UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie"

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej w 2013 roku Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r., poz j.t. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska p o s t a n a w i a Przyjąć do wiadomości informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej w 2013 roku. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uznać za zasadne kontynuowanie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej działań podejmowanych w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 1 z 38

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. INFORMACJA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELSKU- BIAŁEJ O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ O ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH MIASTA BIELSKO-BIAŁA za 2013r. Bielsko Biała, luty 2014 r. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 2 z 38

3 2 Spis treści I. W zakresie działalności operacyjnej Zagadnienia interwencyjne Szkolenie i doskonalenie Strażaków PSP oraz członków OSP Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowy system ratowniczo- gaśniczy II. W zakresie działalności kadrowej Przeprowadzono 73 kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, w tym: kontroli podstawowych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (ZL) oraz produkcyjnomagazynowych (PM), kontroli sprawdzających realizację decyzji wydanych po kontrolach podstawowych, wizji lokalnych Odbiory techniczne Wykonano 47 odbiorów technicznych. Po odbiorach wystawiono 40 pozytywnych stanowisk o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz 7 stanowisk stwierdzających zły stan ochrony przeciwpożarowej i przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych V. W zakresie zagadnień finansowych VI. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy VIII. Wnioski końcowe Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku Białej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Miasta Bielsko Biała za 2013r. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 3 z 38

4 I. W zakresie działalności operacyjnej 1. Zagadnienia interwencyjne 1.1. Zdarzenia w rejonie operacyjnym Rejon operacyjnego działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej obejmuje teren 10 miast i gmin Powiatu Bielskiego oraz miasto Bielsko- Biała, na którym zamieszkuje ponad 330 tys. mieszkańców. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 4 z 38

5 Rejon operacyjny KM PSP w Bielsku-Białej zabezpiecza codziennie 39 strażaków na zmianie służbowej stacjonujących w dwóch Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych rozlokowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała oraz Posterunku PSP zlokalizowanym w Czechowicach - Dziedzicach. Rozmieszczenie jednostek przedstawia poniższa mapa: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 1 w Bielsku-Białej Od 2009 roku siedziba Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 zlokalizowana jest przy ul. Leszczyńskiej 43 w Bielsku-Białej. W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 pracuje 116 strażaków ( od 1 stycznia br.110 ratowników), na jej wyposażeniu są trzy samochody ratowniczo gaśnicze oraz zastępy specjalne m.in. drabina mechaniczna, samochód ratownictwa technicznego, samochód ratownictwa drogowego, samochody ratownictwa chemicznego, specjalistyczny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, samochód wężowy (2500 m linii wężowej). W obiekcie mieszczą się również pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP oraz zespołu Pogotowia Ratunkowego. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Bielsku-Białej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2 w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Wapienickiej 12. W jednostce pracuje łącznie 68 strażaków ( od 1 stycznia br. 74 strażaków). Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 5 z 38

6 Obecnie na wyposażeniu jednostki są trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, a także zastępy specjalne: drabina mechaniczna, samochód ratownictwa technicznego. Posterunek PSP w Czechowicach-Dziedzicach Posterunek Zamiejscowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Czechowicach Dziedzicach, w którym całodobowo stacjonuje zastęp ratowniczy PSP utworzono w roku 2004 celem poprawy zabezpieczenia operacyjnego północnej części powiatu bielskiego. 11 lutego 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Posterunku po zakończonej rozbudowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki wkładowi i zaangażowaniu władz samorządowych miasta i gminy Czechowice - Dziedzice. Rozbudowa pozwoliła na poprawę warunków socjalno bytowych dyżurujących całodobowo strażaków oraz umożliwiła funkcjonowanie w Posterunku dodatkowego (drugiego) samochodu ratowniczo - gaśniczego, który na stałe stacjonuje w Czechowicach od początku roku bieżącego. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 6 z 38

7 Ilość interwencji W 2013r. na terenie Powiatu Bielskiego i miasta Bielsko- Biała miało miejsce 2951 zdarzeń (w 2012 r. było 2774 zdarzeń nastąpił wzrost o 177 zdarzeń). Wśród zdarzeń w 2013 roku odnotowano: 675 pożarów (653 małych, 20 średnich, 1 duży. 1 bardzo duży), 2094 miejscowych zagrożeń (333 małych, 1752 lokalnych, 9 średnich) 182 alarmów fałszywych (8 złośliwych, 87 w dobrej wierze, 87 z instalacji wykrywczych). W okresie wieloletnim obserwuje się stałą tendencję wzrostową ilości zdarzeń, choć ilość pożarów w roku 2013 jest niższa od odnotowywanych w ostatnich latach. Na ilość miejscowych zagrożeń duży wpływ ma występowanie anomalii i gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy silnego wiatru, powodzie, intensywne opady atmosferyczne itp.). Rok 2013 nie obfitował w szczególnie dużą ilość tego typu zjawisk, choć nie bez znaczenia dla ilości odnotowanych interwencji miały skutki obfitych opadów deszczu czerwca szczególnie dotkliwych dla miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. Wzmożoną ilość interwencji podejmowano również w związku z likwidacją skutków silnego wiatru w mieście Bielsko Biała i całym powiecie bielskim w dniach grudnia. Ilość interwencji w latach Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy Fałszywe Razem Rok 1.2. Zdarzenia w mieście Bielsko-Biała W 2013r. na terenie miasta Bielsko - Biała miało miejsce 1411 zdarzeń (w 2012 r. odnotowano 1482 zdarzeń nastąpił spadek o 71 zdarzeń). Wśród zdarzeń w 2013 roku odnotowano: 344 pożarów (336 małych, 6 średnich, 1 duży, 1 bardzo duży), 927 miejscowych zagrożeń (209 małych, 712 lokalnych, 6 średnich), 140 alarmów fałszywych (6 złośliwych, 62 w dobrej wierze, 72 z instalacji wykrywczych). Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 7 z 38

8 Ilość interwencji Procentowy podział zdarzeń w mieście Bielsko-Biała w roku 2013 przedstawia poniższy rysunek: Miesięczny rozkład interwencji w mieście Bielsko-Biała w 2013 roku Miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy Fałszywe Ogółem zdarzeo Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 8 z 38

9 Razem Małe Średnie Duże Bardzo duże Razem Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne Razem Złośliwe W dobrej wierze Instalacje wykrywcze Porównanie ilości zdarzeń w 2013r. w stosunku do 2012r. Wielkość zdarzenia 2012 rok 2013 rok Przyrost / spadek Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń Zdarzenia występujące w mieście Bielsko-Biała w rozbiciu na wielkości i rodzaje w roku 2013 przedstawia poniższa tabela. Pożary wg wielkości Miejscowe zagrożenia wg wielkości Alarmy Fałszywe Gmina Ogółe m zdarz eń miasto Bielsko-Biała KM PSP Bielsko Biała Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 9 z 38

10 W akcjach (pożary, miejscowe zagrożenia) na terenie miasta Bielsko-Biała brało udział 2084 zastępów (9732 ratowników), w tym: 1444 zastępów JRG - 69,3 % ogólnej liczby zastępów 268 zastępów OSP włączonych do KSRG - 12,9 % ogólnej liczby zastępów 131 zastępów OSP nie włączonych do KSRG - 6,3 % ogólnej liczby zastępów 241 zastępów ZSP i ZSR - 11,6 % ogólnej liczby zastępów Podział liczby zdarzeń w Bielsku - Białej z uwzględnieniem udziału zastępów PSP przedstawia się następująco: Bez udziału PSP Ilość zdarzeń obsługiwanych przez zastępy PSP 1 zastęp 2 zastępy 3 zastępy 4 i więcej zastępów Razem zdarzeń m. Bielsko- Biała KM PSP Udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Na terenie działania KM PSP Bielsko- Biała znajduje się obecnie 51 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego jedna z nich OSP Czechowice ma dwie strażnice (Czechowice- Barlickiego i Czechowice- Lipowiec). Na terenie miasta Bielsko-Biała znajduje się 10 jednostek OSP. Do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego należy obecnie 28 jednostek OSP, z czego 5 jednostek z miasta Bielsko-Biała. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 10 z 38

11 Ilość wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych należących do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego przedstawia tabela : Lp. Miasto/Gmina Jednostka Pożar MZ AF Razem 1 Bielsko-Biała OSP KOMOROWICE ŚLĄSKIE Bielsko-Biała OSP LIPNIK Bielsko-Biała OSP STRACONKA Bielsko-Biała OSP HAŁCNÓW Bielsko-Biała OSP KOMOROWICE KRAKOWSKIE Poza krajowym systemem ratowniczo - gaśniczym są obecnie 23 jednostki OSP, z czego 5 z terenu miasta Bielsko-Biała. Ilość wyjazdów do zdarzeń tych jednostek przedstawia poniższa tabela: Lp. Miasto/Gmina Jednostka Pożar MZ AF Razem 1 Bielsko-Biała OSP KAMIENICA Bielsko-Biała OSP MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE Bielsko-Biała OSP LESZCZYNY Bielsko-Biała OSP STARE BIELSKO Bielsko-Biała OSP MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE Udział w akcjach ratowniczych Zakładowych Straży Pożarnych Lp. Gmina ZSP/ZSR/PSP/OSP Pożary MZ AF Razem 1 Czechowice- Dziedzice ZSP Lotos Czechowice S.A Bielsko- Biała ZSR Sirio sp. z o.o Bielsko- Biała Wojskowa Straż Pożarna Poszkodowani w akcjach Podczas 1411 akcji, które miały miejsce w 2013r. w mieście Bielsko-Biała, 8 osób poniosło śmierć, 108 osób doznało obrażeń ciała. Wśród osób, które poniosły śmierć podczas zdarzeń, 1 osoba zginęła w pożarze, 7 osób poniosło śmierć w miejscowych zagrożeniach. Wśród ofiar śmiertelnych nie odnotowano dzieci. Obrażeń ciała podczas pożarów doznało 17 osób, w tym 2 dzieci i 91 osób podczas miejscowych zagrożeń, w tym 13 dzieci Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzeń Pożary w mieście Bielsko-Biała: Najwięcej pożarów 43,6 % powstało w wyniku nieostrożności osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki (150 zdarzeń), 16,6 % - przyczyn nie ustalono (57 zdarzeń), 13,4 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe (46 zdarzeń), 6,1 % w wyniku wad środków transportu (21 zdarzeń), 4,1 % w wyniku wad urządzeń i instalacji elektrycznych (14 zdarzeń), 3,2 % w wyniku podpaleń umyślnych (11 zdarzeń), Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 11 z 38

12 Miejscowe Zagrożenia w mieście Bielsko-Biała: 29 % w wyniku innych przyczyn /głównie pomoc Policji i Pogotowiu Ratunkowemu w otwarciu mieszkania oraz zabezpieczenia imprez kulturalno-rozrywkowych/ (269 zdarzeń), 28,6 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji środków transportu oraz niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (265 zdarzeń), 19,3 % w wyniku silnych wiatrów (179 zdarzeń), 4,7 % w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych innych niż elektryczne (44 zdarzenia), 4,3 % w wyniku zdarzeń o charakterze terrorystycznym (fałszywe zgłoszenia o podłożonych ładunkach wybuchowych) (40 zdarzeń), 5,1 % przyczyn miejscowych zagrożeń nie ustalono (47 zdarzeń) Straty Straty ogółem w mieście Bielsko-Biała wynoszą 2234,7 tys. zł, uratowano mienie wartości ponad tys. zł. Straty w poszczególnych zdarzeniach Pożary: Ogółem straty wynoszą- 2136,8 tys. zł, Uratowane mienie tys. zł. Miejscowe Zagrożenia: Ogółem straty wynoszą- 97,9 tys. zł, 1.8. Odwody operacyjne W strukturach odwodowych Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej funkcjonuje kompania gaśnicza utworzona z jednostek OSP miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. Aktualnie w skład kompanii wchodzi łącznie 15 jednostek OSP w tym z miasta Bielsko-Biała 4 jednostki. Odwód ten jest włączony w skład Śląskiej Brygady Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. 23 maja 2013 roku w Porąbce Kozubniku odbyły się organizowane corocznie ćwiczenia doskonaląco szkoleniowe dla Kompanii Gaśniczej OSP nr 2 Śląskiej Brygady Odwodowej oraz pozostałych jednostek OSP z terenu powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała. Scenariusz przewidywał konieczność ugaszenia pożaru obejmującego opuszczone obiekty budowlane oraz przyległy teren leśny. Dodatkowym zadaniem dla strażaków była konieczność odnalezienia i udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia. Wspólnie z druhami OSP walczyli z żywiołem strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej. Pomimo trudnych warunków jakie panowały na miejscu: duże zadymienie, wąskie drogi, duża liczba poszkodowanych, 130 strażakom udało się opanować sytuację po blisko dwóch godzinach. Oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele służb współdziałających oraz administracji samorządowej: Starosta Bielski, wójt gminy Porąbka, przedstawiciele Nadleśnictwa Bielsko i Andrychów, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Starostwa Bielskiego i Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 12 z 38

13 1.10. Wybrane akcje ratowniczo- gaśnicze prowadzone w 2013r. 13 lutego 2013 roku - w wyniku pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej śmierć poniósł 69 letni mężczyzna. O silnym zadymieniu na klatce schodowej powiadomił straż pożarną jeden z lokatorów budynku wielorodzinnego w Bielsku-Białej. Gdy strażacy przybyli na miejsce akcji dym wydostawał się spod drzwi jednego z mieszkań. Strażacy niezwłocznie wyważyli drzwi do mieszkania i przystąpili do gaszenia pożaru. W trakcie przeszukiwania mieszkania znaleziono ciało 69-letniego mężczyzny, które leżało na palącym się łóżku. Denata przeniesiono do sąsiedniego pomieszczenia i przystąpiono do ugaszenia pożaru. Prawdopodobnie pożar powstał od zapalonej świeczki. 5 marca 2013 roku - późnym wieczorem bielscy strażacy zostali wezwani do nieszczęśliwego wypadku w jednym z budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Sarnim Stoku w Bielsku-Białej. Mężczyzna wraz ze swoim psem rasy Labrador chciał wejść do windy, niestety nieszczęśliwym trafem pies został na zewnątrz. Gdy winda ruszyła pies został pociągnięty smyczą trzymaną przez właściciela wewnątrz uruchomionej windy. W wyniku zaciśnięcia się obroży pies udusił się. 6 marca 2013 roku pożar piwnicy kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Bielsku-Białej. Gdy strażacy przybyli do zdarzenia zadymiona była cała klatka schodowa w obiekcie, przez co ewakuacja mieszkańców nie była możliwa do czasu pełnego oddymienia. Ponieważ na klatce nie było okien oddymienie wykonano przez otwarcie świetlików na poddaszu. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej patrol policji ewakuował przez okna rodzinę mieszkającą na parterze Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 13 z 38

14 kamienicy. Pożar został zlokalizowany w boksie piwnicznym, w którym spaleniu uległy przedmioty tam składowane. Sześciu poszkodowanych zostało przebadanych na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego - nie wymagali oni hospitalizacji. 5 czerwca 2013 roku pożar budynku wielorodzinnego w Bielsku Białej przy ul. Listopadowej. Po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojskowej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali pożar budynku, gdzie ogniem objęte było całe poddasze łącznie z dachem. Zadysponowano kolejne siły i środki. Podczas wstępnego rozpoznania uzyskano informację od lokatorów, którzy ewakuowali się z budynku przed dojazdem na miejsce strażaków, że w jednym z mieszkań może przebywać kobieta. Mimo ciężkich warunków podjęto próbę przeszukania pomieszczenia wskazanego przez mieszkańców. Nikogo jednak nie znaleziono, a kobieta w późniejszym czasie odnalazła się na zewnątrz. Równolegle z przeszukiwaniem obiektu prowadzono intensywne działania gaśnicze. Po ugaszeniu ognia przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych oraz przelewania pogorzeliska, które zostało jeszcze raz przeszukane. W uzgodnieniu z władzami miasta pogorzelcom zorganizowano lokale zastępcze w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja dachu wraz z poddaszem. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 22 zastępy Państwowej, Ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej (97 ratowników), a także służby współdziałające: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne oraz przedstawiciele władz samorządowych. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 14 z 38

15 24-26 czerwca 2013 roku - likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu. Początkowo na skutek obfitych opadów deszczu została zalana część miasta Czechowice- Dziedzice. Największe zalania miały miejsce w budynkach wzdłuż ulic Kolejowej i Kochanowskiego, a także lokalnie w budynkach zlokalizowanych w pobliżu ul. Kaniowskiej, Traugutta i Słowackiego. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na wypompowaniu wody z zalanych obszarów i obiektów. Dodatkowo strażacy udrażniali przepusty i zabezpieczali workami z piaskiem brzegi potoku Młynówka w okolicy ul. Jasnej oraz cieku wodnego w okolicach ul. Wodnej i Zielonej. W przepompowni ścieków Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Jasnej strażacy zabezpieczyli workami z piaskiem zbiornik przepompowni oraz odpompowali nagromadzoną tam wodę. Do godzin popołudniowych dnia 24 czerwca strażacy odnotowali około 50 interwencji na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Kolejna ogromna nawałnica przeszła tego samego dnia w godzinach wieczornych. W godzinach wieczornych rozległy się syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Na miejsce zdarzeń zadysponowano w sumie 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym zestawy pompowe z Raciborza i Zawiercia, oraz 32 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Najgorsza sytuacja była w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice, gminie Bestwina i Wilamowice. W Czechowicach-Dziedzicach strażacy walczyli ze skutkami opadów m.in. na dworcu kolejowym, gdzie woda zalała torowisko. Na trasie Bielsko-Biała - Pszczyna zastosowano autobusową komunikację zastępczą, a ruch pociągów udało się przywrócić we wtorek około południa. Pompowano wodę także z dużych rozlewisk powstałych w okolicach ul. Górniczej i Węglowej. Prowadzono działania w obronie terenu kopalni Silesia, a także kontynuowano obronę oczyszczalni ścieków i przepompowni oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Łukasiewicza. Zalaniu uległy również pomieszczenia pływalni miejskiej, gdzie zagrożone były zbiorniki ze środkami chemicznymi do zmiany ph wody. Oprócz pompowania wody strażacy dokonywali pomiarów atmosfery na obecność chloru. Zagrożenia nie stwierdzono. Działania polegające na zabezpieczaniu domostw workami z piaskiem oraz pompowania wody prowadzono także w kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych na terenie Czechowic-Dziedzic, Zabrzega i Ligoty. Działania związane z usuwaniem skutków opadów atmosferycznych prowadziły także wszystkie zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bestwina. Strażacy udrażniali przepusty, zabezpieczali workami z piaskiem budynki mieszkalne oraz przepompowywali wodę. Najgorsza sytuacja była przy ul. Dankowickiej w Kaniowie, gdzie podtopieniu uległy niemal wszystkie budynki wzdłuż drogi. Podobne działania prowadziły także zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wilamowice. W Pisarzowicach m.in. prowadzono pompowanie wody z pomieszczeń szkoły. Najwięcej zdarzeń związanych z usuwaniem skutków nawałnic odnotowano tam w miejscowościach Stara Wieś i Dankowice. Sytuacja uległa stabilizacji dopiero we wczesnych godzinach rannych 26 czerwca, kiedy większość zastępów powróciła do strażnic. Pojedyncze, lokalne akcje związane z usuwaniem skutków opadów deszczu (pompowania wody) w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice, gminie Bestwina i Wilamowice odnotowywano jeszcze przez kilka kolejnych dni. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 15 z 38

16 20 lipca 2013 roku - szczęśliwie zakończyła się akcja bielskich strażaków i policjantów, którzy w wieczorem tego dnia otrzymali zgłoszenie o dziecku chodzącym po parapecie III-go piętra jednego z budynków wielorodzinnych w centrum miasta Bielsko-Biała. Dwuletnia dziewczynka była pozostawiona bez opieki. Funkcjonariusze policji podjęli próbę otwarcia drzwi do mieszkania, a straży przystąpili do rozkładania drabiny mechanicznej oraz skokochronu na wypadek, gdyby dziecko spadło. Na szczęście udało się otworzyć drzwi do mieszkania i bezpiecznie zdjąć dziecko z okna. W mieszkaniu zastano opiekuna, który zasnął oraz ośmiomiesięczne dziecko leżące w wózku. 5 sierpnia Osiem jednostek straży pożarnej zostało wezwanych do pożaru na terenie jednej z firm mieszczącej się przy ulicy Komorowickiej w Bielsku-Białej, zajmującej się produkcją chodników i dywaników. Przed przybyciem Straży Pożarnej ewakuowano dziewięciu pracowników hali produkcyjnej. Paliła się maszyna - podajnik do wytwarzania podkładów pod dywany. Strażacy ugasili ogień pianą gaśniczą, podając ją do wnętrza maszyny i kontenera, a także na tlące się materiały do wytwarzania dywanów. Straty oszacowano wstępnie na kwotę 400 tys. złotych i wynikają one ze zniszczenia maszyny - podajnika do wytwarzania podkładów pod dywany, spaleniu uległa również instalacja elektryczna w tej części hali, ponadto uszkodzone zostały dwa okna. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. 30 października 2013 pożar zakładu produkcyjnego przy ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej. Tuż po godz dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej przyjął zgłoszenie o pożarze zakładu produkującego laminaty w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego. W momencie dojazdu pierwszych zastępów stwierdzono bardzo silne zadymienie uniemożliwiające bezpośredni dojazd do palącego się obiektu. Cała hala produkcyjna była objęta pożarem, a ogień obejmował już dach budynku pokryty papą. Wszyscy pracownicy wyszli z budynku o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej, jednak w późniejszej fazie akcji gaśniczej jedenastu osobom została udzielona pomoc przez przybyłe na miejsce Zespoły Ratownictwa Medycznego, ze względu na podtrucie gazami pożarowymi. Sześć z tych osób zostało zabranych do szpitala na obserwację. Ze względu na niewystarczające siły zadysponowano kolejne samochody gaśnicze ciężkie z terenu miasta Bielsko-Biała, gminy Jasienica oraz, za pośrednictwem Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, pluton samochodów gaśniczych ciężkich z Pszczyny, Żor i Tychów. W trakcie prowadzonych działań z pomieszczeń usunięto na zewnątrz trzy dwustulitrowe oraz dwadzieścia pięćdziesięcio kilogramowych beczek z substancjami do produkcji laminatów. Mimo intensywnych działań gaśniczych doszło do częściowego zawalenia się dachu budynku. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych i dogaszania pojedynczych zarzewi ognia. W związku z tym, że hala produkcyjna stanowiła jedno z wielu pomieszczeń w kompleksie budynków połączonych ze sobą, duże zadymienie panowało także w sąsiednich lokalach, które następnie oddymiono. W akcji gaśniczej, która zakończyła się w godzinach popołudniowych wzięło udział 16 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 10 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie około 100 strażaków, oraz przedstawiciele służb ratowniczych współdziałających: Policji, Straży Miejskiej, Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 16 z 38

17 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, a także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielsko-Biała. 14 listopada Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący w budynku Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej został zadysponowany do osoby potrzebującej pomocy. Niestety nie dojechał na miejsce, gdyż na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Stojałowskiego doszło do zderzenia karetki i samochodu osobowego. Ambulans z 4- osobową załogą przewrócił się na bok. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na miejsce akcji ratunkowej zostały zadysponowane 4 zastępy straży pożarnej, w tym samochód ciężki ratownictwa drogowego. Po dojeździe do zdarzenia na miejscu obecny był już Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku ratownikom karetki pogotowia. Zostali oni następnie przewiezieni do szpitala celem przeprowadzenia szczegółowych badań. Kierowca drugiego auta nie odniósł obrażeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, postawieniu przewróconej karetki na koła oraz neutralizacji plamy rozlanych płynów eksploatacyjnych grudnia 2013 likwidacja skutków silnych porywów wiatru W Wigilię wieczorem nad Podbeskidzie nadciągnęły silne wiatry pozostawiając po sobie dość duże zniszczenia. Najwięcej zdarzeń związanych było z usuwaniem z dróg i chodników połamanych drzew, w kilku przypadkach działania polegały na likwidacji skutków uszkodzeń dachów obiektów budowlanych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bielsku-Białej, gminie Jasienica oraz Jaworze. Najsilniej jednak wiało w porze wieczornej dnia 25 grudnia, kiedy prędkość wiatru w mieście Bielsko-Biała w porywach osiągała ok. 100 km/h. Wiatr osłabł dopiero około północy, natomiast jeszcze w drugi dzień świąt strażacy usuwali jego skutki. Tak jak dnia poprzedniego większość zdarzeń polegała na usuwaniu z dróg i chodników połamanych drzew. Przybyło także interwencji wymagających zabezpieczenia budynków po uszkodzeniach dachów. W Bielsku - Białej silny wiatr zerwał ok. 150m 2 dachu nowo-budowanego budynku przy ul. Oświęcimskiej, który spadając uszkodził bramę, ogrodzenie oraz roślinność na sąsiedniej posesji. Dochodziło również do zerwania napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.. W powiecie bielskim tego dnia odnotowano ponad 40 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania również w Szczyrku, Kozach, a także w gminach Porąbka, Czechowice Dziedzice i Wilkowice. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 17 z 38

18 W godzinach nocnych 25 grudnia, kiedy prędkość wiatru była najwyższa, do pomocy bielskim strażakom został zadysponowany pluton samochodów gaśniczych z województwa śląskiego w składzie trzech samochodów gaśniczych średnich z Komend Miejskich PSP z Katowic i Tychów oraz Komendy Powiatowej PSP z Pszczyny. W okresie świątecznym odnotowano łącznie ponad 150 zdarzeń związanych z likwidacją skutków silnego wiatru w mieście Bielsko Biała i Powiecie Bielskim. 2. Szkolenie i doskonalenie Strażaków PSP oraz członków OSP W 2013 r. zostało przeszkolonych : 5 strażaków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe strażaka PSP, 6 strażaków, którzy ukończyli szkolenie uzupełniające strażaka ochrony ppoż., 52 strażaków, którzy ukończyli egzamin szkolenia medycznego, 1 strażak, ukończył Centralną Szkołę Aspirantów PSP w Częstochowie i uzyskał stopień młodszego aspiranta, 3 strażaków, ukończyło II stopień Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł mgr pożarnictwa, 1 strażak, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Ośrodku Szkolenia OSP zlokalizowanym w obiekcie JRG nr 2 zostały przeprowadzone następujące kursy OSP: 5 kursów strażaków ratowników OSP realizowanych jednoetapowo, które ukończyło 113 strażaków- ochotników, z czego 68 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, w ramach tego szkolenia 2 strażaków ukończyło szkolenie strażaków ratowników cz. 1 (po ukończeniu szkolenia strażaków ratowników cz. 1 ratownicy nie mają uprawnień do pracy w aparatach powietrznych) z czego 2 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 4 kursy ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które ukończyło 131 strażaków- ochotników, z czego 89 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 1 kurs dowódców OSP, który ukończyło 24 strażaków- ochotników, z czego 13 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 2 kursy kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, który ukończyło 62 strażakówochotników, z czego 42 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 2 kursy przygotowujące do pracy w aparatach oddechowych dla członków OSP woj. śląskiego, który ukończyło 16 strażaków- ochotników, z czego 12 to strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 18 z 38

19 Zestawienie szkoleń i kursów dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzonych w 2013 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. Rodzaj kursu Data Organizator strażaków ratowników 1 OSP realizowany jednoetapowo 2 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 3 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 4 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 5 strażaków ratowników OSP realizowany jednoetapowo 6 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 7 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 8 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 9 ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 10 Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych 11 Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Jasienicy KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Czechowicach- Dziedzicach KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Porąbce KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilkowicach KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Bestwinie Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilamowicach Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej KM PSP w Bielsku-Białej/ ZG ZOSP RP w Wilkowicach Ilość przeszkolonych druhów Uwagi Dodatkowo 1 osoba ukończyła cz. I Dodatkowo 1 osoba ukończyła cz. I 12 Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP w Bielsku-Białej Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych W roku 2013 odbyło się 11 gminnych zawodów sportowo pożarniczych. Zawody zostały rozegrane w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza wg regulaminu z 2011 roku dla drużyn grupy C kobiet i grupy A mężczyzn oraz regulaminu CTIF dla MDP. W zawodach gminnych wzięło udział ogółem 61 drużyn seniorów, z czego 9 kobiecych oraz 41 drużyn MDP. Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 19 z 38

20 W dniu 28 września 2013 roku na stadionie sportowym w Rudzicy odbyły się Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP powiatu bielskiego i miasta Bielska Białej wg regulaminu z 2011 r.. W zawodach wzięło udział: - 19 drużyn mężczyzn gr. A, - 8 drużyn kobiet gr. C. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 1. Mężczyźni Grupa A: Wyniki konkurencji Wynik Lp. Jednostka Gmina Miejsce ćw. końcowy sztafeta bojowe 1 Wilkowice II Wilkowice 39,6 60,8 100,4 1 2 Hecznarowice Wilamowice Komorowice Śląskie Bielsko-Biała 44,6 61,1 105,7 3 4 Kobiernice Porąbka 48,6 60,9 109,5 4 5 Kamienica Bielsko-Biała 48,3 63,3 111,6 5 6 Wilkowice I Wilkowice 50,7 64, Świętoszówka Jasienica 51 65,8 116,8 7 8 Bestwinka Bestwina 54,7 62,5 117,2 8 9 Straconka Bielsko-Biała 53,6 66,2 119, Rybarzowice Buczkowice 55,6 65,7 121, Czechowice Czechowice-Dziedzice 54,2 67,2 121, Ligota Czechowice-Dziedzice Buczkowice Buczkowice 53,3 73,1 126, Pisarzowice Wilamowice 64,2 64,1 128, Czaniec Porąbka 56,3 76, Janowice Bestwina 55,6 78, Międzyrzecze Górne Jasienica 67,1 68,8 135, Kozy Kozy 64,6 74,3 139, Jaworze Jaworze 62,4 83,3 145,7 19 Id: B43BA19B-FFE7-4B43-B035-E7317B0DBD07. Projekt Strona 20 z 38

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2012

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo