Br Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 17 lutego 2015r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński, Członek Komisji Aleksander Bożko, Iwona Kołos, Piotr Ostaszewski, Romuald Piotrowski, Andrzej Waszkiewicz, Piotr Wawulski, Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Zwolińska, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Zastępca Komendanta Policji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim Arkadiusz Sidorski (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Porządek obrad: 1. Analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. 3. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. 4. Dyskusje, wolne wnioski, sprawy różne. Członek Komisji Piotr Wawulski zaproponował, aby pkt. 2 z porządku obrad dotyczący stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przeanalizować jako pierwszy. Zastępca Komendanta mógłby wtedy spokojnie wrócić do swoich obowiązków służbowych. Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad Komisji. Do pkt. 2 Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.(stanowi zał. Nr 2 do protokołu) Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że przygotował informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Poinformował, iż w roku 2014 prowadzonych pojazdów pod wpływem alkoholu ogółem powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi (przestępstwo) na terenie miasta wynosiło 64 osoby, poniżej 0,5 promila alkoholu we krwi (wykroczenie) wynosiło 23 osoby, art.87 1 a) kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości wynosiło 5 kierujących, art.87 2 kierowanie pojazdem inny niż mechaniczny w stanie po użyciu na terenie miasta nie było takiego przypadku. Zakłócenia porządku publicznego art.51 1 czyli w stanie nietrzeźwości - 19 zdarzeń, po alkoholu - 6 zdarzeń. Nieobyczajne wybryki w

2 2 miejscach publicznych nie było takich zdarzeń na terenie miasta. Wypadki drogowe 9 zdarzeń, kolizje drogowe 205, przestępstwa nielegalnego wyrobu spirytusu nie było takich zdarzeń na terenie miasta. Przestępstwa akcyzowe 3 zdarzenia, postępowania karno-skarbowe - zabezpieczono 52 kartony papierosów bez akcyzy, bez polskich znaków akcyzy o wartości ponad zł oraz 5 l alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Przestępstwa kryminalne zdarzeń, w tym: kradzież 24, kradzież z włamaniem 52, uszczerbek na zdrowiu - 7, bójka, pobicie 3, rozbój 1, zabójstw w roku 2014 nie było. Uszkodzenie mienia 34 zdarzenia, przestępstwa popełnione przez nieletnich 11 spraw zakończonych, 3 pozostały do rozpatrzenia w sądzie. Umieszczonych do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań 42 osoby. Interwencje domowe ogółem 340, interwencje domowe, w których występowała przemoc w rodzinie - na przykładzie niebieskiej karty 25, z czego 17 zostało zakończonych. Ilość podejrzanych o narkomanię 22 osoby, ilość wszczętych postępowań karnych- 27. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zabierając głos w sprawie poinformował, że miasto można uznać za bezpieczne, spokojne i przyjemne. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że zdarzeń poważniejszych, czyli zagrażających życiu i zdrowiu jest zauważalny spadek, tych najgorszych, czyli zabójstw w roku 2014 w mieście Bielsk Podlaski nie było. Niestety rok 2015 nie zaczął się najlepiej, było jedno zabójstwo w mieście, na ul. Mickiewicza. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyścigów samochodowych po mieście, szczególnie wieczorową porą, a mianowicie czy nie ma na takie go typu zdarzenia jakiegoś lekarstwa? Zastępca komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że już dwie osoby zapłaciły najwyższe mandaty w wysokości 500 zł. Jeden na placu Kauflandu, drugi na placu Lidla. Udało się złapać osoby, które łamały przepisy, ponieważ policjanci wyjechali samochodem nie oznakowanym. W sytuacji, gdy policjanci jadą samochodem oznakowanym, mieszkańcy widzą, czują się bezpieczniej, jednak z drugiej strony w dobie telefonii komórkowej, młodzież wysyła sobie informacje. Policja docierając na miejsce nie zastaje już zgłoszonego zajścia. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że w dniu 12 stycznia 2015 roku złożył interpelację do Burmistrza Miasta, w której chodziło o zanieczyszczenie rowu na zbiegu ulic Ogrodowej oraz Mickiewicza. W uzyskanej odpowiedzi na swoją interpelację jest zdanie, do którego chciałby aby odniósł się obecny Zastępca Komendanta Policji, a mianowicie: W związku z tym, iż proceder ten jest dokonywany głównie w godzinach nocnych, jego wykrycie jest niezmiernie trudne, a służby Policji bardzo niechętnie podejmują interwencję nawet w przypadku wykrycia sprawcy zanieczyszczenia. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że w każdym przypadku, gdy zostaje przyjęte na nr 997 bądź 112 zgłoszenie, interwencja przez Policję zawsze zostaje podejmowana. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem, czy do zadań Policji należy zajmowanie się tego typu sprawami czy też ochrony środowiska? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że jeżeli jest zgłoszona interwencja, to zadaniem Policji jest zajechać na miejsce, sporządzić dokumentację, która później jest przekazywana do ochrony środowiska itd. Nie prawdą jest, że Policja nie zajmuje się tego typu sprawami. Każda zgłoszona interwencja musi być podjęta. Członek Komisji Aleksander Bożko podał przykład, że jeżeli dzwoni ktoś o godz , że spacerując zauważył posługując się latarką, że w rowie jest inny kolor wody. Jest to zgłoszona interwencja. Zwrócił się z zapytaniem czy w takim przypadku Policja ma za zadanie pojechać oraz sprawdzić, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce?

3 3 Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, ze interwencja musi być podjęta. Wyjaśnił, że wszystkich podjętych interwencji było ponad , natomiast na terenie miasta 340. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił uwagę, że Członkowie Komisji zaczynają wchodzić w drobne szczegóły. Poinformował, że Policja interweniuje na każde zgłoszenie popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem jakie kroki musi podjąć Policja w takim przypadku? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że po podjętej interwencji jest sporządzana notatka, w której zawarte jest, że dana osoba zgłosiła problem dotyczący ochrony brudnej wody w rowie. Sporządzona notatka przesyłana jest do ochrony środowiska bądź sanepidu. Odpowiednie służby są informowane przez Policję o zaistniałej sytuacji. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że jest to wdrążanie się w sprawy czysto techniczne. Policja posiada specjalistów techników kryminalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób mają zabezpieczyć miejsce, pobrać próbki. Poinformował, że chciał się tylko dowiedzieć, czy prawdą jest, że Policja nie podejmuje czynności w takich sprawach, zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza Miasta. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński podkreślił, że odpowiedź, której udzielił Zastępca Komendanta Policji mówi o tym, że Policja podejmuje działania przy takich zgłoszeniach. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz potwierdził odpowiedź, że Burmistrz w swojej odpowiedzi minął się z prawdą. Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sprawozdania, które otrzymali wszyscy Radni, a mianowicie znajduje się tam wzmianka o nie oznakowanym pojeździe z wideo rejestratorem. Zapytał dlaczego jest on tak rzadko wykorzystywany? Z informacji wynika, że przez 200 dni był w naprawach. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że jest to sprzęt eksploatowany, ma swoje lata. Każdy jest użytkownikiem samochodu i dobrze wie, że im starszy samochód, tym więcej awarii. Sprzęt z wideo rejestratorem też jest legalizowany co najmniej dwa razy do roku, aby nikt z interesantów nie zarzucił, że Policja posługuje się sprzętem nielegalnie. Była również kolizja z tym samochodem, co się niestety zdarza. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z zapytaniem, czy rok 2014 był rokiem sporadycznym, czy w latach poprzednich również zdarzały się tego typu sytuacje, że przez 200 dni w roku samochód znajdował się w naprawach? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że w 2013 roku samochód był częściej wykorzystywany, ponieważ sprzęt był nowszy, nie było kolizji. Członek Komisji Piotr Ostaszewski poruszył temat, nad którym Komisja debatowała na poprzednim posiedzeniu, a mianowicie chodzi o patrole piesze finansowane z budżetu miasta. Zwrócił się z zapytaniem, czy nie dałoby się dokonać aneksu do umowy, który by określał w jakich godzinach patrole miałyby się odbywać? Komisja proponuje, aby patrole piesze Policji odbywały się w godzinach wieczornych, gdzie w sezonie wiosenno-letnim w parkach, w godzinach późno wieczornych spotyka się młodzież, jest głośno, bardziej niebezpiecznie. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że patrole piesze odbywają służbę do godz , część jest do Wydaje mu się, że w porozumieniu z Burmistrzem Miasta patrole można będzie wydłużyć np. do godz Wydaje mu się, że późniejsze godziny już raczej nie wzbudzają takiej potrzeby. Chodzi o to, by patrol był widoczny. Wtedy mieszkańcy czują się bardziej bezpieczni.

4 4 Członek Komisji Piotr Ostaszewski zwrócił się z zapytaniem, czy takie patrole odbywają się również w godzinach między godz.9.00 a ? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, to tak. W przypadku, gdy mają miejsce zdarzenia typu dewastacja, picie alkoholu, palenie, rozróby, to w to miejsce, na podstawie analizy są kierowane patrole. Członek Komisji Piotr Ostaszewski zwrócił się z zapytaniem, czy dałoby się bardziej zintensyfikować w godzinach wieczornych i nocnych patrole piesze? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że patrole piesze z reguły zaczynają służbę od godziny do godz , czasem do godz Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to godziny patroli zostaną przesunięte np. od godz do godz , bądź od godz do godz Trzeba też mieć na uwadze, że patrole piesze są potrzebne również godzinach dziennych. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem czy zjawisko używania narkotyków poprawia się w naszym mieście, a mianowicie jest to ryzyko, które się zmniejsza? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że tak. Skuteczność jest coraz większa. W styczniu 2015 roku były tylko dwa zdarzenia z narkotykami. Jeżeli chodzi o dopalacze, to były dwie sprawy, gdzie jedna została skierowana do sądu dla nieletnich. Z tego co mu wiadomo, to prawdopodobnie zakończy się nieskazaniem. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą do Zastępcy Komendanta Policji, aby wyraził swoje zdanie na temat ograniczników prędkości leżących na jezdni przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Poinformował, że w poprzedniej kadencji składał tego typu interpelacje, gdzie w odpowiedzi otrzymywał, że skrzyżowanie znajdowało się za blisko bądź za daleko. Chodzi mu tylko o bezpieczeństwo dzieci. Zwrócił uwagę, że dopiero po dwóch latach walki przejście dla pieszych przy Pływalni Miejskiej zostało doświetlone. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że ograniczenie prędkości występuje przy szkołach. Członek Komisji Piotr Wawulski podkreślił, że chodzi mu o ograniczenia drogowe. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski zwrócił się z zapytaniem, czy chodzi o ograniczenia tzw. leżących policjantów? Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że o takie też mu chodzi. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest sens budowania tego typu ograniczeń na drodze? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że wszystko zależy tez od kategorii drogi. Przy szkole im. A. Mickiewicza, na przejściu dla pieszych przy ul. Mickiewicza, położona jest farba odblaskowa. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że nie jest to ograniczenie prędkości. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że wątpliwe jest, że w przypadku położenia zwalniaczy na drogach ograniczy to prędkość oraz poprawi bezpieczeństwo. Jego zdaniem przejście dla pieszych powinno być bardziej doświetlone, powinny być postawione znaki pionowe, bardziej fluorescencyjne. Kierowca wtedy bardziej zwróci na nie uwagę. Członek Komisji Piotr Wawulski podkreślił, że wszystko jest super, kiedy nie dochodzi do tragedii.

5 5 Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że ulica ta należy do zarządu dróg powiatowych, gdzie można wystąpić z pismem o ograniczenie prędkości do 40 km/h. Członek Komisji Piotr Wawulski wyjaśnił, że znaki nic nie dają. Jeżeli chodzi o doświetlenie przejścia dla pieszych jest jak najbardziej na tak. Poinformował, że w ostatnim czasie miał okazję pojeździć po województwie podlaskim, gdzie zaobserwował, że przy większości szkół przejścia dla pieszych byłby albo dobrze doświetlone, albo na jezdni były umieszczone progi zwalniające. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że praktykuje się też położenie progów zwalniających z kostki, ale musi być to przede wszystkim dobrze doświetlone, muszą być ustawione znaki informacyjne. Uważa, że jeżeli przejście dla pieszych będzie dobrze odmalowane oraz doświetlone, to będzie widoczne z bardzo daleka. Poinformował, że jego zdaniem, jeżeli chodzi o szkołę im. A. Mickiewicza, to przy ul. Widowskiej niestety nie ma zatoczki, miejsca, na której rodzic może bezpiecznie wysadzić dziecko. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, ze w poprzedniej kadencji w odpowiedzi na swoją interpelację dostał informację, że przejście dla pieszych znajduje się zbyt blisko skrzyżowania, dlatego też nie można tam wstawić progów zwalniających. Został tam również zrobiony prawoskręt z ul. Widowskiej na ul. Mickiewicza, co jest niezgodne z przepisami. Taką informację otrzymał od jednego z funkcjonariuszy Policji. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że przy szkole na ul. 11 Listopada zostało umieszczone ograniczenie do 30 km/h. Członek Komisji Piotr Wawulski zaznaczył, że tą ulicą, o której wspomniał Zastępca Komendanta Policji nie da się więcej pojechać, ponieważ jest ona w fatalnym stanie technicznym. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy dalej obowiązują przepisy, że służby patrolowe muszą odbywać patrole w postaci dwóch osób oraz pies służbowy czy też pies służbowy z przewodnikiem? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że może być też tak, że patrol odbywa sam przewodnik z psem. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił się z zapytaniem czy może to być bardziej wykorzystywane w płatnych patrolach? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że nie, ponieważ trwa reorganizacja. Przewodnik z psem pełni patrole przede wszystkim samochodem, ponieważ jeśli jest popełnione przestępstwo poza terenem miasta, to przewodnik się tam udaje. W przypadku, gdy jest wolniejszy, to oczywiście odbywają służbę z psami. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poinformował, że zauważył kilkukrotnie, przy nocnych interwencjach patroli policji, przy głośnym zachowywaniu się młodzieży w trakcie nocy, kiedy podjeżdża patrol, to włącza tylko mało wyrazisty sygnał dźwiękowy, towarzystwo się rozejdzie, patrol wraca z powrotem, a młodzież po kilkunastu minutach wraca na miejsce, dalej zakłócając ciszę nocną. Zwrócił się z zapytaniem czy jest to forma profilaktyki stosowana wśród policyjnych patroli nocnych? Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że wydaje mu się, że jest to jakaś profilaktyka, ale poprosił o sprecyzowanie kiedy dokładnie sytuacja miała miejsce. Wyjaśnił, że w przypadku, gdy Policja zostaje wezwana, to musi podjąć interwencję. Policja może dla własnego bezpieczeństwa użyć sygnałów błyskowych.

6 6 Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński zwrócił uwagę, że wielokrotnie miały miejsce też sytuacje, gdzie samochody były zaparkowane na dwóch stanowiskach. Patrol Policji przejeżdżając obok nie podejmował żadnej interwencji. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że oznakowanie parkingu musi również wskazywać na to, jak powinno się parkować samochód na danym parkingu. Członek Komisji Iwona Kołos poinformowała, że vis a vis Ratusza znajduje się parking oraz odbywa się parkowanie równolegle do ulicy. Wszystkie samochody parkują inaczej, niż znak na to wskazuje. Sama również przyznała się, że parkuje samochód w ten sposób, jednak zawsze wysiada z samochodu i sprawdza, czy osoba idąca z wózkiem w tym miejscu przejedzie. Samochody często parkują tak, że nie da się tam przejść z wózkiem. Zwróciła się z zapytaniem, czy Policja mogłaby delikatnie zainterweniować w tej sprawie? Nie chodzi jej o wypisywanie mandatów. Członek Komisji Romuald Piotrowski poprosił, aby zwrócić szczególną uwagę na rowerzystów, których jest coraz więcej, niestety bardzo często, jak już zapada zmierzch, jeżdżą nieoświetlonymi rowerami, co stanowi ogromne zagrożenie na drodze. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że w ostatnim czasie było zdarzenie z udziałem rowerzystki, która wyjeżdżała z ul. Ekologicznej w stronę Proniewicz, gdzie kierujący pojazdem, aby nie jej nie potrącić musiał odbić w lewo, co spowodowało, że zarzuciło go do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rowerzystka chciała zbiec z miejsca zdarzenia. Tłumaczyła, że wiozła tylko leki. Została ukarana mandatem wysokości 300 zł. Była bardzo zdenerwowana, ponieważ tłumaczyła, że otrzymuje rentę w wysokości 800 zł. Policjanci wytłumaczyli rowerzystce, że mogłaby uniknąć tego typu sytuacji, gdyby dokupiła światełko do roweru, które kosztuje do 50 zł. Członek Komisji Aleksander Bożko poprosił o wyjaśnienie, jaka jest współpraca między Policją a Strażą Graniczną oraz Celną, o której mowa jest w przedłożonym materiale. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski wyjaśnił, że akcja, która zakończyła się powodzeniem odnośnie 3postępowań karno-skarbowych, gdzie zabezpieczono 52 kartony papierosów. Postępowanie to było prowadzone przy współpracy Straży Granicznej oraz Celnej. Wyjaśnił również, że odbywają się wspólne służby z Inspekcją Transportu Drogowego. Członek Komisji Aleksander Bożko zwrócił się z prośbą, aby przy ul. Mickiewicza 108 zamiast znaku zakazu zatrzymywania się postawić zakaz postoju. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że Zastępca Komendanta na spotkaniu wszystko pięknie opowiada, jednak nie przedstawił swoich przemyśleń co do rady, aby Rada Miasta mogła wesprzeć jeszcze bardziej Policję, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście. Samochód, który 212 dni w ciągu roku stał, to uważa, że należałoby wymienić. Zastępca Komendanta Policji Arkadiusz Sidorski poinformował, że samochód ten zostanie wymieniony. Wyjaśnił również, że będą dwa nowe samochody, z czego jeden będzie oznakowany, drugi będzie nie oznakowany. Miasto dokłada się do tego zakupu. Przewodniczący Komisji podziękował za obecność oraz obszerne wyjaśnienia Zastępcy Komendanta Policji oraz zamknął dyskusję w przedmiotowej Poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem oraz przyjęła je do wiadomości. Do pkt. 1 Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego policji Bielsku Podlaskim oraz Informacja ostanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.

7 7 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem oraz informacją, a także przyjęła je do wiadomości. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2014 r. Komisja zapoznała się z informacją, a także przyjęła ją do wiadomości. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że wgłębiając się w plan pracy doszedł do zadziwiającej konkluzji, a mianowicie jak można rozmawiać o narkomanii z dziećmi uczącymi się w klasach I-III Szkoły Podstawowej? Jest dla niego zadziwiające, że 7-letnie dziecko powinno już wiedzieć czym są narkotyki. Członek Komisji Piotr Wawulski uważa, że jest to profilaktyka. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zwrócił uwagę, że na str. 5 przedłożonego sprawozdania, w pkt. 5, gdzie działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane są w połączeniu z profilaktyką alkoholową: w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza rodzaj prowadzonych zajęć to są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, rekreacyjno-sportowe z elementami nauki pływania socjoterapeutyczne. Zwrócił się z zapytaniem czy jest to w dalszym ciągu walka z narkomanią? Sekretarz Miasta Tamara Korycka poinformowała, że można poprosić na posiedzenie Komisji osobę, która się dokładnie tą tematyką zajmuje. Wyjaśniła również, że na str. 4 ww. sprawozdania jest wyjaśnione, że jest to działanie w ramach pracy świetlic środowiskowych, są to zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych tego typu problemami. Członek Komisji Aleksander Bożko wyjaśnił, że dzieci z rodzin z tego typu problemami powinny mieć zajęcia w takich świetlicach, zajęcia wyrównawcze. Są fachowcy, którzy wiedzą, jakiej pomocy udzielić, jakie zajęcia zorganizować. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wyjaśnił, że rozmawiał z fachowcami w tym temacie, gdzie okazało się, że byli bardzo tym zdziwieni. Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości.

8 8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński otworzył dyskusję w przedmiotowej Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przejęła je do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Poinformował, iż wszyscy Członkowie Komisji otrzymali autopoprawkę do ww. projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata wraz z autopoprawką. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

9 9 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem kto poniesie koszty za podcinanie gałęzi? Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Zwolińska wyjaśniła, że koszty ponosić będzie parafia, ponieważ to parafia wystąpiła z wnioskiem. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Xxxix Xxxxxxxx Xxxxxxxxx na Dyrektora Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r. Członek Komisji Piotr Wawulski zabierając głos w sprawie poinformował, że były na innych posiedzeniach Komisji obiekcje oraz pytania dotyczące III kwartału planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Poinformował, że można by było poprosić któregoś z radców prawnych, aby rozwiał wszelkie wątpliwości. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zabierając głos w sprawie wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna nie chce indywidualnie sprawdzać tego tematu, a chcą sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie z regulaminem. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński wyjaśnił, że sprawa ta będzie poruszona oraz wyjaśniona na sesji przez radcę prawnego. Sekretarz Miasta Tamara Korycka wyjaśniła, że trzy pozostałe Komisje zwróciły się z prośbą o wydanie opinii prawnej w tym temacie. Poinformowała również, że wszystkie Komisje głosowały ww. projekt uchwały z wyłączeniem III kwartału

10 10 Komisja przyjęła wniosek (za-4, przeciw- 0, wstrzym. 2, a jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) aby tematyka z III kwartału Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. została wyłączona. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2015 r. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -4, przeciw 0, wstrzymujących się 2, a jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Bielsk Podlaski. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie ww. projektu uchwały jednego obecnych wnioskodawców. Członek Komisji Romuald Piotrowski wyjaśnił, że aby zgłosić jakąś inicjatywę, muszą być podpisy trzech osób. Wnioskodawca, Witold Sysuła zwrócił się z wnioskiem, który on poparł. Chodzi o to, aby jedna osoba mogła zgłaszać wnioski i projekty uchwał. Wyjaśnił, że nie do końca zgadza się z tą opinią, jednak podpisał się pod wnioskiem. Członek Komisji Piotr Wawulski poinformował, że uważa wniosek za bezzasadny, ponieważ będzie on destabilizował pracę podczas obrad sesji Rady Miasta. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz poinformował, że uważa on, że propozycja, która wyszła od grupy kilku radnych odnośnie liczenia głosów w samej idei jest zasadna, lecz sposób przeprowadzania jest skomplikowany. Wychodząc naprzeciw duchu techniki sprawdził, czy takiego typu systemy są do zainstalowania w Bielsku Podlaskim. Wyjaśnił, że taki sprzęt kosztuje zł, aby móc go zainstalować. Zestaw zawiera 24 piloty dla każdego radnego plus pilot dla przewodniczącego. Istnieje opcja, aby na telebimie było pokazywane kto jak zagłosował. Sekretarz Miasta Tamara Korycka zwróciła się z zapytaniem, czy zamontowanie tego sprzętu byłoby na stałe? Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wyjaśnił, że sprzęt byłby przenośny. Poinformował, że wszystko będzie można wnieść, jako zmiany do Statutu Miasta. Jego zdaniem jest to kwestia, którą należałoby przedyskutować. Członek Komisji Aleksander Bożko poinformował, że jest to kwestia do poruszenia, ale mowa tu o dłuższej dyskusji. W chwili obecnej dyskusja dotyczy ww. projektu uchwały. Sekretarz Miasta Tamara Korycka w ramach dopełnienia wypowiedzi wyjaśniła, że na jednej z Komisji, tak jak na tej, padały pytania do współ wnioskodawcy dotyczące projektu uchwały, tak i na poprzednich komisjach padły zapytania do wnioskodawcy dlaczego złożył taki wniosek. W odpowiedzi wyjaśnił, że analizując wniosek projektu uchwały można zauważyć, że nie ma tam mowy o głosowaniu imiennym Zmiany te są wprowadzane w 75, gdzie mowa jest o głosowaniu jawnym, natomiast celem wprowadzenia tych zmian jest głosowanie imienne. Wprowadzenie takiego zapisu będzie się sprowadzało do tego, że będzie to głosowanie imienne, które w Statucie Miasta Bielsk Podlaski jest uregulowane w 77. Jest tam dokładnie opisane, jak takie głosowanie ma przebiegać, gdzie w sprawach ważnych może być przeprowadzone takie głosowanie. W zmianie, w pkt.4 mowa jest o podaniu wyniku głosowania po stwierdzeniu równej ilości głosów, czyli głosowaniu przez

11 11 podniesienie ręki oraz głosowaniu na kartach. W sytuacji, gdy ilość głosów nie będzie równa, to nie ma takiego uregulowania, stwierdzenia, co robić w przypadku nie równości liczby głosów. Radny Susyła zauważył, że zapis jest taki, że przy braku równej ilości głosów, głosowanie będzie się odbywało aż do skutku. Członek Komisji Aleksander Bożko uważa, że propozycja złożona przez trzech Radnych wcale pracy nie ułatwi, a wręcz przeciwnie, będzie utrudniać pracę podczas prowadzenia obrad sesji. Mogą powstać nieporozumienia, których w ogóle nie powinno być. Poinformował, że jest za tym, aby ten projekt uchwały odrzucić. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz zaproponował, aby w proponowanym projekcie uchwały pkt.2) w 70 ust.1 pkt 3 o brzmieniu: 3) radny; zamienić na dwóch radnych. Członek Komisji Aleksander Bożko uważa, że można sobie proponować dwóch, trzech czy też czterech radnych. Poinformował, że nie widzi on podstaw, aby dokonywać zmian w tym temacie. Członek Komisji Andrzej Waszkiewicz wnioskuje aby aby w proponowanym projekcie uchwały pkt.2) w 70 ust.1 pkt 3 o brzmieniu: 3) radny; zamienić na dwóch radnych. W wyniku głosowania (za 1, przeciw - 3, wstrzym. 3) Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Bielsk Podlaski. Komisja w głosowaniu jawnym, w obecności 7 członków komisji, stosunkiem głosów: za -0, przeciw 5, wstrzymujących się 2,negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Do pkt 3 Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Do pkt 4 Dyskusje, wolne wnioski, sprawy różne. Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z zapytaniem dotyczący Dworku Smulskich w Bielsku Podlaskim, gdzie miała okazję spędzić kilka godzin. Zwróciła uwagę, że przychodzą tam dzieci na zajęcia, Ksiądz Karolak prowadzi teatr. Warunki, które tam panują, są drastyczne. Zwróciła się z zapytaniem, czy nie można by było jakoś wspomóc tego Księdza, ponieważ jest to jedna z biedniejszych parafii. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że jest to własność Parafii. Są zasady przyjęte przez Radę Miasta o możliwości dofinansowania zabytków, są zasady, które należy jednak spełnić. Jeżeli

12 12 chodzi o budżet roku 20145, jest kwota zł. Należałoby się dokładnie dowiedzieć, jak wygląda to z realizacją, ponieważ zawsze realizacja następuje na zgłaszane wnioski, z zachowaniem odpowiedniej procedury. Członek Komisji Piotr Wawulski zwrócił się z prośbą, aby obsługa prawna była dostępna podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem uwag oraz chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół nr 2/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku. W wyniku głosowania ( 7-za, 0-przeciw, 0-wstrzym) Komisja przyjęła Protokół nr 2/15. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Kazimierz Henryk Leszczyński podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Kazimierz Henryk Leszczyński

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Do pkt. 2. Informacja dotycząca problemów związanych z pracą wykonywaną przez Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Do pkt. 2. Informacja dotycząca problemów związanych z pracą wykonywaną przez Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Br.0012.4.3.2015 Protokół Nr 4/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 24 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r.

Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. Protokół nr 9/IX/2015 posiedzenia Komisji Ładu Społeczno Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. DPr-BRM-II.0012.9.7.2015 I. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji - stan

Bardziej szczegółowo

Br.0012.4.4.2015. Porządek obrad:

Br.0012.4.4.2015. Porządek obrad: Br.0012.4.4.2015 Protokół Nr 5/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady V sesji Rady Miasta. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady V sesji Rady Miasta. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Br.0012.3.2.2015 Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 Obecni na posiedzeniu Komisji 3 członków Komisji: 1. Józef Groma 2. Andrzej Jasiński 3. Jerzy Nawrocki z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne.

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Br.0012.43.2012 Protokół Nr 19/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 sierpnia 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/285/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/15 z posiedzenia Rady Osiedla Zarzew z dnia 11.03.2015 r., godzina 17:30

Protokół nr IV/15 z posiedzenia Rady Osiedla Zarzew z dnia 11.03.2015 r., godzina 17:30 Protokół nr IV/15 z posiedzenia Rady Osiedla Zarzew z dnia 11.03.2015 r., godzina 17:30 1. Otwarcie posiedzenia. Przewodnicząca Rady Osiedla Elżbieta Sodol otworzyła posiedzenie o godzinie 17:38. Powitano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00)

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00) BRM.0012.4.31.2012.MG Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 24.08.2012r. (godz. 15:15-17:00) Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 27 października 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13 00. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 16 lutego 2015 r. Br.0012.1.2.2015 Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 16 lutego 2015 r. Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu Miasta odbyło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad:

Ad 2 Ustalenie porządku obrad. Wnioski do porządku obrad: Ad 2 Ustalenie porządku obrad Wnioski do porządku obrad: wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski tematu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo