PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA 2010-2014"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń PODSUMOWANIE KADENCJI BILANS LATA Szanowni Państwo, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Ostatnie cztery lata przyniosły wiele zmian, w tym począwszy na stanowisku włodarza gminy, a kończąc na krajobrazie naszej gminy. Dzięki wspólnej pracy wielu lokalnych samorządców, w tym urzędników, radnych oraz sołtysów, rad sołeckich, ludzi aktywnych i społeczników udało się zrealizować wiele inwestycji, projektów czy przedsięwzięć małych i dużych. Pojawiały się również problemy. Sprawa wiatraków w sądzie, procesy sądowe w sprawie byłej księgowej. Była to szczególna kadencja pod wieloma względami. Liczne zmiany w Urzędzie, w Radzie Miejskiej, rosnąca rola funduszu sołeckiego, realizacja ostatnich projektów z perspektywy unijnej na lata , obniżenie zadłużenia gminy, zmiany w finansach publicznych, sprawiają, że mijająca kadencja była bardzo pracowita, trudna, ale i twórcza, kreatywna. W okresie ostatnich 4 lat poruszyliśmy, zrealizowaliśmy wspólnie wiele trudnych, ale ważnych tematów społecznych i gospodarczych. Udało się rozpocząć prace nad ważnymi dla rozwoju gminy projektami strategicznymi tj. główny punkt zasilania, projektu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Krzywinia, program przydomowych oczyszczalni, czy przyspieszenie decyzji o gazyfikacji gminy Krzywiń. W Krzywiniu, Jerce i pozostałych miejscowościach wykonaliśmy wiele nowych, ciekawych inwestycji, które wpłynęły na podniesienie jakości życia naszych mieszkańców. Bardzo spore środki finansowe przeznaczyliśmy na modernizację bazy oświatowej. To nie tylko bieżące remonty, ale wiele kompleksowych inwestycji. Największe od lat doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy na miarę szkół XXI wieku. W ostatnich 4 latach odnotowaliśmy znaczący wzrost inicjatyw społecznych. Mieszkańcy zaczęli się zrzeszać, organizować nowe, ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Pojawiły się nowe stowarzyszenia na mapie naszej gminy. Samorząd gminy wspierał praktycznie wszystkie pojawiające się inicjatywy, które wychodziły od mieszkańców i przyjaciół naszej gminnej wspólnoty. Dużo zmian zostało wprowadzonych w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i promocji. Zostały zwiększone środki na niektóre działania. Wprowadzono również nowe produkty kulturalne, nowe projekty w sporcie. Bezpieczeństwo mieszkańców to między innymi wsparcie działalności Policji, jednostek OSP oraz służb WOPR, ale również różnego rodzaju akcje profilaktyczne, jak chociażby sfinansowanie zakupu kamizelek odblaskowych dla naszych przedszkolaków. W trudnych losowych sytuacjach samorząd gminy niósł pomoc najbardziej potrzebującym, pogorzelcom, wszystkim tym którzy działa się krzywda. Strategia niskich podatków, otwarty i przyjazny Urząd wpłynęły na pojawienie się nowych miejsc pracy. Pojawiły się nowe firmy, a istniejące się rozbudowały i zwiększyły zatrudnienie. To były dobre lata dla gminy Krzywiń! Zapraszam do lektury podsumowania kadencji pracy samorządu gminy Krzywiń w latach , które powstało na podstawie sprawozdań burmistrza miasta i gminy Krzywiń z lat 2011, 2012, 2013 oraz realizowanego jeszcze budżetu na 2014 rok. Miłej lektury! Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń mgr Jacek Nowak

2 ogólne podsumowanie lat Cele z 2010 roku Ochrona środowiska Gospodarka Oświata Infrastruktura Bezpieczeństwo Rozwój dzieci i młodzieży Przyjazny i nowoczesny urząd Wspieranie inicjatyw społecznych Priorytety Rozwój infrastruktury technicznej (nowe chodniki, nowe drogi, Nowoczesna i cyfrowa edukacja Stabilny budżet - obniżenie zadłużenia gminy Bezpieczeństwo (dotacja dla Policji, OSP, WOPR) Rozwój inicjatyw lokalnych Rozwój 3 sektora nowe i prężnie działające organizacje pozarządowe Bliżej ludzi (Seniorzy, Dzieci i Młodzież) Sport, Kultura i Promocja (zwiększenie środków finansowych) Proces odnowy wsi i rewitalizacji miasta Krzywiń Spłata kredytów rok rata kredytu + odsetki w zł , , , , , ,00 Budżet gminy w roku 2014 planowane dochody: ,00 zł planowane wydatki: Dochody ,00 zł bieżące majątkowe ogółem , , , , , , , , ,30 Wydatki bieżące i majątkowe bieżące majątkowe ogółem , , , , , , , , ,18 na koniec roku w latach ,00 zł (Przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.) Komisje Rady Miejskiej Krzywinia zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt budżetu na 2014 rok! Ochrona środowiska Ponad 240 oczyszczalni przydomowych (program dotacji wprowadzono w 2011 roku) Projekt oczyszczalni i kanalizacji ścieków dla miasta Krzywiń + nowej kanalizacji deszczowej Wygrany konkurs 3P Rozpoczęcie wyboru inwestora w PPP Zmiana planu aglomeracji w KPOŚ Zadłużenie nadwyżka budżetu: Gospodarka odpadami Gmina Krzywiń jest członkiem założycielskim Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej

3 Gospodarka Nowy plan MPZP Łuszkowo (2011) Sprzedaż kilku nieruchomości gminnych pod działalność gospodarczą Lokalne firmy rozbudowały się i zwiększyły swoją działalność od 2011 roku (GSM Assets, Wytwórnia Pasz Lira, Firma Marcinkowscy) Nowy inwestor w fabryce,,ozdób choinkowych ModALTO meble (2012) Budowa GPZ i modernizacja linii SN (w toku, wydane pozwolenia na budowę) Rusza gazyfikacja (lokalne firmy złożyły wnioski o wydanie warunków przyłączenia, wpisanie w plan inwestycyjny na lata , Krzywiń i Jerka w I etapie, w 2015 wykonanie dokumentacji projektowej) STRATEGIA na czas kryzysu niskie podatki /podatek od środków transportowych bez zmian od kilku lat Organizowanie FORUM Przedsiębiorców (3 edycje) Oświata 1,3 mln zł Inwestycje w oświatę za ponad Cyfryzacja szkół (i-dziennik, Program,,Cyfrowa Szkoła ) Dostosowanie szkół do przyjęcia 6-latków (m.in. program,,radosna Szkoła ) Otwarcie szkół na zewnętrzne programy edukacyjne, w tym finansowane przez Unię Europejską, Zgłaszanie szkół do programów edukacyjnych np.,,zagrajmy o Sukces,,,Na własne konto Bieżące utrzymanie, dbanie o istniejące mienie i infrastrukturę Sieć szkół pozostała bez zmian Bezpieczeństwo dzieci -,,Uszczelnienie dowozów szkolnych Bezpłatne lekcje języka angielskiego dla wszystkich przedszkolaków Otwarcie oddziału 9-godzinnego w przedszkolu w Krzywiniu Poznaję Polskę wyjazdy dla najlepszych uczniów (odbyły się 3 edycje) Bezpłatne programy powszechnej nauki pływania -,,Wodny Świat oraz,,już pływam (ponad 200 dzieci,,nauczyło się pływać) Dzień Dziecka w Przedszkolach Poprawa wyników nauczania (widoczne po testach w 2014 roku) Dofinansowanie / wsparcie projektów które inicjowane były w placówkach oświatowych (w tym akcje ekologiczne) Wspieranie międzyszkolnej współpracy międzynarodowej (Czechy, Węgry) Dodatkowe godziny dla nauczycieli w ramach zajęć objętych projektami /zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze Bezpieczeństwo Policja (doposażenie, płatne służby) OSP (szkolenia, doposażenie, nowy sprzęt, nowe auta, profesjonalizacja straży, powstanie dyżurek w Jerce i Krzywiniu) WOPR / plaże Odblaski dla Przedszkolaków Profilaktyka związana z bezpiecznym poruszaniem się po drodze (wspólne akcje z Policją) Gmina Krzywiń coraz więcej środków finansowych przeznacza na OSP. Wynika to z trwającego procesu profesjonalizacji w Ochotniczej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, że dwie jednostki OSP Krzywiń i OSP Jerka, należą do Kra-jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiąże się to z stałym podnoszeniem jakości funkcjonowania tych jednostek i dostosowania do bieżących prze-pisów i wymagań. lp. rok kwota w zł , , , ,73 Sport, Kultura i Promocja Ponad 120 imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w ciągu roku Wzrost integracji mieszkańców Nowe formy spędzania czasu wolnego Wydarzenia o charakterze środowiskowym, gminnym Otwarcie na,,zewnątrz, na nowe inicjatywy, pomysły Nowe i atrakcyjne imprezy w kalendarzu gminnym Ostatki dla Młodzieży, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka w Przedszkolu, Gminny Dzień Seniora, Gwiazdy Dzieciom, Ogólnopolskie Wyścigi Kolarskie, Motorowodne Mistrzostwa Świat i wiele innych Animatorzy sportu wiejskiego, szkolnego, Orlika Ogólnodostępna siłownia w ZSP Krzywiń,,Odbudowanie trójboju siłowego Sprawny i przyjazny Urząd Nowoczesna i przejrzysta strona www Darmowy biuletyn informacyjny,,kurier Krzywiński Zmiany godzin pracy Urzędu tzw.,,poniedziałek petenta-klienta Odnowa - Biura Obsługi Mieszkańca na BIP Nowe tablice ogłoszeń w sołectwach Wprowadzenie konsultacji społecznych w ważnych sprawach (opinia zebrań wiejskich wiążąca, konsultacje ws. sprzedaży ośrodka zdrowia, budowy farm wiatrowych) Organizacja Forum Rolników i Przedsiębiorców Wsparcie finansowe i bieżąca pomoc w zakresie inicjatyw społecznych, lokalnych Bezpłatne porady prawne (w każdy poniedziałek)

4 Wygodniej i bezpieczniej Nowe zasady płacenia podatków Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzone zostały indywidualne konta bankowe w związku z tym nie ma możliwości zapłaty u sołtysa wsi. Należności wynikające z decyzji wymiarowych należy wpłacać na konto podane w decyzji wymiarowej uwidocznione w pouczeniu decyzji wytłuszczonym drukiem lub wykorzystać wpłaty dołączone do decyzji. Tworzenie i utrzymanie miejsc zieleni Zagospodarowanie skwerów, powstanie nowych terenów zielonych i rekreacyjnych (Krzywiń, Jerka, Gierłachowo, Wieszkowo, Lubiń, Bielewo, Łuszkowo, Zbęchy, Cichowo, Mościszki, Rąbiń, Żelazno) Bieżące utrzymanie i dbanie o tereny zielone (zakupy z budżetu gminy i funduszu sołeckiego) Cztery projekty w ramach,,małych Projektów środki z UE Zakup nowych urządzeń do utrzymania czystości ulic (np. zamiatarka) Zwiększenie liczby koszy na śmieci, wprowadzenie prac społecznych i opiekunów zieleni np. w Cichowie Źródła pozyskanych środków zewnętrznych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (największy beneficjent w powiecie) LGD,,Gościnna Wielkopolska (Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty) Pięknieje Wielkopolska Wieś (laureat wszystkich IV edycji),,zagrajmy o Sukces PO Kapitał Ludzki - Dobry Start - Edukacyjne Laboratorium Wszesnoszkolne Program rządowy,,cyfrowa Szkoła Program rządowy,,radosna Szkoła Inwestycje z Dotacje na zabytki Wspieranie remontów kościołów m.in. Krzywiń, Czerwona Wieś, Rąbiń rok wartość całkowita udzielonych dotacji (w zł) , , , , ,00 Wspólne inwestycje z powiatem Modernizacja dróg Zbęchy, Wieszkowo, Łuszkowo, Rąbiń, Nowe chodniki Lubiń, Rąbiń, Łuszkowo, Jerka, Jurkowo Huby, Zgliniec, Wieszkowo, Krzywiń, Zbęchy Ścieżki rowerowe projekt,,lubiń-bieżyń-cichowo rok wartość dotacji udzielonej przez gminę Krzywiń dotacji dla powiatu kościańskiego (w zł) , , , , ,00 Fundusz Sołecki to źródło rozwoju i odnowy wsi Ponad ,00 zł na rozwój terenów wiejskich z budżetu gminy Krzywiń w ramach funduszu sołeckiego. Dobrze wydane środki! Tylko w samym 2013 roku gmina Krzywiń pozyskała 327 tysięcy złotych, natomiast w skali ostatniego dziesięciolecia wysokość dotacji wyniosła ,00 zł Pieniądze z FOGR przykazujemy na budowę dróg dojazdowych do pól uprawnych i tych oddalonych od terenów wysoko zurbanizowanych. Tego typu inwestycje mają za zadanie: udogodnienie pracy rolników poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przy wsparciu pieniędzy z FOGR w 2011 roku przebudowana została droga w miejscowości Zbęchy - Pole, w 2012 w Kuszkowie (Jurkowo), natomiast w 2013 roku dwa odcinki w Nowym Dworze. W 2014 roku planowana jest inwestycja w Gierłachowie. Odnowa wsi Zrealizowaliśmy projekty z zakresu odnowy wsi w ramach konkursów (środki zewnętrzne): Pięknieje Wielkopolska Wieś (Łuszkowo, Bielewo, Zbęchy, Zgliniec) Odnowa i rozwój wsi (Cichowo, Krzywiń, Jerka) Małe Projekty (Lubiń, Bielewo, Żelazno)

5 Wspieranie inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych Seniorów, Dzieci i Młodzieży Środki finansowe w ramach inicjatywy lokalnej Gminny Dzień Kobiet Gminny Dzień Seniora Wspieranie inicjatyw społecznych wychodzących ze strony wszystkich grup społecznych Finansowanie wyjazdów, strojów sportowych dzieciom i młodzieży Dofinansowanie wyjazdów, pikników, imprez integracyjnych Wnioskowanie i realizacja projektów,,wakacje na Sportowo,,,Ferie na sportowo Otwarcie na Stowarzyszenia Na terenie gminy Krzywiń od 2011 roku widoczny wzrost roli trzeciego sektora, organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Lubinia Stowarzyszenie Babki na Maksa Nadobrzańskie Stowarzyszenie Kobiet w Wieszkowie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (w trakcie rejestracji) Stowarzyszenie,,Promień w Krzywiniu (w trakcie rejestracji) Gmina Krzywiń wspiera wszystkie inicjatywy. Finansowo, logistycznie, organizacyjnie, czy prawnie. Inna działalność Realizacja zadań w ramach funduszu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (remonty świetlic środowiskowych/wiejskich w Zbęchach, Wieszkowie, Rąbiniu) Realizacja zadań przez MGOPS Realizacja zadań przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń rok 2011 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Drogi publiczne gminne Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowa ,92 Budowa drogi gminnej wewnętrznej - Łuszkowo ,46 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Lubiń ul. Podgórna ,63 Budowa drogi Zbęchy, odcinek I ,99 Budowa drogi Zbęchy, odcinek II ,00 Budowa drogi wewnętrznej Zbęchy, odcinek III ,00 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Bielewo ,73 Budowa dróg gminnych wewnętrznych Bieżyń ,16 Utwardzenie drogi wewnętrznej Lubiń ,26 Wykup gruntów w Jerce, ul. Ogrodowa ,38 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Bielewo (projekt) 2 460,00 Utwardzenie placu Rąbiń , ,90 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury nazwa miejscowości Bielewo 7 907,00 Bieżyń ,13 Czerwona Wieś ,46 Gierłachowo 7 272,78 Jerka ,10 Jurkowo 535,82 Kopaszewo 3 800,00 Krzywiń - Dom Strażaka ,25 Lubiń ,55 Łagowo 1 864,00 Łuszkowo 1 400,00 Mościszki 7 164,15 Nowy Dwór 7 464,15 Rogaczewo Wielkie 787,75 Świniec 18,117,01 Teklimyśl 4 792,00 Budowa oczyszczalni przydomowych - 68 szt ,00 Wieszkowo ,96 Zbęchy 8 800,00 Zbęchy Pole 999,00 Zgliniec 6 050,00 Żelazo 8 921,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lubiń, ul. Podgórna ,00 Inwestycje z odpisu amortyzacyjnego ZUW Wschowa SUW Rogaczewo Małe i Bielewo , , ,11

6 Sport, Kultura, Turystyka i Promocja Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży do teatru, na basen, Organizacja I Gminnego Dnia Kobiet, Gminnych Dożynek w Krzywiniu Dofinansowano wiele imprez organizowanych na terenie gminy m.in. Wianki Krzywiń, Wianki Zbęchy Zakup strojów dla zespołów muzycznych, tanecznych (ZS Krzywiń, ZS Lubiń), drużyn sportowych (UKS Promień) Wspieranie finansowe, organizacyjne i logistyczne grup nieformalnych, organizacji społecznych, pozarządowych, szkół w organizacji imprez, wydarzeń ogólnoś-rodowiskowych Dofinansowanie rajdów pieszych i rowerowych Nowa strona nowy biuletyn informacyjny,,kurier Krzywiński Zakup gadżetów promocyjnych upominki dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przedsięwzięciach rekreacyjnych i kulturalnych Wspieramy sport dzieci i młodzieży Organizujemy międzynarodowe imprezy Droga gminna wybudowana z FOGR - Zbęchy Pole Remontujemy dachy świetlic Wspieramy inicjatywy młodych Samorząd Gminy Krzywiń zakupił nowy radiowóz dla Krzywinia

7 Nieruchomości rok 2012 Budowa Wiaty Turystyczno rekreacyjnej,,bielewo Przystanek Mickiewicza Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,93 Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Przydomowe oczyszczalnie ścieków (36 szt.) , ,93 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury ,00 Drogi publiczne gminne miejscowość Bieżyń ,50 Jerka ,08 Jurkowo 5 390,01 Kopaszewo 2 873,28 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Gierłachowo ,24 Krzywiń ,97 Budowa parkingu - Żelazno ,10 Lubiń 3 059,99 Budowa drogi gminnej wewnętrznej - Cichowo ,00 Łagowo ,41 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Jerka, ul. Nowa ,77 Łuszkowo 6 926,20 Budowa parkingu - Łuszkowo ,72 Mościszki 4 212,03 Przebudowa drogi gminnej Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo I etap ,68 Nowy Dwór 6 800,00 Rąbiń ,00 Przebudowa drogi gminnej Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo II etap ,96 Rogaczewo Wielkie 4 798,72 Budowa chodnika Krzywiń, ul. Rynek ,85 Świniec ,00 Budowa parkingu Rąbiń ,05 Zbęchy 3 375,98 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Jerka, ul. Krótka ,72 Zbęchy Pole 5 349,27 Budowa chodnika Lubiń, ul. Stefaniaka ,00 Zgliniec 2 749,97 Utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej Mościszki , ,41 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Stary Dębiec 9 225, ,90 Utrzymanie dróg gminnych Opłaty, ewidencja dróg, odśnieżanie, naprawa przystanków, oznakowanie pionowe dróg gminnych Remonty dróg gminnych Zbęchy Pole-Bieżyń, Rąbiń,Rąbinek, Jerka ul. Łąkowa, Gierłachowo, Zbęchy Pole, Żelazno , , ,19 Rolnictwo Konserwacja urządzeń melioracji przez SWMNO Bonikowo , ,00 Sport, Kultura, Turystyka i Promocja Współorganizowaliśmy lub współfinansowaliśmy takie wydarzenia jak: Gminny Dzień Kobiet, Gminne Dożynki, Jarmark Soplicowski, koncerty,,gwiazdy Dzieciom, koncerty z cyklu,,cztery Pory Roku, Wianki w Krzywiniu i Zbęchach, Zorganizowano wiele imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych na terenie miejscowości Cichowo w okresie trwania sezonu letniego, Odpowiadano na prośby i pomagano w organizacji koncertów, wydarzeń kreowanych przez miejscowych lokalnych twórców, Zakupiono stroje dla zespołów tanecznych i śpiewających (ZSiPO Lubiń), Pomoc organizacyjna grupom nieformalnym, stowarzyszeniom, sołectwom, szkołom w organizacji wydarzeń środowiskowych, kulturalnych i sportowych. Sport dofinansowaliśmy wyjazdy UKS-om na zawody, projekt,,wodny Świat, rajdy rowerowe PTTK. Zakup usług i materiałów, nagród. Utrzymanie i konserwacja boiska Orlika. Utrzymanie Animatorów Sportu. Dofinansowanie tenisa stołowego. Łącznie wydatki poniesione na kulturę, sport, kulturę fizyczną to ponad 108 tys. zł. Na działania związane z turystyką (przygotowanie do sezonu, inwestycje w place zabaw i małą architekturę turystyczną wydaliśmy

8 REALIZACJE: Rewitalizacja Stawu w Bielewie ul. Nowa, Jerka Chodnik w Zglińcu, Wieszkowie (wspólnie z powiatem) Wiata Rekreacyjno-Turystyczna Droga gminna w Gierłachowie droga gminna Czerwona Wieś Kuszkowo Jurkowo (największa inwestycja 2012 roku) ul. Krótka, Jerka Trakt pieszo-jezdny w Cichowie

9 Parkingi / miejsca utwardzone Remonty świetlic wiejskich Modernizacja krzywińskiego rynku I etap Oraz wiele innych, m.in. nowe samochody dla OSP Jerka i Krzywiń,liczne koncerty i imprezy, obchodzenie ważnych jubileuszów

10 Rolnictwo rok 2013 Konserwacja urządzeń melioracji przez SWMNO Bonikowo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,00 Rolnictwo Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie ,00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jerka os. Witosa, Łuszkowo ,25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jerce i Łuszkowie ,45 Przepompownia ścieków Łuszkowo 7 232,76 Budowa oczyszczalni przydomowych , ,46 Drogi publiczne gminne Opłaty, ewidencja dróg, odśnieżanie, naprawa przystanków, oznakowanie pionowe dróg gminnych , ,86 Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury miejscowość Bieżyń ,78 Bielewo 6 000,00 Gierałchowo 1 889,50 Jurkowo ,00 Krzywiń ,00 Budowa drogi gminnej wewnętrznej Krzywiń, Osiedle Młodych ,00 Utwardzenie dwóch odcinków dróg gminnych Nowy Dwór ,35 Naprawa nawierzchni drogi Kopaszewo ,70 Łuszkowo ,17 Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy ,89 Mościszki 2 500,00 Nowy Dwór ,32 Przebudowa dróg gminnych Nowy Dwór Gierłachowo , ,00 Zbęchy ,23 Przebudowa dróg gminnych Jerka (projekty dróg ul. Polna) ,00 Przebudowa chodników Krzywiń (projekty przebudowy chodników na ul. Leszczyńska, Rynek, Ks. Nawrockiego, Kościańska, Poprzeczna) 7 000,00 Utwardzenie drogi gminnej Stary Dębiec ,00 Budowa rowu odwadniającego drogę Kopaszewo (projekt) 4 920,00 Budowa rowu odwadniającego drogę Wieszkowo (projekt) 4 845,00 Budowa ścieżki rowerowej Jerka-Gierłachowo (poz. wodno-prawne) 1 845,00 Budowa ścieżki rowerowej Bielewo (projekt chodnika do cmentarza) 7 995, ,94 Nieruchomości Źródła pozyskanych w 2013 roku przez Gminę Krzywiń środków zewnętrznych MEN,,Radosna Szkoła ,00 zł UMWW,,Pięknieje Wielkopolska Wieś ,00 zł UMWW FOGR ,00 zł UMWW PROW,,Małe Projekty ,23 zł UMWW PROW,,Małe Projekty (realizacja 2014) ,48 zł Konkurs 3P (PARP) ,00 zł Budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 567,944,32 Budynek gospodarczy Wieszkowo , ,93 ŁĄCZNIE: ,71 zł

11 GPZ dla gminy Krzywiń Inwestycja pn. Budowa węzła energetycznego KRZYWIŃ, zostanie zrealizowana w latach Wartość inwestycji szacowana jest na 13 mln zł. Całość sfinansuje spółka Enea Operator. W środę 24 kwietnia 2013 roku podpisałem umowę o współpracy z Panem Arturem Kowalczykiem, Wiceprezesem ds. Infrastruktury Sieciowej spółki Enea Operator w obecności samorządowców z gminy Osieczna, Krzemieniewo, Gostyń. Gazyfikacja Rozważana rozbudowa sieci dystrybucyjnej przez PS GAZ w latach (wpisani na listę), Podział I-III etapów, W pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa oraz budynki publiczne, Trwa opracowywanie koncepcji, następnie projekt (2015 rok) Planowany węzeł energetyczny KRZYWIŃ stanie w połowie odległości pomiędzy GPZ Kościan i GPZ Gostyń, na działce przy drodze powiatowej Krzywiń-Śrem. Początkowo prognozowany pobór mocy to 6 MW, w ciągu około 4 lat wzrost do 8-10 MW. Planowany termin realizacji to 20 miesięcy (projekt plus wykonanie). Korzyści płynące z projektu/inwestycji: - umożliwienie prowadzenia bardzo dynamicznej polityki rozwoju rejonu opartej na pewnym zasilaniu w energię elektryczną, - poprawa parametrów dostarczanej energii dla Odbiorców Gmin: Krzywiń, Kościan, Gostyń, Osieczna i Krzemieniewo, - poprawa warunków napięciowych, - zmniejszenie czasu przerw w zasilaniu odbiorców, - odciążenie stacji GPZ Kościan, a w szczególności GPZ Gostyń, - znaczne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wyzwanie Poszukiwanie mechanizmu finansowania budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miasta Krzywiń.,,Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo. REALIZACJE: Budowa dróg

12 Remonty świetlic wiejskich i odnowa wsi Drogi w Wieszkowie i Zbęchach (wspólnie z powiatem)

13 Zagospodarowanie centrum Gierłachowa Nowe place zabaw Remont dyżurki OSP Jerka Kolejne remonty w budynku Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń Budowa nowych dróg w Nowym Dworze Realizacja programu Cyfrowa Szkoła w Bieżyniu i w Krzywiniu

14 rok 2014 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Przydomowe oczyszczalnie ścieków ,00 Projekt techniczny wodociągu wraz z kosztorysem dla miejscowości Teklimyśl , ,00 Drogi publiczne gminne Budowa drogi w Bielewie do p. Plewki Budowa drogi w Gierłachowie Odwodnienie drogi gminnej w Rąbiniu Odwodnienie drogi gminnej w Wieszkowie Odwodnienie drogi gminnej w Kopaszewie Projekt drogi,,karpaty w Kopaszewie Projekt drogi na przebudowę drogi Mościszki Dalewo Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na wspólne inwestycje drogowe ,00 zł Budowa chodnika w Lubiniu Budowa chodnika w Zbęchach Pole Kontynuacja modernizacji drogi w Wieszkowie Budowa chodnika w Krzywiniu (ul. Strzelecka) Budowa chodnika w Łuszkowie Budowa chodnika w Zglińcu Źródła pozyskanych w 2013 roku przez Gminę Krzywiń środków zewnętrznych FOGR na budowę drogi w Gierłachowie Małe Projekty (pomoc UE) dla Żelazna i Bielewa Odnowa i rozwój wsi (pomoc UE) - Przebudowa chodników na rynku w Krzywiniu Pięknieje Wielkopolska Wieś Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu ŁĄCZNIE: PRAWIE 0,5 mln zł (projekty zakończone w trakcie rozliczenia)

15 Oświata Zakup komputerów (kontynuacja cyfryzacji szkół) Zakup usług remontowych Dostosowanie obiektów do przyjęcia 6-latków Remonty świetlic wiejskich i innych budynków, zakup elementów placu zabaw i infrastruktury Nowy Dwór Wieszkowo Jerka Łagowo Mościszki Lubiń Teklimyśl Zgliniec

16 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup doposażenia Nowy samochód Szkolenia Konkursy dla dzieci Sport, Kultura, Turystyka Organizacja, współorganizacja lub współfinansowanie: Ostatki z Radą Miejską Młodych IV Gminny Dzień Kobiet Obchody kanonizacji Honorowego Obywatela Jana Pawła II Turniej Wsi Kolarskie Mistrzostwa Polski Wianki w Krzywiniu i Zbęchach Koncert,,Gwiazdy Dzieciom w Lubiniu Gminne Dożynki Dożynki wiejskie i inne okoliczne imprezy na terenie gminy. Wsparcie zabytków W 2014 roku wsparliśmy finansowo parafię w Czerwonej Wsi i w Krzywiniu w prowadzonych remontach Trwa modernizacja rynku w Krzywiniu

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (w zł)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (w zł) Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń wykazana na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane ogólne Liczba ludności (meldunek stały) Wsi sołeckich 10 055 osób 23 i miasto Dane o dochodach uzyskanych z tytułu

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów

Budżet Gminy Miasto Złotów Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 144 000,00 01010-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1. Budowa stacji uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 22 519 677,87 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku Szkoły podstawowe Gimnazja Oddziały przedszkolne Dowóz uczniów do szkół Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Przedszkola i inne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015

Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015 Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015 Budżet Gminy na rok 2015 Uchwała Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Planowane dochody 31.215.042 zł Planowane wydatki 31.765.042 zł Planowany deficyt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 01008 Melioracje wodne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 16/Mac/B-3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

DOCHODY W ZŁOTYCH. Plan po zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8. Dział Rozdział Nazwa zmianach. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

DOCHODY W ZŁOTYCH. Plan po zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8. Dział Rozdział Nazwa zmianach. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Załącznik Nr 1 Nr II/09/10 z dnia 10.12.2010r. DOCHODY W ZŁOTYCH Dział Rozdział Nazwa Plan przed Zwiększeninie zmianach Zmniejsze- Plan po zmianą 1 2 3 4 5 6 7 8 852 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo