PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca komisji 2. Pan Leszek Bak - z-ca przewodniczącej komisji 3. Pan Marek Kieler - członek 4. Pani Renata Mastalerz Czapnik - członek 5. Pan Jacek Niepiekło - członek 6. Pani Grażyna Ryczyńska - członek Ponadto w posiedzeniu udział brali: 1. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu 2. Pan Dariusz Placek - p.o. z-cy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu 3. Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu 4. Pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 5. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu 6. Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu 7. Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu 8. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 9. Pan Andrzej Kokociński - referent w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 1

2 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXIX posiedzenia Komisji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 6. Przedstawienie planu finansowego SP ZOZ w Wieluniu na 2009r. 7. Przedstawienie informacji o realizowanych programach profilaktycznych w 2008r. 8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. 9. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. 10. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r. 11. Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu wieluńskiego w 2009r. 12. Sprawy bieżące. 13. Wolne wnioski i zapytania. 14. Zamknięcie XXIX posiedzenia Komisji. 2

3 Pkt 1 Otwarcie XXIX posiedzenia Komisji. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji otwieram XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy. Witam członków komisji oraz zaproszonych gości. Pkt 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji na 6 członków komisji obecnych jest 5, czyli obrady są prawomocne. Pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji otrzymaliście państwo proponowany porządek posiedzenia. Czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 3

4 Członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia (5 radnych głosowało). Pkt 4 Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji protokół z XXVIII posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu. Czy są uwagi, zastrzeżenia do treści protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy, proszę o podniesienie ręki. Członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII posiedzenia Komisji (5 radnych głosowało). Pkt 5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor Drutowską o przedstawienie materiału. 4

5 Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu w materiałach, które państwu przekazałam jest również uzasadnienie do projektu uchwały. Moim zdaniem najważniejsza jest informacja zawarta w tabeli na stronie 2, która dotyczy środków, jakie powiat otrzymał na realizację wszystkich zadań w 2009r. W ubiegłym 2008r. powiat wieluński otrzymał zł, natomiast w obecnym 2009r zł. Jest to znacznie mniejsza kwota niż w poprzednim roku. Powiat wieluński realizuje zadania zarówno z rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej. Rehabilitacją zawodową zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu zgodnie z ustawą o rehabilitacji zatrudniania osób niepełnosprawnych. Natomiast zadania z rehabilitacji społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nakłada na powiat dodatkowe zadania. Zadania te są wymienione na stronie 6 uzasadnienia. Na stronie 5 uzasadnienia są również wydatkowane i planowane kwoty, które porównałam z ubiegłym rokiem. Z mojej strony to wszystko, jeżeli są pytania chętnie na nie odpowiem. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Rzeczywiście jest to straszna mizeria finansowa. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Chciałam się podzielić z państwem informacją, iż temat ten stawał również na Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Nie mieliśmy wówczas informacji z PUP na temat zatrudnienia zawodowego osób niepełnosprawnych, w związku z tym społeczna rada zmniejszyła kwotę do zł na rehabilitację zawodową. Na zarządzie była pani dyrektor PUP i przekazała nam, że zainteresowanie zatrudnieniem i tworzeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w tej chwili w naszym powiecie jest dosyć duże w związku z tym wróciliśmy do kwoty proponowanej przez panią dyrektor PUP, czyli do zł. Tak też zostało to na zarządzie przegłosowane. Ze względu na to, że kwoty te są marne, śmieszne, ubliżające osobom niepełnosprawny wnioskowałabym o to, żebyśmy jako komisja zwrócili się do PFRON u z prośbą o zwiększenie środków budżetu PCPR u w Wieluniu. Pismo to miałoby na uwadze wyrażenie naszej dezaprobaty dla tej sytuacji, dla takiego algorytmu dla naszego powiatu. Proszę, pani dyrektor Drutowska. Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę z takiego pomysłu. W ubiegłym roku dwukrotnie zwracałam się do PFRON u o zwiększenie środków budżetu i zawsze otrzymywałam odpowiedź, że wysokość środków uzależniona jest od algorytmu. 5

6 Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji niech się zastanowią ci, którzy dysponują pieniędzmi, a może niekoniecznie wiedzą, jak wygląda to na dole i jakie są to zapotrzebowania. Niech się nad tym zastanowią, nich zwrócą uwagę, że jest to rzeczywiście mizeria. Pieniądze jeszcze nie są podzielone, a już ich brakuje. Kto z państwa jest za złożeniem pisma do PFRON u o zwiększenie środków budżetu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu na zadania, które ono realizuje, proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie pozytywnie przychyliła się do wniosku przewodniczącej Krystyny Miśkiewicz(5 członków głosowało). Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję pani dyrektor i życzę powodzenia w dzieleniu tych pieniędzy. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (5 członków głosowało). 6

7 Pkt 6 Przedstawienie planu finansowego SP ZOZ w Wieluniu na 2009r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor o odniesienie się do przedstawionego nam materiału. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu plan finansowy był już przedmiotem obrad poprzedniej komisji zdrowia. Zakładał on wówczas zysk z działalności operacyjnej, ale stratę z ogólnej działalności gospodarczej na kwotę około zł, przy założeniu, że zł jest to amortyzacja. Obecny plan finansowy, który macie państwo przed sobą uwzględnia zysk. Poprzednie lata również kończyliśmy zyskiem z całej naszej działalności gospodarczej. Wpływ na to miały oczywiście zyski nadzwyczajne, które polegały na umorzeniu części zobowiązań, a co z kolei wiązało się z programem pomocowym. Przedstawiony państwu plan również zakłada zysk z działalności operacyjnej na poziomie zł przy założeniu, że zł jest to zysk nadzwyczajny, który ma polegać na umorzeniu 70% pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ubiegłym roku otrzymaliśmy ostatnią transzę tej pożyczki. W zakładanym planie przyjęliśmy założenie, że spłacimy w tym roku zł wówczas możemy skorzystać z umorzenia w wysokości zł. Chciałam zwrócić państwu uwagę, że z działalności operacyjnej wypracowany przez nas zysk wynosi około zł. Chcielibyśmy założyć, że ten rok również zakończymy zyskiem z działalności operacyjnej. Na wynik dodatni ma również wpływ zmniejszanie kosztów, rozszerzanie naszej oferty i ilości wykonywanych świadczeń medycznych. W przedstawionym planie finansowym zysk z działalności operacyjnej wynosi zł, a zysk nadzwyczajny zł, czyli ogółem szacunkowy zysk finansowy wynosi zł. Jest to oczywiście plan finansowy szacunkowy z uwagi na to, że kontrakty z NFZ nie są zawarte na cały rok. Największy kontrakt mamy na pół roku. Tak dzieje się już kolejny rok. Kontrakty są na pół roku, a po pół roku od nowa będziemy negocjować załącznik rzeczowo finansowy. Całą umowę z NFZ w tym roku podpisaliśmy na trzy lata, ale załącznik rzeczowo finansowy będzie negocjowany po okresie, na który został zawarty. Niektóre kontrakty mamy podpisane na dwa miesiące np. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. W marcu 7

8 odbył się konkurs. Ostatniego lutego dowiedzieliśmy się, że nie dostaniemy kontraktu na Poradnię K, pomimo tego, że spełniamy wszystkie wymogi oraz, że jesteśmy jedynym świadczeniodawcą na terenie miasta Wielunia i ośmiu gmin. Został wyłoniony tylko jeden ośrodek na terenie gminy Czarnożyły. Jest to dla nas nie do pomyślenia, żeby NFZ w taki sposób podchodził do kontraktowania. Podobno tak jest ułożony program w oparciu, o który komisja przetargowa przeprowadza konkurs. Złożyliśmy w tej sprawie protest, w związku, z którym mamy dżentelmeńską umowę z panem dyrektorem, że będziemy przyjmować ciężarne kobiety do czasu rozstrzygnięcia konkursu. To samo się działo w przypadku Pododdziału Nefrologicznego, o czym informowałam państwa wcześniej. Wracając do tegorocznego budżetu chciałam powiedzieć, że na specjalistkę mieliśmy kontrakt na 2 miesiące i teraz jesteśmy w trakcie podpisywania umów na kolejne miesiące. Na karetki również mieliśmy kontrakt na 2 miesiące, następnie kolejny aneks na miesiąc marzec, a teraz jesteśmy w trakcie negocjowania kontraktu na kolejne miesiące roku. Zgodnie z przepisami jako dyrektor jestem zobowiązana przyjąć plan finansowy na kolejny rok. Przedstawiony państwu projekt planu finansowego zakłada pewną symulację w oparciu o to, czym w tej chwili dysponujemy razy ilość kolejnych miesięcy. Do przedłożonego państwu materiału załączona jest również informacja dotycząca naszych zobowiązań. Ogółem koszty schodzą nam w dół, co wiąże się z rożnymi działaniami, które podejmujemy. To, co wypłynęło na wzrost było to włączenie realizacji ugody, jaką mam ze związkiem pielęgniarek. Ugoda ta została zawarta 2 lata temu, ale przełożona była o 2 lata. Dziękuję. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jakieś pytania do pani dyrektor? Proszę, radny Niepiekło. Radny Jacek Niepiekło czytałem artykuł, w którym pisało, że jedyny ośrodek z naszego terenu, który otrzymał kontrakt na Poradnię K jest to ośrodek w Czarnożyłach. Do wzięcia było punktów, z czego Ośrodek w Czarnożyłach wziął tylko Być może została złożona zła oferta. Czy mogłaby mi pani wyjaśnić, na jakiej podstawie przyznaje się coś takiego? Po drugie czy w punkcie 2 kwota zł jest kwotą wszystkich zobowiązań, kredytów i prowizji bankowych do spłaty w 2009r.? Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu zacznę od Poradni K. Złożona oferta nie była zła, ponieważ uzyskała wysoki wynik w rankingowym wykazie. Ośrodek w Czarnożyłach złożył ofertę o 0,20zł tańszą niż my. Program 8

9 komputerowy jest tak skonstruowany, że wybiera najtańszą ofertę nie zależnie od tego, czy na pozostałym terenie usługi medyczne są zabezpieczone, czy też nie. Poza ceną otrzymaliśmy najwyższą punktację oferty. Natomiast, co do kwoty zł chciałam powiedzieć, że jest ona ujęta w kosztach. Pozycja ta obejmuje przede wszystkim płace kosztów związanych z obsług zobowiązań, jakie przypadają na 2009r. Jest to zgodne z ustawą o rachunkowości. Kwota ta nie obejmuje wydatków związanych ze spłatą kapitałów. Co innego jest to koszt, a co innego wydatek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości nie możemy w planie finansowym ujmować rat kapitałowych. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak mam pytanie odnośnie zobowiązań wobec ZUS. W podpunkcie f odsetki wynoszą 33708zł. Chciałem zapytać, od czego te odsetki są? W podpunkcie h - zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież również występują odsetki na kwotę 43344,77zł? Co to są za odsetki? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu - są to odsetki od ugody zawartej z ZUS, które będą spłacane do 2013r. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu ugoda ta zawarta była w momencie, kiedy realizowaliśmy program restrukturyzacyjny w oparciu o ustawę o pomocy publicznej z 2005r. Od momentu rozpoczęcia procesu restrukturyzacji do chwili obecnej realizujemy wszystkie zobowiązania publiczno prawne. Radny Leszek Bak a odsetki w podpunkcie h? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu - są to odsetki naliczone od niewypłacanych dodatków za lata 2005, 2006 i 2007r. Kwota główna jest spłacona, zostały tylko odsetki. Radny Leszek Bak te odsetki muszą być zapłacone w tym roku? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu tak. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Chciałabym się odnieść do Poradni K. Rzeczywiście tak się stało, że Czarnożyły dostały kontrakt na ten rok w takiej samej ilości punktów, jak w roku ubiegłym. Dali oni troszkę niższą cenę, dlatego też komputer wylosował właśnie Czarnożyły. Biała, która złożyła na taką samą ilość punktów, ale na kwotę ciut wyższą niż Czarnożyły również nie dostała kontraktu. Teraz Biała po raz drugi będzie przystępować do konkursu razem 9

10 ze szpitalem. Chciałam zapytać panią dyrektor, czy szpital dostał już pieniądze z NFZ za nadwykonania za ubiegły rok? Czy znalazł się już bank, który chciałby nam udzielić kredytu na zobowiązania wymagalne? Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu nadwykonania w ubiegłym roku były częściowo płacone w połowie roku w kwocie około zł. W grudniu dokonywaliśmy różnych przesunięć między poszczególnymi działami, a w tej chwili wszystko rozliczaliśmy. Według tego rozliczenia kwota, która w pełni nie została zapłacona dotyczy rehabilitacji. Udało nam się wynegocjować, żeby NFZ nam zapłacił, chociaż 40% tej kwoty. Informację szczegółową na temat nadwykonań przedstawimy państwu w sprawozdaniu, ponieważ w tej chwili jesteśmy na etapie dokładnych rozliczeń. Odnośnie drugiego pytania chciałam powiedzieć, że dwa razy ogłaszaliśmy przetarg na kredyt. Ze względu na obecny kryzys banki nie za bardzo podchodzę do kredytowania. Udało nam się jednak znaleźć dwa banki. W tej chwili jeden z banków jest zainteresowany kredytem sześcioletnim, jaki nas interesuje. Wstępnie jesteśmy już po rozmowach. Awaryjnie mamy również drugi bank, który zaoferowała się udzielić nam ten kredyt, ale na okres trzech lat. W tej chwili z tymi dwoma bankami prowadzimy rozmowy i mamy nadzieję, że uda nam się to sfinalizować. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Pkt 7 Przedstawienie informacji o realizowanych programach profilaktycznych w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią Marię Goździewicz z Wydziału Ogólnego Starostwa Powiatowego o wprowadzenie do tematu. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu na wstępie chciałam powiedzieć, że przez aktywną 10

11 działalność pracowników Starostwa Powiatowego w Wieluniu udało się zwiększyć liczbę wykonanych badań. Ponad 200 badań cytologicznych było więcej wykonanych niż w poprzednim roku. W tej sprawie odbyły się dwie konferencje z udziałem przedstawicieli z NFZ. Oprócz konferencji, rozwieszone zostały bilbordy w mieście oraz w każdej gminie przy urzędzie oraz Ośrodku Zdrowia. Poza tym w szkołach i w urzędach były rozwieszone plakaty. Rozdane zostały również ulotki reklamujące kampanię aktywnego programu profilaktyki raka szyjki oraz raka piersi. Myślę, że są tego efekty, o czym świadczy wykonanych ponad tysiąc badań mammograficznych w ubiegłym roku. Gminy również aktywnie przystępują do tych badań. W tym roku również planujemy szeroką akcję, aby jak najwięcej kobiet skorzystało z badań. Chciałam również zwrócić uwagę na program, który aktualnie jest realizowany na terenie trzech gmin, a dotyczy profilaktyki onkologicznej. Chcielibyśmy, aby wójtowie pozostałych gmin również przystąpili do tego programu, ponieważ osoby z gmin, które nie przystąpiły do tego programu nie mogą skorzystać z tych badań. Gmina Wieluń współfinansuje ten program. Program ten był również realizowany na terenie gminy Skomlin oraz gminy Biała. Niestety inne gminy nie przystępują do tego programu. Są to niewielkie koszty dla gminy rzędu od 3 do 5tys.zł na rok. Radna Renata Mastalerz Czapnik badania genetyczne chorób nowotworowych? Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji tak. Są one bardzo kosztowne, społeczeństwo miałoby je bezpłatnie, a chodzi tylko o to, aby gminy się w to finansowo włączyły. Lekarze w większości zgodzili się, że zrobią charytatywnie akcję ankietową, aby wyłonić pacjentów. Niestety nie ma zainteresowania wśród gmin. Jest to już drugi rok. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu trzeci. Radny Marek Kieler rzeczywiście te dwa, czy trzy tysiące dla gminy to żadne pieniądze. Wydaje mi się, że jest to niezrozumienie problemu przez wójtów, ponieważ to głownie oni układają budżet. Być może nie jest im to przedstawione w odpowiednim czasie, np. jest już po uchwaleniu budżetu i nie chcą do tego wracać. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji spotkanie z wójtami jest organizowane już trzeci rok. Myślę, że może na konwencie wójtów pani Maria Goździewicz przedstawiłaby jeszcze raz ten problem i powiedziała, że jest taka potrzeba, zainteresowanie ze strony społeczeństwa, a przede wszystkim są 11

12 wskazania. Są to badania XXI wieku i powinny być badaniami podstawowymi. Czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Pkt 8 Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę pana st. Kpt. Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu Waldemara Brząkałę o kilka słów komentarza do przedstawione nam materiału. Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! W materiałach, które państwo otrzymali są szczegółowe dane, co udało nam się zrobić w ubiegłym roku. Nasze strategiczne działania zostały w pełni wykonane. Jeżeli chodzi o istotne elementy, co do występujących zagrożeń chciałem powiedzieć, że nie ma istotnych zmian poza statystyką, z której wynika ogólny wzrost ilości zdarzeń. Natomiast wzrost miejscowych zagrożeń typu pożar zauważalny jest w okresie letnim. Najczęściej są to pożary ściernisk, czy słomy. Zauważalny jest również wzrost zdarzeń związanych z małymi owadami. Są one poważne, dlatego należy je likwidować. To tyle, jeżeli chodzi o sprawę ogólnych statystyk. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe zagadnienia prewencyjne, czy operacyjne staraliśmy się je w sprowadzaniu dokładnie wypunktować i przedstawić. Wspomnę jeszcze o problemie, który nas nęka, a bardziej podmiot, o którym była dzisiaj mowa, a chodzi mi o szpital wieluński, gdzie od kilku lat próbujemy wyegzekwować bardzo poważne nieprawidłowości związane z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Są to elementy dotyczące spraw budowlanych, a dokładnie chodzi o ewakuację, o wydzielenie klatek schodowych, czy systemy dźwiękowego ostrzegania. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo 12

13 ludzi. Problem ten przewija się już przez kilka lat i jesteśmy zobowiązani do jego wyegzekwowania, niestety jest to problem natury finansowej. Dla potrzeb szpitala wprowadziliśmy miesięcznice, w związku, z czym, co miesiąc odbywa się w tej kwestii spotkanie. Ma powstać program, jak ten element ma zostać zlikwidowany. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pomimo trudności finansowych udało nam się zakupić sprzęt specjalistyczny, przez co możemy skuteczniej i sprawniej prowadzić nasze działania. Współpracujemy również z innymi jednostki ochotniczych straży pożarnych. Szkolimy również inne straże pożarne poprzez rożne formy. Chcę również powiedzieć, że udało nam się w ubiegłym roku zamknąć dwuletnią inwestycje, a chodzi o modernizację obiektów komendy powiatowej PSP w Wieluniu. Musiałem w związku z tym zrezygnować w tym roku z zakupu samochodu ciężkiego. Na koniec dodam, że jesteśmy aktywni w różnych formach; propagujemy, edukujemy, staramy się uczestniczyć we wszelkich współzawodnictwach sportowych. Możemy się pochwalić wysokimi miejscami w województwie. Z mojej strony to wszystko, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Informacja jest rzeczywiście bardzo obszerna i szczegółowo opracowana. Czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jakieś pytania? Proszę, radna Ryczyńska. Radna Grażyna Ryczyńska nie mam pytań, chciałam tylko bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi straży pożarnej, policji jak również pani z sanepidu za bardzo szczegółowe i czytelne przygotowanie materiału. W imieniu całej komisji chcę państwu podziękować za to, że żyjemy w bezpiecznym i zdrowym powiecie, a szczególnie cieszą mnie wszelkie działania promocyjno edukacyjne, które są prowadzone przez wszystkie te placówki w naszych szkołach. Uważam, że profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ bardzo istotna jest świadomość społeczeństwa. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji wszyscy się dołańczamy do tych podziękowań. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak ile nowych samochodów typu średniego w 2008r. pozyskały OSP z całego powiatu? Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu w ubiegłym roku w powiecie pozyskano dwa nowe samochody. Jeden to samochód 13

14 typu średniego, który został zakupiony w Osjakowie, a drugi typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychłocicach. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r., proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie przyjęła informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. (6 członków głosowało). Pkt 9 Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę pana komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Maciniaka o kilka słów komentarza do przedstawionej nam informacji. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu powiem krótko, ponieważ tak jak państwo zauważyliście sprawozdanie jest szczegółową informacją dotyczącą planowania, przedsięwzięć oraz efektów uzyskanych w 2008r. Zarówno przedsięwzięcia, jak i efekty były uzależnione od naszych możliwości kadrowych i finansowych. Chciałbym zwrócić uwagę na stan bezpieczeństwa. Aby go porównać z innymi jednostkami w kraju najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ilość przestępstw na mieszkańców. Od 2004r. ilość przestępstw w powiecie wieluńskim spada. My jako powiat jesteśmy na 14

15 czwartym, czy piątym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w województwie łódzkim. Z mojej strony to wszystko, jeżeli są pytania bardzo proszę. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Proszę, radny Kieler. Radny Marek Kieler jak wyglądają interwencje rodzinne? Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu tam, gdzie występuje przemoc w rodzinie zakładamy niebieską kartę. Jest to pewnego rodzaju opieka tej rodziny z naszej strony, aż do czasu ustania przyczyny, czy przemocy. W przypadkach przemocy w rodzinie nie tylko policja podejmuje stosowne działania. Kierujemy również stosowne informacje do współpracujących instytucji np. do PCPR u, który również udziela pomocy pokrzywdzonym rodzinom. Chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze mamy ogromną część zadań do wykonania, a po drugie policja nie zastąpi rodziny, czy szkoły. W ramach profilaktyki przejęliśmy bardzo dużo zadań związanych z wychowaniem. W przypadkach przemocy w rodzinie musimy się również doszukiwać przyczyn. Nie może być tak, że wychowanie dzieci i młodzieży spoczywa na ulicy, ponieważ dotyczy to przede wszystkim rodziny, szkoły, a dopiero później innych instytucji tj. policja. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, radna Ryczyńska. Radna Grażyna Ryczyńska jeżeli jest taka możliwość panie komendancie to bardzo bym prosiła, aby w okresie letnim zwiększyć patrole w godzinach rannych przez rozpoczęciem lekcji wokół szkół. Jestem mieszkanką osiedla Wojska Polskiego i idąc do pracy przynajmniej cztery, czy pić grup rozpędzam po drodze palących papierosy. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale gdyby mogły być to również patrole po cywilu myślę, że dałoby to lepszy efekt. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu jest to możliwe. Największy problem był ze szkołą przy Krakowskim Przedmieściu, ponieważ młodzież grupowała się na chodniku i ograniczała widoczność pojazdów z ulicy Chopina. Niestety jest to rozwiązanie doraźne. Radna Grażyna Ryczyńska na miarę możliwości bardzo proszę zwiększyć te patrole. 15

16 Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu na miarę możliwości tak, a że te możliwości są ograniczane i będą nadal ograniczane ze względu na sprawy finansowe to wygląda to tak, jak wygląda. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, radny Niepiekło. Radny Jacek Niepiekło chodzi mi o maszty pod fotoradary, chciałem się spytać, czy będą nas straszyć, czy nie? Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu do końca 2007r. maszty pod fotoradar stawiano wszędzie, gdzie tylko się dało. Przeanalizowaliśmy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wytypowaliśmy kilka miejsc. W 2008r. Komenda Wojewódzka Policji nie otrzymała żadnego masztu pod fotoradar, przy czym dzięki staraniom w dużej mierze posła Łuczaka generalna dyrekcja wyasygnowała środki na ustawienie jednego masztu na Łódź. Maszt ten zostanie ustawiony, ponieważ środki są jest to w tej chwili kwestia pogody i wyłonienia wykonawcy. Od maja przyszłego roku wszystkie fotoradary przejdą pod Inspekcję Transportu Drogowego. Zakłada, że nie będzie tzw. straszaków, każdy maszt będzie fotoradarem. W tej chwili wygląda to tak, że my dysponujemy jednym fotoradarem, którym dzielimy się z Wieruszowem. Fotoradary mają zostać zakupione ze środków unijnych. Masztów pod fotoradar jest mnóstwo nie zawsze są one jednak potrzebne. Mieszkańcy niektórych wiosek zwracają się do nas o opinię, czy dany maszt jest potrzebny w danym miejscu. Opiniując potrzebę masztu pod fotoradar bierzemy pod uwagę ilość zdarzeń drogowych z kilku lat. Kiedy okazuje się, że na wskazanym odcinku od paru lat nie było żadnego zdarzenia opinia jest pozytywna. Zgodnie z nowymi założeniami nad lokalizacją masztów pod fotoradar ma pracować Ośrodek Badań Naukowych. Poza masztem, który na wiosnę stanie w Kadłubie na chwilę obecną nie przewidujemy innych masztów. Oprócz fotoradaru chciałem państwu przypomnieć, że dysponujemy również video - rejestratorem. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy w tym punkcie, ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak czy będą u nas organizowane spotkania policji i dyrektorów szkół z młodzieżą poświęcone bezpieczeństwu w szkole? Spotkania te miałyby na celu nauczyć młodzież rozpoznawania zagrożenia wśród kolegów. 16

17 Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu takie spotkania są organizowane. Przeprowadzamy również cykliczne szkolenia z nauczycielami i pedagogami z terenu łódzkiego. W tym roku, jeżeli mi się uda chciałbym zwiększyć o jeden etat zespół ds. nieletnich, ponieważ są takie potrzeby. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy w tym punkcie, ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r., proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie przyjęła informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. (6 członków głosowało). Pkt 10 Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor Barbarę Sułkowską o przedstawienie w dwóch zdaniach swojego materiału. Pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu miałam przyjemność po raz kolejny przystawić państwu ocenę stanu sanitarnego powiatu. Nie różni się ona od przedstawianych ocen w latach ubiegłych, a jeżeli już to na plus. Działania, które zostały rozpoczęte w latach ubiegłych są kontynuowane, a do tego dochodzą jeszcze nowe. Monitorowana jest czystość wody, powietrza, żywność, choroby zakaźne. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, 17

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo