BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012"

Transkrypt

1 BRANŻA MOTORYZACYJNA Raport 2012

2

3 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), Tomasz Koryzma, Marcin Lewoszewski, Jacek Liput, Mikołaj Piaskowski, Eric Rheims, Hubert Tański (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k.), Magdalena Anszperger, Paweł Barański, Monika Czechowska, Wojciech Jankowski, Piotr Kuskowski, Mirosław Michna, Daniel Mościcki, Katarzyna Nycz, Mariusz Strojny, Joanna Trawka, Kiejstut Żagun (Firma Doradcza KPMG), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR) oraz Robert Przybylski. W Raporcie wykorzystano dane: European Commission, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, AutomotiveSuppliers.pl, GUS, NBP, Economist Intelligence Unit, Business Monitor International, PAIiZ, INFOBUS JMK, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji, OICA, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Zdjęcia: istockphoto branża motoryzacyjna Raport 2012 Report PZPM

4 automotive industry yearbook 2012 Polish Automotive Industry Association would like to express gratitude to all who contributed to this yearbook. Authors are: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), Tomasz Koryzma, Marcin Lewoszewski, Jacek Liput, Mikołaj Piaskowski, Eric Rheims, Hubert Tański (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. k.), Magdalena Anszperger, Paweł Barański, Monika Czechowska, Wojciech Jankowski, Piotr Kuskowski, Mirosław Michna, Daniel Mościcki, Katarzyna Nycz, Mariusz Strojny, Joanna Trawka, Kiejstut Żagun (KPMG in Poland), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR) and Robert Przybylski. In the yearbook were used data supplied by following organisations: European Commission, European Automobile Manufacturers Association ACEA, AutomotiveSuppliers.pl, Central Statistical Office of Poland, National Bank of Poland, Economist Intelligence Unit, Business Monitor International, Polish Agency for Foreign Investment, INFOBUS JMK, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polish Financial Supervisory Authority, Chief Police Headquarters, Ministry of Finance, Ministry of Interior, OICA, Polish Chamber of Automotive Industry, Polish Chamber of Insurance, Polish Organisation of Oil Industry and Trade and Polish Leasing Association. Phot: istockphoto 4 Raport PZPM 2012

5 spis treści table of contents wprowadzenie foreword... 6 polski związek przemysłu motoryzacyjnego THE POLISH AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION... 8 PRZYJAZNA MOTORYZACJA friendly mobility polska poland samochody osobowe passenger cars Park samochodowy Vehicle fleet Produkcja samochodów osobowych Passenger car production Rejestracje samochodów osobowych Passenger car registrations Samochody ciężarowe Commercial Vehicles Park samochodowy Commercial Vehicle Fleet Pierwsze rejestracje First registrations Nadwozia samochodowe Bodywork manufacturing AUTOBUSY BUSES Starzejąca się flota Ageing fleet Produkcja Production Eksport Exports....41, 42 Rejestracje Registrations JEDNOŚLADY POWER TWO-WHEELERS Park pojazdów The two-wheeler fleet Rejestracje motocykli First registrations of motorcycles Pierwsze rejestracje motorowerów First registrations of mopeds motoryzacja automotive sector Mniej wydanych praw jazdy Road safety Bezpieczeństwo ruchu drogowego A slump in the number of issued driving licences Kradzieże samochodów Auto theft Ubezpieczenia Insurance Pojazdy wycofane z eksploatacji End-of-life vehicles Rynek opon rośnie The growing tyre market Paliwa Fuel Transport drogowy Road transport Drogowe inwestycje w 2011 Road investment in EUROPA EUROPE Park samochodowy Fleet Rejestracje nowych aut osobowych New registrations of passenger cars Rośnie globalna produkcja samochodów Revived global auto production Produkcja pojazdów użytkowych Production of commercial vehicles... 79, 80 Rejestracje nowych pojazdów użytkowych New registrations of commercial vehicles Szósta gospodarka świata The sixth global economy Europejski filar The backbone of economy... 81, 82 Ekologia i motoryzacja Sustainability and the motor industry Największy inwestor w badania i rozwój The biggest r&d investments podatki taxes Podatek VAT 1. VAT Podatek akcyzowy i podatek ekologiczny 2. Excise duty and environmental tax Podatki dochodowe 3. Income taxes prawo LAW dane osobowe personal data Ochrona danych osobowych w branży motoryzacyjnej podsumowanie 2011 roku 2011 summary on protection of personal data in the automotive industry Nowe uprawnienia giodo New powers of the dpa Dane osobowe przedsiębiorców Personal data of the entrepreneurs Nowe prawo unijne New EU law Kodeks branżowy jednolite spojrzenie na kwestię ochrony danych osobowych Industry code; a unified approach to the protection of personal data zielone zamówienia publiczne green public procurement Zielone zamówienia publiczne w sektorze samochodowym nowe obowiązki zamawiających wprowadzone w 2011 roku Green procurements in the automotive industry; new obligations of the contracting entities introduced in Wprowadzenie Introduction Nowości w sektorze samochodowym Novelties to the automotive industry Obowiązkowe kryteria oceny ofert wg rozporządzenia The mandatory bid assessment criteria under the ordinance Podsumowanie Summary pomoc publiczna state aid Pomoc publiczna na duże projekty inwestycyjne w sektorze samochodowym na przykładzie polskiej sprawy Fiat Powertrain State aid for large projects in the motor car industry based on the example of the Polish case of Fiat Powertrain Sprawa Fiat Powertrain The case of Fiat Powertrain Wytyczne komisji zasady podstawowe Guidelines of the commission the basic principles Szczególne zasady dla wspierania dużych projektów inwestycyjnych Specific principles applicable to supporting large investment projects Plany inwestycyjne i wielkość pomocy Investment plans and the amount of aid Jak definiować samochodowe rynki właściwe? How markets relevant for car industry should be defined? Zdolności produkcyjne Production capacities Inne sprawy przed komisją w 2011 roku Other cases pending before the commission in Wnioski dla sektora samochodowego Conclusions for the car industry Życie felgą się toczy The rim of fortune turns Podrabiane części i akcesoria samochodowe Counterfeit car parts and accessories Niebezpieczne dla użytkowników Dangerous for users Niebezpieczne dla producentów Dangerous for manufacturers Środki prawne Legal measures Problem praktyczny: definicja znaku towarowego Practical problem: definition of trademark Widoki na przyszłość Future prospects GOSPODARKA ECONOMY Polski sektor motoryzacyjny na tle Europy Środkowo-Wschodniej Automotive sector in Poland versus Central and Eastern Europe Sytuacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego i jego rola w gospodarce Economic status of the Polish automotive manufacturing industry and its role in the economy. 118 Rola sektora motoryzacyjnego w handlu zagranicznym The automotive sector in foreign trade Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce Foreign direct investment in the automotive industry in Poland Pomoc publiczna State aid Raport globalny KPMG automotive executive survey 2012 KPMG s global automotive executive survey Report PZPM

6 ostatni dzwonek W tym roku Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego obchodzi 20-lecie istnienia. W tym czasie, z organizacji liczącej 15 członkówimporterów samochodów, stał się reprezentantem przemysłu samochodowego, zrzeszającym obecnie 52 członków: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów i firm zabudowujących oraz nadwoziowych w Polsce. W tym samym czasie branża motoryzacyjna zmieniła się diametralnie. Rynek samochodowy przeszedł poważną ewolucję, powstały nowe fabryki, jednak do sukcesu, jakim jest rozwój popytu, droga jest niestety daleka. Działające w Polsce fabryki są chwalone przez właścicieli za wysoką jakość produkcji, efektywność oraz niskie koszty. Nie są to wyłącznie puste słowa: otrzymują do produkcji nowe generacje modeli, z taśm polskich fabryk zjeżdżają nowe marki. Producenci części samochodowych rozbudowują fabryki i w ostatnich latach właśnie dzięki nim przybyły tysiące miejsc pracy. Przemysł motoryzacyjny jest także liczącym się w skali gospodarki całego kraju eksporterem. Tymczasem krajowy rynek nieustannie kurczy się, z salonów znikają nie tylko klienci indywidualni, ale także flotowi. Perspektywy dla dealerów nie są zachęcające. Tym ważniejsze są zatem wspierające motoryzację działania rządu, bo to właśnie motoryzacja napędza gospodarkę, co dobrze ilustrują fakty zaprezentowane w tegorocznym raporcie. Branża od wielu lat czeka na przyjazne inicjatywy polityków, jak choćby uporządkowanie sprawy stacji diagnostycznych czy rozwiązanie zagadnień prawnych dotyczących opodatkowania samochodów firmowych. Ostatnie lata aż nadto wyraźnie unaoczniły, że zaniechanie rozwiązania tych nabrzmiałych problemów prowadzi do zapaści rynku. Zapaści, która negatywnie odbija się nie tylko na kondycji sieci sprzedaży aut, ale także na gospodarce całego kraju. Mała sprzedaż aut nowych zniechęca inwestorów do budowy w Polsce fabryk. Nasz kraj w ostatnich latach stracił kilka prestiżowych inwestycji. Jedną z przyczyn był niewielki popyt wewnętrzny, który zaspokajany jest importem aut używanych. Dla nas wszystkich to ostani dzwonek aby nie wypaść z gry o rozwój przemysłowy kraju i dobrobyt obywateli. Jakub Faryś Prezes PZPM last call This year, the Polish Automotive Industry Association is celebrating its 20th anniversary. In two decades, we have grown from an organisation with 15 members auto importers to become the representative of the automotive industry associating 52 members manufacturers and representatives of automotive, motorcycle, and moped producers as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Meanwhile, the motor industry has come a long way, too. The auto market evolved substantially, new manufacturing sites were built, but regrettably, we are still far away from the success marked by a growth in demand. Polish production facilities are often praised by their owners for high quality, efficiency and low costs. These are not only empty words: they are making new generation models, and new brands are rolling down the assembly lines of Polish factories. Expanding their facilities, manufacturers of auto parts created thousands of new jobs in recent years. The automotive industry is also a major contributor to export of the national economy. Meanwhile, the domestic market continues to contract, while not only individual customers but also fleet clients are vanishing from auto showrooms. In such circumstances, initiatives of the government to reinforce the motor industry are extremely important - our sector is a source of economic growth, what is well-illustrated by facts from this year s yearbook. For a long time, our sector has been looking forward to friendly initiatives of politicians, for instance to solve problems related to MOT stations or legal issues concerning taxation of business vehicles. We ve learnt recently that the failure to solve such burning problems led to a market downturn which is taking its toll not only on the situation of auto sales networks, but also the entire national economy. Low auto sales discourage investors from locating their factories in Poland. In recent years, our country lost several prestigious investments. One of the reasons was low internal demand, mainly satisfied by second-hand vehicle imports. It s the last call for all of us to stay in the game for the industrial development of our country and the welfare of its citizens. Jakub Faryś PZPM President 6 Raport PZPM 2012

7 motor rozwoju Europejski przemysł motoryzacyjny ma za sobą długą i wspaniałą historię i jest obecnie głównym motorem rozwoju współczesnego społeczeństwa. Wiele europejskich marek to ikony motoryzacji cenione na całym świecie za wysoką jakość, doskonałe wykonawstwo oraz atrakcyjną stylistykę. Przechodzimy obecnie przez trudny okres, zwłaszcza w Europie. Problemy gospodarcze obserwowane na przestrzeni ostatnich pięciu lat doprowadziły do znacznego spadku zainteresowania konsumentów zakupem nowych samochodów. Podczas niedawnej konferencji prasowej, prezes ACEA, Sergio Marchionne, powiedział: W chwili obecnej, praktycznie żadna firma nie wypracowuje zysków w Europie. Wiele spółek z naszego regionu utrzymuje się wyłącznie z dochodów z działalności międzynarodowej, z których pokrywane są straty ponoszone na terenie naszego kontynentu. Wyrazem naszego zaangażowania w utrzymanie produkcji motoryzacyjnej w Europie jest dialog prowadzony przez nasz przemysł na szczeblu władz państw członkowskich oraz Unii Europejskiej. Obu stronom zależy na zachowaniu jak największej liczby z dwóch milionów bezpośrednich miejsc pracy i 12. milionów stanowisk w firmach z łańcucha dostaw, a także utrzymaniu poziomu dokonywanych przez branżę inwestycji w badania i rozwój, których wartość wynosi 25 miliardów euro rocznie. Unia, która jest odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu państw członkowskich, musi uświadomić sobie, iż podobnie, jak w przypadku umów w sprawie stref wolnego handlu, musi dążyć do zawierania sprawiedliwych i kompletnych umów handlowych. Nieuwzględnienie skutków umów wiąże się z ryzykiem poświęcenia wiodącej branży, od której zależy los wielu milionów Europejczyków. Znaczenie sektora motoryzacyjnego, niezwykle ważne w kontekście zatrudnienia na poziomie kraju, inwestycji oraz ogromnego udziału w europejskim eksporcie, sprawia, że produkcja samochodów staje się kluczową bazą gospodarczą dla całego naszego kontynentu. Wkraczając w XXI wiek, nasz przemysł i rządy państw muszą podjąć wspólne wysiłki na rzecz utrzymania i dalszego rozwoju tego wiodącego na całym świecie sektora. By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA engine of growth The European automobile industry has a long and proud history as one of the key drivers of the development of modern society. European brands are some of the world s most iconic, with rightfully earned global reputations for quality, workmanship and desirability. But times are challenging, especially in Europe. The economic difficulties of the past 5 years have strongly affected EU consumers demand for new vehicles. At a recent Press Conference, ACEA president Sergio Marchionne said: Virtually no one makes money in Europe. Many firms in Europe survive only on income from global operations to cover losses incurred in Europe. As a sign of commitment to keeping automotive manufacturing in Europe, the industry is engaged in deep dialogue with authorities at both national and EU levels. Both sides are dedicated to keeping as many of the 2 million direct jobs and 12 million indirect supply-chain jobs as possible and to maintaining the 26 billion annual investment into R&D that the industry provides each year. The EU which is responsible for Europe s trade negotiations has to realise that it must absolutely push for trade deals, such as FTAs, which are fair, open, balanced and complete. Lack of consideration of the cumulative effects of inadequate agreements is to risk sacrificing a leading industry on which millions of Europeans depend. The importance of the industry, both in terms of domestic employment and investment, but also as a major contributor to Europe s export figure, makes automotive manufacturing a crucial economic base for the entire continent. Continuing into the 21st century, industry and government need to work together to sustain and grow this world-leading sector. By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA Report PZPM

8 kim jesteśmy Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych. Przedsiebiorstwa zrzeszone w PZPM reprezentują 71 marek pojazdów. Głównym celem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Związku Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. Władzą związku jest Walne Zgromadzenie Członków, w okresie między posiedzeniami pracami kieruje Rada Nadzorcza. Na czele związku stoi prezes, który jest jednoosobowym organem wykonawczym i kieruje bieżącymi pracami organizacji, realizując zadania wyznaczone przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Członków. Biuro Związku prowadzi prace w najistotniejszych dla branży obszarach, m.in. legislacji, homologacjach, marketingu, sprzedaży, PR, sprawach podatkowych, statystyki oraz analiz rynku. about us The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers, which brings together manufacturers and representatives of automotive, motorcycle, and moped producers as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 72 automotive brands. The main goal of the Polish Automotive Industry Association is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the general public. The Polish Automotive Industry Association initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government committees. As a member of ACEA, the European Automobile Manufacturers Association, the Polish Automotive Industry Association represents the interests of member organisations in relations with the European Union bodies. The supreme body of the Association is the General Meeting of Members, whereas its operations between consecutive meetings are overseen by the Supervisory Board. The Association is headed by its President, which is a one-man executive body managing current efforts of the organisation to deliver goals set by the General Meeting of Members. The Office of the Association focuses on the vital issues of our sector, including legislation, type-approvals, Public Relations, fiscal issues, automotive market analyses and statistics. historia W 1992 roku grupa importerów nowych pojazdów powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS).Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego. W 2003 roku Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów zostało przekształcone w Związek Motoryzacyjny SOIS, organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS kontynuował idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, ale znacznie poszerzył zakres działalności. W 2004 roku ZM SOIS został członkiem ACEA, organizacji zrzeszającej europejskich producentów pojazdów, a także 21 organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 2006 roku, w związku z rozwojem organizacji m.in. przystąpieniem do związku importerów jednośladów, oraz wstąpieniu PZPM do ACEM, nastąpiła zmiana nazwy na obecnie obowiązującą: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W marcu 2012 roku do PZPM został przyjęty Związek Producentów Pojazdów i Nadwozi. ZPPiN jest organizacją procodawców, producentów i importerów pojazdów samochodowych, nadwozi, przyczep, układów, części, zespołów, elementów pojazdów samochodowych, zrzeszającą również firmy wykonujące naprawy i adaptacje pojazdów. ZPPiN liczy dwunastu członków. history In 1992, a group of importers of new vehicles founded the Association of Official Automotive Importers (SOIS). Since the beginning of its operations, the Association played a vital role in the modelling and structuring of the Polish automotive market. In 2003, the Association of Official Automotive Importers was transformed into SOIS Automotive Association, an organisation associating economic entities, that is, organisations (of importers and automotive manufacturers) which represented multinational automotive corporations in Poland. SOIS Automotive Association continued to pursue ideas and objectives of the Association of Official Automotive Importers and significantly expanded the scope its activities. In 2004, SOIS Automotive Association became a member of ACEA, an organisation associating European automobile manufacturers as well as 21 organisations representing the automotive sector in the European Union Member States. In response to development of the organisation, in 2006 the General Meeting took a decision on admission of power two-wheeler manufacturers to the Association, accession to ACEM and adoption of the current name of the Polish Automotive Industry Association. In March 2012, PZPM admitted the Polish Vehicle and Bodywork Manufacturers Association. ZPPiN is an organisation of employers, manufacturers and importers of motor vehicles, bodies, trailers, assemblies, spare parts, systems, and elements of motor vehicles which associates organisations performing vehicle repairs and conversions. 8 Raport PZPM 2012

9 członkowie members All Ride Moto /SYM/ Hyundai Motor Poland BMW Iberia Motor Company Chevrolet Poland ISUZU Automotive Polska Citroën Polska Iveco Poland DAF Trucks Polska JLR Polska Fiat Auto Poland KIA Motors Polska Ford Polska KTM Central East Europe General Motors Poland MAN Truck & Bus Polska Gruau Polska Marubeni Motors Poland Sp.zoo Honda Poland Mazda Motor Poland Report PZPM

10 członkowie members Mercedes-Benz Polska Subaru Import Polska MMC Car Poland Suzuki Motor Poland Nissan Sales CEE Kft. Sp.zoo Toyota Motor Poland Peugeot Polska Polonia Cup Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Probike Volvo Auto Polska Sp. z oo Renault Polska Renault Trucks Polska Volvo Polska Sp. z oo Oddział Samochody Ciężarowe Yamaha Motor Polska Scania Polska Zipp SsangYong Motors Polska 10 Raport PZPM 2012

11 członkowie members Związek Producentów Pojazdów i Nadwozi Alu Trans System Nadwozia -Partner G.Książek, G.Pazera Sp.J. AMZ-KUTNO Tramp Przedsiębiorstwo Jan i Janina Mikusz Sp. j. ARKOM Webasto Petemar Sp. z o.o. ZPH AUTO-CHŁODNIA Marian Piechowiak Carpol Gruau Polska Intap Modul-System MRauto Report PZPM

12 Synergia w imię rozwoju Synergy for Development Pod takim tytułem odbyła się 12 grudnia 2011 roku debata, zorganizowana przez PZPM pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Branża motoryzacyjna zgłosiła 5 postulatów mogących uzdrowić rynek samochodowy w Polsce Debata podsumowała trzeci rok programu Przyjazna Motoryzacja, którego głównym celem jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań proekologicznych przemysłu motoryzacyjnego oraz firm członkowskich. Program ma własną stronę internetową i profil na Facebooku. Najważniejszą częścią społecznej kampanii Przyjazna Motoryzacja było grudniowe spotkanie. Jak zauważyli jego uczestnicy, była to jedna z najważniejszych i największych debat na temat branży motoryzacyjnej przeprowadzonych w Polsce w ostatnich latach. Konferencję otworzyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Po niej głos zabrał prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA Ivan Hodac. Do gości spotkania przesłanie skierowała także przewodnicząca Sejmowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Beata Bublewicz, patronująca programowi Przyjazna Motoryzacja, w ramach którego odbyła się debata. Wśród ponad 120 gości znaleźli się politycy (posłowie Janusz Piechociński, Marek Wikiński), przedstawiciele koncernów motoryzacyjnych (Andrzej Korpak - GM, Witold Nowicki - Toyota, Aleksander Vlaskamp Scania, Solange Olszewska Solaris, Kerstin Fahrenfeld-Etzmuß Volkswagen, Hubert Liwski Yamaha, Adam Pietkiewicz PGD), oraz branżowi eksperci (Halina Brdulak SGH, Adrian Furgalski ZGD TOR, Andrzej Arendarski KIG, Andrzej Wojciechowski ITS, Bartłomiej Morzycki Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Leszek Wieciech POPiHN). Kluczowym założeniem konferencji było zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację branży w czasach europejskiego kryzysu gospodarczego oraz pilną potrzebę zmiany status quo. Paneliści wskazywali, że przemysł motoryzacyjny jest znaczącym źródłem dochodów budżetowych, dlatego konieczne jest stworzenie korzystnych warunków dla inwestycji motoryzacyjnych w celu zachęcenia zagranicznych producentów do wyboru Polski. Produkcja pojazdów, części zamiennych i paliwa (VAT, akcyza) przynosi Skarbowi Państwa znaczną część podatków, dlatego ważne jest opracowanie zachęt i wzmacnianie inwestycji przez system dotacji. Konferencja miała formę trzech paneli dyskusyjnych, poświęconych następującym tematom: 1. znaczenie motoryzacji dla gospodarki, 2. zrównoważony transport i bezpieczeństwo, 3. nowe technologie i ochrona środowiska. Mimo oczywistych i olbrzymich korzyści, jakie płyną z rozwijającej się motoryzacji, rozmówcy wskazywali na zaniedbania ze strony instytucji państwowych. Na podstawie wy- It was the title of a debate held under the patronage of the Ministry of Economy on 12 December The automotive sector has put forward five postulates which may heal the automotive market in Poland. The debate summed up the third year of the Friendly Mobility programme whose main goal is to present modern eco-friendly solutions designed by the automotive industry and member organisations. The campaign has its website ww.przyjaznamotoryzacja.pl and Facebook profile. The conference held in December was the main highlight of the social part of the Friendly Mobility programme. Participants of the conference stressed that it became the venue of one of the most important and the widest debates dedicated to the motor industry in Poland in recent years. The keynote speech was given by the Vice-minister of Economy, Grażyna Henclewska who later gave the floor to the President of the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Ivan Hodac. A special letter to participants of the conference was written by Beata Bublewicz MP, the head of the Parliamentary Team for Road Safety who assumed the patronage over the Friendly Mobility programme which brought forward the debate. The event was attended by over 120 guests, including politicians (MPs: Janusz Piechociński, Marek Wikiński), representatives of automotive organisations (Andrzej Korpak - GM, Witold Nowicki - Toyota, Aleksander Vlaskamp Scania, Solange Olszewska Solaris, Kerstin Fahrenfeld-Etzmuß Volkswagen, Hubert Liwski Yamaha, Adam Pietkiewicz PGD), and trade experts (Halina Brdulak Warsaw School of Economics, Adrian Furgalski ZGD TOR, Andrzej Arendarski the Polish Chamber of Commerce, Andrzej Wojciechowski Road Transport Institute, Bartłomiej Morzycki Partnership for Road Safety, Leszek Wieciech the Polish Organisation of Oil Industry and Trade). The main goal of the conference was to draw attention to the dramatic situation of the sector in the times of crisis in the European economy and the urgent need for changing the status quo. Panellists argued that the motor industry is a significant source of budgetary revenue and it is essential to create attractive conditions for automotive investments to encourage foreign investors to choose Poland instead of other states for their destination. The overwhelming portion of taxes is generated on production of vehicles, spare parts and fuel (value-added tax, excise duty), and therefore, it is essential to develop incentives and reinforce investments via subsidy schemes. The conference featured three discussion panels dedicated to the following themes: 1. the impact of the motor industry on the economy, 2. sustainable mobility and safety, 3. new technologies and environmental protection. Despite obvious massive benefits offered by growth of the automotive industry, panellists underscored that this sector is often overlooked by state institutions. The debate con- 12 Raport PZPM 2012

13 powiedzi panelistów wielogodzinną debatę podsumowano pięcioma postulatami: 1. Niech moc będzie w rynku wewnętrznym! Silny i prężnie rozwijający się rynek wewnętrzny zwiększa szansę na kolejne inwestycje dużych koncernów w naszym kraju. Tymczasem w roku 2011 nastąpiła zapaść na rynku wewnętrznym sprzedano o 40 tys. samochodów osobowych mniej niż w 2010 roku, co spowoduje zwolnienia w branży motoryzacyjnej i zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o ponad 500 mln zł. 2. Polacy zasługują na nowe samochody! Polska musi odnowić park samochodowy. Statystyczny Polak jeździ blisko 15-letnim samochodem (dane CEP). Zagraża to naszemu bezpieczeństwu, działa szkodliwie dla środowiska, przynosi straty państwu. Niezbędne jest wprowadzenie systemowych zachęt i ułatwień sprzyjających dostępności pojazdów. 3. Dość dziurawemu systemowi kontroli pojazdów! Diagnostycy muszą ponosić większą osobistą odpowiedzialność za wykonywane kontrole pojazdów. Jak wskazują niezależne raporty, w tym NIK, polski system kontroli pojazdów musi być skuteczniejszy. 4. Podatek ekologiczny jest lepszy od akcyzowego! Podatek ekologiczny stosuje już 19 państw UE, a kolejne pracują nad jego wdrożeniem. Podatek taki, uzależniony od poziomu emisji substancji szkodliwych przez pojazd, wesprze odnowienie parku samochodowego i nie musi być dotkliwszy od stosowanego obecnie, jednorazowego podatku akcyzowego od pojazdów osobowych. 5. System złomowania na złom! Potrzebujemy mechanizmów zwiększających skuteczność systemu złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ograniczających szarą strefę. Nasze postulaty wskazują najlepszą i najprostszą drogę do celu, którym jest synergia pomiędzy branżą motoryzacyjną a państwem powiedział Jakub Faryś, prezes PZPM Będziemy walczyć u władz o jak najszybsze wdrożenie tych wniosków w życie dodał. Konferencja Synergia w imię rozwoju była częścią działań towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Jednocześnie debata wieńczy trwający blisko półtora roku prowadzony przez PZPM program Przyjazna Motoryzacja. Jest pierwszym tak dużym projektem branżowym, w którym eksperci, producenci oraz przedstawiciele producentów: autobusów, samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli mówią jednym głosem o sprawach istotnych dla branży i jej użytkowników. tinued for hours and statements made during the discussion were summarised in five postulates: 1. Let the force be with the internal market! Strong and dynamically growing internal market boosts the likelihood of attracting investments of large organisations to our country. Meanwhile, the internal market witnessed a downturn in 2011 auto sales dwindled by 40,000 cars versus 2010, what has led to downsizing in the motor industry and lower revenue of the state budget by over PLN 500 million. 2. Poles deserve newer cars! Poland must renew its fleet. The car of an average Pole has been on the road for almost 15 years (CEP data), what poses a threat to our safety, has negative impact on the environment, and generates losses for the state. It is essential to introduce systemic incentives and facilitations to make new cars widely available. 3. Let s tighten up the inefficient vehicle testing system! Diagnostic technicians hold bigger personal liability for vehicle tests they perform. Independent reports (ind. NIK) clearly indicate that the Polish vehicle inspection system must demonstrate greater efficiency. 4. Environmental tax is better than excise duty! Environmental tax has been enforced by 19 EU states, and more countries are currently working on its implementation. Driven by the level of noxious emissions from the vehicle, the system will trigger fleet renewal and does not have to be a greater burden than the currently effective one-time excise duty levied on passenger cars. 5. Scrapping system is crap! We need mechanisms to boost the efficiency of the end-of-life vehicle utilisation system and curb the illegal market. Our postulates have identified the optimum and the most simple way forward to attain the goal, which is the synergy of the automotive sector and the state, said Jakub Faryś, PZPM President. We will do our best to convince the authorities to enforce our conclusions as soon as possible, he added. The Synergy for Development conference was a part of activities brought under the Polish Presidency in the Council of the European Union. The debate was also the culmination of almost 18-month long Friendly Mobility programme implemented by PZPM. It was the first such massive trade project which brought together experts, manufacturers and representatives of bus, passenger car, trucks and motorcycle manufacturers speaking in one voice about vital issues of the industry and its users. Debata zorganizowana 12 grudnia 2011 roku przez PZPM pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Report PZPM

14 14 Raport PZPM 2012

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

RapoRt branży motoryzacyjnej

RapoRt branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz

Bardziej szczegółowo

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Zbigniew Liptak,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary)

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG. (Podsumowanie Summary) Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q4/2014 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl Wstęp Introduction O raporcie About

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo