1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych. Wartośc charakterytyczne I D I L γ (n) γ' (n) w φ (n) (n) c u M 0 E kn/m 3 kn/m 3 % MPa MPa MPa 2. WSTĘPNE OKREŚLENIE PARAMETRÓW FUNDAMETU 2.. Przyjęce wymarów ścany zebrane obcążeń Dla warantu II ponowne zberamy obcążena. Tabl. II.2. Zetawene obcążeń ponowych ścany oporowej. wart. charakterytyczne wartośc oblczenowe obcążena X (n) r 0 (X) M 0 (X) γ fmax X (r) max M 0 (X max ) kn/mb m knm/mb - kn/mb knm/mb Q Q... G G... P Σ - - Tabl. II.3. Zetawene obcążeń pozomych ścany oporowej. Wart. charakterytyczne Wart. oblczenowe obcąże E (n) r 0 (E (n) ) M 0 (E (n) ) γ fmax E (r) max M 0 (E max ) ne knm/m kn/mb m - kn/mb knm/mb b E,2... Σ - -

2 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 2 Określene wypadkowej obcążeń jej położena: 2 2 ΣM 0 W N r + T rb e B ΣN warant podtawowy (do oblczeń nośnośc wart. oblczenowe): ( r) ( r) N ΣX T ΣE e B ΣM 0 max rb ( r) max ) + ΣM 0 ( r) ΣX max ( X ( E max ( r) max warant II (do oblczeń oadań - wart. charakterytyczne): ( n) ( n) N ΣX T ΣE e B ΣM 2.2. Przyjęce pal 0 ( X ( n) rb ) + ΣM ΣX ( n) 0 ( E Rodzaj pala narzucony w temace. Technologa wykonywana pal patrz wykłady, lteratura.. ( n) Pale zadane w tematach można podzelć na dwe grupy: ) ) Średnce typowe φ [mm] Długośc max L [m] Wbjane / wbrowane: Prefabrykowane (kwadrat) od 250 x do 450 x typowe (do 350) 5-20 Frank od do 500 (600) 20 (22) Vbrex od do typowe (460, 50) 20 Vbro-Fundex od do typowe (460) 20 Wercone / Wkręcane: CFA pale welkośredncowe Atla (do 500 mm węcej) Omega (Ω) w tym projekce od Tubex do 600 mm 25

3 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) Układ pal w przekroju ścany Układ kozłowy (pale rzędu 2 wckane, pal 3 wycągany) Nachylene pal ukośnych: 8: 4:. Odległość pal od krawędz fundamentu mn 0,5 m. Mnmalne zagłębene pala w grunce nośnym,5 m lub 3D. Wymagane zagłębena pala określa ę podcza prawdzana nośnośc. Nr W TrB Gπ eb Pd T P/Pr Wyznaczene ł w palach (Grafczna metoda Culmanna) W W Nr z eb TrB W S' z S3' S2' S S2 S3

4 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) Przyjęce planu palowana Układ pal w plane pojedynczej ekcj dylatacyjnej r max 8D (D- średnca pala) r mn 3,5D lub,5 m L L r B r r Wyznaczene ły w pojedynczym palu S S' L n...[kn] gdze: S wartość ły wyznaczona metodą Culmanna [kn/m], L długość ekcj dylatacyjnej [m], n lczba pal w ekcj dylatacyjnej.

5 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 5 3. STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI Q r m N gdze: N nośność pala pojedynczego grupe, Q r S, S 2, S 3 ła w pojedynczym palu (wartość oblczenowa) m wpółczynnk korekcyjny m 0,9 dla układu 3+ pal m 0,8 dla układu 2 pal m 0,7 przypadku pala 3.. Nośność pala pojedynczego (z uwzględnenem tarca negatywnego) 3.. Nośność pala pojedynczego Pal wckany Pal wycągany Qr Q r Gπ Gπ Pd Tn Pd N w T T t0 P/Pr N P/Pr N w Np N t N + N (T ) N N ΣS t A p n w w (r) nośność podtawy: N p S p q (r) A p nośność poboczncy: N ΣS t (r) A tarce negatywne:t n N ΣS t (r) A

6 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 6 S p, S, S w wp. technologczne zależne od rodzaju pala (tabl. 4 tr. 9 normy palowej); dla pal Frank korekta normy wg komentarza Koeckego; A p pole podtawy ( π D / 4), A p 2 ze względu na technologę touje ę wpółczynnk zwękzające pole podtawy: Frank x,75; Vbrex x,25; Vbro-Fundex x,5; A pole poboczncy pala ( A π D ) h q (r) jednotkowa oblczenowa wytrzymałość gruntu pod podtawą pala t (r) jednotkowa oblczenowa wytrzymałość gruntu wzdłuż poboczncy Wyznaczene t (r) t ( r) ( n) γ m t gdze: γ m wp. materałowy (w przypadku tarca pozytywnego 0, 9 γ ) (w przypadku tarca negatywnego, (dla torfu, 0 γ ) m m m γ ) t (n) wartość charakterytyczna jednotkowego grancznego oporu gruntu wzdłuż poboczncy pala zależna od rodzaju gruntu I D /I L, utalona na podtawe tabl. 2 tr. 7 (poprzez nterpolację lnową) dla namułu: t (n) -0 kpa przy wckanu t (n) 0 przy wycąganu t [kpa] p.. h h w 5,0 t t*h /5 (w środku wartwy) t (na podt. normy) h [m] Ry. Zmenność wytrzymałośc gruntu wzdłuż poboczncy z głębokoścą

7 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 7 Wyznaczene q (r) q (r) γ m q (n) gdze: γ m wp. materałowy ( γ m 0, 9 ) q (n) wart. charakterytyczna jednotkowego grancznego oporu gruntu pod podtawą pala zależna od rodzaju gruntu I D /I L, utalona na podtawe tabl. tr. 6 (poprzez nterpolację lnową) a). pale wbjane ( wwbrowywane) a). pale wercone Ry. Zmenność wytrzymałośc gruntu pod podtawą (wykrey dla gruntów nepotych bardzo zagęzczonych, zagęzczonych średno zagęzczonych) głębokość krytyczna: h c h c D D 0 dla pal prefabrykowanych: D b0 0 0,45m

8 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 8 Określene pozomu nterpolacj Pozom nterpolacj rzędna pągu wartwy łabej + wyokość zatępcza (h z ) h z 0,65 γ ( Σγ h ) gdze: γ cężar objętoścowy gruntu nośnego (ponżej torfu) Σ γ h uma loczynów cężaru objętoścowego gruntu mążzośc wartwy (od pozomu terenu do torfu włączne) Gπ (q) pozom nterpretacj (t) t(gπ) 5,0 5,0 Pd t(pd) T hz hc 5,0 Gπ Pd P/Pr q t(p/pr) P/Pr Ry. Interpolacja oporów gruntu wzdłuż poboczncy pod podtawą pala w przypadku gruntów uwartwonych 3..2 Nośność pala w grupe Pale wckane Q m, gdze: m 0,9 r N tg nośność pala wckanego w grupe: N tg N p + m N T n gdze: m wpółczynnk redukcyjny zależny od R r określany na podtawe tabl. 8 tr. 3 normy palowej.

9 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 9 r r α R D r najmnejza oowa odległość mędzy palam wckanym (w przypadku pal o różnej głębokośc wprowadzena w grunt r określa ę na średnm pozome potaw pal (w plane), R zaęg trefy naprężeń w grunce wokół pala: R D 2 + Σh tgα h mążzość wartwy, przez którą przechodz pal (ze względu na znaczną mążzość torfów uwzględnamy tylko długość pala w grunce nośnym), α kąt, pod którym rozchodzą ę naprężena wokół pala, zależny od rodzaju gruntu, określany na podtawe tabl. 7 tr. 3 normy palowej. D α α2 α3 h3 h2 h T P/Pr α h R R

10 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 0 Pale wycągane Q w r m N g, gdze: m 0,9 nośność pala wycąganego w grupe: N w g m N gdze: m wpółczynnk redukcyjny, zmnejzający nośność pal pracujących w grupe, określany na podtawe tabl. 8 tr. 3 normy palowej, zależny od R r, r oowa odległość mędzy palam wycąganym, R zaęg trefy naprężeń w grunce wokół pala: R D 2 + 0, h h mążzość wartwy przez którą przechodz pal, (ze względu na znaczną mążzość torfów uwzględnamy tylko długość pala w grunce nośnym), R2 Gπ Pd T R h P/Pr D D

11 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 3.2. Określene długośc pal Mnmalne zagłębene pala w grunce nośnym,5 m lub 3D. Po prawdzenu warunków nośnośc pal w grupe określamy otateczną długość pala. Długość robocza pala długość pala - głębokość poadowena 3.3. Oblczena nośnośc pal Tabl. II.4. Zetawene oblczeń nośnośc pal wckanych poj. w grupe Tabl. II.5. Zetawene oblczeń nośnośc pal wycąganych poj. w grupe

12 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 2

13 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 3 4. STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI 4.. Oblczene oadana pala pojedynczego (z uwzględnenem tarca negatywnego) Oblczena oadana tylko dla pala (). Oblczena całkowtego oadana pala dzelmy na dwa etapy:. oadane pala w grunce nośnym (jednorodnym) zalegającym ponżej wartwy namułu/torfu, powodowane obcążenem zatępczym Q * n: gdze: Q * n Q n + T n, S Q h E * n I w 0 * Q n obcążene pala dzałające wzdłuż jego o [kn], T n wartość charakterytyczna obcążena pala tarcem negatywnym gruntu, który oada względem trzonu pala [kn], hh n długość pala w grunce nośnym [m], E 0 * E 0 moduł odkztałcena gruntu [kpa], wyznaczony na podtawe PN-8/B przemnożony przez wpółczynnk technologczny (PN-83/B tabl. 4).

14 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 4 E b E 0 p * moduł odkztałcena gruntu ponżej podtawy pala [kpa], wyznaczony z PN-8/B przemnożena przez wpółczynnk technologczny p (wg PN-83/B tabl. 4). I w wpółczynnk wpływu oadana; poneważ w potawe pala wytępuje mnej ścślwa (E b >E 0 ): I w I ok R I ok wpółczynnk wpływu oadana, przyjmowany z ry. 0 wg PN-83/B-02482, zależny od K A h/d (h h n - długość pala w grunce nośnym, D średnca pala). K A wpółczynnk ztywnośc równy: E t K A R A E0 * E t moduł ścślwośc trzonu [kpa], zależny od klay betonu : dla B-5 E t 23,*0 6 kpa, dla B-20 E t 27,0*0 6 kpa, R A tounek powerzchn przekroju poprzecznego pala do całkowtej pow. przekroju poprzecznego pala (πd 2 /4), dla pal pełnych R A R b wpółczynnk wpływu wartwy mnej ścślwej w podtawe pala, przyjmowany wg normy PN-83/B ry. 2, zależny od h/d, K A oraz tounku modułów E b */E o *. b

15 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) 5 2. przyblżone oadane pala, z wartwą neodkztałcalną w podtawe: Δ gdze: Q * n Q n + T n, Q E * n h M r t A t hh t długość pala powyżej gruntu nośnego [m], E t moduł ścślwośc trzonu [kpa], A t A pole powerzchn przekroju poprzecznego pala, ( A πd ) 4 M r wpółczynnk oadana dla pala z wartwą neodkztałcalną w podtawe, przyjmowany wg normy PN-83/B ry. 3, zależny od K A h/d (gdze: h h t - długość pala powyżej gruntu nośnego). 2 Uwaga: Przy określanu K A w przypadku gruntów uwartwonych należy wylczyć moduł odkztałcena E 0 * jako średną ważoną z modułów pozczególnych gruntów. 3. oadane całkowte: S (n) ( T n ) S + ΔS

16 Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) Oblczene oadana pala w grupe Oadane dowolnego pala w grupe kładającej ę z k pal: gdze: k j o ( Q α ) + Q, dla j j nj j - oadane pala poj. pod wpływem jednotkowego obcążena, Q nj, Q n - obcążene odpowedno pala j oraz, α ο j - wpółczynnk oddzaływana pomędzy palam oraz j, Uprazczając: gdze: S Δ k j n o ( S α ) + S + Δ, dla j j - oadane pala w grunce nośnym, powodowane obcążenem zatępczym Q * n, - przyblżone oadane pala, z wartwą neodkztałcalną w podtawe przy zatępczym obcążenu Q * n przyłożonym do głowcy pala, α ο j α ο Fj - wpółczynnk oddzaływana pomędzy palam, zależny od h/d K A h/d, K A oraz r/d, (r r j odległośc pal od pal j), przyjmowany wg normy PN-83/B ry. 4. Tabl. II.6 Określene wartośc wpółczynnków α ο j Pal : Pal 2: Pal Pal j r j [m] r j /D α ο j r 2j [m] r 2j /D α ο 2j Średne oadane pala w grupe: k, gdze: k - lczka pal w rzędze.

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał B Unwersalne regały półkowe W gospodarce magazynowej najważnejsza jest oszczędność mejsca czasu.

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne.

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne. FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych dr inż. Władysław Ryżyński Biuro Usług Inżynierskich B.A. i Wł. Ryżyńscy, Białystok mgr inż. Benedykt Karczewski Astra Poland, Straszyn k. Gdyni Wyznaczanie parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce

ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce Polski Komitet Geotechniki ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce Dr hab. inŝ. Krzysztof Parylak prof. ndzw. Instytut InŜynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Czy drogi są zagroŝone

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo