Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania i uchwałę o podwyżkach którą przyjęliśmy. Kiedy głosowaliśmy i gdzie w budżecie są te pieniądze? O ile wiem, takiej uchwały jeszcze nie było. Miasto jest przygotowane na dokonanie podwyżek wynagrodzeń dla miejskich jednostek organizacyjnych. Zmiany planów finansowych tych jednostek zostaną dokonane w stosownym czasie. (FM E. Wojtuściszyn) 2. Mieszkania sprzedawane z bonifikatą. Trafili do mnie mieszkańcy, którzy w terminie złożyli wniosek o wykup mieszkania z bonifikatą i otrzymali informację od prezydenta, że to prezydent decyduje, komu przydziela, a komu nie przydziela. Na jakiej podstawie tak jest, czy jest jakiś regulamin, czy to zależy od dobrej woli lub widzimisię prezydenta? Dziwne jest, że niektórzy otrzymują bonifikatę, a inni informację, że to prezydent decyduje o jej przyznaniu. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 tekst jednolity z późn. zm.) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Udzielenie bonifikaty nie ma charakteru obligatoryjnego, dlatego też w celu racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym indywidualne udzielanie bonifikat uznano za zasadne. Najemcy wnioskujący o wykup informowani są na jakiej podstawie udzielane są bonifikaty. (DR- B. Miłoś-Kaluta) Radny p. Mariusz Marchewka: 1. W odpowiedziach na moje pytania z poprzedniej sesji znajdują się liczne sformułowania typu: jest to propozycja warta rozważenia, odpowiedzi udzielimy w terminie późniejszym, na tę chwilę brak informacji, zostanie przekazana odrębnym pismem itp. Do dziś wiele tych odpowiedzi nie zostało mi doręczonych, proszę więc o przejrzenie wszystkich odpowiedzi na pytania, które kierowałem pod Państwa adresem w trakcie sesji i aby odpowiedzi zostały rzeczywiście udzielone. Nie będę przypominał, to sobie Pan Prezydent z protokołów odczyta. 2. Przebudowa ul. Batorego i budowa ronda kiedy formalnie skończy się budowa i kiedy nasadzenia i zieleń znajdą się na swoim miejscu? Prośba, aby zieleń nie była plastikowa, lecz aby były to żywe rośliny. Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole odbioru końcowego robót, prace polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych oraz wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego zostaną wykonane w terminie do 31 maja 2014r. (DI- P. Urbański) Radny p. Jacek Budziński: 1. Panie Prezydencie. W związku z tym, że nie udzielił Pan odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie na poprzedniej sesji Rady Miasta pytania dotyczące wynajęcia powierzchni w budynku po byłym posterunku Policji przy ul. Niepodległości 13 ponawiam je i zadaję nowe. Kto jest najemcą powierzchni we wspomnianym budynku za 896,71 zł za każdy miesiąc? Jak nazywa się ta instytucja/organizacja/stowarzyszenie, kto wchodzi w skład jej władz i dlaczego właśnie ona otrzymała umowę najmu? Czy i na jakich zasadach ta instytucja/organizacja/stowarzyszenie podnajmuje powierzchnię prywatnej telewizji i radiu

2 Index? Jeżeli nie podnajmuje, to jak wspomniana telewizja i radio płacą czynsz i czy w ogóle płacą, a jeśli tak, to jakie kwoty miesięcznie? Kto płaci pensje pracowników tej instytucji/organizacji/stowarzyszenia oraz telewizji i radia? Czy ta instytucja/organizacja/stowarzyszenie korzysta z miejskich pieniędzy, czy to w postaci dotacji czy w jakiejkolwiek innej, a jeśli tak, to proszę podać kwoty? Czy przeprowadzono procedurę przetargową, gdyż być może ktoś chciałby wynająć lokal i dałby więcej, niż obecny najemca, który płaci 896,81 zł (brutto) za każdy miesiąc najmu? Jeżeli jej nie przeprowadzono, to dlaczego? Czy prezydent nie naraża w ten sposób Miasta na straty, czy dba należycie o finanse publiczne? Czy wysłano zapytania do innych podmiotów? Czy każda instytucja komercyjna, a taką jest prywatna lokalna telewizja, może liczyć na przeprowadzkę do miejskiego obiektu i korzystne stawki najmu? Czy prace adaptacyjne odbywały się pod nadzorem konserwatorskim, a jeżeli nie, to dlaczego? Najemcą jednego z pięter w budynku przy Niepodległości 13 jest stowarzyszenie Media Lubuskie. Wszelkie dane na temat stowarzyszenia znajdzie Pan w Krajowym Rejestrze Sądowym. Była to jedyna instytucja, która wyraziła zainteresowanie wynajęciem pomieszczeń w tym miejscu oraz ich wyremontowaniem. Na mocy porozumienia zawartego z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego wymienione stowarzyszenie prowadząc działalność statutową, udziela praktycznego i merytorycznego wsparcia przyszłym adeptom dziennikarstwa, stanowiąc bazę i stwarzając warunki możliwości kształcenia, których nie ma na Uniwersytecie. Jest organizacją non-profitową. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Miasto w żaden sposób nie wspiera finansowo jej funkcjonowania. Żadne prace adaptacyjne nie naruszyły struktury budynku objętej nadzorem. (DP- K. Witrylak) 2. Kolejna sprawa dotyczy poruszanego już przed radną Bożenę Ronowicz tematu zachęcania mieszkańców do płacenia podatku PIT na terenie miasta. Co w tej materii dotychczas zrobił Pan prezydent Kubicki? Każdy podatnik może wskazać na druku ZAP3, miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. W Krakowie wg danych urzędników jest około 150 tys. osób niepłacących, a mieszkających w tym mieście. Wiele samorządów stara się zachęcić do tego podatników. Może warto Panie Prezydencie skorzystać z przykładów Wrocławia, gdzie aby zwiększyć liczbę składających zeznania podatników w specjalnej loterii rozdaje się tablety oraz samochód. Przy kosztach akcji na poziomie 200 tys. złotych, Miasto liczy na uzyskanie z podatków 200 milionów złotych. W Poznaniu podobna akcja przyniosła 14 mln zł, a mieszkańcy dostawali za to bilety do Term Maltańskich, a nawet roczny zapas kawy i herbaty. Mamy w Zielonej Górze Kartę Zgranej Rodziny i wkrótce ma się pojawić Karta Seniora. Może warto Panie Prezydencie stworzyć także kartę mieszkańców płacących w Zielonej Górze podatek PIT? Wprowadzona od niedawna Karta Warszawiaka dla osób płacących podatki w stolicy, daje upust na przejazdy komunikacją miejską, a także zniżki do siłowni, czy też pizzerii. W tą akcję zaangażowanych jest 100 lokali. Proszę o rozważenie tej propozycji. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 37,42%, a wskaźnik udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku PIT wynosił 10,25%. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT. Na rok 2013 Ministerstwo Finansów określiło dla Miasta dochody z tego tytułu w kwocie zł. W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 przewidującą m.in. zmniejszenie wpływów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o 4,74% w stosunku do wpływów pierwotnie planowanych, Rada Miasta uchwałą nr LVI z dnia 29 października 2013 r. dokonała zmniejszenia dochodów z tego tytułu o kwotę

3 zł. Powstały deficyt budżetowy został sfinansowany z kredytu bankowego. (FM E. Wojtuściszyn) 3. Na poprzedniej sesji Rady Miasta poruszyłem poniższą sprawę i otrzymałem następującą odpowiedź urzędnika: Piszę do Pana w związku z naszą sytuacją mieszkaniową. Otóż staraliśmy się o większe mieszkanie, ponieważ powiększyła nam się rodzina. W skład rodziny wchodzi 5 osób. Dnia 4/5 lipca 2013 r. na ul. Strzeleckiej, tam gdzie obecnie jesteśmy zameldowani, spalił nam się dach. Miasto przyznało nam lokal zastępczy o metrażu 24m, a sąsiedzi dostali po 2 pokoje. Wielokrotnie składaliśmy pisma do pana prezydenta o przyznanie nam lokalu na Staszica na stałe, ponieważ nie chcemy wracać na Strzelecką, gdyż bardzo się boimy o swoje i dzieci bezpieczeństwo. Prezydent Miasta odmówił nam. Pisaliśmy po raz drugi do pana prezydenta, o przyznanie nam większego mieszkania, podkreślając że nie chcemy wracać na Strzelecką, Prezydent po raz kolejny odmówił. Ukazał się niedawno artykuł w Gazecie Lubuskiej na temat naszej sytuacji. Wynika z niego, że Pan Krzysztof Sikora nie może obejść prawa, ponieważ jesteśmy tam zameldowani i będzie remont naszej kamienicy. Dodam, że na samym początku, po przyznaniu nam mieszkań zastępczych pani wiceprezydent Haręźlak pytała kto chce wracać na ul. Strzelecką. Ja i mąż odpowiedzieliśmy, że nie chcemy tam wracać. W obecnym mieszkaniu przy ul. Staszica 27/1 wychodzi grzyb. Do lokalu przy ul. Strzeleckiej 10/1 zostały w 2011r. skierowane trzy osoby w wyniku realizacji eksmisji z zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W wyniku pożaru, jaki miał miejsce w miesiącu lipcu 2013 r., wszystkie rodziny zostały wykwaterowane do lokali zamiennych. Lokal przy ul. Staszica 27/1, wskazano rodzinie na jej wyraźny wniosek. Lokal był wyremontowany i posiadał wymienione wszystkie urządzenia, drzwi i podłogi. Nie zapewniał jednak wymaganej powierzchni dla czteroosobowej, w tamtym czasie rodziny. Pani, podczas oglądania lokalu była uprzedzona o niewystarczającej powierzchni. W roku bieżącym rodzina powiększyła się. Wystąpiła konieczność prania i suszenia znacznie większej ilości rzeczy, co wpłynęło z kolei na powstanie zawilgocenia. Administracja sprawdziła lokal pod kątem technicznym i nie stwierdzono usterek w instalacji. Przyczyną powstania wilgoci jest eksploatacja przez zbyt dużą liczbę osób. Po ukazaniu się artykułu na ten temat w gazecie, zgłosił się przedsiębiorca, który bezpłatnie przeprowadził dezynfekcję w lokalu metodą ozonowania. Dezynfekcją zostały objęte wszystkie pomieszczenia oraz przedmioty znajdujące się w nich. Lokatorzy zostali poinformowani, że po powrocie do lokalu przy ul. Strzeleckiej (przewiduje się czerwiec-lipiec), będą mogli ubiegać się o zamianę. Lokale zamienne, wskazywane są w oparciu o ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego na okres nie dłuższy niż jednego roku i nie podlegają zamianie. Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji, ale rodzin w gorszej sytuacji mieszkaniowej na terenie Zielonej Góry jest bardzo dużo. (DG- S. Domasz- Domaszewicz). Tydzień temu rozmawiałem z głową wspomnianej rodziny i mam w związku z tym następującą propozycję, nad którą warto, aby prezydent Kubicki się pochylił. Ci Państwo znaleźli najemcę 3-pokojowego komunalnego mieszkania przy ul. Sucharskiego. Dotychczasowy najemca jest zadłużony, jeśli chodzi o czynsz, na kwotę około 6 tys. zł. Obecni mieszkańcy lokalu przy ul. Staszica 27/1 są w stanie spłacić zadłużenie tej osoby. Strony są chętne na zamianę mieszkań, ale wcześniej wspomniani mieszkańcy albo musieliby otrzymać umowę najmu na lokal przy ul. Staszica 27/1(póki co mają umowę najmu na lokal przy ul. Strzeleckiej10/1), albo na lokal przy ul. Sucharskiego, a dotychczasowy zadłużony najemca na lokal przy ul. Staszica 27/1. Mieszkanie przy ul. Strzeleckiej 10/1 można by wtedy przydzielić innej oczekującej na komunalny lokal rodzinie. Obowiązujące uregulowania prawne nie przewidują zamiany lokali mieszkalnych oddanych w najem na czas określony, czyli w tym konkretnym wypadku lokali wskazanych jako zamienne. Ponadto zamiana lokali dotyczy najemców posiadających tytuły prawne do lokali. Z informacji Pana Radnego wynika, iż najemca lub były najemca posiada zaległości, a więc przypuszczalnie tytułu nie posiada. Zainteresowani nie złożyli wniosków o wzajemną zamianę.

4 Z uwagi na możliwość przedłużenia się remontu budynku przy ul. Strzeleckiej 10, Społeczna Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014r. ( dzisiejszym), pozytywnie zaopiniowała wniosek Biura Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wystąpienie do wszystkich mieszkańców tego budynku, z zapytaniem o wolę pozostania w lokalach zamiennych, czy też powrotu do lokali przy ul. Strzeleckiej. Ponieważ Państwo z ul. Staszica, od dłuższego czasu interweniują o zamianę lokalu, mimo, że wcześniej o jego najem czasowy sami wnioskowali, jak również nie chcą powrócić do lokalu przy ul. Strzeleckiej, Komisja pozytywnie zaopiniował wskazanie im innego lokalu, spełniającego warunki lokalu zamiennego dla rodziny wg aktualnego stanu osobowego, w którym podobnie jak pozostali lokatorzy z tego budynku, będą mogli pozostać na warunkach jakie obowiązywały w lokalu przy ul. Strzeleckiej. (DG- S. Domasz-Domaszewicz) 4. Proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące podziału środków na sport, o których zadanie prosiły mnie osoby związane z UKS Dwójka, a nawiązujące do odpowiedzi na ich pytania zadane na poprzedniej sesji Rady Miasta. Czy istnieje uchwala Rady Sportu /jeżeli tak to prosimy o udostępnienie /, w której przydzielono UKS Dwójka do drugiej grupy sportowej, a stowarzyszenie ATP do trzeciej? Czy taki podział na grupy sportowe finansowane z budżetu Miasta jest modyfikowany co jakiś czas ze względu na wyniki i powstawanie nowych lub zaprzestanie działalności innych stowarzyszeń i klubów? Prosimy o podanie podziału na wyżej wymienione Grupy Sportowe, kiedy został dokonany i przez kogo? Jaka jest wysokość dofinansowania przez Miasto poszczególnych klubów, stowarzyszeń w roku 2014 oraz ile zdobyły punktów wg klasyfikacji wskazanej przez Pana S. Tarnawskiego? Czy Pan Tarnawski może wymienić imprezy międzynarodowe w naszym mieście w roku 2014 i jakie było ich procentowe dofinansowanie ze strony Miasta w stosunku do wnioskowanej kwoty? Jaka jest sytuacja prawna kortów przy ul. Wyspiańskiego, kto użytkuje ten obiekt i na jakich zasadach, kto pobiera opłaty za korzystanie z obiektu przez zwykłych mieszkańców? Jakie będą konsekwencje jeżeli Stowarzyszenie ATP nie postawi balonu w 2014roku na kortach przy ul. Wyspiańskiego? Czy Pan Tarnawski orientuje się, że UKS Dwójka korzysta również z obiektów MOSiR nieodpłatnie,patrz hala przy hotelu Leśnym, podobnie jak wszystkie inne kluby w Zielonej Górze? UKS Dwójka również ponosi koszty przygotowania kortów do sezonu i przygotowuje się do postawienia balonu, w związku z tym pytamy na jakie może liczyć dofinansowanie z tym związane? Proszę przedstawić wykaz sportowych stowarzyszeń i klubów, którym Miasto finansuje w roku 2014 remont lub adaptację obiektów i jakie są to kwoty? Proszę odpowiedzieć na pytanie czy Turniej Tenisowy o randze światowej jest promocją Miasta, czy nie i czy w związku z tym Miasto przewiduje udział finansowy w tej promocji, a jeżeli nie to dlaczego? Kluby sportowe otrzymały dotację w oparciu o wypracowany przez Radę Sportu kilka lat temu system podziału środków finansowych w ramach dotacji celowych z budżetu miasta. System ten był modyfikowany z udziałem przedstawicieli klubów sportowych i ostatecznie przyjęty. Wyniki postępowania konkursowego zgodnie z zarządzeniem zostały zamieszczone m. in. na stronie internetowej miasta. Na wniosek Dyrektora Turnieju przekazany został materiał promocyjny miasta do nieodpłatnego zamieszczenia w gazetce turnieju. (SK- S. Tarnawski) 5. Mieszkająca na Os. Śląskim osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim prosi o podniesienie fragmentu chodnika na poziomie stającego na obu przystankach MZK na tym osiedlu autobusu. W znacznym stopniu ułatwiłoby to wjeżdżanie i wyjeżdżanie wózków inwalidzkich, oraz dziecięcych do i z autobusu MZK. Poziom nawierzchni na peronach przystankowych w ul. Osiedle Śląskie zostanie podniesiony w II kw. b.r. (DI- P. Urbański)

5 6. Kolejne pytanie zadaję na prośbę mieszkańców Os. Leśnego. Czy w związku z nieskuteczną II licytacją w dniu r działki nr 12/5 przy ul. Foluszowej, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki z o.o. TARA dłużnika Miasta na ponad 2 mln zł, miasto jako wierzyciel wystąpi do Sądu Rejonowego z wnioskiem o przejęcie tej działki na własność? Wówczas droga aglomeracyjna w swoim końcowym odcinku będzie przebiegała przez tereny miejskie. Informuję, że Gmina Zielona Góra o statusie miejskim jako Wierzyciel zawnioskowała do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze o udzielenie informacji czy możliwe jest przejęcie na własność przez Wierzyciela części nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 12/5, o powierzchni około 0,9450ha. W odpowiedzi na ww. wniosek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze poinformował, iż w oparciu o art. 985 kpc nie jest możliwe przejęcie na własność po II bezskutecznej licytacji części nieruchomości dłużnika. (DR A. Ryczek) 7. W związku z przypadającą 10 kwietnia kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej klub radnych PiS zwraca się do prezydenta z prośbą o jej uczczenie tak jak to było w poprzednich latach, to znaczy oflagowaniem głównych ulic, sygnałem dźwiękowym syren alarmowych będących w dyspozycji Miasta w godzinę katastrofy i uroczystością przy pomniku na cmentarzy komunalnym. W dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej, tradycyjnie, jak co roku, uruchomione zostaną na terenie Miasta syreny alarmowe. Po zakończeniu nadawania sygnału przez syreny, przedstawiciele Prezydenta Miasta złożą, pod obeliskiem na nekropolii miejskiej przy ulicy Wrocławskiej, kwiaty upamiętniając ten tragiczny wypadek. (DP- K. Witrylak) Radny p. Kamil Kawicki: 1. Parking przy ul. Porzeczkowej, utwardzany dwa lata temu na wniosek mieszkańców ma ponownie nierówności i trudno tam parkować. Czy w ramach bieżącego utrzymania, istnieje możliwość już w okresie wiosennym, poprawy nawierzchni tego parkingu do stanu choćby sprzed dwóch lat? W ramach zakresu prac obejmującego bieżące utrzymanie jezdni i chodników naprawa nawierzchni zostanie przeprowadzona w terminie do końca kwietnia 2014 roku. (DI- P. Urbański) 2. Czy Miasto Zielona Góra rozważało zastosowania w lampach ulicznych sterowników oświetlenia. Stosuje się to wybiórczo w kilku miastach Polski i miastach zagranicznych i ma na celu zmniejszenie zużycia prądu i kosztów energii. Czy Miasto robiło takie analizy, jeśli tak, to jak wypadły koszty założenia sterowników w stosunku do późniejszych ewentualnych oszczędności? Na przestrzeni ostatnich czterech lat rozważałem wielokrotnie możliwość zainstalowania na terenie Miasta Zielona Góra inteligentnych systemów sterowania oświetleniem lecz z uwagi na dotychczasowe stosunkowo niewysokie zaawansowanie technologiczne, wysokie koszty urządzeń sterujących oferowanych przez producentów pragnących sprzedać nowinki technologiczne po wysokich cenach nie uzasadniających ich zastosowania, działania mające doprowadzić do ich zastosowania wstrzymano. Obecnie w sytuacji kiedy ceny oferowanych urządzeń zostały mocno obniżone, a celowość i potencjalne oszczędności pochodządce z ich zastosowania urealnione przez rynek i dotychczas zrealizowane inwestycje, należy stwierdzić, że ich zastosowanie na terenie Miasta Zielona Góra może być uznane za uzasadnione, jednakże przy jednorazowym ponoszeniu kosztów związanych

6 z montażem samych sterownikow i ich oprogramowania. Należy przy tym jasno stwierdzić, że branża o której mowa jest na początkowym etapie dynamicznego rozwoju i zastosowanie urządzeń obecnie uznanych za nowoczesne będzie skutkowało tym, że w okresie 3 do 5 lat będą one uznawane za przestarzałe i nieefektywne. Z ekonomicznego punktu widzenia należy stwierdzić że koszty zastosowania sterowników w przypadku sodowych opraw ze źródłami wyłodowczymi skumuluje się w okresie ok. 8 do 9 lat. W przypadku zastosowania nowych opraw ledowych wyposażonych w sterowniki biorąc pod uwagę różnicę w cenie w porównaniu z obecnie stosowanymi oprawami sodowymi okres akumulacji może dochodzić do 15 lat. Reasumując należy stwierdzić że zastosowanie sterowników jest uzasadnione jednakże sugerowane przez producentów oszczędności na poziomie 30 i więcej procent są nierealne, zatem wskazana jest daleko idąca ostrożność przy wyborze konkretnych rozwiązań. Jednorazowy wydatek dotyczący montażu tego typu urządzeń należy szacować na okolo 9 mln zł. (DI- P. Urbański) 3. Pytania po wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki dot. przebiegu trasy aglomeracyjnej na osiedlach - Zaciszu i Leśnym. Proszę o pisemną odpowiedź na zadane w imieniu mieszkańców pytania: jaka jest opinia Miasta o postawieniu od strony ul. Świerkowej zakazu wjazdu dla tirów i samochodów ciężarowych jakie szanse czy zagrożenia mogłoby takie rozwiązanie spowodować? Mieszkańcy prosili o polepszenie komunikacji między magistratem a mieszkańcami osiedli zaproponowali postawienie słupa ogłoszeniowego do umieszczania ogłoszeń organizacyjnych i innych, np. o wyłożeniu planów zagospodarowania. Nie każdy mieszkaniec korzysta z Internetu. W zakresie komunikacji na ul. Świerkowej - Przejazd samochodów ciężarowych (w tym tzw. Tirów), ulicą Świerkową odbywa się w celach zaopatrzeniowych, które dowożą materiały potrzebne do budowy domów tam powstających oraz pojazdów o wysokości powyżej 3,8m, dojeżdżających i wyjeżdżających z firm znajdujących się na ulicy Foluszowej. Departament nie wydawał żadnych indywidualnych zezwoleń dla pojazdów ciężarowych. Pojazdy, które tam ewentualnie przejeżdżają, to te których wysokość uniemożliwia im przejazd ulicą Foluszową w kierunku Zjednoczenia i odwrotnie. Na ulicy Foluszowej znajduje się przejazd pod torami o ograniczonej wysokości przejazdu, który skutecznie uniemożliwia takim pojazdom pokonanie tego odcinka ulicy Foluszowej, dlatego zastosowano takie oznakowanie ulicy Świerkowej (B-1 z tabliczkami o treści "Nie dotyczy samochodów o wysokości powyżej 3,8m, zaopatrzenia służb komunalnych, działkowców R.O.D. Promyk").(DI- P. Urbański) Zielonogórski Ośrodek Kultury w drugim półroczu bieżącego roku zamontuje słup ogłoszeniowy na Osiedlu Leśnym. (SK- S. Tarnawski) 4. Miniaturowe makiety obiektów zabytkowych umieszczone w centralnym punkcie miasta przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących czy Miasto rozważało takie rozwiązanie? Jeśli tak, to jakie są koszty takiego rozwiązania i czy można takie rozwiązanie zrealizować w Zielonej Górze? Miasto nie rozważało takiego rozwiązania. (DP- K. Witrylak) Radny p. Radosław Brodzik: 1. Budżet obywatelski czy w Zielonej Górze, podobnie jak we Wrocławiu, liderzy - inicjatorzy budżetu obywatelskiego mogą mieć realny wpływ na wykonanie wpisanych zadań, czyli np. na tworzenie późniejszych projektów wybór urządzeń na plac zabaw, boisko itp. czy w

7 przyszłości można by zastosować otwartą debatę nad realizacją zadań wpisanych w budżet obywatelski. Pragnę poinformować Pana Radnego, że odpowiedzialny za realizację wszystkich zadań z budżetu obywatelskiego (za wyjątkiem 1 zadania za które odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami jest w stałym kontakcie ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy mają realny wpływ (w zakresie zabezpieczonych środków finansowych) na zakres zgłoszonych i przeznaczonych do realizacji inwestycji. W związku z realizacją zadań z budżetu obywatelskiego odbyło się już kilkanaście spotkań, na których omówiono rozwiązania techniczne i ustalono zakresy przedmiotowych zadań. Spotkania te będą kontynuowane, aż do momentu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań. (DI- P. Urbański) 2. Mieszkańcy ul. Generała Sowińskiego 32 od dłuższego czasu zgłaszają potrzebę remontu dachu (planowany już w latach osiemdziesiątych). Mieszkańcy proszą o pilną interwencję dach się rozsypuje, krokwie są miękkie. W najgorszym stanie jest mieszkanie komunalne znajdujące się bezpośrednio pod dachem, ale zalewane są także lokale obok i znajdujące się niżej, w tym samym pionie. Stan dachu stwarza już zagrożenie. Wielokrotnie w tej sprawie wysyłali pisma. Czy Państwo kontaktowaliście się z przedstawicielami tej wspólnoty i osobami fizycznymi składającymi pisma? Jakie zostaną podjęte kroki w celu naprawienia dachu? Czy prawdą jest, że Państwo mieliście wspólnie ustalić warunki kredytu i dlaczego ta sprawa nie została zakończona, i co miało wpływ na postępowanie Miasta w tej kwestii? W związku z wysokim kosztem remontu (szacowana wartość robót ok zł) właściciele nie byli w stanie dokonać wpłat należności w wymaganych udziałach w związku, z czym wystąpili z propozycją zaciągnięcia kredytu przez wspólnotę. Wspólnota Mieszkaniowa Sowińskiego 32 w dniu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie realizacji remontu dachu z środków z zaciągniętego kredytu bankowego, uchwała ma moc obowiązującą. Zarządca ZWM-1 w chwili obecnej oczekuje na ofertę z banku o warunkach kredytowania remontu, zostały również zebrane oferty na wykonanie prac. Po otrzymaniu oferty z banku właściciele dokonają wyboru wykonawcy i udzielą stosownych pełnomocnictw dla zarządcy w celu realizacji kredytu i zawarcia umowy z wykonawcą. Przewidujemy, że jeśli bank udzieli kredytu to realizacja remontu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z bankiem. Istnieje więc realna szansa na wykonanie kompleksowego remontu dachu do końca III kwartału br. (DG- S. Domasz-Domaszewicz) 3. Slajdy. Fragmenty Zielonej Strzały wzdłuż ul.1 Maja w stronę ul. Jaskółczej i Ogrodowej. Zwracam uwagę na konieczność uporządkowania rozrośniętej nadmiernie zieleni. Krzewy rosnące przy Zielonej Strzale w rejonie ul. 1 Maja, zostaną przycięte do 15 kwietnia br. (DG- S. Domasz-Domaszewicz) Radny p. Kazimierz Łatwiński: 1. Kiedy będzie wznowione procedowanie planu dla Osiedla Leśnego i Osiedla Leśny Dwór. O uchwalenie planu dla Osiedla Leśnego wnioskowali wczoraj na posiedzeniu Komisji Gospodarki mieszkańcy tej dzielnicy. Prace nad planem są od kilku lat zawieszone. Prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla osiedla Leśny Dwór, osiedla Leśnego i terenów sąsiadujących trwają. Aktualnie, ze względu na uchwaloną zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra i przyjęte w niej rozwiązania,

8 procedura planistyczna dla przedmiotowego terenu zostanie przeanalizowana w zakresie spełnienia poszczególnych etapów sporządzania planu miejscowego. (DR- A. Fabiańczyk) 2. Jakie działania mógłby podjąć Pan Prezydent, aby skutecznie wyeliminować ruch tirów na ul. Świerkowej, o co pytał też pan radny Kamil Kawicki. Działania takowe zostały już podjęte. Przejazd samochodów ciężarowych (w tym tzw. Tirów), ulicą Świerkową odbywa się w celach zaopatrzeniowych, które dowożą materiały potrzebne do budowy domów tam powstających oraz pojazdów o wysokości powyżej 3,8m, dojeżdżających i wyjeżdżających z firm znajdujących się na ulicy Foluszowej. Departament nie wydawał żadnych indywidualnych zezwoleń dla pojazdów ciężarowych. Pojazdy, które tam ewentualnie przejeżdżają, to te których wysokość uniemożliwia im przejazd ulicą Foluszową w kierunku Zjednoczenia i odwrotnie. Na ulicy Foluszowej znajduje się przejazd pod torami o ograniczonej wysokości przejazdu, który skutecznie uniemożliwia takim pojazdom pokonanie tego odcinka ulicy Foluszowej, dlatego zastosowano takie oznakowanie ulicy Świerkowej (B-1 z tabliczkami o treści "Nie dotyczy samochodów o wysokości powyżej 3,8m, zaopatrzenia służb komunalnych, działkowców R.O.D. Promyk"). Pozostałe działania są już tylko w rękach Policji, która powinna kontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ustawionego oznakowania. (DI- P. Urbański) 3. Czy Urząd Miasta wydał jakieś zezwolenia na ruch ciężkich pojazdów na tej ulicy? Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami nie wydawał żadnych indywidualnych zezwoleń dla pojazdów ciężarowych na przejazd przez ulicę Świerkową. (DI- P. Urbański) 4. Czy dotarła do Pana informacja, że przy Trasie Północnej, w związku z położeniem sieci zapewne gazowej, wycięto już pas lasu, który miał chronić charakter enklawy leśnej terenu przy osiedlu Zdrojowym? Czy nie podważa to wiarygodności władz Miasta, które w zeszłym roku zapewniały mieszkańców, że w przyjętym wtedy planie takie zabezpieczenia się znajdą. Nie minęło parę miesięcy, a już wycięto pierwszy fragment lasu, który miał być pasem ochronnym. Czy nie jest to wystarczający powód, aby zahamować dalsze niszczenie tego terenu, który de facto jest swoistym parkiem leśnym, poprzez wstrzymanie decyzji o zabudowie budynkami KTBS tej enklawy. Prace przy ul. Trasa Północna na wysokości nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej prowadzone są w liniach rozgraniczających pasa drogowego i związane są z pracami prowadzonymi w drodze. Trzydziestometrowy pas zieleni pomiędzy terenem mieszkaniowym a linią rozgraniczającą teren drogi, wynikający z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, został zachowany w projekcie zagospodarowania terenu budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Ruczajową i ul. Trasa Północna. (DR- A. Fabiańczyk) 5. Czy mógłby Pan poprosić o wyjaśnienie Wojewódzkiego Komendanta Policji o przyczynę likwidacji etatu drugiego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, podczas gdy w Gorzowie Wlkp. zachowano etaty dwóch zastępców? Czy ta decyzja porzez osłabienie zarządzania Komenda Miejską Policji w Zielonej Górze nie wpłynie na spadek bezpieczeństwa mieszkańców Zielonej Góry i powiatu? Odpowiedź zostanie przesłana w terminie późniejszym po otrzymaniu informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (DP- K. Witrylak) 6. Przyłączam się do postulatu ustawienia słupa ogłoszeniowego na osiedlu Leśnym, o co prosili mieszkańcy i zamieszczania na nim informacji o ważnych procedurach

9 prowadzonych przez Urząd Miasta Zielona Góra, dotyczących np. planowania przestrzennego. Zielonogórski Ośrodek Kultury w drugim półroczu bieżącego roku zamontuje słup ogłoszeniowy na Osiedlu Leśnym. (SK- S. Tarnawski) 7. Panie Prezydencie, czy ja dobrze zrozumiałem kolegów z Platformy Obywatelskiej, że oni walczą o jakieś współczesne formy w ogrodzie zoologicznym? Bo przecież te rzeźby z których tak się koledzy natrząsają, odpowiadają percepcji dzieci. Najlepiej to potwierdza Park Krasnala w Nowej Soli, gdzie z połowy Polski przyjeżdżają ludzie, żeby się dzieci przy takich rzeźbach bawiły. Nie wiem o co nam chodzi? Czy chcemy w tym mini-zoo ustawić rzeźby Hasiora, takie np. czarne płonące ptaki? To będzie takie trendy i takie cool nowoczesne? Dla dzieci się ustawia takie rzeźby, a nie inne. Proszę o wyjaśnienie tego. Radna p. Jolanta Danielak - pytanie adresuję do pani prezydent. Pani Prezydent, w związku z protestami rodziców opiekunów dzieci niepełnosprawnych, trwającymi w budynku parlamentu, chciałabym zorientować się, jaka jest sytuacja naszych rodzin funkcjonujących z niepełnosprawnością? Ile osób pobiera zasiłki związane z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym? Jaka jest kondycja materialna tych rodzin? Czy korzystają one z dodatkowego wsparcia MOPS-u? Czy są to rodziny wydolne ekonomicznie? Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych finansowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej z budżetu państwa.prawo do świadczenia nie jest ustalane na podstawie kryterium dochodowego. Zatem Wydział Świadczeń Rodzinnych nie ma danych dotyczących kondycji materialnej tych rodzin. Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się osobie (matce, ojcu, opiekunowi występującemu o adopcję dziecka ), która w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W 2013 roku dziećmi, na łączną kwotę zł. zdrowotna. 300 zł. wypłacono świadczenie pielęgnacyjne dla ok. 240 osób opiekujących się Za osoby pobierajace świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest także składka społeczna i W 2013 roku opłacono składki społeczne na kwotę zł, składkę zdrowotną na kwotę 49 Ponadto na mocy przepisow ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono w okresie od stycznia do czerwca 2013 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie w kwocie 100 zł na łączną kwotę, za ten okres, w wysokości zł. Dodatkowo rodzicom dzieci niepełnosprawnych otrzymujących w 2013 świadczenie pielęgnacyjne, na mocy przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów wypłacono dodatkowo w formie pomocy rządowej w miesiącach od kwietnia do grudnia po 200zł miesięcznie, na łączną kwotę zł.

10 Uwzględniając wszystkie wymienione wyżej formy pomocy, każda z rodzin otrzymała wsparcie w 2013 r. przeciętnie miesięcznie w kwocie ok. 915 zł. (ŚR I. Smuda) W 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 51 rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne. Z tej liczby 35 rodzin pobiera świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, w tym: - 10 rodzin spełnia kryteria dochodowe art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej dochód na osobę w rodzinie poniżej 456zł korzystają systematycznie ze świadczeń z pomocy społecznej rodzin przekracza kryteria dochodowe art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ale korzysta z pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub żywienia rodzin nie korzysta z finansowego wsparcia Ośrodka, posiadają dobrą sytuację finansową. Dzieci są skierowane do ośrodków wsparcia dziennego: Środowiskowy dom samopomocy, Ośrodek Terapii Zajęciowej. 20 rodzin wychowuje co najmniej 2 dzieci z niepełnosprawnością (do 18 r. życia), w związku z tym posiada prawo i korzysta z samorządowego dodatku na niepełnosprawne dzieci (obecnie 198,16zł na 1 dziecko). ( WO- B. Daszuta) Radny Mirosław Bukiewicz: 1. Pytanie dotyczy remontu ulicy Goździkowej i budowy ulicy Tulipanowej. W budżecie obywatelskim znalazły się 92 propozycje inwestycji, z czego dzisiaj do budżetu wprowadzimy dwie do realizacji. Co z pozostałymi propozycjami? Czy nie należałoby stworzyć listy i normalnie pracować nad tymi pozostałymi (przynajmniej częścią) inwestycjami, żeby zostały zrealizowane, bo budżet obywatelski wynosi 6 milionów złotych i za te pieniądze tych 92 inwestycji nie zrealizujemy przez najbliższych 10 lat? Zgłaszana obecnie ilość zadań i ich koszty czy też do budżetu obywatelskiego czy też do projektów poszczególnych budżetów Miasta są na tyle duża, że żaden budżet nie jest w stanie udźwignąć finansowego ciężaru ich realizacji. Realizacja większości tych zadań wymaga dofinansowania, trudno zatem tworzyć listę zadań nie mając informacji jakie z nich mogą uzyskać dofinansowanie. Oprócz tego wymagałoby te zadania umieścić w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (DI- P. Urbański) 2. Co z budową parkingów wielopoziomowych w Zielonej Górze lub miejscami parkingowymi w okolicy starówki, która nigdy nie będzie rozwinięta w dostatecznym stopniu, jeżeli nie będzie można w pobliżu zaparkować samochodu? Na jakim etapie opracowywania jest ten projekt? Miasto nie ma środków własnych na realizację zadania polegającego na budowie parkingów wielopoziomowych. Jedyna możliwość realizacji tak dużej inwestycji istnieje tylko w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (DG- S. Domasz-Domaszewicz) 3. Czy urzędnicy miejscy powinni kształtować gust mieszkańców miasta, chodzi o budowę mini zoo? Czy faktycznie plastik jest fantastik? Chyba jedynym pożytkiem będzie to, że te plastikowe figurki zastąpią żywe zwierzęta, które nie będą musiały się męczyć w naszym zoo. Chciałbym poznać zdanie, szczególnie Pana Prezydenta Kaliszuka, na ten temat.

11 O gustach się nie dyskutuje. Wiele osób uważa np. muzykę disco-polo za kicz, a jednak olbrzymi odsetek społeczeństwa takiej właśnie muzyki słucha. Uważam, że w przypadku mini zoo będzie podobnie. Uważam, że są to figurki bardzo estetyczne i zapraszam Pana radnego by je obejrzał zanim zabierze głos i będzie krytykował. (DP- K. Witrylak) Nikt nie zamierza kształtować gustów mieszkańców. Zwierzęta z materiałów kompozytowych nie plastiku stanowić mają tylko uzupełnienie tego co będzie działo się wokół nich. Proszę wstrzymać się z krytyką do czasu uruchomienia zwierzyńca i dopiero po zainteresowaniu szczególnie najmłodszych mieszkańców Miasta można wypowiadać się na temat jakości i celowości zrealizowanego zadania. Radna p. Bożena Mania: 1. Osiedle Zacisze na ulicy Prostej pomiędzy Lidlem a Intermarche jest ogromny plac. Jest on zagracony i brudny. Do kogo ten plac należy? Jeżeli należy do osoby prywatnej, to należy ją zdyscyplinować, żeby to uprzątnęła. Proszę, żeby służby miejskie się tym zainteresowały. Przy ul. Zacisze, pomiędzy sklepem LIDL a Intermarche jest kilka nieruchomości, które stanowią w części własność osób fizycznych, a w części przedsiębiorstwa budowlanego. Nieruchomość, na której znajduje się sklep Intermarche graniczy bezpośrednio z nieruchomością będącą własnością Państwa D., następna nieruchomość jest użytkowaniu wieczystym pana R. K. Największa nieruchomość położona pomiędzy podanymi w pytaniu sklepami, zabudowana budynkami handlowo usługowymi, oznaczona nr działki 143/6 jest własnością Przedsiębiorstwa Budowlanego EKONBUD FADOM L.E.Jarząbek. (DR- M. Kaczała) Straż Miejska w Zielonej Górze dokona sprawdzenia terenu. O przeprowadzonych czynnościach Pani Radna zostanie poinformowana odrębnym pismem. (KS- S. Nowak) w 2. Na ulicy Wojska Polskiego przy Hotelu Dana, jak droga skręca na Osiedle Leśne, jest fragment ulicy, gdzie wbudowano światełka, które migają, jak jest szaro i ciemno. To zdaje egzamin i stwarza bezpieczeństwo dla przechodzących przez przejście, które się tam znajduje. Czy takie światełka można zamontować w innych miejscach wylotowych z Zielonej Góry, szczególnie na tych fragmentach, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, myślę szczególnie o fragmencie obok sklepu Auchan, gdzie ostatnio doszło do śmiertelnego wypadku? Jeśli koszt jest nieduży, to warto wydać pieniądze, żeby było bezpieczniej. W rejonie sklepu Auchan w najbliższych miesiącach rozpocznie się inwestycja dotyczące przebudowy ul. Batorego na odcinku od ul. Trasa Północna do Łężycy. Zakres tych prac obejmuje modernizację przejść dla pieszych i ich doświetlenie zatem wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa. Montaż mrugających światełek w nawierzchni jezdni jest na istniejących nawierzchniach dosyć kłopotliwy gdyż wymaga ingerencji w nawierzchnię (niejednokrotnie będącą w okresie gwarancyjnych) oraz same rozwiązanie nie jest dopracowane technologicznie gdyż światełka te niejednokrotnie ulegają awariom. (DI- P. Urbański) 3. Ja i mieszkańcy Osiedla Zacisze zaniepokojeni jesteśmy tym, że lasek pomiędzy ulicą Bananową a działkami, które przecina torowisko, jest w tej chwili systematycznie obcinany i wycinane są tam drzewa. Jeżeli jest to tylko czyszczenie, to moim zdaniem, jest ono za duże, bo wycinanie dużych, pięknych drzew - sosen i robienie terenu pod coś... Do kogo należy ten teren? Czy ten teren należy do Miasta, czy Lasów Państwowych i w jakim celu

12 jest ta wycinka prowadzona? Jeżeli tam zamierza się poszerzyć drogę, to moim zdaniem i mieszkańców tej części osiedla, jest absolutnie niepotrzebne, bo ta droga, która tam jest, między ulicą Bananową a laskiem, jest zupełnie wystarczająca. Dalej nie trzeba jej prowadzić, aż do takiej ścieżki leśnej, która przecina tory i idzie na Osiedle Leśne, bo tam jest wystarczająco dużo ułożonych płyt chodnikowych. Przedmiotowy teren należy do Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz.627 t.j. z późn.zm) przepisów dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach. Gospodarowanie zasobami leśnymi Lasów Państwowych reguluje ustawa o lasach i nie leży to w naszej kompetencji. (DR- M. Kaczała i B. Krzyk, DG- S. Domasz-Domaszewicz) Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Ponawiam sprawę Pani W. matki niepełnosprawnej dziewczynki. Czy coś w tej sprawie ruszy się do przodu? Chodzi o naprawę dachu lub przełożenie dachu. Podobno kiedyś padło takie zdanie, że rozwiązaniem byłoby mieszkanie dla tej kobiety. Na pewno nie, bo w tej chwili ta pani może bezpośrednio wyjeżdżać na ogródek z tym dzieckiem, a w bloku nie spełni to zadania. To jest pani po sześćdziesiątce i jest jej bardzo ciężko. Ponadto, tam włożono dużo pieniędzy. Sam uczestniczyłam w zbieraniu pieniędzy i szukaniu sponsorów w celu wyremontowania tego domu i łazienki. Zbyt dużo tam włożono, żeby teraz wszystko zmarnować. Ta pani bardzo dba o to mieszkanie i uważam, że pora już tej pani pomóc. Urząd Miasta mówi że czeka na decyzje pana Ujmy. Pan Ujma powiedział, że prędzej nie wyda decyzji, że jest skłonny w ciągu jednego dnia wydać decyzję, o ile otrzyma ekspertyzę odnośnie tego dachu. Po rozmowie z panem Fanajło zlecono w końcu ekspertyzę i miałam obecne od pana prezydenta Kaliszuka i Lesickiego, że ta sprawa zostanie załatwiona, więc bardzo proszę, bo to już zbyt długo trwa. Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia r., ZGKiM wykona ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Sikorskiego 86. Ekspertyza techniczna zagrożenie życia i mienia, wskaże ewntualny zakres remontu i jego koszt. potwierdzi czy stan techniczny budynku powoduje Opracowanie w/w ekspertyzy wymaga jednak niezbędnego czasu ale zgodnie z nakazem PINB w Zielonej Górze zostanie wykonana do r. (DG- S. Domasz- Domaszewicz) 2. Czy komendant Policji mógłby spowodować, żeby zaprowadzono porządek przy ratuszu w czasie ślubów? To, co tu się dzieje, to trudno opisać, a do policji bardzo trudno jest się dodzwonić. Rejon przy zielonogórskim ratuszu, przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego jest objęty szczególnym nadzorem przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w terminach wyznaczonych na uroczystości ślubne. Na wniosek Biura Zarzadzania Kryzysowego harmonogram ślubów regularnie jest przesyłany przez Kierownika USC w Zielonej Górze. Zgodnie z powyższym, wyznaczane są punkty stałe policjantom, którzy w w/w rejonie reagują na wszelkie łamanie prawa i zakłócanie uroczystości ślubnych. Dodatkowo służby patrolowe w rejonie Ratusza wzmocnione zostaną patrolami rowerowymi. (DP- K. Witrylak) 3. Na ławkach przy sklepie Biedronka pospolite pijaczki często wszczynają awantury najpierw razem piją, potem się kłócą, a na koniec się biją. Kiedy był posterunek na deptaku, interwencja była szybka, a w tej chwili...?

13 4. Chciałam podziękować Panu Urbańskiemu za bardzo sprawne załatwianie spraw. Również wydziałowi lokalowemu. Pracownicy lokalówki bardzo włączają się i solidnie załatwiają sprawy. Radny p. Bogusław Pabierowski: 1. Na ostatniej sesji zadałem kilka pytań, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Pierwsze pytanie nie dotyczyło planu miejscowego Osiedla Leśny Dwór, tylko Osiedla Leśnego i z treści tak wynikało. W związku z tym, pytam po raz drugi: od pięciu lat plan jest wyłożony. W międzyczasie próbowano zmienić studium, co się nie udało. Kiedy ten plan zostanie ukończony? Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Leśnego podał pan prezydent, jako przyczynę, że nie ma odpowiedzi z ministerstwa odnośnie wylesienia obszarów leśnych. Pytam, kiedy takie pismo zostało złożone? Prosiłbym o kserokopię tego pisma. Jeżeli trwa to pięć lat, to może w tej sprawie innymi drogami zmusimy ministerstwo, aby dało nam odpowiedź, jeżeli jest to prawdą. Pytałem również, ile wydano pozwoleń na budowę od chwili wyłożenia planu miejscowego dla Osiedla Leśnego, ile w międzyczasie sprzedano działek i komu? Od czasu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór w Zielonej Górze, które odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2009 r., zaistniało wiele czynników wpływających na procedurę sporządzenia planu. Do najważniejszych należą zmieniające się przepisy prawne dotyczące ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wejście w życie: - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Elementem znacznie opóźniającym uchwalenie planu były także prowadzone równolegle procedury związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. W omawianym okresie Rada Miasta przyjęła dwie zmiany dokumentu: - uchwałę nr III/19/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., - uchwałę nr LXIV z dnia 25 marca 2014 r. Wprowadzenie zamian w Studium oznacza konieczność dokonania dodatkowej analizy dotychczasowych ustaleń projektu planu, a w przypadku rozbieżności powoduje konieczność wprowadzania korekty. Jeżeli omawiane zmiany dotyczą terenów wymagających uzyskania zgody na przekształcenie gruntów leśnych na cele nieleśne, należy spodziewać się dodatkowego wydłużenia procedury planistycznej w czasie. Brak zgody leśnej uniemożliwia uchwalenie planu miejscowego. Wyłożony w 2009 r. projekt planu nie otrzymał zgody na przekształcenie gruntów leśnych i to było bezpośrednim powodem uniemożliwiającym przedstawienie projektu na sesji Rady Miasta. Zaznaczyć przy tym należy, że prace planistyczne nad sporządzeniem planu nie zostały zawieszone i trwały nieprzerwanie. Po uchwaleniu zmiany Studium w grudniu 2010r., oraz mając na uwadze zmiany przepisów prawnych, w 2011r. sporządzony został nowy projekt planu, który został ponownie przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia z instytucjami do tego uprawnionymi. Wystąpiono także z nowym, poprawionym wnioskiem o uzyskanie zgody na przekształcenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Zgodę taka otrzymano we wrześniu 2013 r.

14 Uwzględniając wejście w życie 25 marca 2014 r. uchwały zmieniającej Studium nie można wykluczyć kolejnej korekty projektu oraz ponowienia czynności związanych z uzgodnieniem oraz uzyskaniem zgody leśnej. Zmieniony i uzgodniony projekt planu przed uchwaleniem zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Mając na uwadze powyższe nie można jednoznacznie określić terminu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. dzisiejszego: Informuję jednocześnie, iż na terenie osiedla Leśnego w okresie od 2009 r. do dnia - nie zostały sprzedane przez miasto (w drodze przetargowej i bezprzetargowej) nieruchomości, - wydano łącznie 20 pozwoleń na budowę oraz roboty budowlane. (DR A. Kielar, J. Musiał, R. Łomża) 2. Następne pytanie, na które nie otrzymałem odpowiedzi, odnośnie kontroli, czy decyzji, jakie zostały wydane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w stosunku do przedszkoli, do obiektów przedszkoli i żłobków. Z moich informacji wynika, że w wielu obiektach występuje zagrożenie życia ludzi i tak naprawdę należałoby te obiekty wyłączyć. Wydane zostały w tej sprawie decyzje przez Komendę Miejską i od dwóch, czy czterech lat te decyzje leżą w szufladach. Prosiłbym Pana Prezydenta o informację odnośnie kwoty 120 tysięcy na realizację w pierwszym półroczu tych decyzji. Jakie to będą decyzje, czego będą dotyczyły i jakich obiektów, bo jeżeli jest decyzja, żeby ocieplić budynek, to nie ma to większego wpływu na bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, prosiłbym, aby tę informację puścić. Jeżeli nie ma tych materiałów w Urzędzie Miasta, to są w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zaplanowane środki remontowe na 2014 r. w przedszkolach, w związku z wydanymi decyzjami Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wynikają z możliwości finansowych Miasta i potrzeb ich realizacji. Stosownie do zebranych informacji w tym zakresie podejmowane są decyzje o kolejności ich wykonania. Ogółem na realizację decyzji zaplanowano kwotę ponad zł. Zadania remontowe, które wynikają z decyzji Komendanta będą wykonywane w 10 jednostkach. Będzie to: wymiana drzwi wewnętrznych dostosowanych do potrzeb p.poż.; dostosowanie pokrycia podłóg i posadzek do potrzeb p.poż.; wymiana instalacji hydrantowej; wyposażenie klatki schodowej w urządzenia oddymiające, wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi o odporności ogniowej oraz naprawa instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych. W żłobkach miejskich środków finansowych na prace remontowe dotyczące poprawy warunków bezpieczeństwa w zakresie ppoż. nie zaplanowano. W dwóch, z trzech funkcjonujących żłobków, nie zostały wydane stosowne decyzje, a w jednym decyzja ma być zrealizowana w czasie wykonywania rozbudowy lub kompleksowego remontu obiektu. (WO-R. Jankowiak) 3. Ulica Zachodnia od ul. Zawadzkiego do ul. Łużyckiej. Jest to ulica, gdzie spadek terenu jest dość znaczny i kierowcy, którzy kierują się w stronę Żar od strony ulicy Zawadzkiego rozpędzają się do znacznej prędkości km/godz. Jest to obszar zabudowany, gdzie jest szkoła, przedszkole, dom handlowy, dwa przystanki MZK. Prosiłbym komendanta Miejskiej Policji oraz Urząd Miasta, aby rozważyć wprowadzenie na tym odcinku spowalniaczy. Prośba o zastosowanie progów zwalniających na ulicy Zachodniej nie jest poparta w żaden sposób statystyką zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych na wskazanych przejściach dla pieszych znajdujących się na tej ulicy. Pragnę przypomnieć, że na tej ulicy obowiązuje ograniczenie

15 prędkości do 40 km/h i znajdują się na niej po jednej stronie miejsca parkingowe, na których parkujące samochody nie ograniczają widoczności korzystającym z przejść dla pieszych. Departament wystąpił do Policji o dane dotyczące wypadków na ulicy Zachodniej, ale Roczna Analiza Bezpieczeństwa na drogach naszego Miasta nie zawiera zdarzeń na tej ulicy. Trzeba pamiętać również o tym, że urządzenia bezpieczeństwa takie jak progi zwalniające nie mogą być montowane wszędzie. Decyduje o tym min. ukształtowanie terenu, infrastruktura zarówno naziemna jak również podziemna tzn. sieci kanalizacyjne i wodociągowe, które na odcinku od ulicy Zawadzkiego "Zośki" do skrzyżowania z ulicą Unii Europejskiej występują w dość znacznym zagęszczeniu. (DI- P. Urbański) 4. Będzie budowany drugi odcinek S3. Dziwną rzeczą jest, że nazwy węzłów nie są takie, jak jest na mapach Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Mamy Raculę, mamy Północną, co jest niezgodne. Są to węzły Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe. Kierowcy się śmieją, że przejeżdżają S3 i nie ma Zielonej Góry po drodze. Dlatego bardzo prosiłbym, aby wprowadzić takie nazwy, jakie są na mapach Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Kwestia nadawania nazw węzłom drogowym jest regulowana zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2011 r. Węzły drogowe na drodze ekspresowej S3 w rejonie Zielonej Góry mają nazwy: Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze jest w trakcie wykonywania zmian nazewnictwa węzłów na terenie województwa lubuskiego. (DI- P. Urbański)

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z odbytego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 25 maja 2012r.

Protokół Nr 4/2012 z odbytego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 25 maja 2012r. Protokół Nr 4/2012 z odbytego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej w dniu 25 maja 2012r. Obecni: 1.Wąsowicz Dariusz 2. Zator Andrzej 3. Kotulski Zbigniew 4.Olesek Józef Przewodniczący Komisji Pan Dariusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU UCHWAŁA NR VIII/65/2003 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r.

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/26 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 kwietnia 26 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 26 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR 95.XI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew.

Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. PROJEKT Uchwała nr Rady Gminy Tczew z dnia... w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tczew. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.197.2013 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1942/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych.

Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Gminy niestety nie mogą, choć jest to w ich interesie i mają możliwości finansowe, partycypować w kosztach budowy i remontów dróg krajowych. Znaczna liczba samorządów gminnych w całym kraju, zdając sobie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY GMINY BELSK DUŻY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo