BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY"

Transkrypt

1 Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy Borzęcin oraz wszystkim Rodakom w kraju i za granicą życzymy by przy świątecznym stole nie zabrakło światła i rodzinnej atmosfery. Oby w ciepłym, rodzinnym gronie każdy rozgrzał swe serce i napełnił je pokojem i miłością. Nowy 2011 Rok niech przyniesie sukcesy osobiste i zawodowe oraz pomyślność i radość Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin wraz z Pracownikami Urzędu Gminy oraz Czesław Małek Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie wraz z Radnymi. W numerze: Wójt zaprzysiężony Podpisano umowę na dofinansowanie sieci bezpłatnego Internetu Ruszyła rozbudowa remizy OSP w Przyborowie Podpisano umowę na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej Trwają prace przy Domu Wiejskim w Warysiu Gmina Borzęcin mistrzowską gminą Wodociągowanie Przyborowa Wymiana lamp ulicznych Przedszkole w Przyborowie otwarte Wyniki wyborów w gminie XX-lecie samorządu gminy Borzęcin Rekordowe Borzęckie Święto Grzyba Relacja z zielonej szkoły Kris-met Borzęcin wicemistrzem Małopolski

2 Wszystkim Czytelnikom Kuriera Borzęckiego życzymy, by każdy z nas przeżył ten Świąteczno Noworoczny okres w zdrowiu, spokoju i radości. By była to okazja do miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Spróbujmy przenieść ten szczególny nastrój Wigilijnej Nocy na każdy kolejny dzień nadchodzącego Nowego 2011 Roku Gminny Ośrodek Kultury Wydawca Kuriera Borzęckiego.. str. 2 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

3 I Sesja Rady Gminy w Borzęcinie Wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących i składy komisji 1 grudnia br. odbyła się pierwsza, w nowej kadencji samorządu sesja Rady Gminy Borzęcin. Sesję otworzył i prowadził do momentu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, radny senior Stanisław Halik. W trakcie obrad wybrano przewodniczącego rady, dwóch wiceprzewodniczących oraz składy osobowe poszczególnych komisji. W głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: za 11, wstrzymujących się 1, przeciw 2 na przewodniczącego Rady Gminy w Borzęcinie został wybrany Czesław Małek, który urząd ten sprawował także w minionej kadencji samorządu. Dziękuję za zaufanie jakim Państwo mnie obdarzyliście, dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie. Będę otwarty na każdą dyskusję, pomoc i współpracę w całej radzie, nie będziemy rozgraniczać: lepsi, gorsi. Przed nami dużo zadań. Ta kadencja będzie jedną z najbardziej dynamicznych, mamy wiele inwestycji rozpoczętych właśnie teraz. Myślę, że ta współpraca będzie się układała przynajmniej podobnie jak w poprzedniej kadencji. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaufanie, życząc wszystkiego dobrego mówił przewodniczący Małek. Gratulacje przewodniczącemu złożył wójt Janusz Kwaśniak oraz radni. Kolejnym elementem sesji był wybór wiceprzewodniczących. Zostali nimi radni, którzy do tej pory nie zasiadali w radzie. Są to: Stanisław Halik - radny z Przyborowa stosunkiem głosów za 14, wstrzymujących się 0, przeciw 0 oraz Zbigniew Pałach - radny z Bielczy, na którego kandydaturę oddano 13 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw. Każda z wybranych osób zrezygnowała z głosowania za własną kandydaturą. Na pierwszej sesji borzęcińskiego samorządu kadencji powołano także składy osobowe komisji rady gminy. Powołano następujące komisje: Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji - Kijak Józef Z-ca Przewodn. Komisji - Nasiadka Marcin Sekretarz - Pilarska Maria Członek - Woda Renata Członek - Kułak Paweł Członek - Gaca Marcin Komisja Prawa i Porządku Publicznego Przewodniczący Komisji - Nasiadka Marcin Z-ca Przewodn. Komisji - Kasjaniuk Leszek Sekretarz - Pałach Zbigniew Członek - Gaca Marcin Członek - Małek Czesław Członek - Ciochoń Józef Członek - Czaja Czesław Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Przewodniczący Komisji - Sumara Zofia Z-ca Przewodn. Komisji - Woda Renata Sekretarz - Choczyńska Anna Członek - Kasjaniuk Leszek Członek - Gawor Krzysztof Członek - Halik Stanisław Członek - Pałach Zbigniew Członek - Kułak Paweł Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Przewodniczący Komisji - Pilarska Maria Z-ca Przewodn. Komisji - Ciochoń Józef Sekretarz - Sumara Zofia Członek - Halik Stanisław Członek - Czaja Czesław Członek - Kijak Józef Pierwsza w tej kadencji sesja Rady Gminy, była również okazją do podziękowania i wręczenia medali Zasłużonym i Ofiarnym. Medale wręczono radnym i sołtysom, którzy w trakcie powodzi z maja i czerwca br. w akcję powodziową i usuwanie jej skutków wnieśli istotny wkład. Otrzymali je: Anna Choczyńska - sołtys i radna z miejscowości Bielcza, Maria Pilarska - sołtys i radna z miejscowości Borzęcin i Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy, radny z Borzęcina. Anna Choczyńska przyznała, że nie spodziewała się takiego medalu. Medal ten należy się nie mnie, a mieszkańcom i wyborcom Bielczy, bo ja startując w wyborach przyjmuję pewien obowiązek w takich sytuacjach pracować. Ja medal już dostałam od moich wyborców z napisem Nie wolno zawierać kompromisów, gdy za drzwiami stoi sprawiedliwość, nie wolno milczeć gdy za drzwiami stoi krzywda. Mieszkańcy tym medalem udekorowali mnie ostatnimi wyborami, uważam że ten medal przyjmuję dla moich mieszkańców, bo to oni pracowali i im się to należy, a to był mój obowiązek komentowała. Radnym Rady Gminy przedłożono również projekt budżetu na rok (pio) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 3

4 Podziękowanie dla Wyborców Wójt zaprzysiężony W dniu 6 grudnia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Borzęcinie, na której Janusz Kwaśniak złożył ślubowanie na Wójta Gminy w kadencji W słowie skierowanym do radnych i mieszkańców wójt Kwaśniak podziękował wyborcom za mandat zaufania, jakim po raz kolejny go obdarzono na czwartą już kadencję pełnienia urzędu. Przedstawił również założenia programowe na bieżącą kadencję określając priorytety w ich realizacji. Wójt Kwaśniak powiedział: Szanowni Państwo, Rozpoczyna się czwarta kadencja sprawowania przeze mnie funkcji wójta. Mandat zaufania jaki otrzymałem od społeczności gminy, utwierdza mnie w przekonaniu, że realizowana przeze mnie polityka i kierunek rozwoju gminy są słuszne, a podjęte przedsięwzięcia i założenia należy kontynuować i realizować w bieżącej kadencji. Po raz trzeci uczestniczę w bezpośrednich wyborach na urząd wójta gminy Borzęcin. W 2002 roku uzyskałem 1806 głosów poparcia dla mojej kandydatury, w roku głosów, a w roku bieżącym Jestem dumny, że w wyborach samorządowych 2010 roku, mimo trudnych chwil jakie przyszło nam przeżyć w trakcie majowych i czerwcowych powodzi kiedy zmagaliśmy się z wodą tysiącletnią, mimo poniesionych przez mieszkańców strat i wyrządzonych przez żywioł szkód, co mogło rodzić społeczne niezadowolenie poparło mnie liczbowo niemal tyle samo wyborców, co przed czteroma laty. Dla mnie wybory są absolutorium. W korespondencji z udzielanym przez Radę Gminy absolutorium z wykonania budżetu - najważniejszym. To skwitowanie przez mieszkańców czterolecia działalności, a zarazem najrzetelniejsza i najbardziej sprawiedliwa ocena pracy. I za tę pozytywną ocenę, wystawioną mi w wyborach samorządowych 2010 roku Mieszkańcom Gminy Borzęcin Serdecznie Dziękuję. str. 4 Szanowni Państwo, W kampanii wyborczej przedstawiłem program opracowany wespół z kandydatami mojego komitetu wyborczego. Program rzetelny i ambitny, oparty na znajomości potencjału i walorów gminy, oczekiwań jej mieszkańców oraz możliwości absorpcji środków z zewnątrz na realizację określonych celów. Będę go konsekwentnie realizował wszędzie tam, gdzie jego założenia uzyskały większościowy mandat społecznego zaufania przy urnach. Wiem, że wyborcy ocenili przydatność tego dokumentu dla poszczególnych miejscowości gminy. Tam gdzie nie uzyskał on większościowego poparcia, jest dokumentem do kosza, do wyrzucenia. W tych miejscowościach oczekuję aktywności programowej radnych, co do realizacji przedsięwzięć i zadań. Jednocześnie zapewniam, że jako organ wykonawczy gminy będę realizował wszystkie decyzje organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Obiecuję, że powierzone mi zaufanie społeczne zaprocentuje, że nie zawiodę oczekiwań Mieszkańców, a kadencja samorządu będzie okresem wytężonej i efektywnej pracy na rzecz Wspólnego Dobra, jakim jest Gmina Borzęcin. Szanowni Państwo, Na ostatniej sesji Rady Gminy, inaugurującej nową kadencję samorządu gminy, przedłożyłem Radzie Gminy projekt budżetu na rok Dokument ten jest wyjątkowy pod wieloma względami. Zawiera rekordowe dochody i wydatki oraz rekordowe nakłady na inwestycje. To pokłosie działań samorządu w kadencji , mojej dobrej współpracy z Radą Gminy, która zaowocowała nie tylko licznymi inwestycjami, ale też środkami pozyskanymi z zewnątrz na ich realizację w bieżącej kadencji. Mowa m.in. o takich inwestycjach jak: wodociągowanie Przyborowa, przebudowa obiektu sportowego Sokoła w Borzęcinie Borku i budowa nowych obiektów rekreacyjno sportowych przy Zespołach Szkół w Bielczy i Przyborowie, budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, budowa sieci radiowego internetu w gminie Borzęcin, przebudowa remizy OSP w Przyborowie celem stworzenia Centrum Kulturalnego Wsi, adaptacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Warysiu wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym z budową parkingów i boisk sportowych i wiele innych. W obliczu zjawisk pogodowych 2010 roku, w tym powodzi tysiąclecia, jaka nawiedziła gminę Borzęcin priorytetem stają się działania na rzecz zabezpieczenia powodziowego miejscowości gminy. Już dzisiaj opracowywany jest projekt dla miejscowości Borzęcin na odcinkach gdzie obwałowania, koroną których Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

5 prowadzone są drogi gminne pozostają w gestii gminy. Prowadzone są również rozmowy z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w sprawie zabezpieczenia powodziowego miejscowości Bielcza. Jeszcze w poprzedniej kadencji pozyskano środki na odbudowę potoku Uszew w Łękach, która o ile warunki atmosferyczne pozwolą być może w najbliższym czasie dojdzie do skutku. Obecna kadencja samorządu obfitować będzie w realizację zadań drogowych, w tym m.in. w zakresie budowy nowych chodników. Przy współpracy z Powiatem i Województwem będziemy realizować inwestycje w ramach programu inicjatyw samorządowych. Szczególny nacisk położymy na zagospodarowanie centrów miejscowości, w tym na budowę obiektów służących wypoczynkowi i rekreacji, tak aby poprawić estetykę i funkcjonalność naszych wsi. Kadencja to również okres zmierzenia się z poważnym wyzwaniem, jakim jest kanalizacja gminy Borzęcin. To właśnie w tej kadencji opracujemy projekty i mam nadzieję rozpoczniemy tę inwestycję. Kończąc swoje wystąpienie, życzę Panu Przewodniczącemu oraz Radnym Rady Gminy realizacji wszelkich planów i przedsięwzięć w obecnej kadencji samorządu Jednocześnie wyrażam przekonanie, że współpraca na linii Wójt Rada Gminy, Rada Gminy - Wójt zaowocuje wieloma sukcesami i efektami, przekładającymi się na wymierny i satysfakcjonujący samorząd i Mieszkańców rozwój gminy. Szanowni mieszkańcy gminy Borzęcin, Podczas ostatnich wyborów samorządowych, zdecydowaliście, że będę wójtem gminy Borzęcin przez kolejne cztery lata. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie i rekomendowanych przeze mnie ludzi do Rady Gminy. Chcę podziękować wszystkim za dotychczasową spokojną i merytoryczną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Wierzę, że wspólnie - również w nowej kadencji - zrobimy bardzo wiele, by w gminie Borzęcin żyło nam się lepiej i wygodniej. Myślę, że wszyscy pragniemy, by nasza gmina postrzegana była jako nowoczesna, posiadająca infrastrukturę na miarę naszych czasów. Deklaruję wytężoną pracę na rzecz realizacji tych planów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Kwaśniak Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 roku W dniu 13 sierpnia 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 roku. Po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności proponowanej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, od II połowy października 2010 roku wybrane na drodze konkursów fundusze pożyczkowe udzielają przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w maju, czerwcu lub sierpniu 2010 roku - pożyczek w wysokości do 50 tysięcy złotych. Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki wsparcie skierowane jest do małych firm, które zatrudniają do 50 pracowników i dostępne w krótkiej perspektywie czasu. Fundusze pożyczkowe w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego przedsiębiorcę kompletnego wniosku o pomoc - zawierają z nim umowę o udzieleniu pożyczki. Wypłata środków finansowych następuje niezwłocznie po zawarciu wspomnianej umowy. Pożyczki są umarzalne w 100% jeżeli przedsiębiorca był ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych oraz w 75%, jeśli takiego ubezpieczenia nie posiadał. Ministerstwo uzyskało niezbędne środki na ten cel, zatem wszyscy poszkodowani przedsiębiorcy uzyskają pomoc, jeżeli tylko złożą wniosek w terminie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają powyższe wymogi zawarte w Ustawie z 12 sierpnia 2010 roku o ubieganie się o ww. pożyczki. Dane teleadresowe funduszy pożyczkowych, które udzielają wsparcia w poszczególnych regionach oraz szczegółowe informacje nt. zasad udzielania pomocy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: pl/, w zakładce: Powódź - pomoc dla przedsiębiorców. Każdy z zainteresowanych, spełniający warunki opisane powyżej może otrzymać pomoc finansową na odtworzenie zniszczonego majątku. Składam Wszystkim Mieszkańcom Gminy Borzęcin serdeczne życzenia pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 2011 roku. Jednocześnie serdecznie dziękuję za zaufanie i każdy oddany głos w tegorocznych wyborach samorządowych. Wasza obecność przy urnach jest przede wszystkim wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej małej ojczyzny. Wielkie dzięki - pozdrawiam Adam Kwaśniak Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 5

6 Przebudowa Remizy OSP w Przyborowie celem utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi W dniu 8 listopada br. ruszyły prace budowlane na zadaniu Rozbudowy, przebudowy i modernizacji Remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi. Inwestycję realizuje firma BUDOMAT z Wojnicza, a jej wartość po przetargu zamyka się kwotą 1 miliona 240 tysięcy 221 złotych. Henryk Matras, prezes firmy wykonującej roboty budowlane zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby sylwester 2011 roku odbył się w nowym obiekcie. - Zakres prac na tej inwestycji przewiduje: roboty budowlane z adaptacją istniejącej części i dobudową nowej, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji c.o. wraz z kotłownią i instalacją gazową, instalacji elektrycznej oraz wentylacji mecha- nicznej. Po realizacji inwestycji powierzchnia zabudowy zwiększy się o 227 metrów kwadratowych, a powierzchnia użytkowa o 380 metrów kwadratowych - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Po zakończeniu zadania Przyborów zyska estetyczny, wielofunkcyjny obiekt Centrum Kulturalnego Wsi. - To oczekiwana w Przyborowie inwestycja, której rozpoczęcie opóźniły skomplikowane i długotrwałe procedury programów pomocowych, do których gmina aplikowała - mówi Zofia Sumara, radna z Przyborowa. - Dzisiaj inwestycja ku uciesze druhów strażaków i radości mieszkańców stała się faktem. Wiele wskazuje na to, że Sylwester 2011/2012 odbędzie się już w zmodernizowanym obiekcie. Zdążyli przed zimą Zakończyły się prace związane z modernizacją boiska sportowego Dolanki w Borzęcinie Dolnym, realizowane w ramach programu ORLIK PLUS. Wykonawcą zadania była firma WIBROBET z Dąbrowy Tarnowskiej, a zakres prac obejmował remont murawy istniejącego str. 6 boiska wraz z ogrodzeniem jego płyty, zakup boksów dla zawodników rezerwowych, wykonanie instalacji nawadniającej i ciągów komunikacyjnych. Koszt realizacji inwestycji zamknął się kwotą 144 tysięcy 652 złote, z czego 42 tysiące złotych pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a 70 tysięcy 98 złotych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach pozyskanych z tych źródeł, przez gminę dotacji. - Środowisko sportowe Borzęcina Dolnego oczekiwało na tę inwestycję. Na przeszkodzie jej realizacji wielokrotnie stawała aura, która uniemożliwiała prowadzenie prac ziemnych - mówi zastępca wójta gminy Borzęcin, Tadeusz Żurek. - Ostatecznie udało się zdążyć przed zimą, która mocnym akcentem, w postaci intensywnych opadów śniegu rozpoczęła się na początku grudnia. Dzięki zakończonym pracom Borzęcin Dolny zyskał zmodernizowany obiekt, wyremontowany na miarę możliwości i potrzeb środowiska sportowego tej miejscowości. (gall) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

7 Ruszyła przebudowa obiektu Sokoła w Borzęcinie oraz budowa kompleksów sportowych w Bielczy i Przyborowie Po podpisaniu w dniu 1 października br. umowy z wykonawcą, w dniu 8 listopada ruszyły prace budowlane na zadaniu Przebudowy obiektu sportowego Sokoła w Borzęcinie Borku oraz budowy kompleksów sportowych w Bielczy i Przyborowie. Wykonawcą robót jest firma GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej, a wartość inwestycji po przetargu zamyka się kwotą 3 miliony 592 tysiące 953 złote. - Na obiekcie sportowym Sokoła w Borzęcinie Borku przewiduje się przebudowę nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej, budowę boisk do gry w piłkę koszykową oraz siatkową z nawierzchnią poliuretanową, budowę boiska treningowego ze sztucznej trawy, budowę amfiteatru z zapleczem sanitarno szatniowym, wykonanie miejsc postojowych, remont kanalizacji opadowej, wykonanie odwodnienia i drenażu terenu, przebudowę oświetlenia terenu, remont trybuny, przebudowę nawierzchni istniejącego parkingu, wykonanie zatoki dla autokarów, przebudowę ogrodzenia terenu oraz wykonanie obiektów małej architektury - tłumaczy Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Projekty budowlane w miejscowościach Bielcza i Przyborów zlokalizowane są na terenie Zespołów Szkół. W miejscowości Bielcza planowane jest wykonanie nowoczesnych nawierzchni sportowych na nowych obiektach i modernizacja istniejących. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 20x40m o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni 4 - torowej o szerokości 4,90 metra (4x1,22) i długości 75,0 metrów, w tym bieżni 60,0 metrów oraz skoczni skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, boiska do gry w piłkę ręczną o wymiarach 44 x 22 metry o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki plażowej o nawierzchni z piasku i o wymiarach 20 x 11 metra oraz odwodnienie terenu i budowa alejek spacerowych. W Przyborowie planowana jest budowa boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 20 x 40 metrów o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 9 x 18 metrów o nawierzchni poliuretanowej, oraz ogrodzenia z siatki stalowej. Ponadto przed budynkiem szkoły wykonany zostanie plac zabaw dla małych dzieci wraz z elementami małej architektury oraz nawierzchnie ciągów pieszych. - To oczekiwana przez środowisko sportowe gminy inwestycja, która znacząco wpłynie na poprawę bazy sportowo - rekreacyjnej - komentuje przewodniczący Rady Gminy, Czesław Małek. - Dzięki pozyskanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego środkom finansowym, realizacja tych zadań stała się faktem. Planowany termin zakończenia inwestycji na wszystkich obiektach to sierpień 2011 roku. (tell) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 7

8 Podpisano umowę na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej Blisko 10 milionów 300 tysięcy złotych kosztować będzie budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. 16 listopada podpisano umowę z wykonawcą robót, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. - Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji w naszej gminie - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Dzięki jej realizacji kilkadziesiąt osób znajdzie miejsce w Domu Pomocy Społecznej, a mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z usług rehabilitacyjnych na miejscu. To również miejsca pracy, których powstanie ponad czterdzieści. - Zaprojektowany budynek posiada w rzucie kształt litery T. Składa się z trzech segmentów, spośród których segment A ma trzy kondygnacje nadziemne, natomiast segmenty B i C zaprojektowano jako czterokondygnacyjne. Wszystkie segmenty posiadają nieużytkowe poddasza. Na parterze budynku usytuowane są pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarcze, magazynowe, jadalnie i zaplecze kuchenne, na I piętrze - pomieszczenia administracyjne, gabinety zabiegowe i pokoje pensjonariuszy, na II piętrze - pokoje gościnne, pokoje pensjonariuszy, czytelnia z biblioteką, kaplica, magazynki podręczne, a na III piętrze - pokoje terapii zajęciowej, rehabilitacji i pomieszczenia socjalno - magazynowe - wylicza Adam Kwaśniak, jeden z pomysłodawców powstania Centrum. Zgodnie z umową zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia 2013 roku. str. 8 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

9 Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci bezpłatnego internetu Blisko 2 miliony 100 tysięcy złotych trafi do gminy Borzęcin z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację programu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Borzęcin. Przed kilkoma tygodniami podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie. Niebawem rozpisana zostanie procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego 85% pokryją fundusze europejskie. Program przewiduje realizację zadania mającego na celu dostarczenie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Po jego realizacji gmina wzbogaci się w rozbudowaną sieć internetu radiowego, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i ro- dzinnej otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z dostępem do sieci. - Ze względu na rozmieszczenie miejscowości gminy, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej korzystną - mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. - Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału internetowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, skąd sygnał przesyłany będzie dalej do 11 masztów nadawczych. W ramach projektu przewidziano również zakup 150 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie nieodpłatnie przekazany beneficjentom programu oraz podłączony do sieci internetowej. Na cele projektu zrealizowana zostanie przebudowa pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wybudowana sieć internetowa obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy. (gall) remont w remizie OSP w Łękach Trwają prace remontowe w remizie OSP w Łękach. Do końca roku bieżącego, przewiduje się wymianę stolarki okiennej, remont pomieszczeń kuchni, klatki schodowej, korytarza i sanitariatów. Dodatkowo zakupione zostanie wyposażenie kuchenne. Wartość realizowanych prac szacuje się na prawie 100 tysięcy złotych. (p) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 9

10 wodociągowanie Przyborowa W dniu 3 listopada ruszyła budowa wodociągu w miejscowości Przyborów. Wykonawcą robót jest firma TAD-BUD ze Zbylitowskiej Góry. Prace obejmują swoim zakresem wykonanie ponad 25 kilometrów sieci z rur PE oraz 277 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejących sieci PCV Ø 160 w miejscowości Łęki i Mokrzyska. Wartość inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą wynosi 3 miliony 230 tysięcy 317 złotych. - To oczekiwana i niezbędna inwestycja - podkreśla Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin, a zarazem mieszkaniec Przyborowa. - Na terenie gminy albo występują deficyty wody albo, jak to ma miejsce w bieżącym roku, mamy jej w nadmiarze. W obydwu sytuacjach jakość wód źródeł podskórnych, zasilających przydomowe studnie pozostawia wiele do życzenia i tylko zwodociągowanie miejscowości może to zmienić. Inwestycja rozpoczęła się z pewnym opóźnieniem. To wynik nie tylko trudnych warunków pogodowych i wysokiego stanu wód, który znacznie wydłużył w tym roku zakończenie inwestycji w Borzęcinie, ale również wydłużonej procedury przetargowej. - Jeden z wykonawców odwołał się od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Odwołanie zostało przez KIO oddalone, ale jego rozpatrzenie przesunęło w czasie termin podpisania umowy - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Dzięki dobrym warunkom atmosferycznym w listopadzie prace przebiegały sprawnie - mówi Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. Grudzień nieco pokrzyżował plany, ale myślę, że na wiosnę nadrobimy planowane prace. Zarówno mieszkańcom, jak i gminie zależy na ich szybkim zakończeniu i uruchomieniu dostaw wody z sieci. Inwestycja wodociągowania Przyborowa wieńczy dzieło budowy wodociągu w gminie Borzęcin. Po jej zakończeniu w przyszłym roku gmina będzie w 100 procentach zwodociągowana. (tell) Wyremontowano sieć wodociągową w Bielczy str. 10 Wykonano wymianę sieci wodociągowej na odcinku 400 metrów bieżących w miejscowości Bielcza. Prace miały związek z dużą awaryjnością wspomnianego odcinka, co nie tylko podrażało koszty utrzymania sieci, ale także utrudniało mieszkańcom korzystanie z wodociągu, poprzez czasowe przerwy w dostawach wody. Prace prowadziła firma MARPOL ze Szczepanowa, a koszt remontu wyniósł 45 tysięcy złotych. - Awarie sieci wodociągowej, jakie miały miejsce w Bielczy występowały na kilkuset metrowym odcinku z rur PCV Ø 90 wzdłuż drogi gminnej Bielcza - Biadoliny przy skrzyżowaniu z drogą Wojnicka - mówi Kazimierz Sobota, kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Borzęcinie. - Wymiana odcinka wodociągu pozwoli na usprawnienie funkcjonowania sieci i uniknięcie w przyszłości kolejnych kosztów związanych z usuwaniem awarii. Bielcza jest pierwszą miejscowością w gminie, w której wybudowano sieć wodociągową. Wodociąg w tej miejscowości oddano do użytku przed dziesięcioma laty. (tell) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

11 Trwają prace przy Domu Wiejskim w Warysiu Z początkiem przyszłego roku Dom Wiejski w Warysiu, stanie się prawdziwym centrum kulturalno rekreacyjnym, nie tylko dla mieszkańców tej miejscowości. Wszystko to dzięki inwestycji prowadzonej przez gminę, przy udziale pozyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacji. Za kwotę blisko 543 tysiące złotych adaptowane jest poddasze budynku i wykonywane są obiekty sportowe. na Przedgórzu, skupiającej gminy: Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów. To sukces i wyróżnienie dla Warysia - podkreśla Marcin Nasiadka. Obiekt zostanie oddany do użytku na początku 2011 roku. (tell) - Zakres prac obejmuje roboty budowlane w budynku Świetlicy Wiejskiej w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - W ramach robót zewnętrznych wykonane zostanie boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 metra oraz boisko do piłki plażowej o wymiarach 17,6 m x 26,5 metra. Teren uzbrojony zostanie w parking z kostki brukowej dla 20 samochodów oraz stojaki dla rowerów. Zadowolenia z realizacji inwestycji nie ukrywa społeczność Warysia. Radny Marcin Nasiadka podkreśla, że jest to dopełnienie inwestycji budowy Świetlicy Wiejskiej. - Dozbrojenie w odpowiednią infrastrukturę sprawia, że obiekt w Warysiu staje się centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnym. Już teraz pełni ważną funkcję siedziby Lokalnej Grupy Działania Kwartet Lekki wóz bojowy dla OSP Jagniówka Ochotnicza Straż Pożarna w Jagniówce wzbogaciła się o lekki wóz bojowy Volkswagen Transporter 2.5 TDI, który zastąpił wysłużonego Żuka A 11 z 1985 roku. Nowy wóz strażacki, rocznik 1998 zakupiony został jednostce przez gminę Borzęcin za kwotę 19 tysięcy złotych. Samochód został dozbrojony w sygnalizację świetlną i oznakowany. - Ochotnicza Straż Pożarna z Jagniówki podczas ostatniej powodzi udowodniła, że jest jednostką mobilną i że warto w nią inwestować - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Zakup lekkiego samochodu w miejsce starego, wysłużonego ŻUKa, jest w tym przypadku dobrą inwestycją w bezpieczeństwo mieszkańców - podkreśla. Zakup samochodu sfinalizowano w miesiącu wrześniu br. (h) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 11

12 Najwyższa w Małopolsce promesa dla Borzęcina 1 milion 900 tysięcy złotych otrzymała gmina Borzęcin na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku. To najwyższa promesa z przyznanych małopolskim gminom we wrześniu br. Promesy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller. Środki te pozwolą na odbudowę blisko 4,5 kilometra dróg gminnych. 1,9 mln złotych dla gminy Borzęcin, 1,4 mln złotych dla Gródka n/dunajcem, 1,2 mln złotych dla Krynicy Zdrój to najwyższe promesy przyznane w Małopolsce. Wśród powiatów najwyższe kwoty otrzymały: powiat nowosądecki 2,6 mln złotych, powiat limanowski 1,3 mln złotych, powiat krakowski i tarnowski po 1,1 mln złotych. Zadowolenia z otrzymanych środków finansowych nie ukrywa wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Cieszymy się, gdyż potrzeb w zakresie usuwania skutków powodzi jest wiele. Sami, w ramach własnego budżetu niewiele jesteśmy w stanie zrobić, a powodzie 2010 roku w sposób szczególny nas doświadczyły mówi wójt. Nowe nawierzchnie bitumiczne pojawią sie na drogach: Borek - Granice w Borzęcinie (dalsza część) na odcinku metrów, Okrajki w Borzęcinie Dolnym na odcinku 485 metrów, Bielcza-Biadoliny na odcinku 200 metrów, Buczyna - Odnoga w Przyborowie na odcinku 690 metrów, Łęki - Zastawie III w Przyborowie na odcinku 610 metrów, Przed Bazą w Przyborowie na odcinku 260 metrów, Za Bazą w Przyborowie na odcinku 170 metrów, Koniec w Przyborowie na odcinku 220 metrów, Kamieniec w Przyborowie na odcinku 200 metrów. - To bardzo konieczne i niezbędne prace - komentuje radna rady gminy z Przyborowa, Renata Woda. - W naszej miejscowości zmodernizowane zostaną te drogi, które znajdują się w najgorszym stanie technicznym i te, które całkiem niedawno gmina przejęła od Wspólnoty. Ważne, że będą nowe nawierzchnie bitumiczne. Na co dzień pracuję w służbie zdrowia, często jeżdżę do pacjentów i wiem, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy tam, gdzie drogi są w fatalnym stanie. Dlatego jako radni z Przyborowa zabiegaliśmy o ich naprawę. Wójt Kwaśniak, który piastuje urząd od 1998 roku podkreśla, że żaden rząd od 1997 roku, nie udzielił tak wszechstronnej i wysokiej pomocy poszkodowanym w powodzi, jak rząd obecnej kadencji. - Obiektywnie należy stwierdzić, że oferowana pomoc ma istotny wymiar. Żaden rząd do tej pory w takim wymiarze powodzianom nie pomagał. Szkoda tylko, że ta pomoc nie trafi do wszystkich, że wykluczono niektóre grupy poszkodowanych w trakcie określania zasad i warunków pomocy. Mowa o gospodarstwach rolnych, w których żadna z osób nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUSie, jak też o dzieciach z rodzin, które poniosły straty w rolnictwie, a nie w budynkach mieszkalnych i nie mieli prawa do wyprawki szkolnej dla powodzian mówi Kwaśniak. Wśród gmin powiatu brzeskiego promesy otrzymały: gmina Borzęcin w kwocie 1,9 mln złotych, gmina Gnojnik w wysokości 300 tysięcy złotych, gminy Brzesko i Dębno po 200 tysięcy złotych, gminy Czchów i Iwkowa po 100 tysięcy złotych. W powiecie bocheńskim najwyższą promesę otrzymała gmina Łapanów 400 tysięcy złotych. Po 300 tysięcy złotych otrzymały: gmina Bochnia i miasto Bochnia oraz Nowy Wiśnicz. 200 tysięcy złotych gmina Rzezawa. Po 100 tysięcy złotych otrzymały gminy: Drwinia, Lipnica Murowana, Trzciana i Żegocina. W powiecie tarnowskim najwyższą promesę otrzymała gmina Tarnów 600 tysięcy złotych. Gminy Ciężkowice, Ryglice, Skrzyszów, Szerzyny, Tuchów i Żabno otrzymały po 300 tysięcy złotych, gmina Gromnik 200 tysięcy złotych, gminy Lisia Góra, Pleśna, Radłów i Zakliczyn po 100 tysięcy złotych. Wśród powiatów regionu tarnowskiego najwyższą promesę otrzymał powiat tarnowski 1,1 miliona złotych. Powiat bocheński otrzymał 900 tysięcy złotych, powiat brzeski 600 tysięcy złotych, a powiat dąbrowski 200 tysięcy złotych. (pio) Kilometry nowych nawierzchni dróg gminnych w gminie Borzęcin Blisko 5 kilometrów dróg gminnych zmodernizowano w gminie Borzęcin przy udziale drugiej promesy pozyskanej przez samorząd Borzęcina z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie 1 miliona złotych. To zadanie wykonała firma POLDIM Jakubowie. Łączna wartość modernizacji i odbudowy dróg gminnych w ramach tego zadania zamknie się kwotą 1 miliona 177 tysięcy 473 złotych. Nowe nawierzchnie bitumiczne powstały na odcinkach dróg: Czarnawa w Borzęcinie metrów, Cmentarz - Granice II w Borzęcinie metrów, Borek - Waryś metrów, Biedacz - Grądy w Bielczy metrów, Przyborów - Buczyna w Przyborowie metrów oraz Pasieka w Warysiu metrów. Swojego zadowolenia z zakresu prac nie ukrywa przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie, Czesław Małek. - Poprawa stanu dróg gminnych, była jednym z priorytetów kadencji samorządu gminy. Z tego zadania wywiązujemy się należycie. To efekt właściwych relacji społecznych i zgody na realizację określonych celów, według przyjętej hierarchii ważności - zaznacza Przewodniczący, Czesław Małek. - Samorząd z natury rzeczy, realizując oczekiwania i postulaty społeczne ma budować, a tego wielkiego budowania w kadencji byliśmy w gminie Borzęcin świadkiem - podkreśla. (tell) str. 12 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

13 Odbudowa z IV promesy Remont w hali i ponad 3 kilometry dróg Kolejne kilometry dróg zostaną odbudowane w gminie Borzęcin. Tym razem nawierzchnie bitumiczne pojawią się na ponad 3 kilometrowym odcinku dróg: Cmentarz - Granice II w Borzęcinie (ciąg dalszy od drogi Borek Waryś w kierunku Granic) 250 metrów, Wał Lewy od młyna w kierunku Przymiarek w Borzęcinie 210 metrów, Granice Pasieka w Warysiu metrów, Wojnicka w Bielczy 840 metrów, Przyborów Buczyna 450 metrów oraz Kamieniec w Przyborowie 340 metrów. Pieniądze, pozyskane przez gminę Borzęcin z Ministerstwa Spraw Wewnęrznych i Administracji zostaną również przeznaczone na remont zaplecza hali widowiskowo sportowej w Borzęcinie. - W ramach czwartej promesy pozyskaliśmy z MSWiA 1 milion 100 tysięcy złotych - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Ta kwota pozwoli na odbudowę 3 kilometrów 200 metrów dróg, jak również na remont w zapleczu hali, które ucierpiało na skutek powodzi. Prace na tych wszystkich zadaniach są niezbędne, a konieczność ich realizacji potwierdzili radni z poszczególnych miejscowości: z Borzęcina, z Przyborowa, Warysia oraz z Bielczy. To czwarta już w tym roku pozyskana przez gminę Borzęcin promesa. Łączna ich wartość zamyka się kwotą 4 miliony 400 tysięcy złotych. (gall) Więcej światła i... taniej Wymiana lamp ulicznych w gminie Borzęcin Ponad 300 lamp oświetlenia ulicznego zostanie wymienionych do końca bieżącego roku na terenie gminy Borzęcin. W ramach dogęszczenia oświetlenia dobudowanych zostanie kolejnych 27 sztuk. To efekt porozumienia podpisanego między gminą, a ENIONEM S.A. w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego. Kilka miesięcy temu, gmina Borzęcin wykonała projekt techniczny przedsięwzięcia, który po uzgodnieniach wchodzi właśnie w fazę realizacji. Jak wynika z wyliczeń specjalistów, modernizacja nie tylko pozwoli lepiej doświetlić drogi, ale skutkować będzie w skali roku oszczędnością rzędu 68 tysięcy kilowatogodzin. Swojego zadowolenia z finalizacji przedsięwzięcia nie ukrywa Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Od 2009 roku rozmawialiśmy z ENIONEM w sprawie modernizacji. Uzgodniono warunki, a w roku bieżącym Spółka zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę niezbędną do wykonania prac na terenie gminy. Modernizacja pozwoli na oszczędności na oświetleniu ulicznym rzędu 35 tysięcy rocznie i zwróci się po 5 latach. Prace już ruszyły. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego jest ważnym krokiem w kierunku optymalizacji funkcjonowania sieci oświetleniowej. - Zdecydowanej poprawie ulegnie efektywność świetlna - mówi radny z Borzęcina kadencji , Wiesław Zając, na co dzień prowadzący firmę elektroinstalacyjną. - Co z tego, że do tej pory mieliśmy oprawy 150, 200, 250 a nawet 300 watowe, skoro te pożerając ogromne ilości prądu, dawały mizerny efekt świetlny. Widać to było szczególnie na styku, gdzie zmodernizowane odcinki przechodziły w starą sieć oświetlenia. Teraz zmieni się to na korzyść mieszkańców i gminy. Już na gwiazdkę i sylwestra w gminie Borzęcin będzie jaśniej i taniej, a przede wszystkim bezpieczniej. Czy śladem gminy Borzęcin pójdą inne gminy? (tell) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 13

14 Gmina Borzęcin Mistrzowską Gminą 2010/2011 Gmina Borzęcin została laureatem konkursu Mistrzowska Gmina 2010/2011. Konkurs Mistrzowska Gmina wyłania, nagradza i promuje najlepsze, najbardziej aktywne gminy samorządu terytorialnego w Polsce. Sam tytuł jest prestiżowy, a ograniczenie liczby laureatów sprawia, że zwycięzcy konkursu tworzą prawdziwą elitę pośród polskich gmin. - Cieszę się z kolejnego już w tym roku wyróżnienia dla gminy Borzęcin. To miłe, kiedy z wielu stron spływają dyplomy i statuetki - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - To poświadcza dobrą kondycję samorządu, który przy wsparciu mieszkańców skutecznie zarządza gminą. Tylko w tym roku gmina Borzęcin została laureatem Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich, konkursu Gmina Fair Play 2010 z Certyfikowaną Lokalizacją Inwestycji i prestiżowego rankingu Rzeczpospolitej Złota Setka Samorządu (tell) Borzęcin gminą Fair Play 2010 z Certyfikowaną Lokalizacją Inwestycji Gmina Borzęcin otrzymała prestiżowy tytuł Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. To kolejne wyróżnienie, które oprócz wysokich notowań w rankingach gmin, w roku bieżącym trafiło do borzęcińskiego samorządu. Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbyło się podczas gali 17 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. - Zakończona kadencja samorządu jest powodem do satysfakcji, a notowania w rankingach i nagrody w konkursach samorządowych są tego potwierdzeniem - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Kadencja samorządu ma historyczny wymiar z kilku względów. Zrealizowaliśmy szereg inwestycji, systematycznie zwiększaliśmy dochody budżetu i wydatki na inwestycje, doprowadzając w 2010 roku do wyników, które trudno będzie w przyszłości poprawić. Jak zaznaczył w słowie skierowanym do wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendalski, Borzęcin jest dowodem na to, jak wiele można zmienić i zbudować. - Jestem głęboko przekonany, że najbliższe lata będą dla Borzęcina okresem kolejnych osiągnięć, wielu inwestycji i dynamicznego rozwoju - podkreśla prezes Arendalski. Konkurs Gmina Fair Play jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w II odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin. (tell) str. 14 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

15 Plac zabaw w Borzęcinie po odbiorze Blisko 400 tysięcy złotych kosztowała budowa wielofunkcyjnego placu zabaw w centrum Borzęcina. W dniu 12 października br. przeprowadzono odbiór techniczny obiektu. Wykonawcą robót była firma WOD - GAZ z Suchowoli. Proces realizacji prac inwestycyjnych wydłużył się o miesiąc ze względu na trudne warunki atmosferyczne, które znacznie utrudniały wykonanie robót ziemnych. Jak twierdzą mieszkańcy Borzęcina, wykonany plac zabaw prezentuje się rewelacyjnie i jest bogato wyposażony. - Ta inwestycja to radość dla najmłodszych mieszkańców i ukłon w stronę ich rodziców - podkreśla gospodarz gminy Borzęcin, wójt Janusz Kwaśniak. Nowa nawierzchnia na Pasiekę w Warysiu Nową nawierzchnię bitumiczną wykonano na metrowym odcinku drogi na Pasiekę w Warysiu. Koszt realizacji inwestycji realizowanej przez gminę przy udziale środków z II promesy dotacji z MSWIA wyniósł 115 tysięcy złotych. To nie koniec prac w tej miejscowości. Planuje się wykonanie ponad kilometra nowych nawierzchni bitumicznych. - Przedmiotowa droga jest jedną z ważniejszych dróg gminnych w Warysiu. Dlatego czynimy starania w kierunku uregulowania stanu prawnego i domknięcia modernizacji na całym odcinku - mówi radny z Warysia, Marcin Nasiadka. - Poza drogą Na Pasiekę jest kilka dróg, które w najbliższym czasie należy odbudować. Mowa m.in. o drodze Podborki i Granice - Pasieka. Jak poinformował wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, niebawem ruszą prace na metrowym odcinku drogi. Zakres prac wykonanych przy budowie placu zabaw obejmował prace ziemne, w tym wykonanie drenażu i niwelację terenu, roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej i nawierzchni z piasku oraz wykonanie palisad odgradzających elementy terenu, wykonanie ogrodzenia, elementów małej architektury, oświetlenia parkowego placu w postaci 13 słupów parkowych, nasadzenie zieleni, wyposażenie placu zabaw. W skład wyposażenia weszły: altana o powierzchni 25 m 2, huśtawka podwójna z drabinkami, piaskownica z pokrywami, 6 huśtawek na sprężynach, karuzela "Maciek", zestaw "Wisus", pociąg Kulfon z lokomotywą i wagonikami, zestaw sprawnościowy "Piramida", zestaw zręcznościowy i sprawnościowy, zestaw "Ptasie gniazdo", karuzela "Trzmiel", huśtawka wagowa, tablica do rysowania, wieże, mostki i zjeżdżalnie. Wzdłuż ciągów pieszych zainstalowano ławki parkowe, a przy wejściu na plac stojaki rowerowe. Celem utrzymania porządku i czystości teren wyposażono w kosze na śmieci. Plac zabaw jest podzielony na dwie części z wydzieloną strefą dla dzieci najmłodszych. - Brakowało takiego terenu w naszej miejscowości - mówi sołtys wsi, a zarazem radna rady gminy w Borzęcinie, Maria Pilarska. - Ta inwestycja tworzy warunki do zabawy i wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców. Jestem przekonana, że obiekt o który zabiegaliśmy jako radni rady gminy reprezentujący miejscowość, będzie dobrze służył lokalnej społeczności. Strefa rekreacji to miejsce spotkań nie tylko dzieci, ale przy okazji ich rodziców. Jak podkreśla wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak tworzenie tego typu stref jest priorytetem do realizacji w innych miejscowościach gminy. - Strefy rekreacyjne wpływają na podniesienie komfortu zamieszkiwania - twierdzi wójt Kwaśniak. - A to ważny element rozwoju gminy. Należy wykorzystać możliwości, jakie dają nam fundusze unijne i budować tego typu obiekty wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Dla naszych dzieci, dla nas rodziców, dla rozwoju gminy i jej przyszłości. Zrealizowana inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Programu Leader, a wysokość dofinansowania wyniesie 75 procent kosztów kwalifikowanych. (tell) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 15

16 Trwają prace na powiatówce Trwa inwestycja przebudowy drogi powiatowej Borzęcin Dolny Borzęcin Górny - Bielcza. Kosztem 9 milionów 170 tysięcy złotych, przy blisko 5 milionowym udziale powiatu brzeskiego oraz środków unijnych, modernizowany jest ponad 9 kilometrowy odcinek drogi na terenie gminy Borzęcin, jak również ponad 6 kilometrowy odcinek drogi w gminie Szczurowa. Prace realizowane są w latach , a ich wykonawcą jest tarnowska firma POLDIM S.A. Zakres prac na terenie gminy Borzęcin obejmuje przebudowę drogi 1421 K na odcinku Borzęcin Dolny młyn, odwodnienie z pogłębieniem i oczyszczeniem rowów oraz przebudową przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów w ciągu drogi, wykonanie 3 zatok autobusowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 9 kilometrów 320 metrów od Borzęcina Dolnego do Bielczy oraz utwardzenie poboczy i gruntowych zjazdów do posesji żużlem wielkopiecowym. Ponadto zakłada się wykonanie przejść dla pieszych z mas chemoutwardzalnych i ich oznakowanie, wymianę istniejącego str. 16 i wykonanie dodatkowego oznakowania pionowego oraz poprawę estetyki pasa drogowego poprzez wycinkę drzew i krzewów. W roku 2010 wykonywana jest przebudowa odcinka od Borzęcina Dolnego do młyna polegająca na budowie 18 sztuk studni rewizyjnych oraz obustronnego krawężnika na długości 1 tysiąca 586 metrów w rejonie wału rzeki Uszwicy. Wykonywana również jest nawierzchnia bitumiczna na odcinku 3 kilometry 282 metry. - Dobrze się stało, że dwa lata temu udało się przekonać Zarząd Powiatu do złożenia wniosku w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie przebudowy tej właśnie drogi - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Była ona w fatalnym stanie technicznym szczególnie na odcinku Borzęcin Górny (młyn) - Borzęcin Dolny, a poruszanie się nią stanowiło zagrożenie dla uczestników ruchu. Do pełni szczęścia brakuje chodnika, który należy w najbliższym czasie tam wybudować. Mam nadzieję, że przy partycypacji w kosztach pół na pół z powiatem i przy zgodzie mieszkańców, uda się gminie to zadanie w miarę szybko i sprawnie zrealizować. Wyrażając swoje zadowolenie z prowadzonej na terenie gminy inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1421 K, wójt Kwaśniak krytycznie odniósł się do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. - To jest jakiś absurd. Od kilku lat nie można doprosić się przebudowy przepustów w drogach powiatowych blokujących spływ wód potokami i rowami na terenie gminy Borzęcin, a to priorytetowa sprawa i pieniądze w budżecie na zadania zapobiegawcze kolejnym podtopieniom powinny się znaleźć - podkreśla wójt Janusz Kwaśniak. - Działania Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku są również nieporadne w prostych sprawach. Ot, jak choćby sfrezowanie odcinka drogi powiatowej Borzęcin - Przyborów w przysiółku Borek, gdzie powstały niebezpiecznie garby utrudniające poruszanie się pojazdami, czy nadzór nad korzystaniem przez transport ciężki z drogi Waryś - Bielcza, którą powiat użyczył firmie budującej autostradę na rzecz transportu kruszyw na plac budowy. Brak tego nadzoru, powoduje ogromne uciążliwości dla mieszkańców. Wójt Kwaśniak, który interweniował w tej sprawie u starosty ma nadzieję, że w sprawie wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski. (p) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

17 Nową nawierzchnią na Grądy w Bielczy Tysiąc metrów nowej nawierzchni bitumicznej powstało na drodze Biedacz - Grądy w Bielczy. Inwestycja była realizowana w ramach III promesy pozyskanej przez gminę Borzęcin z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jej koszt zamknął się kwotą 203 tysiące 585 złotych. Jak zapewnia wójt gminy Borzęcin, to nie koniec prac drogowych w Bielczy. W najbliższym czasie wykonane zostanie kolejne blisko 900 metrów nowej nawierzchni bitumicznej. Swojego zadowolenia z modernizacji drogi na Grądy nie ukrywa Paweł Postawa - radny kadencji reprezentujący Bielczę w Radzie Gminy, który wielokrotnie zabiegał o modernizację dróg w sołectwie. - Walczyłem między innymi o naprawę drogi "Na Grą- Blisko kilometr nowej nawierzchni bitumicznej położono na drodze Cmentarz - Granice II w Borzęcinie. Dzięki temu droga, która po powodziach 2010 roku znajdowała się w fatalnym stanie technicznym, odzyskała swoją pierwotną funkcję. Nowa nawierzchnia bitumiczna i pobocza zdecydowanie ułatwią życie mieszkańcom z tej drogi korzystającym. Koszt modernizacji tego ciągu komunikacyjnego zamknął się kwotą 167 tysięcy 434 złote. - To jedna z ważniejszych dróg w sołectwie - tłumaczy sołtys wsi, a zarazem radna rady gminy Maria dy", bo była ona w złym stanie technicznym. Cieszę, się że wespół z wójtem wypracowaliśmy kompromis w tej sprawie i modernizacja drogi stała się faktem - mówi radny Paweł Postawa. - Potrzeb w Bielczy jest wiele, dlatego cieszę się, że dzięki mojemu zaangażowaniu kolejna droga uzyskała nową nawierzchnię bitumiczną. Mowa o drodze Wojnickiej. Nawierzchnia została wykonana na odcinku 850 metrów i tym samym odbudowa tej drogi została zakończona. Radna RG kadencji z Bielczy Władysława Kawa, podkreśla konieczność dalszej modernizacji drogi Biedacz - Grądy celem jej kompleksowego zakończenia, co zapewne w przyszłym roku stanie się faktem. Nowa nawierzchnia na Granice II (tell) Pilarska. - Odciąża drogę na wale prawej strony rzeki Uszwicy i przylega do niej kilkadziesiąt gospodarstw. W ostatnich tygodniach mieszkańcy wielokrotnie interweniowali u mnie w sprawie jej stanu i ich interwencjom stało się zadość. Jak informuje wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak niebawem wykonany zostanie blisko trzystumetrowy odcinek drogi od skrzyżowania z drogą Borek - Waryś w kierunku Granic, będący przedłużeniem zmodernizowanego odcinka. (tell) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 17

18 Zakończono modernizację drogi na Czarnawę Czas na chodnik Zakończono prace w ramach odbudowy drogi gminnej na Czarnawę w Borzęcinie. Na odcinku 280 metrów wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Koszt zadania zamknął się kwotą 84 tysięcy złotych. Dzięki realizacji prac na tym odcinku, modernizacja ponad 2 kilometrowej drogi na Czarnawę została zakończona. Koszt prac ogółem dla wszystkich etapów modernizacji drogi zamknął się kwotą ponad 350 tysięcy złotych. - To ważna dla mieszkańców droga, prowadząca nie tylko do przysiółka Czarnawa, ale także do ciągle rozbudowującego się osiedla Działki i kompleksu sportowego Orlika w Borzęcinie - mówi Wiesław Zając radny Rady Gminy w Borzęcinie kadencji Następnym etapem poprawy bezpieczeństwa na tym ciągu komunikacyjnym będzie budowa chodnika. Jest on niezbędny dla mieszkańców i młodzieży szkolnej, która z Zespołu Szkół przemierza kilkaset metrów na obiekt sportowy. Jak zapowiada wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak niebawem ruszą prace projektowe. (tell) Zmodernizowano drogę Borek - Granice Ponad 277 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi Borek Granice w Borzęcinie. Nową nawierzchnię bitumiczną wykonano na odcinku 1 kilometra 100 metrów drogi. Na zmodernizowanym odcinku odbudowano również rowy i wykonano pobocza. Wykonawcą robót była firma POLDIM Jakubowice, a prace wykonano w ramach II promesy pozyskanej przez gminę Borzęcin z MSWiA. - Ta droga jest ważnym traktem odciążającym komunikacyjnie miejscowość Borzęcin, a zarazem znakomitym skrótem dla podążających w kierunku Radłowa i Tarnowa - mówi Czesław Małek, radny z Borzęcina, a Przewodniczący Rady Gminy. - Dlatego jej modernizacja jest niezwykle istotna i kluczowa dla układu komunikacyjnego w gminie - podkreśla. Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zaznacza, że wykonane do tej pory prace są pierwszym etapem modernizacji tej drogi. Będą one kontynuowane w najbliższym czasie na odcinku metrów, w ramach III promesy pozyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niebawem droga na całej swojej długości będzie w pełni zmodernizowana. (gall) str. 18 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

19 Zrealizowano odbudowę dróg przy udziale środków z FOGR Blisko 105 tysięcy złotych kosztowała modernizacja dróg dojazdowych do pól, którą gmina wykonała przy udziale środków z dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Umowa z wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych DROMOST w Bochni została podpisana 11 października br., na kwotę 104 tysiące 97 złotych. Zmodernizowano 460- metrowy odcinek drogi Jagniówka w stronę wału, jak również 170-metrowy odcinek drogi Zagumnie w Bielczy. Na obydwu drogach pojawiły się nowe nawierzchnie bitumiczne na podbudowie. - Wybór tych zadań do realizacji nie był dziełem przypadku. To suma potrzeby naprawy ich nawierzchni oraz deklaracji, jakie złożyłem mieszkańcom obu tych miejscowości, co do ich realizacji w kończącej się kadencji - mówił wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. - Staram się nie rzucać słów na wiatr, a w relacjach z mieszkańcami słowo jest najważniejsze. Jak twierdzą mieszkańcy Biel- czy, droga Zagumnie to jedna z najważniejszych dróg transportu rolnego, wykorzystywana przez mieszkańców znacznej części wsi. Poprzez problemy natury własnościowej, nie została w poprzednim roku w pełni zmodernizowana. - W roku bieżącym zmodernizowaliśmy odcinek od drogi powiatowej do wykonanej już poprzednio nawierzchni bitumicznej. Pozwoliło to na zamknięcie inwestycji, co zdecydowanie poprawi mieszkańcom komfort jazdy - mówi Henryk Dąbrowa, inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy w Borzęcinie. Ewa Kózka, radna rady gminy kadencji z Jagniówki, nie ukrywa swojego zadowolenia z modernizacji drogi przez lewą część miejscowości. - Zabiegałam o to. Realizacja tego odcinka drogi jest pewnym dopełnieniem mojej samorządowej pracy - mówi Ewa Kózka. - Cieszę się razem z mieszkańcami. (gall) Darmowy w domenie borzecin.net Urząd Gminy w Borzęcinie oferuje bezpłatne konta e- dla wszystkich mieszkańców i podmiotów z terenu gminy Borzęcin. W ramach konta przewiduje się: - Bieżące informacje z życia gminy dotyczące m.in. wydarzeń kulturalnych, turystyki, sportu. Zapowiedzi wydarzeń sportowych i kulturalnych, informacje turystyczne i gospodarcze, aktualności dotyczące pracy urzędów czy komunikaty urzędowe trafiają bezpośrednio na skrzynkę użytkownika. Co ważne, posiadacz konta otrzymuje tylko te informacje które sam zamówił. - Rozbudowana, elektroniczna wersja Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy "Kurier Borzęcki" bezpośrednio na skrzynkę, jeszcze przed ukazaniem się wersji papierowej. - Skrzynka pocztowa bez spamu i niechcianych reklam - konta chronione są systemem antyspamowym skutecznie blokującym niechciane i niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Użytkownicy otrzymują tylko te informacje, które sami zamówili. - Dostęp do poczty z dowolnego miejsca na świecie poprzez dowolną przeglądarkę internetową - wystarczy wejść na stronę poczta.borzecin.pl aby wysyłać i odbierać e. - Możliwość korzystania z poczty za pomocą dowolnego programu pocztowego np. Outlook, Thunderbird. Kolejna dotacja pozyskana z FOGR Kolejną dotację na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała gmina Borzęcin z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Kwota w wysokości 40 tysięcy złotych trafiła do Łęk, gdzie wykonano odbudowę drogi Skotnik. Łączny koszt odbudowy, wraz z środkami pochodzącymi z budżetu gminy zamknął się kwotą blisko 60 tysięcy złotych. Nowa nawierzchnia na tej drodze została wykonana na odcinku ponad 300 metrów bieżących. Dzięki temu zakończona została modernizacja na całym odcinku, co wpłynie na pełny komfort przemieszczania się tą drogą. (p) Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010 str. 19

20 Przedszkole w Przyborowie otwarte 4 października zostało otwarte przedszkole w Przyborowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym, po której nastąpiło poświęcenie obiektu i uroczyste otwarcie przedszkola. Zebranym w hali sportowej miejscowego Zespołu Szkół gościom i mieszkańcom, w krótkim programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie i przedszkolacy. Placówka powstała na bazie istniejącego Zespołu potrzeby przedszkola nowego budynku. Okazało się jednak, że ten budynek został wykorzystany na potrzeby gimnazjum. Utworzenie przedszkola w Przyborowie i dzisiejsze jego otwarcie jest ukoronowaniem podejmowanych działań przez społeczność Przyborowa i reprezentujących ją w Radzie Gminy samorządowców z tej miejscowości. Sygnalizowana potrzeba jego utworzenia w sposób na- szkoły w zakresie wygospodarowania pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania placówki. - Inwestycja w najmłodszego obywatela to inwestycja w przyszłość, to kapitał dobrze zainwestowany - podkreślał podczas uroczystości otwarcia wójt Kwaśniak. - Życzę przedszkolakom wielu radości z uczęszczania do przedszkola, rodzicom zadowolenia ze swoich pociech, a pedagogom przed- Szkół, w którym nakładem blisko 350 tysięcy złotych wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania jednostki. Oddany do użytku obiekt zyskał powierzchnię użytkową blisko 300 metrów kwadratowych. Jest nowoczesny i przestronny, dobrze wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie. Uczęszcza do niego 62 dzieci. Dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie, Jan Kowal podkreśla, że potrzeba utworzenia przedszkola w Przyborowie była sygnalizowana od dawna. - W latach funkcjonowało przedszkole w dworze Łasińskich, po czym nastąpiło jego rozwiązanie, a dzieci z Przyborowa i osiedla Igloopol dowożone były do Przedszkola w Łękach. W latach osiemdziesiątych powstał pomysł wybudowania na turalny i oczywisty zyskała aprobatę radnych z innych miejscowości gminy. Dzięki ogromnej przychylności i wielkiemu zaangażowaniu wójta Janusza Kwaśniaka, jak również zastępcy wójta Tadeusza Żurka i radnych Rady Gminy, szczególnie z Przyborowa oraz pozostałych miejscowości spełniły się nareszcie oczekiwania nie tylko rodziców, ale i wszystkich mieszkańców Przyborowa. Do chwili obecnej rodzice zmuszeni byli szukać miejsca w przedszkolach w ościennych miejscowościach - mówił w swoim wystąpieniu podczas uroczystości, dyrektor Jan Kowal. Wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak podkreślał, że nie byłoby tej inwestycji bez determinacji i zaangażowania przyborowskich radnych: Zofii Sumara, Renaty Woda i Tomasza Żurka, wsparcia i przychylności Rady Gminy oraz działań dyrektora szkolnym satysfakcji z wyników i wymiernych efektów pracy. Wierzę, że to przedszkole, tak oczekiwane i pożądane przez mieszkańców spełni doskonale swoją rolę i funkcję edukacyjną. Gospodarz gminy poinformował uczestników uroczystości o dalszych, rozpoczętych pracach przy Zespole Szkół w Przyborowie. Dzięki nim, w przyszłym roku oddany do użytku zostanie plac zabaw dla potrzeb przedszkola i najmłodszych mieszkańców miejscowości, boisko ze sztucznej trawy o wymiarach 20 x 40 metrów do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z poliuretanu. Cały teren wokół Zespołu Szkół zostanie ogrodzony i zagospodarowany, a wybudowane obiekty będą ogólnodostępne. Informacja ta wywołała aplauz wśród zgromadzonych. (pio) str. 20 Kurier Borzęcki - nr 4(57)/2010

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE nr 2 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WYWIAD Z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE ELEKTRYZUJĄCY TEMAT OZE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo