STOP ŚMIERCI NA DROGACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOP ŚMIERCI NA DROGACH"

Transkrypt

1 STOP ŚMIERCI NA DROGACH Podczas okresu wakacyjnego w 2009 roku zginęły w 9699 wypadkach drogowych zginęły 984 osoby, a zostało rannych takie zatrważające dane przedstawiła Komenda Głowna Policji 1. Dane te są lepsze od ubiegłorocznych, gdy było o ok wypadków więcej, w których zginęło kilkadziesiąt osób więcej. Odnotowano natomiast wzrastającą liczbę kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Według Policji przyczyny tych tragicznych zdarzeń powtarzają się niezmiennie od wielu lat: brawura, nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, alkohol oraz brak wyobraźni i poczucie bezkarności. Wypadki w Polsce (dane za Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni Liczba kierujących po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (kodeks wykroczeń) art kw (pojazdy mechaniczne) art kw (inne pojazdy) Razem Liczba kierujących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (kodeks karny) art.178a 1 i 2 Kodeksu karnego (pojazdy mechanic ne) art.178a 1 i 2 Kodeksu karnego(inne pojazdy) Razem Liczba kierujących po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego (kodeks karny + kodeks wykroczeń) Razem pojazdy mechaniczne inne pojazdy * * Za 2009 rok dane za okres styczeń-lipiec 1. Zmiany w prawie o ruchu drogowym a) Nadmierna prędkość Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, w tym przede wszystkim tych z największą liczbą zabitych i poważnie rannych, jest prędkość niedostosowana do warunków jazdy. Większość kierowców przekracza dozwoloną prędkość zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Dotychczasowe działania (fotoradary, patrole policji z radarami stojące na poboczach, wideoradary) pozwalają wyłapywać wielu kierowców naruszających dopuszczalną prędkość, jednak sankcje (punkty karne oraz mandaty) nie są wystarczająco dotkliwe, aby zniechęcić kierowców do takiego postępowania. Dlatego też proponujemy wprowadzenie do prawa o ruchu drogowym dodatkowej sankcji związanej z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości: bezwzględne zatrzymanie prawa jazdy na okres 1 miesiąca. 1 Dane na podstawie komunikatu Komedy Głównej Policji, 1 września 2009 r. 1

2 Proponujemy, aby rozróżnić dwie sytuacje: - zatrzymanie na 1 miesiąc prawa jazdy, jeśli kierowca trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy przekroczył prędkość o 50 km w obszarze zabudowanym oraz - zatrzymanie na 1 miesiąc prawa jazdy, jeśli kierowca trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy przekroczył prędkość o 80 km w obszarze niezabudowanym (poza autostradami). Proponujemy również legalizację użytkowania antyradarów. Dziś antyradar można posiadać, natomiast nie można go użytkować. Obecnie przed każdym fotoradarem stacjonarnym jest stawiany znak informujący o pomiarze prędkości ( Kontrola prędkości. Fotoradar ) w odległości kilkuset metrów od miejsca pomiaru. Tego typu znaki mają w zamyśle służyć ograniczeniu prędkości kierowców przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Fotoradary są więc elementem służącym wymuszaniu określonego zachowania kierowców, tj. obniżania prędkości przejazdu. Uważamy, że używanie tzw. antyradaru, tj. urządzenia informującego o przeprowadzanej w pobliżu kontroli prędkości, będzie spełniało taką samą funkcję jak tablice informacyjne o miejscu usytuowania fotoradaru. Używanie antyradarów zwiększy tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ większość z nowoczesnych urządzeń wykrywających działanie urządzeń pomiarowych działa na bardzo dużym dystansie efektywnie zmniejszając prędkość i zwiększając uwagę kierowcy na bardzo dużym odcinku przed punktem pomiaru. Co więcej, duża dostępność antyradarów i powszechność ich stosowania wśród kierowców spowoduje pojawianie się jeszcze jednego prostego i taniego środka znacznie poprawiającego bezpieczeństwo na drogach. Zamiast montować drogie i kosztowne w obsłudze urządzenia pomiarowe typu fotoradar czy wyposażać w urządzenia pomiarowe patrole policyjne, wystarczy będzie montować przy drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych tanie i proste w eksploatacji urządzenia emitujące sygnały podobne do urządzeń radarowych. Sygnały z tych urządzeń będą wychwytywane przez antyradary kierowców tym samym wzbudzając w nich większą czujność przed szczególnie niebezpiecznymi miejscami. b) Jazda pod wpływem alkoholu W Polsce ogromna liczba kierowców prowadzi pojazdy pod spożyciu alkoholu. W ostatnich latach policja rocznie zatrzymuje ok tys. osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwym bądź będąc po użyciu alkoholu. Choć w ostatnich latach nietrzeźwi kierujący pojazdami powodowali ok. 3,5 tys. wypadków rocznie, to wypadki te należały do najtragiczniejszych w skutkach (więcej ofiar śmiertelnych i rannych). Dlatego należy dążyć wszelkimi możliwymi środkami do drastycznego ograniczenia liczby osób po alkoholu prowadzących samochody. Proponujemy następujące zmiany: - utrzymanie jako generalnej zasady dopuszczalnej zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem na poziomie 0,2 promila, przy czym: prowadzący autobusy, tramwaje, taksówki, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi 0,0 promila - zaostrzenie kar wobec kierujących pojazdami, u których stwierdzono ilość alkoholu wyższą od dopuszczalnej: kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) pod wpływem alkoholu do 0,5 promila obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 roku do 2 lat; przy powtórnym zatrzymaniu dożywotnia utrata prawa jazdy oraz 2

3 obligatoryjna dopłata w wysokości 10 procent do składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania samochodu obowiązująca przez 5 lat począwszy od pierwszego ubezpieczenia wykupionego po stwierdzeniu faktu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (te 10 procent byłoby w całości przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia) kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) pod wpływem alkoholu powyżej 0,5 promila obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3 do 5 lat; przy powtórnym zatrzymaniu dożywotnia utrata prawa jazdy, obligatoryjna dopłata w wysokości 20 procent do składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania samochodu obowiązująca przez 10 lat począwszy od pierwszego ubezpieczenia wykupionego po stwierdzeniu faktu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (te 10 procent byłoby w całości przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz obligatoryjne przejęcie w drodze wyroku sądowego na rzecz Skarbu Państwa samochodu lub, jeśli kierujący nie był jego wyłącznym właścicielem, zasądzenie kary pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości wartości samochodu, którym kierował skazany w przypadku spowodowania wypadku z udziałem rannych lub zabitych, jeśli kierujący pojazdem (z wyjątkiem roweru) był pod wpływem alkoholu (czyli powyżej dopuszczonej granicy 0,2 promila): obligatoryjna dożywotnia utrata prawa jazdy oraz obligatoryjne przejęcie w drodze wyroku sądowego na rzecz Skarbu Państwa samochodu lub, jeśli kierujący nie był jego wyłącznym właścicielem, zasądzenie grzywny na rzecz Skarbu Państwa w wysokości wartości samochodu, którym kierował skazany w przypadku osób kierujących rowerem i posiadających jednocześnie prawo jazdy odstąpienie od kar związanych z prawem jazdy (punkty karne, zatrzymanie prawa jazdy, etc.) dziś osoby kierujące rowerem pod wpływem alkoholu i posiadające prawo jazdy są surowiej karane od tych, które nie posiadają prawa jazdy (konstytucyjna równość wobec prawa) - zaostrzenie kar (do utraty samochodu włącznie) wobec osób prowadzących pojazdy mechaniczne bez uprawnień (prawa jazdy) w sytuacji gdy prawo jazdy zostało zatrzymane; dziś osoba, której odebrano prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, może prowadzić dalej samochód i w przypadku złapania przez policję grozi jej wyłącznie kara grzywny, - upoważnienie (i wyposażenie w odpowiedni sprzęt) wszystkich służb kontrolujących pojazdy (policja, straż miejska/gminna, inspekcja transportu drogowego, celnicy, etc.) do żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu Ponadto postulujemy prowadzenie stałych akcji badania kierujących pojazdami w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w ramach stref zero tolerancji. W takiej strefie (okolice dyskotek, klubów nocnych, restauracji, etc.) w określonych godzinach nocnych w weekendy powinny być prowadzone akcje kontroli WSZSYTKICH kierowców wyjeżdżających z danej strefy. Podstawy prawne do takich akcji istnieją, jednak wymagają one woli ze strony policji oraz władz lokalnych. 3

4 c) Nadmierny ruch tirów i samochodów ciężarowych Polskie drogi nie są przygotowane do obsługi tak dużego ruchu samochodów ciężarowych, w tym przede wszystkim tirów. Wiele do życzenia pozostawia również stan techniczny samochodów ciężarowych, jak również stan przestrzegania przepisów drogowych przez ich kierowców (myślenie na zasadzie Jestem duży, mogę więcej ). Drastycznym (na szczęście skrajnym) przykładem jest kierowca zza wschodniej granicy, który podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego prowadził tira mając 2,5 promila alkoholu we krwi. Na szczęście wypadł z drogi na jednym z zakrętów, nie czyniąc krzywdy innym osobom ani sobie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby kierowca ten wpadł na innych pojazd. Dlatego też postulujemy zaostrzenie prawa o ruchu drogowym wobec kierowców i właścicieli dużych samochodów ciężarowych. Postulujemy wprowadzenie bezwzględnego zakazu poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnących przyczepę od godziny w piątek do godziny w niedzielę oraz w od godziny w dzień poprzedzający święto państwowe do godziny w dniu święta państwowego (wyjątki: samochody przewożące łatwo psujący się towar oraz samochody jadące bezpośrednio z dworca kolejowego lub na dworzec na odległość maks. 100 km). Kara za złamanie tego zakazu powinna dotykać kierowcę (na dotychczasowych zasadach) oraz właściciela (zatrzymanie przez policję dowodu rejestracyjnego samochodu na 7 dni, bez możliwości użytkowania pojazdu na podstawie pokwitowania). Uważamy ponadto, że należy dokonać przeglądu całości prawa o ruchu drogowym celem jego dostosowania do dzisiejszych warunków na drodze: natężenia ruchu, stanu dróg, zmiany przyzwyczajeń, etc. W tym celu należy powołać swego rodzaju grupę refleksyjną, w skład której weszliby przedstawiciele różnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem na drogach: policji, zarządców dróg, użytkowników i innych. Celem grupy byłoby wypracowanie kompleksowych zmian w prawie o ruchu drogowym, być może obejmującego nawet uchwalenie całkowicie nowej ustawy w tym zakresie. 2. Program przyspieszenia budowy bezkolizyjnych dróg ekspresowych Docelowa sieć dróg ekspresowych wynosi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych ok km, z czego zrealizowane zostało dotychczas ok. 550 km, czyli niecałe 10 procent. Następne ok. 265 km dróg ekspresowych znajduje się w budowie. Drogi ekspresowe budowane są w wariantach jedno- lub dwujezdniowych. Te drugie mają parametry zbliżone do autostrad, lecz są nieporównywalnie szybsze w budowie i tańsze w realizacji oraz eksploatacji. Dlatego one powinny stać się priorytetem polityki państwa w dziedzinie rozwoju infrastruktury drogowej. Postulujemy: - niezwłoczne przyspieszenie budowy dróg ekspresowych zgodnie z obecnym docelowym układem; powinna zakończyć się do końca 2014 roku. W tym celu należy zarezerwować niezbędne środki w budżecie państwa w latach w przypadku, gdy droga ekspresowa jest planowana w wariancie jednojezdniowym i nie podjęto jeszcze jej realizacji (lub realizacji jej fragmentu) należy podjąć działania zmierzające do przeprojektowania takiej drogi w wariant dwujezdniowy. Jednocześnie należy kontynuować budowę autostrad. 4

5 3. Program Tiry na tory Efektem nadmiernej ilości tirów na drogach jest nie tylko bezpośrednio większa ilość wypadków drogowych, ale również większe zniszczenie infrastruktury drogowej oraz zwiększone zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Np. według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, około 40 proc. najważniejszych dróg natychmiast wymaga remontu, ze względu na koleiny i inne uszkodzenia wywołane przez tiry. Dlatego w interesie państwa oraz jego mieszkańców jest doprowadzenie do znaczącego zmniejszenia obecności tirów na drogach i zastąpienie tego rodzaju transportu transportem kolejowym. W Polsce tzw. przewozy kombinowane (a więc obejmujący przewozy całych tirów lub kontenerów) stanowią zaledwie 1-3 procent wszystkich przewodów kolejowych. W krajach Europy Zachodniej współczynnik ten wynosi nawet 15 procent. Przyczyną tego jest nieopłacalność takiego transportu dla przewoźników. Dziś towar jest szybciej i taniej przewożony transportem drogowym niż kolejowym. Aby to zmienić potrzebny jest kompleksowy program rządowy wymagający odpowiednich środków finansowych i konsekwencji w jego stosowaniu. Postulujemy, aby program zachęcał przewoźników do korzystania z transportu kolejowego zamiast drogowego. W tym celu proponujemy: - zwiększenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji kolejowych (również realizowanych przez prywatne podmioty) służących rozbudowie infrastruktury niezbędnej do zwiększanie liczby przewozów kombinowanych (zakup wagonów, budowa terminali przeładunkowych) - zmianę zarządzania transportem kolejowym tak, aby znacząco zwiększyć średnią prędkość przejazdu pociągów handlowych (dziś wynosi on ok. 25 km/h) - zniechęcanie przewoźników do korzystania z transportu drogowego (większe opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg ekspresowych, zakazy ruchu w weekendy i święta państwowe, częste kontrole tirów np. w zakresie wagi pojazdów oraz czasu pracy kierowców, etc.) Polityka państwa w tym zakresie powinna doprowadzić do tego, że z punktu ekonomicznego bardziej opłacalny dla przewoźników będzie transport kolejowy niż drogowy. 4. Przegląd oznakowania dróg publicznych pod względem racjonalności i bezpieczeństwa Oznakowanie dróg pozostawia wiele do życzenia. Znaki drogowe często wprowadzają kierowców w błąd (znaki informacyjne i znaki kierunku) lub też mają charakter nadmiernych regulacji (znaki zakazu). Jest to przyczyną wielu sytuacji drogowych o podwyższonym ryzyku. Przykładami takich regulacji są: - błędne tablice informacyjne, np. przez wiele lat wyjazd z Warszawy na Katowice oznaczony był kierunkiem Wrocław ) prowadzi to do niepotrzebnego zdenerwowania kierowców, nagłych i nieprzygotowanych manewrów, ostrego hamowania, - nie mające nic wspólnego z rzeczywistością ograniczenia prędkości jeśli np. na drodze ekspresowej lub głównej w przeciągu kilku kilometrów kierowca ujrzy kilka razy nieuzasadnione ograniczenie prędkości do 40 km (a są takie miejsca!!!), to przy kolejnych ograniczeniach chęć stosowania się do tych ograniczeń drastycznie spada; co się może wydarzyć, gdy któreś z kolei ograniczenie będzie uzasadnione? Postulujemy dokonanie przeglądu znaków drogowych umieszczonych na drogach publicznych w Polsce. Zadanie to powinno być prowadzone przez właściwe urzędy (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziały wojewódzkie, zarządy 5

6 dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) we współpracy z użytkownikami dróg publicznych oraz przy zachowaniu pełnej transparentności. Naczelną zasadą przeglądu znaków drogowych powinna być przy zachowaniu zgodności z prawem racjonalność ich umieszczenia w kontekście bezpieczeństwa na drodze. 5. Zwiększenie liczby przejazdów kolejowych wyposażonych w szlabany W Polsce jest przejazdów kolejowych, z czego tylko 3408 ze szlabanami (automatycznymi bądź obsługiwanymi przez dróżnika). Oznacza to, że tylko 23,7 procent przejazdów kolejowych to przejazdy bezpieczne. Pozostałe przejazdów kolejowych to przejazdy bez szlabanu (oznaczone znakami drogowymi, krzyżem świętego Andrzeja i część z nich sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi). 2 Należy dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych poprzez zwiększanie liczby przejazdów ze szlabanami. Dziś obowiązek rogatek dotyczy przede wszystkim dróg krajowych lub innych dróg krzyżujących się z liniami kolejowymi, po których pociągi jeżdżą z prędkością ponad 140 km/h. Postulujemy obniżenie tej prędkości do 100 km (co w praktyce oznacza postawienie szlabanów albo zmniejszenie prędkości pociągów). Jednocześnie postulujemy wyposażenie wszystkich przejazdów kolejowych, które dziś są oznaczone wyłącznie znakami drogowymi, w sygnalizatory świetlne. Opowiadamy się za zarezerwowaniem dodatkowych środków finansowych w budżecie państwa na ten cel tak, aby powyższe proponowane zmiany udało się zrealizować do końca 2012 roku. 6. Dotacje rządowe dla samorządów na małe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach Kompetencje samorządów lokalnych dotyczą m.in. spraw bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa na drogach. Niestety w sytuacji wiecznie ograniczonego budżetu wiele samorządów kwestie bezpieczeństwa na drogach odsuwa na dalszy plan, preferując inne wydatki. Dlatego też naszym zdaniem potrzebny jest rządowy program dotacyjny dla samorządów gminnych i powiatowych, z którego będą one mogły pozyskać dodatkowe środki na działania poprawiające bezpieczeństwa na drogach. Przy przyznawaniu dotacji powinny być preferowane gminy i powiaty, w których drogi krajowe przechodzą przez obszar zabudowany. Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na: - tworzenie stref uspokojonego oraz wydzielanie fragmentów ulic o uspokojonym ruchu w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, etc.) poprzez m.in.: wyniesione tarcze skrzyżowań, zwężanie jezdni na przejściach dla pieszych, progi spowalniające, - montowanie fotoradarów na drogach gminnych i powiatowych - tworzenie bezpiecznych rozwiązań infrastruktury rowerowej (np. tzw. kontrapasy, - akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 2 Dane na podstawie strony 1 września 2009 r. 6

7 7. Dopłaty do nowych samochodów przy złomowaniu samochodu starego Rządy 13 państw Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii), a także rząd USA, wprowadziły premie dla kierowców na zakup nowych samochodów, którzy oddadzą na złom stary pojazd. Celem tego działania było, z jednej strony, podtrzymanie produkcji w fabrykach samochodów w czasie trwającego kryzysu gospodarczego, z drugiej wymiana starych, nieekonomicznych i szkodliwych dla środowiska na nowe samochody spełniające najnowsze normy bezpieczeństwa. Proponujemy, aby również w Polsce wprowadzić takie rozwiązanie bonifikatę ekologiczną. Powinna ona być dostępna na następujących zasadach: - nabywca (osoba fizyczna) dostaje bonifikatę w wysokości 5000 zł (od ceny brutto) na zakup nowego samochodu w przypadku równoczesnego zezłomowania pojazdu, którego jest właścicielem oraz który jest zdatny do użytku i został wyprodukowany przed 1 stycznia 2000 r.; - bonifikata dotyczy wyłącznie zakupu nowego samochodu o pojemności silnika nie większej niż 2000 cm3, posiadającego normę emisji spalin co najmniej Euro IV oraz kosztującego nie więcej niż zł; - zakup nowego samochodu może być dokonany tylko od autoryzowanego sprzedawcy samochodów; - dla kierowcy bonifikata ma charakter bezgotówkowy (zniżka płaconej ceny u sprzedawcy nowego samochodu); całość rozliczenia bonifikaty odbywa się pomiędzy sprzedawcą a Ministerstwem Gospodarki; - złomowanie starego samochodu dokonywane jest przez i na koszt sprzedawcy samochodów, który dokonał sprzedaży nowego samochodu z premią wynikającą za złomowanie danego samochodu. 7

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 ZNAKI INFORMACYJNE Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad prędkością w Polsce -nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw - nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego Stan obecny Aktualnie w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki informacyjne 43.1. Znak D-1 droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. 2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie ZNAKI INFORMACYJNE: Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje

Bardziej szczegółowo

Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku PORADY DLA KIEROWCÓW Bądź ostrożny! Podczas ubiegłorocznych Świąt Bożego Narodzenia na małopolskich drogach doszło

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, 18 marca 2015 r. Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 541 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego 15 grudnia 2009 roku grupa posłów skierowała do Marszałka

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Kategorie prawa jazdy i wymagany minimalny wiek 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu:.05.05 Nazwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /N) punktów4) ) punktów) /N) punktów4) 487 49 4508 455 670

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2011 r. Projekt 16-05-2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJACA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych Arkadiusz Komorowski inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Robert Kuchmacz starszy inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Warszawa, 6 listopada 2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejazdach

Bardziej szczegółowo

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych.

przedstawiona propozycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska korzystania przez rowerzystów z części drogi przeznaczonych dla pieszych. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie zostało opracowane na podstawie art. 95 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA USTAWA: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowana ustawą

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia r. projekt z dnia 02.06.2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R Ó W I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) O R A Z S P R AW W E W NĘTRZNYCH 2) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organów publicznych do dokonywania czynności

Bardziej szczegółowo

WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW. 18-21 kwietnia 2014 roku

WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW. 18-21 kwietnia 2014 roku WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW 18-21 kwietnia 2014 roku W okresie od 18 21 kwietnia 2014 roku małopolska Policja przeprowadzi działania prewencyjne Wielkanoc 2014. Głównym celem działań będzie pomoc

Bardziej szczegółowo

6 B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

6 B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych Kod Rodzaj czynu Liczba punktów A. Czyny o charakterze szczególnym 1 Popełnienie przestępstwa drogowego 1 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 19. wydanie Stan prawny na 7 maja 2013 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY WSTĘP Jednym z podstawowych sposobów zwiększania bezpieczeństwa jazdy jest doskonalenie umiejętności kierowców i wyrabianie w nich dobrych nawyków. Wyniki wielu badań dowodzą,

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo