PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły wiele zmian, w tym począwszy na stanowisku włodarza gminy, a kończąc na krajobrazie naszej gminy. Dzięki wspólnej pracy wielu lokalnych samorządców, w tym urzędników, radnych oraz sołtysów, rad sołeckich, ludzi aktywnych i społeczników udało się zrealizować wiele inwestycji, projektów czy przedsięwzięć małych i dużych. Pojawiały się również problemy. Sprawa wiatraków w sądzie, procesy sądowe w sprawie byłej księgowej. Była to szczególna kadencja pod wieloma względami. Liczne zmiany w Urzędzie, w Radzie Miejskiej, rosnąca rola funduszu sołeckiego, realizacja ostatnich projektów z perspektywy unijnej na lata , obniżenie zadłużenia gminy, zmiany w finansach publicznych, sprawiają, że mijająca kadencja była bardzo pracowita, trudna, ale i twórcza, kreatywna. W okresie ostatnich 4 lat poruszyliśmy, zrealizowaliśmy wspólnie wiele trudnych, ale ważnych tematów społecznych i gospodarczych. Udało się rozpocząć prace nad ważnymi dla rozwoju gminy projektami strategicznymi tj. główny punkt zasilania, projektu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Krzywinia, program przydomowych oczyszczalni, czy przyspieszenie decyzji o gazyfikacji gminy Krzywiń. W Krzywiniu, Jerce i pozostałych miejscowościach wykonaliśmy wiele nowych, ciekawych inwestycji, które wpłynęły na podniesienie jakości życia naszych mieszkańców. Bardzo spore środki finansowe przeznaczyliśmy na modernizację bazy oświatowej. To nie tylko bieżące remonty, ale wiele kompleksowych inwestycji. Największe od lat doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy na miarę szkół XXI wieku. W ostatnich 4 latach odnotowaliśmy znaczący wzrost inicjatyw społecznych. Mieszkańcy zaczęli się zrzeszać, organizować nowe, ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Pojawiły się nowe stowarzyszenia na mapie naszej gminy. Samorząd gminy wspierał praktycznie wszystkie pojawiające się inicjatywy, które wychodziły od mieszkańców i przyjaciół naszej gminnej wspólnoty. Dużo zmian zostało wprowadzonych w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i promocji. Zostały zwiększone środki na niektóre działania. Wprowadzono również nowe produkty kulturalne, nowe projekty w sporcie. Bezpieczeństwo mieszkańców to między innymi wsparcie działalności Policji, jednostek OSP oraz służb WOPR, ale również różnego rodzaju akcje profilaktyczne, jak chociażby sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych dla naszych przedszkolaków. W trudnych losowych sytuacjach samorząd gminy niósł pomoc najbardziej potrzebującym, pogorzelcom, wszystkim tym którzy działa się krzywda. Strategia niskich podatków, otwarty i przyjazny Urząd wpłynęły na pojawienie się nowych miejsc pracy. Pojawiły się nowe firmy, a istniejące się rozbudowały i zwiększyły zatrudnienie. To były dobre lata dla gminy Krzywiń! Zapraszam do lektury podsumowania kadencji pracy samorządu gminy Krzywiń w latach , które powstało na podstawie sprawozdań burmistrza miasta i gminy Krzywiń z lat 2011, 2012, 2013 oraz realizowanego jeszcze budżetu na 2014 rok. Miłej lektury! Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń mgr Jacek Nowak

2 ogólne podsumowanie lat Cele z 2010 roku Ochrona środowiska Gospodarka Oświata Infrastruktura Bezpieczeństwo Rozwój dzieci i młodzieży Przyjazny i nowoczesny urząd Wspieranie inicjatyw społecznych Priorytety Rozwój infrastruktury technicznej (nowe chodniki, nowe drogi, Nowoczesna i cyfrowa edukacja Stabilny budżet - obniżenie zadłużenia gminy Bezpieczeństwo (dotacja dla Policji, OSP, WOPR) Rozwój inicjatyw lokalnych Rozwój 3 sektora nowe i prężnie działające organizacje pozarządowe Bliżej ludzi (Seniorzy, Dzieci i Młodzież) Sport, Kultura i Promocja (zwiększenie środków finansowych) Proces odnowy wsi i rewitalizacji miasta Krzywiń Spłata kredytów rok rata kredytu + odsetki w zł , , , , , ,00 Budżet gminy w roku 2014 planowane dochody: ,00 zł planowane wydatki: Dochody ,00 zł bieżące majątkowe ogółem , , , , , , , , ,30 Wydatki bieżące i majątkowe bieżące majątkowe ogółem , , , , , , , , ,18 na koniec roku w latach ,00 zł (Przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.) Komisje Rady Miejskiej Krzywinia zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu na 2014 rok! Ochrona środowiska Ponad 240 oczyszczalni przydomowych (program dotacji wprowadzono w 2011 roku) Projekt oczyszczalni i kanalizacji ścieków dla miasta Krzywiń + nowej kanalizacji deszczowej Wygrany konkurs 3P Rozpoczęcie wyboru inwestora w PPP Zmiana planu aglomeracji w KPOŚ Zadłużenie nadwyżka budżetu: Gospodarka odpadami Gmina Krzywiń jest członkiem założycielskim Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej

3 Gospodarka Nowy plan MPZP Łuszkowo (2011) Sprzedaż kilku nieruchomości gminnych pod działalność gospodarczą Lokalne firmy rozbudowały się i zwiększyły swoją działalność od 2011 roku (GSM Assets, Wytwórnia Pasz Lira, Firma Marcinkowscy) Nowy inwestor w fabryce,,ozdób choinkowych ModALTO meble (2012) Budowa GPZ i modernizacja linii SN (w toku, wydane pozwolenia na budowę) Rusza gazyfikacja (lokalne firmy złożyły wnioski o wydanie warunków przyłączenia, wpisanie w plan inwestycyjny na lata , Krzywiń i Jerka w I etapie, w 2015 wykonanie dokumentacji projektowej) STRATEGIA na czas kryzysu niskie podatki /podatek od środków transportowych bez zmian od kilku lat Organizowanie FORUM Przedsiębiorców (3 edycje) Oświata 1,3 mln zł Inwestycje w oświatę za ponad Cyfryzacja szkół (i-dziennik, Program,,Cyfrowa Szkoła ) Dostosowanie szkół do przyjęcia 6-latków (m.in. program,,radosna Szkoła ) Otwarcie szkół na zewnętrzne programy edukacyjne, w tym finansowane przez Unię Europejską, Zgłaszanie szkół do programów edukacyjnych np.,,zagrajmy o Sukces,,,Na własne konto Bieżące utrzymanie, dbanie o istniejące mienie i infrastrukturę Sieć szkół pozostała bez zmian Bezpieczeństwo dzieci -,,Uszczelnienie dowozów szkolnych Bezpłatne lekcje języka angielskiego dla wszystkich przedszkolaków Otwarcie oddziału 9-godzinnego w przedszkolu w Krzywiniu Poznaję Polskę wyjazdy dla najlepszych uczniów (odbyły się 3 edycje) Bezpłatne programy powszechnej nauki pływania -,,Wodny Świat oraz,,już pływam (ponad 200 dzieci,,nauczyło się pływać) Dzień Dziecka w Przedszkolach Poprawa wyników nauczania (widoczne po testach w 2014 roku) Dofinansowanie / wsparcie projektów które inicjowane były w placówkach oświatowych (w tym akcje ekologiczne) Wspieranie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej (Czechy, Węgry) Dodatkowe godziny dla nauczycieli w ramach zajęć objętych projektami /zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze Bezpieczeństwo Policja (doposażenie, płatne służby) OSP (szkolenia, doposażenie, nowy sprzęt, nowe auta, profesjonalizacja straży, powstanie dyżurek w Jerce i Krzywiniu) WOPR / plaże Odblaski dla Przedszkolaków Profilaktyka związana z bezpiecznym poruszaniem się po drodze (wspólne akcje z Policją) Gmina Krzywiń coraz więcej środków finansowych przeznacza na OSP. Wynika to z trwającego procesu profesjonalizacji w Ochotniczej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, że dwie jednostki OSP Krzywiń i OSP Jerka, należą do Kra-jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiąże się to z stałym podnoszeniem jakości funkcjonowania tych jednostek i dostosowania do bieżących prze-pisów i wymagań. lp. rok kwota w zł , , , ,73 Sport, Kultura i Promocja Ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w ciągu roku Wzrost integracji mieszkańców Nowe formy spędzania czasu wolnego Wydarzenia o charakterze środowiskowym, gminnym Otwarcie na,,zewnątrz, na nowe inicjatywy, pomysły Nowe i atrakcyjne imprezy w kalendarzu gminnym Ostatki dla Młodzieży, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w Przedszkolu, Gminny Dzień Seniora, Gwiazdy Dzieciom, Ogólnopolskie Wyścigi Kolarskie, Motorowodne Mistrzostwa Świat i wiele innych Animatorzy sportu wiejskiego, szkolnego, Orlika Ogólnodostępna siłownia w ZSP Krzywiń,,Odbudowanie trójboju siłowego Sprawny i przyjazny Urząd Nowoczesna i przejrzysta strona www Darmowy biuletyn informacyjny,,kurier Krzywiński Zmiany godzin pracy Urzędu tzw.,,poniedziałek petenta-klienta Odnowa - Biura Obsługi Mieszkańca na BIP Nowe tablice ogłoszeń w sołectwach Wprowadzenie konsultacji społecznych w ważnych sprawach (opinia zebrań wiejskich wiążąca, konsultacje ws. sprzedaży ośrodka zdrowia, budowy farm wiatrowych) Organizacja Forum Rolników i Przedsiębiorców Wsparcie finansowe i bieżąca pomoc w zakresie inicjatyw społecznych, lokalnych Bezpłatne porady prawne (w każdy poniedziałek)

4 Wygodniej i bezpieczniej Nowe zasady płacenia podatków Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzone zostały indywidualne konta bankowe w związku z tym nie ma możliwości zapłaty u sołtysa wsi. Należności wynikające z decyzji wymiarowych należy wpłacać na konto podane w decyzji wymiarowej uwidocznione w pouczeniu decyzji wytłuszczonym drukiem lub wykorzystać wpłaty dołączone do decyzji. Tworzenie i utrzymanie miejsc zieleni Zagospodarowanie skwerów, powstanie nowych terenów zielonych i rekreacyjnych (Krzywiń, Jerka, Gierłachowo, Wieszkowo, Lubiń, Bielewo, Łuszkowo, Zbęchy, Cichowo, Mościszki, Rąbiń, Żelazno) Bieżące utrzymanie i dbanie o tereny zielone (zakupy z budżetu gminy i funduszu sołeckiego) Cztery projekty w ramach,,małych Projektów środki z UE Zakup nowych urządzeń do utrzymania czystości ulic (np. zamiatarka) Zwiększenie liczby koszy na śmieci, wprowadzenie prac społecznych i opiekunów zieleni np. w Cichowie Źródła pozyskanych środków zewnętrznych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (największy beneficjent w powiecie) LGD,,Gościnna Wielkopolska (Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty) Pięknieje Wielkopolska Wieś (laureat wszystkich IV edycji),,zagrajmy o Sukces PO Kapitał Ludzki - Dobry Start - Edukacyjne Laboratorium Wszesnoszkolne Program rządowy,,cyfrowa Szkoła Program rządowy,,radosna Szkoła Inwestycje z Dotacje na zabytki Wspieranie remontów kościołów m.in. Krzywiń, Czerwona Wieś, Rąbiń rok wartość całkowita udzielonych dotacji (w zł) , , , , ,00 Wspólne inwestycje z powiatem Modernizacja dróg Zbęchy, Wieszkowo, Łuszkowo, Rąbiń, Nowe chodniki Lubiń, Rąbiń, Łuszkowo, Jerka, Jurkowo Huby, Zgliniec, Wieszkowo, Krzywiń, Zbęchy Ścieżki rowerowe projekt,,lubiń-bieżyń-cichowo rok wartość dotacji udzielonej przez gminę Krzywiń dotacji dla powiatu kościańskiego (w zł) , , , , ,00 Fundusz Sołecki to źródło rozwoju i odnowy wsi Ponad ,00 zł na rozwój terenów wiejskich z budżetu gminy Krzywiń w ramach funduszu sołeckiego. Dobrze wydane środki! Tylko w samym 2013 roku gmina Krzywiń pozyskała 327 tysięcy złotych, natomiast w skali ostatniego dziesięciolecia wysokość dotacji wyniosła ,00 zł Pieniądze z FOGR przykazujemy na budowę dróg dojazdowych do pól uprawnych i tych oddalonych od terenów wysoko zurbanizowanych. Tego typu inwestycje mają za zadanie: udogodnienie pracy rolników poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przy wsparciu pieniędzy z FOGR w 2011 roku przebudowana została droga w miejscowości Zbęchy - Pole, w 2012 w Kuszkowie (Jurkowo), natomiast w 2013 roku dwa odcinki w Nowym Dworze. W 2014 roku planowana jest inwestycja w Gierłachowie. Odnowa wsi Zrealizowaliśmy projekty z zakresu odnowy wsi w ramach konkursów (środki zewnętrzne): Pięknieje Wielkopolska Wieś (Łuszkowo, Bielewo, Zbęchy, Zgliniec) Odnowa i rozwój wsi (Cichowo, Krzywiń, Jerka) Małe Projekty (Lubiń, Bielewo, Żelazno)

5 Wspieranie inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych Seniorów, Dzieci i Młodzieży Środki finansowe w ramach inicjatywy lokalnej Gminny Dzień Kobiet Gminny Dzień Seniora Wspieranie inicjatyw społecznych wychodzących ze strony wszystkich grup społecznych Finansowanie wyjazdów, strojów sportowych dzieciom i młodzieży Dofinansowanie wyjazdów, pikników, imprez integracyjnych Wnioskowanie i realizacja projektów,,wakacje na Sportowo,,,Ferie na sportowo Otwarcie na Stowarzyszenia Na terenie gminy Krzywiń od 2011 roku widoczny wzrost roli trzeciego sektora, organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Lubinia Stowarzyszenie Babki na Maksa Nadobrzańskie Stowarzyszenie Kobiet w Wieszkowie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (w trakcie rejestracji) Stowarzyszenie,,Promień w Krzywiniu (w trakcie rejestracji) Gmina Krzywiń wspiera wszystkie inicjatywy. Finansowo, logistycznie, organizacyjnie, czy prawnie. Inna działalność Realizacja zadań w ramach funduszu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (remonty świetlic środowiskowych/wiejskich w Zbęchach, Wieszkowie, Rąbiniu) Realizacja zadań przez MGOPS Realizacja zadań przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń rok 2011 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Drogi publiczne gminne Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowa ,92 Budowa drogi gminnej wewnętrznej - Łuszkowo ,46 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Lubiń ul. Podgórna ,63 Budowa drogi Zbęchy, odcinek I ,99 Budowa drogi Zbęchy, odcinek II ,00 Budowa drogi wewnętrznej Zbęchy, odcinek III ,00 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Bielewo ,73 Budowa dróg gminnych wewnętrznych Bieżyń ,16 Utwardzenie drogi wewnętrznej Lubiń ,26 Wykup gruntów w Jerce, ul. Ogrodowa ,38 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Bielewo (projekt) 2 460,00 Utwardzenie placu Rąbiń , ,90 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury nazwa miejscowości Bielewo 7 907,00 Bieżyń ,13 Czerwona Wieś ,46 Gierłachowo 7 272,78 Jerka ,10 Jurkowo 535,82 Kopaszewo 3 800,00 Krzywiń - Dom Strażaka ,25 Lubiń ,55 Łagowo 1 864,00 Łuszkowo 1 400,00 Mościszki 7 164,15 Nowy Dwór 7 464,15 Rogaczewo Wielkie 787,75 Świniec 18,117,01 Teklimyśl 4 792,00 Budowa oczyszczalni przydomowych - 68 szt ,00 Wieszkowo ,96 Zbęchy 8 800,00 Zbęchy Pole 999,00 Zgliniec 6 050,00 Żelazo 8 921,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lubiń, ul. Podgórna ,00 Inwestycje z odpisu amortyzacyjnego ZUW Wschowa SUW Rogaczewo Małe i Bielewo , , ,11

6 Sport, Kultura, Turystyka i Promocja Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży do teatru, na basen, Organizacja I Gminnego Dnia Kobiet, Gminnych Dożynek w Krzywiniu Dofinansowano wiele imprez organizowanych na terenie gminy m.in. Wianki Krzywiń, Wianki Zbęchy Zakup strojów dla zespołów muzycznych, tanecznych (ZS Krzywiń, ZS Lubiń), drużyn sportowych (UKS Promień) Wspieranie finansowe, organizacyjne i logistyczne grup nieformalnych, organizacji społecznych, pozarządowych, szkół w organizacji imprez, wydarzeń ogólnoś-rodowiskowych Dofinansowanie rajdów pieszych i rowerowych Nowa strona nowy biuletyn informacyjny,,kurier Krzywiński Zakup gadżetów promocyjnych upominki dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przedsięwzięciach rekreacyjnych i kulturalnych Wspieramy sport dzieci i młodzieży Organizujemy międzynarodowe imprezy Droga gminna wybudowana z FOGR - Zbęchy Pole Remontujemy dachy świetlic Wspieramy inicjatywy młodych Samorząd Gminy Krzywiń zakupił nowy radiowóz dla Krzywinia

7 Nieruchomości rok 2012 Budowa Wiaty Turystyczno rekreacyjnej,,bielewo Przystanek Mickiewicza Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,93 Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Przydomowe oczyszczalnie ścieków (36 szt.) , ,93 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury ,00 Drogi publiczne gminne miejscowość Bieżyń ,50 Jerka ,08 Jurkowo 5 390,01 Kopaszewo 2 873,28 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Gierłachowo ,24 Krzywiń ,97 Budowa parkingu - Żelazno ,10 Lubiń 3 059,99 Budowa drogi gminnej wewnętrznej - Cichowo ,00 Łagowo ,41 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Jerka, ul. Nowa ,77 Łuszkowo 6 926,20 Budowa parkingu - Łuszkowo ,72 Mościszki 4 212,03 Przebudowa drogi gminnej Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo I etap ,68 Nowy Dwór 6 800,00 Rąbiń ,00 Przebudowa drogi gminnej Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo II etap ,96 Rogaczewo Wielkie 4 798,72 Budowa chodnika Krzywiń, ul. Rynek ,85 Świniec ,00 Budowa parkingu Rąbiń ,05 Zbęchy 3 375,98 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Jerka, ul. Krótka ,72 Zbęchy Pole 5 349,27 Budowa chodnika Lubiń, ul. Stefaniaka ,00 Zgliniec 2 749,97 Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej Mościszki , ,41 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Stary Dębiec 9 225, ,90 Utrzymanie dróg gminnych Opłaty, ewidencja dróg, odśnieżanie, naprawa przystanków, oznakowanie pionowe dróg gminnych Remonty dróg gminnych Zbęchy Pole-Bieżyń, Rąbiń,Rąbinek, Jerka ul. Łąkowa, Gierłachowo, Zbęchy Pole, Żelazno , , ,19 Rolnictwo Konserwacja urządzeń melioracji przez SWMNO Bonikowo , ,00 Sport, Kultura, Turystyka i Promocja Współorganizowaliśmy lub współfinansowaliśmy takie wydarzenia jak: Gminny Dzień Kobiet, Gminne Dożynki, Jarmark Soplicowski, koncerty,,gwiazdy Dzieciom, koncerty z cyklu,,cztery Pory Roku, Wianki w Krzywiniu i Zbęchach, Zorganizowano wiele imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych na terenie miejscowości Cichowo w okresie trwania sezonu letniego, Odpowiadano na prośby i pomagano w organizacji koncertów, wydarzeń kreowanych przez miejscowych lokalnych twórców, Zakupiono stroje dla zespołów tanecznych i śpiewających (ZSiPO Lubiń), Pomoc organizacyjna grupom nieformalnym, stowarzyszeniom, sołectwom, szkołom w organizacji wydarzeń środowiskowych, kulturalnych i sportowych. Sport dofinansowaliśmy wyjazdy UKS-om na zawody, projekt,,wodny Świat, rajdy rowerowe PTTK. Zakup usług i materiałów, nagród. Utrzymanie i konserwacja boiska Orlika. Utrzymanie Animatorów Sportu. Dofinansowanie tenisa stołowego. Łącznie wydatki poniesione na kulturę, sport, kulturę fizyczną to ponad 108 tys. zł. Na działania związane z turystyką (przygotowanie do sezonu, inwestycje w place zabaw i małą architekturę turystyczną wydaliśmy

8 REALIZACJE: Rewitalizacja Stawu w Bielewie ul. Nowa, Jerka Chodnik w Zglińcu, Wieszkowie (wspólnie z powiatem) Wiata Rekreacyjno-Turystyczna Droga gminna w Gierłachowie droga gminna Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo (największa inwestycja 2012 roku) ul. Krótka, Jerka Trakt pieszo-jezdny w Cichowie

9 Parkingi / miejsca utwardzone Remonty świetlic wiejskich Modernizacja krzywińskiego rynku I etap Oraz wiele innych, m.in. nowe samochody dla OSP Jerka i Krzywiń,liczne koncerty i imprezy, obchodzenie ważnych jubileuszów

10 Rolnictwo rok 2013 Konserwacja urządzeń melioracji przez SWMNO Bonikowo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,00 Rolnictwo Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie ,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jerka os. Witosa, Łuszkowo ,25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jerce i Łuszkowie ,45 Przepompownia ścieków Łuszkowo 7 232,76 Budowa oczyszczalni przydomowych , ,46 Drogi publiczne gminne Opłaty, ewidencja dróg, odśnieżanie, naprawa przystanków, oznakowanie pionowe dróg gminnych , ,86 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury miejscowość Bieżyń ,78 Bielewo 6 000,00 Gierałchowo 1 889,50 Jurkowo ,00 Krzywiń ,00 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Krzywiń, Osiedle Młodych ,00 Utwardzenie dwóch odcinków dróg gminnych Nowy Dwór ,35 Naprawa nawierzchni drogi Kopaszewo ,70 Łuszkowo ,17 Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy ,89 Mościszki 2 500,00 Nowy Dwór ,32 Przebudowa dróg gminnych Nowy Dwór Gierłachowo , ,00 Zbęchy ,23 Przebudowa dróg gminnych Jerka (projekty dróg ul. Polna) ,00 Przebudowa chodników Krzywiń (projekty przebudowy chodników na ul. Leszczyńska, Rynek, Ks. Nawrockiego, Kościańska, Poprzeczna) 7 000,00 Utwardzenie drogi gminnej Stary Dębiec ,00 Budowa rowu odwadniającego drogę Kopaszewo (projekt) 4 920,00 Budowa rowu odwadniającego drogę Wieszkowo (projekt) 4 845,00 Budowa ścieżki rowerowej Jerka-Gierłachowo (poz. wodno-prawne) 1 845,00 Budowa ścieżki rowerowej Bielewo (projekt chodnika do cmentarza) 7 995, ,94 Nieruchomości Źródła pozyskanych w 2013 roku przez Gminę Krzywiń środków zewnętrznych MEN,,Radosna Szkoła ,00 zł UMWW,,Pięknieje Wielkopolska Wieś ,00 zł UMWW FOGR ,00 zł UMWW PROW,,Małe Projekty ,23 zł UMWW PROW,,Małe Projekty (realizacja 2014) ,48 zł Konkurs 3P (PARP) ,00 zł Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 567,944,32 Budynek gospodarczy Wieszkowo , ,93 ŁĄCZNIE: ,71 zł

11 GPZ dla gminy Krzywiń Inwestycja pn. Budowa węzła energetycznego KRZYWIŃ, zostanie zrealizowana w latach Wartość inwestycji szacowana jest na 13 mln zł. Całość sfinansuje spółka Enea Operator. W środę 24 kwietnia 2013 roku podpisałem umowę o współpracy z Panem Arturem Kowalczykiem, Wiceprezesem ds. Infrastruktury Sieciowej spółki Enea Operator w obecności samorządowców z gminy Osieczna, Krzemieniewo, Gostyń. Gazyfikacja Rozważana rozbudowa sieci dystrybucyjnej przez PS GAZ w latach (wpisani na listę), Podział I-III etapów, W pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa oraz budynki publiczne, Trwa opracowywanie koncepcji, następnie projekt (2015 rok) Planowany węzeł energetyczny KRZYWIŃ stanie w połowie odległości pomiędzy GPZ Kościan i GPZ Gostyń, na działce przy drodze powiatowej Krzywiń-Śrem. Początkowo prognozowany pobór mocy to 6 MW, w ciągu około 4 lat wzrost do 8-10 MW. Planowany termin realizacji to 20 miesięcy (projekt plus wykonanie). Korzyści płynące z projektu/inwestycji: - umożliwienie prowadzenia bardzo dynamicznej polityki rozwoju rejonu opartej na pewnym zasilaniu w energię elektryczną, - poprawa parametrów dostarczanej energii dla Odbiorców Gmin: Krzywiń, Kościan, Gostyń, Osieczna i Krzemieniewo, - poprawa warunków napięciowych, - zmniejszenie czasu przerw w zasilaniu odbiorców, - odciążenie stacji GPZ Kościan, a w szczególności GPZ Gostyń, - znaczne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wyzwanie Poszukiwanie mechanizmu finansowania budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miasta Krzywiń.,,Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo. REALIZACJE: Budowa dróg

12 Remonty świetlic wiejskich i odnowa wsi Drogi w Wieszkowie i Zbęchach (wspólnie z powiatem)

13 Zagospodarowanie centrum Gierłachowa Nowe place zabaw Remont dyżurki OSP Jerka Kolejne remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń Budowa nowych dróg w Nowym Dworze Realizacja programu Cyfrowa Szkoła w Bieżyniu i w Krzywiniu

14 rok 2014 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Przydomowe oczyszczalnie ścieków ,00 Projekt techniczny wodociągu wraz z kosztorysem dla miejscowości Teklimyśl , ,00 Drogi publiczne gminne Budowa drogi w Bielewie do p. Plewki Budowa drogi w Gierłachowie Odwodnienie drogi gminnej w Rąbiniu Odwodnienie drogi gminnej w Wieszkowie Odwodnienie drogi gminnej w Kopaszewie Projekt drogi,,karpaty w Kopaszewie Projekt drogi na przebudowę drogi Mościszki Dalewo Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na wspólne inwestycje drogowe ,00 zł Budowa chodnika w Lubiniu Budowa chodnika w Zbęchach Pole Kontynuacja modernizacji drogi w Wieszkowie Budowa chodnika w Krzywiniu (ul. Strzelecka) Budowa chodnika w Łuszkowie Budowa chodnika w Zglińcu Źródła pozyskanych w 2013 roku przez Gminę Krzywiń środków zewnętrznych FOGR na budowę drogi w Gierłachowie Małe Projekty (pomoc UE) dla Żelazna i Bielewa Odnowa i rozwój wsi (pomoc UE) - Przebudowa chodników na rynku w Krzywiniu Pięknieje Wielkopolska Wieś Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu ŁĄCZNIE: PRAWIE 0,5 mln zł (projekty zakończone w trakcie rozliczenia)

15 Oświata Zakup komputerów (kontynuacja cyfryzacji szkół) Zakup usług remontowych Dostosowanie obiektów do przyjęcia 6-latków Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury Nowy Dwór Wieszkowo Jerka Łagowo Mościszki Lubiń Teklimyśl Zgliniec

16 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup doposażenia Nowy samochód Szkolenia Konkursy dla dzieci Sport, Kultura, Turystyka Organizacja, współorganizacja lub współfinansowanie: Ostatki z Radą Miejską Młodych IV Gminny Dzień Kobiet Obchody kanonizacji Honorowego Obywatela Jana Pawła II Turniej Wsi Kolarskie Mistrzostwa Polski Wianki w Krzywiniu i Zbęchach Koncert,,Gwiazdy Dzieciom w Lubiniu Gminne Dożynki Dożynki wiejskie i inne okoliczne imprezy na terenie gminy. Wsparcie zabytków W 2014 roku wsparliśmy finansowo parafię w Czerwonej Wsi i w Krzywiniu w prowadzonych remontach Trwa modernizacja rynku w Krzywiniu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Drawno na lata 2008-2015 Szczecin, styczeń 2008r. dokument opracowała firma: ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński Biuro Poznań Oddział Szczecin ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie

Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat Sokołowski Ceranów Kosów Lacki Sterdyń Sabnie Jabłonna Lacka Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski Repki Zauważ PROW 2007-2013 wokół siebie Powiat SOKOŁOWSKI Szanowni Państwo, za nami 10 lat członkostwa

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo