Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku"

Transkrypt

1 Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec roku (YEP) tworzą łącznie cykl zarządzania wynikami PPG. Poniżej znajdują się kluczowe punkty dotyczące korzyści płynących z tych ważnych procesów: Ogólne cele PLP: Dopasowanie celów Lepsza wydajność Lepsze wyniki Coaching oraz informacja zwrotna Szkolenia i rozwój zawodowy Ogólne cele YEP: Stworzenie kultury wysokich wyników Zapewnienie spójności w ocenie i nagradzaniu za wyniki Zapewnienie pracownikom wiedzy na temat procesu oceny wyników Zapewnienie pracownikom jasnej informacji na temat wydajności na koniec roku Plan wyników i rozwoju to proces wymagający umiejętności przywódczych i coachingowych, który: 1. Zapewnia, że każda osoba zna rezultaty/cele biznesowe, których osiągnięcia się od niej oczekuje. 2. Określa oraz zapewnia każdej osobie wiedzę oraz umiejętności niezbędne w celu osiągnięcia tych rezultatów. 3. Zapewnia informację zwrotną oraz wsparcie. 4. Zachęca do dialogu wspierającego proces ciągłego uczenia się, który zwiększa osiągane wyniki i wspiera rozwój kariery. 5. Pomaga pracownikom skupić się na właściwych rzeczach. Właściwe rzeczy to te o krytycznym znaczeniu dla powodzenia strategii biznesowej. Niniejszy przewodnik został opracowany w oparciu o Przewodnik pracownika w celu nakreślenia roli bezpośredniego przełożonego / kierownika funkcyjnego w ramach planu wyników i rozwoju oraz procesu oceny wyników na koniec roku. Poniżej znajdują się odsyłacze do tematów w ramach przewodnika. Wprowadzenie, strona 1 Plan wyników i rozwoju, strona 1 Plan wyników i rozwoju oraz cykl oceny wyników na koniec roku, strona 2 Zadania coacha, strona 3 Wskazówki dotyczące coachingu wg faz Początek roku, strona 3 Połowa roku, strona 4 Koniec roku, strona 5 Ocena wyników na koniec roku, strona 6 Zarządzanie wynikami różne strategie dla różnych poziomów wyników Osoby o najlepszych wynikach, strona 7 Osoby o przeciętnych wynikach, strona 8 Osoby o słabych wynikach, strona 9 Plan wyników i rozwoju Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego, strona 12 Plan wyników i rozwoju Przewodnik dla menedżerów funkcyjnych, strona 31 Definicje poziomu wyników (oceny), strona 35 Raporty dostępne dla menedżerów, strona 36 Pytania i odpowiedzi, strona 37 1

2 Plan wyników i rozwoju oraz cykl oceny wyników na koniec roku Proces wyników i rozwoju obejmuje cykl roczny rozpoczynający się od nowego planu wyników i rozwoju, następnie w miarę upływu roku pracownik i coach powinni spotkać się w celu omówienia wszystkich stosownych aspektów pracy pracownika za pomocą PLP pracownika, będącego podstawą rozmowy. Ogólna opinia (RFB) nazywana również informacją zwrotną oceny 360-stopni ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracownika poprzez uzyskanie poufnych komentarzy i porad od kierowników, współpracowników, bezpośrednich podwładnych, klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostawców, odnoszących się do zachowań w ramach czynników sukcesu. Narzędzie RFB online jest zazwyczaj dostępne od 1 kwietnia do 31 grudnia. Podczas wypełniania ogólnej opinii dla bezpośrednich podwładnych należy uwzględnić następujące kwestie: Należy: Uwzględnić trendy w zachowaniu Uwzględnić przykłady, które można sobie przypomnieć Przywołać spotkania z daną osobą Wziąć pod uwagę dobrowolne, nieformalne opinie innych osób Przeglądać notatki i obserwacje Nie należy: Skupiać się wyłącznie na niedawnych wydarzeniach Uznać całe zachowanie za pozytywne ze względu na jedno wydarzenie Uznać całe zachowanie za negatywne ze względu na jedno wydarzenie Przywoływać dawnych historii 2

3 Zadania coacha Zadania coacha lub bezpośredniego przełożonego pracownika są podsumowane w następujący sposób: Komunikowanie długookresowej wizji oddziału/działu na przyszłość oraz priorytetów na bieżący rok, które muszą zostać spełnione w celu realizacji tej wizji. Zapewnianie wsparcia odnośnie dopasowania celów na bieżący rok poszczególnych osób do wizji oddziału/działu. Przekazywanie i wyjaśnianie priorytetów, tak aby pracownicy zrozumieli sposób, w jaki ich cele i rezultaty przyczyniają się do pełnego obrazu sytuacji. Usuwanie przeszkód organizacyjnych na drodze do sukcesu. Pomoc poszczególnym osobom w nauczeniu się wykonywania właściwych rzeczy we właściwy sposób. Zapewnianie informacji zwrotnej pracownikom na temat postępu w realizacji celu oraz wydajności w ciągu roku nie tylko w połowie i na koniec roku. Omawianie z pracownikiem zainteresowań dotyczących planów zawodowych i zapewnianie wsparcia podczas osiągania celów w ramach kariery. Proces wyników i rozwoju jest środkiem za pomocą którego pracownik będący w procesie ciągłego uczenia się wchodzi na ścieżkę do osiągnięcia wysokiej wydajności i wyników. Coaching: Zalecane metody wg faz Początek roku: Opracowanie nowego PLP Poniżej znajdują się wskazówki umożliwiające zmaksymalizowanie wartości spotkania dotyczącego planowania PLP na początek roku oraz pomagające pracownikowi w utworzeniu jasnego, sensownego planu na rok: Przygotowanie do spotkania Bezpośredni przełożony przegląda wersję roboczą PLP pracownika w oparciu o dyskusję odbytą na zakończenie poprzedniego roku. 3

4 Przegląd metod rozwoju: czytanie (książki, czasopisma); samodzielne dokształcanie; szkolenia on-line; uczestnictwo w grupie zadaniowej lub specjalnym projekcie; wizyta benchmarkingowa / wzorowanie się na działaniach innych osób; organizacje zawodowe; sympozja / wykłady; zaangażowanie w organizację społeczną; szkolenie z zakresu różnych umiejętności, wymiana zawodowa; mentoring wobec innych osób / uczestniczenie w procesie mentoringu; instrukcje dotyczące pracy w grupie. *Największy rozwój ma miejsce podczas pracy, a nie podczas kursów szkoleniowych. Podczas dyskusji Przekazywanie i wyjaśnianie priorytetów oraz oczekiwań, tak aby pracownik zrozumiał sposób, w jaki sposób jego cele i wyniki przyczyniają się do osiągnięcia priorytetów danej jednostki biznesowej na bieżący rok. Omawianie i uzyskanie wkładu od pracownika w odniesieniu do czynników sukcesu, które są najważniejsze dla rozwoju pracownika, biorąc pod uwagę potrzeby krótkoterminowe oraz długoterminowe plany zawodowe. Pracownik następnie opracowuje plan rozwoju prowadzący do zmiany zachowania. Zapewnienie punktów do omówienia w odniesieniu do planów zawodowych oraz potrzeb rozwoju pracownika. o Proces ten rozpoczyna się od zrozumienia przez przełożonego celów zawodowych pracownika i jego aspiracji oraz obejmuje pięć kroków wymienionych poniżej. Dla wielu pracowników może to być najważniejsza część dyskusji P&L, a także może być ona czynnikiem wpływającym na decyzję pracownika o pozostaniu lub opuszczeniu organizacji. Zrozumienie celów i aspiracji pracownika Zapewnienie informacji zwrotnej w odniesieniu do mocnych stron i potencjału pracownika Opracowanie planu działań wspierających realizację aspiracji pracownika i demonstrowanego potencjału Zatrzymanie przez komunikację możliwych dróg i dostępnych opcji Polecenie pracownikowi możliwych środków do dalszych poszukiwań Podsumowanie dyskusji W oparciu o omówione kwestie: W jaki sposób należy dopasować Twoje cele? Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić do swojego planu rozwoju? Zaktualizuj swój PLP, aby uwzględnić w nim naszą rozmowę. Działania online Pracownik poprawia cele oraz plan rozwoju, w razie konieczności. Na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników bezpośredni przełożony przegląda cele, plan rozwoju oraz profil zawodowy pracownika. Bezpośredni przełożony klika następnie zadanie w ramach PLP na początek roku znajdujące się na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników i zatwierdza je, klikając przycisk Prześlij znajdujący się w zadaniu. Przegląd PLP na połowę roku Poniżej znajdują się wskazówki umożliwiające zmaksymalizowanie wartości spotkania dotyczącego przeglądu PLP na połowę roku: 4

5 Przygotowanie do spotkania Przegląd PLP, wszelka dokumentacja dotycząca opinii, dyskusji coachingowych lub notatki dot. wyników Zgromadzenie danych od kierownika/-ów funkcyjnego/-ych pracownika, klientów oraz innych źródeł, jeśli dotyczy Podczas przeglądu Punkty dyskusji mogą obejmować... W których celach osiągasz najlepsze wyniki? Dlaczego? W których celach mógłbyś/mogłabyś osiągnąć lepsze wyniki? Jak? Które czynniki sukcesu są Twoimi mocnymi stronami? Czy koncentrujesz się na rozwoju? Czy cele są nadal aktualne? Jakiego rodzaju wsparcie pomogłoby Ci w osiągnięciu tych celów? Jakie wnioski można wyciągnąć z Twojej ogólnej opinii na temat częstotliwości, z jaką wykazujesz się czynnikami sukcesu? (jeśli dotyczy) Jakie zmiany należy wprowadzić do Twojego planu rozwoju? Podsumowanie dyskusji W oparciu o omówione kwestie: W jaki sposób należy dopasować Twoje cele? Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić do swojego planu rozwoju? Zaktualizuj swój PLP, aby uwzględnić w nim naszą rozmowę. Na kiedy zaplanować naszą rozmowę kontrolną? Działania online Pracownik poprawia cele oraz plan rozwoju, w razie konieczności. Na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników bezpośredni przełożony przegląda cele, plan rozwoju oraz profil zawodowy pracownika. Bezpośredni przełożony klika następnie zadanie w ramach PLP na połowę roku znajdujące się na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników. Bezpośredni przełożony wprowadza komentarze na połowę roku i zatwierdza je, klikając przycisk Prześlij znajdujący się w zadaniu. Przegląd PLP na koniec roku Poniżej znajdują się wskazówki umożliwiające zmaksymalizowanie wartości spotkania dotyczącego przeglądu PLP na koniec roku: Przygotowanie do spotkania Przegląd PLP, wszelka dokumentacja dotycząca opinii, dyskusji coachingowych lub notatki dot. wyników Zgromadzenie danych od kierownika/-ów funkcyjnego/-ych pracownika, klientów oraz innych źródeł, jeśli dotyczą Podczas przeglądu Bezpośredni przełożony słucha, zadaje pytania, przekazuje swój punkt widzenia tam, gdzie to właściwe Bezpośredni przełożony i pracownik określają punkty, w których się zgadzają, nie zgadzają i uzgadniają wspólny pogląd w przypadku różnic, o ile istnieją 5

6 Punkty dyskusji mogą obejmować... Co poszło dobrze w tym roku? Co chciałbyś/chciałabyś zrobić inaczej? Co przeszkodziło Ci w jak najlepszym wykonaniu obowiązków? W jaki sposób działania zmierzające do rozwoju przyczyniły się do realizacji Twoich celów? Podsumowanie dyskusji Bezpośredni przełożony sugeruje obszary, na których należy skupić się w przyszłym roku i prosi pracownika o rozpoczęcie tworzenia wersji roboczej PLP Bezpośredni przełożony i pracownik ustalają datę dyskusji dotyczącej planowania PLP Bezpośredni przełożony dziękuje pracownikowi za aktywne uczestnictwo w procesie, prosi o końcowe komentarze lub pytania Bezpośredni przełożony wyraża wiarę w zdolność pracownika do wzrostu jako wynik tegorocznych wysiłków zmierzających do rozwoju oraz przejście do kolejnego poziomu wyników. Potwierdza, że będzie nadal wspierać wysiłki rozwojowe pracownika podczas osiągania przez niego rezultatów Działania online Pracownik poprawia cele oraz plan rozwoju, w razie konieczności. Na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników bezpośredni przełożony przegląda cele, plan rozwoju oraz profil zawodowy pracownika. Bezpośredni przełożony klika następnie zadanie w ramach PLP na koniec roku znajdujące się na stronie głównej Centrum rozwoju pracowników i zatwierdza je, klikając przycisk Prześlij znajdujący się w zadaniu. Bezpośredni przełożony wprowadza komentarze oraz oceny w Ocenie wydajności na koniec roku. Ocena wyników na koniec roku (YEP) Ocena wyników na koniec roku dotyczy 3 obszary wyników i zawiera ogólny poziom wyników (ocenę) w oparciu o analizę tych trzech obszarów: Wyniki osiągnięte w kluczowych zadaniach/celach PLP Zachowania demonstrowane podczas osiągania wyników (czynniki sukcesu) Wyniki osiągane w trakcie realizacji bieżących obowiązków W regionie Ameryki Północnej i Łacińskiej bezpośredni przełożony wprowadza również informacje dotyczące zaleceń odnośnie do wynagrodzenia. Dane przeglądu końcowego są wykorzystywane do: Zarządzania wynikami o Określania mocnych stron i osiągnięć do wykorzystania o Określania możliwości udoskonaleń Przyznawania wynagrodzeń i innych nagród o Ocena wspiera decyzje dotyczące wynagrodzenia Wewnętrznego zatrudniania 6

7 Przykładowe komentarze Komentarze na temat głównych celów stanowiska/plp Piotr nie tylko osiągnął swoje cele, lecz także je przekroczył. Przykładem jest sposób, w jaki ograniczył liczbę zaległych pieniędzy z 1 mln USD do 25 tys. USD. Terry nie spełnił większości celów na ten rok. Istniało wiele możliwości, aby zrealizować cele, jednak Terry z nich nie skorzystał, pomimo zachęt oraz coachingu w ciągu roku. Komentarze na temat czynników sukcesu / zachowań Jan jest mocno skoncentrowany na wynikach, bierze odpowiedzialność, przykłada dużą wagę do szczegółów. Jan tworzy silne relacje z globalnymi udziałowcami i kolegami oraz komunikuje się i dzieli informacjami w bardzo dobry sposób. Sam musi popracować nad czynnikami sukcesu dotyczącymi zyskiwania szacunku oraz promowania pracy zespołowej kluczowymi czynnikami w jego roli lidera zespołu. Niekonsekwentnie stosował zasady obowiązujące w pracy i omawiał nieodpowiednie tematy z pracownikami. Zamiast promować współpracę w ramach zespołu, zniechęcał do dzielenia się informacjami wśród członków zespołu. Komentarze na temat stałych obowiązków służbowych Pam wykonała doskonałą pracę podczas obserwowania operacji w celu określenia luk w wydajności linii. Podjęła proaktywne kroki w celu zapełnienia tych luk dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym. Odważnie zmagała się z kwestiami i problemami oraz upewniała się, że podejmujemy odpowiednie działania w celu zapewnienia produktywności, jakości i bezpieczeństwa. Lyle posiada wiedzę, aby rozwiązywać pytania techniczne, jednak wsparcie to nie było udzielane stale i nie miało miejsca w przypadku wielu bardzo priorytetowych kwestii, co skutkowało zmniejszeniem satysfakcji klienta, w oparciu o formularze opinii klientów. Zarządzanie wynikami różne strategie dla różnych poziomów wyników Osoby o najlepszych wynikach Osoby o najlepszych wynikach to osoby o najwyższym potencjale, które zazwyczaj otrzymują najwyższe oceny dotyczące wyników lub dodatkowe premie za wyniki lub, jeśli są do tego uprawnione, najwyższe oceny IC lub MAP. Są one zazwyczaj najlepszymi współpracownikami i prawdopodobnie najwięcej robią na rzecz organizacji. Sposób coachowania osób o najlepszych wynikach Istnieją pewne wskazówki, które powinni poznać przełożeni lub kierownicy osób o najlepszych wynikach. Pierwszą z nich jest szeroki zakres delegowanych zadań dla osób o najlepszych wynikach. Należy przydzielać im zadania stanowiące wyzwania, które mogłyby nie być odpowiednie dla osób o innym poziomie wyników. Należy zachęcać osoby o najlepszych wynikach do pomocy innym w bardziej efektywnym wykonywaniu pracy. Jest to forma uznania dla osób o najlepszych wynikach. 7

8 Należy zapewniać możliwości szkoleniowe takim osobom, nawet jeśli nie są tego samego poziomu, co dla innych osób. Należy poszerzać zakres dla osób o najlepszych wynikach, aby uczyły się rzeczy, które mogą nie być częścią ich bieżącego poziomu lub stanowiska. Przydzielenie mentora osobom o najlepszych wynikach pomoże im uzyskać wsparcie i pomoc, których mogą potrzebować, aby wydobyć swój potencjał. Umożliwi to również osobie spoza ich struktury zależności służbowej zapewnienie innego spojrzenia na te osoby. Należy doceniać osoby o najlepszych wynikach, potwierdzając ich wkład i świętując ich sukcesy wraz z nimi. Przełożony lub kierownik osób o najlepszych wynikach powinien również mieć poczucie spełnienia w odniesieniu do ich sukcesów, ponieważ odgrywa on ważną rolę, zapewniając takie możliwości tym pracownikom. Osoby o najlepszych wynikach wymagają więcej czasu niż inni pracownicy, ponieważ chcą wchodzić w interakcje, otrzymywać opinię zwrotną i wsparcie, a także omawiać bardziej złożone aspekty ich pracy oraz organizacji. Zapewnienie tego czasu osobom o najlepszych wynikach jest dobrą inwestycją w rozwój tych osób. Zapewnienie możliwości sięgania wyżej dla osób o najlepszych wynikach poprzez przydzielanie im ważnego projektu lub nawet polecając do awansu, który powinien być postrzegany jako możliwość rozwoju, zapewnia osobom o najlepszych wynikach wyzwanie, którego zazwyczaj poszukują i dawać im szansę na dowiedzenie własnych zdolności. Osoby o przeciętnych wynikach Osoby o przeciętnych wynikach często trudno wskazać, ponieważ czasami osiągają oni lepsze wyniki, mogą postrzegać się w inny sposób oraz oczekiwać wyższych ocen. Osoby o przeciętnych wynikach często biorą udział w wielu działaniach zarówno przydzielonych, jak i wybranych samodzielnie. Może to czasami skutkować wysoką aktywnością, jednak bez jasnego skupienia się na wynikach. Obecnie wielu pracowników jest nadzorowanych na odległość. Sprawia to, że nadzorowanie wielu osób o przeciętnych wynikach jest szczególnie trudne z powodu braku kontaktu z nimi podczas codziennych czynności, a także braku możliwości oceny ich wyników. Również, jeśli kierownik lub przełożony posiada wielu bezpośrednich podwładnych, rzetelna ocena osób o przeciętnych wynikach staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Zmierzenie wyników osób o przeciętnych wynikach może być trudne, ponieważ wskaźniki wyników mogą mało rzetelnie odzwierciedlać wkład lub wysiłek poszczególnych osób. Wskaźniki te zazwyczaj wykazują, że pracownik wykonuje przydzielone mu obowiązki, jednak nie odzwierciedla potrzeby lub faktycznej wartości tych działań oraz środków pomiaru. Sposób coachowania osób o przeciętnych wynikach Coaching wpływa na sukces lub porażkę osób o przeciętnych wynikach. Poświęcenie im czasu może się bardzo opłacić i pomóc tym pracownikom wznieść się na wyższy poziom. Fakt, że osoby o przeciętnych wynikach stanowią przeważający odsetek siły roboczej sprawia, że ich wkład jest jeszcze ważniejszy. Kluczem do zarządzania lub nadzorowania tych pracowników jest zapewnienie, że jasno rozumieją stawiane im oczekiwania oraz że otrzymują informację zwrotną na temat tego, jak dobrze spełniają 8

9 wymagania względem ich stanowiska. Osoby o przeciętnych wynikach często stanowią wyzwanie wobec wielu przełożonych, ponieważ nie są zadowolone, gdy mówi się im, że są osobami o przeciętnych wynikach. Ważne jest zapewnienie im wsparcia, które pomoże w lepszym zrozumieniu definicji dobrych i najwyższych wyników, a także co jest potrzebne, aby osiągnąć taki poziom wyników. Ważne jest potwierdzanie dokonań osób o przeciętnych wynikach, w szczególności tych, które podnoszą ich do następnego poziomu wyników, po ich osiągnięciu. Konkretna informacja zwrotna w odpowiednim momencie oraz odpowiednio często w odniesieniu do działań zgodnych z celami organizacyjnymi, które przełożony chciałby, aby pracownik kontynuował, a także w odniesieniu do działań, które mogą nie być zgodne z tymi celami, jest ważna aby zapewnić koncentrację na odpowiednich czynnościach. Zapewnienie odpowiednich przykładów jest ważne, aby zademonstrować dokładnie o jakie wyniki chodzi. Należy dokładnie opisać zaobserwowane zachowania, które znacząco wpływają na wyniki osób, takie jak poświęcenie dodatkowego czasu na projekt lub przykład zapewnienia wyjątkowo dobrej obsługi klienta. Należy doceniać dobre wyniki poprzez zapewnienie osobom o przeciętnych wynikach zadań o rosnącym poziomie odpowiedzialności, aby pomóc im rozwijać umiejętności oraz poczucie pewności siebie. Należy zapewniać możliwości rozwoju dla osób o przeciętnych wynikach, włączając mentoring przez osoby o wyższych wynikach, aby pomóc im w rozwoju. Nie należy pomijać planu rozwoju, ponieważ prawie zawsze jest on bardzo ważny dla pracowników. Należy stwarzać motywacje dla osób o przeciętnych wynikach w celu kontynuowania przez nich rozwoju w pracy, ponieważ dla tych pracowników ważne jest poczucie, że przełożony interesuje się rozwojem ich kariery. Częścią P&L jest to, że pracownicy są zazwyczaj bardziej zainteresowani w otrzymywaniu opinii. Podsumowując, należy być dostępnym dla osób o przeciętnych wynikach w celu omawiania z nimi ich rozwoju zawodowego i osobistego. Będzie to bardzo dobra inwestycja dla kierowników oraz przełożonych. Osoby o słabych wynikach Osoby o słabych wynikach są pracownikami niespełniającymi oczekiwań dotyczących wyników. Oczekiwania te powinny być zgodne z rezultatami biznesowymi w dokumencie P&L. Powinny być one jasne i mierzalne. Uzupełnieniem kluczowych rezultatów są wymagania stanowiska. Właśnie dlatego stanowisko to istnieje. Wymagania stanowiska pracownika nie są zazwyczaj uwzględnione w jego dokumencie P&L. Są tym, czego oczekuje się od pracownika w odniesieniu do części obowiązków w ramach stanowiska. Jeśli osoba nie spełnia tych podstawowych wymagań (nawet jeśli w jakiś sposób osiąga kluczowe rezultaty), nadal stanowi to problem oraz powinno to zostać wskazane. Każdy członek grupy, działu, organizacji itd. posiada określone cele, często wspólne z innymi osobami, które muszą zostać spełnione. Jeśli pracownik nie przykłada się do osiągnięcia tych celów, również należy to wskazać i naprawić. W szczególnych okolicznościach osoby o słabych wynikach mogą zakłócać pracę innych lub organizacji jako całości. Może być to związane z kwestiami relacji interpersonalnych, brakiem możliwości wykonania zadań w pracy o krytycznym znaczeniu dla innych lub innymi powodami. 9

10 Osoby o słabych wynikach często wymagają więcej czasu niż inni pracownicy w związku z kwestiami dot. braku wartości dodanej. Odciągają przełożonego od innych ważniejszych zadań, aby rozwiązywał problemy, które te osoby stwarzają. Zasada 80/20 może być prawdą: kończysz, poświęcając 80% czasu dla 20% osób nadzorowanych. Osoby o słabych lub najniższych wynikach mogą podlegać krokom dyscyplinarnym z powodu ich zachowań lub niespełniania wymagań stanowiska. Może być to ostrzeżenie o konieczności poprawy nieakceptowalnej wydajności zawodowej w Planie poprawy wydajności lub przeniesienie na okres próbny ze względu na słabe wyniki. Przyczyny problemów z osiąganiem wyników Istnieje wiele przyczyn istnienia problemów z osiąganiem wyników: Pierwszą pozycję na liście zajmuje dopasowanie pracy. Czasami należy cofnąć się i zapytać, czy osoba nie wykonuje po prostu złej pracy, takiej która nie pasuje do jej umiejętności, lecz posiada potencjał do wykonywania innej pracy. Kolejną kwestią jest motywacja. W tym przypadku osoba jest w stanie wykonać pracę, lecz z jakiś powodów nie posiada do tego motywacji. Niektóre osoby po prostu nie mają zdolności do wykonania pracy, bez względu na to, ile szkoleń i coachingu otrzymają od przełożonego lub kierownika. W niektórych przypadkach pracownik po prostu nie otrzymał szkolenia niezbędnego do wykonywania pracy w akceptowalny sposób. Nieuzasadnione jest oczekiwanie wykonania przez kogoś pracy, do wykonania której nie został on odpowiednio przeszkolony. Praca sama w sobie może być zbyt wymagająca lub zbyt obszerna, aby oczekiwać, że pracownik będzie w stanie wykonać ją w akceptowalny sposób. Czasami w ramach redukcji etatów oraz konsolidacji może zostać utworzone stanowisko, którego zakres jest niemal niemożliwy do realizacji. Istnieje również możliwość, że sposób nadzorowania pracy jest czynnikiem przyczyniającym się do słabych wyników. Być może pracownik nie otrzymuje wskazówek lub coachingu, którego potrzebuje, jest zbyt mocno nadzorowany lub istnieje problem interpersonalny, który stanowi sedno problemu. Czasami należy uczciwie przyjrzeć się relacji przełożony/pracownik, aby sprawdzić, czy jest ona przyczyną problemu z wydajnością i rozważyć sposoby jej rozwiązania. Mogą również istnieć inne przyczyny. Należy zapytać uczestników o wszelkie inne przyczyny, które ich zdaniem mogą być powodem słabej wydajności. Sposób coachowania osób o słabych wynikach Najważniejsze jest, aby wskazać, a nie ignorować słabe wyniki. Zezwolenie na słabe wyniki może stanowić zły przekaz, że taki poziom wyników jest dopuszczany lub akceptowany. Bez względu na wskazanie słabych wyników, ważne jest, aby wyjaśnić, dlaczego wyniki nie są akceptowalne i wyznaczyć specyficzne cele do poprawy w przyszłości, a także zobowiązać pracownika do osiągnięcia tego akceptowalnego poziomu wyników. Ważne jest, aby stosować wobec wszystkich te same standardy dotyczące wyników. Akceptowanie słabych wyników w rzeczywistości oznacza obniżenie standardów wyników w organizacji. Zezwolenie 10

11 na słabe wyniki nie jest uczciwe wobec innych pracowników, którzy pracują, aby spełnić lub przekroczyć wymagania ich stanowiska. Wreszcie ważne jest, aby być spójnym w działaniach wobec pracowników w odniesieniu do słabych wyników. Należy unikać sprzecznych działań wobec pracowników, takich jak podwyżki osobom o słabych wynikach lub przeniesienie stwarzającego problemy pracownika do innej części firmy (nie chcielibyśmy, aby dotknęło to nas samych) lub zapewnienie zawyżonych rekomendacji w stosunku do innych procesów w ramach firmy, takich jak przegląd talentów. Przeniesienie stwarzającego problemy pracownika może rozwiązać bezpośredni problem, lecz stworzy znacznie większy problem dla kogoś innego. 11

12 Plan Wyników i Rozwoju Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego - obejmuje funkcje specyficzne dla menedżerów. Zobacz Przewodnik Pracownika dla kroków: utworzenie celów, plan rozwoju, itd. Dla menedżerów funkcyjnych - zobacz str. 31. Na stronie PPG Today kliknij Tools/Resources Career Development Employee Career Profile (ECP) My Learning Connection Performance and Learning Plan Pracownicy bezpośrednio podlegli Pracownicy bezpośrednio podlegli bazuje na danych dostępnych w HR Payroll system. Żeby przejrzeć Twoich bezpośrednich podwładnych kliknij na Mój zespół. Jeśli w liście Twoich bezpośrednich podwładnych konieczne są jakieś zmiany skontaktuj się z Twoim HR. 12

13 Strona Mój zespół Po kliknięciu pola Mój zespół zostanie wyświetlona lista bezpośrednich podwładnych. Istnieje możliwość wyświetlenia pośrednich podwładnych po kliknięciu zielonej ikony. Wyszukaj pracowników w ramach hierarchii podległości służbowej, klikając niebieską ikonę osoby. Aby wyświetlić informację dotyczącą konkretnego pracownika, kliknij na kartę ze zdjęciem pracownika. 13

14 Mój zespół: Przeglądanie celów Aby wyświetlić cele, plany rozwoju i przegląd wyników (YEPE), kliknij nagłówek Wyniki. Kliknij zakładkę Cele, aby wyświetlić bieżące cele pracownika. Pojawi się lista celów na dany rok wraz z paskiem postępu, statusem oraz datą zakończenia celu. Aby wyświetlić szczegóły dot. celu, kliknij tytuł celu. 14

15 Kliknij strzałkę, aby rozwinąć lub zwinąć sekcję. Kliknij odpowiednią ikonę +, aby dodać komentarze lub załączniki. Po kliknięciu ikony +, aby dodać komentarz, pojawi się okienko komentarza. Wpisz komentarze i kliknij Zapisz po zakończeniu. 15

16 Komentarze pojawią się w ramach celu. Kliknij Zapisz i zamknij. 16

17 Mój zespół: Przeglądanie planów rozwoju Kliknij nagłówek Wyniki. Kliknij Plany rozw. Kliknij wymieniony plan rozwoju. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć lub zwinąć sekcję. Kliknij odpowiednią ikonę +, aby dodać komentarz. 17

18 Kliknij Zapisz po zakończeniu. Kliknij Prześlij. 18

19 Mój zespół: Przeglądanie profilu zawodowego pracownika Kliknij nagłówek Profil, aby wyświetlić profil zawodowy pracownika. Istnieje możliwość otwarcia dowolnego załącznika dodanego przez pracownika. 19

20 Mój zespół: Przeglądanie szkoleń pracownika Kliknij zakładkę Działania, aby wyświetlić bieżące i zarchiwizowane przypisane szkolenia oraz przypisane zadania dla poszczególnych pracowników. Raporty Kliknij Raporty, aby uzyskać dostęp do raportów dotyczących zespołu i poszczególnych pracowników. W zakładce Szkolenia Statystyki dostępne są raporty dotyczące szkoleń. 20

21 Aby znaleźć raporty dotyczące PLP, kliknij zakładkę Wyniki. Przykładowo, przyjrzyjmy się raportowi dot. postępu realizacji celu, klikając Postęp dla celu. (żeby zobaczyć pełną listę raportów I możliwości przejdź do str. 36) 21

22 Kolejny ekran umożliwia ustawienie kryteriów wyszukiwania. W zakładce Filtry daty wybierz Ten rok oraz datę rozpoczęcia i zakończenia. Aby uwzględnić wszystkich pracowników w ramach grupy (bezpośrednich i pośrednich podwładnych), zostaw kryteria użytkownika jako Wybierz kryteria. W zakładce Filtry zaawansowane kliknij Pokaż wszystkie cele. Kliknij Eksportuj do formatu Excel, aby utworzyć raport. Raport będzie zawierać: Tytuł celu Użytkownika (nazwę pracownika) Identyfikator użytkownika (identyfikator PPG pracownika) Przełożonego (przełożonego pracownika) Postęp (wartość procentową) 22

23 Dodatkowe funkcje dla Menedżerów: Cele W zakładce Wyniki znajduje się jedna z opcji przeglądania celów zespołu. Kliknij Wyniki, następnie wybierz Cele. Kliknij zakładkę oznaczoną jako Cele zespołu, aby wyświetlić cele, które przesłał zespół. 23

24 Zostanie wyświetlona lista bezpośrednich podwładnych (jeśli brakuje bezpośrednich podwładnych, pracownik prawdopodobnie nie przesłał celów). Kliknij Opcje, aby wyświetlić listę celów pracownika. Zostaną wyświetlone cele utworzone przez pracownika i/lub przydzielone przez przełożonego. Kliknij tytuł celu, aby wyświetlić szczegóły dot. celu. 24

25 Kaskadowanie celów Jeśli posiadasz cel i chcesz go kaskadować do swoich bezpośrednich i/lub pośrednich podwładnych, przejdź do ekranu Cele. Kliknij ikonę Kopiuj. 25

26 Popraw tytuł celu i/lub opis celu, jeśli to konieczne. Kliknij Dalej. Z listy bezpośrednich i pośrednich podwładnych wybierz, któremu/którym pracownikowi/-om zostanie przypisany cel. Kliknij Prześlij po zakończeniu. 26

27 Przełożony: Zadania PLP Przyjrzyjmy się zadaniom na połowę roku w ramach przykładu. Zadania są wymienione na stronie głównej Centrum rozwoju. Zadanie będzie wymienione dla każdego pracownika, który wypełnił i przesłał do Ciebie zadanie. W górnej części ekranu pojawiają się instrukcje. Proces PLP jest pokazany w etapach przeglądu. Kliknij przycisk Przegląd PLP lub Kontynuuj. 27

28 Zostanie wyświetlona lista celów pracownika. Dostępne są linki do planu rozwoju pracownika i profilu zawodowego pracownika (CV). Jeśli pracownik zamieścił załączniki, będą one widoczne. Aby zobaczyć załącznik, kliknij nazwę załącznika. Aby przejść do kolejnego ekranu, kliknij Zapisz i kontynuuj. 28

29 W przypadku zadań na połowę roku (nie dotyczy początku i końca roku) przełożeni mogą wprowadzić ogólne komentarze dotyczące wyników pracownika. Wprowadź komentarze w polu tekstowym. Zostaną wyświetlone komentarze pracownika i przełożonego funkcyjnego (jeśli dotyczy). Kliknij Prześlij. Uwaga: Po przesłaniu nie można zmienić swoich komentarzy. Po przesłaniu zadania, zadanie znika z listy zadań. Aby uzyskać dostęp do zakończonych zadań lub zadań, których termin realizacji upłynął, kliknij pasek Zadania na stronie głównej Centrum rozwoju PPG. Zostanie wyświetlona lista ukończonych/ przeterminowanych zadań. 29

30 Zadania na początek i koniec roku są podobne do zadań na połowę roku, przedstawionych na poprzednich slajdach, oprócz różnic wymienionych poniżej: W zadaniach na początek roku przełożony i przełożony funkcyjny nie wprowadzają komentarzy ogólnych. W zadaniach na koniec roku przełożony i przełożony funkcyjny nie wprowadzają komentarzy ogólnych w zadaniu PLP. Zamiast tego, wprowadzają oni komentarze dot. końca roku w Ocenie wyników na koniec roku (YEPE). Kierownicy mogą wyświetlić cele pracownika, plan rozwoju, profil zawodowy pracownika poza zadaniami PLP. Na kolejnych slajdach zostanie przedstawiony sposób dostępu do tych elementów. Opcja dołączenia osoby współplanującej Osoby współplanujące mogą dokonywać przeglądu, tak jakby były przełożonymi przypisanym do zadania. Kliknij Dodaj osobę współplanującą. Pojawi się nowy ekran, w którym przełożony może wyszukać i wybrać osoby współplanujące do zadania. Wybrane osoby współplanujące zostaną wyświetlone w sekcji Współplanujący. Istnieje możliwość dodania wielu osób współplanujących. 30

31 Przełożony funkcyjny: Zadania PLP Plan Wyników i Rozwoju Przewodnik Menedżera Funkcyjnego Przełożeni funkcyjni mają dostęp wyłącznie do celów, planów rozwoju oraz profili zawodowych pracownika swoich podwładnych funkcyjnych poprzez zadania na początek, połowę i koniec roku. Podwładni funkcyjni również posiadają opcję wysyłania dokumentów w wiadomości do przełożonych funkcyjnych w dowolnym momencie w ciągu roku. Przyjrzyjmy się zadaniom na połowę roku jako przykład. Zadania są wymienione na stronie głównej Centrum rozwoju. Zadanie będzie wymienione dla każdego pracownika, który zakończył i przesłał do Ciebie zadanie 31

32 W górnej części ekranu pojawiają się instrukcje. Procesu PLP jest pokazany w etapach przeglądu. Kliknij przycisk Przegląd PLP lub Kontynuuj. Zostanie wyświetlona lista celów pracownika. Aby wyświetlić plan rozwoju pracownika lub profil zawodowego pracownika (resume), kliknij linki. Jeśli pracownik zamieścił załączniki, będą one widoczne. Aby zobaczyć załącznik, kliknij nazwę załącznika. Aby przejść do kolejnego ekranu, kliknij Zapisz i kontynuuj. 32

33 W przypadku zadań na połowę roku (nie dotyczy początku i końca roku) przełożeni funkcyjni mogą wprowadzić ogólne komentarze dotyczące wyników pracownika. Wprowadź komentarze w polu tekstowym. Zostaną wyświetlone komentarze pracownika i przełożonego funkcyjnego. Kliknij Prześlij. Uwaga: Po przesłaniu nie można zmienić swoich komentarzy. Po przesłaniu zadania, zadanie znika z listy zadań. Aby uzyskać dostęp do zakończonych zadań lub zadań, których termin realizacji upłynął, kliknij pasek Zadania na stronie głównej Centrum rozwoju PPG. Zostanie wyświetlona lista ukończonych/ przeterminowanych zadań. 33

Plan wydajności i szkoleń oraz cykl oceny wydajności na koniec roku

Plan wydajności i szkoleń oraz cykl oceny wydajności na koniec roku Przegląd planu wydajności i szkoleń (PLP) oraz procesu oceny wydajności na koniec roku: Przewodnik pracownika Plan wydajności i szkoleń (PLP) oraz procesy oceny wydajności na koniec roku (YEP) tworzą łącznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Zatwierdzenia menedżera... 2 2. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

HR Development. Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :00:23

HR Development. Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy. Data wygenerowania raportu :00:23 HR Development Raport zbiorczy 360 stopni Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 22-01-2014 18:00:23 Wstęp Niniejszy raport zawiera zestawienie wszystkich ocen menadżerów biorących udział

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks odbiór pieniędzy wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks odbiór pieniędzy wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks odbiór pieniędzy wersja polska 09/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Odbieranie pieniędzy... 2 2. Zatwierdzanie progów...

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Odkryj W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Wszystkie informacje w REACH-IT można łatwo znaleźć na stronie startowej

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ON!Track. Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1

Instrukcja obsługi ON!Track. Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Instrukcja obsługi ON!Track Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Spis treści Czym jest ON!Track?... 2 Jak pobrać ON!Track ze sklepu App Store?... 3 Jak przejść do aplikacji mobilnej ON!Track?... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Wydajnością... Prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Przewodnik Informacyjny

Zarządzanie Wydajnością... Prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Przewodnik Informacyjny Zarządzanie Wydajnością... Prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Przewodnik Informacyjny Zarządzanie wydajnością... prowadzi do osiągnięcia sukcesu. W firmie Watson jesteśmy świadomi faktu, że globalny sukces

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

BearingNet Lista Firm Zawartość

BearingNet Lista Firm Zawartość Zawartość Wprowadzenie... 2 Lista firm... 2 Poszukiwanie marki... 3 Mapa... 4 Lista danych każdej z firm... 5 Adres firmy... 6 Z kim należy się skontaktować w danej firmie?... 6 Adres pocztowy:... 6 Kontakt

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI OPIEKUN ZYSKU WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska

WIDEOAKADEMIA HR. Nina Sosińska WIDEOAKADEMIA HR Nina Sosińska Nina Sosińska Autorka książki Magia Rozwoju Talentów Laureatka konkursu Dyrektor Personalny 2004 Zwyciężczyni konkursu Najlepsza Strategia HR 2006. 16 lat jako pracownik

Bardziej szczegółowo

TMS Learning: dodatki dla menedżera

TMS Learning: dodatki dla menedżera Talent Management System (TMS) Wprowadzenie TMS Learning: dodatki dla menedżera Jeśli jesteś menedżerem posiadającym bezpośrednich podwładnych, będziesz dysponować dodatkowym kafelkiem i kartą na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska 08/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przegląd procesu rejestracji... 1 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Projekty Przewodnik Szybki start Śledzenie zadań Lista zadań programu SharePoint umożliwia śledzenie wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w ramach projektu. Możesz dodać daty rozpoczęcia i daty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle Zadania, opcje dziennika NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Zadania... 2 2. Ocenianie... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Internetowy przewodnik FAQ V1.2

Internetowy przewodnik FAQ V1.2 Internetowy przewodnik FAQ V1.2 P: W jaki sposób mogę wyszukiwać loty przy użyciu mapy? Kliknij punkt na mapie i rozpocznij wyszukiwanie. Następnie wybierz preferowaną opcję z menu na ekranie, aby wyświetlić

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Klienci (opcjonalnie)

Klienci (opcjonalnie) CO TO JEST MYVIEW 360 LIDER I CZEMU SŁUŻY? To narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej z wielu źródeł, zwanej oceną 360 stopni. Zostało zaprojektowane, aby wspierać rozwój menedżerów. Zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodniekiem dla ucznia to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki.

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Inicjowanie pracy zespołu Organizacyjnie Cel cyklu szkoleniowego LAS Zasady pracy Poznajmy się Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje)

Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Przewodnik użytkownika po stronie Moje Dane (wszystkie kraje) Niniejszy przewodnik użytkownika opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu ze strony Moje Dane portalu udostępniającego pracownikom firmy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution

Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska. Evolution Rozwój zwycięskich zespołów zarządzających oparte na studium przypadku projektu coachingu w IBM Polska Edyta Wojnar IBM Joanna Flanagan Evolution Plan wystąpienia Od menedżerów do inspirujących liderów

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii

Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 Po pierwsze należy zaznaczyć właściwy

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

E-PLATFORMA ShoeBAT. NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu.

E-PLATFORMA ShoeBAT. NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu. E-PLATFORMA ShoeBAT NARZĘDZIE ONLINE DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W EUROPEJSKIM PRZEMYŚLE OBUWNICZYM I GARBARSKIM www.life-shoebat.eu. INSTRUKCJA OBSŁUGI v1 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii 3 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 PORADA Dostępnych jest kilka procesów gotowe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ćwiczeń coachingowych

Wstęp do ćwiczeń coachingowych Przykładowe 2 ćwiczenia coachingowe z publikacji: Kompetencje kierownicze. Materiały szkoleniowe i coachingowe Wstęp do ćwiczeń coachingowych Trzecia część publikacji dotyczy doskonalenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo