanej, silnej mieszkanki naszej gminy. W październiku zawodniczka zdała egzamin sędziowski składający się z części teoretycznej i praktycznej, który lokuje ją jako najmłodszego trenera w Klubie. Niestety Agnieszka nie może równocześnie trenować i sędziować co nie oznacza, że zdany egzamin nie przyda się jej w przyszłości. Plany 18 latki są imponujące. Moim marzeniem jest założenie sekcji np.: w Łazach, gdzie miałabym możliwość pracy z bardzo młodymi zawodnikami mówi tegoroczna stypendystka. Marzę również o zdobyciu pasa mistrzowskiego. W styczniu zamierzam ubiegać się o czerwony pas ( to drugi z dziesięciu możliwych do zdobycia). Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, pozostanie jeszcze do zdobycia ten najważszy jakim jest czarny pas dodaje zawodniczka. Agnieszkę mocno wspierają nie tylko koleżanki i koledzy, którzy jak mówi, czasami jej się boją, ale przede wszystkim mama Barbara i tata Grzegorz. Rodzice najlepiej rozumieją zaangażowanie córki w sport gdyż kiedyś sami trenowali karate. Agnieszka codziennie wraca późno do domu, ale nigdy nie zaniedbuje obowiązków szkolnych. Po treningach mam motywacje do nauki, to tak jakby ćwiczenia odświeżały mi umysł przyznaje. Lubię się uczyć, szczególnie geografii, którą wybiorę na zbliżającym się egzaminie maturalnym. Zamierzam składać dokumenty na wychowanie fizyczne na uczelnię w Katowicach, Wrocławie i Krakowie. Marzą mi się studia w ostatnim z tych miast dodaje tegoroczna maturzystka. Jeżeli zawodniczka częstochowskiego klubu zdobędzie ponownie klasę mistrzowską wiosną 2009 roku i zda pomyślnie egzamin dojrzałości miejsce na jednej z powyższych uczelni będzie miała zagwarantowane. I tego życzymy naszej młodej, zdolnej mieszkance trzymając za nią mocno kciuki!.

8 8 Echa Łaz Październik 2008 UCZĄC SIĘ JĘZYKÓW, POZNAJEMY ŚWIAT Zaprzyjaźniona szkoła liczy około 700 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. W 42 oddziałach uczniowie uczą się: języka angielskiego i ghańskiego, matematyki, przyrody, rolnictwa, wychowania fizycznego, techniki, przygotowania do życia w rodzinie i od tego roku podstaw informatyki. Szkoła nie posiada sprzętu komputerowego więc tylko dzięki uprzejmości i dobrym chęciom ich nauczyciela możliwa jest ta współpraca. Lekcje zaczynają się o godzinie 7.00 i kończą po 15, ale trwają tylko 35 minut każda. Przerwa wakacyjna trwa od 30 lipca do połowy września więc o wiele krócej niż u nas. Do szkoły chodzą na piechotę chociaż niektórzy mieszkają naprawdę daleko-ponad 5km od szkoły. Wiąże się to z tym, że mieszkają na terenie głównie rolniczym, a ich rodzice to w większości rolnicy sprzedający swoje produkty na rynkach i targach. Szkoła nie posiada gimbusa, a dzieci uczą się w o wiele gorszych warunkach niż w Polsce. Mają tylko dwie pory roku: deszczową i suchą. Obecnie trwa sucha zwana harmattan. Powoduje ona, że wszystko staje się brzydkie suche i zakurzone. W naszym kraju w tym czasie trwa mokra, szara i zimna jesień, więc dobrze jest mieć przyjaciół. Anna Staniaszek STARS9GIRLS to nazwa dziewięciu gwiazdeczek - uczennic III klasy gimnazjum z Zespołu Szkół nr1 w Łazach. W czerwcu tego roku zapoczątkowały one korespondencję ową z uczniami ze szkoły w Kumasi. Kumasi to drugie co do wielkości miasto w Ghanie, w środkowo-zachodniej części Afryki. Ewelina, Roksana, Ola, Ilona, Julita, Martyna, Arletta, Maja i Justyna pod opieką nauczycielki języka angielskiego - Anny Staniaszek wymieniają informacje dotyczące codziennego życia, kultury i zwyczajów swoich rówieśników z Afryki. Matilda, Ruth, Alex, Freda, Evelyn, Mavis, Yvonne, Tryphena I i II(bliźniaczki), Lydia i Vida także ciekawe świata zadają ogromną ilość pytań. Opiekuje się nimi Erick Oheneba oczywiście nauczyciel języka angielskiego, bo dzięki znajomości tego języka komunikacja między tymi młodymi ludźmi jest możliwa. Używając go mogą wypróbować swoje umiejętności językowe w naturalnych warunkach, ćwiczyć i utrwalać zwroty i wyrażenia potrzebne w życiu codziennym. Nowoczesne kształcenie Uczniowie klasy wojskowej podczas Dni Otwartych Szkoły etap kształcenia w sezonie 2009/2010, znajdzie w przebogatej ofercie łazowskiej placówki coś dla siebie. Liceum Ogólnokształcące może skusić amatorów górskich wycieczek oraz wspinaczek za sprawą Klasy GOPR-owskiej, objętej patronatem Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie uczniowie zapoznają się z realiami pracy ratowników dzięki organizowanym obozom przetrwania; zapoznawaniu się z technikami linowymi czy praktykowaniu alpinizmu jaskiniowego (o speleologii nie wspominając). Wszystkich odczuwających pociąg do munduru powinny zainteresować oferty Klasy Wojskowej oraz Policyjnej działających pod patronatem Fundacji Byłych Żołnierzy GROM w których odbędą przygotowanie do pełnienia zawodowej służby mundurowej oraz zaliczą m.in. zajęcia ze strzelnicy; ćwiczenia praktyczne z zakresu taktyki i logistyki oraz rajdy ekstremalne. Natomiast ci, którzy zdecydują się na zajęcia w ramach Klasy Europejskiej, mogą liczyć na rzetelne przygotowanie do studiów na kierunkach uniwersyteckich. Ponadto w Klasie wyodrębniono Sekcję Korespondenta Wojennego, działającą pod auspicjami Radia Katowice. Oferta Technikum obejmuje kształcenie przyszłych elektryków wyspecjalizowanych w elektronice samochodowej, przygotowywanych do pracy w partnerskich koncernach Citroena, Suzuki czy Mazdy. Na możliwość zatrudnienia mogą także liczyć absolwenci kierunku technik eksploatacji portów i terminali, gdyż od października 2007 r. szkoła jest członkiem Ośrodka Kształcenia Kadr Lotnictwa w Europie Środkowowschodniej. Placówka oferuje kształcenie przyszłych pracowników obsługi naziemnej począwszy od parkingowego po funkcjonariusza check in, obsługującego pasażerów wchodzących na pokład samolotu, którzy podejmą potem pracę w takich przedsiębiorstwach jak Port Lotniczy Katowice S.A. czy PCC CARGO S.A. Sławków. Ponadto planowana jest współpraca z londyńskim lotniskiem Heathrow. Nowością jest także kierunek technik drogownictwa, na którym kształcić się będą przyszli budowniczy rodzimych autostrad. Oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinna skusić zwolenników zawodów z tradycją (meblarz, stolarz, krawcowa, zdun, kowal, blacharz i lakiernik), natomiast propozycja Szkoły Policealnej dla Dorosłych pozwala na odbycie praktyk zawodowych na wymienionych powyżej portach lotniczych oraz na zdobycie uprawnień technika ochrony dóbr i mienia. Dyrektor placówki Bogusław Piotrowski podkreślił, iż ze względu na geograficzne położenie szkoły i postępujący niż demograficzny jedyną szansą na sukces jest posiadanie wyjątkowej oferty edukacyjnej, zdolnej zainteresować oraz zainspirować współczesnego młodego człowieka. Szkole, która w przyszłym roku świętować będzie jubileusz czterdziestolecia istnienia, udało się to osiągnąć po wielu latach wytężonej pracy. Placówka ma na swoim koncie pięć certyfikatów Śląskiej Szkoły Jakości w dziedzinie Zarządzania oraz Organizacji Pracy Szkoły, a także certyfikat Szkoła Przyjazna Uczniom. Uczniowie zawierciańskich placówek (choć nie wszystkich), którzy odwiedzili stoiska, mogli liczyć na słodki poczęstunek oraz talerz żołnierskiej grochówki. Cenna inicjatywa, i to nie tylko dla mieszkańców Łaz, ale także całego województwa i powiatu. źródło: Gazeta Zawierciańska Wybór edukacyjnej przyszłości nie jest mogli się zapoznać z ofertą placówki na nadchodzący rok szkolny. rzeczą łatwą. Wiedzą o tym dyrektorzy szkół, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Niektórzy wychodzą z ofertą w dosłownym tego słowa znaczeniu. 16 października na aury, odwiedzały liczne grupy dzieci i młodzieży z Promocyjne stoiska, pomimo kapryśnej parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zawierciańskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nic dziwnego, wszak to właśnie oni (niektórzy Centrum w Zawierciu miała bowiem miejsce edukacyjna promocja zorganizowana przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w swoją edukacyjną przyszłość. Z całą pewnością wie- wcześniej, niektórzy trochę później) będą wybierać Łazach, podczas której wszyscy zainteresowani lu absolwentów gimnazjów, rozpoczynających nowy Witaj! Pierwszoklasisto W dniu 8 października 2008 roku w Fili Szkoły Podstawowej w Grabowej odbyło się uroczyste Pasowanie na pierwszaka Wiktora Jachnę. Klasy młodsze, których wychowawczynią jest Pani Beata Tłustochowicz, przygotowały na tę okazję program artystyczny, dodając tym samym odwagi swojemu młodszemu koledze. W radosnym więc tonie, wesołym i przyjaznym dzieciom rozpoczęła się część właściwa, czyli ta bardziej poważna - Pasowanie na ucznia klasy pierwszej ogromnym wiecznym piórem, którym Pani dyrektor lekko musnęła ramię kandydata. Rodzynek z pierwszej klasy został obdarowany przez panią dyrektor Teresę Kubasik oraz przedstawiciela rady rodziców, symbolicznym rogiem obfitości, którego zawartością były słodycze i czekoladki. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym do Pasowania przystąpi więcej uczniów. (B.M)

9 Październik 2008 Po dłuższej przerwie wracamy z cyklem artykułów, w których prezentujemy czytelnikom poszczególne stowarzyszenia i organizacje działające na terenie naszej gminy. W numerze październikowym przedstawiamy II część stowarzyszeń, by w kolejnych zaprezentować działalność Kół Gospodyń Wiejskich. LOKALNA GRUPA DZIAŁA- NIA PERŁA JURY Stowarzyszenie Perła Jury powstało dzięki zaangażowaniu i determinacji mieszkańców, przedsiębiorców i władzy terytorialnej z obszarów 8 gmin powiatu zawierciańskiego (Ogrodzieniec, Pilica, Żarnowiec, Irządze, Włodowice, Kroczyce, Szczekociny i Łazy jako gmina wiodąca). Schemat I Pilotażowego Programu Ledera+ Perła Jury realizowany przez gminę Łazy od 2005 roku był idealnym narzędziem, które umożliwiło mieszkańcom mikroregionów połączenie się i wspólną realizację celów, mających za zadanie podniesienie walorów przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych tych terenów. Program Lider+ wzbudził wśród społeczności z terenu Perły Jury ogromny entuzjazm i chęć jego wdrożenia. Podczas realizacji I Schematu na terenie powiatu zawierciańskiego odbyło się około 60 spotkań, w których wzięło udział blisko 750 osób. Efekty tych spotkań były znaczące. Wypracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co najważniejsze 30 stycznia 2006 roku powołano do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perła Jury, która zrzesza obecnie 93 członków. LGD działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promuje ochronę środowiska i otaczającego nas krajobrazu oraz zasobów historyczno - kulturowych. Mobilizuje ludność i lokalne środowiska do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju własnych terenów, popularyzuje regionalną tradycje i wyroby mieszkańców. Stowarzyszenie wyróżnia zintegrowane działanie, co powoduje, że członkowie mają większą siłę oddziaływania i mogą zdecydowanie więcej osiągnąć, bowiem w jedności siła. Zakres realizowanych zadań jest określany oddolnie, co oznacza, że wszyscy mieszkańcy projektu i działające na tym terenie instytucje same aktywnie uczestniczą w pracach nad projektem. Wiosną br. II Schemat Pilotażowego Programu Leader + dobiegł końca. Do projektów realizowanych w jego ramach należą m.in.: -Szlak Maryjny- międzynarodowa trasa pielgrzymkowa maryjna oznaczona jako I-23 łączącej Częstochowę, Levocę na Słowacji i Mariazell w Austrii. Na trasie szlaku znajdują się liczne sanktuaria. -Jurajskim Szlakiem Kurki Zielononóżki- projekt zakłada rozwój drobnej przedsiębiorczości poprzez hodowlę kurki zielononóżki małych gospodarstwach rodzinnych - Spływ kajakowy korytem rzeki Pilicy - plenerowa impreza kulturalno- sportowa integrująca społeczność obszaru Perła Jury - Studnia na Jurze oraz Zajazd Jurajski - modelowe dokumentacje, która stanowią podstawą do zrealizowania tych projektów - Inscenizacja bitwy pod Szczekocinami - impreza upamiętniająca bitwę, jaką r. stoczyły ze sobą wojska insurekcyjne T. Kościuszki z oddziałami armii państw rozbiorowych. - Liczne szkolenia ( np. Jurajski biznes w Internecie) - Festyny (Letni i Zimowy Festyn pokoleń) STOWARZYSZENIE ROZWO- JU WSI ROKITNO SZLACHE- CKIE RAZEM Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitno Szlacheckie RA- ZEM zostało zawiązane przez mieszkańców dwóch sołectw Hutek Kanek i Rokitna Szlacheckiego w 2003 roku. W skład członków stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele sfery samorządowej, społecznej, gospodarczej i prywatnej. Lokalni liderzy postawili sobie za cel integrację mieszkańców i podejmowanie wspólnych celów i realizacji tych celów. Przedstawiciele różnych środowisk przeprowadzili wiele prac społecznie użytecznych na terenie miejscowości. Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą jako lokalny pionier w tego typu działaniach. Zajmowało się realizacją utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Łazy. Realizowało wspólnie z lokalną szkołą i innymi organizacjami społecznymi z terenu miejscowości szereg pikników pod patronatem wojewody śląskiego, eurodeputowanych i posłów na Sejm III RP. Organizacja realizowała również projekty w ramach grantów pozyskanych z Fundacji Wspomagania Wsi wspólnie z Radą sołecką i Szkołą Podstawową im. M. Poleskiego z Rokitna Szlacheckiego. W ostatnim okresie stowarzyszenie było współrealizatorem projektów realizowanych w ramach Stowarzyszenia LGD Perła Jury dotyczących promocji regionalnych potraw takich jak prażuchy, które są specjałem miejscowego KGW czy realizacji szkoleń dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w tym agroturystycznej. Projekt realizowany był wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Stowarzyszenie najbardziej zapisało się w pamięci mieszkańców jako realizator na szeroką skalę projektu Zielonakurka na wszystkich podwórkach, w ramach którego promowana jest hodowla kurki zielononóżki, na terenie sołectwa, gminy Łazy i gmin tworzących Lokalną Grupę Działania Perła Jury. KOŁO NR 34 POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W ŁAZACH Koło nr 34 działa od ponad 30 lat jest jedynym tego rodzaju działającym na terenie gminy Łazy. Cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Przewodniczącym Koła jest Marek Osmólski. Do podstawowych zadań koła należy prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach użytkowych koła, tj. zalew Mitręga i tzw. Gliniak po byłych GZMO, które należą do prywatnego przedsiębiorcy pana Andrzeja Jarosa. Powyższe zbiorniki corocznie zarybiane są różnymi gatunkami ryb za łączną kwotę ponad 10 tyś. zł. Pod koniec 2007 roku zrzeszonych w kole było 171 członków, z czego ponad 20% stanowiły dzieci i młodzież. W związku z dużym zainteresowaniem wędkarstwem i sportem wędkarskim wśród młodszych mieszkańców gminy 1996 roku powołano Młodzieżową Szkółkę Wędkarską, której członkowie osiągają bardzo dobre wyniki w rywalizacji sportowej na szczeblu rejonowym i okręgowym. Wyniki pracy zostały dostrzeżone i docenione przez Komisję ds. Młodzieży działającej przy Zarządzie Okręgu PZW Katowice i w roku 2002 nadano szkółce tytuł Młodzieżowego Koła Roku. Już od wielu lat Szkółka Wędkarska bierze udział w corocznych konkursach Młodzieżowych szkółek Wędkarskich okręgu PZW w Katowicach, w których zrzeszonych jest 125 kół wędkarskich, liczących ok. 43 tyś. wędkarzy. Na końcowy wynik w/w konkursu składa się całoroczna praca z dziećmi i młodzieżą oraz wyniki sportowe osiągane przez młodych wędkarzy. Warto pokreślić, iż od 2 lat dla najlepszych 10-ciu Młodzieżowych Szkółek Wędkarskich okręgu katowickiego organizowane są zawody wędkarskie, w których nasi podopieczni w 2006 roku zajęli drugie miejsce, a rok później uplasowali się na pierwszej pozycji w okręgu katowickim. Od kilkunastu lat dla dzieci odnoszących największe sukcesy w sporcie wędkarskim, okręg PZW Katowice organizuje dwutygodniowy obóz wędkarski dla dzieci do lat 14-stu, na którym oprócz udoskonalania nauki sportowego połowu ryb, dzieci biorą udział w konkursach i wykładach ekologicznych. Z tej formy spędzania wolnego czasu podopieczni Koła w Łazach skorzystali już 11 razy. Obóz prawie w całości finansowany jest przez okręg PZW Katowice. Wszystkich młodych mieszkańców gminy, którzy chcą zasilić szeregi Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej działającej przy kole w Łazach zachęcamy do zapisów. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: Corocznie Koło Wędkarzy w Łazach organizuje cykl zawodów w kategorii kadetów, juniorów i seniorów zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix Koła tj.: Mistrzostwa Koła (odbywające się w maju), Puchar Prezesa Koła (lipiec), Puchar Burmistrza (sierpień), Puchar Przewodniczącego RM (wrzesień) oraz zawody z okazji Dnia Wędkarza, ustanowione na Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w październiku 2007r. Ponadto drużyny kadetów, juniorów i seniorów corocznie biorą udział w zawodach o mistrzostwo rejonu i okręgu oraz w licznych zawodach towarzyskich, wielokrotnie zajmując czołowe lokaty, o czym świadczy liczba dyplomów i pucharów zgromadzonych w siedzibie koła. KOŁO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZ- KU PSZCZELARZY W ŁAZACH Koło pod przewodnictwem Zbigniewa Gozdka tworzy 37 członków z terenu Gminy, posiadających 600 rodzin pszczelich. Za główne cele Stowarzyszenie stawia sobie wytwarzanie miodu regionalnego. Do pozostałych zadań należą: scalanie środowisk pszczelarskich, podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, prawna ochrona nazwy miód i pozostałych produktów pszczelich, popularyzowanie i promowanie polskiego miodu oraz innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa. W zakresie działań znajdują się takie inicjatywy jak: otwarte szkolenia (np.: pokazy i wykłady na temat rozwoju i hodowli pszczół w szkołach dla młodzieży), organizacja kolonii dla najmłodszych mieszkańców gminy, ochrona środowiska, ochrona pszczoły miodnej, zakup matek. Gminni pszczelarze uczestniczą również w spotkaniach z innymi pszczelarzami, organizują liczne prezentacje miastowe i regionalne, gdzie mają możliwość nie tylko zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć, ale również wymiany doświadczeń i wykorzystania ich w przyszłości. Podczas każdej ważniejszej imprezy czy to gminnej czy powiatowej członkowie organizacji wystawiają i sprzedają swoje wyroby pszczelarskie. W następnym roku Koło będzie obchodzić 25 lecie istnienia. Warto podkreślić, że każda z pasiek naszych łazowskich pszczelarzy jest pod kontrolą weterynaryjną. Pobierane próby miodu nie mogą zawierać śladów ołowiu czy miedzi dzięki czemu odbiorcy mają gwarancję, że spożywają klarowny, regionalny miód. STOWARZYSZENIE OSTOJA Prezesem stowarzyszenia jest mieszkanka Łaz- Krystyna Męcik a jej zastępcą Magdalena Kilzich. Organizacja za główne cele przyjęła sobie: działanie na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, zapobiegania patologiom społecznym, działanie na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, na rzecz integracji, uaktywniania i wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób wykluczonych społecznie. Swoje cele Ostoja realizuje poprzez doradztwo, spotkania, w ramach których informuje społeczeństwo o charakterze, przeciwdziałaniu i skutkach związanych z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu czy nikotyny. Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, w szczególności działającymi w krajach UE, w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od wszelkich używek. Rozwija również współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej w powyższym zakresie. Dużym sukcesem Ostoi jest przede wszystkim dostrzeżenie wśród społeczności problemów osób uzależnionych, pomoc w zorganizowaniu punktu konsultacyjnego ds. narkomanii, który działa w CPPiS przy ulicy Jesionowej w Łazach oraz zorganizowanie w okresie wakacji 2007 dla dzieci i młodzieży zajęć warsztatowych pod hasłem Szkoła piękności i kreatywności w MOK. Sporą trudnością dla organizacji jest pozyskanie pomieszczeń do realizacji celów statutowych tj: dzienne doraźne schronisko dla dzieci i osób starszych oraz klub zajęć tematycznych i interaktywnych dla dzieci i młodzieży. Echa Łaz 9 STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE NASZEJ GMINY CZ. II KLUB SENIORA CHRUSZCZOBRÓD Klub powstał z inicjatywy radnej Marty Grzesicy w czerwcu 2007 roku. Z pomocą ks. Janusza Włodarczyka, który zachęcił wszystkich zainteresowanych z ambony do wstępowania w szeregi Klubu. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się 36 osób. Wszystkie zdeklarowały chęć wspólnych spotkań, wyjazdów, pogaduszek przy kawie i tańców. W pierwszą niedzielę miesiąca seniorzy zbierają się przy wspólnym posiłku (który finansują za składek członkowskich i sami przygotowują) aby miło spędzić czas, pośmiać się, pożartować i zaplanować najbliższe wycieczki. Mieszkańcy Chruszczobrodu zwiedzili już Jurę Krakowsko-Częstochowską, a 15 mają br. zorganizowali jednodniową wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Seniorzy udzielają się również na gminnych imprezach tj. prażonki, Biała Niedziela w Chruszczobrodzie czy Dożynki Kościelne. Klub liczy obecnie 50 członków. Najstarsze z Pań mają 77 lat i aktywnie uczestniczą w życiu Klubu. Szeregi organizacji zasilają w większości kobiety, ale jest też kilku panów. Specjalnie na potrzeby Klubu seniorzy napisali piosenkę, którą często śpiewają na wspólnych spotkaniach. Oto jej fragment:...porzućmy więc zmartwienia, Bo dziś już nie ten czas. Napijmy się lepiej wina, Jeśli ktoś może z was. Jeśli nie mamy wina, To też nie wielka rzecz, Bo nawet i przy herbatce Wnet troski pójdą precz. STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU We wrześniu minął pierwszy rok działania Stowarzyszenia, którego szeregi zasila ok. 140 studentów po 50 roku życia. Cele organizacji to przede wszystkim: zachowania i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków, prowadzenie edukacji i rozwój indywidualnych zainteresowań. Przez cały rok akademicki 2007/08 starsi mieszkańcy Gminy spotykali się na wykładach, seminariach i zajęciach dodatkowych. Organizowali również spotkania i wspólne wyjazdy. Uczyli się języków obcych, obsługi komputera. Zdolne studentki bardzo dobrze czuły się również w roli modelek. Oprócz pokazów na wszystkich gminnych imprezach nie zabrakło ich również w warszawskim studiu popularnego programu Dzień Dobry TVN. W Stowarzyszeniu działa również kabaret 50+, który całkiem nieźle sobie radzi, a jego skecze rozbawiają nie tylko łazowską publiczność. Do osiągnięć organizacji, której prezesem jest Krystyna Męcik należy dodać integracje ludności, otwartość i zmianę priorytetów, jaka nastąpiła w życiu studentów. Jedyną trudnością UTW jest pozyskanie funduszy na finansowanie wykładów i ćwiczeń, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Większość wykładowców nie chce prowadzić zajęć społecznie w większym wymiarze godzin.

10 10 Echa Łaz Październik 2008 SZÓSTE SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI Po wakacyjnej przerwie zebrałyśmy się po raz szósty w Bibliotece, w ramach DKK. Spotkanie rozpoczęło się od relacji z pobytu w Warszawie na Zlocie Ludzi Książki, w dniu Był to pierwszy Zlot bibliotekarzy, reprezentujących blisko 400 Dyskusyjnych Klubów Książki Zbigniewa Herberta i Leopolda Staffa. Był to dzień, dla nas bibliotekarzy pełen wrażeń, spotkałyśmy wielu interesujących ludzi ze świata literatury, wymieniłyśmy doświadczenia, które zapewne zaowocują w przyszłej działalności DKK. Po tej relacji przystąpiłyśmy do omawiania Według Stasiuka nie da się trzeźwo pojechać z Polski do Niemiec oraz nie da się do Niemiec pojechać na luzie. Niemcy zaś są to trochę Amerykanie, ale na wolniejszych obrotach. Drugą książkę, którą omawiałyśmy to Bieguni Olgi Tokarczuk. Tytułowi bieguni to XVII-wieczna z całej Polski. przygotowanych książek. prawosławna sekta, której członko- Program Zlotu był bardzo Dojczland Andrzeja Stasiuka wie byli przekonani, że przez cią- ciekawy. Min. Joanna Olech przedstawiła to książka o podróżowagłą wędrówkę można wyzwolić się swoje spojrzenie na nowe tendencje w polskiej i światowej literaturze dziecięcej, Bożena Dudko niu, przez Niemcy i do Niemiec. Autor opisuje swoje wieloletnie doświadczenia z podróży do tego kraju. spod wpływów szatana. Na książkę składa się ponad sto opowieści połączonych jednym tematem: podróż. przedstawiła najciekawsze książki reportażowe, Uważnie obserwuje rzeczywistość, Autorka opisuje np. historię Polaka, a Kazimiera Szczuka z pa- jego obserwacje są wnikliwe, pełne któremu podczas wakacji zaginęła sją opowiadała o literaturze kobiecej. filozoficznych metafor. Np. zestawia żona z synkiem, opowiada o australijskiej Kolejnym punktem programu była debata na temat kontrowersyjnej książki Jonathana Littella Łaskawe, którą prowadził Wojciech Orliński, a dyskutowali Jacek Dukaj i Eustachy Rylski. Wystąpił również wiceminister Kultury dworzec kolejowy w Stuttgardzie z Gara de Nord w Bukareszcie, czy przejazd pociągiem przez Niemcy z podróżą przez Transylwanię. Podróżom tym towarzyszy włóczęgowski klimat często zakrapiany butelkania, badaczce polskiego pochodze- która wraca do kraju, aby poprzez eutanazję pomóc przyjacielowi uciec od choroby i bólu, czy historię Rosjanki opiekującej się niepełnosprawnym synem, która opuszcza dom i Członkinie Klubu dyskutują o książce. wędrownych psychologów podróż- Jedynym ratunkiem jest przemieszcza- i Dziedzictwa Narodowego Piotr mi Jima Beama i czerwonego wina. zainspirowana myślą sekty biegunych wygłaszających na lotniskach nie się z miejsca na miejsce, ucieczka Żuchowski, który wręczył nagrody w konkursie ogłoszonym przez Instytut Książki na najlepszą recenzję. Wieczór umilił nam Stanisław Sojka, który zaprezentował swoje kompozycje Książka nie jest łatwa do czytania, na każdej ze stron autor podejmuje nowy temat i można się zgubić w mnogości opisywanych zdarzeń i skojarzeń. Wywołuje jednak refleksje dotycząnów wyrusza w podróż po Moskwie. Historie te są przeplatane opowieściami o kolekcjach zakonserwowanych organów i przeplatane perypetiami narratorki tułającej się po lotniskach świata. To- wykłady filozoficzne, z których wynika, że bezruch jest zły. Człowiek pozostający w jednym miejscu przywiązuje się do przedmiotów i okazuje się słaby, nie szuka szczęścia, tylko spokoju i ak- od codzienności. Czy omawiane książki nam się podobały? Zdania były zróżnicowane z przewagą na nie. Zgodnie jednak stwierdziłyśmy że były to książki drogi. do wierszy Wisławy Szymborskiej, ce stosunków polsko-niemieckich. karczuk wprowadziła również motyw ceptacji otoczenia. Ulega skostnieniu. NORDALIA 2008 Kulturę, zwyczaje oraz twórczość artystyczną naszych sąsiadów znamy z publikacji, prasy, radia i telewizji, niekiedy z własnych życiowych doświadczeń. Im częściej stykamy się i obcujemy z danym krajem, tym lepiej i głębiej możemy go poznać. Festiwal Nordalia impreza poświęcona szerzeniu wiedzy o krajach nordyckich oraz promowaniu osiągnięć polskich oraz nordyckich twórców jest tego doskonałym przykładem. Tegoroczny VII Festiwal odbywający się od 9 30 października odwiedził dwanaście miast naszego województwa: Katowice, Chorzów, Czeladź, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Chruszczobród oraz Łazy, gdzie w organizację imprezy włączyła się Biblioteka Publiczna. Od kilku lat bierzemy udział w Nordaliach czyli dniach kultury skandynawskiej, które odbywają się w naszym regionie wyjaśnia Elżbieta Gradzik, dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach. Organizatorką Festiwalu jest (pochodząca z Grabowej) Maria Danielska z Agencji Marketingowo - Konsultingowej MAXUM w Katowicach, która we współpracy m. in. z ambasadami, konsulatami państw skandynawskich oraz z instytucjami takimi jak szkoły, Biblioteki czy Domy Kultury, tworzy obszerny program złożony z imprez poświęconych literaturze, sztuce i muzyce naszych sąsiadów. W tym roku nasza placówka zorganizowała spotkanie autorskie z tłumaczką literatury szwedzkiej oraz liczne wystawy fotograficzne, które promowały naszych gminnych artystów podkreśla dyrektorka jednostki. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Ambasador Królestwa Danii, Ambasador Królestwa Szwecji, Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Norwegii oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Przez cały miesiąc mieszkańcy gminy mieli okazję oglądać liczne wystawy fotograficzne przygotowane przez pracowników Biblioteki, na które złożyła się twórczość: Anny Kojro ( Zimowa podróż po Finlandii ), Andrzeja Kuleli ( Uroki Kiruny ) oraz Tomasza Gajdzika ( Norwegia kraj fiordów i zorzy polarnych ). Były również wystawy pochodzące ze zbiorów Biblioteki: W kraju maskonura Islandia i Wyspy oraz Najwybitniejsi twórcy literatury skandynawskiej. Na najmłodszych czekał pokaz filmów Bajki lapońskie, gdzie z licznej kolekcji dzieci wybrały pozycję, która najbardziej ich zainteresowała i którą w dniu 16 października mogli obejrzeć. A była nią ekranizacja książki o przygodach szalonej i niesfornej Pipi Lansztrung, szwedzkiej autorki literatury dziecięcej Astrid Lingred. Ostatnią z części Festiwalu Nordalia 2008 w Łazach było spotkanie z Iwoną Andrzejewską tłumaczką książek m.in.: szwedzkiej pisarki Sassy Buregren, autorki Małej książki o demokracji, w którym uczestniczyli uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach. Absolwentka polonistyki, lingwistyki i ekonomii, długoletnia mieszkanka Szwecji, interesująca się zagadnieniami demokracji w przyjemny i zrozumiały sposób przeprowadziła z młodymi mieszkańcami lekcję demokracji. Jej uczestnicy mogli poznać przygody głównej bohaterki Małej książki o demokracji, a przede wszystkim zrozumieć co to są prawa człowieka i jak należy o nie walczyć. Uczniowie w ramach podziękowania za poświęcony czas wręczyli p. Iwonie czerwone róże, a w zamian otrzymali autografy. Laureatka nagrody tłumaczy Instytutu Szweckiego udzieliła nam krótkiego wywiadu, który prezentujemy poniżej..: Jak sprawdzili się uczestnicy dzisiejszego spotkania podczas przygotowanej przez Panią lekcji demokracji? I.A: Nie był to na pewno sprawdzian wiedzy. Była to luźna rozmowa na temat demokracji. Widać, że uczniom różnie kojarzy się to pojęcie, jednym bliżej, innym znacznie dalej. Niemniej dzieci są chętne, odpowiadają, nie boją się i próbują sprostać pytaniom..: Czy obecnie często podróżuje Pani po Polsce i odbywa tego typu spotkania? I.A.: Trochę tak. Właśnie byłam w Bielsku Białej, Olsztynie. Teraz w Łazach, a za moment jedziemy do Chruszczobrodu, by potem odwiedzić jeszcze Katowice. : Skąd u Pani zamiłowanie do języka szweckiego? Co jest w nim intrygującego, że poświęca mu Pani większość swego obecnego życia zawodowego? I.A.: Mieszkałam w Szwecji. I to może nie jest zamiłowanie do języka, ale zamiłowanie do literatury skandynawskiej, literatury szwedzkiej, która jest wspaniałą literaturą, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Zainteresował mnie temat demokracji, w wydaniu dla dzieci, o którym w Polsce mało się mówi. Dlatego uważam, że jest do dobre zagadnienie dla najmłodszych w naszym kraju..: Jakie inne ciekawe pozycje oprócz Małej książki o demokracji autorki Sassy Buregren miała Pani okazję przetłumaczyć? I.A.: Jestem tłumaczem literatury pięknej dla dorosłych. W moim przekładzie ukazały się pozycje takich pisarzy jak Agnety Pleijel, Marii Gripe, Jonasa Gardella czy Per Olova. Jak również pozycje dla dzieci: Pernilla Stalfelt Mała książka o śmierci, Mała książka o przemocy czy Mała książka o kupie. Jak widać są to różne pozycje, dla dzieci, młodzieży i dorosłych jednak głównie z literatury pięknej. : Czy nigdy nie kusiła Panią myśl o stworzeniu kawałka własnej twórczości? I.A.: Wow jest to bardzo kuszące. Owszem myślałam o tym, jednak jak na razie pozostawiam tą kwestię w sferze myślenia..: Najbliższe plany Iwony Andrzejewskiej? I.A.: Mam bardzo ambitną książkę, do której się już przygotowuje. To pozycja szweckiego debiutanta, świeżo wydana w tym roku, która zyskała szeroki rozgłos. To piękna ambitna powieść, saga rodzinna, którą zamierzam przetłumaczyć..: Dziękuję za rozmowę. I.A.: Dziękuję. Rozmawiała: Joanna Walczak Jak powstaje książka Ewa Stadtmuller i rysownik Łukasz Zabdyr wyjaśniają uczestnikom spotkania jak powstają ich książki i skąd czerpią pomysły 2 października 2008 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach gościła Ewę Stadtmller - pisarkę i poetkę piszącą dla dzieci i Łukasza Zabdyra rysownika i grafika, ilustratora książek dla dzieci. Na spotkanie, które odbyło się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, przybyli uczniowie z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach oraz z Zespołu Szkół Nr 1 w Łazach. Pani Ewa mówiła o swoich książkach, o tym jak powstają i skąd czerpie pomysły. Bardzo często inspiracją do kolejnych książeczek są jej dzieci, które zadają pytania, a pisarka jeśli nie zna odpowiedzi, wymyśla na poczekaniu jakąś fantastyczną opowieść. Tak powstała pierwsza bajeczka o świetliku. W trakcie rozmowy na temat pisarstwa autorka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła dzieciom drogę, jaką musi przebyć książka zanim będzie można ją przeczytać. Pani Ewa wciągnęła dzieci do wspólnej zabawy, a mianowicie zadawała dzieciom zagadki, a za prawidłowe odpowiedzi rozdawała swoje książeczki. Były też krótkie inscenizacje, w których uczestniczyły dzieci. Dodatkową atrakcją była inscenizacja bajki o skrzaciku, który chciał przyśpieszyć czas, a postaciami własnoręcznie wykonane przez pisarkę pacynki. Jak wygląda praca ilustratora dzieci mogły sie przekonać na własne oczy, gdyż Pan Łukasz w trakcie spotkania opowiadał o swojej pracy, tzn. rysując ilustracje, np. świetliki, smoka wawelskiego (wersję groźną), a także pokazał kilka ćwiczeń, jak rysować literki, z jakich oprócz wyrazu powstanie również rysunek. Trwające ponad godzinę spotkanie dostarczyło dzieciom dużo emocji i wrażeń. Dzieci miały okazję zakupić książki Ewy Stadtmller, otrzymać autograf z dedykacją pisaną i ilustrowaną oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z pisarką i ilustratorem. Małgorzata Poskrobko Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach serdecznie dziękuje Panom Wiesławowi Janikowi i Januszowi Janikowi za przekazanie Kroniki Orkiestry Dętej Węzła Kolejowego w Łazach, którą przez wiele lat prowadzili Tadeusz i Adela Janikowie.

11 Październik 2008 Kronika Policyjna KRONIKA POLICYJNA ZA OKRES OD W miesiącu wrześniu funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi oraz 5 nietrzeźwych Echa Łaz 11 kierujących pojazdami jednośladowymi W miesiącu październiku policja zatrzymała 2 nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi i 5 poruszających się pojazdami jednośladowymi 22/23.08 GRABOWA, UL.WIERZBOWA na terenie prywatnej posesji sprawca wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego dokonał kradzieży przewodów elektrycznych o wartości 700 zł ŁAZY, UL. SPÓŁDZIELCZA - nieznani sprawcy dokonali kradzieży samochodu marki Mercedes Sprinter 23.08, 28.09, ŁAZY w rejonie stacji PKP młodociani sprawcy pomalowali jeden z wagonów kolejowych. Sprawcy nie zostali ujęci ŁAZY, UL. CMENTARNA sprawy włamali się do samochodu osobowego marki Peugeot, z którego ukradli odtwarzacz, pieniądze oraz torbę o łącznej wartości 400 zł TURZA, UL.1-GO MAJA nieznany sprawca włamał się do prywatnego garażu i ukradł piłę spalinową o wartości 500zł 4/5.09 ŁAZY, UL.KRZYWA nieznany sprawca wykonując podkop włamał się do garażu typu blaszak, z którego ukradł narzędzia budowlane o wartości 270 zł 16/17.09 ŁAZY, UL.19 LISTOPADA w barze Max dokonano kradzieży telefonu komórkowego o wartości 450 zł 5.10 ŁAZY 16 latka, wychowanka zawierciańskiego Domu Dziecka popełniła czyn samobójczy rzucając się z kładki na tory kolejowe ROKITNO SZLACHECKIE - z terenów gruntów rolnych, skradziono pozostawione na nich 3 brony rolnicze 9.10 mężczyzna będący pod wpływem alkoholu przewoził swoją 3 letnia córkę motorowerem, narażając jej życie na niebezpieczeństwo. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Dąbrowa Górnicza ŁAZY, UL. NARUTOWICZA policja zatrzymała nietrzeźwego mężczyznę, kierującego motorowerem, który w wydychanym powietrzu miał 0,45 mg alkoholu. 17/18.10 TRZEBYCZKA nieznani sprawcy włamali się na teren prywatnej działki, na której znajdowała się przyczepa kempingowa. Ukradli z niej sprzęt oraz narzędzia budowlane W nawiązaniu do wydarzenia z lutego, w wyniku czynności realizowanych przez funkcjonariuszy policji KP Łazy ustalono sprawce rozboju, który miał miejsce w rejonie kładki PKP. Był nim młody mężczyzna, który ukradł saszetkę z dokumentami, telefon oraz pieniądze o łącznej wartości 300 zł RUSZYŁA GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ GIMNAZJALISTÓW Turniejem zorganizowanym na sali ZS im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach zainaugurowała rozgrywki druga edycja Gminnej Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjalistów. 20 października zaprezentowały się drużyny UKS Niegowonice, UKS Byczki i Gimnazjum Chruszczobród. Czwarta drużyna w stawce UKS Jedynka w tej kolejce pauzowała. Zespoły grały systemem każdy z każdym. Po pierwszych spotkaniach z prowadzenia cieszyć się mogą zawodnicy UKS Byczki, którzy zmagania zakończyli bez straty seta i z kompletem punktów. Drugą pozycję, z trzema punktami zajmuje zespół z Chruszczobrodu. Trzecia lokata przypadła podopiecznym Andrzeja Miśkowca. Zawodnicy z Niegowonic w pierwszej kolejce dwukrotnie schodzili z parkietu pokonani. Liga zorganizowana przez UKS Byczki odbywa się systemem turniejowym. Kolejne turnieje odbędą się 5 listopada w Chruszczobrodzie, 19 listopada w Niegowonicach i 3 grudnia w Łazach. Finał ligi przewidziano 13 grudnia w hali sportowej Klaudiusz w Łazach. I kolejka UKS NIEGOWONICE - GIMNAZJUM CHRUSZCZOBRÓD 0:2 (14:25, 16:25) UKS NIEGOWONICE - UKS BYCZKI 0:2 (16:25, 18:25) UKS BYCZKI - GIMNAZJUM CHRUSZCZOBRÓD 2:0 (25:15, 25:17 1. UKS Byczki 4 pkt Gimn. Chruszczobród 3 pkt UKS Niegowonice 2 pkt UKS Jednyka - Adrian Kała Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim organizuje zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalneg i maturalnego z języka angielskiego i matematyki Zajęcia prowadzone będą w grupach 4-5 osobowych przez doświadczonych nauczycieli. Koszt: 15 zł za godzinę Zapisy: osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: , Terminy prowadzenia zajęć: do uzgodnienia po zakończeniu zapisów INFORMACJA STOWARZYSZENIA LGD PERŁA JURY Stowarzyszenie LGD Perła Jury przystępując do kolejnego okresu programowania umożliwiającego rozwój 8 gmin powiatu zawierciańskiego informuje o funkcjonowaniu punktu konsultacyjnego. Celem punktu jest informowanie mieszkańców o sposobie pozyskiwania środków unijnych, pomoc przy sporządzaniu wniosków oraz przyjmowanie propozycji projektów do realizacji. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie stowarzyszenia w Łazach przy ul. Jesionowej 1. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny, ukazuje się na terenie miasta i gminy Łazy Adres redakcji: Miejski Ośrodek Kultury, Łazy ul Kościuszki 5, tel/fax: Konto BS Łazy nr z dopiskiem Gazeta Redaguje kolegium: Konrad Knop, Joanna Popczyk, Adrian Kała, Joanna Walczak, Jacek Staroń (Foto - Grzegorz Piłka Skład: Bugaj Przemysław Druk: Drukarnia PolskaPress Sosnowiec, Nakład: 6000 egz. Numer zamknięto: Korespondencja, składanie materiałów do Echa Łaz (tekst, zdjęcia - najlepiej w formie elektronicznej) w pokoju instruktorów w godzinach pracy MOK Łazy. Nasz miesięcznik ma charakter informatora. Przedstawiamy w nim fakty i konkretne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia naszego miasta i gminy. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych materiałów, ich przeredagowania (bez zmian sentencji artykułu), oraz dokonywania skrótów. Materiały do publikacji w miesięczniku Echa Łaz, zbierane są do 20 dnia każdego miesiąca Znaczenie wyrazów: Poziomo: 1. hak na końcu liny. 6. Uczniowski Klub Sportowy zwycięzca w Gminnej Lidze Piłki Siatkowej Gimnazjalistów. 9. królestwo Odyseusza. 10. wspólny odcinek przewodu pokarmowego i oddechowego. 11. zboże. 12. wonna trawa łąkowa i leśna. 15. ludowa nazwa ważki. 18. jeden pływacki a drugi szkoleniowo-rekreacyjny na Pływalni w Łazach. 21. zamek błyskawiczny. 21. zamek błyskawiczny. 22. Pan Jan, radny z Niegowonic. 23. miejsce zamieszkania. 24. nowela Bolesława Prusa. 27. duża wiosłowa łódź okrętowa. 31. nie tylko w piaskownicy. 34. suche igliwie. 35. Kółko Plastyczne przy ZS nr 1 w Łazach. 36. to jeszcze nie operacja. 37. feudum. 38. Stowarzyszenie działające na rzecz propagowania zdrowego trybu życia oraz wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Łazach. 39. Wiesław, autor wesołych książeczek dla dzieci którego gościliśmy w Łazach. Pionowo: 2. likier kminkowy. 3. stołek drewniany. 4. Górka, znany kontrabasista z Łaz. 5. pierwiastek chemiczny o symbolu Cd. 6. podwalina, fundament. 7. górna część powierzchni ziemi narażona na wietrzenie. 8. mechaniczne w silniku samochodu a żywe w Ośrodku Złota Podkowa w Chruszczobrodzie. 13. przewlekły nieżyt nosa. 14. dawniej: rodzaj wywijanego kołnierza. 15. droższy od żeberek. 16. okuta skrzynia do przechowywania bielizny. 17. wojsko. 18. niedobory, niedostatki. 19. stan ogólnej mobilizacji sił organizmu na bodźce. 20. mały nos. 25. pończochy elastyczne. 26. fragment utworu. 28. przeniesienie na wyższe stanowisko. 29. w katolicyzmie: wyznanie wiary. 30. podziałka. 32. utrwalacz zapachów, wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota. 33. naturalna żywica otrzymana z drzewa kanarecznika. opracował: Józef Urbańczyk

12 R E K L A M A SZUMILAS A.T NIE REZYGNUJEMY Z ZAWIERCIA Firma Szumilas A.T to firma z ponad 19 letnią tradycją, która powstała na bazie firmy Elektro Serwis i od roku 1999 rozpoczęła działalność jako Autoryzowany Dealer Forda przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Przez ten długi okres firma bardzo się rozwinęła, zdobyła niezbędne doświadczenie oraz wiedzę. Ludzie, którzy ją tworzą to solidni pracownicy, znający się na swojej profesji. Najlepszym przykładem na to, że ciężka praca założycieli firmy państwa Anny i Tomasza Szumilasów przyniosła zamierzone efekty jest przede wszystkim szeroka rzesza stałych klientów. Ogromnym sukcesem firmy jest także otwarty w czerwcu, nowoczesny punkt w Sosnowcu. Utworzenie nowego punktu poza granicami Zawiercia nie oznacza jednak, że dotychczasowy punkt przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej przestał istnieć. Nic bardziej błędnego. Punkt w Zawierciu nie jest już autoryzowanym serwisem Forda co oznacza, że klienci posiadający samochody wszystkich innych marek mogą korzystać z usług firmy, która proponuje konkurencyjne ceny. Jak podkreśla Anna Szumilas nasi klienci nie powinni obawiać się wysokich cen naszych usług, które są bardzo przystępne i zdecydowanie niższe niż w innych salonach. Ale oby się o tym przekonać muszą odwiedzić nasz salon do czego gorąco zachęcam. Atutami firmy są przede wszystkim: wykwalifikowana kadra, stały dostęp do informacji technicznej dzięki specjalistycznym szkoleniom, które posiadają tylko nieliczne z salonów oraz dostęp do oryginalnych części i jej zamienników firmy Inter Cars. Ogromnym plusem firmy jest również bardzo dobra organizacja pracy, dzięki której czas oczekiwania klientów na naprawy jest zminimalizowany. Klienci otrzymują także gwarancję na zastosowane części oraz wykonywane naprawy. Mają również możliwość wypicia kawy w ciepłym pomieszczeniu i spokojnego poczekania np. na wymianę opon. Najważniejsze dla nas naszegoi klienta jest właściwa diagnoza. Już na początku oceniamy naprawę i proponujemy klientowi zarówno części oryginalne oraz ich zamienniki. To klient dokonuje wyboru jednak zaproponowane przez nas początkowo ceny nie ulegają późniejszym zmianom dodaje Anna Szumilas i wymienia zakres usług serwisowych prowadzonych przez firmę to przede wszystkim naprawy mechaniczne i elektryczne wszystkich marek ze specjalizacją Forda, wymiana oleju, klocków hamulcowych, opon, amortyzatorów, przeglądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz sprzedaż części oryginalnych i ich zamienników. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z usług firmy, która gwarantuje solidną jakość wykonywanych usług oraz najniższe ceny na lokalnym rynku motoryzacyjnym.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 lutego 2008 roku SE-PO.0063-4-2/08 Obecni: 1. Dominik Penar -nieobecny 2. Andrzej Mentel- obecny 3. Czesław Badura- nieobecny

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU W dniu 11 października 2006r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę

PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę PRZYRODA WOKÓŁ NAS poznajemy i promujemy najbliższą okolicę W dniu 21 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Widawie odbyła się uroczystość oddania do użytku dwóch ekopracowniw szkole podstawowej i w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom

PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom PROJEKT EKOLOGICZNY Moja Ziemia mój dom realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój Ziemia dla wszystkich Program zawiera: PROJEKT EKOLOGICZNY... 1 Moja Ziemia mój dom...

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo

Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo Wystąpienie burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w Podszynie Panie Marszałku, Panie Komendancie, Księże Proboszczu, Szanowni Państwo Dzisiejsze moje wystąpienie będzie nietypowe, ponieważ chciałbym w nim

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo