PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r."

Transkrypt

1 PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do Protokołu 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Henryk Soszyński. Na obrady sesji przybyli zaproszeni goście: 1. Wójt Gminy Suchożebry Jacek Świrski 2. Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek 3. P.o. Kierownika Komisariatu Policji w Mokobodach nadkomisarz Artur Młotowski. 4. Dziennikarz gazety Życie Siedleckie Maria Tarkowska. Ad.1. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się z pytaniem, czy w obradach sesji będzie uczestniczył radca prawny. W odpowiedzi Wójt poinformował, że radca został powiadomiony o obradach sesji, lecz nie weźmie w niej udziału z uwagi na inne obowiązki służbowe. Zgodnie z podpisaną umową, radca prawny w Urzędzie Gminy jest w każdy piątek i na ten dzień planowana jest zazwyczaj sesja. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się do Przewodniczącej Rady, aby na przyszłość zwoływała sesję tak, aby uczestniczył w niej radca prawny. Przewodnicząca Rady Gminy Suchożebry Marzena Komar otworzyła obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry. Powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie załączonej listy obecności radnych stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne. Ad.2. Przewodnicząca Rady poinformowała, aby na wniosek Wójta Gminy wnieść do porządku obrad jeden punkt. Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie podejmowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. W związku z powyższym Wójt wnioskuje, aby w porządku obrad sesji umieścić punkt Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata , ponieważ podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2013, należy dokonać również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata Przewodnicząca Rady zaproponowała umieścić ten punkt po punkcie 7 porządku obrad sesji. Skarbnik Gminy poinformowała, że pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy dotyczy pomocy finansowej gminy w kwocie zł. do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Mokobodach. Druga zmiana wiążę się z informacją jaką otrzymał Urząd Gminy odnośnie zmniejszenia części oświatowej subwencji o zł, dlatego Wójt zaproponował zmniejszyć o taką kwotę wydatki majątkowe budżetu gminy na budowę sieci kanalizacyjnej Przygody-Wola Suchożebrska-Podnieśno. Przetarg na budowę kanalizacji został rozstrzygnięty i o taką kwotę można zmniejszyć wydatki. Odnośnie punktu 7 porządku obrad sesji dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ostatnie sprawozdanie z Ministerstwa Finansów o udziałach w podatku dochodowym wpłynęło do Urzędu Gminy 18 lutego br., dopiero po tej dacie sprawozdanie z całości gospodarki finansowej Gminy mogło być zamknięte, natomiast na sesję na 14 lutego 2013r. materiały wysyłane są na tydzień wcześniej i tych kwot dotyczących wykonania roku 2012 jeszcze nie było. W projekcie zmienianej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata

2 naniesiono prawidłowe wielkości wykonane w roku W materiałach wysłanych do radnych jest zawarte wykonanie 2010r, 2011r., plan trzech kwartałów 2012r. i wykonanie 2012r. Dane w załączniku do uchwały z dnia 14 lutego 2013r. nie zawierały tych danych dotyczących roku 2012, bo ich jeszcze nie było. Ostatnie sprawozdania z Urzędów Skarbowych dotarły do Urzędu Gminy w dniu 6 lutego br. Na podstawie tych sprawozdań Prognoza Finansowa Gminy i przedsięwzięcia muszą ulec zmianie, co zawiera projekt uchwały, jaki otrzymali radni. Wniosek Wójta dotyczący przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata i umieszczenie go w punkcie 8 porządku obrad, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. W związku z powyższym porządek obrad sesji przedstawiał się będzie następująco: 3. Przyjęcie Protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy Suchożebry. 4. Informacja bieżąca Wójta Gminy. 5. Przyjęcie opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Suchożebry Pana Jacka Świrskiego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/129/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Zapytania i interpelacje radnych. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. Ad.3. Protokoł z obrad XVII sesji Rady Gminy Suchożebry został wyłożony na stanowisku Inspektora ds. obsługi Rady Gminy. Ad.4. Informację z bieżącej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy tj. od dnia 14 lutego 2013r. przedstawił Wójt Gminy Jacek Świrski. 1. Komendant Komisariatu Policji w Mokobodach prosi o pomoc finansową na zakup samochodu terenowego dla potrzeb Komisariatu. Trzy gminy obsługiwane przez Komisariat w Mokobodach miałyby przekazać po zł na sfinansowanie zakupu. Na obrady sesji przybędzie Komendant Komisariatu Policji i przedstawi temat. 2. W okresie od ostatniej sesji wydano 4 zarządzania dotyczące: - rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Suchożebry - utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Suchożebry - powołania komisji przetargowej - zmian w budżecie gminy na rok W dniu 4 marca 2013r. nastąpiło otwarcie ofert na przetarg Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Przygody. Wpłynęło 8 ofert. Wybrana została oferta najtańsza za kwotę ,45 zł. Z tytułu tego przetargu będą oszczędności. Zmniejszy się również wkład unijny, który jest naliczany od kwoty netto. 4. W dniu 8 marca br. nastąpi otwarcie ofert na Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Krześlinek. 5. Do końca lutego br. przyjmowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 2

3 6. Rozstrzygnięto przetarg na Organizację wycieczek krajoznawczych oraz pełnienie funkcji opiekuna grupy wycieczkowej w ramach projektu: Doświadczam, przeżywam, poznaję. 7. Do 15 marca br. mieszkańcy Gminy są zobowiązani złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysa lub ze strony internetowej Urzędu Gminy. Na dzień 8 marca br. Wójt jest umówiony na spotkanie z radcą prawnym Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w sprawie ulgi dla mieszkańców wsi Wola Suchożebrska. Wójt zwrócił się do radnych o przypomnienie mieszkańcom o terminowym złożeniu deklaracji. 8. W dniach marca br. w Gminie będzie gościła 5-cio osobowa delegacja z Kremmen. Delegaci chcą nawiązać współpracę z producentami pieczarek i jabłek. 9. Odnośnie funduszu sołeckiego Wójt zaproponował, aby realizację wniosków złożonych przez Rady Sołeckie zlecić tworzonemu w Gminie zakładowi gospodarki komunalnej. 10. W dniu dzisiejszym odbędzie się konwent Wójtów. Na spotkanie została zaproszona firma, która proponuje gminom wymianę lamp ulicznych na oświetlenie ledowe. Od 1 kwietnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dotacji w 45 % na modernizację oświetlenia ulicznego. Linia energetyczna na terenie gminy została zmodernizowana kilka lat temu i ma żarówki energooszczędne. Koszt modernizacji linii zwrócił się ciągu 2 lat i 8 miesięcy. Koszt 1 lampy ledowej proponowanej przez firmę wynosi powyżej zł. Na terenie Gminy mamy ok. 500 lamp, co oznacza kwotę ponad zł na same lampy, bez budowy linii. W nowym projekcie jest możliwość postawienia własnych słupów energetycznych. Na składanie wniosków o dotację do WFOŚ i GW jest bardzo krótki czas, zaledwie 1 miesiąc. WFOŚ i GW będzie proponował na pozostałe 55 % kosztów preferencyjne kredyty 1 % oprocentowania w skali roku. Dla Funduszu liczy się efekt ekologiczny. Po spotkaniu Wójt będzie miał więcej informacji, które przekaże radnym. 11. Wójt poinformował, że przeprowadził rozmowę z szefem Oddziału Dróg Krajowych w Siedlcach. Oddział proponuje możliwość wymiany wiat przystankowych przy drodze krajowej na mocy porozumienia. Podpisując porozumienie, Gmina musi zobowiązać się do utrzymania czystości na całej zatoce, odśnieżania, remontu i konserwacji wiat, umieszczania rozkładów jazdy autobusów. Po podpisaniu porozumienia, Gmina będzie mogła naliczać opłaty od PKS za korzystanie z tych przystanków dla kursujących autobusów i busów. Podpisanie porozumienia wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść Gmina, ponieważ uzyskane opłaty za korzystanie z przystanków nie zrekompensują wydatków związanych z ich utrzymaniem. Z informacji posiadanych przez Wójta, Gminy zwalniają PKS z tych opłat. Wójt zwrócił się do radnych o opinię czy podpisujemy porozumienie. W przypadku zgody na podpisanie porozumienia należy nanieść stosowne zmiany do budżetu. Do sprawy Rada powróci. Na obrady sesji przybył nadkomisarz Artur Młotowski, pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Mokobodach. Poinformował, że od 1 stycznia 2013r. nastąpiły zmiany w strukturach organizacyjnych policji. Komisariat zatrudnia 17 funkcjonariuszy i obsługuje 3 gminy tj. Kotuń, Mokobody i Suchożebry. W dotychczasowym Posterunku Policji w Suchożebrach jest punkt przyjęć interesantów, obsługiwany przez dotychczasowych funkcjonariuszy. Zmiany w policji dały lepsze zarządzanie siłami - są dwa patrole obsługujące gminy. Gmina Suchożebry nadal jest jedną ze spokojniejszych gmin w rejonie siedleckim. Wyposażenie Komisariatu jest w miarę dobre. Gmina Mokobody z racji lokalizacji Komisariatu udziela pomocy materialnej. Radny Janusz Ilczuk zwrócił się z pytaniem, jakimi samochodami dysponuje Komisariat. 3

4 W odpowiedzi Komendant poinformował, że na wyposażeniu Komisariatu jest samochód Opel Astra i 2 samochody KIA. Obecnie jest okazja otrzymać samochód terenowy Nissan. Warunkiem otrzymania jest zgromadzenie kwoty zł, resztę sfinansuje Komenda Policji. Samochód będzie patrolował 3 gminy, lecz Komendant rozważa przekazać go na stan dzielnicowemu w Gminie Suchożebry. Komendant poprosił o przychylenie się do prośby i wsparcie finansowe. Pozostałe gminy zadeklarowały taką pomoc. Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie. Decyzję w sprawie udzielenia pomocy materialnej do zakupu samochodu dla policji w kwocie zł. Rada Gminy podejmie w dalszej części obrad. Ad.5. Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 21 lutego br. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przysłał pismo, które Przewodnicząca odczytała. Pismo dotyczy wypracowania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta Gminy. Powyższe pismo Przewodnicząca Rady skierowała do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania takiej opinii, po czym odczytała treść tego pisma. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 4 marca br. Ustosunkowując się do omawianego pisma, Wójt Gminy poinformował, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych jest organem kontrolującym gminy. W 2008r. była zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę stacji wodociągowej w Krynicy i były wyznaczone terminy spłaty tej pożyczki. Przez przeoczenie, Skarbnik Gminy nie spłaciła w terminie jednej raty pożyczki. Na wniosek Wójta Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzając w 2012r. kontrolę skontrolowała to i sprawę przekazała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Rzecznik wszczął postępowanie i procedura jest taka, że wystąpił do Rady o opinię dotyczącą Wójta, a do Wójta o wydanie opinii dotyczącej Skarbnika Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza odczytał opinię, którą Komisja wypracowała. Radny Paweł Mędza zgłosił, aby do opinii dopisać jeszcze, że Gmina wystąpi do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez inspektora nadzoru, który sprawował nadzór budowlany nad budową boiska Orlik. Radny Janusz Ilczuk poinformował, że Komisja Rewizyjna w pełnym składzie wypracowała taki wniosek i wniosek radnego Mędzy uważa za bezzasadny. Radny Piotr Litwiński poinformował, że Rada Gminy ma dać opinię o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych, natomiast radny Paweł Mędza proponuje dopisać, co Rada Gminy ma zamiar zrobić, co zdaniem radnego Piotra Litwiniaka jest absurdem. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza poinformował, że Komisja w pełnym składzie wypracowała opinię. Jeżeli radny Paweł Mędza uważa, że coś trzeba dodać to niech Rada Gminy to przegłosuje. Przewodnicząca Rady poinformowała, że chce, aby w opinii była informacja dotycząca publikowania informacji na stronie internetowej. Zdaniem Przewodniczącej na stronie internetowej Urzędu Gminy brak jest informacji dotyczących protokołów z kontroli przeprowadzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, sprawozdań finansowych, materiałów na sesje, które przygotowuje Wójt. Na pytania radnych dotyczące opinii Przewodnicząca Rady poinformowała: Zostało skierowane pismo do Przewodniczącego. Ten artykuł, który nawiązuje Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, tylko i wyłącznie mówi o tym, że ktokolwiek wie i posiada informacje, jest wzywany, żeby te informacje przekazać. Ja nie miałam takiej informacji, czego ta sprawa dotyczy. Komisja Rewizyjna jest 4

5 Komisją, która kontroluje działalność Wójta. Radni, deklarując się do Komisji Rewizyjnej wiedzą, po co tam się zgłosili. Rada przez taką Komisję może pełnić funkcję kontrolną, co Wójt robi. Były różne sytuacje w Radzie, dlatego postanowiłam nigdy nie podejmować sama decyzji. Jako radni macie dokument i macie problemy z podejmowaniem decyzji, a chcielibyście żebym ja sama pisała opinię i żeby później były uwagi jak to powinno być napisane. Jestem 1/15 Rady. Ja się tutaj nie liczę. W ustawie o samorządzie nigdzie nie ma instytucji przewodniczącego. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady, prowadzi sesje. Dlatego proszę nie żądać ode mnie podejmowania decyzji za całą Radę. Wszyscy radni powinni przyjąć na siebie odpowiedzialność. Komisja Rewizyjna jest kontrolującą, dlatego zwróciłam się o wypracowanie takiej opinii. Zostały zgłoszone 2 wnioski, które Rada Gminy przegłosuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Rymuza poinformował, że sprawa dotyczy 2010r. Nowa Rada została wybrana w 2010r. Do Komisji Rewizyjnej weszli nowi członkowie, oprócz radnego Mieczysława Rymuzy, który był radnym Rady Gminy w poprzedniej kadencji. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2010r. Radny Rymuza jakoby sugerował o udzielenie absolutorium Wójtowi, ponieważ nie wiedział, że nie spłacono w terminie raty pożyczki. Obecnie Komisja Rewizyjna wypracowała opinię; czy zostanie przyjęta czy zmieniona zadecyduje o tym Rada Gminy. Radny Karol Wołosiewicz uważa, że skoro sprawa dotyczy 2010r. to w opinii nie powinno być zapisu dotyczącego budowy boiska Orlik. Radny Paweł Mędza poinformował, że w opinii opisano zasługi Wójta i to co było złe. Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek poinformowała, że każdego roku Rada Gminy uchwala budżet. W trakcie wykonywania budżetu następują zmiany, które Rada Gminy wprowadza na sesjach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarzuca, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. nie było informacji o nieterminowym spłaceniu raty pożyczki. Rada uchwaliła, że pożyczka będzie spłacana w postaci 4 rat, po zł. Wynika to z harmonogramu, który jest załącznikiem do umowy. Spłata pożyczki nastąpiła, z tym, że nie 31 marca tylko 13 kwietnia i tak to ujęto w sprawozdaniu za 2010 rok. W wydatkach nie było kwoty odsetek, gdyż Skarbnik - poczuwając się do odpowiedzialności za nie spłacenie kolejnej raty pożyczki w terminie ustalonym w umowie pożyczki, przelała z własnego konta odsetki w kwocie 120 zł. Pan Wójt zdał relacje Radzie z wykonania budżetu za 2010r. i otrzymał absolutorium. Skarbnik przyznała, że czuje się winna zaistniałej sytuacji. W opinii, którą Rada ma wypracować, Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych nie trzeba uświadamiać tego, o czym wie, ponieważ od inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej, który był na kontroli otrzymał służbowe zawiadomienie. Wynikiem tej kontroli za 2011r, która była przeprowadzona w okresie od stycznia do 7 marca 2012r. jest Protokoł. Wójt, jako gospodarz Gminy, w trosce o finanse, w dobrej wierze zgłosił to do kontrolującego inspektora. Inspektor skrupulatnie to opisała. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za każdy dzień opóźnienia spłaty pożyczki naliczył 1 % od wartości pożyczki, która wynosiła zł. Mnożąc 1 % od kwoty pożyczki razy 13 dni opóźnienia daje kwotę zł. Skarbnik przyznała się do popełnionego błędu i czuje się za to winna. Inspektor kontrolująca wystąpiła z pytaniem do Wójta, dlaczego do tego doszło. Wystąpiła również do Skarbnika, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to co się stało. Zarówno Wójt jak i Skarbnik udzielili odpowiedzi na piśmie. Dokumenty te stanowią załączniki do Protokołu z kontroli. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wypracowała wnioski pokontrolne, które na sesji Rady Gminy w dniu 11 maja br. łącznie z tą nieprawidłowością zostały odczytane. Wniosek brzmiał, aby pilnować terminu płatności rat i regulować należności zgodnie z ustawowymi terminami. W związku z zaistniałą sytuacją, inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej był w obowiązku złożyć do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie. Jeżeli nieterminowa spłata zobowiązań spowoduje 5

6 zapłatę odsetek z budżetu gminy, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik wystąpił do Wójta o opinię dotyczącą wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Skarbnika, a do Rady Gminy o opinię dotyczącą wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Wójta. Toczy się postępowanie wyjaśniające w stosunku do Wójta i do Skarbnika. Opinia jest dokumentem pomocniczym, a Rzecznik zbada czy jest to przekroczenie dyscypliny finansów publicznych czy nie. Radny Jan Komar, członek Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja podeszła do sprawy obiektywnie. Zaproponował ogłosić przerwę, aby radni, jeżeli tego chcą mogli uzupełnić wypracowaną opinię i poddać to pod głosowanie. Zdaniem radnego Kazimierza Strus Komisja Rewizyjna wypracowała dobre wnioski. Komisja nie musiała pisać w szczegółach o jakie kwoty chodzi, ponieważ Rzecznik ma wszystkie materiały. Rada Gminy ma prawo dodać coś do opinii, lecz musi to być skonkretyzowane. To nie jest tak, że wstała jedna osoba i coś powiedziała, wstała Przewodnicząca Rady i coś zgłosiła. Musi być zgłoszone konkretne zdanie, nad czym Rada będzie głosować. Wracając do całości, radny Kazimierz Strus poinformował, że 2010r. zawsze jest kontrolowany w następnym roku. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i kontrola z zewnątrz nie wykryła tego faktu w 2011 roku. Mimo, że to dotyczyło poprzedniej kadencji, opinie wydaje się w roku przyszłym. Zarówno kontrola z zewnątrz jak i Komisja Rewizyjna nie przedstawiła Radzie w roku 2011, że fakt taki miał miejsce, również Wójt i Skarbnik nie poinformowali o tym. Dopiero Wójt zlecił dodatkowo, aby kontrola prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2012r. skontrolowała to. Dzisiaj Rada Gminy ma dać opinię o całości pracy Wójta. Po kilkuminutowej przerwie, Rada Gminy wznowiła obrady. Radny Paweł Mędza zgłosił 2 wnioski następującej treści: 1.W opinii wypracowanej przez Komisję Rewizyjną po zdaniu: co doprowadziło do poniesienia dodatkowych kosztów dodać przez Gminę. Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowali wszyscy radni tj. 14 radnych. 2. Po powyższym wniosku dodać: co doprowadzi do złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inspektora nadzoru za nadzór nad inwestycją budowy Orlika. Wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca Rady zgłosiła trzeci wniosek w brzmieniu: Wójt nie wystarczająco udziela informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, dotyczącej sprawozdań z wykonania budżetu gminy za okresy roczne i półroczne. Powyższy wniosek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowała Przewodnicząca Rady, przeciw 3 radnych, 10 radnych wstrzymało się od głosowania. Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wywiązywania się Wójta z obowiązków służbowych, z uwzględnieniem 1 wniosku w brzmieniu: Pan Jacek Świrski funkcję Wójta Gminy Suchożebry sprawuje od dnia 6 grudnia 2006 roku. W ostatnich wyborach samorządowych na kadencję został obdarzony ogromnym zaufaniem przez mieszkańców gminy, uzyskując wynik 80 % głosów. W okresie sprawowania funkcji Wójta wykazał bardzo duże zaangażowanie w sprawy rozwoju Gminy i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W tym okresie na terenie Gminy Suchożebry wykonano szereg inwestycji infrastrukturalnych ze środków budżetowych oraz pochodzących z zewnątrz, przede wszystkim w funduszy unijnych. Gmina pozyskała również środki na zadanie związane z podnoszeniem poziomu edukacji dzieci oraz upowszechnianiem edukacji przedszkolnej. 6

7 Gmina Suchożebry zajęła 8 miejsce w kraju w przygotowanym przez Rzeczpospolitą rankingu najlepszych polskich samorządów w kategorii gmin wiejskich, które w roku 2011 pozyskały najwięcej środków unijnych na realizacje inwestycji. Z tytułu wykonywania budżetu Gminy, Rada Gminy przez wszystkie lata udzielała jednogłośnie Panu Jackowi Świrskiemu absolutorium. W 2012r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchożebry badała realizację inwestycji pn. Budowa obiektu sportowego Moje boisko Orlik 2012 i w wyniku kontroli stwierdziła niedostateczny nadzór Wójta nad pracą inspektora nadzoru, co doprowadziło do poniesienia dodatkowych kosztów przez Gminę, związanych z dokończeniem tej inwestycji. Dotychczasową pracę Pana Jacka Świrskiego na stanowisku Wójta Gminy Suchożebry Rada Gminy Suchożebry ocenia dobrze - Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem opinii głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Ad. 6. W tym punkcie porządku obrad, Rada Gminy przystąpiła do dokonania zmian w budżecie gminy na rok Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach wysłanych na sesję. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Klewek. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zmniejszeniu o zł i po zmianach wynosi ,77 zł. z czego dochody bieżące ,37 zł i dochody majątkowe ,40 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zmniejszeniu o zł i po zmianach wynosi ,64 zł. z czego wydatki bieżące ,21 zł i wydatki inwestycyjne ,43 zł. Proponowane powyżej zmiany dotyczą: 1) zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji o zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013r. które do Urzędu Gminy wpłynęło 22 lutego 2013r; 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę zł z zadania pn: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody, Podnieśno; 3) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę zł na zadanie: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Woli Suchożebrskiej ( środki z funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej); 4) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę zł w Dziale 700 rozdział o zł, w Dziale 900 rozdział o 8 676,79 zł ( środki z funduszu sołeckiego wsi Wola Suchożebrska), Dział 921 rozdział o 3 623,21 zł ( środki z funduszu sołeckiego wsi Wola Suchożebrska); 5) zwiększenia planu wydatków majątkowych o zł w Dziale 754 rozdział jako udział finansowy Gminy Suchożebry w zakupie samochodu osobowoterenowego dla Komisariatu Policji w Mokobodach. Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady, po czym poddała go pod głosowanie Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVII/130/2013. Punkt 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVII/129/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry 7

8 na lata , przesłany radnym w materiałach na sesję odczytała Przewodnicząca Rady. 1. W uchwale Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr XVII/129/2013 z dnia14 lutego 2013r. uchyla się załącznik Nr Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/129/2013 z dnia 14 lutego 2013 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej wykonania budżetu w 2012 roku, oraz zgodności z planem budżetu na rok 2013 wprowadzono zmiany w załączniku Nr l Wieloletnia prognoza finansowa" oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF". Zmiany w załączniku Nr l Wieloletnia prognoza finansowa" dotyczą dostosowania wielkości wykonanych w 2012 r. oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2013 r. do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2013, zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o ,00 zł, do wysokości ,77 zł, zwiększa się planowane wydatki budżetowe o ,43 zł do wysokości ,64 zł. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe do wysokości ,43 zł, zwiększa się także deficyt budżetu gminy o kwotę ,43 zł, tj. z kwoty ,44 zł do kwoty ,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ulegają zmniejszeniu przychody budżetu o kwotę pożyczki spłaconej w 2012 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krześlinie w kwocie 9 288,04 zł tj. z kwoty ,33 zł do kwoty ,29 zł, ulegają zmniejszeniu także rozchody budżetu o kwotę ,47 zł, tj. z kwoty ,89 zł do kwoty ,42 zł. W związku z powyższymi zmianami załącznik uzupełniono o prawidłowo wyliczoną wielkość długu gminy. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą dostosowania wielkości planowanych wydatków w 2013 r. do zgodności z uchwałą budżetową na rok Przedsięwzięcia zawarte w wykazie oraz przypisane poszczególnym programom, projektom lub zadaniom nakłady finansowe są zgodne z wydatkami inwestycyjnymi budżetu gminy na rok budżetowy Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie.za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVII/131/2013. Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata odczytała Przewodnicząca Rady. Zmiany polegają na: 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy o zł do wysokości ,77 zł, 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy o zł do wysokości ,64 zł, 3) zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę zł. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następuje zmniejszenie planu wydatków w 2013r. o kwotę zł przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Suchożebry na lata po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Następnie odczytała Uchwałę Nr Si Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości 8

9 planowanej kwoty długu Gminy Suchożebry, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata ; uchwała stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. Z treści powyższej uchwały wynika, że Skład Orzekający RIO w Warszawie pozytywnie zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Suchożebry, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było. Projekt uchwały Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 14 radnych. Uchwała otrzymała numer XVIII/132/2013. Ad Radny Kazimierz Strus zwrócił się z prośbą o wykonanie ocieplenia podłogi w świetlicy w Przygodach w związku z planowanym remontem budynku i wystąpił z propozycją przekazania na ten cel środków z funduszu sołeckiego. W odpowiedzi Wójt poinformował, że najpierw należy ustalić wartość kosztów zamówień publicznych. Firma, która wygrała przetarg na remont świetlicy wyceni ile to będzie kosztowało. 2. Radny Jan Komar zgłosił potrzebę uporządkowania śmieci przy drodze Borki Siedleckie Purzec. Ustosunkowując się do powyższego, Wójt poinformował, że omawiana droga jest drogą powiatową i Gmina nie odpowiada za porządek przy tej drodze. 3. Radny Bogusław Soszyński zwrócił się z pytaniem, kto wyraził zgodę na ustawienie automatu ze słodyczami w szkole w Suchożebrach. Wójt poinformował, aby o wyjaśnienie powyższej sprawy zwrócić się do Dyrektora szkoły. Przewodnicząca Rady przypomniała radnych o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych za 2012 rok. Następnie zwróciła się do radnych, czy przyjmują Protokoł z obrad XVII sesji Rady Gminy. Protokoł był do wglądu na stanowisku Inspektora ds. obsługi Rady Gminy. Do chwili obecnej nie zgłoszono co do jego treści uwag czy wniosków. Następnie odbyło się głosowanie. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy radni obecni na sesji tj. 13 radnych ( radny Janusz Ilczuk z przyczyn osobistych wyszedł z sesji przed zakończeniem obrad tj. o godz i nie brał udziału w głosowaniu). Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Marzena Komar zamknęła obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry. Obrady sesji zakończyły się o godzinie Protokołowała Barbara Selwiak Przewodnicząca Rady Marzena Komar 9

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 14 lutego 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 14 lutego 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 14 lutego 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 10.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Stan Rady 15 radnych. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 roku

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 roku RŚ6 I0 NAM IZBA OBRACHUNKOWA I W Warszawie ZEŚPÓŁ ZAM IEJSCOW Y W O S TR O ŁErP 07-410Ostrołęka, ui. Mickiewicza1 o Uchwała Nr OS.522.201 5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 11 maja 2012r.

PROTOKOŁ z obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 11 maja 2012r. PROTOKOŁ z obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 11 maja 2012r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Stan Rady 15 radnych. Obecnych wg.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. UCHWAŁA NR VIII / 97/2011 RADY GMINY SIEMIATYCZE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 21 czerwca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 21 czerwca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 21 czerwca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Stan Rady 15 radnych. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Dnia 27 marca 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 20 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów. Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres dla długu zaciągniętego przez jst. tj. 2013-2022-r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 19 kwietnia 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 19 kwietnia 2013r. PROTOKOŁ z obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 19 kwietnia 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 10.50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry. Stan Rady 15 radnych. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo