BZP OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZP/PN/9/13Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Wieprz powiat wadowicki Wieprz Urząd Gminy Wieprz Wieprz, Wieprz Jednostka prowadząca sprawę: Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, ( 33 ) wew. 27 fax. (33 ) numer ogłoszenia BZP OGŁOSZENIE Z DNIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Urząd Gminy Wieprz informuje, że w związku z zapytaniami do postępowania nr ZP/PN/9/13 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do0+260 przedłużony zostaje termin składania ofert. Nowy termin składania ofert : do godziny 10:00 otwarcie ofert godz. 10:30 Nr ogłoszenia w BZP pod nr z dnia Wieprz dnia Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP z dnia r polegającego na: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

2 Treść zapytania I. 1. Prosimy o udostępnienie materiałów z rozpoznania Geologiczno Inżynierskiego 2. Czy zamawiający przewiduje pozyskanie lub pozyskał zgodę na wycinkę drzew będących w kolizji z przebiegiem palisady i oczepu żelbetowego? 3. W przedmiarze brak pozycji związanych z usunięciem w.w drzew. 4. Projekt budowlany rys. 2.5 przewiduje wykonanie : a. Wykopu pod kosze siatkowo kamienne (1,0+0,1+0,1) x 4,0 x 82 = 393,6 m3 natomiast Przedmiar w poz. 2.6 Wykop pod kosze siatkowo kamienne błędnie przewiduje tylko 164m3 b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm Brak tej pozycji w Przedmiarze c. Wykonanie podsypki cementowej 10 cm Brak tej pozycji w Przedmiarze d. Wykonanie dwóch rzędów mikoropali kotwionych 1,5m w rozstawie co 10m Brak tej pozycji w Przedmiarze Prosimy też jednoznacznie określić rozstaw mikropali w dwóch rzędach Opis techniczny przewiduje rozstaw co 5,0 m. e. Prosimy o podanie parametrów technicznych mikropali gruntowych f. W Przedmiarze brak pozycji uwzględniających koszt montażu specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo kamiennych 5. Projekt budowlany Opis techniczny przewiduje do wykonania pale wiercone CFA średnicy 400 mm i głębokości 12 m zbrojone kształtownikiem HEB 200 w rozstawie osiowym co 1,5m, natomiast Projekt budowlany rys. nr 2.4 zakłada wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1,5 m długości na przemian L=15 i L=18 m. Opis na rysunku nr 2.4 wskazuje na mijankowy rozstaw słupów odpowiednio 15 i 18 m w rozstawie co 0,75 m). Prosimy o jednoznaczne uściślenie sytuacyjnego rozstawu pali CFA oraz podanie konkretnej długości pala CFA 6. Przedmiar robót w pozycji 5.1 zakłada do wykonania 156 m pali CFA natomiast Projekt Budowlany Opis Techniczny przewiduje wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie osiowym co 1,5m długości 12 m co przy długości oczepu wieńczącego równej 71mb daje 47 szt. x 12 m = 564 m. Natomiast Projekt budowlany rys nr 2.4 przewiduje wykonanie pali CFA w ilości 47 szt. x 15 m oraz 46 szt. x 18 m co daj wartość 1 533,00 m. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny wskazuje na wykonanie pali CFA zbrojonych kształtownikiem HEB 200 długości 12 m co przy ilości 47 pali CFA daje wartość 47 szt. x 12m x 0,0613 Mg/m = 34,57 t natomiast przy założeniu mijankowego układu pali CFA odpowiednio (47+46) szt x 12 x 0,0613 Mg/m = 68,41 t. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny wskazuje na wykonanie pali CFA fi 400 w ilości 47 szt. zatem 0,2^2 x 3,14 x 564 = 70,81 m3 lub przy rozstawie mijankowym. 0,2^2 x 3,14 x 1 533,00 = 192,55 m3 Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Przedmiar robót w poz. 5.6 wskazuje na wykonanie 2 szt. mikropali długości 18 m i 7 szt. mikropali 24 m. natomiast Projekt budowlany Opis techniczny zakłada wykonanie mikropali iniekcyjnych w rozstawie osiowym co 3,0 m co daje 23 szt. długości L=24 m o łącznej długości 23x24=552 m. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości dla pozycji przedmiarowej nr Projekt budowlany Opis techniczny w punkcie 1.10 wskazuje na wykonanie drenu francuskiego jako ważnego elementu usystematyzowania warunków gruntowo wodnych, natomiast brak tej pozycji w przedmiarze oraz brak podania lokalizacji i parametrów technicznych drenu. 11. Sposób obliczenia wartości pozycji 1.2 Przedmiaru wskazuje na jednostkę m3 natomiast podana jest jednostka m2. Prosimy o wskazanie prawidłowej jednostki obmiarowej dla pozycji przedmiarowej nr. 1.2 II. - Zgodnie z opisem, w przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. Czy w przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala? - Prosimy o podanie parametrów technicznych i wytrzymałościowych oraz ilości sztuk i długości mikropali kotwiących kosze siatkowo kamienne pozycji brak w przedmiarze, wg opisu należy wykonać 17 szt. x 1,5m, wg rysunku długość mikropala to 3,5m (zakotwiony 1,5m w podłożu).

3 - Czy pale należy wykonać o dł. 12,0m (zgodnie z opisem) czy o dł. 15,0 i 18,0m (zgodnie z rysunkiem)? - Prosimy o podanie ilości sztuk pali danej długości do wykonania. - Czy pale mają być zbrojone na całej projektowanej długości czy tylko na 12,0m? - Czy pale mają być wykonane w rozstawie co 1,5m na całej długości oczepu (70,0m), co daje 47 sztuk? Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze, zgodnie z którym do wykonania jest 9 sztuk pali. - Czy iniekcyjne mikropale skośne należy wykonać o dł. 15,0m (zgodnie z opisem) czy o dł. 18,0 i 24,0m (zgodnie z rysunkiem)? - Prosimy o podanie ilości sztuk mikropali danej długości do wykonania. - Prosimy o podanie nośności obliczeniowej skośnych mikropali iniekcyjnych. - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koronki wiertniczej na koronkę dostosowaną do warunków gruntowych i zapewniającą osiągnięcie wymaganej nośności obliczeniowej. - Czy iniekcyjne mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu (70,0m), co daje 23 sztuki? Prosimy o skorygowanie ilości w przedmiarze, zgodnie z którym do wykonania jest 9 sztuk mikropali. - Prosimy o skorygowanie w przedmiarze ilości betonu do wykonania pali we wzorze na wyliczenie objętości brakuje długości pala. - Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację techniczną dla pali wierconych Odpowiedzi na powyższe pytania. a. Wykopy pod kosze siatkowo- kamienne należy przyjąć m3 b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 c. Wykonanie podsypki cementowej 10cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 d. Wykonanie dwóch rzędów mikropali kotwionych 1.5m co 10m z montażem specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo-kamiennych e. Wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1.5 m L=15m i L=18m f. Wykonanie pali CFA w ilości 56 szt. w rozstawie co 1.5m 7 szt. L=18m i 2szt. L= 15m g. Wykonać zbrojenie kształtowników HEB 200 długości L= 156 m (156x0.613Mg/m = 9.56t) h. Wykonać dwie sztuki mikropali długości 18m 2 szt. i mikropali długości 24m 7 szt. i. Wykonać drenaż francuski długości 85mb powyżej palisady w odległości 2.0m o przekroju wykopu 0.6x0.5m zasypka żwirowa w szczelnie zamknięta w geowłókninie separacyjnej j. Wyjaśnienie do pozycji kosztorysowej 1.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 47.5 m2 i grubości warstwy asfaltu 4 cm k. Zamawiający dopuszcza zmianę koronki wiertniczej na koronkę dostosowaną do warunków gruntowych i zapewniającą osiągnięcie wymaganej nośności obliczeniowej. l. mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) w warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. W przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala. m. za ewentualne kolizje istniejącego zadrzewienia z prowadzonymi pracami odpowiedzialność bierze zamawiający. Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. projektpracgeologicznych.pdf

4 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ Wieprz Pytania 1. Czy wykonanie robót: wypełnienie ubytków na skarpie wykopu, wykonanie osłon przeciw erozyjnej skarp wykopu przez ułożenie mat kokosowych, montaż zabezpieczenia skarp stalowa siatką romboidalną na kwotę spełnia wymogi zgodnie ze SIWZ V.3 2. Czy wykonanie robót: zabezpieczenie skarp siatką stalową na kwotę ,63 spełnia wymogi zgodnie ze SIWZ V.3. Odpowiedzi 1. Przedstawione prace nie potwierdzają spełniania warunku SIWZ pkt. V.3 zakres i rodzaj prac jest inny niż w przedmiocie zamówienia. 2. Przedstawione prace nie potwierdzają spełniania warunku SIWZ pkt. V.3 zakres i rodzaj prac jest inny niż w przedmiocie zamówienia. Do porozumiewania z Wykonawcami upoważnione są: - w zakresie merytorycznym i formalnym Michał Adamik telefon wew. 27; WYJAŚNIENIA DO SIWZ Wieprz Zamawiający informuje, że pozycja nr 1.2 przedmiaru winna być wyrażana w m³ Wyjaśnienia do SIWZ Wieprz dnia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP z dnia r polegającego na: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km do W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: Treść zapytania I W świetle otrzymanych od Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania zwracamy się z prośbą o udostępnienie zaktualizowanego Przedmiaru Robót / Kosztorysu ofertowego. Biorąc pod uwagę ilość zmian, bez aktualnego dokumentu nie można rzetelnie wycenić zakresu prac. Nadto udzielone odpowiedzi budzą wątpliwości: a. Wykopy pod kosze siatkowo- kamienne należy przyjąć m3 Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru b. Wykonanie podsypki żwirowej 10 cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru

5 c. Wykonanie podsypki cementowej 10cm pod kosze siatkowo-kamienne 328m2 Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru d. Wykonanie dwóch rzędów mikropali kotwionych 1.5m co 10m z montażem specjalnych stalowych płyt dociskowych na połączeniu mikropali i koszy siatkowo-kamiennych Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru. e. Wykonanie pali CFA fi 400 w rozstawie co 1.5 m L=15m i L=18m f. Wykonanie pali CFA w ilości 56 szt. w rozstawie co 1.5m 7 szt. L=18m i 2szt. L= 15m Odpowiedzi wzajemnie się wykluczają. W jaki sposób została obliczona wartość 56 szt?. Prosimy o podanie sumarycznej ilości odwiertu do wykonania (np.47 szt. x 15 m = 705m lub 47x15m + 46x18m = 1 533,00m). Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru dot. długości odwiertu i wynikającej z niej ilości betonu poz. 5.3 g. Wykonać zbrojenie kształtowników HEB 200 długości L= 156 m (156x0.613Mg/m = 9.56t) Które pale CFA mają być zbrojone HEB 200? Jeśli wszystkie to w zależności od ilości pali mamy odpowiednio: 47x12x0.0613=34,57 t lub (47+46)x12x0,0613=68,41 t. Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru h. Wykonać dwie sztuki mikropali długości 18m 2 szt. i mikropali długości 24m 7 szt. Projekt zakłada wykonanie kotwienia na całej długości oczepu L= 71m mikrofalami co 3,0m. W świetle tych zapisów powyższa odpowiedź jest niejasna. Prosimy oponowne przeanalizowanie i o aktualizację pozycji przedmiaru. i. Wykonać drenaż francuski długości 85mb powyżej palisady w odległości 2.0m o przekroju wykopu 0.6x0.5m zasypka żwirowa w szczelnie zamknięta w geowłókninie separacyjnej Prosimy dodanie pozycji przedmiaru. j. Wyjaśnienie do pozycji kosztorysowej 1.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 47.5 m2 i grubości warstwy asfaltu 4 cm Prosimy o aktualizację pozycji przedmiaru. l. mikropale skośne mają być wykonane w rozstawie co 3,0m na całej długości oczepu. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia pala (2,0m) w warstwie piaskowca, trzon pala należy wydłużyć tak, aby spełnić powyższy warunek. W przypadku osiągnięcia stropu warstwy skalnej wcześniej niż zakłada rozpoznanie geologiczne Projektant dopuszcza skrócenie trzonu pala. Odpowiedz wyklucza wartości podane w odpowiedzi h. Prosimy o ponowne przeanalizowanie i o

6 aktualizację pozycji przedmiaru. II. 1. Zgodnie z Opisem Technicznym długość spodu skarpy wynosi 82,0 m, według przedmiaru (pkt. 4.9 i 4.10) 85,0 m, a dodatkowo objętość koszy obliczana jest w nim w sposób (2,0*2,0*3)*85,0 = 1020 m3. Czy obliczenie jest poprawne? Z naszych obliczeń wynika: 5,0*(1,0+1,0+2,0)*82,0 (lub 85,0) = 820,0 (lub 850,0) m3 2. Zgodnie z Rys. 2.4 pręt nr 2 powinien występować w ilości 23 szt. podczas gdy z naszych obliczeń wynika, że potrzebne są 237 szt., co łącznie daje długość 786,64 m i masę 310,80 kg, a nie jak jest na Rys ,36 m i 30,16 kg. 3. Zgodnie z Opisem technicznym jako zbrojenie oczepu dodatkowo stosowane jest zbrojenie przeciwskurczowe, podczas gdy na żadnym rysunku, ani zestawieniu nie jest ono uwzględnione. 4. W załączonych materiałach przetargowych brakuje specyfikacji dla wykonania pali CFA, a także barier stalowych. III. 1. Proszę o wyjaśnienie kwestii zbrojenia pali CFA (56 szt.). Podana przez Zamawiającego ilość zbrojenia HEB200 L=156m (odpowiedź g.") co daje w przeliczeniu na pojedynczy pal zbrojenie o długości 156m/56=2,79m przy 15/18 metrowych palach. 2. Proszę o ostateczne określenie ilości pali 56 szt. 2szt. -\-7szt. (odnośnie odpowiedź " f."} wraz z zestawieniem ilości sztuk poszczególnych długości. 3. Proszę o ostateczne określenie ilości mikropali skośnych. Odpowiedź h.'' przedstawia wykonanie dwóch sztuk 18m i 7 sztuk 24m co daje 9 sztuk i jest sprzeczne z odpowiedzią I." która zgodnie z odpowiedzią powinna wynosić 70m/3m^23 sztuki 4. Proszę o podanie parametrów technicznych mikropali do kotwienia koszy siatkowo-kamiennych (średnica wiercenia, średnica zbrojenia, jakie wypełnienie mikropali) Odpowiedzi: W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przedstawia: - nowy przedmiar, - specyfikację techniczną wykonania barier ochronnych oraz pali wierconych - opis techniczny 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: , 00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego pn. Urząd Gminy Wieprz w Wieprzu ING Bank Śląski nr w takim czasie aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wyciąg bankowy. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem złączona musi być wraz z ofertą. 2. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 3. Zamawiający przechowa a następnie dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

7 Zakres robót Odwodnienie Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych przez umocnienia dna i skarp rowu elementami betonowych prefabrykowanych oraz wykonanie drenażu Francuskiego. Projektowane odwodnienia powinny odciąć dopływ wód opadowych i płytszych wód gruntowych od koluwiów. Wody zostaną odprowadzone poza teren osuwiska do istniejącego przepustu drogowego w km z przepustu do cieku naturalnego. W wyniku podjęcia kroków zmierzających do odwodnienia terenu osuwiska z czasem powinna nastąpi stabilizacja osuwiska. Niezbędna będzie bieżąca konserwacja i utrzymanie drożności wszystkich urządzeń odprowadzających wodę z terenu osuwiska. Roboty ziemne Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod budowle siatkowo- kamienne, oczepy oraz nasypów pod konstrukcję drogi gminnej, Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych. Metody wykonywania robót - wykopy (ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wskazania dotyczące sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego oraz dane do wzmocnienia podłoża gruntowego. Wzmocnienie podłoża gruntowego powinna nastąpić poprzez zastosowania pali. Należy dostosować głębokość posadowienia, konstrukcję i ilość pali stwierdzonych warunków, w sposób zabezpieczający teren powyżej osuwiska przed poszerzeniem zasięgu w górę zbocza. Na badanym terenie zniszczenia spowodowane występowaniem procesów osuwiskowym objęły drogę gminną. Po uruchomieniu procesów osuwiskowych zagrożony jest również kościół (powyżej osuwiska) i budynki zagrodowe z budynkiem mieszkalnym, położone centralnie poniżej osuwiska na wysokości środka jego jeziora. Prace zmierzające do stabilizacji osuwiska wpłyną korzystnie na warunki geologicznoinżynierskie. Projektowane rozwiązanie konstrukcyjne: - przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć punkty charakterystyczne oraz dokonać sprawdzenia przez pomiar bezpośredni podstawowych wymiarów istniejącej skarpy. - sprawdzić wszystkie urządzenia obce ujęte na planie zagospodarowania terenu - wszystkie materiały użyty do budowy powinny posiadać znak CE Technologia robót - Pale wiercone Technologię robót należy dostosować do warunków terenowych, w szczególności należy wziąć pod uwagę możliwości dojazdu palownicy oraz możliwości techniczne wykonanie pali. Średnica pali została tak dobrana, by istniała możliwość wykonania robót przy użyciu sprzętu lekkiego. Iniekcyjne mikropale gruntowe do wykonania robót budowlanych należy zastosować żerdzie umożliwiające jednoczesne wiercenie i iniekcję pozostawione w otworze jako zbrojenie. Ponieważ mikropale są elementem trwałym, należy zastosować żerdzie w powłoce jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne a elementy głowicy, płyty oporowe, nakrętki i podkładki w ocynku. Zabezpieczenie antykorozyjne: Ostatni odcinek wbudowanej żerdzi ocynkowany w powłoce epoksydowej. Płyty oporowej oraz nakrętki mocujące i podkładki cynkowe ogniowe- grubości ocynku min. 120µm. Mikropale zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej, Utworzonej z zaczynu cementowego w/c = 0,4-0,5. zaczyn podawany jest pod ciśnieniem 5-30 bar. W celu stabilizacji powstałego obsuwiska oraz uszkodzeń drogi gminnej konieczne są szybkie i skuteczne zabezpieczenia. Zaprojektowano wzmocnienie stateczności zbocza z pali pionowych wierconych o średnicy 40 cm oraz iniekcyjnych kotew gruntowych (mikropali) wykonywanych przy zastosowaniu żerdzi samo zwieńczonych oczepem żelbetowym o długości 70 m.

8 W istniejącej sytuacji morfologicznej najbardziej racjonalną technologią palisady zastosowanie techniki pali wierconych oraz technologii mikropali iniekcyjnych z żerdzi samo wiercących zabezpieczenie uwzględnia powstanie osuwiska za palisadą z walcowymi płaszczyznami poślizgu dochodzącymi do głębokości ok. 12,0m Wzmocnienie stateczności zbocza Pale pionowe należy wykonać o średnicy 400 mm i długości 12,0m, zbrojone dwuteownikami HEB h=200 mm na całej długości w rozstawie osiowym co 1,50m. Pale ukośne należy wykonać z żerdzi samowiercących 40/16, średnica koronki min165 mm z pozostawieniem żerdzi jako zbrojenia, o długości 15,0m w rozstawie co 3,0m (pomiędzy palami pionowymi). Zbrojenie pali wynika z warunku sił ścinających oraz momentów zginających. W celu zwieńczenia głowic pali górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min. 50cm. Zbrojenie belki oczepowej o przekroju 70x140cm - 8 prętów ø 20 mm (stal AIIIN BSt500), strzemiona ø 8 co 30cm, pręty przeciwskurczowe 4 ø 8, beton C25/30. Długość pali wynika z położenia płaszczyzn poślizgu, które zalegają w tym rejonie do głębokości około 6,0m oraz z potrzebnego zagłębienia w warstwie nienaruszonego podłoża skalnego (skały twardej -piaskowca) wynoszącego min. 2.0m. Pale należy wykonać o długości gwarantującej zagłębienia w warstwę trzeciorzędowych piaskowców na głębokość min. 2.0 m. W przypadku nie osiągnięcia dla projektowanej długości pala minimalnego zagłębienia w tej warstwie, trzon pala należy wydłużyć tak aby spełnić powyższy warunek. W przypadku braku możliwości wykonania profilowania skarpy poniżej palisady, odsłoniętą część palisady należy zabezpieczyć żelbetową ścianką dociskową o grubości min. 15cm zbrojoną siatką z prętów ø 8 o oczkach 10x10cm. Górną powierzchnię oczepu i ścianki dociskowej należy uformować w sposób zapewniający szybki odpływ wody. Projektowane zabezpieczenie poprawi stateczność zbocza w obrębie drogi gminnej, w obszarze objętym rozpoznaniem geologicznym, pod warunkiem odpowiedniego odprowadzenia wód powierzchniowych i wgłębnych z obszaru zbocza. Zbocze poniżej drogi należy odtworzyć do stanu pierwotnego poprzez ukształtowanie odpowiednich spadków eliminujących tworzenie się zastoisk wodnych. Sposób prowadzenia robót nie powoduje naruszenia stanu środowiska naturalnego. Nie występuje również ingerencja w krajobraz. Projektowany rozstaw pali nie zakłóci przepływu wody w niższych warstwach podłoża. Użyte do wykonania robót materiały są obojętne dla środowiska naturalnego. Zabezpieczenie konstrukcyjne obejmuje: wykonanie wzmocnienia korpusu w skarpie drogowej (równolegle do osi drogi, w odległości 2.8 m) składającej się z pali pionowych (szt.47) i mikropali iniekcyjnych skośnych (szt. 24) zwieńczonych oczepem żelbetowym, profilowanie skarpy do stanu pierwotnego, humusowanie i obsiew skarpy poniżej drogi. Wzmocnienie podłoża gruntowego W obrębie dolnej części osuwiska przewidziano wykonanie budowli siatkowo-kamiennych w celu wzmocnienia podłoża gruntowego, stateczność zbocza i powstrzymanie ruchów osuwiskowych. Zmianę rozkładu sił działających na terenie, na którym projektuje się wykonanie zabezpieczeń. Budowle siatkowo-kamiennych używa się do stabilizacji skarp korony drogi. Budowle te tworzy się z elementów wykonanych z siatek i wypełnionych kamieniem łamanym. Kosze siatkowe-kamienne wykonywane są z siatek o oczkach 80 x 100 mm, plecionych z drutów o średnicy 2,7 i 3,0 mm lub 2,7 mm. Kosze posiadają kształt prostopadłościanu. Podstawową konstrukcję stanowi siatka dolna,siatki boczne i siatka pokrywająca (wieko) Konstrukcje siatkowo-kamienne,wykonane są z odpowiednio ukształtowanych skrzyń siatkowych, wypełnionych w miejscu wbudowania kamieniem łamanym o grubości 6/8 15/18 cm. Materiał służący do wypełniania koszy to kamień skała twarda, nie zwietrzała, nie rozpuszczalna w wodzie. Skrzynie siatkowe ustawia się obok siebie,a przyległe krawędzie dolne i pionowe sąsiednich skrzyń wiąże się mocno drutem. W ten sposób tworzy się jednolite, ciągłe, podatne i elastyczne bloki. Siatki należy układać na wyrównanym podłożu, podsypce żwirowej i chudym betonie grubości 10 cm Przed wypełnieniem koszy kamieniem wzmocnić z zewnątrz prowizorycznym

9 deskowaniem, aby ich ściany i górne krawędzie nie wyginały się. Materiał wypełniający należy w skrzyniach odpowiednio wyrównać. Po wypełnieniu skrzyń zamyka się pokrywy, mocuje się drutem do ścianki skrzyni oraz wiąże przyległe, wierzchnie krawędzie. W projekcie przewidziano trzy rzędy koszy siatkowo kamiennymi o wymiarach 1.0 x 1.0 m na odcinku L= 82.0 mb kotwione mikropalami gruntowymi na głębokość 1.5 m co 5.0 m Dokładny zakres robót określa przedmiar robót załączony do niniejszej SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV CPV CPV CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: przedmiar robót, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ oraz wytyczne przedstawione poniżej. 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamówienie należy wykonać w terminie do r. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu załącznik nr 4 do SIWZ z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 4. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia w szczególności kierownik budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi). Do oferty należy dołączyć oświadczenie-informację o osobie przewidzianej na powyższe stanowisko załącznik nr 3 do SIWZ 5. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument). 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być

10 udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w pkt. V. 1.1 oraz 2, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. V. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Wykonawca winien zaoferować minimum 60-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 9. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom zawartym w przekazanych Wykonawcom specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Posiadać atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia, o jakości materiałów. 10. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed skierowaniem podwykonawców do wykonywania robót zgłosić ten fakt i uzyskać akceptację Zamawiającego (niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez podwykonawców kolejnym podwykonawcom). Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 11. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym opracowanym wg indywidualnej kalkulacji na podstawie otrzymanego przedmiaru robót, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przekroi, rysunków, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Ceny jednostkowe uwidocznione w kosztorysie winny obejmować koszty ogólne, zysk, uporządkowanie placu budowy, pomiary (geodezja powykonawcza), ewentualne upusty, itp. Każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona. Ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę. 12. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. IV niniejszej SIWZ terminie. 13. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach. 14. Wykonawca winien wypełnić oraz podpisać wszystkie formularz i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą jej treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 330226W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki etap I Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NA BUDOWĘ MIEJSC REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCIACH DARGOSŁAW, MOŁSTOWO, ŻUKOWO GM. BROJCE Numer ogłoszenia: 287020-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-06-11 13:28 Słupsk: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP 10 w Słupsku Numer ogłoszenia: 197588-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 27.03.2014 r. RPORiI 271/24/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl Sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzone na podstawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Weryfikacja dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich dla przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego oraz Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmledziny.peup.pl/eurzad.seam?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmledziny.peup.pl/eurzad.seam? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gmledziny.peup.pl/eurzad.seam?cid=95489 Lędziny: Wykonanie ogrodzeń obiektów: Gimnazjum nr 2, SP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Realizację Projektu budowlanego zabezpieczenia budynku nr 5 przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie- nr postępowania ZP/9/2015.

Realizację Projektu budowlanego zabezpieczenia budynku nr 5 przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie- nr postępowania ZP/9/2015. Warszawa dnia 17.08.2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: 47/SR/GJ/2012 Poznań, dnia 10 grudnia 2012 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługa ochrony i dozoru mienia Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką 1 z 5 2013-08-09 08:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl/folder/104, bip.wokiss.pl/pzd_ostrow/ Ostrów Wielkopolski:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice, dn. 14 maja 2014r. Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Kraków: Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oficyny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo