Bruksanvisning för tippbar kärra. Bruksanvisning for tippbar tilhenger. Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för tippbar kärra. Bruksanvisning for tippbar tilhenger. Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för tippbar kärra Bruksanvisning for tippbar tilhenger Instrukcja obsługi przyczepki przechylnej Assembly Instructions for Tipping Trailer SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 MONTERING... 4 DELAR... 4 MONTERING... 5 STEG 1: Montering av stag... 5 STEG 2: Montering av stöd för dragstång... 6 STEG 3: Montering av hållare för hjulaxel... 7 STEG 4: Montering av sprintfäste eller dragkoppling... 8 STEG 5: Montering av hjulaxel... 8 STEG 6: Montering av hjul... 9 STEG 7: Montering av sidopanel... 9 STEG 8: Montering av frontpanel STEG 9: Montering av bakre ram STEG 10: Montering av bakpanel NORSK 12 MONTERING DELER MONTERING TRINN 1: Montering av stag TRINN 2: Montering av støtte for trekkstang TRINN 3: Montering av holder til hjulaksel TRINN 4: Montering av splintfeste eller hengerfeste TRINN 5: Montering av hjulaksel TRINN 6: Montering av hjul TRINN 7: Montering av sidepanel TRINN 8: Montering av frontpanel TRINN 9: Montering av bakre ramme TRINN 10: Montering av bakpanel POLSKI 20 MONTAŻ CZĘŚCI MONTAŻ KROK 1: Montaż poprzeczki KROK 2: Montaż podpory dyszla KROK 3: Montaż uchwytów osi kół KROK 4: Montaż uchwytu przetyczki lub sprzęgu KROK 5: Montaż osi kół KROK 6: Montaż kół KROK 7: Montaż ścian bocznych KROK 8: Montaż ściany przedniej KROK 9: Montaż ramy tylnej Krok 10: Montaż ściany tylnej... 27

3 ENGLISH 28 ASSEMBLY PARTS ASSEMBLY STEP 1: Fitting the bars STEP 2: Fitting the support for the drawbar STEP 3: Fitting the brackets for the wheel axle STEP 4: Fitting the pin socket or trailer hitch STEP 5: Fitting the wheel axle STEP 6: Fitting the wheels STEP 7: Fitting the side panels STEP 8: Fitting the front panel STEP 9: Fitting the rear frame STEP 10: Fitting the rear panel... 35

4 SVENSKA SVENSKA Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara dessa anvisningar för framtida behov. DELAR MONTERING Botten 1 st. Sidopanel 2 st. Frontpanel 1 st. Bakpanel 1 st. Bakre ram 1 st. Dragstång 1 st. Hjul 2 st. Hållare för hjulaxel 4 st. Stöd för dragstång 1 st. Stag 2 st. Hjulaxel 1 st. Sprintfäste 1 st. Dragkoppling 50 mm 1 st. 4

5 SVENSKA Skruv med rund skalle M8 x 70 2 st. Sexkantskruv M10 x st. Spårskruv M8 x st. Krysskruv M6 x st. Sexkantmutter M10 16 st. Saxpinne 4 x 50 2 st. Nyloc-mutter M8 13 st. Nyloc-mutter M6 23 st. Planbricka Ø 8 23 st. Låsbricka Ø10 16 st. Låssprint Planbricka Ø 25 2 st. Rund sprint 1 st. Lång bussning 2 st. Kort bussning 2 st. Sexkantskruv M12 x 70 2 st. Planbricka Ø 12 2 st. Nyloc-mutter M12 2 st. MONTERING STEG 1: Montering av stag 1. Montera staget på botten med spårskruv M8 x 16 och nyloc-mutter M8. Nyloc-mutter M8 Stag Botten Spårskruv M8 x 16 5

6 SVENSKA STEG 2: Montering av stöd för dragstång 1. Montera stödet för dragstång på botten med spårskruv M8 x 16 och nyloc-mutter M8. Stöd för dragstång Nyloc-mutter M8 Spårskruv M8 x 16 6

7 SVENSKA STEG 3: Montering av hållare för hjulaxel 1. Montera hållarna för hjulaxel på bottenpanelen med sexkantskruv M10 x 20, låsbricka Ø 10 och sexkantmutter M10. Sexkantmutter M10 Låsbricka Ø10 Hållare för hjulaxel Sexkantskruv M10 x 20 7

8 SVENSKA STEG 4: Montering av sprintfäste eller dragkoppling 1. Montera sprintfästet på dragstången med skruv med rund skalle M8 x 70, planbricka Ø 8 och nyloc-mutter M8, för in den runda sprinten i hålet i sprintfästet och dragstången och lås med låssprint Ø Montera dragkopplingen 50 mm på dragstången med sexkantskruv M12 x 70, planbricka Ø 12 och nyloc-mutter M12. Skruv med rund skalle M8 x 70 Rund sprint Dragstång Planbricka Ø 8 Nyloc-mutter M8 Sprintfäste Låssprint Ø 3 Planbricka Ø 12 Nyloc-mutter M12 Sexkantskruv M12 x 70 Dragkoppling 50 mm STEG 5: Montering av hjulaxel 1. Placera dragstången mitt mellan hållarna för hjulaxel. 2. Skruva ihop övre änden av hållarna för hjulaxel med sexkantskruv M10 x 20, planbricka Ø 10 och sexkantmutter M10. Dra inte åt skruvförbanden. 3. För in hjulaxeln genom den ena hållaren och för på en lång bussning. För hjulaxeln genom hålet i dragstången, för på en andra lång bussning och för hjulaxeln genom den andra hållaren. Lång bussning Dragstång Sexkantskruv M10 x 20 Hjulaxel Planbricka Ø 10 Sexkantmutter M10 8

9 STEG 6: Montering av hjul SVENSKA 1. För på en kort bussning på hjulaxelns ena ände, för på hjulet och en planbricka Ø 25. Säkra med saxpinne 4 x Upprepa för det andra hjulet. 3. Dra åt alla skruvförband som monterades i steg 5. Saxpinne 4 x 50 Planbricka Ø 25 Hjul Kort bussning Kort bussning STEG 7: Montering av sidopanel 1. Montera vänster och höger sidopanel på botten med krysskruv M6 x 12 och nyloc-mutter M6. Krysskruv M6 x 12 Sidopanel Nyloc-mutter M6 9

10 STEG 8: Montering av frontpanel SVENSKA 1. Montera frontpanelen på botten med krysskruv M6 x 12 och nyloc-mutter M6. Krysskruv M6 x 12 Nyloc-mutter M6 Frontpanel STEG 9: Montering av bakre ram 1. Montera den bakre ramen på botten med spårskruv M8 x 16 och nyloc-mutter M8. 2. Fäst den bakre ramen i sidopanelerna med krysskruv M6 x 12 och nyloc-mutter M6. Krysskruv M6 x 12 Spårskruv M8 x 16 Nyloc-mutter M6 Bakre ram Nyloc-mutter M8 10

11 STEG 10: Montering av bakpanel 1. Placera bakpanelen i spåren i sidopanelerna. SVENSKA Bakpanel Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 11

12 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. DELER MONTERING Bunnpanel 1 stk. Sidepanel 2 stk. Frontpanel 1 stk. Bakpanel 1 stk. Bakre ramme 1 stk. Trekkstang 1 stk. Hjul 2 stk. Holder til hjulaksel 4 stk. Støtte for trekkstang 1 stk. Stag 2 stk. Hjulaksel 1 stk. Splintfeste 1 stk. Hengerfeste 50 mm 1 stk. 12

13 NORSK Skrue med rundt hode M8 x 70 2 stk. Sekskantskrue M10 x stk. Maskinskrue M8 x stk. Krysskrue M6 x stk. Sekskantmutter M10 16 stk. Saksesplint 4 x 50 2 stk. Nyloc-mutter M8 13 stk. Nyloc-mutter M6 23 stk. Underlagsskive Ø 8 23 stk. Låseskive Ø stk. Låsesplint Underlagsskiv e Ø 25 2 stk. Rund splint 1 stk. Lang bøssing 2 stk. Kort bøssing 2 stk. Sekskantskrue M12 x 70 2 stk. Underlagsskive Ø 12 2 stk. Nyloc-mutter M12 2 stk. MONTERING TRINN 1: Montering av stag 1. Monter staget på bunnpanelet med maskinskrue M8 x 16 og nyloc-mutter M8. Nyloc-mutter M8 Stag Bunnpanel Maskinskrue M8 x 16 13

14 NORSK TRINN 2: Montering av støtte for trekkstang 1. Monter støtte for trekkstang på bunnpanelet med maskinskrue M8 x 16 og nyloc-mutter M8. Støtte for trekkstang Nyloc-mutter M8 Maskinskrue M8 x 16 14

15 NORSK TRINN 3: Montering av holder til hjulaksel 1. Monter holderne til hjulaksel på bunnpanelet med sekskantskrue M10 x 20, låseskive Ø 10 og sekskantmutter M10. Sekskantmutter M10 Låseskive Ø 10 Holder til hjulaksel Sekskantskrue M10 x 20 15

16 NORSK TRINN 4: Montering av splintfeste eller hengerfeste 1. Monter splintfestet på trekkstangen med skrue med rundt hode M8 x 70, underlagsskive Ø 8 og nyloc-mutter M8. Før inn den runde splinten i hullet i splintfestet og trekkstangen og lås med låsesplint Ø Monter hengerfestet 50 mm på trekkstangen med sekskantskrue M12 x 70, underlagsskive Ø 12 og sekskantmutter M12. Skrue med rundt hode M8 x 70 Rund splint Trekkstang Underlagsskive Ø 8 Nyloc-mutter M8 Splintfeste Låsesplint Ø 3 Underlagsskive Ø 12 Nyloc-mutter M12 Sekskantskrue M12 x 70 Hengerfeste 50 mm TRINN 5: Montering av hjulaksel 1. Plasser trekkstangen midt mellom holderne til hjulakselen. 2. Skru sammen øvre enden av holderne til hjulakselen med sekskantskrue M10 x 20, underlagsskive Ø 10 og sekskantmutter M10. Ikke stram skrueforbindelsene. 3. Før hjulakselen gjennom den ene holderen og før på en lang bøssing. Før hjulakselen gjennom hullet i trekkstangen, før på enda en lang bøssing og før hjulakselen gjennom den andre holderen. Lang bøssing Trekkstang Sekskantskrue M10 x 20 Hjulaksel Underlagsskive Ø 10 Sekskantmutter M10 16

17 NORSK TRINN 6: Montering av hjul 1. Før på en kort bøssing på ene enden av hjulakselen, før på hjulet og en underlagsskive Ø 25. Sikre med saksesplint 4 x Gjenta for det andre hjulet. 3. Trekk til alle skrueforbindelsene som ble montert i trinn 5. Saksesplint 4 x 50 Underlagsskive Ø 25 Hjul Kort bøssing Kort bøssing TRINN 7: Montering av sidepanel 1. Monter venstre og høyre sidepanel på bunnpanelet med krysskrue M6 x 12 og nyloc-mutter M6. Krysskrue M6 x 12 Sidepanel Nyloc-mutter M6 17

18 NORSK TRINN 8: Montering av frontpanel 1. Monter frontpanelet på bunnpanelet med krysskrue M6 x 12 og nyloc-mutter M6. Krysskrue M6 x 12 Nyloc-mutter M6 Frontpanel TRINN 9: Montering av bakre ramme 1. Monter den bakre rammen på bunnpanelet med maskinskrue M8 x 16 og nyloc-mutter M8. 2. Fest den bakre rammen i sidepanelene med krysskrue M6 x 12 og nyloc-mutter M6. Maskinskrue M8 x 16 Krysskrue M6 x 12 Nyloc-mutter M6 Bakre ramme Nyloc-mutter M8 18

19 TRINN 10: Montering av bakpanel 1. Plasser bakpanelet i sporene i sidepanelene. NORSK Bakpanel Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 19

20 POLSKI POLSKI Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku. MONTAŻ CZĘŚCI Dno 1 szt. Ściana boczna 2 szt. Ściana przednia 1 szt. Ściana tylna 1 szt. Rama tylna 1 szt. Dyszel 1 szt. Koło 2 szt. Uchwyt osi kół 4 szt. Podpora dyszla 1 szt. Poprzeczka 2 szt. Oś kół 1 szt. Uchwyt przetyczki 1 szt. Sprzęg do przyczepy 50 mm 1 szt. 20

21 POLSKI Śruba z łbem kulistym M8 x 70 2 szt. Śruba sześciokątna M10 x szt. Śruba z nacięciem płaskim M8 x szt. Śruba krzyżowa M6 x szt. Nakrętka sześciokątna M10 16 szt. Zawleczka 4 x 50 2 szt. Nakrętka M8 Nyloc 13 szt. Nakrętka M6 Nyloc 23 szt. Podkładka płaska Ø8 23 szt. Podkładka blokująca Ø10 16 szt. Zatyczka blokująca Podkładka płaska Ø25 2 szt. Przetyczka okrągła 1 szt. Tuleja długa 2 szt. Tuleja krótka 2 szt. Śruba sześciokątna M12 x 70 2 szt. Podkładka płaska Ø12 2 szt. Nakrętka M12 Nyloc \ 2 szt. MONTAŻ KROK 1: Montaż poprzeczki 1. Przymocuj poprzeczkę do dna za pomocą śruby z nacięciem płaskim M8 x 16 oraz nakrętki M8 Nyloc. Nakrętka M8 Nyloc Poprzeczka Dno Śruba z nacięciem płaskim M8 x 16 21

22 POLSKI KROK 2: Montaż podpory dyszla 1. Przymocuj podporę dyszla do dna za pomocą śruby z nacięciem płaskim M8 x 16 oraz nakrętki M8 Nyloc. Podpora dyszla Nakrętka M8 Nyloc Śruba z nacięciem płaskim M8 x 16 22

23 POLSKI KROK 3: Montaż uchwytów osi kół 1. Przymocuj uchwyty osi kół do panelu dennego za pomocą śruby sześciokątnej M10 x 20, podkładki blokującej Ø10 oraz nakrętki sześciokątnej M10. Nakrętka sześciokątna M10 Podkładka blokująca Ø10 Uchwyt osi kół Śruba sześciokątna M10 x 20 23

24 POLSKI KROK 4: Montaż uchwytu przetyczki lub sprzęgu 1. Przymocuj uchwyt przetyczki do dyszla za pomocą śruby z łbem kulistym M8 x 70, podkładki płaskiej Ø8 oraz nakrętki M8 Nyloc, wprowadź okrągłą przetyczkę w otwór w uchwycie przetyczki i dyszlu, a następnie zablokuj zatyczką blokującą Ø3. 2. Zamocuj sprzęg 50 mm na dyszlu za pomocą śruby sześciokątnej M12 x 70, podkładki płaskiej Ø12 oraz nakrętki M12 Nyloc. Śruba z łbem kulistym M8 x 70 Przetyczka okrągła Dyszel Podkładka płaska Ø8 Nakrętka M8 Nyloc Uchwyt przetyczki Zatyczka blokująca Ø3 Podkładka płaska Ø12 Nakrętka M12 Nyloc Śruba sześciokątna M12 x 70 Sprzęg do przyczepy 50 mm KROK 5: Montaż osi kół 1. Umieść dyszel pośrodku pomiędzy uchwytami osi kół. 2. Skręć ze sobą górne końce uchwytów osi kół za pomocą śruby sześciokątnej M10 x 20, podkładki płaskiej Ø10 oraz nakrętki sześciokątnej M10. Nie dokręcaj śrub całkowicie. 3. Wsuń oś kół przez jeden uchwyt i nałóż na nią jedną długą tuleję. Przeprowadź oś kół przez otwór w dyszlu, nałóż drugą długą tuleję i wsuń oś przez drugi uchwyt. Śruba sześciokątna M10 x 20 Tuleja długa Dyszel Oś kół Podkładka płaska Ø10 Nakrętka sześciokątna M10 24

25 POLSKI KROK 6: Montaż kół 1. Na jeden koniec osi kół nałóż jedną krótką tuleję, następnie załóż koło i jedną podkładkę płaską Ø25. Zabezpiecz zawleczką 4 x Powtórz tę czynność dla drugiego koła. 3. Dokręć wszystkie śruby zamontowane w kroku 5. Zawleczka 4 x 50 Podkładka płaska Ø25 Koło Tuleja krótka Tuleja krótka KROK 7: Montaż ścian bocznych 1. Przymocuj lewą i prawą ścianę boczną do dna za pomocą śruby krzyżowej M6 x 12 oraz nakrętki M6 Nyloc. Śruba krzyżowa M6 x 12 Ściana boczna Nakrętka M6 Nyloc 25

26 KROK 8: Montaż ściany przedniej POLSKI 1. Przymocuj ścianę przednią do dna za pomocą śruby krzyżowej M6 x 12 oraz nakrętki M6 Nyloc. Śruba krzyżowa M6 x 12 Nakrętka M6 Nyloc Ściana przednia KROK 9: Montaż ramy tylnej 1. Przymocuj ramę tylną do dna za pomocą śruby z nacięciem płaskim M8 x 16 oraz nakrętki M8 Nyloc. 2. Przymocuj ramę tylną do ścian bocznych za pomocą śruby krzyżowej M6 x 12 oraz nakrętki M6 Nyloc. Śruba z nacięciem płaskim M8 x 16 Śruba krzyżowa M6 x 12 Nakrętka M6 Nyloc Rama tylna Nakrętka M8 Nyloc 26

27 Krok 10: Montaż ściany tylnej POLSKI 1. Umieść ścianę tylną w prowadnicach w ścianach bocznych. Ściana tylna Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 27

28 ENGLISH ENGLISH Read the Assembly Instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. PARTS ASSEMBLY Bottom 1 Side panel 2 Front panel 1 Rear panel 1 Rear frame 1 Drawbar 1 Wheel 2 Bracket for wheel axle 4 Support for drawbar 1 Bar 2 Wheel axle 1 Pin socket 1 Trailer hitch 50 mm 1 28

29 ENGLISH Screw with round head M8 x 70 2 Hex screw M10 x Slotted screw M8 x Phillips screw M6 x 12 mm 23 Hex nut M10 16 Cotter pin 4 x 50 2 Nyloc nut M8 13 Nyloc nut M6 23 Flat washer Ø 8 23 Lock washer Ø10 16 Lock pin Flat washer Ø 25 2 Round pin 1 Long bushing 2 Short bushing 2 Hex screw M12 x 70 2 Flat washer Ø 12 2 Nyloc nut M12 2 ASSEMBLY STEP 1: Fitting the bars 1. Fit the bars on the botten with M8 x 16 cap screws and M8 nyloc nuts. Nyloc nut M8 Bar Bottom Cap screw M8 x 16 29

30 ENGLISH STEP 2: Fitting the support for the drawbar 1. Fit the support for the drawbar on the bottom with M8 x 16 cap screws and M8 nyloc nuts. Support for drawbar Nyloc nut M8 Cap screw M8 x 16 30

31 ENGLISH STEP 3: Fitting the brackets for the wheel axle 1. Fit the brackets for the wheel axle on the bottom panel with M10 x 20 hex screws, Ø 10 lock washers and M10 hex nuts. Hex nut M10 Lock washer Ø10 Bracket for wheel axle Hex screw M10 x 20 31

32 ENGLISH STEP 4: Fitting the pin socket or trailer hitch 1. Fit the pin socket on the drawbar with M8 x 70 screws with round heads, Ø 8 flat washers and M8 nyloc nuts, insert the round pin in the hole in the pin socket and drawbar and lock with the Ø 3 lock pin. 2. Fit the 50 mm trailer hitch on the drawbar with M12 x 70 hex screws, Ø 12 flat washers and M12 nyloc nuts. Screw with round head M8 x 70 Round pin Drawbar Flat washer Ø 8 Nyloc nut M8 Pin socket Lock pin Ø 3 Flat washer Ø 12 Nyloc nut M12 Hex screw M12 x 70 Trailer hitch 50 mm STEP 5: Fitting the wheel axle 1. Place the drawbar between the brackets for the wheel axle. 2. Screw together the upper ends of the brackets for the wheel axle with M10 x 20 hex screws, Ø 10 flat washers and M10 hex nuts. Do not tighten the screws. 3. Insert the wheel axle through one of the brackets and put on a long bushing. Insert the wheel axle through the hole in the drawbar, put on the other long bushing, and put the wheel axle through the other bracket. Long bushing Hex screw M10 x 20 Drawbar Wheel axle Flat washer Ø 10 Hex nut M10 32

33 ENGLISH STEP 6: Fitting the wheels 1. Put a short bushing on one end of the wheel axle, and put on the wheel and a Ø 25 flat washer. Secure with a 4 x 50 cotter pin. 2. Repeat for the other wheel. 3. Tighten all the screws fitted in step 5. Cotter pin 4 x 50 Flat washer Ø 25 Wheel Short bushing Short bushing STEP 7: Fitting the side panels 1. Fit the left and right side panels on the bottom with M6 x 12 Phillips screws and M6 nyloc nuts. Phillips screw M6 x 12 Side panel Nyloc nut M6 33

34 ENGLISH STEP 8: Fitting the front panel 1. Fit the front panel on the bottom with M6 x 12 Phillips screws and M6 nyloc nuts. Phillips screw M6 x 12 Nyloc nut M6 Front panel STEP 9: Fitting the rear frame 1. Fit the rear frame on the botten with M8 x 16 cap screws and M8 nyloc nuts. 2. Fasten the rear frame in the side panels with M6 x 12 Phillips screws and M6 nyloc nuts. Cap screw M8 x 16 Phillips screw M6 x 12 Nyloc nut M6 Rear frame Nyloc nut M8 34

35 ENGLISH STEP 10: Fitting the rear panel 1. Place the rear panel in the slots in the side panels. Rear panel Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 35

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för släpkärra 230 kg Bruksanvisning for tilhenger 230 kg Instrukcja obsługi przyczepy lekkiej 230 kg Assembly Instructions for Trailer 230 kg 707-016 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow 707-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-13 Jula AB

Date of production: 2015-04-13 Jula AB 606-025 Bruksanvisning för hund-/lastgaller Bruksanvisning for hunde-/lastegitter Instrukcja obsługi przegrody bagażnika User instructions for pet/cargo barrier SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Assembly Instructions for Metal Locker 349-118 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för transportvagn. Monteringsanvisning for transportvogn. Instrukcja montażu ogrodniczego wózka transportowego

Monteringsanvisning för transportvagn. Monteringsanvisning for transportvogn. Instrukcja montażu ogrodniczego wózka transportowego Monteringsanvisning för transportvagn Monteringsanvisning for transportvogn Instrukcja montażu ogrodniczego wózka transportowego Assembly Instructions for Trolley 325-012 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet 660-042 Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

951-011. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

951-011. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original SVENSK A Bruksanvisning för skyddsnät till trampolin Bruksanvisning for beskyttelsesnett til trampoline Instrukcja obsługi siatki ochronnej do trampoliny Operating Instructions for Satefy Net to Trampoline

Bardziej szczegółowo

601-016 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

601-016 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original SVENSK A Bruksanvisning för hydraulisk rörbockningsmaskin Bruksanvisning for hydraulisk bøyemaskin Instrukcja obsługi hydraulicznej giętarki do rur Operating Instructions for Hydraulic Pipe Bender 601-016

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hemmagym. Bruksanvisning for treningsapparat. Instrukcja obsługi domowej siłowni. Operating instructions for home gym

Bruksanvisning för hemmagym. Bruksanvisning for treningsapparat. Instrukcja obsługi domowej siłowni. Operating instructions for home gym Bruksanvisning för hemmagym Bruksanvisning for treningsapparat Instrukcja obsługi domowej siłowni Operating instructions for home gym 951-145 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-28 Jula AB

Date of production: 2015-05-28 Jula AB 721-418 Bruksanvisning för sågbock med såghållare Bruksanvisning for sagbukk med sagholder Instrukcja obsługi kozła do piłowania z uchwytem na pilarkę User instructions for saw horse with saw holder SE

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-05 Jula AB

Date of production: 2015-05-05 Jula AB 422-578 Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia choinkowego User instructions for christmas tree lights SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för träskrinda. Bruksanvisning for trevogn. Instrukcja obsługi wózka drewnianego. Operating Instructions for Wooden Cart

Bruksanvisning för träskrinda. Bruksanvisning for trevogn. Instrukcja obsługi wózka drewnianego. Operating Instructions for Wooden Cart Bruksanvisning för träskrinda Bruksanvisning for trevogn Instrukcja obsługi wózka drewnianego Operating Instructions for Wooden Cart 325-011 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

NORSK POLSKI ENGLISH

NORSK POLSKI ENGLISH 662-068 Bruksanvisning för förvaringslåda Bruksanvisning for oppbevaringskasse Instrukcja obsługi skrzynia do przechowywania User Instructions for storage box SVENSKA KOMPONENTLISTA 4 BESLAGSLISTA 4 MONTERING

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench Monteringsanvisning för arbetsbänk Monteringsanvisning for arbeidsbenk Instrukcja montażu stołu roboczego Assembly instructions for Work Bench 157-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 345-071 345-080 Bruksanvisning för rullgardin Bruksanvisning for rullegardin Instrukcja obsługi rolety okiennej Operating instructions for roller blind SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för träningsbänk. Bruksanvisning for treningsbenk. Instrukcja obsługi ławeczki treningowej. User instructions for exercise bench

Bruksanvisning för träningsbänk. Bruksanvisning for treningsbenk. Instrukcja obsługi ławeczki treningowej. User instructions for exercise bench Bruksanvisning för träningsbänk Bruksanvisning for treningsbenk Instrukcja obsługi ławeczki treningowej User instructions for exercise bench 951 149 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för förtält. Monteringsanvisning for fortelt. Instrukcja montażu przedsionka. Assembly Instructions for Awning

Monteringsanvisning för förtält. Monteringsanvisning for fortelt. Instrukcja montażu przedsionka. Assembly Instructions for Awning Monteringsanvisning för förtält Monteringsanvisning for fortelt Instrukcja montażu przedsionka Assembly Instructions for Awning 619-415 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för släpkärra Bruksanvisning for tilhenger Instrukcja obsługi przyczepy Operating instructions for trailer

Bruksanvisning för släpkärra Bruksanvisning for tilhenger Instrukcja obsługi przyczepy Operating instructions for trailer 707-036 Bruksanvisning för släpkärra Bruksanvisning for tilhenger Instrukcja obsługi przyczepy Operating instructions for trailer SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska -0 Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for hylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating instructions for storage shelf unit SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Bruksanvisning för handhållen massageapparat Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Operating Instructions for Handheld Massager 806-043 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

650-397. Bruksanvisning för bryggstege Bruksanvisning for bryggestige Instrukcja użycia drabinki pomostowej User instructions for pier ladder

650-397. Bruksanvisning för bryggstege Bruksanvisning for bryggestige Instrukcja użycia drabinki pomostowej User instructions for pier ladder 650-397 Bruksanvisning för bryggstege Bruksanvisning for bryggestige Instrukcja użycia drabinki pomostowej User instructions for pier ladder SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting

Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting Bruksanvisning för väggarmatur Bruksanvisning for veggarmatur Instrukcja obsługi latarni oprawy ściennej Installation Instructions for Wall Fitting 422-217 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väggfäste till TV, 32-63. Bruksanvisning for veggfeste til TV, 32-63. Instrukcja obsługi uchwytu ściennego do telewizorów, 32-63

Bruksanvisning för väggfäste till TV, 32-63. Bruksanvisning for veggfeste til TV, 32-63. Instrukcja obsługi uchwytu ściennego do telewizorów, 32-63 Bruksanvisning för väggfäste till TV, 32-63 Bruksanvisning for veggfeste til TV, 32-63 Instrukcja obsługi uchwytu ściennego do telewizorów, 32-63 Installation Instructions for Wall Bracket for TV, 32-63

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo