SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1

2 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wydatki bieżące Zadanie: Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Cel realizacji inwestycji Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Limit zobowiązań ,00 zł Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011r ,00 zł ,83 zł 2012r ,00 zł 0,00 zł 2013r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wydatki majątkowe Zadanie: BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku PdPn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno Tuchola). Cel realizacji inwestycji poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Limit zobowiązań ,60 zł. Realizacja zadania kontynuowana jest zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. W latach zaplanowano zakończenie postępowania formalnoprawnego, związanego z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wszczęcie postępowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycję (odszkodowania, wykupy, przejęcia). Obecnie są prowadzone wielokierunkowe rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, PKP, Cukrownią na temat wysokości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych w celu zbilansowania nakładów przeznaczonych na realizację zadania. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2012 ( wyłonienie wykonawcy, przekazanie placu budowy). Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,60 zł ,60 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł 2013 r ,00 zł. 0,00 zł 2014 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. Zadanie: Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią. Cel realizacji inwestycji poprawa jakości kortów tenisowych oraz wydłużenie czasu korzystania z kortów tenisowych Limit zobowiązań ,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2012r. Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł 4 839,60 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. Zadanie: Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Cel realizacji inwestycji wzrost atrakcyjności miejscowości, stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji. Limit zobowiązań ,58 zł. Realizacja przedmiotowego zadania związanego z przebudową terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Nakło jest zgodna z przyjętymi założeniami. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano na realizację zadania umowę, z terminem wykonania prac do grudnia 2012r. W ramach zadania w 2011 r. wykonano nawierzchnię syntetyczną trawiastą na płycie bocznej stadionu wraz z oświetleniem, wykonano parking z kostki betonowej przy stadionie oraz wybudowano, w stanie surowym, otwartym budynki zaplecza stadionu. Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie realizowanego zadania z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,21 zł ,53 zł 2012 r ,37 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. 2

3 Zadanie Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią. Cel realizacji stworzenie możliwości aktywnej rekreacji, czynnego uprawiania sportu oraz rehabilitacji dla lokalnej społeczności. Limit zobowiązań ,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach Obiekt na etapie zakończenia robót budowlanych. Kontynuowane są prace wykończeniowe oraz wyposażenie w elementy technologii. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech z Bydgoszczy. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na podstawie zawartej umowy. Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł ,08 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. Zadanie Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią. Celem realizacji inwestycji jest wzrost atrakcyjności krytej pływalni w Nakle and Notecią. Limit zobowiązań ,00 zł. Zadanie przyjęte do realizacji na lata Opracowano dokumentację projektową, uzyskano stosowne pozwolenia oraz przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia budowy : r. Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł ,69 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. Zadanie ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWOSPORTOWEJ Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku Limit zobowiązań ,00 zł. Budowa Zespołu Szkół w Paterku realizowana była z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, który zgodnie z zawartą w mcu maju 2008 r. trójstronną umową pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIKBUD, Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz. Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł ,04 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł 2013 r ,00 zł 0,00 zł 2014 r ,00 zł 0,00 zł 2015 r ,00 zł. 0,00 zł. Zadanie ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWOSPORTOWEJ Zakup budynku przedszkola w Paterku. Limit zobowiązań ,00 zł. Celem zakupu przedszkola jest jego modernizacja oraz zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Koszt zakupu przedszkola ,00 zł. zostanie poniesiony w trzech ratach, począwszy od 2011 r. Budynek przedszkola zostanie zakupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej WESTALKA w Nakle nad Notecią r ,00 zł ,00 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł 2013 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami RNL. Pozostałe zadania Zadanie Ptasie migracje stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura Limit zobowiązań ,00 zł Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności miejscowości: Trzeciewnica, Potulice i Ślesin oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zgłoszenie w zakresie: miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Trzeciewnicy, zagospodarowanie punktu turystyczno rekreacyjnego, utwardzenie terenu pod platformę widokową z organizacja placu zabaw w Potulicach, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Ślesinie, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Potulicach, 3

4 Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach: Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł 7 901,95 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł 2013 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. Zadanie Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne Celem dokonania przebudowy obiektu jest pozyskanie mieszkań. Limit zobowiązań ,00 zł. W miesiącu wrześniu 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat. Wniosek rozpatrzono pozytywnie W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. Planowane środki Wydatki 2011 r ,00 zł 9 629,40 zł 2012 r ,00 zł 0,00 zł 2013 r ,00 zł 0,00 zł Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji PI. INFORMACJA O REALIZACJI GWARANCJI I PORĘCZEŃ Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń plan ,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: ,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem, ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota ,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem, ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1.168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku, Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały uruchomione. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie ,30 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę ,30 zł Na powyższą kwotę składają się: Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę ,00 zł z czego: plan kwota ,00 zł wykonanie ,00 zł na zadanie: Zakup wielofunkcyjnej maszyny komunalnej zamiatarka Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. plan kwota ,00 zł wykonanie ,00 zł na zadanie: Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Potulice, Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. kwota ,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tuwima IX transza Kredyt komercyjny w kwocie ,00 zł otrzymano III transzę kredytu z PKO BP w kwocie ,00 zł zgodnie z umową, kwota ,00 zł została zaciągnięta po wyłonieniu banku w przetargu wygrał PKO BP. Wolne środki w kwocie ,30 zł Nadto z przychodów kwota ,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Do dnia r. spłacono: kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027 kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027 kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027 kwota ,24 zł kredyt PKO BP Nr /2009 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031 kwota zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959 Razem ,60 zł Różnica pomiędzy kwotą planowaną do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a faktyczne wykonanie w wysokości ,60 zł wynika z przyjęcia do planu rozchodów kwoty szacunkowej spłaty planowanego na 2011 r. kredytu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z harmonogramem spłat wynika więcej o wyżej wymienioną kwotę. 4

5 Kwota ,60 zł została spłacona z ponad planowych dochodów budżetu za 2011 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku dokonano następujące zmiany: 1) Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z umową nr CRU/B/0844/2006/OD/ZZD/DM (uchwała nr VIII/149/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.). Wyżej wymienione zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększa dług gminy i tak: Stan na r ,00 zł, Spłaty: 2011 kwota ,00 zł, 2012 kwota ,00 zł, 2013 kwota ,00 zł. Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się: Kwota na koniec 2010r ,00zł, pożyczki i kredyty Planowane przychody 2011 r ,00 zł, wykonanie ,00 zł Planowane rozchody 2011 r ,00 zł, wykonanie ,00 zł umorzenia pożyczki z WFOŚiGW kwota ,00 zł Wykup wierzytelności 2011 r ,53 zł, wykonanie ,10 zł Razem plan ,53 zł, wykonanie ,10 zł 2) Kwotę długu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększono o kwotę wykupu wierzytelności zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 lutego 2011 roku zgodnie z umową nr w 2011r. o kwotę ,53 zł (kwota wykupu wierzytelności kapitału na dzień r. wynosi ,53 zł minus kwota planowanej spłaty w 2011 roku, tj ,00 zł) (zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.). Wykazane kwoty w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącego zadania: Rozwój i modernizacja bazy oświatowosportowej wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku stanowią nakłady finansowe łącznie z odsetkami i tak: Rok 2011 kapitał ,00 zł + odsetki ,00 zł = ,00 zł Rok 2012 kapitał ,00 zł + odsetki ,00 zł = ,00 zł Rok 2013 kapitał ,00 zł + odsetki ,00 zł = ,00 zł Rok 2014 kapitał ,00 zł + odsetki ,00 zł = ,00 zł Rok 2015 kapitał ,53 zł + odsetki ,47 zł = ,00 zł. 3) Zlikwidowano zadanie Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z uwagi na odstąpienie od wykonania zadania z planowanym zakresie z powodu nie pozyskania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego, 4) Zlikwidowano zadania pn. Monitoring z uwagi na brak środków finansowych na powyższy cel, 5) Zlikwidowano zadania Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, z uwagi na ograniczone środki na powyższy cel, 6) Wprowadzono nowe zadanie Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią kwota w 2011 r ,00 zł, w 2012 r ,00 zł, 7) W zadaniu Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w kierunku PnPd w ciągu drogi nr 241 zwiększono wydatki w 2011 r. do kwoty ,60 zł, 8) W zadaniu Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w roku 2011 zwiększono wydatki do kwoty ,21 zł oraz w roku 2012 do kwoty ,37 zł. 9) Wprowadzono zadanie Zakup budynku przedszkola w Paterku kwota w roku ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł 5

6 SPIS SPRAW 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy za 2011 rok. 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta i gminy za 2011 rok. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych za 2011 rok. 4. Zestawienie zaległości w podatkach lokalnych oraz innych należnościach oraz umorzenie podatków i odsetek za 2011 rok. 5. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011 rok. 6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta i gminy za 2011 rok. 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2011 rok. 8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2011 rok. 9. Sprawozdanie ze zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków Unii Europejskiej wraz z opisem stopnia zaawansowania realizowanych projektów wieloletnich. 10. Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji. 11. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2011 rok. 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2011 rok. 13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały XLI/496/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2001r. za 2011 rok. 14. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2011 rok. 15. Wykaz jednostek budżetowych oraz ich sprawozdania za rok Sprawozdania instytucji kultury za 2011 rok: Nakielski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 6

7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY ZA 2011 ROK Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Rolnictwo i Łowiectwo , ,79 100,02% , ,54 99,77% Leśnictwo , ,39 100,80% , ,40 99,26% Transport i Łączność , ,54 99,78% , ,98 96,01% Gospodarka Mieszkaniowa , ,83 116,44% , ,89 89,91% Działalność Usługowa , ,00 100,00% , ,68 87,17% Administracja Publiczna , ,03 105,19% , ,35 96,04% Urzędy Naczelnych Organów , ,00 99,74% , ,00 99,74% Władzy Państwowej Bezpieczeństwo Publiczne i , ,14 38,33% , ,87 92,59% Ochrona Przeciwpożarowa Dochody od Osób Prawnych i , ,50 103,34% , ,82 74,12% Fizycnych Obsługa Długu Publicznego 0,00 0,00 0,00% , ,97 96,07% Różne Rozliczenia , ,69 100,44% ,00 0,00 0,00% Oświata i Wychowanie , ,40 126,23% , ,47 96,15% Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 0,00% , ,36 91,83% Pomoc Społeczna , ,14 99,88% , ,43 99,05% Pozostałe zadania w zakresie , ,90 97,73% , ,83 92,71% polityki społecznej Edukacyjna Opieka , ,72 99,23% , ,93 84,02% Gospodarka komunalna i Ochrona , ,58 104,58% , ,33 90,42% Środowiska Kultura i Ochrona Dziedzictwa , ,00 100,00% , ,23 99,66% Narodowego Kultura Fizyczna i Sport , ,38 100,89% , ,49 99,74% OGÓŁEM , ,03 102,78% , ,57 95,79% SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD DO Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 r Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,79 100,02% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,97 100,08% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,97 100,08% Pozostała działalność , ,82 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,82 99,99% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ustawami 020 LEŚNICTWO , ,39 100,80% Gospodarka leśna , ,39 100,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 500, ,39 103,78% , ,00 100,00% 7

8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,54 99,78% Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,54 101,76% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t , ,45 123,83% na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz , ,00 100,91% 6620 Dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy , ,81 100,00% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,28 100,02% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,83 116,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,32 116,52% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,97 71,64% użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat opłata od wzrostu , ,00 2,76% wartości działki 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,81 105,05% Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , ,14 322,30% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,57 150,07% prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami 0830 Wpływy z usług , ,38 29,19% 0970 Wpływy z róznych dochodów , ,65 155,72% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,40 100,00% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0,00 0,40 0,00% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostała działalność , ,51 101,11% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,51 101,11% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100,00% Plany zagspodarowania przestrzennego , ,00 100,00% 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,00 100,00% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Cmentarze 6 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 000, ,00 100,00% zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,03 105,19% Urzędy wojewódzkie , ,90 99,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 89,90 3,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 128,24% 0830 Wpływy z usług , ,67 79,76% 8

9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,58 862,50% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6680 własnych Wpłata środków zadań bieżących finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 500, ,00 100,00% , ,21 100,00% Spis powszechny i inne , ,67 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,67 100,00% , ,00 99,74% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5 352, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 352, ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,71% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 99,71% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,14 38,33% PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 0,00 606,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 606,00 0,00% Straż gminna (miejska) , ,14 37,89% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizy , ,14 37,89% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,50 103,34% FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,87 84,44% 0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, , ,28 84,30% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 58,59 0,00% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku , ,67 102,63% od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,47 102,63% 0320 Podatek rolny , ,00 89,03% 0330 Podatek leśny , ,00 111,91% 0340 Podatek od środków transportowych , ,20 107,02% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 312,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 8,00 0,00% i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,20 104,54% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz Podatek od nieruchomości , ,53 107,86% 0320 Podatek rolny , ,81 108,83% 0330 Podatek leśny 5 600, ,10 110,47% 0340 Podatek od środków transportowych , ,27 105,27% 9

10 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,50 87,70% 0370 Podatek od posiadania psów , ,50 86,66% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,10 43,90% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 101,42% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 37,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0, ,49 0,00% i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,66 93,50% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,36 81,57% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,90 110,92% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 1 600, ,40 135,21% na podstawie odrębnych ustaw proląg Wpływy z różnych rozliczeń , ,42 85,39% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,42 145,09% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,00 75,24% opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,11 104,62% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,11 152,57% Dywidendy , ,78 100,00% 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych , ,78 100,00% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności , ,79 112,63% budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,79 112,63% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,69 100,44% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,41 160,28% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 210,31% 0920 Pozostałe odsetki ZRP+UMiG, ZOOR, MGOPS , ,42 149,41% Wpływy do wyjaśnienia 0,00 522,28 0,00% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 522,28 0,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,40 126,23% Szkoły podstawowe , ,59 103,85% 0690 Wpływy z róznych dochodów 200,00 205,00 102,50% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 102,78% 0830 Wpływy z usług , ,61 100,32% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 63,60 106,00% 0920 Pozostałe odsetki 68,00 92,62 136,21% 0960 Otrzymane spadki, zapsy, darowizny w postaci pienięznej 521,00 521,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600, ,00 100,53% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, ,26 0,00% 10

11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 397,40 0,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 397,40 0,00% Przedszkola , ,91 100,04% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 388, ,25 100,21% 0830 Wpływy z usług , ,58 100,02% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 412,90 103,23% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 7,18 143,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 371,00 103,06% Gimnazja , ,67 808,68% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizy. 0, ,41 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,68 96,99% 0920 Pozostałe odsetki 6, , ,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 030, ,00 100,68% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,15 100,04% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 005,00 979,20 97,43% 0830 Wpływy z usług 805,00 805,20 100,02% 0970 Wpływy z rożnych dochodów 200,00 174,00 87,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,63 100,97% 0830 Wpływy z usług , ,80 100,97% 0920 Pozostałe odsetki 43,00 47,83 111,23% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 396,00 396,00 100,00% , ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,14 99,88% Domy Pomocy Społecznej 0, ,97 0,00% 0970 Wpływy z rożnych dochodów 0, ,97 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 99,83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,54 99,62% , ,98 121,38% , ,20 99,92% , ,20 99,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 11

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,97 99,99% emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,97 99,99% realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , ,64 99,54% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,64 99,54% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe z budż. państw. na real.własnych , ,00 100,00% zadań bież. gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,79 115,95% 0830 Wpływy z usług , ,00 123,26% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 42,79 427,90% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 99,16% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,05 94,83% 0830 Wpływy z usług 8 000, ,23 144,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,82 43,80% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 96,08% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,90 97,73% Pozostała działalność , ,90 97,73% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,21 97,80% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,69 95,49% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99,23% , Pomoc materialna dla uczniów , ,72 99,23% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,21 ŚRODOWISKA , ,72 99,23% ,58 104,58% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,49 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,73 0,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0,00 483,76 0,00% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100,00% 12

13 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,13 180,74% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,13 184,25% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,96 93,77% 0830 Wpływy z usług 7 411, ,25 101,68% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 117, ,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 206,20 0,00% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,09 93,04% , ,21 100,21% , ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Biblioteki , ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzyamane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,38 100,89% Obiekty sportowe , ,88 100,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 138,00 0,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedsnotek sektora finansów publicznych , ,00 100,92% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy , ,00 100,00% j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 0, ,88 0,00% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,50 102,56% 0830 Wpływy z usług , ,50 102,56% OGÓŁEM DOCHODY , ,03 102,78% 13

14 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 r Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,97 100,08% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,97 100,08% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,97 100,08% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,09 97,88% Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i ,00 0,00 0,00% zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Drogi publiczne gminne , ,09 100,01% 6620 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy , ,81 100,00% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,28 100,02% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,22 151,65% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 152,46% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , ,14 322,30% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami , ,57 150,07% Pozostała działalność , ,51 101,11% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,51 101,11% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,21 100,00% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,21 100,00% 14

15 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,65 100,10% Szkoły podstawowe 60,00 63,60 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 63,60 0,00% Przedszkola 400,00 412,90 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 412,90 0,00% Gimnazja , ,15 100,04% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie , ,15 100,04% wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,30 93,74% ŚRODOWISKA Pozostała działalność , ,30 93,74% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,09 93,04% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w , ,21 100,21% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 100,81% Obiekty sportowe , ,00 100,81% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , ,00 100,92% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedsnotek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% OGÓŁEM DOCHODY , ,44 106,98% 15

16 Zestawienie zaległości w podatkach i innych należnościach za 2011r. L.p. Treść Ilość zalegaj. na r. Kwota zaległości na r. Ilość zalegaj. na r. Kwota zaległości na r. 1 Czynsz dzierżawny , ,16 2 Wieczyste użytkowanie , ,15 3 Podatek rolny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: ,89 39, , ,80 2, ,80 4 Podatek leśny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: ,75 352, ,65 1,00 339,65 5 Podatek od nieruchom. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: , , , , , ,05 6 Podatek od śr. transp. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: , , , , , ,02 7 Podatek od posiadania psów , ,51 8 Opłata za psa , ,27 Ogółem , ,61 16

17 Zestawienie umorzeń podatków gminnych i innych należności za 2011r. Lp. Treść Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2010r. Kwota umorzenia podatku za 2010r. Ilość podatników, którym umorzono podatek za 2011r Podatek rolny a/ osoby.fiz ,00 11 b/ osoby prawne Razem: ,00 11 Kwota umorzenia podatku za 2011r , ,50 2 Podatek leśny a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: 3 Podatek od nieruchom. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: , , , , ,30 4 Podatek od śr. transport. a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: , ,00 5 Podatek od posiadania psów 6 Opłata za psy 7 410, ,00 7 Odsetki od zobowiązań a/ osoby fiz. b/ osoby prawne Razem: ,00 10, , ,00 106,00 Ogółem: , ,80 17

18 Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011 rok DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianie Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 99,99% Pozostała działalność , ,82 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,82 99,99% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 ADMINISTACJA PUBLICZNA , ,67 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Spis powszechny i inne , ,67 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,67 100,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 99,74% WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5 352, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 352, ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,71% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 99,71% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,74 99,62% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,54 99,62% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,54 99,62% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpiecznenia zdrowotne opłacane za , ,20 99,86% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,20 99,86% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99,16% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 99,16% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM DOCHODY , ,23 99,66% 18

19 WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianie Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 100% Pozostała działalność , ,82 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,47 516,47 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,31 83,31 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300, ,49 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 393, ,00 100% 4430 Różne opłaty i składki , ,55 100% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100% 4260 Zakup energii , ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4 000, ,00 100% telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych 8 500, ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000, ,00 100,0% korpusu służby cywilnej Spis powszechny i inne , ,67 100% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,36 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 440, ,33 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 232,45 231,98 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 819, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 100% WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5 352, ,00 100,0% kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151,90 151,90 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,25 12,25 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 187, ,85 100% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 041, ,55 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 297,45 297,45 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 553, ,84 100% 4300 Zakup usług pozostałych 4 907, ,75 100% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,74 99,6% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,54 99,6% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 300, ,80 99,3% Świadczenia społeczne , ,31 99,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 870, ,26 88,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 92,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 70,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 89,4% 4350 Zakup usług dotępu do sieci Internet 850,00 810,08 95,3% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3 750, ,49 89,9% telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 397,81 99,5% 4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych , ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 65% , ,20 99,9% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,20 99,9% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 99,16% opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98,79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% , ,00 96,08% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 96,08% OGÓŁEM WYDATKI , ,23 99,6% 19

20 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD DO Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN na 2011 rok Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,54 99,77% Melioracje wodne 2 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100,00% Spółki wodne 1 000,00 896,70 89,67% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 896,70 89,67% Izby rolnicze , ,56 99,71% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , ,56 99,71% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,11 99,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99,84% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 99,70% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 99,42% Pozostała działalność , ,17 99,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516,47 516,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,31 83,31 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 99,52% 4260 Zakup energii 200,00 122,44 61,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 95,82% 4430 Różne opłaty i składki , ,55 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 98,64% 020 LEŚNICTWO , ,40 99,26% Gospodarka leśna , ,40 99,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług , ,40 98,12% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,98 96,01% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t , ,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,98 95,75% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 92,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 98,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,59 89,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 84,45% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99,97% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 954, ,00 82,29% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,89 89,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 89,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,15 76,46% 4260 Zakup energii , ,82 87,69% 4270 Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka , ,62 87,89% 4300 Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka , ,49 89,17% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , ,23 92,64% i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,93 37,56% 4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego , ,52 99,02% 4580 Pozostałe odsetki 1 796, ,10 99,95% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy , ,65 98,56% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,98 89,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900, ,00 100,00% 20

21 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż , ,00 93,46% Pozostała działalność , ,40 96,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych , ,40 96,29% 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , ,68 87,17% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,58 95,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 96,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 65,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 96,10% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,10 40,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 40,84% Cmentarze 6 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,35 96,04% Urzędy wojewódzkie , ,34 95,82% 3020 Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 600,00 60,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 96,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 96,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 98,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 883, ,91 79,93% 4140 Wpłaty na PFRON 9 800, ,94 91,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,43 94,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 97,66% 4260 Zakup energii , ,33 95,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 206,00 20,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 97,97% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000, ,83 79,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,85 53,09% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, ,67 77,00% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 346,14 34,61% 4440 Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 8 000, ,58 63,61% korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,49 77,02% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,69 78,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,27 63,78% 4300 Zakup usług pozostałych , ,53 42,15% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,57 99,05% 3020 Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 97,93% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,90 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 81,60% 4140 Wpłaty na PFRON , ,78 90,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 98,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99,12% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 500,00 0,00 0,00% biobójczych 4260 Zakup energii , ,13 99,84% 4270 Zakup usług remontowych , ,51 99,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 62,10% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 9 500, ,07 79,31% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,85 98,32% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,19 94,08% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,84 88,73% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500, ,47 87,90% 4430 Różne opłaty i składki , ,98 95,39% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,48 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,44 87,38% 21

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,13 95,15% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,09 99,75% Spis powszechny i inne , ,67 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 440, ,33 99,87% 4120 Składki na fundusz pracy 232,45 231,98 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 819, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,92 99,08% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 98,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 99,97% 4430 Różne opłaty i składki , ,21 97,31% Pozostała działalność , ,36 85,07% 2820 Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem , ,49 76,81% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn , ,67 80,01% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM , ,82 71,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100, ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe (turniej wsi, dożynki, konkursy) 4 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 93,93% Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza , ,71 89,38% Zakup mater. i wyposażenia (turn.,dożynki, konkursy) , ,02 96,62% Zakup mater. i wyposaż.(samorządy MiW) , ,52 96,45% Zakup mater. i wyposaż.(kgw) 7 290, ,67 100,45% Zakup mater. i wyposaż. (UMiG) , ,99 86,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 92,53% Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza) 3 100, ,00 100,00% Zakup usług pozostałych Samorządy (Wi M) , ,20 91,94% Zakup usług pozostałych (KGW) 1 410, ,00 99,57% Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki) 9 500, ,80 95,01% Zakup usług pozostałych UMiG 3 000, ,97 78,10% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,99 46,63% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki (turniej, dożynki) 150,00 150,00 100,00% 4530 Podatek od tow. i usług /VAT/ , ,00 84,75% 751 URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY , ,00 99,74% PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5 352, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151,90 151,90 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,25 12,25 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 187, ,85 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,71% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 041, ,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 297,45 297,45 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,41 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 553, ,84 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 907, ,75 100,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , ,87 92,59% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji , ,00 100,00% 3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,28 97,25% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,66 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 99,47% 4260 Zakup energii , ,97 99,18% 4270 Zakup usług remontowych , ,82 95,35% 22

23 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 99,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 97,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 516,60 516,60 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 265,68 199,26 75,00% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,32 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 94,80% Obrona cywilna , ,10 75,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 84,24% 4260 Zakup energii 200,00 60,38 30,19% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 61,69% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 151,41 50,47% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, ,26 74,16% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Straż gminna (miejska) , ,49 89,86% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,59 93,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 95,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 98,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 94,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,50 94,10% 4140 Wpłaty na PERON , ,28 90,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 73,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 86,65% 4260 Zakup energii 5 000, ,50 31,17% 4270 Zakup usług remontowych 9 000, ,01 64,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 712,00 35,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 49,43% 4350 Zakup usług dostępu do internet 3 500, ,15 32,83% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,28 66,46% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, ,52 64,16% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, ,98 97,52% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 60,07% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 000, ,00 82,00% korpusu służby cywilnej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,82 74,12% FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budż , ,82 74,12% 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Fn , ,82 74,12% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,97 96,07% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,97 96,07% jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 74,01% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów , ,67 99,97% wartościowych,kredytów i pożyczek oraz innych instrymentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,47 96,15% Szkoły podstawowe , ,70 97,43% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek , ,35 99,74% systemu oświaty 3020 Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,72 95,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 98,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00% 23

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 95,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,04 89,54% 4140 Wpłaty na PFRON 200,00 27,00 13,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 96,36% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek , ,25 98,24% 4260 Zakup energii , ,78 92,69% 4270 Zakup usług remontowych , ,20 94,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 520, ,00 85,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 89,46% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 010, ,21 95,03% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,50 85,06% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 228,00 228,00 100,00% i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 850, ,30 54,99% 4430 Różne opłaty i składki 8 917, ,41 99,51% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruhomości 361,00 359,01 99,45% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 645, ,00 72,48% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 85,69% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,92 95,11% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek , ,15 95,03% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 737, ,66 93,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 95,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 90,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,98 93,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 98,34% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4 944, ,20 97,78% 4260 Zakup energii , ,42 91,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,07 94,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 190,00 190,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 94,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 323,00 304,92 94,40% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 005, ,90 89,47% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 190, ,12 99,25% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 33,00 31,26 94,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 300,00 300,00 100,00% korpusu służby cywilnej Przedszkola , ,71 95,46% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,00 80,45% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,85 94,29% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,61 96,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 97,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 92,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,84 92,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 790, ,00 76,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 97,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4 990, ,83 98,11% 4260 Zakup energii , ,24 94,89% 4270 Zakup usług remontowych , ,84 94,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 81,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 86,56% 24

25 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 750, ,38 84,96% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 444, ,87 85,47% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , ,55 94,49% i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 285,00 80,90 28,39% 4430 Różne opłaty i składki 3 019, ,35 73,94% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 108,00 108,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki , ,64 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 320, ,00 75,76% korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,92 96,56% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 179,00 178,01 99,45% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,63 93,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 97,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 95,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,40 89,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 95,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek , ,23 98,82% 4260 Zakup energii , ,53 95,37% 4270 Zakup usług remontowych , ,37 96,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 860, ,00 94,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 91,69% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 673, ,80 97,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440, ,50 92,95% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 459, ,55 83,88% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 172,00 172,00 100,00% i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 305,00 407,21 31,20% 4430 Różne opłaty i składki 6 354, ,37 99,68% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 91,00 90,73 99,70% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 070, ,00 96,09% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych , ,48 95,03% Dowożenie uczniów do szkół , ,54 89,43% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,00 349,61 87,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 265, ,40 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 850, ,49 99,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 770,00 757,35 98,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 98,71% 4270 Zakup usług remontowych , ,90 99,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 87,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 295,20 84,34% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 70,27% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459, ,00 100,00% 4500 Podatek od środków transportowych 1 469, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 469,02 93,80% Zespoły obsługi ekon. administracyjnej szkół , ,30 88,63% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 200, ,00 94,09% 25

26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 92,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,73 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 82,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 66,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 62,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 92,76% 4260 Zakup energii , ,65 67,08% 4270 Zakup usług remontowych , ,77 67,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 410,00 27,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 87,74% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 693,55 46,24% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,66 62,36% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,82 64,84% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe kraj , ,58 38,81% 4430 Różne opłaty i składki 1 200, ,12 92,84% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1 796, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 48,70% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,00 99,90% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,55 71,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,57 99,42% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 67,25% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,48 59,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,50 72,91% korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne , ,79 92,08% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5 158, ,10 68,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 93,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,73 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 75,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 83,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 99,73% 4220 Zakup środków żywności , ,56 92,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 250,00 49,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 90,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 26,55 53,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 250,00 250,00 100,00% korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,10 99,94% Pozostała działalność , ,04 98,80% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,00 99,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 020,00 894,68 87,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, ,05 70,88% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 99,57% 4410 Podróże służbowe krajowe 579,00 578,37 99,89% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 221,00 220,65 99,84% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 48,00 96,00% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,36 91,83% Zwalczanie narkomanii , ,79 83,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 700,00 28,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 87,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 87,14% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,57 92,39% 2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie , ,38 99,28% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,63 62,99% 26

27 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 268,91 17,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 97,71% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,69 95,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 92,98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700, ,81 60,51% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,50 70,48% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 304,13 30,41% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 2 000, ,00 60,50% korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , ,43 99,05% Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,88 97,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 050, ,68 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 959,98 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999,32 99,93% 4260 Zakup energii , ,76 73,44% 4300 Zakup usług pozostałych 6 600, ,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 698,09 99,73% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 53,49 89,15% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 750, ,00 100,00% Domy Pomocy Społecznej , ,63 99,91% 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t , ,63 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , ,54 99,63% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 300, ,80 99,34% 3110 Świadczenia społeczne , ,31 99,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 99,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 370, ,26 89,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 95,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 70,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 97,46% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 810,08 95,30% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 750, ,49 89,85% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 397,81 99,45% 4440 Odpis na Zd Fund. Świadcz. Socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 2 000, ,00 64,90% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby , ,09 98,36% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,09 98,36% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,61 99,99% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,61 99,99% Dodatki mieszkaniowe , ,88 99,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,88 99,98% Zasiłki stałe , ,30 99,58% 3110 Świadczenia społeczne , ,30 99,58% Ośrodki pomocy społecznej MGOPS , ,56 99,55% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,97 99,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 99,57% 27

28 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,17 98,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 99,84% 4260 Zakup energii , ,83 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 710,00 88,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,89 90,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 010, ,10 99,80% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,57 99,85% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,26 91,48% 4430 Różne opłaty i składki 900,00 891,75 99,08% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 800, ,00 98,05% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 300, ,40 99,28% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 98,93% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 86,76% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000, ,92 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 85,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 84,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 75,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 286,90 95,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700, ,00 98,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 99,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 320,00 91,43% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 325,00 65,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 87,94% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 500,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,64 99,81% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 350,00 304,00 86,86% 3110 Świadczenia społeczne , ,78 99,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 150, ,67 97,89% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 930, ,55 98,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 210,40 58,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,95% 4220 Zakup środków żywności , ,97 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,43 99,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 100, ,49 99,80% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 794,23 99,28% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 830,00 830,00 100,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,83 92,71% SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , ,83 92,71% 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,45 99,60% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,61 100,00% 28

29 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie , ,48 96,62% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS , ,60 96,71% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS 2 344, ,41 96,70% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS 3 576, ,60 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS 189,35 189,35 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 78,18% Składki na ubezpieczenia społeczne 7 193, ,92 69,98% Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS 8 958, ,16 84,76% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS 474,28 402,03 84,77% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 503, ,43 64,20% Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 570,97 52,14% Składki na Fundusz Pracy MGOPS 1 408, ,46 73,56% 4129 Składki na Fundusz Pracy MGOPS 74,60 54,83 73,50% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne MGOPS 892,74 0,00 0,00% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne MGOPS 47,26 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,21 79,17% Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 77,35% Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS , ,88 99,17% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 273, ,46 95,03% Wynagrodzenia bezosobowe 4 873, ,34 93,84% Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS 1 399, ,12 99,17% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 98,41% Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS , ,56 87,25% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS 925,63 805,02 86,97% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,14 100,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek UMiG , ,66 100,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych 2 849, ,48 61,33% 4289 Zakup usług zdrowotnych 150,84 92,52 61,34% 4307 Zakup usług pozostałych , ,22 87,34% Zakup usług pozostałych , ,81 100,00% Zakup usług pozostałych MGOPS , ,41 84,96% 4309 Zakup usług pozostałych MGOPS 7 755, ,05 85,00% 4417 Delegacje służbowe MGOPS 408,45 217,50 53,25% 4419 Delegacje służbowe MGOPS 21,63 11,51 53,21% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 481, ,16 78,91% stacjonarnej MGOPS 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 78,44 61,92 78,94% stacjonarnej MGOPS 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,93 84,02% Świetlice szkolne , ,25 91,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,27 91,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 91,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 81,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 85,28% 4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00 170,00 58,62% 4410 Podróże służbowe krajowe 135,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 100,00 100,00 100,00% służby cywilnej Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 4 260, ,57 99,68% młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 660, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, ,52 99,64% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 793,05 99,13% Pomoc materialna dla uczniów , ,11 70,39% 3240 Stypendia dla uczniów , ,33 69,88% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,78 77,31% 29

30 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,33 90,42% ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,88 95,77% 4270 Zakup uslug remontowych , ,71 87,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 99,69% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 69,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,52 68,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 556,08 61,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,01 62,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 56,17% 4260 Zakup energii , ,82 67,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 70,95% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,39 93,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 92,85% 4260 Zakup energii 700,00 448,41 64,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 95,25% Schroniska dla zwierząt 8 000, ,18 87,85% 4170 Wynagerodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,18 80,56% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,09 94,09% 4260 Zakup energii , ,55 96,53% 4270 Zakup usług remontowych , ,44 90,87% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 96,90% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,62 63,52% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie , ,14 67,33% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów 4170 publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,50 98,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 60,55% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 28,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 43,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 65,50% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 87,65% Pozostała działalność , ,65 97,72% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,89 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 93,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,82 92,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,17 81,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 55,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 99,74% 4260 Zakup energii , ,71 94,68% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 88,65% 4350 Zakup usług dostępu do internetu 600,00 565,38 94,23% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, ,29 99,52% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, ,92 96,00% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,03 84,77% 4430 Różne opłaty i składki , ,71 97,68% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,68% 4480 Podatek od nieruchomości 8 233, ,00 100,00% 4500 Podatek od środków transportowych 1 477, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000, ,00 55,25% korpusu służby cywilnej 30

31 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do , ,00 100,00% spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 98,90% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,23 99,66% NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,23 99,45% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,23 99,62% z tego: Dotacja podmiotowa dla NOK , ,00 100,00% Dotacja dla Radio Nakło , ,00 100,00% Dotacja dla Zespołu Krajna , ,00 100,00% Dotacja dla Chóru Nadzieja 3 660, ,00 100,00% Dotacja dla Zespołu Szachowego KRAJAN 2 000, ,00 100,00% Dotacja na imprezy Łazienki , ,00 100,00% Dotacja dla Zespołu Notecianie 2 000, ,00 100,00% Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Ślesin , ,93 100,00% Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice , ,00 100,00% Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Paterek , ,00 100,00% Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich , ,30 95,34% Dotacja dla Zespoły Tanecznego "Braterstwo Stylu" 3 400, ,00 100,00% Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku 2 000, ,00 100,00% 2820 Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowania , ,00 92,86% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Biblioteki , ,00 99,85% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , ,00 99,85% kulturypimbp Muzea , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji , ,00 100,00% kultury 926 KULTURA FIZYCZNA , ,49 99,74% Obiekty sportowe , ,20 99,83% 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 350,00 349,61 99,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 89,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 210, ,90 76,29% Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP 2 820, ,96 82,09% Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR 1 390,00 896,94 64,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 480,00 403,63 84,09% Składki na Fundusz Pracy ZRP 260,00 258,10 99,27% Składki na Fundusz Pracy ZOOR 220,00 145,53 66,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 99,33% Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR 9 000, ,00 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 96,97% Zakup materiałów i wyposażenia ZRP 8 482, ,70 95,27% Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR , ,54 97,95% Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Rozwarzyn 300,00 298,37 99,46% 4260 Zakup energii , ,26 57,52% Zakup energii ZRP 4 500, ,13 70,00% Zakup energii ZOOR , ,13 52,80% 4270 Zakup usług remontowych 4 740, ,91 40,10% Zakup usług remontowych ZOOR 4 740, ,91 40,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 900, ,63 79,16% Zakup usług pozostałych ZRP 2 000, ,82 75,09% Zakup usług pozostałych ZOOR 3 200, ,81 77,15% Zakup usług pozostałych Sołectwo Występ 700,00 700,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 509,00 431,14 84,70% Różne opłaty i składki ZRP 309,00 308,14 99,72% Różne opłaty i składki ZOOR 200,00 123,00 61,50% 31

32 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% Podatek od nieruchomości ZRP 9 508, ,00 100,00% Podatek od nieruchomości ZOOR 6 049, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,97% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,95 96,54% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie , ,41 99,82% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 930,00 120,80 12,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 19,60 13,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 92,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 96,62% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 76,31% Pozostała działalność 9 244, ,34 99,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia SMiW 5 052, ,34 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych 4 192, ,00 100,00% OGÓŁEM WYDATKI: , ,57 95,79% 32

33 SRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2011 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie PLAN na 2011 rok Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,46 99,73% Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,11 99,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99,84% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 99,70% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 99,42% Pozostała działalność , ,35 98,64% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 98,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 99,93% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st , ,00 0,00% na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,80 99,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99,97% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 954, ,00 82,29% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 89,65% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 93,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 900, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż , ,00 93,46% Pozostała działalność , ,40 96,29% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych , ,40 96,29% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,09 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,09 99,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,09 99,75% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , ,00 94,80% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,00 94,80% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 94,80% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,41 91,70% Szkoły podstawowe , ,83 85,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 85,69% Gimnazja , ,48 95,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych , ,48 95,03% Zespoły obsługi ekon. administracyjnej szkół , ,00 99,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,00 99,90% Stołówki szkolne , ,10 99,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych , ,10 99,94% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,89 98,93% Ośrodki pomocy społecznej MGOPS , ,89 98,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 98,93% 33

34 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,12 97,33% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,10 96,90% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 96,90% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków , ,54 81,60% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 65,50% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 87,65% Pozostała działalność , ,48 99,63% 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do , ,00 100,00% spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 98,90% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,96 99,97% Obiekty sportowe , ,96 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,97% OGÓŁEM WYDATKI: , ,73 98,77% S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I F U N D U S Z U S O Ł E C K I E GO OD I/2011 DO XII/2011 R O K. Dz. Rozdz. NAZWA SOŁECTWA PLAN REALIZACJA PLANU NA DZIEŃ R. SOŁECTWO BIELAWY 7.718, , Remont bieżący związany z 6.068, ,62 przygotowaniem terenu pod inwestycje Remont bieżący związany z 1.650, ,90 przygotowaniem terenu pod inwestycje. SOŁECTWO CHRZĄSTOWO , , Konkurs integracyjny Rodzice 2.050, ,88 dzieciomdzieci rodzicom Wyjazd szkoleniowy do kombinatu ogrodniczego w Owińskach , , Oświetlenie uliczne 3 punkty montaż opraw oświetlenia na istniejących słupach i sieci energetycznej ,00 Środki z funduszu sołeckiego na dowieszenie lamp nie zostały wykorzystane z powodu przedstawionej niekorzystnej umowy przez firmę ENEOS Poznań Budowa ogrodzenia boiska 8.426, ,45 sportowego. SOŁECTWO GORZEŃ , , Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd). 700,00 665,82 34

35 Integracja mieszkańców Sołectwa 3.475, ,44 Gorzeń Zakup pojemników na śmieci, 1.000,00 835,17 które zostaną ustawione przy świetlicy wiejskiej i na cmentarzu Zakup paliwa i oleju do kosiarki. 500,00 499, Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach ,00 Środki z funduszu sołeckiego na dowieszenie lamp nie zostały wykorzystane z powodu przedstawionej niekorzystnej umowy przez firmę ENEOS Poznań Malowanie i odnowienie 2.000, ,20 cmentarza wiejskiego Zakup wyposażenia do świetlicy. 500,00 500, Utrzymanie świetlicy wiejskiej (woda, prąd, opał, ścieki) , ,98 SOŁECTWO GUMNOWICE 6.027, , Zakup paliwa do kosiarki 127,00 126, Modernizacja budynku 5.900, ,00 Gumnowice. SOŁECTWO KARNOWO , , Integracja mieszkańców sołectwa 1.000, ,00 Karnowo Rekultywacja stawu gminnego , , Zakup i nawiezienie kruszywa na 3.000, ,00 drogę gminną Zakup i nawiezienie kruszywa na 1.000,00 999,96 drogę gminną Założenie 4 lamp na istniejących słupach ,00 Środki z funduszu sołeckiego na dowieszenie lamp nie zostały wykorzystane z powodu przedstawionej niekorzystnej umowy przez firmę ENEOS Poznań Wymiana drzwi wejściowych do 2.000, ,00 świetlicy Wymiana schodów do świetlicy , ,04 SOŁECTWO KARNÓWKO 9.886, , Integracja społeczna. 886,00 700, Odnowienie cmentarza wraz z 9.000, ,91 zabytkową figurą na cmentarzu. SOŁECTWO KAZIN 9.517, , Imprezy społeczno integracyjne. 676,60 676, Imprezy społecznointegracyjne , , Pielęgnacja terenów zielonych , , Modernizacja plac zabaw. 800,00 786, Modernizacja terenu pod plac 4.200, ,00 zabaw. SOŁECTWO MAŁOCIN 9.062, , Integracja spotkań dla 1.062, ,14 mieszkańców sołectwa Przygotowanie miejsca spotkań, 8.000, ,00 rekreacji i sportu dla mieszkańców sołectwa Małocin. SOŁECTWO MICHALIN 7.046, , Modernizacja budynku świetlicy 7.046, ,40 w Michalinie. SOŁECTWO MINIKOWO , , Budowa wiaty przystankowej dla 45,45 45,45 dzieci dojeżdżających do szkół Zakup wiaty przystankowej w 5.954, ,00 Minikowie Imprezy integracyjne połączenie dnia dziecka z dniem matki i ojca, 1.070,00 976,02 35

36 festyn rodzinny w okresie letnim Imprezy integracyjne połączenie dnia dziecka z dniem matki i ojca, festyn rodzinny w okresie letnim Dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego , , ,00 Środki z funduszu sołeckiego na dowieszenie lamp nie zostały wykorzystane z powodu przedstawionej niekorzystnej umowy przez firmę ENEOS Poznań ,00 648, Zakup namiotu do imprez kulturalno społecznych Zakup sprzętu nagłaśniającego , ,00 SOŁECTWO OLSZEWKA , , Budowa oświetlenia w Lubaszczu , ,00 SOŁECTWO PATEREK , , Organizowanie imprez 3.579, ,16 integracyjnych mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji Organizowanie imprez 600,00 600,00 integracyjnych mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji Zakup wyposażenia dla 2.000, ,98 pomieszczenia socjalnego OSP Paterek zakup stołów i szafy Dofinansowanie zakupu szafek 3.000, ,00 dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku Dofinansowanie budowy kanalizacji ul. 7go lutego ,00 Zadanie zostało wykonane z budżetu Upiększenie wsi poprzez dbanie o zieleń i promowanie zadbanych obejść domostw (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup drzew i krzewów) Zakup wyposażenia kuchni dla WDK w Paterku. gminy. 500,00 500, , ,00 SOŁECTWO POLICHNO , ,09 700,00 684, Mieszkańcy najstarszym w sołectwie Dzień Seniora uczczenie najstarszych mieszkańców zamieszkałych sołectwo Polichno podczas wspólnej biesiady Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Polichnie oraz wydatki związane z ustawieniem komina do ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Polichnie Kultywacja święta Plonów konkurs na najpiękniejszą wiązankę dożynkową podczas obchodów dożynek parafialnych zakończonych zabawą dożynkową Zakup ławostołów i siedzisk do użytku w świetlicy wiejskiej oraz podczas imprez organizowanych w ogrodzie jordanowskim Potyczki sportowe dla dzieci i młodzieży, rozrywki sportowo rekreacyjne dla najmłodszych zakończone festynem integracyjnym mieszkańców wsi Polichno zakup materiałów i wyposażenia Potyczki sportowe dla dzieci i młodzieży, rozrywki sportowo 4.840, ,00 892,00 892, ,00 998,88 208,00 207, , ,00 36

37 rekreacyjne dla najmłodszych zakończone festynem integracyjnym mieszkańców wsi Polichno zakup usług pozostałych Ferie zimowe w Polichnie czyli 400,00 392,51 sport w zimowej aurze wyścigi zaprzęgów saneczkowych konkurs lepienia bałwana kulig z ogniskiem Wypoczynek letni lato 2011 w 300,00 299,90 Polichnie zakup materiałów i wyposażenia Wypoczynek letni lato 2011 w 1.700, ,00 Polichnie zakup usług pozostałych. SOŁECTWO POTULICE , , Wykonanie asfaltowej , ,00 nawierzchni na drodze gminnej części ul. Działkowej w Potulicach Spotkanie integracyjne dla 1.479, ,16 mieszkańców Spotkanie integracyjne dla 1.200, ,00 mieszkańców. SOŁECTWO ROZWARZYN 9.257, , Budowa boiska rekreacyjno 9.257, ,00 sportowego w Rozwarzynie. SOŁECTWO SUCHARY , , Naprawa chodnika od remizy 1.996, ,61 strażackiej w stronę klasztoru (teren gminy) Współorganizowanie ze 300,00 300,00 Stowarzyszeniem na Rzecz Wsi Trzeciewnica Suchary, impreza środowiskowa pt. Każdy ma talent Integracja mieszkańców zakup 346,39 343,00 materiałów i wyposażenia Integracja mieszkańców zakup 1.300, ,00 usług pozostałych Utrzymanie zieleni na terenie wsi 200,00 198,18 (zakup paliwa, koszenie) Odnowienie ogrodzenia na 7.000, ,00 cmentarzu (malowanie, naprawa ubytków). SOŁECTWO ŚLESIN , , Dofinansowanie imprez 1.679, ,00 integracyjnośrodowiskowych Zagospodarowanie terenu przed , ,86 szkołą Zamontowanie ławek na placu 2.400, ,00 zabaw dla dzieci Pielęgnacja terenów zielonych , , Zagospodarowanie terenu wokół 2.600, ,93 WDK w Ślesinie Modernizacja domku 4.000, ,00 gospodarczego przy boisku. SOŁECTWO , ,90 TRZECIEWNICA Zakup kruszywa, utwardzenie , ,90 parkingu i dróg lokalnych Remont ul. Karpackiej i ul , ,00 Wichrowej Remont ul. Karpackiej i ul ,00 0,00 Wichrowej Wykonanie chodnika (zakup 3.000, ,00 kostki między budynkami szkolnymi) Coroczne spotkanie ze Św. 679,00 0,00 Janem, zakup nagród konkursy sportowo rekreacyjne Zakup sprzętu nagłaśniającego , ,00 SOŁECTWO WIESZKI 9.994, , Zakup kosiarki spalinowej 4.500, ,94 37

38 samobieżnej i kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Janowie od posesji nr 15 do Organizacja zawodów sportowych, imprez kulturalnych integrujących mieszkańców wsi Wieszki Organizacja zawodów sportowych, imprez kulturalnych integrujących mieszkańców wsi Wieszki , , , ,87 500,00 500,00 SOŁECTWO WYSTĘP , , , , Zorganizowanie przez Radę Sołecką,Ludowy Zespół Sportowy i Zespół Szkół w Występie festynu integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi Zorganizowanie przez Radę Sołecką,Ludowy Zespół Sportowy i Zespół Szkół w Występie festynu integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi Modernizacja i doposażenie istniejącego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Występie i przekształcenie go w publiczne przedszkole 9godzinne zakup bojlera elektrycznego, naczyń, sztućce, zlewozmywak, farby do malowania, rolety okienne, wykładzina PCV i dywanowa, podest do toalety dla dzieci, poduszki do leżakowania oraz sprzęt na plac zabaw Na przybory gimnastyczne i pomoce dydaktyczne Zainstalowanie lampy oświetleniowej w Występie przy ul. Rybackiej Remont oraz w części naprawa ogrodzenia cmentarza od strony ul. Wiejskiej Remont oraz w części naprawa ogrodzenia cmentarza od strony ul. Wiejskiej Naprawa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Wiejskiej Naprawa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Wiejskiej , , , , , , ,00 Środki z funduszu sołeckiego na dowieszenie lamp nie zostały wykorzystane z powodu przedstawionej niekorzystnej umowy przez firmę ENEOS Poznań , , , ,00 300,00 298,37 700,00 700,00 OGÓŁEM , ,63 38

39 SPRAWOZDANIE ZE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW WIELOLETNICH PROJEKT SYSTEMOWY MGOPS W NAKLE NAD NOTECIĄ CZAS NA ZMIANY AKTYWNA INTEGRACJA NASZYM WSPÓLNYM CELEM Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Nakle nad Notecią od 2008r.realizuje projekt systemowy pt. Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2008r. W 2008 roku w projekcie wzięło udział 40 osób. Adresowany był głównie do osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci brali udział w zajęciach z socjoterapeutą, informatykiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, specjalistą ds. Poprawy wizerunku oraz w spotkaniach grupy samopomocowej. Odbyły się też dwa wyjazdy integracyjne do kina oraz wyjazd do Spółdzielni Socjalnej Lidia w Świeciu. Uczestniczki wzięły udział w kursach zawodowych: opiekunka osób chorych i starszych 13 osób ogrodnik terenów zielonych 4 osoby kucharz kelner 2 osoby fryzjer 1 osoba księgowość komputerowa z podstawami obsługi komputera 3 osoby florystyczny z podstawami obsługi komputera i kasy fiskalnej 4 osoby sekretarka z podstawami języka angielskiego i podstawami obsługi komputera 3 osoby kasy fiskalne z podstawami obsługi komputera 4 osoby Działania zakończyły się w miesiącu grudniu. Łączna wartość projektu w 2008r. wyniosła ,54zł, dotacja rozwojowa opiewała na kwotę ,54 złw wkład własny wyniósł ,99 zł. Wydatki projektu wykonano w kwocie ,79 zł. 2009r. W 2009 roku projekt skierowany był do osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej/w szczególności osób długotrwale bezrobotnych/. Udział w nim wzięło 49 osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z socjoterapeutą, informatykiem, radcą prawnym, z doradcą zawodowym i specjalistą ds. poprawy wizerunku. Natomiast w ramach aktywizacji społecznej odbyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkania grupy samopomocowej. Zorganizowano również zajęcia z psychoedukacji i w ramach terapii psychologicznej. Uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach integracyjnych: do Szymbarku i Sopotu oraz Multikina w Bydgoszczy. W 2009 roku odbyły się też kursy zawodowe: 1. florystyczny z obsługi komputera i kas fiskalnych 10 osób 2. obsługi komputera i kas fiskalnych 10 osób 3. pomoc kuchenna 8 osób 4. kurs fryzjerski 2 osoby 5. salowa 2 osoby 6. rękodzieło artystyczne 1 osoba 7. CNC obrabiarki numeryczne 1 osoba 8. Operator wózków widłowych 1 osoba Projekt realizowany był od marca do listopada.łączna wartość projektu w 2009 roku wynosiła zł, wartość dotacji rozwojowej ,60 zł w wkład własny wynosił ,40 zł. Wydatki projektu wykonano w wysokości ,86 zł z dotacji rozwojowej oraz ,40 zł z wkładu własnego. 2010r. W roku 2010 adresatami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i /lub nieaktywne zawodowo i /lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego/w tym rodziny niepełne i wielodzietne/. W projekcie realizowanych było kilka form wsparcia. Pierwsza to Klub Integracji Społecznej/prowadzony od marca do lipca 2010 r/,gdzie w zajęciach wzięły udział 43 osoby. Beneficjenci projektu uczęszczali na spotkania grupy samopomocowej, zajęcia z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności oraz szkoły dla rodziców, zajęcia z doradcą zawodowym, radcą prawnym oraz warsztaty gospodarowania budżetem. Podczas wakacji letnich zorganizowano dla 36 dzieci beneficjentów w wieku od 6 do 16 lat półkolonie. Przez 5 dni w tygodniu dzieci wzięły udział w 5 różnych wycieczkach/di Biskupina, Miasteczka Kansas City e Rudniku, do Planetarium Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, do Parku Wodnego i Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Multikina w Bydgoszczy/. Drugą formą wsparcia jest nowa metoda pracy z rodziną Konferencja Grupy Rodzinnej prowadzona we współpracy z Fundacją Nadzieja dla Rodzin z Torunia. Praca metodą KGR w okresie od lipca do grudnia 2010 roku objęła 14 rodzin. Trzecią formą jest Program Aktywności Lokalnej we wsi Chrząstowo. W ramach Programu odbyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej których udział wzięło 10 osób. Beneficjenci uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym, radcą prawnym, specjalistą ds. poprawy wizerunku, w spotkaniach grupy samopomocowej, w treningach kompetencji umiejętności społecznych oraz indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Ponadto odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców we wsi Chrząstowo oraz spotkania edukacyjne. W roku 2010 wartość projektu wynosiła zł, przy czym dotacja rozwojowa wynosi ,43 zł a wkład własny to kwota ,57 zł. Wydatki projektu wykonano w wysokości ,30 zł z dotacji rozwojowej oraz ,57 zł z wkładu własnego. Realizacja programu systemowego Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem będzie kontynuowana w 2011 roku. Działania zostaną skierowane do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. W roku 2011 zaplanowano wartość projektu która będzie wynosiła zł, przy czym dotacja rozwojowa wyniesie ,20 zł a wkład własny to kwota ,80 zł. 39

40 Zmiany w planie budżetu w 2010r w projekcie Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenie V Zmniejszenie VI Plan po zmianach Zmniejszenie X Zwiększenie X Plan po zmianach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3665, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składka na Fundusz Pracy 1.730, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.740, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.481, , Pozostałe opłaty 96,87 96, Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji 1.994, , Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3665, ,35 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194,13 194,13 0,08 194, Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 575,58 575, , Składka na Fundusz Pracy 1.730, , , Składka na Fundusz Pracy 91,67 91,67 91, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.740, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 92,2 92,2 92, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3.067, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 799,2 4, , Zakup materiałów i wyposażenia 876,33 876,33 32,7 843, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.481, , ,53 78,47 78,47 78, Pozostałe opłaty 96,87 96,87 96, Pozostałe opłaty 5,13 5,13 5, Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji 1.994, , ,37 105,63 105,63 105,63 Ogółem: , , r. W 2011 roku adresatami projektu były kobiety w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z pomocy społecznej /w tym 1 kontynuującej projekt/ w szczególności z powodu bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społeczno zawodową w okresie od I/2011 DO XII/2011. Główne cele projektu: aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w ramach PAL realizowanego na terenie wsi; zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS; ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty integracji w Klubie Integracji Społecznej; poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej; wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu. W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy projektu biorą udział: 9. w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych; 10. w indywidualnych spotkaniach z psychologiem(uczestniczki starały się rozwiązać problemy rodzinne oraz jak sobie radzić z trudnymi emocjami); 11. w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego( pomógł uczestnikom w napisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w skutecznym poszukiwaniu pracy na naszym rynku); 40

41 12. w grupach i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego (spotkania z radcą prawnym pozwoliły przybliżyć prawo rodzinne, kodeks pracy oraz prawa i obowiązki pracownika); 13. w warsztatach gospodarowania budżetem domowym (uczestnicy projektu uczyli się gospodarowaniem swojego budżetu, planowaniem wydatków oraz możliwością oszczędzania); 14. w spotkaniach grupy samopomocowej; 15. w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku. W okresie od r. Zrealizowano :124h zajęć grupowych,132 h zajęć indywidualnych, 1 wyjazd integracyjny do kina oraz 1 osoba kontynuuje naukę w szkole średniej od 2009r. W okresie od IXXII/2011r.zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Trzeciewnica w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt. TRZECIEWNICA CZAS NA ZMIANY. CEL GŁÓWNY PAL 1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu wsi Trzeciewnica poprzez aktywizację społeczno zawodową w okresie od sierpnia 2010 do grudnia 2011 roku. CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Aktywizacja społeczności lokalnej za szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezrobocia poprzez działania środowiskowe. 2.Zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w Klubie Integracji Społecznej. Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, włączenie ich w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy. Przy wyborze wsi Trzeciewnica jako środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym do objęcia PAL zdecydowały następujące wskaźniki: * wysoki odsetek osób bezrobotnych wśród osób korzystających z pomocy społecznej * wysoki wskaźnik osób kwalifikujących się do udziału w projekcie * wysoki wskaźnik kobiet Wieś Trzeciewnica jest sołectwem, w którym największy odsetek osób korzystających z pomocy stanowią bezrobotni, kwalifikujący się do działań w ramach projektu Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem. 1. Najważniejszym problemem będącym podstawą do udzielenia pomocy społecznej we wsi Trzeciewnica, a jednocześnie stanowiącym element zagrożenia wykluczeniem społecznym jest bezrobocie kobiet. 2. W Klubie integracji Społecznej w ramach PAL podpisano kontrakty socjalne z 9 osobami. Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2011 roku została zapewniona opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym osób uczestniczących w projekcie. Zorganizowano wypoczynek letni dla 21 dzieci uczestników projektu w wieku od 7 do 13 lat. Wycieczki dla dzieci zorganizowano w ramach wypoczynku letniego: 1. wycieczka do Malborka dzieci zwiedziły Zamek Krzyżacki 2. wycieczka do Bożejewiczek pobyt w Miasteczku Westernowym Silverado City 3. wycieczka do Aguaparku w Wągrowcu 4. wycieczka do Gdyni dzieci zwiedziły Akwarium Gdańskie i ORP Błyskawica, uczestniczyły w rejsie statkiem po morzu oraz spacerowały po Skwerze Kościuszki 5. wyjazd do Multikina do Bydgoszczy na seans filmowy Auta 2. Podczas każdej wycieczki dzieci miały zapewniony całodzienny posiłek, napoje i słodycze. W ramach działań środowiskowych dla UP zorganizowano: 2 wyjazdy integracyjne do kina w Bydgoszczy 1 wyjazd integracyjny do kina w Bydgoszczy dla uczestników projektu oraz mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Trzeciewnica jesienne spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Trzeciewnica pt. Jesienny wieczór z dzieckiem spotkanie mikołajkowe dla dzieci wsi Trzeciewnica. Ponadto zorganizowano 10 różnych kursów zawodowych dla 47 osób: kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i chorych 15 osób kurs małej gastronomii 13 osób kurs prawa jazdy 5 osób kurs kas fiskalnych i fakturowania 4 osoby kurs ogrodnika terenów zielonych 2 osoby kurs komputerowy podstawowy 1 osoba kurs komputerowy dla średniozaawansowanych 2 osoby kurs florystyczny 2 osoby kurs masażu 2 osoby kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia 1 osoba Łącznie w 2011r. Uczestniczyło 75 osób tj.66 osób realizowało kontrakty socjalne w KIS w tym 2 osoby powróciły do projektu oraz 9 osób w ramach PAL.W ciągu całego roku przeprowadzono 580 godz. Dydaktycznych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.57 osób wykonało prace społecznie użyteczne. Podczas sesji Rady Miejskiej zostało przeprowadzone seminarium informacyjno promocyjne projektu. W roku 2011 wartość projektu wynosiła zł, przy czym dotacja rozwojowa wynosiła ,20 zł a wkład własny to kwota ,80 zł. Wydatki projektu wykonano w wysokości ,57 zł z dotacji rozwojowej oraz ,8 zł z wkładu własnego. Prace w projekcie zakończono w mcu grudniu 2011r. i odprowadzono niewykorzystane środki do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w wysokości ,63 zł/ ,12 zł i ,51 zł/. Realizacja programu systemowego Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem będzie kontynuowana w 2012 roku. 41

42 Zmiany w planie budżetu w 2011r w projekcie Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan budżetu wprowadzenie VI Pozostała działalność Zmniejszenie XI/2011 Zwiększenie XI/2011 Zmniejszenie XII/2011 Zwiększenie XII/2011 Plan po zmianach 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.344, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.576, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189,35 189, Składki na ubezpieczenie społeczne 8.958, , Składki na ubezpieczenie społeczne 474,28 474, Składka na Fundusz Pracy 1.408, , Składka na Fundusz Pracy 74,6 74, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 892,74 892, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47,26 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1.222,21 177, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 925,63 925, Zakup usług zdrowotnych 2849, , Zakup usług zdrowotnych 150,84 150, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych 8.084,10 150,84 177, , Delegacje służbowe 408,45 408, Delegacje służbowe 21,63 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1.481, ,56 78,44 78,44 Ogółem: , , , ,20 Zmiany w planie budżetu w 2011 r. w projekcie,,labirynty wiedzy Dział Rozdział Plan początkowy Zwiększenie III PROJEKT LABIRYNTY WIEDZY Zwiększen ie VI Plan po zmianach 42 Zwiększenia VIII Zmniejszeni a VIII Zmniejszeni a XII Zwiększen ia XII Plan po zmianach , ,76 550, , , , , , , , , , , , , , ,26 778, , , ,00 60, , , , , , , ,00 328, , , , , , , , , , , , , ,00 328, , , , , ,81 Ogółem , , , , , , , , ,04 Gmina Nakło nad Notecią pełniła rolę lidera w powiecie nakielskim, w projekcie partnerskim POKL,,Labirynty wiedzy. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do projektu przystąpiło 6 samorządów: Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Mrocza, Gmina Kcynia, Gmina Sadki, Gmina Szubin, Starostwo Powiatowe oraz 3 stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia,,Żakus, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary. Projekt był realizowany na terenie powiatu nakielskiego od do r. W ramach projektu wsparcie otrzymało 3600 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół publicznych i niepublicznych. Przeprowadzone zostały zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych: Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne,,drogi do sukcesu 2731 godz., Opieka pedagogicznopsychologiczna,,pomocna dłoń 549 godz., Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,,mogę więcej 1708 godz., Poradnictwo edukacyjno zawodowe,,w szkole, w pracy 62 godz. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audio video, artykułów papierniczych, książek. W ramach projektu przeprowadzono także ponad 20 wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, do filharmonii. Na ten cel wprowadzono po stronie dochodów dział : Plan dochodów ogółem ,67 zł w tym ,67 zł

43 ,00 zł Wykonanie dochodów ogółem ,33 w tym ,33 zł ,00 zł A po stronie wydatków dział Plan budżetu ogółem ,04 w tym ,04 zł Wykonanie wydatków ,00 zł ogółem ,26 w tym ,26 zł ,00 zł Dotacje celową na wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej otrzymały: Gmina Mrocza ,48 zł Gmina Kcynia ,00 zł Gmina Sadki ,74 zł Gmina Szubin ,40 zł Starostwo Powiatowe ,31 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia,,Żakus ,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza ,12 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary 8 690,00 zł Gmina Nakło na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i kadry zarządzającej wydała kwotę ,56 zł Na potrzeby projektu dla gminy Nakło i partnerów zakupiono materiał i sprzęt na kwotę ,55 zł a na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydano kwotę ,80 zł W ramach projektu odbyły się wycieczki na które z budżetu wydano kwotę ,81 zł. W roku 2011 wydatkowano łącznie ,26 zł. Do wykorzystania w 2012 roku pozostała kwota ,77 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia Żakus, wynagrodzenia specjaliście do spraw ewaluacji i monitoringu, opłacenia cateringu podczas konferencji, opłacenia faktur za gadżety promocyjne projektu. 43

44 Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji Termin Lata realizacji Wartość Lp. Nazwa inwestycji kosztorysowa UWAGI Rozpoczęcia Zakończenia lata następne w tys. zł I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 Zmiana sposobu użytkowania budynku ,00 10,00 250,00 350,00 0,00 0,00 Wykonano aktualizację usługowego (biura) na budynek dokumentacji.uzyskano mieszkalny wielorodzinny, komunalny pozwolenie na budowę. na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej w obrębie miasta Nakło nad Notecią II BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW 2 Budowa obejścia miasta Nakło n. Not , , , , ,00 0,00 Zadanie w fazie projektowej. na kierunku PdPn w ciągu drogi Przygotowano dokumentację wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno Tuchola) do pozwolenia na budowę. 3 Oświetlenie kortów tenisowych ,00 5,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie w fazie projektowej. przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią Przygotowano dokumentację do pozwolenia na budowę. III ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO SPORTOWEJ 4 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią , , ,60 0,00 0,00 0,00 Zadanie na etapie prac wykończeniowych. 5 Budowa zjeżdżalni przy krytej ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 Zadanie na etapie prac pływalni w Nakle nad Notecią wykończeniowych Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) ,20 422,00 408,30 394,00 380, ,90 Wykup wierzytelności związany z budową obiektu Zespołu Szkół w Paterku w latach Obecnie obiekt użytkowany. 7 Zakup budynku przedszkola ,00 119,00 125,00 125,00 0,00 0,00 Zakup przedszkola poniesiny w Paterku w trzech ratach. IV POZOSTAŁE ZADANIA 8 Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią , , ,16 0,00 0,00 0,00 Zadanie w fazie realizacji. Wykonano część sportową w obrębie Zadanie stadionu w fazie miejsckiego. przygotowawczej. Opracowano stosowne pozwolenia. dokumentację i Przygotowano wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych. 9 Ptasie migracje stworzenie produktu ,00 20,00 180,00 20,00 0,00 0,00 turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Wystep oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura 2000 PLB OGÓŁEM : , , , , , ,90 44

45 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT. ZA 2011 ROK Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011r. Dochody budżetowe ,67 zł Wydatki budżetowe ,67 zł W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2011 rok dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej: Uchwała Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r. Uchwała Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r. Uchwała Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r. Uchwała Nr 186/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011r. Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011r. Uchwała Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011r. Zarządzenie Nr 186/2011Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011r. Uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Nr XV/314/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi: Dochody budżetowe ,65 zł Wydatki budżetowe ,95 zł Powstały deficyt budżetowy w kwocie ,30 zł pokryty jest pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł, kredytem w kwocie ,00 zł oraz wolnymi środkami z 2010 r. w kwocie ,30 zł. Dochody budżetowe w kwocie ,65 zł wykonano w kwocie ,03 zł, tj. 102,78% i tak: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody tego działu wykonano w kwocie ,79 zł, co stanowi 100,02/% wykonania. Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie ,79 zł z: wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota ,97 zł, tj. 100,08% wykonania, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolnej kwota ,82 zł, tj. 99,99%, Dział 020 LEŚNICTWO Dochody tego działu wykonano w kwocie ,39 zł co stanowi 100,80% wykonania. Na dochody w tym dziale składają się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 3 632,39 zł co stanowi 103,78% wykonania. Wysokość czynszu ustala się mnożąc ilość hektarów obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego w danym roku. umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią ,00 zł oraz Pielęgnacja Pomników Przyrody 3 000,00 zł. Łącznie na kwotę ,00 zł, wykonano w 100% Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody tego działu wykonano w kwocie ,54 zł co stanowi 99,78% wykonania. Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i tak: dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano 0,00 zł z uwagi na nieprzyjęcie rozliczenia przez Powiat Nakielski zadania Budowa ścieżka rowerowo piesze z Nakła do Paterka. Środki zostaną przekazane w 2012 roku. opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,45 zł, co stanowi 123,83%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ konsekwentne sprawdzanie wnoszenia opłaty parkingowej oraz przeprowadzanie licznych remontów i inwestycji, co wiąże się z zajęciem pasa drogowego, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęto kary nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy w łącznej kwocie ,00 zł, co stanowi 100,91% na tak wysokie wykonanie miało wpływ utworzenie na terenie gminy stanowiska do tzw. wagi służącej do sprawdzania dopuszczalnego nacisku na osie samochodów ciężarowych, dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie ,81, co stanowi 100% wydatków poniesionych na realizację zadania Ścieżka rowerowo pieszaz Nakła do Paterka wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto kwoty z rozliczenia wydatków niewygasających w wysokości ,28 zł zł, co stanowi 100% wykonania. 45

46 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie ,83 zł, co stanowi 116,44% wykonania. Dział ten obejmuje wpływy z różnych dochodów: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wpływów z różnych opłat i odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań i tak: a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie ,97 zł, co stanowi 71,64%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią. Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionego dochodu miał wpływ znaczący wzrost opłat z tytułu wieczystego użytkowania, co spowodowało że wielu podatników zdecydowało się na wykupienie nieruchomości. Pomimo powyższego na r. zaległości z tytułu j.w. posiadało 159 osób fizycznych na kwotę ,15 zł, b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 1 380,00 zł, co stanowi 2,76%, opłata od wzrostu wartości nieruchomości ( tzw. renta planistyczna ) obejmuje dochody wynikające z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) dot. obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) pobieranej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu. Opłatę nalicza się w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu albo jego zmian. Decyzją z dnia r. naliczono opłatę i dokonano wpłaty na kwotę w wysokości zł 00 gr. Wszczęto procedury w sprawie ustalenia i naliczenia wysokości opłaty w miesiącu listopadzie b.r. Z uwagi na procedurę prawną ustalania wysokości renty planistycznej, procedury wszczęte w miesiącu listopadzie b.r. zostaną zakończone w pierwszym półroczu 2012 r., stąd uiszczenie opłat może nastąpić w tym okresie. Wpływy dotyczą opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania. c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie ,81 zł, co stanowi 105,05%. Na dochody powyższe składają się wpływy: z dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: ,58 zł, zaległości z tytułu j.w. posiada 30 osób na kwotę ,16 zł, wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: ,01 zł. Wpłaty wnoszone przez najemców lokali gminnych z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela są przekazywane przez Zarządzającego zgodnie z zawartą umową o zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią tj. wpłaty wnoszone do 10tego dnia miesiąca przekazywane są do 25tego każdego miesiąca rozliczeniowego, natomiast wpłaty wnoszone przez najemców po 10tym przekazywane są do 25tego dnia miesiąca następnego. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ skuteczne ściąganie zaległości przez komornika. z dzierżawy powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakła n/not., opłaty związane z umieszczaniem reklam na drogach Gminnych w wysokości: 5 410,08 zł, dzierżawy drogi wewnętrznej w wysokości: 38,10 zł czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 8 765,04 zł. d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie ,14 zł, co stanowi 322,30%. Dochody dotyczą rat oraz opłat należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Wysokie wykonanie planu budżetu spowodowane było nowelizacją ustawy będącej podstawą przekształcenia, co było przyczyną wzrostu zainteresowania użytkowników wieczystych zmianą posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości. Ustawa rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie ,57 zł, to jest 150,07% i tak ze sprzedaży: nieruchomości gruntowych w wysokości: ,16, zł, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości: ,00 zł, lokali mieszkalnych na kwotę: ,10 zł, lokali użytkowych i garaży na kwotę: ,00 zł, spłaty należności z tytułu kupna nieruchomości na raty: ,31 zł, Wysokie wykonanie planu budżetowego spowodowane było zainteresowaniem osób prawnych nabyciem prawa własności nieruchomości. Zaległości z tytułu spłaty rat na koniec r. posiadały 4 osoby na kwotę 4 281,60 zł, f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 8 757,38 zł, co stanowi 29,19%. Dochody z w. w. tytułu to zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży tj. podziały geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe. Zobowiązaniami obciąża się osoby które nabywają nieruchomości. Z uwagi na przeciąganie się postępowań administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości, wydatki poniesione przez gminę wpływają na dochody z opóźnieniem. W związku ze zleconymi i niezakończonymi sprawami zwiększenie dochodów przewiduje się w roku następnym, g) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie ,65 zł, co stanowi 155,72%. Środki finansowe w wysokości ,49 zł pochodzą z nadpłat pochodzących z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada udziały, za lata Środki w wysokości 500,00 zł stanowią dochód z tytułu spłaty zadłużenia ciążącego na lokalu nr 9, położonego w Lubaszczu 11, przez najemcę obejmującego przedmiotowy lokal mieszkalny. Kwota ,57 zł stanowi należność za media w budynku Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią. Kwota 625,59 zł dotyczy należności przekazanych przez pocztę Polską. h) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( 2990) wykonano w kwocie ,40 zł, co stanowi 100%, i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( 6680) wykonano w kwocie ,51 zł, co stanowi 100%. W rozdziale Wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego zaewidencjonowano kwotę 0,40 zł z rozliczenia wydatków niewygasających Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 100% wykonania i tak: wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% wykonania, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowacje cmentarzy wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100%. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie ,03 zł, co stanowi 105,19% wykonania. Obejmuje m.in. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wpływów z usług, różnych dochodów i tak: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie ,00 zł, co stanowi 100% wykonania, 46

47 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, to jest za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła kwota 89,90 zł, co stanowi 3,00%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ zlikwidowanie opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz znikome zainteresowanie danymi ze zbiorów meldunkowych, dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. rozdział zrealizowano w kwocie ,46 zł, co stanowi 128,24% wykonania i tak: Wpływy z usług wykonano w kwocie ,67 zł, co stanowi 79,76% są to odpłatności za usługi ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, wynajem samochodu. Na tak niskie wykonanie tego planu miało wpływ mniejsze niż planowano zainteresowanie usługami w zakresie transportu świadczonym przez UMiG podległym jednostkom i stowarzyszeniom. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 100%. Na tak duże wykonanie ma wpływ przekazanie darowizny przez firmę MIXIT Sp. z o. o. dla Sołectwa Rozwarzyn, Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie ,58 zł, co stanowi 862,50%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 964,78 zł oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych w kwocie ,80 zł za wygrany proces sądowy. Wyżej wymieniona nieplanowana kwota wpłynęła na tak duże wykonanie planu dochodów w tym rozdziale. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących gminy wykonana kwota 3 500,00 zł co stanowi 100% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano w kwocie ,21 zł, co stanowi 100%, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej rozdział spis powszechny, otrzymano w kwocie ,67 zł co stanowi 100%. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie ,00 zł co stanowi 99,74% Dział ten obejmuje: dotacje celowe na zadania zlecone gminie to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 352,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Dotacje celowe na zadania zlecone to jest: organizacja wyborów do sejmu i senatu w kwocie ,00 zł co stanowi 99,71% wykonania. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody tego działu wykonano w kwocie ,14 zł co stanowi 38,33% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą ,57 zł, na które składa się 633 dłużników. Rozdział Straż Miejska W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie ,14 zł, tj. 37,89%. Na tak małe wykonanie w. w. dochodów ma wpływ zmiana przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące weszły w życie w dniu roku. Nadto w powyższym dziale rozdz zaewidencjonowano kwotę 606,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki ŻUK przez OSP Polichno. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WRAZ Z ICH POBOREM Dochody powyższego działu wykonano w kwocie ,50 zł, co stanowi 103,34% wykonania planu. Dochody j.w. stanowią największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych miasta i gminy. Dział ten obejmuje wpływy z podatków, opłat realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not., Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów i tak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie ,87 zł, co stanowi 84,44%, jest on realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Na tak niskie wykonanie planu w. w. podatku ma wpływ powstanie licznych marketów, stanowiących dużą konkurencję dla małych sklepików, których właściciele w części zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej. Zaległości w podatku jw. na r. wynoszą ,90 zł. Nadto w rozdziale Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę 58,59 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków. podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 104,08% wykonania. Zaległości w powyższym podatku na dzień r. posiadało 696 podatników na łączną kwotę ,05 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę ,77 zł tj. wobec 8 podatników. Umorzono podatek j.w. 13 podatnikom na łączną kwotę 2 642,30 zł ze względu na trudną sytuację materialną lub interes społeczny. W 2011 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 6 podatników na kwotę ,00 zł, podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie ,81 zł, co stanowi 101,57% wykonania. Zaległości na r. w w. w. podatku posiadało 191 podatników na kwotę ,80 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł (wobec 4 podatników). W 2011 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 19 podatników na łączną kwotę 2 699,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych. podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie ,10 zł, co stanowi 111,78% wykonania. Zaległości w podatku leśnym na dzień posiadało 7 podatników na kwotę 339,65 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie ,47 zł, co stanowi 105,86% wykonania planu. Zaległości na r. posiadało 36 podatników na łączną kwotę ,02 zł, podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie ,50 zł, co stanowi 87,70% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż w roku ubiegłym spraw spadkowych i darowizn. opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie ,50 zł, co stanowi 86,66% wykonania. Na r. zaległości w opłacie jw. posiadało 69 podatników na kwotę 5 990,27 zł. Ponadto w 2011 roku umorzono opłatę od posiadania psów 1 podatnikowi na kwotę 45,00 zł. Na tak niskie wykonanie ma wpływ, że podatnikami w.w podatku są między innymi osoby starsze o niskich dochodach korzystające z zasiłków pomocy społecznej. wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie ,10 zł, co stanowi 43,90% wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju działalności targowej, w związku z powstaniem licznych supermarketów w Nakle nad Notecią, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie ,90 zł, co stanowi 105,21%. Dochody z tytułu jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Tak wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem ilości postępowań cywilnoprawnych w bankach jak i kancelariach adwokackich, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zaewidencjonowano w kwocie 6 848,49 zł. Nadto w rozdziale Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zaewidencjonowano wniesioną opłatę od posiadania psa w wysokości 37,00 zł. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie ,36 zł, co stanowi 81,57% wykonania planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych w wyniku kryzysu gospodarczego, 47

48 wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano 2011 roku w kwocie ,90 zł, co stanowi 110,92% wykonania planu. Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 2 163,40 zł, co stanowi 135,21%. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie ,42 zł, co stanowi 145,21%. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ zawarcie umowy z przedsiębiorcą na wydobywanie kopalin żwir, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 75,24% wykonania planu. Na tak niskie wykonanie w.w dochodów miała wpływ zmiana przepisów w wyniku której zmniejszyła się liczba zakładów uprawnionych do korzystania z ulg w podatkach i opłatach wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 101,70% wykonania planu. b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 152,57% wykonania. Na tak wysokie wykonanie w. w. planu miało wpływ zwiększenie aktywności gospodarczej w. w. podmiotów, dywidendy z KPC Bydgoszcz wykonano w kwocie ,78 zł, co stanowi 100% wykonania. Dywidenda za 2010 w kwocie ,00 zł wpłynęła w mcu listopadzie 2011r. zgodnie z pismem KPC Bydgoszcz, wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ,79 zł, co stanowi 112,05% wykonania planu. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ uzyskanie wyższych dochodów z kosztów upomnień. Na zalegających z zapłatą podatków wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, a w przypadku ich nieuregulowania wystawiono tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji komorniczej. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie ,69 zł, tj. 100%. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan ,00 zł wykonanie ,99 zł tj. 210,31% Na tak wysokie wykonanie ma wpływ wyegzekwowanie odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki plan ,38 zł wykonanie ,42 zł tj. 149,41% Na tak wysokie wykonanie w.w. planu dochodów miało wpływ założenie lokat terminowych kwot z rachunku bieżącego, co charakteryzuje się wyższym oprocentowaniem. Rozdział Wpływy do wyjaśnienia 2980 Wpływy do wyjaśnienia W powyższym paragrafie zaewidencjonowano kwotę 522,28 zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie ,40 zł co stanowi 126,23% wykonania planu i tak: Rozdział Szkoły Podstawowe plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 103,85% 0690 Wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł wykonanie 205,00 zł tj. 102,50% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 102,78% 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł wykonanie ,61 zł tj. 100,32% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 60,00 zł wykonanie 63,60 zł tj. 106,00% 0920 Pozostałe odsetki plan 68,00 zł wykonanie 92,62 zł tj. 136,21% 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny plan 521,00 zł wykonanie 521,00 zł tj. 100% Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią. 48

49 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 3 600,00 zł wykonanie 3 619,00 zł tj. 100,53% 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaewidencjonowano kwotę 2 914,26 zł z rozliczenia wydatków niewygasających Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaewidencjonowano kwotę 397,40 zł z rozliczenia wydatków niewygasających Rozdział Przedszkola plan ,00 zł wykonanie ,91 zł tj. 100,04% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 4 388,00 zł wykonanie 4 397,25 zł tj. 100,21% 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 100,02% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 400,00 zł wykonanie 412,90 zł tj. 103,23 % 0920 Pozostałe odsetki plan 5,00 zł wykonanie 7,18 zł tj. 143,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 360,00 zł wykonanie 371,00 zł tj. 103,06% Rozdział Gimnazja plan ,00 zł wykonanie ,67 zł tj. 808,68% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne kwota ,41 zł zaewidencjonowanej kary za niedotrzymanie warunków umowy od firmy ISSO wyegzekwowanej w postępowaniu sądowym Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan ,00 zł wykonanie ,68zł tj. 96,99% 0920 Pozostałe odsetki plan 6,00 zł wykonanie ,43 zł tj ,83% Na tak wysokie wykonanie wyżej wymienionych dochodów miało wpływ wyegzekwowanie przez komornika odsetki od kary za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie przez firmę ISSO 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 1030,00 zł wykonanie 1037,00 zł tj. 100,68% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan ,00 zł wykonanie ,15 zł tj. 100,00% Rozdział Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół plan 1 005,00 zł wykonanie 979,20 zł tj. 97,43% 0830 Wpływy z usług plan 805,00 zł wykonanie 805,20 zł tj. 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 200,00 zł wykonanie 174,00 zł tj. 87,00% Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne plan ,00 zł wykonanie ,63 zł tj. 100,97% 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł wykonanie ,80 zł tj. 100,97% 0920 Pozostałe odsetki plan 43,00 zł wykonanie 47,83 zł tj. 111,23% Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 49

50 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie ,14 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu. Rozdział Domy pomocy społecznej W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano w 0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 7 121,97 zł z tytułu wyegzekwowania należnej kwoty od rodzin pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,66 tj. 99,83% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan ,00 zł wykonanie ,54 zł tj. 99,62% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 121,41% Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ,00 wykonanie ,20 tj. 99,92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan ,00 zł wykonanie ,20 zł tj. 99,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ,00 zł wykonanie ,97 zł tj. 99,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,97 zł tj. 99,99% Rozdział Zasiłki stałe plan ,00 zł wykonanie ,64 zł tj. 99,99% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,64 zł tj. 99,54% Rozdział Ośrodki pomocy społecznej plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.100 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ,00 wykonanie ,79 tj. 115,95 % 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 123,26% Na tak wysokie wykonanie wpłynęło wyegzekwowanie zaległych należności z tego tytułu Pozostałe odsetki plan 10,00 zł wykonanie 42,79 zł tj. 427,90% Na tak wysokie wykonanie wpłynęło obciążenie odsetkami wyegzekwowanych należności z tytułu usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 99,16% Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 94,83% 0830 Wpływy z usług plan 8 000,00 zł wykonanie ,23 zł tj. 144,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 43,80% Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionego paragrafu miało wpływ otrzymanie z Powiatowego Urzędu Pracy mniejszych środków na realizację prac społecznie użytecznych. 50

51 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 96,08% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Pozostała działalność plan ,87 zł wykonanie ,90 zł tj. 97,73% W wyżej wymienionym rozdziale ujęto dwa zadania finansowane z dotacji celowych w ramach programów europejskich, takich jak: plan ,20 zł wykonanie ,57 zł tj. 88,13 % 1) Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego aneks do umowy nr 5 z dnia nr UDA POKL /0805 w wysokości ,20 zł wykonano ,00 zł tj. 74,70%, plan ,67 zł wykonanie ,33 zł tj. 99,97% 2) Labirynty wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 zł wykonanie ,72 zł tj. 99,23% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan ,00 zł wykonanie ,72 zł tj.99,23 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody tego działu wykonano w kwocie ,58 zł co stanowi 104,58%. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0970 Wpływy z różnych dochodów zaewidencjonowano kwotę 3 824,73 zł, z tytułu wpłaty osoby fizycznej za przyłącze kanalizacyjne Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zarejestrowano kwotę 483,76 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat plan ,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 184,25% Przedmiotowe opłaty stanowią wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rozdział Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług plan 7 411,00 zł wykonanie 7 535,25 zł tj. 101,68% 0920 Pozostałe odsetki plan 10,00 zł wykonanie 117,21 zł tj. 141,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów zarejestrowano kwotę 206,20 zł z tytułu sprzedaży złomu (ZRP) 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan ,21 zł wykonanie ,09 zł tj. 93,04% W. w kwota przeznaczona jest na realizację zadania Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu osiedla Kazimierza Wielkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan ,00 zł wykonanie ,21 zł tj. 100,21% 51

52 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody tego działu wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 100%. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadania z Powiatem Nakielskim IV Festyn Historyczno Etnograficzny na Łazienkach. Rozliczenie zadania nastąpi to w mcu sierpniu. Rozdział Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Wyżej wymienione środki stanowią dotację Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody tego działu wykonano w kwocie ,38zł, co stanowi 100,89%. Rozdział Obiekty sportowe 0970 Wpływy z różnych dochodów zaewidencjonowano kwotę 138,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (ZRP) 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,92% Zadanie pn. Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową kwota dofinansowania w 2011 roku wyniesie ,00 zł. W roku 2011 pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki w kwocie ,00 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle na budowę krytej pływalni w Nakle Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zarejestrowano kwotę 1 675,88 zł z rozliczenia wydatków niewygasających Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej 0830 Wpływy z usług plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 102,56% Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2011 roku został wykonany w kwocie ,57 zł, tj. 95,79 %. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 zł wykonanie ,54 zł tj. 99,77 % Rozdział Melioracje wodne 4300 Zakup pozostałych usług. plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100 % Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na uporządkowanie i oczyszczenie terenu stawu w Karnowie. Zakres zadania obejmował mechaniczne oczyszczenie strefy przybrzeżnej stawu na obszarze o powierzchni ok.1800 m2 wraz z zagospodarowaniem masy organicznej oraz ewentualnych odpadów. Rozdział Spółki wodne 4430 Różne opłaty i składki. plan 1 000,00 zł wykonanie 896,70 zł tj. 89,7% Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2011 rok. Rozdział Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych plan ,00 zł wykonanie18 744,56 zł tj. 99,71% 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych plan ,00 zł wykonanie ,56 zł tj. 99,71% Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,17 zł tj. 99,81 % 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 516,47 zł wykonanie 516,47 zł tj. 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 83,31 zł wykonanie 83,31 zł tj. 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3 400,00 zł wykonanie 3 400,00 zł tj. 100% 52

53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,84 zł wykonanie ,15 zł tj. 99,52% Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne organizowane w Karnowie, Chrząstowie, Potulicach, Sucharach oraz stroików w Gorzeniu oraz na koszty związane z przygotowaniem wypłat części podatku akcyzowego rolnikom Zakup energii plan 200,00 zł wykonanie 122,44 zł tj. 61,22% Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy. Środki finansowe zostały zabezpieczone z uwzględnieniem podwyżki stawki przez dostawcę oraz ewentualnego zużycia Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,90 zł tj. 95,82 % Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników do Dobrzycy (ogrody tematyczne), do Częstochowy na Krajowe Dożynki, do Bednar na wystawę rolniczą AGROSHOW, na przedstawienie teatralne dla Sołtysów w Potulicach, ora na monitoring gleby na zawartość składników pokarmowych Różne opłaty i składki plan ,38 zł wykonanie ,17 zł tj. 99,85% Środki w kwocie ,17 zł przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyżej wymienioną akcyzę otrzymało 207 producentów rolnych, w tym osób fizycznych i osób prawnych. Nadto kwotę 50,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyjazdu rolników do Bednar na wystawę AGRO SHOW. W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy na 2011r. kwotę ,78 zł, z czego : Rozdział ,81 zł ,49 zł ,48 zł Rozdział ,00 zł W ramach posiadanych środków finansowych realizowano następujące zadania: Rekonstrukcja Pałacu hr. Anieli Potulickiej w części sali podziemia w Potulicach etap I parter (opracowanie dokumentacji). Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno Program Odnowy Wsi. Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno. Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej. Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach. Centrum Ekologiczno Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy. Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano środki w wysokości ,46, w tym: Rozdział ,20 zł Rozdział ,47 zł Rozdział ,44 zł Rozdział ,35 zł Ponadto w dziale tym, w rozdziale pozostały środki w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł ,00 zł ,00 zł które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie realizacji zadań. Na rekonstrukcję Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach etap I parter zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale środki pieniężne w wysokości ,81 zł, w tym : ,81 zł ,00 zł ,00 zł Na wykonanie rekonstrukcji pozyskano pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W dniu 11 czerwca 2010 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę o przyznanie pomocy w kwocie ,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia w mcu sierpniu 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Wezambud Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer s.c. w Żninie, z którym w dniu r. podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do r. Zakres zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem historycznych detali, naprawę podłóg z wykonaniem nowych posadzek z zachowaniem świadków ( fragment posadzki w formie pierwotnej), naprawę i zabezpieczenie stropów i dachów, odnowienie wewnętrznych powłok malarskich z detalami architektonicznymi, wykonanie nowej kotłowni olejowej, wykonanie wewnętrznych instalacji. Termin zakończenia i rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu r. 53

54 Do końca grudnia br. wydatkowano ze środków w budżecie gminy na 2011 r. w 6050 łącznie kwotę ,49 zł. Ponadto kwotę w wysokości ,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie robót związanych z rekonstrukcją Pałacu. Na realizację świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną na terenie dz. nr 399 w miejscowości Polichno, gmina Nakło nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale kwotę ,00 zł, w tym : ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie realizowane było w ramach programu Odnowa Wsi. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania został Zakład BUDMAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość przedsięwzięcia wyniosła ,48 zł. W ramach zadania powstał obiekt o powierzchni użytkowej 187,1 m 2 i kubaturze 1062,6 m 3. Program funkcjonalny obejmował pomieszczenia: świetlicę, sanitariaty, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych, garaż, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze. W miesiącu lipcu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną. Do końca 2011 r. wydatkowano ze środków w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale kwotę ,70 zł, w tym: ,73 zł ,00 zł ,97 zł Na wykonanie organizacji małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale kwotę 7 450,97 zł, w tym: ,00 zł ,49 zł ,48 zł W ramach organizacji małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno w dniu 21 marca 2011 r. Biuro Regionalne NOVUM z Golubia Dobrzynia dokonało montażu urządzeń sportowo rekreacyjnych, tj: ścianki sprawnościowej, drabiny poziomej, pomostu z belką z dwoma trapami oraz ścianki wspinaczkowej na działce nr 400 w miejscowości Polichno. Ponadto Zakład BUDMAR Marek Żołecki z Olszewki wykonał ciągi komunikacyjne (ścieżki) łączące między sobą zakupione i zamontowane urządzenia do ćwiczeń. Do końca grudnia 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 5 658,42 zł w tym : ,48 zł ,47 zł ,47 zł Na wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w 6050 środki w kwocie ,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroniczny Piotr Zmudzinski w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował wykonanie kompletnego okablowania dla: 14 szt. czujek ruchu usytuowanych wewnątrz budynku, 2 szt. klawiatur sterujących ( wejście główne do budynku, wejście do kotłowni), 2 szt. sygnalizatorów zewnętrznych akustycznooptycznych (ściany elewacyjne), 2 szt. sygnalizatorów wewnętrznych, 1 szt. jednostki centralnej, 1 szt. rozszerzenia linii, 1 szt. głośnika wszechkierunkowego, 2 szt. głośnika estradowego, 1 szt. pulpitu obsługowego, 1 szt. wzmacniacza akustycznego. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 28 grudnia 2011 r. Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na wykonanie robót kwotę ,00 zł. Celem wykonania monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w 6050 środki w kwocie ,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Elektroniczny Piotr Zmudzinski w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował wykonanie kompletnego okablowania dla: 4 wskazanych lokalizacji kamer zewnętrznych usytuowanych na elewacji budynku, 8 wskazanych lokalizacji kamer wewnętrznych w budynku, centrum monitoringu wizyjnego w uzgodnionej lokalizacji. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 28 grudnia 2012 r. Do końca grudnia 2012 r. wydatkowano na wykonanie robót kwotę ,50 zł. W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono w rozdziale 01095, 6050 środki w wysokości ,00 zł na budowę Centrum Ekologiczno Kulturalnego z biblioteką w Trzeciewnicy. Na stronach BIP tut. urzędu opublikowano ogłoszenie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowowykonawczej budynku użyteczności publicznej Centrum Ekologiczno Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę Biura Obsługi Architektonicznej ARCHIGRAF Spółka z o. o. z Piły, z którą podpisano umowę. Oferta ARCHI GRAF była najkorzystniejszą co do ceny. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w dniu r. Do końca 2011 r. na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę ,35 zł. Dział 020 LEŚNICTWO plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,26 % Rozdział Gospodarka leśna plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,26 % 54

55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100 % Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią 20000,00 zł 4300 Zakup pozostałych usług. plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 98,12 % Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciw pożarowych w lasach będących własnością Gminy Nakło 999,00 zł. wykonanie cięć sanitarno pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu życia, prace związane z pielęgnacją pomników przyrody ,40 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,21 zł wykonanie ,98 zł tj. 96,01 % Rozdział Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Rrozdział Drogi publiczne gminne plan ,21 zł wykonanie ,98 zł tj. 95,75 % 4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan ,00 zł wykonanie 9 250,00 zł tj. 92,50 % Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie: projektu remontu chodnika dla pieszych w ciągu ul. Jackowskiego i Gimnazjalnej 1 300,00 zł, projektu koncepcji ścieżki rowerowopieszej na odcinku Chrząstowo Nakło 3 800,00 zł, środki wykorzystane na pełnienie przez wykonawców funkcji inspektora 600,00 zł oraz realizacja innych projektów 3 550,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,61 zł wykonanie ,51 zł tj. 98,28 % Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: kruszywa betonowe do utwardzenia dróg gruntowych ,76 zł, zakup betonu: ,95 zł, zakupiono elementy oznakowania drogowego ,60 zł, piasek i podsypkę do remontów ,25 zł, kostkę brukową i krawężniki drogowe ,50 zł, materiały do malowania przystanków 2 644,50 zł, masę asfaltową na gorąco ,00 zł oraz inne materiały niezbędne do utrzymania dróg Zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 89,28 % Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Nakło nad Notecią wykonany przez firmy REDON i POLDRÓG ,61zł, odtworzenie nawierzchni dróg (firma REDON) 4 146,58 zł, wykonanie naprawy nawierzchni na moście Cukrowskim ,00 zł, wykonanie nawierzchni z betonu na zatokach parkingowych przy osiedlu Łokietka ,40 zł. Na niższe wykonanie miał wpływ wynik rozstrzygniętego przetargu na w.w zadania Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,08 zł tj. 84,45 % Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ulica Bydgoska ,40 zł; nadzory, opracowania, usługi geodezyjne ,19 zł, usługi sprzętowe (transportowe, załadunkowe, profilowanie naw. gruntowych równiarką ,65 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ,11 zł, udrażnianie rowów i przepustów ,17 zł, kruszenie gruzu budowlanego ,07 zł, wykonanie Witaczy 2 177,10 zł, naprawa wiat przystankowych i barier drogowych 4 797,40 zł, naprawa wiaduktu przy ul. Bydgoskiej 8 003,00 zł, okresowe przeglądy obiektów drogowych 2 890,50 zł, odśnieżanie dróg gminnych 9 929,60 zł oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg. Dodatkowo kwotę w wysokości ,19 zł przekazano na wydatki niewygasające. Na niższe wykonanie miał wpływ wynik rozstrzygniętych przetargów na w.w zadanie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% W 2011 roku nie dokonano wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne, które nie były objęte ubezpieczeniem OC UMiG. W powyższym dziale na sfinansowanie inwestycji przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. kwotę w wysokości ,60 zł, w tym: Rozdział ,00 zł Rozdział ,60 zł Do końca 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę ,20 zł, w tym w: rozdziale ,00 zł rozdziale ,20 zł Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. kwotę ,60 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie realizacji zadań w 2012 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji na wykonanie robót drogowych oraz częściowo przystąpiono lub zakończono realizację następujących zadań: Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID i opracowanie dokumentacji). Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID). 55

56 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku PdPn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno Tuchola). Budowa ścieżki rowerowo pieszej z Nakła do Paterka V etap. Budowa wiaty przystankowej w Minikowie. Budowa wiaty przystankowej w Kazinie. Na wykonanie przebudowy ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią (ok. 300 mb) zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale kwotę ,00 zł. Zabezpieczoną kwotę w całości, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na wykup gruntu celem dokonania przebudowy ulicy w oparciu o opracowaną w 2011 r. dokumentację techniczną. Dokumentacja techniczna jest etapie uzgodnień i wniosku ZRID. Na budowę odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) zabezpieczono w budżecie gminy w rozdziale 60016, 6050 kwotę ,00 zł. Zaplanowaną kwotę w całości, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na wykup gruntu celem dokonania przebudowy ulicy w oparciu o opracowaną w 2011 r. dokumentację techniczną. Dokumentacja techniczna jest etapie uzgodnień i wniosku ZRID. Na budowę obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku PdPn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (RogoźnoTuchola) zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, 6050 środki w kwocie ,60 zł. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku. Aktualnie jest w końcowej fazie projektu. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji zlecono firmie WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro, w Gdańsku od 12 stycznia 2009 r. (wyłonionej w drodze negocjacji z ogłoszeniem). Projektowana lokalizacja trasy obejścia miasta Nakło zostaje dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych, odpowiadającym standardowi drogi wojewódzkiej i obejmuje elementy: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku ul. Poznańskiej rondo w ulicy Poznańskiej, nowy odcinek ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Długiej przez łąki nadnoteckie, skrzyżowanie rondem z ulicą Potulicką, przepusty nad Strugą Śleską, wiadukt nad ulicą Rudki, nowy odcinek ciągu komunikacyjnego po śladzie kolejki wąskotorowej wzdłuż placów składowych cukrowni, nowy wiadukt Cukrowski nad torem kolejowym PiłaBydgoszcz. Rozwiązania projektowe obejmują dodatkowo odprowadzenie wód deszczowych z południowowschodniej części miasta pod korytem rzeki Śleski. Budowa obejścia miasta Nakło na kierunku Pd Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (RogoźnoTuchola) jest ujęta na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych liście RPO Woj. Kuj. Pom Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożono dwa wnioski o pozwolenie wodnoprawne. Dnia 27czerwca 2011 r. uzyskano pierwsze pozwolenie wodnoprawne: na likwidację mostu drogowego ulicy Potulickiej i budowę dwóch przepustów nad Strugą Śleską. Dnia 13 lipca 2011 r. uzyskano drugą decyzję pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzanie do ziemi wód opadowych z pasa drogowego obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 RogoźnoTuchola, na wykonanie urządzeń wodnych, w tym wykonanie 10 nowych wylotów kanalizacji deszczowej, likwidację starych wylotów, wykonanie rowu odwodnieniowego, wykonanie trzech rowów retencyjnych, likwidację trzech rowów melioracji szczegółowej, wykonanie dwóch przejść syfonem pod dnem strugi Śleska, wykonanie przejścia wodociągu przez strugę Śleska, wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni 4000m 2 na działce nr ew. 739/5 w Nakle nad Notecią. W końcowym etapie opracowania projektu wiodące biuro projektowe w Warszawie postanowiło zlikwidować swoje dwa oddziały terenowe, w tym biuro w Gdańsku projektujące obejście miasta Nakło. Prowadzenie prac projektowych kontynuuje biuro w Katowicach. W celu wykonania zjazdu do magazynu cukru z projektowanego obejścia Gmina Nakło przejęła w zamian za zobowiązania podatkowe działkę nr 633 należącą do Skarbu Państwa użytkowaną wieczyście przez PKP SA. Dokonano geodezyjnego podziału i przejęto pod budowę obejścia miasta Nakło grunty Skarbu Państwa użytkowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych położone na terenie łąk nadnoteckich oraz pod skrzyżowaniem w ul. Nowej i Bydgoskiej. Dnia 29 lipca 2011 roku Gmina złożyła w Starostwie Nakielskim dwa wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej: na odcinek obejmujący zakres od ul. Poznańskiej przez łąki, skrzyżowanie rondem z ul. Potulicką, wiaduktem nad ul. Rudki, nasypem po starym śladzie kolejki wąskotorowej przy Cukrowni, mostem cukrowskim do skrzyżowania rondem z ulicą Nową. Dnia 8 września 2011 roku w Starostwie Nakielskim wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na utrudnione kontakty z biurem projektowym i brak możliwości uzupełnienia w wymaganym terminie projektów przez ich autorów gmina wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Dnia r. Starostwo Nakielskie wydało Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Biuro projektowe z Katowic sukcesywnie uzupełnia kolejne tomy dokumentacji projektowej. Do końca 2011 roku wydatkowano w rozdziale 60016, 6050 łącznie kwotę ,00 zł. Ponadto kwotę ,60 zł., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie realizacji inwestycji. Na budowę ścieżki rowerowopieszej z Nakła do Paterka V etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, 6050 kwotę 3 800,00 zł. W ramach posiadanych środków zakończono wykonanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowo pieszej z Nakła do Paterka. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 2 976,10 zł. Na udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60014, 6300 środki w kwocie ,00zł. Posiadane środki, zgodnie z zawartą uchwałą nr LIV/831/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010 roku oraz umową nr GKŚ01/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. przekazano w dniu r. Starostwu Nakielskiemu na przebudowę ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią w ramach remontu drogi powiatowej nr 1926 NakłoBydgoszcz. 56

57 Na budowę wiaty przystankowej w Minikowie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, 6050 kwotę 6 000,00 zł. Zwrócono się do Agencji Nieruchomości, oddział terenowy w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na ustawienie wiaty przystankowej na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa. Zakupiono wiatę przystankową, którą zdeponowano w siedzibie Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej 22 do czasu załatwienia formalności technicznoprawnych. W dniu 15 grudnia 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla ustawienia wiaty przystankowej w Minikowie. Wartość zlecenia wyniosła 900,00 zł brutto. Termin wykonania I kw r. W roku budżetowym 2011 r. wydatkowano łącznie 4 045,45 zł. Ponadto kwotę 900,00 zł., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na opracowanie dokumentacji. Na budowę wiaty przystankowej w Kazinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, 6050 środki w wysokości ,00 zł. Budowę wiaty przystankowej zaplanowano na działce nr 435/2 należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, użytek rolny RIIIb. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej należało uzyskać Decyzję o lokalizacji celu publicznego oraz z uwagi, iż jest to grunt rolny RIIIb, należało wyłączyć część działki przeznaczonej pod przystanek z produkcji rolniczej. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej firmie Biuro TechnicznoBudowlane Mateusz Charczun z Nakła. Wniosek do Starosty Nakielskiego o wydanie zgody na budowę przystanku złożono w dniu r. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 1 185,65 zł. Ponadto kwotę ,00 zł. przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011na dokończenie czynności związanych z zamontowaniem wiaty. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 zł wykonanie ,89 zł tj. 89,91% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 89,90 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,15 zł tj. 76,46 % Środki finansowe wydatkowane na diety dla członków Komisji ds. Rozdziału Mieszkań. W związku z dokonaniem potrąceń z diet członków komisji za nieobecność na posiedzeniach komisji, zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane Zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 87,69% Środki finansowe w wysokości: ,12 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz będących w administracji zleconej, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o ,88 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez NADM Sp. z o.o., Spółdzielnię Mieszkaniową WESTALKA oraz zarządców indywidulanych. 665,82 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego na zakup energii elektrycznej przez Sołectwo Gorzeń. Środki finansowe zabezpieczone zostały na zaliczki z tytułu mediów tj. opłata zmienna za centralne ogrzewanie, opłata stała za centralne ogrzewanie, opłata za zimną i ciepłą wodę, w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, oraz zakup powyższych mediów do budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz znajdującymi się w administracji zleconej. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów, a także rozliczeń kwartalnych i rocznych w przedmiotowych lokalach (tj. nadpłaty i niedopłaty). Z uwagi na mniejsze podwyżki cen energii niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz postępującą prywatyzację lokali komunalnych środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane Zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,62 zł tj. 87,89% Środki finansowe w wysokości: ,13 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o ,49 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią, będących w zarządzaniu NADM Sp. z o.o. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek zaliczki na fundusz remontowy przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy Nakło nad Notecią. Z uwagi na mniejsze podwyżki oraz postępującą prywatyzację lokali gminnych środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 89,18% Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne: ,62 zł. Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży. Środki finansowe w wysokości ,87, zł wydatkowano na: ,81 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Westalka, Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. i indywidulanych zarządców, ,36 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100 % własności Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o ,53 zł koszty dostawy mediów do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o ,17 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych, Środki finansowe zabezpieczone zostały na zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, podgrzania zimnej wody oraz koszty eksploatacji i konserwacji w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen przez dostawców mediów oraz podwyżki stawki na koszty eksploatacji i konserwacji uchwalanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W związku z mniejszymi podwyżkami cen mediów niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz pozostawieniem przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe stawki na poziomie roku ubiegłego, jak również postępującą prywatyzacją lokali komunalnych środki zostały zaoszczędzone. 57

58 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan ,00 zł wykonanie ,23 zł tj. 92,64% Powyższa kwota wydatkowana została na: ,02 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2009 r. umową pomiędzy Gminą Naklo nad Notecią a Nakielska Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., ,09 zł koszty zarządzania częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową WESTALKA, stawki za zarządzanie zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych, ,00 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią od Polskich Kolei Państwowych S.A. zgodnie z zawartą umową najmu nr 30N4b/352/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią, 5 319,12 zł czynsz za lokale mieszkalne zlokalizowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 8 grudnia 2009 r. pomiędzy Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, a Gminą Nakło nad Notecią, 159,00 zł czynsz dzierżawny za część działki przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na lokalizację bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, do którego odprowadzane są nieczystości z budynku stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią, 300,00 zł czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 w Kazinie, zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kazinie, a Gminą Nakło nad Notecią Różne opłaty i składki plan ,00 zł wykonanie 3 755,93 zł tj. 37,56% Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Na tak niskie wykonanie miało wpływ złożenie mniejszej ilości wniosków o zwrot kaucji niż planowano Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego plan ,00 zł wykonanie ,52 zł tj. 99,02% Powyższa kwota została wydatkowana na: 40,10 zł dotyczy należności płatnej raz w roku kalendarzowym za wyłączenie z produkcji rolnej części działki numer 13/41, położonej w Potulicach, ,29 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie ,13 zł wydatkowane zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Pozostałe odsetki plan 1 796,00 zł wykonanie 1 795,10 zł tj. 99,95 Środki finansowe przeznaczono na wypłatę odsetek w związku z zwrotem opłat planistycznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł (wyrok P 58/08, z dnia 9 lutego 2010 r.), iż art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 przytoczonej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii Trybunału, jeśli w skutek uchwalenia nowego planu nie zmienił się sposób przeznaczenia nieruchomości, opłaty nie pobiera się. Na podstawie art. 145a, 1 k.p.a. wznowiono postępowanie na wnioski właścicieli działek. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 9 lutego 2010 r., na wniosek właścicieli działek wznowiono postępowania zakończone decyzjami ostatecznymi. W związku z powyższym dokonano zwrotu wpłaconych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Właściciele działek wystąpili też o wypłacenie odsetek. Wypłacono odsetki ustawowe w wysokości 1795,10 zł 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 98,56% Kwota ,25 zł wydatkowana została na wypłatę odszkodowania właścicielowi nieruchomości za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku. Środki finansowe w wysokości ,00 zł przeznaczone zostały na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy. Kwota ,40 zł wydatkowana została na wypłacenie zadośćuczynienia z tytułu wzrostu wartości gruntu pod obwodnicę Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 89,16% Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu procesowym z najemcami o zaległe opłaty czynszowe. W związku z bieżącym analizowaniem wpłat należności czynszowych przez najemców, a tym samym systematycznym wnoszeniem spraw do sądu, środki finansowe nie zostały wykorzystane Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 85,68 % Środki finansowe zaplanowane na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę. Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 przewidziano kwotę ,00 zł, w tym: Rozdział 70005, ,00 zł Rozdział 70095, ,00 zł Zabezpieczone środki wydatkowano na: Regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę Zakup budynku przedszkola w Paterku Modernizację budynku w Gumnowicach Zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią. 58

59 Do końca grudnia 2011 wydatkowano kwotę ,40 zł, w tym: Rozdział ,00 zł Rozdział ,40 zł Ponadto kwotę 5 900,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011na kontynuowanie robót związanych z modernizacją budynku w Gumnowicach. Na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę zabezpieczono w budżecie na 2011 r. w rozdziale 70005, 6060 kwotę ,00 zł. W ramach posiadanych środków dokonano wykupu nieruchomości położonych przy ul. Staszica, ul. Karnowskiej oraz przy ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią (z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu) oraz na wykup drogi w Paterku i na wykup gruntów w Trzeciewnicy z przeznaczeniem na cel publicznybudowę Centrum Ekologiczno Kulturalnego z biblioteką. Do końca 2011 r. wydatkowano środki w kwocie ,00 zł. Celem zakupu budynku przedszkola w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 70005, 6060 środki w kwocie ,00 zł. Koszt zakupu przedszkola ,00 zł. zostanie poniesiony w trzech ratach, począwszy od 2011 r. Budynek przedszkola zostanie zakupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej WESTALKA w Nakle nad Notecią. Posiadane środki wydatkowano do końca grudnia 2011 w całości. Na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części działek nr 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią zabezpieczono w budżecie Gminy na 2011 r. w rozdziale 70095, 6050 kwotę ,00 zł. W miesiącu wrześniu 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę. Do końca 2011 wydatkowano kwotę 9 629,40 zł. Na modernizację budynku w Gumnowicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie 5 900,00 zł. Zabezpieczoną kwotę przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na modernizację budynku. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan ,00 zł wykonanie ,68 zł tj. 87,17% Rozdział Planowanie przestrzenne zagospodarowanie przestrzenne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł wykonanie 2 886,00 zł tj. 96,20 % Środki przeznaczono na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią przez Gminną Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną oraz inne umowy zlecenia. Do końca 2011 r. za wykonane opinie zapłacono członkom Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej 2 886,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł wykonanie: 3 250,00 zł tj. 65,00 % Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb Wydziału. Do końca 2011 r. zakupiono aktualizację map za kwotę 3250,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj.96,10 % Środki przeznaczono na zadania wydatki związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i obwodnicy miasta. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 4 300,00 zł Plan nie został uchwalony z zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Kwotę 4 300,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2012 r. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i obwodnicy miasta. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 4 300,00 zł Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Kwotę 4 300,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2012 r. 59

60 Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 3 200,00 zł Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Kwotę 3 200,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2012 r. Opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Lubaszcz i Potulice. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 6 500,00 zł. Plany miejscowe zatwierdzono uchwałami Nr IX/160/2011 i Nr IX/161/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 490,00 zł za wykonanie III i IV etapu opracowania uchwalenie i publikację. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodociągowe. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie ,00 zł Plan miejscowy zatwierdzono uchwałą Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011 r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości ,49 zł za wykonanie III i IV etapu opracowania uchwalenie i publikację. Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią. Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie ,00 zł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzono uchwałą Nr XII/219/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Za wykonanie III etapu opracowania (uchwalenie) prac projektowych wydatkowano kwotę w wysokości ,50 zł Do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane środki w wysokości ,00 zł Kwotę ,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za IV etap opracowania nastąpi w 2012 r. po weryfikacji dokumentacji formalnoprawnej przez Wojewodę KujawskoPomorskiego. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Naklo nad Notecią, części terenu wsi Olszewka. Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości ,00 zł Procedurę sporządzenia miejscowego planu wszczęto po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią. Na sesji dnia 24 listopada 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/310/2011 o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Został wyłoniony Wykonawca prac projektowych. Dalsza procedura przebiegać będzie zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. kwotę ,00 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za poszczególne etapy wykonania prac projektowych nastąpi w 2012 r. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Chrząstowo. Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości ,00 zł Procedurę sporządzenia miejscowego planu wszczęto po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią. Na sesji dnia 24 listopada 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/309/2011 o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Został wyłoniony Wykonawca prac projektowych. Dalsza procedura przebiegać będzie zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. kwotę ,00 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. Zapłata za poszczególne etapy wykonania prac projektowych nastąpi w 2012 r. Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Na sporządzenie wycen nieruchomości celem naliczania opłat planistycznych zaplanowano kwotę w wysokości 1000,00 zł. W 2011 roku za wykonane operaty szacunkowe wydatkowano kwotę w wysokości 735,54 zł Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w 2011 r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 3 000,00 zł. W 2011 roku wykorzystano środki finansowe na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w wysokości 1 305,75 zł Na skanowanie i kalibrację rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2011 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 6 150,00 zł Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 150,00 zł Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku zabezpieczono kwotę w wysokości ,00 zł Do końca 2011 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę ,30 zł. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie , 10 zł tj. 40,84% Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki związane z zakupem matryc, wypisów, map i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów urbanistyczno architektonicznych. Środki wydatkowano również na podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami. 60

61 Rozdział Cmentarze plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Środki wykorzystane na wymianę części obrzeży mogił na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,20 zł wykonanie ,35 zł tj. 96,04 % Rozdział Urzędy Wojewódzkie plan ,00 zł wykonanie ,34 zł tj. 95,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 60% Odnotowano mniejsze zapotrzebowanie na wyżej wymienione środki Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,25 zł tj. 96,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł wykonanie ,51 zł tj. 96,57% 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 98,41% 4120 Składka na Fundusz Pracy plan 8 883,00 zł wykonanie 7 099,91 zł tj. 79,93% 4140 Wypłaty na PFRON plan 9 800,00 zł wykonanie 8 996,94 zł tj. 91,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 3 400,00 zł wykonanie 3 196,43 zł tj. 94,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenie plan ,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 97,66% Wydatki poczyniono na zakup: artykuły biurowe 4 166,03 zł woda źródlana DAR NATURY 1 752,65 zł wyroby chemii gospodarczej 5 278,86 zł druki 5 472,94 zł prasa 825,64 zł książki 1 368,98 zł kwiaty 1 005,20 zł szampany 106,87 zł drobny sprzęt 7 552,70 zł tonery do kserokopiarek i drukarek ,10 zł części do kserokopiarek i drukarek 776,61 zł papier kserograficzny 3 939,69 zł programy i licencje 6 581,12 zł akcesoria komputerowe 559,65 zł kalkulatory 137,15 zł krzesła i fotele 1 979,05 zł drukarka +karta sieciowa 2 512,89 zł 4260 Zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,33 zł tj. 95,29% energia elektryczna ,18 zł energia cieplna ,66 zł woda 377,49 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 206,00 zł tj. 20,60% Odnotowano niższe niż planowano zapotrzebowanie na wyżej wymienioną usługę Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 97,97% opłaty pocztowe ,93 zł pieczątki 100,08 zł konserwacja i naprawa sieci alarmowej 3 836,33 zł 61

62 ścieki 714,53 zł wywóz nieczystości 442,80 zł dzierżawa saturatorów 7,38 zł centrala telefoniczna 5 400,00 zł przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek 1 229,99 zł montaż wykładziny PCV 750,00 zł wykonanie mebli 3 347,10 zł roboty elektroinstalacyjne 6 684,52 zł asysta techniczna programu PB, USC i LEX ,00 zł dorabianie kluczy 24,00 zł pranie firan 613,03 zł naprawa odkurzacza 64,50 zł przegląd i konserwacja klimatyzatorów 369,00 zł montaż blokady parkingowej 690,00 zł usługi hydrauliczne 200,00 zł wykonanie kalendarzy 412,80 zł ogłoszenia prasowe 310,00 zł obsługa administracyjna i techniczna DOMENY 61,50 zł usługa hotelowa 180,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet plan 2 000,00 zł wykonanie 1 598,83 zł tj. 79,94% Niskie wykonanie wynika z korzystniejszych wynegocjowanych opłat Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 061,85 zł tj. 53,09% Niskie wykonanie wynika z korzystniejszych wynegocjowanych opłat Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 7 000,00 zł wykonanie 5 389,67 zł tj. 77% Niskie wykonanie wynika z korzystniejszych wynegocjowanych opłat Podróże służbowe krajowe plan 1 000,00 zł wykonanie 346,14 zł tj. 34,61% Niskie wykonanie wynika z ograniczenia wyjazdów służbowych do niezbędnie koniecznych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 8 000,00 zł wykonanie 5 088,58 zł tj. 63,61% Niskie wykonanie wynika z ograniczenia ilości szkoleń. Rozdział Rada Miejska plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 77,02% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,69 zł tj. 78,29% Na tak niskie wykonanie ma wpływ niewypłacenie diet radnym, którzy nie uczestniczyli w obradach sesji z powodu choroby lub innych zdarzeń Zakup materiałów i wyposażenia plan 8 000,00 zł wykonanie 5 102,27 zł tj. 63,78% Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie 5 900,53 zł tj. 42,15% Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami. Rozdział Urząd Gminy plan ,81 zł wykonanie ,57 zł tj. 99,05 % 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowania 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,73 zł tj. 100% Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę ,57 zł co przy posiadanych 70,85 plus 3 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3 446,37 zł przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat Ponadto wypłacono: nagrody ,00 zł nagrody jubileuszowe ,66 zł odprawa 2 508,00 zł ekwiwalent za urlop 1 119,50 zł 62

63 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 97,93% 4110 składka na ubezpieczenie społeczne plan ,00 zł wykonanie ,90 zł tj. 99,99 % 4120 składki na Fundusz Pracy plan ,00 zł wykonanie ,64 zł tj. 81,60% 4140 wpłaty na PFRON plan ,00 zł wykonanie ,78 zł tj. 90,39 % 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 98,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenie plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 99,12% Wydatki poczyniono na zakup: artykuły biurowe ,73 zł wyroby chemii gospodarczej ,72 zł prasa i czasopisma ,27 zł książki ,80 zł aktualizacja przepisów prawnych ,44 zł druki ,82 zł olej napędowy ,28 zł kawa, herbata, cukier 3 387,44 zł śmietanka 172,03 zł kwiaty i wieńce 3 718,15 zł drobny sprzęt ,23 zł woda źródlana EDEN 5 595,13 zł części samochodowe FIAT SCUDO 2 970,27 zł art. spożywcze na spotkania z gośćmi 1 356,63 zł tonery do kserokopiarek i drukarek ,07 zł części do kserokopiarek i drukarek ,34 zł papier kserograficzny 9 810,27 zł programy i licencje ,98 zł akcesoria do komputerów 5 146,99 zł materiały do czyszczenia płytek 751,63 zł telefony 3,67 zł urządzenie wielofunkcyjne 2 400,00 zł stojak na flagi 240,00 zł krzesła obrotowe i fotele 1 983,99 zł kalkulatory i ładowarki 1 234,35 zł materiały do remontu w pomieszczeniach UMIG, ks. Skargi 6 i ,87 zł czajniki 152,30 zł ramka 10 INTENSO MEDIACREATOR 468,00 zł waga elektryczna 393,60 zł odstraszacz szkodników 447,00 zł kasa fiskalna ELZAB MINIE 1 602,08 zł wózek transportowy do archiwum 1 389,90 zł klimatyzator 1 000,00 zł materiały do instalacji sieci komputerowej ks. Skargi ,30 zł etykiety do frankownicy 418,20 zł tester banknotów 80,00 zł namiot ekspresowy 3X ,00 zł latarki 1 510,10 zł niszczarki 1 290,00 zł pojemnik specjalistyczny BOX 3000 (kasa) 2 078,70 zł 4230 zakup leków, wyrobów medycznych plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% Nie wykorzystano z uwagi na brak zapotrzebowania zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 99,84 % energia elektryczna ,56 zł energia cieplna ,33 zł woda 2 236,24 zł 4270 zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,51 tj. 99,60% 4280 zakup usług zdrowotnych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 863,00 zł tj. 62,10% 63

64 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,21 zł tj. 99,96% opłaty pocztowe ,77 zł pieczątki i pieczęcie 2 053,37 zł ścieki 3 941,92 zł wywóz nieczystości 5 255,10 zł opłaty za radia i telewizory 2 479,55 zł konserwacja gaśnic i hydrantów 132,84 zł konserwacja sieci alarmowej 8 206,76 zł przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek 3 532,45 zł ogłoszenia prasowe 4 591,95 zł prowizje bankowe i opłata za Homebanking 1 473,13 zł prowizja bankowa za przelewy poza Bank Spółdzielczy 2 811,33 zł dzierżawa saturatorów 53,10 zł centralka telefoniczna 7 407,99 zł refundacja za okulary 2 200,00 zł naprawa samochodu służ. FIAT SCUDO 1 777,87 zł dostęp do sieci KPSI XII 1 296,11 zł usługa serwisu bieżącego centrali 2 214,00 zł wykonanie druków 1 003,80 zł wykonanie napisów na tablicę informacyjne 1 286,11 zł naprawa i usuwanie awarii w UMiG 2 902,23 zł usługi ślusarsko spawalnicze 1 705,59 zł utrzymanie serwera UMiG.naklo.nazwa.pl 738,00 zł naprawa UPS A 723,24 zł przegląd konserwacyjny frankownicy 209,10 zł obsługa i publikacja programów internetowych ,67 zł wykonanie mebli ,52 zł wykonanie wizytówek 1 300,23 zł czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV 596,55 zł dostęp do portalu Ergo 98,16 zł dorabianie kluczy 30,00 zł pranie firan 425,08 zł zabezpieczenie medyczne imprez 558,00 zł usługi audytorskie inwentaryzacja 8 118,00 zł konsumpcja dla gości gmin sąsiedzkich 1 537,50 zł przegląd i konserwacja klimatyzatorów 738,00 zł przemurowanie głowic kominowych na budynku UMIG 1 217,70 zł usługa noclegowa szkolenie 216,00 zł usługa transportowa NakłoMroczaNakło 239,40 zł wykonanie znaków drogowym z montażem 2 017,20 zł doradztwo audyt 8 610,00 zł wypożyczenie kostiumów 140,00 zł opłata za pełny raport KRSu 42,71 zł legislator abonamentowa opłata roczna 1 537,50 zł utrzymanie konta ( HOSTING) 1 476,00 zł wykonanie nakładek na schody wraz z montażem budynek ks. Skargi ,00 zł roboty elektroinstalacyjne 979,89 zł czesne 3 015,00 zł konserwacja liczarki banknotów 95,00 zł organizacja Dnia Edukacji Narodowej 1 443,00 zł pięcioletni przegląd konserwacyjnobudowlany budynek ks. Skargi 6 553,50 zł montaż stolarki okiennej i drzwi Budynek ks. Skargi ,71 zł usługa informatyczna ekspertyza nośników 1 107,00 zł wykonanie kalendarzy 879,58 zł wdrożenie programu 1 091,00 zł 4350 opłaty za usługi internetowe plan 9 500,00 zł wykonanie 7 534,07 zł tj. 79,31 % 4360 opłaty za telefony komórkowe plan ,00 zł wykonanie ,85 zł tj. 98,32% 4370 opłaty za telefony stacjonarne plan ,00 zł wykonanie ,19 zł tj. 94,08% 4410 podróże służbowe krajowe plan ,00 zł wykonanie ,84 zł tj.88,73% 4420 podróże służbowe zagraniczne plan 1 500,00 zł wykonanie 1 318,47 zł tj.87,90% 64

65 4430 różne opłaty i składki plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj.95,39% 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,00 zł wykonanie ,48 zł tj. 100% 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 87,38 % 4700 szkolenia pracowników plan ,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 95,15% Rozdział Spis powszechny i inne plan ,00 zł wykonanie ,67zł tj. 100% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan ,36 zł wykonanie ,36 zł tj. 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 440,19 zł wykonanie 1 438,33 zł tj. 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 232,45 zł wykonanie 231,98 zł tj. 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 9 819,00 zł wykonanie 9 819,00 zł tj. 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100% Rozdział Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego plan zł wykonanie ,92 zł tj.99,08% 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 4 000,00 zł wykonanie 3.950,00 tj.98,75% tłumaczenie na j. niemiecki delegacja z miasta partnerskiego Elsterwerda 300,00 zł tłumaczenie na j. niemiecki drużyna z miasta partnerskiego Elsterwerda Turniej Piłkarski im. M. Kensego 450,00 zł tłumaczenie na j. niemiecki wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Elsterwerda festyn przemysłowy 500,00 zł za prelekcje w Muzeum na 90tą rocznicę Gier Wojennych i wizyty Piłsudskiego w Nakle 400,00 zł grochówka na piknik 1 800,00 zł tłumaczenie na j. niemiecki partnerstwo Nakło Elsterwerda 500,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł wykonanie ,43 tj.99,71% posiłek dla drużyny reprezentacji gminy na mistrzostwa województwa 446,00 zł poczęstunek (ciasto) na powitaniu oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda 58,32 zł fajerwerki na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 800,00 zł nagrody i puchary na Turniej Piłkarski im. M. Kensego 2 128,65 zł poczęstunek na powitaniu oficjalnych delegacji z miast Elsterwerda (Niemcy) i Naklo (Czechy) biorących udział w Turnieju Piłkarskim im. M. Kensego 333,99 zł poczęstunek na Turnieju Piłkarskim Drużyn Samorządowych 346,76 zł nagrody na Turnieju Piłkarskim Drużyn Samorządowych 645,14 zł woda mineralna dla zawodników na Turniej Piłkarski Drużyn Samorządowych 122,21 zł flagi 1 424,34 zł piłki na otwarcie Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 342,00 zł suwenir dla księdza Wróblewicza 99,00 zł suwenir na jubileusz 130lecia Cukrowni 523,20 zł 65

66 zakup produktów na AGROTECH w Minikowie 694,86 zł promocja Nakła tj. sprzętu i zabytkowych pojazdów 400,00 zł brelok metalowy z herbem Nakła 2 767,50 zł suweniry dla promocji Nakła 862,80 zł produkty na Piknik Rodzinny 135,79 zł artykuły na obchody Świat Współczesnej Kobiety 385,15 zł nagrody na mistrzostwa Psich Zaprzęgów 2 000,00 zł zakup na potrzeby promocji Miasta i Gminy Nakło 6 597,72 zł zakup w ramach materiałów promocyjnych 3 813,00 zł 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 99,97% książki Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu książki Polskie symbole dla promocji gminy długopisy z nadrukiem dla promowania gminy insygnia cechowe dla Cechu Rzemiosł Różnych organizacja imprezy pn. Jarmark św. Wawrzyńca w dn przewóz drużyny samorządowej na zawody w Brennej zabezpieczenie elektryczne imprezy plenerowej na Łazienkach w dn flaga wykonano dla potrzeb promocyjnych dla potrzeb Gminy Nakło usługa cateringowa na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowanie uroczystej kolacji podczas oficjalnej wizyty delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda (Niemcy) obiad dla delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda (Niemcy) usługa hotelowa pobyt delegacji z miasta partnerskiego Elsterwerda (Niemcy) transport artystów z Nakła do siedziby bydgoskiej telewizji promocja Nakła na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wykonanie teczek promocyjnych projekt i druk usługa hotelowa dla przedstawicieli miasta partnerskiego Elsterwerda (Niemcy) biorących udział w Turnieju PN Juniorów im. M.Kensego organizacja spotkania promocyjnego dla uczestników Turnieju PN Juniorów im. M.Kensego przygotowanie posiłków dla zawodników z miast partnerskich Elsterwerda (Niemcy) i Nakło (Czechy) Turnieju PN Juniorów im. M.Kensego usługi fotograficzne opracowanie i wykonanie tableau Turniej PN Juniorów im. M.Kensego pobyt noclegi i wyżywienie zawodników z miast partnerskich Elsterwerda (Niemcy) i Nakło (Czechy) Turniej PN Juniorów im. M.Kensego zakwaterowanie noclegi i wyżywienie dla drużyn z francuskiego miasta FreymingMerlebach biorących udział w Turnieju Piłkarskim Orlików transport drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Mrągowie Eliminacje Mistrzostw Polski noclegi dla zawodników drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Mrągowie Eliminacje M.P. wyżywienie podczas Turnieju dla zawodników drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Mrągowie Eliminacje Mistrzostw Polski wyżywienie dla zawodników drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Mrągowie Eliminacje MP wykonanie toreb promocyjnych występ artystyczny Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Wielki Koncert ku czci Jana Pawła II występ artystyczny Wielki Koncert ku czci Jana Pawła II (Agencja Artystyczna BOK D. Borowicz) wykonanie notatnika promocyjnego poczęstunek na otwarcie Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle noclegi dla drużyny samorządowców biorącej udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej (zaliczka Tomasz Rakowski) 1 230,00 zł 899,96 zł 1 831,47 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 1 200,00 zł 300,00 zł 993,84 zł 700,00 zł 1 846,80 zł 266,51 zł 723,60 zł 324,00 zł 3 720,75 zł 864,00 zł 2 000,00 zł l 444,50 zł l 000,00 zł 1 647,54 zł 2 489,50 zł l 468,80 zł 1 480,00 zł 215,50 zł 59,00 zł 2 669,10 zł 4 000,00 zł 5 250,00 zł 3 321,00 zł l 000,00 zł l 350,00 zł 66

67 posiłki dla drużyny samorządowców biorącej udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej (zaliczka Tomasz Rakowski) bilety wstępu I Wieczór Kabaretowy transport drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Brennej Mistrzostwa Polski wykonanie grawertonu dla ks. Wróblewicza wykonano jako suweniry Nakło Elsterwerda realizacja imprezy Witosławskie Impresje obsługa muzyczna Biesiada Nakielska jubileusz miasta partnerskiego Elsterwerda przewóz juniorów na zawody sportowe do Esterwerda przewóz chóru Jedność promocja miasta w ramach telewizyjnego studia Cafe Lato reklama na telebimie przygotowanie tras do psich zaprzęgów spotkanie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej usługa hotelowa na mistrzostwa Europy psich zaprzęgów usługa cateringowa na mistrzostwa Europy psich zaprzęgów suweniry promocyjne dla Gminy usługa reklamowa na telebimie wykonanie planu miasta usługa hotelowa w Toruniu turniej piłki nożnej kalendarze na 2012 ( wkładki) 461,00 zł 7 000,00 zł 1 200,00 zł 61,50 zł 1 414,50 zł 5 000,00 zł 500,00 zł 244,77 zł 2 151,36 zł 151,20zł 3 690,00 zł 2 214,00 zł 3 000,00 zł 781,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 000,00 zł 2 214,00 zł 6 457,50 zł 704,00 zł 429,58 zł 4430 różne opłaty i składki plan ,00 zł wykonanie ,21 tj. 97,31% składka członkowska Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Komunikacja składka członkowska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk składka członkowska Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich opłata klimatyczna pobyt drużyny samorządowców na Turnieju Piłki Nożnej składka członkowska Związku Miast Polskich składka na czas wyjazdu drużyny piłkarskiej do Niemiec składka członkowska Stowarzyszenie lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki 3 196,60 zł ,00 zł 6 393,20 zł 20,46 zł 4 802,50 zł 324,45 zł ,00 zł Rozdział Pozostała działalność plan ,39 zł wykonanie ,36 zł tj.85,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 4 100,00 zł wykonanie 4 100,00 zł tj. 100% Środki zostały wykorzystane na zawarcie umów o dzieło w czasie Turnieju Wsi (grochówka i muzyk) oraz grochówki w czasie organizacja Gminnych Dożynek Zakup materiałów i wyposażenia (turniej wsi, dożynki, konkursy) plan ,00 zł wykonanie ,02 zł tj. 96,62 % środki finansowe wydatkowano na zakup artykułów niezbędnych do organizacji Turnieju Wsi w Ślesinie (koszulki, naczynia jednorazowe, napoje, art. spożywcze, farby itp.) oraz zakup artykułów niezbędnych do organizacji Gminnych Dożynek w Polichnie Zakup materiałów i wyposażenia (KGW) plan 8 450,00 zł wykonanie 8 368,04 zł tj. 37,26 % Środki finansowe wykorzystane zostały na szkolenia i pokazy kulinarne organizowany przez KGW Potulice (Dzień Matki) i KGW Karnowo (65lecie), spotkanie opłatkowe Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki) plan 9 500,00 zł wykonanie 9 025,80 zł tj. 95,00 % środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie usługi sanitarnej TOYTOY, usługi Parku rozrywki, usługi transportowej przywiezienie ziemi w czasie Turnieju Wsi oraz opłacenie usługi sanitarnej TOYTOY, usługi gastronomicznej oraz obsługi urządzeń elektrycznych w czasie Gminnych Dożynek Zakup usług pozostałych (KGW) plan 1 410,00 zł wykonanie 1 404,00 zł tj. 99,57 % Środki finansowe wykorzystane ZOSTAŁY na wyjazd specjalistyczny do Ciechocinka, organizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich. 67

68 4430 Różne opłaty i składki (turniej wsi, dożynki) plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł tj. 100 % Środki finansowe wykorzystane zostały na ubezpieczenie uczestników Turnieju Wsi Podatek od towarów i usług (VAT) plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.84,75% Rozdział Pozostała działalność Środki do dyspozycji Burmistrza plan ,00 zł wykonanie ,71 zł tj. 82,93% 4210 zakup materiałów plan ,00 zł wykonanie ,71 zł tj. 89,38% nagrody na konkurs kolęd i pastorałek 487,00 zł nagrody na konkurs Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w naszej pamięci 497,00 zł drożdżówki dla dzieciferie zimowe w Bibliotece 789,87 zł drożdżówki dla dzieci ferie zimowe WDK Potulice, WDK Paterek 725,76 zł drożdżówki dla dzieci ferie zimowe WDK Ślesin 677,38 zł dofinansowanie uroczystości otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Ślesinie 300,00 zł nagrody i puchary na VI konkurs Wiedzy o sporcie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 200,00 zł nagrody na konkurs piosenki w języku niemieckim 199,97 zł zakup art. spożywczych na szkolenie pokaz kulinarny we wsi Suchary 500,16 zł nagroda na konkurs Zabytki mojego regionu 237,03 zł nagrody na spartakiadę sportową dla dzieci z przedszkoli 281,40 zł nagrody na turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół 300,00 zł puchar dla orkiestry dętej OSP 77,00 zł puchary na zawody Grand Prix w mini tenisie dla szkół 300,00 zł nagroda dla wykonawców w przeglądzie własnej Twórczości Muzycznej 107,00 zł nagrody na konkurs Z matematyką za Pan Brat 350,00 zł nagrody na konkurs Gminny LiterackoPlastyczny pt. Wszystko dla mam 300,00 zł puchary na II Ogólnopolski Turniej Tańca Nakielska Karuzela 199,32 zł puchary na Mistrzostwa Nakła w Tenisie ZGODA CUP ,00 zł nagrody na konkurs recytatorski dla klas 0 199,17 zł nagrody na powiatowy konkurs z fizyki na prezentację w PowerPoint pt. Od bursztynu do elektroniki czyli historia prądu elektrycznego 264,80 zł nagrody na Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka w Paterku 200,00 zł nagrody na imprezy sportowe 294,12 zł materiały promocyjne na wyjazd szkoły w Olszewce na Wołyń i Lwowa 499,99 zł nagroda na festiwal Zespół Folklorystycznych 200,00 zł nagroda za udział w maratonie Solidarności 100,00 zł zakup art. szkolnych dla najbiedniejszych 199,80 zł dofinansowanie dożynek w Samsiecznie 110,41 zł puchary na XII Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowej 161,80 zł nagrody dla działkowców 300,00 zł puchary na turniej tenisa ziemnego 250,00 zł puchary na turniej TENISOWY WRZESIEŃ 200,00 zł puchary na II turniej Piłki Nożnej o puchar premiera D.Tuska 199,00 zł medale na bieg uliczny Bieg po zdrowie 249,74 zł akredytacja do kosztów chóru turniej 750,00 zł nagrody na turniej Młodzież zapobiega pożarom 500,00 zł zakupu na organizację Biegu Papieskiego 981,24 zł nagrody na konkurs Nakło historia mojego miasta 500,00 zł dofinansowanie na 10lecie koła KGW Małocin 470,89 zł nagrody na Festiwal bajek 300,00 zł puchary na loty maratońskie gołębi 600,00 zł dofinansowanie na 50lecie KGW w Michalinie 249,00 zł nagrody na zawody strzeleckie 399,50 zł nagrody na konkurs Żeby Polska była Polską 200,00 zł uświetnienie Dnia Honorowego Krwiodawstwa 359,84 zł 68

69 zakup albumów pt. Pieśni mojej duszy 1 500,00 zł nagrody na konkurs V KrajeńskoPałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła 98,97 zł dofinansowanie na 65 lecie KGW w Karnowie 249,00 zł nagroda na konkurs Najpiękniejsza szopka Betlejemska 499,55 zł 4300 zakup usług pozostałych plan 3 100,00 zł wykonanie 1 280,00 zł 41,29% dofinansowanie do wyjazdu na badania profilaktyczne 320,00 zł dofinansowanie do wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym (Węgry) 500,00 zł dofinansowanie do wyjazdu dzieci do Szkoły Podstawowej w Klęczkowie 400,00 zł opłata startowa w maratonie Solidarności 60,00 zł Środki do dyspozycji Sołtysów ,95 zł 4210 zakup materiałów 8 689,99 zł 4300 zakup usług pozostałych 2 342,97 zł 4370 opłaty za telefony stacjonarne 1 398,99 zł Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2011 r. w dziale 750, rozdział przewidziano łączną kwotę ,81 zł, z tego: ,00 zł ,81 zł W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu, kontynuowano a także rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz częściowo przystąpiono do realizacji lub kontynuowano następujące zadania: Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią (dokumentacja). Zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej). Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMiG. Zakup oprogramowania do archiwizacji danych. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla komputerowej obsługi UMiG. Wykup centrali telefonicznej dla UMiG w Nakle nad Notecią. Zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG przy ul. Ks. P.Skargi 7 w Nakle and Notecią. Ogółem do końca grudnia 2011 r. wydatkowano w rozdziale 75023, 6060 kwotę ,59 zł. Ponadto kwotę ,50 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na opracowanie dokumentacji na dach oraz na zakup komputerów. Na modernizację dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł rozdział 75023, W dniu 24 czerwca 2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy poddasza w budynku Urzędu Miasta Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7 ze Studiem Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzny w Pile. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie ,00 zł. Wykonawcę zadania wyłoniono w ramach ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego. Obecnie trwają prace projektowe. W okresie sprawozdawczym na powyższym zadaniu nie wydatkowano środków finansowych. Zabezpieczoną kwotę w wys ,00 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na opracowanie dokumentacji na modernizację dachu. Na zakup zbiorczego zasilacza UPS dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie 1 901,00 zł, rozdział 75023, Do końca grudnia 2011 r. posiadane środki w całości wydatkowano na zakup zbiorczego zasilacza. Na zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej) zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie ,00 zł. Zaplanowaną kwotę wydatkowano do końca 2011 r. w całości. Na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 75023, 6060 kwotę ,00 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono za kwotę ,00 zł. 4 zestawy komputerowe HP z monitorem i oprogramowaniem, 6 Notebooków Asus z oprogramowaniem oraz serwer plików QNAP TSEC1279URP. Pozostałą kwotę ,50 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. celem uregulowania należności za dostarczony w 2012 r., po terminie umownym pozostały sprzęt komputerowy. Na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMiG przeznaczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 75023, 6060 kwotę ,40 zł. Do końca grudnia 2011r. wydatkowano na zakup klimatyzatorów kwotę ,00 zł. Zakupu oprogramowania do archiwizacji danych, na który zabezpieczono w budżecie gminy, rozdział 75023, 6060 kwotę 8 910,41 zł. dokonano w II półroczu 2011 r. za kwotę 8 908,59 zł. 69

70 Na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla komputerowej obsługi UMiG, zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 75023, 6060 kwotę ,00 zł. W ramach posiadanej kwoty dokonano w II półroczu 2011 r. zakupu i wdrożenia systemu. Na wykup centrali telefonicznej dla UMiG w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł. Do końca 2011 r. na wykup centrali wydatkowano kwotę 5 412,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 99,74% Rozdział Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 5 352,00 zł wykonanie 5 352,00 zł tj. 100% Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 151,90 zł wykonanie 151,90 zł tj. 100% 4120 Składki na fundusz pracy plan 12,25 zł wykonanie 12,25 zł tj. 100% Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków Zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100% Wydatki w tym paragrafie dotyczą środków przeznaczonych na umowę zlecenie, na prowadzenie rejestru wyborców Zakup materiałów i wyposażenia plan 4 187,85 zł wykonanie 4 187,85 zł tj. 100% Rozdział Wybory do Sejmu, Senatu plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 99,71% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 99,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2 041,55 zł wykonanie 2 041,55 zł tj. 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 297,45 zł wykonanie 297,45 zł tj. 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,41 zł wykonanie ,41 zł tj. 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3 553,84 zł wykonanie 3 553,84 zł tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan 4 907,75 zł wykonanie 4 907,75 zł tj. 100% Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan ,00 zł wykonanie ,87 zł tj. 92,59% Rozdział Komendy Powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% Środki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowej Komendy Policji w Nakle nad Notecią. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 97,25% Gmina Nakło nad Notecią na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz art. 7 ust. 1 pkt. 14) zapewnia środki finansowe na ochronę przeciwpożarową. Należy to do zadań własnych gminy. Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not. utrzymuje 6 jednostek OSP oraz częściowo jednostkę OSP Cukrownia (wypłaty za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz szkoleniach). Bazą działania jednostek są remizy, których stan jest zróżnicowany. Znajdują się one w miejscowościach Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno. Stan techniczny budynków jest różny. Jednostki OSP Gminy Nakło nad Notecią dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i brania udziału w akcjach ratowniczogaśniczych. W coraz większym stopniu przybywa sprzętu specjalistycznego. Gmina Nakło nad Notecią przeznaczyła w 2011 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę ,00 zł Przeznaczone środki na ochronę przeciwpożarową stanowią 1,40 % całego budżetu gminy,co przedstawiono na powyższym wykresie. Z przeznaczonych środków na działalność OSP,w sprawozdawczym okresie wydano 70

71 ,28 zł co stanowi 97,25 % realizacji wydatków. Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan ,89 zł wykonanie ,66 zł tj. 99,71 % Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkowie jednostek OSP otrzymali ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczogaśniczych oraz (w wykazie ujęto tylko akcje, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny,na podstawie przedstawionych zaświadczeń udziału w akcjach.) Środki wydatkowano następująco : 1. OSP NAKŁO 8 198,47 zł 2. OSP POLICHNO 438,91 zł 3. OSP CUKROWNIA 1 932,71 zł 4. OSP SUCHARY 1 361,84 zł 5. OSP POTULICE 3 322,09 zł 6. OSP ŚLESIN 8 198,97 zł 7. OSP PATEREK 2 117,67 zł Łącznie: strażaków uczestniczyło w godz. akcji ratowniczogaśniczych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100 % Środki wydatkowano na obsługę i dozór dwóch kotłowni olejowych w OSP Potulice i OSP Suchary (razem 5 600,00 zł) oraz na modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej w OSP NAKŁO (2 700 zł). Kwotę 1800 zł wydatkowano na przygotowanie grochówki na zawody strażackie Materiały i wyposażenie plan ,51 zł wykonanie ,39 zł tj. 99,47 % 1. Zakup paliw ,32 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze ( jednostki typu S ) OSP Nakło n.not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz, Renault, OSP Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit, MAN, OSP Suchary posiada samochód Lublin 3 i OSP Polichno Lublin. Zużycie paliwa przedstawia się następująco: OSP POTULICE 6 813,77 zł OSP ŚLESIN 6 736,61 zł OSP POLICHNO 463,59 zł OSP SUCHARY 946,42 zł OSP NAKŁO ,79 zł OSP PATEREK 4 427,14 zł 2. Olej grzewczy na ogrzewanie budynku OSP Potulice i OSP Suchary ,47 zł OSP POTULICE ,00 zł OSP SUCHARY ,47 zł 3. Zakup materiałów na remonty ,85 zł w tym: remont OSP NAKŁO ,94 zł remont OSP SUCHARY ,91 zł 4. Organizacja gminnych zawodów sportowo pożarniczych dla wszystkich kategorii wiekowych (zakup nagród,wyżywienie ) wydano zł 5. Zakupiono m.in. n/w sprzęt pożarniczy, do większości zakupów uzyskano dotację ze środków MSWiA ,00 zł a. OSP PATEREK 5 000,00 zł mundury, koszule, rogatywka, kapelusz, pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, hełm, latarki b. OSP ŚLESIN ,00 zł mundury, buty strażaka, specjalne, koszule, radiotelefon, pas strażacki, ładowarka, hełmy, latarki wąż tłoczny wały przeciwpowodziowe kompresor beton c. OSP POTULICE 8 000,00 zł siekiery, młotki, szpadle, węże ssawne, mundury pasy strażackie, radiotelefon, ładowarki, hełmy, latarki d. OSP NAKŁO 9 000,00 zł suwmiarka, szlifierka, nitownica, węże tłoczne wały przeciwpowodziowe pas strażacki, hełmy radiotelefony MOTOROLA 71

72 e. OSP SUCHARY 3 500,00 zł pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, latarka f. OSP POLICHNO 5 000,00 zł pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, hełm, latarki 6. Środki czystości 3 000,00 zł 7 Woda dla strażaków 1 500,00 zł 8. Materiały do przygotowania samochodu w OSP POLICHNO 4 000,00 zł / blachy, kształtowniki/ 9. Artykuły motoryzacyjne do samochodów pożarniczych 4 500,00 zł 4260 zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,97 zł tj. 99,18% Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, gaz we wszystkich remizach, opłat za CO w remizie OSP Nakło, OSP Ślesin, OSP Paterek zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 95,35 % Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących remontów, usuwania awarii samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych, remontów remiz. Dokonano m.in. napraw samochodów użytkowanych w jednostkach OSP. 1.Remont OSP NAKŁO zł usługa remontowa 2 400,00 zł wymiana grzejników 350,00 zł wymiana rynien 9 000,00 zł 2. Remont OSP SUCHARY ,00 zł 3. Naprawy samochodów pożarniczych OSP ,00 zł 4. Montaż klimatyzatorów w OSP NAKŁO II rata ,86 zł 5. Naprawa syreny Paterek 1 967,93 zł 6. Naprawa syreny Polichno 615,00 zł 7. Naprawa bram garażowych w OSP NAKŁO I ŚLESIN 1 057,80 zł 8. Wymiana okien w OSP POTULICE 4 932,00 zł 9. Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych 1 084,76 zł 4280 Zakup usług medycznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 99,15 % Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za badania lekarskie, badania psychologiczne kierowców mechaników Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,26 zł tj. 97,77 % Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat, badań technicznych samochodów pożarniczych, partycypacji w kosztach utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie. 1. Nieczystości: Ślesin, Potulice 2. Ścieki: Ślesin, Suchary, Potulice, Nakło 3. Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 4. Przeglądy instalacji gazowych OSP NAKŁO 5. Usługi wulkanizacyjne 6. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów OSP NAKŁO 7. Przegląd aparatów sprzęt ochrony dróg oddechowych 8. Przeglądy gaśnic 9. Szkolenie działaczy związku OSP 10. Seminarium z ochrony przeciwpożarowej 11. Przegląd budowlany w budynkach OSP 12. Przeglądy kominiarskie 13. Opłata za kierownika budowy 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet plan 516,60 zł wykonanie 516,60 zł tj. 100 % 4430 Różne opłaty i składki plan ,32 zł wykonanie ,32 zł tj. 100% Wydatki w tym paragrafie obejmu ją ubezpieczenia samochodów pożarniczych, stanów osobowych jednostek OSP ( w tym drużyn młodzieżowych),budynków remiz OSP oraz imiennych ubezpieczeń strażaków ochotników Opłaty telefonii stacjonarnej plan 265,68 zł wykonanie 199,26 zł tj. 75 % 4430 Różne opłaty i składki 72

73 plan ,32 zł wykonanie ,32 zł tj. 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 94,8% Wydatki dotyczą zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego, samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 MAN dla OSP POTULICE. REALIZACJA ZADAŃ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W roku 2011 przyjęto do realizacji jako zadania priorytetowe : zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego, samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 MAN dla OSP POTULICE remont remizy OSP SUCHARY remont remizy OSP NAKŁO NAD NOTECIĄ 3. Na podstawie analizy porównawczej ilości interwencji jednostek OSP w roku 2011 do analogicznego okresu w roku 2010 zanotowano na terenie Gminy Nakło n. Not. wzrost interwencji. Odnotowano wzrost ilości działań ratowniczych przede wszystkim w dziale interwencji miejscowe zagrożenia dotyczy (wypadki samochodowe, awarie techniczne, podtopienia, owady itp.) W dziale interwencji pożarowych odnotowano zwiększoną ilość zdarzeń w porównaniu z 2010 r. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w 2011 r. były warunki atmosferyczne, przede wszystkim wysokie temperatury, działanie ludzi oraz na początku roku zagrożenie powodziowe spowodowane przez rzekę Noteć jak również wystąpienie szereg lokalnych podtopień powstałych w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej w poszczególnych miejscowościach jak i polach i łąkach. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych, realizując zadania stosownie do posiadanych możliwości sprzętowych, stanu technicznego wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, wyszkolenia i umiejętności. Poniżej dane otrzymane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią dotyczące ilości zdarzeń, użytych sił i środków roku 2011 na terenie powiatu nakielskiego, z podziałem na poszczególne gminy. OGÓŁEM JRG OSP w KSRG OSP Inne LP. Powiat/Gmina OGÓŁEM Samochody Osoby Samochody Osoby Samochody Osoby Samochody Osoby 1 nakielski Kcynia Mrocza Nakło nad 4 Notecią Sadki Szubin RAZEM: Wszystkie jednostki OSP Gminy Nakło nad Notecią dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i uczestniczenia w akcji ratowniczogaśniczej. Nowy sprzęt wprowadzany jest stopniowo w zależności od finansowych możliwości gminy przy tym wspomnieć należy o tym, że coraz częściej kupowany jest sprzęt specjalistyczny o znacznej wartości. W 2011 zakupiono nowoczesny samochód specjalny pożarniczy przeznaczony do ratownictwa chemiczno ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach. Wartość samochodu , 00 zł z czego: dotacja dla OSP z KSRG ,00 zł dotacja dla OSP z ZOW ZOSP RP ,00 zł środki Gminy w wysokości ,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wykorzystane środki finansowe pozwoliły na bieżące zabezpieczenie jednostek w podstawowe środki niezbędne do działań ratowniczogaśniczych. Dotyczy to przede wszystkim wyposażenia osobistego i środków ochrony strażaka ratownika oraz zakupu materiałów pędnych jak również dokonano niezbędnych prac remontowych w samochodach OSP Nakło nad Notecią, Potulice, Ślesin oraz modernizację samochodu OSP Polichno. Bardzo istotną sprawą jest przygotowanie osób, które powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające realizacji zadań ratowniczych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not. organizuje szkolenia oraz kursy specjalistyczne dla członków OSP. Członkowie OSP kierowani są na następujące kursy i szkolenia specjalistyczne : kurs naczelników OSP kurs ratownictwa technicznego drogowego kurs kwalifikacyjny dla dowódców OSP szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego kurs obsługi urządzeń hydraulicznych operatorów sprzętu kurs obsługi i pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych kurs obsługi pił do cięcia drewna stali i betonu Istotnym czynnikiem podnoszącym sprawność strażaków OSP są organizowane przez Zarząd Miejsko Gminny OSP w Nakle przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n.not. zawody sportowo pożarnicze we wszystkich kategoriach wiekowych. Na zabezpieczenie zawodów, które odbyły się 28 maja 2011 r. w Nakle nad Notecią. W zawodach wzięło udział 19 drużyn OSP i MDP (łącznie z opiekunami ok. 230 osób). Efektem tego jest coraz lepsze wyszkolenie składów osobowych, napływ nowych członków do jednostek przede wszystkim młodzieży oraz większe zainteresowanie sprawami pożarniczymi przez społeczeństwo gminy. W dniu 01 października 2011 roku odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom. Do turnieju przystąpiło ok. 70 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Plan wydatków został zrealizowany praktycznie w całości tj. w 97,25 %. 73

74 Na wydatki inwestycyjne w rozdziale przeznaczono kwotę ,00 zł na zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Potulicach z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Postępowanie przetargowe na zakup samochodu zostało przeprowadzone przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP w Toruniu. Koszt zakupu samochodu wyniósł ,00 zł, z czego dofinansowanie Urzędu wyniosło ,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Odbioru samochodu, zakupionego w Przedsiębiorstwie UsługowoHandlowym Stolarczyk Mirosław w Kielcach, dokonano w dniu 9 listopada 2011 r. Rozdział Obrona cywilna plan ,00 zł wykonanie ,10 zł tj.75.45% Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obrona Cywilna jest zadaniem zleconym. Środki na sprzęt i środki ochrony indywidualnej powinny być przekazywane przez służby zaopatrzenia obrony cywilnej organów władzy i administracji państwowej, stanowi o tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz z póź.zm) W praktyce od kilku lat Gmina Nakło n. Not. nie otrzymuje żadnego sprzętu Zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,26 zł tj.84,24 % Wydatki obejmowały zakup wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym m.in.: odśnieżarki 2 szt., kombinezony 5 szt., worki 2000 szt, maty ochronne 5 szt., tarcica iglasta, materiały remontowobudowlane, buty 10 szt., plandeki ochronne 6szt, łopaty do śniegu, piasek, regały, granaty dymne, środki dezynfekcji Zakup energii plan 200,00 zł wykonanie 60,38 zł tj. 30,19% Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za energię elektryczną pobieraną prze syreny alarmowe systemu OC Zakup usług remontowych plan 5 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł tj. 80 % Wydatki dotyczą wykonania remontu w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią. Pomieszczenia w budynku przeznaczone są na Zapasowe Miejsca Pracy Urzędu w przypadku konieczności przeniesienia Urzędu w całości lub części z dotychczasowej siedziby Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 61,69% Wydatki obejmują koszty transportu zakupionych materiałów, wykonanie tablic ostrzegawczych informujących o zagrożeniu oraz montaż kontrolera dostępu w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki dotyczyły również prac naziemnych, które miały na celu usuwanie skutków powodzi Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej plan 300,00 zł wykonanie 151,41zł tj. 50,47 % Wydatki związane z opłatą telefonu w GCZK Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej plan 1 400,00 zł wykonanie 1 038,26 zł tj. 74,16 % Wydatki związane z opłatą telefonu stacjonarnego w GCZK. REALIZACJA ZADAŃ OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający brzegami skraju tła. W Polsce nie stosuje się obwódki. Obrona cywilna jest systemem, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Przyznane środki zabezpieczono na podjęcie przedsięwzięć planistycznych i części organizacyjnych oraz popularyzatorskich. Aktualnie gmina nie dysponuje żadnym wartościowym i funkcjonalnym sprzętem, który może być używany do działań z zakresu powszechnej samoobrony ludności. Posiadany sprzęt w postaci m.in. masek pgaz. ubrań ochronnych itp. nie posiada odpowiednich atestów i w związku z tym planowany jest do wybrakowania dotyczy sprzętu przekazanego przez wojewodę. Wydatkowanie środków w rozdz jest na poziomie 75,45 % Rozdział Straż Gminna plan ,00 zł wykonanie ,49 zł tj. 89,86 % Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco : 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 93,83 % Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 100 zł. miesięcznie. Na podstawie zarządzenia Nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło z dnia 2 października 2000 r. strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania na łączną kwotę 7 280,79 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,42 zł tj. 95,96 % Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, wypłatę regulaminowych nagród Burmistrza, wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00 zł wykonanie ,70 zł tj. 98,28% Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników Straży Miejskiej. 74

75 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 94,52 % 4120 Składka na Fundusz Pracy plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 94,10% 4140 Wpłaty na PFRON plan ,00 zł wykonanie ,28 zł tj. 90,09% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe plan 9 000,00 zł wykonanie 6 600,00 zł tj. 73,33% Zgodnie z zawartym w dniu roku porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a wolontariuszką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Nakle nad Notecią, wydatkowana kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską na terenie gminy Nakło nad Notecią. Wydatkowana kwota została zrealizowana w 73,33 %, ponieważ część psów do adopcji oddali strażnicy miejscy. Adopcje te nie generowały kosztów z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł wykonanie ,87 zł tj. 86,65% Wydatki objęły przede wszystkim : 1.Paliwo do samochodów służbowych Polonez Kombi oraz Fiat Doblo. 2.Akcesoria samochodowe płyny, środki czystości, części samochodowe, opony. 3.Biurowe środki czystości. 4.Bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacji. 5.Woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni. 6.Baterie do aparatu, świetlówki do biur. 7.Tonery i bęben do drukarki. 8.Materiały biurowe. 9.Karma dla psów. 10.Akcesoria do wyłapywania bezdomnych zwierząt. 11.Rękawice jednorazowe. 12.Grzejniki C.O. 13.Meble biurowe do biur Straży Miejskiej. 14.Materiały budowlane przeznaczone na remont pomieszczeń w Straży Miejskiej. Planowana kwota została zrealizowana w 86,65 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i przeznaczony na sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów związanych z jego eksploatacją Zakup energii plan 5 000,00 zł wykonanie 1 558,50 zł tj. 31,17% Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu, wody do Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 50. Planowana kwota została zrealizowana w 31,17 % z uwagi na przerobienie instalacji gazowej w siedzibie Straży Miejskiej oraz wprowadzeniu oszczędności przy użyciu energii Zakup usług remontowych plan 9 000,00 zł wykonanie 5 760,01 zł tj. 64% Wydatki obejmują ; 1.Naprawy eksploatacyjne samochodu służbowego Polonez Kombi i Fiat Doblo 2.Usługi wulkanizacyjne. 3.Usługi napraw sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej /ksero,alkotest/. Planowana kwota została zrealizowana w 64 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i przeznaczony na sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów związanych z jego eksploatacją Zakup usług zdrowotnych plan 2 000,00 zł wykonanie 712,00 zł tj.35,60% Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych strażników. Planowana kwota została zrealizowana w 35,60 % z uwagi na wykonanie badań okresowych i psychologicznych przez lekarza, który zaoferował niższą cenę, niż zakładano w 2010 roku przy planowaniu budżetu Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 49,42% Wydatkowana kwota obejmuje : 1.Wywóz śmieci z Komendy SM 2.Dzierżawę saturatora, 3.Przeglądy samochodów służbowych, 4.Wymiana płynów eksploatacyjnych, konserwacja tapicerki w pojazdach SM 5.Zdjęcia legitymacyjne. 6.Naprawa kojców dla psów. 7.Naprawa radiostacji. 8.Usługi weterynaryjne wykonane na bezdomnych i porzuconych zwierzętach /eutanazje, kastracje, itp./ 75

76 Planowana kwota została zrealizowana w 49,42 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i przeznaczony na sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów związanych z jego eksploatacją. Ponadto nie dokonano dzierżawy fotoradaru na wykonanie sesji zdjęciowych z powodu zmiany przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące Zakup usług dostępu do internetu plan 3 500,00 zł wykonanie 1 149,15 zł tj. 32,83% Planowana kwota została zrealizowana w 32,83 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej opłaty za korzystanie z internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 329,28 zł tj. 66,46% Straż Miejska Nakło dysponuje jednym telefonem komórkowym, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje. Planowana kwota została zrealizowana w 66,46 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4 000,00 zł wykonanie 2 566,52 zł tj. 64,16% Straż Miejska Nakło dysponuje 2 telefonami stacjonarnymi oraz 1 telefonem alarmowym 986. Planowana kwota została zrealizowana w 64,16 % ponieważ Straż Miejska nie dokonywała pomiarów prędkości za pomocą urządzenia rejestrującego tzw. fotoradaru. W związku z powyższym nie wykonywano połączeń telefonicznych do właścicieli pojazdów, którymi popełniono wykroczenie w celu weryfikacji danych osobowych sprawców wykroczeń lub prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia Podróże służbowe krajowe plan 2 700,00 zł wykonanie 2 632,98 zł tj. 97,52% Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach Różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wykonanie 1 802,00 zł tj. 60,06% Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW Poloneza Kombi i Fiata Doblo. Planowana kwota została zrealizowana w 60,06 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej ubezpieczenia Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 5 000,00 zł wykonanie 4 100,00 zł tj. 82% Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej. Planowana kwota została zrealizowana w 82 % w wyniku uzyskania zniżek od podmiotów szkolących funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego. Działania podejmowane przez nakielską Straż Miejską, to realizacja zadań określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Szczególny nacisk położony został na zwiększenie działań o charakterze prewencyjnym, mających na celu zwiększenie poprawy porządku w mieście oraz gminie poprzez zdynamizowanie pracy strażników. 76

77 INTERWENCJE W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy podjęli interwencji, w trakcie których wobec osób zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. 421 osób ukarali mandatami karnymi na kwotę zł, wobec 32 sprawców ujawnionych wykroczeń skierowali wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią. 161 interwencji dotyczyło ujawnienia przez strażników nieprawidłowości w infrastrukturze miasta, były to: uszkodzone lub nieczytelne znaki drogowe, uszkodzone studzienki, ubytki w nawierzchni jezdni lub chodników, nieporządek w altankach śmietnikowych. Każdy przypadek został udokumentowany notatką urzędową i przekazany osobom odpowiedzialnym celem usunięcia nieprawidłowości. Lp Rodzaje wykroczeń zawartych w: 1. Kodeks wykroczeń a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji Pouczenie Mandat Wniosek liczba kwota do sądu 77 Razem , , , , e) wykroczenia przeciwko osobie f) wykroczenia przeciwko zdrowiu , g) wykroczenia przeciwko mieniu h) wykroczenia przeciwko interesom konsumentów i) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej j) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 2. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 3. przepisy wprowadzające Kodeks pracy 4. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 5. ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 6. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7. ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 8. ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP , , , , , ustawa o odpadach , ustawa Prawo o miarach ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , ustawa o ochronie przyrody ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 14. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

78 15. akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) , Ogółem , CZYSTA GMINA Podstawowym celem programu Czysta gmina jest poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz popularyzacja zasad utrzymania czystości w lokalnych mediach. Program został zainicjowany 27 kwietnia 2002 r. przeprowadzoną wspólnie z Wydziałem Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle zbiórką odpadów wielkogabarytowych, którą kontynuowaliśmy w I półroczu 2011 r., Tego typu akcja po raz kolejny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Na stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w 2012 roku, łączne 154 zgłoszenia od osób, które wyraziły chęć bezpłatnego wywozu odpadów ponad gabarytowych ze swoich gospodarstw domowych. 97 zgłoszeń wpłynęło od osób zamieszkujących tereny gminy, natomiast 57 zgłoszeń odebraliśmy z terenu miasta. Zostały zebrane : m.in. opony, kanapy, fotele, telewizory, lodówki, radioodbiorniki oraz inny sprzęt elektroniczny. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tego typu odpady najczęściej są porzucane w miejscach niedozwolonych, takich jak lasy, łąki. Zainicjowanie powyższej akcji przez Straż Miejską oraz Wydział Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle w wymierny sposób wpływa na ochronę środowiska oraz poprawę wizerunku naszej Gminy. W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli łącznie 475 interwencji dotyczących utrzymania czystości, w wyniku których 85 osób zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę ,00zł. Pouczyliśmy 411 osób, natomiast 126 osób otrzymało polecenia pisemne na uregulowanie nieprawidłowości. Program Czysta gmina strażnicy realizowali dwutorowo poprzez : Kontrole posesji wykonano 149 kontroli nieruchomości. Kontrole nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. Podczas kontroli posesji strażnicy sprawdzali : 6. wyposażenie posesji w pojemniki na odpady, 7. udokumentowanie wywozu odpadów stałych oraz płynnych, 8. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów, 9. czystość w obrębie nieruchomości, 10. opłacenie podatku za psa oraz okazanie obowiązkowego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Realizacja drugiego punktu nastąpiła poprzez stałe egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz monitorowanie terenów leśnych, nieużytków z uwagą na nielegalne wysypiska odpadów komunalnych. W tym przypadku strażnicy ujawnili 8 składowisk odpadów komunalnych. Ustaleni sprawcy tego procederu zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej oraz zobligowani do uporządkowania zaśmieconego terenu. Strażnicy ujawnili nielegalne składowiska odpadów w takich miejscach jak: droga gruntowa LubaszczBielawy, teren leśny tzw. mogielnik pod wsią Małocin, teren usytuowany w Potulicach przy ulicy Działkowej, teren usytuowany w Trzeciewnicy na ulicy Browarnej /nieopodal ogródków działkowych/ Ponadto kontrolą objęliśmy miejsca publiczne ( Nakielskie Łazienki, parki, dworce PKP i PKS, cmentarze ),gdzie strażnicy zwracali uwagę na ład i porządek publiczny. Łącznie wykonaliśmy kontroli na terenie miasta i gminy Nakło. Nikogo nie trzeba przekonywać, że obecność umundurowanego patrolu Straży Miejskiej w miejscach publicznych znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i terenów wiejskich oraz w znacznej mierze ogranicza łamanie prawa, którym jest również bez wątpienia zaśmiecanie miejsc publicznych, łąk i lasów. BEZDOMNOŚĆ W dniu 30 października 2002 r. Zarząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaakceptował założenia autorskiego programu Straży Miejskiej Nakło nad Notecią BEZDOMNOŚĆ. Celem programu jest podejmowanie przez strażników działań zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom dla życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym na terenie gminy Nakło nad Notecią. Realizacja programu rozpoczętego z dniem 1 listopada 2002r., kontynuowana jest corocznie poprzez: wykonywanie czynności penetracyjnorozpoznawczych na terenie gminy w celu zorganizowania, odpowiedniej do potrzeb, pomocy osobom bezdomnym, penetrację rozpoznanych miejsc przebywania osób bezdomnych oraz informowanie pracowników socjalnych o takich miejscach oraz osobach tam przebywających, kontrole stanu trzeźwości osób bezdomnych przebywających na wolnym powietrzu w okresie zimowym i podejmowanie interwencji mających na celu doprowadzanie ich do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią celem wytrzeźwienia lub do nakielskiego szpitala w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu, kontrole dworców i przystanków komunikacji zbiorowej, gdzie najczęściej bezdomni przesiadują i spożywają alkohol, współdziałanie z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w zakresie udzielenia pomocy osobom bezdomnym oraz kontrolę miejsc ich przebywania, współpracę z mieszkańcami gminy, instytucjami, administratorami, sołtysami, mediami w celu przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, w porze zimowej umieszczanie ogłoszeń oraz apeli w środkach masowego przekazu z prośbą o przekazywanie pod bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej 986 oraz Policji 997 informacji o osobach bezdomnych lub starszych potrzebujących pomocy. 78

79 Szczególnym nadzorem objęliśmy opuszczone budynki na ul. Sądowej po Zakładach Mięsnych, klatki schodowe, altanki śmietnikowe,dworce PKP i PKS, pustostany, altany ogrodowe. Straż Miejska priorytetowo traktuje zgłoszenia o osobach bezdomnych. W okresie sprawozdawczym 223 razy kontrolowaliśmy miejsca gromadzenia się osób bezdomnych. 6 osób przewieźliśmy do schronisk : KujawskoPomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM w Kołaczkowie, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu. 4 osoby bezdomne przewieźliśmy do Pogotowia Ratunkowego w Nakle nad Notecią, ponieważ zagrożone były u nich czynności życiowe. 164 razy bezdomni z terenu gminy Nakło nad Notecią odmawiali pomocy proponowanej im przez strażników miejskich. Oferowana pomoc polegała na przewiezieniu do Schroniska dla osób bezdomnych w okresie zimowym, lub Pogotowia z uwagi na ich stan zdrowia. Tak duża liczba odmowy przyjęcia pomocy spowodowana jest przede wszystkim z głębokim uzależnieniem tych osób od alkoholu. Pobyt w Schronisku lub Szpitalu wiąże się z abstynencją alkoholową, w której trudno im funkcjonować. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 74,12% Rozdział Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 74,12% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 74,12% Wydatki dotyczą wypłaty prowizji z tytułu sprzedaży biletów opłaty parkingowej (4 315,23 zł) oraz prowizji za pobór opłaty targowej (3 050,56) oraz prowizja za inkasowanie podatków (39 395,03 zł) Wysokość wydatku uzależniona od wielkości przychodu uzyskanego z ponoszenia opłat parkingowych (przez kierowców) na terenie miasta oraz wnoszenia opłaty targowej ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność targową na terenie miasta i gminy w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu. W związku z malejącym zainteresowaniem wynajmowania miejsc do prowadzenia handlu przez podmioty gospodarcze, zmniejszyło się także planowane wynagrodzenie agencyjnoprowizyjne. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, PKO BP w Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i prowizji od transzy kredytu w PKO BP. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł wykonanie ,97 zł tj. 96,07% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,30 zł tj. 74,01% Na tak niskie wykonanie miało wpływ uzyskanie w postępowaniu przetargowym na kredyt znacznie niższej prowizji niż planowano Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń plan ,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe: ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: ,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem, ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota ,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem, ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1 168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku, Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały uruchomione Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów plan ,00 zł wykonanie ,67 zł tj. 99,97% WFOŚiGW umowa Nr 7026/ ,77 zł WFOŚiGW umowa Nr ,52 zł WFOŚiGW umowa Nr ,97 zł WFOŚiGW umowa Nr ,64 zł WFOŚiGW umowa Nr ,72 zł WFOŚiGW umowa Nr 7029/ ,31 zł WFOŚiGW umowa Nr 8054/ ,95 zł WFOŚiGW umowa Nr ,72 zł WFOŚiGW umowa Nr ,37 zł WFOŚiGW umowa Nr ,92 zł 79

80 BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/ ,06 zł BOŚ kredyt Nr 1499/11/ ,80 zł BOŚ kredyt Nr 1500/11/ ,05 zł PKO BP Nr ,30 zł BGK Nr ,57 zł Razem zapłacone odsetki ,67 zł Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwa w kwocie ,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na to, że nie wystąpiły okoliczności upoważniające do jej uruchomienia. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział ten obejmuje wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów do szkół, Zespoły Obsługi Oświaty i Rekreacji, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a także na pozostałą działalność i tak: na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,00 zł, co stanowi 97,75% wykonania planu, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,92 zł, co stanowi 95,11% planu, na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,71 zł, co stanowi 95,46% wykonania planu, na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,44 zł, co stanowi 96,68% wykonania, na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,54 zł, co stanowi 89,43% wykonania planu, na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,30 zł, co stanowi 88,63% wykonania planu, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę ,55 zł, co stanowi 71,20% wykonania planu, na stołówki szkolne wydatkowano kwotę ,00 zł, tj. 92,08% wykonania, na pozostałą działalność wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowi 42,45% wykonania planu. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół (Zadanie wykonywane przez Zakład Robót Publicznych) W dziale tym Zakład wydał kwotę ,54 zł wykonując plan finansowy wydatków w 89,43%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład wydał odpowiednio na: 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 400,00zł wykonanie 349,61zł tj. 87,40% w tym: dodatki BHP 131,60zł proszek,mydło, cukier, herbata, ręcznik 218,01zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonanie ,60zł tj.98,48 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2 265,00 zł wykonanie 2 264,40zł tj. 99,97 % 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne plan 4 850,00zł wykonanie 4 803,49zł tj. 99,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 770,00zł wykonanie 757,35zł tj. 98,36 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonanie ,04zł tj. 98,70 % w tym: paliwa ,87zł inne (oleje, płyny, części wymienne) ,17zł 4270 Zakup usług remontowych (naprawy bieżące autobusu) plan ,00zł wykonanie ,90zł tj. 99,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 100,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00zł wykonanie ,93zł tj. 87,42 % w tym: bilety PKS, komunikacji miejskiej ,82 zł usługi wynajmu (umowa dowożenia) ,84 zł 80

81 bilety rodziców osób niepełnosprawnych 430,31 zł przegląd gaśnicy 63,96 zł przegląd autobusu 200,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych plan 350,00zł wykonanie 295,20zł tj.84,34% 4410 Krajowe podróże służbowe plan 300,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) plan 3 000,00 zł wykonanie 2 108,00zł tj. 70,27 % 4440 Odpisy na ZFŚS plan 1 459,00zł wykonanie 1 459,00zł tj. 100% 4500 Podatek od środków transportu plan 1 469,00 zł wykonanie 1 469,00zł tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników plan 500,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% 4780 Składki Funduszu Emerytur Pomostowych plan 500,00 zł wykonanie 469,02zł tj.93,80 % Najwięcej środków finansowych 80,76% ogółu wydatków w rozdziale tym pochłonęły usługi obce, głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci dojeżdżających oraz dowożenie autobusem i busem przez podwykonawcę, usługi telefonii komórkowej. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowi zakup paliwa i części do autobusu 10,31%. Natomiast wynagrodzenia stanowią 6,88% i ubezpieczenia 1,73% ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym na remont autobusu paragraf 4270 wydano kwotę ,90zł co stanowi 2,88%. Od bieżącego roku Zakład zobowiązany jest do płacenia podatku od środków transportu, który stanowi 0,33% ogółu wydatków. W rozdziale tym mimo planu nie wystąpiły wydatki w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych, ponieważ nie wystąpiła potrzeba badania kierowcy przez lekarza medycyny pracy. Również w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe i w paragrafie 4700 szkolenia pracowników nie wystąpiła potrzeba wydatku środków finansowych. Mniejsze wykonanie planu jest w: paragrafie 4300 zakup usług pozostałych 87,42% ; paragrafie 4430 różne opłaty i składki 70,27%; paragrafie 4360 zakup usług telefonii komórkowych 84,34%. Niższe wydatki w tych paragrafach związane są między innymi z wyrównaniem okresu ubezpieczeń oraz zmianą ubezpieczyciela wyłonionego w przetargu. Nie wystąpiła potrzeba wynajmu obcego środka transportu na wypadek awarii naszego autobusu, która była zarezerwowana w planie budżetowym. Rozmowy komórkowe kierowcy autobusu zmieściły się w ramach abonamentu. Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2011 kwotę w wysokości ,00 zł, z tego: Rozdział 80101, ,00 zł Rozdział 80110, ,00 zł Rozdział 80114, ,00 zł Rozdział 80148, ,00 zł W ramach posiadanych środków w rozdziale i rozdziale realizowano następujące przedsięwzięcia oraz dokonano wykupu wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku: Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu p.n. eusługi eorganizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj.pom. Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne). Do końca grudnia 2011 r. łącznie wydatkowano kwotę ,41 zł, w tym: Rozdział 80101, ,83 zł Rozdział 80110, ,48 zł Rozdział 80114, ,00 zł Rozdział 80148, ,10 zł Ponadto kwotę ,00 zł. rozdział 80110, 6050 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację rozpoczętych zadań. Na budowę obiektów Zespołu Szkół w Paterku III etap (zagospodarowanie terenu) zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł. W ramach umowy zawartej w 2010 r. z firmą ELTELMAR MAREK Patela w Szubinie wykonano odcinek przyłącza kablowego dla zasilania projektowanej studni. Ogółem do końca roku 2011 r. wydatkowano kwotę ,74 zł. Ponadto kwotę ,00 zł. przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na kontynuowanie robót związanych z wykonaniem studni w ramach zagospodarowania terenu przy obiekcie Zespołu Szkół w Paterku. W budżecie gminy, zgodnie z zawartą w mcu maju 2008 r. trójstronną umową pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIKBUD, Sp. J. Liliana Went, 81

82 Kazimierz Palacz zabezpieczono także w rozdziale 80110, 6050 środki w kwocie ,00 zł na wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku rozdział 80110, Na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu Zespołu Szkół wydatkowano do końca grudnia 2011 r. kwotę ,04 zł rozdział 80110, Na zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. eusługi eorganizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj. pom. zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,00 zł. W ramach posiadanych środków zakupiono po 6 zestawów: tablic interaktywnych, projektorów, notebooków i zawieszeń ściennych oraz po 1 wizualierze dla Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3 i nr 4 w Nakle nad Notecią oraz po 3 zestawy oraz po 1 wizualierze dla Zespołu Szkół w Paterku, w Potulicach i w Występie. Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę ,56 zł. Celem wykonania modernizacji dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł rozdział 80101, W dniu 23 marca 2011 roku podpisano umowę z projektantem Janiszewskim Ryszardem, reprezentującym Terenowy Zespól Usług Projektowych w Nakle nad Notecią na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania, z terminem wykonania do 16 maja 2011 r. Na wykonanie zadania ogłoszono w dniu r. przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu r. Na przetarg nieograniczony wpłynęła tylko jedna oferta Firmy KORBUD Józef Korczak w Koronowie o wartości ponad , zł. W dniu r. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na wykonanie robót przetarg unieważniono. W dniu r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku, którego podpisano umowę z P.P.H.U. WEGNER & MICHALAK z siedzibą w Więcborku. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 19 września 2011 r. W roku budżetowym 2011 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie ,27 zł. Na zakup i montaż windy schodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł. Przewidywany koszt zakupu i montażu windy ,00 zł. Z uwagi na fakt, iż ze względów formalnych nie pozyskano w mcu grudniu 2011 r. brakującej kwoty ze Starostwa Nakielskiego, odstąpiono od realizacji zadania w 2011 r. Na zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 80110, 6050 kwotę ,00 zł. W 2011 r. sporządzono dokumentację budowlaną na zgłoszenie robót. W ramach zadania planuje się wybudować bieżnię do biegów na 100 m oraz bieżnię na rozbieg do skoczni w dal. Obie bieżnie będą wykonane z tworzywa sztucznego (tartanu). W miesiącu listopadzie 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót związanych z budową bieżni. Zabezpieczoną w wys ,00 zł kwotę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na realizację zadania w 2012 r. Na zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości ,00 zł. rozdział 80110, 6050 Na stronach BIP tut. urzędu opublikowano ogłoszenie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowowykonawczej dodatkowego wejścia do budynku oświatowego (segment C) na O/M Łokietka w Nakle nad Notecią. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę INŻ. BUD Pracowni Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński z Brodnicy. z którą podpisano umowę. Do października 2011 r. opracowano dokumentację budowlaną i złożono do Starostwa Nakielskiego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 15 grudnia 2011r. Starosta Nakielski wydał decyzję pozwolenia na budowę. Łącznie na prace przygotowawcze i projektowe wydatkowano do końca 2011 r. kwotę 6 487,70 zł. Na zakup kserokopiarki dla ZOOR zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,00 zł rozdział 80114, W ramach posiadanych środków zakupiono kserokopiarkę o wartości 9 990,00 zł. Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, na który zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie 4 600,00 zł rozdział 80148, Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano posiadaną kwotę w wys ,00 zł w całości. Na zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią, zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 4 740,00 zł. rozdział 80148, 6060.W ramach zaplanowanych środków zakupiono w obieraczkę dla ziemniaków o wartości 4 735,50 zł. Na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł. rozdział 80148, Koszt zakupu zmywarki wyniósł ,60 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dział ten obejmuje wydatki na świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonii, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i tak: na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,40 zł, co stanowi 49,45% wykonania, na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę ,55 zł, co stanowi 37,28% wykonania. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, na działalność klubów sportowych będących stowarzyszeniami i tak : Wyszczególnienie Plan Wykonania % 1. Klub Sportowy Czarni Nakło , ,00 100,00 82

83 2. Klub Sportowy Skra Paterek , ,41 98,54 3. Klub Sportowy SPARTA Nakło 4 000, ,00 100,00 4. NTS SOKÓŁ Trzeciewnica 1 000, ,00 100,00 5. Klub Sportowy KANAŁ Występ 2 000, ,00 100,00 6. Ludowy Zespół Sportowy DĄB Potulice , ,00 100,00 7. Nakielskie Towarzystwo Sportowe , ,00 100,00 TRÓJKA 8. Ludowy Zespół Sportowy ZORZA , ,00 100,00 Ślesin 9. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty 1 500, ,00 100, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 1 000, ,00 100, ZS Potulice Biegi uliczne 500,00 500,00 100, Uczniowski Klub Sportowy Paterek 4 000, ,00 100, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchary i Trzeciewnica 2 500, ,00 100, Regionalny Oddział PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy 1 000, ,00 100, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza 800,00 800,00 100, Rada MiejskoGminna LZS , ,00 100,00 Razem , ,41 99,82 W wyniku rozliczenia wyżej wymienionych stowarzyszeń i wykazanych nieprawidłowości zwrócono kwotę 4 117,10 zł i tak: Polski Związek Wędkarski 117,10 zł Uczniowski Klub Sportowy Paterek 4 000,00 zł Dział 926 Rozdział Obiekty sportowe (zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych w Nakle) W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie ,01zł wykonując plan w 90,27%. Środki te wydał odpowiednio na: 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 350,00zł wykonanie 349,61zł tj. 100% w tym: dodatki BHP 131,60zł proszek, mydło, herbata, cukier, ręczniki 218,01zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonanie ,55zł tj. 89,72% 4140 Składki na Ubezpieczenia Społeczne plan 2 820,00zł wykonanie 2 314,96zł tj. 82,09 % 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 260,00zł wykonanie 258,10zł tj. 100 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 8 482,00zł wykonanie 8 080,70zł tj. 95,27 % w tym: 4260 Zakup energii 1) paliwo do kosiarek 1 414,84zł 2) trawa i środki ochrony roślin 5 399,10zł 3) części(hydrauliczne, malarskie i inne) 1 266,76zł plan 4 500,00zł wykonanie 3 150,13zł tj. 70% w tym: energia elektryczna 752,09zł woda 2 398,04zł 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników) plan 30,00zł wykonanie 30,00zł tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan 2 000,00zł wykonanie 1 501,82zł tj. 75,09 % w tym: wałowanie boiska 605,00zł usługa geodezyjna 553,50zł 83

84 usługa kominiarska 147,01zł przegląd gaśnic 120,48zł abonamenty wody i prądu 75,83zł 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia) plan 309,00zł wykonanie 308,14zł tj. 100% 4440 Odpisy na ZFŚS plan 1 094,00zł wykonanie 1 094,00zł tj. 100% 4480 Podatek od nieruchomości plan 9 508,00zł wykonanie 9 508,00zł tj. 100% Wydatki na wynagrodzenia stanowią 37,48% ogółu wydatków. W rozdziale tym wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów i energii, które stanowią 26,40% ogółu wydatków, ale wykonanie wydatków w stosunku do planu jest w 86,51%. W paragrafie zakupu energii są oszczędności, ponieważ od miesiąca czerwca 2011r. na obiekcie Stadionu odbywa się rewitalizacja terenu i nie występuje zużycie energii elektrycznej. Stosunkowo dużą pozycję wydatków, bo 22,35% ogółu stanowi podatek od nieruchomości, który Zakład zobowiązany jest płacić od 2011r. Również w paragrafie wynagrodzeń i składek ZUS wystąpiły oszczędności, ponieważ zatrudniony pracownik chorował i tym samym nie nabył prawa do planowanej w wydatkach nagrody. Na sfinansowanie inwestycji w powyższym dziale zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł. W ramach posiadanych środków realizowano następujące zadania: Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie Dobudowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią Budowa boiska rekreacyjnosportowego w Rozwarzynie Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na realizację zadań środki w kwocie ,96 zł. Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę ,00 zł. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji rozpoczętych zadań. Na budowę krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, 6050 środki w kwocie ,00 zł: z czego: kwotę ,00 zł środki własne w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie kwotę ,00 zł środki ze Starostwa Nakielskiego Wykonawcą zadania jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w 2009 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH w Bydgoszczy. Wartość umowna zadania ,16 zł. Do realizacji inwestycji przystąpiono w mcu wrześniu 2009 r. Do końca grudnia 2011 r. zaawansowanie robót na obiekcie przedstawia się następująco: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących niecek basenowych i budynków 100 % 2. Roboty budowlane: ok. 85 % 3. Usunięcie kolizjiprzełożenie kolidującej z budynkiem sieci wodoc. 100 % 4. Instalacje wod. kan. ok. 85 % 5. Instalacja c. o. ok. 90 % 6. Wentylacja mechaniczna ok. 95 % 7. Przyłącze kanalizacji technologicznej ok. 96 % 8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej ok. 90 % 9. Przyłącze kanalizacji deszczowej ok 92 % 10. Przyłącze wodociągowe ok. 90 % 11. Węzeł c. o. ok. 90 % 12. Technologia basenowa ok. 50 % 13. Drogi, place, zagospodarowanie terenu 100 % 14. Instalacje elektryczne ok. 85 % Kryta pływalnia będzie budynkiem użyteczności publicznej, obiektem usługowym. Kryta pływalnia wraz z zapleczem oraz częścią odnowy biologicznej będzie zawierała jacuzzi 4 osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masaży oraz siłownię. Będzie obiektem podpiwniczonym z jedną kondygnacją nadziemną. W obiekcie przewiduje się basen sportowy o powierzchni 25,0x16,0 i głębokości 1,35 1,80 m i basen rekreacyjny o powierzchni 60m 2. Przy basenie rekreacyjnym przewidziano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną. Powierzchnia całkowita obiektu ok ,62 m 2, powierzchnia użytkowa to 2 378,25 m 2, kubatura ,0m 3. Łącznie na realizację zadania do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę ,08 zł. w tym: kwota ,08 zł środki własne w budżecie gminy na 2011 r. kwota ,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, kwota ,00 zł środki ze Starostwa Nakielskiego 84

85 Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. kwotę ,00 zł. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji krytej pływalni. Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, 6050 środki w wysokości ,00 zł. Od początku roku 2011 trwały prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. W dniu 11 maja 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. Wraz z obiektem kubaturowym wykonane zostało zagospodarowanie otaczającego salę terenu. Utwardzono kostką brukową drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki. Teren został uporządkowany i oświetlony lampami parkowymi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR z Bydgoszczy. Do końca 2011 r. na dokończenie prac związanych z oddaniem obiektu do użytku wydatkowano kwotę ,11 zł. Celem kontynuowania prac związanych z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, 6050 środki w wysokości ,00 zł. Postępowanie związane z oddaniem obiektu do użytku zakończono w styczniu 2011r. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano w dniu 18 lutego 2011r. Wraz z obiektem kubaturowym wykonano zagospodarowanie otaczającego salę terenu. Utwardzono kostką brukową drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki. Teren został uporządkowany i oświetlony lampami parkowymi. Wykonawcą zadania była WIMAR Spółka z o. o. z Koronowa Do końca 2011 r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę ,13 zł, rozdział 92601, Na wykonanie dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,00 zł. Projekt budowlanowykonawczy na wykonanie dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej opracowała firma A.P.A. ARCHES s.c. w Poznaniu. W mcu lipcu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Nr 352, zmieniającą decyzję pozwolenie na budowę Nr 94 z dnia r.(kryta pływalnia) w części dotyczącej dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Termin wykonania zadania r. Zjeżdżalnia zewnętrzna będzie obiektem dobudowanym do krytej pływalni i integralnie związanym funkcjonalnie z krytą pływalnią. Będzie to obiekt o wym. 5,84m x 10,40m wysokości do najwyższej krawędzi attyki 10,42m od poziomu terenu, zaprojektowany w formie wieży, z której na poziomie +6,65 wychodzi rura zjeżdżalni wracająca do wnętrza obiektu na poziomie 0,45. Powierzchnia zabudowy zjeżdżalni 60,0m2. Zjeżdżalnię zaprojektowano w formie zamkniętej rury o średnicy 1000mm dł. ok 70 m. Do końca 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę ,69 zł. Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę ,00 zł. rozdział 92601, 6050 do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji rozpoczętych robót. W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono środki w kwocie 8 426,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie rozdział 926, W dniu 13 kwietnia 2011 roku zlecono wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej do celów opiniodawczych dla działki 23/2 (boisko sportowe położone w Chrząstowie) w celu formalnego określenia zakresu zadania. W dniu 15 grudnia 2011 r. podpisano umowę z firmą P.W. DROGSTAL Krzysztof Sobociński z siedzibą w Paterku na częściowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie (działka nr ewid. 23/2). Wartość zadania wyniesie 5 116,80 zł. Termin wykonania zamówienia jest do dnia 30 marca 2012 roku. W roku budżetowym 2011 r. wydatkowano łącznie 45,45 zł (dz. 926, rozdz , Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę 8 300,00 zł. rozdział 92601, 6050 do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem realizację ogrodzenia. Na budowę boiska rekreacyjnosportowego w Rozwarzynie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, 6050 środki w kwocie ,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono ławki. Zlecono także wykonanie robót związanych z uporządkowaniem terenu nieużytku działki nr 102/2 w Rozwarzynie. Ogółem na realizację zadania do końca 2011 r. wydatkowano kwotę ,50 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2011 roku przedstawia poniższa analiza rzeczowo finansowa Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy Budżet na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 27 stycznia 2011r. Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił: 1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę ,65 zł, w tym ,00 zł (29,26%) stanowią dochody oświaty i sportu (łącznie z subwencją oświatową) z czego ,00 zł (28,06%) dochodów osiąganych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a ,00 zł (1,20%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan dochodów osiąganych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o ,00 zł, tj. 4,86%. 85

86 Wykres A.1 Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku 29,26% dochody oświaty i sportu 28,06% dochody osiagane przez gminę i inne jednostki organizacyjne 70,74% dochody gminy 1,20% dochody osiągane przez jednostki oświatowe i ZOOR 2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę ,95 zł, w tym ,38 zł (47,05%) stanowią wydatki na oświatę i sport z czego ,38 zł (13,81%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a ,zł (33,24%) przez jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o ,00 zł, ctj. o 0,85%. Wykres A.2 Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku 47,05% wydatki na oświatę i sport 13,81% wydatki realizowane przez gminę i inne jednostki organizacyjne 52,95% wydatki gminy 33,24% wydatki realizowane przez jednostki oświatowe i ZOOR Część oświatowa subwencji ogólnej Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2011 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wysokości ,zł. Z początkiem 2011 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu lutym 2011 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2011 rok, która została zwiększona o ,zł, do poziomu ,zł. W wyniku błędu popełnionego przez Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle nad Notecią przy wypełnianiu danych w systemie informacji oświatowej (83 wychowanków zostało niewłaściwie wykazanych jako dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i przeliczonych wagą P38) Minister Edukacji Narodowej wystąpił o zmniejszenie subwencji. Decyzją Ministra Finansów nr ST5/0341/9b/KMB/11/4747 z dnia 20 lipca 2011r. subwencja dla Gminy Nakło nad Notecią została zmniejszona o kwotę ,zł i po korekcie wynosiła ,zł. W 2011 roku do MEN zostały skierowane 4 wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy z przeznaczeniem na: 1. Wniosek, złożony w kwietniu na ,zł, na dofinansowanie remontów bieżących wynikających z decyzji lub nakazów organów nadzoru państwowych inspekcji lub straży. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zabezpieczenie środków własnych na poziomie 50% wartości kosztorysowej remontu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uwzględniona została pełna kwota wnioskowanego dofinansowania, tj ,zł z przeznaczeniem na: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią na wymianę stolarki okiennej w klasach na parterze 26 szt.: wartość remontu ,zł środki własne ,zł środki z rezerwy subwencji ,zł Zespół Szkół w Potulicach na malowanie 2 sal komputerowych, 5 sal lekcyjnych oraz toalet i korytarza na 1 piętrze: wartość remontu ,zł środki własne 5.000,zł środki z rezerwy subwencji 5.000,zł 86

87 Zespół Szkół w Ślesinie na malowanie sali lekcyjnej i toalety dla chłopców: wartość remontu 4.000,zł środki własne 2.000,zł środki z rezerwy subwencji 2.000,zł 2. Wniosek, złożony w kwietniu na kwotę ,zł, na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Ślesinie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale uwzględniona została częściowa kwota dofinansowania, tj ,zł. 3. Wniosek, złożony we wrześniu na kwotę ,zł, na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale uwzględniona została częściowa kwota dofinansowania, tj ,zł. 4. Wniosek, złożony w październiku na kwotę ,zł, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale uwzględniona została częściowa kwota dofinansowania, tj ,zł. Ze środków rezerwy subwencji pozyskano łącznie ,zł. Po uwzględnieniu środków z rezerwy subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią na 2011 rok została zwiększona do kwoty ,zł. W 2011 roku z budżetu gminy na zadania subwencjonowane wydatkowano ,53 zł z tego 84,00% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej. Informacje statystyczne W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 wg SIO. Tabela C.1 Jednostka Ilość oddziałów Liczba uczniów i wychowanków Średnia liczebność w oddziale sp g p razem sp g p razem sp g p SP Nr 2 Nakło SP Nr 3 Nakło SP Nr 4 Nakło ZS Paterek ZS Potulice ZS Ślesin ZS Występ G Nr 3 Nakło G Nr 4 Nakło P Nr 2 Nakło P Nr P Paterek P Ślesin P Minikowo Razem miasto wieś sp szkoła podstawowa zs zespół szkół g gimnazjum p przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej 87

88 ilość oddziałów W tabeli C.2 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 wg SIO. Tabela C.2 Jednostka Ilość oddziałów Liczba uczniów i wychowanków Średnia liczebność w oddziale sp g p razem sp g p razem sp g p SP Nr 2 Nakło SP Nr 3 Nakło SP Nr 4 Nakło ZS Paterek ZS Potulice ZS Ślesin ZS Występ G Nr 3 Nakło G Nr 4 Nakło P Nr 2 Nakło P Nr P Paterek P Ślesin Razem miasto wieś sp szkoła podstawowa zs zespół szkół g p gimnazjum przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej Wykres C.1 Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/ sp g p razem 2010/ / W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się ilość oddziałów w szkołach podstawowych o 3 i w gimnazjach o 3. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost ilości oddziałów o 5. (źródło: tabela C.1 i C.2) 88

89 średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziale liczba uczniów i wychowanków Wykres C.2 Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/ sp g p razem 2010/ / W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych o 107 i w gimnazjach o 140 uczniów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby wychowanków o 84. (źródło: tabela C.1 i C.2) Wykres C.3 Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziałach szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/ sp g p 2010/ / W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół podstawowych o 1 ucznia i o 2 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych średnia liczebność zmniejszyła się o 1. (źródło: tabela C.1 i C.2) Wykres C.4 Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2011 roku (łącznie 324,12 et.) 7,31 et. stażyści; 2,25% 33,93 et. kontraktowi; 10,47% 201,56 et. dyplomowani; 62,19% 81,32 et. mianowani; 25,09% 89

90 Wykres C.5 Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych (bez ZOOR) etaty niepedagogiczne wg grup w 2011 roku (łącznie 111,21 et.) 20,66 et. pracownicy administracji; 18,58% 90,55 et. pracownicy obsługi;81,42% Realizacja planu dochodów przez jednostki oświatowe i ZOOR I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Plan dochodów budżetowych na 2011 rok został zaplanowany w trzech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę ,zł, w tym: 1. Dział 758 Różne rozliczenia na kwotę 1.800,zł obejmuje rozdział: Różne rozliczenia finansowe 2. Dział 801 Oświata i wychowanie na kwotę ,zł obejmuje rozdziały: Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Stołówki szkolne i przedszkolne 2. Dział 926 Kultura fizyczna na kwotę ,zł obejmuje rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wykres D.1 Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej 100,86% 100,89% plan zł 104,79% 102,56% wykonanie razem dział razem wykonanie 1 886, , , ,44 plan 1 800, , , ,00 Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR w 2011 roku został zrealizowany w 100,89% na kwotę ,44 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów: wpływy z usług ,69 zł ( 82,92% dochodów), wynajem mienia komunalnego ,43 zł ( 16,27% dochodów), różne dochody 5.882,50 zł ( 0,56% dochodów), odsetki bankowe i od nieterminowych płatności zł ( 0,20% dochodów), darowizny pieniężne 521,00 zł ( 0,05% dochodów). 90

91 II.Wykonanie planu dochodów wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg tytułów Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu dochodów budżetowych wg rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabelach od D.1 do D.7 Tabela D.1 Rozdział Różne rozliczenia finansowe Treść Plan Wykonanie % O920 Pozostałe odsetki w tym: ,21 104,79% odsetki bankowe od rachunku bankowego 1 886,21 Razem ,21 104,79% Tabela D.2 Rozdział Szkoły podstawowe Treść Plan Wykonanie % O690 Wpływy z różnych opłat ,00 102,50% wpłaty za duplikaty świadectw 205,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym: ,50 102,78% czynsze za lokale mieszkalne ,42 O750 najem garaży 2 214,00 najem pomieszczeń ,35 najem powierzchni reklamowej 113,15 najem gruntów 3 773,58 wynajem krzeseł 333,00 O830 O870 O920 O960 O970 Wpływy z usług w tym: ,61 100,32% opłaty za media ,61 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 63,60 106,00% ze sprzedaży złomu 63,60 Pozostałe odsetki w tym: 68 92,62 136,21% odsetki od nieterminowych płatności należności 92,62 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym: ,00 100,00% darowizny pieniężne dla SP Nr 3 521,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,53% wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 3 129,00 odszkodowanie za zniszczone mienie 490,00 Razem ,33 102,21% Tabela D.3 Rozdział Przedszkola Treść Plan Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym: ,25 100,21% O750 czynsze za lokale mieszkalne 3 526,17 najem garażu 442,80 najem gruntów 428,28 O830 Wpływy z usług w tym: ,58 100,02% opłata stała za przedszkola ,00 opłaty za media 2 348,58 O870 O920 O970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,90 103,23% ze sprzedaży złomu 412,90 Pozostałe odsetki w tym: 5 7,18 143,60% odsetki od nieterminowych płatności należności 7,18 Wpływy z różnych dochodów ,00 103,06% wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 371,00 Razem ,91 100,04% 91

92 Tabela D.4 Rozdział Gimnazja Treść Plan Wykonanie % O750 O920 O970 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym: ,68 96,99% najem pomieszczeń ,68 Pozostałe odsetki w tym: 6 6,98 116,33% odsetki od nieterminowych płatności należności 6,98 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,68% wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 520,00 Razem ,66 97,13% Tabela D.5 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Treść Plan Wykonanie % O830 O970 Wpływy z usług w tym: ,20 100,02% obsługa KZP 805,20 Wpływy z różnych dochodów ,00 87,00% wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 174,00 Razem ,20 97,43% Tabela D.6 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Treść Plan Wykonanie % O830 O920 Wpływy z usług w tym: ,80 100,97% za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ,80 Pozostałe odsetki w tym: 43 47,83 111,23% odsetki od nieterminowych płatności należności 47,83 Razem ,63 100,97% Tabela D.7 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Treść Plan Wykonanie % O830 Wpływy z usług w tym: ,50 102,56% wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych 4 824,50 Razem ,50 102,56% Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe i ZOOR I. Plan wydatków wg rodzajów Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota ,zł z czego przeznaczono na: wydatki osobowe , zł ujęte w : 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 i 4440, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz inne dotacje celowe , zł ujęte w : 2310 i 2540, wydatki inwestycyjne , zł pozostałe wydatki , zł ujęte w : 3240, 3260, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4400, 4410, 4420, 4430, 4480,

93 Wykres E.1 Plan wydatków wg rodzajów dotacje 11,53% inwestycyjne 0,10% pozostałe 13,57% osobowe 74,80% II. Źródła finansowania wydatków Środki finansowe zaplanowane na wydatki ( ,zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów: subwencja oświatowa ,zł, dochody budżetu gminy ,zł, dotacje celowe ,zł. Wykres E.2 Źródła finansowania wydatków środki własne gminy 37,31% dotacje celowe 0,07% subwencja oświatowa 62,61% III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów L.p. Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % Dział 801 Oświata i wychowanie ,50 96,32% 1 osobowe ,71 97,04% 2 pozostałe ,71 92,52% 3 dotacje ,98 96,09% 4 inwestycyjne ,10 99,93% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,60 90,89% 1 osobowe ,25 91,22% 2 pozostałe ,35 84,97% Dział 926 Kultura fizyczna ,40 88,40% 1 osobowe ,87 90,82% 2 pozostałe ,53 87,34% Razem wydatki ,50 96,11% 1 osobowe ,83 96,81% 2 pozostałe ,59 92,29% 93

94 pozostałe osobowe d 3 dotacje ,98 96,09% 4 inwestycyjne ,10 99,93% Wykres E.3 Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 96,32% 96,11% plan zł 90,89% 88,40% wykonanie razem dział razem wykonanie , , , ,50 plan , , , ,00 IV. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki dla 7 gminnych szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie, i Występie oraz na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy. W 2011 roku z planowanej kwoty ,zł wydatkowano ,87 zł, tj. 97,75%. W tabeli E.1 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych szkół podstawowych. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści 4,98 kontraktowi 19,32 administracja 10,66 mianowani 34,98 dyplomowani 104,84 obsługa 46,31 razem 164,12 razem 56,97 Tabela E.1 Rozdział Szkoły podstawowe Rodzaj wydatku plan wykonanie % dotacje razem ,35 99, dotacja dla 2 szkół niepublicznych ,35 99,74 wydatki osobowe razem ,51 98, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli , środki bhp dla pracowników , wynagrodzenia nauczycieli zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 4 986,12 odprawy emerytalne nauczycieli , ,55 nagrody jubileuszowe nauczycieli ,37 nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli ,97 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,55 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi ,40 odprawy rentowe pracowników administracji i obsługi ,00 nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,46 95, składki na Fundusz Pracy ,04 89, wpłaty na PRFON ,00 13, umowy zlecenia: wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi informatyczne, opieka nad dowozem uczniów do SP Nr 4 prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK" 95,94 98, ,00 91,17 przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią i prace porządkowe (22460,zł) 4440 odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,01 93, leki i wyposażenie apteczek szkolnych 944,61 akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne ,78 programy komputerowe 7 473,58 materiały biurowe, druki szkolne ,98 96,36

95 materiały do remontów i konserwacji ,97 olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ) ,64 prasa i materiały szkoleniowe 8 213,03 środki czystości ,68 pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne, karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw, wykładziny ,93 meble szkolne i biurowe ,28 sprzęt rtv i nagłaśniający 9 661,19 sprzęt komputerowy 5 334,96 sprzęt sportowy 8 500,49 sprzęt biurowy 1 100,88 sprzęt agd: czajniki, odkurzacze, grzejniki, kosiarki, wentylatory, wózki gospodarcze 4 880,20 suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki do toalet 7 764,61 pozostały sprzęt wielobranżowy 1 576,07 pomoce dydaktyczne ,94 sprzęt sportowy ,65 sprzęt komputerowy i programy do pracowni komputerowych 4 741,46 książki ,20 energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4) ,62 energia elektryczna ,18 gaz do gotowania ,85 gaz do ogrzewania (SP Nr 3) ,18 woda ,95 konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, ,45 gazowych i elektrycznych, szklenie okien naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż 9 003,86 remonty: w części F sprawozdania , badania lekarskie pracowników ,00 85, opłaty za abonament rtv ,34 usługi bhp 9 437,04 usługi deratyzacji i dezynsekcji 2 694,50 usługi informatyczne ,42 usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) ,10 usługi kominiarskie 5 204,66 opłaty pocztowe 2 977,74 usługi transportowe 703,66 abonamenty za używanie programów komputerowych ,68 wywóz nieczystości ,96 pozostałe usługi: czyszczenie kanalizacji, napełnianie skrzyń mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, usługi drukarskie, dorabianie kluczy, znakowanie sprzętu, bindowanie, oprawa arkuszy ocen, utylizacja odpadów, dzierżawa saturatorów, wykonanie pieczątek, foliowanie szyb, wykonanie tablic informacyjnych, nadzór inwestorski, dozór techniczny urządzeń, usługa podnośnikiem usługi instalacyjnomontażowe sprzętu do monitoringu i tablic interaktywnych , ,77 opracowanie dokumentacji przepisów wewnętrznych i p.poż 6 464,00 przeglądy budowlane budynków 5 681,38 pomiary instalacji elektrycznych, p.poż i gazowych 5 144,33 konserwacje wykładzin podłogowych 8 186,34 usługi stolarskie wykonanie mebli szkolnych i biurowych ,63 rekultywacja nawierzchni boiska, wyrównanie terenu szkolnego 2 163, opłaty za usługi internetowe ,21 95, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,50 85, czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin) ,00 100, delegacje pracowników ,30 54, opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,41 99, podatek od nieruchomości ,01 99, szkolenia pracowników ,00 72,48 98,24 92,69 94,25 89,46 Razem ,87 97,75 W ramach wydatków rozdziału zostały zrealizowane następujące zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego: 1. Sołectwo Ślesin przeznaczyło ,zł dla Zespołu Szkół w Ślesinie na zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Z planowanej kwoty ,zł wydatkowano 9.999,86 zł na zakup: kostki i obrzeży chodnikowych 7.165,68 zł, cementu 672,27 zł, pospółki 1.086,71 zł, trawy 288,00 zł, ławek parkowych 787,20 zł. Z zakupionych materiałów został ułożony chodnik od ulicy do głównego wejścia do budynku szkoły ok. 150 m2. Prace zostały wykonane przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią. 95

96 pozostałe osobowe d 2. Sołectwo Paterek przeznaczyło 3000,zł dla Zespołu Szkół w Paterku na zakup szafek dla uczniów. Łącznie zakupiono 11 szafek dla uczniów, metalowych, czteroskrzydłowych za kwotę 4.992,57 zł z czego 3.000,zł opłacono ze środków funduszu sołeckiego. W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane zostały wydatki dla oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią i Występie oraz dla 2 oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy. W 2011 roku z planowanej kwoty ,zł wydatkowano ,92 zł, tj. 95,11%. W tabeli E.2 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści 0,11 kontraktowi 2,25 administracja mianowani 0,22 dyplomowani 11,07 obsługa 0,43 razem 13,65 razem 0,43 Tabela E.2 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rodzaj wydatku plan wykonanie % dotacje razem ,15 95, dotacja dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych ,15 95,03 wydatki osobowe razem ,93 95, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ,88 środki bhp dla pracowników 1 097, wynagrodzenia nauczycieli nagrody jubileuszowe nauczycieli ,64 nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli 6 722, ,38 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 8 986, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 90, składki na Fundusz Pracy ,98 93, odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,84 94, leki i wyposażenie apteczek szkolnych akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne 1 017,38 programy komputerowe 918,02 materiały biurowe, druki szkolne 2 660,25 materiały do remontów i konserwacji 5 090,21 olej opałowy (ZS Występ) ,52 prasa i materiały szkoleniowe 326,52 środki czystości 3 483,54 pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne, karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw, wykładziny , ,95 meble szkolne i biurowe 4 286,67 sprzęt rtv i nagłaśniający 110,32 sprzęt komputerowy 298,76 sprzęt sportowy 264,95 sprzęt biurowy 153,71 sprzęt agd: czajniki, odkurzacze, grzejniki, kosiarki, wentylatory, wózki 389,45 gospodarcze suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki do toalet 1 014,46 pozostały sprzęt wielobranżowy 458,07 pomoce dydaktyczne 699,61 sprzęt sportowy ,86 sprzęt komputerowy i programy do pracowni komputerowych 1 914,82 książki 1 278,91 energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4) ,57 energia elektryczna ,25 gaz do gotowania ,86 gaz do ogrzewania (SP Nr 3) ,64 woda 1 645,10 konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, 2 871,29 gazowych i elektrycznych, szklenie okien naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż 541,00 remonty: w części F sprawozdania , badania lekarskie pracowników ,00 100, opłaty za abonament rtv 123,78 usługi bhp 1 193,53 usługi deratyzacji i dezynsekcji ,50 usługi informatyczne 1 768,20 usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) 2 468,69 usługi kominiarskie 554,37 93,37 95,54 88,01 97,78 91,44 94,49 94,01

97 pozostałe osobowe d opłaty pocztowe 292,67 usługi transportowe 69,08 abonamenty za używanie programów komputerowych 1 631,68 wywóz nieczystości 2 523,21 pozostałe usługi: czyszczenie kanalizacji, napełnianie skrzyń mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, dorabianie kluczy, znakowanie sprzętu, bindowanie, dzierżawa saturatorów, nadzór inwestorski, dozór techniczny urządzeń, usługa podnośnikiem usługi instalacyjnomontażowe sprzętu do monitoringu i tablic interaktywnych 995, ,76 opracowanie dokumentacji przepisów wewnętrznych i p.poż 854,00 przeglądy budowlane budynków 449,82 pomiary instalacji elektrycznych, p.poż i gazowych 865,44 usługi stolarskie wykonanie mebli szkolnych i biurowych 1 758,69 rekultywacja nawierzchni boiska 238, opłaty za usługi internetowe ,92 94, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,90 89, delegacje pracowników opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,12 99, podatek od nieruchomości 33 31,26 94, szkolenia pracowników ,00 100,00 Razem ,92 95,11 W rozdziale Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 6 gminnych przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie (do IX/2011) oraz Występie (od IX/2011) oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią. W 2011 roku z planowanej kwoty ,zł wydatkowano ,69 zł, tj. 95,28%. W tabeli E.3 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych przedszkoli. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści kontraktowi 2,67 administracja mianowani 10,33 dyplomowani 11,68 obsługa 12,17 razem 24,68 razem 12,17 Tabela E.3 Rozdział Przedszkola Rodzaj wydatku plan wykonanie % dotacje razem ,47 94, dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania ,00 80,45 zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią 2540 dotacja dla 4 przedszkoli niepublicznych ,47 94,10 wydatki osobowe razem ,76 96, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli , środki bhp dla pracowników 5 221, wynagrodzenia nauczycieli nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli ,68 zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli , ,86 nagrody jubileuszowe nauczycieli ,25 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,85 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi 3 220,52 nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 92, składki na Fundusz Pracy ,84 92, umowy zlecenia: palenie w piecu, przegląd budowlany budynku, ,00 76,89 wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 4440 odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,46 94, leki i wyposażenie apteczek akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne 2 264,70 programy komputerowe 840,79 materiały biurowe, druki szkolne 4 664,78 materiały do remontów i konserwacji ,86 węgiel (P Ślesin), olej opałowy (ZS Potulice) ,19 prasa i materiały szkoleniowe 1 375,18 środki czystości ,68 pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, karnisze, 5 514,68 zasłony, naczynia, kosze i pojemniki meble przedszkolne i biurowe ,11 sprzęt rtv 697,00 sprzęt biurowy 2 225,90 sprzęt agd: waga, drabina, kosiarka 755,00 zabawki 3 211,65 83,07 96,82 97,49 97,50

98 art. dekoracyjne: dywan, lustro, rolety okienne 2 921,42 pozostały sprzęt wielobranżowy 904, pomoce dydaktyczne 4 692, książki 203, energia cieplna (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo) ,97 energia elektryczna ,90 gaz do gotowania ,18 gaz do ogrzewania (P Nr 2) ,16 woda 6 235,03 konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, 4 867,24 gazowych i eklektycznych naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż 1 570,26 remonty: w części F sprawozdania , badania lekarskie pracowników ,00 81, opłaty za abonament rtv 726,65 usługi bhp 3 286,81 usługi deratyzacji i dezynsekcji 2 416,44 usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) 6 844,04 usługi kominiarskie 892,04 opłaty pocztowe 489,29 abonamenty za używanie programów komputerowych 2 614,10 wywóz nieczystości ,29 pozostałe usługi: dzierżawa saturatorów, dozór techniczny urządzeń, wykonanie pieczątek, usługa szklarska, czyszczenie kanalizacji 1 190,21 opracowanie dokumentacji przepisów wewnętrznych i p.poż 5 130,00 przeglądy budowlane budynków 499,50 pomiary instalacji elektrycznych, p.poż i gazowych 2 170,85 usługi stolarskie wykonanie przedszkolnych i biurowych 1 204,55 wykonanie tablic informacyjnych 1 150, opłaty za usługi internetowe ,38 84, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,87 85, czynsze za wynajem budynków (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo) ,55 94, delegacje pracowników ,90 28, opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,35 73, podatek od nieruchomości ,00 100, szkolenia pracowników ,00 75,76 98,11 94,89 94,13 86,56 Razem ,69 95,28 W ramach wydatków rozdziału i 4240 zostało zrealizowane zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo Występ dla Zespołu Szkół w Występie przeznaczyło ,zł na modernizację istniejącego oddziału przedszkolnego i przekształcenie go w publiczne przedszkole 9 godzinne. Z planowanej kwoty w wysokości 8.500,zł z 4210 wydatkowano 8.492,11 zł na: materiały malarskie do malowania sali 583,10 zł, wykładzina podłogowa do sali 1.511,46 zł, wykładzina dywanowa i taśma do mocowania 621,33 zł, rolety okienne 540,00 zł, listwy do mocowania wykładziny 124,95 zł, klej do przylepienia tablic ze styropianu 19,99 zł, naczynia i przybory kuchenne 364,12 zł, przedłużacz i rozgałęźnik 45,96 zł, zawory i przyłącza do podgrzewacza ciepłej wody 123,00 zł, wieszak metalowy 142,50 zł, elektryczny pogrzewacz wody 590,40 zł, bateria umywalkowa 202,95 zł, osprzęt ogrzewacza i baterii umywalkowej 312,42 zł, armatura przyłączeniowa 199,26 zł, dozownik do mydła 50,43 zł, poduszki, poszewki na poduszki, ręczniki 392,50 zł, krzesełka dziecięce 40,00 zł, bujawka sprężynowa 1.230,00 zł, szarfy 147,90 zł, zabawki, układanki 786,10 zł, karimaty 130,00 zł, koce polarowe 199,90 zł, kosze do zabawek 133,84 zł. Materiały remontowo budowlane przeznaczone zostały do remontu sali przedszkolnej. Prace zostały wykonane przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią i częściowo przez Rodziców. Pozostałe zakupy uzupełniły wyposażenie sali przedszkolnej. Do oddziału przedszkolnego zakupione zostały również pomoce dydaktyczne na kwotę 1.997,50 zł z planowanej kwoty w wysokości 2.000,zł ( 4240). W rozdziale Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku (Wieszki), Nr 2 w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie oraz na dotację dla Miasta Torunia z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia z G Nr 3 w Nakle, który przebywał na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu. 98

99 pozostałe osobowe d W 2011 roku z planowanej kwoty ,zł wydatkowano ,44 zł, tj. 96,68%. W tabeli E.4 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści 2,18 kontraktowi 6,01 administracja 2,50 mianowani 30,36 dyplomowani 65,47 obsługa 20,14 razem 104,02 razem 22,64 Tabela E.4 Rozdział Gimnazja Rodzaj wydatku plan wykonanie % dotacje razem ,01 99, dotacja celowa dla Miasta Toruń z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia G Nr 3 w Nakle przebywającego na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu ,01 99,45 wydatki osobowe razem ,33 96, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ,67 środki bhp dla pracowników , wynagrodzenia nauczycieli zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli ,88 odprawy emerytalne nauczycieli , ,62 nagrody jubileuszowe nauczycieli 8 763,78 nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli ,75 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,68 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi 6 778,54 nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,04 95, składki na Fundusz Pracy ,40 89, umowy zlecenia: palenie w piecach kaflowych Wieszki prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku 93,40 97, ,00 99,98 "ORLIK 2012" przy G Nr 3 w Nakle nad Notecią (20846,zł) 4440 odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,10 95, leki i wyposażenie apteczek szkolnych ,20 akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne 5 255,13 programy komputerowe 3 629,54 materiały biurowe, druki szkolne ,83 materiały do remontów i konserwacji ,93 węgiel (Wieszki), olej opałowy (ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ) ,86 prasa i materiały szkoleniowe 5 706,64 środki czystości 8 111,68 pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd, wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek, woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne, karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw 9 792,03 meble szkolne i biurowe ,11 sprzęt rtv i nagłaśniający ,37 sprzęt sportowy ,65 sprzęt biurowy 2 290,41 sprzęt agd: czajniki, odkurzacze, grzejniki, kosiarki, wentylatory, wózki gospodarcze 2 031,57 suszarki do rąk 555,94 pozostały sprzęt wielobranżowy 1 470,53 pomoce dydaktyczne ,96 sprzęt sportowy ,55 sprzęt komputerowy i programy do pracowni komputerowych 6 059,92 książki 8 597,80 energia cieplna (G Nr 4) ,81 energia elektryczna ,31 gaz do gotowania ,92 gaz do ogrzewania (G Nr 3) ,96 woda ,53 konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych, 7 015,47 gazowych i elektrycznych, naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż 6 920,30 remonty: w części F sprawozdania , badania lekarskie pracowników ,00 94, opłaty za abonament rtv 664,18 usługi bhp ,68 usługi deratyzacji i dezynsekcji 2 095,86 usługi informatyczne 2 321,88 95,00 98,82 95,37 96,58 91,69

100 pozostałe osobowe usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) ,77 usługi kominiarskie 6 600,83 opłaty pocztowe 1 099,33 usługi transportowe 170,09 abonamenty za używanie programów komputerowych 7 080,16 wywóz nieczystości ,08 pozostałe usługi: czyszczenie kanalizacji, napełnianie skrzyń mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, usługi drukarskie, dorabianie kluczy, znakowanie sprzętu, bindowanie, oprawa arkuszy ocen, utylizacja odpadów, dzierżawa saturatorów, wykonanie pieczątek, foliowanie szyb, wykonanie tablic informacyjnych, nadzór inwestorski, dozór techniczny urządzeń, rolety okienne, usługi gastronomiczne usługi instalacyjnomontażowe sprzętu do monitoringu i tablic interaktywnych 6 608, ,62 opracowanie dokumentacji przepisów wewnętrznych i p.poż 3 902,00 przeglądy budowlane budynków 2 116,00 pomiary instalacji elektrycznych, p.poż i gazowych 4 136,52 usługi stolarskie wykonanie mebli szkolnych i biurowych 4 134,48 rekultywacja nawierzchni boiska, wyrównanie terenu szkolnego 2 228, opłaty za usługi internetowe ,80 97, usługi telekomunikacyjne komórkowe ,50 92, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,55 83, czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin) ,00 100, delegacje pracowników ,21 31, opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,37 99, podatek od nieruchomości 91 90,73 99, szkolenia pracowników ,00 96,09 Razem ,44 96,68 W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią środki w wysokości ,zł, z których w roku sprawozdawczym wydatkowano ,30 zł, tj. 88,63%. W tabeli E.5 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści kontraktowi administracja 12,98 mianowani dyplomowani obsługa 0,50 razem razem 13,48 Tabela E.5 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,04 90, środki bhp dla pracowników ,00 94, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,55 92,60 nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,17 82, składki na Fundusz Pracy ,76 66, umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, sprzątanie pomieszczeń biurowych (zastępstwo), przygotowanie materiałów przetargowych, ,33 62,89 zastępstwa za nieobecnych pracowników 4440 odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,26 81, akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, dyski twarde karty pamięci, skaner, zasilacze, płyty dvd, router, klawiatury, myszy środki czystości 4 948, pozostałe: woda do saturatorów, baterie, żarówki, art. gospodarcze 3 972, ,26 materiały biurowe ,34 prasa i materiały szkoleniowe 9 580,04 drukarka laserowa, wentylatory, regały do archiwum, aparat telefoniczny, telefon komórkowy, niszczarka, wieszak ubraniowy, lampka biurowa, kalkulator, krzesła, liczarka do banknotów, skaner, monitor ,29 energia cieplna 9 105,50 energia elektryczna ,64 woda 389, konserwacje i naprawy instalacji alarmowej i teletechnicznej naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego i p.poż , ,76 67,13 remonty: w części F sprawozdania 5 793, badania lekarskie pracowników ,00 27,33 92,76 67,08

101 i 4300 opłaty za abonament rtv 61,30 usługi bhp 676,50 usługi informatyczne: administracja sieci komputerowej, wdrożenia i konfiguracja programów komputerowych ,00 usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) 394,76 opłaty pocztowe 2 763,76 koszty i prowizje bankowe 7 246,80 abonamenty za używanie programów komputerowych ,17 wywóz nieczystości 374,39 archiwizacja dokumentów oraz przeniesienie archiwum z ul. Ks. Skargi ,78 usługa utrzymania porządku wokół budynku 6 869,83 opłaty za korzystanie z serwisów internetowych 2 220,06 usługa stolarska wykonanie mebli biurowych 2 712,15 pozostałe usługi: dzierżawa saturatorów, ogłoszenia prasowe, 294,53 wykonanie pieczątek 4350 opłaty za usługi internetowe ,55 46, usługi telekomunikacyjne komórkowe ,66 62, usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,82 64, delegacje pracowników ,58 38, opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,12 92, podatek od nieruchomości ,00 100, szkolenia pracowników ,00 48,70 wydatki inwestycyjne razem ,00 99, kserokopiarka ,00 99,90 87,74 Razem ,30 88,63 Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno oświatowych: 1. Cykliczne spotkania (4 krotne) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli omawiano bieżące sprawy oświatowe. 2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli. 3. Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacji dotyczących realizacji zadania w zakresie podziału środków rezerwy celowej nr 10 w 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Naklo nad Notecią (lipiec 2011 r.). 4. Udział trzech pracowników ZOOR w obserwacjach sprawdzianu po zakończeniu kl. VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. 5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli (lipiec 2011 r.). 6. Kontynuacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna, rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w: a). klasach I III szkoły podstawowej, b). klasie III gimnazjum, wg nowej podstawy programowej, c). klasach I VI szkoły podstawowej i klasach I III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną uczniom: słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 87/2011 r. z dnia r. ustalony został termin składania wniosków tj. do dnia r. Łącznie, wsparciem w formie dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 121 uczniów, na kwotę ,78 zł. 7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, w roku 2011 poprzez: a). wydanie decyzji: w okresie od I IV dla 290 uczniów na kwotę ,43 zł, w okresie od IX XII dla 333 uczniów na kwotę ,90 zł, b). sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat, c). przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji. Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej. 9. Przeprowadzenie procedury likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie zlokalizowanej w Minikowie (luty wrzesień). 10. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej. 11. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach: Podjęcia działań zmierzających do likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie położonej w Minikowie, Likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie położonej w Minikowie, Opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią, Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli, Zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Łącznie przygotowano 6 projektów uchwał. 12. Sporządzenie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 13. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2011r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania, w ramach której przyznano pracodawcom dofinansowanie za wyszkolenie 104 uczniów (w ramach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy), na łączną kwotę ,10 zł. Łącznie wydano 105 decyzji, w tym jedna negatywna. 101

102 p 14. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród: Medali Komisji Edukacji Narodowej 2 wnioski, Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę 3 wnioski, Ministra Edukacji Narodowej 1 wniosek, Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty 2 wnioski, Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego 2 wnioski. 15. Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na rok 2011 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody. 16. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli: Nr 2 w Nakle nad Notecią i w Ślesinie. 17. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektorów Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Ślesinie. 18. Dwukrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie. 19. Sporządzenie sprawozdania o realizacji w I półroczu 2011r. programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 20. Kontynuacja wdrażania programu VULCAN oraz Sigma. 21. Sporządzanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych meldunków w zakresie: realizacji przez dzieci pięcioletnie prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011. zespołów wczesnego wspomagania dziecka. 22. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczego zestawienia w formie ankiety, w zakresie potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 23. Sporządzenie zbiorczego zestawienia (ankieta) w zakresie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Nakło nad Notecią w roku szkolnym: 2008/2009, 2009/2010 i 2010/ Współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nakle nad Notecią dot. podejmowania w szkołach działań informacyjno edukacyjnych w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki zatruć pokarmowych, niekorzystnych skutków zdrowotnych spowodowanych nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym, Światowego Dnia bez Tytoniu. 25. Opracowanie kolejnej Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2010/2011. Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty przedmiotowa informacja przedłożona została organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią. 26. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 125 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączna kwotę ,00 zł. 27. Przygotowanie dla dyrektorów szkół (administrujących mieszkaniami) procedury wprowadzenia nowych stawek czynszu i opłat za media. W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych jednostek. Z planowanej kwoty ,zł wydatkowano ,55 zł, tj. 71,20%. W tabeli E.6 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Tabela E.6 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki pozostałe razem ,55 71, materiały szkoleniowe ,57 99, dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli dokształcających ,00 67, delegacje dla nauczycieli dokształcających się ,48 59, szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych ,50 72,91 Razem ,55 71,20 W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane zostały środki w wysokości ,zł, z których wydatkowano ,79 zł, tj. 92,08% na funkcjonowanie: 3 stołówek szkolnych w SP Nr 2, SP Nr 3 w Nakle nad Notecią i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią, 5 stołówek przedszkolnych w P Nr 2, P Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Przedszkolach w Paterku, Potulicach Ślesinie, dożywiania uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie i w ZS w Paterku. W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stołówki szkolne. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści kontraktowi administracja 7,50 mianowani dyplomowani obsługa 11,50 razem razem 19,00 102

103 pozostałe osobowe i pozostałe osobowe Tabela E.7 Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,46 91, środki bhp dla pracowników ,10 68, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,08 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi ,03 nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,31 75, składki na Fundusz Pracy ,21 83, umowy zlecenia: zastępstwa za prac. na zwolnieniach lekarskich ,00 100, odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,23 92, naczynia kuchenne, drobny sprzęt agd i wielobranżowy ,88 meble kuchenne 6 408,61 2 kuchenki gazowe, lodówka, zamrażarka, okap kuchenny, czajniki, 3 roboty kuchenne, 2 mikrofalówki, termosy 7 739,87 środki czystości 8 936,36 materiały do napraw i konserwacji, części zamienne agd 2 828, artykuły spożywcze do stołówek szkolnych i przedszkolnych ,56 92, badania lekarskie pracowników ,00 49,02 90,47 99, usługi kateringowe gotowe posiłki dla uczniów dostarczane ,00 90,69 przez firmę zewnętrzną 4410 delegacje pracowników 50 26,55 53, szkolenia pracowników ,00 100, wydatki inwestycyjne razem ,10 99,94 obieraczka do ziemniaków SP Nr ,50 zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania G Nr ,60 obieraczka do ziemniaków P Nr ,00 Razem ,79 92,08 99,94 W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan ,zł, wykonanie ,zł), wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli (plan ,zł, wykonanie ,76 zł), realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy wymiana młodzieży (plan ,zł, wykonanie ,18 zł), wydatki związane z obsługą Projektu "Za rękę z Einsteinem Edycja II" realizowanego w 4 Zespołach Szkół: Występie, Ślesinie, Potulicach i Paterku (plan 6.900,zł, wykonanie 6.700, zł), Na wymienione zadania łącznie zaplanowano kwotę ,zł, z których wydatkowano ,94 zł, tj. 90,29%. Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne: Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. Nr WFB.I na kwotę 396,00 zł zwiększony został plan dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do awansu zawodowego. Na wypłatę wynagrodzeń (umowyzlecenia 4170) dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono 1.250,zł w tym ze środków dotacji wydatkowano 396,zł i 854,zł ze środków własnych. Komisje rozpatrzyły 5 wniosków nauczycieli. W tabeli E.8 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności. Tabela E.8 Rozdział Pozostała działalność Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,68 94, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,68 87, składki na Fundusz Pracy umowy zlecenia za obsługę Projektu "Za rękę z Einsteinem Edycja II" 6 700, ,10 opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie 7 175,00 wydatki pozostałe razem ,26 76, art. spożywcze i materiały biurowe gminne oświatowe uroczystości i zadania artykuły spożywcze i fotograficzne, kwiaty, znicze, materiały biurowe, nagrody za udział w konkursach ZS Potulice usługi transportowe przewóz uczniów ze sztandarami na uroczystości , ,37 540, ogłoszenia prasowe, organizacja Dnia Edukacji Narodowej ,40 77,38 usługi gastronomiczne, fotograficzne i grawernicze, opłaty za parking, 6 199,79 noclegi i przewodnika ZS Potulice 4410 delegacje pracowników krajowe ZS Potulice ,37 99, delegacje pracowników zagraniczne ZS Potulice ,65 99, składki za ubezpieczenie wyjazdów ZS Potulice 50 48,00 96,00 70,88 Razem ,94 90,29 103

104 Wizyta delegacji Zespołu Szkół w partnerskiej szkole Oberschule Elsterwerda z okazji 800lecia założenia miasta Elsterwerda marzec 2011 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 odbyło się jedno spotkanie w ramach podpisanej umowy partnerskiej. W dniach 1113 marca 2011r. delegacja Zespołu Szkół w Potulicach udała się do szkoły partnerskiej w niemieckim mieście Elsterwerda, by uczcić wspólnie 800 lecie założenia miasta. W ramach obchodów tak historycznego Jubileuszu najważniejsze instytucje miasta i gminy prezentowały po kolei swój dorobek. Rok Jubileuszowy zainicjowały kościoły tegoż miasta, a w marcu przyszła kolej na szkoły. Delegacja na czele z Dyrektorem Jackiem Kiersznickim miała tego dnia wyjątkową okazję zobaczenia Miśni najsłynniejszej kolebki niemieckiej porcelany, dokąd gospodarze zaprosili nas na wycieczkę. Naszymi przewodnikami po mieście byli Anja Heinrich reprezentantka Rady Miasta i członek Parlamentu Brandenburgii oraz dr Gustav Bekker inicjator Pojednania Potulickiego. Spacer po uroczym mieście zwieńczyło spotkanie przy kawie w najstarszej kawiarni Domcafe na wzgórzu, skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto położone nad wijącą się Łabą. Wieczorem wzięliśmy udział w kolacji dla wszystkich zaproszonych gości ze szkół partnerskich miasta wraz z Gimnazjum Georgianum w nadreńskim Vreden i I LO w Nakle nad Noteciąszkołami partnerskimi Gymnasium Elsterschloss w Elsterwerda. Długo i niemal rodzinnie rozmawialiśmy we włoskim lokalu. W sobotę 12 marca 2011 roku o godz otwarto wystawę prezentującą dorobek i historie miejscowych szkół, a zwieńczeniem uroczystego otwarcia był wspaniały występ Cyrku Robbi z naszej szkoły partnerskiej. Na zdjęciach ilustrujących historię naszej szkoły partnerskiej nie zabrakło także dokumentacji z naszych 13 spotkań na przestrzeni 5 lat.po południu o godz odbyła się kulminacyjna część obchodów. W obecności 800 gości na sali gimnastycznej Elsterschloss Gymnasium wszystkie miejscowe szkoły oraz szkoła partnerska z Vreden zaprezentowały oryginalne programy artystyczne ilustrujące historię szkolnictwa regionu. Każda ze szkół pokazała inny program, jednak wszystkie występy były najwyższej klasy i co najważniejsze przygotowane i prowadzone przez uczniów, opatrzone także polskim tłumaczeniem, czytanym przez jednego z uczniów Denisa, mającego korzenie polskie. Uroczyste spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Dieter Herrchen, po czym zespól szkoły Muzycznej wykonał przepiękny utwór instrumentalny. Wśród motywów ukazujących szkołę na przestrzeni wieków było i średniowiecze i barok, imitacje lekcji w najpoważniejszym drylu oraz bardzo twórczych lekcji historii. Wśród apeli socjalistycznych i zbiórki makulatury nie zabrakło też czasów współczesnych, kiedy to nauczyciel mówi sobie, a uczniowie sobie. Występy umiliły utwory muzyczne zaśpiewane przy własnym akompaniamencie gitary uczniów z Elsterschloss oraz z Georgianum z Vreden. Program była bardzo piękny i dostarczył wielu głębokich wrażeń artystycznych oraz refleksji. Młodzi, twórczy ludzie potrafią bardzo wiele, jeśli tylko mają ku temu możliwości i ich rozwijanie jest właśnie zadaniem szkoły. Po zakończonym programie delegacja z Zespołu Szkół wręczyła Burmistrzowi Miasta Elsterwerda okolicznościowy grawerton z gratulacjami i życzeniami dalszego wspaniałego rozwoju miasta w tym i szkolnictwa. Na koniec odbyła się także rozmowa na temat najbliższych planów dotyczących współpracy zaplanowano przyjazd wrześniowy delegacji niemieckiej do naszej szkoły i ramowy program tej wizyty. Zadowoleni wróciliśmy do domu z kolejnym bagażem doświadczeń, a nasza współpraca zapisała się kolejną piękną kartą w historii naszej szkoły. Możemy z radością spojrzeć na minione 5 lat prowadzonych kontaktów i tenże krótki jubileusz obchodzić będziemy we wrześniu 2011r. Wymiana polsko niemiecka w ramach partnerstwa szkół Elsterwerda i Zespołu szkół w Potulicach wrzesień 2011 W dniach 1316 września 2011r. Zespole Szkół im. Dzieci Potulic gościli po raz kolejny uczniowie z Niemiec wraz z ich opiekunami i dyrektorem. Dokładnie 5 lat temu 16 września 2006r. w obecności wielu honorowych gości w sali gimnastycznej naszej szkoły została podpisana umowa o partnerskiej współpracy z Oberschule Elsterwerda. Dyrektorzy Jacek Kiersznicki oraz Dietmar Koβagk podpisując wówczas ten ważny dokument stawali wobec pewnego rodzaju niewiadomej pełni nadziei i dobrej woli, lecz zarazem niepewności, co przyniesie rzeczywistość. Dziś ku zadowoleniu wszystkich zwracają się do siebie już nie tylko jako dyrektorzy, lecz jako przyjaciele i pozytywnie oceniają miniony czas, spoglądając na 13 różnego rodzaju spotkań w ciągu 5 lat. We wtorkowe popołudnie, 13 września 2011r. grupa 15 uczniów oraz 4 osób z kadry pedagogicznej została podjęta w szkole w Potulicach, a następnie w gościnnych domach Potuliczan. Emocji było wiele zwłaszcza na początku z uwagi na barierę językową, ale młodzież szybko uporała się z tym w przyjaznej atmosferze i z pewną dozą ciekawości. Następnego dnia, a był to 14 września 2011r., udaliśmy się na wycieczkę przez Gniezno do Poznania. Po drodze zwiedziliśmy katedrę św. Wojciecha, gdzie usłyszeliśmy wiele ciekawostek z łączącej oba nasze narody historii, zatrzymaliśmy się przed relikwiarzem św. Wojciecha oraz słynnych drzwiach gnieźnieńskich. Poznań powitał nas piękną pogodą na Starym Rynku u stóp ratusza. Tajniki tego historycznego miasta odsłaniała nam w sposób niezwykle interesujący pani przewodnik, doskonale władająca niemieckim. Niezapomnianą atrakcją pozostaną oczywiście koziołki, których w pewnym miejscu można było także dosiąść niczym osiołków. Niezatarte wrażenie pozostawiła w nas i naszych gościach także wizyta w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, wywodzącego się właśnie z Potulic. Poczuliśmy się więc jak w domu, oglądając znajome postaci na zdjęciach, jak np. hrabina Aniela Potulicka, której posiadłość dała podwaliny materialne nowego w międzywojennej Polsce zgromadzenia zakonnego. Po seminarium oprowadzał nas kleryk tegoż seminarium, którego dom rodzinny znajduje się w Potulicach, a który uczęszczał także do naszej szkoły. Trzeba tu nadmienić, że to pierwszy kleryk w tym zakonie w okresie powojennym, pochodzący z Potulic. Wszyscy bardzo zadowoleni wrócili do swoich domów, a pierwsze echa wycieczki nauczyciele mogli usłyszeć już przy kolacji. Dyrektor szkoły niemieckiej wyraził swoje uznanie i wielkie wrażenie, jakie wywarł na nim fakt, jak w Polsce sprawa wiary i Kościoła jest naturalna i oczywista, że są to wartości, których zanik obserwuje się w ich kraju i otwarcie na nie ich oczu jest wielkim ubogaceniem. Wieczorem młodzież ćwiczyła język polski oraz przygotowała elementy dekoracji do czekających ich jeszcze spotkań. Czwartek był dniem oficjalnych uroczystości rocznicowych pojednania polsko niemieckiego wspominaliśmy ich 13 rocznicę oraz 5 rocznicę partnerstwa szkół. Po godzinie wspólnych zajęć delegacje złożone z uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości udały się na miejsce pochówku więźniów niemieckich w okolicy tzw. Żwirowiska tam w atmosferze modlitwy złożono kwiaty i zapalone znicze pod krzyżem i pamiątkową tablicą. Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu, gdzie cała grupa młodzieży uczestnicząca w wymianie polskoniemieckiej wraz z gośćmi, w tym także kombatantami byłego obozu dla Polaków, uczciła ofiary obozów oraz

105 Była to żywa lekcja historii poparta modlitwą prowadzoną przez proboszcza Potulic ks. Ryszarda Czajkę. Po złożeniu kwiatów i zapalonych zniczy udano się na uroczystości do szkoły. Podniosły i głęboki w swej treści program artystyczny, ubogacony wspaniałym śpiewem uczennic Moniki Domek oraz Zuzanny Ławickiej stworzył właściwą atmosferę do rozmowy o sensie pojednania oraz opartego na nim partnerstwa szkół. Motywem przewodnim programu stały się słowa Ile razem dróg przebytych. Wiele ciepłych słów skierował do zebranych Burmistrz Miasta i Gminy, którego pismo odczytał dyrektor szkoły Jacek Kiersznicki. Głos zabrał także Starosta Powiatu Nakielskiego, pamiętający osobiście trudne początki pojednania w końcu lat 90tych. Na koniec świadek historii obozowej Stanisław Gapiński, który obok Gustava Bekkera był inicjatorem Pojednania w roku 1998, skierował do młodzieży z głębi serca płynące słowa. Kontynuatorami dzieła pojednania są wspomniane dwie szkoły Zespół Szkól w Potulicach oraz dzisiejsza Szkoła Podstawowa i Średnia / Grundund Oberschule Elsterwerda, których dyrektorzy Jacek Kiersznicki oraz Dietmar Koβagk mogli sobie tylko pogratulować dotychczasowych spotkań oraz zawiązanej w tym czasie przyjaźni. Podkreślono, że doszło w tym tak krótkim czasie aż do 13 spotkań różnego typu, a Dyrektorzy zwrócili się do siebie w serdecznych słowach, jak mają w zwyczaju tylko przyjaciele i otwarcie nazywając siebie w ten sposób. Symbolicznym wyrazem współpracy partnerskiej stał się rysunek z napisem Freundschaft bewegt (Przyjaźń porusza ), wręczony dyrektorowi niemieckiemu przez uczennicę klasy II Szkoły Podstawowej w Potulicach Wiktorię Piotrowską. Dyrektor ze szkoły niemieckiej również przekazał pamiątkowy medal z życzeniami dalszej owocnej współpracy. Po wspólnym obiedzie młodzież spotkała się po południu na meczu siatkówki i piłki nożnej na szkolnym boisku. Po krótkim odpoczynku młodzież w grupach polskoniemieckich upiekła w kuchni szkolnej ciasto wg przepisu w języku niemieckim: sernik, ciasto a`la Sachertorte oraz Apfelstrudel struclę jabłkową. Była to ogromna frajda dla bardzo wielu. Dzień obfity we wrażenia zakończył się dyskoteką szkolną. I tak nadszedł dzień ostatni, 16 września 2012r., w którym przed południem sala gimnastyczna zamieniła się w tzw. Kawiarenkę Wiedeńską. Odbyły się w niej recytacje w języku niemieckim oraz czytanie strof w języku polskim, urozmaicone serwowaniem ciast własnoręcznie upieczonych wraz z napojami. Rolę kelnerów przejęli z wielkim zapałem najstarsi chłopcy z grupy niemieckiej, każdy więc musiał dokonać zamówienia po niemiecku. W czasie przeprowadzonego Konkursu Recytacji po Niemiecku Jury przyznało następujące miejsca: w kategorii najmłodszych: I miejsce Jakub Kiersznicki SP Potulice II miejsce Zuzanna Ławicka SP Potulice w kategorii klas IVVI: I miejsce Mateusz Kulesza SP Potulice II miejsce Martyna Różańska SP Kosowo III miejsce exequo Małgorzata Milczarek SP Kosowo, Marta Kalka SP Potulice, Magda Niemyjska i Laura Dobber SP Potulice wyróżnienie: Weronika Rudkowska SP Kosowo w kategorii gimnazjów: I miejsce Patryk Płotka Gimnazjum w Samostrzelu II miejsce Karolina Kopiszka Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią III miejsce Kinga Meler Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią wyróżnienia: Kinga Zimna Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Izabela Mlicka Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią Zadowoleni i pełni wrażeń oraz ciekawych wspomnień znowu musieliśmy rozstać się, by znowu zatęsknić za następnym spotkaniem. SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA RADZIE MIEJSKIEJ I BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY ZA PRZYZNANE NAM WSPARCIE FINANSOWE, BEZ KTÓREGO NIE BYŁOBY MOŻLIWE NASZE SPOTKANIE. W rozdziale Świetlice szkolne zaplanowane zostały wydatki dla świetlic szkolnych w: Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołach Szkół: Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie, Gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią, w wysokości ,zł, z których wydatkowano ,25 zł, tj. 91,19%. W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności. Zatrudnienie: Struktura przeciętnego zatrudnienia nauczyciele wg stopni awansu zawodowego pozostali pracownicy stopień awansu zawodowego ilość etatów grupa pracowników ilość etatów stażyści 0,04 kontraktowi 3,68 administracja mianowani 5,43 dyplomowani 8,50 obsługa razem 17,65 razem 105

106 p o p osobowe Tabela E.9 Rozdział Świetlice szkolne Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,25 91,21 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ,70 środki bhp dla pracowników 421,57 wynagrodzenia nauczycieli ,38 nagrody jubileuszowe nauczycieli ,35 nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli 2 610, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 81, składki na Fundusz Pracy ,64 85, odpis na ZFŚS ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,00 51, badania lekarskie pracowników ,00 58, delegacje pracowników szkolenia pracowników ,00 100,00 91,43 91,92 Razem ,25 91,19 W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowane zostały środki na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 4.260,zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.246,57 zł, tj. 99,68%. W tabeli E.10 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych. Tabela E.10 Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,00 100, umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych ,00 100,00 wydatki pozostałe razem ,57 99, słodycze, napoje i znaczki odblaskowe dla uczestników ferii ,52 99, usługi transportowe przewozy uczestników ferii, opłata za przesyłkę ,05 99,13 Razem ,57 99,68 Białe ferie Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku Ikar w Bydgoszczy skorzystało ok. 300 dzieci ze wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach współpracy międzysamorządowej. Ok. 100 uczniów ze szkół: w Paterku, Trzeciewnicy i Olszewki oraz dzieci z Chrząstowa, Małocina, Minikowa i Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle brało udział w kolejnej edycji akcji Mali na sali. Na sali gimnastycznej w Paterku zatrudnieni przez ZOOR instruktorzy prowadzili zajęcia sportowo rekreacyjne oraz zajęcia profilaktyczne. Po trzygodzinnych zabawach na dzieci czekał słodki poczęstunek. Akcja została dofinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nakle nad Notecią. A. Bezpieczne wakacje Podobnie jak w ubiegłym roku zaproponowaliśmy dzieciom wyjazdy nad jezioro do Wąsosza, gdzie pod okiem zatrudnionych przez ZOOR instruktorów mogły czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu. Wypoczynek został zorganizowany w dniach r. Dzieci ze szkół z terenu naszej Gminy oraz z Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle uczestniczyły w zajęciach sportowo rekreacyjnych i profilaktycznych. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 160 uczniów. Ze środków pozyskanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nakle nad Notecią opłacone zostały faktury za transport nad jezioro oraz materiały do zajęć profilaktycznych. W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane zostały środki na: 1. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł): Zarządzeniem Nr 53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 maja 2009r. wprowadzone zostały zasady przydziału, szkołom prowadzonym przez Gminę Nakło nad Notecią, środków finansowych dla uczniów na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2010/2011 do otrzymania stypendium uprawnionych było 2126 uczniów w tym 947 uczniów z klas IVVI szkół podstawowych i 1179 uczniów z klas gimnazjalnych. Dyrektorzy przyznali łącznie 146 stypendiów, w przedziale od 100 do 181 zł, w tym: dla 67 uczniów szkół podstawowych (54 za wyniki w nauce i 13 za osiągnięcia sportowe), dla 79 uczniów gimnazjów (60 za wyniki w nauce i 19 za osiągnięcia sportowe). 2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (plan ,zł w tym ,zł dotacja celowa i , zł udział środków własnych, wykonanie ,78 zł): Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011r. Nr WFB.I na kwotę , zł zwiększony został plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. Wyprawka szkolna. 106

107 p o p Następnie decyzją z dnia 7 listopada 2011r. Nr WFB.I plan dotacji został zmniejszony o kwotę , zł, tj. do poziomu 24000,zł. Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 121 uczniów w tym: 26 uczniów kl. I szkoły podstawowej, 18 uczniów kl. II szkoły podstawowej, 26 uczniów kl. III szkoły podstawowej, 21 uczniów kl. III gimnazjum, oraz 30 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (20) i gimnazjów (10). Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie ,78 zł w tym ,72 zł (80%) z dotacji i 5.258,06 zł (20%) ze środków własnych. W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych. B. Tabela E.11 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki pozostałe razem ,00 99, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ,00 99, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,78 77,31 Razem ,78 84,57 W rozdziale Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty ,zł w 2011 roku wydatkowano ,86 zł, tj. 79,96%. W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe. C. Tabela E.12 Rozdział Obiekty sportowe Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,47 94, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń ,94 64, składki na Fundusz Pracy od umów zleceń ,53 66, umowy zlecenia: gospodarz obiektu, wałowanie płyty boiska ,00 99, wydatki pozostałe razem ,39 76,23 wapno, nawozy, piasek, środki czystości, art. wielobranżowe, paliwo do kosiarki, zraszacz, tablice bhp, siatki do siatkówki i piłki nożnej, bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, piłki (3.680,62 zł) ,54 97, energia elektryczna 2 777, woda 3 505, konserwacja ciągniczka kosiarki 500, wykonanie instalacji wentylacyjnej w szatniach na stadionie 1 400, usługi kominiarskie 553,50 usługi transportowe, równanie terenu 544,89 przegląd budowlany ,00 wywóz nieczystości 240,76 usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków) 779, opłaty składek za ubezpieczenie ,00 61, podatek od nieruchomości ,00 100,00 Razem ,86 79,96 52,80 40,10 77,15 D. Stadion w Potulicach W styczniu 2011r. została podpisana umowa użyczenia stadionu między ZOOR, a LZS Dąb Potulice. ZOOR podpisał także umowę z Zakładem Karnym w Potulicach o nieodpłatne zatrudnienie skazanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011r. Skazani wykonywali prace porządkowe, nad którymi nadzór sprawował po podpisaniu stosownego porozumienia z ZOOR LZS Dąb Potulice. W marcu na umowę zlecenie został zatrudniony gospodarz obiektu. W okresie od marca do listopada na płycie głównej wykonywano systematyczne wygrabianie, usuwanie liści, suchej trawy, wałowanie murawy, koszenie trawy, wysiew nawozów wzmacniających murawę, usuwanie chwastów. Uzupełniony został piasek na boiskach do siatkówki plażowej oraz skoczni. Uporządkowany i wyrównany został teren wokół boiska bocznego oraz wybetonowany podjazd przy bramie wjazdowej na stadion. Po sezonie zimowym odmalowane zostały szatnie. W okresie od marca do połowy listopada na stadionie odbywały się treningi oraz mecze LZS Dąb Potulice. 28 maja zarząd ww. klubu zorganizował zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo w okresie od lipca do połowy listopada, w związku z remontem Stadionu Miejskiego im. Kl. Biniakowskiego w Nakle nad Notecią, na stadionie w Potulicach odbywały się mecze i treningi KS CZARNI Nakło. W marcu została przeprowadzona kontrola w zakresie bhp i ppoż., w wyniku której konieczne było wyposażenie obiektu w znaki ostrzegawcze. W kwietniu PPIS w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę stadionu w Potulicach nie stwierdzono nieprawidłowości. W maju kontrolę przeprowadził PINB w Nakle. Zalecono uzupełnienie dokumentacji o brakujący protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych. W związku z powyższym zlecono wykonanie ww. przeglądu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej w szatniach dla zawodników. Innych uwag nie wniesiono. W grudniu, zgodnie z zaleceniami kominiarza, została wykonana wentylacja grawitacyjna w szatniach. Dodatkowo obiekt został doposażony w sprzęt sportowy (bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, piłki). 107

108 pozostałe osobowe W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej z zaplanowanej kwoty ,zł wydatkowano ,54 zł (91,72%), w tym na: zadania realizowane przez ZOOR: plan ,zł, wykonanie ,06 zł, zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w zakresie sportu międzyszkolnego: plan ,zł, wykonanie ,48 zł. W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe. E. Tabela E.13 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Rodzaj wydatku plan wykonanie % wydatki osobowe razem ,40 90, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń ,80 12, składki na Fundusz Pracy od umów zleceń ,60 13, umowy zlecenia: sędziowanie, koordynacja i organizacja zawodów sportowych, usługi medyczne, prowadzenie zajęć sportowych ,00 91,96 wydatki pozostałe razem ,14 92, sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, art. spożywcze, kwiaty, ,07 92,40 art. wielobranżowe, odzież sportowa, nagrody za udział w zawodach 4300 usługi: medyczne, fotograficzne, transportowe, wpisowe za zawody zawody sportowe, usługi gastronomiczne, wykonanie banerów ,07 96,62 i nadruków na koszulkach, obsługa zawodów sportowych 4430 opłaty składek za ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników ,00 76,31 Razem ,54 91,72 Sport międzyszkolny szkoły podstawowe W roku 2011 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem KujawskoPomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycj w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2010/2011). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się gry zespołowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka nożna dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. W grach zespołowych Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle odnosiła znaczące sukcesy w powiecie nakielskim: II miejsce w Mini Piłce Koszykowej chłopców i III miejsce dziewcząt. I miejsce w Mini Piłce Nożnej chłopców i III dziewcząt. W okresie od kwietnia do czerwca dominowała lekkoatletka, a w niej: Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców. Tu również Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle brylowała w powiecie, i tak: II miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt oraz I miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt i III chłopców. Ta sama szkoła reprezentowała naszą Gminę na zawodach wojewódzkich: w Mini Piłce Nożnej Chłopców zajmując III miejsce. Drużyna grała w składzie: Patryk Pozorski, Denis Grubich, Michał Grzegorek, Kacper Brzozowski, Adam Chenc, Bartosz Pietrasik, Kuba Kalita, Rafał Kaczmarek, Oskar Dymel, Amadeusz Huzarski, Patryk Michalak opiekunem jest pan Marcin Filipiak. Trójboju Lekkoatletycznym: Dziewczęta zajęły III miejsce w składzie: Gabrysia Chruścińska, Weronika Świderska, Natalia Waniak, Klaudia Dończewska, Victoria Dura, Wiktoria Polachowska, Klaudia Kędzierska, Weronika Prywińska opiekunem zespołu jest pani Hania Kowalska. Chłopcy natomiast zajęli IV miejsce w województwie w składzie: Dawid Wegner, Patryk Pilarski, Wiktor Walczak, Nicolas Michalak, Michał Sosnowski, Ronaldo Michalak, Samuel Markuszewski opiekunem zespołu jest pan Marcin Filipiak. Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej edycji Czwartków Lekkoatletycznych (odbyło się pięć i Finał Miejski), brało udział ok. 100 osób, również z sąsiednich gmin z Mroczy i z Sadek. Najlepsi w dniach od 10 do 12 czerwca reprezentowali naszą gminę w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. Po raz pierwszy w historii Nakło było tak wysoko w klasyfikacji medalowej, zajmując 4 miejsce. Złożyły się na to wyniki: Patryk Pozorski Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle I miejsce w biegu na 300m 41,16s nowy Rekord Polski klas V, Dawid Wegner Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle I miejsce w rzucie piłeczką palantową klas IV 59 m, Wiktoria Paczyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle III miejsce w skoku w dal klas V 4,89m, Mikołaj Kaleta Szkoła Podstawowa w Olszewce III miejsce w skoku w dal klasy VI 5,32m. Ponadto dobrze wypadli: Patryk Chudziński klasa V ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle w skoku w dal 4,50m VI miejsce. XIV miejsce Martyna Nowak Szkoła Podstawowa w Sadkach w skoku w dal 3,92m IV klasa, XVI miejsce Weronika Świderska Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle w biegu na 60m 9,09s klasa IV oraz XVIII miejsce Monika Powaga Szkoła Podstawowa w Sadkach w biegu na 60m 9,43s IV klasa. 18 czerwca na stadionie Orła w Warszawie odbył się VI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci szkół podstawowych z udziałem: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. W zawodach tych prawo startu mieli zwycięscy Ogólnopolskiego finału z przed tygodnia. Do Warszawy wraz z rodzicami pojechali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle: Dawid Wegner w rzucie piłeczką palantowa klas IV i Patryk Pozorski w biegu na 300m klas V. Oboje spisali się znakomici, wygrywają swoje konkurencji. Przy okazji Patryk drugi raz w przeciągu tygodnia poprawił Rekord Polski klas V. Od soboty wynosi on 41,06 s. Na początku roku szkolnego 2011/2012 został ustalony kalendarz na imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Nakle. W miesiącach: wrześniu i październiku rozgrywano indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe. Na wyróżnienie zasługują medaliści Finału Wojewódzkiego: Patryk Pozorski I miejsce w biegu na 1000m oraz Wiktoria Paczyńska II miejsce w biegu na 800m, oboje są uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle. Również w październiku zostały rozegrane zawody w Piłce Nożnej Chłopców. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle zwyciężyła w zawodach powiatowych. W Finale Wojewódzkim zajęła IV miejsce. Zwycięski zespół zagrał w składzie: P. Michalak, B. Pietrasik, P. Pozorski, A. Huzarski, J. Jeżewski, K. Kuśmierek, H. Agatowski, P. Pilarski, W. Walczak, N. Michalak, opiekunem zespołu jest pan Paweł Krupiński. Listopad i grudzień to rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt. Mistrzostwa powiatu w mini Piłce Ręcznej: III miejsce dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle oraz II miejsce chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle. W piłce siatkowej III miejsce w powiecie nakielskim zajęły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle. Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło oraz XVII edycji czwartków lekkoatletycznych. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego Spartakiada Szkół Wiejskich organizowana przez Szkołę Podstawową w Paterku. Nauczyciele włączyli się w pomoc przy organizacji i sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego. 108

109 Sport międzyszkolny gimnazja W roku 2011 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem KujawskoPomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2010/2011). W miesiącach od stycznia do marca dominowały sporty halowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. Piłka nożna dziewcząt i chłopców w kwietniu oraz lekkoatletka w maju. Największymi osiągnięciami w tym okresie było: I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum Nr 3, I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Chłopców Gimnazjum Nr 4, II miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazjum Nr 3. w miesiącach maj czerwiec dominowała Lekka Atletyka Indywidualna i Liga szkolna. Na zawodach powiatowych medale zdobyli: I miejsce Szymon Holesiński w pchnięciu kulą 5 kg Gimnazjum Nr 3 W Nakle, II miejsce Dawid Nitka w biegu na 300m Gimnazjum Nr 3 W Nakle, II miejsce Kuba Olszewski w rzucie oszczepem 600g Gimnazjum Nr 3 w Nakle, III miejsce Michał Żygowski w biegu na 300m Gimnazjum Nr 3 w Nakle, II miejsce Artur Kramarz w biegu na 100m Gimnazjum Nr 4 w Nakle, I miejsce Kamila Kamińska w biegu na 100m Gimnazjum Nr 4 w Nakle, III miejsce Klaudia Marchewka w biegu na 100m Gimnazjum Nr 3 w Nakle oraz I miejsce sztafeta szwedzka Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Dużym sukcesem zakończył się Finał Wojewódzki w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej Szkół Gimnazjalnych Chłopców. I miejsce wywalczyli uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Nakle w składzie: Dawid Nitka, Szymon Holesiński, Michał Żygowski, Jakub Olszewski, Michał Pawlak, Szymon Karnikowski, Dawid Kleczewski, Szymon Ruciński, Patryk Sprenger, Janusz Jeżewski, Tomasz Barczykowski, Daniel Chudziński, Mateusz Wolko, opiekunem chłopców jest Marcin Jankowski. Wygrana w województwie pozwoliła na start w Mistrzostwach Polski. Zawody odbyły się 18 czerwca w Białymstoku. Uczniowie Gimnazjum Nr 3 zajęli tam 7 miejsce. W miesiącach: wrześniu i październiku rozgrywano indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe. Na wyróżnienie zasługują medaliści Finału Powiatu Nakielskiego: I miejsce Szymon Ruciński Gimnazjum Nr 3 w Nakle w biegu na 2000m oraz Agata Frąckowiak Gimnazjum Nr 4 w Nakle II miejsce w biegu na 1500m. Również w październiku zostały rozegrane zawody w Piłce Nożnej Chłopców. W Finale Powiatu zwyciężyła drużyna Gimnazjum Nr 4 w Nakle, która grała w składzie: B. Okpisz, D. Powalisz, M. Kamyszek, B. Grześko, P. Wisiorek, P. Łukasik, O. Magrowski, H. Gardocki, M. Boiński, opiekunem drużyny jest pan Tomasz Rompalski. Listopad i grudzień to rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt. W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej na wyróżnienie zasługuje zespół dziewcząt z Gimnazjum Nr 4 w Nakle za zajęcie III miejsca. Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o Mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego okazjonalne zawody Piłki Nożnej Dziewcząt. Zawody cyklu CocaCola Cup dla dziewcząt i chłopów Gimnazjum Nr 4, eliminacje powiatowe w Sadkach. Nauczyciele włączyli się w pomoc przy organizacji i sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego. Wykaz imprez sportoworekreacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2011 roku 1. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt r. sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle. 2. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt r. sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle. 3. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Chłopców r. sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle. 4. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Chłopców r. sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle. 5. I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Hala CWZS Zawisza Bydgoszcz. 6. VII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Elit Pedro s Cup r. Hala SW Łuczniczka w Bydgoszczy. 7. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Koszykowej Chłopców r. sala ZS w Paterku. 8. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców r. sala Sz. Podstawowej Nr 2 w Nakle. 9. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Koszykowej Dziewcząt r. sala Zespołu Szkół w Występie. 10. II Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Hala CWZS Zawisza Bydgoszcz. 11. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło z Okazji Dnia Kobiet r. sala ZSP im. S. Staszica w Nakle. 12. Gminy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 13. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Kcyni r. sala Gimnazjum w Kcyni. 14. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców r. Boisko Orlik Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 15. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Dziewczęta r. Boisko Orlik Sz. Podstawowej Nr 2 w Nakle. 16. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Dziewcząt r. Boisko Orlik Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 17. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców r. Boisko Orlik Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 18. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 19. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 20. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 21. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców r. Stadion Miejski w Nakle. 22. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców r. Stadion Miejski w Nakle. 23. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców r. Stadion Miejski w Nakle. 24. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 25. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 26. Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 27. XVII Bieg Uliczny im. Klemensa Biniakowskiego 05,06,2011r, Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 28. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców r. Paterek. 29. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców r. Paterek. 30. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców r. Paterek. 31. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców r. Paterek. 32. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Chłopców r. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle. 33. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców r. Boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 34. Finale Wojewódzkim Coca Cola Cup w Piłce Nożne Dziewcząt r. CWZS Zawisza Bydgoszcz. 35. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt r. sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle. 36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt r. sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle. 37. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych z Okazji Święta Niepodległości r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 109

110 38. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Chłopców r. sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle. 39. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Ręcznej Chłopców r. sala Zespołu Szkół w Paterku. 40. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowe Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 41. II Halowe Zawody Mikołajkowe Szkół Podstawowych r. Hala CWZS Zawisza Bydgoszcz. 42. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt r. sala Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle. 43. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 44. I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Hala CWZS Zawisza Bydgoszcz. Wykaz imprez sportoworekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią 2011 roku 1. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 2. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 3. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 4. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 3 w Nakle. 5. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala SP Nr 3 w Nakle. 6. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 7. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 8. Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 9. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 3 w Nakle. 10. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. sala SP Nr 3 w Nakle. 11. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 12. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 13. Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 14. I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów r. Hala CWZS Zawisza Bydgoszcz. 15. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 16. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 17. Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 18. Wyjazdy na basen do Bydgoszczy Białe Ferie r. 19. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 20. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 21. Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej r. sala w Paterku. 22. Mali na sali r. sala w Paterku. 23. III Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarza o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią r. sala w Paterku. 24. III Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią r. sala w Paterku. 25. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. sala w ZS w Paterku. 26. XVII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego r. sala w Paterku. 27. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 2 w Nakle. 28. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 2 w Nakle. 29. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala ZS Występ. 30. I turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle r. sala w Paterku. 31. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z okazji Dnia Kobiet r. sala ZSP im. Staszica w Nakle. 32. XV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej 5 eliminacje r. Mrągowo. 33. II turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle r. sala w Paterku. 34. Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Gimnazjum nr 3 w Nakle. 35. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych r. boisko Orlik przy SP Nr 2 w Nakle. 37. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 38. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 39. IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią r. sala w Paterku. 40. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych r. boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 41. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 42. III turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR w Nakle r. sala w Paterku. 43. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 44. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych r. Stadion Miejski w Nakle. 45. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych r. Stadion Miejski w Nakle. 46. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 47. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 48. XV Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej 5 finał Brenna. 110

111 49. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 50. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych r. Stadion Miejski w Nakle. 51. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych r. Stadion Miejski w Nakle. 52. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 53. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych Finał Miejski r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią. 54. XXII Bieg Uliczny im. K. Biniakowskiego r. Stadion Miejski w Nakle nad Notecią oraz ulice os. Łokietka w Nakle. 55. XVII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych r. Warszawa. 56. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 57. I turniej z cyklu Grand Prix Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej r. Nakielskie Łazienki. 58. II Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej r. Nakielski Łazienki. 59. Bezpieczne wakacje r r. Wąsosz. 60. I Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK r. boisko ORLIK przy SP Nr 2 w Nakle. 61. II Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK r. boisko ORLIK przy SP Nr 2 w Nakle. 62. III Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej r. Nakielskie Łazienki. 63. IV Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej r. Nakielskie Łazienki. 64. III Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK r. boisko ORLIK przy SP nr 2 w Nakle. 65. Pożegnaj wakacje na sportowo r. boisko do siatkówki plażowej ul. Chopina w Nakle. 66. V Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej r. Nakielskie Łazienki. 67. Eliminacje gminne II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska r. boisko Orlik przy SP NR 2 W Nakle. kat lat. 68. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Paterek. 69. Eliminacje gminne II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska r. boisko Orlik przy SP NR 2 W Nakle. kat lat. 70. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów r. Paterek. 71. Zawody Psich Zaprzęgów o Puchar Polski i Europy r. Minikowo. 72. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych r. boisko Orlik przy SP Nr 2 w Nakle. 73. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. boisko Orlik przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 74. XIII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 75. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 4 w Nakle. 76. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala SP Nr 4 w Nakle. 77. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych r. sala w Paterku. 78. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 4 w Nakle. 79. Turniej Siatkówki z okazji Święta Niepodległości r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 80. XI Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości r. sala SP nr 3 w Nakle. 81. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 82. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 83. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 84. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 85. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 86. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 87. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 88. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 89. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/ r. sala SP Nr 4 w Nakle. 90. VIII Toruński Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia r. Toruń. 91. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 92. Turniej Tańca Breakdance Walka o Nakło r. sala ZSŻŚ w Nakle. 93. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/ r. sala SP Nr 4 w Nakle. 94. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 95. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 96. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 97. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych r. sala SP Nr 3 w Nakle. 98. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle. 99. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/ r. sala SP Nr 4 w Nakle Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku Świąteczny Turniej Mini Siatkówki r. sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej sezon 2011/ r. sala w Paterku. 111

112 Remonty Jednostka Zakres prac Kwota zł malowanie sali nr ,00 wykonanie piłkochwytów ,00 modernizacja instalacji elektrycznej 280,00 wymiana oświetlenia na budynku szkoły i sali gimnastycznej 980,00 naprawa instalacji elektrycznej na 1 piętrze budynku 340,00 wymiana drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej 3 200,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią wymiana stolarki okiennej na parterze budynku głównego i auli ,66 remont 2 szatani przy sali gimnastycznej 3 690,00 wykonanie parapetów na parterze budynku głównego i auli 4 120,50 naprawa instacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej 720,00 wykonanie bramy stalowej od strony osiedla 3 000,00 montaż drzwi zewnętrznych do biblioteki 1 270,00 wymiana stolarki okiennej z parapetami (7szt.) 4 399,99 Razem ,15 wymiana 13 lamp w salach 2 371,53 wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia tablic interaktywnych 1 630,08 naprawa kotłowni ,87 wymiana rury wodociągowej 1 180,80 naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej i montaż gniazd 976,50 doprowadzenie ciepłej wody do kuchni 1 350,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle nad Notecią naprawa instancji wodnokanalizacyjnej w toalecie i pomieszczeniu 650,00 socjalnym naprawa grzejników i zaworów na sali gimnastycznej 520,00 remont kuchni w mieszkaniu p. Komorowicz 2 252,04 wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu p. Wudzińskiej 1 414,50 modernizacja instalacji wod. kan. i montaż 2 skrzynek gazowych 1 400,00 wykonanie instalacji wod. kan. i co w toalecie 3 700,00 remont toalety uczniowskiej na 1 piętrze 3 999,10 Razem ,42 naprawa zasilania elektrycznego 1 444,52 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nakle nad Notecią naprawa zasilania elektrycznego 605,27 prace elektryczne zwiększenie ilości stanowisk w strzelnicy 1 399,99 naprawa i regulacja okien i drzwi 2 732,65 Razem 6 182,43 naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej 1 186,40 naprawa dachu 1 937,25 prace hydrauliczne (wymiana baterii umywalkowych, zaworów Zespół Szkół w Paterku w spłuczkach, zaworów czerpalnych, słuchawek prysznicowych, 3 400,00 udrożnienie kanalizacji) renowacja 2 pieców kaflowych 3 200,00 naprawa dachu 615,00 remont i wymiana stolarki okiennej w kuchni 2 szt. I 1 zamurowane 3 493,61 remont i wymiana stolarki okiennej gimnazjum sala nr 7 szt ,00 prace hydrauliczne (wymiana baterii, słuchawek prysznicowych 1 316,10 112

113 naprawa spłuczek, wymiana desek sedesowych) wymiana instalacji elektrycznej w siłowni 1 900,01 naprawa instalacji elektrycznej (Wieszki) 1 020,00 Razem ,37 wykonanie okablowania teletechnicznego na 25 stanowisk 7 810,50 Zespół Szkół w Potulicach naprawa instalacji elektrycznej na korytarzu przedszkola 125,00 wymiana stolarki okiennej i parapetów 2 szt. Sala nr ,99 Razem ,49 remont systemu odprowadzania wód powierzchniowych ,00 wymiana stolarki okiennej 6 szt. w holu szkolnym 6 021,69 wymiana stolarki okiennej 21 szt. W 7 salach i bibliotece ,74 naprawa oświetlenia na klatce schodowej 239,85 Zespół Szkół w Ślesinie naprawa instalacji centralnego ogrzewania 1 930,00 naprawa dachu na garażach 6 999,99 wymiana stolarki okiennej w toalecie 1 076,74 naprawa urządzeń sanitarnych i kanalizacji 1 451,40 naprawa oświetlenia zewnętrznego 1 254,60 Zespół Szkół w Występie Razem ,01 naprawa instalacji elektrycznej 508,21 Razem 508,21 wymiana opraw oświetleniowych 12 szt ,31 naprawa tablicy rozdzielczej 463,60 naprawa kotłowni ,11 awaryjna naprawa instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej 936,33 Gimnazjum Nr 3 w Nakle Nad Notecią wymiana rury wodociągowej 1 279,20 montaż suszarek do rąk w toaletach wymiana gniazd 1 461,76 ułożenie kostki brukowej (39m2) pod pojemniki na śmieci i ławki 2 926,79 wymiana opraw świetlówkowych szt ,95 wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej (2szt.) 8 742,00 Razem ,05 wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia suszarek 141,45 do rąk w toaletach naprawa instalacji wodociągowej 246,00 Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią wymiana lamp w sali komputerowej (15szt.) 2 402,19 prace elektryczne zwiększenie ilości stanowisk w strzelnicy 1 399,99 remont dachu ,00 wykonanie instalacji wod. kan. w pokoju nauczycielskim 600,01 wykonanie podejścia wod. kan. w toalecie na 2 p ,50 Razem ,14 wymiana opraw oświetleniowych 590,40 Przedszkole Nr 2 w Nakle nad Notecią naprawa oświetlenia 147,60 naprawa instalacji elektrycznej 159,90 wymiana stolarki okiennej z parapetami 18 szt ,34 Razem ,24 wymiana okna 775,00 Przedszkole Nr 3 w Nakle Nad Notecią remont pomieszczenia zmywalni 3 500,07 wymiana drzwi zewnętrznych 1 110,00 remont toalety dla personelu 2 200,00 113

114 naprawa instalacji elektrycznej 450,44 Przedszkole w Paterku Razem 8 035,51 naprawa instalacji elektrycznej 135,30 malowanie kuchni i zaplecza kuchennego 1 000,00 Razem 1 135,30 remont dachu 3 336,99 naprawa oświetlenia filia w Minikowie 381,30 prace malarskie w salach 2 120,00 Przedszkole w Ślesinie wymiana 5 skrzydeł drzwi (4 wewnętrzne, 1 zewnętrzne) 4 695,00 położenie wykładziny pcv w sali starszaków 3 542,40 naprawa, pomiar i montaż instalacji elektrycznej 2 484,60 wymiana instalacji co i naprawa instalacji wodnej 3 400,00 Razem ,29 wymiana wyłączników elektrycznych 182,97 ZOOR w Nakle nad Notecią naprawa lampy sufitowej 384,69 remont pomieszczenia piwnicznego na archiwum 5 133,42 wymiana wyłączników elektrycznych 92,53 Razem 5 793,61 Ogółem ,22 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan ,00 zł wykonanie ,36 zł tj. 91,83% Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 zaplanowano kwotę ,00 zł dochody zaplanowane w 2011 roku oraz ,00 zł niewykorzystane środki w 2010 roku. Łącznie w 2011 roku : ,00 zł. w tym: Rozdział przeciwdziałanie narkomanii ,00 zł Rozdział rozwiązywanie problemów alkoholowych ,00 zł. W 2011 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonano plan wydatków na łączną kwotę ,36 zł co stanowi 91.83% wykonania, w tym: przeciwdziałanie narkomanii ,79 zł co stanowi 83,81% wydatkowania rozwiązywanie problemów alkoholowych ,57 zł co stanowi 92,39% wydatkowania Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco: 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan ,00 zł wykonanie ,38 zł tj. 99,28% Na podstawie przeprowadzonych konkursów przez Gminę Nakło nad Notecią, środki w wysokości przekazane zostały na działalność: ,00 zł w powyższym paragrafie Fundacja Salus Homini LZS DĄB Potulice KS Czarni Nakło Nakielskie Towarzystwo Sportowe Trójka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Ślesin LZS KANAŁ Występ Polski Czerwony Krzyż Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego Fundacja Civitas Civitas Christiana Nakielski Klub Abstynenta Uczniowski KS Krzywousty Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber Regionalny Oddział PTTK Szlak Brdy 4 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 3 200,00 zł 2 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 3 500,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł ,00 zł 3 000,00 zł 114

115 Fundacja Salus Homini nie wykorzystała przyznanych środków na kwotę 606,56 zł Civitas Christiana zwrot środków w kwocie 0,06 zł Składki na ubezpieczenie społeczne plan 3 000,00 zł wykonanie 1 889,63 zł tj. 62,99% Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcamiopiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były dla psychoterapeutów, prowadzących ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiąganie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia Składki na Fundusz Pracy plan 1 500,00 zł wykonanie 268,91 zł tj. 17,93% Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcamiopiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były dla psychoterapeutów, prowadzących ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiąganie minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 82,87% w tym : 4170 Wynagrodzenia bezosobowe rozdział przeciwdziałanie narkomanii plan 2 500,00 zł wykonanie 700,00 zł tj.28,00% Na powyższą kwotę składają się umowy zlecenia zawarte z dwoma wykładowcami, prowadzącymi zajęcia warsztatowe podczas trzydniowej Konferencji Narkotyki Wśród Młodzieży, zorganizowanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, w dniach od 8. do roku. W Konferencji uczestniczyło 65 osób między innymi : pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi, pracownicy Policji i Straży Miejskiej, członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i RPA. Dzięki wieloletniej i stałej współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, przedstawiciel PTZN poprowadził nieodpłatnie wykłady warsztaty podczas trzydniowej konferencji Wynagrodzenia bezosobowe rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.84,14% W ramach tego paragrafu: 1. Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień. W dniu 28 lutego 2011 roku, pomiędzy Fundacją Civitas w Nakle nad Notecią, a Gminą Nakło nad Notecią, zostało zawarte porozumienie o współpracy, dotyczące realizacji projektu Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego, na które Fundacja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W rezultacie podjętych działań, możliwe było oddzielenie porad prawnych od przypadków związanych z przemocą. Zmniejszyła się ilość osób korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego, jednocześnie zwiększyła się skuteczność pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. W ciągu 2011 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się 24 osoby. Praca w Punkcie Konsultacyjnym opiera się na diagnozowaniu problemów, udzielaniu wsparcia, kierowaniu spraw do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji. Osoby wymagające pomocy prawnej kierowane są do Biura Porad Obywatelskich Fundacji Civitas. W Punkcie Konsultacyjnym pracuje na umowęzlecenie 1 osoba, która ukończyła studium specjalne z zakresu socjoterapii, szkolenie w zakresie PORADNICTWA GESTALT dla absolwentów Studium Socjoterapii, studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wynagrodzenie wynosi 45,00 zł brutto za 1 godzinę. Łączny koszt umówzlecenia w roku 2011 wynosi 3 510,00 zł. Fundacja Civitas w Nakle nad Notecią Z informacji przekazanej w sprawozdaniu Fundacji Civitas Biuro Porad Obywatelskich wynika, że do końca września 2011 roku udzielono 647 porad w poszczególnych kategoriach: Mieszkania 72 porady Przestępczość 23 porady Rodzina 91 porad Roszczenia i zobowiązania finansowe 53 porady Urzędy i sądy 134 porady Własność 135 porad Świadczenia i zasiłki 30 porad Zadłużenia 30 porad Zatrudnienie 67 porad Zdrowie 12 porad 115

116 2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 400,00 zł brutto, zca przewodniczącego 370,00 zł brutto, członek 340,00 zł brutto za każdy miesiąc pracy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc. Całkowity koszt wynosi ,00 zł brutto. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 68 wniosków, wydając postanowienia pozytywne. Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych. Odbyło się także 11 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol. Na komisję orzekającą wezwano 86 osób, z czego zgłosiło się 43 osoby. Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy N ZOZ w Nakle nad Notecią lub w nowo powstałym Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień KOLIBER. W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem skierowania na badania przez biegłych sądowych i ewentualnego nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych, dwa razy w miesiącu wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej kontrolowali przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Wynagrodzenie dla terapeuty oraz psychologa, udzielających porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2011 roku wyniosło łącznie ,00 zł Konsultacje przez terapeutę prowadzone były 2 razy w tygodniu po 4 godz. 50,00 zł brutto za 1 godzinę. Osoba ta jest Instruktorem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w trakcie certyfikacji Specjalisty. Psycholog przyjmował 1 raz w tygodniu po 4 godz. 50,00 zł brutto za 1 godzinę. Osoba ta posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej oraz prawo do używania tytułu mgr Psychologii Klinicznej, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od do r. Ogólna liczba udzielonych konsultacji 163 W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Konsultacje Kobiety Mężczyźni Uzależnieni Współuzależnieni Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od r. do r. Ogólna liczba udzielonych porad 177 W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego: Konsultacje Kobiety Mężczyźni Uzależnieni Współuzależnieni W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości ,00 zł. 5. Od stycznia 2010 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzone są dodatkowe ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w Poradni Odwykowej przy NZOZ w Nakle nad Notecią. W miesiącach styczeń i luty 2011 roku zajęcia prowadzone były przez Specjalistę i Instruktora Terapii Uzależnień po 3 godziny tygodniowo. Od 1 marca 2011 r. zajęcia ponadpodstawowe realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień. W okresie sprawozdawczym prowadzona była terapia grupowa : dla osób uzależnionych od alkoholu Ilość odbytych spotkań 5 Osoby zgłaszające się po raz pierwszy 3 Ogólna ilość osób uczestniczących w spotkaniach grupowych 47 Liczebność grupy terapeutycznej od 7 do 13 osób Osoby uczestniczące regularnie w terapii 7 dla osób współuzależnionych od alkoholu Ilość odbytych spotkań terapeutycznych grupowych 31 Grupę tworzy 8 osób Średnio uczestniczy w spotkaniach 45 osób 116

117 Ilość odbytych spotkań terapeutycznych indywidualnych 26 Ilość osób współuzależnionych 6 Zajęcia prowadzone przez Specjalistę i Instruktora Terapii Uzależnień po 3 godziny tygodniowo. Wynagrodzenie specjalisty to kwota 70,00 zł brutto za godzinę, a instruktora 50,00 zł brutto za godzinę prowadzenia terapii. Ogólna kwota w 2011 roku ,00 zł. 6. Od 1 maja 2011 roku w związku z prowadzeniem, w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta, trzech punktów konsultacyjnych niezbędne było zatrudnienie na umowęzlecenia osoby wykonującej prace gospodarcze i porządkowe. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy 12,00 zł. brutto. Ogólna kwota za 8 miesięcy 2011 roku 7 824,00 zł. Niewykorzystane, w powyższym paragrafie, środki wynikają z dodatkowych dni nieobecności osób (urlopy, zwolnienia chorobowe) prowadzących punkty konsultacyjne w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta Zakup materiałów i wyposażenia łącznie plan ,00 zł wykonanie ,24 zł tj.91,91% w tym : 4210 Zakup materiałów i wyposażenia rozdział przeciwdziałanie narkomanii plan ,00 zł wykonanie ,35 zł tj.87,56% W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie: 1. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2011 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2011, materiały szkoleniowe i ulotki profilaktyczne oraz materiały i nagrody wykorzystane podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in. o Zakupiono materiały i nagrody do realizacji zajęć profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, w Szkole Podstawowej Nr 2, w czasie zajęć lekcyjnych i Akcji Lato 2011, o Sfinansowano materiały wykorzystane podczas warsztatów dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, zorganizowanych przez pełnomocnika warsztaty prowadził przedstawiciel PTZN oraz podczas Zajęć w ramach Akcji Lato 2011, o Zakupione zostały materiały i wyposażenie do biura Gminnej Komisji RPA i Pełnomocnika Burmistrza, o Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Pełnomocnika Burmistrza oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle, o Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników VIII Konkursu Teatrzyków Szkolnych Szkół Podstawowych, poruszających tematykę narkomanii, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza, o Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia, o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w Sołectwie Małocin podczas półkolonii i festynu w ramach Akcji Lato 2011 zakupiono materiały i drobne nagrody, o Zakupiono materiały, sprzęt sportowy oraz nagrody do prowadzenia warsztatów na temat zagrożeń narkomanii w Zespole Szkół w Ślesinie, o Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników IV Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza, o Zakupiono 25 kpl. Urządzeń testujących narkotesterów Rapid Stat dla Wydziału Prewencji ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią Środki finansowe w powyższym paragrafie przeciwdziałanie narkomanii przyznano w wysokościach odpowiednich do złożonych wniosków i zaplanowanych zajęć Zakup materiałów i wyposażenia rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł wykonanie ,89 zł tj.97,71% 1. Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach Akcji Lato Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2011 r. i trwała do końca sierpnia 2011 r. Z dofinansowania skorzystali organizatorzy kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków : Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Potulicach, Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Samorząd Mieszkańców Nr 8 i 9, Ognisko Wychowawcze, Parafia pw. Św. Wawrzyńca, Sołectwo w Sucharach oraz ZHP Hufiec w Nakle nad Notecią. Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 100,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie 2 099,09 zł. Dofinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć połączonych z wycieczkami 15 organizatorom : Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół w Potulicach, Szkoła Podstawowa Nr 3 i 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie, Samorząd Mieszkańców Nr 9 i 11 w Nakle, Parafia pw. Św. Wawrzyńca, Sołectwo Wieszki, Kazin oraz Michalin, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy Zabezpieczono środki w kwocie 1 200,00 zł, wydatkowano 1 198,62 zł. Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 25 organizatorom : Zespół Szkół w Paterku, Sołectwo Polichno, Nakielski Ośrodek Kultury, WDK Paterek, WDK Potulice, WDK Ślesin, Civitas Christiana, ZOOR w Nakle, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa Nr 2. Przekazano środki w wysokości 6 700,00 zł. wydatkowano 6 699,04 zł. Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 9 996,75 zł. 117

118 2. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2011r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in. o Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji MALI NA SALI podczas ferii zimowych zorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, o Zakupiono materiały oraz drobne upominki do prowadzenia zajęć profilaktycznych i profilaktyczno sportowych podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół w Ślesinie, Występie oraz w Paterku, Gimnazjum Nr 3 w Nakle, o Zakupiono materiały i nagrody na zajęcia promujące zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Ślesinie i Potulicach, o Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez Rady Sołeckie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury w świetlicach wiejskich w Sucharach, Polichnie, Rozwarzynie, Karnowie, Michalinie, Trzeciewnicy, Karnówku, Gorzeniu, o Realizacja programów profilaktycznych Spójrz inaczej w Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 oraz Gimnazjum Nr 3 i 4 w Nakle, o Realizacja Programu Domowych Detektywów przez Szkołę Podstawową Nr 3 i 4 oraz Zespół Szkól w Paterku, o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół w Karnowie i Paterku w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, o Dofinansowanie do realizacji projektu profilaktycznego pn. Sport i zdrowie zamiast w ramach XVII Międzynarodowego Halowego Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego, o Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 oraz 4, Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespole Szkół w Potulicach, o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy Pateriada 2011, o Dofinansowanie cyklu imprez profilaktycznosportowych pn. Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Pełnomocnika Burmistrza, o Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, o Nagrody i materiały do przeprowadzenia VI Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, o Dofinansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla uczniów dojeżdżających w Gimnazjum Nr 3 w Nakle, o Materiały do prowadzenia zajęć na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Potulicach, o Dofinansowanie zajęć sportowoprofilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu Trzymaj Formę realizowanego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle, o Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Gminną Komisję RPA w ramach Niebieskiego Tygodnia, o Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka z elementami profilaktyki zorganizowane przez Sołectwo Polichno, Michalin, Karnowo, Ślesin, Potulice, Wieszki oraz Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8, 11 o Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas festynu w Szkole Podstawowej Nr 2, 3, Zespole Szkół w Paterku oraz Gimnazjum Nr 3 i 4 w Nakle, o Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktycznosportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów profilaktycznych w ramach projektu Walcz z nałogami prowadzonych w Gimnazjum Nr 4, o Realizacja zajęć profilaktycznych m.in. Żyjmy zdrowo, bawmy się z dala od używek, Unikajmy używek, Przed Tobą całe życie w Zespole Szkół w Paterku, o Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego, o Dofinansowanie programu profilaktycznego Żyjmy zdrowo bez nałogów realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, o Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu Razem łatwiej łamać bariery oraz konkursu profilaktycznego literacko plastycznego dla młodzieży, zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Nakle i Pełnomocnika Burmistrza, o Dofinansowanie zajęć profilaktyczno integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskich Domach Kultury w Paterku, Potulicach oraz w Ślesinie razem z Civitas Christiana, o Materiały i nagrody dla osadzonych uczestników zajęć profilaktyczno sportowych zorganizowanych przez ZK Potulice i Gminną Komisję RPA, o Zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno sportowych w Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół w Ślesinie. W związku z festynami, konkursami, warsztatami i zajęciami profilaktycznymi zakupiono materiały za kwotę ,36 zł. nagrody za kwotę ,20 zł. oraz sprzęt sportowy za kwotę 3 999,43 zł. Łącznie: ,99 zł. 3. Dokonano opłaty w wysokości 2 419,20 zł za prenumeratę szesnastu egzemplarzy czasopisma profilaktycznego Remedium, przekazywanych szkołom podstawowym i gimnazjalnym, do Biblioteki Pedagogicznej, Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta. 4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys ,00 zł. W 2011 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 7 699,81 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze, słodycze, owoce. 5. Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za kwotę 2 408,00 zł., tonery za kwotę 442,00 zł. oraz wiązankę dla zmarłego członka Komisji Bogdana Stachowskiego za kwotę 50,00 zł. Łącznie wydatkowano 3 000,00 zł. 6. Zakupiono materiały i wyposażenie do Punktów Konsultacyjnych, działających w Nakielskim Klubie Abstynenta dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla Ofiar Przemocy, za kwotę 3 711,14 zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 4 000,00 zł wykonanie 3 807,69 zł tj.95,19% W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz pomoce do Programu Domowych Detektywów dla : Zespołu Szkół w Paterku, Gimnazjum Nr 3, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Potulicach oraz Ogniska Wychowawczego, działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. 118

119 4300 Zakup usług pozostałych łącznie w tym : plan ,00 zł wykonanie ,07 zł tj.92,48% 4300 Zakup usług pozostałych rozdział Przeciwdziałanie narkomanii plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj.87,14% 1. W ramach tego paragrafu w 2011 roku sfinansowano : 3 dniowe warsztaty szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Koszt udziału 3 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, 2 pracowników Straży Miejskiej oraz 1 pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 1 980,00 zł koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii ,00 zł koszt spektakli profilaktycznych poruszających tematykę narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4, Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół w Karnowie, Paterku i Ślesinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Trzeciewnicy 4 449,52 zł wykonanie materiałów profilaktycznych broszur rozprowadzanych przez Policję, Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza 4 268,72 zł wykonanie renowacji wyposażenia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii 1 279,20 zł Niewykorzystane środki finansowe mniejsza liczba godzin pracy konsultanta krajowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w związku z urlopami i innymi obowiązkami służbowymi Zakup usług pozostałych rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł wykonanie ,63 zł tj.92,98% 1. W ramach tego paragrafu jednym z punktów zawartych w preliminarzu gminnego programu jest organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, pracowników socjalnych, grup zawodowych i członków komisji. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach i konferencjach wzięło udział : 4 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. Komisje RPA praktyczne, prawne i finansowe aspekty działania 790,00 zł x 4 razem 3 160,00 zł, udział 2 członków Gminnej Komisji RPA oraz 3 wykładowców w IV Międzygminnej Konferencji Profilaktycznej w Suchej 1 060,00 zł, udział członka Gminnej Komisji RPA w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 150,00 zł, udział pedagoga z punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz przedstawiciela Fundacji Civitas w XV Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie 520,00 zł, udział 8 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu Działalność zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Procedura Niebieskich Kart 640,00 zł Łączny koszt 5 530,00 zł 2. Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem. W 2011 roku sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato Koszty transportu wyniosły ,09 zł. Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /gł. Akcja Mali na Sali / oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego między innymi na basen, do Multikina, Familly Parku, muzeum, teatru na kwotę ,15 zł. Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie ,24 zł. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą ,00 zł. 3. Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno sportowe, w tym przede wszystkim spektakle profilaktyczne a także bilety wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato. Na powyższy cel w roku 2011 wydatkowano kwotę ,41 zł i tak: Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne ,99 zł Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia dla zawodników XVII Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia na czwartki lekkoatletyczne Spektakle profilaktyczno edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska dla uczniów Gimnazjum Nr 4 w Nakle Spektakle profilaktyczno edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska dla uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie, Karnowie, Paterku, Potulicach oraz Występie Spektakle profilaktyczno edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i 4 w Nakle Wykonanie szafy na dokumenty dane osobowe rodzin dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz wykonanie pieczątek dla Gminnej Komisji RPA Spektakle profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Dofinansowanie spektakli profilaktycznych w Nakielskim Ośrodku Kultury Wykonanie materiałów profilaktycznych (ulotki, smycze, opaski) dla dzieci szkół podstawowych, rozdzielanych przez Straż Miejską, Policję i Pełnomocnika Burmistrza Koszt wykładu i warsztatów podczas konferencji w Suchej Koszt wykładu profilaktycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Koszt prowadzenia zajęć na temat uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle Bilety wstępu na łączną kwotę ,42 zł sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych podczas Akcji Lato 2011 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku, akwarium, na basen kąpielowy itp. 119

120 4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. W roku 2011 r. łącznie wpisy sądowe wynoszą 600,00 zł 5. Ognisko Wychowawcze przy MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup usług pozostałych w 2011 roku. Składają się na to usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu oraz usługa fotograficzna. Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 5 999,98 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3 700,00 zł wykonanie 2 238,81 zł tj.60,51% Przekazano kwotę 1 598,30 zł na Niebieską Linię telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia r. i zawartym porozumieniem Nr SPO.I.0116 WSPF/118/2010 z dnia r.) Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku z numeru w biurze pełnomocnika kwota 640,51 zł Niewykorzystane środki finansowe mała liczba (oszczędne korzystanie) prowadzonych rozmów telefonicznych Podróże służbowe /delegacje/ plan 2 000,00 zł wykonanie 1 409,50 zł tj.70,48% Delegacje: udział pełnomocnika w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 461,78 zł, udział pełnomocnika w 3 konferencjach zorganizowanych przez Pełnomocnika Zarządu Województwa 472,02 zł udział pełnomocnika w szkoleniu na temat przemocy i działania zespołów interdyscyplinarnych w Bydgoszczy 64,70 zł udział pełnomocnika w IV Konferencji Profilaktycznej w Suchej 151,88 zł koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Paterku, Karnowie i Potulicach 133,76 zł odbiór nagród i materiałów profilaktycznych z Bydgoszczy 125,36 zł 4430 Różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł wykonanie 304,13 zł tj. 30,41% Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 000,00 zł wykonanie 1 210,00 zł tj. 60,50% udział pełnomocnika w kursie języka migowego dla pracowników służb społecznych, urzędów i instytucji w Bydgoszczy 800,00 zł udział Pełnomocnika w trzydniowej konferencji Profilaktycznej w Suchej koszt 330,00 zł udział Pełnomocnika w szkoleniu dotyczącym przemocy i działania zespołów interdyscyplinarnych w Bydgoszcz koszt 80,00 zł Niewykorzystane w 2011 roku środki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2012 roku pragnie przeznaczyć w szczególności na: zwiększenie środków na kolonie i obozy terapeutycznoprofilaktyczne w ramach Akcji Lato 2012, realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 zł wykonanie ,43 zł tj. 99,05% Dział ten obejmuje wydatki na : placówki opiekuńczowychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, utrzymanie MGOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie stołówek i noclegowni i tak: na placówki opiekuńczowychowawcze wydatkowano kwotę ,88 zł, co stanowi 97,99% wykonania na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę ,63 zł, co stanowi 99,91% wykonania, na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę ,54 zł, co stanowi 99,63% wykonania, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę ,09 zł co stanowi 98,36% wykonania, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę ,61 zł, co stanowi 55,50% wykonania, na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę ,88 zł, co stanowi 99,98% wykonania na zasiłki stałe wydatkowano kwotę ,30 zł co stanowi 99,58% na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie ,56 zł, co stanowi 99,55% wykonania, 120

121 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę ,30 zł, co stanowi 86,76% wykonania, na pozostałą działalność wydatkowano kwotę ,64 zł, co stanowi 99,81% wykonania. Szczegółowe sprawozdanie rzeczowofinansowe MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok przedstawia poniższa analiza. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 37 pracowników: kierownik Ośrodka, zastępca kierownika (w tym częściowo wykonuje zadania pracownika socjalnego), główny księgowy, 17 pracowników socjalnych (w tym 15 pracowników w terenie), 5 pracowników administracyjnych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2 pracowników funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczka oraz 1 pracownik stołówki. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz.1362 z późn. zm./ i wykonuje: a) Zadania zlecone gminie art. 18 cyt. wyżej ustawy b) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym art. 17 ust.1 c) Zadania własne gminy art. 17 ust.2 Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.) 2. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.) 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z późn. zm) Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2011 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: zł, z czego: a) na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) zł b) na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody) zł c) na realizację zadań własnych gminy (środki gminy) zł d) na realizację projektów unijnych (dotacja) zł Ogółem w 2011 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy osobom pozostającym w 1057 rodzinach (w tym na wsi 312 rodziny) W ramach zadań zleconych gminie: wynikających z ustawy o pomocy społecznej o udzielono pomocy 12 osobom (dzieciom) pozostającym w 10 rodzinach na kwotę zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności dla rodzin z dziećmi autystycznymi. o udzielono pomocy dla 164 osób w ramach uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę zł o udzielono pomocy dla 7 rolników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych na łączną kwotę zł wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1) na realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny ,54 zł, 2) na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) zł wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości zł, w tym: a) na zasiłki okresowe zł b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania zł. (w tym na zasiłki celowe zł oraz na posiłki szkolne zł ) c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zł d) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zł e) na utrzymanie Ośrodka zł W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1631 osobom pozostającym w 1051 rodzinach na sumę zł, w tym: 3. na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł z tego: dożywianie dzieci w szkołach zł zasiłki celowe na zakup posiłku zł 4. na zasiłki i pomoc w naturze zł 5. na utrzymanie stołówki zł ( w tym zł na zakup żywności w stołówce) 6. na utrzymanie ogniska wychowawczego zł 7. opłata za pobyt w DPS zł 8. na utrzymanie Ośrodka zł 9. na schronienie w innych noclegowniach zł 10. na prace społecznie użyteczne zł 11. na zasiłki stałe zł 12. komitet osiedlowy 326 zł 13. składki zdrowotne 7 086zł 14. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zł Ponadto ze środków Unii Europejskiej otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,57 zł na dofinansowanie projektu systemowego Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem 121

122 I POMOC SPOŁECZNA Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progiem dopuszczalnego dochodu rodziny. Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł od 1 października 2006 r. Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Zadania zlecone gminie obejmowały: Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę zgodnie z art. 18 cyt. wyżej ustawy należy: Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom; Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2011 roku w ramach zadań zleconych należały: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2011 roku Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w szczególności dla dzieci autystycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób, a koszt wyniósł zł. Udzielanie pomocy finansowej realizowanej w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 2011 roku dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymało 319 osób na łączną kwotę zł. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują: 4) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 5) sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej; 6) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 11) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 12) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 13) praca socjalna; 14) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 15) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 16) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 17) dożywianie dzieci; 18) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 19) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 20) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 21) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; 22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 23) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto do zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco: 1. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej. Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę 122

123 w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 137 osoby na kwotę zł ( zł środki Wojewody zł środki Gminy) 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (o ile te osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w wysokości 9 % przyznanego świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 124 osób na kwotę zł 3. Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne kwota zł (liczba osób 80) 4. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 31 osób do noclegowni ( głównie Grudziądz, Piła) koszt zł. 5. Zasiłek okresowy (świadczenie obligatoryjne) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2011 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 20 zł. a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby b. w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Z zasiłku okresowego skorzystało 408 rodziny na ogólna kwotę zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania własnego) 6. Ośrodek realizował Rządowy Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na jego realizację otrzymaliśmy w 2011 roku od Wojewody (w ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie zł. Ośrodek finansował obiady w 12 szkołach podstawowych oraz gimnazjach i 3 przedszkolach dla 587dzieci. W 2011 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie zł. Całkowity koszt dożywiania dzieci w szkołach wyniósł zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę zł. Z obiadów w stołówce MGOPS korzystało 238 osób. Stołówka przygotowuje średnio 150 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika wyniósł zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych zł. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka, rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony. Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 7. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej pomocy skorzystało 35 dzieci. Z uwagi na brak odpowiednich warunków lokalowych liczba dzieci musi być ograniczana. Ognisko zajmuje się między innymi pomocą w odrabianiu lekcji dzieciom, które mają trudności w nauce, monitorowaniem osiągnięć szkolnych, prowadzeniem zajęć profilaktycznych przy współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami. W Ognisku organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne. Podejmowano także współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. W Ognisku zatrudnionych jest 3 pracowników. Uzupełnienie informacji w załączniku Nr Usługi opiekuńcze świadczone są przez Zakład Robót Publicznych w Nakle n/not. Pracownicy w ramach robót publicznych świadczą usługi w zakresie opieki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi te przyznawane są decyzją przez kierownika MGOPS. Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych dla 86 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę zł w ramach budżetu ZRP (odpłatność dochody z tego tytułu zł) 9. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 3 rodzin na łączną kwotę 1520 zł 10. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2011 roku wydał 11 decyzje kierujące do DPS oraz 2 odmowy (trzy osoby oczekują na miejsce dom dla osób psychicznie chorych). Na dzień 31 grudnia umieszczonych było 22 osób, za które MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie zł. 11. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 2 osobom na kwotę zł. 12. Zasiłki celowe przyznawane na uzupełnienie potrzeb bytowych /żywność, opał, przybory szkolne, zakup leków, częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, opłata za pobyt w internatach, szkołach specjalnych dzieci z rodzin najuboższych/ w ramach tej formy pomocy wydatkowano 1878 świadczeń na kwotę zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 189 osób (382 świadczeń) na łączną kwotę zł Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2011 roku wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz 436 wnioski zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał 411 odmów. Na terenie Nakła n. Notecią jest wiele osób rodzin pozbawionych jakiegokolwiek dochodu. Dla wielu korzystających z pomocy jedyne źródło dochodu stanowią zasiłki rodzinne i dodatki do czynszu. Stąd Ośrodek Pomocy Społecznej musi racjonalnie gospodarować środkami tak, by żadne z nich nie zostało pozbawione pomocy na podstawowe potrzeby bytowe. Natomiast pozostałe potrzeby są uwzględniane w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym ośrodka. Jednakże należy wskazać, iż pomoc społeczna nie jest w stanie przejąć kosztów całkowitego utrzymania rodziny. Pomoc finansowa, którą otrzymują osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej nie zawsze jest wystarczająca i odbiega od ich oczekiwań. W dniu 28 marca 2011 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował 134 osoby z tego 19 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn: brak uzasadnienia 4 osoba podjęcie pracy 11 osób alkohol 1 osoba choroba 1 osób zasiłek dla bezrobotnych 2 osoby Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła (przez 134 osoby, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł ,50zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło były to prace porządkowe, ochrona zieleni, drobne prace malarskie i naprawcze, sprzątanie w UMiG, MGOPS, pomoc sąsiedzka dla osób starszych itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym stopniu spełniły swoje zadanie. Wciągniecie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy na czarno. Poprawiła sie estetyka gminy. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej. Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne formy pracy socjalnej. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne leczenie, ustalenie ojcostwa. 123

124 PRZEMOC W RODZINIE W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom pokrzywdzonym. W 2011 roku zgłoszono 131 niebieskich kart. Do zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty należy; wypełnienie kwestionariusza, czyli sporządzenie wywiadu, udzielanie wsparcia psychologicznego, udzielanie pomocy finansowej, pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, gdy ofiara chce opuścić dom ustalenie planu bezpieczeństwa, jeżeli ofiara zostaje ze sprawcą, w razie potrzeby zapewnienie pomocy medycznej, skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe, współpraca z innymi służbamipolicją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, lekarzami, pedagogami i innymi służbami. W ramach tej ustawy Ośrodek realizował następujące uchwały: 1. uchwałę nr LVI/861/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata uchwałę nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego. Czas realizacji programu lata Cel główny programu Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w gminie Nakło nad Notecią w latach poprzez stworzenie jednolitego, sprawnego system interwencji i wsparcia. Odbiorcami systemu są: a) ofiary, sprawcy przemocy i świadkowie przemocy b) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni) c) przedstawiciele władz lokalnych, d) społeczeństwo. W minionym roku zrealizowano następujące zadania w/w Programu 1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2. Tworzenie Grup Roboczych 3. Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe sprawozdanie załącznik Nr Podjęto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w celu wzajemnej informacji o zakresie i formach działalności, a także o problemach i zagrożeniach występujących w społeczności lokalnej oraz tworzenia systemów wsparcia, m.in. w ramach programu: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Pozyskanie od ZR PKPS w Bydgoszczy w ramach programu: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności następujących artykułów: 1. Ser podpuszczkowy 475,2 kg 2. Mąka pszenna kg 3. Mleko UHT 2160 l 4. Kasza gryczana 720 kg 5. Kasza manna 1890 kg 6. Kasza z gulaszem 1536 kg 7. Kasza z warzywami 1382,4 kg 8. Płatki kukurydziane 960 kg 9. Makaron gulaszem 2764,8 kg 10. Musli 288 kg 11. Masło 240 kg 12. Kawa zbożowa 158,4 kg 13. Krupnik 1200 kg 14. Herbatniki 327,6 kg 15. Makaron świderki 1120 kg 16. Ryż biały 1920 kg 17. Sery topione 240 kg 18. Chleb chrupki 168 kg 19. Zupa pomidorowa 748,8 kg Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 272 rodziny (802 osoby). W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj. Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych 38 osób Pomoc rzeczowa (żywnościowa) 345 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku) MGOPS w 2011 roku realizował projekt Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opis podejmowanych działań załącznik Nr 3. MGOPS realizował zadania wynikające z uchwały Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne podjęte w oparciu o art24 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Realizacja programu polegała ma udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w wysokości 100zł miesięcznie. Program ten był realizowany w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 roku (pomoc otrzymało 164 osoby / 319 świadczeń) 124

125 II ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W 2011 roku ośrodek kontynuuje realizację zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz zadania wobec dłużników alimentacyjnych (na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.). Świadczenia rodzinne a. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: a) urodzenia dziecka (1 000 zł); b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł); c) samotnego wychowywania dziecka (170 zł/ 250 zł); d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80zł) e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60zł/ 80zł); f) rozpoczęcia roku szkolnego (100zł); g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50zł/90zł) Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (153zł) i świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł (niezależna od dochodu). Od 2004 roku nie zostało zmienione kryterium dochodowe rodziny uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków, jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. W 2010 roku podwyższone zostały kwoty zasiłków rodzinnych: Na dziecko do 5 r. ż. jest 68 zł (było 48 zł); Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 91 zł (było 64zł); Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 98 zł (było 68 zł). Ogółem w 2011r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych decyzji. Wydatki szczegółowo przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Wydatki Ogółem świadczenia rodzinne Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym: kształcenia i rehabilitacji do roku życia kształcenia i rehabilitacji powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem na pokrycie wydatków związanych z dojazdem wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne

126 Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Wyszczególnienie Świadczenia Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w 1495 okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania samotnego 1993 wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym: kształcenia i rehabilitacji do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji 3602 powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem na pokrycie wydatków związanych z dojazdem wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Zestawienie liczby rodzin pobierających świadczenia w latach Wyszczególnienie Różnica Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne, w tym: Na 1 dziecko Na dwoje dzieci Na troje dzieci Na czworo i więcej dzieci

127 Fundusz alimentacyjny Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA. Dochód uprawniający do świadczeń. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2010 r. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w XII/ 2011 roku wynosiła 287. W XII/ rodzin, w XII/2009 z tej formy skorzystało 217 rodzin, w XII/ rodzin. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja wzrostowa. Ogółem w 2011r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym 892 decyzji. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 367 Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie 1. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (3% od wypłaconych świadczeń na fundusz alimentacyjny) 2. dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy. Wobec dłużnika alimentacyjnego Ośrodek podejmuje następujące działania: Wzywa dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od niego oświadczenia majątkowego, Zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP Zwraca się do PUP celem aktywizacji zawodowej dłużnika (39 osób), składa wniosek do Prokuratury o ścigania za przestępstwo określone w art Kodeksu karnego (108 osób) składa wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do starosty Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły: ,81 zł z czego 3% stanowiło ,78 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31 grudnia 2011 roku wyniosły ,50 zł. oraz tytułem zaliczki alimentacyjnej ,96zł Zgodnie z art. 27 ust 6 cyt. wyżej ustawy dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W bieżącym roku na obsługę FA przeznaczono środki własne w wysokości zł. Sprawozdanie z działalności Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle nad Notecią za rok 2011 Ognisko Wychowawcze działa w strukturze organizacyjnej MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Jest placówką opiekuńczowychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym z rodzin nie radzących sobie z trudnościami codziennej egzystencji a w szczególności z rodzin dotkniętych niedostatkiem społecznym i alkoholizmem. Ognisko Wychowawcze przy MGOPS Nakle nad Notecią swoim działaniem obejmuje rejon miasta i gminy Nakło nad Notecią. W ognisku dzieci przebywają od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 5 godzin dziennie przez cały rok kalendarzowy. W 2011 roku codziennie w placówce przebywało średnio 20 dzieci. Praca w ognisku koncentruje się głównie na kompleksowej pomocy w nauce, kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, organizowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pracy wychowawczoprofilaktycznej oraz socjoterapeutycznej. W ognisku dzieci spożywają jeden posiłek dziennie, otrzymują też napoje, słodycze i owoce. W okresie wakacji co najmniej tydzień przebywają na wypoczynku letnim w różnych częściach kraju. Prowadzona jest współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, Powiatową Poradnią PedagogicznoPsychologiczną, Sądem Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, Caritas. Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawują: Grażyna Małkowska, Dorota Olejarz Bisek, Maciej Zawieruszyński. 127

128 SPRAWOZDANIE finansowo rzeczowe z wykonywanych zadań za 2011 rok w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, przyznawania obniżek czynszu oraz załatwiania spraw lokalowych Rozdział Dodatki mieszkaniowe 3110 plan ,00 zł wykonanie: ,88 zł tj. 99,98% W roku 2011 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 1306 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego: załatwiono pozytywnie 1199 załatwiono pozytywnie decyzje wydane od r. 73 umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy 1 załatwiono odmownie 33 w tym decyzje odmowne wydano z powodu: pokrycia wydatków 16 przekroczenia granicy dochodu 7 wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury 7 przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu 2 brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 1 Średnio miesięcznie wydawano 109 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1259 gospodarstwom domowym, w tym na 1199 wniosków złożonych w roku 2011 oraz na 60 złożonych w grudniu 2010 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 140 wnioskodawców. Podział decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z uwagi na rodzaj zarządcy budynku przedstawia się następująco: spółdzielcze 377 komunalne najemcy 357 wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM 84 budynki w zarządzie zleconym NADM 29 zakładowe 10 prywatne domy czynszowe 319 domy jednorodzinne 5 pozostałe wspólnoty mieszkaniowe 78 Podział w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco: 1 osobowych osobowych osobowych osobowych osobowych i więcej osobowych 117 Dodatków mieszkaniowych w następujących przedziałach kwotowych przyznano: do 40zł 39 od 40zł do 60zł 35 od 60zł do 80zł 67 od 80zł do 100zł 80 od 100zł do 150zł 239 od 150zł do 200zł 262 od 200zł do 300zł 407 od 300zł do 400zł 105 powyżej 400zł

129 Powyższy opis naliczonych dodatków mieszkaniowych liczbowo przedstawiony jest w załączniku nr 1 do sprawozdania. Najwyższy dodatek w wysokości 609,58 zł miesięcznie otrzymuje ośmioosobowa rodzina zajmująca lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie umowy najmu. Jest to rodzina o średniej sytuacji finansowej, jednak wysokie wydatki za mieszkanie powodują naliczenie dodatku mieszkaniowego w tak dużej wysokości. Analizując średnią wysokość dodatku mieszkaniowego w podziale na poszczególnych zarządców, okazuje się, że najwyższe dodatki przyznawane są najemcom lokali komunalnych oraz najemcom lokali w kamienicach prywatnych. To właśnie tam poziom czynszu jest najwyższy. Natomiast najniższe dodatki przyznawane są właścicielom domków jednorodzinnych oraz właścicielom mieszkań administrowanych przez NADM Sp. z o.o. Szczegółowo średnią wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawia poniższy wykres: Na kolejnym wykresie przedstawiono zmianę średniego dodatku mieszkaniowego w ujęciu poszczególnych lat. Wynika z niego, że od 2008 roku nastąpił gwałtowny wzrost wysokości przyznawanych dodatków. Średni miesięczny dodatek w 2008 roku wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o 20 zł, w 2009 roku wzrósł o kolejne 22 zł. Natomiast w 2010 roku wysokość wzrosła o 7 zł, a w 2011 roku już tylko o 6 zł, i wynosi 185 zł. 129

130 Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w ostatnich latach przedstawia się następująco: Od początku 2011 roku przygotowano przelewy na dodatków mieszkaniowych w wysokości ,33 zł z tego na lokale: spółdzielcze kwota ,40 zł komunalne najemcy kwota ,28 zł wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM 489 kwota ,73 zł budynki w zarządzie zleconym NADM 166 kwota ,92 zł zakładowe 59 kwota 9 508,46 zł prywatne domy czynszowe kwota ,33 zł domy jednorodzinne 28 kwota 3 945,22 zł pozostałe wspólnoty mieszkaniowe 445 kwota ,99 zł W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę ,42 zł tj. 78%, oraz kwota ,91 zł została wypłacona mieszkańcom wsi tj. 22% ogółem wypłaconej kwoty. Z ogólnej kwoty ,33 zł przekazano na rachunek zarządców budynku ,12 zł. Natomiast pozostała część w wysokości ,21 zł stanowi kwotę wypłaconą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, do rąk wnioskodawcom oraz zarządcom budynku, nieposiadającym konta bankowego. Kwoty naliczonych dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządcom domów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy zabezpieczono kwotę ,00 zł. Z naliczonej kwoty ,33 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków ,88 zł. Wobec powyższego plan budżetu wykonano w 99,98%. Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 197,45 zł stanowi: kwota 64,68 zł nie odebrany dodatek z kasy przez wnioskodawcę, kwota 132,77 zł zwrot nienależnie wypłaconego dodatku mieszkaniowego. Należało przypisać do zwrotu kwotę 731,55 zł trzem wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Powiadomienie o opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodzina już nie mieszkała w przedmiotowym lokalu. W jednej sprawie nienależnie wypłacony dodatek w wysokości 132,77 zł został zwrócony przez zarządcę budynku. Do zwrotu pozostała kwota 598,78 zł, na którą składa się: kwota 174,04 zł dnia r. przekazano sprawę do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania należności, kwota 424,74 zł do wnioskodawcy wysłano upomnienie. W stosunku do jednego wnioskodawcy przeprowadzono wznowienie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku, dotyczących powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej powierzchni użytkowej, należało uchylić decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od niniejszej decyzji. Kolegium odwoławcze nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołania, tym samym decyzja została utrzymana w mocy. Wobec powyższego należało przypisać do zwrotu kwotę 4 450,44 zł. Na niniejszą kwotę składa się nienależnie wypłacony dodatek mieszkaniowy w okresie od 1 czerwca 2009r. do 31 maja 2010r. w wysokości 2 225,22 zł oraz część karna w takiej samej wysokości. Powyższą należność wnioskodawca zobowiązany jest wpłacić w roku 2012r. Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 36 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Po powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny 17 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku. Natomiast 14 wnioskodawcom dodatek został przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu czynszu. Przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych u wnioskodawców, gdzie podane 130

131 w deklaracji dochody były nieadekwatne do ponoszonych wydatków. Rażących dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w deklaracji o dochodach a faktycznym stanem posiadania nie stwierdzono. Jednak w trakcie wywiadu wnioskodawcy niejednokrotnie dopisywali w deklaracji dodatkowe dochody, takie jak: pomoc finansowa i materialna od rodziny, dochód z pracy dorywczej. Obniżki czynszu Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nakła nad Notecią (Dz. Urz. woj. kujawskopomorskie Nr 62 poz z późn. zm.) obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 70% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 50% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Od marca 2011 roku najniższa emerytura wynosi 728,18 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota: 509,73 zł w gospodarstwie jednoosobowym 364,09 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Obniżki udziela Burmistrz na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. Wysokość obniżki jest zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy. O udzielenie obniżki czynszu wnioski złożyło 17 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego: 5 najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%, 5 najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%, 7 najemcom udzielono obniżki w wysokości 50%. Poniższy wykres przedstawia ilość obniżek czynszu przyznanych w latach ubiegłych. Z pracy komisji mieszkaniowej Od początku 2011r. zarejestrowano 212 sprawy dotyczące przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych. Ofertę zamiany obecnie zajmowanego lokalu z większego na mniejszy lub odwrotnie złożyło 43 wnioskodawców, z czego dokonano 18 zamian, z czego 4 rodziny odmówiły dokonania zamiany. Rodziny, które dokonały zamiany na inny lokal w zasobach gminnych, pozostawiły swoje lokale do dalszej dyspozycji Komisji ds. Rozdziału Mieszkań. Część ewentualnych zamian nie była możliwa do realizacji, z powodu zadłużenia ciążącego na wnioskodawcach wyrażających chęć zamiany. Na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiada do wykonania 26 wyroków eksmisyjnych, z prawem do lokalu socjalnego, z czego 20 wyroków dotyczy lokali gminnych, a 6 wyroków pochodzi od osób prywatnych i innych instytucji. W roku 2011 lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przyznano 16 rodzinom (osobom). Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych W Dziale tym Zakład wykonując plan w 85,96% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie ,30zł odpowiednio na: 1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 plan 6 000,00zł wykonanie 5 997,92zł tj. 99,97 % w tym: dodatki BHP 1 706,00zł rękawice 1 781,05zł środek do odkażania rąk 579,42zł środek do dezynfekcji odpadów 526,95zł proszek, ręczniki, papier 1 404,50zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00zł wykonanie ,32zl tj. 85,48 % 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,00zł wykonanie ,88zł tj. 100% 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne plan ,00zł wykonanie ,47zł tj. 84,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonanie ,21zł tj. 75,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00zł wykonanie 1 650,00zł tj. 82,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00zł wykonanie 286,90zł tj. 95,63% 4280Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) plan 1 700,00zł wykonanie 1 675,00zł tj. 98,53% 4300Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne) 131

132 plan 1 500,00zł wykonanie 1 355,60zł tj. 90,37% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych plan 350,00zł wykonanie 320,00zł tj. 91,43% 4410 Krajowe podróże służbowe plan 100,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00 % Różne opłaty i składki plan 500,00zł wykonanie 325,00zł tj. 65% 4440 Odpisy na Z F Ś S plan ,00zł wykonanie ,00zl tj. 87,94% 4700 Szkolenia pracowników plan 500,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00% W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków 79,70% stanowią wynagrodzenia pracowników. Na ubezpieczenia społeczne w tym dziale Zakład przeznaczył 18,72% ogółu wydatków. Jest brak wykonania wydatków w paragrafie 4410 krajowych podróży służbowych oraz w paragrafie 4700 szkolenia pracowników, ponieważ nie wystąpiła potrzeba takiego wydatku. Na wynagrodzenia, składki ZUS, składki Funduszu Pracy i odpis ZFŚŚ(wydatki około pracownicze) wydano środki w 98,43% ogółu wydatków. Nie wykonano planu wydatków w wyżej wymienionych paragrafach, ponieważ nie było zapotrzebowania na nowe usługi opiekuńcze, a co zatem idzie zatrudnienia nowych pracowników opiekunek. Dlatego też zaoszczędzono 14,04% planowanych wydatków. Odpis ZFŚS został w grudniu skorygowany do rzeczywistego, przeciętnego zatrudnienia i środki Funduszu zwrócone na konto podstawowe. Wydatki w dziale tym wiążą się ze specyfiką wykonywanych usług gdzie, kiedy i w jakim czasie mają być wykonywane usługi przez zatrudnione osoby. W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę ,00 zł na zakup serwera dla MGOPS. Do końca 2011 r. na zakup serwera wydatkowano kwotę 9 892,89 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan ,24 zł wykonanie ,83 zł tj. 92,71% W rozdziale realizowane są dwa projekty: Projekt Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego aneks do umowy nr 5 z dnia r.nr UDAPOKL /0800 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w wysokości ,20,zł. Prace w projekcie zakończono w mcu grudniu 2011r. I odprowadzono niewykorzystane środki do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w wysokości ,63,zł/ ,19 i ,44/. b/wydatki Plan budżetu ogółem ,20 w tym: , ,20 Wykonanie wydatków ogółem ,57 w tym: , ,76 Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku aplikacyjnym. Większość zajęć w ramach projektu realizowana była w II półroczu. Przyjęty harmonogram realizacji projektu wiąże się z późnym uruchomieniu dotacji rozwojowej(tj. mc VI).Podejmowanie intensywnych działań w I półroczu skutkowałoby również większym zaangażowaniem środków własnych gminy( do czasu otrzymania dotacji). Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią od stycznia 2011r. realizuje projekt systemowy pt Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem. Adresatami projektu są głównie kobiety w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z pomocy społecznej(w tym 1 kontynuującej projekt) w szczególności z powodu bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społeczno zawodową. Główne cele projektu: aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w ramach PAL realizowanego na terenie wsi; zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS; ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty integracji w Klubie Integracji Społecznej; poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej; wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu. 132

133 W ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od r.uczestnicy projektu biorą udział: 16. w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych; 17. w indywidualnych spotkaniach z psychologiem(uczestniczki starały się rozwiązać problemy rodzinne oraz jak sobie radzić z trudnymi emocjami); 18. w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego( pomógł uczestnikom w napisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w skutecznym poszukiwaniu pracy na naszym rynku); 19. w grupach i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego (spotkania z radcą prawnym pozwoliły przybliżyć prawo rodzinne, kodeks pracy oraz prawa i obowiązki pracownika); 20. w warsztatach gospodarowania budżetem domowym (uczestnicy projektu uczyli się gospodarowaniem swojego budżetu, planowaniem wydatków oraz możliwością oszczędzania); 21. w spotkaniach grupy samopomocowej; 22. w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku. W okresie od r. zrealizowano :124h zajęć grupowych,132 h zajęć indywidualnych, 1 wyjazd integracyjny do kina oraz 1 osoba kontynuuje naukę w szkole średniej od 2009r.Na czas zajęć zapewniona jest opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do dnia r.w projekcie uczestniczyły 32 osoby 1. PROJEKT SYSTEMOWY MGOPS W NAKLE NAD NOTECIĄ CZAS NA ZMIANY AKTYWNA INTEGRACJA NASZYM WSPÓLNYM CELEM Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle od 2008r. realizuje projekt systemowy pt. Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. ADRESACI PROJEKTU W 2011r. zwłaszcza kobiety w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z pomocy społecznej (w tym 1 kontynuującej projekt) w szczególności z powodu bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społecznozawodową w okresie od I/2011 do XII/2011. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w ramach PAL realizowanego na terenie wsi. 2. Zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS 3. Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty aktywnej integracji w Klubie Integracji Społecznej 4. Poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej 5. Wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu. W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2011r. UCZESTNICY PROJEKTU WZIĘLI UDZIAŁ : w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych 72h w indywidualnych spotkaniach z psychologiem 152h w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego 176h w grupowych i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego 126h w warsztatach gospodarowania budżetem domowym 50h w spotkaniach grupy samopomocowej 150h w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku 24h W okresie od IXXII/ 2011r. zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Trzeciewnica realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt. "TRZECIEWNICA CZAS NA ZMIANY". CEL GŁÓWNY PAL Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu wsi Trzeciewnica poprzez aktywizację społecznozawodową w okresie od sierpnia 2011 roku do grudnia 2011 roku. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezrobocia poprzez działania środowiskowe. 2. Zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w Klubie Integracji Społecznej. Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, włączenie ich w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy. Przy wyborze wsi Trzeciewnica jako środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym do objęcia PAL zadecydowały następujące wskaźniki: *wysoki odsetek osób bezrobotnych wśród osób korzystających z pomocy społecznej *wysoki wskaźnik osób kwalifikujących się do udziału w projekcie *wysoki wskaźnik kobiet 133

134 Wieś Trzeciewnica jest sołectwem, w którym największy odsetek wśród osób korzystających z pomocy stanowią bezrobotni, kwalifikujący się do działań w ramach projektu " Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem". Najważniejszym problemem będącym podstawą do udzielenia pomocy społecznej we wsi Trzeciewnica, a jednocześnie stanowiącym element zagrożenia wykluczeniem społecznym jest bezrobocie kobiet. W Klubie Integracji Społecznej w ramach PAL podpisano kontrakty socjalne z 9 osobami. Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2011 roku zapewniona została opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym osób uczestniczących w projekcie. W tym roku również w ramach opieki zorganizowano wypoczynek letni dla 21 dzieci uczestników projektu w wieku od 7 do 13 lat. Wycieczki dla dzieci zorganizowane w ramach wypoczynku letniego w 2011r. Wycieczka do Malborka, gdzie dzieci zwiedziły Zamek Krzyżacki Wycieczka do Bożejewiczek gdzie dzieci spędziły cały dzień w Miasteczku Westernowym Silverado City Wycieczka do Aquaparku w Wągrowcu. Jedną z atrakcji dla dzieci okazała się tańcząca fontanna oraz piramida. Wycieczka do Gdyni. Dzieci zwiedziły Akwarium Gdyńskie i ORP "Błyskawica". Uczestniczyły w rejsie statkiem po morzu oraz spacerowały po Skwerze Kościuszki. W drodze powrotnej zwiedziły sopockie molo. Wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na seans filmowy "Auta 2 ". Podczas każdej wycieczki dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, napoje oraz drobny poczęstunek. W ramach działań środowiskowych dla UP zorganizowano: 2 wyjazdy integracyjne do kina w Bydgoszczy 1 wyjazd integracyjny do kina w Bydgoszczy dla uczestników projektu oraz mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL Jesienne spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Trzeciewnica pt. Jesienny wieczór z dzieckiem w ramach PAL Spotkanie mikołajkowe dla dzieci wsi Trzeciewnica w ramach PAL Ponadto zorganizowano 10 różnych kursów zawodowych dla 47 osób: Kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i chorych 15 osób Kurs małej gastronomii 13 osób Kurs prawa jazdy 5 osób Kurs kas fiskalnych i fakturowania 4 osoby Kurs ogrodnika terenów zielonych 2 osoby Kurs komputerowy podstawowy 1 osoba Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych 2 osoby Kurs florystyczny 2 osoby Kurs masażu 2 osoby Kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia 1 osoba Od roku 2009 nadal jedna osoba kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Albert w Występie. Łącznie w 2011r. uczestniczyło 75 osób tj. 66 osób realizowało kontrakty socjalne w KIS w tym 2 osoby powróciły do projektu z lat poprzednich oraz 9 osób w KIS w ramach PAL. W ciągu całego roku przeprowadzono 750h dydaktycznych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 57 osób wykonało prace społecznie użyteczne. Podczas sesji Rady Miejskiej zostało przeprowadzone seminarium informacyjno promocyjne projektu. 2.PROJEKT LABIRYNTY WIEDZY Gmina Nakło nad Notecią pełniła rolę lidera w powiecie nakielskim, w projekcie partnerskim POKL,,Labirynty wiedzy. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do projektu przystąpiło 6 samorządów: Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Mrocza, Gmina Kcynia, Gmina Sadki, Gmina Szubin, Starostwo Powiatowe oraz 3 stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia,,Żakus, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary. Projekt był realizowany na terenie powiatu nakielskiego od do r. W ramach projektu wsparcie otrzymało 3600 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół publicznych i niepublicznych. Przeprowadzone zostały zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych: Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne,,drogi do sukcesu 2731 godz., Opieka pedagogicznopsychologiczna,,pomocna dłoń 549 godz., Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,,mogę więcej 1708 godz., Poradnictwo edukacyjno zawodowe,,w szkole, w pracy 62 godz. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audio video, artykułów papierniczych, książek. W ramach projektu przeprowadzono także ponad 20 wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, do filharmonii. Plan budżetu ogółem ,04 w tym , ,00 Wykonanie wydatków ogółem ,26 w tym ,26 134

135 ,00 Dotacje celową na wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej otrzymały: Gmina Mrocza ,48 zł Gmina Kcynia ,00 zł Gmina Sadki ,74 zł Gmina Szubin ,40 zł Starostwo Powiatowe ,31 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia,,Żakus ,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza ,12 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary 8 690,00 zł Gmina Nakło na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i kadry zarządzającej wydała kwotę ,56 zł Na potrzeby projektu dla gminy Nakło i partnerów zakupiono materiał i sprzęt na kwotę ,55 zł a na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydano kwotę ,80 zł W ramach projektu odbyły się wycieczki na które z budżetu wydano kwotę ,81 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,14 zł wykonanie ,33 zł tj. 90,42% Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 zł wykonanie ,88 zł tj. 95,77% 4270 zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,71 zł tj. 87,91% Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią dokonało remontu odcinka kanalizacji sanitarnej między terenem krytej pływalni a ulicą Parkową w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował remont przyłącza sanitarnego śr. 200 mm dł. 180 mb. Odbioru robót dokonano w dniu r. Ogółem na remont kanalizacji łącznie z nadzorem inwestorskim wydatkowano kwotę ,71 zł zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,17zł tj. 99,7% W tym: ,67 zł opłaty do KPWiK w Nakle n.not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni: ul.karnowskakochanowskiegokraszewskiegobaczyńskiego w Nakle, ul.asnykanałkowskiej w Nakle, ul. Niecała Nowy Świat w Nakle, ul.dolnanowy Świat w Nakle, ul. Przemysłowej w Paterku, ul.długa w Nakle 1 297,50 zł koszty związane z przygotowaniem aportu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i innej infrastruktury oraz nieruchomości do KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Not. (wykonanie inwentaryzacji, dokumentacji, wyceny składników majątkowych i sporządzenie operatów szacunkowych) 4430 Różne opłaty i składki. plan 2 000,00 zł wykonanie 1 387,00 zł. tj. 69,4% Środki zostały wydatkowane łącznie na opłaty za korzystanie ze środowiska w II półrocze 2010r i I półrocze Mniejsze wykonanie wynika z przekazania do KPWiK Nakło n.not. infrastruktury deszczowej i wynikających z tego obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi. plan ,00 zł wykonanie ,52 zł tj. 68,24 % 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. plan 900,00 zł wykonanie 556,08 zł tj. 61,79 % Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń zawartych z p. Matczukiem i p. Majewskim Wynagrodzenia bezosobowe. plan 8 000,00 zł wykonanie 5 010,01 zł tj. 62,62 % Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami zlecenia z p. Matczukiem nadzorującym skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Majewskim, który szkoli skazanych z zakresu BHP. 135

136 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. plan ,00 zł wykonanie ,25 zł tj. 56,16 % Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, pakietów higienicznych dla psów, skrzyń na piasek, pojemników na przeterminowane leki, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących nieodpłatnie prace na terenie m. Potulice zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto zostały zakupione środki czystości, artykuły wodno kanalizacyjne, art. Remontowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaletów miejskich. Wysokość wydatków uzależniona od warunków atmosferycznych, z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne (brak opadów śniegu, wysokie temperatury) wydatkowanie środków na niższym poziomie Zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,82 zł tj. 67,93 % Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup energii oraz ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaletów miejskich oraz dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic pomieszczenie socjalno magazynowe Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,36 zł tj. 70,95 % Środki finansowe wydatkowano na: usługę związaną z likwidacją śliskości na ulicach i chodnikach, opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawionych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich, targowiskach, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych przeterminowane leki, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szalet miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowokonserwacyjne w szaletach miejskich, pomieszczeniu socjalnomagazynowym w Potulicach. Wysokość wydatków uzależniona od warunków atmosferycznych, z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne (brak opadów śniegu, wysokie temperatury) wydatkowanie środków na niższym poziomie. Rozdział Utrzymanie zieleni w mieście i gminie. plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 93,69 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. plan ,00 zł wykonanie ,78 zł tj. 92,85 % Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich (Karnowo, Wieszki, Ślesin, Suchary, Gumnowice, Paterek), rozsad kwiatów, piasku do piaskownic, środków do pielęgnacji terenów zieleni, pompy do fontanny, drzew i krzewów, róż, narcyzów, tulipanów, oświetlenia świątecznego, ławek na tereny miejskie, pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka Zakup energii plan 700,00 zł wykonanie 448,41 zł tj. 64,06% Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich. Procent wykonania jest uzależniony od ilości wykorzystanej wody w sezonie i jest zmienny w zależności od warunków pogodowych Zakup usług pozostałych. plan ,00 zł wykonanie ,20 zł tj. 95,25 % W ramach środków finansowych wykonano usługi: remoncie ławek rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, transport liści na terenie gminy, zakup ławek, demontaż choinek na terenie miasta Nakło nad Notecią, wykonanie tablic informacyjnych 2 952,00 zł, prace elektroinstalacyjne, demontaż iluminacji świetlnych 9 432,39 zł, wynajem oświetlenia świątecznego 8 165,60 zł, obsługa pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, usługi rzeczoznawców z zakresu przyrodniczego 2 000,00 zł, zakup urządzenia odstraszającego ptaki 3 220,14 zł. oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Rozdział Schroniska dla zwierząt plan 8 000,00 zł wykonanie 7 028,18 zł tj. 87,85 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100 % Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartą umową zlecenia z p. Urbanowicz Olender odnowienie klatek do zatrzymań Zakup usług pozostałych. plan 5 000,00 zł wykonanie 4 028,18 zł tj. 80,56 % 136

137 Środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska ), pod koniec roku zmniejszyła się liczba bezdomnych zwierząt, co wygenerowało pewne oszczędności. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg. plan ,00 zł wykonanie ,09 zł tj. 94,09 % 4260 Zakup energii plan ,00 zł wykonanie ,55 zł tj. 96,53 % Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie Zakup usług remontowych. plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 90,87 % Środki finansowe wydatkowane zostały na: podwyższenie standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią i na eksploatację. Środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie ,00 zł nie zostały wykorzystane na dowieszenie nowych lamp w sołectwach Chrząstowo, Gorzeń, Karnowo, Minikowo i Występ z powodu przedstawionej przez firmę ENEOS Poznań niekorzystnej umowy. Zadania zostaną wykonane w roku Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan ,93 zł wykonanie ,62 zł tj.63,52% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan ,00 zł wykonanie ,14 zł tj.67,3% ,00 zł dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację rowów szczegółowych we wsi Ślesin, obiekt Kanał Bydgoski ,00 zł dotacje celowe dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji w Nakle n.not., 1 133,14 zł dotacja celowa związana z usuwaniem azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią refundacja poniesionych kosztów Stopień wykorzystania zaplanowanych środków był uzależniony od ilości złożonych wniosków mieszkańców Wynagrodzenia bezosobowe plan 9 000,00 zł wykonanie 8 902,50 zł tj.98,9% 6 402,50 zł prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych i gimnazjach ,00 zł prowadzenie zajęć na obozach ekologicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,93zł wykonanie ,80 zł tj.60,6% Środki zostały wydatkowane na: ,70 zł zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń, 2 131,18 zł współorganizację konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS (zakup nagród), organizację festynu i biwaku ekologicznego, 712,35 zł organizacja akcji sprzątania świata 743,57 zł zakup karmy koniecznej do zapewnienia opieki zwierzętom. Mniejsze wykorzystanie środków związane było z ograniczonymi zakupami związanymi z organizacją akcji sprzątania świata, gdyż pozyskano worki od Organizacji Odzysku Odpadów EUROBAC Zakup usług remontowych plan ,00 zł wykonanie ,78 zł tj.28,9% Środki zostały wydatkowane na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany stolarki okiennej mającej na celu termomodernizację w : w świetlicy wiejskiej w Gorzeniu ,34 zł, w Gimnazjum nr 4 w Nakle n.not ,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle n.not ,44 wymiany stolarki okiennej przez Gimnazjum nr 3 w Nakle n.not ,00 zł Na pozostałe zadania dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynkach oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie i wykonanie nastąpi w 2012r Zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,86 zł tj.43,6% 137

138 W tym: ,60 zł zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych, ,69 zł odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych 2 706,00 zł wykonanie przez firmę Green Key z Poznania sprawozdań z wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami za lata ,60 zł opłata związana z ogłoszeniem prasowym o prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz zakup niezbędnych map ewidencyjnych obszarów wiejskich, ,74 zł organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz wyjazdów na zajęcia terenowe. 108,00 zł usługi weterynaryjne dot. psów wyłapywanych przez Straż Miejską 7 133,64 zł przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy przez firmę EKOLOG z Poznania. Łącznie zadanie kosztowało ,77zł. Na kwotę ,13 zł pozyskano dotację z Ministerstwa Gospodarki ,59 zł koszty związane z przeprowadzeniem konserwacji Strugi Śleski na odcinku w km do km w Nakle n.not. Wykorzystanie środków uzależnione było od ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przekazywanych do unieszkodliwienia a pochodzących z organizowanych zbiórek. Ponadto pozyskano wyżej opisaną dotację z Ministerstwa Gospodarki, która wpłynęła na obniżenie wykonania. Rozdział Pozostała działalność plan ,21 zł wykonanie ,65 zł tj. 97,72 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 98,13 % Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, opasek zaciskowych do flag, zakup artykułów malarskich, zniczy, art. metalowych (remont ogrodzenia cmentarza w Występie) Zakup energii plan 4 500,00 zł wykonanie 3 347,70 zł tj. 86,43 % Środki finansowe wydatkowano na eksploatację fontann opłata z tytułu zużycia wody i energii Zakup usług pozostałych. plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 69,04 % Środki finansowe wydatkowano na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy Miejscach Pamięci. Wymiana obrzeży na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach. Wykonanie usługi pranie flag. W związku z posadowieniem pomnika Powstańców Wielkopolskich na rondzie w Paterku, nie wykorzystano środków, które zarezerwowano na ewentualne przeniesienie pomnika w inną lokalizację (dokumentacja techniczna, transport, montaż) Różne opłaty i składki plan 16100,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,99 % Opłata z tytułu składki członkowskiej wynikającej z 19 ust.2 pkt. c oraz 24 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2011r. Dział900 Rozdział Pozostała działalność W dziale tym wykonując plan wydatków w 94,39% Zakład wydatkował środki w kwocie ,60zł odpowiednio na: 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan ,00 zł wykonanie ,89 zł tj. 99,97% w tym : napoje zimne 4 723,20zł ręczniki, papier, mydło 2 901,20zł rękawice 5 422,27zł proszek 3 876,96zł dodatki BHP (pracownicy) 6 588,20zł dodatki BHP skazani 322,00zł cukier i herbata 2 158,06zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,76 zł tj. 93,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,00zł wykonanie ,65zł tj. 100% 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne plan ,00zł wykonanie ,82zł tj. 92,88% 138

139 4120 Składki na Fundusz Pracy plan ,00zł wykonanie ,17zł tj. 81,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) plan ,00zł wykonanie ,83zł tj. 55,34 % w tym : palacz 7 200,00zł informatyk 3 867,83zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00zł wykonanie ,69zł tj. 100% w tym miedzy innymi: paliwa ,71zł oleje, płyny, środki do samochodów 5 500,00zł oleje, żyłka, części do kosiarek, podcinarek ,61zł sekatory 2 026,85zł kamizelki 1 416,96zł opony do zamiatarki 3 050,40zł opony do Żuka 1 839,98zł prenumerata czasopism i gazety 3 091,68zł program księgowy 900,00zł zakup garaży 8 856,00zł przecinarka 3 308,70zł tonery do drukarek, kser 4 235,61zł worki na śmieci 2 039,07zł miał węglowy 6 346,72zł wykaszarki 7 370,00zł opryskiwacz 167,00zł myjka 340,96zł drabina 320,00zł taczka i opony do taczki 504,26zł tarcze diamentowe 2 868,85zł narzędzia 8 950,00zł części do samochodów, materiały biurowe i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu ,33zł 4260 Zakup energii plan ,00zł wykonanie ,30zł tj.96,10% w tym: energia elektryczna ,12zł energia wodna 4 194,18zł 4270 Zakup usług remontowych plan ,00zł wykonanie 9 987,65zł tj. 99,88 % w tym: naprawa Stara z HDS opona + serwer 219,90zł naprawy Mercedesa 5 059,91zł naprawy gaśnic 216,48zł naprawa Żuka 120,00zł naprawa przecinarki i nożyc 173,50zł naprawy wózków gospodarczych, dętek i kół 1 330,01zł naprawa fax i pilarki 223,35zł naprawa prostownika 233,70zł naprawy instalacji elektrycznej w budynkach 467,40zł naprawa klapy i inne Iveco 1 943,40z 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, kontrolne pracowników oraz osób odpracowujących karę ) plan 6 000,00zł wykonanie 6 000,00zł tj. 100% 4300 Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,01zł tj.97,67 139

140 w tym: pomiary elektryczne 3 441,56zł pomiary dźwięku 6 974, 10zł ścieki kanał 6 952,23zł opłata za HOMEBENKING i prowizja 997,40zł dezynsekcja pomieszczeń 1 919,50zł ocena ryzyka 885,60zł ocena techniczna samochodu 498,35zł przegląd Stara HDS 811,80zł dozór Stara 263,20zł przegląd ksero 580,99zł przegląd gaśnic 344,40zł usługa kominiarska 648,02zł usługa ciągnikiem, wózkiem widłowym 1 574,40zł usługa Sanepid 212,00zł abonament VGK, za radia, antywirus, Fakta 3 070,65zł przeglądy techniczne samochodów 450,00zł usługa audytora 615,00zł wymiana naczynia wyrównawczego 4 305,01zł usługi pocztowe 487,27zł usługa informatyczna, oklejanie zamiatarki 795,00zł inne nie wymienione usługi 1 105,53zł 4350 Opłaty za usługi internetowe plan 600,00zł wykonanie 565,38zł tj.94,23% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan 6 000,00zł wykonanie 5 971,29zł tj.99,52% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan 1 700,00 zł wykonanie 1 631,92zł tj. 96,00% 4410 Krajowe podróże służbowe plan ,00zł wykonanie ,03zł tj. 84,77% w tym: kilometrówka 9 579,37 zł delegacje 592,66 zł 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW samochodów i mienia) plan 2 040,00zł wykonanie 1 991,21zł tj. 97,60% 4440 Odpisy na ZFŚS plan ,00zł wykonanie ,00zł tj. 99,68% 4480 Podatek od nieruchomości plan 8 233,00 zł wykonanie 8 233,00zł tj. 100% 4500 Podatek od środków transportu plan 1 477,00 zł wykonanie 1 477,00zł tj. 100% 4700 Szkolenia pracowników plan 4 000,00zł wykonanie 2 210,00zł tj. 55,25% W dziale tym największą wartość wydatków 2011 roku stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowa zlecenia. Wydatki te łącznie stanowią 68,44% ogółu wydatków. Natomiast ubezpieczenia społeczne pochłonęły 15,90% ogółu wydatków. Największe odchylenie wydatków w stosunku do planu wystąpiło w: szkoleniach pracowniczych 44,75%; wynagrodzeniach bezosobowych 44,66%; krajowych podróżach służbowych 15,23%; składkach Funduszu Pracy 18,39%; składek ZUS 7,12%; opłatach za usługi internetowe 5,77%. Oszczędności te wynikają głównie z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Za niektórych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy pracowników Zakład nie płaci składek Funduszu Pracy. Również przebywanie pracowników na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich powoduje oszczędność środków finansowych na niektóre wydatki. Zakład w 2011roku zatrudnił pracowników w ilości powodującej zabezpieczenie wykonania powierzonych przez Urząd Miasta i Gminy zadań, które wykonał w 100%. Dużą pomocą dla Zakładu jest refundacja płac i składek ZUS przez PUP. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych kwotę: Ogółem: ,04zł w tym na : 4010 wynagrodzenia ,10zł 4110 składki ZUS ,94zł 140

141 W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości ,21 zł., z tego: Rozdział 90001, ,00 zł Rozdział 90015, ,00 zł Rozdział 90019, ,00 zł Rozdział 90019, ,00 zł Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,21 zł Rozdział 90095, ,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na następujące zadania: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią. Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią Janowo (I etap dokumentacja). Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią. Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią Lubaszcz. Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią I etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie. Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Notecią. Ptasie migracje stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki gmina Nakło nad Notecią. Ponadto dokonano następujących zakupów: Sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę osp. Odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta. Sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem oraz przekazano środki na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK w Nakle nad Notecią Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości ,44 zł, z tego: Rozdział 90001, ,00 zł Rozdział 90015, ,10 zł Rozdział 90019, ,00 zł Rozdział 90019, ,54 zł Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,09 zł Rozdział 90095, ,71 zł Ponadto kwotę ,68 zł, w tym: Rozdział 90015, ,00 zł Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,12 zł Rozdział 90095, ,56 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację rozpoczętych zadań. Na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie ,00 zł, w tym: Rozdział 90001, 6050, pożyczka z WFOŚiGW ,00 zł Rozdział 90019, ,00 zł Zadanie jest współfinansowane ze środków z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu (wysokość uzyskanej pożyczki w kwocie ,00zł). Okres realizacji w latach W dniu 19 maja 2011 r. dokonano odbioru następujących odcinków kanalizacji grawitacyjnej: deszczowej o średnicy 400mm o długości 70,14mb i o średnicy 315 mm o długości 395,95 mb oraz drenażu z rur karbowanych PCV o średnicy 100mm z filtrem z włókna kokosowego o długości 459,10 mb sanitarnej z rur PCV o średnicy 200mm o łącznej długości 451,22 mb. Zakończono zakres zadania przewidziany do realizacji. Całkowita wartość zadania od początku (1999 rok) wyniosła ,55 zł. Do końca grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę ,00 zł. w tym: Rozdział 90001, ,00 zł z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu Rozdział 90019, ,00 zł. W ramach budowy punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią Janowo (I etap dokumentacja), na które w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 5 500,00 zł rozdział 90015, 6050, zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono w Starostwie Nakielskim. Do końca roku 2011 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w wysokości 4 489,50 zł. 141

142 Na budowę punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią Lubaszcz zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe: w kwocie ,00 zł rozdział 90015, W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono w Starostwie Nakielskim. Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W mcu grudniu 2011 r. podpisano z firmą ELTELMAR MAREK Patela w Szubinie umowę na wykonanie robót. Do końca roku 2011 wydatkowano na to zadanie kwotę 4 182,00 zł. Ponadto kwotę ,00 zł rozdział 90015, 6050 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację zadania. Na budowę oświetlenia kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią opracowanie dokumentacji technicznej w budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł rozdział W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2012 r. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 639,60 zł. Ponadto kwotę 4.200,00 zł rozdział 90015, 6050, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację zadania w 2012 r. Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią I etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie ,00 zł rozdział 90019, Ze środków w budżecie gminy na 2011 r. wykonano przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach umowy wykonano 10 przykanalików i części dolne studni pod wpusty uliczne oraz położono kanał deszczowy o długości 50 mb i średnicy 300 mm. Do końca roku w budżecie gminy na 2011 r. ze środków w rozdziale 90019, 6050 wydatkowano kwotę ,00 zł. W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono w rozdziale 90019, 6050 kwotę ,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Występie. Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. W ramach umowy wybudowano odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm o długości 155 mb w ulicach Goździkowej, Wrzosowej i Rybackiej oraz przyłącza do 5 budynków z rur o średnicy 160 mm o łącznej długości ca 26 mb. Dnia 21 grudnia 2011 roku przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych. Do końca roku 2011 wydatkowano na realizację zadania kwotę ,00 zł. Na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90019, 6060 środki finansowe w kwocie ,00 zł. Zakup sprzętu specjalistycznego zrealizowano w II półroczu 2011 r. Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na zakupiony sprzęt kwotę ,04 zł. W ramach posiadanych środków w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90019, 6060 w kwocie ,00 zł. dokonano zakupu odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta. Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 9 040,50 zł, rozdział 90019, Na zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie ,00 zł, rozdział 90019, 6060 w tym: kwotę ,00 zł, stanowią środki w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,00 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W mcu kwietniu 2011 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o udzielenie pożyczki w kwocie ,00 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Ostatecznie zaciągnięto pożyczkę na kwotę ,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę sprzętu firmę Komunal Partner Sp. z o.o. w Pławcach. Dostawy sprzętu dokonano w dniu 20 października 2011 r. Do końca roku 2011 r. poniesiono wydatek w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł środki w budżecie gminy na 2011 r. pochodzące z opłat i kar z korzystanie ze środowiska, ,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Na sfinansowanie rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. kwotę ,21 zł, w tym : Rozdział 90095, ,21 zł, stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,00 zł W dniu 8 czerwca 2011 r. podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WKP na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego, Oś 142

143 Priorytetowa Nr 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie Nr 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż ,61 zł. Przewidywany okres realizacji zadania lata W dniu 22 czerwca 2011 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, obejmujących rewitalizację oraz na wykonywanie usługi pełnienia Nadzoru Inwestorskiego na realizowanym zadaniu. Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., z Bydgoszczy występujące jako pełnomocnik oraz INTERHALL Sp. z o.o. z Katowic. Wartość umowna zadania wynosi ,16 zł. Termin realizacji r. Nadzór Inwestorski pełni firma Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. z Torunia, za kwotę ,00 zł. W dniu 22 czerwca br. przekazano Wykonawcy plac budowy oraz powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót związanych z rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano w 2011 r. nawierzchnię syntetyczną trawiastą na płycie bocznej stadionu wraz z oświetleniem, wykonano parking z kostki betonowej przy stadionie oraz wybudowano, w stanie surowym otwartym, budynki zaplecza stadionu. Do końca grudnia 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę ,85 zł, w tym: Rozdział 90095, 6058 kwotę ,09 zł, stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Rozdział 90095, 6059 kwota ,76 zł Ponadto kwotę ,68 zł, w tym: Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,12 zł Rozdział 90095, ,56 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację zadania w 2012 r. Na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90095, 6010 kwotę ,00 zł. W dniu 26 maja 2011 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią w podjętej uchwale Nr IX/169/2011 oraz w dniu 29 września 2011 r. w uchwale Nr XII/217/2011 wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią oraz objęcie przez Gminę Nakło nad Notecią udziałów w podniesionym kapitale zakładowym o wkład pieniężny w kwocie ,00 zł tj. 500 udziałów po 500,00 zł. Do końca grudnia 2011 r. posiadaną kwotę w wys ,00 zł przekazano w całości celem zwiększenia kapitału założycielskiego. Celem realizacji zadania Ptasie migracje stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w wysokości 20 b000,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zgłoszenie w zakresie: miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Trzeciewnicy na działce nr 135/2, zagospodarowanie punktu turystyczno rekreacyjnego, utwardzenie terenu pod platformę widokową z organizacja placu zabaw w Potulicach na działce 16/66, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Ślesinie na działce nr 301/1,. miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Potulicach na działce nr 22/9. Zlecono także opracowanie Studium Wykonalności w ramach konkursu dla działania RPO WKP: 6,1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla realizacji projektu pn. Ptasie migracje i karpia życie. Łącznie w 2011 r. wydatkowano kwotę 7 901,95 zł. Na zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki gmina Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie , zł rozdział 90095, W dniu 17 listopada 2011 r. podpisano umowę z P.P.U.H. FORDPOL Zenon Fordon z Lisiego Ogonu na wykonanie robót budowlanych, polegających na częściowym ogrodzeniu placu zabaw w Wieszkach, na działce nr 135. Odbioru końcowego wykonanego ogrodzenia dokonano w dniu 12 grudnia 2011r. W roku budżetowym 2011 r. z dz. 900, rozdz , 6050 wydatkowano łącznie 9 500,00 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECIĄ 2480 dotacja podmiotowa w kwocie ,00 zł, wykonano ,23 zł, co stanowi 99,62% wykonania w tym: Nakielski Ośrodek Kultury ,00 zł co stanowi 100% wykonania ZPiT Krajna ,00 zł co stanowi 100% wykonania Zespół Braterstwo Stylu 3 400,00 zł co stanowi 100% wykonania Chór Nadzieja 3 660,00 zł co stanowi 100% wykonania Nakielskie Łazienki ,00 zł co stanowi 100% wykonania Zespół Szachowy 2 000,00 zł co stanowi 100% wykonania Uniwersytet II Wieku 2 000,00 zł co stanowi 100% wykonania Radio Nakło ,00 zł co stanowi 100% wykonania WDK Paterek ,00 zł co stanowi 100% wykonania 143

144 Młodzieżowy Zespół Notecianie 2 000,00 zł co stanowi 100% wykonania WDK Potulice ,00 zł co stanowi 100% wykonania WDK Ślesin ,93 zł co stanowi 99,98% wykonania Świetlice Wiejskie ,30 zł co stanowi 95,34 % wykonania w tym: Świetlica Małocin 8 324,00 zł Świetlica Karnowo ,04 zł Świetlica Rozwarzyn 7 400,00 zł Świetlica Suchary ,00 zł Świetlica Gorzeń 7 336,98 zł Świetlica Trzeciewnica ,00 zł Świetlica Michalin ,40 zł Świetlica Polichno ,88 zł Świetlica Karnówko 7 810,00 zł Świetlica Minikowo 8 148,00 zł Nakielski Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota ,00 zł Z dotacji głownie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę ,01 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu to kwota ,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł, składki na fundusz pracy ,00 zł odpis na ZFŚS to kwota ,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowyzlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów zajęć i sekcji oraz dla artystów występujących w NOK)wypłacono kwotę ,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota ,77 zł. w tym: zakup opału ,77 zł, zakup energii i wody 8 000,00 zł, zakup usług remontowych ,00 zł (w tym: remont toalet w kinie, wymiana instalacji elektrycznej w kinie, ekspertyza techniczna budynku). Kwotę ,22 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych tym: ,22 zł ( materiały do naprawy dachu, zakup kasy fiskalnej, środki czystości, kwiaty, koła do taczki, łopata do śniegu, miotły, zawiasy, tarcz do stali, paliwo do kosiarki, pieczątka p.o. Dyrektora, taśma ostrzegawcza identyfikatory, akumulatory, trutka, klej do plakatów, wizytówki, suszarka do obrusów, lampki biurkowe, czajnik, mop, strój mikołaja, materiały do remontu pomieszczeń NOK, dzienniki do zajęć, słodycze dla dzieci z okazji Mikołajek), zakup usług pozostałych to kwota ,00 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o imprezach, opłaty za koncerty, organizacja imprez kulturalnych, konserwacja alarmu) Podatek od towarów i usług to kwota ,00 zł. Zespół Pieśni i Tańca Krajna Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota ,00 zł. W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę ,00 zł dla choreografa, instruktora zajęć. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 5 658,68 zł ( zakupiono elementy strojów ludowych tj. chusty, kapelusze, wianki, korale, instrumenty (piano i gitara), art. na organizacje przeglądu folklorystycznego). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5 740,48 zł ( wykonanie podkładów muzycznych, prowizje bankowe, usługi transportowe przewóz zespołu, bilety wstępu) Różne opłaty i składki wydano kwotę 32,24 zł (ubezpieczenie członków zespołu Krajna). Podatek od towarów i usług VAT 928,60 zł. Formacja Braterstwo Stylu Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota 3 400,00 zł. W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 650,00 zł (opłata za oprawę Turnieju Tańca). Z dotacji sfinansowano zakupy na Ogólnopolski Turniej Tańca (puchary, medale, papier na dyplomy) w kwocie 900,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 712,96 zł (opłacono transport (wyjazd zespołów i przedstawicieli Nakła do programu, Jaka to melodia") Podatek od towarów i usług to kwota 137,04 zł. Chór Nadzieja Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 3 660,00 zł W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 317,60 zł (umowa o dzieło dla dyrygenta chóru). Kwotę 3 094,82 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdy chóru na przeglądy i konkursy). Podatek od towarów i usług to kwota 247,58 zł. Nakielskie Łazienki Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota ,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę ,00 zł umowy o dzieło za pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficznohistorycznego organizowanego na nakielskich łazienkach. Kwotę 200,16 zł wydano na art. związane z pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficznohistorycznego organizowanego na nakielskich łazienkach (materiały do naprawy grodu, folia, worki na śmieci). Kwotę 7 255,29 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym (Opłata za TOITOI, zabezpieczenie elektryczne imprezy i ochrona imprezy, pokaz konny i catering) Podatek od towarów i usług VAT to kwota 746,55 zł. Uniwersytet III Wieku Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 2 000,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 550,00zł za oprawę muzyczną podczas wystawy Haftu i Rękodzieła. Kwotę 533,52 zł wydano na zakup art. na KrajeńskoPałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła, wernisaż, kwiaty. Kwotę 916,48 zł wydano na zakup usług pozostałych druk plakatów na KrajeńskoPałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła. 144

145 Sekcja Szachowa Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 2 000,00 zł. Kwotę 1 085,57 zł wydano na zakup paliwa do przewozu osób na turnieje szachowe, programy szachowe, nagrody na turniej szachowy, Kwotę 666,00 zł wydano na opłata za licencje zawodnika, składki członkowskie, opłata sędziowska, wpisowe na turnieje. Podatek od towarów i usług VAT to kwota 248,43 zł. Radio Nakło Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota ,00 zł Z dotacji sfinansowano głownie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie ,94 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty ,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,94 zł, składki na fundusz pracy 1 806,86 zł, odpis na ZFŚS 2 370,00 zł W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 470,06 zł umowa z prowadzącym program. Częściowo sfinansowano z dotacji zakup miksera do transmisji internetowych, Switch i kabel sieciowy w kwocie 62,00 zł. Wiejski Dom Kultury Paterek Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota ,00 zł Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę ,89zł W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu ,34zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,40 zł, składki na fundusz pracy 1 179,15zł, odpis na ZFŚS 2 876,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 5 000,00 zł ( umowy o dzieło i umowyzlecenie dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza co). Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota ,41 zł. w tym: zakup opału 7 674,41zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł (Remont dachu) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9 155,70 zł (zakupiono materiały plastyczne, toner, papier ksero i dekoracyjny, środki czystości, art. biurowe, uaktualnie programu księgowego SYMFONIA, puchary, wyposażenie i materiały do remontu pomieszczeń WDK kuchnia i Klub Przedszkolaka, Kotłownia, gumolit i klej do wykładzin centrum Kształcenia; nagrody, oraz zakup wyposażenia kuchni z Funduszu sołeckiego). Kwotę 2 562,00 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym; (konserwacje alarmu, prowizje bankowe, przegląd kominowy, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, sędziowanie na turnieju, wymiana rury, przerobienie skrzynki z bezpiecznikami oraz wykonanie blatu kuchennego z Funduszu sołeckiego) Podatek od towarów i usług to kwota 2 000,00 zł Młodzieżowy Zespół Notecianie Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 2 000,00 zł. Z dotacji głownie wydano środki na opłacenie instruktora zespołu Notecianie w formie wynagrodzenia bezosobowego umowazlecenie) w kwocie 355,00 zł. Ponadto z dotacji sfinansowano zakup gitary i akcesoriów na scenę, w kwocie 1 322,77 zł, oraz opłacono usługi pocztowe koszty wysyłki paczki na kwotę 14,63 zł. Podatek od towarów i usług VAT to kwota 307,60 zł. Wiejski Dom Kultury Potulice Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota ,00 zł. Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie ,90 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu ,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7 458,84 zł, składki na fundusz pracy 996,79 zł odpis na ZFŚS 1 914,00 zł W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 1 200,00 zł. Kwotę 6 976,53 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, nagrody i puchary na turnieje i konkursy, słodycze, statywy, kable, przedłużacze, środki czystości, uaktualnienie programu księgowego SYMFONIA). Na zakup usług pozostałych wydano kwotę ,20 zł, z czego głownie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie ,00 zł pozostałe opłaty za usługi obce to bilety wstępu, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłata za teatrzyk na Mikołajki. Podatek od towarów i usług to kwota 1 501,37 zł. Wiejski Dom Kultury Ślesin Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota ,93 zł. Głownie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę ,61 zł w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty ,13 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,30 zł składki na fundusz pracy 1.345,18 zł, odpis na ZFŚS 3 236,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3 000,00zł ( umowazlecenie palacza co w okresie grzewczym).wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 8 614,33 zł. w tym: zakup opału 7 858,77 zł, zakup energii i wody 755,56 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota ,03 zł ( stroje dla zes. marżonetki, papier ksero, art. spożywcze, środki czystości uaktualnienie programu SYMFONIA, zakup paliwa, zakup farb, kleju, płytek wykładziny do remontu korytarza i kuchni oraz z funduszu sołeckiego remont domku gospodarczego oraz zakup sprzętu sportowego). Zakup usług pozostałych to kwota 1 510,44 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd gaśnic zakup biletów wstępu, usługi transportowe w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano transport piasku na boisko przy WDK). Podatek od towarów i usług VAT to kwota 2 128,52 zł. 145

146 Świetlice Wiejskie Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota ,30 zł. Świetlice Wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia dla świetlic, usługami remontowymi oraz organizacją imprez dla dzieci i mieszkańców sołectw. Na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich wydano kwotę ,66 zł ze środków tych opłacono ,00 zł instruktorów zajęć świetlicowych związku z zorganizowaniem dla dzieci zajęć w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zajęcia odbyły się w świetlicach: Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Trzeciewnica, Minikowo i Gorzeń, ponadto ze środków tych opłacono wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Sucharach i 630,00 zł wydano na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej oraz malowanie świetlicy w Małocinie. Opłacono również składki ZUS w kwocie: 795,69 zł za instruktorów prowadzących zajęcia w świetlicach. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę ,69 zł środki te przeznaczono między innymi na zakup opału, zakup słodyczy na organizacje dnia dziecka mikołajki i wigilie, materiały do remontu świetlic, wyposażenie i nagłośnienie, zakup paliwa do kosiarki, art. na zajęcia feryjne i wakacyjne, grzejniki wraz z osprzętem, środki czystości, nagrody na konkursy, wyposażenie kuchni. Z funduszu sołeckiego zakup trawy do świetlicy w Małocinie, zakupiono Ławostoły, wyposażenie aneksu kuchennego, nagrody na święto plonów w świetlicy Polichno, zakupiono zestaw nagłośnieniowy do świetlicy w Trzeciewnicy, wyposażenie (naczynia) aneksu kuchennego świetlicy Gorzeń oraz dla świetlicy Minikowo nagłośnienie i pawilon ogrodowy. Kwotę 9 214,23 zł wydano na zakup energii i wody. W tym z funduszu sołeckiego dla świetlicy Gorzeń kwota 905,84 zł. Na usługi remontowe wydano kwotę 6 381,91zł. Wymieniono okna w świetlicy Suchary 1 638,87 zł oraz z funduszu sołeckiego wykonano remont schodów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Karnowie i wykonanie mapki sytuacyjnej w świetlicy Małocin na kwotę 4 743,04 zł. Na zakup usług pozostałych wydano świetlicach kwotę 5 704,65 zł ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości, opłaty pocztowe, bilety wstępu dla dzieci, naprawa stołów, przegląd kominowy, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe. W tym z funduszu sołeckiego sfinansowano dokumentacje włączenia do sieci wodociągowej w świetlicy Małocin oraz obsługę muzyczną dożynek gminnych w Polichnie. Kwota 45,76 zł są to Różne opłaty i składki jest to ubezpieczenie dzieci ze świetlicy Rozwarzyn podczas wyjazdu. Podatek od towarów i usług to kwota 7 870,16 zł. Kwota 6 844,40 zł są to wydatki inwestycyjne sfinansowano z funduszu sołeckiego wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego rozbudowy świetlicy w Michalinie. Z przyznanej dotacji fundusz sołecki nie wykorzystano kwoty 2 562,17 zł w świetlicy Małocin, środki te zostały do dyspozycji świetlicy na wykonanie koncepcji zabudowy wraz z wykonaniem programu funkcjonalnoużytkowego na potrzeby budowy świetlicy w Małocinie. Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 5 289,12 zł, w tym: należności wymagalne 5 289,12 zł, na podmioty zalegające wystawiono noty obciążeniowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę zł, wydatkowano kwotę ,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego środki rozdysponowano jak niżej. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Związek Harcerstwa Polskiego 2 000,00 0,00 0,00 2.Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO 5 500, ,00 100,00 3.Ochotnicza Straż Pożarna Nakło , ,00 100,00 4.Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej DOMAN Ślesin 2 000, ,00 100,00 5. Stowarzyszenie OIKOS 2 000, ,00 100,00 6. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet 1 000, ,00 100,00 7. Stowarzyszenie na rzecz rozw. Olszewki 1 000, ,00 100,00 8. Fundacja im. Gabriela Faure 1 000, ,00 100,00 9. Polski Związek Emer. i Rencistów 1 000,00 500,00 50, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk 2 500, ,00 100,00 Razem , ,00 92,86 W związku z nie rozliczeniem całości dotacji zwrócono kwotę 3 648,43 zł i tak Ochotnicza Straż Pożarna kwotę 3 600,00 zł Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO kwotę 48,43 zł Polski Związek Emer. i Rencistów zrezygnował z drugiej części dotacji. Po rozliczeniu dotacji Związek Harcerstwa Polskiego zrezygnował z dotacji. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ W okresie 12 mcy 2011r. organizator przekazał Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią dotację w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% dotacji przyznanej na 2011 r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/25/2011 z dnia r.). Z otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała głównie wydatki osobowe na łączną kwotę ,26 zł, które to stanowią 81% wydatków jednostki ogółem, z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,10 zł wykonanie ,10 zł tj.100% w tym: wynagrodzenia osobowe 19 pracowników ,22 zł nagrody roczne ,61 zł nagrody, w tym z funduszu Dyrektora ,00 zł nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników 6 242,27 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan ,11 zł wykonanie ,11 zł tj.100% 146

147 4120 składki na Fundusz Pracy plan ,46 zł wykonanie ,46 zł tj.100% 4280 zakup usług zdrowotnych plan 665,00 zł wykonanie 665,00 zł tj. 100% 4410 podróże służbowe krajowe w tym: plan 4 239,55 zł wykonanie 4 239,55 zł tj.100% delegacje służbowe 2 178,57 zł ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych 2 060,98 zł 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan ,48 zł wykonanie ,48 zł tj.100% 4700 szkolenia pracowników plan 3 447,50 zł wykonanie 3 447,50zł tj. 100% Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciewnicy, Ślesinie, Filia Ogólna na os. Łokietka w Nakle, Filia w szpitalu w Nakle, Wypożyczalnia książek przy ul. Dąbrowskiego w Nakle, Czytelnia i Filia Dziecięca przy ul. Bartkowskiego w Nakle). Koszty utrzymania tych palcówek stanowi: 4210 zakup materiałów i wyposażenia z tego: plan ,11 zł wykonanie ,11 zł tj. 100% środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy 2 837,63 zł artykuły biurowe i druki 3 519,16 zł artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty 950,86 zł artykuły spożywcze na imprezy kulturalne 332,80 zł tusze i tonery ,25zł program CorelDRAW Graphics dla użytkowników biblioteki 410,82 zł program antywirusowy licencja na 3 lata na 13 stanowisk 1 850,90 zł papier kserograficzny 857,41 zł wyposażenie ,66 zł w tym: pamięć zewnętrzna do Działu Gromadzenia 399,00 zł 2 zestawy komputerowe (do Działu Gromadzenia i do Wypożyczalni książek) 6 998,70 zł czytnik kart do Wypożyczalni Książek 356,70 zł monitor do Działu Gromadzenia 319,00 zł wyposażenie pozostałe 3 809,26 zł nagrody książkowe dla uczestników konkursów 199,50 zł prenumerata prasy ,12 zł węgiel i brykiet drzewny dla filii w Trzeciewnicy 3 205,00 zł (4 tony węglaorzech + 0,1 tony brykietu drzewnego) 4260 zakup energii plan ,71 zł wykonanie ,71 zł tj. 100% z tego: centralne ogrzewanie 4 749,38 zł energia elektryczna ,78 zł gaz ziemny ,71 zł woda 402,84 zł 4270 zakup usług remontowych plan 1 309,49 zł wykonanie 1 309,49 zł tj. 100% w tym: konserwacja alarmu 840,00 zł przegląd konserwacyjny kserokopiarki 146,00 zł 147

148 przegląd techniczny gaśnic proszkowych 323,49 zł 4300 zakup usług pozostałych plan ,80 zł wykonanie ,80 zł tj. 100% z tego: wywóz nieczystości 515,37 zł usługi pocztowe 1 721,67 zł opłaty abonamentowe rtv i za udostępnienie serwera online 3 730,15 zł prowizje bankowe 220,40 zł spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Kalicińską 1 300,00 zł koncert ballad Leonarda Cohena w interpretacji Kuby Michalskiego 1 000,00 zł spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką 2 145,00 zł spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem 700,00 zł wymiana oświetlenia w filii bibliot. w Paterku i siedzibie biblioteki przy ul. Bartkowskiego 2 057,80 zł uaktualnienie systemu Symfonia do wersji ,17 zł najem części nieruchomości na cele reklamowe 72,00 zł bilety wstępu do muzeum 124,00 zł częściowe sfinansowanie spotkania autorskiego z Jackiem Moskwą 172,00 zł ogłoszenia prasowe 60,00 zł usługi stolarskie 959,31 zł utrzymanie serwera 369,00 zł usługi naprawcze (naprawa klamki drzwiowej, roboty elektryczne, okresowy pomiar instalacji elektrycznej, naprawa grzejnika) 1 063,67 zł usługi informatyczne 834,56 zł usługi transportowe 50,00 zł odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych na 2 lata 319,80 zł przedłużenie okresu domeny internetowej 123,00 zł oprawa czasopism 602,70 zł pozostałe 1 398,20 zł 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 5 115,78 zł wykonanie 5 115,78 zł tj. 100% 4430 różne opłaty i składki plan 667,25 zł wykonanie 667,25 zł tj. 100% w tym: ubezpieczenie mienia biblioteki 566,65 zł ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę (dzieci) 100,60 zł Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również: 4240 zakup książek plan ,60 zł wykonanie ,60 zł tj. 100% Zakupiono woluminy nowości wydawniczych, w tym z dotacji gminy Nakło szt. za kwotę ,60 zł, 495 szt. za kwotę zł z dotacji powiatu nakielskiego wynagrodzenia bezosobowe plan 5 650,00 zł wykonanie 5 650,00 zł tj. 100% na które składają się spotkania autorskie w ramach umów o dzieło/umów zlecenia ( Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego tysiąclecia, Sposoby interpretacji tekstów literackich. Wiersz i proza., realizacja cyklu Czwartkowe biesiady kulturalne, spotkania autorskie z Wacławem Buryłą, Edytą Zarębską, Janem Sabiniarzem, spektakl poetycki Zwyciężał dobrem, wykład z pokazem multimedialnym Jerzego Brukwickiego Andrzej Wajda malarz i rysownik, obsługa informatyka w miesiącach XI i XII.) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 148

149 Zakup programu zarządzania SOWA/MARC21 wraz z licencją moduły: podstawowy, rekonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, akcesji druków zwartych 11 stanowisk komputerowych. Plan poniesionych wydatków w 2011 roku przez Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią realizowany był zgodnie z założeniami przyjętymi w planie. Pozyskane w 2011 roku środki własne to: dochody z wynajmu pomieszczenia na bankomat PKO BP S.A ,16 zł., wpływy z usług 1 918,95 zł. (prowizja za sprzedaż biletów parkingowych 128,00 zł., usługi kserograficzne i wydruki komputerowe 1 790,95 zł), wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 151,10 zł,wpływy z różnych dochodów ,34 zł (w tym darowizna Orange na pokrycie wydatków na Internet oraz zakup książek o tym podobnej tematyce ,89 zł, opłaty za zagubione/zniszczone książki 204,00 zł, sprzedaż makulatury 526,45 zł, sprzedaż zużytych tonerów 56,00 zł). Z wypracowanych w 2011 roku i pozostawionych do dyspozycji biblioteki na koniec 2010 roku środków własnych pokryto koszty: umów o dzieło 150,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia dla biblioteki 6 661,91 zł w tym: 12 krzeseł (10 szt. dla Filii Ogólnej, 2 szt. dla Filii Dziecięcej) 399,96 zł 10 krzeseł dla Wypożyczalni książek 611,06 zł krzesło komputerowe do Działu Gromadzenia 227,00 zł aparat telefoniczny 89,00 zł żelazko 65,00 zł lampa podłogowa 149,00 zł radiomagnetofon do Filii Dziecięcej 219,00 zł pralka automatyczna 749,00 zł 2 odkurzacze (do Wypożyczalni książek i siedziby biblioteki przy ul. Bartkowskiego) 338,00 zł plansze edukacyjne 199,00 zł ekspres do kawy 531,48 zł wyposażenie pozostałe 3 084,41zł zakupu 11 książek o tematyce internetowej 438,03 zł zakupu usług pozostałych 1000,00 zł (transport dzieci do Szymbarku 450,00 zł, usługi hotelowe związane ze spotkaniami z autorami książek 305,00 zł, pozostałe 245,00 zł), zakupu dostępu do sieci Internet ,67 zł składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy 250,00 zł Na dzień roku na rachunku bankowym pozostała do wykorzystania w roku budżetowym 2012 kwota ,39 zł środków własnych. Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym: należności wymagalne 0,00 zł MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKEJ Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości ,00 zł co stanowi 100% kwoty planu dotacji przyznanej przez organizatora na rok Z dotacji Muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę ,27 zł co stanowi 78,3% otrzymanej dotacji z podziałem na: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,25 etatu plan ,00 zł wykonanie ,61 zł tj. 100% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan ,00 zł wykonanie ,75 zł tj. 100% 4120 składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych plan 4 117,00 zł wykonanie 4 117,39 zł tj.100% 4410 podróże służbowe krajowe plan 3 900,00 zł wykonanie 3 900,00 zł tj. 100% 4440 odpis na ZFŚS 100% dla 4,25 etatów i 1 rencisty plan 4 832,00 zł wykonanie 4 831,52 zł tj.100% 4700 szkolenia pracowników plan 1 321,00 zł wykonanie 1 321,00 zł tj. 100% 149

150 W formie wynagrodzenia bezosobowego 4170 zapłacono za organizację Jarmarku Św. Wawrzyńca, inne usługi z zakresu kultury; łącznie: 5 913,00 zł co stanowi 100,0 % planu w kwocie 5 913,00 zł Kwotę ,82 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi 7,3 % otrzymanej dotacji: 4260 zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody) plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe budynku) plan 691,00 zł wykonanie 690,82 zł tj. 100% 4270 usługi remontowe (cyklinowanie podłogi, wymiana zaworów CO) plan 6 500,00 zł wykonanie 6 500,00 zł tj. 100% Kwotę ,91 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług zewnętrznych, co stanowi 11,1% otrzymanej dotacji i tak: 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród...) plan 9 070,00 zł wykonanie 9 070,00 zł tj. 100% 4300 zakup usług pozostałych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet plan 530,00 zł wykonanie 531,12 zł tj. 100% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 530,00 zł wykonanie 529,79 zł tj.100,0% 4530 podatek od towarów i usług VAT plan 5 769,00 zł wykonanie 5 769,00 zł tj.100,0% Kwotę 2 789,00 zł przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych, co stanowi 100,0% planu. Na dzień r. wykorzystano dotację podmiotową w 100 %. Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł, Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym: należności wymagalne 0,00 zł. Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt w BOŚ i PKO BP. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2011 roku przedstawia niżej załączona tabela. ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE WG STANU NA DZIEŃ R. Lp Wyszczególnienie Pożyczkodawca 1. Spłata wcześniejszych zobowiązań /obligacji pożyczki 2. Budowa kanalizacji ściekowej w Występie II etap 3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Długiej w Nakle II i III etap 4. Budowa wodociągu w ul. Olszewskiej Polnej w Nakle nad Notecią 5. Rekultywacjastarej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie, kwatera 5 i 6 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nakle n. Not. 7. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima w Nakle n. Bank Ochrony Środowiska WFOŚiGW PB07026 WFOŚiGW PB07029 WFOŚ PB08031 WFOŚ PB08025 WFOŚ PB08032 WFOŚ PB08054 Not. 8. Wydatki inwestycyjne Umowa Nr 1499/11/2008/102 7 Kwota pożyczki, kredytu Kwoty spłacone Pozostaje do spłaty , ,00 umorzenie , ,

151 9. Wydatki inwestycyjne Umowa Nr 1500/11/2008/ Wydatki inwestycyjne Umowa kredytowa PKO BP NR / Wydatki inwestycyjne BGK Piła Umowa Nr 2010/ , , , , , , Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Długiej w Nakle nad Notecią 13. Rekultywacja starej części wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie 14. Modernizacja oświetlenie miasta i gminy WFOŚ PB WFOŚ PB ENEA , , , Centralka telefoniczna GRENKE , ,92 0,00 LEASING 16. Budowa Szkoły ISO , , ,53 Podstawowej w Paterku 17. Zakup samochodu do ratownictwa chemicznoekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach WFOŚ PB Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią 19. Kredyt na realizację zadań inwestycyjnych WFOŚ PB Umowa kredytowa PKO BP OGÓŁEM , , ,10 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok. Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie ,30 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę ,30 zł Na powyższą kwotę składają się: Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę ,00 zł z czego: plan kwota ,00 zł, wykonanie ,00 zł na zadanie: Zakup wielofunkcyjnej maszyny komunalnej zamiatarka Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. plan kwota ,00 zł, wykonanie ,00 zł na zadanie: Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Potulice, Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. kwota ,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima IX transza Kredyt komercyjny w kwocie ,00 zł otrzymano III transzę kredytu z PKO BP w kwocie ,00 zł zgodnie z umową, kwota ,00 zł została zaciągnięta po wyłonieniu banku w przetargu wygrał PKO BP. Wolne środki w kwocie ,30 zł Nadto z przychodów kwota ,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Do dnia spłacono: kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027 kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027 kwota ,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1500/11/2008/1027 kwota ,24 zł kredyt PKO BP Nr /2009 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8031 kwota zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07026 kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr kwota ,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959 Razem ,60 zł 151

152 Różnica pomiędzy kwotą planowaną do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a faktyczne wykonanie w wysokości ,60 zł wynika z przyjęcia do planu rozchodów kwoty szacunkowej spłaty planowanego na 2011 r. kredytu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z harmonogramem spłat wynika więcej o wyżej wymienioną kwotę. Kwotę ,00 zł spłacono z ponadplanowych dochodów za 2011 rok. Wynik realizacji budżetu za 2011 rok deficyt w kwocie ,54 zł Realizacja upoważnień Rady Miasta i Gminy Nakło n. Not. dla Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. W 2011 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami Burmistrz w 2011 roku wydał zarządzenia: Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r. Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011r Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 15 grudnia 2011 r. 3) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich nie korzystał, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku nie korzystał. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań za 2011 rok zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RB28S za 2011 roku zobowiązania ogółem wynoszą ,61 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RBN o stanie należności za 2011 roku należności ogółem wynoszą ,58zł, w tym należności wymagalne ogółem ,62 zł. Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze, które skierowano do postępowania egzekucyjnego. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA R. Lp Nazwa inwestycji Plano Nakłady Źródła finansowania inwestycji Środki lokalizacja wane ponie na wydatki nakłady sione Środki Dotacja Woj. FOŚ Inne Razem niewygasające na do budżetowe z (dotacje wymienić ( 5 8 ) z upływem 2011 r gminy budżetu pożyczki) jakie 2011 r. na 2011 państwa (np.starostwo) Inwestycje kontynuowane , , , , , , , ,28 ogółem dz. 010 ROLNICTWO , , ,61 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 01041, ,81 zł ,00 Rozdział 01041, ,00 zł ,00 Rozdział 01041, ,00 zł ,00 1 Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej , , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach Rozdział 01041, ,00 zł Rozdział 01041, ,00 zł Rozdział 01041, ,00 zł 2 Świetlica wiejska z biblioteką publiczną , , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 w miejscowości Polichno Program Odnowy Wsi Rozdział 01041, ,00 zł Rozdział 01041, ,49 zł Rozdział 01041, ,48 zł 3 Organizacja małej infrastruktury turystycznej 7 450, , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 we wsi Polichno dz. 600 TRANSPORT , , ,10 0,00 0,00 0, , ,60 Rozdział 60016, Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) Rozdział 60016, Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ulicy Wyzwolenia w Paterku I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) 152

153 Rozdział 60016, Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią , , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 na kierunku PdPn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (RogoźnoTuchola) Rozdział 60016, Budowa ścieżki rowerowopieszej z Nakła 3 800, , ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 do Paterka V etap dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Rozdział 70095, Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul.dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 901, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozdział 75023, Zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG 1 901, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przy ul. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,78 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 80110, Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku , , ,74 0,00 0,00 0, , ,00 III etap (zagospodarowanie terenu) Rozdział 80110, Wykup wierzytelności w związku z budową , , ,04 0,00 0,00 0, ,04 obiektów Zespołu Szkół w Paterku dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,76 0, , , , ,68 Rozdział 90001, ,00 zł Rozdział 90019, ,00 zł 12 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią Rozdział 90095, ,00 zł Rozdział 90095, ,21 zł ,00 Rozdział 90095, ,00 zł ,12 13 Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło , , ,76 0,00 0, , , ,56 nad Notecią śr. z Urzędu ,68 Marszałkowskiego Rozdział 90095, Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 gmina Nakło nad Notecią dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , ,00 0, , , ,00 Rozdział 92601, Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią , , , ,00 0, , , ,00 Rozdział 92601, Budowa sali gimnastycznej przy , , ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią Rozdział 92601, Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół , , ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 w Ślesinie Inwestycje noworozpoczynane , , ,29 0,00 0,00 0, , ,50 ogółem dz. 010 ROLNICTWO , , ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 Rozdział 01041, Wykonanie instalacji systemu nagłaśniająego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach 153

154 Rozdział 01041, Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie , , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach Rozdział 01095, Centrum EkologicznoKulturalne z biblioteką , , ,35 0,00 0,00 0, ,35 0,00 w Trzeciewnicy dz. 600 TRANSPORT , , ,10 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 60014, Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ul.potulickiej w Nakle nad Notecią Rozdział 60016, Budowa wiaty przystankowej w Minikowie 6 000, , ,45 0,00 0,00 0, ,45 900,00 Rozdział 60016, Budowa wiaty przystankowej w Kazinie , , ,65 0,00 0,00 0, , ,00 dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 24 Rozdział 70005, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę Rozdział 70005, Zakup budynku przedszkola w Paterku , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozdział 70005, Modernizacja budynku w Gumnowicach 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,59 0,00 0,00 0, , ,50 Rozdział 75023, Modernizacja dachu na budynku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią (dokumentacja) Rozdział 75023, Zakup oprogramowania GIS (system informacji , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przestrzennej ) Rozdział 75023, Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią Rozdział 75023, Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 budynku UMiG Rozdział 75023, Zakup oprogramowania do archiwizacji danych 8 910, , ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 Rozdział 75023, Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 informatycznego dla komputerowej obsługi UMiG Rozdział 75023, Wykup centrali telefonicznej dla UMiG 6 000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 w Nakle nad Notecią dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412, Zakup samochodu ratowniczogaśniczego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 dla jednostki OSP w Potulicach dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,63 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 80101, Zakup i montaż tablic interaktywnych , , ,56 0,00 0,00 0, ,56 0,00 w ramach projektu pn. eusługi eorganizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj.pom. Rozdział 80101, Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym , , ,27 0,00 0,00 0, ,27 0,00 na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią 154

155 Rozdział 80101, Zakup i montaż windy schodowej dla Szkoły ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią Rozdział 80110, Zagospodarowanie terenów sportowych przy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 sali gimnastycznej Gimnazjm Nr 3 w Nakle nad Notecią Rozdział 80110, Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum , , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne) Rozdział 80114, Zakup kserokopiarki (dla ZOOR) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozdział 80148, Zakup obieraczaki do ziemniaków 4 600, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią Rozdział 80148, Zakup obieraczaki do ziemniaków 4 740, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią Rozdział 80148, Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania , , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią dz. 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,89 0,00 0,00 0, ,89 0,00 Rozdział 85219, Zakup serwera dla MGOPS , , ,89 0,00 0,00 0, ,89 0,00 w Nakle nad Notecią dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,59 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 90015, Budowa punktów świetlnych na terenie 5 500, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 gminy Nakło nad Notecią Janowo (I etap dokumentacja) Rozdział 90015, Budowa punktów świetlnych na terenie , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 gminy Nakło nad Notecią Lubaszcz Rozdział 90015, Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.parkowej 5 000,00 639,60 639,60 0,00 0,00 0,00 639, ,00 w Nakle nad Notecią opracowanie dokumentacji technicznej Rozdział 90019, Budowa kanalizacji deszczowej w ul.potulickiej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 w Nakle nad Notecią I etap Rozdział 90019, Budowa kanalizacj sanitarnej w Występie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Rozdział 90019, Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP , , ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Rozdział 90019, Zakup odkurzacza przemysłowego do usuwania , , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 odchodów zwierzęcych z ulic miasta Rozdział 90019, Zakup sprzętu specjalistycznego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem Rozdział 90095, Zwiększenie kapitału zakladowego Spółki , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią Rozdzaił 90095, Ptasie migracjestworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze , , ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszaru Natura ) dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,64 0,00 0,00 0, , ,00 Rozdział 92601, Budowa boiska rekreacyjnosportowego , , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 w Rozwarzynie Rozdział 92601, Budowa ogrodzenia boiska sportowego 8 426,00 45,45 45,45 0,00 0,00 0,00 45, ,00 w Chrząstowie Rozdział 92601, Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni , , ,69 0,00 0,00 0, , ,00 zewnętrznej w Nakle nad Notecią Razem inwestycje kontynuowane i , , , , , , , ,78 noworozpoczynane 155

156 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/6/10 z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n/ Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. L.p Wyszczególn. a) za 2011 roku Symbol Dłużnik.*/ Liczba dłużnik Kwota wierzyt. Kwota umorzenia Liczba rat Należność główna Odsetki i koszty uboczne Należność główna Odsetki i koszty uboczne Termin odr.rozłożn a raty /ost. raty/ Podstawa Prawna Powst. Wierzyteln Umorzenia 2 Odroczenia 3 Rozłożenia na raty Ogółem B , , Decyzja Fn.32041/10 B 1 617, Decyzja Fn.32041/11 B B B B ,00 400,00 200,00 500, Kodeks postępow w sprawach o wykrocz. (Dz.U.Nr ,poz.1148) */ A osoba prawna B osoba fizyczna C osoba nie posiadająca osobowości prawnej 156

157 157

158 158

159 159

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo