KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok I. Skala i rodzaje zagrożeń występujących na terenie miasta Złotów. W roku w Komenda Powiatowa Policji w Złotowie wszczęła 675 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono na terenie miasta Złotowa łącznie 65 przestępstw. W analogicznym okresie roku stwierdzono 64 przestępstwa. Dynamika ogólna wszczęć wyniosła,9 %. W roku odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw o 7 przestępstw W celu lepszego zobrazowania ilości stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach przedstawia poniższa tabela. ILOŚĆ STWIERDZONYCH KATEGORIA PRZESTĘPSTW PRZESTĘPSTW DYNAMIKA W% OGÓŁEM: ,3 % Kryminalne ,5 % Przeciwko życiu i zdrowiu ,3 % Przeciwko mieniu ,3 % Kradzieże 4 97, % Kradzieże z włamaniem ,4 % Rozboje % Kradzieże samochodów % Bójki i pobicia % Przestępstwa gospodarcze ,3 % Przestępstwa narkotykowe 7 87,4 % Nietrzeźwi kierujący ,4 % Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w roku osiągnęła wykrywalność ogólną

3 przestępstw zaistniałych na terenie miasta Złotowa na poziomie 88,5 % i jest to wzrost o 4, % w stosunku do roku. W roku na terenie Złotowa dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym. Liczba stwierdzonych czynów zwiększyła się z 357 w roku do 384 w roku. Wykrywalność przestępstw tej kategorii wzrosła z 75, % w r. do 8,,% w r. Na terenie miasta Złotów w roku stwierdzono łącznie 6 kradzieże i kradzieże z włamaniem, co stanowi wzrost w stosunku do roku, w którym odnotowano 43 przestępstwa. W roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie odnotowała spadek wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu zaistniałych na terenie Złotowa do 67, % przy 67, % w roku. Natomiast wykrywalność przestępstw w kategorii kradzieży w roku wyniosła 45,4 % przy 53,4 % w roku, a w kategorii kradzież z włamaniem odnotowano wzrost z 5,9 % w roku do 6,3 % w roku. Odnotowano spadek ilości przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu z 5 w roku do 9 w roku. W r. nie odnotowano przestępstwa z kategorii bójki i pobicia. W roku odnotowano przestępstwa W roku na terenie miasta Złotowa zdecydowanie nastąpił spadek ilości kradzieży pojazdów do 4, natomiast w roku odnotowano 8 kradzieży pojazdów. Dużą grupę stwierdzonych przestępstw stanowiły przestępstwa gospodarcze. Ogółem w roku stwierdzono 5 przestępstw gospodarczych przy 77 w roku 3

4 W roku stwierdzono czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynik ten jest podobny do osiągniętego w roku, w którym odnotowano przestępstw. II. Działania prewencyjne na terenie miasta Złotów: W okresie minionego roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie ogółem przeprowadzili na terenie miasta Złotowa 597 interwencji z czego w miejscach publicznych, interwencji domowych 7, natomiast w innych miejscach 37. W roku poprzednim przeprowadzono 646 interwencji z czego 57 w miejscach publicznych, interwencji domowych, a w innych miejscach 35. 4

5 Najwięcej interwencji publicznych odnotowano na ulicach: -Al. Piasta -Cechowa 3 -Boh. Westerplatte 7 -Słowackiego 4 -Norwida 8 -Pl. Paderewskiego 9 -Mickiewicza -Krzywoustego 5 -Szpitalna 6 -Moniuszki - 5 -Nieznanego Żołnierza -Za Dworcem 8 -Obrońców Warszawy W większości przypadków interwencje związane były z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy w rodzinie. Na podstawie prowadzonych analiz najbardziej zagrożonymi rejonami był rejon ul. Mickiewicza i dyskoteki Generator, gdzie odnotowano pobicie, kradzieże mienia, uszkodzenia parkujących samochodów, zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej, posiadanie środków odurzających oraz dyskoteka Genesis w rejonie, której stwierdzono uszkodzenia samochodów i zakłócenia porządku publicznego. Ponadto, także rejon Al. Piasta, ul. Norwida, Westerplatte był zagrożony zakłóceniami ładu i porządku publicznego, w szczególności w dni weekendowe w godzinach wieczorowo-nocnych, nocnych. Niejednokrotnie ww. zagrożenia były powodowane 5

6 przez młodzież powracającą z dyskotek do miejsca zamieszkania. Ponadto w zakresie zagrożeń uciążliwych dla społeczeństwa takich jak wybryki chuligańskie, niszczenie mienia w szczególności pojazdów na parkingach najczęściej miały miejsce w rejonie ul. Cechowa, Westerplatte, Słowackiego, Mickiewicza, Krzywoustego, Norwida, Obr. Warszawy w różne dni tygodnia z nasileniem również dni weekendowych godzinach wieczorowo-nocnych i nocnych. W roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w celu m.in. skutecznego zapobiegania i zdecydowanej eliminacji przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych realizowała wyznaczony przez Komendę Główną Policji miernik Czas reakcji na zdarzenie tj. czas jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania dyspozytorowi o rozpoczęciu interwencji. W mierniku tym przyjęto, że średni czas od zgłoszenia interwencji do jej podjęcia przez funkcjonariuszy Policji winien wynosić do minut na terenie miasta Złotowa. Interwencje i inne zdarzenia obsługiwane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta Złotowa były obsłużone w uśrednionym czasie 7,46 minuty. W okresie minionego roku policjanci właściwie reagowali na potencjalne zagrożenia na terenie miasta Złotowa. Między innymi świadczy o tym ilość nałożonych mandatów karnych oraz skierowane wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenia. Ogółem policjanci Wydziału Prewencji nałożyli 8 mandaty karne (63 w roku ) Poniższa tabela przedstawia tendencje ujawniania wykroczeń na terenie miasta Złotowa Mandaty karne w wybranych kategoriach 6

7 WYKROCZENIE PRZECIWKO MIASTO MIASTO ZŁOTÓW ZŁOTÓW Porządkowi i spokojowi publicznemu 84 Bezpieczeństwu osób i mienia 4 Bezpieczeństwu i porządkowi na drogach Obyczajności publicznej 8 5 Mieniu 43 7 Innym przepisom Łącznie 63 8 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w roku skierowali do Sądu Rejonowego w Złotowie 449 wnioski o ukaranie wobec 59 w roku ubiegłym. 7

8 Wnioski o ukaranie w wybranych kategoriach WYKROCZENIE PRZECIWKO MIASTO MIASTO ZŁOTÓW ZŁOTÓW Porządkowi i spokojowi publicznemu Bezpieczeństwu osób i mienia 7 Bezpieczeństwu i porządkowi na drogach 65 5 Obyczajności publicznej 4 48 Mieniu Innym przepisom 63 3 Łącznie

9 W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które rzutują negatywnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa poprzez niedopuszczenie do popełniania przestępstw o charakterze kryminalnym w szczególności: kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, bójek i pobić realizowano wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenie występowania wybryków chuligańskich, kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu. Działania te były prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego KPP Złotów. Wykonano wspólnie ze funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Złotowie 5 służb, które to były pełnione na I zmianie w ramach służb patrolowych i obchodowych z udziałem policjantów ruchu drogowego i prewencji w zakresie kontroli działek ogrodowych pod kątem przebywania osób bezdomnych, przeciwdziałania kradzieżom, uszkodzeniom mienia, akcji Znicz, imprezy z okazji Mikołajek, obchodów święta Listopada. W roku policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Złotowie wyniku realizacji czynności zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu ogółem 84 osoby. III. Działania w zakresie przestępczości nieletnich. W okresie roku na terenie miasta Złotowa ogółem ujawniono 5 nieletnich sprawców, którym na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających udowodniono popełnienie 45 czynów karalnych. W porównaniu z rokiem liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich uległa zmniejszeniu z 49 do 45 czynów karalnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie miasta Złotowa najwięcej przestępstw popełnili w takich kategoriach jak: uszkodzenie mienia 7, kradzież cudzej rzeczy - 8, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - 94, uszkodzenie czynności narządu ciała 5 Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem rozpoznania środowisk dzieci i młodzieży, właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym w Złotowie. 9

10 Odnotowany spadek przestępczości nieletnich wynika z faktu, prawidłowej realizacji prowadzonych postępowań oraz dobrej współpracy z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotowie, dzięki której skierowano do ośrodków wychowawczych, poprawczych nieletnich sprawców, którzy dopuścili się czynów karalnych w roku ubiegłym. Nadal w 3 roku, jednym z naszych priorytetów będzie zwiększenie ujawnialności przejawów demoralizacji i przestępczości nieletnich w celu zastosowania odpowiednich środków oddziaływania wychowawczego oraz spowodowania ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie. IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Złotów. Zdarzenia drogowe na terenie miasta Złotów: W roku na ulicach Złotowa zaistniały 9 zdarzenia drogowe. W omawianym okresie odnotowano 4 wypadków drogowych, w których 3 osób zostało rannych oraz jedna osoba zabita. Złotów ZD 3 W 8 K 4 Z R ZD 9 W 4 K 95 Z R 3

11 W ciągu dwunastu miesięcy roku najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na terenie miasta i gminy Złotów, łącznie 54 zdarzeń w tym 9 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 7 osób odniosło obrażenia ciała. W samym mieście Złotów doszło do 9 zdarzeń drogowych, w tym do 4 wypadków, w których osoba zginęła, a 3 zostało rannych. Ulice najbardziej zagrożone to: - Złotów ul. Kujańska wypadek, osoby ranne, 3 kolizje, - Złotów ul. Norwida 9 kolizji, wypadek, osoba zabita - Złotów ul. Jastrowska 4 kolizje, wypadek, osoby ranne - Złotów ul. Staszica 3 kolizje, wypadki, osoby ranne - Złotów ul. Boh. Westerplatte 6 kolizji, wypadek, osoba ranna - Złotów ul. Wojska Polskiego 7 kolizji Wypadki zaistniały w Złotowie na ulicach : Kujańska, Obrońców Warszawy, Norwida, Staszica, Jastrowska. Najważniejsze przyczyny zdarzeń drogowych: Przyczyny zdarzeń drogowych Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu Nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami Nieprawidłowe wymijanie, omijanie Spośród przyczyn wypadków drogowych podobnie jak w latach ubiegłych jest nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu 3 w r. ( 7 ). Na drugim miejscu znajduje się nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami w r ( r.). Na trzecim miejscu znajduje się niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych - w r. ( 8 w r. ). Oprócz przyczyn podanych wyżej można wskazać na inne okoliczności sprzyjające powstaniu wypadów, tj. brak oświetlenia pojazdu, jazda po alkoholu, brawurowa jazda, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych czy też zmęczenie zaśnięcie. Powyższe dane dotyczące przyczyn zdarzeń drogowych obejmują cały powiat złotowski, jednakże korespondują one z przyczynami wypadków i kolizji w poszczególnych miastach i gminach.

12 3. Sprawcy zdarzeń i wypadków drogowych: Wiek sprawców 8 4 lat ZD 5 W K lat lat 9 9 ZD 87 W K 77 ZD 4 W K Najwięcej zdarzeń drogowych podobnie jak w latach ubiegłych spowodowali kierowcy w wieku 5 39 lat. Ponadto następuje wzrost udziału w zdarzeniach drogowych kierowców w wieku 8 4. W tym przedziale wiekowym ginie najwięcej osób. 4. Piesi jako sprawcy zdarzeń i wypadków drogowych: Główną przyczyną zdarzeń drogowych popełnianych przez pieszych jest nieostrożne wejście wprost pod nadjeżdżający pojazd, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub leżenie, siedzenie na jezdni. Należy przy tym wskazać, iż skutki tych zdarzeń są w większości tragiczne. 5. Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego ofiary wypadków drogowych: Lata Miasto Złotów Gmina Złotów Motorowerzyści W Z R W Z R Piesi 3 3 Rowerzyści 4 3 Motocykliści 3 Corocznie niechronieni użytkownicy ruchu drogowego giną lub doznają obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Głównie zdarzenia drogowe generowane są przez te osoby z powodu

13 niewłaściwego zachowania się na drodze, poprzez niejednokrotnie rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto niewłaściwe zachowanie się kierujących pojazdami samochodowymi wobec w/w kategorii uczestników ruchu drogowego doprowadza do wypadków drogowych. Szczególnie zagrożeni są tu piesi, którzy nieostrożnie wchodzą wprost pod nadjeżdżający pojazd, przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz rowerzyści, którzy jeżdżąc w stanie nietrzeźwości giną pod kołami samochodów. 6. Zagrożenie na terenie miast powiatu złotowskiego latach : Miasto Złotów ZD 3 W 8 K 3 Z R ZD 9 W 4 K 95 Z R 3 Jastrowie Okonek Krajenka Czas zaistniałych zdarzeń i wypadków drogowych w roku: godziny Ilość zdarzeń Wypadki drogowe rozłożyły się równomiernie w godzinach na I i II zmianie. Te najcięższe w skutkach w godzinach od.. ( wypadki, w których 3 osoby zginęły). 8. Zagrożenie zdarzeniami i wypadkami drogowymi w poszczególne dni tygodnia w roku: Dzięki podejmowanym działaniom policyjnym nastąpił spadek liczby zdarzeń drogowych, liczby osób zabitych. Rannych osób wzrosła do. Wskazuje to na konieczność ich dalszej kontynuacji przy zwróceniu uwagi na elementy poruszania się po drodze mogące ograniczyć ewentualne skutki wypadków drogowych np. zapinanie pasów bezpieczeństwa, eliminacja z ruchu nietrzeźwych kierujących, właściwe zachowania niechronionych użytkowników dróg np. oświetlenie rowerzystów, widoczność pieszych oraz ich stan trzeźwości. - główną z przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niedostosowanie prędkości do warunków drogowych są głównymi przyczynami kolizji. Biorąc pod uwagę powyższe należy w dalszym ciągu organizować działania kontrolne pod kryptonimem

14 Prędkość oraz zwiększyć częstotliwość kontroli prędkości w ramach codziennej służby, szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami, których główną przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. - w roku największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi wystąpiło w mieście Złotów. W związku z tym należy nadal kierować w te miejsca patrole ruchu drogowego oraz uwzględniać miejsca najbardziej zagrożone przy organizowaniu działań wzmożonych, - do działań wzmożonych przynajmniej raz w miesiącu zaangażować służby prewencyjne w celu skomasowania większych sił na zagrożonym terenie, - należy nadal organizować działania kontrolne pk. Trzeźwość, Trzeźwy Poranek oraz kierować patrole w rejony dyskotek, pubów oraz wiejskie w celu eliminacji z ruchu nietrzeźwych. - szczególną kontrolą przez cały rok należy objąć pieszych oraz kierujących rowerami, którzy poruszając się po drogach od zmierzchu do świtu bez właściwego oświetlenia oraz elementów odblaskowych narażeni są na potrącenia. W trakcie wszystkich kontroli rowerzystów należy sprawdzać ich stan trzeźwości. Wymienieni uczestnicy ruchu drogowego poprzez lekceważenie przepisów niejednokrotnie stają się sprawcami i zarazem ofiarami wypadków drogowych. - okres letni to sezon motocyklowy, kiedy to po długiej absencji, kierowcy tych pojazdów wyruszają na drogi. Należy w tym okresie poddawać kontroli motocykle sprawdzając stan techniczny jak i kontrolować przekraczanie prędkości. Zwracać należy również uwagę na zachowania uciążliwe dla społeczeństwa takie jak tzw. palenie gumy, jazda na jednym kole itp. Podyktowane jest to wzrostem ruchu motocykli na terenie powiatu złotowskiego jak i trzema wypadkami, w których zginęli motocykliści. - bezwzględnie reagować na przypadki poruszania się po drogach publicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych w tym motocykli i quadów konsekwentnie stosować art. 3a ustawy PoRD. - miesiące lipiec i sierpień wiążą się z dużą ilością wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki. W związku z tym należy wzmóc kontrole drogowe autobusów, sprawdzając ich stan techniczny. Obowiązkowo sprawdzać także stan techniczny pojazdów zgłoszonych przez rodziców lub nauczycieli przed wyjazdem w trasę. V. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu złotowskiego w roku Badania ankietowe Bezpieczny Powiat rok Zgodnie z zadaniami zawartymi w Strategii Działania Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie na rok, przeprowadzono badanie ankietowe lokalnej społeczności Powiatu. Wyniki badań przeprowadzonych w roku bieżącym porównano z wynikami z roku. Wyniki ankiety-bezpieczny Powiat Pytanie: Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, jest bezpieczne i spokojne?

15 ROK Zdecydowanie tak Raczej tak % % 6% % 4% 3% 68% 67% 7% 7% 66% 67% Raczej nie % 9% % 8% 7% 8% Zdecydowanie nie 4% 4% 3% % 3% % Społeczność lokalna, swoje miejsce, w który mieszka ocenia jako bezpieczne i spokojne. Wskaźnik takiego poczucia w tym roku po zsumowaniu pozytywnych odpowiedzi wynosi 9%. Uzyskana wartość jest praktycznie analogiczna do wartości z roku, kiedy to wynosiła wówczas również 9 %. Warto zauważyć, że zarówno w roku oraz w roku społeczność powiatu bardziej zdecydowanie określiła swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne i spokojne. 3% respondentów jednoznacznie stwierdziło, iż czuje się bezpiecznie. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 9 procentowy wynik jest wartością, która utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat. VI. Przedsięwzięcia profilaktyczne na rzecz ograniczania zagrożeń na terenie miasta Złotów a) alkoholizm Główne determinanty zjawiska alkoholizmu tkwią w rodzinie. Negatywne wzorce zachowań rodziców, w porę nie wprowadzona praca terapeutyczna, bądź też ciągła nieobecność rodziców w domu a co za tym idzie kompletny brak kontroli zastąpione pozytywna postawą wychowawców w szkole i w czasie zająć pozaszkolnych powodują wypracowanie tych nawyków u dzieci. W przypadku rodzin patologicznych, czas wolny dzieci spędzają zwykle na ulicy często spożywając alkohol w celu jego uatrakcyjnienia. Młodzież nie ma problemów z nabyciem alkoholu jeżeli sami nie mogą kupić to proszą to starszą osobę najczęściej uzależniona od alkoholu i za parę złotych osoba taka udostępnia alkohol nieletniemu. Problem alkoholizmu można zauważyć również w tzw. dobrych domach, gdzie w pogoni za pieniądzem zatracane są wszelkie wyższe wartości, a nie wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich które rekompensuje się wysokim kieszonkowym. Niestety z roku na

16 rok obniża a się wiek osób spożywających alkohol, a do rzadkości nalezą imprezy, dyskoteki prywatki gdzie nie ma alkoholu bądź dostęp do niego jest utrudniony. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w ramach działań profilaktycznych przeprowadzali spotkania z młodzieżą. Podczas tych spotkań policjanci ZPKNiP i dzielnicowi przekazywali młodzieży wiadomości na temat skutków prawnych i zdrowotnych picia alkoholu. - Podczas spotkań z rodzicami i pedagogami za każdym razem policjanci przestrzegali rodziców oraz wychowawców, aby obserwowali i kontrolowali dzieci pod kątem spożywania alkoholu. Mówili też o skutkach prawnych i zdrowotnych picia alkoholu przez osoby nieletnie. - W ramach programu dzielnicowi i policjanci ZPKNiP na bieżąco współpracowali z pracownikami MOPS i GOPS oraz z członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. b) narkomania, Wśród zagrożeń patologicznych występujących w środowisku osób nieletnich, jednym z głównych jest zjawisko narkomanii. Dotyczy to całego powiatu złotowskiego, głównie szkół gimnazjalnych. Powiat złotowski charakteryzuję się dużą migracją zarobkową a co za tym idzie wielu rodziców pozostawia swoje dzieci pod opieką dziadków, sąsiadów lub też bez żadnej opieki. Niestety często zażywanie środków odurzających przez nieletnich jest właśnie skutkiem braku opieki, kontroli ze strony rodziców. Analiza stanu zagrożenia narkomania wykazuje, że problem przestępczości narkotykowej na terenie Złotowa systematycznie narasta. Młodzież sięga po narkotyki najczęściej na dyskotekach, prywatkach, spotkaniach towarzyskich. Dane statystyczne jednoznacznie wykazują, że nieletni wielokrotnie posiadali środki odurzające i zażywali je. W celu udzielenia pomocy nieletnim zażywającym środki odurzające oraz im rodzicom policjanci ZPKNiP na bieżąco współpracują z Sądem Rodzinnym i Nieletnich dzięki tej właśnie współpracy nieletni, którzy wielokrotnie posiadali środki odurzające kierowani są na badania i porady psychologiczne. Należy podkreślić, że w problematyce przeciwdziałania narkomanii w dużym stopniu Policja może liczyć na pomoc Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Złotowie. Za każdym razem kiedy zostanie tam pokierowany nieletni uzależniony od środków odurzających udzielana jest mu pomoc psychologiczna lub psychiatryczna w zależności od potrzeby. Również doskonale układa się współpraca ze szkołami. Każdorazowo, kiedy personel szkolny ma podejrzenie, że nieletni zażywa środki odurzające na miejsce wzywani są policjanci ZPKNiP. Pozwala to na natychmiastową reakcję zarówno Policji jak i rodziców. Policjanci ZPKNiP KPP w Złotowie przeprowadzili

17 spotkania z nauczycielami szkół na temat narkomanii. Podczas spotkań policjanci prezentowali teczkę poglądową z atrapami środków odurzających oraz opisywali objawy, po których można poznać, że nieletni zażywał środki odurzające. Ponadto funkcjonariusze Zespołu brali udział w spotkaniach z pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami Sanepidu, gdzie poruszana była tematyka dopalaczy. Podczas spotkań z rodzicami również poruszana była problematyka narkomanii. Policjanci informowali rodziców o danych statystycznych dotyczących narkomanii na terenie powiatu złotowskiego, instruowali, jak należy kontrolować dziecko, sprawdzać czy nie zażywa środków odurzających. Prezentowali też walizkę pokazową z atrapami środków odurzających oraz przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną. c) prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie nie odnotowano przypadków prostytucji i wykorzystywania seksualnego małoletnich. d) subkultury Na terenie miasta Złotowa nie stwierdzono przynależności do grup subkultur młodzieżowych. e). sekty i nowe ruchy religijne Na terenie miasta Złotowa nie odnotowano przypadków działania nowych ruchów religijnych. f). inne formy patologii ( bezdomność, żebractwo i inne) Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie współdziałają w zakresie pomocy osobom bezdomnym z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi na podległym terenie oraz z kierownictwem noclegowni w Złotowie. Współpraca nasila się szczególnie w okresie jesienno zimowym, kiedy to niskie temperatury powietrza stają się poważnym zagrożeniem dla bezdomnych. W tym okresie policjanci często udzielają asysty pracownikom socjalnym przy umieszczaniu bezdomnych w noclegowni lub szpitalach, kontrolują również wspólnie z pracownikami socjalnymi oraz strażnikami miejskimi miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. W szczególności w okresie zimowym i wiosennym były prowadzone długofalowe działania mające na celu ujawnienie miejsc pobytu osób bezdomnych, udzielenia im pomocy oraz umieszczenia w Noclegowni w Złotowie.

18 VII. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych. a). rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w rządowego programu ograniczania przestępczości roku realizowała zadania wynikające z i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Działalność w poszczególnych obszarach kształtowała się następująco: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania W Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie na bieżąco prowadzona jest zintegrowana organizacja i dyslokacja służby, patrole kierowane są w miejsca szczególnie zagrożone typowane na podstawie comiesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie. Analizy te sporządzane są przez kierowników i komendantów jednostek terenowych oraz specjalistę ds. prewencji kryminalnej. Zawierają one m.in. dane na temat przestępstw dokonanych w analizowanym okresie, czas i miejsce w którym dochodzi do łamania prawa oraz zadania związane z ograniczeniem przestępczości na miesiąc kolejny. Od lipca 6 roku, na terenie Złotowa funkcjonuje monitoring wizyjny zakupiony i zainstalowany dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta w Złotowie. Obecnie w najbardziej zagrożonych miejscach miasta zainstalowane kamery monitorują stan bezpieczeństwa. Monitoring okazuje się bardzo pomocny w ustalaniu przebiegu zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji oraz spełnia rolę głównie prewencyjną. Z pewnością przedsięwzięcie to w znacznym stopniu wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Złotowa. Należy podkreślić, że od czasu zainstalowania kamer zmniejszyła się w Złotowie liczba wybryków o charakterze typowo chuligańskim. Bezpieczeństwo w szkole: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie nawiązali współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa z dyrekcjami i pedagogami wszystkich szkół z terenu powiatu złotowskiego. W chwili obecnej współpraca ulega ciągłemu polepszaniu. Wieloletnia praca zarówno ze strony Policji jak i szkół doprowadziła do tego, że szkoły z terenu całego powiatu informują Policję i rodziców o wszelkich naruszeniach prawa do których dochodzi na ich terenie. Policja organizuje spotkania z nauczycielami dyrektorami szkół, na których przekazywane są podstawowe reguły postępowania w wypadku popełnienia czynu karalnego na terenie szkoły, przekazuje również wskazówki co do postępowania z nieletnimi sprawiającymi problemy

19 wychowawcze i łamiącymi prawo na terenie szkoły. Należy podkreślić, że regułą stało się, że nauczyciele zwracają się do Policji w przypadku kiedy uczniowie popełniają czyny karalne, często też Policja jest pomocna w rozwiązaniu problemów wychowawczych z uczniami. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie realizowane są następujące programy prewencyjne w ramach tego obszaru działań: Bezpieczna Szkoła, Uwaga Zagrożenie Z Pyrkiem bezpieczniej Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Programy te realizowane są we wszystkich szkołach miasta. Policjanci ZPKNiP i dzielnicowi w ramach tych programów organizują spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami na temat bezpieczeństwa, przemocy w szkole i odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, skutki zdrowotne i prawne zażywania środków odurzających, spotkania z młodszymi uczniami dotyczą natomiast przemocy w szkole, bezpieczeństwa i sposobów unikania zagrożeń. Spotkania te miały również na celu zbieranie informacji o występujących przypadkach wandalizmu i przemocy w szkole i natychmiastowe reagowanie na takie przypadki. Ponadto w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w szkołach organizowano szereg szkoleń i pogadanek z uczniami przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych przekazanych przez KWP w Poznaniu. Tuż przed wakacjami policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Złotów przeprowadzili pogadanki i spotkali się z uczniami najmłodszych klas. Tematyka przeprowadzonych zajęć przez policjantów dotyczyła bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Uczniowie zostali poinformowani przez funkcjonariuszy jak powinni się zachować kiedy będą przebywać nad wodą w trakcie upalnego lata, jakie środki ostrożności należy zachować kiedy będą spacerować po lesie. Ponadto policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas rowerowych podróży. Dzieci miały okazje również dowiedzieć się jak należy się zachować w sytuacji kiedy staną się świadkami wypadku, gdzie i pod jaki numer alarmowy w jaki sposób mają poinformować o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto w trakcie spotkania rozdane zostały specjalnie przygotowane poradniki pn. Bezpieczne Wakacje, gdzie maskotka wielkopolskiej Policji sierż. Pyrek przypomina najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Z początkiem nowego roku szkolnego policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odwiedzają w szkołach powiatu złotowskiego uczniów najmłodszych klas. Celem spotkań jest przekazanie najmłodszym wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Funkcjonariusze podczas pogadanek przy udziale uczniów prezentują krótkie inscenizacje, które w swym scenariuszu zawierają najbardziej istotne elementy dla bezpieczeństwa świeżo upieczonych członków

20 społeczności uczniowskiej. Informują w jaki sposób należy przechodzić przez jezdnię. Jakie zasady obowiązują podczas poruszania się pieszo po drodze. Odpowiadają na pytania dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych. Działania prowadzone są w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Podobnie jak w całym kraju w miesiącu wrześniu na terenie szkół rozpoczęły się uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego /3. Również policjanci mieli zaszczyt gościć wśród społeczności uczniowskich. Funkcjonariusze przy okazji pierwszego dzwonka, po wakacjach serdecznie powitali zebranych na placach apelowych uczniów i przekazali kilka rad dotyczących bezpieczeństwa. Ochrona przed wydarzeniami nadzwyczajnymi lub atakiem terrorystycznym: Terroryzm naszych czasów stał się istotnym elementem rzeczywistości społecznej, globalnym zagrożeniem o charakterze asymetrycznym, determinującym w poważnym zakresie życie społeczeństw. Identyfikowane zagrożenia implikują szereg działań służb porządku publicznego. Budowanie stosownych procedur i aktywizacja służb policyjnych ma miejsce również w Polsce. Realizowane są przedsięwzięcia skoncentrowane na zapewnieniu skutecznej reakcji pododdziałów antyterrorystycznych w przypadku zamachu, prowadzeniu rozpoznania operacyjnego oraz na ściganiu przestępstw mogących wiązać się z działaniami terrorystycznymi. Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń aktami terroru, większego zainteresowania wymagają również inne kwestie, jak się wydaje, podstawowe w procesie przeciwdziałania omawianym zagrożeniom. Zagadnienia te dotyczą sfery działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie profilaktykę, w tym o charakterze nieoperacyjnym. Siły i środki pozostające w dyspozycji służby prewencyjnej Policji, poziom świadomości potencjalnych zagrożeń wśród policjantów oraz profesjonalizm reagowania w przypadkach ich wystąpienia, mogą decydować o powodzeniu działań zapobiegawczych w zagrożonym rejonie lub o minimalizacji negatywnych skutków zamachu. Istotną rolę w zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym należy przypisywać również pracownikom ochrony realizującym podstawowe zadania ochronne w obiektach stanowiących potencjalne cele zamachu. Nie mniej istotna wydaje się kwestia podnoszenia świadomości społecznej w zakresie właściwych zachowań w przypadku zaistnienia zamachu, głownie, w celu minimalizacji ofiar zdarzenia. Wobec powyższego w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie wyodrębniono trzy główne obszary aktywizacji: - edukowanie policjantów w zakresie problematyki terroryzmu, w szczególności rozpoznawania zagrożeń; budowanie świadomości potencjalnych zagrożeń wśród policjantów, głównie realizujących służbę patrolową;

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

90 LAT POLICJI POLSKIEJ

90 LAT POLICJI POLSKIEJ NASZA POLICJA 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 90 LAT POLICJI POLSKIEJ 1919-2009 1919-2009 Święto Policji to dzień wyjątkowo doniosły, w którym istnieje szczególna okazja by wyrazić wdzięczność i uznanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W KONTEKŚCIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ALARMUJĄCE STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo