STOP ŚMIERCI NA DROGACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOP ŚMIERCI NA DROGACH"

Transkrypt

1 STOP ŚMIERCI NA DROGACH Podczas okresu wakacyjnego w 2009 roku zginęły w 9699 wypadkach drogowych zginęły 984 osoby, a zostało rannych takie zatrważające dane przedstawiła Komenda Głowna Policji 1. Dane te są lepsze od ubiegłorocznych, gdy było o ok wypadków więcej, w których zginęło kilkadziesiąt osób więcej. Odnotowano natomiast wzrastającą liczbę kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Według Policji przyczyny tych tragicznych zdarzeń powtarzają się niezmiennie od wielu lat: brawura, nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, alkohol oraz brak wyobraźni i poczucie bezkarności. Wypadki w Polsce (dane za Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni Liczba kierujących po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (kodeks wykroczeń) art kw (pojazdy mechaniczne) art kw (inne pojazdy) Razem Liczba kierujących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (kodeks karny) art.178a 1 i 2 Kodeksu karnego (pojazdy mechanic ne) art.178a 1 i 2 Kodeksu karnego(inne pojazdy) Razem Liczba kierujących po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego (kodeks karny + kodeks wykroczeń) Razem pojazdy mechaniczne inne pojazdy * * Za 2009 rok dane za okres styczeń-lipiec 1. Zmiany w prawie o ruchu drogowym a) Nadmierna prędkość Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, w tym przede wszystkim tych z największą liczbą zabitych i poważnie rannych, jest prędkość niedostosowana do warunków jazdy. Większość kierowców przekracza dozwoloną prędkość zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Dotychczasowe działania (fotoradary, patrole policji z radarami stojące na poboczach, wideoradary) pozwalają wyłapywać wielu kierowców naruszających dopuszczalną prędkość, jednak sankcje (punkty karne oraz mandaty) nie są wystarczająco dotkliwe, aby zniechęcić kierowców do takiego postępowania. Dlatego też proponujemy wprowadzenie do prawa o ruchu drogowym dodatkowej sankcji związanej z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości: bezwzględne zatrzymanie prawa jazdy na okres 1 miesiąca. 1 Dane na podstawie komunikatu Komedy Głównej Policji, 1 września 2009 r. 1

2 Proponujemy, aby rozróżnić dwie sytuacje: - zatrzymanie na 1 miesiąc prawa jazdy, jeśli kierowca trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy przekroczył prędkość o 50 km w obszarze zabudowanym oraz - zatrzymanie na 1 miesiąc prawa jazdy, jeśli kierowca trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy przekroczył prędkość o 80 km w obszarze niezabudowanym (poza autostradami). Proponujemy również legalizację użytkowania antyradarów. Dziś antyradar można posiadać, natomiast nie można go użytkować. Obecnie przed każdym fotoradarem stacjonarnym jest stawiany znak informujący o pomiarze prędkości ( Kontrola prędkości. Fotoradar ) w odległości kilkuset metrów od miejsca pomiaru. Tego typu znaki mają w zamyśle służyć ograniczeniu prędkości kierowców przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Fotoradary są więc elementem służącym wymuszaniu określonego zachowania kierowców, tj. obniżania prędkości przejazdu. Uważamy, że używanie tzw. antyradaru, tj. urządzenia informującego o przeprowadzanej w pobliżu kontroli prędkości, będzie spełniało taką samą funkcję jak tablice informacyjne o miejscu usytuowania fotoradaru. Używanie antyradarów zwiększy tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ większość z nowoczesnych urządzeń wykrywających działanie urządzeń pomiarowych działa na bardzo dużym dystansie efektywnie zmniejszając prędkość i zwiększając uwagę kierowcy na bardzo dużym odcinku przed punktem pomiaru. Co więcej, duża dostępność antyradarów i powszechność ich stosowania wśród kierowców spowoduje pojawianie się jeszcze jednego prostego i taniego środka znacznie poprawiającego bezpieczeństwo na drogach. Zamiast montować drogie i kosztowne w obsłudze urządzenia pomiarowe typu fotoradar czy wyposażać w urządzenia pomiarowe patrole policyjne, wystarczy będzie montować przy drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych tanie i proste w eksploatacji urządzenia emitujące sygnały podobne do urządzeń radarowych. Sygnały z tych urządzeń będą wychwytywane przez antyradary kierowców tym samym wzbudzając w nich większą czujność przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami. b) Jazda pod wpływem alkoholu W Polsce ogromna liczba kierowców prowadzi pojazdy pod spożyciu alkoholu. W ostatnich latach policja rocznie zatrzymuje ok tys. osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwym bądź będąc po użyciu alkoholu. Choć w ostatnich latach nietrzeźwi kierujący pojazdami powodowali ok. 3,5 tys. wypadków rocznie, to wypadki te należały do najtragiczniejszych w skutkach (więcej ofiar śmiertelnych i rannych). Dlatego należy dążyć wszelkimi możliwymi środkami do drastycznego ograniczenia liczby osób po alkoholu prowadzących samochody. Proponujemy następujące zmiany: - utrzymanie jako generalnej zasady dopuszczalnej zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem na poziomie 0,2 promila, przy czym: prowadzący autobusy, tramwaje, taksówki, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi 0,0 promila - zaostrzenie kar wobec kierujących pojazdami, u których stwierdzono ilość alkoholu wyższą od dopuszczalnej: kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) pod wpływem alkoholu do 0,5 promila obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 roku do 2 lat; przy powtórnym zatrzymaniu dożywotnia utrata prawa jazdy oraz 2

3 obligatoryjna dopłata w wysokości 10 procent do składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania samochodu obowiązująca przez 5 lat począwszy od pierwszego ubezpieczenia wykupionego po stwierdzeniu faktu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (te 10 procent byłoby w całości przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia) kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) pod wpływem alkoholu powyżej 0,5 promila obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3 do 5 lat; przy powtórnym zatrzymaniu dożywotnia utrata prawa jazdy, obligatoryjna dopłata w wysokości 20 procent do składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania samochodu obowiązująca przez 10 lat począwszy od pierwszego ubezpieczenia wykupionego po stwierdzeniu faktu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (te 10 procent byłoby w całości przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz obligatoryjne przejęcie w drodze wyroku sądowego na rzecz Skarbu Państwa samochodu lub, jeśli kierujący nie był jego wyłącznym właścicielem, zasądzenie kary pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości wartości samochodu, którym kierował skazany w przypadku spowodowania wypadku z udziałem rannych lub zabitych, jeśli kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) był pod wpływem alkoholu (czyli powyżej dopuszczonej granicy 0,2 promila): obligatoryjna dożywotnia utrata prawa jazdy oraz obligatoryjne przejęcie w drodze wyroku sądowego na rzecz Skarbu Państwa samochodu lub, jeśli kierujący nie był jego wyłącznym właścicielem, zasądzenie grzywny na rzecz Skarbu Państwa w wysokości wartości samochodu, którym kierował skazany w przypadku osób kierujących rowerem i posiadających jednocześnie prawo jazdy odstąpienie od kar związanych z prawem jazdy (punkty karne, zatrzymanie prawa jazdy, etc.) dziś osoby kierujące rowerem pod wpływem alkoholu i posiadające prawo jazdy są surowiej karane od tych, które nie posiadają prawa jazdy (konstytucyjna równość wobec prawa) - zaostrzenie kar (do utraty samochodu włącznie) wobec osób prowadzących pojazdy mechaniczne bez uprawnień (prawa jazdy) w sytuacji gdy prawo jazdy zostało zatrzymane; dziś osoba, której odebrano prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, może prowadzić dalej samochód i w przypadku złapania przez policję grozi jej wyłącznie kara grzywny, - upoważnienie (i wyposażenie w odpowiedni sprzęt) wszystkich służb kontrolujących pojazdy (policja, straż miejska/gminna, inspekcja transportu drogowego, celnicy, etc.) do żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu Ponadto postulujemy prowadzenie stałych akcji badania kierujących pojazdami w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w ramach stref zero tolerancji. W takiej strefie (okolice dyskotek, klubów nocnych, restauracji, etc.) w określonych godzinach nocnych w weekendy powinny być prowadzone akcje kontroli WSZSYTKICH kierowców wyjeżdżających z danej strefy. Podstawy prawne do takich akcji istnieją, jednak wymagają one woli ze strony policji oraz władz lokalnych. 3

4 c) Nadmierny ruch tirów i samochodów ciężarowych Polskie drogi nie są przygotowane do obsługi tak dużego ruchu samochodów ciężarowych, w tym przede wszystkim tirów. Wiele do życzenia pozostawia również stan techniczny samochodów ciężarowych, jak również stan przestrzegania przepisów drogowych przez ich kierowców (myślenie na zasadzie Jestem duży, mogę więcej ). Drastycznym (na szczęście skrajnym) przykładem jest kierowca zza wschodniej granicy, który podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego prowadził tira mając 2,5 promila alkoholu we krwi. Na szczęście wypadł z drogi na jednym z zakrętów, nie czyniąc krzywdy innym osobom ani sobie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby kierowca ten wpadł na innych pojazd. Dlatego też postulujemy zaostrzenie prawa o ruchu drogowym wobec kierowców i właścicieli dużych samochodów ciężarowych. Postulujemy wprowadzenie bezwzględnego zakazu poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnących przyczepę od godziny w piątek do godziny w niedzielę oraz w od godziny w dzień poprzedzający święto państwowe do godziny w dniu święta państwowego (wyjątki: samochody przewożące łatwo psujący się towar oraz samochody jadące bezpośrednio z dworca kolejowego lub na dworzec na odległość maks. 100 km). Kara za złamanie tego zakazu powinna dotykać kierowcę (na dotychczasowych zasadach) oraz właściciela (zatrzymanie przez policję dowodu rejestracyjnego samochodu na 7 dni, bez możliwości użytkowania pojazdu na podstawie pokwitowania). Uważamy ponadto, że należy dokonać przeglądu całości prawa o ruchu drogowym celem jego dostosowania do dzisiejszych warunków na drodze: natężenia ruchu, stanu dróg, zmiany przyzwyczajeń, etc. W tym celu należy powołać swego rodzaju grupę refleksyjną, w skład której weszliby przedstawiciele różnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem na drogach: policji, zarządców dróg, użytkowników i innych. Celem grupy byłoby wypracowanie kompleksowych zmian w prawie o ruchu drogowym, być może obejmującego nawet uchwalenie całkowicie nowej ustawy w tym zakresie. 2. Program przyspieszenia budowy bezkolizyjnych dróg ekspresowych Docelowa sieć dróg ekspresowych wynosi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych ok km, z czego zrealizowane zostało dotychczas ok. 550 km, czyli niecałe 10 procent. Następne ok. 265 km dróg ekspresowych znajduje się w budowie. Drogi ekspresowe budowane są w wariantach jedno- lub dwujezdniowych. Te drugie mają parametry zbliżone do autostrad, lecz są nieporównywalnie szybsze w budowie i tańsze w realizacji oraz eksploatacji. Dlatego one powinny stać się priorytetem polityki państwa w dziedzinie rozwoju infrastruktury drogowej. Postulujemy: - niezwłoczne przyspieszenie budowy dróg ekspresowych zgodnie z obecnym docelowym układem; powinna zakończyć się do końca 2014 roku. W tym celu należy zarezerwować niezbędne środki w budżecie państwa w latach w przypadku, gdy droga ekspresowa jest planowana w wariancie jednojezdniowym i nie podjęto jeszcze jej realizacji (lub realizacji jej fragmentu) należy podjąć działania zmierzające do przeprojektowania takiej drogi w wariant dwujezdniowy. Jednocześnie należy kontynuować budowę autostrad. 4

5 3. Program Tiry na tory Efektem nadmiernej ilości tirów na drogach jest nie tylko bezpośrednio większa ilość wypadków drogowych, ale również większe zniszczenie infrastruktury drogowej oraz zwiększone zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Np. według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, około 40 proc. najważniejszych dróg natychmiast wymaga remontu, ze względu na koleiny i inne uszkodzenia wywołane przez tiry. Dlatego w interesie państwa oraz jego mieszkańców jest doprowadzenie do znaczącego zmniejszenia obecności tirów na drogach i zastąpienie tego rodzaju transportu transportem kolejowym. W Polsce tzw. przewozy kombinowane (a więc obejmujący przewozy całych tirów lub kontenerów) stanowią zaledwie 1-3 procent wszystkich przewodów kolejowych. W krajach Europy Zachodniej współczynnik ten wynosi nawet 15 procent. Przyczyną tego jest nieopłacalność takiego transportu dla przewoźników. Dziś towar jest szybciej i taniej przewożony transportem drogowym niż kolejowym. Aby to zmienić potrzebny jest kompleksowy program rządowy wymagający odpowiednich środków finansowych i konsekwencji w jego stosowaniu. Postulujemy, aby program zachęcał przewoźników do korzystania z transportu kolejowego zamiast drogowego. W tym celu proponujemy: - zwiększenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji kolejowych (również realizowanych przez prywatne podmioty) służących rozbudowie infrastruktury niezbędnej do zwiększanie liczby przewozów kombinowanych (zakup wagonów, budowa terminali przeładunkowych) - zmianę zarządzania transportem kolejowym tak, aby znacząco zwiększyć średnią prędkość przejazdu pociągów handlowych (dziś wynosi on ok. 25 km/h) - zniechęcanie przewoźników do korzystania z transportu drogowego (większe opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg ekspresowych, zakazy ruchu w weekendy i święta państwowe, częste kontrole tirów np. w zakresie wagi pojazdów oraz czasu pracy kierowców, etc.) Polityka państwa w tym zakresie powinna doprowadzić do tego, że z punktu ekonomicznego bardziej opłacalny dla przewoźników będzie transport kolejowy niż drogowy. 4. Przegląd oznakowania dróg publicznych pod względem racjonalności i bezpieczeństwa Oznakowanie dróg pozostawia wiele do życzenia. Znaki drogowe często wprowadzają kierowców w błąd (znaki informacyjne i znaki kierunku) lub też mają charakter nadmiernych regulacji (znaki zakazu). Jest to przyczyną wielu sytuacji drogowych o podwyższonym ryzyku. Przykładami takich regulacji są: - błędne tablice informacyjne, np. przez wiele lat wyjazd z Warszawy na Katowice oznaczony był kierunkiem Wrocław ) prowadzi to do niepotrzebnego zdenerwowania kierowców, nagłych i nieprzygotowanych manewrów, ostrego hamowania, - nie mające nic wspólnego z rzeczywistością ograniczenia prędkości jeśli np. na drodze ekspresowej lub głównej w przeciągu kilku kilometrów kierowca ujrzy kilka razy nieuzasadnione ograniczenie prędkości do 40 km (a są takie miejsca!!!), to przy kolejnych ograniczeniach chęć stosowania się do tych ograniczeń drastycznie spada; co się może wydarzyć, gdy któreś z kolei ograniczenie będzie uzasadnione? Postulujemy dokonanie przeglądu znaków drogowych umieszczonych na drogach publicznych w Polsce. Zadanie to powinno być prowadzone przez właściwe urzędy (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziały wojewódzkie, zarządy 5

6 dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) we współpracy z użytkownikami dróg publicznych oraz przy zachowaniu pełnej transparentności. Naczelną zasadą przeglądu znaków drogowych powinna być przy zachowaniu zgodności z prawem racjonalność ich umieszczenia w kontekście bezpieczeństwa na drodze. 5. Zwiększenie liczby przejazdów kolejowych wyposażonych w szlabany W Polsce jest przejazdów kolejowych, z czego tylko 3408 ze szlabanami (automatycznymi bądź obsługiwanymi przez dróżnika). Oznacza to, że tylko 23,7 procent przejazdów kolejowych to przejazdy bezpieczne. Pozostałe przejazdów kolejowych to przejazdy bez szlabanu (oznaczone znakami drogowymi, krzyżem świętego Andrzeja i część z nich sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi). 2 Należy dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez zwiększanie liczby przejazdów ze szlabanami. Dziś obowiązek rogatek dotyczy przede wszystkim dróg krajowych lub innych dróg krzyżujących się z liniami kolejowymi, po których pociągi jeżdżą z prędkością ponad 140 km/h. Postulujemy obniżenie tej prędkości do 100 km (co w praktyce oznacza postawienie szlabanów albo zmniejszenie prędkości pociągów). Jednocześnie postulujemy wyposażenie wszystkich przejazdów kolejowych, które dziś są oznaczone wyłącznie znakami drogowymi, w sygnalizatory świetlne. Opowiadamy się za zarezerwowaniem dodatkowych środków finansowych w budżecie państwa na ten cel tak, aby powyższe proponowane zmiany udało się zrealizować do końca 2012 roku. 6. Dotacje rządowe dla samorządów na małe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach Kompetencje samorządów lokalnych dotyczą m.in. spraw bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa na drogach. Niestety w sytuacji wiecznie ograniczonego budżetu wiele samorządów kwestie bezpieczeństwa na drogach odsuwa na dalszy plan, preferując inne wydatki. Dlatego też naszym zdaniem potrzebny jest rządowy program dotacyjny dla samorządów gminnych i powiatowych, z którego będą one mogły pozyskać dodatkowe środki na działania poprawiające bezpieczeństwa na drogach. Przy przyznawaniu dotacji powinny być preferowane gminy i powiaty, w których drogi krajowe przechodzą przez obszar zabudowany. Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na: - tworzenie stref uspokojonego oraz wydzielanie fragmentów ulic o uspokojonym ruchu w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, etc.) poprzez m.in.: wyniesione tarcze skrzyżowań, zwężanie jezdni na przejściach dla pieszych, progi spowalniające, - montowanie fotoradarów na drogach gminnych i powiatowych - tworzenie bezpiecznych rozwiązań infrastruktury rowerowej (np. tzw. kontrapasy, - akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 2 Dane na podstawie strony 1 września 2009 r. 6

7 7. Dopłaty do nowych samochodów przy złomowaniu samochodu starego Rządy 13 państw Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii), a także rząd USA, wprowadziły premie dla kierowców na zakup nowych samochodów, którzy oddadzą na złom stary pojazd. Celem tego działania było, z jednej strony, podtrzymanie produkcji w fabrykach samochodów w czasie trwającego kryzysu gospodarczego, z drugiej wymiana starych, nieekonomicznych i szkodliwych dla środowiska na nowe samochody spełniające najnowsze normy bezpieczeństwa. Proponujemy, aby również w Polsce wprowadzić takie rozwiązanie bonifikatę ekologiczną. Powinna ona być dostępna na następujących zasadach: - nabywca (osoba fizyczna) dostaje bonifikatę w wysokości 5000 zł (od ceny brutto) na zakup nowego samochodu w przypadku równoczesnego zezłomowania pojazdu, którego jest właścicielem oraz który jest zdatny do użytku i został wyprodukowany przed 1 stycznia 2000 r.; - bonifikata dotyczy wyłącznie zakupu nowego samochodu o pojemności silnika nie większej niż 2000 cm3, posiadającego normę emisji spalin co najmniej Euro IV oraz kosztującego nie więcej niż zł; - zakup nowego samochodu może być dokonany tylko od autoryzowanego sprzedawcy samochodów; - dla kierowcy bonifikata ma charakter bezgotówkowy (zniżka płaconej ceny u sprzedawcy nowego samochodu); całość rozliczenia bonifikaty odbywa się pomiędzy sprzedawcą a Ministerstwem Gospodarki; - złomowanie starego samochodu dokonywane jest przez i na koszt sprzedawcy samochodów, który dokonał sprzedaży nowego samochodu z premią wynikającą za złomowanie danego samochodu. 7

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Warszawa, styczeń 2009 Autorzy: Jarosław Kantorowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INFORMATOR KIEROWCY. Regulacja ruchu jest istotnym elementem jego bezpieczeństwa INFORMATOR KIEROWCY INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO TRANSPORTU I RUCHU WOJSK CENTRUM KOORDYNACJI RUCHU WOJSK Średnio każdego dnia ginie na polskich drogach 15 osób. Głównymi winowajcami tych tragedi są kierowcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/182 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

www.drogipubliczne.eu

www.drogipubliczne.eu www.drogipubliczne.eu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/176 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) I) II) Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I P r z e p i s y o g ó l n e Art. 1. 1. 2) Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo