UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie"

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej w 2013 roku Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska p o s t a n a w i a Przyjąć do wiadomości informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej w 2013 roku. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uznać za zasadne kontynuowanie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej działań podejmowanych w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 1 z 38

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH MIASTA BIELSKO-BIAŁA za 2013r. Bielsko Biała, luty 2014 r. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 2 z 38

3 2 Spis treści I. W zakresie działalności operacyjnej Zagadnienia interwencyjne Szkolenie i doskonalenie Strażaków PSP oraz członków OSP Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowy system ratowniczo- gaśniczy II. W zakresie działalności kadrowej Przeprowadzono 73 kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, w tym: kontroli podstawowych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (ZL) oraz produkcyjnomagazynowych (PM), kontroli sprawdzających realizację decyzji wydanych po kontrolach podstawowych, wizji lokalnych Odbiory techniczne Wykonano 47 odbiorów technicznych. Po odbiorach wystawiono 40 pozytywnych stanowisk o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz 7 stanowisk stwierdzających zły stan ochrony przeciwpożarowej i przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych V. W zakresie zagadnień finansowych VI. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy VIII. Wnioski końcowe Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Miasta Bielsko Biała za 2013r. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 3 z 38

4 I. W zakresie działalności operacyjnej 1. Zagadnienia interwencyjne 1.1. Zdarzenia w rejonie operacyjnym Rejon operacyjnego działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej obejmuje teren 10 miast i gmin Powiatu Bielskiego oraz miasto Bielsko- Biała, na którym zamieszkuje ponad 330 tys. mieszkańców. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 4 z 38

5 Rejon operacyjny KM PSP w Bielsku-Białej zabezpiecza codziennie 39 strażaków na zmianie służbowej stacjonujących w dwóch Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych rozlokowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała oraz Posterunku PSP zlokalizowanym w Czechowicach - Dziedzicach. Rozmieszczenie jednostek przedstawia poniższa mapa: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 1 w Bielsku-Białej Od 2009 roku siedziba Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 zlokalizowana jest przy ul. Leszczyńskiej 43 w Bielsku-Białej. W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 pracuje 116 strażaków ( od 1 stycznia br.110 ratowników), na jej wyposażeniu są trzy samochody ratowniczo gaśnicze oraz zastępy specjalne m.in. drabina mechaniczna, samochód ratownictwa technicznego, samochód ratownictwa drogowego, samochody ratownictwa chemicznego, specjalistyczny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, samochód wężowy (2500 m linii wężowej). W obiekcie mieszczą się również pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP oraz zespołu Pogotowia Ratunkowego. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Bielsku-Białej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Wapienickiej 12. W jednostce pracuje łącznie 68 strażaków ( od 1 stycznia br. 74 strażaków). Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 5 z 38

6 Obecnie na wyposażeniu jednostki są trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, a także zastępy specjalne: drabina mechaniczna, samochód ratownictwa technicznego. Posterunek PSP w Czechowicach-Dziedzicach Posterunek Zamiejscowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Czechowicach Dziedzicach, w którym całodobowo stacjonuje zastęp ratowniczy PSP utworzono w roku 2004 celem poprawy zabezpieczenia operacyjnego północnej części powiatu bielskiego. 11 lutego 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Posterunku po zakończonej rozbudowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki wkładowi i zaangażowaniu władz samorządowych miasta i gminy Czechowice - Dziedzice. Rozbudowa pozwoliła na poprawę warunków socjalno bytowych dyżurujących całodobowo strażaków oraz umożliwiła funkcjonowanie w Posterunku dodatkowego (drugiego) samochodu ratowniczo - gaśniczego, który na stałe stacjonuje w Czechowicach od początku roku bieżącego. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 6 z 38

7 Ilość interwencji W 2013r. na terenie Powiatu Bielskiego i miasta Bielsko- Biała miało miejsce 2951 zdarzeń (w 2012 r. było 2774 zdarzeń nastąpił wzrost o 177 zdarzeń). Wśród zdarzeń w 2013 roku odnotowano: 675 pożarów (653 małych, 20 średnich, 1 duży. 1 bardzo duży), 2094 miejscowych zagrożeń (333 małych, 1752 lokalnych, 9 średnich) 182 alarmów fałszywych (8 złośliwych, 87 w dobrej wierze, 87 z instalacji wykrywczych). W okresie wieloletnim obserwuje się stałą tendencję wzrostową ilości zdarzeń, choć ilość pożarów w roku 2013 jest niższa od odnotowywanych w ostatnich latach. Na ilość miejscowych zagrożeń duży wpływ ma występowanie anomalii i gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy silnego wiatru, powodzie, intensywne opady atmosferyczne itp.). Rok 2013 nie obfitował w szczególnie dużą ilość tego typu zjawisk, choć nie bez znaczenia dla ilości odnotowanych interwencji miały skutki obfitych opadów deszczu czerwca szczególnie dotkliwych dla miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Wzmożoną ilość interwencji podejmowano również w związku z likwidacją skutków silnego wiatru w mieście Bielsko Biała i całym powiecie bielskim w dniach grudnia. Ilość interwencji w latach Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Razem Rok 1.2. Zdarzenia w mieście Bielsko-Biała W 2013r. na terenie miasta Bielsko - Biała miało miejsce 1411 zdarzeń (w 2012 r. odnotowano 1482 zdarzeń nastąpił spadek o 71 zdarzeń). Wśród zdarzeń w 2013 roku odnotowano: 344 pożarów (336 małych, 6 średnich, 1 duży, 1 bardzo duży), 927 miejscowych zagrożeń (209 małych, 712 lokalnych, 6 średnich), 140 alarmów fałszywych (6 złośliwych, 62 w dobrej wierze, 72 z instalacji wykrywczych). Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 7 z 38

8 Ilość interwencji Procentowy podział zdarzeń w mieście Bielsko-Biała w roku 2013 przedstawia poniższy rysunek: Miesięczny rozkład interwencji w mieście Bielsko-Biała w 2013 roku Miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem zdarzeo Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 8 z 38

9 Razem Małe Średnie Duże Bardzo duże Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne Razem Złośliwe W dobrej wierze Instalacje wykrywcze Porównanie ilości zdarzeń w 2013r. w stosunku do 2012r. Wielkość zdarzenia 2012 rok 2013 rok Przyrost / spadek Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń Zdarzenia występujące w mieście Bielsko-Biała w rozbiciu na wielkości i rodzaje w roku 2013 przedstawia poniższa tabela. Pożary wg wielkości Miejscowe zagrożenia wg wielkości Alarmy Fałszywe Gmina Ogółe m zdarz eń miasto Bielsko-Biała KM PSP Bielsko Biała Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 9 z 38

10 W akcjach (pożary, miejscowe zagrożenia) na terenie miasta Bielsko-Biała brało udział 2084 zastępów (9732 ratowników), w tym: 1444 zastępów JRG - 69,3 % ogólnej liczby zastępów 268 zastępów OSP włączonych do KSRG - 12,9 % ogólnej liczby zastępów 131 zastępów OSP nie włączonych do KSRG - 6,3 % ogólnej liczby zastępów 241 zastępów ZSP i ZSR - 11,6 % ogólnej liczby zastępów Podział liczby zdarzeń w Bielsku - Białej z uwzględnieniem udziału zastępów PSP przedstawia się następująco: Bez udziału PSP Ilość zdarzeń obsługiwanych przez zastępy PSP 1 zastęp 2 zastępy 3 zastępy 4 i więcej zastępów Razem zdarzeń m. Bielsko- Biała KM PSP Udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Na terenie działania KM PSP Bielsko- Biała znajduje się obecnie 51 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego jedna z nich OSP Czechowice ma dwie strażnice (Czechowice- Barlickiego i Czechowice- Lipowiec). Na terenie miasta Bielsko-Biała znajduje się 10 jednostek OSP. Do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego należy obecnie 28 jednostek OSP, z czego 5 jednostek z miasta Bielsko-Biała. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 10 z 38

11 Ilość wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych należących do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego przedstawia tabela : Lp. Miasto/Gmina Jednostka Pożar MZ AF Razem 1 Bielsko-Biała OSP KOMOROWICE ŚLĄSKIE Bielsko-Biała OSP LIPNIK Bielsko-Biała OSP STRACONKA Bielsko-Biała OSP HAŁCNÓW Bielsko-Biała OSP KOMOROWICE KRAKOWSKIE Poza krajowym systemem ratowniczo - gaśniczym są obecnie 23 jednostki OSP, z czego 5 z terenu miasta Bielsko-Biała. Ilość wyjazdów do zdarzeń tych jednostek przedstawia poniższa tabela: Lp. Miasto/Gmina Jednostka Pożar MZ AF Razem 1 Bielsko-Biała OSP KAMIENICA Bielsko-Biała OSP MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE Bielsko-Biała OSP LESZCZYNY Bielsko-Biała OSP STARE BIELSKO Bielsko-Biała OSP MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE Udział w akcjach ratowniczych Zakładowych Straży Pożarnych Lp. Gmina ZSP/ZSR/PSP/OSP Pożary MZ AF Razem 1 Czechowice- Dziedzice ZSP Lotos Czechowice S.A Bielsko- Biała ZSR Sirio sp. z o.o Bielsko- Biała Wojskowa Straż Pożarna Poszkodowani w akcjach Podczas 1411 akcji, które miały miejsce w 2013r. w mieście Bielsko-Biała, 8 osób poniosło śmierć, 108 osób doznało obrażeń ciała. Wśród osób, które poniosły śmierć podczas zdarzeń, 1 osoba zginęła w pożarze, 7 osób poniosło śmierć w miejscowych zagrożeniach. Wśród ofiar śmiertelnych nie odnotowano dzieci. Obrażeń ciała podczas pożarów doznało 17 osób, w tym 2 dzieci i 91 osób podczas miejscowych zagrożeń, w tym 13 dzieci Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzeń Pożary w mieście Bielsko-Biała: Najwięcej pożarów 43,6 % powstało w wyniku nieostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki (150 zdarzeń), 16,6 % - przyczyn nie ustalono (57 zdarzeń), 13,4 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe (46 zdarzeń), 6,1 % w wyniku wad środków transportu (21 zdarzeń), 4,1 % w wyniku wad urządzeń i instalacji elektrycznych (14 zdarzeń), 3,2 % w wyniku podpaleń umyślnych (11 zdarzeń), Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 11 z 38

12 Miejscowe Zagrożenia w mieście Bielsko-Biała: 29 % w wyniku innych przyczyn /głównie pomoc Policji i Pogotowiu Ratunkowemu w otwarciu mieszkania oraz zabezpieczenia imprez kulturalno-rozrywkowych/ (269 zdarzeń), 28,6 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji środków transportu oraz niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (265 zdarzeń), 19,3 % w wyniku silnych wiatrów (179 zdarzeń), 4,7 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych innych niż elektryczne (44 zdarzenia), 4,3 % w wyniku zdarzeń o charakterze terrorystycznym (fałszywe zgłoszenia o podłożonych ładunkach wybuchowych) (40 zdarzeń), 5,1 % przyczyn miejscowych zagrożeń nie ustalono (47 zdarzeń) Straty Straty ogółem w mieście Bielsko-Biała wynoszą 2234,7 tys. zł, uratowano mienie wartości ponad tys. zł. Straty w poszczególnych zdarzeniach Pożary: Ogółem straty wynoszą- 2136,8 tys. zł, Uratowane mienie tys. zł. Miejscowe Zagrożenia: Ogółem straty wynoszą- 97,9 tys. zł, 1.8. Odwody operacyjne W strukturach odwodowych Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej funkcjonuje kompania gaśnicza utworzona z jednostek OSP miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. Aktualnie w skład kompanii wchodzi łącznie 15 jednostek OSP w tym z miasta Bielsko-Biała 4 jednostki. Odwód ten jest włączony w skład Śląskiej Brygady Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. 23 maja 2013 roku w Porąbce Kozubniku odbyły się organizowane corocznie ćwiczenia doskonaląco szkoleniowe dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej oraz pozostałych jednostek OSP z terenu powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała. Scenariusz przewidywał konieczność ugaszenia pożaru obejmującego opuszczone obiekty budowlane oraz przyległy teren leśny. Dodatkowym zadaniem dla strażaków była konieczność odnalezienia i udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia. Wspólnie z druhami OSP walczyli z żywiołem strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej. Pomimo trudnych warunków jakie panowały na miejscu: duże zadymienie, wąskie drogi, duża liczba poszkodowanych, 130 strażakom udało się opanować sytuację po blisko dwóch godzinach. Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele służb współdziałających oraz administracji samorządowej: Starosta Bielski, wójt gminy Porąbka, przedstawiciele Nadleśnictwa Bielsko i Andrychów, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Starostwa Bielskiego i Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 12 z 38

13 1.10. Wybrane akcje ratowniczo- gaśnicze prowadzone w 2013r. 13 lutego 2013 roku - w wyniku pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej śmierć poniósł 69 letni mężczyzna. O silnym zadymieniu na klatce schodowej powiadomił straż pożarną jeden z lokatorów budynku wielorodzinnego w Bielsku-Białej. Gdy strażacy przybyli na miejsce akcji dym wydostawał się spod drzwi jednego z mieszkań. Strażacy niezwłocznie wyważyli drzwi do mieszkania i przystąpili do gaszenia pożaru. W trakcie przeszukiwania mieszkania znaleziono ciało 69-letniego mężczyzny, które leżało na palącym się łóżku. Denata przeniesiono do sąsiedniego pomieszczenia i przystąpiono do ugaszenia pożaru. Prawdopodobnie pożar powstał od zapalonej świeczki. 5 marca 2013 roku - późnym wieczorem bielscy strażacy zostali wezwani do nieszczęśliwego wypadku w jednym z budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Sarnim Stoku w Bielsku-Białej. Mężczyzna wraz ze swoim psem rasy Labrador chciał wejść do windy, niestety nieszczęśliwym trafem pies został na zewnątrz. Gdy winda ruszyła pies został pociągnięty smyczą trzymaną przez właściciela wewnątrz uruchomionej windy. W wyniku zaciśnięcia się obroży pies udusił się. 6 marca 2013 roku pożar piwnicy kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Bielsku-Białej. Gdy strażacy przybyli do zdarzenia zadymiona była cała klatka schodowa w obiekcie, przez co ewakuacja mieszkańców nie była możliwa do czasu pełnego oddymienia. Ponieważ na klatce nie było okien oddymienie wykonano przez otwarcie świetlików na poddaszu. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej patrol policji ewakuował przez okna rodzinę mieszkającą na parterze Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 13 z 38

14 kamienicy. Pożar został zlokalizowany w boksie piwnicznym, w którym spaleniu uległy przedmioty tam składowane. Sześciu poszkodowanych zostało przebadanych na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego - nie wymagali oni hospitalizacji. 5 czerwca 2013 roku pożar budynku wielorodzinnego w Bielsku Białej przy ul. Listopadowej. Po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojskowej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali pożar budynku, gdzie ogniem objęte było całe poddasze łącznie z dachem. Zadysponowano kolejne siły i środki. Podczas wstępnego rozpoznania uzyskano informację od lokatorów, którzy ewakuowali się z budynku przed dojazdem na miejsce strażaków, że w jednym z mieszkań może przebywać kobieta. Mimo ciężkich warunków podjęto próbę przeszukania pomieszczenia wskazanego przez mieszkańców. Nikogo jednak nie znaleziono, a kobieta w późniejszym czasie odnalazła się na zewnątrz. Równolegle z przeszukiwaniem obiektu prowadzono intensywne działania gaśnicze. Po ugaszeniu ognia przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych oraz przelewania pogorzeliska, które zostało jeszcze raz przeszukane. W uzgodnieniu z władzami miasta pogorzelcom zorganizowano lokale zastępcze w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu wraz z poddaszem. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 22 zastępy Państwowej, Ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej (97 ratowników), a także służby współdziałające: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne oraz przedstawiciele władz samorządowych. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 14 z 38

15 24-26 czerwca 2013 roku - likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu. Początkowo na skutek obfitych opadów deszczu została zalana część miasta Czechowice- Dziedzice. Największe zalania miały miejsce w budynkach wzdłuż ulic Kolejowej i Kochanowskiego, a także lokalnie w budynkach zlokalizowanych w pobliżu ul. Kaniowskiej, Traugutta i Słowackiego. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na wypompowaniu wody z zalanych obszarów i obiektów. Dodatkowo strażacy udrażniali przepusty i zabezpieczali workami z piaskiem brzegi potoku Młynówka w okolicy ul. Jasnej oraz cieku wodnego w okolicach ul. Wodnej i Zielonej. W przepompowni ścieków Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Jasnej strażacy zabezpieczyli workami z piaskiem zbiornik przepompowni oraz odpompowali nagromadzoną tam wodę. Do godzin popołudniowych dnia 24 czerwca strażacy odnotowali około 50 interwencji na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Kolejna ogromna nawałnica przeszła tego samego dnia w godzinach wieczornych. W godzinach wieczornych rozległy się syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Na miejsce zdarzeń zadysponowano w sumie 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym zestawy pompowe z Raciborza i Zawiercia, oraz 32 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Najgorsza sytuacja była w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice, gminie Bestwina i Wilamowice. W Czechowicach-Dziedzicach strażacy walczyli ze skutkami opadów m.in. na dworcu kolejowym, gdzie woda zalała torowisko. Na trasie Bielsko-Biała - Pszczyna zastosowano autobusową komunikację zastępczą, a ruch pociągów udało się przywrócić we wtorek około południa. Pompowano wodę także z dużych rozlewisk powstałych w okolicach ul. Górniczej i Węglowej. Prowadzono działania w obronie terenu kopalni Silesia, a także kontynuowano obronę oczyszczalni ścieków i przepompowni oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Łukasiewicza. Zalaniu uległy również pomieszczenia pływalni miejskiej, gdzie zagrożone były zbiorniki ze środkami chemicznymi do zmiany ph wody. Oprócz pompowania wody strażacy dokonywali pomiarów atmosfery na obecność chloru. Zagrożenia nie stwierdzono. Działania polegające na zabezpieczaniu domostw workami z piaskiem oraz pompowania wody prowadzono także w kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych na terenie Czechowic-Dziedzic, Zabrzega i Ligoty. Działania związane z usuwaniem skutków opadów atmosferycznych prowadziły także wszystkie zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bestwina. Strażacy udrażniali przepusty, zabezpieczali workami z piaskiem budynki mieszkalne oraz przepompowywali wodę. Najgorsza sytuacja była przy ul. Dankowickiej w Kaniowie, gdzie podtopieniu uległy niemal wszystkie budynki wzdłuż drogi. Podobne działania prowadziły także zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wilamowice. W Pisarzowicach m.in. prowadzono pompowanie wody z pomieszczeń szkoły. Najwięcej zdarzeń związanych z usuwaniem skutków nawałnic odnotowano tam w miejscowościach Stara Wieś i Dankowice. Sytuacja uległa stabilizacji dopiero we wczesnych godzinach rannych 26 czerwca, kiedy większość zastępów powróciła do strażnic. Pojedyncze, lokalne akcje związane z usuwaniem skutków opadów deszczu (pompowania wody) w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice, gminie Bestwina i Wilamowice odnotowywano jeszcze przez kilka kolejnych dni. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 15 z 38

16 20 lipca 2013 roku - szczęśliwie zakończyła się akcja bielskich strażaków i policjantów, którzy w wieczorem tego dnia otrzymali zgłoszenie o dziecku chodzącym po parapecie III-go piętra jednego z budynków wielorodzinnych w centrum miasta Bielsko-Biała. Dwuletnia dziewczynka była pozostawiona bez opieki. Funkcjonariusze policji podjęli próbę otwarcia drzwi do mieszkania, a straży przystąpili do rozkładania drabiny mechanicznej oraz skokochronu na wypadek, gdyby dziecko spadło. Na szczęście udało się otworzyć drzwi do mieszkania i bezpiecznie zdjąć dziecko z okna. W mieszkaniu zastano opiekuna, który zasnął oraz ośmiomiesięczne dziecko leżące w wózku. 5 sierpnia Osiem jednostek straży pożarnej zostało wezwanych do pożaru na terenie jednej z firm mieszczącej się przy ulicy Komorowickiej w Bielsku-Białej, zajmującej się produkcją chodników i dywaników. Przed przybyciem Straży Pożarnej ewakuowano dziewięciu pracowników hali produkcyjnej. Paliła się maszyna - podajnik do wytwarzania podkładów pod dywany. Strażacy ugasili ogień pianą gaśniczą, podając ją do wnętrza maszyny i kontenera, a także na tlące się materiały do wytwarzania dywanów. Straty oszacowano wstępnie na kwotę 400 tys. złotych i wynikają one ze zniszczenia maszyny - podajnika do wytwarzania podkładów pod dywany, spaleniu uległa również instalacja elektryczna w tej części hali, ponadto uszkodzone zostały dwa okna. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. 30 października 2013 pożar zakładu produkcyjnego przy ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej. Tuż po godz dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej przyjął zgłoszenie o pożarze zakładu produkującego laminaty w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego. W momencie dojazdu pierwszych zastępów stwierdzono bardzo silne zadymienie uniemożliwiające bezpośredni dojazd do palącego się obiektu. Cała hala produkcyjna była objęta pożarem, a ogień obejmował już dach budynku pokryty papą. Wszyscy pracownicy wyszli z budynku o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej, jednak w późniejszej fazie akcji gaśniczej jedenastu osobom została udzielona pomoc przez przybyłe na miejsce Zespoły Ratownictwa Medycznego, ze względu na podtrucie gazami pożarowymi. Sześć z tych osób zostało zabranych do szpitala na obserwację. Ze względu na niewystarczające siły zadysponowano kolejne samochody gaśnicze ciężkie z terenu miasta Bielsko-Biała, gminy Jasienica oraz, za pośrednictwem Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, pluton samochodów gaśniczych ciężkich z Pszczyny, Żor i Tychów. W trakcie prowadzonych działań z pomieszczeń usunięto na zewnątrz trzy dwustulitrowe oraz dwadzieścia pięćdziesięcio kilogramowych beczek z substancjami do produkcji laminatów. Mimo intensywnych działań gaśniczych doszło do częściowego zawalenia się dachu budynku. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych i dogaszania pojedynczych zarzewi ognia. W związku z tym, że hala produkcyjna stanowiła jedno z wielu pomieszczeń w kompleksie budynków połączonych ze sobą, duże zadymienie panowało także w sąsiednich lokalach, które następnie oddymiono. W akcji gaśniczej, która zakończyła się w godzinach popołudniowych wzięło udział 16 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 10 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie około 100 strażaków, oraz przedstawiciele służb ratowniczych współdziałających: Policji, Straży Miejskiej, Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 16 z 38

17 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, a także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielsko-Biała. 14 listopada Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący w budynku Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej został zadysponowany do osoby potrzebującej pomocy. Niestety nie dojechał na miejsce, gdyż na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Stojałowskiego doszło do zderzenia karetki i samochodu osobowego. Ambulans z 4- osobową załogą przewrócił się na bok. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na miejsce akcji ratunkowej zostały zadysponowane 4 zastępy straży pożarnej, w tym samochód ciężki ratownictwa drogowego. Po dojeździe do zdarzenia na miejscu obecny był już Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku ratownikom karetki pogotowia. Zostali oni następnie przewiezieni do szpitala celem przeprowadzenia szczegółowych badań. Kierowca drugiego auta nie odniósł obrażeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, postawieniu przewróconej karetki na koła oraz neutralizacji plamy rozlanych płynów eksploatacyjnych grudnia 2013 likwidacja skutków silnych porywów wiatru W Wigilię wieczorem nad Podbeskidzie nadciągnęły silne wiatry pozostawiając po sobie dość duże zniszczenia. Najwięcej zdarzeń związanych było z usuwaniem z dróg i chodników połamanych drzew, w kilku przypadkach działania polegały na likwidacji skutków uszkodzeń dachów obiektów budowlanych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bielsku-Białej, gminie Jasienica oraz Jaworze. Najsilniej jednak wiało w porze wieczornej dnia 25 grudnia, kiedy prędkość wiatru w mieście Bielsko-Biała w porywach osiągała ok. 100 km/h. Wiatr osłabł dopiero około północy, natomiast jeszcze w drugi dzień świąt strażacy usuwali jego skutki. Tak jak dnia poprzedniego większość zdarzeń polegała na usuwaniu z dróg i chodników połamanych drzew. Przybyło także interwencji wymagających zabezpieczenia budynków po uszkodzeniach dachów. W Bielsku - Białej silny wiatr zerwał ok. 150m 2 dachu nowo-budowanego budynku przy ul. Oświęcimskiej, który spadając uszkodził bramę, ogrodzenie oraz roślinność na sąsiedniej posesji. Dochodziło również do zerwania napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.. W powiecie bielskim tego dnia odnotowano ponad 40 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania również w Szczyrku, Kozach, a także w gminach Porąbka, Czechowice Dziedzice i Wilkowice. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 17 z 38

18 W godzinach nocnych 25 grudnia, kiedy prędkość wiatru była najwyższa, do pomocy bielskim strażakom został zadysponowany pluton samochodów gaśniczych z województwa śląskiego w składzie trzech samochodów gaśniczych średnich z Komend Miejskich PSP z Katowic i Tychów oraz Komendy Powiatowej PSP z Pszczyny. W okresie świątecznym odnotowano łącznie ponad 150 zdarzeń związanych z likwidacją skutków silnego wiatru w mieście Bielsko Biała i Powiecie Bielskim. 2. Szkolenie i doskonalenie Strażaków PSP oraz członków OSP W 2013 r. zostało przeszkolonych : 5 strażaków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaka PSP, 6 strażaków, którzy ukończyli szkolenie uzupełniające strażaka ochrony ppoż., 52 strażaków, którzy ukończyli egzamin szkolenia medycznego, 1 strażak, ukończył Centralną Szkołę Aspirantów PSP w Częstochowie i uzyskał stopień młodszego aspiranta, 3 strażaków, ukończyło II stopień Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł mgr pożarnictwa, 1 strażak, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Ośrodku Szkolenia OSP zlokalizowanym w obiekcie JRG nr 2 zostały przeprowadzone następujące kursy OSP: 5 kursów strażaków ratowników OSP realizowanych jednoetapowo, które ukończyło 113 strażaków- ochotników, z czego 68 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, w ramach tego szkolenia 2 strażaków ukończyło szkolenie strażaków ratowników cz. 1 (po ukończeniu szkolenia strażaków ratowników cz. 1 ratownicy nie mają uprawnień do pracy w aparatach powietrznych) z czego 2 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 4 kursy ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które ukończyło 131 strażaków- ochotników, z czego 89 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 1 kurs dowódców OSP, który ukończyło 24 strażaków- ochotników, z czego 13 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 2 kursy kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, który ukończyło 62 strażakówochotników, z czego 42 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 2 kursy przygotowujące do pracy w aparatach oddechowych dla członków OSP woj. śląskiego, który ukończyło 16 strażaków- ochotników, z czego 12 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 18 z 38

19 Zestawienie szkoleń i kursów dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzonych w 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. Rodzaj kursu Data Organizator strażaków ratowników 1 OSP realizowany jednoetapowo 2 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 3 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 4 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 5 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 6 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 7 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 8 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 9 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 10 Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych 11 Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Jasienicy KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Czechowicach- Dziedzicach KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Porąbce KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilkowicach KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Bestwinie Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilamowicach Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilkowicach Ilość przeszkolonych druhów Uwagi Dodatkowo 1 osoba ukończyła cz. I Dodatkowo 1 osoba ukończyła cz. I 12 Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych W roku 2013 odbyło się 11 gminnych zawodów sportowo pożarniczych. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza wg regulaminu z 2011 roku dla drużyn grupy C kobiet i grupy A mężczyzn oraz regulaminu CTIF dla MDP. W zawodach gminnych wzięło udział ogółem 61 drużyn seniorów, z czego 9 kobiecych oraz 41 drużyn MDP. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 19 z 38

20 W dniu 28 września 2013 roku na stadionie sportowym w Rudzicy odbyły się Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP powiatu bielskiego i miasta Bielska Białej wg regulaminu z 2011 r.. W zawodach wzięło udział: - 19 drużyn mężczyzn gr. A, - 8 drużyn kobiet gr. C. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 1. Mężczyźni Grupa A: Wyniki konkurencji Wynik Lp. Jednostka Gmina Miejsce ćw. końcowy sztafeta bojowe 1 Wilkowice II Wilkowice 39,6 60,8 100,4 1 2 Hecznarowice Wilamowice Komorowice Śląskie Bielsko-Biała 44,6 61,1 105,7 3 4 Kobiernice Porąbka 48,6 60,9 109,5 4 5 Kamienica Bielsko-Biała 48,3 63,3 111,6 5 6 Wilkowice I Wilkowice 50,7 64, Świętoszówka Jasienica 51 65,8 116,8 7 8 Bestwinka Bestwina 54,7 62,5 117,2 8 9 Straconka Bielsko-Biała 53,6 66,2 119, Rybarzowice Buczkowice 55,6 65,7 121, Czechowice Czechowice-Dziedzice 54,2 67,2 121, Ligota Czechowice-Dziedzice Buczkowice Buczkowice 53,3 73,1 126, Pisarzowice Wilamowice 64,2 64,1 128, Czaniec Porąbka 56,3 76, Janowice Bestwina 55,6 78, Międzyrzecze Górne Jasienica 67,1 68,8 135, Kozy Kozy 64,6 74,3 139, Jaworze Jaworze 62,4 83,3 145,7 19 Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 20 z 38

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy

Paliwo/olej do samochodu i sprzętu 1 300,64 1 133,71 1 310,02 1 321,42 Części do samochodów i sprzętu (akumulatory, części do naprawy bramy Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Baby Zakup umundurowania i sprzętu 1 996,01 Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu ppoż. 932,00 2 039,60 Ekwiwalent za akcje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG

Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG Metodyka oceny gotowości operacyjnej OSP KSRG 1. Ocena przebiegu alarmowania. Ilość punktów za zagadnienie 0-10 punktów. Dla zaalarmowanej jednostki OSP (jednego zastępu), należy przyjąć następujące kryteria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ

INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ Z a t w i e r d z a m : Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Caputa Załącznik do Uchwały Nr XVI/366/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 roku INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej INSTRUKCJA Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Strona 1 z 11 Opis Prowadzonej Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 września 2015 r. Poz. 4856 UCHWAŁA NR V/14/99/15 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. Zatwierdzam Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. I. TEMAT: Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK ZARZĄDZENIE NR 26/2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gospodarki materiałami pędnymi i smarami, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe

Uzasadnienie. Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Uzasadnienie 478.470,- (ust. 1-2) Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w tym: 4.000,- 0750 w związku z mniejszym wykonaniem dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego - - - - - -

Nr konta bankowego - - - - - - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej HA/01/06 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSP Wydanie: 1 Data wydania: Strona 1/3 SYSTEM OSP ID WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz gospodarki materiałami pędnymi, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla

Bardziej szczegółowo