INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg /

2 Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka powiatu. Powiat Pilski Powiat pilski powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Jest jednym z pięciu powiatów ziemskich, jakie zostały utworzone na obszarze byłego województwa pilskiego. Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Pod względem administracyjnym dzieli się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska (miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się dużą liczbą małych miejscowości (154). Jedynie miasto Piła można zaliczyć do większych jednostek (około 75 tys. mieszkańców). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 2

3 Powiat zajmuje obszar 1 267,1 km2, co stanowi 4,2% powierzchni województwa i klasyfikuje go na piątym miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Liczba mieszkańców około 138 tys. również plasuje powiat na piątym miejscu w województwie. Powiat pilski, poza miastem Piła, ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne przekraczają 778 km 2 ( ha), przeważają grunty IV klasy. Dominują gospodarstwa indywidualne, choć funkcjonują jeszcze nieliczne rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Ważne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje także leśnictwo. Pozyskiwana w miejscowych lasach tarcica stanowi ważny surowiec wykorzystywany w przemyśle meblarskim i papierniczym, a runo leśne (jagody, grzyby) są przedmiotem eksportu. Natomiast samo miasto Piła stanowi wyraźne centrum przemysłowe powiatu i pełni wiele funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i usługowych, które nadają mu charakter i funkcję stolicy subregionu północnej Wielkopolski. Region bogaty jest w akweny wodne i kompleksy leśne, które stanowią prawie 30% obszaru powiatu. Główne rzeki przepływające przez powiat to: Noteć, Gwda i Łobzonka. Największe jeziora znajdują się na terenie gminy Łobżenica. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela. Lp. Gmina Powierzchnia Ludność Gęstość zaludnienia [km 2 ] [tys.] [os./km 2 ] 1. Piła 102,7 74,9 728,1 2. Białośliwie 75,7 4, Kaczory 150 7, Łobżenica 190,7 9, Miasteczko Krajeńskie 70,7 3, Ujście 125,9 8, Szydłowo 267,5 8, Wyrzysk 160,8 14, Wysoka 123 6,9 56 RAZEM 1267,1 138, Porównawcza statystyka zdarzeń (wg rodzaju, wielkości, przyczyny, miesięcy, gmin, udziału zastępów i osób PSP i OSP, ofiary, ranni, ofiary śmiertelne w pożarach i zdarzeniach z tlenkiem węgla). Statystyka zdarzeń w 2013 roku. W 2013 roku, strażacy na terenie powiatu pilskiego, interweniowali 1541 razy (w porównaniu do 2012 r interwencji, daje to spadek ilości interwencji o 11,7 %). Z tej ogólnej liczby: 449 interwencji spowodowanych było powstaniem pożaru - w 2012 r. było ich 493, co stanowi spadek liczby pożarów o 8,9 %, 1069 interwencji spowodowanych było tzw. miejscowymi zagrożeniami - w 2012 r. odnotowano 1219 tego typu zdarzeń, co oznacza spadek MZ o 12,3 %, 23 alarmy fałszywe - w 2012 r. było ich 33, a to oznacza spadek liczby tego typu zdarzeń o około 30 %. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 3

4 Ponadto w ramach współpracy z powiatami sąsiednimi, jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pilskiego uczestniczyły w 19 zdarzeniach poza granicami naszego powiatu. Zdarzenia te nie zostały ujęte w ogólnej statystyce za 2013 rok. Rozkład ilości zdarzeń odnotowanych na terenie powiatu pilskiego, na przestrzeni lat 2012 i 2013 przedstawia poniższy wykres. zdarzenia w 2012 r zdarzenia w 2013 r pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe Kolejny wykres pokazuje ilość wyjazdów interwencyjnych sił i środków powiatowego systemu ratowniczo gaśniczego w rozbiciu na Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Do części akcji dysponowano jednocześnie siły i środki PSP i OSP, dlatego statystyka uwzględnia te działania po obu stronach. W zdarzeniach trudnych i złożonych, wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego sprzętu, jednostki OSP są wspierane przez PSP. Są to zdarzenia, w których uczestniczy zazwyczaj specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego lub wodno nurkowego. Do poważniejszych zdarzeń kierowany jest przedstawiciel komendy, który nadzoruje prawidłowy przebieg akcji ratowniczej, a następnie sporządza z niej stosowną dokumentację. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 4

5 W 2013 roku jednostki OSP uczestniczyły w 763, czyli w prawie 49,5 % akcjach ratowniczo gaśniczych, w tym aż 589 ( ponad 38%) spośród nich obsłużyły samodzielnie. W trakcie 174 akcji (prawie 11,3 % wszystkich zdarzeń) doszło do bezpośredniej współpracy jednostek PSP i OSP. Właściwe przygotowanie KSRG powiatu pilskiego, przekłada się w sposób bezpośredni na czas podjęcia interwencji, czyli czas od przyjęcia informacji do chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia i podjęcia bezpośrednich działań ratowniczych. Jest to najważniejszy parametr świadczący o dyspozycyjności i mobilności potencjału ratowniczego powiatu pilskiego, a ponadto stanowi on wypadkową wielu starań organizacyjnych na przestrzeni ostatnich kilku lat, w kwestii optymalizacji systemu ratowniczego. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości zdarzeń, w ujęciu ilościowym i procentowym, w rozbiciu na przedziały czasowe, w których podjęta została interwencja. Obszar Powiat pilski Przedział czasowy 1-5 min min min min ,77 % 45,25 % 11,06 % 97,08 % W 2013 r. spośród wszystkich 1541 akcji ratowniczych, 780 czyli około 50,6 %, miało miejsce w granicach administracyjnych miasta Piła, a pozostałe 761 zdarzeń na terenie pozostałych 8 gmin. Od kilku lat wskaźniki te są bardzo zbliżone do siebie i oscylują w przedziale %. Poza miastem Piłą, gminami z największą liczbą zdarzeń, są: Gmina Wyrzysk zdarzeń Gmina Szydłowo zdarzeń Gmina Białośliwie 120 zdarzeń Gmina Ujście - 90 zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 5

6 Poniższy wykres przedstawia ilość zdarzeń na terenie poszczególnych gmin w ujęciu procentowym. 3,8% 7,8% 10,3% 3,7% 50,6% 4,2% 3,9% 5,8% 10,0% Piła Szydłowo Ujście Kaczory Wysoka Białosliwie Miasteczko Kr. Wyrzysk Łobżenica Procentowy udział zdarzeń na terenie Gminy Piła w stosunku do pozostałych terenów miast i gmin powiatu. Umieszczone poniżej, kolejne 2 wykresy pokazują bardziej precyzyjnie rozkład zdarzeń na terenie poszczególnych gmin powiatu pilskiego. Pierwszy wykres pokazuje ilość zdarzeń, natomiast drugi - ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary i inne zdarzenia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 6

7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 7

8 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 8

9 Pożary w roku 2013 Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2013 roku. 1,5% 29,1% 69,4% Pożary Miejscowe zagrożenia Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu pilskiego w roku 2013 wskazuje na spadek tego typu zdarzeń, w stosunku do 2012 roku, o 44, czyli o 8,9 %. Większość, bo 97,5 % pożarów zostało sklasyfikowanych, jako małe. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Najwięcej pożarów odnotowano w działach: 1. Inne obiekty Obiekty mieszkalne Uprawy Środki transportu Lasy Obiekty magazynowe Obiekty użyteczności publicznej Obiekty produkcyjne - 5 Zwracają uwagę grupy obiektów mieszkalnych, uprawy oraz środki transportu. Są to grupy, w których pożarów jest najwięcej. Taka sytuacja w statystyce pożarowej utrzymuje się od kilku lat. Państwowa Straż Pożarna nie ma możliwości prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w grupie środki transportu, a w obiektach mieszkalnych nadzór prewencyjny jest ograniczony do części ogólnodostępnej. Tak więc, chcąc wyeliminować lub chociaż zmniejszyć ilość tego typu zdarzeń, Komenda Powiatowa PSP w Pile prowadzi akcje edukacyjno - prewencyjne w mediach (artykuły prasowe, informacje na stronie internetowej), a także poprzez promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 9

10 i młodzieży, prowadząc szkolne turnieje wiedzy prewencyjnej oraz pogadanki podczas prowadzonych kontroli obiektów letniego i zimowego wypoczynku. W ramach planu pracy Komenda Powiatowa PSP w Pile prowadzi również doradztwo techniczne i opiniuje rozwiązania techniczno - budowlane. Na wniosek zainteresowanych strażacy biorą również udział w szkoleniach i pogadankach nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata Lata Obiekty mieszkalne Uprawy Środki transportu Na przestrzeni lat w obiektach mieszkalnych odnotowano 339 pożarów. W dziale uprawy rolne zaistniało ich 207, a w środkach transportu 104. W analizowanych latach możemy zauważyć spadek ilości pożarów w dziale środki transportu, oraz wzrost zdarzeń w obiektach mieszkalnych. Ilość pożarów odnotowanych w rolnictwie utrzymuje się na stałym poziomie. Powodem dużej ilości pożarów w obiektach mieszkalnych jest fakt, iż wystrój, wyposażenie mieszkań oraz nagromadzenie w nich różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, elektronicznych, grzewczych, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powstania zdarzenia niebezpiecznego, nie tylko pożaru. Odnotować należy również fakt, iż ilość urządzeń, nie tylko elektrycznych, jak również innego wyposażenia mieszkań, ciągle rośnie. Pogarsza się natomiast jego jakość, ponieważ producenci w pogoni za niższą ceną produktu, obniżają jego jakości. Rozkład liczby pożarów w poszczególnych miesiącach 2013 roku (w porównaniu do roku 2012) przedstawia następny wykres. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 10

11 Analiza powyższego wykresu wskazuje, że miesiącami najbardziej palnymi (z ilością zdarzeń ponad średnią miesięczną wynoszącą prawie 61) w roku 2013 były: marzec, kwiecień i sierpień (w 2012 były to: marzec, kwiecień oraz grudzień). Taki rozkład ilości pożarów wskazuje na sezonowość zagrożenia pożarowego, na coroczną, skorelowaną z warunkami meteorologicznymi, powtarzalność tego trendu. Lasy - zajmują 356,9 km 2 powierzchni powiatu, co stanowi aż 28,14 % powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez nadleśnictwa: Nadleśnictwo Kaczory powierzchnia 16638,30 ha. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra powierzchnia 9988,14 ha, Nadleśnictwo Złotów powierzchnia 2722,91 ha Nadleśnictwo Sarbia powierzchnia 2579,43 ha Nadleśnictwo Płytnica powierzchnia 1905,50 ha Nadleśnictwo Tuczno powierzchnia 1010,31 ha Nadleśnictwo Trzcianka powierzchnia 775,8 ha Nadleśnictwo Podanin powierzchnia 69,51 ha Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych powierzchnia 0,29 ha Poniżej zaprezentowano statystykę ilości pożarów lasów za lata Na przestrzeni lat odnotowano łącznie 55 pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1h 53 zdarzenia), co świadczy o m.in. skutecznym systemie dozorowania obszarów leśnych przez administracje lasów państwowych oraz o skutecznym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów państwowych oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej). Analizując przyczyny pożarów, bądź miejscowych zagrożeń mających miejsce na terenie powiatu pilskiego na przestrzeni 2013 r., należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeważająca ilość zdarzeń, (których przypuszczalną przyczynę wstępnie ustalono) powstała w wyniku bezpośredniego (nieostrożność lub podpalenia) lub pośredniego (nieprawidłowa eksploatacja lub użytkowanie niesprawnych urządzeń) działania ludzi. Dane obrazujące strukturę przyczyn powstania pożarów przedstawia wykres. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 11

12 Na skutek podpaleń powstało 15 pożarów, w wyniku nieostrożności zarówno dzieci jak i osób dorosłych powstało 297 pożarów a w wyniku użytkowania niesprawnych instalacji i urządzeń, lub z powodu ich wad 71 pożarów. Zsumowanie tych liczb i porównanie ich do ogólnej ilości pożarów wskazuje, że 85 % pożarów, których przyczynę ustalono, powstaje w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania człowieka. Poniżej zaprezentowano statystykę osób rannych i śmiertelnych w pożarach w latach ROK Ofiary śmiertelne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni Ranne dzieci Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że ilość osób rannych i ofiar śmiertelnych, na przestrzeni kilku ostatnich lat, utrzymuje się na podobnym poziomie Miejscowe zagrożenia w roku 2013 Statystyka miejscowych zagrożeń, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w roku 2013 wskazuje na duży, bo 12,3 % spadek tego typu zdarzeń w stosunku do 2012 roku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 12

13 W grupie miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano w następujących działach: 1. obiekty mieszkalne środki transportu obiekty użyteczności publicznej obiekty produkcyjne uprawy, rolnictwo, lasy obiekty magazynowe Inne a. Drogi i pobocza (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw poboczy) b. Obiekty przyrody - 55 c. Inne nietypowe obiekty - 39 d. Obiekty wodne - 15 e. Garaże, warsztaty - 5 W ogólnej liczbie miejscowych zagrożeń odnotowano spadek zdarzeń w porównaniu z rokiem Spadki odnotowano w ilości interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych wiatrów. Ilość interwencji dotyczących działań związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt, praktycznie nie uległa zmianie i wyniosła w ubiegłym roku 158 zdarzeń. Dominowały w tej liczbie zdarzenia takie jak usuwanie zagrożeń, jakie stanowią owady, w tym pszczoły, osy czy szerszenie. Należy również zaznaczyć, że w roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej, w trakcie 38 zdarzeń prowadziły działania medyczne. Strukturę przyczyn powstania miejscowych zagrożeń przedstawiono na poniższym wykresie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 13

14 Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń były: 1. Niezachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 20,4 %. 2. Silne wiatry - 16,5 %. 3. Zwierzęta i owady - 14,8 %. 4. Gwałtowne opady atmosferyczne - 10,6 %. Dane przedstawione na wykresie pozwalają sformułować wniosek, że na powstanie ponad połowy zdarzeń, spowodowanych m.in. niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czynnikami meteorologicznymi, nietypowym zachowaniem się zwierząt, Państwowa Straż Pożarna posiada bardzo ograniczoną możliwości oddziaływania. Nie ma możliwości zapobiegania ich powstaniu poprzez posiadane środki nadzoru prewencyjnego. Jedynym środkiem, z którego można skorzystać, aby próbować oddziaływać na społeczeństwo w celu ograniczenia liczby niektórych typów zdarzeń jest prowadzenie akcji profilaktycznych w mediach. Na wykresie poniżej przedstawiono zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach Jak widać z zaprezentowanego wykresu ilość zdarzeń drogowych w latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Zmienia się stosunek liczby pożarów do liczby miejscowych zagrożeń, na korzyść tych ostatnich. Niestety pomimo utrzymywania się ilości zdarzeń drogowych na porównywalnym poziomie, liczba zabitych i rannych rośnie. Anomalie pogodowe - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z siłami natury. Mowa tutaj przede wszystkim o silnym wietrze, silnych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu takie właśnie zdarzenia wynikłe z warunków atmosferycznych. I tak w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów, podtopione mogą zostać tereny miast i mniejszych miejscowości ze względu chociażby na małą przepustowość instalacji burzowej jak i podniesienie się poziomu wód gruntowych. Takie przypadki miały miejsce chociażby w II kwartale 2013 r. Zdarzenia te powodują duże straty głównie w budynkach oraz zakłócają często dostawy energii elektrycznej i innych mediów a także unieruchamiają sieć telekomunikacyjną. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 14

15 Omawiając anomalia pogodowe należy zaakcentować interwencje związane z Orkanem Ksawery. W nocy z 5 na 6 grudnia nad powiatem pilskim odnotowano silne opady deszczu i śniegu połączone z porywistym wiatrem. Gwałtownie zmieniające się warunki atmosferyczne wyrządziły wiele szkód. Od godziny 3.40 w piątek do godzinny w sobotę strażacy wzywani byli do 112 zdarzeń, podczas których usuwali powalone drzewa i konary. W wyniku wichury powstały znaczne straty dotyczące uszkodzonego mienia. Na terenie powiatu pilskiego w 8 domach uszkodzone zostało pokrycie dachowe oraz zerwanych zostało 11 linii energetycznych. Nikt z mieszkańców powiatu pilskiego nie odniósł obrażeń. Powstałe straty dotyczą uszkodzonego mienia. Najwięcej interwencji odnotowano w gminie Piła - 33 zdarzenia oraz w gminie Szydłowo - 17 zdarzeń. W działaniach ratowniczych trwających przez ponad 26 godzin udział brało 140 strażaków z 16 jednostek straży pożarnej z powiatu pilskiego. Analiza w tej grupie zdarzeń wykazała, że na przestrzeni 4 lat odnotowano 689 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów oraz 386 interwencji związanych z opadami deszczu/śniegu. Anomalie pogodowe analiza ilości zdarzeń za lata silny wiatr opady deszczu/śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 15

16 Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce. Na kolejnym wykresie pokazano wysokość strat, które spowodowały zdarzenia w 2013 r. Analiza danych wskazuje, że statystyczny pożar powoduje średnio zł strat, a miejscowe zagrożenie powoduje straty w wysokości 4300 zł. Należy podkreślić, że wielkość średniej wartości strat powstałych w wyniku miejscowych zagrożeń jest zaniżona przez dużą liczbę zdarzeń związanych z owadami (zagnieżdżenie się os czy szerszeni nie powoduje strat materialnych, a takich zdarzeń zanotowano w 2013 r. 158, co stanowi 14,8% liczby miejscowych zagrożeń). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 16

17 W stosunku do roku 2012, w roku ubiegłym znacznie wzrosła średnia wysokość strat spowodowanych przez pożary. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w roku 2013 obfitował w zdarzenia gdzie straty szacowano w setkach tysięcy a nawet milionach zł. Pożary, które w ubiegłym roku spowodowały najwyższe straty to: Pożar budynków produkcyjno magazynowych Hjort Knudsen w Wysoczce (ok. 20 mln. zł. strat). Wypadek oraz pożar samochodów ciężarowych w Nowej Łubiance (ok. 800 tys. zł. strat). Pożar sklepu z częściami motoryzacyjnymi w Pile (ok. 220 tys. zł. strat). Pożar budynku wielorodzinnego w Pile (ok. 200 tys. zł. strat). Pożar budynku magazynowego w Pile (ok. 200 tys. zł. strat). Pożar budynku jednorodzinnego w Ługach Ujskich (ok. 200 tys. strat). Warto wspomnieć również, że na przestrzeni 2013 r. odnotowano 6 wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych, w których orientacyjne straty łącznie oszacowano na ponad 920 tys. zł Zatrucia czadem - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla, zwanego czadem. Rok 2013 nie był wyjątkiem w tym aspekcie. Odnotowano 32 zdarzenia związane obecnością tego trującego gazu. W ich wyniku poszkodowanych zostało 35 osób, w tym jedna ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo często zdarzenia związane z tlenkiem węgla nie mają związku z pożarem, a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji instalacji wentylacyjnych, spalinowych, dymowych i urządzeń grzewczych. Głównym źródłem zaczadzeń w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. Poniżej zaprezentowano statystykę rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia czadem w latach 2012/2013 ROK Ofiary śmiertelne Ofiary śmiertelne dzieci Ranni Ranne dzieci Ilość Zdarzeń W większości przypadków wina leży po stronie użytkownika urządzenia grzewczego, który bądź nie przeprowadził corocznego przeglądu urządzenia gazowego lub, co gorsze, użytkował je w warunkach nie pozwalających na jego sprawną pracę. Chodzi tu zwłaszcza o ograniczenie lub wyeliminowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach (poprzez zaklejenie lub przysłonięcie kratek wentylacyjnych). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 17

18 Warunki nie pozwalające na sprawną pracę urządzenia grzewczego, zarówno gazowego, jak i na paliwo stałe, to również ograniczenie lub uniemożliwienie dopływu świeżego powietrza spoza budynku. Do skutecznego i bezpiecznego spalania każde urządzenie potrzebuje określonej ilości powietrza. I tak np. kocioł gazowy, dwufunkcyjny (CO i CWU) o mocy ok. 24 kw potrzebuje do prawidłowej pracy ok. 90 m 3 powietrza na dobę. Nie zapewnienie wymaganej ilości powietrza powoduje powstanie procesów niepełnego spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, co w konsekwencji doprowadza do wytworzenia się dużych ilości tlenku węgla. Umieszczona poniżej tabela przedstawia objawy zatrucia, występującej w określonym stężeniu tlenku węgla i czasie przebywania w tym stężeniu. Stężenie objętościowe Objawy zatrucia: CO (tlenku węgla) 0,01-0,02 % Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny. 0,04 % Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia. 0,08 % Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka. 0,16 % Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach. 0,32 % Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach. 0,64 % Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut. 1,28 % Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach. W każdym przypadku stwierdzenia, nawet minimalnych poziomów CO, strażacy instruują użytkownika urządzenia o zasadach jego bezpiecznego użytkowania, bądź w skrajnych przypadkach zakazują jego użytkowania. Aby przeciwdziałać tego typu zdarzeniom, podnosić świadomość zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych oraz promować bezpieczne zachowania KP PSP w Pile uczestniczy w programie Nie dla czadu oraz w projekcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu pt. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego. W ramach promocji bezpośredniej i pośredniej projektu kluczowego, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, rozdysponowaliśmy 245 czujek dymu, tlenku węgla oraz dwudetektorowych czujek dymu i tlenku węgla. Równolegle z akcją rozlosowywania czujek prowadzone są w mediach i na stronie internetowej komendy, działania edukacyjne mające na celu uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach związanych z czadem oraz o podstawowych zasadach przygotowania urządzeń grzewczych i ich użytkowania w sezonie grzewczym. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 18

19 3. Działalność kontrolno rozpoznawcza. Plan pracy Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej na rok ubiegły, w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych, skonstruowany został na podstawie: 1) Wytycznych Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (kontrole w domach towarowych, supermarketach i marketach (w tym z artykułami budowlanymi), budynkach produkcyjnych, wybranych obiektach sakralnych i mieszkalnych wielorodzinnych). 2) Własnej analizy wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych w latach ubiegłych (kontrole w wybranych obiektach magazynowych, użyteczności publicznej, gastronomiczno rozrywkowych, obiektach przeznaczonych do zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wybranych obiektach z katalogu zagrożeń). 3) Własnej analizy zagrożeń występujących na terenie powiatu (kontrole na terenach leśnych, przed sezonem podwyższonej palności i doraźnie w trakcie trwania sezonu, terenów na których trwały akcje żniwne). 4) Zgłoszeń obiektów, dla których przepisy prawa wymagają wydania przez PSP opinii (kontrole w obiektach, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży i imprezy masowe). 5) Zgłoszenia obiektu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (kontrola zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej). Oprócz prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, plan pracy sekcji kontrolnorozpoznawczej na rok 2013, przewidywał również (w ramach nadzoru nad wprowadzaniem wymaganych zabezpieczeń ppoż.) doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczeń ppoż., obowiązków inwestorów, właścicieli obiektów, analizowanie stopnia wdrażania systemu monitoringu pożarowego na terenie powiatu oraz przekazywanie półrocznych sprawozdań w tej materii. W ramach planu pracy przewidziano również działalność propagandową w zakresie ochrony ppoż. W 2013 roku opracowano materiały nt. bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych w sezonie jesienno-zimowym i zdarzeń z tlenkiem węgla. Materiały opublikowano na stronie internetowej komendy. Ponadto strażacy sekcji kontrolno-rozpoznawczej udzielali informacji w prasie lokalnej nt. bezpiecznych zachowań, które były następnie publikowane w artykułach prasowych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 19

20 Statystyka czynności kontrolno rozpoznawczych. Statystyka skontrolowanych w 2013 r. obiektów i ujawnionych nieprawidłowości przedstawia się następująco: Kontrole realizowane były w grupach obiektów, w których procentowy udział został przedstawiony na wykresie. Procentowa ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów. 3% 1% 6% 2% 23% 65% Obiekty użyteczności publicznej Gospodarstwa rolne Budynki mieszkalne wielorodzinne Obiekty produkcyjno magazynowe Obiekty zamieszkania zbiorowego Obszary leśne Ogólnie, w kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to: niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej i gazowej oraz jej zły stan techniczny, niewłaściwy stan dróg ewakuacyjnych, tj. ich zastawianie, zamykanie drzwi na klucz, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niewłaściwy dobór podręcznego sprzętu gaśniczego oraz brak poddania czynnością konserwacyjnym i przeglądom. Konsekwencją stwierdzenia naruszeń lub uchybień w przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych, jest wszczęcie postępowania nadzorczo-egzekucyjnego. Wszczęcie procedury nadzorczo-egzekucyjnej ma na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów poprzez nakaz usunięcia usterek. Możliwości wyegzekwowania usunięcia uchybień sprowadzają się do wydania przez organ Państwowej Straży Pożarnej: - wystąpienia władczego, czyli: decyzji, upomnienia, zakazu prowadzenia robót lub zakaz eksploatacji całości lub części obiektu, sprzeciwu dotyczącego odbioru obiektu, - wystąpienia niewładczego: wniosku do kolegium, Policji bądź Prokuratury, wniosku o ograniczenie odszkodowania, wystąpienia do Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego lub innego organu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 20

21 Bardzo absorbującą dziedziną działalności działu kontrolno-rozpoznawczego są odbiory nowo wybudowanych oraz przebudowywanych obiektów. W 2013 r. wykonano 19 czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach oddawanych do użytku. Pomimo spadku ilości wykonywanych czynności odbiorowych, zwiększa się ich pracochłonność. Ponadto, nie uwzględniono w statystyce ilości obiektów zgłoszonych do odbioru, wobec których KP PSP odmówiła zajęcia stanowiska. Odmowa zajęcia stanowiska, spowodowana faktem, iż wielkość obiektu oraz potencjalne zagrożenie było niewielkie, poprzedzona była w każdym przypadku analizą dokumentacji i wizją lokalną. Wszystkie obiekty, w których przeprowadzano czynności odbiorowe, zostały dopuszczone do użytkowania. 4. Działalność operacyjna i szkoleniowa w tym BHP. W minionym roku w oparciu o zatwierdzone w listopadzie 2012 r przez Komendanta Głównego PSP zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym opracowane zostały plany rozwoju sieci jednostek specjalistycznych powiatu pilskiego w zakresie: ratownictwa wodnego; ratownictwa wysokościowego; ratownictwa chemicznego i ekologicznego; ratownictwa technicznego; ratownictwa poszukiwawczo ratowniczego. Wytypowane zostały jednostki OSP powiatu pilskiego do realizacji zadań na poziomie podstawowym w poszczególnych dziedzinach ratowniczych wraz z przewidywanym terminem osiągnięcia wymaganej gotowości operacyjnej. Zakres specjalistyczny realizowany jest przez specjalistyczne grupy ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej i inne podmioty KSRG, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze. W 2013 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powołał trzy specjalistyczne grupy ratownicze: 1. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego 2. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno Nurkowego 3. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego Jesteśmy jedyną, poza Komendą Miejską PSP w Poznaniu, komendą w województwie wielkopolskim, w której funkcjonować będzie tak wiele, bo aż trzy specjalistyczne grupy ratownicze. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile 21

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2012

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo