Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie"

Transkrypt

1 Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie, nadkomisarzowi Krzysztofowi Justyńskiemu kluczy do dwóch pojazdów policyjnych. Zakup oznakowanego radiowozu Peugeot Partner i nie oznakowanego Chevroleta Aveo dla skoczowskiej Policji możliwy był dzięki przekazanym z budżetu Gminy Skoczów 40 tys. zł. Wyasygnowanie tych środków zapewniło zakup drugiego pojazdu przez Wojewódzką Komendę Policji w Katowicach. W krótkiej jeździe testowej nowych samochodów udział wzięli m.in.: Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik, Za-ca Burmistrza Jan Korzonek, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chrapek, Sekretarz Gminy Małgorzata Pietras oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Dariusz Heczko. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji Nowe samochody Foto: E.Bojda Zapraszamy do lektury artykułu na str. 6 WS, gdzie zamieszczony jest wywiad z Komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie, Krzysztofem Justyńskim. Slalom gigant na Kaplicówce - Mistrzostwa Skoczowa Kolejne zawody narciarskie odbyły się 4 lutego br. adresowane tym razem nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców Gminy Skoczów. Mistrzostwa Skoczowa na stałe zagościły w corocznym kalendarzu imprez sportowych naszej Gminy, z roku na rok cieszą się większą popularnością i zainteresowaniem. Biorą w nich udział całe rodziny, a to m.in. za sprawą zróżnicowanych kategorii startowych: od przedszkolaków po seniorów. Często zdarza się, że na trasie zmagają się dzieci, rodzice i dziadkowie. W tym roku, w zawodach wzięło udział 88 uczestników. Organizatorami imprezy był Urząd Miejski w Skoczowie oraz Skoczowskie Towarzystwo Sportowe. Należy także zaznaczyć, że równolegle odbyły się Mistrzostwa Gminy Dębowiec w Narciarstwie Alpejskim, organizowane już po raz trzeci. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a przedszkolaki pluszowe upominki. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawodów, która znajduje się na ostatniej stronie tego numeru WS, wraz z wynikami. Szczegółowe wyniki wszystkich zawodników oraz więcej zdjęć można obejrzeć w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem: Zdjęcia dostępne są także na portalu internetowym Śląska Cieszyńskiego: Ewa Bojda,Biuro Promocji i Informacji

2 Z Gabinetu Burmistrza Burmistrz Skoczowa w okresie od 1 stycznia do 6 lutego 2006r. postanowił m.in.: 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na: - sporządzenie operatów szacunkowych, w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zbywania nieruchomości, - wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych zarządzanych przez Gminę Skoczów w granicach administracyjnych miasta Skoczowa, - dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego. 2. Ustalić układ wykonawczy budżetu Gminy na 2006r. 3. Upoważnić kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w 2006r. 4. Dokonać zakupu używanego skutera śnieżnego z przeznaczeniem do obsługi wyciągu narciarskiego Pod Dębem. 5. Powołać Komisję przetargową w celu przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Ustrońskiej Dokonać podziału rezerwy budżetowej. 7. Wprowadzić regulamin korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pierśćcu. 8. Zlecić wykonanie usługi w zakresie dostawy i montażu okien w budynku Domu Rolnika w Harbutowicach. 9. Zlecić opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania części parteru strażnicy OSP Kowale na przedszkole jednooddziałowe. 10. Zlecić wykonanie dokumentacji technicznej odnośnie przebudowy przepustu drogowego 11. Przyznać środki finansowe w kwocie zł na wyposażenie salek gimnastyk Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Skoczowie. 12. Przeprowadzić nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim: - ds. Rewizji i Kontroli Urzędu Miejskiego, - ds. Pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych 2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inni sygnatariusze porozumienia zawartego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizuje OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Cel konkursu: promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad Warunki Konkursu: Udział w konkursie mogą brać osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do końca marca 2006 r. do najbliższej Placówki Terenowej KRUS lub Oddziału Regionalnego KRUS w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 56 ( wew. 341). Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach terenowych KRUS. W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi: a) ład i porządek w obrębie podwórza, b) stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, c) wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory, i inne zabezpieczenia, d) stan pilarek tarczowych, e) warunki obsługi zwierząt gospodarskich, f) stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Dla laureatów Konkursu przewidziano CENNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Ogłoszenie wyników etapu regionalnego konkursu nastąpi w maju 2006 r. UWAGA: W 2006 r. w konkursie nie mogą brać udział zdobywcy trzech pierwszych miejsc etapów wojewódzkich i regionalnych z roku 2004 i Obwieszczenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z póź. zm.) zawiadamiam, iż Burmistrz Miasta Skoczowa w dniu 29 listopada 2005 r. wydał decyzję znak GNiŚ/ś /05 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej masarni na mieszalnię środków spożywczych przypraw do przemysłu spożywczego w Skoczowie przy ul. Górny Bór 29b. Z-ca Burmistrza Miasta Skoczowa, Jan Korzonek XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Zawiadamia się mieszkańców Gminy Skoczów, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 23 lutego br. (czwartek) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Głównymi tematami sesji będą m. in.: Informacja nt. zakończenia procesu komunalizacji mienia gminnego Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Przyjęcie regulaminu na zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wprowadzenie nazw ulic dla dróg w sołectwie Ochaby. PRZETARG Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Skoczowie przy: ul.bielska 13 lokal użytkowy o pow m2, w tym zaplecze o pow. 9,33m 2 cena wywoławcza za 1 m 2 25,00 zł + VAT, wadium 3.000,00 zł. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu r. w godz. 12:00 13:00 Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz w Urzędzie Miejskim w Skoczowie sala nr 3. Najemca zobowiązany będzie dodatkowo do uiszczania podatku od nieruchomości w związku z najmem lokalu bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Skoczowie. Wadium płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 do dnia r. do godz. 14:00. W przypadku nie dojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie się r. - szczegóły w ogłoszeniach. W przetargu może brać udział każdy z wyjątkiem : - przedsiębiorców, którzy mieli zawarte umowy najmu z Gminą i została rozwiązana umowa najmu z ich winy. - osób, które w poprzednich przetargach wygrały lokale a nie podpisały umowy. - przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli umowę najmu a po jej rozwiązaniu nie wydali Gminie lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy. W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu po przeprowadzonym przetargu w terminie 3 dni wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przy zawieraniu umowy z osobą, która wygrała przetarg wymagana będzieod tej osoby wpłata kaucji w wysokości trzykrotnego, wylicytowanego w przetargu czynszu. Kaucja ta będzie stanowiła dla Wynajmującego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez Najemcę. Kwota ta zostanie wpłacona na konto lokacyjne w BS Skoczów i zwrócona wraz z odsetkami w terminie 14 dni od daty wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu, po ewentualnym potrąceniu należności Wynajmującego. Informacji udziela Zarząd Budynków Miejskich Skoczów, ul. Krzywa 4 tel Burmistrz Miasta Skoczowa zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

3 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 23 stycznia 2006r. o poborze w 2006 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 7, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz zm. Dz.U. z 2004r. Nr 277 poz.2742, Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz.1496)), 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 1, poz. 7) oraz 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 roku, (Dz. U. Nr 236 poz. 2005) informuje się, co następuje: 1. W okresie od dnia 06 lutego do dnia 28 kwietnia 2006 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa śląskiego pobór mężczyzn. 2. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych komisji lekarskich w miejscu i terminie określonym w pkt.3 podlegają mężczyźni: a) urodzeni w 1987 roku, b) urodzeni w latach , którzy - dotąd nie stawali do poboru, - ze względu na stan zdrowia uznani zostali za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru, - złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, c/ mężczyzn którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. 2.1 Do poboru wzywa się także kobiety: a) urodzone w latach posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych. b) urodzone w latach będące studentkami wyższych szkół morskich, które złożą pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do poboru wraz zaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieraniu nauki w tej szkole oraz jego zgodę na odbywanie zajęć wojskowych. 3. Pobór dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie: - miast: Cieszyn, Ustroń i Wisła; miast i gmin: Skoczów i Strumień; gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu cieszyńskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (II piętro, pok. 200,201,202) w okresie od dnia 6 lutego do dnia 11 kwietnia 2006 r. Komisja działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 30 do Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia: a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości b) powiatowej komisji lekarskiej-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. 5. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy obowiązany jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy) oraz dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki. 6. Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz przedstawia: a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości b) powiatowej komisji lekarskiej-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru, c) wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty. 7. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwania do poboru dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego podlegającego poborowi, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 8. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. 9. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru. 10. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do poboru za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tego poborowego. 11. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. 12. W razie niestawienia się poborowego do poboru bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na niego grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do komisji lekarskiej zgodnie z art. 27 ust. 3 i art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 241 poz.2416 z późn.zm.) 13. Niestawienie się do poboru przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą powiatową komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy). WOJEWODA ŚLĄSKI (-) Tomasz Pietrzykowski Informacja OPS - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie informuje, iż dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko. Zapomoga przysługuje bez względu na dochód rodziny. Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy tj. dnia 9 lutego br. Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można składać od dnia Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania. Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Mickiewicza 14 Dotyczy: Rodzice, których dzieci urodziły się lub później. Uwagi: Wniosek dostępny w siedzibie od wraz z wnioskiem należy przedstawić dowód osobisty wnioskodawcy, odpis skrócony aktu urodzenia oraz numer pesel dziecka. Bogusław Paruch, Ośrodek Pomocy Społecznej 3

4 4 Porządek w ruchu drogowym w centrum miasta Od dłuższego okresu na Rynku oraz najbliższych ulicach zwiększa się ilość nieprawidłowo zatrzymanych samochodów, co widzą nie tylko funkcjonariusze Straży Miejskiej lecz również stali mieszkańcy Skoczowa oraz właściciele placówek handlowych. Przypominam, iż zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu w centrum miasta dopuszcza się wyłącznie zatrzymanie samochodu trwające nie dłużej niż 1 minutę, co określa znak drogowy B-39 Strefa ograniczonego postoju - ustawiony na ul. Ustrońskiej. W/w znaku nie odwołuje skrzyżowanie o czym Przykład złego parkowania na Rynku Foto: Arch. SM zapomina większość kierowców lecz znak odwołujący strefę, który został usytuowany na ul. Cieszyńskiej. Często zdarza się, iż kierujący pojazdami zaopatrzenia zmuszeni są do zatrzymania się na płycie Rynku i przenoszenia towaru na drugą stronę ulicy, ponieważ w rejonie sklepów stoi kilkanaście nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. To, że miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są wykorzystywane przez osoby zupełnie zdrowe tylko dopełnia smutny obraz porządku w mieście. Z uwagi na powyższe, z dniem 15 stycznia 2006 roku Straż Miejska w Skoczowie zakupiła 4 nowe blokady na koła samochodów, które powiększyły stan w/w urządzeń. Wykorzystywane są one w służbie patrolowej w centrum miasta, dając możliwość dyscyplinowania kierowców. Ważne jest to, iż blokowane są nieprawidłowo zaparkowane samochody, bez wyjątków mandaty płacą także osoby bez stałego zameldowania w RP (w tym przypadku są to grzywny gotówkowe). Pierwsze spostrzeżenia z interwencji tylko potwierdzają zasadność tych czynności, np. każdy przejazd radiowozu ul. Ustrońską był podstawą do zablokowania co najmniej 3 samochodów. Co ciekawe wiele kierujących zatrzymywało swoje pojazdy tuż obok zablokowanego samochodu, co naprawdę trudno rozsądnie wytłumaczyć. Wyjaśnienia niektórych osób są również zaskakujące np. byłam w aptece (tyle że strażnik zauważył, jak ta osoba wychodziła z skle- Przykład złego parkowania na ul. Stalmacha Foto: Arch. SM pu kosmetycznego), dlaczego ja nie mogę, a ten kierowca obok może - (fakt, że był to inwalida nie miało dla kierowcy żadnego znaczenia), jak mój samochód ruch utrudnia (to, że kierowcy zatrzymywali się na oblodzonej jezdni nie mogąc spokojnie przejechać, ślizgając się przy ponownym ruszaniu zupełnie nie interesowało kierującego). Zdumiewający był również dzień, w którym kierowca ciągnika siodłowego o godzinie 12:00 zatrzymał się na ul. Mickiewicza, aby kupić na poczcie winietę, a fakt, że za nim zatrzymało się kilkanaście samochodów był dla kierowcy mało istotny. W ciągu ostatnich 3 tygodni założono 68 blokad samochodowych, mandatem karnym ukarano 51 kierowców oraz skierowano 6 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Apeluję do Państwa o porządek w ruchu drogowym, abyśmy nie utrudniali płynności komunikacji i nie stwarzali niepotrzebnych, konfliktowych sytuacji. Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej Informacja o wynikach przetargów w dniu r. od godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. Działki nr 243/2 obręb 4 Górny Bór o pow m 2 niezabudowanej położonej w Skoczowie przy ul. Górny Bór, zapisanej w Kw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, przeznaczenie w planie: jedn. A5U,P - usługi oraz produkcja, przemysł o wysokim poziomie technologicznym: Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 4 osoby Cena wywoławcza netto: ,-zł Cena netto osiągnięta w przetagu: ,- zł Jako nabywcę ustalono: Firmę Produkcyjno Handlową, Krzysztof Miszkiewicz z siedzibą w Skoczowie 2. Działki nr 676/3 obręb2 Zabawa o pow m 2 niezabudowanej położonej w Skoczowie przy ul. Dolny Bór, zapisanej w Kw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, przeznaczenie w planie: jedn. 65MNiR - zabudowa mieszkaniowa, uprawy polowe ogrodnicze i sadownicze. Od strony południowej przez działkę przebiega gazociąg i kolektor sanitarny, co uniemożliwia lokalizację obiektów towarzyszących. Z uwagi na brak dowodów wpłacenia wadium, do przetagu nie dopuszczono żadnej osoby. Cena wywoławcza netto: ,-zł Przetarg zakończony wynikiem negatywnym 3. Pgr. nr 307/1 obręb Kowale o pow m 2 niezabudowanej położonej w Kowalach, zapisanej w Kw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, przeznaczenie w planie: jedn. 21MN - zabudowa mieszkaniowa Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 1 osobę Cena wywoławcza netto: ,-zł Z uwagi na brak zgłoszenia postąpienia przetarg zakończono wynikiem negatywnym. Burmistrz Miasta Skoczowa /-/ Jerzy Malik PRZETARG Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej euro na wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych w granicach miasta Skoczowa 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Remonty zostaną przeprowadzone w celu usunięcia uszkodzeń i zniszczeń nawierzchni. Wykonanie tych remontów będzie się odbywało w trzech technologiach: 1) uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, 2) uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy masą asfaltobetonową układaną na ciepło, 3) uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni bitumicznej o nienaruszonej warstwie podbudowy z zastosowaniem asfaltu lanego lub innej technologii umożliwiającej prowadzenie remontów (likwidacja wybojów) w okresie zimowym ( niskie temperatury, padający śnieg ). Inna technologia musi umożliwić jej stosowanie w niskich temperaturach, przy padającym śniegu, zalegającym błocie pośniegowym itp. Materiały stosowane w tej technologii powinny spełnić warunki ich stosowania w obniżonych temperaturach. W przypadku zastosowania innej technologii niż uzupełnianie uszkodzeń z zastosowaniem asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie jej opisu technicznego. 3. Miejsce realizacji zamówienia: gmina Skoczów. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 4. Formularz specyfikacji można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - w Skoczowie, przy. ul. Mickiewicza Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r., przy czym - Remonty cząstkowe będą realizowane w terminie 14 dni od zaistnienia sprzyjających warunków umożliwiających przystąpienie

5 do realizacji remontów, jednak nie później niż do r (termin rozpoczęcia określi Zamawiający), - Pozostałe roboty będą zlecane w miarę potrzeb. 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): - cena (koszt) 100% 7. W postępowaniu przetargowym nie wymaga się wadium. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: a) w zakresie przedmiotu zamówienia: - Czesław Dudek - Naczelnik Wydz. IR, budynek Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Skoczów, ul. Mickiewicza 17, pokój nr 2, - Grzegorz Koenig - Inspektor Wydz. IR, budynek Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Skoczów, ul. Mickiewicza 17, pokój nr 4, b) w zakresie procedury przetargowej: - Patrycja Barszczak - Inspektor ds. zamówień publicznych, budynek Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Skoczów, ul. Mickiewicza 17, pokój nr O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na potwierdzenie których złożą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o którym mowa w punkcie 10 a muszą być: a) informacje o wykonanych w ostatnich 5 latach robotach o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, b) listy referencyjne od co najmniej dwóch zamawiających, dla których wykonawca wykonał w ostatnich pięciu latach zbliżone przedmiotowo do niniejszego zamówienie, potwierdzające, że roboty te wykonano z należytą starannością. 2) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 10 b muszą być: a) wypełniony formularz ofertowy, b) oświadczenie zgodne z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) dokument potwierdzający uprawnienia drogowe kierownika budowy, g) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności kierownika budowy do tej izby, h) umowa regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron od pozostałych stron do reprezentowania w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, za wyjątkiem technologii 3 (prowadzenie remontów w okresie zimowym). 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. 13. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 14. Miejsce i termin składania ofert: a) Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, Skoczów, pok. 11 b) w terminie: , do godz. 10: Miejsce i termin otwarcia ofert: a) Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, Skoczów, pok. 11 b) w terminie: , godz. 10:15. ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH SKOCZÓW, KRZYWA 4 tel:- fax 0-33/ ogłasza wszczęcie postępowań w trybie negocjacji z ogłoszeniem na : wykonanie bieżących robót remontowych budynków na terenie Gminy Skoczów administrowanych przez ZBM Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Postępowania będą prowadzone oddzielnie w branżach: ogólnobudowlanej CPV blacharsko-dekarskiej CPV elektroinstalacyjnej CPV malarskiej CPV Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach upływa 28 lutego 2006r. o godz w siedzibie Zamawiającego, w Skoczowie przy ul. Krzywej 4 pokój 205. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem : zakładka Przetargi Akcja zimowa Informujemy, że akcja zimowa 2005/2006 na drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Skoczów prowadzona jest w 4-6 standardzie zimowego utrzymania w zależności od kategorii drogi. Wykonawcą wybranym do odśnieżania i zwalczania śliskości nawierzchni jezdni i mostów na terenie gminy Skoczów jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Skoczowie z siedzibą w Pogórzu. W SKR Pogórze będzie prowadzony całodobowy dyżur pod nr tel. kom w dni robocze w godz. od 7 00 do 1500 pod nr telefonu stacjonarnego Oczyszczaniem ze śniegu oraz lodu chodników i kładek na terenie miasta Skoczowa będą się zajmować następujące firmy: 1. Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie ul. Olszyna 10, Skoczów w dni robocze tel , , całodobowo tel. komórkowy Zakład Zieleni Adam Pietrzyk ul. Stalmacha 35, Skoczów całodobowo tel. stacjonarny tel. kom Piotr Rucki, Dyrektor ZUK 5

6 Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa w naszej gminie? Stan bezpieczeństwa w Gminie Skoczów kształtuje się na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście moja ocena dotyczy obszarów działań, za które odpowiedzialność ponosi Policja. Pojęcie bezpieczeństwo dotyczy bowiem wielu obszarów życia codziennego i w szerokim rozumieniu obejmuje ono nie tylko zagrożenia dotyczące przestępstw i wykroczeń zaistniałych w określonej społeczności lokalnej, ale odnosi się także do zagrożeń rozmaitymi patologiami społecznymi, zagrożeniami komunikacyjnymi, zaniedbaniami rodzinnymi - skutkującymi problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży, działalnością sekt, zagrożeniami losowymi tj. pożary, powodzie, katastrofy naturalne, a także zagrożeniami odczuwanymi przez pewne kategorie osób ze wzg. na ich stan zdrowia (niepełnosprawni, osoby niedołężne, itp.). Do jakich wykroczeń, bądź przestępstw najczęściej dochodzi? Do najczęściej występujących wykroczeń zaliczyć należy całą gamę naruszeń dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Niemniej jednak, nasze działania koncentrują się przede wszystkim na tzw. wykroczeniach uciążliwych społecznie, do których zaliczamy m.in. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie ładu i porządku w miejscach publicznych, zaśmiecanie, niszczenie mienia itp. Z uwagi na to, iż te ostatnie ze wskazanych wykroczeń są szczególnie ważne dla budowy właściwego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, działania podległych mi funkcjonariuszy w tych obszarach poddane są przeze mnie szczególnej i wnikliwej ocenie. Jeżeli chodzi o przestępstwa to dominującą rolę odgrywają tu zgłoszenia dot. drobnych kradzieży mienia czy dokumentów. Wiele słyszy się ostatnio o problemach z nieletnimi. Czy skoczowska Policja ma problemy z młodzieżą? Na to pytanie mogę odpowiedzieć krótko: - nie, Policja nie ma problemów z młodzieżą. W interwencjach realizowanych przez moich policjantów mogę śmiało stwierdzić, że radzimy sobie bardzo dobrze 6 O działalności skoczowskiej Policji - rozmowa z Komendantem Komisariatu Krzysztofem Justyńskim Plan dyżurów aptek w Skoczowie od r Esculap Pod Hygieja Adagos Marcurius Na Górnym borze vademecum Galena Pharmakon Mercurius Pod Hygieją Adagos z nieletnimi sprawcami wszelkich naruszeń prawach. Natomiast jeżeli chodzi o ilość interwencji policyjnych podejmowanych wobec nieletnich, jest to stosunkowo niewielka liczba zgłoszeń i w tym obszarze na pewno Skoczów lokuje się daleko poza średnią województw. Na jakie działy dzieli się praca w skoczowskim Komisariacie? Struktura Komisariatu Policji w Skoczowie zbudowana jest z trzech podstawowych działów: Prewencja, Dział Kryminalny i Logistyka. Pion Prewencji obejmuje: Ogniwo Patrolowe oraz dzielnicowych. Referat Kryminalny realizuje zadania operacyjne i procesowe dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych. Logistyka obejmuje Kierownictwo Komisariatu oraz zaplecze administracyjne. W lutym 2005r. wdrożony został w naszej Gminie program współpracy Policji ze Strażą Miejską. Jak ocenia Pan po roku jego funkcjonowanie? Współpraca ze Strażą Miejską w Skoczowie układa się na bardzo dobrym poziomie. Osobiście nie wyobrażam sobie, aby nasze formacje nie prowadziły ścisłej współpracy. Dotychczas zawsze w razie potrzeb mogliśmy liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek ze Straży Miejskiej. W miarę naszych możliwości kadrowych, prowadzimy stale, wspólne działania polegające m.in. na kierowaniu mieszanych patroli w rejony poszczególnych osiedli czy sołectw, na bieżąco wymieniamy informacje o pojawiających się zagrożeniach w zakresie ładu i porządku publicznego, itd. Współpraca ta na pewno przekłada się na ogólny, dobry poziom bezpieczeństwa w gminie. Na co chciałby Pan zwrócić uwagę mieszkańcom Skoczowa? Do wszystkich mieszkańców Skoczowa chciałbym zaapelować o ostrożność i rozwagę w codziennym życiu. Jak wykazują prowadzone przez nas postępowania, w większości przypadków dot. kradzieży mienia, poszkodowani pozostawiali bez nadzoru własne rzeczy, co tylko ułatwiło pracę złodziejowi. Zabezpieczajmy więc dokumenty, portfele, zamykajmy samochody wychodząc z nich nawet na chwilę, nie pozostawiajmy w widocznych miejscach wartościowych przedmiotów. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim czytelnikom przypomnieć, iż my Policjanci jesteśmy dla Państwa. Budowanie i rozwój poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności jest jednym z nadrzędnych priorytetów naszej codziennej służby. Niestety nie zawsze i wszędzie może być w danej chwili patrol Policji. Dlatego gorąco proszę, aby w każdym przypadku, w którym jesteście Państwo świadkami przestępstwa czy zakłócenia ładu i porządku publicznego, niezwłocznie przekazywać te spostrzeżenia do dyżurnego KP w Skoczowie, pod bezpłatnym nr tel 997. Osoba zgłaszająca nie musi podawać danych personalnych. Szanowni Państwo, tylko nasze wspólne działania i ścisła współpraca nie pozwolą na panoszenie się różnego pokroju chuliganom, przestępcom czy drobnym cwaniaczkom. Bardzo dziekuję za rozmowę i życzę sukcesów w pracy, abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. Rozmawiała: Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji Eskulap Na Górnym Borze Vademecum Galena WYKAZ SKOCZOWSKICH APTEK 1. ADAGOS, Al. Jana Pawła II, Skoczów; tel GALENA, ul. Stalmacha 2, Skoczów; tel MERCURIUS, ul. Cieszyńska 3 b, Skoczów; tel PHARMACON, Rynek 11, Skoczów; tel POD HYGIEJĄ, ul. Targowa 25, Skoczów; tel NA GÓRNYM BORZE, ul.g. Morcinka 10, tel ESCULAP, ul. A. Mickiewicza 7, tel VADEMECUM, ul. Górecka 2, tel

7 Wizyta Donalda Tuska w Skoczowie Dnia 18 stycznia br. w drodze na spotkanie w Wiśle, w skoczowskim Ratuszu gościł Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wraz z Posłami Tadeuszem Kopciem i Tomaszem Tomczykiewiczem. Burmistrz Jerzy Malik oraz Z-ca Jan Korzonek przybliżyli gościom Gminę Skoczów, jej walory turystyczne, a przede wszystkim dokonane inwestycje i związane z nimi najbliższe plany. Podczas krótkiego spotkania omawiano także problemy gospodarcze i ogólnospołeczne. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Korzystajmy z uroków zimy! Zapraszamy na wyciąg narciarski Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu, dzieci, młodzież i dorosłych, do korzystania z wyciągu narciarskiego Pod Dębem, zlokalizowanego na zboczu Kaplicówki. (Dojazd od ul. Stalmacha!). Wyciąg Pod Dębem czynny jest codziennie: - w dni powszednie w godz. od13:00 do 20:00 - w soboty, niedziele oraz inne dni wolne w godz. od 10:00 do 20:00. Za korzystanie z wyciągu pobierana jest opłata w następującej wysokości: - cena karnetu dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Skoczów za korzystanie z wyciągu narciarskiego - 2,00 zł (korzystający powinien przedstawić obsłudze dokument stwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Skoczów), - cena karnetu dla pozostałych osób za 10 wyjazdów wyciągiem - 6,00 zł, - po godzinie 1800 obowiązują wyłącznie karnety 10-przejazdowe w cenie 6,00 zł. Bilety sprzedaje obsługa wyciągu. Spotkanie w gabinecie Burmistrza Foto: E.Bojda Informacja "Wieści Skoczowa" w internecie W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dostępności "Wieści Skoczowa" oraz zdjęć z organizowanych imprez, uprzejmie przypominamy, że poza punktami dystrybucyjnymi na terenie miasta i sołectw, bezpłatny informator można również otrzymać w Ratuszu. Przypominamy również, że informator w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: zakładka e-"wiesci Skoczowa". Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Obchody 750-lecia Ochab Ewentualne uwagi dotyczące działania wyciągu narciarskiego należy zgłaszać obsłudze lub w Zakładzie Usług Komunalnych w Skoczowie (ul. Olszyna 10), tel lub kom Zapraszamy narciarzy na trasy biegowe! Urząd Miejski w Skoczowie zakupił skuter śnieżny typu Ski-doo Alpina III, który służy przygotowywaniu terenu wokół wyciągu narciarskiego Pod Dębem w Skoczowie. Dodatkowo, za pomocą skutera przygotowywane są trasy biegowego dla narciarzy. Trasy takie przygotowano na wzgórzu Kaplicówka, wałach rzeki Wisły (od basenu w kierunku Ustronia) oraz w Pogórzu. Zapraszamy amatorów narciarstwa do skorzystania z nowej oferty, a osoby spacerujące w tych okolicach, o nie niszczenie tras. Życzymy udanych treningów, bądź przyjemnej rekreacji. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji 28 stycznia br. w sali OSP w Ochabach odbyła się impreza kulturalna pod hasłem Powrót do tradycji na 750-lecie powstania Ochab. Głównym organizatorem było KGW Ochaby oraz Rada Sołecka Wsi. W trakcie imprezy można było skubać gęsie pióra, robić masło, prząść wełnę oraz robić na drutach i wyszywać, a panom organizatorzy umożliwili wykazanie się dobrym kawałem, bądź grą w karty. Dla umilenia czasu, trzech mieszkańców Ochab przygrywało na akordeonach melodie, do których wszyscy śpiewali regionalne piosenki. Dla każdego, Panie z KGW przygotowały pyszne, domowe pączki, jubileuszowy tort i poczęstowały miodulą. Na specjalne zaproszenie przybył z Jabłonkowa Tadeusz Filipczyk Ślązak Roku Jego ciekawe opowiadania wprawiły gości w biesiadny nastrój. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Zapraszamy na kolejne uroczystści w ramach jubileuszowych obchodów W związku z obchodami 750-lecia powstania Wsi Ochaby, informujemy o planowanych imprezach na terenie Ochab: 21 lutego - odsłonięcie pomnika prof. Józefa Pietera. Miejsce - Szkoła Podstawowa w Ochabach 13 maja - Majówka OSP. Miejsce - teren boiska LKS Ochaby 4 czerwca - Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy jest Przedszkole w Ochabach oraz Instytut PAN. Miejsce - teren boiska LKS Ochaby lipiec - 10-lecie Klubu Sportowego Ochaby'96, połączone z otwarciem zaplecza socjalnego wrzesień-październik - Podsumowanie Roku Jubileuszowego. Miejsce - teren Zespołu Szkół w Ochabach Niektóre terminy mogą ulec zmianie. Szczegóły podane będą przed każdą kolejna imprezą. Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy i spotkania! Rada Sołecka i Sołtys Ochab 7

8 Ochrona środowiska i rolnictwo w Gminie Skoczów SZANOWNI MIESZKAŃCY Na terenie Gminy Skoczów prowadzona jest zbiórka odpadów segregowanych odpadów komunalnych w budynkach jednorodzinnych według niżej podanego harmonogramu. Akcja prowadzona jest raz w miesiącu przez firmę SITA z Bielska Białej Zasady segregacji nie uległy zmianie, przypominamy, że zapełnione odpowiednim rodzajem odpadów worki należy zawiązać i w dniu ich odbioru ( wcześnie rano do godz. 7:00) lub w dniu poprzedzającym (wieczorem) wystawić przed posesją. Worki z prawidłowo wysegregowanymi odpadami zostaną odebrane przez firmę SITA z Bielska Białej, która równocześnie dostarczy nowe worki. Posegregowane odpady zostaną odebrane bezpłatnie. W przypadku większej ilości surowców wtórnych można je składować do swoich worków które również zostaną odebrane bezpłatnie. Wszystkie pozostałe odpady wrzucamy do tradycyjnych pojemników! Wszelkie uwagi oraz reklamacje na temat zbiórki będą przyjmowane pod nr tel. (033) dyspozytora firmy SITA z Bielska- Białej, oraz pisemnie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tut. Urzędu. Harmonogram zbiórki Lp. NAZWA MIEJSCOWOŚCI TERMIN WYWOZU 1. OCHABY WIELKIE, OCHA BY MAŁE, WIŚLICA, WILAMOWICE 2. MIASTO SKOCZÓW 3. PIERŚCIEC, KICZYCE, KOWALE 4. MIĘDZYŚWIEĆ, BŁADNICE GÓRNE, BŁADNICE DOLNE 5. HARBUTOWICE, POGÓRZE 3 poniedziałek każdego miesiąca tj. 20.II, 20.III,24.IV,15V,19.VI,17.VII, 21.VIII, 18.IX, 16.X,20.XI, 18.XII 3 wtorek każdego miesiąca tj. 21.II,21III,18.IV,16.V,20.VI,18.VII, 22.VIII, 19.IX,17.X,21XI,19XII. 3 środa każdego miesiąca tj. 15.II,15.III,19.IV,17.V,21VI,19.VII, 16VIII,20.IX,18.X,15.XI,20.XII 3 czwartek każdego miesiąca tj. 16.II,16.III,20.IV,18.V,22.VI,20VII,17.VIII,21.IX,19.X,16.XI,21.XII. 3 piątek każdego miesiąca tj. 17.II,17.III,21.IV,19.V,16VI,21.VII,18.VIII,15IX,20.X,17.XI,15.XII Nina Ryszka Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska 8 Regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi Podstawowym celem regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), jest gospodarowanie odpadami komunalnym. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na nieruchomości a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zgodnie z art.5. niniejszej ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: -wyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, -zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie -gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, -pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, -uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, Właściciele nieruchomości przy wykonaniu powyższych obowiązków zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów zapłaty za takie usługi. W przypadku kiedy właściciele nieruchomości nie podpiszą umów na usługi o których mowa powyżej, Burmistrz wyda z urzędu decyzję w której zostaną ustalone: - obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, -wysokość i termin opłaty za w/w usługi, -sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia, -decyzja zostanie wydana na okres 1 roku i może ulec przedłużeniu na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji. Ponadto przypominamy iż zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208 poz. 2023), każdy, kto nie wyposaży nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych, oraz nie zbiera powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, może zostać ukarany przez Straż Miejską karą grzywny w wysokości 100 zł.analiza powyższych przepisów jest prosta - jeżeli nie chcecie Państwo mieć kłopotów podpicie umowę i prowadźcie regularne wywozy. Nina Ryszka, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

9 Powiat Cieszyński, grudzień 2005r. 1. Dane statystyczne: INFORMACJA O RYNKU PRACY Wyszczególnienie listopad grudzień różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym Na koniec listopada 2005r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 17,3%, w Województwie Śląskim 15,3%, a w Powiecie Cieszyńskim 14,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec grudnia wynosi 14,3%. 2. Bezrobotni w Gminie Skoczów, stan na koniec grudnia br. BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNNA Ogółem 1293 Kobiety 773 BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU Ogółem 193 Kobiety 100 W cieszyńskim regionie działa 7 Gminnych Centrów Informacji. GCI stanowią ogniwo poradnictwa zawodowego, służąc osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Gminne Centrum Informacji w Skoczowie: Rynek 2, tel , Źródło informacji: PUP w Cieszynie Obowiązek usuwania śniegu i lodu! Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie porządkowe nr 1/2006 z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu. Pełny tekst tego rozporządzenia zamieszczamy obok. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z postanowieniami art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenia: życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska właściwy organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli oraz może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego lub jego części art. 62 ust. 3. Stosownie do postanowień art. 66 cytowanej ustawy, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 1.) jest w nieodpowiednim stanie albo 2.) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo 3.) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia - organ nadzoru budowlanego nakazuje, albo w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. Możliwe jest równoczesne (za wyjątkiem sytuacji, gdy obiekt szpeci otoczenie) zakazanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przepis art. 69 ustawy upoważnia natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa ludzi lub mienia do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do takich działań podejmowanych na koszt właściciela lub zarządcy, upoważnione są organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W takim przypadku o podjętych działaniach instytucje niezwłocznie zawiadamiają właściwy organ nadzoru budowlanego. Andrzej Szczeponek Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2006 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie usuwania śniegu i lodu Na podst. art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 80 poz. 872 z późn. zm.) zarządzam co następuje: W związku z tragiczną w skutkach katastrofą budowlaną, która wydarzyła się 28 stycznia 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich oraz utrzymującym się zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, na których zalega warstwa śniegu i lodu Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektu budowlanego, gdzie zalegający bądź spadający śnieg i lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu budowlanego lub przebywających w nim, bądź w pobliżu ludzi. 2. Obowiązek wynikający z ust. 1 należy wykonać niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia. 3. Do czasu wykonania obowiązku określonego w ust.1 właściciele, zarządcy i administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych będą dokonywać sprawdzenia ilości zalegającego śniegu i lodu w miejscach wymienionych w ust. 1 oraz będą podejmować stosowne środki zabezpieczające w celu wyeliminowania zagrożenia Kontrolę wykonania przepisów rozporządzenia powierza się Starostom i Prezydentom Miast na prawach powiatu. 2. W pierwszej kolejności kontrolą objąć należy budynki wielkopowierzchniowe, poczynając od tych, w których może przebywać ludność (hale, baseny, supermarkety, centra handlowe, sklepy, kina, kościoły itp.) Kto nie wypełnia obowiązków wynikających z 1 niniejszego rozporządzenia podlega karze grzywny. 2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust.1 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w środkach masowego przekazu. 9

10 DOCHODY SKOCZOWA W 2005 ROKU W poprzednim wydaniu Wieści Skoczowa przedstawiony został planowany na 2006 rok budżet Gminy Skoczów. Teraz chcemy przedstawić jak wyglądało wykonanie strony dochodowej budżetu roku ubiegłego. Ze względu na fakt, iż ciągle pracujemy nad jego rozliczeniem, będą to kwoty orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić od tych, jakie zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. Na Burmistrzu ciąży obowiązek przedstawienia takiego sprawozdania Radzie Miejskiej w terminie do 20 marca.w 2005 roku do gminnej kasy wpłynęło zł. ( planowano dochody zł). ZA MOJE PODATKI... Zgodnie z powszechnie panującą opinią najwięcej pieniędzy pochodzi z podatków płaconych przez naszych mieszkańców. I tak otrzymaliśmy odpowiednio: à podatek od nieruchomości zł, à podatek od środków transportowych zł, à podatek rolny zł, à podatek leśny zł, à podatek od posiadania psa zł, à opłata targowa zł. Stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych ustalane są przez Radę Miejską, jednak górna granica jest określona w obwieszczeniu Ministra Finansów. Gdyby w naszej Gminie zastosować maksymalne stawki tych dwóch podatków w zeszłym roku otrzymalibyśmy dodatkowo kwotę zł. Ponadto znaczną część dochodów otrzymujemy od urzędów skarbowych jako udział w podatkch płaconych przez naszych mieszkańców tj: àudziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zł, podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, opłata skarbowa, karta podatkowa zł. 29% PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW 17% 29% Kolejne źródła naszych wpływów w 2005 roku to: OPŁATY SUBWENCJE oświatowa równoważąca DOTACJE na stypendia dla uczniów OBCE dotacja z PFRON - rekompensata utraconych dochodów z powiatu (drogi, obrona cywilna) na pomoc społeczną podatki lokalne zł inne WŁASNE udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji opłaty za zajęcie pasa drogowego mandaty nakładane przez Straż Miejską opłata administracyjna za czynności urzędowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu wpływy z usług pozostałe DOCHODY Z MAJĄTKU opłaty za użytkowanie wieczyste dochody ze sprzedaży mienia dochody z najmu, dzierżawy ODSETKI od nieterminowych wpłat od środków zgromadzonych na rachunkach udziały w podatku dochodowym zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 21% 4% 24% 4% 2% 2% podatki podatki lokalne lokalne zł zł 1% opłaty opłaty zł zł dochody dochody z majątku z majątku zł zł 21% podatki lokalne 29% zł udziały w podatku dochodowym zł opłaty dochody podatki z lokalne podatków zł płaconych na zł terenie 2% gminy zł 1% dochody z majątku subwencje opłaty zł zł zł 21% 4% odsetki udziały udziały w podatku w podatku dotacje dochody z majątku dochodowym zł dochodowym zł zł zł dochody dochody 2% z podatków z podatkówodsetki płaconych płaconych na terenie na terenie zł gminy 1% gminy zł zł subwencje subwencje zł zł 4% opłaty dochody z podatków Na ostatni zł dzień 2005 Gmina płaconych Skoczów na terenie liczyła mieszkańców. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy dochody Gminy za 2005 rok wynoszą zł 1.622,40 zł, z czego: dochody z majątku subwencje zł DOCHODY zł WŁASNE udziały w podatku 589,63 zł na 1 mieszkańca, w tym: odsetki dochodowym dotacje zł zł zł - podatki 458,61 zł, dochody - opłaty z podatków 71,75 zł, płaconych - dochody na z terenie majątku 35,91 zł, gminy wpływy zł z tytułu odsetek 23,37 zł. subwencje DOCHODY OBCE zł 1.032,77 zł na 1 mieszkańca, w tym: dotacje - udziały w podatku dochodowym 339,58 zł, dochody złz podatków płaconych na terenie gminy 34,61 zł, - subwencje 375,50 zł, - dotacje 283,09 zł, w tym na inwestycje 53,40 zł. odsetki 10 odsetki zł zł dotacje dotacje zł zł

11 Dochody 2005 roku Ddotacje Subwencje Podatki płacone na terenie gminy Udziały w podatku dochodowym Odsetki Dochody z majątku Opłaty Podatki lokalne A JEDNAK NIE WSZYSCY PŁACIMY PODATKI... Niestety wśród mieszkańców Skoczowa oraz firm działających na terenie Gminy są i tacy, którzy nie poczuwają się do obowiązku Okazuje się, że zaległości w podatkach lokalnych na ostatni dzień poprzedniego roku wynosiły aż zł. Do tej kwoty należałoby jeszcze dodać należne odsetki wynoszące na roku kwotę zł. Dodatkowo zaległości zagrożone zabezpieczane są wpisem na hipotekę na chwilę obecną zabezpieczyliśmy należności Gminy na kwotę zł. Niestety działania związane z egzekucją obciążają budżet gminy. W zeszłym roku opłaty sądowe i komornicze kosztowały nas łącznie zł. CZY WIECIE PAŃSTWO, ŻE... W zeszłym roku wydaliśmy decyzji w sprawie podatków. Podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objętych jest osób fizycznych i 212 osób prawnych. Mamy ogółem 174 podatników podatku do środków transportowych, którzy winni opłacać podatek za 396 pojazdów. Podatkiem od posiadania psa objętych jest 526 czworonogów. Zalegających z płaceniem podatków jest 612 osób fizycznych i prawnych. Skoczów w zimowej scenerii Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów ul. Mickiewicza Rynek Foto: E Bojda Rynek i ul. Bielska Więcej zdjęć można obejrzeć na stronie internetowej Wieża Kościoła "Szpitalika" Park im. E.Biszorskiego 11

12 Działalność Klubu Seniora istniejącego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Zarządzie Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skoczowie Istniejący od 25 lat Klub Seniorów, z roku na rok polepsza swą działalność zgodnie z prośbami Klubowiczów oraz możliwościami finansowymi. W 2005r. zrzeszał 60 członków PKPS oraz 51 członków PZERiI, a na przestrzeni ubiegłego roku sprawozdawczego odbyły się 92 spotkania. Prowadzone są różne formy działalności: cotygodniowe spotkania, spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Seniora oraz spotkania świąteczne i noworoczne, w których brali udział m.in.: Burmistrz Skoczowa Jerzy Malik, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej ks. Prałat Alojzy Zuber, emerytowany Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Andrzej Czyż, Przedstawiciele Zarządu Okręgowego PKPS w Bielsku-Białej, Dyrektor Zarządu p. Emilia Drąg oraz Prezes Zarządu Oddziału ZERiI w Cieszynie Bernard Mnich i Skarbnik Eugenia Klima. W spotkaniach klubowych często uczestniczy terapeuta p. Walenty Witczak, który udziela porad leczniczych, co jest bardzo mile przyjmowane. Niektórzy klubowicze, jak np. p. Ruta Skiba, Aniela Sterkowiec, czy Adam Retka, prezentują podczas spotkań swoje utwory poetyckie. Miłym akcentem jest także dzielenie się i częstowanie owocami ze swych przydomowych sadów. Zarząd obu organizacji zorganizował 9, częściowo odpłatnych wycieczek, do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskid Śląski i Żywiecki oraz do Jabłonkowa. Ponadto ZMG zajmował się rozdawnictwem darów unijnych - pomocy żywnościowej (4,5 tony żywności) w postaci: mleka, ryżu, mąki i sera, którą otrzymało 125 najuboższych rodzin, tj.451 osób. Józef Przybyła, Prezes Klubu Apel do właścicieli nieruchomości Jeszcze przed okresem zimowym apelowałem do właścicieli nieruchomości o właściwe podejście do potencjalnych zagrożeń spowodowanych przez zalegające zwały śniegu i sople lodu na dachach budynków. W chwili obecnej pozwalam sobie ponownie przypomnieć o tym obowiązku, mając na uwadze tragiczne zdarzenie, jakie miało miejsce w Katowicach. Pamiętajmy, iż rzetelnie wykonując ustawowo określone obowiązki mamy bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wielu osób, a czasami wystarczy przecież niewiele, np. oznakowanie niebezpiecznego miejsca taśmą, zbicie sopli lodu z okna, a w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia powiadomienie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej. Artur Tyrna Komendant Straży Miejskiej KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Informujemy, że w dniu 14 lutego br. (wtorek), o godz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikiem Urzędu Skarbowego z Cieszyna, który zapozna uczestników z przepisami podatkowymi dotyczącymi wydatków na cele rehabilitacyjne, możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, sposobów wypełniania PIT za 2005 rok oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie w 2006 roku. Zachęcamy do uczestnictwa w tym spotkaniu. Bogusława Trzaska Pełnomocnik Burmistrza ds.osób Niepełnosprawnych ZEBRANIA SOŁECKIE W miesiącach lutym i marcu br. w poszczególnych sołectwach Gminy Skoczów odbywać się będą zebrania wiejskie, na które serdecznie zapraszamy. Poniżej podajemy harmonogram spotkań. Relacja z przebiegu zebrań znajdzie się w marcowym numerze Wieści Skoczowa. W spotkaniach uczestniczyć będą także przedstawiciele służb mundurowych, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej 12 TERMINARZ ZEBRAŃ 2006r: Lp Sołectwo Data Godz. Miejsce 1. OCHABY 13 luty (WT) 16:45/17:00 Sala OSP 2. KICZYCE 16 luty (CZT) 16:45/17:00 Świetlica wiejska 3. KOWALE 20 luty (PN) 16:45/17:00 Sala OSP 4. WIŚLICA 21 luty (WT) 16:45/17:00 Dom Ludowy 5. MIĘDZYŚWIEĆ 22 luty (ŚR) 16:45/17:00 Sala OSP 6. HARBUTOWICE 28 luty (WT) 16:45/17:00 Dom Rolnika 7. WILAMOWICE 2 marzec(czt) 16:45/17:00 Sala OSP M-ć 8. POGÓRZE 7 marzec(wt) 16:45/17:00 Sala OSP 9. PIERŚCIEC 8 marzec(śr) 16:45/17:00 Sala OSP 10. BŁADNICE 9 marzec(czt) 16:45/17:00 Sala OSP Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji

13 I.Kultury i Sztuki: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie Organizowanie wystaw ,00 zł Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej MUSICA SACRA w Skoczowie XI Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra ,00 zł II Ekumeniczny Koncert Kameralny Musica Sacra z okazji Dnia Papieskiego -1.3OO,00 zł Towarzystwo Miłośników Skoczowa Kalendarz Miłośników Skoczowa ,00 zł XI Konkurs historyczny Czy Znasz Swoje Miasto - Gminę 600,00 zł Wydanie publikacji pn: KRONIKA SKOCZOWSKA nr ,00 zł Wydanie publikacji pt.: OSTATNI STRZAŁ ,00 zł Towarzystwo im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich Wystawa prezentacja efektów współpracy SP-6 i G-3 w Pierśćcu ze środowiskiem 1.300,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa MAŁA OJCZYZNA w Skoczowie Konkurs dla młodzieży Moja Gmina za 5 lat 800,00 zł Szkolne Forum Inicjatyw OGÓLNIAK w Skoczowie Międzyszkolny Dzień Europejski 1.500,00 zł II. Kultury Fizycznej i Sportu: WYNIKI KONKURSU dotacje dla organizacji pozarządowych na rok 2006 Burmistrz Miasta Skoczowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Skoczów w roku Wykaz oferentó, którym przyznano dotację w zakresie: Skoczowskie Towarzystwo Sportowe Turniej Siatkówki Na Trawie 1.000,00 zł. Szkolne Forum Inicjatyw OGÓLNIAK w Skoczowie Otwarte Mistrzostwa Liceum w Narciarstwie Alpejskim 600,00 zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno Oświatowego Oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży WRZOS w Skoczowie VII Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w Siatkówce Plażowej Szkół Ponad gimnazjalnych z udziałem drużyn z Czech i Słowacji ,00 zł VI Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych 800,00 zł VI Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponad gimnazjalnych 600,00 zł VII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej połączone z festynem sportowo - rekreacyjnym 1.500,00 zł, IV Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych 450,00 zł. III. Turystyki: Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Rajd Szlakiem Partyzantów Beskidzkich 300,00 zł V Rajd Ondraszkowy 500,00 zł Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział BESKID ŚLĄSKI w Cieszynie Zdobywaj Góry, Zdobywaj GOT 2.700,00 zł 30 Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów 1.000,00 zł Szkolne Forum Inicjatyw OGÓLNIAK w Skoczowie Budujemy mosty 500,00 zł Klub Sportowy BESKID Skoczów Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej 9.000,00 zł Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji gry w szachy 4.500,00 zł Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych sekcji piłki nożnej ,00 zł Międzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów Starszych i Młodszych w Neuhütten 2.000,00 zł Turniej Szachowy o Puchar Trytonowego Grodu w Skoczowie 2.000,00 zł. Ludowy Klub Sportowy POGÓRZE Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej ,00 zł Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki 6.000,00 zł Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa klasycznego 4.000,00 zł Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego 3.000,00 zł XVIII Cross Świętojański im. Jana Marka 6.000,00 zł VI Powiatowe Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży 800,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy SPORTOWA JEDYNKA w Skoczowie Uprawiamy sporty zimowe Skiboby 4.400,00 zł Tenis stołowy Sport dla wszystkich 5.000,00 zł Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI w Pierśćcu Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej ,00 zł. Ludowy Klub Sportowy OCHABY '96" Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego ,00 zł. IV. Ochrony i promocji zdrowia: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie Zadbaj o swoje zdrowie 700,00 zł. V. Aktywizacji mieszkańców gminy pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa MAŁA OJCZYZNA w Skoczowie GMINNE CENTRUM INFORMACJI Poradnictwo dla osób bezrobotnych warsztaty dla młodzieży 7.000,00 zł. VI. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub JONASZ Organizowanie szkoleń, spotkań terapeutycznych i imprez promujących styl wolnego czasu bez substancji psychoaktywnych ,00 zł. VII. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Sprawni Inaczej TĘCZA w Skoczowie IV Zawody w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych Gminy Skoczów- 800,00 zł Warszawa i okolice - VI Rajd Turystyczno Krajoznawczy Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 zł IV Rowerowe Zloty TĘCZY 800,00 zł. Halina Raszyk, Wydział Organizacyjny 13

14 Informacje z Miejskiego Domu Kultury Konkurs Walentynkowy PIERWSZE 14 OSÓB, KTÓRE NAPISZĄ CHOĆBY SKROMNE ALE ZABAWNE, SZCZERE I ORYGINALNE WYZNANIE MIŁOSNE NAJLEPIEJ WIERSZ MIŁOSNY I WRAZ Z NIM ZGŁOSZĄ SIĘ DO KWIACIARNI S T O R C Z Y K w Skoczowie, Mały Rynek 1 OTRZYMA BEZPŁATNIE R Ó Ż Ę DLA SWOJEJ WYBRANKI Wszystkie teksty zostaną zamieszczone w miesięczniku Południk i na tablicy ogłoszeń w Rynku Miejski Dom Kultury w Skoczowie ul.targowa 26 tel Z A P R O S Z E N I E na koncert walentynkowy Zapraszamy bardzo serdecznie na romantyczny, walentynkowy koncert Jarosława Wasika pod intrygującym tytułem Fabryka nastrojów, który odbędzie się 14 lutego, o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie przy ul. Targowej 26. Jarosław Wasik - gwiazda polskiej muzyki poetyckiej z wykształcenia aktor i wokalista wydał trzy absolutnie wyjątkowe płyty: Nastroje, Zielony z niebieskim i Fabryka nastrojów. Jedna z jego piosenek wiele tygodni gościła na ogólnopolskich listach przebojów. Bilety w cenie 10 zł są do nabycia w MDK. Przyjmowane będą też ich rezerwacje. Zainteresowanie koncertem jest duże więc może się zdarzyć, że zabraknie miejsc. Robert Orawski, Dyrektor MDK CO W SKOCZOWSKIEJ KULTURZE PISZCZY? Bądź na bieżąco - podaj adres swojej poczty elektronicznej, a my zajmiemy się resztą: > Co miesiąc wyślemy ci pełny zestaw imprez mających miejsce w skoczowie i okolicy, > Do tego, jeśli będziesz zainteresowany/a, dołączymy specjalne zaproszenia na te najciekawsze i to z 50% zniżką na bilety wstępu! > Czekamy również na twoje pomysły na imprezy i opinie o tych, które już się odbyły! Masz problem? Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Jak rzucić palenie? Włodzimierz Pilch - specjalista programów W ciągu 5 dni rzucisz palenie, działacz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, posiadający certyfikat prof. Witolda Zatońskiego, może ci pomóc. Data konsultacji: 20 luty 2006 r. (poniedziałek) godz.: Miejsce konsultacji: Punkt promocji zdrowia i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek ZBM Skoczów ul. Krzywa 4. (I piętro obok pkt. rejestracji) POSZUKIWANE STROJE REGIONALNE Miejski Dom Kultury w Skoczowie chętnie odkupi do zespołu śpiewaczego stroje regionalne ze Śląska Cieszyńskiego męskie i kobiece, niekoniecznie kompletne. Kontakt: MDK, ul. Targowa 26, tel Zapraszamy na XI konkurs CZY ZNASZ SWOJE MIASTO GMINĘ? Towarzystwo Miłośników Skoczowa organizuje 4 kwietnia br. XI już konkurs wiedzy o gminie skoczowskiej pod nazwą CZY ZNASZ SWOJE MIASTO GMINĘ?. W kategorii gimnazja będzie on miał charakter indywidualny, a w grupie szkół podstawowych zespołowy. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 24 marca br. na adres: Miejski Dom Kultury, Skoczów ul. Targowa 26 z dopiskiem na kopercie Konkurs TMS (wszystkie szkoły zostaną zaproszone do udziału w rywalizacji, otrzymają od TMS regulamin i karty zgłoszeń).konkurs, odbędzie się przy wsparciu finansowym gminy Skoczów. Początek zmagań godz. 12: 00. Serdecznie zapraszamy. Robert Orawski, Prezes TMS 14

15 3. Podziekowanie z ZS Nr 1 1. Pola nadziei 2006 SP Nr 7 w Pogórzu przystąpiła do międzynarodowej akcji Pola nadziei przypominającej o osobach nieuleczalnie chorych i cierpiących. Celem akcji jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby hospicjów opiekujących się ludźmi chorymi na raka. Do obecnej kampanii jesień 2005 wiosna 2006 po raz drugi dołączyło Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne działające przy Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku Białej. Elementami prowadzonej akcji są: jesienne sadzenie żonkili w wybranych miejscach na terenie szkoły, aukcja prac dziecięcych, imprezy widowiskowe, prowadzenie kwest pod kościołem, podczas których rozdawane będą symbole aukcji żonkile. Nasi uczniowie jesienią posadzili żonkile przy szkole oraz przy parafii. Dzieci otrzymały skarbonki, w których gromadzą pieniążki by wspomóc akcję. 8 stycznia b.r. Wesołe Nutki kolędowały w kościele Świętej Trójcy w Bielsku Białej. Zebrane fundusze dzieci przeznaczyły na budowę hospicjum w Bielsku Białej. Monika Kocman, Nauczycielka SP-7 w Pogórzu 2.Koncert Charytatywny na rzecz najuboższych dzieci 24 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbył się Koncert Charytatywny przygotowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie (popularna Jedynka ), z którego dochód przeznaczony był na wsparcie najuboższych dzieci z tejże szkoły oraz dziecka z Czarnego Lądu, w ramach programu Mój szkolny kolega z Afryki. W koncercie udział wzięli m.in. uczniowie szkoły, Kabaret VACO oraz grupa artystyczna z Teatru Muzycznego Bielskiego Centrum Kultury, w skład której wchodzą również absolwenci ZS nr 3. Beata Macura, Rada Rodziców Serdecznie dziękuję księdzu Piotrowi Kocurowi, proboszczowi parafii Matki Boskiej Różańcowej na Górnym Borze w Skoczowie, za wyrażenie zgody na zbiórkę charytatywną na rzecz dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz wszystkim wiernym, którzy przyczynili się do zebrania kwoty 1 392,11, za którą można będzie wykupić pełne obiady do końca roku szkolnego dla 8 uczniów. Jolanta Pelic-Bobko, Dyrektor ZS NR 1 4. Skoczowskie Jasełka Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Zawodowych przy pomocy Miejskiego Domu Kultury przygotowały Przegląd jasełek skoczowskiej gminy, który odbywał się w sali MDK w dniach 10 i 11 stycznia br. Dzieci i młodzież szkół naszej gminy, miały okazję nie tylko zaprezentować się na scenie, ale i podpatrzeć koleżanki i kolegów w ich aktorskich dokonaniach. Obszerniejszą relację na ten temat zamieszczono w lutowym Południku. Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji 5. Zimowe zmagania w Międzyświeciu Korzystając z uroków tegorocznej zimy, młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu spędza zajęcia wychowania fizycznego na nartach biegowych, organizuje kuligi klasowe oraz bierze udział w lokalnych biegach narciarskich. W organizowanych po raz pierwszy w Pogórzu biegach narciarskich o Puchar Burmistrza nasz uczeń Arkadiusz Jaworski zajął III miejsce. W ramach konkursu Klasa gospodarzem szkoły uczniowie III b Technikum Żywienia zorganizowali zjazd na byle czym, w którym wybierany był pojazd najsprawniej poruszający się po śniegu. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego, których beczka najszybciej pokonała wyznaczony dystans. Barbara Zmełły, ZSRCKU w Miedzyświeciu Samorządowe gole! Wraz z początkiem nowego roku, rozpoczęły się kolejne samorządowe zmagania na arenie sportowej, klasyfikowane tym razem do III już edycji Olimpiady Samorządowej. Pierwszymi rozegranymi zawodami był Turniej Halowej Piłki Nożnej, który miał miejsce w Strumieniu. Skoczów reprezentowali: Jan Bednarz (kapitan), Łukasz Cichy, Marek Chruszcz, Władysław Czyż, Jacek Domażalski, Seweryn Konior, Sławomir Kurczyk, Bogdan Sztwiertnia, Grzegorz Szwedo oraz Waldemar Węglorz. Nasza drużyna zajęła IV miejsce, z dorobkiem 12 pkt. Serdecznie gratulujemy!!! W klasyfikacji ogólnej I m. zajęła Istebna (20 pkt.), II Hażlach ( 16 pkt.), a III Chybie (14 pkt.). Organizatorami zawodów był Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej oraz Gmina Strumień. Kolejne zawody samorządowe zaplanowano na marzec, w konkurencji narciarstwo. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji Foto: A. Tyrna 15

16 Młodzież z Międzyświecia na Rajdzie Narciarskim W dniach stycznia br., jak co roku, grupa biegaczy Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu, uczestniczyła w XXXVIII Ogólnopolskim XIV Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy, gdzie oprócz biegu na 5km drużyny rywalizowały w konkurencjach sprawnościowych, teście wiedzy o regionie oraz prezentując walory turystyczne swoich gmin i powiatów, w Targach Ofert Turystycznych. Wszystkie te zmagania podlegały ocenie jury. W ostatecznej klasyfikacji nasza drużyna zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz VII w kategorii Open (w rajdzie uczestniczyło 70 drużyn z całej Polski i Słowacji). Indywidualnie, w biegu na 5 km uczennica Justyna Legierska zajęła III lokatę. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie i Dyrekcji ZSR mogliśmy kolejny raz reprezentować szkołę i gminę w tej ogólnopolskiej sportowej imprezie. Tekst i foto: Barbara Zmełty ZSRCU w Międzyświeciu W Pogórzu kultywowane są tradycje narciarskie Mistrzostwa Szkoły w Biegach Narciarskich 20 stycznia b.r. dzieci z pogórskiej siódemki uczestniczyły w kolejnych Mistrzostwach Szkoły w Biegach Narciarskich, w których zaprezentowało się 14 uczniów. Zawodnikom dopingowała cała szkoła wraz z przedstawicielem władz Skoczowa - Z-cą Burmistrza Janem Korzonkiem. Najmłodszym uczestnikiem był uczeń kl. II Jaś Szostok, który z bardzo dobrym czasem dobiegł do mety. Jedyna dziewczynka, Basia Wojtyła z kl. IV prześcignęła niejednego chłopaka. Najlepszymi zawodnikami okazali się: Mateusz Miklar (kl. VI), Dawid Tomaszko (kl. VI), Adrian Kohut (kl. V) oraz Daniel Madzia (kl. IV). Ufundowane przez Burmistrza Miasta Skoczowa puchary otrzymali: - w kat. chłopców szkół podstawowych klasy I-II Jan Szostok (SP Nr 7 Pogórze) - w kat. chłopców szkół podstawowych klasy IV-VI Marcin Jagieła (SP 7 Pogórze) - w kat. chłopców szkół gimnazjalnych Dawid Czerniej (G-3 Pierściec) - w kat. dziewcząt szkół gimnazjalnych - Daria Boruta (G -3 Pierściec) - w kat. chłopców szkół ponadgimnazjalnych Marek Kawik (LO Skoczów) - w kat. dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych Justyna Niedoba (LO Skoczów) Koordynatorem turnieju była p. Daria Wierzbicka-Lapczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek. W czasie zawodów dopisał pogoda, licznie przybyli kibice oraz dobre humory. Monika Kocman Nauczycielka SP-7 w Pogórzu I Zawody Szkół Gminy Skoczów w Biegach Narciarskich O Puchar Burmistrza Z kolei, w dniu 26 stycznia br. w Pogórzu odbyły się I Zawody Szkół Gminy Skoczów w Biegach Narciarskich. Organizatorami turnieju były: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Marka w Pogórzu oraz Ludowy Klub Sportowy LKS Pogórze. Uczestnicy biegli wytyczonymi przez p. Stanisława Urbańskiego trasami, z których najdłuższa liczyła 3 km. W zawodach wzięło udział 39 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Zapraszamy na IGRY 2006 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie organizuje już po raz drugi Turniej Zabaw i Gier Międzyprzedszkolnych IGRY 2006 O Puchar Burmistrza Skoczowa. Turniej rozegrany zostanie, tak jak w roku ubiegłym, na górce osiedla Górny Bór. Zawody adresowane są dla wszystkich przedszkoli miejskich. Zaplanowano szereg konkurencji, m.in. Zjazd na byle czym, Zjazd na listkach oraz liczne zabawy taneczne i ruchowe na śniegu. Odpowiedzialne za organizację i przebieg turnieju p. Adrianna Swoboda i Jolanta Kłapsia informują, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zawodów może ulec zmianie, bądź zawody odbędą się w sali. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel lub bezpośrednio w PP nr 4 na Górnym Borze. Ewa Bojda Biuro Promocji i Informacji 16

17 Otwarte Mistrzostwa Pogórza w biegach narciarskich 4 lutego 2006 odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Pogórza w biegach narciarskich. Pomimo faktu, iż impreza nosiła nazwę drugiej, była to pierwsza impreza, która odbiła się szerszym echem, dzięki zareklamowaniu jej w regionalnych mediach. Organizatorem biegów był LKS Pogórze, którego sekcja narciarska stanowiła główny trzon startujących zawodników. Miła atmosfera oraz dobra pogoda spowodowały, iż imprezę można uznać za udaną. Długości tras były różne dla poszczególnych grup wiekowych, najmłodsi mieli do przebycia 800m, a od szkół ponadgimnazjalnych począwszy, dystans wynosił 3 km. Trasa została przygotowana przy użyciu skutera, zakupionego niedawno przez gminę, który okazał się bardzo przydatny. Mamy jedynie nadzieję, że w kolejnych latach przybędzie więcej zawodników, a nasze, teraz niewielkie mistrzostwa zdobędą większą renomę i staną się tym bardziej ekscytujące pod względem rywalizacji sportowej. WYNIKI: Chłopcy Klasa I-II, dystans 800m I Jan Szostok II Krystian Strach III Patryk Kutek Chłopcy Klasa III-IV, dystans 800m I Dybczyński Arkadiuesz II Daniel Madzia Dziewczyny Klasa I-VI, dystans 800m I Barbara Wojtyła Chłopcy Klasa V-VI, dystans 2000m I Pagieła Marcin II Mateusz Miklar III Dawid tomaszko III Adrian Kohut V - Mateusz Brandys Chłopcy Gimnazjum, dystans 3000m I Dawid Czerniej II - Patryk Bąk III Kamil Miklar IV Wojciech Kot V - Strzelec Jarosław Bartek Urbański, LKS Pogórze Dziewczyny Gimnazjum, dystans 2000m I Katarzyna Kutek Chłopcy szkoły ponadgimnazjalne, dyst. 2000m I Józef Hyrnik II Andrzej Zabdyr III Łukasz Strach IV Bartłomiej Urbański V - Tomasz Strzelec Kobiety rocznik , dystans 2000m I Aleksandra Urbańska Mężczyźni rocznik , dystans 3000m I Tomasz Dziadek Mężczyźni rocznik 1970 i starsi, dystans 3000m I Stanisław Urbański II Artur Kulesza Pokaz nurkowania na Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie 5 lutego 2006 na Krytej Pływalni Delfin odbył się pokaz w wykonaniu Centrum Nurkowania Beskid Divers z Bielska Białej. Klienci, którzy przebywali na Pływalni w godzinach 13:30 16:30 mogli spróbować swoich sił w nurkowaniu pod fachową opieką instruktorów. Udzielano szczegółowych instrukcji jak ubrać maskę tlenową oraz jak zachować się pod wodą. Pokaz taki, zorganizowany w Skoczowie po raz pierwszy, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Instruktorzy robili także efektowne zdjęcia pod wodą, które mają upamiętnić ich pobyt na naszej Pływalni. Dla uczestników pokazów, przedsięwzięcie było wspaniałą przygodą, którą z pewnością każdy zapamięta na długi czas. Tekst i foto: Alina Urbańska, Kryta Pływalnia Delfin 17

18 SPÓJRZ..., jaki piękny jest świat Otaczające nas piękno krajobrazu, ludzkiej postaci, a nawet zwykłego przedmiotu, spokój, sielankę oraz niesamowite emocje wyrażone mocnym kolorem lub zdecydowaną, ostrą kreską ołówka można zobaczyć w ekspozycji wystawy mającej obecnie miejsce w skoczowskim Warsztacie Sztuk. Pejzaże znane z naszej okolicy, uchwycone w akwareli zachwycają bliskością i prostotą. Portrety i twórcze kompozycje inspirują do stwierdzenia, że szukamy odległego piękna, a ono może być tak blisko... Wystawa pt. Spojrzenia, której wrnisaż odbył się w sobotni wieczór 4 lutego br. prezentuje twórczość skoczowskich nauczycieli plastyków, osób tworzących sztukę i zarazem jej nauczających, którzy próbują uwrażliwić młodych ludzi na jej egzystencjalny wymiar. Julia Broda zaprezentowała prace autorów: Agaty Staszczyszyn dyrektor Gimnazjum Nr 2, Iwony Korus instruktora zajęć plastycznych przy MDK i nauczycielki Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie, Katarzyny Respondek - nauczycielki ZS Nr 1, Jana Brody wieloletniego nauczyciela Jedynki, Rafała Raszki instruktora warsztatów plastycznych skoczowskiego MDK, Jerzego Czyża emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego, pasjonata fotografii, a przede wszystkim akwareli oraz Kariny i Hieronima Szewczyków instruktorów MDK i nauczycieli sztuki ZS Nr 3 (p. Karina) i SP Nr 3. Wystawa potrwa do 24 lutego. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia bo, warto spojrzeć jaki piękny jest świat... Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji Ekumeniczny Koncert Chóru "Laudate" 28 stycznia chór młodzieżowy Laudate z Parafii Ewangelicko- Augsburskiej Apostoła Pawła w Bładnicach koncertował w Kościele Rzymsko-Katolickim św. Stanisława Biskupa i Menczennika w Żorach w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, którego hasłem były słowa: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). Specjalnym, zaproszonym gościem był ks. Jan Gross, emerytowany pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zebrani mogli wysłuchać koncert chóru Laudate, którego nazwa znaczy tyle, co Uwielbiajcie. Chór pod batutą Małgorzaty Rymorz wykonał kilka utworów, które, jak powiedziała dyrygentka pełniąca również rolę konferansjera, były przede wszystkim modlitwą. Marek Rymorz 4 lutego 1620 r. kozacy St. Lisowskiego w ciągu doby nocy przebyli drogę z Krakowa do Strumienia. W sąsiednich Golasowicach zabili Achazego Goszyckiego i Samuela Skrzyszkowskiego oraz okradli dwór. Jednego z nich złapano i stracono w Cieszynie. 6 lutego 1452 r. na zamku w Skoczowie podpisana została umowa miedzy synami księcia Bolesława I w sprawie podziału domeny. Miasto Skoczów z okolicznymi wsiami przypadło Przemysławowi II. 10 lutego 1995 r. w przedszkolu nr 3 w Skoczowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia tej placówki. Udział wzieli przedstawiciele władz miasta i oświaty. Rada Osiedlowa przekazała przedszkolu aparaturę video. 18 lutego 1327 r. w akcie lennym poddania się księcia Kazimierza cieszyńskiego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu Skoczów został wymieniony jako miasteczko: oppidum Zchotschow. 20 lutego 1799 r. burmistrz i Rada Miejska wysłali do cesarza pismo o zezwolenie na niedopuszczenie obcych rzemieślników na targi skoczowskie. 20 lutego 1811 r. wydany został patent skarbowy, mocą którego wartości banknotów zredukowano do jednej piątej poprzedniej wartości. 21 lutego 1987 r. w Domu Kultury Odlewnik odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Gustawa Morcinka przyznawanych od 1978 r. twórcom i społecznym działaczom kultury upowszechniającym wartości humanistyczne i patriotyczne. 25 lutego 1987 r. odbył się zjazd miejsko-gminny PRON. Przewodniczącym został ponownie Zdzisław Jarmakowski. Robert Orawski 18

19 Luty/Marzec 2006 KULTURA Miejski Dom Kultury-sala widowiskowa, ul. Targowa 26, Skoczów, tel , luty 14 lutego, godz. 18:00 Fabryka nastrojów walentynkowy koncert Jarosława Wasika. 24 lutego, godz. 17:00 Nowa Zelandia prelekcja z przeźroczami Wojciecha Trzcionki redaktora Dziennika Zachodniego. Organizatorzy: Kolo Miejskie PTTK i MDK w Skoczowie 28 lutego, godz. 17:00 Biesiada Regionalna. Występy Zespołów Regionalnych: Jasieniczanka z Jasienicy, Wrzos i Senior ze Skoczowa, Beskuryje z Cisownicy. marzec 7 marca, godz konferencja popularno-naukowa Utopiec regionalny symbol małych ojczyzn. 11 marca, godz. 17:00 pokaz sztuk walki i samoobrony w wykonaniu dzieci i młodzieży. Organizator: Pszczyńska Akademia Sztuk Walki i MDK. Warsztat Sztuk, ul. Słoneczna 16 w Skoczowie, tel Do 24 lutego - Spojrzenia wystawa prezentująca twórczość skoczowskich nauczycieli plastyków. (Więcej czyt. na str. 18) 15 marca, godz. 17:00 - spotkanie autorskie z regionalną poezją Jana Chmiela Muzeum Św.J. Sarkandra w Skoczowie, Rynek 2, tel Do końca lutego ekspozycja replik broni używanej w okresie Wojny Trzydziestoletniej. Zbiory od muszkietów poprzez arkebuzy do pistoletów prezentuje Karol Gabryś z Harbutowic. Marzec wystawa Tomasza Klona pt. Impresje - malarstwo, rysunek IV.Klub Propozycji DPS FENIKS w Skoczowie, ul.sportowa 13, tel lutego,godz Piękno Przyrody Polskiej, Europy i Świata prelekcja prof.antoniego Kuśki z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Ośrodek Sportów Konnych przy Stadninie Koni w Ochabach k/ Skoczowa, Ochaby Wielkie 1 (tel ) r., godz. sobota 12:00, niedziela 10:00 Halowe Okręgowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody LKJ Ochaby i Stadnina Koni Amatorska Liga Siatkówki Sala gimnastyczna ZS Nr 1 w Skoczowie, godz. 14:00. Rozgrywki w każdą sobotę do końca miesiąca marca 2006 IGRY Turniej Zabaw i Gier Międzyprzedszkolnych O Puchar Burmistrza Skoczowa 16 luty impreza sportowa dla przedszkoli miejskich. Miejsce zabaw: górka na osiedlu Górny Bór, Organizator: PP Nr 4, tel ( Więcej czyt. na str. 16 WS) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Górecka 65, tel lutego, godz. 9:00 IV Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Dzikich Drużyn. Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży WRZOS Hala Sportowa KS BESKID 19 lutego, godz. 10:30 KS BESKID Polonia Łaziska Górne, liga wojewódzka w siatkówce 25 lutego, godz. 18:00 KS BESKID AZS II Gliwice, liga wojewódzka w siatkówce Kryta Pływalnia DELFIN, ul. Górecka 2a, tel , lutego, godz.10:00 Gimnazjalny Turniej Gry w Kręgle Flinston 2006 Organizator: Kryta Pływalnia Delfin 27 lutego, godz. 10:00 Powiatowe Zawody Sztafet Pływackich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Organizator: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Kryta Pływalnia Delfin 4 marca, godz. 9:00 Zawody Pływackie O Puchar Krytej Pływalni Delfin zawody szkółek pływackich. Organizator: Kryta Pływalnia Delfin Następny numer Wieści Skoczowa" ukaże się 17 marca 2006r. Rada Sołecka Ochaby 21 lutego - Zaprasza na odsłonięcie pomnika prof. Józefa Pietera, w ramach obchodów 750 lecia powstania Wsi Ochaby. Miejsce: SP w Ochabach. 19

20 WYNIKI: Grupa I Przedszkolaki dziewczynki 1. Krajewska Katarzyna, PP 1, czas 48,66s. 2. Wysłuch Natalia, PP 2, czas 50,49s. Przedszkolaki chłopcy 1. Staniek Aleksander, PP 2, czas 46,86s. Ponadto startowali: Kamil Baron, PP 3, Ślęzak Sergiusz PP 2 i Franek Eryk, PP 4 Grupa II Klasy I-III dziewczyny 1. Sobańska Nadia, SP 1, czas 31,00s. 2. Janecka Marcela, SP 8, czas 33,08s. 3. Filipkowska Gabriela, SP 1, czas 35,18s. Klasy I-III chłopcy 1. Bezeg Szymon, SP 3, czas 28,33s. 2. Zając Konrad, SP 1, czas 29,19s. 3. Nadolny Damian, SP 1, czas 29,66s. Grupa III Klasy IV-VI dziewczyny 1. Zając Gabriela, SP 1, czas 28,46s. 2. Krzempek Natalia, SP 1, czas 30,84s. 3. Pobuda Magda, SP 1, czas 31,66s. Klasy IV-VI chłopcy 1. Wawrzyczek Łukasz, SP 1, czas 27,07s. 2. Jarczok Jacek, SP 3, czas. 27,29s. 3. Macura Kamil, SP 3, czas 28,00s. Grupa IV Klasy I-III Gimnazjum dziewczyny 1. Malik Monika, G 4, czas 24,17s. 2. Jarczok Barbara, G 1, czas 29,41s. 3. Krużołek Ania, G 2, czas 31,31s. Mistrzostwa Skoczowa r. Klasy I-III Gimnazjum chłopcy 1. Delong Daniel, G 4, czas 25,34s. 2. Krajewski Jakub, G 4, czas 26,42s. 3. Rozner Maciek, G 1, czas 26,56s. Grupa V Kobiety do lat Malik Anna, Skoczów, czas 24,66s. 2. Franek Ewa, Skoczów, czas 30,34s. 3. Wawrzyczek Mariola, Skoczów, czas 36,18s. Grupa VI Kobiety powyżej lat 40 brak zgłoszeń do startu Grupa VII Mężczyźni do lat Karwat Tomasz, Skoczów, czas 22,36s. 2. Czyż Tomasz, Skoczów, czas 22,40s. 3. Lala Tomasz, Skoczów, czas 23,12s. Grupa VIII Mężczyźni powyżej lat Małysz Tadeusz, Skoczów, czas 22,63s. 2. Kolarczyk Mirosław, Skoczów, czas 23,17s. 3. Kałuża Henryk, Skoczów, czas 24,17s. więcej zdjęć na: Foto: R. Jankowski, E.Bojda Gimnazjalistki Przedszkolaki Panie z grupy V Chłopcy z klas IV - VI Dziewczynki z klas I - III Przed startem Panowie z grupy VII Seniorzy - gr. VIII Gimnazjaliści

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: a) pobieranie opłaty targowej, b) utrzymanie czystości i

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: a) pobieranie opłaty targowej, b) utrzymanie czystości i Page 1 of 6 Skoczów: Przetarg nieograniczony na administrowanie targowiskiem miejskim w Skoczowie. Numer ogłoszenia: 351275-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks Gubin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk położonych w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju (Targowisko Spożywcze) i przy ul. Śląskiej (Targowisko Przemysłowe). Numer ogłoszenia: 6654-2015;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa 2014

Kwalifikacja wojskowa 2014 Kwalifikacja wojskowa 2014 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756-62-10, 519-329-112 Termin kwalifikacji wojskowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31 1 z 7 2014-10-31 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Przebudowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl Czechowice-Dziedzice: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Numer ogłoszenia: 497432-2013; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\Biuro\Pulpit\zppp\ html

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\Biuro\Pulpit\zppp\ html Page 1 of 5 Czernichów: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2010/2011 z podziałem na 4 rejony. Rejon I - Międzybrodzie Bialskie, Rejon II - Międzybrodzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Złotów: Wycena nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Złotów w celu aktualizacji wysokości rocznej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Numer ogłoszenia: 146446-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 235564-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 235564-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-07-14 23:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bornesulinowo.pl/?page_id=14026 Borne Sulinowo: Zakup średniego samochodu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl 1 z 6 25-11-2015 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl Poznań: Ochrona osób i mienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284063-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 2010/S 186-284063 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gliwice, dn. 01.06.2016 r. Zamawiający: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-05 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. Numer ogłoszenia: 113647-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: debica.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: debica.sr.gov.pl z 7 2013-11-26 12:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: debica.sr.gov.pl Dębica: Ochrona osób, obiektu i mienia, konwojowanie wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro Znak sprawy: MT.2370.1.2015.BP Sosnowiec, dnia 29 stycznia 2015r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w

Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w 1 z 6 2015-07-07 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m² 20,00. Piwnica front 55,78 45,44 160,20

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m² 20,00. Piwnica front 55,78 45,44 160,20 OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH L.p. Położenie

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługi ochroniarskie obiektów uczelni w Warszawie Numer ogłoszenia: 398566-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Katowice: Czyszczenie i impregnacja elewacji kamiennej budynku O/O NBP w Katowicach ul. Bankowa 1 Numer ogłoszenia: 198970-2013; data zamieszczenia: 22.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 6 2015-12-01 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Wykonanie prac geodezyjnych Numer ogłoszenia: 29011-2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nidzica: Wykonanie prac geodezyjnych Numer ogłoszenia: 29011-2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2016-03-21 14:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatnidzicki.pl Nidzica: Wykonanie prac geodezyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. Wołów: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBIĄŻU Numer ogłoszenia: 284368-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo