W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać"

Transkrypt

1 W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać należność za przewóz tylko od jednego pasażera c) pobrać należność za przewóz od każdego pasażera Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu: a) bagaż podręczny b) psa lub inne małe zwierzę domowe bez zgody kierowcy c) bagaż wystający poza obrys pojazdu O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka: a) sąd pracy b) pracodawca c) inspektor BHP Do wniosku o udzielenie licencji na transport drogowy taksówką należy dołączyć: a) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych b) dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego c) odpis z ewidencji działalności gospodarczej Licencji na transport drogowy taksówką udziela się na czas oznaczony: a) nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 50 lat b) nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 40 lat c) nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat W licencji określa się w szczególności: d) markę pojazdu e) nr silnika f) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres Widząc ten znak umieszczony przed skrzyżowaniem, kierujący pojazdem: a) może zawrócić na skrzyżowaniu b) nie może zawrócić na skrzyżowaniu c) nie może skręcić w lewo przed skrzyżowaniem, np. do bramy posesji lub podobnego obiektu Którego z niżej wymienionych uprawnień nie posiada pracownik zarządu dróg? a) kontrola pojazdów, które zanieczyszczają lub zaśmiecają drogę b) kontrola dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu c) kontrola tachografu i czasu pracy kierowcy Kierowca taksówki pobiera od pasażera opłatę za: a) przebytą drogę b) czas wynajęcia taksówki i przebytą drogę c) czas wynajęcia taksówki Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej

2 Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie: a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego b) 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku c) 30 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego W 2011r. zwalnia się od podatku VAT podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego świadczenie usług taksówek osobowych, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym kwoty : a) zł b) zł c) zł Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie: a) 1 miesiąca od dnia wykonania usługi b) 2 miesięcy od dnia wykonania usługi c) 3 miesięcy od dnia wykonania usługi Ulica Szuwary łączy się z: a) ul. Łąkową b) ul. Dolną c)ul.grodzakamienna Ulica Turystyczna jest przedłużeniem: a) ul. Wiosłowej b) ul. Krańcowej c) ul. Mieczysława Boguckiego Ulica Samuela Lindego łączy się z: a) ul. Jana Kasprowicza b) ul. Klonową c) ul. Oskara Kolberga Ulica Jana Dziewanowskiego jest przedłużeniem: a) ul. Mariana Seredyńskiego b) ul. Św. Barbary c) ul. Na Stępce Ulica Urocza łączy się z: a) ul. Grabową b) ul. Junacką c) ul. Przyjemną Ulica Parysa łączy się z: a) ul. Akteona b) ul. Bliźniąt c) ul. Nową Ulica Bratki jest równoległa do: a) ul. Modrej b) ul. Zawodników c) ul. Elbląskiej Ulica Gabriela Narutowicza jest równoległa do: a) ul. Brackiej b) ul. Aleksandra Puszkina c) Al. Grunwaldzkiej Ulica Róży Ostrowskiej łączy się z:

3 a) ul. Partyzantów b) ul. Zabytkową c) ul. Współczesną Ulica Otwarta łączy się z: a) ul. Piotra Czajkowskiego b) ul. Franciszka Liszta c) ul. Niccola Paganiniego Ulica Garbary łączy się z: a) ul. Ogarną b) ul. Piwną c) ul. Wojciecha Bogusławskiego Ulica Granitowa łączy się z: a) ul. Podmiejską b) ul. Małomiejską c) ul. Ptasią Ulica Jeziorowa łączy się z: a) ul. Leszczynową b) ul. Leszczyńskich c) ul. Źródlaną Ulica Remusa łączy się z: a) ul. Trawki b) ul. Mazowiecką c) ul. Kraśnięta Ulica Gradowa łączy się z: a) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego b) ul. Wronią c) ul. Jarową Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Straganiarska łączy się z: a) ul. Szeroką b) ul. Słomianą c) ul. Kozią Ulica Jarowa łączy się z: a) ul. Jana Brożka b) ul. Blaise'a Pascala c) ul. Krętą Ulica Zgody I łączy się z: a) ul. Ks. Jana Majdera b) ul. Kmiecą c) ul. Oskara Kolberga Ulica Gotycka jest przedłużeniem:

4 a) ul. Zabytkowej b) ul. Partyzantów c) ul. Rodzinnej Ulica Władysława Świechockiego łączy się z: a) ul. Mikołaja Działyńskiego b) ul. Uranową c) ul. Krzemową Hotel HANZA znajduje się przy: a) ul. Świętojańskiej b) ul. Tokarskiej c) ul. Bosmańskiej Komisja Krajowa Solidarność znajduje się przy: a) ul. Podwale Grodzkie b) ul. Wały Piastowskie c) ul. Wały Jagiellońskie Łaźnia znajduje się przy: a) ul. Łąkowej b) ul. Śluzy c) ul. Toruńskiej Centralne Muzeum Morskie znajduje się przy: a) ul. Szerokiej b) ul. Ołowianka c) ul. Mydlarskiej Hotel Szydłowski znajduje się przy: a) ul. Partyzantów b) ul. Romana Dmowskiego c) Al. Grunwaldzkiej Taksówką nie wolno przewozić: a) materiałów trujących b) nart z kijkami c) telewizorów Kierowcy w czasie przewozu pasażera zabrania się: a) słuchania muzyki b) spożywania pokarmów c) rozmowy z pasażerem Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje: a) Państwowa Inspekcja Sanitarna b) Państwowa Inspekcja Pracy c) inne państwowe organy nadzoru i kontroli Licencja na transport drogowy taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący: a) gminę b) powiat c) województwo

5 Kontrolę przedsiębiorcy wszczyna się nie wcześniej niż po upływie: a) 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli b) 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli c) 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli W toku kontroli inspektor Transportu Drogowego ma prawo: a) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność b) wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dowolnych dniach i godzinach c) legitymować każdą osobę znajdującą się w pomieszczeniach gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, bez podania przyczyny Znak ten: a) zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem b) pozwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów c) nie może być ustawiony przed torowiskiem pojazdów szynowych poza skrzyżowaniem dróg Taksówkę osobową obowiązkowo wyposaża się w: a) w dwie gaśnice, jedna blisko kierowcy a druga wewnątrz pojazdu b) apteczkę doraźnej pomocy c) podręczny zestaw do naprawy pojazdu W taksówce osobowej wyposażonej w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się: a) tylko w foteliku ochronnym b) bez konieczności umieszczenia dziecka w foteliku lub w innym urządzeniu do przewożenia dzieci c) tylko na kolanach osoby pełnoletniej Czy zespół taksometr - kasa rejestrująca może być zespolony w jednej obudowie? a) musi być zespolony b) nie może być zespolony c) może być zespolony lub połączony osobno Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej Podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym ma prawo odliczyć od dochodu: a) straty z lat ubiegłych i składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe

6 b) tylko składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe c) nie ma prawa do żadnych odliczeń Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych : a) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu b) nie może wybrać opodatkowania tych usług w formie ryczałtu c) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, ale tylko w pierwszych 3 miesiącach ich świadczenia Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego: a) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym b) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym c) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym Ulica Rosiczki łączy się z: a) ul. Karkonoską b) ul. Pienińską c) ul. Bieszczadzką Ulica Hokejowa łączy się z: a) ul. Wielopole b) ul. Wilanowską c) ul. Wielkopolską Ulica Kolejowa jest równoległa do: a) Al. Grunwaldzkiej b) Al. Zwycięstwa c) ul. Wiktora Gomulickiego Ulica Łowicka jest przedłużeniem: a) ul. Kępnej b) ul. Sokolej c) ul. Jodłowej Ulica Radiowa łączy się z: a) ul. Zenitową b) ul. Azymutalną c) ul. Telewizyjną Ulica Skrajna łączy się z: a) ul. Jacka Soplicy b) ul. Szarą c) ul. Szeroką Ulica Bukowa łączy się z: a) ul. Topolową b) ul. Brzozową c) ul. Biwakową Ulica Myśliborska łączy się z: a) ul. Myśliwską b) ul. Gnieźnieńską c) ul. Grodzieńską Ulica Górecka łączy się z: a) ul. Steczką

7 b) ul. Ks. Mariana Góreckiego c) ul. Górką Ulica Zagroble łączy się z: a) ul. Poznańską b) ul. Płońską c) ul. Płocką Ulica Ludwika Pasteura łączy się z: a) ul. Morenową b) ul. Grodzieńską c) ul. Wileńską Ulice Płowce łączy się z: a) ul. Powstańców Warszawskich b) ul. Jana Kozietulskiego c) ul. Wrocławską Ulica Braci Majewskich łączy się z: a) ul. Powstańców Wielkopolskich b) ul. Opolską c) ul. Dworską Ulica Kaliska łączy się z: a) ul. Płocką b) ul. Warszawską c) ul. Tarnowską Ulica prof. Kazimierza Kopeckiego łączy się z: a) ul. Wincentego Witosa b) ul. Władysława Cieszyńskiego c) ul. Prof. Romana Lipowicza Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Aleksandra Gryglewskiego łączy się z: a) ul. Antoniego Abrahama b) ul. Biskupią c) ul. Dzwonki Ulica Podchorążych łączy się z: a) ul. Mjr Mieczysława Słabego b) ul. Kadetów c) ul. Złota Karczma Ulica Filomatów jest przedłużeniem: a) ul. Wojskiego b) ul. Telimeny c) ul. Świtezianki Ulica Kryniczna łączy się z: a) ul. Kołobrzeską b) ul. Fromborską c) ul. Bajki

8 Ulica Stanisława Konarskiego łączy się z: a) Al.Zwycięstwa b) ul. Grzegorza Piramowicza c) ul. Balladyny Komenda Miejska Policji znajduję się przy: a) ul. Nowe Ogrody b) ul. Okopowej c) ul. Platynowej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego znajduje się przy: a) ul. Okopowej b) ul. Nowe Ogrody c) ul. Wały Jagiellońskie Muzeum Sportu znajduje się przy: a) ul. Podmurze b) ul. Szerokiej c) ul. Podwale Staromiejskie Zielona Brama jest na końcu: a) ul. Długiej b) ul. Długi Targ c) ul. Wojciecha Bogusławskiego Hotel Hilton znajduje się przy: a) ul. Targ Rakowy b) ul. Targ Rybny c) ul. Garncarskiej W oczekiwaniu na pasażera kierowca taksówki powinien znajdować się w: a) taksówce b) bezpośredniej bliskości pojazdu c) kawiarni Informacja o opłatach powinna mieć wymiar: a) 17 x 10 cm b) 18 x 10 cm c) 20 x 10 cm Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje: a) Państwowa Inspekcja Pracy b) Państwowa Inspekcja Sanitarna c) inne państwowe organy nadzoru i kontroli Egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez: a) starostę b) prezydenta c) wojewodę Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat są przeprowadzane: a) co 5 lat b) co 3 lata c) corocznie

9 Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia są przeprowadzane: a) corocznie b) co 30 miesięcy c) co 2 lata Widząc ten znak kierujący powinien: a) zatrzymać pojazd w razie potrzeby, jeżeli zbliża się pociąg b) bezwzględnie zatrzymać się, oraz ruszyć po otrzymaniu zgody dróżnika lub sygnału zezwalającego na ruch c) po zatrzymaniu pojazdu i upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg ruszyć, nie czekając na zgodę lub sygnał Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, która korzysta z taksówki umożliwia kierującemu taksówką nie stosowanie się do znaków: a) zakazu zatrzymywania się /B-36/ b) zakazu ruchu w obu kierunkach /B-1/ c) zakazu wjazdu /B-2/ Pojazd samochodowy używany jako taksówka nie musi być wyposażony w: a) w trójkąt do ustawiania na drodze, przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu b) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy oraz w drogomierz c) w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach Czy zespół taksometr-kasa rejestrująca może być zespolony w jednej obudowie? a) musi być zespolony b) nie może być zespolony c) może być zespolony lub połączony osobno Pracownicy Urzędu Miar mają prawo skontrolować ważność świadectwa legalizacji taksometru na postoju: a) tylko w asyście Policji b) bez asysty służb mundurowych w zespole złożonym z co najmniej dwóch kontrolerów c) tylko w asyście Straży Miejskiej Podatnicy, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (opodatkowanie dochodów wg skali podatkowej) zobowiązani są prowadzić: a) ewidencję przychodów b) nie mają obowiązku prowadzić żadnych ewidencji podatkowych c) podatkową księgę przychodów i rozchodów Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących m.in. w przypadku: a) braku zgłoszenia kasy do przeglądu w wyznaczonym terminie b) nie wydania paragonu fiskalnego c) nie prowadzenia ewidencji

10 Podatnik VAT świadczący usługi taksówek osobowych : a) może być opodatkowany wyłącznie na zasadach ogólnych wg stawki 8% b) może być opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu wg stawki 4% c) może wybrać formę opodatkowania, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu Ulica Jana Dekerta łączy się z: a) ul. Jana Długosza b) ul. Stanisława Staszica c) ul. Jesionową Ulica Dylinki łączy się z: a) ul. Sukienniczą b) ul. Słodowników c) ul. Szeroką Ulica Ukośna łączy się z: a) ul. Zamiejską b) ul. Podmiejską c) ul. Zawiejską Ulica Wolności łączy się z: a) ul. Krótką b) ul. Długą c) ul. Bliską Ulica Nowy Świat łączy się z: a) ul. Barniewicką b) ul. Odyseusza c) ul. Własna Strzecha Ulica Ogrodowa łączy się z: a) ul. Partyzantów b) ul. Potokową c) ul. Juliusza Słowackiego Ulica Kolonia Żeńcy łączy się z: a) ul. Kolonia Uroda b) ul. Kolonia Mysia c) ul. Kolonia Przyszłość Ulica Sielska łączy się z: a) ul. Sochaczewską b) ul. Sandomierską c) ul. Starowiejską Ulica Rabatki łączy się z: a) ul. Piwonii b) ul. Bratki c) ul. Parterową Ulica Minerwy łączy się z: a) ul. Posejdona b) ul. Prometeusza c) ul. Pegaza Ulica Pogodna łączy się z:

11 a) ul. Miłosną b) ul. Miłą c) ul. Radosną Ulica Gwiaździsta łączy się z: a) ul. Zawiślańską b) ul. Wiślną c) ul. Nadwiślańską Ulica Św. Trójcy łączy się z: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Rzeźnicką c) ul. Podwale Przedmiejskie Ulica Pończoszników łączy się z: a) ul. Chlebnicką b) ul. Piwną c) ul. Grząską Ulica Gradowa łączy się z: a) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego b) ul. Wronią c) ul. Jarową Ulica Grobla III łączy się z: a) ul. Świętojańską b) ul. Kurkową c) ul. Skrajną Ulica Dziana łączy się z: a) ul. Chlebnicką b) ul. Stefana Okrzei c) ul. Mikołaja Reja Ulica Kielecka łączy ulice: a) Warszawską z Łódzką b) Płocką z Kaliską c) Ciechanowską z Ostrołęcką Ulica Kminkowa łączy się z: a) ul. Jasieńską b) ul. Kalinową c) ul. Niezapominajek Ulica Ziemowita łączy się z: a) ul. Subisława b) ul. Władysława Żeleńskiego c) ul. Michała Glinki Ulica Tamka łączy się z: a) ul. Hożą b) ul. Zimną c) ul. Wilhelma Stryjewskiego Sąd dla Nieletnich znajduje się przy: a) ul. Piekarniczej b) ul. Nowe Ogrody

12 c) ul. Kołobrzeskiej Baszta Jacek znajduje się przy: a) ul. Pańskiej b) ul. Targ Rybny c) ul. Żabi Kruk Trzeci Urząd Skarbowy znajduje się przy: a) ul. Żaglowej b) ul. Chłopskiej c) ul. Piwnej Wojewódzki Urząd Pracy znajduje się przy: a) ul. Okopowej b) ul. Piekarniczej c) ul. Gnilnej Hotel Gdańsk znajduje się przy: a) ul. Szafarnia b) ul. Na Stępce c) ul. Szopy Po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce kierowca obowiązany jest: a) powitać pasażera b) okazać posiadaną licencję c) włączyć taksometr W taksówce na widocznym dla pasażera miejscu powinien być umieszczony: a) zegar wskazujący aktualną godzinę b) plan miejscowości c) informacja o możliwości składania przez pasażera skarg dotyczących wykonywanego przewozu do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się: a) co najwyżej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie b) co najmniej raz w miesiącu, w dowolnie ustalonym terminie c) co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie Badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat są przeprowadzane: a) co 2 lata b) co 36 miesięcy c) co 5 lat Postępowanie kontrolne przeprowadza się na podstawie: a) wydanej w tej sprawie decyzji określającej zakres kontroli oraz osoby upoważnione do jej przeprowadzenia b) po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli c) wezwania Inspektor Transportu Drogowego może wykonywać czynności kontrolne bez umundurowania posługując się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym : a) podczas kontroli w przedsiębiorstwie, pod warunkiem że przybędzie tam pojazdem oznakowanym pojazdem służbowym b) podczas kontroli transportu drogowego taksówką, o ile nie wymaga to zatrzymywania pojazdów na drodze poza postojem

13 c) podczas każdej kontroli, pod warunkiem że odbędzie się ona w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego Widząc ten sygnał kierujący pojazdem może: a) wjechać za sygnalizator, niezależnie od dalszego kierunku jazdy b) wjechać za sygnalizator jedynie, jeżeli skręca w prawo i nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom c) wjechać za sygnalizator bez uprzedniego zatrzymania, nawet jeżeli zamierza skręcić w prawo Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dotyczy: a) kierującego taksówką osobową, jeżeli nie przewozi pasażerów b) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażerów c) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów Okresowe badanie techniczne pojazdu używanego jako taksówki przeprowadza się: a) przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji b) przed upływem 2 lat od dnia pierwszej rejestracji c) corocznie Czy taksometr do prawidłowego naliczania należności musi mieć włączony zespół dopłat? a) w każdej sytuacji b) nie musi c) tylko przy przewozie bagażu Podczas kontroli taksometru na postoju kierowca taksówki powinien okazać: a) oryginał świadectwa legalizacji ponownej taksometru b) kserokopię oryginału świadectwa legalizacji ponownej taksometru c) oryginał świadectwa legalizacji pierwotnej taksometru wystawionego przez producenta Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej : a) deklarują sami podatnicy w deklaracjach miesięcznych b) ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji c) określają podatnicy w zeznaniu podatkowym Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego świadczenie usług taksówek osobowych : a) jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług z chwilą utraty zwolnienia od podatku lub z chwilą rezygnacji z tego zwolnienia b) jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług c) nie jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnegp w podatku od towarów i usług Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu nie mogą korzystać ze zwolnień podatnicy: a) świadczący usługi przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, b) świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami c) świadczących usługi przewozów pasażerskich, za które pobierane są ceny urzędowe Ulica Bosmańska łączy się z: a) ul. Mariacką

14 b) ul. Św. Ducha c) ul. Przędzalniczą Ulica gen. Józefa Bema jest przedłużeniem: a) ul. Gen. Antoniego Giełguda b) ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego c) ul. Jana Chryzostoma Paska Ulica Solec łączy się z: a) ul. Opacką b) ul. Oliwską c) ul. Orłowską Ulica Mylna łączy się z: a) ul. Wyzwolenia b) ul. Walecznych c) ul. Wolności Ulica Szklary łączy się z: a) ul. Słodowników b) ul. Szewską c) ul. Szeroką Ulica Grodzka jest przedłużeniem: a) ul. Podwale Grodzkie b) ul. Podwale Przedmiejskie c) ul. Podwale Staromiejskie Ulica Majowa łączy się z: a) ul. Letnią b) ul. Zimną c) ul. Chłodną Ulica Żarnowiecka łączy się z: a) ul. Ostrzycką b) ul. Osiedlową c) ul. Osiedle Ulica Bereniki łączy się z: a) ul. Syriusza b) ul. Kasjopei c) ul. Diany Ulica Fultona łączy się z: a) ul. Piecewską b) ul. Migowską c) ul. Morenową Ulica Ludwika Beethovena łączy się z: a) ul. Grażyny Bacewicz b) ul. Jana Sebastiana Bacha c) ul. Ryszarda Wagnera Ulica Daliowa łączy się z: a) ul. Al. Gen. Józefa Hallera b) ul. Kolonia Żeńcy

15 c) ul. Zosi Ulica Bartnicza łączy się z: a) ul. Starogardzką b) ul. Przemyską c) ul. Kaliską Ulica Bielańska łączy się z: a) ul. Podbielańską b) ul. Skarpową c) ul. Dąbrówki Ulica Krasnoludków łączy się z: a) ul. Józefa Pankiewicza b) ul. Dr Władysława Paneckiego c) ul. Jasia i Małgosi Ulica Jana Dekerta łączy się z: a) ul. Stanisława Małachowskiego b) ul. Partyzantów c) ul. Jesionową Ulica Jesienna łączy się z: a) ul. Wiosenną b) ul. Lipcową c) ul. Budowlanych Ulica Wronki łączy się z: a) ul. Ludwika Rydygiera b) ul. Zielonogórską c) ul. Lubuską Ulica Zwierzyniecka łączy się z: a) ul. Łowców b) ul. Szynszylową c) ul. Kuszników Ulica Rybackie Pobrzeże jest przedłużeniem: a) ul. Warzywniczej b) ul. Długie Pobrzeże c) ul. Powroźniczej Ulica Rybołowców łączy się z: a) ul. Na Zaspę b) ul. Bliską c) ul. Wilków Morskich MARINA'' znajduje się przy: a) ul. Szuwary b) ul. Stokłosy c) ul. Szafarnia HOSTEL znajduje się przy: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Podwale Staromiejskie c) ul. Podwale Grodzkie Miejski Teatr Miniatura znajduję się przy:

16 a) ul. Gen. Józefa Fiszera b) Al. Grunwaldzkiej c) ul. Brzozowej Muzeum Archeologiczne znajduje się przy: a) ul. Mariackiej b) ul. Tobiasza c) ul. Szerokiej Jacht Klub Stoczni Gdańskiej znajduje się przy: a) ul. Przełom b) ul. Wilhelma Stryjewskiego c) ul. Wydmy Wzory dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdańska określa: a) Prezydent Miasta Gdańska b) Rada Miasta Gdańska c) Sejmik Województwa Pomorskiego Dodatkowe oznakowanie taksówki z numerem bocznym powinno być umieszczone: a) tylko na szybach tylnych drzwi b) wewnątrz pojazdu c) na szybach tylnych drzwi i wewnątrz pojazdu Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny 3 miesięczny wynosi: a) 3 dni robocze b) 1 tydzień c) 2 tygodnie Organ udzielający licencji jest uprawniony do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów co najmniej raz na: a) 10 lat b) 5 lat c) 3 lat Badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia są przeprowadzane: a) co 30 miesięcy b) co 24 miesiące c) corocznie W odniesieniu do gminnego przewozu osób i bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa: a) prezydent miasta b) wojewoda c) rada gminy Znak ten umieszczony w obszarze zabudowanym oznacza miejsce, w którym należy umożliwić włączenie się do ruchu sygnalizującemu kierunkowskazem zamiar wyjazdu z zatoki przystankowej: a) kierującemu autobusem komunikacji publicznej b) kierującemu pojazdem konstrukcyjnie przystosowanym do przewozu maksymalnie 9 osób /łącznie z kierującym/ w trakcie realizacji przewozów okazjonalnych

17 c) kierującemu taksówką zarobkową, nie wykonującemu przewozu osób na liniach regularnych Przy cofaniu kierujący pojazdem nie jest zobowiązany: a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje utrudnienia ruchu b) do każdorazowego zapewniania sobie pomocy innej osoby c) ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: a) każdym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony b) tylko samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony c) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej Kierowca taksówki pobiera od pasażera opłatę za: a) przebytą drogę b) czas wynajęcia taksówki i przebytą drogę c) czas wynajęcia taksówki Czy świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru wystawione przez producenta taksometru upoważnia kierowcę taksówki do jazdy zarobkowej? a) tak, ale po dopasowaniu taksometru do samochodu w serwisie montującym taksometry b) tak c) nie Podatnik, aby zaliczyć odpisy amortyzacyjne od samochodu do kosztów uzyskania przychodu: a) może prowadzić ewidencję środków trwałych b) musi obowiązkowo prowadzić ewidencję środków trwałych c) wystarczy jeśli prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów Podatnik VAT świadczący usługi taksówkowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności podatkowej : a) nie jest w ogóle obowiązany do wystawiania faktur stwierdzających świadczenie usługi b) jest obowiązany wystawić faktury do wszystkich świadczonych usług c) jest obowiązany do wystawienia faktury na żądanie ww. osób Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu w terminie : a) do 30 kwietnia roku następnego b) do 31 stycznia roku następnego c) do 31 marca roku następnego Ulica Ujeścisko łączy się z: a) ul. Starogardzką b) ul. Kartuską c) ul. Wawelską Ulica Macierzy Szkolnej łączy się z: a) ul. Jaśkowa Dolina b) ul. Polanki c) ul. Kubusia Puchatka Ulica Wiesława łączy się z:

18 a) ul. Franciszka Zabłockiego b) ul. Jana Dziewanowskiego c) ul. Zabłotną Ulica Ostrołęcka łączy się z: a) ul. Piotrkowską b) ul. Częstochowską c) ul. Nowosądecką Ulica Wyzwolenia łączy się z: a) ul. Olchową b) ul. Kasztanową c) ul. Jarzębinową Ulica Zacisze łączy się z: a) ul. Wiśniową b) ul. Własna Strzecha c) ul. Wita Stwosza Ulica Powstania Listopadowego łączy się z: a) ul. Burgaską b) ul. Bulońską c) ul. Myśliwską Ulica Refektarska łączy się z: a) ul. Stajenną b) ul. Rybaki Dolne c) ul. Igielnicką Ulica Aleksandra Potyrały łączy się z: a) ul. Augustowską b) ul. Antoniego Abrahama c) ul. Altanki Ulica Franciszka Bellinga łączy się z: a) ul. Dr Władysława Paneckiego b) ul. Ignacego Paderewskiego c) ul. Szczepana Pileckiego Ulica Marsa łączy się z: a) ul. Orfeusza b) ul. Otago c) ul. Odyseusza Ulica Urana łączy się z: a) ul. Plutona b) ul. Neptuna c) ul. Woźnicy Ulica Jachtowa łączy się z: a) ul. Turystyczną b) ul. Trałową c) ul. Trapową Ulica Krylowa łączy się z: a) ul. Trawki b) ul. Tarcice

19 c) ul. Mieczysława Boguckiego Ulica Raduńska jest przedłużeniem: a) ul. Podmiejskiej b) ul. Nowiny c) ul. Gościnnej Ulica Sadowa łączy się z: a) ul. Łąkową b) ul. Długie Ogrody c) ul. Szopy Ulica 3 Brygady Szczerbca łączy się z: a) ul. Dywizji Wołyńskiej b) ul. Platynową c) ul. Krzemową Ulica Nowiny jest przedłużeniem: a) ul. Raduńskiej b) ul. Radomskiej c) ul. Brzegi Ulica Przyokopowa łączy się z: a) ul. Kurzą b) ul. Toruńską c) ul. Kamienna Grobla Ulica Aldony jest równoległa do: a) ul. Danusi b) ul. Konrada Wallenroda c) ul. Białej Ulica Tymiankowa łączy się z: a) ul. Kalinową b) ul. Rumiankową c) ul. Poziomkową MARINA'' znajduje się przy: a) ul. Szuwary b) ul. Stokłosy c) ul. Szafarnia HOSTEL znajduje się przy: a) ul. Podwale Przedmiejskie b) ul. Podwale Staromiejskie c) ul. Podwale Grodzkie Hotel Szydłowski znajduje się przy: a) ul. Partyzantów b) ul. Romana Dmowskiego c) Al. Grunwaldzkiej Hotel Dwór Oliwski znajduje się przy: a) ul. Oliwskiej b) ul. Bytowskiej c) ul. Jelitkowskiej Hotel Renusz znajduje się przy:

20 a) ul. Zawiślańskiej b) ul. Jelitkowskiej c) ul. Nadwiślańskiej Pasażer ma prawo zrezygnować z realizacji przewozu: a) tylko do końca pierwszego kilometra przewozu b) nie ma takiego prawa c) w każdej chwili przewozu Ilość wydawanych corocznie licencji określa: a) Prezydent Miasta Gdańska b) Rada Miasta Gdańska c) Sejmik Województwa Pomorskiego Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej: a) 30 minut, wliczonej do czasu pracy b) 15 minut, wliczonej do czasu pracy c) 45 minut, wliczonej do czasu pracy Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców: a) 30 dni roboczych b) 24 dni robocze c) 12 dni roboczych Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar: a) z możliwością świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji b) bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru c) nie dopuszcza się wykonywania takiego przewozu Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie: a) 30 dni b) 14 dni c) 7 dni Znak ten: a) zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem b) pozwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli w pobliżu nie ma innych pojazdów c) nie może być ustawiony przed torowiskiem pojazdów szynowych poza skrzyżowaniem dróg Żółte sygnały błyskowe, dopuszczone dla oznaczenia holowania zamiast trójkąta odblaskowego, umieszcza się: a) na pojeździe holującym b) na pojeździe holowanym c) można je zastępować włączeniem świateł awaryjnych Zasada ruchu prawostronnego oznacza:

W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać

W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać W przypadku, gdy pasażer bez zgody kierowcy zabierze ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca należy: a) pobrać dodatkową opłatę b) pobrać należność za przewóz tylko od jednego pasażera c) pobrać

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR II Ulica [skrócona nazwa] Ulica [pełna nazwa] Numer Dzielnica

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR II Ulica [skrócona nazwa] Ulica [pełna nazwa] Numer Dzielnica 3 Maja 3 Maja 3 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 6 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 7 ŚRÓDMIEŚCIE x 3 Maja 3 Maja 9 ŚRÓDMIEŚCIE x x x x x 3 Maja 3 Maja 9 ŚRÓDMIEŚCIE x x x x x 3 Maja 3 Maja 12 ŚRÓDMIEŚCIE x x x

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/385/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Lp. Placówka Adres 1. Przedszkole Nr 1 80-547 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej.

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej. Z art. 75 ust.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wymaga

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. 2 Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Lp. Nazwa jednostki Adres odbioru przesyłek 1. ul. Nowe Ogrody 8/12 2. Urząd

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r. Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie ZNAKI INFORMACYJNE: Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 ZNAKI INFORMACYJNE Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg

Bardziej szczegółowo

Ulica [nazwa pełna] Numery Dzielnica Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So

Ulica [nazwa pełna] Numery Dzielnica Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So 3 Maja 3 Maja ŚRÓDMIEŚCIE x x x Aksamitna Aksamitna ŚRÓDMIEŚCIE Andersena Christiana Andersena PRZERÓBKA x x x Angielska Grobla Angielska Grobla ŚRÓDMIEŚCIE Augustyńskiego Jana Augustyńskiego ŚRÓDMIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki informacyjne 43.1. Znak D-1 droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. 2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 25 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 2174 UCHWAŁA NR XIX/196/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/314/2000 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XXVI/314/2000 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XXVI/314/2000 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz funkcjonowaniem postojów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu:.05.05 Nazwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /N) punktów4) ) punktów) /N) punktów4) 487 49 4508 455 670

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/105/12 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 9 lutego 2012r.

UCHWAŁA NR XIV/105/12 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 9 lutego 2012r. UCHWAŁA NR XIV/105/12 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 3963 UCHWAŁA NR XV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 353 ZARZĄDZENIE NR 1763/14 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXV/2185/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXV/2185/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXV/2185/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/1681/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/1681/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/1681/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz Obwieszczenie

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz Obwieszczenie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 360 Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały Nr XXX/423/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1274 UCHWAŁA NR LIII/514/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Lista mieszkalnych lokali komunalnych (zasiedlonych)

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Lista mieszkalnych lokali komunalnych (zasiedlonych) GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Lista mieszkalnych lokali komunalnych (zasiedlonych) Stan na dzień 30.09.2015 r. BOM ULICA NR NR KLATKA BUDYNKU LOKALU 01 BAJKI 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1255 UCHWAŁA NR LV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Krosna ROZDZIAŁ 1

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Krosna ROZDZIAŁ 1 Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Krosna Przepisy ogólne ROZDZIAŁ 1 1 1. Kierowca taksówki może oczekiwać na pasażera w czasie nieograniczonym na

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI. z dnia 11 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI. z dnia 11 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 2472 UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIASTA JASTARNI z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku

Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 5 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 września 2016 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR XXVII/242/2016 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Drawsko Pomorskie rok 2016 Nieruchomości wielorodzinne odbiór 2 razy w tygodniu każdy poniedziałek i czwartek ulice: Akacjowa, Bieszczadzka, Chełmońskiego Józefa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 2927 UCHWAŁA NR VIII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7809

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7809 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7809 UCHWAŁA Nr XXIV/275/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r. . Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad zawierania umów na umieszczenie nośników reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/423/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co nastepuje:

Uchwała Nr XXX/423/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co nastepuje: Uchwała Nr XXX/423/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/235/2000 z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 2.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 31 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 2.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 31 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 2.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Or-0150/00157/11 2011/081467 UCHWAŁA NR 186/XV/2011 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Z DNIA : 19.10.2012 r. WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. 2. Dowód wniesienia opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 107/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych.

MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA. Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych. MIASTO GDAŃSK CZĘŚĆ DRUGA Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Czarny Dwór Jana Pawła II; przejście dla pieszych. Omawiane przejście dla pieszych stanowi jedno z głównych przejść prowadzących do pasa

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r.

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych UCHWAŁA NR XXXIX/1199/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 2030 UCHWAŁA NR VI/51/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 6872 UCHWAŁA NR LXXXV/2184/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 23 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo