PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca komisji 2. Pan Leszek Bak - z-ca przewodniczącej komisji 3. Pan Marek Kieler - członek 4. Pani Renata Mastalerz Czapnik - członek 5. Pan Jacek Niepiekło - członek 6. Pani Grażyna Ryczyńska - członek Ponadto w posiedzeniu udział brali: 1. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu 2. Pan Dariusz Placek - p.o. z-cy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu 3. Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu 4. Pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 5. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu 6. Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu 7. Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu 8. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 9. Pan Andrzej Kokociński - referent w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu 1

2 Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXIX posiedzenia Komisji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 6. Przedstawienie planu finansowego SP ZOZ w Wieluniu na 2009r. 7. Przedstawienie informacji o realizowanych programach profilaktycznych w 2008r. 8. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. 9. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. 10. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r. 11. Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu wieluńskiego w 2009r. 12. Sprawy bieżące. 13. Wolne wnioski i zapytania. 14. Zamknięcie XXIX posiedzenia Komisji. 2

3 Pkt 1 Otwarcie XXIX posiedzenia Komisji. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji otwieram XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy. Witam członków komisji oraz zaproszonych gości. Pkt 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji na 6 członków komisji obecnych jest 5, czyli obrady są prawomocne. Pkt 3 Przyjęcie porządku obrad. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji otrzymaliście państwo proponowany porządek posiedzenia. Czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 3

4 Członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia (5 radnych głosowało). Pkt 4 Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji protokół z XXVIII posiedzenia komisji wyłożony był do wglądu. Czy są uwagi, zastrzeżenia do treści protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z XXVIII posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy, proszę o podniesienie ręki. Członkowie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy jednogłośnie przyjęli protokół z XXVIII posiedzenia Komisji (5 radnych głosowało). Pkt 5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor Drutowską o przedstawienie materiału. 4

5 Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu w materiałach, które państwu przekazałam jest również uzasadnienie do projektu uchwały. Moim zdaniem najważniejsza jest informacja zawarta w tabeli na stronie 2, która dotyczy środków, jakie powiat otrzymał na realizację wszystkich zadań w 2009r. W ubiegłym 2008r. powiat wieluński otrzymał zł, natomiast w obecnym 2009r zł. Jest to znacznie mniejsza kwota niż w poprzednim roku. Powiat wieluński realizuje zadania zarówno z rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej. Rehabilitacją zawodową zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu zgodnie z ustawą o rehabilitacji zatrudniania osób niepełnosprawnych. Natomiast zadania z rehabilitacji społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nakłada na powiat dodatkowe zadania. Zadania te są wymienione na stronie 6 uzasadnienia. Na stronie 5 uzasadnienia są również wydatkowane i planowane kwoty, które porównałam z ubiegłym rokiem. Z mojej strony to wszystko, jeżeli są pytania chętnie na nie odpowiem. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Rzeczywiście jest to straszna mizeria finansowa. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Chciałam się podzielić z państwem informacją, iż temat ten stawał również na Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Nie mieliśmy wówczas informacji z PUP na temat zatrudnienia zawodowego osób niepełnosprawnych, w związku z tym społeczna rada zmniejszyła kwotę do zł na rehabilitację zawodową. Na zarządzie była pani dyrektor PUP i przekazała nam, że zainteresowanie zatrudnieniem i tworzeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w tej chwili w naszym powiecie jest dosyć duże w związku z tym wróciliśmy do kwoty proponowanej przez panią dyrektor PUP, czyli do zł. Tak też zostało to na zarządzie przegłosowane. Ze względu na to, że kwoty te są marne, śmieszne, ubliżające osobom niepełnosprawny wnioskowałabym o to, żebyśmy jako komisja zwrócili się do PFRON u z prośbą o zwiększenie środków budżetu PCPR u w Wieluniu. Pismo to miałoby na uwadze wyrażenie naszej dezaprobaty dla tej sytuacji, dla takiego algorytmu dla naszego powiatu. Proszę, pani dyrektor Drutowska. Pani Danuta Drutowska - dyrektor PCPR w Wieluniu chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę z takiego pomysłu. W ubiegłym roku dwukrotnie zwracałam się do PFRON u o zwiększenie środków budżetu i zawsze otrzymywałam odpowiedź, że wysokość środków uzależniona jest od algorytmu. 5

6 Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji niech się zastanowią ci, którzy dysponują pieniędzmi, a może niekoniecznie wiedzą, jak wygląda to na dole i jakie są to zapotrzebowania. Niech się nad tym zastanowią, nich zwrócą uwagę, że jest to rzeczywiście mizeria. Pieniądze jeszcze nie są podzielone, a już ich brakuje. Kto z państwa jest za złożeniem pisma do PFRON u o zwiększenie środków budżetu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu na zadania, które ono realizuje, proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie pozytywnie przychyliła się do wniosku przewodniczącej Krystyny Miśkiewicz(5 członków głosowało). Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję pani dyrektor i życzę powodzenia w dzieleniu tych pieniędzy. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału środków PFRON przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2009r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (5 członków głosowało). 6

7 Pkt 6 Przedstawienie planu finansowego SP ZOZ w Wieluniu na 2009r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor o odniesienie się do przedstawionego nam materiału. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu plan finansowy był już przedmiotem obrad poprzedniej komisji zdrowia. Zakładał on wówczas zysk z działalności operacyjnej, ale stratę z ogólnej działalności gospodarczej na kwotę około zł, przy założeniu, że zł jest to amortyzacja. Obecny plan finansowy, który macie państwo przed sobą uwzględnia zysk. Poprzednie lata również kończyliśmy zyskiem z całej naszej działalności gospodarczej. Wpływ na to miały oczywiście zyski nadzwyczajne, które polegały na umorzeniu części zobowiązań, a co z kolei wiązało się z programem pomocowym. Przedstawiony państwu plan również zakłada zysk z działalności operacyjnej na poziomie zł przy założeniu, że zł jest to zysk nadzwyczajny, który ma polegać na umorzeniu 70% pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ubiegłym roku otrzymaliśmy ostatnią transzę tej pożyczki. W zakładanym planie przyjęliśmy założenie, że spłacimy w tym roku zł wówczas możemy skorzystać z umorzenia w wysokości zł. Chciałam zwrócić państwu uwagę, że z działalności operacyjnej wypracowany przez nas zysk wynosi około zł. Chcielibyśmy założyć, że ten rok również zakończymy zyskiem z działalności operacyjnej. Na wynik dodatni ma również wpływ zmniejszanie kosztów, rozszerzanie naszej oferty i ilości wykonywanych świadczeń medycznych. W przedstawionym planie finansowym zysk z działalności operacyjnej wynosi zł, a zysk nadzwyczajny zł, czyli ogółem szacunkowy zysk finansowy wynosi zł. Jest to oczywiście plan finansowy szacunkowy z uwagi na to, że kontrakty z NFZ nie są zawarte na cały rok. Największy kontrakt mamy na pół roku. Tak dzieje się już kolejny rok. Kontrakty są na pół roku, a po pół roku od nowa będziemy negocjować załącznik rzeczowo finansowy. Całą umowę z NFZ w tym roku podpisaliśmy na trzy lata, ale załącznik rzeczowo finansowy będzie negocjowany po okresie, na który został zawarty. Niektóre kontrakty mamy podpisane na dwa miesiące np. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. W marcu 7

8 odbył się konkurs. Ostatniego lutego dowiedzieliśmy się, że nie dostaniemy kontraktu na Poradnię K, pomimo tego, że spełniamy wszystkie wymogi oraz, że jesteśmy jedynym świadczeniodawcą na terenie miasta Wielunia i ośmiu gmin. Został wyłoniony tylko jeden ośrodek na terenie gminy Czarnożyły. Jest to dla nas nie do pomyślenia, żeby NFZ w taki sposób podchodził do kontraktowania. Podobno tak jest ułożony program w oparciu, o który komisja przetargowa przeprowadza konkurs. Złożyliśmy w tej sprawie protest, w związku, z którym mamy dżentelmeńską umowę z panem dyrektorem, że będziemy przyjmować ciężarne kobiety do czasu rozstrzygnięcia konkursu. To samo się działo w przypadku Pododdziału Nefrologicznego, o czym informowałam państwa wcześniej. Wracając do tegorocznego budżetu chciałam powiedzieć, że na specjalistkę mieliśmy kontrakt na 2 miesiące i teraz jesteśmy w trakcie podpisywania umów na kolejne miesiące. Na karetki również mieliśmy kontrakt na 2 miesiące, następnie kolejny aneks na miesiąc marzec, a teraz jesteśmy w trakcie negocjowania kontraktu na kolejne miesiące roku. Zgodnie z przepisami jako dyrektor jestem zobowiązana przyjąć plan finansowy na kolejny rok. Przedstawiony państwu projekt planu finansowego zakłada pewną symulację w oparciu o to, czym w tej chwili dysponujemy razy ilość kolejnych miesięcy. Do przedłożonego państwu materiału załączona jest również informacja dotycząca naszych zobowiązań. Ogółem koszty schodzą nam w dół, co wiąże się z rożnymi działaniami, które podejmujemy. To, co wypłynęło na wzrost było to włączenie realizacji ugody, jaką mam ze związkiem pielęgniarek. Ugoda ta została zawarta 2 lata temu, ale przełożona była o 2 lata. Dziękuję. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jakieś pytania do pani dyrektor? Proszę, radny Niepiekło. Radny Jacek Niepiekło czytałem artykuł, w którym pisało, że jedyny ośrodek z naszego terenu, który otrzymał kontrakt na Poradnię K jest to ośrodek w Czarnożyłach. Do wzięcia było punktów, z czego Ośrodek w Czarnożyłach wziął tylko Być może została złożona zła oferta. Czy mogłaby mi pani wyjaśnić, na jakiej podstawie przyznaje się coś takiego? Po drugie czy w punkcie 2 kwota zł jest kwotą wszystkich zobowiązań, kredytów i prowizji bankowych do spłaty w 2009r.? Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu zacznę od Poradni K. Złożona oferta nie była zła, ponieważ uzyskała wysoki wynik w rankingowym wykazie. Ośrodek w Czarnożyłach złożył ofertę o 0,20zł tańszą niż my. Program 8

9 komputerowy jest tak skonstruowany, że wybiera najtańszą ofertę nie zależnie od tego, czy na pozostałym terenie usługi medyczne są zabezpieczone, czy też nie. Poza ceną otrzymaliśmy najwyższą punktację oferty. Natomiast, co do kwoty zł chciałam powiedzieć, że jest ona ujęta w kosztach. Pozycja ta obejmuje przede wszystkim płace kosztów związanych z obsług zobowiązań, jakie przypadają na 2009r. Jest to zgodne z ustawą o rachunkowości. Kwota ta nie obejmuje wydatków związanych ze spłatą kapitałów. Co innego jest to koszt, a co innego wydatek. Zgodnie z ustawą o rachunkowości nie możemy w planie finansowym ujmować rat kapitałowych. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak mam pytanie odnośnie zobowiązań wobec ZUS. W podpunkcie f odsetki wynoszą 33708zł. Chciałem zapytać, od czego te odsetki są? W podpunkcie h - zobowiązania wobec pracowników z tytułu ekwiwalentu za odzież również występują odsetki na kwotę 43344,77zł? Co to są za odsetki? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu - są to odsetki od ugody zawartej z ZUS, które będą spłacane do 2013r. Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu ugoda ta zawarta była w momencie, kiedy realizowaliśmy program restrukturyzacyjny w oparciu o ustawę o pomocy publicznej z 2005r. Od momentu rozpoczęcia procesu restrukturyzacji do chwili obecnej realizujemy wszystkie zobowiązania publiczno prawne. Radny Leszek Bak a odsetki w podpunkcie h? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu - są to odsetki naliczone od niewypłacanych dodatków za lata 2005, 2006 i 2007r. Kwota główna jest spłacona, zostały tylko odsetki. Radny Leszek Bak te odsetki muszą być zapłacone w tym roku? Pani Urszula Woźniakowska - główna księgowa SP ZOZ w Wieluniu tak. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Chciałabym się odnieść do Poradni K. Rzeczywiście tak się stało, że Czarnożyły dostały kontrakt na ten rok w takiej samej ilości punktów, jak w roku ubiegłym. Dali oni troszkę niższą cenę, dlatego też komputer wylosował właśnie Czarnożyły. Biała, która złożyła na taką samą ilość punktów, ale na kwotę ciut wyższą niż Czarnożyły również nie dostała kontraktu. Teraz Biała po raz drugi będzie przystępować do konkursu razem 9

10 ze szpitalem. Chciałam zapytać panią dyrektor, czy szpital dostał już pieniądze z NFZ za nadwykonania za ubiegły rok? Czy znalazł się już bank, który chciałby nam udzielić kredytu na zobowiązania wymagalne? Pani Bożena Łaz - dyrektor SP ZOZ w Wieluniu nadwykonania w ubiegłym roku były częściowo płacone w połowie roku w kwocie około zł. W grudniu dokonywaliśmy różnych przesunięć między poszczególnymi działami, a w tej chwili wszystko rozliczaliśmy. Według tego rozliczenia kwota, która w pełni nie została zapłacona dotyczy rehabilitacji. Udało nam się wynegocjować, żeby NFZ nam zapłacił, chociaż 40% tej kwoty. Informację szczegółową na temat nadwykonań przedstawimy państwu w sprawozdaniu, ponieważ w tej chwili jesteśmy na etapie dokładnych rozliczeń. Odnośnie drugiego pytania chciałam powiedzieć, że dwa razy ogłaszaliśmy przetarg na kredyt. Ze względu na obecny kryzys banki nie za bardzo podchodzę do kredytowania. Udało nam się jednak znaleźć dwa banki. W tej chwili jeden z banków jest zainteresowany kredytem sześcioletnim, jaki nas interesuje. Wstępnie jesteśmy już po rozmowach. Awaryjnie mamy również drugi bank, który zaoferowała się udzielić nam ten kredyt, ale na okres trzech lat. W tej chwili z tymi dwoma bankami prowadzimy rozmowy i mamy nadzieję, że uda nam się to sfinalizować. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Pkt 7 Przedstawienie informacji o realizowanych programach profilaktycznych w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią Marię Goździewicz z Wydziału Ogólnego Starostwa Powiatowego o wprowadzenie do tematu. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu na wstępie chciałam powiedzieć, że przez aktywną 10

11 działalność pracowników Starostwa Powiatowego w Wieluniu udało się zwiększyć liczbę wykonanych badań. Ponad 200 badań cytologicznych było więcej wykonanych niż w poprzednim roku. W tej sprawie odbyły się dwie konferencje z udziałem przedstawicieli z NFZ. Oprócz konferencji, rozwieszone zostały bilbordy w mieście oraz w każdej gminie przy urzędzie oraz Ośrodku Zdrowia. Poza tym w szkołach i w urzędach były rozwieszone plakaty. Rozdane zostały również ulotki reklamujące kampanię aktywnego programu profilaktyki raka szyjki oraz raka piersi. Myślę, że są tego efekty, o czym świadczy wykonanych ponad tysiąc badań mammograficznych w ubiegłym roku. Gminy również aktywnie przystępują do tych badań. W tym roku również planujemy szeroką akcję, aby jak najwięcej kobiet skorzystało z badań. Chciałam również zwrócić uwagę na program, który aktualnie jest realizowany na terenie trzech gmin, a dotyczy profilaktyki onkologicznej. Chcielibyśmy, aby wójtowie pozostałych gmin również przystąpili do tego programu, ponieważ osoby z gmin, które nie przystąpiły do tego programu nie mogą skorzystać z tych badań. Gmina Wieluń współfinansuje ten program. Program ten był również realizowany na terenie gminy Skomlin oraz gminy Biała. Niestety inne gminy nie przystępują do tego programu. Są to niewielkie koszty dla gminy rzędu od 3 do 5tys.zł na rok. Radna Renata Mastalerz Czapnik badania genetyczne chorób nowotworowych? Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji tak. Są one bardzo kosztowne, społeczeństwo miałoby je bezpłatnie, a chodzi tylko o to, aby gminy się w to finansowo włączyły. Lekarze w większości zgodzili się, że zrobią charytatywnie akcję ankietową, aby wyłonić pacjentów. Niestety nie ma zainteresowania wśród gmin. Jest to już drugi rok. Pani Maria Gwoździewicz - inspektor w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu trzeci. Radny Marek Kieler rzeczywiście te dwa, czy trzy tysiące dla gminy to żadne pieniądze. Wydaje mi się, że jest to niezrozumienie problemu przez wójtów, ponieważ to głownie oni układają budżet. Być może nie jest im to przedstawione w odpowiednim czasie, np. jest już po uchwaleniu budżetu i nie chcą do tego wracać. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji spotkanie z wójtami jest organizowane już trzeci rok. Myślę, że może na konwencie wójtów pani Maria Goździewicz przedstawiłaby jeszcze raz ten problem i powiedziała, że jest taka potrzeba, zainteresowanie ze strony społeczeństwa, a przede wszystkim są 11

12 wskazania. Są to badania XXI wieku i powinny być badaniami podstawowymi. Czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Pkt 8 Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę pana st. Kpt. Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu Waldemara Brząkałę o kilka słów komentarza do przedstawione nam materiału. Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! W materiałach, które państwo otrzymali są szczegółowe dane, co udało nam się zrobić w ubiegłym roku. Nasze strategiczne działania zostały w pełni wykonane. Jeżeli chodzi o istotne elementy, co do występujących zagrożeń chciałem powiedzieć, że nie ma istotnych zmian poza statystyką, z której wynika ogólny wzrost ilości zdarzeń. Natomiast wzrost miejscowych zagrożeń typu pożar zauważalny jest w okresie letnim. Najczęściej są to pożary ściernisk, czy słomy. Zauważalny jest również wzrost zdarzeń związanych z małymi owadami. Są one poważne, dlatego należy je likwidować. To tyle, jeżeli chodzi o sprawę ogólnych statystyk. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe zagadnienia prewencyjne, czy operacyjne staraliśmy się je w sprowadzaniu dokładnie wypunktować i przedstawić. Wspomnę jeszcze o problemie, który nas nęka, a bardziej podmiot, o którym była dzisiaj mowa, a chodzi mi o szpital wieluński, gdzie od kilku lat próbujemy wyegzekwować bardzo poważne nieprawidłowości związane z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Są to elementy dotyczące spraw budowlanych, a dokładnie chodzi o ewakuację, o wydzielenie klatek schodowych, czy systemy dźwiękowego ostrzegania. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo 12

13 ludzi. Problem ten przewija się już przez kilka lat i jesteśmy zobowiązani do jego wyegzekwowania, niestety jest to problem natury finansowej. Dla potrzeb szpitala wprowadziliśmy miesięcznice, w związku, z czym, co miesiąc odbywa się w tej kwestii spotkanie. Ma powstać program, jak ten element ma zostać zlikwidowany. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pomimo trudności finansowych udało nam się zakupić sprzęt specjalistyczny, przez co możemy skuteczniej i sprawniej prowadzić nasze działania. Współpracujemy również z innymi jednostki ochotniczych straży pożarnych. Szkolimy również inne straże pożarne poprzez rożne formy. Chcę również powiedzieć, że udało nam się w ubiegłym roku zamknąć dwuletnią inwestycje, a chodzi o modernizację obiektów komendy powiatowej PSP w Wieluniu. Musiałem w związku z tym zrezygnować w tym roku z zakupu samochodu ciężkiego. Na koniec dodam, że jesteśmy aktywni w różnych formach; propagujemy, edukujemy, staramy się uczestniczyć we wszelkich współzawodnictwach sportowych. Możemy się pochwalić wysokimi miejscami w województwie. Z mojej strony to wszystko, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Informacja jest rzeczywiście bardzo obszerna i szczegółowo opracowana. Czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jakieś pytania? Proszę, radna Ryczyńska. Radna Grażyna Ryczyńska nie mam pytań, chciałam tylko bardzo serdecznie podziękować panu komendantowi straży pożarnej, policji jak również pani z sanepidu za bardzo szczegółowe i czytelne przygotowanie materiału. W imieniu całej komisji chcę państwu podziękować za to, że żyjemy w bezpiecznym i zdrowym powiecie, a szczególnie cieszą mnie wszelkie działania promocyjno edukacyjne, które są prowadzone przez wszystkie te placówki w naszych szkołach. Uważam, że profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ bardzo istotna jest świadomość społeczeństwa. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji wszyscy się dołańczamy do tych podziękowań. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak ile nowych samochodów typu średniego w 2008r. pozyskały OSP z całego powiatu? Pan Waldemar Brząkała - st. kpt. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu w ubiegłym roku w powiecie pozyskano dwa nowe samochody. Jeden to samochód 13

14 typu średniego, który został zakupiony w Osjakowie, a drugi typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychłocicach. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r., proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie przyjęła informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu wieluńskiego w 2008r. (6 członków głosowało). Pkt 9 Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę pana komendanta Powiatowego Policji Zbigniewa Maciniaka o kilka słów komentarza do przedstawionej nam informacji. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu powiem krótko, ponieważ tak jak państwo zauważyliście sprawozdanie jest szczegółową informacją dotyczącą planowania, przedsięwzięć oraz efektów uzyskanych w 2008r. Zarówno przedsięwzięcia, jak i efekty były uzależnione od naszych możliwości kadrowych i finansowych. Chciałbym zwrócić uwagę na stan bezpieczeństwa. Aby go porównać z innymi jednostkami w kraju najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ilość przestępstw na mieszkańców. Od 2004r. ilość przestępstw w powiecie wieluńskim spada. My jako powiat jesteśmy na 14

15 czwartym, czy piątym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w województwie łódzkim. Z mojej strony to wszystko, jeżeli są pytania bardzo proszę. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Proszę, radny Kieler. Radny Marek Kieler jak wyglądają interwencje rodzinne? Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu tam, gdzie występuje przemoc w rodzinie zakładamy niebieską kartę. Jest to pewnego rodzaju opieka tej rodziny z naszej strony, aż do czasu ustania przyczyny, czy przemocy. W przypadkach przemocy w rodzinie nie tylko policja podejmuje stosowne działania. Kierujemy również stosowne informacje do współpracujących instytucji np. do PCPR u, który również udziela pomocy pokrzywdzonym rodzinom. Chciałem zwrócić uwagę na to, że po pierwsze mamy ogromną część zadań do wykonania, a po drugie policja nie zastąpi rodziny, czy szkoły. W ramach profilaktyki przejęliśmy bardzo dużo zadań związanych z wychowaniem. W przypadkach przemocy w rodzinie musimy się również doszukiwać przyczyn. Nie może być tak, że wychowanie dzieci i młodzieży spoczywa na ulicy, ponieważ dotyczy to przede wszystkim rodziny, szkoły, a dopiero później innych instytucji tj. policja. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, radna Ryczyńska. Radna Grażyna Ryczyńska jeżeli jest taka możliwość panie komendancie to bardzo bym prosiła, aby w okresie letnim zwiększyć patrole w godzinach rannych przez rozpoczęciem lekcji wokół szkół. Jestem mieszkanką osiedla Wojska Polskiego i idąc do pracy przynajmniej cztery, czy pić grup rozpędzam po drodze palących papierosy. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale gdyby mogły być to również patrole po cywilu myślę, że dałoby to lepszy efekt. Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu jest to możliwe. Największy problem był ze szkołą przy Krakowskim Przedmieściu, ponieważ młodzież grupowała się na chodniku i ograniczała widoczność pojazdów z ulicy Chopina. Niestety jest to rozwiązanie doraźne. Radna Grażyna Ryczyńska na miarę możliwości bardzo proszę zwiększyć te patrole. 15

16 Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu na miarę możliwości tak, a że te możliwości są ograniczane i będą nadal ograniczane ze względu na sprawy finansowe to wygląda to tak, jak wygląda. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, radny Niepiekło. Radny Jacek Niepiekło chodzi mi o maszty pod fotoradary, chciałem się spytać, czy będą nas straszyć, czy nie? Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu do końca 2007r. maszty pod fotoradar stawiano wszędzie, gdzie tylko się dało. Przeanalizowaliśmy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wytypowaliśmy kilka miejsc. W 2008r. Komenda Wojewódzka Policji nie otrzymała żadnego masztu pod fotoradar, przy czym dzięki staraniom w dużej mierze posła Łuczaka generalna dyrekcja wyasygnowała środki na ustawienie jednego masztu na Łódź. Maszt ten zostanie ustawiony, ponieważ środki są jest to w tej chwili kwestia pogody i wyłonienia wykonawcy. Od maja przyszłego roku wszystkie fotoradary przejdą pod Inspekcję Transportu Drogowego. Zakłada, że nie będzie tzw. straszaków, każdy maszt będzie fotoradarem. W tej chwili wygląda to tak, że my dysponujemy jednym fotoradarem, którym dzielimy się z Wieruszowem. Fotoradary mają zostać zakupione ze środków unijnych. Masztów pod fotoradar jest mnóstwo nie zawsze są one jednak potrzebne. Mieszkańcy niektórych wiosek zwracają się do nas o opinię, czy dany maszt jest potrzebny w danym miejscu. Opiniując potrzebę masztu pod fotoradar bierzemy pod uwagę ilość zdarzeń drogowych z kilku lat. Kiedy okazuje się, że na wskazanym odcinku od paru lat nie było żadnego zdarzenia opinia jest pozytywna. Zgodnie z nowymi założeniami nad lokalizacją masztów pod fotoradar ma pracować Ośrodek Badań Naukowych. Poza masztem, który na wiosnę stanie w Kadłubie na chwilę obecną nie przewidujemy innych masztów. Oprócz fotoradaru chciałem państwu przypomnieć, że dysponujemy również video - rejestratorem. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy w tym punkcie, ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Proszę, radny Bak. Radny Leszek Bak czy będą u nas organizowane spotkania policji i dyrektorów szkół z młodzieżą poświęcone bezpieczeństwu w szkole? Spotkania te miałyby na celu nauczyć młodzież rozpoznawania zagrożenia wśród kolegów. 16

17 Pan Zbigniew Marciniak - podinsp. Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu takie spotkania są organizowane. Przeprowadzamy również cykliczne szkolenia z nauczycielami i pedagogami z terenu łódzkiego. W tym roku, jeżeli mi się uda chciałbym zwiększyć o jeden etat zespół ds. nieletnich, ponieważ są takie potrzeby. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy w tym punkcie, ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r., proszę o podniesienie ręki. Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie przyjęła informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu wieluńskiego w 2008r. (6 członków głosowało). Pkt 10 Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę panią dyrektor Barbarę Sułkowską o przedstawienie w dwóch zdaniach swojego materiału. Pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu miałam przyjemność po raz kolejny przystawić państwu ocenę stanu sanitarnego powiatu. Nie różni się ona od przedstawianych ocen w latach ubiegłych, a jeżeli już to na plus. Działania, które zostały rozpoczęte w latach ubiegłych są kontynuowane, a do tego dochodzą jeszcze nowe. Monitorowana jest czystość wody, powietrza, żywność, choroby zakaźne. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, 17

18 że stan sanitarny powiatu jest stabilny i ulega systematycznej poprawie. Również prowadzimy szeroko rozumianą akcję profilaktyczną, prozdrowotną, czy edukacyjną. Są to programy ogólnopolskie, czy też wojewódzkie skierowane do różnych grup najczęściej dzieci i młodzieży. Wszystkie te programy zostały państwu przedstawione w dość szczegółowy sposób w sprawozdaniu. Nowością, która miał miejsce w ubiegłym roku była kampania edukacyjna pn. Grunt to zdrowie, która została zainicjowana przez Wicewojewodę Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odbyła się ona w dwóch gminach. W tym roku zostanie ona rozszerzana i będzie przeprowadzana na terenie gminy Biała. Chodzi o aktywizacje środowiska wiejskiego. Chciałam państwu przekazać zaproszenie na konferencję, która odbędzie się w Warszawie pt. Promocja zdrowia, czy to się opłaca?, którą organizuje Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia wspólnie z Sejmową Komisją Zdrowia. Tematem konferencji będzie promocja prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Jest to zaproszenie głównie dla środowisk lokalnych, a w szczególności do przedstawicieli władz samorządowych. Zostawiam to zaproszenie przewodniczącej komisji, jeśli będą chętne osoby należy je zgłosić pod wskazany kontakt. Konferencja odbędzie się 24 marca 2009r. Z mojej strony to wszystko, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania bardzo proszę. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Proszę, radna Mastalerz. Radna Renata Mastalerz Czapnik pijemy wodę chlorowaną, a jest ona ponoć bardzo czysta. Pani Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu woda z naszego terenu jest ciągle monitorowana. Chciałam państwu powiedzieć, że mamy bardzo czystą i dobrą wodę. Mamy 31 wodociągów, z czego 6 pracuje bez stacji odwadniania, ponieważ czerpią one wodę ze studni głębinowej. W województwie łódzkim jest jedna z najlepszych wód w Polsce. Nasza woda jest twarda, ponieważ ma dużo wapnia i magnezu, dlatego jest biała. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji czy w tym punkcie ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji Komendanta Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r., proszę o podniesienie ręki. 18

19 Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie przyjęła informację Komendanta Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieluńskiego w 2008r. (6 członków głosowało). Pkt 11 Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu wieluńskiego w 2009r Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji proszę pan Andrzej Kokociński. Pan Andrzej Kokociński - referent w Wydziale Ogólnym w Starostwie Powiatowym w Wieluniu proszę państwa w tej chwili powodzi nie ma. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja, gdyż codziennie wpływają do nas meldunki z Konopnicy, które my z kolei przekazujemy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który to opiekuje się rzeką Wartą. Wiadomość tą przesyłamy również do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z mojej strony to wszystko, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji dziękuję. Czy w tym punkcie, ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12 i

20 Pkt 12 i 13 Sprawy bieżące. Wolne wnioski i zapytania. Na XXIX posiedzeniu Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy sprawy bieżące nie były omawiane. Nie zgłoszono również żadnych wniosków. Pkt 14 Zamknięcie XXIX posiedzenia. Radna Krystyna Miśkiewicz Przewodnicząca Komisji zamykam XXIX posiedzenie Komisji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Angelika Szydło Krystyna Miśkiewicz 20

PROTOKÓŁ NR XIV/08. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 24 stycznia 2008r.

PROTOKÓŁ NR XIV/08. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 24 stycznia 2008r. PROTOKÓŁ NR XIV/08 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 24 stycznia 2008r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach.

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 11 marca 2015 roku, godz.13.30 Przewodniczący Komisji -

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/08. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 20 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR XIX/08. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 20 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR XIX/08 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 20 maja 2008r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XII/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2008r.

PROTOKÓŁ NR XII/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2008r. PROTOKÓŁ NR XII/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2008r. W posiedzeniu Komisji udział brali: 1. Pan Leszek Bak - Przewodniczący Komisji 2. Pan Marek Kieler - z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/08 z sesji Rady Powiatu w Wieluniu

Protokół nr XXI/08 z sesji Rady Powiatu w Wieluniu Protokół nr XXI/08 z sesji Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 27 czerwca 2008r., która odbyła się w sali nr 101 przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w Wieluniu w godz. 9 00 13 00. Radni obecni na XVII sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r.

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXIII/04 z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 9 grudnia 2004 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach Data utworzenia 2004-12-09 Numer aktu 23 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 21 maja 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXXI/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 21 maja 2009r. PROTOKÓŁ NR XXXI/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 21 maja 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVIII/09

PROTOKÓŁ NR XXVIII/09 PROTOKÓŁ NR XXVIII/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 19 lutego 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * *

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku Komisja odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Andrzej Nizioł - Przewodniczący Komisji 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r.

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz.

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. PROTOKÓŁ Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. 13,05 13,40) Posiedzenie Komisji odbyło się 2 grudnia 2009r. w godzinach 13.05

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 7/2011. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 7/2011 Z posiedzenia Komisji Ogólnospołecznej odbytej w dniu 28 września 2011roku w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 o godz. 14:00 14.30 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku

Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Protokół z IX Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 28 września 2015 roku Przewodniczący Rady Powiatu Dominik Szewc wygłosił sentencję: OTWIERAM IX SESJĘ RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO V KADENCJI. Następnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego dnia 19.03.2015r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego dnia 19.03.2015r. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego dnia 19.03.2015r. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Kuźbida rozpoczęła obrady Komisji witając zebranych: Dyrektora Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo