POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1

2 POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA 2008 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA pełny materiał tekstowy i graficzny 12 i 13 czerwca PŁOCK 2008

3 SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMISJI DYDAKTYCZNEJ SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ISBN Opracowanie komputerowe referatów: Wojciechowski Michał, Radomski Michał, Koper Tomasz, Damian Jóźwiak, Gębka Danuta, Podwójci Paweł Druk i oprawa: P.P.H DRUKARNIA Sp. z o.o. Sierpc

4 doc. dr Bolesław Krzysztofik ( ) Bolesław Krzysztofik urodził się w 1924 r. w Dąbrowie Białostockiej. Gimnazjum ukończył w Różanymstoku. W czasie II wojny światowej, jako żołnierz Armii Krajowej, działał w służbie konspiracyjnej pod pseudonimem Kamień w Placówce Różanystok-Dąbrowa Białostocka, Obwodu Sokółka (Okręg Białystok). W 1952 r. Bolesław Krzysztofik ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1965 r. na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Od roku 1971 życie swoje ofiarował pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w której dzięki Jego inicjatywie powstał Kierunek Inżynierii Środowiska o specjalności Urządzenia Sanitarne. W latach pełnił funkcję Kierownika Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Założył w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska pracownie: Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczania Wody i Ścieków, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji, Bioinżynierii, Chemii i Ochrony Środowiska. W 1976 r. doc. B. Krzysztofik był założycielem i przez 19 lat Opiekunem Naukowym studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Sanitarnej (obecna nazwa: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska). Koło od 1979 r., dla studentów i pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, organizowało rokrocznie sympozja naukowe pod hasłem AQUA nt.: Problemy Ochrony i Kształtowania Środowiska Człowieka, obecnie Problemy Inżynierii Środowiska. Równocześnie, Doc. Bolesław Krzysztofik, był wieloletnim pracownikiem Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie założył studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki i był jego Opiekunem Naukowym. Dorobek naukowy Docenta obejmuje opracowanie 6 skryptów, wydanie ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, 50 opracowań dla przemysłu, 32 prac projektowokonstrukcyjnych. Był twórcą wynalazku Obrotowe złoże biologiczne, opatentowanego w 1997 r. Promował wiele prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich na naszej Uczelni i Akademii Medycznej w Warszawie. Tematyka prac obejmowała zagadnienia oczyszczania i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i utylizacji odpadów, oczyszczania powietrza, ogrzewnictwa i wentylacji. Większość z nich związana była z regionem płockim. Wiele prac było nagrodzonych przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Prezydenta Miasta Płocka, Naczelną Organizację Techniczną w Płocku. Za swoją działalność naukowodydaktyczną otrzymał w latach liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa nadana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej, Nagroda Jubileuszowa za 45 lat pracy nadana przez Prorektora Politechniki Warszawskiej w Płocku i wiele innych. Docent Bolesław Krzysztofik zmarł 10 września 1999 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Wólka Węglowa w Warszawie. Był Wspaniałym Wychowawcą i Pedagogiem, cieszył się szacunkiem wśród pracowników i studentów, zawsze życzliwym dla wszystkich Przyjacielem. Dr Maria Krzechowska

5 KOMITET NAUKOWY Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Feluch Kierownik Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Prof. nzw. dr hab. inż. Sławczo Denczew Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Prof. nzw. dr hab. Alina Kusińska Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Dr Maria Krzechowska Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Dr inż. Paweł Podwójci Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska

6 ORGANIZATORZY KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA Przewodniczący: MICHAŁ RADOMSKI Wiceprzewodniczący: DAMIAN JÓŹWIAK Sekretarz: MICHAŁ WOJCIECHOWSKI Opiekun Naukowy: dr inż. PAWEŁ PODWÓJCI PRACOWNICY ZAKŁADU INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Feluch Kierownik Zakładu prof. nzw. dr hab. inż. Sławczo Denczew prof. nzw. dr hab. inż. Mikołaj Sikorski prof. nzw. dr hab. Alina Kusińska dr Maria Krzechowska dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska dr inż. Maria Mikołajczyk dr inż. Marek Orłowski dr inż. Paweł Podwójci mgr inż. Małgorzata Dalewska mgr inż. Anna Trzaskoś inż. Jadwiga Sarzalska technik Elżbieta Budzińska st. technik Marek Grzelak st. technik Marek Pietrzak

7 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI Studenckiego KOŁA NAUKOWEGO INŻYNIERII ŚRODOWISKA Michał Art Marta Banasiak mgr Magdalena Baranowska Agnieszka Brzeska Joanna Brzóska Julita Ciastek inż. Paulina Chojnacka Sylwia Chojnacka inż. Marcin Cikorski Sebastian Czarnecki Olga Dawidzióg Przemysław Derengowski Justyna Gajus Paweł Grzybowski Dawid Hajduk Hubert Jóźwiak inż. Piotr Karczewski Tomasz Koper Błażej Kostrzewa Paulina Kowalik Mateusz Krasny Anna Król Hubert Latarski Łukasz Malesa Paweł Malinowski Monika Mamcarz Robert Matusiak Bartosz Nowicki Tomasz Organiszczak Olgierd Rudowski Sylwia Runkwitz Danuta Sobczyńska Magda Soćko Justyna Sukiennik Anna Szczygielska inż. Łukasz Ulicki Dariusz Umiński Marceli Watkowski Wojciech Weresa Rafał Wojciechowski Wioleta Wójtewicz

8 Od Komitetu Organizacyjnego W tym roku, w dniach 12 i 13 czerwca, odbywa się już po raz dwudziesty ósmy Sympozjum AQUA 2008, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Organizatorami Sympozjum są: studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska i Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej. Intencją organizatorów jest umożliwienie studentom i pracownikom naukowym uczelni zaprezentowanie własnego dorobku badawczego, uzyskanego w roku akademickim 2007/2008. Tematyka, nadesłanych prac na AQUA 2008, obejmuje następujące zagadnienia: WODA ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE ODPADY GLEBA POWIETRZE I INNE Stało się już tradycją, że w czasie odbywającego się Sympozjum możemy uczestnikom udostępnić opublikowane materiały konferencyjne. Przekazywana do rąk Państwa publikacja jest zbiorem nadesłanych opracowań autorskich studentów i pracowników naukowych z następujących Uczelni: Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Radomskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Koszalińskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Witebsk State Technological University, oraz: Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddziału w Warszawie, Instytutu Immunologicznego i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, King Hussein Medical Center w Jordanii, a także pracowników naukowych i studentów Instytutu Chemii oraz Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku. Składamy serdeczne podziękowania P.T. Autorom nadesłanych prac. Życzymy owocnych obrad

9 SPIS TREŚCI WYKŁAD INAUGURACYJNY ALINA KUSIŃSKA, LIDIA OKTABA: Przemysł i komunikacja a stan środowiska glebowego w aglomeracji warszawskiej WODA PAWEŁ DĄBEK, ROBERT ŚNIEŻYŃSKI: Badania terenowe transportu rumowiska wleczonego w kaskadzie rzeki Soły PIOTR BUDZYNOWSKI, KRZYSZTOF CHMIELOWSKI, RUŁKA ZUZANNA, ELWIRA GORZELAŃSKA: Dynamikawybranych wskaźników hydrologicznych oraz fizyko-chemicznych parametrów jakości wody potoku leśnickiego KATARZYNA JAKUBIEC: Modelowanie przepływu wody w rejonie granicznych meandrów Odry TOMASZ CHOLEWA, JAKUB KLECH, GRZEGORZ ŁAGÓD: Jednostkowe zużycie wody w budynku wieorodzinnym ILONA ZBEROWSKA, PAULINA CHOJNACKA, GRZEGORZ SEREJKO, PAWEŁ PODWÓJCI: Analiza czynników mających wpływ na wartość jednostkowego zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym KAJA KOPCZYŃSKA, ŁUKASZ CZYLEKO, MILENA GRZEGORCZUK: Właściwości kwasów fulwowych ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE KATARZYNA JAROMIN, TOMASZ BORKOWSKI, GRZEGORZ ŁAGÓD: Analiza metod udrażniania nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych MAGDALENA GRZEBINOGA, ANNA PAŹDZIO, KAROL PLESIŃSKI, GRZEGORZ STACHURA: Oczyszczalnie hydrofitowe proekologiczne rozwiązania z zakresu gospodarki ściekowej terenów wiejskich MAŁGORZATA KRAWCZYŃSKA, JUSTYNA KLEIN, JOANNA BIAZIK: Ocena ekotoksykologiczna odpadów poflotacyjnych JUSTYNA WIKŁO, ANNA KOWALIK, WIKTOR KLUZIŃSKI: Zastosowanie procesu odwróconej osmozy do usuwania chromu ze ścieków garbarskich JAKUB RAJEWSKI, ANNA KOWALIK, WIKTOR KLUZIŃSKi: Usuwanie białek ze ścieków garbarskich w pilotowej instalacji ultrafiltracji membranowej WIESŁAW KOŹLAK, MARTA MORAWSKA, MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA, URSZULA LEWANDOWSKA: Aktualny stan wiedzy o strukturze i własciwościach roztworów szkieł wodnych sodowych WIESŁAW KOŹLAK, URSZULA LEWANDOWSKA: Zastosowanie krajowych szkieł wodnych sodowych do usuwania toksycznych soli ołowiu z mediów WIESŁAW KOŹLAK, MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA, MARTA MORAWSKA: Badania układów szkła wodne sodowe sole cynku dla oceny możliwości zastosowania krzemianów do usuwania jonów zn 2+ z mediów ODPADY PIOTR POPŁAWSKI, TATIANA JARECKA: Wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych w energetyce i przemysle chemicznym EWA SIEDLECKA: Możliwości zagospodarowania odpadowego cynku z utylizacji odpadowego elektrolitu akumulatorowego ANETA RUTKOWSKA, PAWEŁ PODWÓJCI: system głębokiej segregacji jako sposób na problem odpadów komunalnych BROVKO SERGEY, MATVEEV ANDREY, PYATOV VLADISLAV, GOLUBEV ALEXE: Experience of light industry s wastes processing on a screw extruder GLEBA MONIKA RYKACZEWSKA, LIDIA OKTABA, ALINA KUSIŃSKA: Ocena akumulacji miedzi w glebach Pruszkowa

10 SPIS TREŚCI 21. AGNIESZKA GUZDEK: Ocena zawartości ołowiu w glebach rejonu silnie zanieczyszczonego metalami ciężkimi GRZEGORZ PASTERNAK, ANETA KURZĘPA, KRYSTYNA DĄBROWSKA: Skrining elektroforetyczny dna izolowanego z mikroorganizmów degradujących związki nitroaromatyczne POWIETRZE GRZEGORZ DRABIK, JANUSZ OZONEK: Dezodoryzacja gazów odlotowych metodą ozonową w komunalnej oczyszczalni ścieków INNE TOMASZ CHOLEWA: Analiza eksploatacyjna systemu grzewczego z mieszkaniowymi węzłami cieplnymi w sezonie letnim BARTŁOMIEJ DENEKA, ZBIGNIEW SUCHORAB: Możliwość wykorzystania techniki tdr do pomiarów zasolenia materiałów budowlanych kalibracja metody IRENA KOSIŃSKA, MOHAMMAD ALI ZAUBI, NASIM ALARAJ: Jordania w aspekcie walorów środowiskowo-historycznych i chorób tropikalnych BOŻENA SOBIERAJSKA, KATARZYNA WIECZOREK, IRENA KOSIŃSKA: Profesor Marcin Kacprzak ( ) sławny higienista ziemi płockiej BOŻENA SOBIERAJSKA: Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

11 WYKŁAD INAUGURACYJNY PRZEMYSŁ I KOMUNIKACJA A STAN ŚRODOWISKA GLEBOWEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ (INDUSTRY AND TRANSPORT VERSUS SOIL ENVIRONMENT SITUATION IN WARSAW DISTRICT) Alina Kusińska, Lidia Oktaba Słowa kluczowe: gleba, zanieczyszczenie, metale ciężkie, substancje ropopochodne Przeprowadzono analizę wyników, dotyczących zawartości metali ciężkich i związków ropopochodnych w glebach Warszawy. Wykazano, że największy wpływ na akumulację pierwiastków śladowych ma komunikacja miejska. Jej oddziaływanie zauważalne jest również w okolicy dwóch badanych zakładów przemysłowych: Huty Warszawa i Elektrociepłownia Kawęczyn. Zaobserwowano także zwiększanie się ilości Zn i Cu w glebach przy trasach komunikacyjnych od roku 1997 do 2003 oraz zmniejszanie się zawartości Pb i Cd. Ponadto stwierdzono silne zanieczyszczenie gleb wzdłuż głównych tras komunikacyjnych związkami ropopochodnymi. Obliczony średni współczynnik nagromadzenia tych substancji w roku 1999 i 2004 wskazuje na ich zmniejszanie się w badanych glebach. Gleba to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej powstała ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią czynników klimatycznych, świata roślin i zwierząt w określonym reliefie i czasie. W obrębie ekosfery gleba stanowi podstawę egzystencji ludzi i zwierząt, będąc miejscem produkcji pierwotnej. Na jej powierzchni zachodzi intensywna wymiana materii i energii. Zaburzenie tych procesów przez człowieka w ramach tzw. antropopresji przyczynia się do degradacji gleb, a tym samym do zmniejszenia natężenia fotosyntezy i niekorzystnych zmian w składzie atmosfery. Gleba to także regulator gospodarki wodnej w środowisku, jak również naturalny filtr dla wszelkich zanieczyszczeń. W ciągu ostatnich lat ubywa powierzchnia gruntów użytkowania rolniczego na rzecz terenów zajętych pod budownictwo, trasy komunikacyjne czy kopalnictwo surowców mineralnych. [12] Pod wpływem działalności gospodarczej człowieka gleby ulegają przekształceniom: geomechanicznym, hydrologicznym, fizycznym, biologicznym i chemicznym. Najpoważniejszym problemem ochrony środowiska jest degradacja chemiczna gleb: zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie, zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi i substancjami ropopochodnymi oraz radionuklidami. Źródłem zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi i substancjami ropopochodnymi jest transport samochodowy. Ogółem liczba pojazdów samochodowych i ciągników osiągnęła w 2006 roku ponad 18mln. sztuk i wzrosła o 100% w stosunku do roku Zanieczyszczenia te głównie dotyczą gleb w obrębie miast i wzdłuż tras komunikacyjnych [3,4,6,7,8,11,17]. Energetyka węglowa, hutnictwo i przemysł metalurgiczny to drugie poważne źródło zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, głównie Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Zn. Pierwiastki śladowe są również wprowadzane do gleb użytkowanych rolniczo z nawozami mineralnymi, głównie fosforowymi i wapniowymi, pestycydami, ściekami komunalnymi, odpadami przemysłowymi, a także z gnojowicą i obornikiem. Środowisko glebowe w aglomeracjach miejskich kształtuje się w wyniku jednoczesnego oddziaływania przemysłu i motoryzacji [9, 18, 20, 19, 21]. Pierwiastki śladowe są wiązane i zatrzymywane w wierzchniej warstwie gleb tym silniej, im więcej gleba zawiera materii organicznej i frakcji ilastej, a także im wyższe jest jej ph. Pierwiastki te pobierane przez rośliny z gleb wchodzą w łańcuch troficzny zwierząt i człowieka. W miastach dostają się do organizmu człowieka bezpośrednio przez układ oddechowy z zapylonej atmosfery przyziemnej. Szkodliwość pierwiastków śladowych w organizmie człowieka jest powodowana ich podatnością na akumulację w tkankach, łatwością absorpcji z przewodu pokarmowego, przenikaniem przez łożysko,

12 WODA BADANIA TERENOWE TRANSPORTU RUMOWISKA WLECZONEGO W KASKADZIE RZEKI SOŁY (FIELD RESEARCH INTO THE BED LOAD TRANSPORT IN THE CASCADE OF THE SOŁA RIVER) Paweł Dąbek, Robert Śnieżyński Słowa kluczowe: rumowisko wleczone, kaskada rzeki Soły, transport rumowiska, krzywe uziarnienia, frakcje granulometryczne Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu latem 2007r. w ramach obozu naukowego nad Jeziorem Międzybrodzkim wykonało pomiary rumowiska wleczonego pobranego na odcinku Kaskady rzeki Soły. Przekroje hydrometryczne zostały rozlokowane powyżej i poniżej Jeziora Żywieckiego, poniżej Jeziora Międzybrodzkiego i poniżej Zbiornika Czaniec. Analiza pobranych próbek rumowiska miała posłużyć do sporządzenia charakterystyki rumowiska w rzece Sole oraz roli zapór w jego transporcie. Kaskada rzeki Soły jest pierwszą w Polsce pełną kaskadą zbudowaną wg zasady najbardziej efektywnego i kompleksowego wykorzystania oraz ochrony zasobów wodnych. Głównymi jej zadaniami są: ochrona przed powodzią, zaopatrzenie w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Krakowa, wyrównanie przepływów górnej Wisły oraz produkcja energii elektrycznej. Powstałe zbiorniki wodne stworzyły również doskonałe warunki do uprawiania turystyki, wypoczynku i rekreacji. Z uwagi na górski charakter rzeki i gwałtowność wezbrań, przy których objętość przepływającej wody przekracza nawet kilkadziesiąt razy przepływ średni, wybudowano kompleks zapór i zbiorników nazwany Hydrowęzłem Beskidzkim. Zlokalizowane na Sole zbiorniki wodne i zapory tj. Jezioro Żywieckie z zaporą w Tresnej (km ), Jezioro Międzybrodzkie i zapora w Porąbce (km ), zapora Czaniec i Zbiornik Czeniecki (km 31+00), mają zapobiegać lub ograniczać występowanie powodzi na rzece, zwłaszcza w jej górnymgórskim biegu. Zbiorniki te wraz z elektrownią szczytowo pompową na górze Żar zapewniają ciągły dopływ energii elektrycznej. Kłopotem i problemem kaskady jest ciągłe spłycanie wynikające z nanoszenia rumowiska wraz z Sołą oraz górskimi dopływami uchodzącymi bezpośrednio do zbiorników. Źródła Soły zlokalizowane są na zboczach Stołowego Wierchu na wysokości 755 m. n.p.m. Średnie opady roczne dla przekroju Żywiec wynoszą od 900 do 1300 mm, przy występowaniu w przeważającej ilości w okresie letnim - 64 % ilości rocznej. Bardzo zróżnicowana rzeźba terenu wpływa na dużą zmienność spływów powierzchniowych. Mała retencja naturalna zlewni powoduje duże spływy jednostkowe i gwałtowne wezbrania. Zmienność przepływów uruchamia procesy erozyjne w korycie rzek i potoków. Przepływy prawdopodobne wykazane w Instrukcji utrzymania i eksploatacji zbiornika kaskady rz. Soły, wynoszą: Q50% = 215 m 3 /s, Q10% = 610 m 3 /s, Q1% = 1165 m 3 /s

13 WODA DYNAMIKAWYBRANYCH WSKAŹNIKÓW HYDROLOGICZNYCH ORAZ FIZYKO-CHEMICZNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY POTOKU LEŚNICKIEGO (DETERMINATION OF WATER CHARACTERISTIC AND SELECTED INDICATORS IN LESNICA STREAM WATERSHED) Piotr Budzynowski, Krzysztof Chmielowski, Rułka Zuzanna, Elwira Gorzelańska Słowa kluczowe: przepływ, odpływ jednostkowy, zawartość tlenu w wodzie, temperatura wody, BZT 5 W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych podczas obozu naukowego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska sekcja Wodociągów i Hydrogeologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badania przeprowadzono w okresie od września 2007 roku. Obiektem badań był potok Leśnicki wraz z jego dopływami. Potok Leśnicki jest prawostronnym dopływem Dunajca. Przepływa przez miejscowość Leśnica na Słowacji w bezpośredniej granicy z terenami Polski. Badaniami objęto 13 dopływów przedmiotowego potoku oraz sam potok. Badano chwilowe przepływy w 13 dopływach do potoku Leśnickiego. Ponadto badano zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie i temperaturę wody. Pomierzone wartości porównano z przepływami z lat wcześniejszych. Dodatkowo określono wpływ lokalnej oczyszczalni ścieków na jakość wód potoku Leśnickiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono bardzo wysokie przepływy wody w każdym z 13 dopływów do potoku. Sytuacja taka mogła być spowodowana intensywnymi opadami poprzedzającymi badania. Stwierdzono ponadto wysokie wartości tlenu rozpuszczonego w wodzie dopływającej do potoku. Badania zostały przeprowadzone podczas obozu naukowego w miejscowości Leśnica na Słowacji, za przejściem granicznym Szczawnica-Leśnica. Teren objęty badaniami znajduje się w obrębie Małych Pienin, w niedalekiej odległości od Szczawnicy. Miejscowość Leśnica położona jest w pasie przygranicznym w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego w dolinie potoku Leśnickiego. Potok Leśnicki o długości 4,9 km i powierzchni zlewni 11,45 km 2 składa się z trzynastu dopływów, z których siedem jest lewostronnych i sześć prawostronnych. Teren ten jest niezwykle bogaty w źródła zboczowe descensyjne, zwietrzelinowe i szczelinowe. Niektóre z nich posiadają nazwy takie jak: Bystrzyk, Głęboki, Glinnik i Spod Zabanisk. Najdłuższy dopływ posiada długość 2,2 km, najkrótszy 0,45 km. Źródło znajduje się na wysokości 590 m n.p.m, a w miejscu ujścia do Dunajca znajduje się na wysokości 408 m n.p.m. Zachowanie Potoku Leśnickiego wraz z jego 13 dopływami w niezmienionym przez człowieka i zanieczyszczenia stanie dla hydrogeologii jest bardzo ważne. Część doświadczalna Celem pracy było określenie przepływów chwilowych w dopływach potoku Leśnickiego, ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz temperatury wody w tych dopływach. Określenie wpływu wioski Leśnica na badany ciek oraz określenie zmian zachodzących w Potoku Leśnickim poprzez porównanie wyników badań i obserwacji z sytuacją z lat poprzednich. Dodatkowo określono wpływ małej oczyszczalni ścieków na jakość odbiornika poprzez analizę wskaźnika BZT 5. Szczegółowo badania obejmowały: przeprowadzono wizję terenową dopływów potoku Leśnickiego, wykonano wielokrotne pomiary przepływów wody (metodą wolumetryczną) w wytyczonych przekrojach, za pomocą miernika microcomputer C1-316 pomierzono zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz temperaturę wody,

14 WODA MODELOWANIE PRZEPŁYWU WODY W REJONIE GRANICZNYCH MEANDRÓW ODRY (MODELING OF WATER FLOW IN THE ODRA BORDER MEANDERS REGION) Katarzyna Jakubiec Słowa kluczowe: meander, rumowisko Graniczne meandry Odry są przykładem naturalnego rozwoju koryta i przylegających do niego terenów zalewowych. Przepływy badanego odcinka rzeki charakteryzują się znacznym wahaniem i częstym występowaniem powodzi. Powodzie są przyczyna nagłego przełożenia koryta cieku, która na granicznym odcinku meandrów jest z punktu widzenia historycznego procesem naturalnym. Po powodzi w 1997 roku na opisanym odcinku Odry nastąpiło przerwanie jednego z meandrów, w wyniku czego powstało starorzecze oraz nowy fragment koryta. Działanie takie sprzyja rozwojowi nowych populacji rzadkich dla tego regionu roślin i zwierząt. Jednakże dalsze erozyjne procesy rzeki mogą spowodować kolejne przerwania, które mogłyby nieść poważne zagrożenia dla populacji fauny i flory jak i terenów położonych poniżej badanego odcinka rzeki. Graniczne meandry Odry położone są w gminie Krzyżanowice. Gmina usytuowana jest w zachodniej części województwa śląskiego, u wrót obniżenia między Sudetami a Karpatami, zwanego Bramą Morawską, na południu Kotliny Raciborskiej. Badany odcinek przedstawia nieco ponad siedmio kilometrową trasę zbudowaną z zakoli rzeki Odry. Dynamika rzeki, procesy, które odpowiedzialne są za formowanie koryta i rozlewisk w dolinach tworzą różnorodną mozaikę siedlisk. Do ważniejszych procesów korytotwórczych możemy zaliczyć erozję (boczną i wgłębną), transport rumoszu skalnego i jego sedymentację. Jednym z przykładów procesów korytotwórzczych na tym terenie jest przemieszczanie się zakoli rzecznych. W wyniku przerwania meandrów tworzą się odnogi tzw. starorzecza, a z czasem następuje ich stopniowe wypłycenie. Dno rzeki oraz brzegi są podmywane, powstają wtedy strome skarpy w nanosach rzecznych narastają żwirowe oraz muliste ławice. Do pierwszego przerwania meandra doszło podczas powodzi w 1967 roku. Zniszczeniu uległ meander nr IV. W 1997 roku nastąpiło przerwanie meandra nr I i powstanie nowej odnogi w postaci koryta o szerokości zbliżonej do starego koryta Odry. Stare koryto wskutek naniesionego rumowiska z górnego odcinka rzeki zostało praktycznie odcięte od dopływu wody. Prędkości wody oraz przepływy w tym korycie są dziś niewielkie (przy średnich przepływach rzędu m3/s wynoszą ok. 0,1-0,2 m/s). Podobnie jak dno, również i brzegi zostały poddane intensywnej erozji. Na granicznym odcinku Odry od Chałupek do ujścia Olzy występuje aż osiem wyrw brzegowych. Ich długości wahają się od 100 m do 500 m. Powstanie nowego koryta, nanosów żwirowo-piaskowych w postaci piaszczystych łach oraz odsypisk oraz regularne podtapianie obszarów zalewowych, stwarzają optymalne rozwoju roślin i zwierząt. Żywe procesy korytotwórcze gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej. Wiele gatunków tam występujących jest obecnie zagrożonych w całej Europie. W okolicach pierwotnego meandra przerwanego naturalnie w 1997roku zidentyfikowano 126 gatunków roślin. Na obserwowanym obszarze żyją i rozmnażają się: motyle (modraszek nausitous i czerwończyk nieparek), chrząszcze, ryby (różanka, piskorz), płazy (kumak nizinny i kumak górski),oraz ptaki (zimorodek), jak i ssaki (bóbr europejski i wydra, które znajdują się na listach dyrektywy siedliskowej" oraz dyrektywy ptasiej"). Część doświadczalna W wyniku niszczącej działalności rzeki wykonano badania modelowe w celu zaproponowania dogodnego rozwiązania, które spowolniłoby erozyjne działanie rzeki. Symulacje przeprowadzono dla całego odcinka meandrującego, ze szczególnym wskazaniem na pierwszy meander: od mostu drogowego Chałupki-Bohumin (km ) do wylotu z meandra

15 WODA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE WODY W BUDYNKU WIEORODZINNYM (INDIVIDUAL WATER CONSUMPTION IN MULTIFAMILY-BUILDING) Tomasz Cholewa, Jakub Klech, Grzegorz Łagód Słowa kluczowe: woda zimna, jednostkowe zużycie wody, straty wody W artykule przedstawiono wyniki rocznych badań jednostkowego zużycia wody w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Lublinie. Przedstawiono wartość średnią jednostkowego zużycia wody z okresu pomiarowego i odniesiono ją do wartości normatywnych. Analizowano również miesięczne zmiany jednostkowego zużycia wody, jak także jego zależność od liczby mieszkańców zameldowanych w danym lokalu. W ostatnich czasach przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce odnotowują zmniejszenie sprzedaży wody. Dlatego też, aby utrzymać rentowność, podnoszą systematycznie cenę wody, co powoduje, że odbiorcy zaczynają ją tym bardziej oszczędzać. Takie zachowanie prowadzi, zarówno do obniżenia standardów higienicznych ludzi [6], jak także do powstania problemów z prawidłowym funkcjonowaniem sieci przesyłowych, stacji uzdatniania, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków [1]. Te elementy zostały zazwyczaj zaprojektowane wg starych wytycznych [5] i przez to przewymiarowane (w stosunku do obecnych potrzeb), ponieważ nikt się nie spodziewał nagłego załamania konsumpcji wody, której wartość osiągała swoje maksimum w 1988 r. (219 dm 3 /(d M)) [2]. Dodatkowo, oprócz rosnącej ceny, do obniżenia zużycia wody przyczyniły się takie czynniki jak: opomiarowanie zużycia wody, ograniczenie strat wody poprzez stosowanie materiałów o wysokiej jakości i szczelności połączeń. Niezależnie zmiana baterii dwu-uchwytowych na jednouchwytowe pozwoliła zmniejszyć zużycie o 25% [3]. Te wszystkie czynniki spowodowały, że obecnie jednostkowe zużycie wody w budynkach wielorodzinnych, które zostało określone w wyniki serii badań [1,3,4] jest znacznie niższe od wartości podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [9]. Ten fakt obliguje zespoły badawcze do prowadzenia kolejnych badań, które pozwolą stwierdzić rzeczywiste jednostkowe zużycie wody. Część doświadczalna Badania jednostkowego zużycia wody prowadzono w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym w Lublinie przy ulicy Śliwińskiego 3A. Dla zasilenia budynku w zimną wodę przewidziano instalację wodociągową, jednostrefową, wykonaną z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy typowych łączników ocynkowanych. Na przewodzie zasilającym w piwnicy budynku zamontowano wodomierz główny, skrzydełkowy typu WS-6 DN 32 mm, Q N = 6,0 m 3 /h firmy POWOGAZ Poznań. Woda zimna doprowadzona jest do mieszkaniowych węzłów cieplnych, które są zlokalizowane przy każdym mieszkaniu na klatce schodowej. Tu zimna woda, na wejściu do węzła, jest opomiarowana za pomocą wodomierza mokrobieżnego firmy FILA (DN 15mm, Q N = 1,5 m 3 /h). Za wodomierzem przewód rozdziela się na przewód doprowadzający wodę zimną bezpośrednio do punktów poboru w mieszkaniu, oraz na przewód doprowadzający wodę zimną do wymiennika, gdzie jest przygotowywana woda ciepła dla danego mieszkania. Badania prowadzono w każdy poniedziałek, w godzinach przedpołudniowych przez okres pełnego roku ( kwiecień marzec 2008) i obejmowały one: odczyt zużycia zimnej wody (m 3 ) przez poszczególne mieszkania, z dokładnością do 0,5 m 3, odczyt zużycia zimnej wody (m 3 ) dla całego budynku, z dokładnością do 1,0 m 3. Z uwagi na brak rozbieżności pomiędzy sumą odczytów z wodomierzy lokalnych a odczytem z wodomierza głównego, pominięto tego rodzaju analizę, która został dokładnie przedstawiona w artykule [7]. Do analizy jednostkowego zużycia wody wybrano 41 mieszkań z 64 znajdujących się w budynku, w których mieszka 75 osób. Takie rozwiązanie przyjęto, ponieważ w mieszkaniach

16 WODA ANALIZA CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA WODY W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM (ANALYSIS OF SELECTED PARAMETERS DESCRIBING CONSUMPTION OF WATER IN MULTIFAMILY BUILDINGS) Ilona Zberowska, Paulina Chojnacka, Grzegorz Serejko, Paweł Podwójci Słowa kluczowe: opomiarowanie zużycia wody, jednostkowe zużycie wody W artykule autorzy podjęli próbę określenia rzeczywistego jednostkowego zapotrzebowania na wodę oraz czynników, które mają wpływ na jego wartość w budownictwie wielorodzinnym w oparciu o dane z Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku. Wprowadzenie Omawiając charakterystykę zużycia wody na przestrzeni kilku lat nietrudno zauważyć, odnotowywanego od lat 90, spadku zużycia wody [3,6]. Przyczynami zmniejszającej się ilości zużywanej wody mogą być m.in. wzrost świadomości konsumenta oraz chęć oszczędzania wody podyktowana wysokimi kosztami wody wodociągowej. Mimo, że fakt zużywania coraz mniejszej ilości wody przez konsumentów niesie ze sobą pewne korzyści to z fachowego punktu widzenia może stanowić problem, bądź przyczyny nieprawidłowego działania układów dystrybucji wody oraz systemów oczyszczania ścieków. Nieprawidłowość działania systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynikać może z faktu, że istniejące urządzenia i obiekty projektowane były na całkiem inne, niż obecnie odnotowywane, wartości jednostkowego zużycia wody [2,6]. Analiza czynników warunkujących zużycie wody w budownictwie wielorodzinnym Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na wartość jednostkowego zużycia wody w budynkach wielorodzinnych. W opinii autorów do czynników kształtujących wartość jednostkowego zużycia wody należą: liczba osób korzystających z wody, cena wody zimnej i koszt jej podgrzania, można przypuszczać również, że wiek mieszkańców, powierzchnia lokalu czy kondygnacja budynku. Zaliczenie kondygnacji budynku, rozumianej jako wysokość budynku, podyktowane jest wpływem ciśnienia wody na zużywaną jej ilość. Wyniki badań wartość jednostkowego zużycia wody należą: liczba osób korzystających z wody, cena wody zimnej i koszt jej podgrzania, można przypuszczać również, że wiek mieszkańców, powierzchnia lokalu czy kondygnacja budynku. Zaliczenie kondygnacji budynku, rozumianej jako wysokość budynku, podyktowane opracowano na podstawie danych pozyskanych z Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, w skład których wchodziły: liczba osób zameldowanych w lokalu, odczyty wskazań wodomierzy mieszkaniowych i głównych, powierzchnia lokali. W celu poszerzenia analizy, na wybranych budynkach w 212 lokalach została przeprowadzona analiza dotycząca wieku mieszkańców oraz faktycznej liczby osób korzystających z wody w mieszkaniach. Ogólnie analizą objęto 4632 lokale, w tym 356 lokali osiedla Skarpa, 301 osiedla FMŻ, 1599 osiedla Międzytorze i 2376 osiedla Podolszyce Pn., w których łącznie zameldowanych jest osób. W każdym z mieszkań są zamontowane co najmniej dwa wodomierze lub cztery, jeśli w lokalach znajdują się piony zasilające kuchnię i łazienkę z ubikacją. Wszystkie mieszkania spełniają trzecią klasę komfortu sanitarnego [2]. Zbudowana do analizy baza danych obejmowała łącznie rekordów. Woda w gospodarstwach domowych zużywana jest na takie potrzeby jak: bytowo gospodarcze ludności, prace porządkowe czy podlewanie zieleni [1,2]. Jednak woda zużywana jest nierównomiernie i ściśle zależy od ilości osób korzystających z wody wodociągowej, stąd niezbędne jest określenie struktury zameldowania. W analizowanych lokalach najwięcej odnotowano lokali, w których zameldowane są 3 osoby i stanowią one 30% ogółu badanych lokali. Liczba osób zameldowanych waha się od 1 do 11 osób lecz lokale, w których zameldowane było od 6 do 11 osób zostały pominięte w analizie, gdyż stanowią one poniżej 3% ogólnej ilości lokali i w opinii autorów pominięcie tej grupy lokali nie wpływa na końcowy wynik analizy, a znacznie ją upraszcza. Drugą co do wielkości grupą lokali są lokale 1 osobowe, stanowiące 16% i to one

17 WODA WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW FULWOWYCH (PROPERTIES OF FULVIC ACID) Kaja Kopczyńska, Łukasz Czyleko, Milena Grzegorczuk Słowa kluczowe: kwasy fulwowe, kwasy huminowe, ogólny węgiel organiczny, potencjał elektrokinetyczny, właściwości konduktometryczne Przebadano właściwości kwasów fulwowych ekstrahowanych z borowiny kołobrzeskiej uzyskiwanych metodą opracowana w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Dla badanych kwasów została sporządzona krzywa wzorcowa obrazująca zależność OWO od stężenia kwasów fulwowych (KF). Wyznaczono potencjał elektrokinetyczny dla różnych wartości ph. Wykazano, że temperatura prażenia ma wpływ na zawartość ogólnego węgla organicznego, ph roztworu, a także przewodności właściwej roztworu kwasów fulwowych. Wykazano, iż kwasy fulwowe posiadają właściwości buforujące w stosunku do zasad zobrazowane powolnym wzrostem odczynu roztworu do pewnej wartości po przekroczeniu której następował gwałtowny wzrost ph. Substancje humusowe (SH) są najbardziej rozpowszechnioną w przyrodzie grupą związków organicznych. Występują one w glebach, wodach śródlądowych i morskich, a także w osadach dennych akwenów [1]. Powstają w wyniku przemian związków organicznych zawartych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych, takich jak ligniny, białka, pektyny, wielocukry i garbniki, prowadzą do powstania związków wielkocząsteczkowych o charakterze kwasów organicznych. Substancje humusowe (SH) są mieszaniną różnych związków. Pod względem budowy chemicznej są bardzo różnorodne, dotychczas jeszcze całkowicie nie poznane. Mają one silne zabarwienie od brązowego do czarnego i nadają wyraźną barwę wodom naturalnym [2]. Ze względu na ich rozpuszczalność Oden [3] podzielił je na: kwasy fulwowe- rozpuszczalne w wodzie, alkaliach, alkoholu i kwasach mineralnych kwasy hymatomelanowe (ulminowe)- rozpuszczalne w etanolu kwasy huminowe- rozpuszczalne w wodnych roztworach alkaliów, szczawianu i fluorku sodowego. Ustalono, że KF mają następujące grupy funkcyjne: karboksylowa, fenolowa, alkoholowa, metoksylowa, karbonylowa, eterowa, estrowa. Chemiczna struktura kwasów huminowych (KH) i fulwowych (KF) nie została dokładnie określona [2]. Istnieje wiele przypuszczalnych wzorów struktury cząsteczek substancji humusowych. Rys. 1. Model struktury kwasu huminowego wg Stevensona Fig. 1. (Model of structure humic acid according to Stevenson)

18 ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE ANALIZA METOD UDRAŻNIANIA NIEPRZEŁAZOWYCH PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH (ANALYSIS OF FLOW RESTORING METHODS IN SMALL DIAMETER SANITATION CONDUITS) Katarzyna Jaromin, Tomasz Borkowski, Grzegorz Łagód Słowa kluczowe: kanał nieprzełazowy, czyszczenie hydrodynamiczne, czyszczenie mechaniczne, czyszczenie biologiczne, czyszczenie chemiczne, dysza Przedstawiono charakterystykę wybranych metod oczyszczania przewodów kanalizacyjnych oraz analizę doboru odpowiedniej metody do udrożnienia zablokowanego odcinka. Uwzględniono czas potrzebny na przeprowadzenie operacji z wykorzystaniem danej metody, zaangażowanie pracowników, rodzaj sprzętu udrażniającego oraz koszty związane z jego amortyzacją. Artykuł dotyczy problemów, z jakimi spotykają się eksploatatorzy kanalizacji grawitacyjnej oraz sposobów służących ich rozwiązywaniu [1, 2, 3]. Stąd też praca zawiera przegląd metod czyszczenia kanału oraz ich doboru od strony ekonomicznej nakładów pracy jak również zaangażowania specjalistycznego sprzętu oraz potrzebnego czasu na ich przeprowadzenie. Spadki przewodów powinny być dobierane w taki sposób, aby zapewnić prędkości przepływu gwarantujące samooczyszczanie się sieci kanalizacyjnej [1, 2, 13]. Jednakże nawet w dobrze zaprojektowanych i wykonanych przewodach kanalizacyjnych mogą powstawać problemy związane z odkładaniem się różnego rodzaju osadów na dnie i ściankach kanałów, co w konsekwencji może spowodować znaczne utrudnienia w przepływie ścieków. W skrajnych sytuacjach dochodzi do całkowitego zablokowania przepływu [5, 9]. W kanałach przełazowych usuwanie przeszkód zwykle nie stanowi problemu, ze względu na szeroki zestaw możliwych do zastosowania metod przywracania przepływu. Trudności pojawiają się w kanałach nieprzełazowych gdzie należy zastosować metody bardziej zaawansowane technicznie [4, 6, 8, 12, 14]. Metody te zostaną przedstawione i omówione w niniejszej pracy. Część doświadczalna Kanały ściekowe powinny być tak eksploatowane, aby mogły przyjmować zrzuty założonych w projekcie ilości ścieków, podczas okresu ich przydatności, obliczonego co najmniej na 100 lat. Aby się tak stało należy w odpowiedni sposób zadbać o ich stan techniczny [2, 6, 13]. Wśród kanałów wyróżniamy kanały przełazowe (średnica powyżej 800 mm) i nieprzełazowe. W oczyszczaniu kanałów przełazowych prace mogą być przeprowadzane ręcznie z zachowaniem przepisów BHP, czego niestety nie można wykonać w kanałach nieprzełazowych. Kanały nieprzełazowe to takie, których średnica wynosi od 100 do 800mm. Istnieje więc wiele technologii udrażniania obu typów przewodów kanalizacyjnych, oferowanych przez specjalistyczne firmy, jednakże aby wybrać odpowiednie metody rehabilitacji kanału ściekowego należy określić jakie mogą występować problemy z jego przepustowością. W zależności od rodzaju niesprawności kanału stosowane są następujące rozwiązania: oczyszczenie kanału, usuwanie zalegającego osadu, wycinanie wrośniętych korzeni, itp., naprawa uszkodzeń punktowych, renowacja, wymiana rurociągu, która może być wykonywana metodą tradycyjną (w wykopie otwartym) lub metodą bez wykopową [1, 4]. Dla wyboru właściwej metody renowacji sieci kanalizacyjnej konieczne jest zebranie informacji świadczących o niespełnieniu przez sieć podstawowych jej funkcji tj. niezawodnego odprowadzania ścieków w ilościach wynikających z potrzeb. Zalecane jest, aby zbiór informacji zawierał [12]: wiek kanału, rodzaj materiału, średnice lub wymiary kanału, stan wewnętrzny kanałów i złączy,

19 ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE OCZYSZCZALNIE HYDROFITOWE PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ TERENÓW WIEJSKICH (HYDROPHYTE WASTE TREATMENT PLANT PRO-ECOLOGICAL SOLUTION FOR COUNTRY REGIONS WASTE MANAGEMENT) Magdalena Grzebinoga, Anna Paździo, Karol Plesiński, Grzegorz Stachura Słowa kluczowe: oczyszczalnia hydrofitowa, oczyszczalnia typu Lemna, ścieki bytowe Niniejsza praca ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowych rozwiązań w zakresie technik indywidualnego oczyszczania ścieków. Ponieważ obecnie na całym świecie znaczną popularność zyskały oczyszczalnie hydrofitowe, dlatego też w artykule przeprowadzono analizę ich efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w omawianych rozwiązaniach. Oczyszczalnie te stosowane są przede wszystkim do oczyszczania i zagospodarowania małych ilości ścieków bytowych. Analizie poddano trzy obiekty. Pierwszy to oczyszczalnia gruntowo - roślinna znajdująca się w Muszynce. Kolejna to przydomowa oczyszczalnia Kamień Bagienna. Trzeci obiekt stanowi oczyszczalnia typu Lemna w Cieszanowie. W oczyszczalniach gruntowo roślinnych eliminacja substancji organicznych (BZT 5 ), oraz związków biogennych była wysoka i spełnia wymagane w obowiązujących aktach prawnych dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. Obszary wiejskie ciągle jeszcze nie mają w dostateczny sposób rozwiązanej gospodarki ściekowej. W głównej mierze związane jest to z rozproszonym charakterem zabudowy, co prowadzi często do generowania dużych kosztów jednostkowych budowy kanalizacji zbiorczej. Dlatego powszechnie problem ścieków rozwiązywany jest poprzez ich gromadzenie w często niewłaściwie wykonanych i eksploatowanych zbiornikach bezodpływowych. Pomijając znaczne koszty systematycznego opróżniania zbiorników, w przypadku ich nieszczelności może dojść do skażenia środowiska wód gruntowych. Często, zwłaszcza w obszarach gdzie nie można z różnych względów wykonać kanalizacji zbiorczej, buduje się przydomowe lub grupowe oczyszczalnie ścieków. Rozwiązania te powinny charakteryzować się znaczną skutecznością działania, niezawodnością i być atrakcyjne cenowo. Stosując takie systemy można w realiach polskiej wsi osiągnąć znacznie szybciej pożądane, równie dobre dla środowiska skutki ekologiczne, jak w przypadku planowanej budowy kanalizacji zbiorczej i lokalnej oczyszczalni ścieków [4]. Coraz popularniejsze w naszym kraju są oczyszczalnie hydrofitowe, charakteryzujące się dużą sprawnością zmniejszania stężeń nie tylko zanieczyszczeń organicznych oraz zawiesin, ale również substancji biogennych, umożliwiając przy tym deponowanie i mineralizację osadów wtórnych powstających po procesie biologicznego oczyszczania. Celem pracy jest prezentacja wybranych oczyszczalni hydrofitowych zlokalizowanych w woj. Małopolskim i podkarpackim, oczyszczających ścieków z pojedynczej zabudowy jak i z obszaru gminy. Ponadto porównano różne warianty rozwiązań oczyszczalni hydrofitowych pod kątem sprawności usuwania wybranych wskaźników zanieczyszczeń ze ścieków. Część doświadczalna Pierwsza z analizowanych oczyszczalni przystosowana do oczyszczania ścieków bytowych z pojedynczego gospodarstwa znajduje się we wsi Muszynka w gminie Krynica, w powiecie nowosądeckim. Gospodarstwo zamieszkuje na stałe pięć osób jednakże w okresie letnim, z uwagi na jego agroturystyczny charakter, liczba ta może ulec zwiększeniu do dwudziestu mieszkańców. Obiekt w Muszynce to instalacja wielostopniowa, złożona z kilku elementów, w skład której wchodzi: wielokomorowy osadnik przepływowy, ociekowe złoże żwirowo roślinne o pionowym przepływie ścieków, (powierzchnia 10,5 m 2, podstawowa warstwa filtracyjna o grubości 45 cm wykonana ze żwiru o granulacji 2-8 mm na której umieszczona jest 15 cm warstwa płukanego pisaku),

20 ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE OCENA EKOTOKSYKOLOGICZNA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH (ECOTOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF FLOTATION TAILINGS) Małgorzata Krawczyńska, Justyna Klein, Joanna Biazik Słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, toksyczność, biotesty W artykule przedstawiono ocenę ekotoksykologiczną wyciągu z osadów po flotacji rudy miedzi. Materiał pobrany był z nieczynnego obecnie zbiornika poflotacyjnego znajdującego się w okolicach Warty Bolesławieckiej. Poniżej zamieszczono wstępne wyniki badań toksyczności osadów poflotacyjnych przeprowadzonych za pomocą dwóch mikrobiotestów Rapidtoxkit i Thamnotoxkit, wykorzystujących gatunek skorupiaka Thamnocephalus platyurus. Uzyskane wyniki badań wskazują na nietoksyczny charakter wyciągu czego przyczyną może być nie przechodzenie metali ciężkich z osadu poflotacyjnego do roztworu wodnego. Jedynym przedsiębiorstwem w Polsce zajmującym się wydobyciem i przetwórstwem rud miedzi jest KGHM Polska Miedź SA. Do specyficznych odpadów przemysłu miedziowego zalicza się między innymi odpady poflotacyjne, które stanowią 94% masy wszystkich wytwarzanych odpadów. Powstają one podczas procesu flotacji, który polega na odzyskaniu z rudy minerałów miedzi. Ich skład jest zbliżony do składu surowca poddawanego flotacji, gdyż zawartość miedzi w rudzie jest mała. Obecnie osady poflotacyjne są deponowane na składowisku Żelazny Most, który jest największym tego typu obiektem na świecie. Gromadzi się tam odpady powstające w trzech należących do przedsiębiorstwa kopalniach: Polkowice, Rudna, Lubin [1]. Analizy składu chemicznego wskazują na obecność w osadach poflotacyjnych metali takich jak : miedź, ołów, cynk i nikiel. Badania mineralogiczne informują o znacznej zawartości dolomitu i kwarcu, których wzajemny procentowy stosunek zależy od typu rudy [2]. Obecnie dużo zainteresowania poświęca się zagadnieniom dotyczącym możliwości wykorzystania nagromadzonych odpadów i zagospodarowania rozległych obszarów zbiorników poflotacyjnych. Istotne wydaje się poznanie ich wpływu na organizmy żywe poprzez ocenę ekotoksykologiczną z wykorzystaniem bioindykatorów reprezentujących wszystkie poziomy troficzne charakterystyczne dla danego ekosystemu. W metodzie bioindykacji wykorzystuje się jako wskaźnik organizm, którego reakcja jest podstawą do oceny sumarycznej toksyczności badanej próby (gleby, wody, osadu). W rezultacie obserwuje się symptomy tj. zmiany na poziomie fizjologii, biochemii, morfologii, a także śmiertelność organizmów wskaźnikowych. W wielu laboratoriach stosuje się obecnie mikrobiotesty, które wykorzystują do oceny stanu środowiska wodnego i ścieków, formy kryptobiotyczne bioindykatorów i są dostępne w sprzedaży jako gotowe pakiety[3,4]. Część doświadczalna W przeprowadzonych badaniach ekotoksykologicznych do analiz przygotowano ekstrakt z osadu poflotacyjnego zgodnie z normą DIN Proporcja osadu do wody wynosiła 1:2. Próby wytrząsano 24 h i odwirowano przy 5-15 tys. G. Następnie przefiltrowano przez filtr membranowy 0,22 μm. Tak przygotowany wyciąg z osadu poflotacyjnego użyto do badań. Omawiany osad poddano analizom toksykologicznym z wykorzystaniem biotestów. Badano zmiany toksyczności w zależności od stężenia i czasu działania trucizny. Biologiczne oznaczenia były przeprowadzane na larwach skorupiaka Thamnocephalus platyurus otrzymywanego z cyst przetrwanych. Wykorzystano dwa mikrobiotesty 24h Thamnotoxkit F TM, który jest testem toksyczności ostrej oraz test Rapidtoxkit TM, będący szybszą wersją dającą odpowiedź po 1 h ekspozycji larw skorupiaka na działanie potencjalnie toksycznej próbki. Thamnocephalus platyurus w porównaniu z innymi bezkręgowcami stosowanymi powszechnie do monitorowania środowiska wodnego wykazuje wysoką czułość na substancje toksyczne w dawkach poniżej śmiertelnej. W szczególności organizmy te są czułe na obecność w próbkach testowych metali, co zapewnia szybką odpowiedź i brak fałszywych wyników

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo