INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg /

2 Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka powiatu. Powiat Pilski Powiat pilski powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Jest jednym z pięciu powiatów ziemskich, jakie zostały utworzone na obszarze byłego województwa pilskiego. Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Pod względem administracyjnym dzieli się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska (miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się dużą liczbą małych miejscowości (154). Jedynie miasto Piła można zaliczyć do większych jednostek (około 75 tys. mieszkańców). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 2

3 Powiat zajmuje obszar 1 267,1 km2, co stanowi 4,2% powierzchni województwa i klasyfikuje go na piątym miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Liczba mieszkańców około 138 tys. również plasuje powiat na piątym miejscu w województwie. Powiat pilski, poza miastem Piła, ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne przekraczają 778 km 2 ( ha), przeważają grunty IV klasy. Dominują gospodarstwa indywidualne, choć funkcjonują jeszcze nieliczne rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Ważne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje także leśnictwo. Pozyskiwana w miejscowych lasach tarcica stanowi ważny surowiec wykorzystywany w przemyśle meblarskim i papierniczym, a runo leśne (jagody, grzyby) są przedmiotem eksportu. Natomiast samo miasto Piła stanowi wyraźne centrum przemysłowe powiatu i pełni wiele funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i usługowych, które nadają mu charakter i funkcję stolicy subregionu północnej Wielkopolski. Region bogaty jest w akweny wodne i kompleksy leśne, które stanowią prawie 30% obszaru powiatu. Główne rzeki przepływające przez powiat to: Noteć, Gwda i Łobzonka. Największe jeziora znajdują się na terenie gminy Łobżenica. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela. Lp. Gmina Powierzchnia Ludność Gęstość zaludnienia [km 2 ] [tys.] [os./km 2 ] 1. Piła 102,7 74,9 728,1 2. Białośliwie 75,7 4, Kaczory 150 7, Łobżenica 190,7 9, Miasteczko Krajeńskie 70,7 3, Ujście 125,9 8, Szydłowo 267,5 8, Wyrzysk 160,8 14, Wysoka 123 6,9 56 RAZEM 1267,1 138, Porównawcza statystyka zdarzeń (wg rodzaju, wielkości, przyczyny, miesięcy, gmin, udziału zastępów i osób PSP i OSP, ofiary, ranni, ofiary śmiertelne w pożarach i zdarzeniach z tlenkiem węgla). Statystyka zdarzeń w 2013 roku. W 2013 roku, strażacy na terenie powiatu pilskiego, interweniowali 1541 razy (w porównaniu do 2012 r interwencji, daje to spadek ilości interwencji o 11,7 %). Z tej ogólnej liczby: 449 interwencji spowodowanych było powstaniem pożaru - w 2012 r. było ich 493, co stanowi spadek liczby pożarów o 8,9 %, 1069 interwencji spowodowanych było tzw. miejscowymi zagrożeniami - w 2012 r. odnotowano 1219 tego typu zdarzeń, co oznacza spadek MZ o 12,3 %, 23 alarmy fałszywe - w 2012 r. było ich 33, a to oznacza spadek liczby tego typu zdarzeń o około 30 %. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 3

4 Ponadto w ramach współpracy z powiatami sąsiednimi, jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pilskiego uczestniczyły w 19 zdarzeniach poza granicami naszego powiatu. Zdarzenia te nie zostały ujęte w ogólnej statystyce za 2013 rok. Rozkład ilości zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu pilskiego, na przestrzeni lat 2012 i 2013 przedstawia poniższy wykres. zdarzenia w 2012 r zdarzenia w 2013 r pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe Kolejny wykres pokazuje ilość wyjazdów interwencyjnych sił i środków powiatowego systemu ratowniczo gaśniczego w rozbiciu na Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Do części akcji dysponowano jednocześnie siły i środki PSP i OSP, dlatego statystyka uwzględnia te działania po obu stronach. W zdarzeniach trudnych i złożonych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego sprzętu, jednostki OSP są wspierane przez PSP. Są to zdarzenia, w których uczestniczy zazwyczaj specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego lub wodno nurkowego. Do poważniejszych zdarzeń kierowany jest przedstawiciel komendy, który nadzoruje prawidłowy przebieg akcji ratowniczej, a następnie sporządza z niej stosowną dokumentację. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 4

5 W 2013 roku jednostki OSP uczestniczyły w 763, czyli w prawie 49,5 % akcjach ratowniczo gaśniczych, w tym aż 589 ( ponad 38%) spośród nich obsłużyły samodzielnie. W trakcie 174 akcji (prawie 11,3 % wszystkich zdarzeń) doszło do bezpośredniej współpracy jednostek PSP i OSP. Właściwe przygotowanie KSRG powiatu pilskiego, przekłada się w sposób bezpośredni na czas podjęcia interwencji, czyli czas od przyjęcia informacji do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych. Jest to najważniejszy parametr świadczący o dyspozycyjności i mobilności potencjału ratowniczego powiatu pilskiego, a ponadto stanowi on wypadkową wielu starań organizacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat, w kwestii optymalizacji systemu ratowniczego. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości zdarzeń, w ujęciu ilościowym i procentowym, w rozbiciu na przedziały czasowe, w których podjęta została interwencja. Obszar Powiat pilski Przedział czasowy 1-5 min min min min ,77 % 45,25 % 11,06 % 97,08 % W 2013 r. spośród wszystkich 1541 akcji ratowniczych, 780 czyli około 50,6 %, miało miejsce w granicach administracyjnych miasta Piła, a pozostałe 761 zdarzeń na terenie pozostałych 8 gmin. Od kilku lat wskaźniki te są bardzo zbliżone do siebie i oscylują w przedziale %. Poza miastem Piłą, gminami z największą liczbą zdarzeń, są: Gmina Wyrzysk zdarzeń Gmina Szydłowo zdarzeń Gmina Białośliwie 120 zdarzeń Gmina Ujście - 90 zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 5

6 Poniższy wykres przedstawia ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin w ujęciu procentowym. 3,8% 7,8% 10,3% 3,7% 50,6% 4,2% 3,9% 5,8% 10,0% Piła Szydłowo Ujście Kaczory Wysoka Białosliwie Miasteczko Kr. Wyrzysk Łobżenica Procentowy udział zdarzeń na terenie Gminy Piła w stosunku do pozostałych terenów miast i gmin powiatu. Umieszczone poniżej, kolejne 2 wykresy pokazują bardziej precyzyjnie rozkład zdarzeń na terenie poszczególnych gmin powiatu pilskiego. Pierwszy wykres pokazuje ilość zdarzeń, natomiast drugi - ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary i inne zdarzenia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 6

7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 7

8 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 8

9 Pożary w roku 2013 Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2013 roku. 1,5% 29,1% 69,4% Pożary Miejscowe zagrożenia Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu pilskiego w roku 2013 wskazuje na spadek tego typu zdarzeń, w stosunku do 2012 roku, o 44, czyli o 8,9 %. Większość, bo 97,5 % pożarów zostało sklasyfikowanych, jako małe. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Najwięcej pożarów odnotowano w działach: 1. Inne obiekty Obiekty mieszkalne Uprawy Środki transportu Lasy Obiekty magazynowe Obiekty użyteczności publicznej Obiekty produkcyjne - 5 Zwracają uwagę grupy obiektów mieszkalnych, uprawy oraz środki transportu. Są to grupy, w których pożarów jest najwięcej. Taka sytuacja w statystyce pożarowej utrzymuje się od kilku lat. Państwowa Straż Pożarna nie ma możliwości prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w grupie środki transportu, a w obiektach mieszkalnych nadzór prewencyjny jest ograniczony do części ogólnodostępnej. Tak więc, chcąc wyeliminować lub chociaż zmniejszyć ilość tego typu zdarzeń, Komenda Powiatowa PSP w Pile prowadzi akcje edukacyjno - prewencyjne w mediach (artykuły prasowe, informacje na stronie internetowej), a także poprzez promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 9

10 i młodzieży, prowadząc szkolne turnieje wiedzy prewencyjnej oraz pogadanki podczas prowadzonych kontroli obiektów letniego i zimowego wypoczynku. W ramach planu pracy Komenda Powiatowa PSP w Pile prowadzi również doradztwo techniczne i opiniuje rozwiązania techniczno - budowlane. Na wniosek zainteresowanych strażacy biorą również udział w szkoleniach i pogadankach nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata Lata Obiekty mieszkalne Uprawy Środki transportu Na przestrzeni lat w obiektach mieszkalnych odnotowano 339 pożarów. W dziale uprawy rolne zaistniało ich 207, a w środkach transportu 104. W analizowanych latach możemy zauważyć spadek ilości pożarów w dziale środki transportu, oraz wzrost zdarzeń w obiektach mieszkalnych. Ilość pożarów odnotowanych w rolnictwie utrzymuje się na stałym poziomie. Powodem dużej ilości pożarów w obiektach mieszkalnych jest fakt, iż wystrój, wyposażenie mieszkań oraz nagromadzenie w nich różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, elektronicznych, grzewczych, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powstania zdarzenia niebezpiecznego, nie tylko pożaru. Odnotować należy również fakt, iż ilość urządzeń, nie tylko elektrycznych, jak również innego wyposażenia mieszkań, ciągle rośnie. Pogarsza się natomiast jego jakość, ponieważ producenci w pogoni za niższą ceną produktu, obniżają jego jakości. Rozkład liczby pożarów w poszczególnych miesiącach 2013 roku (w porównaniu do roku 2012) przedstawia następny wykres. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 10

11 Analiza powyższego wykresu wskazuje, że miesiącami najbardziej palnymi (z ilością zdarzeń ponad średnią miesięczną wynoszącą prawie 61) w roku 2013 były: marzec, kwiecień i sierpień (w 2012 były to: marzec, kwiecień oraz grudzień). Taki rozkład ilości pożarów wskazuje na sezonowość zagrożenia pożarowego, na coroczną, skorelowaną z warunkami meteorologicznymi, powtarzalność tego trendu. Lasy - zajmują 356,9 km 2 powierzchni powiatu, co stanowi aż 28,14 % powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez nadleśnictwa: Nadleśnictwo Kaczory powierzchnia 16638,30 ha. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra powierzchnia 9988,14 ha, Nadleśnictwo Złotów powierzchnia 2722,91 ha Nadleśnictwo Sarbia powierzchnia 2579,43 ha Nadleśnictwo Płytnica powierzchnia 1905,50 ha Nadleśnictwo Tuczno powierzchnia 1010,31 ha Nadleśnictwo Trzcianka powierzchnia 775,8 ha Nadleśnictwo Podanin powierzchnia 69,51 ha Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych powierzchnia 0,29 ha Poniżej zaprezentowano statystykę ilości pożarów lasów za lata Na przestrzeni lat odnotowano łącznie 55 pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1h 53 zdarzenia), co świadczy o m.in. skutecznym systemie dozorowania obszarów leśnych przez administracje lasów państwowych oraz o skutecznym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów państwowych oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej). Analizując przyczyny pożarów, bądź miejscowych zagrożeń mających miejsce na terenie powiatu pilskiego na przestrzeni 2013 r., należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca ilość zdarzeń, (których przypuszczalną przyczynę wstępnie ustalono) powstała w wyniku bezpośredniego (nieostrożność lub podpalenia) lub pośredniego (nieprawidłowa eksploatacja lub użytkowanie niesprawnych urządzeń) działania ludzi. Dane obrazujące strukturę przyczyn powstania pożarów przedstawia wykres. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 11

12 Na skutek podpaleń powstało 15 pożarów, w wyniku nieostrożności zarówno dzieci jak i osób dorosłych powstało 297 pożarów a w wyniku użytkowania niesprawnych instalacji i urządzeń, lub z powodu ich wad 71 pożarów. Zsumowanie tych liczb i porównanie ich do ogólnej ilości pożarów wskazuje, że 85 % pożarów, których przyczynę ustalono, powstaje w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania człowieka. Poniżej zaprezentowano statystykę osób rannych i śmiertelnych w pożarach w latach ROK Ofiary śmiertelne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni Ranne dzieci Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że ilość osób rannych i ofiar śmiertelnych, na przestrzeni kilku ostatnich lat, utrzymuje się na podobnym poziomie Miejscowe zagrożenia w roku 2013 Statystyka miejscowych zagrożeń, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w roku 2013 wskazuje na duży, bo 12,3 % spadek tego typu zdarzeń w stosunku do 2012 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 12

13 W grupie miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano w następujących działach: 1. obiekty mieszkalne środki transportu obiekty użyteczności publicznej obiekty produkcyjne uprawy, rolnictwo, lasy obiekty magazynowe Inne a. Drogi i pobocza (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw poboczy) b. Obiekty przyrody - 55 c. Inne nietypowe obiekty - 39 d. Obiekty wodne - 15 e. Garaże, warsztaty - 5 W ogólnej liczbie miejscowych zagrożeń odnotowano spadek zdarzeń w porównaniu z rokiem Spadki odnotowano w ilości interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych wiatrów. Ilość interwencji dotyczących działań związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt, praktycznie nie uległa zmianie i wyniosła w ubiegłym roku 158 zdarzeń. Dominowały w tej liczbie zdarzenia takie jak usuwanie zagrożeń, jakie stanowią owady, w tym pszczoły, osy czy szerszenie. Należy również zaznaczyć, że w roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej, w trakcie 38 zdarzeń prowadziły działania medyczne. Strukturę przyczyn powstania miejscowych zagrożeń przedstawiono na poniższym wykresie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 13

14 Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były: 1. Niezachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 20,4 %. 2. Silne wiatry - 16,5 %. 3. Zwierzęta i owady - 14,8 %. 4. Gwałtowne opady atmosferyczne - 10,6 %. Dane przedstawione na wykresie pozwalają sformułować wniosek, że na powstanie ponad połowy zdarzeń, spowodowanych m.in. niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czynnikami meteorologicznymi, nietypowym zachowaniem się zwierząt, Państwowa Straż Pożarna posiada bardzo ograniczoną możliwości oddziaływania. Nie ma możliwości zapobiegania ich powstaniu poprzez posiadane środki nadzoru prewencyjnego. Jedynym środkiem, z którego można skorzystać, aby próbować oddziaływać na społeczeństwo w celu ograniczenia liczby niektórych typów zdarzeń jest prowadzenie akcji profilaktycznych w mediach. Na wykresie poniżej przedstawiono zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach Jak widać z zaprezentowanego wykresu ilość zdarzeń drogowych w latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Zmienia się stosunek liczby pożarów do liczby miejscowych zagrożeń, na korzyść tych ostatnich. Niestety pomimo utrzymywania się ilości zdarzeń drogowych na porównywalnym poziomie, liczba zabitych i rannych rośnie. Anomalie pogodowe - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z siłami natury. Mowa tutaj przede wszystkim o silnym wietrze, silnych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu takie właśnie zdarzenia wynikłe z warunków atmosferycznych. I tak w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów, podtopione mogą zostać tereny miast i mniejszych miejscowości ze względu chociażby na małą przepustowość instalacji burzowej jak i podniesienie się poziomu wód gruntowych. Takie przypadki miały miejsce chociażby w II kwartale 2013 r. Zdarzenia te powodują duże straty głównie w budynkach oraz zakłócają często dostawy energii elektrycznej i innych mediów a także unieruchamiają sieć telekomunikacyjną. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 14

15 Omawiając anomalia pogodowe należy zaakcentować interwencje związane z Orkanem Ksawery. W nocy z 5 na 6 grudnia nad powiatem pilskim odnotowano silne opady deszczu i śniegu połączone z porywistym wiatrem. Gwałtownie zmieniające się warunki atmosferyczne wyrządziły wiele szkód. Od godziny 3.40 w piątek do godzinny w sobotę strażacy wzywani byli do 112 zdarzeń, podczas których usuwali powalone drzewa i konary. W wyniku wichury powstały znaczne straty dotyczące uszkodzonego mienia. Na terenie powiatu pilskiego w 8 domach uszkodzone zostało pokrycie dachowe oraz zerwanych zostało 11 linii energetycznych. Nikt z mieszkańców powiatu pilskiego nie odniósł obrażeń. Powstałe straty dotyczą uszkodzonego mienia. Najwięcej interwencji odnotowano w gminie Piła - 33 zdarzenia oraz w gminie Szydłowo - 17 zdarzeń. W działaniach ratowniczych trwających przez ponad 26 godzin udział brało 140 strażaków z 16 jednostek straży pożarnej z powiatu pilskiego. Analiza w tej grupie zdarzeń wykazała, że na przestrzeni 4 lat odnotowano 689 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów oraz 386 interwencji związanych z opadami deszczu/śniegu. Anomalie pogodowe analiza ilości zdarzeń za lata silny wiatr opady deszczu/śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 15

16 Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce. Na kolejnym wykresie pokazano wysokość strat, które spowodowały zdarzenia w 2013 r. Analiza danych wskazuje, że statystyczny pożar powoduje średnio zł strat, a miejscowe zagrożenie powoduje straty w wysokości 4300 zł. Należy podkreślić, że wielkość średniej wartości strat powstałych w wyniku miejscowych zagrożeń jest zaniżona przez dużą liczbę zdarzeń związanych z owadami (zagnieżdżenie się os czy szerszeni nie powoduje strat materialnych, a takich zdarzeń zanotowano w 2013 r. 158, co stanowi 14,8% liczby miejscowych zagrożeń). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 16

17 W stosunku do roku 2012, w roku ubiegłym znacznie wzrosła średnia wysokość strat spowodowanych przez pożary. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w roku 2013 obfitował w zdarzenia gdzie straty szacowano w setkach tysięcy a nawet milionach zł. Pożary, które w ubiegłym roku spowodowały najwyższe straty to: Pożar budynków produkcyjno magazynowych Hjort Knudsen w Wysoczce (ok. 20 mln. zł. strat). Wypadek oraz pożar samochodów ciężarowych w Nowej Łubiance (ok. 800 tys. zł. strat). Pożar sklepu z częściami motoryzacyjnymi w Pile (ok. 220 tys. zł. strat). Pożar budynku wielorodzinnego w Pile (ok. 200 tys. zł. strat). Pożar budynku magazynowego w Pile (ok. 200 tys. zł. strat). Pożar budynku jednorodzinnego w Ługach Ujskich (ok. 200 tys. strat). Warto wspomnieć również, że na przestrzeni 2013 r. odnotowano 6 wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, w których orientacyjne straty łącznie oszacowano na ponad 920 tys. zł Zatrucia czadem - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla, zwanego czadem. Rok 2013 nie był wyjątkiem w tym aspekcie. Odnotowano 32 zdarzenia związane obecnością tego trującego gazu. W ich wyniku poszkodowanych zostało 35 osób, w tym jedna ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo często zdarzenia związane z tlenkiem węgla nie mają związku z pożarem, a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji instalacji wentylacyjnych, spalinowych, dymowych i urządzeń grzewczych. Głównym źródłem zaczadzeń w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. Poniżej zaprezentowano statystykę rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia czadem w latach 2012/2013 ROK Ofiary śmiertelne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni Ranne dzieci Ilość Zdarzeń W większości przypadków wina leży po stronie użytkownika urządzenia grzewczego, który bądź nie przeprowadził corocznego przeglądu urządzenia gazowego lub, co gorsze, użytkował je w warunkach nie pozwalających na jego sprawną pracę. Chodzi tu zwłaszcza o ograniczenie lub wyeliminowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach (poprzez zaklejenie lub przysłonięcie kratek wentylacyjnych). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 17

18 Warunki nie pozwalające na sprawną pracę urządzenia grzewczego, zarówno gazowego, jak i na paliwo stałe, to również ograniczenie lub uniemożliwienie dopływu świeżego powietrza spoza budynku. Do skutecznego i bezpiecznego spalania każde urządzenie potrzebuje określonej ilości powietrza. I tak np. kocioł gazowy, dwufunkcyjny (CO i CWU) o mocy ok. 24 kw potrzebuje do prawidłowej pracy ok. 90 m 3 powietrza na dobę. Nie zapewnienie wymaganej ilości powietrza powoduje powstanie procesów niepełnego spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, co w konsekwencji doprowadza do wytworzenia się dużych ilości tlenku węgla. Umieszczona poniżej tabela przedstawia objawy zatrucia, występującej w określonym stężeniu tlenku węgla i czasie przebywania w tym stężeniu. Stężenie objętościowe Objawy zatrucia: CO (tlenku węgla) 0,01-0,02 % Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny. 0,04 % Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia. 0,08 % Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka. 0,16 % Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach. 0,32 % Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach. 0,64 % Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut. 1,28 % Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach. W każdym przypadku stwierdzenia, nawet minimalnych poziomów CO, strażacy instruują użytkownika urządzenia o zasadach jego bezpiecznego użytkowania, bądź w skrajnych przypadkach zakazują jego użytkowania. Aby przeciwdziałać tego typu zdarzeniom, podnosić świadomość zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych oraz promować bezpieczne zachowania KP PSP w Pile uczestniczy w programie Nie dla czadu oraz w projekcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu pt. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego. W ramach promocji bezpośredniej i pośredniej projektu kluczowego, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, rozdysponowaliśmy 245 czujek dymu, tlenku węgla oraz dwudetektorowych czujek dymu i tlenku węgla. Równolegle z akcją rozlosowywania czujek prowadzone są w mediach i na stronie internetowej komendy, działania edukacyjne mające na celu uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach związanych z czadem oraz o podstawowych zasadach przygotowania urządzeń grzewczych i ich użytkowania w sezonie grzewczym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 18

19 3. Działalność kontrolno rozpoznawcza. Plan pracy Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej na rok ubiegły, w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych, skonstruowany został na podstawie: 1) Wytycznych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (kontrole w domach towarowych, supermarketach i marketach (w tym z artykułami budowlanymi), budynkach produkcyjnych, wybranych obiektach sakralnych i mieszkalnych wielorodzinnych). 2) Własnej analizy wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych w latach ubiegłych (kontrole w wybranych obiektach magazynowych, użyteczności publicznej, gastronomiczno rozrywkowych, obiektach przeznaczonych do zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wybranych obiektach z katalogu zagrożeń). 3) Własnej analizy zagrożeń występujących na terenie powiatu (kontrole na terenach leśnych, przed sezonem podwyższonej palności i doraźnie w trakcie trwania sezonu, terenów na których trwały akcje żniwne). 4) Zgłoszeń obiektów, dla których przepisy prawa wymagają wydania przez PSP opinii (kontrole w obiektach, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży i imprezy masowe). 5) Zgłoszenia obiektu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (kontrola zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej). Oprócz prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, plan pracy sekcji kontrolnorozpoznawczej na rok 2013, przewidywał również (w ramach nadzoru nad wprowadzaniem wymaganych zabezpieczeń ppoż.) doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczeń ppoż., obowiązków inwestorów, właścicieli obiektów, analizowanie stopnia wdrażania systemu monitoringu pożarowego na terenie powiatu oraz przekazywanie półrocznych sprawozdań w tej materii. W ramach planu pracy przewidziano również działalność propagandową w zakresie ochrony ppoż. W 2013 roku opracowano materiały nt. bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych w sezonie jesienno-zimowym i zdarzeń z tlenkiem węgla. Materiały opublikowano na stronie internetowej komendy. Ponadto strażacy sekcji kontrolno-rozpoznawczej udzielali informacji w prasie lokalnej nt. bezpiecznych zachowań, które były następnie publikowane w artykułach prasowych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 19

20 Statystyka czynności kontrolno rozpoznawczych. Statystyka skontrolowanych w 2013 r. obiektów i ujawnionych nieprawidłowości przedstawia się następująco: Kontrole realizowane były w grupach obiektów, w których procentowy udział został przedstawiony na wykresie. Procentowa ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów. 3% 1% 6% 2% 23% 65% Obiekty użyteczności publicznej Gospodarstwa rolne Budynki mieszkalne wielorodzinne Obiekty produkcyjno magazynowe Obiekty zamieszkania zbiorowego Obszary leśne Ogólnie, w kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to: niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej i gazowej oraz jej zły stan techniczny, niewłaściwy stan dróg ewakuacyjnych, tj. ich zastawianie, zamykanie drzwi na klucz, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niewłaściwy dobór podręcznego sprzętu gaśniczego oraz brak poddania czynnością konserwacyjnym i przeglądom. Konsekwencją stwierdzenia naruszeń lub uchybień w przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych, jest wszczęcie postępowania nadzorczo-egzekucyjnego. Wszczęcie procedury nadzorczo-egzekucyjnej ma na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów poprzez nakaz usunięcia usterek. Możliwości wyegzekwowania usunięcia uchybień sprowadzają się do wydania przez organ Państwowej Straży Pożarnej: - wystąpienia władczego, czyli: decyzji, upomnienia, zakazu prowadzenia robót lub zakaz eksploatacji całości lub części obiektu, sprzeciwu dotyczącego odbioru obiektu, - wystąpienia niewładczego: wniosku do kolegium, Policji bądź Prokuratury, wniosku o ograniczenie odszkodowania, wystąpienia do Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego lub innego organu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 20

21 Bardzo absorbującą dziedziną działalności działu kontrolno-rozpoznawczego są odbiory nowo wybudowanych oraz przebudowywanych obiektów. W 2013 r. wykonano 19 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach oddawanych do użytku. Pomimo spadku ilości wykonywanych czynności odbiorowych, zwiększa się ich pracochłonność. Ponadto, nie uwzględniono w statystyce ilości obiektów zgłoszonych do odbioru, wobec których KP PSP odmówiła zajęcia stanowiska. Odmowa zajęcia stanowiska, spowodowana faktem, iż wielkość obiektu oraz potencjalne zagrożenie było niewielkie, poprzedzona była w każdym przypadku analizą dokumentacji i wizją lokalną. Wszystkie obiekty, w których przeprowadzano czynności odbiorowe, zostały dopuszczone do użytkowania. 4. Działalność operacyjna i szkoleniowa w tym BHP. W minionym roku w oparciu o zatwierdzone w listopadzie 2012 r przez Komendanta Głównego PSP zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym opracowane zostały plany rozwoju sieci jednostek specjalistycznych powiatu pilskiego w zakresie: ratownictwa wodnego; ratownictwa wysokościowego; ratownictwa chemicznego i ekologicznego; ratownictwa technicznego; ratownictwa poszukiwawczo ratowniczego. Wytypowane zostały jednostki OSP powiatu pilskiego do realizacji zadań na poziomie podstawowym w poszczególnych dziedzinach ratowniczych wraz z przewidywanym terminem osiągnięcia wymaganej gotowości operacyjnej. Zakres specjalistyczny realizowany jest przez specjalistyczne grupy ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej i inne podmioty KSRG, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze. W 2013 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powołał trzy specjalistyczne grupy ratownicze: 1. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego 2. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno Nurkowego 3. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego Jesteśmy jedyną, poza Komendą Miejską PSP w Poznaniu, komendą w województwie wielkopolskim, w której funkcjonować będzie tak wiele, bo aż trzy specjalistyczne grupy ratownicze. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 21

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2014 ROK Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Pile za rok 2014 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK

WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 2012 ROK Temperatura powietrza [ o C] WPŁYW POŻARÓW NA LASY - POLSKA 212 ROK Autorzy: Józef Piwnicki i Ryszard Szczygieł 1. Zagrożenie pożarowe w sezonie 212 r. Sezonowość występowania pożarów lasu związana jest

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Dendro Poland Ltd. Spółka z o.o. w Rogoźnie. Podstawa prawna: Art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA

I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA I. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO - GAŚNICZA I SZKOLENIOWA 1.Statystyka zdarzeń W 2008 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas zdarzeń 1453 razy co w porównaniu z rokiem 2007 (1292zdarzenia)

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region Sp. z o.o. INSTRUKCJA AWARYJNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Data: 30.09.2015 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Duża liczba poszkodowanych (dziesiątki, setki). Bardzo duże zniszczenia obiektów przemysłowych (budynki,

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Służby i Pracy KP PSP w Gnieźnie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne. 1. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. W trzech przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:

Załącznik nr 2. W trzech przypadkach przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy: 1 Załącznik nr 2 Informacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 na temat prowadzenia działań

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002.

Ponadto odnotowano na tych drogach 64 kolizje drogowe, o 28 więcej niż w roku 2002. Statystyczna analiza zagrożeń na obszarze powiatu - uwzględniając położenie geograficzne i potencjał gospodarczy należy się liczyć z zagrożeniami zwyczajnymi w następstwie codziennej działalności społeczno

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 212 roku Warszawa, marzec 213 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta Ostrołęcki

dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta Ostrołęcki Rola organów samorządu terytorialnego oraz służb, inspekcji i straży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe na przykładzie pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych dr inż. Stanisław KUBEŁ Starosta

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Prefere Resins Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pilskiego w 2008 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pilskiego w 2008 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pilskiego w 2008 roku. Piła styczeń 2009 r. 1 Kształtowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej

INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej INSTRUKCJA postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232) oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55

Ćwiczenia FALA Napisano dnia: :23:55 Ćwiczenia FALA 2015 Napisano dnia: 2015-06-30 17:23:55 W poniedziałek, 29 czerwca 2015r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe FALA 2015 na rzece Bóbr, obejmujące swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU

INFORMACJA O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU Powiat, na terenie którego znajduje się zakład Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (miejsce na logo zakładu) Nazwa prowadzącego zakład Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU Załącznik do uchwały Nr XLVI/360/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 marca 2014 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU INFORMACJA NA TEMAT STANU BEZPIECZEŃSTWA OBSZARU POWIATU

Bardziej szczegółowo