Sprawozdanie z działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności"

Transkrypt

1 ISSN Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/ r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki którym mogą Państwo zapoznać się z terminami i miejscem cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków. Zamieszczamy sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej w 2013 r., realizację wniosków z poprzednich Walnych Zgromadzeń oraz pozostałe sprawozdania i realizacje remontowe. W przypadku pytań lub wątpliwości oraz chęci zapoznania się z innymi materiałami prosimy o kontakt pod numer telefonu: fot. H. Błachnio Cząstkowe Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w dniach 16 i 17 czerwca 2014 r. (szczegółowy harmonogram na str. 27) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego Swarzędz (+48) (sekretariat), (+48) (centrala) Fax: (+48) poniedziałek wtorek -czwartek piątek Administracja Swarzędz-Południe os.raczyńskiego 20, Swarzędz tel lub tel./fax Centrum Monitoringu tel , czynne 24 h Administracja Swarzędz-Północ ul.gryniów 6, Swarzędz tel lub tel Redakcja Informatora Spółdzielczego i

2 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH 1. Walne Zgromadzenie Członków: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni. W 2013 roku odbyło się dwanaście cząstkowych Walnych Zgromadzeń Członków. Każde z nich zostało zwołane prawidłowo i na każdym cząstkowym Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej podejmowali uchwały w sprawach: 1. Wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 2. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012 rok. 3. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2012 rok. 4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok. 5. Zatwierdzenia sposobu pokrycia straty. 6. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 7. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od roku do roku. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 1 z dnia 13 czerwca 2013 roku - Czerwonak Na 141 uprawnionych członków obecnych było 6 osób, co stanowiło 4,26% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 1 przyjęty wniosek. Informacja o realizacji tego wniosku znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 2 z dnia 14 czerwca 2013 roku os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu Na 844 uprawnionych członków obecnych było 21 osób, co stanowiło 2,49% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 2 przyjęte wnioski. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 3 z dnia 17 czerwca 2013 roku os. Kościuszkowców w Swarzędzu Na 1047 uprawnionych członków obecnych było 49 osób, co stanowiło 4,68% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 2 przyjęte wnioski. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 4 z dnia 18 czerwca 2013 roku - os. Władysława IV, os. Zygmunta III Wazy, ul. Poznańska i ul. Gryniów w Swarzędzu. Na 556 uprawnionych członków obecnych było 18 osób, co stanowiło 3,24% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 4 przyjęte wnioski. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 5 z dnia 19 czerwca 2013 roku - os. Raczyńskiego w Swarzędzu. Na 623 uprawnionych członków obecne były 32 osoby, co stanowiło 5,14% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 1 przyjęty wniosek. Informacja o realizacji tego wniosku znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 6 z dnia 20 czerwca 2013 roku - os. Cegielskiego, os. Działyńskiego, os. Mielżyńskiego, ul. Armii Poznań w Swarzędzu. Na 784 uprawnionych członków obecnych było 19 osób, co stanowiło 2,42% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 5 przyjętych wniosków. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 7 z dnia 21 czerwca 2013 roku Kostrzyn Wlkp. Na 136 uprawnionych członków obecnych było 6 osób, co stanowiło 4,41% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 1 przyjęty wniosek. Informacja o realizacji tego wniosku znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 8 z dnia 24 czerwca 2013 roku Luboń. Na 116 uprawnionych członków obecnych było 13 osób, co stanowiło 11,20% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 7 przyjętych wniosków. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 9 z dnia 25 czerwca 2013 roku os. Czwartaków. Na 833 uprawnionych członków obecnych było 41 osób, co stanowiło 4,92% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 4 przyjęte wnioski. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. 2

3 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 10 z dnia 26 czerwca 2013 roku Poznań. Na 557 uprawnionych członków obecnych było 20 osób, co stanowiło 3,59% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 8 przyjętych wniosków. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 11 z dnia 27 czerwca 2013 roku Kórnik-Bnin. Na 68 uprawnionych członków obecnych było 5 osób, co stanowiło 7,35% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany i przekazany do realizacji Zarządowi Spółdzielni protokół Komisji Wnioskowej zawierający 4 przyjęte wnioski. Informacja o realizacji tych wniosków znajduje się w niniejszym opracowaniu. Cząstkowe Walne Zgromadzenie Członków nr 12 z dnia 28 czerwca 2013 roku członkowie oczekujący. Na 621 uprawnionych członków obecnych było 10 osób, co stanowiło 1,61% ogółu uprawnionych. Na zakończenie zebrania został odczytany protokół Komisji Wnioskowej, w którym komisja stwierdziła, że nikt z obecnych członków nie zgłosił żadnego wniosku. Łącznie na wszystkich cząstkowych Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na 6326 uprawnionych członków obecnych było 240 osób, co stanowiło 3,79% ogółu uprawnionych. 2. Rada Nadzorcza Zgodnie z 115 Statutu Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza działa poprzez: 1. Posiedzenia plenarne. 2. Stałe komisje Rady (rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycyjną, społeczno-kulturalną oraz społecznomieszkaniową) opierając się na przepisach Statutu, regulaminów Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Prezydium Rady Nadzorczej, zatwierdzonych przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni lub przez Radę Nadzorczą. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni znajduje się w niniejszym opracowaniu (str. 22). 3. Zarząd Spółdzielni Zgodnie z 128 Statutu Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Działalność Zarządu opiera się na przepisach Statutu i Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółdzielni działał w roku sprawozdawczym w następującym składzie: a) Prezes Zarządu mgr Paweł Pawłowski, Dyrektor Spółdzielni, b) Z-ca Prezesa Zarządu - mgr Paweł Białas, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, c) Z-ca Prezesa Zarządu mgr Maria Kantorska, Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji. W 2013 roku Zarząd odbył 51 posiedzeń, w których brała udział również kadra kierownicza oraz pracownicy Spółdzielni, tj. Główna Księgowa i jej zastępcy, kierownicy osiedli, kierownik Działu Służb Pracowniczych, kierownik Działu Technicznego, kierownik Działu Obrotu Mieszkaniami i Nieruchomościami, kierownik Działu Windykacji, kierownik Działu Ekonomicznego, radca prawny, specjalista ds. samorządowych i inni pracownicy Spółdzielni. II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło ogółem 95 etatów. 1. Pion Prezesa Zarządu - 42 etaty w następujących komórkach organizacyjnych: a) finansowo-księgowej, b) ekonomiczno-innowacyjnej, c) spraw mieszkaniowych, d) pracowniczej, e) prawnej, f) samorządowo-organizacyjnej, g) windykacji należności, h) BHP, i) marketingowej. 2. Pion zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - 6 etatów w Dziale Technicznym. 3. Pion zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji - 47 etatów w następujących służbach: a) odbiorów technicznych zasobów mieszkaniowych, b) administracji zasobów mieszkaniowych, c) gospodarzy domów, d) remontowo-konserwacyjnej. Na następnej stronie znajduje się schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu - Struktura Organizacyjna Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/09/2013 z dnia 5 września 2013 r. 3

4 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu III. SPRAWY CZŁONKOWSKO MIESZKANIOWE Ilość członków Spółdzielni Mieszkaniowej - stan z 31 grudnia 2013 r. Ogółem 6354 W tym: 1. Zamieszkali Współczłonkowie Oczekujący Członkowie na lokale użytkowe 60 Struktura lokali mieszkaniowych w 2013 r. Odrębna własność lokali mieszkalnych 765 Własnościowe prawo do lokalu 4613 Lokatorskie prawo do lokalu 458 Najem 65 Na koniec 2013 r. z osób, które na wolnym rynku nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności, 261 nie było zainteresowanych uzyskaniem członkostwa w Spółdzielni. Ponadto 43 osoby zostały pozbawione członkostwa w Spółdzielni w wyniku wykluczenia przez Radę Nadzorczą. 4

5 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI 1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013 zostało zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej r. na podstawie opinii biegłego rewidenta i zawiera: 1) bilans obejmujący aktywa i pasywa w kwocie ,00 zł 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od do ) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,64 zł 5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 6) informację dodatkową oraz księgi rachunkowe, na podstawie których sprawozdanie finansowe zostało sporządzone. 2. Aktywa trwałe Na dzień r. wartość aktywów trwałych netto wyniosła ,16 zł i dotyczyła: 1) rzeczowych aktywów trwałych ,28 zł 2) środków trwałych w budowie ,82 zł 3) inwestycji długoterminowych ,00 zł 4) długoterminowych rozliczeń międzyokresowych ,88 zł 2.1. Środki trwałe: Obroty wg ewidencji księgowej na r. przedstawiają się następująco: - stan z r. wartość brutto ,15 zł - przychody w 2013 r ,51 zł - rozchody w 2013 r ,26 zł - stan środków trwałych wg wartości początkowej na r ,40 zł 2.2. Środki trwałe w budowie na r ,82 zł Nakłady z B.O ,97 zł Poniesione w 2013 r ,77 zł Sprzedane ,92 zł 2.3. Inwestycje długoterminowe: ,00 zł Dotyczą udziałów w: - Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, ,00 zł - Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP 50,00 zł 2.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,88 zł dotyczą: - skapitalizowanych odsetek rozliczanych w czasie ,93 zł - nierozliczonego funduszu remontowego ,95 zł 3. Stan funduszy Spółdzielni na dzień r. kształtował się następująco: 3.1. Fundusze podstawowe: - udziałowy ,29 zł - zasobowy ,11 zł - wkładów zaliczkowych ,39 zł - wkładów mieszkaniowych ,70 zł - wkładów budowlanych ,60 zł - wkładów na lokale użytkowe ,46 zł RAZEM ,55 zł - zmniejszenie z tyt. umorzeń majątku trwał ,27 zł - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ,48 zł Stan kapitałów na dzień r ,80 zł 3.2. Fundusze specjalne: - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19 zł - remontowy ,54 zł 5

6 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu 4. Koszty Zarządu Koszty Zarządu w 2013 r. wynosiły ,26zł 5. Zaległości w opłatach za lokale: Podział czasowy należności od lokatorów: Zaległe należności z podziałem analitycznym: W badanym okresie zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych, bez spraw sądowych, wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ,82 zł. Zaległe opłaty łącznie z dochodzonymi na drodze sądowej na dzień r. wynosiły ,77 zł, co stanowi 6,86% wymiaru rocznego oraz 82,34% wymiaru miesięcznego opłat. Porównując zaległości do rocznego wymiaru opłat, wynoszą one w ostatnich 5 latach: ,13 % ,68 % ,76 % ,29 % ,86 % Spółdzielnia podejmuje różne starania w celu wyegzekwowania zaległych opłat. W 2013 r. skierowano do sądu 105 spraw na kwotę ,53 zł. Zakończono postępowania w 99 sprawach na kwotę ,22 zł. Na dzień r. pozostały do zakończenia 234 sprawy, w tym: - komornicze sądowe 133 6

7 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 V. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 1. Zasoby mieszkaniowe Wielkość zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wg stanu na dzień roku przedstawia tabela. W 2013 roku kolejnych 29 mieszkań zostało przekształconych w odrębną własność. Przekształconych zostało: 7 mieszkań własnościowych, 20 mieszkań lokatorskich i 2 lokale najmowane. Zburzone zostały 4 mieszkania najmowane przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu. 2. Działalność eksploatacyjna Kwoty kosztów i przychodów w 2013 roku w poszczególnych dziedzinach działalności Spółdzielni przedstawia tabela: Koszty i przychody w działalności Spółdzielni w 2013 roku (w tys. zł. dane bilansowe) 7

8 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych od r. w spółdzielniach mieszkaniowych opodatkowaniu podlegają: przychody z lokali użytkowych, ze sprzedaży majątku trwałego, ze sprzedaży reklam oraz przychody finansowe nie dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wynik finansowy na działalności opodatkowanej wyniósł ,74 zł. Wyniki na działalności zwolnionej i opodatkowanej zarachowano łącznie na rozliczenia międzyokresowe. Porównanie struktury i poziomu kosztów w latach przedstawiają tabele: Analiza kosztów działalności ukazuje, że koszty działalności operacyjnej są na poziomie 97,67% kosztów ogółem. Koszty ogółem roku 2013 wzrosły w porównaniu do roku 2012 o kwotę ,61 zł, co dotyczyło zarówno działalności podstawowej, jak i pozostałej. Wśród kosztów rodzajowych największą pozycję niezmiennie zajmuje zużycie materiałów i energii, ich wartość wzrosła w stosunku do roku 2012 o ,92 zł, a ich udział wyniósł 36,61%. W 2013 roku zmianie uległy niektóre opłaty czynszowe: Od stycznia 2013 roku, w związku ze zmianą taryfy w zakresie dostarczania paliwa gazowego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, nastąpiło zmniejszenie opłaty za gaz zużywany w zasobach ze zbiorczymi licznikami gazu ze stawki 9,00 zł/os. do 8,00 zł/os. Tańsza opłata za gaz dotyczy również zasobów zasilanych przez własne, lokalne kotłownie gazowe i dotyczy następujących lokalizacji: Kostrzyn: ul. Wielkopolska 28, ul. Piasta 2, 3, 4, 6; Poznań: ul. Rybaki 1A, ul. Głęboka 4; Swarzędz: os. Działyńskiego 1 A-E. a) poprzednia cena netto za podgrzanie wody: 13,67 zł/m 3 b) nowa cena netto z uwzględnieniem obniżki: 12,44 zł/m 3 Kórnik: ul. Śremska 24, 26, 28, 32, 32A, 34. a) poprzednia cena netto za podgrzanie wody: 9,06 i 8,48 zł/m 3 b) nowa cena netto z uwzględnieniem obniżki: 8,25 zł/m 3 8

9 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 Od marca 2013 roku korekcie uległ także podatek od nieruchomości. Dla lokali mieszkalnych w Swarzędzu opłata za podatek od nieruchomości wyniosła 0,71 zł/m 2 lokalu/m-c. Dla lokali w Poznaniu, Czerwonaku i Kórniku podatek od nieruchomości wyniósł 0,73 zł/m 2 lokalu/m-c. Natomiast dla lokali mieszkalnych w Kostrzynie i Luboniu 0,70 zł/m 2 lokalu/m-c. Zakład Komunalny w Kostrzynie ogłosił nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kostrzyn. W związku z tym, 1 kwietnia 2013 roku cena dostarczanej wody wzrosła ze stawki 3,28 zł/m 3 /netto do wysokości 3,35 zł/m 3 /netto. Cena za odprowadzenie ścieków wzrosła z 5,29 zł/m 3 /netto do wysokości 5,56 zł/m 3 /netto. Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać ustawowe uregulowania z zakresu gospodarki odpadami. Nowe zasady wywozu śmieci oraz nowe stawki dotyczą wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Opłaty za wywóz śmieci segregowanych zostały ustalone przez Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP), Gminę Kórnik oraz Związek Międzygminny SELEKT: a) Poznań, Swarzędz, Czerwonak: 12 zł/os./m-c (24 zł/2os./ m-c, 36 zł/3os./m-c, 45,60 zł/4os./m-c, 54 zł/5os./m-c, 61,20 zł/6os./m-c, itd. zgodnie z cennikiem zawartym w deklaracji) b) Kórnik: 10 zł/os./m-c c) Luboń: 10 zł/os./m-c (19 zł/2os./m-c, 27 zł/3os./m-c, 34 zł/4os./m-c, 40 zł/5os./m-c, 45 zł/powyżej 5os./m-c) 3. Gospodarka cieplna Koszty i przychody gospodarki cieplnej Koszty gospodarki cieplnej w 2013 roku wyniosły ,25 zł netto i wzrosły w porównaniu do roku 2012 ( ,58 zł) o niecałe 9%. Uwzględniając ubiegłoroczne podwyżki cen ciepła z miejskiej sieci cieplnej o 6% oraz obniżki cen gazu wykorzystywanego w kotłowniach lokalnych średnio o 1%, powyższy wynik należy uznać za pozytywny. Tendencja corocznego spadku zużycia ciepła jest efektem wdrożonego w roku 2009 programu termomodernizacyjnego, który jest sukcesywnie realizowany. Z kwoty ogółem 87% tj ,01 zł stanowiły koszty zakupu energii cieplnej poprzez miejską sieć cieplną, a 13 % tj ,24 zł to koszty wytworzenia energii cieplnej w kotłowniach lokalnych. W 2013 roku średni koszt ogrzewania lokali zasilanych z miejskiej sieci cieplnej wyniósł 2,23 zł za metr kwadratowy miesięcznie, koszt ogrzewania z kotłowni lokalnych wyniósł 3,35 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Gospodarka cieplna jest dla Spółdzielni rozliczana bezwynikowo. Koszty energii cieplnej rozliczane są w ramach węzła cieplnego lub kotłowni. Nadwyżka kosztów jest pokrywana dodatkowymi wpłatami od użytkowników lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego, natomiast jeżeli wpływy z opłat są wyższe od kosztów w danym okresie, to następuje zwrot nadpłat. Wielkość zasobów z dostarczaną energią cieplną z poszczególnych źródeł w roku 2013 nie uległa zmianie, nadal rozliczenia dokonywane są w zdecydowanej większości na podstawie wskazań podzielników ciepła. W pięciu budynkach zasilanych z kotłowni lokalnych znajdują się indywidualne liczniki energii cieplnej oraz jeden budynek jest rozliczany ryczałtowo na podstawie powierzchni ogrzewanej. Realizacja programu dociepleń Od rozpoczęcia kompleksowego programu termomodernizacyjnego w grudniu 2009 r. do końca 2013 roku łącznie zostało docieplonych 46 budynków, co stanowi ponad 31% powierzchni ścian budynków przewidzianych do docieplenia w całym projekcie termomodernizacyjnym. Do docieplenia pozostało jeszcze 117 budynków. Łączne koszty termomodernizacji brutto docieplonych do końca 2013 roku budynków wyniosły zł. Wartość kredytów zaciągniętych na docieplenia wyniosła zł. Spółdzielnia korzysta również z dofinansowania projektów termomodernizacyjnych w postaci premii z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonane prace dociepleniowe wpłynęły znacząco na obniżenie zużycia ciepła i poprawiły standard zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych zwiększona trwałość budynków, poprawiona estetyka, komfort użytkowania. 4. Realizacja zadań konserwacyjno- -remontowych w 2013 r. Administracja Swarzędz - Północ 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców - Drobne konserwacje dachów na całym osiedlu. - Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacja zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan., c.o. i c.w. - Remont tarasu i schodów, okolica budynków 26, Malowanie oznaczeń poziomych (pasy, koperty, drogi, pożarowe). - Remont loggi w budynkach 21, 35, Remont kapitalny dachu, bud. nr 13 A, Drobne naprawy chodników i podestów wejściowych. - Remont wejść do budynku nr Roboty drogowe dojazdy chodniki, budynki 7, Wymiana podejść pod gazomierze zbiorcze w budynkach nr 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 27, 28, 30, 31, 32, Wymiana zaworów podpionowych podejść dla wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynkach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Malowanie przejść między budynkami. - Docieplenie budynków nr 8, 9, Częściowy remont loggi w budynkach nr 21, 28, 29, 30, Drobne prace budowlane. - Uszczelnienie spoin w budynkach nr 14-15, 25, 30, Swarzędz, os. Czwartaków - Drobne konserwacje dachów na całym osiedlu. - Malowanie oznaczeń poziomych jezdni (pasy, koperty drogi pożarowe). - Remont kapitalny loggi w budynkach nr 2, 3, 4, 6, 10, 20. 9

10 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu - Remonty podestów i chodników w budynkach nr 10, 12, 14, Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacja zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan., c.o. i c.w. - Roboty drogowe (chodniki, dojazdy, parkingi), budynek nr Wymiana podejść pod gazomierze, budynek nr 4, 5, 6. - Malowanie klatek schodowych, budynek nr 12, 20, 21, Wymiana zaworów podpionowych podejść do wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, budynki nr 22, Częściowa wymiana ocieplenia stropodachu w budynkach nr 3, 15, Częściowy remont loggi, budynki nr 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, Drobne prace budowlane, budynki nr 6, Swarzędz, os. Dąbrowszczaków - Przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych. - Konserwacja zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan., c.o. i c.w. - Drobne konserwacje dachów na całym osiedlu. - Malowanie oznaczeń poziomych jezdni (pasy, koperty drogi pożarowe). - Remont wejść do budynku nr 12, Drobne remonty loggi w budynkach 2, 3, 4. - Remont loggi w budynkach 2, 3, 4, Drobne naprawy chodników 9, Drobne prace budowlane. - Malowanie przejść między budynkami całość. - Modernizacja węzła cieplnego, budynek nr Kapitalny remont dachu, budynek nr Wymiana zaworów podpionowych do cyrkulacji c.w., budynki nr 13, 16, 23-24, Docieplenie budynków nr 11, 12, Wymiana podejść pod gazomierze zbiorcze w budynkach 3, 4. - Uszczelnienie spoin w budynku nr Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budynek nr 5. - Roboty drogowe i chodniki, budynek nr Swarzędz, os. Zygmunta III Wazy - Przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych. - Konserwacje zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.- kan. - Drobne konserwacje dachów. - Kapitalny remont dachu, budynki nr 5, 6, 7. - Kapitalny remont balkonów, budynek nr 2 (23 szt.). - Drobne prace budowlane. - Naprawa chodnika, okolice budynków nr Malowanie oznaczeń poziomych (pasy, koperty, drogi pożarowe). 5. Swarzędz, os. Władysława IV - Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacja zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan. i c.o. - Drobne konserwacje dachów. - Drobne prace budowlane. 6. Swarzędz, ul. Poznańska 33 - Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacje zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej wod.-kan. - Ustawienie altany śmietnikowej. 7. Swarzędz, ul. Gryniów Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacje zieleni. - Konserwacje instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan., c.o. i c.w. - Remont loggi w budynku nr 4. - Drobne konserwacje dachów. - Drobne remonty chodników. - Częściowa wymiana ocieplenia stropodachu w budynku nr Drobne prace budowlane. - Uszczelnienie spoin między płytami, budynek nr 5. - Przemurowanie komina. - Wymiana podejść pod gazomierze, budynek nr Kostrzyn, ul. Piasta 2, 3, 4, 6 i ul. Wielkopolska 28 - Przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych. - Konserwacje zieleni. - Konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej, wod.-kan., c.o. i c.w. - Drobne konserwacje dachów. - Roboty drogowe i chodniki, ul. Piasta 2. - Konserwacja kotłowni gazowych. - Naprawa posadzki w piwnicach, ul. Piasta 3. - Docieplenie budynków, ul. Piasta 6. Administracja Swarzędz Południe 1. Swarzędz, os. Edwarda Raczyńskiego nr Wymiana drzwi wejściowych do budynków nr 10 i Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach nr 10 i Remont podestów wejściowych do budynku nr Malowanie klatek schodowych w budynku nr Remont posadzek loggii w budynkach nr 10 i Wymiana opasek budynków nr 10 i Wymiana rur spustowych i rynien w budynkach nr 10 i Montaż ekranów balkonowych w budynkach nr 10 i Wymiana centrali domofonowych w budynkach nr 10 i Remont schodów wejściowych do budynku nr 9. - Remont schodów i podestów wejściowych do budynku nr Naprawa podestów wejściowych do budynku nr 30 i Malowanie wiatrołapów w budynku nr 26 i Wymiana zaworów w rozdzielaczach na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr: 10, 11, 12, 20, 24, 25, 26, 27, Remont kapitalny pokrycia dachu budynków nr 21, 24, Remont pokrycia dachu wiatrołapu w budynku nr: Uszczelnianie dylatacji pomiędzy płytami konstrukcyjnymi. - Montaż siatek ochronnych na kominach. - Montaż kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. - Wymiana zaworów przelicznikowych na instalacji wodociągowej. 2. Swarzędz, os. Hipolita Cegielskiego nr Wymiana części poziomu i pionu instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w budynku nr 6. - Naprawa murka oporowego przy rampie załadowczej przy budynku nr Naprawa schodów w wejściu do podwórza przy budynku nr Remont pokrycia dachu wiatrołapu w budynku nr Uszczelnianie dylatacji pomiędzy płytami konstrukcyjnymi. - Montaż siatek ochronnych na kominach. - Montaż kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. 10

11 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za Wymiana zaworów przelicznikowych na instalacji wodociągowej. 3. Swarzędz, os. Tytusa Działyńskiego nr 1A-1E - Malowanie elewacji budynków nr 1A, 1B, 1C. - Wymiana rur spustowych w budynkach nr 1A, 1B, 1C. - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami budynków 1A, 1B, 1C. - Montaż barier śniegowych na dachu w budynkach nr: 1A, 1B, 1C. - Prace remontowe kotłowni w budynku nr 1B: wymiana czujników kotłów, płukanie/czyszczenie zasobników ciepłej wody użytkowej, kalibracja czujników systemu bezpieczeństwa gazowego kotłowni, wymiana elektrod jonizujących i zapłonowych, wymiana menagera palnikowego, naprawa silnika palnika, wymiana automatu palnikowego, montaż zaworu napełniającego alimat. - Prace remontowe kotłowni w budynku nr 1E: wymiana elektrod jonizujących, wymiana stycznika silnika, wymiana ogranicznika temperatury, płukanie/czyszczenie zasobników ciepłej wody użytkowej, kalibracja czujników systemu bezpieczeństwa gazowego kotłowni, wymiana menagera palnikowego. 4. Poznań-Antoninek, ul. Mścibora 62, 64, 66, 67, 68, 70, 72 i ul. Leszka 66 - Wymiana drzwi wejściowych do budynków nr 62 i Malowanie klatek schodowych w budynku nr 62 i Remont posadzek loggii w budynkach nr 62 i Wymiana opasek budynków nr 62 i Wymiana rur spustowych i rynien w budynkach nr 62 i Montaż ekranów balkonowych w budynkach nr 62 i Wymiana centrali domofonowych w budynkach nr 62 i Remont schodów zewnętrznych na szczycie budynku nr 66 (ul. Leszka). - Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego przy budynku nr Wymiana części pionu i poziomu instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w budynku nr Naprawa schodów zejściowych do lokalu usługowego w budynku nr Montaż siatek ochronnych na kominach. - Wymiana zaworów przedlicznikowych na instalacji wodociągowej. 5. Kórnik-Bnin, ul. Śremska 24, 26, 28, 32, 32a, 34 - Montaż siatek ochronnych na kominach. - Montaż kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. - Wymiana zaworów przedlicznikowych na instalacji wodociągowej. - Montaż odpowietrzników na instalacji centralnego ogrzewania. 6. Poznań, ul. Głęboka 4 - Montaż podpionowych zaworów termostatycznych do instalacji ciepłej wody. - Remont posadzki tarasu w budynku głównym. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan., w tym wykonanie odpowietrzenia instalacji ciepłej wody. - Prace remontowe kotłowni - wymiana zaworu bezpieczeństwa oraz wymiana naczyń wzbiorczych ciepłej wody użytkowej. 7. Poznań, ul. Rybaki 1A - Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. - Prace remontowe kotłowni - wymiana zaworu bezpieczeństwa, wymiana naczynia wzbiorczego ciepłej wody użytkowej. 8. Poznań, ul. Warszawska Montaż kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu. - Wymiana części pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. 9. Poznań, ul. Główna 55, 55a, 59, 59a - Malowanie czterech klatek schodowych i przejścia na podwórze. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. - Konserwacja pokrycia dachu. 10. Poznań, ul. Małachowskiego 4 i 6 - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. - Naprawy instalacji gazowej. 11. Poznań, ul. Tomickiego 29, 31, 33, 35 - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. 12. Poznań, ul. Nieszawska 7 - Naprawy instalacji wod.-kan. - Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku. - Wymiana studzienki i rury kanalizacyjnej. - Rozbiórka części budynku. 13. Poznań, ul. Chwaliszewo 17, 19, 21, 23 - Naprawy instalacji gazowej. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. - Naprawa i czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej. - Usunięcie graffiti ze ściany szczytowej budynku. - Prace remontowe kotłowni - płukanie/czyszczenie zasobników ciepłej wody użytkowej. 14. Poznań, ul. Niedziałkowskiego 23, 23a - Prace remontowe na instalacji gazowej. - Naprawa okapu płyty balkonowej. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. - Wymiana centrali domofonowej w klatce nr Czerwonak, ul. Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Gdyńska Remont chodników wokół budynków nr 1, 2, 3, 4, 5. - Wymiana części zasilania instalacji centralnego ogrzewania między budynkami nr Wymiana jednego pionu instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 3. - Naprawy instalacji c.o. oraz wod.-kan. 16. Luboń, ul. Armii Poznań 51, ul. Kolonia PZNF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Modernizacja zbiorczej instalacji antenowej obsługującej budynki nr 5, 6, 7. - Naprawy instalacji wod.-kan. - Wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku nr 7. - Naprawy rynien i pokrycia dachu w budynkach nr 51, 1, 2, 3, Luboń, ul. Dworcowa 23 - Naprawy instalacji wod.-kan. - Czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej 11

12 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu 18. Luboń, ul. Hibnera 5,6,7 - Wymiana daszka nad wejściem do budynku nr 6. - Naprawy instalacji wod.-kan. 19. Luboń, ul. Armii Poznań 81, 83, 85 - Naprawy instalacji wod.-kan. - Drobne naprawy pokrycia dachów budynków. Niezależnie od wymienionych wcześniej czynności, wykonywane były: - bieżące i awaryjne naprawy sieci, instalacji i urządzeń technicznych. - przeglądy okresowe budynków, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz instalacji kominowej (wraz z czyszczeniem), wynikające z obowiązków nałożonych przez Prawo Budowlane. FUNDUSZ REMONTOWY Lokale użytkowe Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach lokale użytkowe będące własnością Spółdzielni, osób fizycznych i prawnych. Wśród właścicieli lokali użytkowych jest 60 członków Spółdzielni. Różnorodność branż, zarówno handlowych, jak i usługowych, jest duża, trudno wszystkie wymienić. Poza tym istnieje ruch w zakresie zmian użytkowników, a co za tym idzie następują zmiany rodzajów usług i branż handlowych. Należy zauważyć, że w ostatnich latach następuje zmiana przeznaczenia niewielkich lokali piwnicznych z dotychczas wynajmowanych na cele handlowe, obecnie przeznaczonych na drobne usługi, biura czy magazyny. Spółdzielnia na łamach Informatora Spółdzielczego okresowo informuje o dostępnych w lokalach usługach, a także stwarza dla przedsiębiorców możliwość reklamy prowadzonych działalności i oferowanych usług. Na stronie internetowej Spółdzielni oraz w Dodatku Reklamowym umieszczane są aktualizowane informacje o możliwościach lokalizacyjnych wynajęcia lokali użytkowych. Od 2011 r. Spółdzielnia przeprowadza proces wyceny oraz wyodrębniania piwnicznych lokali użytkowych, z których obecnie 42 stanowią odrębne nieruchomości wraz z cząstkami gruntu, z ustanowionymi księgami wieczystymi. Spółdzielnia nieruchomości te przedstawia do sprzedaży w pierwszej kolejności dotychczasowym najemcom. Do końca 2013 r. sprzedanych zostało, jako odrębne nieruchomości, 12 lokali użytkowych. Podstawowe placówki wraz z powierzchniami lokali: a) lokale użytkowe pełnowartościowe będące własnością Spółdzielni, wynajmowane: - Placówki pocztowe, os. Dąbrowszczaków 25 pow. 148 m 2 oraz przy ul. Mścibora 67 o pow. 47 m 2. - TP S.A. os. Kościuszkowców 15 o pow. 63 m 2 (koncentrator). - Warsztaty Terapii Zajęciowej użytkowane przez Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, - Świetlica socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy Społecznej, Swarzędz Kościuszkowców Kluby prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz, os. Czwartaków 14 i 18 oraz os. H. Cegielskiego

13 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 b) lokale piwniczne: z wejściem z zewnątrz, w tym sześć o statusie odrębnej nieruchomości oraz jeden, którego właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z wejściem z korytarza piwnicznego. Trzy komórki piwniczne zostały wyodrębnione na zasadach odrębnej własności nieruchomości. Około 3% lokali w piwnicach okresowo zostaje bez użytkownika - dotyczy to głównie lokali z wejściem z korytarza piwnicznego. c) lokale własnościowe w parterach budynków wielorodzinnych: - 51 o łącznej powierzchni m2, w tym 6 lokali o powierzchni 475,08 m 2 wyodrębnionych na zasadach odrębnej własności wraz z ułamkową częścią gruntu. d) kioski: - 11 szt. oraz 5 szt. stragany. e) pawilony: - 49, całkowicie uwłaszczone, łącznie z terenem będącym w przeszłości terenem Spółdzielni. f) garaże: szt., o różnym statusie własności, w tym 18 garaży będących własnością Spółdzielni, przeznaczonych na wynajem. g) powierzchnie dachowe wynajmowane: - 4 szt. pod instalacje antenowe sieci telefonicznych ERA, CENTER- TEL i NETIA. h) lokale użytkowe będące we władaniu Spółdzielni: - biurowiec Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Kwaśniewskiego 1, pow. 563 m 2, - Administracja, ul. Gryniów 6, pow. 221 m 2, - Administracja, os. Raczyńskiego 20, pow. 166 m 2, - biura Działu Technicznego, os. Kościuszkowców 26, pow. 167 m 2, - biuro Administracji, ul. Warszawska 83, pow. 15 m 2. i) lokale będące we władaniu Spółdzielni, przeznaczone na działalność społeczno-kulturalną: - Zygmunta III Wazy 5 - Harcówka - Zygmunta III Wazy 7 - Klub osiedlowy - Czwartaków 6 - Klub filatelistyczny - Czwartaków 7 - Polski Związek Wędkarski - Czwartaków 14 i 18 - Ośrodek Pomocy Społecznej - Czwartaków 22 - Harcówka - Kościuszkowców 9 - Klub Honorowych Dawców Krwi - Kościuszkowców 26 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Kościuszkowców 39 - TKKF - Raczyńskiego 33 - Harcówka - Cegielskiego 13 - Harcówka - Cegielskiego 34 - Ośrodek Pomocy Społecznej - Leszka 66 Poznań - Polski Związek Wędkarski - Śremska 34 Kórnik - Świetlica osiedlowa - Słoneczna 3 Czerwonak - Najemca - Klub Słoneczko os. Dąbrowszczaków Antoninek os. Kościuszkowców Kostrzyn 13

14 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Niezależnie od zadań wymienionych w tabeli poniżej, podajemy wykaz działań podejmowanych w 2013 roku: 1. Kontynuowanie rozmów z Gminą Swarzędz w sprawie przekazania terenów położonych na terenie osiedli mieszkaniowych Swarzędz-Południe. 2. Kontynuowanie rozmów z Miastem Luboń na temat wymiany terenów położonych w Luboniu przy ul. Hibnera i ul. Armii Poznań. 3. Kontynuowanie prac związanych z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych na terenach położonych w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego i ul. Chwaliszewo. 4. Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych na terenach osiedli mieszkaniowych będących we władaniu SM. 5. Kontynuowanie kompletowania materiałów niezbędnych do prowadzenia spraw spornych z firmami ENEA, PGNiG S. A., Gminą Swarzędz oraz osobami fizycznymi. 6. Kompletowanie materiałów niezbędnych do ustanowienia służebności przesyłu na czas eksploatacji sieci cieplnych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych i sieci gazowych, prawa użytkowania pomieszczeń Spółdzielni zajętych przez urządzenia służące do obsługi ww. sieci, a zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Swarzędzu oraz w Poznaniu, Czerwonaku, Kórniku-Bninie, Luboniu i Kostrzynie. 7. Opiniowanie nowych lokalizacji przeznaczonych pod budowę pawilonów handlowych i usługowych w porozumieniu z Administracjami Osiedli. 8. Współpraca z administracjami w zakresie bieżącej eksploatacji budynków. 9. Kontynuowanie modernizacji budynku Zarządu Spółdzielni. 10. Kontynuowanie rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej nr Kontynuowanie procedury mającej na celu dokonanie podziału nieruchomości położonych w Czerwonaku, w Luboniu i w Swarzędzu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Gryniów. 12. Zakończenie procedury mającej na celu przekazanie oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu, tj. os. Czwartaków, Dąbrowszczaków i przy ul. Gryniów, na rzecz Gminy Swarzędz. 14

15 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za

16 Sprawozdanie Zarządu za 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu VII. DZIAŁALNOŚĆ WINDYKACYJNA Zgodnie z postanowieniem Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, członek jest zobowiązany uiszczać opłaty za używanie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku - zadłużenie z tytułu opłat należnych na rzecz Spółdzielni wynosiło ,77 zł. Dział Windykacji prowadzi zintegrowany system zarządzania, monitorowania windykacji wierzytelności, kompleksowo prowadzi windykację należności przy zachowaniu wysokich standardów etycznych, rygorystycznym przestrzeganiu zasad dobrych praktyk i działaniu ściśle w granicach prawa. Poczynając od etapu polubownego, czyli tzw. negocjacji z dłużnikiem, sięgając nawet do niekonwencjonalnych metod (np. poprzez indywidualne podejście do każdego klienta), czy też działania społeczne typu: działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej, kierowanie po pomoc celową do Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, urzędów miast - celem wnioskowania o tzw. dodatek mieszkaniowy, a nawet kierowanie do organizacji charytatywnych niosących pomoc np. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - celem uzyskania pomocy żywnościowej, odzieży itp. W stosunku do uporczywych dłużników prowadzone są procedury od wykluczenia z członkostwa Spółdzielni poprzez weryfikację majątkową dłużnika, aż po kierowanie spraw, w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, na drogę sądową i egzekucyjną z dochodów lub majątku dłużnika. W celu likwidowania zadłużeń stosowane też są procedury doprowadzające do zamiany, zdawania lub sprzedaży zadłużonych lokali. Statystyka windykacyjna VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu została radykalnie ograniczona po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w lipcu 2007 r. Większość środków, począwszy od 2009 r., jest kierowana na tzw. fundusz dociepleniowy, dzięki któremu udaje się zaciągać kredyty na docieplenia przynajmniej 10 spółdzielczych budynków rocznie. W 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa na preferencyjnych warunkach nadal wynajmowała pomieszczenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, które to Stowarzyszenie jest także okresowo wspomagane przez Spółdzielnię oraz przez firmy, które Spółdzielnia animuje do wpłat (np. w wyniku wygranej sprawy sądowej, część odszkodowania firma wpłaca na konto SPDST). Sporadycznie Spółdzielnia wspomaga również inne organizacje i uroczystości, zarówno finansowo, jak i rzeczowo (np. przekazując albumy Swarzędz i okolice ), a także medialnie poprzez patronat Swarzędzkiej Telewizji Kablowej czy artykuły w Informatorze Spółdzielczym. W 2013 r. finansowo i rzeczowo wsparte zostały m.in. następujące organizacje: Oddział PTTK Meblarz z okazji 50. rocznicy powstania pierwszego koła PTTK w Swarzędzu i 30. rocznicy powstania Oddziału PTTK Meblarz w Swarzędzu zł i 130 albumów o Swarzędzu. Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu z okazji XI Ogólnopolskich zawodów w wędkarstwie spławikowym honorowych dawców krwi - 80 albumów o Swarzędzu. Związek Inwalidów Wojennych R.P. Zarząd Okręgowy w Poznaniu z okazji 95 rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkopolsce zł. Męski Chór Akord z okazji Jubileuszu 55-lecia istnienia Męskiego Chóru Akord zł. Związek Inwalidów Wojennych R.P. Zarząd Okręgowy w Poznaniu z okazji 95 rocznicy utworzenia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkopolsce zł. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu z okazji XI Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców zł. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu z okazji 55-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 2000 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie Wlkp. z okazji uroczystości XXXV Kurdesz Kasztelański zł. Spotkanie z przedstawicielami Związku Inwalidów Wojennych 16

17 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Sprawozdanie Zarządu za 2013 IX. GOSPODARKA ODPADAMI Rok 2013 można z całą pewnością uznać za rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi. Długo wypracowywany i dobrze funkcjonujący system gospodarowania odpadami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, zastąpiono nie do końca przemyślanymi rozwiązaniami, wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W wyniku zaistniałych przemian, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu nie gospodaruje już odpadami komunalnymi, opłaty za śmieci znacząco podwyższono, rozrosła się biurokracja, a bałagan przy altanach śmietnikowych na osiedlach budził duże niezadowolenie mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że każdy nowo wprowadzony system potrzebuje czasu, by można go właściwie dostosować do realiów i oczekiwań mieszkańców. Dlatego, mając już pewne doświadczenia w związku ze znowelizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, będziemy dokładać wszelkich starań w roku 2014, by funkcjonowanie tego systemu było sprawniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Z pewnością będzie ku temu okazja podczas prac nad poprawą ustawy śmieciowej. Realizując zadania wprowadzone przez ustawodawcę, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, wraz z mieszkańcami, wzorowo wywiązała się z obowiązku wobec Związku Międzygminnego GOAP, władz Gminy Kórnik, a także związku SELEKT i władz Gminy Luboń, dostarczając 96,18% deklaracji za lokale mieszkaniowe. Brak 3,82% deklaracji wynika głównie z występujących pustostanów oraz lokali, za które złożono deklaracje bezpośrednio do ZM GOAP i gminnych urzędów. Procent deklaracji złożonych za lokale użytkowe wyniósł 89,27%. Pozostałych 10,73% deklaracji Spółdzielnia nie uzyskała z takich samych względów, jak w przypadku lokali mieszkaniowych, a także w wyniku odmiennej specyfiki działalności gospodarczej, w przypadku której nie składa się wspomnianego druku deklaracji. Przykład stanowią tu gabinety lekarskie i produkowane w nich odpady medyczne, które podlegają odrębnym zasadom zagospodarowania. Antoninek. Gabaryty przy altanach - jeden z problemów nowego systemu śmieciowego w 2013 r. IX. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W 2013 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przystąpiła do Kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji przygotowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W ramach tej Kampanii pracownicy Spółdzielni, firmy współpracujące ze Spółdzielnią oraz mieszkańcy odwiedzający budynek Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kwaśniewskiego 1, mogli nieodpłatnie zapoznać się z materiałami kampanijnymi, ulotkami, przewodnikami i innymi publikacjami dostępnymi w dziale BHP. Rok 2013 minął, jako rok bezwypadkowy w pracy. Planowane szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych w Spół- dzielni Mieszkaniowej zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Również badania okresowe medycyny pracy dla pracowników, zostały planowo przeprowadzone. Wykonano przegląd techniczny podręcznego sprzętu ppoż. oraz przegląd instalacji hydrantowej. Dokonano czynności związanych ze złomowaniem starych zbiorników gaśnic oraz dokonano utylizacji środka gaśniczego zgodnie z najnowszymi standardami. Dokonano uaktualnienia wyposażenia wszystkich apteczek pierwszej pomocy medycznej oraz przeszkolono kolejnych pracowników z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Pracownicy Spółdzielni będący mieszkańcami miasta i gminy Swarzędz są również informowani, w ramach prowadzonej profilaktyki, o możliwości skorzystania nieodpłatnie z badań organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. Przegląd sprzętu ppoż. 17

18 Wnioski Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu XI. WNIOSKI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W 2013 r. łącznie złożonych zostało 39 wniosków, w tym 4 wnioski wycofano i postanowiono realizować w innym trybie, bo nie dotyczyły bezpośrednio Spółdzielni. Spis wniosków przegłosowanych oraz wycofanych (z gwiazdką*) wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej. Wnioski WZ z Czerwonaka ( r.) 1. Utworzenie piaskownicy na nieruchomości położonej w Czerwonaku przy ul. Słonecznej. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu nie przewiduje w najbliższych latach utworzenia placu zabaw lub piaskownicy z powodów technicznych brak możliwości obsługi technicznej, w tym dowozu piasku, w związku z jego okresową wymianą. Wnioski WZ z os. Dąbrowszczaków ( r.) 1. Kontynuować wieloletni program termomodernizacji w zasobach mieszkaniowych w Swarzędzu i dążyć do tego, aby ocieplić wszystkie budynki w możliwie najkrótszym czasie. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu realizuje Wieloletni Kompleksowy Program Termomodernizacji począwszy od grudnia 2009 r. Dział Techniczny wyznacza co roku wstępne propozycje budynków do dociepleń, kierując się ich wiekiem i stanem technicznym. Każdy budynek zaopatrzony jest we wstępny zakres robót i szacunkowy kosztorys. Na tej podstawie Dział Ekonomiczny sporządza liczne analizy finansowe i przedstawia kilka wariantów termomodernizacji w danym roku kalendarzowym. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o wyborze wariantu, który nie naruszy płynności finansowej Spółdzielni. Jednocześnie podejmowane są czynności związane z opracowywaniem projektów i dokumentacji, występowaniem o pozwolenie na budowę oraz uzyskiwaniem korzystnych kredytów bankowych, a następnie premii termomodernizacyjnych. W ten sposób docieplanych jest minimum 10 budynków rocznie. 2. Doskonalić systemy informatyczne oraz informacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, aby jak najlepiej służyły członkom Spółdzielni. Informacyjne źródła Spółdzielni to: Swarzędzka Telewizja Kablowa, Informator Spółdzielczy, strona internetowa i tablice ogłoszeń na klatkach schodowych. Swarzędzka Telewizja Kablowa w 2013 r. poszerzyła zakres abonentów o odbiorców z Poznania i miejscowości podpoznańskich i obecnie oglądać ją może około 230 tys. ludzi. Bieżące informacje zamieszczane są na łamach spółdzielczego miesięcznika i na stronie internetowej, która w najbliższym czasie ma zostać zmodernizowana. Informator Spółdzielczy zamieszcza zarówno informacje ze Spółdzielni dla mieszkańców, jak i pytania oraz zagadnienia poruszane przez samych mieszkańców. Wszelkie ważne i pilne komunikaty, dotyczące danej nieruchomości zamieszczane są również na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych. Wnioski WZ z os. Kościuszkowców ( r.) 1. Przygotować program kompleksowej rewitalizacji placów zabaw dla dzieci na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Spółdzielnia jest w trakcie realizacji koncepcyjnej zadania. Plany zakładają utworzenie kilku placów zabaw z elementami zabawowymi dla dzieci młodszych, starszych oraz z siłowniami. Wstępny wybór miejsc pod place zabaw to: os. Kościuszkowców nr 5-12, os. Dąbrowszczaków nr 9-13, os. Raczyńskiego nr 5-9, os. Czwartaków nr 14-18, os. T. Działyńskiego nr 1A, B, C (mały plac) i os. Słoneczne Wzgórze w Antoninku w dwóch etapach (duży plac). Dodatkowo Spółdzielnia zamierza zrealizować modernizację niektórych układów drogowych w nieruchomościach: Kostrzyn, ul. Piasta i ul. Wielkopolska (dokończenie, 2 etap), os. Kościuszkowców nr 5-12 (dokończenie) i os. Słoneczne Wzgórze w Antoninku (duży zakres, najprawdopodobniej prace podzielone na 2 lata). Spółdzielnia przymierzała się też do modernizacji układów drogowych na os. Władysława IV, ale ze względu na prace kanalizacyjne, które w tym rejonie ma realizować Gmina, plany te zostały na razie wstrzymane. 2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu do podjęcia próby znalezienia rozwiązania i zagospodarowania pustych pomieszczeń w obiekcie położonym na osiedlu Kościuszkowców 13, tak żeby był on użytkowany. Spółdzielnia Mieszkaniowa rozważała kilka wariantów zagospodarowania obiektu, m.in. utworzenia ośrodka sportowego, czy próby sprzedaży lub podnajmu obiektu. Najprawdopodobniej budynek Centrum Kultury zostanie zaadaptowany na potrzeby Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, która zwolni obecnie zajmowane pomieszczenia. Te zaś zostaną z kolei zaadaptowane na potrzeby Warsztatów Zajęciowych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Trwają również rozmowy z właścicielem lokalu użytkowego w sprawie jego wykupu. Wnioski WZ z os. Władysława IV, Zygmunta III Wazy, ul. Poznańskiej i ul. Gryniów ( r.) 1. Podjąć działania związane z możliwością wybudowania, finansowania i eksploatacji Domu Seniora. Takie działania zostały już podjęte. Spółdzielnia opracowuje wstępną wersję projektową budowy Domu Seniora przy ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu wraz z kosztorysem inwestorskim. Zasady przydzielania mieszkań w mającym powstać budynku ujawnione zostaną przed zakończeniem budowy, tu również Spółdzielnia rozważa kilka wariantów. Na razie projekt jest w fazie koncepcyjnej. 2. Rozpatrzyć możliwość zwiększenia miejsc parkingowych na os. Zygmunta III Wazy. Zwiększenie ilości miejsc postojowych w obrębie os. Zygmunta III Wazy jest obecnie trudne z uwagi na istniejące ograniczenia terenowe. Tereny, na których można by utworzyć dodatkowe miejsca postojowe, nie są własnością Spółdzielni, a budowę miejsc wewnątrz osiedla utrudniają przepisy dotyczące warunków jakie muszą być spełnione przy budowie ww. miejsc postojowych. 18

19 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu Wnioski Walnego Zgromadzenia 3. Rozpatrzyć możliwość ustawienia ławek w obrębie monitoringu na os. Zygmunta III Wazy. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem placów zabaw i elementów małej architektury. Opracowanie to uwzględniać będzie także elementy, o których wspomniano we wniosku. 4. Rozpatrzyć możliwość zamontowania frontów balkonów na os. Zygmunta III Wazy. Obecnie we wszystkich docieplanych budynkach prowadzi się prace dodatkowe, które obejmują także wymianę ekranów balkonowych. Również w budynkach ocieplonych wcześniej, np. na os. Dąbrowszczaków 5, 6, 7, Spółdzielnia wymieniła stare ekrany balkonowe na nowe. W miarę posiadanych środków prace takie będą kontynuowane na pozostałych budynkach, które były wcześniej docieplone. Wnioski WZ z os. Raczyńskiego ( r.) 1. Zobligować Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do działań zmierzających do poprawy karygodnej sytuacji utrzymania zimowego osiedli mieszkaniowych Spółdzielni przez Urząd MiG Swarzędz. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na bieżąco zgłaszali potrzebę odśnieżania wewnętrznych dróg osiedlowych, będących własnością UMiG w Swarzędzu w czasie ostatniego sezonu zimowego, jak i wcześniejszych. Wnioski WZ z os. Cegielskiego, os. Działyńskiego, os. Mielżyńskiego, ul. Armii Poznań ( r.) 1. Bardziej wnikliwe sprawdzanie zgłoszeń dotyczących badań przewodów kominowych z badaniami kominiarzy. Firma kominiarska przeprowadziła ponowną weryfikację sprawności instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach, których właściciele zgłaszali nieprawidłowości jej działania. Zalecenia pokontrolne z ww. przeglądu zostaną wykonane w br. 2. * Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Tysiąclecia, po prawej stronie przy bloku nr 27 (wjazd od wiaduktu, strona wschodnia), kosztem trawnika. Sprawdzono status prawny wskazanej działki i stwierdzono, że obecnym jej właścicielem jest UMiG Swarzędz. W związku z powyższym Spółdzielnia nie może w tym miejscu utworzyć nowych miejsc parkingowych. 3. *Naprawa ogrodzenia boiska asfaltowego na os. Cegielskiego. Przedmiotowe boisko zostało zlikwidowane na początku br. W miejscu tym prowadzona jest inwestycja związana z budową przedszkola. 4. *Zakaz wjazdu na wewnętrzne drogi osiedlowe i parkowania dużych aut dostawczych. Zarządcą wewnętrznych dróg osiedlowych, który ma prawo do wprowadzania zmian w ich oznakowaniu jest UMiG w Swarzędzu. Z informacji uzyskanych od Komendanta Straży Miejskiej w Swarzędzu wynika, że na terenie osiedli planowana jest zmiana organizacji ruchu, która ma usprawnić poruszanie się zarówno pieszym, jak i wszelkim pojazdom. Ze swojej strony Spółdzielnia, zgodnie z zaleceniami Komendanta, wymieniła i uzupełniła oznakowanie wjazdów na podwórza między budynkami - znakami zakazu ruchu. To umożliwiło Strażnikom Miejskim egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i znacznie ograniczyło wjazd samochodów w podwórza. 5. *Należy zobowiązać Zarząd SM do zdecydowanych kroków w zakresie poprawy warunków utrzymania w okresie zimowym dróg na os. Cegielskiego. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na bieżąco zgłaszali potrzebę odśnieżania wewnętrznych dróg osiedlowych, będących własnością UMiG w Swarzędzu. Wnioski WZ z Kostrzyna Wlkp. ( r.) 1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu do uporządkowania kwestii związanej z antenami satelitarnymi na osiedlach mieszkaniowych położonych w Kostrzynie Wlkp. W roku bieżącym firma INEA wybudowała sieć światłowodową, która pozwoliła sprostać wysokim oczekiwaniom abonentów, dzięki temu możliwe są wszelkiego rodzaju transmisje danych oraz obrazów w technice cyfrowej jakości HD. Wnioski WZ z Lubonia ( r.) 1) - Remont dachu przy ul. Kolonia PZNF 6, 7 lub konkretna naprawa opierzenia na kominach. - Docieplenie budynków przy ul. Kolonia PZNF 5, 6, 7. - Kanaliza. - Miejsca parkingowe z tyłu budynków. - Malowanie klatek schodowych. 2) - Zwiększyć nadzór nad wykonywanymi remontami i odbiorami technicznymi. - Uczulić Administrację Osiedla, w osobach administratorów i gospodarzy domów, w sprawach wywozu nieczystości płynnych i stałych. - Aktualizacja listy lokatorskiej w budynkach. Brak regulaminów lokatorskich w sprawach: porządku, palenia na klatkach schodowych, w piwnicach, rzucania niedopałków, puszczania psów bez smyczy, zakazu zakluczania klatki schodowej. 3) Załatwić kompleksowo sprawę anten, telewizji. 4) Docieplenie budynków 81, 83, 85 przy ul. Armii Poznań. 5) - Remont dachów na ul. Hibnera 5, 6, 7. - Naprawa ulicy przy ul. Hibnera. 6) Naprawa rynny przy ul. Kolonia PZNF 7. 7) Kontrola instalacji elektrycznej, wodnej w mieszkaniu ul. Kolonia PZNF 6/5 (dotyczy całego bloku nr 6). 1) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przewiduje wykonanie w ciągu najbliższych trzech lat kompleksowej termomodernizacji budynków nr 5, 6, 7 przy ul. Kolonia PZNF oraz nr 81, 83, 85 przy ul. Armii Poznań. Zakres prac będzie obejmował także malowanie klatek oraz (w zależności od stanu technicznego) remont lub konserwację pokryć dachowych ww. budynków. W 2014 roku termomodernizacji zostaną poddane pierwsze budynki przy ul. Kolonia PZNF 5 oraz ul. Armii Poznań 81. Sprawa związana z utworzeniem miejsc parkingowych przy budynkach zostanie rozpatrzona po zakończeniu termomodernizacji wszystkich budynków. Spółdzielnia przystąpiła do rozmów z firmą Aquanet w celu rozważenia możliwości przyłą- 19

20 Wnioski Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu czenia instalacji kanalizacyjnej budynków przy ul. Kolonia PZNF 1-7 oraz przy ul. Armii Poznań 51 do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 2) Wszelkie prace remontowe na bieżąco są kontrolowane przez pracowników Administracji Osiedli oraz uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego. 3) Spółdzielnia przeprowadziła w 2013 roku remont zbiorczej instalacji antenowej. Ponadto informujemy, że w budynkach przy ul. Kolonii PZNF oraz ul. Hibnera istnieje możliwość korzystania z usług telewizyjnej sieci kablowej. 4) W br. zostanie przeprowadzony przegląd oraz konserwacja pokrycia dachów na budynkach przy ul. Hibnera 5, 6 i 7. 5) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu podejmie rozmowy z Zarządami budynków sąsiednich, w celu wspólnego wykonania remontu drogi przy budynkach ul. Hibnera 5, 6, 7. 6) Prace związane z naprawą i konserwacją rynien w budynku przy ul. Kolonia PZNF 7 zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Jednocześnie informujemy, że wymiana rynien oraz pokrycia dachu nastąpi w momencie rozpoczęcia termomodernizacji budynku. 7) Spółdzielnia mieszkaniowa zleciła firmie instalacyjnej sprawdzenie i naprawę części instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Kolonia PZNF 6. Wnioski WZ z os. Czwartaków ( r.) 1. Zainicjować w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu działalność związaną z innowacyjnymi, nowoczesnymi systemami technologicznymi. Zweryfikować możliwości zmian instalacji pod kątem produkcji energii elektrycznej ze słońca, żeby użytkować tak zdobytą energię na własne cele. Sprawdzić celowość i opłacalność systemów fotowoltaicznych. W ubiegłym roku część pracowników Działu Ekonomicznego w Spółdzielni została wyznaczona do realizacji nowych tematów, związanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Pracownicy Spółdzielni oglądali panele słoneczne na dachach i zasięgali opinii w łódzkiej spółdzielni mieszkaniowej Radogoszcz Zachód. Trwa sprawdzanie systemu możliwości kredytowania zadań z zakresu fotowoltaiki i nowoczesnych metod produkcji oraz wykorzystania i sprzedaży własnej energii elektrycznej. 2. Utworzenie miejsc do wyprowadzania psów. 4. Wyznaczyć miejsca dla załatwiania potrzeb psów. Ponadto proszę ustawić kosze na odchody. Na osiedlach nie ma wyznaczonych miejsc do wyprowadzania psów. W przeszłości były wyznaczone specjalne miejsca na os. Dąbrowszczaków i Czwartaków, ale prawie nikt z nich nie korzystał i uległy likwidacji. Natomiast wszyscy właściciele psów powinni pamiętać, że mają obowiązek sprzątania nieczystości po swoim psie. Mandat za nie sprzątanie psich odchodów może wynieść nawet 500 zł. Psie odchody, zgodnie z informacjami Straży Miejskiej, można w woreczku wyrzucać do koszy ulicznych. 3. Ponowić wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu o ustawienie przed blokiem nr 18 trzech lamp parkowych. Norma dla budynków mieszkalnych wynosi 5 Lx a jest obecnie 2 Lx. Korespondencja w tej sprawie z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu nie doprowadziła do realizacji tego zadania. Wnioski WZ z Poznania i Antoninka ( r.) 1. Dokonać zmian w dotychczasowym systemie rozliczania ciepła. Powinno się unormować system rozliczania ciepła, tak żeby następował on bezpośrednio po sezonie grzewczym. Obecnie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu występują dwa terminy rozliczania ciepła, ze względu na posiadane kotłownie. Należy to zrównać i ujednolicić. Od roku 2014 okres rozliczeniowy zużycia ciepła będzie taki sam dla wszystkich nieruchomości i będzie rozpoczynał się od 1 stycznia a kończył 31 grudnia każdego roku. 2. Rozważyć możliwość przekazania kotłowni lokalnych do firmy Dalkia S.A. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu odbył spotkania z przedstawicielami firmy DALKIA S.A. w sprawie przyłączenia budynków ogrzewanych z lokalnych kotłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej. Aktualnie przygotowywane są projekty dotyczące doprowadzenia sieci do budynków i wykonania węzłów cieplnych. 3. W związku z imprezą p.n. Noc Kupały na terenie sąsiadującym z budynkami przy ul. Chwaliszewo i ul. Wenecjańskiej powstał bałagan wokół budynków i w bramach, na placach zabaw. Nie była to impreza zamknięta, był alkohol, a nie było sanitariatów. Prosimy Zarząd SM o wystosowanie w imieniu mieszkańców Chwaliszewa protestu do Prezydenta Miasta Poznania w tej sprawie. Bałagan po imprezie był także w rejonie ulic Małachowskiego i Tomickiego. Zgodnie z doniesieniami medialnymi z ostatnich miesięcy widowisko związane z puszczaniem lampionów w Noc Kupały nie odbędzie się w tym roku z powodu braku dofinansowania ze strony miasta Poznania. 4. Mieszkańcy proszą o szczegółowe i kompleksowe informacje dotyczące stanu prawnego budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 23 i 23a. Prosimy o informacje, jakie akcje są podejmowane w celu uregulowania konfliktu pomiędzy Spółdzielnią a KSK, która blokuje termomodernizację budynku oraz rewitalizację podwórka. Prosimy o harmonogram działań oraz opisanie powyższego w najbliższym Informatorze Spółdzielczym. Plac zabaw na os. Czwartaków. W dniu r. SM w Swarzędzu wystąpiła do UM Poznania, Wydziału Urbanistyki i Architektury o wydanie pozwolenia na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Niedziałkowskiego nr 23-23a w Poznaniu. W dniu ww. Urząd poinformował SM o pozostawieniu podania bez rozpoznania z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością sąsiednią tzn. położoną przy ul. Niedziałkowskiego nr 24. Przedmiotowa zgoda jest 20

Sprawozdanie Zarządu za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2009 r. I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH 1. Zebranie Przedstawicieli Członków Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni. W 2009 roku odbyło się jedno Zebranie Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 2013 2017 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/5/0 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 0 stycznia 0r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy OPATÓW w latach 0 07 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2

GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku

Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia roku Gostyń, dnia 16.12.2015r. Uchwała Nr 6 /XII/2015 Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie: opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz odpisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok. Działając na podstawie 39 ust. 2 statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej G R Y F w D ę b n i e Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej GRYF w Dębnie, Zarząd zgodnie z & 119 Statutu przedkłada za 2012 rok sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 51/2010

U C H W A Ł A nr 51/2010 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2011r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1:

Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: ADMINISTRACJA NR 1: Wykaz prowadzonych prac remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze w 2015r. w poszczególnych miesiącach: STYCZEŃ 2015 ADMINISTRACJA NR 1: 1. Wymiana pionów instalacji wodnej w budynku przy

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo