Strzelał do konkubiny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strzelał do konkubiny"

Transkrypt

1

2 2 aktualności Załatwiali lewe papiery Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie lekarzy i poborowych, którzy za łapówki byli przyjmowani do szpitali psychiatrycznych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Przed sądem stanie 40 osób, które wręczały bądź przyjmowały łapówki za załatwienie papierów o niezdolności do odbywania służby wojskowej. 59-letniemu mieszkańcowi Poznania zarzucono, że od 1997 r. do 2002 r., powołując się na wpływy w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie podjął się załatwienia skierowań do tej placówki. W zamian za załatwienie dokumentu przyjmował od 2 do 5 tys. zł łapówki. Część pieniędzy przekazywał lekarzom, którzy wpisywali nieprawdę w dokumentacji lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego poborowych. W ten sposób mężczyźni wykorzystywali dokumenty do uniknięcia służby wojskowej. W sprawę zamieszanych jest 8 lekarzy, między innymi ordynator kościańskiego szpitala psychiatrycznego oraz lekarz pleszewskiego pogotowia ratunkowego. NoM Strzelał do konkubiny Kaliska policja zatrzymała 24-latka, który celował z wiatrówki do swojej konkubiny. Grozi mu za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Kaliscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań. Pijany 24-latek przyszedł do swojej konkubiny, aby ta wydała mu ich dziecko. Kiedy kobieta odmówiła, mężczyzna wyjął wiatrówkę i oddał strzał. Na szczęście chybił. Kiedy 19-latka próbowała uciekać, sprawca oddał jeszcze jeden strzał, trafiając w drzwi. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego agresora. Miał on ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie przeszukania znaleziono też u niego pistolet pneumatyczny, zasilany dwutlenkiem węgla, zasobnik z metalowymi kulkami oraz pojemnik z gazem. Teraz Kaliszanin odpowie przed sądem za narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. NoM Drodzy czytelnicy a zwłaszcza rolnicy Otrzymaliśmy informację o stratach powstałych w rolnictwie w wyniku klęski suszy, jaka wystąpiła w gminie Wieruszów w 2008 roku i pomocy Państwa rolnikom dotkniętym jej skutkami. Szczegóły w kolejnym numerze ITP. Red. Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami grzewczymi Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększona ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektryczne i gazowe. Stąd przynajmniej raz w roku należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy: -przewód kominowy jest drożny, -nie występują uszkodzenia komina -do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych, -rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia przez palne stopy, ściany lub dachy, -paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych, -przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinni przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego lub osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych: -od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, itp.) co najmniej 4 razy w roku, -od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku, -od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać, co najmniej raz w roku. Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan. Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki: -w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji. - odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (grzejniki, piece itp.) oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie powinna wynosić co najmniej 1,0 m, -jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory zabezpieczone siatką, -butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp., -temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 C, -butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w: -szybach instalacyjnych budynków, -pomieszczeniach sypialnych i kotłowniach, -garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe, -na strychach. Podstawowe zasady bezpieczeństwa: -pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć, -jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia, -po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki PODZIĘKOWANIE Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku Ś.p. Józefa Ignasiaka Przyjaciołom, znajomym, delegacji nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, delegacji nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica oraz Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Wieruszowie. Za wspólną modlitwę, złożone wieńce i kwiaty, wyrazy współczucia i zamówioną mszę Serdecznie podziękowania składa Żona z Rodziną W przypadku butli po gazie płynnym (pustych) należy zachować te same zasady bezpieczeństwa, co w przypadku butli napełnionych, gdyż zawierają one opary gazu. Elektryczne urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji. Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad: -zachować odległość, co najmniej 0,5 m od materiałów palnych, -ustawiać grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytkach -nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy, -osobom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać, -samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych, -niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych. opracował: starszy specjalista kpt. mgr Zbigniew Domal NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - redaktor naczelny, tel (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel DZIAŁ MARKETINGU: tel , STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, Maria Łabuda, Agata Adamczyk SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel , DRUK: AGORA Piła --- istnieje od 1999r. --- Stale współpracujemy z firmą: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

3 Ludzie jesieni - koło ZERiI w Bralinie zorganizowało wspaniały bal dla ludzi jesieni, sympatyków i przyjaciół związku w piękny dzień 27 listopada 2008 r. W tym dniu wszystkie drogi kępno 3 Bal andrzejkowy w Bralinie prowadziły seniorów do Bralina do restauracji Złoty Kłos. Sala przepięknie udekorowana stwarzała niepowtarzalny nastrój. Swoją obecnością bal zaszczyciły władze samorządowe Gminy Bralin wójt Roman Wojtysiak z małżonką i sekretarz gminy Zbigniew Łatka z małżonką. Otwarcia balu dokonał przewodniczący Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek życząc wszystkim miłej zabawy prz muzyce H.Kupczaka. Bal rozpoczęto przepięknym walcem. Bardzo licznie zebrani seniorzy, sympatycy i przyjaciele ludzi jesieni bawili się wspaniale.niespodzianką i zaskoczeniem był wspaniały występ rodzinny Mamysów Ani, Adriana, Izy i Jasia. Był pokaz tańca towarzyskiego, piosenki a nade wszystko występ Dody w którą wcielił się Adrian. Zebrani podziwiali występy, umiejętności uzdolnionego muzycznie i nie tylko, rodzeństwa. Stoły suto zastawione, wspaniały obiad a ilość potraw przepysznych i wykwintnie po- MIGAWKI Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH Dnia 20 listopada przyjechał do naszej szkoły pan William Stone, native speaker języka angielskiego, który w ramach lekcji języka angielskiego pokazał wszystkim uczniom prezentację o najniebezpieczniejszych zwierzętach południowej Afryki. Uczniowie szkoły mieli okazję posłuchać języka angielskiego w jego oryginalnym brzmieniu, zadawać i udzielać odpowiedzi na pytania w języku angielskim jak i posłuchać wielu ciekawych faktów o dzikich zwierzętach RPA. Mieli również okazję zobaczyć na fotografiach ten malowniczy kraj. Niewątpliwie było to spotkanie z inną kulturą, które wzbogaciło naszych wychowanków. Patrycja Stone 27 listopada 2008r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez ZHP i Samorząd Uczniowski, w czasie której oprócz wróżb, konkursów andrzejkowych i dobrej zabawy, zorganizowana została zbiórka drobnych pieniędzy w ramach akcji GÓRA G R O S Z A. Grosze zbierali uczniowie do specjalnie przygotowanych skarbonek, które potem przynieśli jako bilet wstępu na dyskotekę. Ci, którzy uzbierali najwięcej groszy otrzymali w nagrodę słodycze. Na początku zabawy uczennica Marta Markiewicz i uczeń Gracjan Fromelius w towarzystwie elfów odczytali znaczenie imion Katarzyna i Andrzej oraz przedstawili postaci św. Katarzyny i św. Andrzeja. Zapoznali też wszystkich zebranych z przysłowiami związanymi z andrzejkami. Przy stolikach siedzieli wróżbici gotowi przepowiadać przyszłość. Wśród wróżb największa popularnością cieszyły się następujące: Tajemniczy worek Symbolika cyfr daty urodzin Jabłka Losowanie kolorów Znaczenie symboli Losowanie zawodów Przekłuwanie serc Losowanie numerów i ich znaczenie Lanie wosku Wiele radości i śmiechu było przy losowaniu cukierków, w których ukryto cukierkowe zadania, a wśród nich m. in. trzeba było: ugryźć pana Jarka w ucho, zatańczyć z panią Lucyną, uszczypnąć didżeja itp. Wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. Andrzejki to tradycja naszej szkoły i dlatego każdego roku wszyscy uczniowie z niecierpliwością na nie czekają. Nic dziwnego jest to bowiem okazja do świetnej i niezapomnianej zabawy. Lucyna Majczyk danych przyprawiała o zawrót głowy. W cudownej seniorskiej rodzinie bawiono się do późnych godzin w atmosferze wzajemniej przyjaźni i wspomnień, które zawsze towarzyszą ludziom jesieni. Wielu wspominało wróżby andrzejkowe, które odsłaniały ciężkie kurtyny spowite mgłą ukazującą rąbka tajemnicy z dalekiej przyszłości. MaŁa Nie tylko bajkowe Spotkania ze sztuką w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 27 listopada w gościnne progi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie zawitały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Hanulinie. Z inicjatywy pani Reginy Szymoniak dzieci wraz z opiekunkami przybyły do biblioteki na warsztaty pt.: Spotkanie ze sztuką. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem Poplenerowej Wystawy Artystów Amatorów Mikorzyn 2008, podczas którego dzieci otrzymały sporo informacji o technikach malarskich, jakimi tworzyli artyści na plenerze. Podczas głosowania nad najładniejszym obrazem, dziewczynki wybierały pejzaże a chłopcy obraz z traktorem. Później wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną o historii Kubusia Puchatka. Jako, że warsztaty odbywały się w bibliotece nie mogło zabraknąć głośnego czytania bajki, która była inspiracją do prac malarskich, wykonywanych własnoręcznie przez dzieci podczas warsztatów. Bajkę czytał dyrektor biblioteki Wiesław Walas i bibliotekarka Natalia Wolko-Stempniewicz. Była także niespodzianka. Specjalnie na to spotkanie do biblioteki przybyły bajkowe postacie: Kubuś Puchatek i pani Jeżyk. Dzieci ochoczo malowały swoje spotkanie z Kubusiem. Powstało wiele wspaniałych prac, które ozdobią ściany przedszkola w Hanulinie. Dzięki takim wyjazdom dzieci mogą obejrzeć ciekawe wystawy, poznać interesujące miejsca, czasem nawet samego Kubusia Puchatka i leśnego Jeża. Warsztaty tak bardzo podobały się dzieciom, że zapowiedziały się już z następną wizytą. /red/

4 4 kępno Tomczak chce upamiętnić Papieża Ponad 50 eurodeputowanych zaproponowało upamiętnienie Jana Pawła II specjalną tablicą w Parlamencie Europejskim. Wśród nich jest pochodzący z Kępna, Witold Tomczak. Zaproponowali to przedstawiciele różnych państw i grup politycznych. Kępińki europoseł Witold Tomczak poinformował, że przewodniczący Parlamentu Hans-Gert Poettering otrzymał list w tej sprawie. Napisano w nim, że symboliczna obecność Jana Pawła II przypominałaby jego naukę i apel o budowanie jedności europejskiej w oparciu o fundamentalne wartości określające jej tożsamość. Europosłowie zaproponowali, aby na tablicy przedstawiającej Ojca Świętego, we wszystkich oficjalnych językach Unii znalazło się przesłanie Europo otwórz drzwi Chrystusowi - informuje Informacyjna Agencja Radiowa. Przewodniczący Parlamentu przychylnie odniósł się do propozycji eurodeputowanych, ale nie rozmawiał jeszcze o szczegółach projektu. Hans-Gert Poettering zapowiedział, że najpierw będzie chciał się skonsultować z szefami polskich delegacji zasiadających w róznych grupach politycznych. Jeżeli otrzyma jednomyślne poparcie, to zwróci się do prezydium Parlamentu o decyzję w tej sprawie. Dopiero wtedy będą mogły rozpocząć się dyskusje o projekcie i lokalizacji pamiątkowej tablicy. NoM 15-latek ukradł samochód Policjanci Sekcji Kryminalnej KPP w Kępnie w trakcie wykonywania czynności służbowych ustalili i zatrzymali 15-letniego mieszkańca gminy Bralin, który na przełomie września i października br. w Bralinie z terenu jednej z posesji dokonał kradzieży samochodu osobowego Fiat 126 p. Sprawca w godzinach wieczornych, wykorzystując nieuwagę domowników, wszedł na teren posesji, gdzie stał niezamknięty pojazd. Po wypchnięciu go na drogę, udało mu się uruchomić pojazd, którym następnie odjechał w nieznanym kierunku. Samochód został później ukryty w miejscowym lesie, gdzie po kilku dniach odnalazł go sam pokrzywdzony. NoM Ostrzeszów wyprzedzi Kępno i Wieruszów Wszystko wskazuje, że Ostrzeszów będzie pierwszym miastem w najbliższym regionie, w którym powstanie kryta pływalnia. Ta ma być gotowa już za niespełna 2 lata. Kolejne powinno być w Kępno. W Wieruszowie słychać zaś ciągle tylko o planach budowy. 20 milionów złotych kosztować ma budowa centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego w Ostrzeszowie. Władze miasta podpisały już umowę w tej sprawie z wykonawcą inwestycji kaliską firmą Novum. Oznacza to, że już w sierpniu 2010 roku mieszkańcy miasta korzystać będą mogli z krytej pływalni. Przypomnijmy, że plany budowy w Ostrzeszowie basenu sięgają jeszcze czasów powstania przy dawnej Fabryce Urządzeń Mechanicznych (FUM) szkoły przyzakładowej. Wtedy nic z tego nie wyszło. Do inwestycji przymierzano się jeszcze kilka razy, zawsze bez rezultatu. - Teraz klamka już zapadła - podkreślał wiceburmistrz Ostrzeszowa, Mariusz Witek. - Powstanie cały kompleks. Budynek ma posiadać trzy kondygnacje. W przyziemiu zaprojektowano zespół odnowy biologicznej: siłownię, salę fitness, pokoje masażu i fizykoterapii, sauny, natryski oraz solarium. Na parterze znajdować się będzie hala basenu. W niej zaprojektowano basen sportowy (25x12m), basen rekreacyjny z atrakcjami i torem do nauki pływania, wannę z hydromasażem oraz zjeżdżalnię wewnętrzną rurową o dł. ok. 60 metrów. Na tej kondygnacji zlokalizowane będą również m. in. szatnie, zespół kasowy, sklep, kawiarnia lub bar oraz pomieszczenie wielofunkcyjne z Internetem. Najważniejszą częścią I piętra będzie z kolei widownia na kilkadziesiąt miejsc. Obiekt dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. NoM Świętowali na Goli Na sali w Goli spotkali się 26 listopada 2008 r. ludzie jesieni miejscowego koła ZERiI.Spotkanie rozpoczęło się msza świętą, którą odprawił ks.ryszard Zieliński a uswietnił ją i spiewem organista Marcin Jasiak. W słowie do wiernych powiedział m.in. Dla Was najważniejsze to Bóg, rodzina czyli te wartości, które mają sens i przetrwają. Żle by się działo, gdyby nikt do Was ręki nie wyciągnął.to dobrze, że są ludzie, którzy o Was ludzi jesieni dbają. Dziękować też trzeba, że są takie koła, które pomimo różnych przeszłości zachowały wartości chrześcijańskie. Wasze spotkania mają głęboki sens... To Wy jesteście siewcami dobra, tymi którzy sieją dobre ziarno. Jesteśmy swiadectwem Chrystusa na Ziemi, w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych... Po mszy oficjalnego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący A.Poślod. Wśród gości witał wicestarostę Zenona Kasprzaka, wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka, sekretarza Zbigniewa Łatkę, księdza proboszcza Ryszarda Zielińskiego, przewodniczącego Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka, członka Zarządu Oddz. ZERiI w Bralinie Jana Kireńczuka, organistę Marcina Jasiaka, radnego Roberta Gogola, właściciela Tarnstolu M. Głąba, sołtysa A. Galubę, zespół Ale Babki pod dyrekcją H. Kupczaka oraz media. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków koła. Miłym akcentem jest uhonorowanie i podziękowanie ludziom aktywnie działającym na rzecz ludzi jesieni oraz powitanie nowych członków w kole. Uroczyście wręczono legitymacje trzem nowym członkom: Jadwidze Mrówka,Patrycji Chmielewskiej i Pawłowi Wittkowi. Dyplomami uhonorowani najstarszego członka koła Jana Kałkę, który za kilka dni obchodzi setną rocznicę urodzin. Za wsparcie koła podziękowano dyplomami sponsorom Markowi Głąbowi, Eugeniuszowi Grodzkiemu, Ireneuszowi Moskwie. Za wsparcie duchowie dyplom wręczono księdzu Ryszardowi Zielińskiemu. Za pracę na rzecz ludzi jesieni podziękowano Halinie Góreckiej i Franciszkowi Góreckiemu. Sprawozdanie z działaności koła złożył przewodniczący A. Poślod. Alojzy Leśniarek podziękował za pracę na rzecz koła, za trud i wysiłek w remoncie tego obiektu po pożarze. Przedstawił plany zarządu z uwzględnieniem planowanych wycieczek i turnusów. Podzielił się refleksjami związanymi z rozdzielaniem żywności w Gminie Bralin dziekując za pomoc GOPS i wójtowi. Podziekował również władzom gminy za wszelką pomoc na rzecz ludzi jesieni i oddziału. Złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bozego Narodzenia i Nowego Roku. Wicestarosta Z.Kasprzak podziękował za zaproszenie i odczytał list gratulacyjny skierowany do ludzi jesieni. Wszystkim seniorom zrzeszonym w kole PZERiI w Goli w dniu święta składam wyrazy głębokiego szacunku, życzę wszystkim państwu wciąż młodych duchem najszczersze zyczenia zdrowia, pomyślnosci, optymizmu, szczęścia w gronie najbliższych potwierdzajacych tezę, że jesień życia jest piękna. List wręczył przewodniczącemu a kwiaty najbliżej siedzącej seniorce. Wójt R.Wojtysiak podzielił się uwagami na temat codziennego dzialania. Wkrótce rozpocznie się remont 8. Ten remont pozwoli bezpiecznie się poruszać, będą chodniki, ścieżki rowerowe, wspomniał o drogach, które będą robione w roku przyszłym z funduszu inwestycji rolniczych. Podziękował seniorom i wszystkim, którzy włączyli się w akcję rozdzielenia żywności, wydano 1044 paczki zywnosciowe. Akcja a właściwie operacja wydawania zywności zaczyna się od zamówienia, transportu, rozładunku, wydawania i kończy na dokładnym rozliczeniu. Podziękował sołtysom za pomoc i zaangażowanie i dostarczenie tym ludziom, którzy dotrzeć do Bralina z przyczyn od nich niezaleznych nie mogli. Z okazji zbliżających się świąt złożył życzenia świąteczno noworoczne seniorom. Uwagami podzielili się również i złożyli życzenia Z.Łatka i J. Kireńczuk. Potem smaczny obiad a po uczcie dla ciała uczta duchowa czyli koncert zespołu Ale Babki pod dyrekcją H. Kupczaka. Nieco później deser kawa i pyszne ciasto. Niespodzianką dla zebranych była zabawa, tańce a to wszystko dzięki M. Jasiakowi, który grą na akordeonie i śpiewem tak rozbawił seniorów i przeniósł w świat wspomnień dawnych młodzieńczych stwarzając niepowtarzalną atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci seniorów. MaŁa

5 kępno 5 Straż Graniczna z coraz częściej widoczna w powiecie kępińskim Od roku prowadzą kontrole Dokładnie 1 grudnia minął rok, od kiedy w Kaliszu rozpoczęła działalność Placówka Straży Granicznej. Chociaż miasto leży niemal w centrum kraju i żadne granice państwowe w pobliżu nie przebiegają - funkcjonariusze Straży Granicznej mają pełne ręce roboty. Efekty ich działalności widać także na terenie powiatu kepińskiego. Pod opieką funkcjonariusze mają bowiem aż 11 powiatów, a zajmują się przede wszystkim nielegalnymi imigrantami. Przy okazji wyłapują próby przemytu i z uwagą przyglądają się obcokrajowcom z państw o podwyższonym ryzyku terrorystycznym. Pierwszy rok działania kaliska Straż Graniczna ocenia na plus. Sukcesem, w ocenie komendanta Pawła Mazieca, jest to, że placówka działa dziś prężnie - między innymi dzięki dobremu przyjęciu funkcjonariuszy w Kaliszu. Do sukcesów można też zaliczyć ponad 30 deportowanych cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Z terenu Kępna deportowana została obywatelka Chin, która przebywała tam nielegalnie. Funkcjonariusze SG widać często w miejscowości Olszowa, gdzie kontrolują przejeżdżające ruchliwą drogą nr 8 samochody. Prowadzili także wspólnie kępińska policją akcje na terenie miejscowego targowiska. - Jednym z największych sukcesów było ujawnienie i zatrzymanie przemytu papierosów, który przyjechał do Kalisza z rejonu wschodniej granicy naszego państwa mówi komendant Paweł Maziec. Y Były to papierosy ukryte w specjalnie skonstruowanej do tego celu skrytce samochodu ciężarowego. Wartość rynkowa tego przemytu przekraczała 70 tysięcy złotych. Papierosy miały trafić na rynek obszaru kalisko-ostrowskiego, jednak dzięki bystremu oku naszego funkcjonariusza została ta skrytka ujawniona, papierosy zatrzymane Z terenu Kępna deportowana została obywatelka Chin, która przebywała tam nielegalnie. (fot SG w Kaliszu) Funkcjonariusze SG przejmują coraz częściej przywożony nielegalnie alkohol i papierosy. i przekazane do urzędu celnego, celem dalszego postępowania karno-skarbowego. Kaliska placówka Straży Granicznej rozpoczynała działalność z 6 zaledwie funkcjonariuszami. Dziś w jednostce pracuje ponad 30 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych. A można się spodziewać, że placówka będzie się jeszcze rozrastała. NoM Tragedia na dworcu PKS 6-letni chłopczyk zmarł w kępińskim szpitalu, w wyniku odniesionych obrażeń w tragicznym wypadku na miejscowym dworcu PKS. We wtorekdziecko wpadło pod liniowy autobus należący do bełchatowskiego PKS-u. W dniu 25 listopada br. około godz na dworcu PKS w Kępnie kierowca liniowego autobusu, w trakcie cofania wyjazdu ze stanowiska najechał na 6-letniego chłopca, mieszkańca gm. Wołczyn, który z nieustalonej dotąd przyczyny znalazł w z tyłu wyjeżdżającego pojazdu. W wyniku odniesionych obrażeń dziecko zmarło w szpitalu w Kępnie. Chłopiec był na dworcu wraz ze swoją matką. Kierowca autobusu był trzeźwy. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej prowadzi intensywne czynności mające na celu ustalenie w jakich okolicznościach doszło do tej tragedii. Policja zwraca się z apelem do wszystkich, którzy byli świadkami wypadku o zgłoszenie się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie lub o kontakt pod numerem telefonu (062) NoM Są zarzuty dla myśliwego Zarzut niezachowania szczególnej ostrożności podczas polowania, co doprowadziło do śmiertelnego postrzelenia, postawiła prokuratura w Krotoszynie 61-letniemu mieszkańcowi tej miejscowości. Do tragedii doszło w połowie października na polu w miejscowości Chachalnia. Ofiarą tragicznej pomyłki był syn myśliwego. Mężczyzna usłyszał szelest podobny do wydawanego przez dzika i strzelił. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej, trafiony 36- letni syn myśliwego zmarł. Strzelający był trzeźwy, a obaj mężczyźni posiadali zezwolenia na broń i na nocne polowanie. Odbywało się ono w opadającej, gęstej mgle. Myśliwemu grozi kara do pięciu lat więzienia. NoM Grasował fałszywy kominiarz 30-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie szeregu oszustw związanych z prowadzeniem zakładu kominiarskiego stanie przed sądem w Ostrowie. Prokuratura w Ostrowie przedstawiła mu 21 zarzutów. W trakcie śledztwa ustalono, że w okresie od kwietnia 2005 roku do lipca 2008 roku w Ostrowie Wielkopolskim, prowadząc usługi kominiarskie, wprowadzał w błąd swoich klientów. Tłumaczył, że posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych, co nie było zgodne z prawdą. W ten sposób wyłudził od 21 pokrzywdzonych od 80 do 100 złotych. Za oszustwo grozi mu teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. NoM Garfield: Festyn Humoru (Garfield`s Fun Fest) Bez Ograniczeń Film z dubbingiem Gatunek: Reżyseria: Scenariusz: Produkcja: Długość: Komedia, Animowany, Familijny Mark A.Z. Dippe, Kyung Ho Lee Jim Davis USA, Korea Płd. 79 min. W kinie SOKOLNIA r. /pt-śr/ Godz. seansów: i 19.00; Sobota 17.00; Cena biletów: 10zł Istnieje możliwość organizacji seansów dopołudniowych dla grup zorganizowanych. W najnowszej animacji o przygodach rudego, żarłocznego kota, Garfield bierze udział w konkursie na najzabawniejszego bohatera rysunkowego. Od lat zdobywa w nim pierwsze miejsce i jest przekonany, że nikt nie da rady go pokonać. Gdy jego dziewczyna, Arlene, proponuje zmianę popisowego numeru - Garfield odmawia. Urażona kocica postanawia wystąpić z Ramonem - nowoprzybyłym do miasta kocurem. Zatańczą razem zapierające dech w piersiach tango. Dla Garfielda ma to opłakane skutki - traci poczucie humoru! Wraz ze swoim przyjacielem Odiem wyrusza na poszukiwania świętego graala śmiechu - magicznej sadzawki, która znajduje się gdzieś w Tajemniczym Lesie. Garfield przeczytał o niej kiedyś w bajce. Ich wyprawa będzie pełna zagadek i dowcipów, a na swojej drodze spotkają niesamowite postaci, a także komediowego guru - Freddy ego Żabę! A wszystko po to, by Garfield odzyskał poczucie humoru i swoją ukochaną Arlene. DO KINA Z ITP! Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane przez nas pytanie czeka bilet do kina. Kto wyreżyserował w/w film? Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062)

6 6 kępno Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin w rękach Hammera 23 listopada 2008 roku w sali gimnastycznej w Nowej Wsi Książęcej rozegrano mecze w ramach Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin. W poprzednim, styczniowym turnieju do rywalizacji o puchar wójta gminy Bralin stanęło 8 drużyn, wygrała ekipa z Gidanexu. Udana impreza sportowa zachęciła organizatorów do zorganizowania jesiennego spotkania rewanżowego. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn zakładowych z terenu gminy Bralin. Do sportowej rywalizacji stanęli zawodnicy z firm: Hammer, Konstal, Progress oraz przedstawiciele oświaty i Urzędu Gminy w Bralinie. Turniej rozpoczął się o godzinie od losowania kolejności spotkań drużyn na boisku. Mecze rozegrane zostały w systemie każdy z każdym. Sędzią głównym turnieju był Piotr Hołoś. Niedzielna impreza w Nowej Wsi Książęcej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Drużynom kibicowały rodziny, współpracownicy, pracodawcy oraz znajomi i przyjaciele. Organizatorzy Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy Urzędzie Gminy w Bralinie zadbali o posiłek dla startujących zawodników oraz zimne i ciepłe napoje. Zwycięzcą Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin została drużyna reprezentująca firmę Hammer. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy grający w barwach Urzędu Gminy w Bralinie, utrzymując swoją pozycję z poprzedniego turnieju. Trzecie miejsce na podium zajęli siatkarze Progressu, po nich na kolejnych pozycjach uplasowali się zawodnicy Konstalu i drużyna reprezentująca środowisko oświatowe. Nagrodę dla najskuteczniejszego zawodnika wywalczył Rafał Rams, zaś nagrodę za postawę fair-play Karol Jasiak. Zwycięskie drużyny odebrały z rąk przewodniczącego Rady Gminy Bralin Marka Frasa puchary oraz okolicznościowe upominki Organizatorzy dziękują za zaangażowanie sędziemu Piotrowi Hołosiowi oraz Wiesławie Mirowskiej p.o. dyrektora szkoły i wszystkim, którzy wsparli startujące drużyny kibicowaniem. Marzena Kuropka MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY 13 listopada w Zespole Szkół w Trzcinicy po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Nauczyciel bibliotekarz Pani Ewa Gaze przygotowania do tego Święta rozpoczęła dużo wcześniej. Święto poprzedziły działania informacyjne na szkolnych korytarzach i w bibliotece pojawiły się informacje o formie i sposobie obchodów tego dnia. 13 listopada uczniowie po wejściu do budynku natknęli się na żółte ślady stóp, które ich zaprowadziły na III piętro prosto do szkolnej biblioteki. A tam obejrzeli pierwszą atrakcję wystawę książek z dedykacjami. Pani bibliotekarka zgromadziła pamiątki ze spotkań z autorami książek, którzy gościli w naszej gminie w ostatnich latach. Tego dnia nasza biblioteka wyglądała inaczej niż zwykle. Baloniki i błyszczące łańcuchy uczyniły ją odświętną, kolorową i bardzo wesołą. I choć na co dzień nie narzeka ona na brak czytelników, to w dniu swojego święta przeżyła prawdziwe oblężenie. Przez cały dzień ściągały do niej tłumy uczniów, a każdy odwiedzający otrzymywał słodki upominek ufundowany przez Sklepik szkolny. Działalność biblioteki widać było w całej szkole. Na parterze cały dzień trwał kiermasz książki, cieszący się dużym zainteresowaniem. Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na zakup nowych pozycji do biblioteki. W holu szkoły ciekawie prezentowała się wystawa przedstawiająca krótką historię tego święta i zachęcająca do odwiedzin biblioteki. Uczniom klas I III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego starsi koledzy z gimnazjum czytali bajki. Zaangażowani gimnazjaliści świetnie wywiązali się z powierzonego zadania. Co niektórzy odkryli w sobie prawdziwy talent pedagogiczny. Była przy tym zabawa i dyskusje na temat przeczytanych tekstów, przesłań jakie niosą bajki i morałów jakie z nich płyną. Młodzi słuchacze byli bardzo zadowoleni z nietypowych lekcji i z pewnością długo będą je wspominać. W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny Ilustracje do mojej ulubionej książki. Którego wyniki przedstawiły się następująco: -w kategorii klas pierwszych: Weronika Gnacy I miejsce, Patryk Gość II miejsce, Angelika Otorowska III miejsce -w kategorii klas drugich: I miejsce Dawid Mainka, II miejsce Dominika Dinant, III miejsce Aleksandra Mańka -w kategorii klas trzecich: I miejsce Małgosia Warzecha, II miejsce Klaudia Gąszczak, III miejsce Paweł Grześniak. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Sklepik szkolny wręczyła pani wicedyrektor Ewa Hetmańczyk. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły. Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych stało się doskonałą okazją do zareklamowania naszej biblioteki wśród uczniów. Jej bogaty księgozbiór, duża ilość czasopism dla uczniów i nauczycieli, interesujące wystawy i gazetki oraz konkursy skutecznie zachęcają młodych czytelników do korzystania z jej zasobów. Całej imprezie towarzyszyła miła atmosfera. Z pewnością to święto będzie obchodzone w Zespole Szkół w Trzcinicy w następnych latach. /red/

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Turystyka wspólna sprawa

Turystyka wspólna sprawa Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Podwyżka cen wody i ścieków 11 Mamy związek ZIT 14 Dyskutowali o GMO Nr 3 (226) marzec 2014 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Monitor informacyjny 2014 Turystyka wspólna

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0549/13 12 LIPCA 2013, NR 466 WAŁBRZYCH Kolejni absolwenci Nie kuś losu wydarzenia str. 5 Dzisiaj w Głuszycy na cmentarzu komunalnym

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo