6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia"

Transkrypt

1 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi procedurami towarzyszącymi czynnościom na miejscu zdarzenia, oraz uzyskania stosownych zezwoleń. Dzięki pomocy dydaktycznej i technicznej firmy Laser 3D Jacek Krawiec, przeprowadzono liczne prezentacje technologii skaningu na przykładzie skanera Imager 5006i w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Efektem przeprowadzonych prezentacji było uzyskanie pozytywnej opinii osób merytorycznie odpowiedzialnych i wydanie przez nie zgody na wykonanie pomiarów na miejscu zdarzeń, a także zapewnienie pomocy merytorycznej przy analizie wyników badań. 6.1 Charakterystyka zarejestrowanych zdarzeń. Nawiązana współpraca, o której mowa powyżej, pozwoliła na przeprowadzenie w ramach pracy dyplomowej pomiaru zdarzenia w miejscowości Łowisko, Kraków i Rzeszów. ŁOWISKO W dniu roku doszło do zdarzenia drogowego, którym był wypadek śmiertelny z udziałem motocyklisty. Mężczyzna poruszający się motocyklem po drodze publicznej zderzył się z jadącym z przeciwka samochodem dostawczym, ponosząc śmierć na miejscu. Ze względu na swój charakter, zdarzenie wymagało przeprowadzenia oględzin przez specjalistów, a co za tym idzie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, oznaczenia i zabezpieczenia wszelkich śladów i innych materiałów, mogących mieć znaczenie dowodowe w sprawie. Wypadek zdarzył się na stosunkowo rozległym obszarze obejmującym odcinek prostego pasa drogowego oraz łuku, stąd też czynności pomiarowe prowadzone tradycyjnymi metodami trwały kilka godzin. Z uwagi na fakt, iż technika skaningu laserowego zmniejsza do minimum możliwość ingerencji człowieka w zastaną na miejscu zdarzenia sytuację, (sprowadza się jedynie do ustawienia skanera na stanowisku oraz rozstawienia znaczków pomiarowych) i jest procesem trwającym krótko (pomiar na jednym 111

2 stanowisku zajmuje zaledwie kilka minut), doskonale sprawdziła się na miejscu wypadku drogowego. Rejestrację wykonano bez zakłócenia pracy policjantów sporządzających dokumentację oględzin miejsca zdarzenia. Na zdj. 1 widać przedstawiono widok miejsca wypadku Zdj.1. Wypadek z udziałem motocyklisty w miejscowości Łowisko KRAKÓW W dniu roku miała miejsce kolizja drogowa, do której doszło na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Stella-Sawickiego. Wzięły w niej udział dwa samochody osobowe tj.: Skoda 105 L i Seat Ibiza. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. Kierowca Seata z niewiadomych przyczyn wjechał na pas ruchu przeznaczony dla pojazdów zmierzających w przeciwnym kierunku, w wyniku czego zderzył się z jadącym prawidłowo pojazdem marki Skoda 105 L. Zdarzenie to zakwalifikowane zostało jako kolizja z uwagi na fakt, iż nie ucierpiała żadna z uczestniczących w nim osób. Z uwagi na jego charakter i okoliczności nie było konieczności sporządzania oględzin, jednakże pod kątem prowadzonych badań stał się bardzo cennym przykładem. Gdyby zaistniała konieczność udokumentowania 112

3 omawianego zdarzenia, skaning sprawdziłby się znakomicie, głównie ze względu na stopień uszkodzenia pojazdów i ich powypadkowe położenie. Zdj. 2 Samochody biorące dział w kolizji drogowej w Krakowie Zdj.3 Położenie samochodu Sody 105L po wypadku 113

4 RZESZÓW Ostatnim z zarejestrowanych przy pomocy skaningu laserowego zdarzeń było upozorowane włamanie z zabójstwem. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Miejscem zdarzenia był pokój, w którym znajdowało się wiele śladów i obiektów, których położenie wskazywało, że mamy do czynienia z włamaniem. Ponadto wstępne oględziny miejsca zdarzenia pozwoliły na przyjęcie, iż dokonano zabójstwa osoby przebywającej w pomieszczeniu. Ze względu na stosunkowo małą przestrzeń istniało zagrożenie zatarcia, bądź zniekształcenia pozostawionych śladów. W odniesieniu do rzeczywistego zdarzenia, ze względu na charakter, koniecznym byłoby przeprowadzenie czynności oględzin, podczas których należałoby udokumentować miejsce zabójstwa, łącznie z wszelkimi istotnymi dla sprawy szczegółami. Na tym przykładzie podjęto próbę samodzielnego sporządzenia dokumentacji metodami tradycyjnymi i zestawiono ją z czynnościami wykorzystującymi skaning laserowy, otrzymując tym samym kolejne potwierdzenie przydatności i skuteczności nowej technologii. Zdj.4 Miejsce upozorowanego włamania 114

5 6.2 Sprzęt wykorzystany podczas pomiaru W czasie badań zastosowano specjalistyczny sprzęt pomiarowy, składający się z naziemnego skanera laserowego oraz obrotowych tarcz, spełniających funkcję punktów wiążących. Dodatkowo wykorzystano pięć statywów (pod skaner i pod tarcze), laptopa oraz lustrzankę cyfrową, którą wykonano zdjęcia, służące następnie do pokolorowania chmury punktów. Pomiary zrealizowano fazowym skanerem laserowym IMAGER 5006i firmy Z+F (Zöller+ Frohlich), będącym na chwilę obecną jednym z najnowocześniejszych tego typu sprzętów na rynku. Jest to instrument średniego zasięgu (do 79m) o panoramicznym polu widzenia (360 x310 ). Dzięki swej wysokiej dokładności (wynoszącej poniżej 1mm przy pomiarze długości 50m), a przy tym dużej szybkości pomiaru, znakomicie sprawdził się w czasie prowadzenia badań, zarówno na miejscu upozorowanego zdarzenia kryminalnego, jak i wypadku drogowego. Dodatkowe informacje na temat parametrów technicznych skanera znajdują się w rozdziale 4.1 Rys.85. Skaner IMAGER 5006i [53] Instrument został umieszczony na statywie o maksymalnej wysokości 4 m, dzięki czemu, w przypadkach, które tego wymagały, możliwe było wykonanie dodatkowych skanów z góry. Statyw okazała się przydatny w czasie pomiarów na miejscu wypadku śmiertelnego oraz kolizji drogowej, ze względu na konieczność zeskanowania dachów pojazdów. 115

6 Do pomiaru wykorzystano tarcze pomiarowe, pełniące funkcję punktów wiążących, wykonane ze specjalnego, nierefleksyjnego materiału. Tarcze, mające możliwość obrotu 360 tak w poziomie jak i w pionie, okazały się znakomitym rozwiązaniem w przypadku pomiarów na miejscu wypadku, gdzie bardzo istotnym parametrem jest czas. Dzięki zastosowaniu statywów, w szybki i łatwy sposób możliwe było rozmieszczenie punktów na miejscu wypadku oraz kolizji drogowej, nie ingerując przy tym w teren objęty zdarzeniem. W czasie rejestracji obracano sygnały w kierunku skanera, aby możliwe było zeskanowanie środków tarcz. Dzięki tej procedurze zminimalizowano ilość znaczków pomiarowych niezbędnych przy skanowaniu całego miejsca zdarzenia. Na zdj.5 pokazano zastosowany podczas pomiarów sygnał. Zdj.5.Tarcza pomiarowa w czasie pomiaru na miejscu wypadku drogowego Natomiast przy skanowaniu miejsca włamania z ofiarą śmiertelną, ze względu na fakt, iż pomieszczenie było dość ciasne i bogate w detale, mogące mieć istotne znaczenie dla śledztwa, wykorzystano tarcze pomiarowe bez statywów oraz płaskie znaczki wykonane wcześniej z papieru. 116

7 Zdj.6. Znaczki pomiarowe wykorzystane do rejestracji zdarzenia kryminalnego Znaczki zostały przymocowane na różnych wysokościach do płaskich elementów, znajdujących się na miejscu zdarzenia, takich jak ściany, szafki itp. W celu wykonania zdjęć, służących w późniejszej obróbce danych do pokolorowania chmury punktów, wykorzystano lustrzankę cyfrową Olympus E-500. Rys.86. Lustrzanka cyfrowa Olympus E-500 [56] 117

8 Olympus E-500 jest lustrzanką cyfrową z wymiennym obiektywem o matrycy FFT CCD 8.0 milionów pikseli, przez co umożliwia robienie wysokiej jakości zdjęć. Zdjęcia na miejscu zdarzenia wykonano z największą możliwą rozdzielczością : 3264x2448. Możliwości techniczne lustrzanki Olympus E-500 przedstawiono w tab.7 Tab.7. Szczegóły dotyczące lustrzanki cyfrowej Olymopus E-500 [56] 6.3 Czynności przeprowadzane podczas skanowania miejsca zdarzenia. Czynności wykonywane na miejscu zdarzenia, związane z pomiarem skanerem laserowym, obejmują: - wizję lokalną, - rozmieszczenie tarcz pomiarowych, - przybliżone ustalenie stanowisk skanera, - pomiar właściwy, - czynności dodatkowe (wykonanie szkiców i zdjęć). 118

9 W pierwszym etapie przeprowadzana jest wizja lokalna, polegająca na zaznajomieniu się z rodzajem i miejscem zdarzenia, jego rozpiętością oraz możliwymi okolicznościami. Wykonywana jest w celu ustalenia ilości i przybliżonego rozmieszczenia poszczególnych stanowisk skanera oraz sygnałów (tarcz pomiarowych lub/i płaskich znaczków). Następnym etapem czynności jest przyjęcie przybliżonych stanowisk instrumentu oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych. Stanowiska skanera należy dobrać w taki sposób, aby wykorzystując jak najmniejszą ich ilość, uchwycić przestrzennie całe miejsce zdarzenia, nie pomijając obszarów mogących mieć istotne znaczenie dla śledztwa. Ponadto, w zależności od rodzaju zajścia, ustala się odpowiednią wysokość, na jakiej będą wykonywane poszczególne skany. Natomiast w przypadku rozmieszczenia sygnałów, ważne jest, aby ustalić ich pozycję w przestrzeni na różnych poziomach tak, aby co najmniej 3 punkty były widoczne z każdego stanowiska (dzięki temu możliwe jest zorientowanie skanów względem siebie w kolejnych etapach obróbki). Skaner ustawia się na statywie (możliwy jest również pomiar bez wykorzystania statywu) i poziomuje. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby stał on w miejscu o dobrej widoczność. Po włączeniu instrumentu sprawdza się parametry, takie jak stan baterii i ilość wolnego miejsca na dysku, a następnie zakłada nowy projekt i podaje numeracje stanowisk oraz dobiera odpowiednie ustawienia skanowania, zależne od rodzaju i miejsca zdarzenia. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy czterema poziomami rozdzielczości: preview, middle, high, super high i ultra high. Przy rozdzielczościach middle, high i super high możliwa jest redukcja szumów pomiarowych, co wiąże się jednak z dwukrotnym wydłużeniem czasu skanowania. Na miejscu zdarzenia, gdzie istotnym jest, aby czynności wykonywane były jak najszybciej, a przy tym z odpowiednią dokładnością, stosuje się rozdzielczość high oraz domyślne ustawienia szumów (default). 119

10 Tab.8. Czas trwania pomiaru na jednym stanowisku oraz rozmiar plików w zależności od wybranej rozdzielczości skanowania i ustawienia szumów [23] Następnie ustawia się zakres skanowania w pionie oraz jego początkową i końcową pozycję. Poniżej przedstawiono przykładowe możliwości wyboru wertykalnego zakresu skanowania. Rys.87. Wybór zasięgu skanowania w pionie [23] 120

11 W przypadku sprzętu posiadającego zintegrowaną kamerę, należy ją aktywować w funkcjach oprogramowania skanera. Trzeba przy tym zaznaczyć, że włączona kamera wydłuża dwukrotnie czas skanowania, ale ułatwia i przyspiesza kolorowanie chmury punktów w późniejszym etapie. Po wyborze wszystkich ustawień, następuje pomiar właściwy, którego czas jest zależny od przyjętych parametrów skanowania. Dodatkowo na miejscu pomiaru skanerem laserowym wykonywany jest szkic, zawierający położenie stanowisk instrumentu oraz rozmieszczenie sygnałów. Ma to na celu ułatwienie późniejszej obróbki danych, a szczególnie rejestracji skanów. Ostatnią realizowaną na miejscu zdarzenia czynnością podczas procesu skanowania, jest wykonanie zdjęć aparatem fotograficznym (w przypadku braku zintegrowanej ze sprzętem kamery), w celu pokolorowania chmury punktów w późniejszym etapie obróbki danych. Zdjęcia powinny być robione ze stanowiska skanera (można zastosować statyw, ale wydłuża to czas czynności) na niezmienionych ustawieniach sprzętu, gdyż wtedy możliwe jest automatyczne pokolorowanie danych (wykorzystuje się plik z kalibracją kamery). Możliwe jest również wykonanie zdjęć z wolnej ręki. Wówczas chmura punktów kolorowana jest w sposób manualny, poprzez dobór odpowiednich punktów wiążących między skanem, a zdjęciem. Przebieg czynności wykonywanych na miejscu śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, związanych z pomiarem skanerem laserowym, przedstawiał się w sposób przedstawiony poniżej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i zapoznaniu się z ekipą dochodzeniowośledczą, przystąpiono do czynności przygotowawczych. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej zaobserwowano, że wypadek obejmował dość rozległy obszar (odcinek prosty oraz łuk), który należało dokładnie udokumentować. Dodatkowo jednym z uczestników był samochód dostawczy, co wiązało się z koniecznością zastosowania wysokiego statywu, w celu uchwycenia całości sytuacji. W czasie wizji lokalnej ustalono również, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tego rodzaju zdarzenia, gdzie bardzo ważny jest czas wykonania czynności, będzie zastosowanie obrotowych tarcz na statywach, umożliwiających szybkie rozmieszczenie sygnałów w przestrzeni, a przy tym minimalną ich ilość potrzebną do późniejszej rejestracji. 121

12 Zdj.7. Wizja lokalna zdarzenia w miejscowości Łowisko W okolicy miejsca wypadku rozstawiono 5 tarcz pomiarowych (do czterech wykorzystano statywy i rozmieszczono je równomiernie w przestrzeni, natomiast ostatnia została przymocowana do żelaznego ogrodzenia przy pomocy magnesu). Pomiar zrealizowano na 7 stanowiskach, jeden ze skanów wykonano na wyższej wysokości, w celu uchwycenia sytuacji z góry. Czynności podczas procesu skanowania na jednym stanowisku sprowadzały się do spoziomowania instrumentu i ustawienia odpowiednich parametrów skanowania oraz obrócenia tarcz pomiarowych w stronę skanera. Ustawiono następujące podstawowe parametry skanowania: rozdzielczość high, szumy: default, pionowy zakres skanowania: Cały proces na jednym stanowisku jest niezwykle dokładną i krótkotrwałą czynnością, zajmującą zaledwie kilka minut, a przy tym eliminującą do minimum ingerencję człowieka w miejsce zdarzenia, dzięki czemu zdołano bezpiecznie wykonać pomiar, bez zakłócania pracy policjantów, sporządzających dokumentację oględzin metodą tradycyjną. Na zdj.8 i 9 przedstawiono skaner IMAGER 5006i podczas pomiaru na miejscu zdarzenia. 122

13 Zdj.8 Skaner IMAGER 5006i podczas pomiarów na miejscu wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty (pozycja I) Zdj.9. Skaner IMAGER 5006i podczas pomiarów na miejscu wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty (pozycja II) 123

14 Dodatkowo na miejscu zdarzenia sporządzono orientacyjny szkic, z zaznaczonymi stanowiskami skanera oraz położeniem tarcz pomiarów, a także wykonano zdjęcia cyfrowe, które zostały wykorzystane do pokolorowania chmury punktów w etapie obróbki danych. Ze względu na brak kamery zintegrowanej ze skanerem, zdjęcia wykonano z wolnej ręki, na najwyższej z możliwych rozdzielczości: 3264 x W przypadku kolizji drogowej, mającej miejsce w Krakowie, działania na miejscu zdarzenia związane ze skanowaniem, wyglądały podobnie jak przy wypadku śmiertelnym w miejscowości Łowisko. Pierwszą czynnością wykonaną po przyjeździe na miejsce zdarzenia była wizja lokalna. Zapoznano się z sytuacją oraz okolicznościami zdarzenia, a następnie ustalono ilość i położenie sygnałów, a także przybliżonych stanowisk skanera. Rozmieszczono pięć tarcz pomiarowych, w tym cztery na statywach, a jedną za pomocą magnezu. W przypadku zdarzenia mającego miejsce na drodze, takiego rodzaju znaki pomiarowe sprawdzają się najlepiej, ze względu na szybkość ich rozstawienia. Ustalono również przybliżone stanowiska skanera. Wstępnie przyjęto, że będzie to 7 stanowisk, w tym 2 na podwyższeniu statywu, w celu uchwycenia dachów samochodów biorących udział w kolizji. W trakcie pomiarów zaistniała jednak potrzeba wykonania dodatkowego skanu, ażeby możliwe było usunięcie szumów pomiarowych, związanych z przechodzeniem osób postronnych, zakłócających skanowanie. Następnym etapem badań był pomiar na kolejnych stanowiskach skanera. Czynności na stanowisku obejmowały spoziomowanie instrumentu oraz ustawienie odpowiednich parametrów skanowania. W przypadku kolizji drogowej ustawienia skanera były podobne do tych na miejscu wypadku śmiertelnego w Łowisku (rozdzielczość high, szumy- default, pionowy zakres skanowania ). Przed pomiarem na danym stanowisku należało obracać tarcze w kierunku skanera, aby mógł zeskanować środek. 124

15 Zdj.10 Pomiar skanerem laserowym na miejscu kolizji drogowej Podczas pomiaru wykonano dodatkowo szkic z położeniem stanowisk skanera oraz lokalizacją tarcz pomiarowych. Lustrzanką cyfrową wykonano zdjęcia z wolnej ręki o rozdzielczości: 3264 x 2448, wykorzystane następnie do pokolorowania chmury punktów. Ostatnim udokumentowanym za pomocą skanera laserowego zdarzeniem, było upozorowane włamanie z ofiarą śmiertelną. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej ustalono, że ze względu na bardzo ciasne, a przy tym bogate w detale pomieszczenie, w którym miało miejsce zdarzenie, jako punkty pomiarowe zostaną wykorzystane tarcze bez statywów oraz płaskie znaczki. Biorąc pod uwagę rodzaj pomieszczenia oraz mnogość szczegółów, należało wykorzystać większą ilość znaczków pomiarowych niż w przypadku poprzednich zdarzeń, ponieważ wykluczono możliwość obracania tarcz podczas zmiany stanowiska pomiarowego. 125

16 Zdj.11 Upozorowane miejsce włamania z ofiarą śmiertelną W następnym etapie czynności przytwierdzono papierowe znaczki (wykonane wcześniej) do płaskich elementów pomieszczenia jak ściany, meble itp. na różnych poziomach, natomiast tarcze rozstawiono w taki sposób, aby wraz z płaskimi znaczkami obejmowały całą przestrzeń pomiarową. Ustalono również przybliżoną pozycję stanowisk skanera, a także ich ilość, w celu zeskanowania całej przestrzeni oraz wszystkich detali mogących mieć znaczenie dla śledztwa. W efekcie na miejscu zdarzenia umieszczono 12 znaczków pomiarowych, a skany wykonano z 9 stanowisk skanera. Po spoziomowaniu instrumentu na stanowisku, rozpoczęto ustawianie parametrów skanowania. Ustawienia były podobne jak w przypadku dwóch poprzednich zdarzeń: rozdzielczość high, szumy- default, pionowy zakres skanowania (aby uchwycony został również sufit pomieszczenia). Ingerencja osób w miejsce zdarzenia sprowadzała się jedynie do przestawiania skanera na kolejne stanowiska 126

17 pomiarowe, dzięki temu zacieranie śladów, czy też przypadkowe przesunięcia dowodów zbrodni ograniczyły się do minimum. Dodatkowo na miejscu włamania stworzono szkic poglądowy stanowisk skanera i rozmieszczenia punktów pomiarowych oraz wykonano zdjęcia cyfrowe. Podjęto również próbę samodzielnego sporządzenia szkicu miejsca zdarzenia pod okiem technika kryminalistyki, co okazało się bardzo pracochłonnym zajęciem. Zdj.12. Próba samodzielnego wykonania szkicu miejsca zdarzenia 127

18 7. Opracowanie kameralne danych pochodzących z procesu skanowania laserowego Programy do pracy na danych, pochodzących ze skaningu laserowego można podzielić na dwa rodzaje: oprogramowania służące do wstępnego przetwarzania danych oraz aplikacje mające zastosowanie przy specjalistycznej obróbce chmury punktów. W niniejszym rozdziale opisano przebieg czynności związanych z obróbką chmur punktów, pochodzących z wcześniejszych pomiarów na miejscach zdarzeń, przy wykorzystaniu wybranych oprogramowań, zarówno do wstępnego opracowania danych, jak i do późniejszego, specjalistycznego przetwarzania, pod względem przydatności w opracowaniach dla policji. 7.1 Wstępna obróbka danych - Z+F LaserControl Z+F LaserControl to prosta w obsłudze aplikacja służąca zarówno do sterowania pracą skanerów firmy Z+F i natychmiastowej wizualizacji pomierzonej chmury punktów, jak również kameralnej obróbki danych, tj. rejestracji skanów, filtracji i kolorowania oraz wykonywania dowolnych pomiarów wektorowych. Pracę w oprogramowaniu rozpoczyna się od założenia projektu lub otworzenia istniejącego. Po uruchomieniu aplikacji tworzony jest nowy projekt w menu głównym, do którego wczytywane są dane (skany, zdjęcia cyfrowe itp.) Rys.88. Tworzenie nowego projektu w programie Z+F LaserControl 128

19 Rys.89. Wczytywanie danych Program Z+F LaserControl posiada różne możliwości wizualizacji chmury punktów, zarówno 2D jak i 3D. Są to Grey View, Buble View oraz widok przestrzenny. Grey View pokazuje skany w skali szarości, którą można uzależnić od zasięgu oraz od intensywności odbicia wiązki lasera. W widoku zasięgu, kolor punktu odpowiada jego odległości od instrumentu. Wraz z jej wzrostem punkt jest coraz ciemniejszy, co pokazano na rysunku poniżej. Widok intensywności chmury punktów odpowiada czarno-białej fotografii kolor punktu uzależniony jest od siły odbicia wiązki lasera. Rys.90. Grey View pokazujący intensywność odbicia punktów 129

20 Widok Buble View jest wyrównaniem widoku Grey View, pokazuje ortogonalny widok wartości grey. Rys.91. Ikonka generująca widok Buble View. Rys.92. Widok Buble View stanowiska 4 Oprogramowanie Z+F LaserControl ma możliwości zoomowania, w tym dostępna jest funkcja okna powiększenia, pokazującego mały wycinek skanu z większą ilością detali. Maksymalnym powiększeniem jest 1:8. 130

21 Rys.93. Okno powiększenia (zoom window) Przejście do widoku 3D następuje po wczytaniu punktów do okna 3D. Istnieje możliwość wczytania całego skanu oraz jego fragmentów. Dostępny jest również tryb automatycznego przerzedzania chmury punktów oraz opcje wczytywania punktów o określonym zasięgu od skanera lub intensywności odbicia. Rys.94. Wczytywanie punktów do widoku 3D 131

22 Rys.95. Widok 3D chmury punktów pomierzonych z jednego stanowiska. W widoku 3D dostępne są różne opcje ułatwiające pracę na danych, między innymi ustawienie punktu obrotu, zwiększanie i zmniejszanie gęstości punktów, ustawienie ich wielkości oraz różne opcje widoku, a także zapisywania danych. Rys.96. Możliwe opcje dostępne w widoku 3D Z+F LaserControl posiada funkcje wykonywania pomiarów wektorowych zarówno w widoku 2D jak i 3D. Może to być pomiar pomiędzy dowolnymi punktami czy szczegółami. 132

23 Rys.97. Pomiar w oprogramowniu Z+F LaserControl Dane pochodzące ze skaningu laserowego poddawane są filtracji, w celu usunięcia punktów nie spełniających wymagań pomiarowych. Program Z+F LaserControl posiada różnorodne filtry, służące do automatycznego przeczyszczenia i wygładzenia chmury punktów, oraz do zakładania masek. Filtry nie usuwają punktów, lecz zakładają maski, które można w każdej chwili skasować. Filtr mixed pixels usuwa punkty, które nie są prawidłowo pomierzone ze względu na efekt krawędziowy. Podczas gdy wiązka lasera natrafia na krawędź obiektu, tylko część promienia zostanie od niej odbita, pozostała cześć może odbić się od przyległej powierzchni lub innej powierzchni na krawędzi. W efekcie powstają błędnie pomierzone piksele, leżące pomiędzy danymi powierzchniami. Im wyższa wartość filtru zostanie zastosowana, tym więcej pikseli będzie usuniętych ( niestety wzrasta możliwość usunięcia również dobrych punktów). Należy zatem stopniowo dobierać wartość filtra, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, nie usuwając przy tym istotnych danych. Filtr single pixels stosowany jest po filtrze mixed pixels w celu usunięcia pojedynczych punktów, które mógł on pozostawić. 133

24 Rys.98. Filtry Mixed i Single pixels Filtr Intensity wyklucza wszystkie punkty, mające mniejszą lub większą intensywność odbicia, od podanej w oknie dialogowym filtru, natomiast filtr range wszystkie punkty, nie mieszczące się w podanym przez użytkownika zakresie. Filtr thin przerzedza punkty chmury w miejscach, gdzie jest grubsza od podanej w oknie dialogowym wartości. Rys.99. Pozostałe filtry dostępne w Z+F LaserControl (Intensity, range, thin) 134

25 Program Z+F lasercontrol posiada możliwość zautomatyzowania filtracji danych, poprzez ustawienie parametrów filtracji w oknie dialogowym preprocessingu. Funkcja ta w znacznym stopniu przyspiesza pracę. Rys.100. Okno dialogowe Preprocessingu Rys.101. Widok 2D przefiltrowanych danych (maski w różnych kolorach) 135

26 Dodatkowo aplikacja Z+F LaserControl posiada funkcje służące do zakładania masek, przydatne w przypadku, gdy użytkownik chce pracować tylko na części danych. Zamaskowane punkty nie są wyświetlane w oknie 3D, ani poddawane filtracji. Rys.102. Zakładanie maski w programie Z+F LaserControl Maski, zarówno te założone przez użytkownika manualnie, jak i te powstałe po automatycznej filtracji, mogą zostać eksportowane lub importowane do innych projektów. Zapisywane są w formacie png. 136

27 Rys.103. Eksport masek Rys.104. Import masek do danego skanu 137

28 Pojedyncze chmury punktów, otrzymane z różnych stanowisk skanera, orientuje się względem siebie, oraz łączy w jedną scenę 3D w procesie rejestracji skanów. W tym celu należy pomierzyć odpowiednie punkty wiążące. W programie Z+F LaserControl możliwy jest pomiar sygnałów, sfer lub odpowiadających sobie naturalnych punktów na obiektach. Pomocna jest funkcja taregetfinder, która automatycznie dopasowuje się do środka tarczy po przybliżonym jej wskazaniu. W przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości sygnałów potrzebnych do wykonania rejestracji, wykorzystuje się naturalne punkty na obiektach, jednak dokładność ich dopasowania jest niższa. pomiar sygnałów pomiar sfer pomiar punktów Rys.105. Pomiar synałów w programie Z+F LaserControl 138

29 Rys.106. Widok pomierzonych sygnałów Istnieje możliwość eksportu pomierzonych wcześniej punktów wiążących do jednego z predefiniowanych formatów lub do formatu stworzonego przez siebie. Pomierzone sygnały można również importować do projektu, jeżeli są zapisane we wspomnianych wcześniej formatach. Rys.107. Eksport pomierzonych sygnałów. 139

30 Rys.108. Import sygnałów. Do wykonania rejestracji, należy pomierzyć co najmniej 3 punkty wiążące pomiędzy każdym ze skanów (optymalnie 5-6 punktów). Następnie po wykonaniu pomiarów i włączeniu kreatora rejestracji skanów, przechodzi się przez jego kolejne etapy, dokonując wyboru odpowiednich ustawień. Rys.109. Rejestracja skanów włączanie okna dialogowego 140

31 W pierwszym oknie istnieje możliwość dodania pliku z pomierzonymi współrzędnymi sygnałów lub stanowisk skanera. Współrzędne otrzymuje się z osobnych pomiarów innymi metodami np. pomiar tachimetryczny lub GPS. W ten sposób możliwe jest wykonanie transformacji chmury punktów z układu lokalnego skanera do geodezyjnego układu współrzędnych. Następne okno pokazuje zestawienie wszystkich skanów oraz pomierzonych sygnałów w projekcie. Można w nim zaznaczyć, które ze skanów lub pomierzonych punktów będą brały udział w rejestracji. Rys.110. Rejestracja skanów okno dialogowe 2 W kolejnym oknie wybierany jest skan macierzysty, do którego zostaną zorientowane pozostałe skany. Istnieje również możliwość zaznaczenia opcji optymalizacji rejestracji, dzięki której odbiegające od pomiaru sygnały nie są brane do obliczeń. Po tych ustawieniach obliczane są automatycznie parametry transformacji dla wszystkich zaznaczonych skanów w projekcie. Po zakończeniu procesu obliczeń, generowany jest raport. W widoku raportu jest 5 zakładek, w których można sprawdzić rezultaty. W pierwszej znajdują się ogólne informacje na temat wykonanej rejestracji. Druga zakładka zawiera szczegółowy raport z wyników rejestracji. Raporty z rejestracji poszczególnych zdarzeń umieszczone zostały w załączniku nr

32 Rys.111. Rejestracja skanów zakładka 2 Trzecia zakładka zawiera wszystkie informacje wpisane podczas rejestracji oraz parametry projektu, w tym macierze transformacji dla każdego ze skanów. Rys.112. Rejestracja skanów zakładka 3 W czwartej zakładce znajdują się pomierzone w projekcie sygnały wraz z ich odchyleniami. Ostatnia zakładka zawiera rezultat rejestracji chmur punktów w 3D z poszczególnych stanowisk. Każdy zarejestrowany skan pokazany jest w innym kolorze. 142

33 Rys.113. Rejestracja skanów zakładka 5 Po zarejestrowaniu skanów, możliwe jest ich wyświetlenie w różnych kolorach lub w tym samym. Rys.114. Wyświetlanie zarejestrowanych skanów w 3D 143

34 Rys.115. Zarejestrowane skany wyświetlone w 3D w tym samym kolorze Rys.116. Zarejestrowane skany w 3D widok w środku pomieszczenia Z+F LaserControl posiada ponadto moduł, umożliwiający kolorowanie chmur punktów. W przypadku kamery zintegrowanej ze skanerem lub przy wykorzystaniu 144

35 zdjęć robionych ze statywu na stanowisku skanera, możliwe jest automatyczne odwzorowanie kolorów na skanach. Kamera musi posiadać wewnętrzną kalibrację oraz zewnętrzną, definiującą jej pozycje. W przypadku zdjęć robionych z wolnej ręki, możliwe jest manualne pokolorowanie danych, poprzez wybór dla każdego zdjęcia, co najmniej 11 par punktów wiążących pomiędzy zdjęciem, a skanem. W badaniach wykorzystywano zdjęcia wykonane z wolnej reki, dlatego kolorowanie chmury punktów odbywało się w sposób manualny. Pierwszą czynnością było wczytanie do projektu odpowiednich zdjęć. Rys.117. Wczytanie zdjęć do projektu We właściwościach należy ustawić skan poddany kolorowaniu oraz zdjęcie, z którego pobierane będą kolory. W przypadku zdjęć wykonywanych z kamery zintegrowanej ze skanerem, lub jeśli zdjęcia wykonywane są ze stanowiska saknera (np. na statywie) i na znanych ustawieniach aparatu, wgrywa się plik z kalibracją kamery. Wtedy możliwe jest automatyczne kolorowanie chmury punktów. 145

36 Rys.118. Okno dialogowe właściwości kolorowania W przypadku manualnego nadawania kolorów chmurze punktów, uruchamia się funkcje doboru odpowiednich par punktów wiążących pomiędzy zdjęciem, a skanem. Rys.119. Uruchamianie funkcji pomiaru odpowiadających sobie par punktów pomiędzy zdjęciem, a skanem Minimalna ilość par punktów wiążących to 11. Należy dobierać je w sposób jednoznaczny i równomierny, aby punkty obejmowały całe zdjęcie. 146

37 Rys.120. Pomiar punktów wiążących Następnym etapem jest włączenie funkcji generowania kolorowego skanu. Uruchamia się proces obliczania parametrów, aby w efekcie nadać pikselom odpowiednie kolory. Rys.121. Generowanie kolorowego skanu 147

38 W efekcie tego procesu powstaje kolorowy skan w miejscu obejmującym dane zdjęcie. Rys.122. Efekt kolorowania skanów Rys.123. Efekt kolorowania skanów w oknie 3D Z+F LaserControl ma możliwość eksportu skanów do różnych formatów. Możliwy jest zapis kolorowych skanów, a także w skali szarości, zarówno pokazujących 148

39 intensywność odbicia jak i zasięg. Istnieje możliwość wyeksportowania tylko części obszaru oraz przerzedzenie skanów, a także zachowanie skanów wraz z założonymi maskami. Rys.124. Funkcja eksportu skanów w programie Z+F LaserControl Wyeksportowane skany mogą zostać poddane dalszej obróbce w innych oprogramowaniach, służących np. do modelowania czy też generowania rzutów oraz przekrojów, a także w specjalistycznych aplikacjach, dostosowanych do zadań policji, jak np. Visual Sension Fusion. Celem wykorzystania pozyskanych podczas skanowania danych, poddano je kolejnym obróbkom i analizom przy użyciu następujących programów: 7.2 Cyclone, TruView Leica Geosystem HDS Cyclone jest modułowym oprogramowaniem stworzonym na potrzeby opracowywania danych pochodzących ze skaningu laserowego. Spośród wielu opcji jakie umożliwia to oprogramowanie, wykorzystano głównie funkcje, które 149

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

CINEMA 4D R9 Quickstart

CINEMA 4D R9 Quickstart CINEMA 4D R9 Quickstart I CINEMA 4D R9 Quickstart Informacje wydawnicze Programiści Programowanie pluginów Menadżer produktu Christian Losch, Philip Losch, Richard Kurz, Tilo Kühn, Thomas Kunert, David

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo