KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok I. Skala i rodzaje zagrożeń występujących na terenie miasta Złotów. W roku w Komenda Powiatowa Policji w Złotowie wszczęła 675 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono na terenie miasta Złotowa łącznie 65 przestępstw. W analogicznym okresie roku stwierdzono 64 przestępstwa. Dynamika ogólna wszczęć wyniosła,9 %. W roku odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw o 7 przestępstw W celu lepszego zobrazowania ilości stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach przedstawia poniższa tabela. ILOŚĆ STWIERDZONYCH KATEGORIA PRZESTĘPSTW PRZESTĘPSTW DYNAMIKA W% OGÓŁEM: ,3 % Kryminalne ,5 % Przeciwko życiu i zdrowiu ,3 % Przeciwko mieniu ,3 % Kradzieże 4 97, % Kradzieże z włamaniem ,4 % Rozboje % Kradzieże samochodów % Bójki i pobicia % Przestępstwa gospodarcze ,3 % Przestępstwa narkotykowe 7 87,4 % Nietrzeźwi kierujący ,4 % Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w roku osiągnęła wykrywalność ogólną

3 przestępstw zaistniałych na terenie miasta Złotowa na poziomie 88,5 % i jest to wzrost o 4, % w stosunku do roku. W roku na terenie Złotowa dominowały przestępstwa o charakterze kryminalnym. Liczba stwierdzonych czynów zwiększyła się z 357 w roku do 384 w roku. Wykrywalność przestępstw tej kategorii wzrosła z 75, % w r. do 8,,% w r. Na terenie miasta Złotów w roku stwierdzono łącznie 6 kradzieże i kradzieże z włamaniem, co stanowi wzrost w stosunku do roku, w którym odnotowano 43 przestępstwa. W roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie odnotowała spadek wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu zaistniałych na terenie Złotowa do 67, % przy 67, % w roku. Natomiast wykrywalność przestępstw w kategorii kradzieży w roku wyniosła 45,4 % przy 53,4 % w roku, a w kategorii kradzież z włamaniem odnotowano wzrost z 5,9 % w roku do 6,3 % w roku. Odnotowano spadek ilości przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu z 5 w roku do 9 w roku. W r. nie odnotowano przestępstwa z kategorii bójki i pobicia. W roku odnotowano przestępstwa W roku na terenie miasta Złotowa zdecydowanie nastąpił spadek ilości kradzieży pojazdów do 4, natomiast w roku odnotowano 8 kradzieży pojazdów. Dużą grupę stwierdzonych przestępstw stanowiły przestępstwa gospodarcze. Ogółem w roku stwierdzono 5 przestępstw gospodarczych przy 77 w roku 3

4 W roku stwierdzono czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wynik ten jest podobny do osiągniętego w roku, w którym odnotowano przestępstw. II. Działania prewencyjne na terenie miasta Złotów: W okresie minionego roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie ogółem przeprowadzili na terenie miasta Złotowa 597 interwencji z czego w miejscach publicznych, interwencji domowych 7, natomiast w innych miejscach 37. W roku poprzednim przeprowadzono 646 interwencji z czego 57 w miejscach publicznych, interwencji domowych, a w innych miejscach 35. 4

5 Najwięcej interwencji publicznych odnotowano na ulicach: -Al. Piasta -Cechowa 3 -Boh. Westerplatte 7 -Słowackiego 4 -Norwida 8 -Pl. Paderewskiego 9 -Mickiewicza -Krzywoustego 5 -Szpitalna 6 -Moniuszki - 5 -Nieznanego Żołnierza -Za Dworcem 8 -Obrońców Warszawy W większości przypadków interwencje związane były z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy w rodzinie. Na podstawie prowadzonych analiz najbardziej zagrożonymi rejonami był rejon ul. Mickiewicza i dyskoteki Generator, gdzie odnotowano pobicie, kradzieże mienia, uszkodzenia parkujących samochodów, zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej, posiadanie środków odurzających oraz dyskoteka Genesis w rejonie, której stwierdzono uszkodzenia samochodów i zakłócenia porządku publicznego. Ponadto, także rejon Al. Piasta, ul. Norwida, Westerplatte był zagrożony zakłóceniami ładu i porządku publicznego, w szczególności w dni weekendowe w godzinach wieczorowo-nocnych, nocnych. Niejednokrotnie ww. zagrożenia były powodowane 5

6 przez młodzież powracającą z dyskotek do miejsca zamieszkania. Ponadto w zakresie zagrożeń uciążliwych dla społeczeństwa takich jak wybryki chuligańskie, niszczenie mienia w szczególności pojazdów na parkingach najczęściej miały miejsce w rejonie ul. Cechowa, Westerplatte, Słowackiego, Mickiewicza, Krzywoustego, Norwida, Obr. Warszawy w różne dni tygodnia z nasileniem również dni weekendowych godzinach wieczorowo-nocnych i nocnych. W roku Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w celu m.in. skutecznego zapobiegania i zdecydowanej eliminacji przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych realizowała wyznaczony przez Komendę Główną Policji miernik Czas reakcji na zdarzenie tj. czas jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania dyspozytorowi o rozpoczęciu interwencji. W mierniku tym przyjęto, że średni czas od zgłoszenia interwencji do jej podjęcia przez funkcjonariuszy Policji winien wynosić do minut na terenie miasta Złotowa. Interwencje i inne zdarzenia obsługiwane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta Złotowa były obsłużone w uśrednionym czasie 7,46 minuty. W okresie minionego roku policjanci właściwie reagowali na potencjalne zagrożenia na terenie miasta Złotowa. Między innymi świadczy o tym ilość nałożonych mandatów karnych oraz skierowane wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenia. Ogółem policjanci Wydziału Prewencji nałożyli 8 mandaty karne (63 w roku ) Poniższa tabela przedstawia tendencje ujawniania wykroczeń na terenie miasta Złotowa Mandaty karne w wybranych kategoriach 6

7 WYKROCZENIE PRZECIWKO MIASTO MIASTO ZŁOTÓW ZŁOTÓW Porządkowi i spokojowi publicznemu 84 Bezpieczeństwu osób i mienia 4 Bezpieczeństwu i porządkowi na drogach Obyczajności publicznej 8 5 Mieniu 43 7 Innym przepisom Łącznie 63 8 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w roku skierowali do Sądu Rejonowego w Złotowie 449 wnioski o ukaranie wobec 59 w roku ubiegłym. 7

8 Wnioski o ukaranie w wybranych kategoriach WYKROCZENIE PRZECIWKO MIASTO MIASTO ZŁOTÓW ZŁOTÓW Porządkowi i spokojowi publicznemu Bezpieczeństwu osób i mienia 7 Bezpieczeństwu i porządkowi na drogach 65 5 Obyczajności publicznej 4 48 Mieniu Innym przepisom 63 3 Łącznie

9 W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które rzutują negatywnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa poprzez niedopuszczenie do popełniania przestępstw o charakterze kryminalnym w szczególności: kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, bójek i pobić realizowano wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenie występowania wybryków chuligańskich, kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu. Działania te były prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego KPP Złotów. Wykonano wspólnie ze funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Złotowie 5 służb, które to były pełnione na I zmianie w ramach służb patrolowych i obchodowych z udziałem policjantów ruchu drogowego i prewencji w zakresie kontroli działek ogrodowych pod kątem przebywania osób bezdomnych, przeciwdziałania kradzieżom, uszkodzeniom mienia, akcji Znicz, imprezy z okazji Mikołajek, obchodów święta Listopada. W roku policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Złotowie wyniku realizacji czynności zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu ogółem 84 osoby. III. Działania w zakresie przestępczości nieletnich. W okresie roku na terenie miasta Złotowa ogółem ujawniono 5 nieletnich sprawców, którym na podstawie prowadzonych postępowań wyjaśniających udowodniono popełnienie 45 czynów karalnych. W porównaniu z rokiem liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich uległa zmniejszeniu z 49 do 45 czynów karalnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie miasta Złotowa najwięcej przestępstw popełnili w takich kategoriach jak: uszkodzenie mienia 7, kradzież cudzej rzeczy - 8, z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - 94, uszkodzenie czynności narządu ciała 5 Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem rozpoznania środowisk dzieci i młodzieży, właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym w Złotowie. 9

10 Odnotowany spadek przestępczości nieletnich wynika z faktu, prawidłowej realizacji prowadzonych postępowań oraz dobrej współpracy z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotowie, dzięki której skierowano do ośrodków wychowawczych, poprawczych nieletnich sprawców, którzy dopuścili się czynów karalnych w roku ubiegłym. Nadal w 3 roku, jednym z naszych priorytetów będzie zwiększenie ujawnialności przejawów demoralizacji i przestępczości nieletnich w celu zastosowania odpowiednich środków oddziaływania wychowawczego oraz spowodowania ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie. IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Złotów. Zdarzenia drogowe na terenie miasta Złotów: W roku na ulicach Złotowa zaistniały 9 zdarzenia drogowe. W omawianym okresie odnotowano 4 wypadków drogowych, w których 3 osób zostało rannych oraz jedna osoba zabita. Złotów ZD 3 W 8 K 4 Z R ZD 9 W 4 K 95 Z R 3

11 W ciągu dwunastu miesięcy roku najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na terenie miasta i gminy Złotów, łącznie 54 zdarzeń w tym 9 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 7 osób odniosło obrażenia ciała. W samym mieście Złotów doszło do 9 zdarzeń drogowych, w tym do 4 wypadków, w których osoba zginęła, a 3 zostało rannych. Ulice najbardziej zagrożone to: - Złotów ul. Kujańska wypadek, osoby ranne, 3 kolizje, - Złotów ul. Norwida 9 kolizji, wypadek, osoba zabita - Złotów ul. Jastrowska 4 kolizje, wypadek, osoby ranne - Złotów ul. Staszica 3 kolizje, wypadki, osoby ranne - Złotów ul. Boh. Westerplatte 6 kolizji, wypadek, osoba ranna - Złotów ul. Wojska Polskiego 7 kolizji Wypadki zaistniały w Złotowie na ulicach : Kujańska, Obrońców Warszawy, Norwida, Staszica, Jastrowska. Najważniejsze przyczyny zdarzeń drogowych: Przyczyny zdarzeń drogowych Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu Nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami Nieprawidłowe wymijanie, omijanie Spośród przyczyn wypadków drogowych podobnie jak w latach ubiegłych jest nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu 3 w r. ( 7 ). Na drugim miejscu znajduje się nie zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami w r ( r.). Na trzecim miejscu znajduje się niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych - w r. ( 8 w r. ). Oprócz przyczyn podanych wyżej można wskazać na inne okoliczności sprzyjające powstaniu wypadów, tj. brak oświetlenia pojazdu, jazda po alkoholu, brawurowa jazda, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych czy też zmęczenie zaśnięcie. Powyższe dane dotyczące przyczyn zdarzeń drogowych obejmują cały powiat złotowski, jednakże korespondują one z przyczynami wypadków i kolizji w poszczególnych miastach i gminach.

12 3. Sprawcy zdarzeń i wypadków drogowych: Wiek sprawców 8 4 lat ZD 5 W K lat lat 9 9 ZD 87 W K 77 ZD 4 W K Najwięcej zdarzeń drogowych podobnie jak w latach ubiegłych spowodowali kierowcy w wieku 5 39 lat. Ponadto następuje wzrost udziału w zdarzeniach drogowych kierowców w wieku 8 4. W tym przedziale wiekowym ginie najwięcej osób. 4. Piesi jako sprawcy zdarzeń i wypadków drogowych: Główną przyczyną zdarzeń drogowych popełnianych przez pieszych jest nieostrożne wejście wprost pod nadjeżdżający pojazd, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub leżenie, siedzenie na jezdni. Należy przy tym wskazać, iż skutki tych zdarzeń są w większości tragiczne. 5. Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego ofiary wypadków drogowych: Lata Miasto Złotów Gmina Złotów Motorowerzyści W Z R W Z R Piesi 3 3 Rowerzyści 4 3 Motocykliści 3 Corocznie niechronieni użytkownicy ruchu drogowego giną lub doznają obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Głównie zdarzenia drogowe generowane są przez te osoby z powodu

13 niewłaściwego zachowania się na drodze, poprzez niejednokrotnie rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto niewłaściwe zachowanie się kierujących pojazdami samochodowymi wobec w/w kategorii uczestników ruchu drogowego doprowadza do wypadków drogowych. Szczególnie zagrożeni są tu piesi, którzy nieostrożnie wchodzą wprost pod nadjeżdżający pojazd, przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz rowerzyści, którzy jeżdżąc w stanie nietrzeźwości giną pod kołami samochodów. 6. Zagrożenie na terenie miast powiatu złotowskiego latach : Miasto Złotów ZD 3 W 8 K 3 Z R ZD 9 W 4 K 95 Z R 3 Jastrowie Okonek Krajenka Czas zaistniałych zdarzeń i wypadków drogowych w roku: godziny Ilość zdarzeń Wypadki drogowe rozłożyły się równomiernie w godzinach na I i II zmianie. Te najcięższe w skutkach w godzinach od.. ( wypadki, w których 3 osoby zginęły). 8. Zagrożenie zdarzeniami i wypadkami drogowymi w poszczególne dni tygodnia w roku: Dzięki podejmowanym działaniom policyjnym nastąpił spadek liczby zdarzeń drogowych, liczby osób zabitych. Rannych osób wzrosła do. Wskazuje to na konieczność ich dalszej kontynuacji przy zwróceniu uwagi na elementy poruszania się po drodze mogące ograniczyć ewentualne skutki wypadków drogowych np. zapinanie pasów bezpieczeństwa, eliminacja z ruchu nietrzeźwych kierujących, właściwe zachowania niechronionych użytkowników dróg np. oświetlenie rowerzystów, widoczność pieszych oraz ich stan trzeźwości. - główną z przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niedostosowanie prędkości do warunków drogowych są głównymi przyczynami kolizji. Biorąc pod uwagę powyższe należy w dalszym ciągu organizować działania kontrolne pod kryptonimem

14 Prędkość oraz zwiększyć częstotliwość kontroli prędkości w ramach codziennej służby, szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami, których główną przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. - w roku największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi wystąpiło w mieście Złotów. W związku z tym należy nadal kierować w te miejsca patrole ruchu drogowego oraz uwzględniać miejsca najbardziej zagrożone przy organizowaniu działań wzmożonych, - do działań wzmożonych przynajmniej raz w miesiącu zaangażować służby prewencyjne w celu skomasowania większych sił na zagrożonym terenie, - należy nadal organizować działania kontrolne pk. Trzeźwość, Trzeźwy Poranek oraz kierować patrole w rejony dyskotek, pubów oraz wiejskie w celu eliminacji z ruchu nietrzeźwych. - szczególną kontrolą przez cały rok należy objąć pieszych oraz kierujących rowerami, którzy poruszając się po drogach od zmierzchu do świtu bez właściwego oświetlenia oraz elementów odblaskowych narażeni są na potrącenia. W trakcie wszystkich kontroli rowerzystów należy sprawdzać ich stan trzeźwości. Wymienieni uczestnicy ruchu drogowego poprzez lekceważenie przepisów niejednokrotnie stają się sprawcami i zarazem ofiarami wypadków drogowych. - okres letni to sezon motocyklowy, kiedy to po długiej absencji, kierowcy tych pojazdów wyruszają na drogi. Należy w tym okresie poddawać kontroli motocykle sprawdzając stan techniczny jak i kontrolować przekraczanie prędkości. Zwracać należy również uwagę na zachowania uciążliwe dla społeczeństwa takie jak tzw. palenie gumy, jazda na jednym kole itp. Podyktowane jest to wzrostem ruchu motocykli na terenie powiatu złotowskiego jak i trzema wypadkami, w których zginęli motocykliści. - bezwzględnie reagować na przypadki poruszania się po drogach publicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych w tym motocykli i quadów konsekwentnie stosować art. 3a ustawy PoRD. - miesiące lipiec i sierpień wiążą się z dużą ilością wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki. W związku z tym należy wzmóc kontrole drogowe autobusów, sprawdzając ich stan techniczny. Obowiązkowo sprawdzać także stan techniczny pojazdów zgłoszonych przez rodziców lub nauczycieli przed wyjazdem w trasę. V. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu złotowskiego w roku Badania ankietowe Bezpieczny Powiat rok Zgodnie z zadaniami zawartymi w Strategii Działania Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie na rok, przeprowadzono badanie ankietowe lokalnej społeczności Powiatu. Wyniki badań przeprowadzonych w roku bieżącym porównano z wynikami z roku. Wyniki ankiety-bezpieczny Powiat Pytanie: Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, jest bezpieczne i spokojne?

15 ROK Zdecydowanie tak Raczej tak % % 6% % 4% 3% 68% 67% 7% 7% 66% 67% Raczej nie % 9% % 8% 7% 8% Zdecydowanie nie 4% 4% 3% % 3% % Społeczność lokalna, swoje miejsce, w który mieszka ocenia jako bezpieczne i spokojne. Wskaźnik takiego poczucia w tym roku po zsumowaniu pozytywnych odpowiedzi wynosi 9%. Uzyskana wartość jest praktycznie analogiczna do wartości z roku, kiedy to wynosiła wówczas również 9 %. Warto zauważyć, że zarówno w roku oraz w roku społeczność powiatu bardziej zdecydowanie określiła swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne i spokojne. 3% respondentów jednoznacznie stwierdziło, iż czuje się bezpiecznie. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 9 procentowy wynik jest wartością, która utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat. VI. Przedsięwzięcia profilaktyczne na rzecz ograniczania zagrożeń na terenie miasta Złotów a) alkoholizm Główne determinanty zjawiska alkoholizmu tkwią w rodzinie. Negatywne wzorce zachowań rodziców, w porę nie wprowadzona praca terapeutyczna, bądź też ciągła nieobecność rodziców w domu a co za tym idzie kompletny brak kontroli zastąpione pozytywna postawą wychowawców w szkole i w czasie zająć pozaszkolnych powodują wypracowanie tych nawyków u dzieci. W przypadku rodzin patologicznych, czas wolny dzieci spędzają zwykle na ulicy często spożywając alkohol w celu jego uatrakcyjnienia. Młodzież nie ma problemów z nabyciem alkoholu jeżeli sami nie mogą kupić to proszą to starszą osobę najczęściej uzależniona od alkoholu i za parę złotych osoba taka udostępnia alkohol nieletniemu. Problem alkoholizmu można zauważyć również w tzw. dobrych domach, gdzie w pogoni za pieniądzem zatracane są wszelkie wyższe wartości, a nie wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich które rekompensuje się wysokim kieszonkowym. Niestety z roku na

16 rok obniża a się wiek osób spożywających alkohol, a do rzadkości nalezą imprezy, dyskoteki prywatki gdzie nie ma alkoholu bądź dostęp do niego jest utrudniony. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w ramach działań profilaktycznych przeprowadzali spotkania z młodzieżą. Podczas tych spotkań policjanci ZPKNiP i dzielnicowi przekazywali młodzieży wiadomości na temat skutków prawnych i zdrowotnych picia alkoholu. - Podczas spotkań z rodzicami i pedagogami za każdym razem policjanci przestrzegali rodziców oraz wychowawców, aby obserwowali i kontrolowali dzieci pod kątem spożywania alkoholu. Mówili też o skutkach prawnych i zdrowotnych picia alkoholu przez osoby nieletnie. - W ramach programu dzielnicowi i policjanci ZPKNiP na bieżąco współpracowali z pracownikami MOPS i GOPS oraz z członkami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. b) narkomania, Wśród zagrożeń patologicznych występujących w środowisku osób nieletnich, jednym z głównych jest zjawisko narkomanii. Dotyczy to całego powiatu złotowskiego, głównie szkół gimnazjalnych. Powiat złotowski charakteryzuję się dużą migracją zarobkową a co za tym idzie wielu rodziców pozostawia swoje dzieci pod opieką dziadków, sąsiadów lub też bez żadnej opieki. Niestety często zażywanie środków odurzających przez nieletnich jest właśnie skutkiem braku opieki, kontroli ze strony rodziców. Analiza stanu zagrożenia narkomania wykazuje, że problem przestępczości narkotykowej na terenie Złotowa systematycznie narasta. Młodzież sięga po narkotyki najczęściej na dyskotekach, prywatkach, spotkaniach towarzyskich. Dane statystyczne jednoznacznie wykazują, że nieletni wielokrotnie posiadali środki odurzające i zażywali je. W celu udzielenia pomocy nieletnim zażywającym środki odurzające oraz im rodzicom policjanci ZPKNiP na bieżąco współpracują z Sądem Rodzinnym i Nieletnich dzięki tej właśnie współpracy nieletni, którzy wielokrotnie posiadali środki odurzające kierowani są na badania i porady psychologiczne. Należy podkreślić, że w problematyce przeciwdziałania narkomanii w dużym stopniu Policja może liczyć na pomoc Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Złotowie. Za każdym razem kiedy zostanie tam pokierowany nieletni uzależniony od środków odurzających udzielana jest mu pomoc psychologiczna lub psychiatryczna w zależności od potrzeby. Również doskonale układa się współpraca ze szkołami. Każdorazowo, kiedy personel szkolny ma podejrzenie, że nieletni zażywa środki odurzające na miejsce wzywani są policjanci ZPKNiP. Pozwala to na natychmiastową reakcję zarówno Policji jak i rodziców. Policjanci ZPKNiP KPP w Złotowie przeprowadzili

17 spotkania z nauczycielami szkół na temat narkomanii. Podczas spotkań policjanci prezentowali teczkę poglądową z atrapami środków odurzających oraz opisywali objawy, po których można poznać, że nieletni zażywał środki odurzające. Ponadto funkcjonariusze Zespołu brali udział w spotkaniach z pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami Sanepidu, gdzie poruszana była tematyka dopalaczy. Podczas spotkań z rodzicami również poruszana była problematyka narkomanii. Policjanci informowali rodziców o danych statystycznych dotyczących narkomanii na terenie powiatu złotowskiego, instruowali, jak należy kontrolować dziecko, sprawdzać czy nie zażywa środków odurzających. Prezentowali też walizkę pokazową z atrapami środków odurzających oraz przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną. c) prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie nie odnotowano przypadków prostytucji i wykorzystywania seksualnego małoletnich. d) subkultury Na terenie miasta Złotowa nie stwierdzono przynależności do grup subkultur młodzieżowych. e). sekty i nowe ruchy religijne Na terenie miasta Złotowa nie odnotowano przypadków działania nowych ruchów religijnych. f). inne formy patologii ( bezdomność, żebractwo i inne) Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotowie współdziałają w zakresie pomocy osobom bezdomnym z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi na podległym terenie oraz z kierownictwem noclegowni w Złotowie. Współpraca nasila się szczególnie w okresie jesienno zimowym, kiedy to niskie temperatury powietrza stają się poważnym zagrożeniem dla bezdomnych. W tym okresie policjanci często udzielają asysty pracownikom socjalnym przy umieszczaniu bezdomnych w noclegowni lub szpitalach, kontrolują również wspólnie z pracownikami socjalnymi oraz strażnikami miejskimi miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. W szczególności w okresie zimowym i wiosennym były prowadzone długofalowe działania mające na celu ujawnienie miejsc pobytu osób bezdomnych, udzielenia im pomocy oraz umieszczenia w Noclegowni w Złotowie.

18 VII. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych. a). rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie w rządowego programu ograniczania przestępczości roku realizowała zadania wynikające z i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Działalność w poszczególnych obszarach kształtowała się następująco: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania W Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie na bieżąco prowadzona jest zintegrowana organizacja i dyslokacja służby, patrole kierowane są w miejsca szczególnie zagrożone typowane na podstawie comiesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie. Analizy te sporządzane są przez kierowników i komendantów jednostek terenowych oraz specjalistę ds. prewencji kryminalnej. Zawierają one m.in. dane na temat przestępstw dokonanych w analizowanym okresie, czas i miejsce w którym dochodzi do łamania prawa oraz zadania związane z ograniczeniem przestępczości na miesiąc kolejny. Od lipca 6 roku, na terenie Złotowa funkcjonuje monitoring wizyjny zakupiony i zainstalowany dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta w Złotowie. Obecnie w najbardziej zagrożonych miejscach miasta zainstalowane kamery monitorują stan bezpieczeństwa. Monitoring okazuje się bardzo pomocny w ustalaniu przebiegu zdarzeń będących w zainteresowaniu Policji oraz spełnia rolę głównie prewencyjną. Z pewnością przedsięwzięcie to w znacznym stopniu wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Złotowa. Należy podkreślić, że od czasu zainstalowania kamer zmniejszyła się w Złotowie liczba wybryków o charakterze typowo chuligańskim. Bezpieczeństwo w szkole: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie nawiązali współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa z dyrekcjami i pedagogami wszystkich szkół z terenu powiatu złotowskiego. W chwili obecnej współpraca ulega ciągłemu polepszaniu. Wieloletnia praca zarówno ze strony Policji jak i szkół doprowadziła do tego, że szkoły z terenu całego powiatu informują Policję i rodziców o wszelkich naruszeniach prawa do których dochodzi na ich terenie. Policja organizuje spotkania z nauczycielami dyrektorami szkół, na których przekazywane są podstawowe reguły postępowania w wypadku popełnienia czynu karalnego na terenie szkoły, przekazuje również wskazówki co do postępowania z nieletnimi sprawiającymi problemy

19 wychowawcze i łamiącymi prawo na terenie szkoły. Należy podkreślić, że regułą stało się, że nauczyciele zwracają się do Policji w przypadku kiedy uczniowie popełniają czyny karalne, często też Policja jest pomocna w rozwiązaniu problemów wychowawczych z uczniami. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie realizowane są następujące programy prewencyjne w ramach tego obszaru działań: Bezpieczna Szkoła, Uwaga Zagrożenie Z Pyrkiem bezpieczniej Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Programy te realizowane są we wszystkich szkołach miasta. Policjanci ZPKNiP i dzielnicowi w ramach tych programów organizują spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami na temat bezpieczeństwa, przemocy w szkole i odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, skutki zdrowotne i prawne zażywania środków odurzających, spotkania z młodszymi uczniami dotyczą natomiast przemocy w szkole, bezpieczeństwa i sposobów unikania zagrożeń. Spotkania te miały również na celu zbieranie informacji o występujących przypadkach wandalizmu i przemocy w szkole i natychmiastowe reagowanie na takie przypadki. Ponadto w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w szkołach organizowano szereg szkoleń i pogadanek z uczniami przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych przekazanych przez KWP w Poznaniu. Tuż przed wakacjami policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Złotów przeprowadzili pogadanki i spotkali się z uczniami najmłodszych klas. Tematyka przeprowadzonych zajęć przez policjantów dotyczyła bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Uczniowie zostali poinformowani przez funkcjonariuszy jak powinni się zachować kiedy będą przebywać nad wodą w trakcie upalnego lata, jakie środki ostrożności należy zachować kiedy będą spacerować po lesie. Ponadto policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas rowerowych podróży. Dzieci miały okazje również dowiedzieć się jak należy się zachować w sytuacji kiedy staną się świadkami wypadku, gdzie i pod jaki numer alarmowy w jaki sposób mają poinformować o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto w trakcie spotkania rozdane zostały specjalnie przygotowane poradniki pn. Bezpieczne Wakacje, gdzie maskotka wielkopolskiej Policji sierż. Pyrek przypomina najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Z początkiem nowego roku szkolnego policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odwiedzają w szkołach powiatu złotowskiego uczniów najmłodszych klas. Celem spotkań jest przekazanie najmłodszym wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Funkcjonariusze podczas pogadanek przy udziale uczniów prezentują krótkie inscenizacje, które w swym scenariuszu zawierają najbardziej istotne elementy dla bezpieczeństwa świeżo upieczonych członków

20 społeczności uczniowskiej. Informują w jaki sposób należy przechodzić przez jezdnię. Jakie zasady obowiązują podczas poruszania się pieszo po drodze. Odpowiadają na pytania dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych. Działania prowadzone są w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Podobnie jak w całym kraju w miesiącu wrześniu na terenie szkół rozpoczęły się uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego /3. Również policjanci mieli zaszczyt gościć wśród społeczności uczniowskich. Funkcjonariusze przy okazji pierwszego dzwonka, po wakacjach serdecznie powitali zebranych na placach apelowych uczniów i przekazali kilka rad dotyczących bezpieczeństwa. Ochrona przed wydarzeniami nadzwyczajnymi lub atakiem terrorystycznym: Terroryzm naszych czasów stał się istotnym elementem rzeczywistości społecznej, globalnym zagrożeniem o charakterze asymetrycznym, determinującym w poważnym zakresie życie społeczeństw. Identyfikowane zagrożenia implikują szereg działań służb porządku publicznego. Budowanie stosownych procedur i aktywizacja służb policyjnych ma miejsce również w Polsce. Realizowane są przedsięwzięcia skoncentrowane na zapewnieniu skutecznej reakcji pododdziałów antyterrorystycznych w przypadku zamachu, prowadzeniu rozpoznania operacyjnego oraz na ściganiu przestępstw mogących wiązać się z działaniami terrorystycznymi. Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń aktami terroru, większego zainteresowania wymagają również inne kwestie, jak się wydaje, podstawowe w procesie przeciwdziałania omawianym zagrożeniom. Zagadnienia te dotyczą sfery działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie profilaktykę, w tym o charakterze nieoperacyjnym. Siły i środki pozostające w dyspozycji służby prewencyjnej Policji, poziom świadomości potencjalnych zagrożeń wśród policjantów oraz profesjonalizm reagowania w przypadkach ich wystąpienia, mogą decydować o powodzeniu działań zapobiegawczych w zagrożonym rejonie lub o minimalizacji negatywnych skutków zamachu. Istotną rolę w zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym należy przypisywać również pracownikom ochrony realizującym podstawowe zadania ochronne w obiektach stanowiących potencjalne cele zamachu. Nie mniej istotna wydaje się kwestia podnoszenia świadomości społecznej w zakresie właściwych zachowań w przypadku zaistnienia zamachu, głownie, w celu minimalizacji ofiar zdarzenia. Wobec powyższego w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie wyodrębniono trzy główne obszary aktywizacji: - edukowanie policjantów w zakresie problematyki terroryzmu, w szczególności rozpoznawania zagrożeń; budowanie świadomości potencjalnych zagrożeń wśród policjantów, głównie realizujących służbę patrolową;

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 214 ZŁOTÓW 215 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA ZAŁOŻENIA PROGRAMU: nawiązanie na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałania, pomiędzy społecznością lokalną, a policją, uchronienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem

STRATEGIA. Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem STRATEGIA działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście 1. Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. Straż Miejska w Złotowie na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przez użytkowników dróg przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU 47 400 RACIBÓRZ, UL. BOSACKA 42 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU W 2015 r. MIASTO RACIBÓRZ RACIBÓRZ 2016

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie:

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie: Program "Lepiej Razem niż Osobno" Program profilaktyczno interwencyjny Lepiej Razem Niż Osobno opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Policyjne Studium Bezpieczeństwa.

Policyjne Studium Bezpieczeństwa. Policyjne Studium Bezpieczeństwa. Policyjne Studium Bezpieczeństwa to projekt realizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie we współpracy z Fundacją Razem Bezpieczniej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Zgierz, styczeń 2014 Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku 2 Zatwierdzam : Zgierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY

SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY SZKOŁA WOLNA OD PRZEMOCY Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa.

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa. Komenda Powiatowa Policji w Nisku Źródło: http://bip.nisko.kpp.policja.gov.pl/299/programy-prewencyjne/14279,programy-prewencyjne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 lutego 2016, 09:35 Programy prewencyjne

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015

Program Bezpieczna Szkoła 2014/2015 Program Bezpieczna Szkoła" 2014/2015 Regulamin uczestnictwa w programie Postanowienia ogólne Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu Bezpiecznej Szkoły i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi.

15. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji. 16. Rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Opracowanie szkolnego programu profilaktyki wynika z: - diagnozy stanu zagrożenia uczniów zjawiskami przestępczości, agresji i narkomanii, - realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, - zadań określonych

Bardziej szczegółowo