Br Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 17 lutego 2015r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński, Członek Komisji Aleksander Bożko, Iwona Kołos, Piotr Ostaszewski, Romuald Piotrowski, Andrzej Waszkiewicz, Piotr Wawulski, Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Zwolińska, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Zastępca Komendanta Policji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim Arkadiusz Sidorski (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Porządek obrad: 1. Analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. 3. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. 4. Dyskusje, wolne wnioski, sprawy różne. Członek Komisji Piotr Wawulski zaproponował, aby pkt. 2 z porządku obrad dotyczący stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przeanalizować jako pierwszy. Zastępca Komendanta mógłby wtedy spokojnie wrócić do swoich obowiązków służbowych. Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad Komisji. Do pkt. 2 Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.(stanowi zał. Nr 2 do protokołu) Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że przygotował informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Poinformował, iż w roku 2014 prowadzonych pojazdów pod wpływem alkoholu ogółem powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi (przestępstwo) na terenie miasta wynosiło 64 osoby, poniżej 0,5 promila alkoholu we krwi (wykroczenie) wynosiło 23 osoby, art.87 1 a) kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości wynosiło 5 kierujących, art.87 2 kierowanie pojazdem inny niż mechaniczny w stanie po użyciu na terenie miasta nie było takiego przypadku. Zakłócenia porządku publicznego art.51 1 czyli w stanie nietrzeźwości - 19 zdarzeń, po alkoholu - 6 zdarzeń. Nieobyczajne wybryki w

2 2 miejscach publicznych nie było takich zdarzeń na terenie miasta. Wypadki drogowe 9 zdarzeń, kolizje drogowe 205, przestępstwa nielegalnego wyrobu spirytusu nie było takich zdarzeń na terenie miasta. Przestępstwa akcyzowe 3 zdarzenia, postępowania karno-skarbowe - zabezpieczono 52 kartony papierosów bez akcyzy, bez polskich znaków akcyzy o wartości ponad zł oraz 5 l alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Przestępstwa kryminalne zdarzeń, w tym: kradzież 24, kradzież z włamaniem 52, uszczerbek na zdrowiu - 7, bójka, pobicie 3, rozbój 1, zabójstw w roku 2014 nie było. Uszkodzenie mienia 34 zdarzenia, przestępstwa popełnione przez nieletnich 11 spraw zakończonych, 3 pozostały do rozpatrzenia w sądzie. Umieszczonych do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań 42 osoby. Interwencje domowe ogółem 340, interwencje domowe, w których występowała przemoc w rodzinie - na przykładzie niebieskiej karty 25, z czego 17 zostało zakończonych. Ilość podejrzanych o narkomanię 22 osoby, ilość wszczętych postępowań karnych- 27. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zabierając głos w sprawie poinformował, że miasto można uznać za bezpieczne, spokojne i przyjemne. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że zdarzeń poważniejszych, czyli zagrażających życiu i zdrowiu jest zauważalny spadek, tych najgorszych, czyli zabójstw w roku 2014 w mieście Bielsk Podlaski nie było. Niestety rok 2015 nie zaczął się najlepiej, było jedno zabójstwo w mieście, na ul. Mickiewicza. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyścigów samochodowych po mieście, szczególnie wieczorową porą, a mianowicie czy nie ma na takie go typu zdarzenia jakiegoś lekarstwa? Zastępca komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że już dwie osoby zapłaciły najwyższe mandaty w wysokości 500 zł. Jeden na placu Kauflandu, drugi na placu Lidla. Udało się złapać osoby, które łamały przepisy, ponieważ policjanci wyjechali samochodem nie oznakowanym. W sytuacji, gdy policjanci jadą samochodem oznakowanym, mieszkańcy widzą, czują się bezpieczniej, jednak z drugiej strony w dobie telefonii komórkowej, młodzież wysyła sobie informacje. Policja docierając na miejsce nie zastaje już zgłoszonego zajścia. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że w dniu 12 stycznia 2015 roku złożył interpelację do Burmistrza Miasta, w której chodziło o zanieczyszczenie rowu na zbiegu ulic Ogrodowej oraz Mickiewicza. W uzyskanej odpowiedzi na swoją interpelację jest zdanie, do którego chciałby aby odniósł się obecny Zastępca Komendanta Policji, a mianowicie: W związku z tym, iż proceder ten jest dokonywany głównie w godzinach nocnych, jego wykrycie jest niezmiernie trudne, a służby Policji bardzo niechętnie podejmują interwencję nawet w przypadku wykrycia sprawcy zanieczyszczenia. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że w każdym przypadku, gdy zostaje przyjęte na nr 997 bądź 112 zgłoszenie, interwencja przez Policję zawsze zostaje podejmowana. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem, czy do zadań Policji należy zajmowanie się tego typu sprawami czy też ochrony środowiska? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że jeżeli jest zgłoszona interwencja, to zadaniem Policji jest zajechać na miejsce, sporządzić dokumentację, która później jest przekazywana do ochrony środowiska itd. Nie prawdą jest, że Policja nie zajmuje się tego typu sprawami. Każda zgłoszona interwencja musi być podjęta. Członek Komisji Aleksander Bożko podał przykład, że jeżeli dzwoni ktoś o godz , że spacerując zauważył posługując się latarką, że w rowie jest inny kolor wody. Jest to zgłoszona interwencja. Zwrócił się z zapytaniem czy w takim przypadku Policja ma za zadanie pojechać oraz sprawdzić, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce?

3 3 Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, ze interwencja musi być podjęta. Wyjaśnił, że wszystkich podjętych interwencji było ponad , natomiast na terenie miasta 340. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił uwagę, że Członkowie Komisji zaczynają wchodzić w drobne szczegóły. Poinformował, że Policja interweniuje na każde zgłoszenie popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem jakie kroki musi podjąć Policja w takim przypadku? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że po podjętej interwencji jest sporządzana notatka, w której zawarte jest, że dana osoba zgłosiła problem dotyczący ochrony brudnej wody w rowie. Sporządzona notatka przesyłana jest do ochrony środowiska bądź sanepidu. Odpowiednie służby są informowane przez Policję o zaistniałej sytuacji. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że jest to wdrążanie się w sprawy czysto techniczne. Policja posiada specjalistów techników kryminalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób mają zabezpieczyć miejsce, pobrać próbki. Poinformował, że chciał się tylko dowiedzieć, czy prawdą jest, że Policja nie podejmuje czynności w takich sprawach, zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza Miasta. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński podkreślił, że odpowiedź, której udzielił Zastępca Komendanta Policji mówi o tym, że Policja podejmuje działania przy takich zgłoszeniach. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz potwierdził odpowiedź, że Burmistrz w swojej odpowiedzi minął się z prawdą. Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sprawozdania, które otrzymali wszyscy Radni, a mianowicie znajduje się tam wzmianka o nie oznakowanym pojeździe z wideo rejestratorem. Zapytał dlaczego jest on tak rzadko wykorzystywany? Z informacji wynika, że przez 200 dni był w naprawach. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że jest to sprzęt eksploatowany, ma swoje lata. Każdy jest użytkownikiem samochodu i dobrze wie, że im starszy samochód, tym więcej awarii. Sprzęt z wideo rejestratorem też jest legalizowany co najmniej dwa razy do roku, aby nikt z interesantów nie zarzucił, że Policja posługuje się sprzętem nielegalnie. Była również kolizja z tym samochodem, co się niestety zdarza. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem, czy rok 2014 był rokiem sporadycznym, czy w latach poprzednich również zdarzały się tego typu sytuacje, że przez 200 dni w roku samochód znajdował się w naprawach? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że w 2013 roku samochód był częściej wykorzystywany, ponieważ sprzęt był nowszy, nie było kolizji. Członek Komisji Piotr Ostaszewski poruszył temat, nad którym Komisja debatowała na poprzednim posiedzeniu, a mianowicie chodzi o patrole piesze finansowane z budżetu miasta. Zwrócił się z zapytaniem, czy nie dałoby się dokonać aneksu do umowy, który by określał w jakich godzinach patrole miałyby się odbywać? Komisja proponuje, aby patrole piesze Policji odbywały się w godzinach wieczornych, gdzie w sezonie wiosenno-letnim w parkach, w godzinach późno wieczornych spotyka się młodzież, jest głośno, bardziej niebezpiecznie. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że patrole piesze odbywają służbę do godz , część jest do Wydaje mu się, że w porozumieniu z Burmistrzem Miasta patrole można będzie wydłużyć np. do godz Wydaje mu się, że późniejsze godziny już raczej nie wzbudzają takiej potrzeby. Chodzi o to, by patrol był widoczny. Wtedy mieszkańcy czują się bardziej bezpieczni.

4 4 Członek Komisji Piotr Ostaszewski zwrócił się z zapytaniem, czy takie patrole odbywają się również w godzinach między godz.9.00 a ? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, to tak. W przypadku, gdy mają miejsce zdarzenia typu dewastacja, picie alkoholu, palenie, rozróby, to w to miejsce, na podstawie analizy są kierowane patrole. Członek Komisji Piotr Ostaszewski zwrócił się z zapytaniem, czy dałoby się bardziej zintensyfikować w godzinach wieczornych i nocnych patrole piesze? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że patrole piesze z reguły zaczynają służbę od godziny do godz , czasem do godz Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to godziny patroli zostaną przesunięte np. od godz do godz , bądź od godz do godz Trzeba też mieć na uwadze, że patrole piesze są potrzebne również godzinach dziennych. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem czy zjawisko używania narkotyków poprawia się w naszym mieście, a mianowicie jest to ryzyko, które się zmniejsza? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że tak. Skuteczność jest coraz większa. W styczniu 2015 roku były tylko dwa zdarzenia z narkotykami. Jeżeli chodzi o dopalacze, to były dwie sprawy, gdzie jedna została skierowana do sądu dla nieletnich. Z tego co mu wiadomo, to prawdopodobnie zakończy się nieskazaniem. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą do Zastępcy Komendanta Policji, aby wyraził swoje zdanie na temat ograniczników prędkości leżących na jezdni przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Poinformował, że w poprzedniej kadencji składał tego typu interpelacje, gdzie w odpowiedzi otrzymywał, że skrzyżowanie znajdowało się za blisko bądź za daleko. Chodzi mu tylko o bezpieczeństwo dzieci. Zwrócił uwagę, że dopiero po dwóch latach walki przejście dla pieszych przy Pływalni Miejskiej zostało doświetlone. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że ograniczenie prędkości występuje przy szkołach. Członek Komisji Piotr Wawulski podkreślił, że chodzi mu o ograniczenia drogowe. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi o ograniczenia tzw. leżących policjantów? Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że o takie też mu chodzi. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest sens budowania tego typu ograniczeń na drodze? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że wszystko zależy tez od kategorii drogi. Przy szkole im. A. Mickiewicza, na przejściu dla pieszych przy ul. Mickiewicza, położona jest farba odblaskowa. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że nie jest to ograniczenie prędkości. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że wątpliwe jest, że w przypadku położenia zwalniaczy na drogach ograniczy to prędkość oraz poprawi bezpieczeństwo. Jego zdaniem przejście dla pieszych powinno być bardziej doświetlone, powinny być postawione znaki pionowe, bardziej fluorescencyjne. Kierowca wtedy bardziej zwróci na nie uwagę. Członek Komisji Piotr Wawulski podkreślił, że wszystko jest super, kiedy nie dochodzi do tragedii.

5 5 Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że ulica ta należy do zarządu dróg powiatowych, gdzie można wystąpić z pismem o ograniczenie prędkości do 40 km/h. Członek Komisji Piotr Wawulski wyjaśnił, że znaki nic nie dają. Jeżeli chodzi o doświetlenie przejścia dla pieszych jest jak najbardziej na tak. Poinformował, że w ostatnim czasie miał okazję pojeździć po województwie podlaskim, gdzie zaobserwował, że przy większości szkół przejścia dla pieszych byłby albo dobrze doświetlone, albo na jezdni były umieszczone progi zwalniające. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że praktykuje się też położenie progów zwalniających z kostki, ale musi być to przede wszystkim dobrze doświetlone, muszą być ustawione znaki informacyjne. Uważa, że jeżeli przejście dla pieszych będzie dobrze odmalowane oraz doświetlone, to będzie widoczne z bardzo daleka. Poinformował, że jego zdaniem, jeżeli chodzi o szkołę im. A. Mickiewicza, to przy ul. Widowskiej niestety nie ma zatoczki, miejsca, na której rodzic może bezpiecznie wysadzić dziecko. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, ze w poprzedniej kadencji w odpowiedzi na swoją interpelację dostał informację, że przejście dla pieszych znajduje się zbyt blisko skrzyżowania, dlatego też nie można tam wstawić progów zwalniających. Został tam również zrobiony prawoskręt z ul. Widowskiej na ul. Mickiewicza, co jest niezgodne z przepisami. Taką informację otrzymał od jednego z funkcjonariuszy Policji. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że przy szkole na ul. 11 Listopada zostało umieszczone ograniczenie do 30 km/h. Członek Komisji Piotr Wawulski zaznaczył, że tą ulicą, o której wspomniał Zastępca Komendanta Policji nie da się więcej pojechać, ponieważ jest ona w fatalnym stanie technicznym. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy dalej obowiązują przepisy, że służby patrolowe muszą odbywać patrole w postaci dwóch osób oraz pies służbowy czy też pies służbowy z przewodnikiem? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że może być też tak, że patrol odbywa sam przewodnik z psem. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy może to być bardziej wykorzystywane w płatnych patrolach? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że nie, ponieważ trwa reorganizacja. Przewodnik z psem pełni patrole przede wszystkim samochodem, ponieważ jeśli jest popełnione przestępstwo poza terenem miasta, to przewodnik się tam udaje. W przypadku, gdy jest wolniejszy, to oczywiście odbywają służbę z psami. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poinformował, że zauważył kilkukrotnie, przy nocnych interwencjach patroli policji, przy głośnym zachowywaniu się młodzieży w trakcie nocy, kiedy podjeżdża patrol, to włącza tylko mało wyrazisty sygnał dźwiękowy, towarzystwo się rozejdzie, patrol wraca z powrotem, a młodzież po kilkunastu minutach wraca na miejsce, dalej zakłócając ciszę nocną. Zwrócił się z zapytaniem czy jest to forma profilaktyki stosowana wśród policyjnych patroli nocnych? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że wydaje mu się, że jest to jakaś profilaktyka, ale poprosił o sprecyzowanie kiedy dokładnie sytuacja miała miejsce. Wyjaśnił, że w przypadku, gdy Policja zostaje wezwana, to musi podjąć interwencję. Policja może dla własnego bezpieczeństwa użyć sygnałów błyskowych.

6 6 Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zwrócił uwagę, że wielokrotnie miały miejsce też sytuacje, gdzie samochody były zaparkowane na dwóch stanowiskach. Patrol Policji przejeżdżając obok nie podejmował żadnej interwencji. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że oznakowanie parkingu musi również wskazywać na to, jak powinno się parkować samochód na danym parkingu. Członek Komisji Iwona Kołos poinformowała, że vis a vis Ratusza znajduje się parking oraz odbywa się parkowanie równolegle do ulicy. Wszystkie samochody parkują inaczej, niż znak na to wskazuje. Sama również przyznała się, że parkuje samochód w ten sposób, jednak zawsze wysiada z samochodu i sprawdza, czy osoba idąca z wózkiem w tym miejscu przejedzie. Samochody często parkują tak, że nie da się tam przejść z wózkiem. Zwróciła się z zapytaniem, czy Policja mogłaby delikatnie zainterweniować w tej sprawie? Nie chodzi jej o wypisywanie mandatów. Członek Komisji Romuald Piotrowski poprosił, aby zwrócić szczególną uwagę na rowerzystów, których jest coraz więcej, niestety bardzo często, jak już zapada zmierzch, jeżdżą nieoświetlonymi rowerami, co stanowi ogromne zagrożenie na drodze. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że w ostatnim czasie było zdarzenie z udziałem rowerzystki, która wyjeżdżała z ul. Ekologicznej w stronę Proniewicz, gdzie kierujący pojazdem, aby nie jej nie potrącić musiał odbić w lewo, co spowodowało, że zarzuciło go do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rowerzystka chciała zbiec z miejsca zdarzenia. Tłumaczyła, że wiozła tylko leki. Została ukarana mandatem wysokości 300 zł. Była bardzo zdenerwowana, ponieważ tłumaczyła, że otrzymuje rentę w wysokości 800 zł. Policjanci wytłumaczyli rowerzystce, że mogłaby uniknąć tego typu sytuacji, gdyby dokupiła światełko do roweru, które kosztuje do 50 zł. Członek Komisji Aleksander Bożko poprosił o wyjaśnienie, jaka jest współpraca między Policją a Strażą Graniczną oraz Celną, o której mowa jest w przedłożonym materiale. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że akcja, która zakończyła się powodzeniem odnośnie 3postępowań karno-skarbowych, gdzie zabezpieczono 52 kartony papierosów. Postępowanie to było prowadzone przy współpracy Straży Granicznej oraz Celnej. Wyjaśnił również, że odbywają się wspólne służby z Inspekcją Transportu Drogowego. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z prośbą, aby przy ul. Mickiewicza 108 zamiast znaku zakazu zatrzymywania się postawić zakaz postoju. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że Zastępca Komendanta na spotkaniu wszystko pięknie opowiada, jednak nie przedstawił swoich przemyśleń co do rady, aby Rada Miasta mogła wesprzeć jeszcze bardziej Policję, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście. Samochód, który 212 dni w ciągu roku stał, to uważa, że należałoby wymienić. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że samochód ten zostanie wymieniony. Wyjaśnił również, że będą dwa nowe samochody, z czego jeden będzie oznakowany, drugi będzie nie oznakowany. Miasto dokłada się do tego zakupu. Przewodniczący Komisji podziękował za obecność oraz obszerne wyjaśnienia Zastępcy Komendanta Policji oraz zamknął dyskusję w przedmiotowej Poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem oraz przyjęła je do wiadomości. Do pkt. 1 Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego policji Bielsku Podlaskim oraz Informacja ostanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.

7 7 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem oraz informacją, a także przyjęła je do wiadomości. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2014 r. Komisja zapoznała się z informacją, a także przyjęła ją do wiadomości. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że wgłębiając się w plan pracy doszedł do zadziwiającej konkluzji, a mianowicie jak można rozmawiać o narkomanii z dziećmi uczącymi się w klasach I-III Szkoły Podstawowej? Jest dla niego zadziwiające, że 7-letnie dziecko powinno już wiedzieć czym są narkotyki. Członek Komisji Piotr Wawulski uważa, że jest to profilaktyka. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił uwagę, że na str. 5 przedłożonego sprawozdania, w pkt. 5, gdzie działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane są w połączeniu z profilaktyką alkoholową: w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza rodzaj prowadzonych zajęć to są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, rekreacyjno-sportowe z elementami nauki pływania socjoterapeutyczne. Zwrócił się z zapytaniem czy jest to w dalszym ciągu walka z narkomanią? Sekretarz Miasta Tamara Korycka poinformowała, że można poprosić na posiedzenie Komisji osobę, która się dokładnie tą tematyką zajmuje. Wyjaśniła również, że na str. 4 ww. sprawozdania jest wyjaśnione, że jest to działanie w ramach pracy świetlic środowiskowych, są to zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych tego typu problemami. Członek Komisji Aleksander Bożko wyjaśnił, że dzieci z rodzin z tego typu problemami powinny mieć zajęcia w takich świetlicach, zajęcia wyrównawcze. Są fachowcy, którzy wiedzą, jakiej pomocy udzielić, jakie zajęcia zorganizować. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wyjaśnił, że rozmawiał z fachowcami w tym temacie, gdzie okazało się, że byli bardzo tym zdziwieni. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości.

8 8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński otworzył dyskusję w przedmiotowej Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Poinformował, iż wszyscy Członkowie Komisji otrzymali autopoprawkę do ww. projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata wraz z autopoprawką. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

9 9 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem kto poniesie koszty za podcinanie gałęzi? Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Zwolińska wyjaśniła, że koszty ponosić będzie parafia, ponieważ to parafia wystąpiła z wnioskiem. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Xxxix Xxxxxxxx Xxxxxxxxx na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r. Członek Komisji Piotr Wawulski zabierając głos w sprawie poinformował, że były na innych posiedzeniach Komisji obiekcje oraz pytania dotyczące III kwartału planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Poinformował, że można by było poprosić któregoś z radców prawnych, aby rozwiał wszelkie wątpliwości. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zabierając głos w sprawie wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna nie chce indywidualnie sprawdzać tego tematu, a chcą sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie z regulaminem. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński wyjaśnił, że sprawa ta będzie poruszona oraz wyjaśniona na sesji przez radcę prawnego. Sekretarz Miasta Tamara Korycka wyjaśniła, że trzy pozostałe Komisje zwróciły się z prośbą o wydanie opinii prawnej w tym temacie. Poinformowała również, że wszystkie Komisje głosowały ww. projekt uchwały z wyłączeniem III kwartału

10 10 Komisja przyjęła wniosek (za-4, przeciw- 0, wstrzym. 2, a jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) aby tematyka z III kwartału Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. została wyłączona. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -4, przeciw 0, wstrzymujących się 2, a jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Bielsk Podlaski. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie ww. projektu uchwały jednego obecnych wnioskodawców. Członek Komisji Romuald Piotrowski wyjaśnił, że aby zgłosić jakąś inicjatywę, muszą być podpisy trzech osób. Wnioskodawca, Witold Sysuła zwrócił się z wnioskiem, który on poparł. Chodzi o to, aby jedna osoba mogła zgłaszać wnioski i projekty uchwał. Wyjaśnił, że nie do końca zgadza się z tą opinią, jednak podpisał się pod wnioskiem. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że uważa wniosek za bezzasadny, ponieważ będzie on destabilizował pracę podczas obrad sesji Rady Miasta. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że uważa on, że propozycja, która wyszła od grupy kilku radnych odnośnie liczenia głosów w samej idei jest zasadna, lecz sposób przeprowadzania jest skomplikowany. Wychodząc naprzeciw duchu techniki sprawdził, czy takiego typu systemy są do zainstalowania w Bielsku Podlaskim. Wyjaśnił, że taki sprzęt kosztuje zł, aby móc go zainstalować. Zestaw zawiera 24 piloty dla każdego radnego plus pilot dla przewodniczącego. Istnieje opcja, aby na telebimie było pokazywane kto jak zagłosował. Sekretarz Miasta Tamara Korycka zwróciła się z zapytaniem, czy zamontowanie tego sprzętu byłoby na stałe? Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wyjaśnił, że sprzęt byłby przenośny. Poinformował, że wszystko będzie można wnieść, jako zmiany do Statutu Miasta. Jego zdaniem jest to kwestia, którą należałoby przedyskutować. Członek Komisji Aleksander Bożko poinformował, że jest to kwestia do poruszenia, ale mowa tu o dłuższej dyskusji. W chwili obecnej dyskusja dotyczy ww. projektu uchwały. Sekretarz Miasta Tamara Korycka w ramach dopełnienia wypowiedzi wyjaśniła, że na jednej z Komisji, tak jak na tej, padały pytania do współ wnioskodawcy dotyczące projektu uchwały, tak i na poprzednich komisjach padły zapytania do wnioskodawcy dlaczego złożył taki wniosek. W odpowiedzi wyjaśnił, że analizując wniosek projektu uchwały można zauważyć, że nie ma tam mowy o głosowaniu imiennym Zmiany te są wprowadzane w 75, gdzie mowa jest o głosowaniu jawnym, natomiast celem wprowadzenia tych zmian jest głosowanie imienne. Wprowadzenie takiego zapisu będzie się sprowadzało do tego, że będzie to głosowanie imienne, które w Statucie Miasta Bielsk Podlaski jest uregulowane w 77. Jest tam dokładnie opisane, jak takie głosowanie ma przebiegać, gdzie w sprawach ważnych może być przeprowadzone takie głosowanie. W zmianie, w pkt.4 mowa jest o podaniu wyniku głosowania po stwierdzeniu równej ilości głosów, czyli głosowaniu przez

11 11 podniesienie ręki oraz głosowaniu na kartach. W sytuacji, gdy ilość głosów nie będzie równa, to nie ma takiego uregulowania, stwierdzenia, co robić w przypadku nie równości liczby głosów. Radny Susyła zauważył, że zapis jest taki, że przy braku równej ilości głosów, głosowanie będzie się odbywało aż do skutku. Członek Komisji Aleksander Bożko uważa, że propozycja złożona przez trzech Radnych wcale pracy nie ułatwi, a wręcz przeciwnie, będzie utrudniać pracę podczas prowadzenia obrad sesji. Mogą powstać nieporozumienia, których w ogóle nie powinno być. Poinformował, że jest za tym, aby ten projekt uchwały odrzucić. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zaproponował, aby w proponowanym projekcie uchwały pkt.2) w 70 ust.1 pkt 3 o brzmieniu: 3) radny; zamienić na dwóch radnych. Członek Komisji Aleksander Bożko uważa, że można sobie proponować dwóch, trzech czy też czterech radnych. Poinformował, że nie widzi on podstaw, aby dokonywać zmian w tym temacie. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wnioskuje aby aby w proponowanym projekcie uchwały pkt.2) w 70 ust.1 pkt 3 o brzmieniu: 3) radny; zamienić na dwóch radnych. W wyniku głosowania (za 1, przeciw - 3, wstrzym. 3) Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Bielsk Podlaski. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -0, przeciw 5, wstrzymujących się 2,negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Do pkt 3 Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Do pkt 4 Dyskusje, wolne wnioski, sprawy różne. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem dotyczący Dworku Smulskich w Bielsku Podlaskim, gdzie miała okazję spędzić kilka godzin. Zwróciła uwagę, że przychodzą tam dzieci na zajęcia, Ksiądz Karolak prowadzi teatr. Warunki, które tam panują, są drastyczne. Zwróciła się z zapytaniem, czy nie można by było jakoś wspomóc tego Księdza, ponieważ jest to jedna z biedniejszych parafii. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że jest to własność Parafii. Są zasady przyjęte przez Radę Miasta o możliwości dofinansowania zabytków, są zasady, które należy jednak spełnić. Jeżeli

12 12 chodzi o budżet roku 20145, jest kwota zł. Należałoby się dokładnie dowiedzieć, jak wygląda to z realizacją, ponieważ zawsze realizacja następuje na zgłaszane wnioski, z zachowaniem odpowiedniej procedury. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą, aby obsługa prawna była dostępna podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem uwag oraz chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 2/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku. W wyniku głosowania ( 7-za, 0-przeciw, 0-wstrzym) Komisja przyjęła Protokół nr 2/15. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Kazimierz Henryk Leszczyński

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo