To i owo w okresie 15 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To i owo w okresie 15 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej"

Transkrypt

1 Strażacki świat w liczbach To i owo w okresie 15 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej Struktura Państwowej Straży Pożarnej: Komenda Główna PSP 16 Komend Wojewódzkich PSP 335 Komend Powiatowych/Miejskich PSP 515 jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP 5 szkół PSP: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie oraz Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/otwocka Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach W Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudnionych funkcjonariuszy w tym 1603 kobiety. Państwowa Straż Pożarna dysponuje 5563 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, ratowniczymi, specjalnymi i pomocniczymi. W 2006 roku 1

2 jednostki PSP interweniowały przy zdarzeniach. Pożary stanowiły 37,3% wszystkich interwencji, a miejscowe zagrożenia 59%. Średnio straż pożarna wyjeżdżała do zdarzenia co 1,2 minuty w tym do pożaru co 3,2 minuty, do miejscowego zagrożenia co 2 minuty, a do fałszywego alarmu co 32 minuty. W 2006 roku straty materialne spowodowane w wyniku powstania pożarów oszacowano na kwotę zł., a wartość mienia uratowanego oszacowano na zł. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT KG PSP prowadzi dwa projekty: "Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa technicznego" SPOT/2.3/24/04 "Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa chemicznego" SPOT/2.3/23/04 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Całkowita wartość projektu to zł., z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi zł. W latach strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili akcję rozdawania bezpłatnych ulotek Poradnik na wypadek powodzi. W ramach tej 2

3 akcji 320 tys. poradników trafiło do osób najbardziej narażonych na działanie fali powodziowej. Poradnik zawierał wskazówki na temat zapobiegania powodzi, postępowania w przypadku jej wystąpienia i przestrzegania zasad higieny po ustąpieniu fali powodziowej. W 1990 r. zadania ratownicze w ograniczonym zakresie tj. związane z gaszeniem pożarów, wykonywało 740 jednostek zawodowych straży pożarnych ze stanem osobowym etatów. W kolejnych latach zadania ratownicze poszerzono o ratownictwo techniczne, wodne, wysokościowe, chemiczno- -ekologiczne a także medyczne. W 2006 roku zadania ratowniczo- -gaśnicze wykonywało 510 jednostek ratowniczo- -gaśniczych oraz 5 jednostek szkół Państwowej Straży Pożarnej. W ostatnim 15-leciu prawie czterokrotnie zwiększyła się liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej: 2 - krotnie wzrosła liczba pożarów, 8,5 - krotnie wzrosła liczba zdarzeń określanych mianem miejscowych zagrożeń. W 2001 roku po raz pierwszy w historii powojennej ochrony przeciwpożarowej strażacy częściej likwidowali skutki miejscowych zagrożeń niż gasili pożary. To wynik stałej wieloletniej tendencji wzrostu liczby awarii, wypadków 3

4 i katastrof. W 2006 roku pożary stanowiły tylko 37,3% wszystkich interwencji strażaków. Państwowa Straż Pożarna zatrudnia ponad 2430 kobiet z czego 1603 to kobiety w mundurach. W 2006 roku st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek mianowana została na stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Polscy strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych poza granicami naszego kraju, między innymi w Armenii, Turcji, na Węgrzech, w Albanii, Rumunii, Indiach, na Ukrainie, w Słowacji, Algierii, Iranie i Pakistanie. Polska zarejestrowała w ONZ i NATO 5 grup strażackich posiadających uprawnienia oraz spełniających standardy międzynarodowe do prowadzenia działań podczas akcji ratowniczych poza granicami naszego kraju: 2 poszukiwawczo-ratownicze z psami z Gdańska i Nowego Sącza, 2 chemiczne z Katowic i Warszawy oraz wysokościową, w skład której wchodzą ratownicy z Łodzi, Krakowa i Warszawy. 4

5 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy doskonale sprawdził się podczas ostatnich powodzi na terenie kraju. Polski patent wykładania folią wałów przeciwpowodziowych przez nurków w miejscach zagrożonych przerwaniem, po raz pierwszy zastosowany podczas powodzi tysiąclecia znalazł naśladowców za granicą i stał się powszechny w działaniach powodziowych na terenie kraju. Strażacy zawodowi i z ochotniczych straży pożarnych zabezpieczali wszystkie pielgrzymki Papieża Jana Pawła II, a także ostatnią pielgrzymkę Benedykta XVI. Straż pożarna likwiduje skutki każdego, groźnego wypadku drogowego na terenie kraju. W 2006 roku strażacy wyjeżdżali do ponad 54 tys. zdarzeń. Najwięcej wypadków było z udziałem samochodów osobowych ponad 43,7 tys. i samochodów ciężarowych 8,7 tys. 5

6 Parlamentarny Zespół Strażacki należy do najliczniejszych w obu izbach naszego Parlamentu, bowiem w jego skład wchodzi 140 posłów i senatorów z wielu politycznych klubów. Przewodniczącym Zespołu jest poseł Wojciech Mojzesowicz z Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 roku drużyna polskich strażaków uczestniczyła w XII Olimpiadzie Policjantów i Strażaków, która odbyła się w Adelajdzie (Australia). Polska reprezentacja w konkurencjach lekkoatletycznych, pływaniu, piłce siatkowej oraz tenisie stołowym zdobyła łącznie 47 medali, w tym 22 złote, 10 srebrnych i 15 brązowych, plasując się na 9-tym miejscu wśród 72 startujących reprezentacji państw. W sondażu zrealizowanym w kwietniu 2006 roku TNS OBOP spytał Polaków o stosunek do 64 instytucji i organizacji. Wśród nich największym zaufaniem Polacy obdarzyli straż pożarną (90%), pogotowie ratunkowe (85%), szkoły publiczne (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego - 83%), wyższe uczelnie państwowe (81%), wojsko (80%) i Pocztę Polską (79%). Oznacza to, że zaufanie do strażaków deklaruje dziewięciu na dziesięciu pytanych przez TNS OBOP respondentów. 6

7 W 2005 roku Komenda Główna PSP rozpoczęła wieloletnią, ogólnopolską kampanię informacyjną "Czujka w każdym domu". Program ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach domowych poprzez instalację autonomicznych czujek dymu, tym samym ograniczenie liczby pożarów w obiektach mieszkalnych, a także zmniejszenie wysokości ich strat. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Uchwałą nr 17/94 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1994 r. został zobowiązany do utworzenia 14 Baz Sprzętu Specjalistycznego zlokalizowanych w następujących województwach: szczecińskim, gdańskim, olsztyńskim, bydgoskim, białostockim, poznańskim, warszawskim, łódzkim, wrocławskim, kieleckim, lubelskim, krakowskim, rzeszowskim i katowickim oraz do opracowania zasad ich funkcjonowania. Aby zrealizować to zadanie, Sejm RP wprowadził do planu na 1996 r. w ramach inwestycji centralnej przedsięwzięcie o nazwie "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej". Aktualnie wartość kosztorysowa inwestycji wieloletniej (realizowana jest w województwie opolskim i lubuskim) obejmującej 16 krajowych baz sprzętu specjalistycznego wynosi: zł, w tym: - środki budżetu państwa zł, - planowane środki pozabudżetowe zł 7

8 W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania: I. Wybudowano: 92 strażnice, w tym 2 z poligonami oraz 11 zapleczy technicznych o łącznej kubaturze ,71 m3, 29 węzłów łączności i stanowisk kierowania, 1 poligon, 1 komorę dymową. II. Zakupiono specjalistyczny sprzęt będący wyposażeniem obiektów baz. III. Przeprowadzono szkolenie 26 tys. strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa specjalistycznego. IV. W ramach modernizacji stanowisk kierowania i węzłów łączności, na terenie kraju wprowadzono nowoczesny system łączności radiowej i informatyczny system wspomagania dowodzenia. Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze: Pożar Kościoła Św. Katarzyny W dniu 22 maja 2006 w Gdańsku wybuchł pożar na dachu kościoła Św. Katarzyny. W ciągu kilkunastu godzin ogień zniszczył doszczętnie dach najstarszego kościoła parafialnego Gdańskiej Starówki. Ogień zauważono tuż przed godziną 15. Jednostki straży pojawiły się po kilku minutach, gdy płomienie obejmowały już znaczną część dachu kościoła. Kilkugodzinna walka strażaków o uratowanie wieży, w której znajdował się zabytkowy carillon, zakończyła się sukcesem. Jednak straty i tak były ogromne. Oszacowano je na mln zł. W akcji ratowniczo-gaśniczej udział wzięły 44 samochody pożarnicze i 250 strażaków. 8

9 Tragedia w Chorzowie W dniu 28 stycznia 2006 roku około godziny 17 15, podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, doszło do katastrofy budowlanej. Zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) położonej na granicy Katowic i Chorzowa. W momencie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób, zwiedzających i wystawców. W wyniku tragedii zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych, w tym 13 cudzoziemców (Niemcy, Belgowie, Czesi, Słowak oraz Holender). Była to największa katastrofa budowlana we współczesnych dziejach Polski. W skomplikowanej akcji ratowniczej trwającej ponad 551 godzin udział brało 100 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczne ratownictwa technicznego i grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami oraz 3 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych - łącznie 935 strażaków, 67 zespołów Pogotowia Ratunkowego i 197 ratowników medycznych, 93 ratowników Centralnej Stacji Pogotowia Górniczego, 25 ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego a także 932 funkcjonariuszy Policji, 317 żołnierzy Wojska Polskiego i śmigłowiec Sokół z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej łącznie ponad 2300 ratowników. Poza tym w gotowości operacyjnej pozostawały również inne grupy ratownicze, które przybyły na miejsce zdarzenia: Beskidzka Grupa GOPR, Grupa TOPR, Grupy Ratownictwa Górniczego z Holdingu Katowickiego, Społeczna Grupa Ratownicza Na Ratunek z psami ratowniczymi z Tychów oraz grupa ratowników z Krajowej Społecznej Grupy Ratowników. Całością działań ratowniczych dowodził Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Skulich, który za szczególne wyróżnienie oraz w uznaniu zasług został odznaczony przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

To już 100 dni od czasu zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również podsumowało realizację powierzonych zadań.

To już 100 dni od czasu zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również podsumowało realizację powierzonych zadań. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 27 sierpnia 2015, 01:43 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 07 stycznia 2015 100 dni MSW To już 100 dni od czasu zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze

Oferty pracy. Pożyczki UE. Praca za granicą. Kursy zawodowe. Ryzyko może się opłacać -11- Głuchołazy górą -13- -6- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze XI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 10 WYWIAD: Ryzyko może się opłacać -11- -6- KONKURS: Głuchołazy górą PORADY: Kursy zawodowe -13- TEMAT NUMERU: Praca w mundurze Praca w policji, straży

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Akt powołania JRG Koluszki

Akt powołania JRG Koluszki Struktura organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa do roku 1991 należała do kompetencji terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, a więc Wojewody. Zmiany ustrojowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

BAZA PYTAŃ WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

BAZA PYTAŃ WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ BAZA PYTAŃ WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA ELIMINACJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ Wytłuszczoną czcionką podano odpowiedzi. 1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA

Bardziej szczegółowo

DESIGN NARZĘDZIE INNOWACYJNOŚCI VII Międzynarodowa Konferencja UP RP

DESIGN NARZĘDZIE INNOWACYJNOŚCI VII Międzynarodowa Konferencja UP RP Numer 1/19/2014 ISSN 2081-5964 DESIGN NARZĘDZIE INNOWACYJNOŚCI VII Międzynarodowa Konferencja UP RP WYNALAZKI, INNOWACJE I KOBIETY WZROST POPYTU NA IP W ŚWIECIE UNIWERSYTETY PONAD GRANICAMI PRZED REFORMĄ

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo

Nr 06 / 146 / 2012. Nowe Programy. Zaangażowani i aktywni młodzi wolontariusze z kieleckich szkół ZDZ

Nr 06 / 146 / 2012. Nowe Programy. Zaangażowani i aktywni młodzi wolontariusze z kieleckich szkół ZDZ Nr 06 / 146 / 2012 Nowe Programy Zarząd Główny Związku ZDZ przekazał Zakładom Doskonalenia Zawodowego w sierpniu br. płytę CD nr 66 z programami: D-148 Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób wyd.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Luty 2014 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Strategię Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo