Strzelał do konkubiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strzelał do konkubiny"

Transkrypt

1

2 2 aktualności Załatwiali lewe papiery Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie lekarzy i poborowych, którzy za łapówki byli przyjmowani do szpitali psychiatrycznych. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Przed sądem stanie 40 osób, które wręczały bądź przyjmowały łapówki za załatwienie papierów o niezdolności do odbywania służby wojskowej. 59-letniemu mieszkańcowi Poznania zarzucono, że od 1997 r. do 2002 r., powołując się na wpływy w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie podjął się załatwienia skierowań do tej placówki. W zamian za załatwienie dokumentu przyjmował od 2 do 5 tys. zł łapówki. Część pieniędzy przekazywał lekarzom, którzy wpisywali nieprawdę w dokumentacji lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego poborowych. W ten sposób mężczyźni wykorzystywali dokumenty do uniknięcia służby wojskowej. W sprawę zamieszanych jest 8 lekarzy, między innymi ordynator kościańskiego szpitala psychiatrycznego oraz lekarz pleszewskiego pogotowia ratunkowego. NoM Strzelał do konkubiny Kaliska policja zatrzymała 24-latka, który celował z wiatrówki do swojej konkubiny. Grozi mu za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Kaliscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań. Pijany 24-latek przyszedł do swojej konkubiny, aby ta wydała mu ich dziecko. Kiedy kobieta odmówiła, mężczyzna wyjął wiatrówkę i oddał strzał. Na szczęście chybił. Kiedy 19-latka próbowała uciekać, sprawca oddał jeszcze jeden strzał, trafiając w drzwi. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego agresora. Miał on ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie przeszukania znaleziono też u niego pistolet pneumatyczny, zasilany dwutlenkiem węgla, zasobnik z metalowymi kulkami oraz pojemnik z gazem. Teraz Kaliszanin odpowie przed sądem za narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. NoM Drodzy czytelnicy a zwłaszcza rolnicy Otrzymaliśmy informację o stratach powstałych w rolnictwie w wyniku klęski suszy, jaka wystąpiła w gminie Wieruszów w 2008 roku i pomocy Państwa rolnikom dotkniętym jej skutkami. Szczegóły w kolejnym numerze ITP. Red. Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami grzewczymi Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększona ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektryczne i gazowe. Stąd przynajmniej raz w roku należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy: -przewód kominowy jest drożny, -nie występują uszkodzenia komina -do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych, -rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia przez palne stopy, ściany lub dachy, -paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych, -przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinni przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego lub osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych: -od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, itp.) co najmniej 4 razy w roku, -od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku, -od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać, co najmniej raz w roku. Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan. Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki: -w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji. - odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (grzejniki, piece itp.) oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie powinna wynosić co najmniej 1,0 m, -jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory zabezpieczone siatką, -butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp., -temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 C, -butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w: -szybach instalacyjnych budynków, -pomieszczeniach sypialnych i kotłowniach, -garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe, -na strychach. Podstawowe zasady bezpieczeństwa: -pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć, -jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia, -po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki PODZIĘKOWANIE Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku Ś.p. Józefa Ignasiaka Przyjaciołom, znajomym, delegacji nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, delegacji nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica oraz Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Wieruszowie. Za wspólną modlitwę, złożone wieńce i kwiaty, wyrazy współczucia i zamówioną mszę Serdecznie podziękowania składa Żona z Rodziną W przypadku butli po gazie płynnym (pustych) należy zachować te same zasady bezpieczeństwa, co w przypadku butli napełnionych, gdyż zawierają one opary gazu. Elektryczne urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji. Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad: -zachować odległość, co najmniej 0,5 m od materiałów palnych, -ustawiać grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytkach -nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy, -osobom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać, -samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych, -niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych. opracował: starszy specjalista kpt. mgr Zbigniew Domal NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: Jerzy Przybył, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, REDAKCJA w WIERUSZOWIE: Wieruszów, ul 19 - go Stycznia 6-10 m. 36, tel. (0 62) , (0 62) , tel./fax (0 62) , ODDZIAŁ REDAKCJI w KĘPNIE: Kępno, ul. Kościuszki 9. tel./fax (0 62) , REDAGUJE ZESPÓŁ: Jerzy Przybył - redaktor naczelny, tel (całą dobę), Ryszard Tęsiorowski - sport, tel DZIAŁ MARKETINGU: tel , STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Piotr Przybył, Henryk Dorosławski, Kazimierz Błaszczak, Maria Łabuda, Agata Adamczyk SKŁAD I ŁAMANIE: Firma Komputerowa ARPAS - Ariel Pelikan, tel , DRUK: AGORA Piła --- istnieje od 1999r. --- Stale współpracujemy z firmą: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

3 Ludzie jesieni - koło ZERiI w Bralinie zorganizowało wspaniały bal dla ludzi jesieni, sympatyków i przyjaciół związku w piękny dzień 27 listopada 2008 r. W tym dniu wszystkie drogi kępno 3 Bal andrzejkowy w Bralinie prowadziły seniorów do Bralina do restauracji Złoty Kłos. Sala przepięknie udekorowana stwarzała niepowtarzalny nastrój. Swoją obecnością bal zaszczyciły władze samorządowe Gminy Bralin wójt Roman Wojtysiak z małżonką i sekretarz gminy Zbigniew Łatka z małżonką. Otwarcia balu dokonał przewodniczący Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek życząc wszystkim miłej zabawy prz muzyce H.Kupczaka. Bal rozpoczęto przepięknym walcem. Bardzo licznie zebrani seniorzy, sympatycy i przyjaciele ludzi jesieni bawili się wspaniale.niespodzianką i zaskoczeniem był wspaniały występ rodzinny Mamysów Ani, Adriana, Izy i Jasia. Był pokaz tańca towarzyskiego, piosenki a nade wszystko występ Dody w którą wcielił się Adrian. Zebrani podziwiali występy, umiejętności uzdolnionego muzycznie i nie tylko, rodzeństwa. Stoły suto zastawione, wspaniały obiad a ilość potraw przepysznych i wykwintnie po- MIGAWKI Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMIANICACH Dnia 20 listopada przyjechał do naszej szkoły pan William Stone, native speaker języka angielskiego, który w ramach lekcji języka angielskiego pokazał wszystkim uczniom prezentację o najniebezpieczniejszych zwierzętach południowej Afryki. Uczniowie szkoły mieli okazję posłuchać języka angielskiego w jego oryginalnym brzmieniu, zadawać i udzielać odpowiedzi na pytania w języku angielskim jak i posłuchać wielu ciekawych faktów o dzikich zwierzętach RPA. Mieli również okazję zobaczyć na fotografiach ten malowniczy kraj. Niewątpliwie było to spotkanie z inną kulturą, które wzbogaciło naszych wychowanków. Patrycja Stone 27 listopada 2008r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez ZHP i Samorząd Uczniowski, w czasie której oprócz wróżb, konkursów andrzejkowych i dobrej zabawy, zorganizowana została zbiórka drobnych pieniędzy w ramach akcji GÓRA G R O S Z A. Grosze zbierali uczniowie do specjalnie przygotowanych skarbonek, które potem przynieśli jako bilet wstępu na dyskotekę. Ci, którzy uzbierali najwięcej groszy otrzymali w nagrodę słodycze. Na początku zabawy uczennica Marta Markiewicz i uczeń Gracjan Fromelius w towarzystwie elfów odczytali znaczenie imion Katarzyna i Andrzej oraz przedstawili postaci św. Katarzyny i św. Andrzeja. Zapoznali też wszystkich zebranych z przysłowiami związanymi z andrzejkami. Przy stolikach siedzieli wróżbici gotowi przepowiadać przyszłość. Wśród wróżb największa popularnością cieszyły się następujące: Tajemniczy worek Symbolika cyfr daty urodzin Jabłka Losowanie kolorów Znaczenie symboli Losowanie zawodów Przekłuwanie serc Losowanie numerów i ich znaczenie Lanie wosku Wiele radości i śmiechu było przy losowaniu cukierków, w których ukryto cukierkowe zadania, a wśród nich m. in. trzeba było: ugryźć pana Jarka w ucho, zatańczyć z panią Lucyną, uszczypnąć didżeja itp. Wszyscy doskonale bawili się przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. Andrzejki to tradycja naszej szkoły i dlatego każdego roku wszyscy uczniowie z niecierpliwością na nie czekają. Nic dziwnego jest to bowiem okazja do świetnej i niezapomnianej zabawy. Lucyna Majczyk danych przyprawiała o zawrót głowy. W cudownej seniorskiej rodzinie bawiono się do późnych godzin w atmosferze wzajemniej przyjaźni i wspomnień, które zawsze towarzyszą ludziom jesieni. Wielu wspominało wróżby andrzejkowe, które odsłaniały ciężkie kurtyny spowite mgłą ukazującą rąbka tajemnicy z dalekiej przyszłości. MaŁa Nie tylko bajkowe Spotkania ze sztuką w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 27 listopada w gościnne progi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie zawitały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Hanulinie. Z inicjatywy pani Reginy Szymoniak dzieci wraz z opiekunkami przybyły do biblioteki na warsztaty pt.: Spotkanie ze sztuką. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem Poplenerowej Wystawy Artystów Amatorów Mikorzyn 2008, podczas którego dzieci otrzymały sporo informacji o technikach malarskich, jakimi tworzyli artyści na plenerze. Podczas głosowania nad najładniejszym obrazem, dziewczynki wybierały pejzaże a chłopcy obraz z traktorem. Później wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną o historii Kubusia Puchatka. Jako, że warsztaty odbywały się w bibliotece nie mogło zabraknąć głośnego czytania bajki, która była inspiracją do prac malarskich, wykonywanych własnoręcznie przez dzieci podczas warsztatów. Bajkę czytał dyrektor biblioteki Wiesław Walas i bibliotekarka Natalia Wolko-Stempniewicz. Była także niespodzianka. Specjalnie na to spotkanie do biblioteki przybyły bajkowe postacie: Kubuś Puchatek i pani Jeżyk. Dzieci ochoczo malowały swoje spotkanie z Kubusiem. Powstało wiele wspaniałych prac, które ozdobią ściany przedszkola w Hanulinie. Dzięki takim wyjazdom dzieci mogą obejrzeć ciekawe wystawy, poznać interesujące miejsca, czasem nawet samego Kubusia Puchatka i leśnego Jeża. Warsztaty tak bardzo podobały się dzieciom, że zapowiedziały się już z następną wizytą. /red/

4 4 kępno Tomczak chce upamiętnić Papieża Ponad 50 eurodeputowanych zaproponowało upamiętnienie Jana Pawła II specjalną tablicą w Parlamencie Europejskim. Wśród nich jest pochodzący z Kępna, Witold Tomczak. Zaproponowali to przedstawiciele różnych państw i grup politycznych. Kępińki europoseł Witold Tomczak poinformował, że przewodniczący Parlamentu Hans-Gert Poettering otrzymał list w tej sprawie. Napisano w nim, że symboliczna obecność Jana Pawła II przypominałaby jego naukę i apel o budowanie jedności europejskiej w oparciu o fundamentalne wartości określające jej tożsamość. Europosłowie zaproponowali, aby na tablicy przedstawiającej Ojca Świętego, we wszystkich oficjalnych językach Unii znalazło się przesłanie Europo otwórz drzwi Chrystusowi - informuje Informacyjna Agencja Radiowa. Przewodniczący Parlamentu przychylnie odniósł się do propozycji eurodeputowanych, ale nie rozmawiał jeszcze o szczegółach projektu. Hans-Gert Poettering zapowiedział, że najpierw będzie chciał się skonsultować z szefami polskich delegacji zasiadających w róznych grupach politycznych. Jeżeli otrzyma jednomyślne poparcie, to zwróci się do prezydium Parlamentu o decyzję w tej sprawie. Dopiero wtedy będą mogły rozpocząć się dyskusje o projekcie i lokalizacji pamiątkowej tablicy. NoM 15-latek ukradł samochód Policjanci Sekcji Kryminalnej KPP w Kępnie w trakcie wykonywania czynności służbowych ustalili i zatrzymali 15-letniego mieszkańca gminy Bralin, który na przełomie września i października br. w Bralinie z terenu jednej z posesji dokonał kradzieży samochodu osobowego Fiat 126 p. Sprawca w godzinach wieczornych, wykorzystując nieuwagę domowników, wszedł na teren posesji, gdzie stał niezamknięty pojazd. Po wypchnięciu go na drogę, udało mu się uruchomić pojazd, którym następnie odjechał w nieznanym kierunku. Samochód został później ukryty w miejscowym lesie, gdzie po kilku dniach odnalazł go sam pokrzywdzony. NoM Ostrzeszów wyprzedzi Kępno i Wieruszów Wszystko wskazuje, że Ostrzeszów będzie pierwszym miastem w najbliższym regionie, w którym powstanie kryta pływalnia. Ta ma być gotowa już za niespełna 2 lata. Kolejne powinno być w Kępno. W Wieruszowie słychać zaś ciągle tylko o planach budowy. 20 milionów złotych kosztować ma budowa centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego w Ostrzeszowie. Władze miasta podpisały już umowę w tej sprawie z wykonawcą inwestycji kaliską firmą Novum. Oznacza to, że już w sierpniu 2010 roku mieszkańcy miasta korzystać będą mogli z krytej pływalni. Przypomnijmy, że plany budowy w Ostrzeszowie basenu sięgają jeszcze czasów powstania przy dawnej Fabryce Urządzeń Mechanicznych (FUM) szkoły przyzakładowej. Wtedy nic z tego nie wyszło. Do inwestycji przymierzano się jeszcze kilka razy, zawsze bez rezultatu. - Teraz klamka już zapadła - podkreślał wiceburmistrz Ostrzeszowa, Mariusz Witek. - Powstanie cały kompleks. Budynek ma posiadać trzy kondygnacje. W przyziemiu zaprojektowano zespół odnowy biologicznej: siłownię, salę fitness, pokoje masażu i fizykoterapii, sauny, natryski oraz solarium. Na parterze znajdować się będzie hala basenu. W niej zaprojektowano basen sportowy (25x12m), basen rekreacyjny z atrakcjami i torem do nauki pływania, wannę z hydromasażem oraz zjeżdżalnię wewnętrzną rurową o dł. ok. 60 metrów. Na tej kondygnacji zlokalizowane będą również m. in. szatnie, zespół kasowy, sklep, kawiarnia lub bar oraz pomieszczenie wielofunkcyjne z Internetem. Najważniejszą częścią I piętra będzie z kolei widownia na kilkadziesiąt miejsc. Obiekt dostosowany będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. NoM Świętowali na Goli Na sali w Goli spotkali się 26 listopada 2008 r. ludzie jesieni miejscowego koła ZERiI.Spotkanie rozpoczęło się msza świętą, którą odprawił ks.ryszard Zieliński a uswietnił ją i spiewem organista Marcin Jasiak. W słowie do wiernych powiedział m.in. Dla Was najważniejsze to Bóg, rodzina czyli te wartości, które mają sens i przetrwają. Żle by się działo, gdyby nikt do Was ręki nie wyciągnął.to dobrze, że są ludzie, którzy o Was ludzi jesieni dbają. Dziękować też trzeba, że są takie koła, które pomimo różnych przeszłości zachowały wartości chrześcijańskie. Wasze spotkania mają głęboki sens... To Wy jesteście siewcami dobra, tymi którzy sieją dobre ziarno. Jesteśmy swiadectwem Chrystusa na Ziemi, w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych... Po mszy oficjalnego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący A.Poślod. Wśród gości witał wicestarostę Zenona Kasprzaka, wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka, sekretarza Zbigniewa Łatkę, księdza proboszcza Ryszarda Zielińskiego, przewodniczącego Oddziału Rejonowego ZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka, członka Zarządu Oddz. ZERiI w Bralinie Jana Kireńczuka, organistę Marcina Jasiaka, radnego Roberta Gogola, właściciela Tarnstolu M. Głąba, sołtysa A. Galubę, zespół Ale Babki pod dyrekcją H. Kupczaka oraz media. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków koła. Miłym akcentem jest uhonorowanie i podziękowanie ludziom aktywnie działającym na rzecz ludzi jesieni oraz powitanie nowych członków w kole. Uroczyście wręczono legitymacje trzem nowym członkom: Jadwidze Mrówka,Patrycji Chmielewskiej i Pawłowi Wittkowi. Dyplomami uhonorowani najstarszego członka koła Jana Kałkę, który za kilka dni obchodzi setną rocznicę urodzin. Za wsparcie koła podziękowano dyplomami sponsorom Markowi Głąbowi, Eugeniuszowi Grodzkiemu, Ireneuszowi Moskwie. Za wsparcie duchowie dyplom wręczono księdzu Ryszardowi Zielińskiemu. Za pracę na rzecz ludzi jesieni podziękowano Halinie Góreckiej i Franciszkowi Góreckiemu. Sprawozdanie z działaności koła złożył przewodniczący A. Poślod. Alojzy Leśniarek podziękował za pracę na rzecz koła, za trud i wysiłek w remoncie tego obiektu po pożarze. Przedstawił plany zarządu z uwzględnieniem planowanych wycieczek i turnusów. Podzielił się refleksjami związanymi z rozdzielaniem żywności w Gminie Bralin dziekując za pomoc GOPS i wójtowi. Podziekował również władzom gminy za wszelką pomoc na rzecz ludzi jesieni i oddziału. Złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się świąt Bozego Narodzenia i Nowego Roku. Wicestarosta Z.Kasprzak podziękował za zaproszenie i odczytał list gratulacyjny skierowany do ludzi jesieni. Wszystkim seniorom zrzeszonym w kole PZERiI w Goli w dniu święta składam wyrazy głębokiego szacunku, życzę wszystkim państwu wciąż młodych duchem najszczersze zyczenia zdrowia, pomyślnosci, optymizmu, szczęścia w gronie najbliższych potwierdzajacych tezę, że jesień życia jest piękna. List wręczył przewodniczącemu a kwiaty najbliżej siedzącej seniorce. Wójt R.Wojtysiak podzielił się uwagami na temat codziennego dzialania. Wkrótce rozpocznie się remont 8. Ten remont pozwoli bezpiecznie się poruszać, będą chodniki, ścieżki rowerowe, wspomniał o drogach, które będą robione w roku przyszłym z funduszu inwestycji rolniczych. Podziękował seniorom i wszystkim, którzy włączyli się w akcję rozdzielenia żywności, wydano 1044 paczki zywnosciowe. Akcja a właściwie operacja wydawania zywności zaczyna się od zamówienia, transportu, rozładunku, wydawania i kończy na dokładnym rozliczeniu. Podziękował sołtysom za pomoc i zaangażowanie i dostarczenie tym ludziom, którzy dotrzeć do Bralina z przyczyn od nich niezaleznych nie mogli. Z okazji zbliżających się świąt złożył życzenia świąteczno noworoczne seniorom. Uwagami podzielili się również i złożyli życzenia Z.Łatka i J. Kireńczuk. Potem smaczny obiad a po uczcie dla ciała uczta duchowa czyli koncert zespołu Ale Babki pod dyrekcją H. Kupczaka. Nieco później deser kawa i pyszne ciasto. Niespodzianką dla zebranych była zabawa, tańce a to wszystko dzięki M. Jasiakowi, który grą na akordeonie i śpiewem tak rozbawił seniorów i przeniósł w świat wspomnień dawnych młodzieńczych stwarzając niepowtarzalną atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci seniorów. MaŁa

5 kępno 5 Straż Graniczna z coraz częściej widoczna w powiecie kępińskim Od roku prowadzą kontrole Dokładnie 1 grudnia minął rok, od kiedy w Kaliszu rozpoczęła działalność Placówka Straży Granicznej. Chociaż miasto leży niemal w centrum kraju i żadne granice państwowe w pobliżu nie przebiegają - funkcjonariusze Straży Granicznej mają pełne ręce roboty. Efekty ich działalności widać także na terenie powiatu kepińskiego. Pod opieką funkcjonariusze mają bowiem aż 11 powiatów, a zajmują się przede wszystkim nielegalnymi imigrantami. Przy okazji wyłapują próby przemytu i z uwagą przyglądają się obcokrajowcom z państw o podwyższonym ryzyku terrorystycznym. Pierwszy rok działania kaliska Straż Graniczna ocenia na plus. Sukcesem, w ocenie komendanta Pawła Mazieca, jest to, że placówka działa dziś prężnie - między innymi dzięki dobremu przyjęciu funkcjonariuszy w Kaliszu. Do sukcesów można też zaliczyć ponad 30 deportowanych cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Z terenu Kępna deportowana została obywatelka Chin, która przebywała tam nielegalnie. Funkcjonariusze SG widać często w miejscowości Olszowa, gdzie kontrolują przejeżdżające ruchliwą drogą nr 8 samochody. Prowadzili także wspólnie kępińska policją akcje na terenie miejscowego targowiska. - Jednym z największych sukcesów było ujawnienie i zatrzymanie przemytu papierosów, który przyjechał do Kalisza z rejonu wschodniej granicy naszego państwa mówi komendant Paweł Maziec. Y Były to papierosy ukryte w specjalnie skonstruowanej do tego celu skrytce samochodu ciężarowego. Wartość rynkowa tego przemytu przekraczała 70 tysięcy złotych. Papierosy miały trafić na rynek obszaru kalisko-ostrowskiego, jednak dzięki bystremu oku naszego funkcjonariusza została ta skrytka ujawniona, papierosy zatrzymane Z terenu Kępna deportowana została obywatelka Chin, która przebywała tam nielegalnie. (fot SG w Kaliszu) Funkcjonariusze SG przejmują coraz częściej przywożony nielegalnie alkohol i papierosy. i przekazane do urzędu celnego, celem dalszego postępowania karno-skarbowego. Kaliska placówka Straży Granicznej rozpoczynała działalność z 6 zaledwie funkcjonariuszami. Dziś w jednostce pracuje ponad 30 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych. A można się spodziewać, że placówka będzie się jeszcze rozrastała. NoM Tragedia na dworcu PKS 6-letni chłopczyk zmarł w kępińskim szpitalu, w wyniku odniesionych obrażeń w tragicznym wypadku na miejscowym dworcu PKS. We wtorekdziecko wpadło pod liniowy autobus należący do bełchatowskiego PKS-u. W dniu 25 listopada br. około godz na dworcu PKS w Kępnie kierowca liniowego autobusu, w trakcie cofania wyjazdu ze stanowiska najechał na 6-letniego chłopca, mieszkańca gm. Wołczyn, który z nieustalonej dotąd przyczyny znalazł w z tyłu wyjeżdżającego pojazdu. W wyniku odniesionych obrażeń dziecko zmarło w szpitalu w Kępnie. Chłopiec był na dworcu wraz ze swoją matką. Kierowca autobusu był trzeźwy. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej prowadzi intensywne czynności mające na celu ustalenie w jakich okolicznościach doszło do tej tragedii. Policja zwraca się z apelem do wszystkich, którzy byli świadkami wypadku o zgłoszenie się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie lub o kontakt pod numerem telefonu (062) NoM Są zarzuty dla myśliwego Zarzut niezachowania szczególnej ostrożności podczas polowania, co doprowadziło do śmiertelnego postrzelenia, postawiła prokuratura w Krotoszynie 61-letniemu mieszkańcowi tej miejscowości. Do tragedii doszło w połowie października na polu w miejscowości Chachalnia. Ofiarą tragicznej pomyłki był syn myśliwego. Mężczyzna usłyszał szelest podobny do wydawanego przez dzika i strzelił. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej, trafiony 36- letni syn myśliwego zmarł. Strzelający był trzeźwy, a obaj mężczyźni posiadali zezwolenia na broń i na nocne polowanie. Odbywało się ono w opadającej, gęstej mgle. Myśliwemu grozi kara do pięciu lat więzienia. NoM Grasował fałszywy kominiarz 30-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie szeregu oszustw związanych z prowadzeniem zakładu kominiarskiego stanie przed sądem w Ostrowie. Prokuratura w Ostrowie przedstawiła mu 21 zarzutów. W trakcie śledztwa ustalono, że w okresie od kwietnia 2005 roku do lipca 2008 roku w Ostrowie Wielkopolskim, prowadząc usługi kominiarskie, wprowadzał w błąd swoich klientów. Tłumaczył, że posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominowych, co nie było zgodne z prawdą. W ten sposób wyłudził od 21 pokrzywdzonych od 80 do 100 złotych. Za oszustwo grozi mu teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. NoM Garfield: Festyn Humoru (Garfield`s Fun Fest) Bez Ograniczeń Film z dubbingiem Gatunek: Reżyseria: Scenariusz: Produkcja: Długość: Komedia, Animowany, Familijny Mark A.Z. Dippe, Kyung Ho Lee Jim Davis USA, Korea Płd. 79 min. W kinie SOKOLNIA r. /pt-śr/ Godz. seansów: i 19.00; Sobota 17.00; Cena biletów: 10zł Istnieje możliwość organizacji seansów dopołudniowych dla grup zorganizowanych. W najnowszej animacji o przygodach rudego, żarłocznego kota, Garfield bierze udział w konkursie na najzabawniejszego bohatera rysunkowego. Od lat zdobywa w nim pierwsze miejsce i jest przekonany, że nikt nie da rady go pokonać. Gdy jego dziewczyna, Arlene, proponuje zmianę popisowego numeru - Garfield odmawia. Urażona kocica postanawia wystąpić z Ramonem - nowoprzybyłym do miasta kocurem. Zatańczą razem zapierające dech w piersiach tango. Dla Garfielda ma to opłakane skutki - traci poczucie humoru! Wraz ze swoim przyjacielem Odiem wyrusza na poszukiwania świętego graala śmiechu - magicznej sadzawki, która znajduje się gdzieś w Tajemniczym Lesie. Garfield przeczytał o niej kiedyś w bajce. Ich wyprawa będzie pełna zagadek i dowcipów, a na swojej drodze spotkają niesamowite postaci, a także komediowego guru - Freddy ego Żabę! A wszystko po to, by Garfield odzyskał poczucie humoru i swoją ukochaną Arlene. DO KINA Z ITP! Na czytelnika, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane przez nas pytanie czeka bilet do kina. Kto wyreżyserował w/w film? Na odpowiedź czekamy pod numerem tel. (062)

6 6 kępno Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin w rękach Hammera 23 listopada 2008 roku w sali gimnastycznej w Nowej Wsi Książęcej rozegrano mecze w ramach Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin. W poprzednim, styczniowym turnieju do rywalizacji o puchar wójta gminy Bralin stanęło 8 drużyn, wygrała ekipa z Gidanexu. Udana impreza sportowa zachęciła organizatorów do zorganizowania jesiennego spotkania rewanżowego. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 5 drużyn zakładowych z terenu gminy Bralin. Do sportowej rywalizacji stanęli zawodnicy z firm: Hammer, Konstal, Progress oraz przedstawiciele oświaty i Urzędu Gminy w Bralinie. Turniej rozpoczął się o godzinie od losowania kolejności spotkań drużyn na boisku. Mecze rozegrane zostały w systemie każdy z każdym. Sędzią głównym turnieju był Piotr Hołoś. Niedzielna impreza w Nowej Wsi Książęcej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Drużynom kibicowały rodziny, współpracownicy, pracodawcy oraz znajomi i przyjaciele. Organizatorzy Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy Urzędzie Gminy w Bralinie zadbali o posiłek dla startujących zawodników oraz zimne i ciepłe napoje. Zwycięzcą Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bralin została drużyna reprezentująca firmę Hammer. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy grający w barwach Urzędu Gminy w Bralinie, utrzymując swoją pozycję z poprzedniego turnieju. Trzecie miejsce na podium zajęli siatkarze Progressu, po nich na kolejnych pozycjach uplasowali się zawodnicy Konstalu i drużyna reprezentująca środowisko oświatowe. Nagrodę dla najskuteczniejszego zawodnika wywalczył Rafał Rams, zaś nagrodę za postawę fair-play Karol Jasiak. Zwycięskie drużyny odebrały z rąk przewodniczącego Rady Gminy Bralin Marka Frasa puchary oraz okolicznościowe upominki Organizatorzy dziękują za zaangażowanie sędziemu Piotrowi Hołosiowi oraz Wiesławie Mirowskiej p.o. dyrektora szkoły i wszystkim, którzy wsparli startujące drużyny kibicowaniem. Marzena Kuropka MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY 13 listopada w Zespole Szkół w Trzcinicy po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Nauczyciel bibliotekarz Pani Ewa Gaze przygotowania do tego Święta rozpoczęła dużo wcześniej. Święto poprzedziły działania informacyjne na szkolnych korytarzach i w bibliotece pojawiły się informacje o formie i sposobie obchodów tego dnia. 13 listopada uczniowie po wejściu do budynku natknęli się na żółte ślady stóp, które ich zaprowadziły na III piętro prosto do szkolnej biblioteki. A tam obejrzeli pierwszą atrakcję wystawę książek z dedykacjami. Pani bibliotekarka zgromadziła pamiątki ze spotkań z autorami książek, którzy gościli w naszej gminie w ostatnich latach. Tego dnia nasza biblioteka wyglądała inaczej niż zwykle. Baloniki i błyszczące łańcuchy uczyniły ją odświętną, kolorową i bardzo wesołą. I choć na co dzień nie narzeka ona na brak czytelników, to w dniu swojego święta przeżyła prawdziwe oblężenie. Przez cały dzień ściągały do niej tłumy uczniów, a każdy odwiedzający otrzymywał słodki upominek ufundowany przez Sklepik szkolny. Działalność biblioteki widać było w całej szkole. Na parterze cały dzień trwał kiermasz książki, cieszący się dużym zainteresowaniem. Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na zakup nowych pozycji do biblioteki. W holu szkoły ciekawie prezentowała się wystawa przedstawiająca krótką historię tego święta i zachęcająca do odwiedzin biblioteki. Uczniom klas I III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego starsi koledzy z gimnazjum czytali bajki. Zaangażowani gimnazjaliści świetnie wywiązali się z powierzonego zadania. Co niektórzy odkryli w sobie prawdziwy talent pedagogiczny. Była przy tym zabawa i dyskusje na temat przeczytanych tekstów, przesłań jakie niosą bajki i morałów jakie z nich płyną. Młodzi słuchacze byli bardzo zadowoleni z nietypowych lekcji i z pewnością długo będą je wspominać. W tym dniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny Ilustracje do mojej ulubionej książki. Którego wyniki przedstawiły się następująco: -w kategorii klas pierwszych: Weronika Gnacy I miejsce, Patryk Gość II miejsce, Angelika Otorowska III miejsce -w kategorii klas drugich: I miejsce Dawid Mainka, II miejsce Dominika Dinant, III miejsce Aleksandra Mańka -w kategorii klas trzecich: I miejsce Małgosia Warzecha, II miejsce Klaudia Gąszczak, III miejsce Paweł Grześniak. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Sklepik szkolny wręczyła pani wicedyrektor Ewa Hetmańczyk. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły. Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych stało się doskonałą okazją do zareklamowania naszej biblioteki wśród uczniów. Jej bogaty księgozbiór, duża ilość czasopism dla uczniów i nauczycieli, interesujące wystawy i gazetki oraz konkursy skutecznie zachęcają młodych czytelników do korzystania z jej zasobów. Całej imprezie towarzyszyła miła atmosfera. Z pewnością to święto będzie obchodzone w Zespole Szkół w Trzcinicy w następnych latach. /red/

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PLAN WYCHOWAWCZYCH KLASA I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym, rozumie obowiązujące w nim zasady i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu W roku szkolnym 2014/2015 klasy I a, I b i I c realizowały program Klubu Bezpiecznego Puchatka,

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych Cele: zapoznanie dzieci z nauczycielami, budynkiem szkolnym i warunkami nauki, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, nauczycieli, obowiązków

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu biorą corocznie udział w konkursie ODBLASKOWA SZKOŁA, który kierowany jest dla

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu biorą corocznie udział w konkursie ODBLASKOWA SZKOŁA, który kierowany jest dla Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu biorą corocznie udział w konkursie ODBLASKOWA SZKOŁA, który kierowany jest dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Zarząd w roku szkolnym 2011/2012 składa się z następujących osób: 1. Przewodnicząca Julita Dębowska 2. Z ca

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Terapia przez sztukę

Terapia przez sztukę Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Terapia przez sztukę w dniach 13 X 17 X 2014 r. Szkoła Podstawowa w Kęszycach PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI TERAPIA

Bardziej szczegółowo

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA Działamy przy Zespole szkół Miejskich Nr 1 W Mszanie Dolnej od 2009 roku. Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II do gotowości niesienia pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu,,mieć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI 1.Miejsce : Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej, ul. Szkolna 6, Chełmno. 2.Czas: 17 maja 2011r. 3.Uczestnicy debaty: a) przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W REDKOWICACH 1. Powołanie opiekuna oraz Rady SU 2. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych 3. Strój szkolny 4. Szkolne tradycje 5. Dyskoteka szkolna

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 JESIENNA ÓSEMKA Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 SP nr 8 w Tczewie Cena: 1 zł Pierwsza gazetka uczniów klas I-III, która jest podsumowanie barwnej pory roku, czyli jesieni. W TYM NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI. Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 458/1243/14 z dnia 2.09.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY

CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY CZĘŚĆ DRUGA ZOSTAŁEŚ DYREKTOREM SZKOŁY Przygotowując się do konkursu na stanowisko dyrektora, posiedliśmy już sporą wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania szkoły. Wiedzę tę przelaliśmy na papier w

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu

Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lubrańcu Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu oraz Targi Wędkarskie Rybomania 2015 są organizatorami Międzynarodowych Halowych Zawodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA

SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA Nazwa szkoły podstawowej: powiat: WADOWICKI woj.: MAŁOPOLSKIE Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce Pełny adres szkoły podstawowej: SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

NASZE MIASTO rozmowa z Panem Tomaszem Korczakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie.

NASZE MIASTO rozmowa z Panem Tomaszem Korczakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie. NASZE MIASTO rozmowa z Panem Tomaszem Korczakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie. Dnia 30.04.2010 roku w godzinach od 8:00 do 9:30, odbyło się spotkanie z Burmistrzem miasta i Gminy Międzylesie,

Bardziej szczegółowo

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Działania w naszej szkole: Konkursy: Drzewa naszych lasów - konkurs

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach 2016/2017 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH OBSZAR ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH Obszar oddziaływań wychowawczych Jestem obywatelem Zadania wychowawcze Sposób i miejsce realizacji Strategie Wykonawca zadania poznanie symboli, tradycji narodowych i regionalnych

Bardziej szczegółowo

3 grudnia 2014 r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2014 r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach Przykłady działań i przedsięwzięć podejmowanych w trakcie realizacji programu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją (informacje o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego GRA W SAMORZĄD UZASADNIENIE REALIZACJI SCENARIUSZA Istotnym założeniem scenariusza jest to aby nauczyciel po przez próbę zbudowania wspólnej

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!!

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!! SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM OGŁOSZENIA BIEŻĄCE PAŹDZIERNIK 2008! Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie Gdyńskiej Szkoły Społecznej, poniżej znajdziecie kilka ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkoła współpracy - wnioski z debat Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Debata uczniowska: Jaka jest nasza szkoła? We wtorek (24.06.2014) uczniowie biorący udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc Pierwsze spotkanie wychowawcy z rodzicami Zebranie o charakterze zapoznawczo-integracyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE 1. Cele i zadania świetlicy szkolne zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce, kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo