SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY: Constans Grupa Sp. z o.o. ul. Polska 13, Poznań NIP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Zadanie 1: Zakup oprogramowania bazowego systemu B2B (moduł e-handel i księgi handlowe) 1 szt. 2. Zadanie 2: Zakup oprogramowania zaawansowanego systemu B2B (platforma internetowa, integracja systemu) 1 szt. 3. Zadanie 3: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu podstawowej obsługi systemu i administracji (moduł e-handel, system księgi handlowe) 125 godzin szkoleniowych 4. Zadanie 4: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu zaawansowanej obsługi systemu i administracji (platforma internetowa, administracja usługi w formule SaaS, zaawansowana obsługa modułu e-handel i systemu księgi handlowe) 125 godzin szkoleniowych 1.3 ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 1. Zadania będą realizowane w dwóch etapach: Etap I w terminie od r. do r. W ramach etapu 1 wykonane zostaną prace programistyczne związane ze stworzeniem modułów systemu - podstawowych funkcjonalności (system e-handel, system księgi handlowe) a także prace związane z wdrożeniem elektronicznego podpisu. Na zakończenie etapu Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencję na oprogramowanie bazowe. W zakresie usług szkoleniowych zorganizowane zostanie szkolenie grupowe i indywidualne z zakresu obsługi systemu przez 1

2 pracowników wg rozkładu podanego poniżej. Na zakończenie etapu powstanie system w wersji podstawowej z 2 modułami gdzie stworzone zostaną narzędzi do obsługi procesów biznesowych świadczonych w systemie B2B (z wyjątkiem wymiany informacji i danych które będą możliwe do stosowania po zakończeniu kolejnego i wdrożeniu systemu platformy internetowej. W ramach etapu zrealizowane zostaną dwa zadania: a. Zadanie 1: Zakup oprogramowania bazowego systemu B2B (moduł e-handel, system księgi handlowe) 1 szt. b. Zadanie 2: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu podstawowej obsługi systemu i administracji (moduł e-handel, system księgi handlowe) godzin szkoleniowych wg. rozkładu: i. 5h szkolenie grupowe dla 14 osób ii. 60h (12 h x 4 osoby) szkolenie indywidualne rozszerzone iii. 60h (6h x 10 osób) szkolenie indywidualne podstawowe Etap II w terminie od r. do r. W ramach etapu przeprowadzone zostaną prace programistyczne, zaawansowane w zakresie wdrażanego systemu w oparciu o zakupione środowisko systemowe. W ramach etapu prowadzone będą prace w zakresie udoskonalenia, rozbudowy systemu, eliminowane błędy/niekompatybilności. Po pełnym wdrożeniu systemu przeprowadzone zostanie specjalistyczne szkolenie moduł zaawansowany, w którym weźmie udział 14 pracowników firmy. W ramach tego etapu wdrożone zostanie rozwiązanie w formule SaaS tj. usługa zdalnego menadżera nieruchomości. W ramach etapu zrealizowane zostaną dwa zadania: a. Zadanie 3: Zakup oprogramowania zaawansowanego systemu B2B (platforma internetowa, integracja systemu) - 1 szt., na bazie wykonanych prac programistycznych przez Wykonawcę: a. System e-handel (rozbudowa modułów na potrzeby usługi w formule SaaS, tworzenie narzędzi do wymiany danych z partnerami handlowymi) b. System Księga handlowa (rozbudowa modułów na potrzeby usługi w formule SaaS, tworzenie narzędzi do wymiany danych z partnerami handlowymi) c. Platforma internetowa (zaawansowane narzędzie do wymiany informacji i danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami handlowymi) b. Zadanie 4: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu zaawansowanej obsługi systemu i administracji (platforma internetowa, administracja usługi w formule SaaS, 2

3 zaawansowana obsługa modułu e-handel i systemu księgi handlowe) godzin szkoleniowych z zakresu zaawansowanej obsługi modułu e-handel, księga handlowa w tym w kontekście usługi w formule SaaS, platformy internetowej (w szkoleniu weźmie udział 14 pracowników, w tym 4 osoby które powinny dysponować zaawansowaną wiedzą w zakresie użytkowania i edycji systemu zmiana parametrów, definiowanie ustawień). Szkolenie podzielone zostanie na część wykładową dla prezentacji funkcjonalności (5h) i część praktyczną z zakresu realizacji zadań w oparciu o podane funkcje jako szkolenie indywidualne (120h = 10 osób x 4h + 3 osoby x 16 godzin + 1 osoba x 32 godziny) 2. Wykonawca zobowiązany jest przygotowania specyfikacji realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla zgodności zakresu każdego zadania z przedmiotem zamówienia. 3. Podstawowa specyfikacja zadań: Zadanie 1: Zakup oprogramowania bazowego systemu B2B (moduł e-handel i księgi handlowe) - 1 szt. a. Moduł e-handel Oprogramowanie niezbędne jest do wdrożenia bazy wprowadzania danych, które będą udostępniane za pomocą platformy internetowej. Oprogramowanie składać się będzie z następujących sekcji: - Sekcja handel: gdzie tworzone będą m.in. cenniki, prowadzone będą bazy partnerów, urzędów, banków, prowadzona będzie gospodarka magazynowa, wystawiane będą faktury, wprowadzane będą opisy spraw i kontrahentów, prowadzone ofertowanie, zamówienia, umowy, raporty i wydruki. Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. W związku z tym, że na stanowiskach związanych z administracją zatrudnionych jest 14 pracowników zasadne jest wdrożenie 14 stanowisk z opcją skalowalności. -sekcja CRM: przeznczony m. in. do ewidencjonowania zdarzeń i zadań. Pozwoli na zarządzanie zadaniami i kontrolowanie stanu realizacji zleceń. Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. W związku z tym, że na stanowiskach związanych z administracją zatrudnionych jest 14 pracowników zasadne jest wdrożenie 14 stanowisk z opcją skalowalności. -sekcja projekty: przeznaczony m. in. do tworzenia i kontroli budżetów projektów. W związku z charakterem pracy zasadny jest zakup 14 stanowisk tego rodzaju dla 14 stanowisk pracy. Sekcje pozwolą na zarządzanie zamówieniami i tworzenie budżetów dla projektu związanego z partnerem, 3

4 daną sprawą, zleceniem czy całościowego tworzenia budżetu nieruchomości. Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. -Sekcja opisu analitycznego: przeznaczony m. in. do dokonywania opisu kosztów i przyporządkowywania do projektu czy zadania. Będzie on współpracował z modułem projektowym i ilość wdrożonych modułów powinna być z nim spójna (14 szt.). Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. -sekcja e-faktury: przeznczony m. in. do wystawiania e-faktur. Wdrożenie tej sekcji zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. W związku z tym, że do wystawiania dokumentów księgowych upoważnione są dwie osoby zasadne jest wdrożenie dwóch sekcji. b. System Księga handlowa 1 komplet Oprogramowanie niezbędne jest do wdrożenia bazy zarządzania informacjami, które będą udostępniane za pomocą platformy internetowej. Oprogramowanie składać się będzie z następujących sekcji: - Sekcja podstawowa księgi handlowej przeznczona m. in. do ewidencjonowania dokumentów, sporządzania sprawozdań, ewidencji, rozrachunków z partnerami, pozwala na generowanie szeregu dokumentów związanych z rozliczeniem z klientem, ewidencjonowania wyciągów bankowych, generowania KP i WP, na podstawie którego generowany jest raport kasowy. Ze względu na charakter pracy zasadne jest wdrożenie 14 aplikacji sekcji dla 14 stanowisk. Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. - Sekcja księgi inwentarzowej pozwoli m. in. na zarządzanie majątkiem nieruchomości i będzie podstawą do podejmowania decyzji, część danych będzie mogła być udostępniana. Moduł będzie podstawą do generowania informacji udostępnianych na platformie internetowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż dwóch pracowników odpowiada za ewidencjonowanie majątku zasadny jest wdrożenie dwóch aplikacji z opcją skalowalności. - sekcja elektronicznych wyciągów bankowych pozwala m. in. na generowanie wyciągów bankowych, współpracuje z modułem podstawowej księgi handlowej i pozwala na generowanie danych na temat dokonywanych płatności. Pozwala na zarządzanie zobowiązaniami i należnościami i na udostępnianie wybranych danych na platformie. Biorąc pod uwagę fakt, iż jeden pracownik odpowiada za ewidencjonowanie zarządzanie płatnościami zasadny jest zakup jednej aplikacji. 4

5 - sekcja podglądu pozwala na pełen przegląd zdarzeń realizowanych w systemie bez możliwości dokonywania działań. Wdrożenie modułu zasadne jest dla zarządzania i kontrolowania zakresu działania systemu i podejmowanie decyzji menadżerskich. Mając na uwadze charakter pracy i mobilność pracowników zasadne jest wdrożenie 6 aplikacji dla 6 stanowisk komputerowych dla stanowisk zarządzających. - sekcja kadrowa pozwala m. in. na prowadzenie harmonogramu pracy, automatyczne tworzenie raportów, zestawień pracy i udostępnianie wybranych danych na poziom platformy internetowej. Zasadne wdrożenie jest jednej aplikacji ze względu na zarządzanie harmonogramem pracy przez jednego pracownika. - sekcja delegacyjna pozwala m. in. na zarządzanie wyjazdami zespołu administracji i przyporządkowywaniu kosztów do danych projektów i zleceń. Moduł ten wspierać będzie zarządzanie kosztami i zarządzanie harmonogramem realizacji zadań. Zasadne wdrożenie jest jednej aplikacji ze względu na zarządzanie harmonogramem pracy przez jednego pracownika. - sekcja zarządzania budżetem pozwala m. in. na budżetowanie projektów, zarządzania projektami, kosztami, tworzenia analiz projektowych. Pozwoli on na prowadzenie szerokich analiz i organizacji pracy dla realizacji przedsięwzięć we współpracy z partnerami handlowymi. Dane będą mogły być udostępniane poprzez platformę internetową. Wdrożenie tego modułu zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. W związku z tym, że na stanowiskach związanych z administracją zatrudnionych jest 14 pracowników zasadne jest wdrożenie 14 modułów z opcją skalowalności. - sekcja arkuszy kalkulacyjnych pozwala m. in. na tworzenie tabel rozliczeniowych będących podstawą do prowadzenia rozliczeń z partnerami handlowymi. Wdrożenie tej sekcji zasadne jest ze względu na konieczność wprowadzania danych udostępnianych partnerom. W związku z charakterem wykorzystania sekcji tj. tworzenie tabel współpracujących z innymi modułami zasadny zakup jest jednej sekcji. Zakup zawiera dostarczenie modułów wg powyżej wskazanego opisu. Cena powinna być ustalona na bazie liczby godzin pracy programisty i analityka i ceny jednostkowej za wykonanie prac i przekazanie licencji do stworzonego systemu ( max. ilość godzin przyjmowanych do rozliczenia: 600h, dodatkowe ewentualne godziny pracy stanowią koszt Wykonawcy). 5

6 Zadanie 2: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu podstawowej obsługi systemu i administracji (moduł e-handel, system księgi handlowe)- 125 godzin szkoleniowych. a. Część wykładowa (zajęcia grupowe dla wszystkich pracowników): 5 godzin szkoleniowych z zakresu systemu e-handel, księga handlowa (w szkoleniu wezmą udział wszyscy pracownicy). b. Część wykładowo-ćwiczeniowa dla pracowników (zajęcia indywidualne z trenerem): i. 4 osoby x 12 godzin szkoleniowych (informatyk, specjalista ds. controllingu, dyrektor operacyjny, kierownik centrum konferencyjno-szkoleniowego) ii. 10 osób x 8 godzin (Zarząd 1 osoba, pozostali pracownicy) W cenie wliczone są koszty pobytu trenera, przeprowadzenie szkolenie, przygotowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie oceny przyswojenia wiedzy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy. Każdy uczestnik powinien otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia wraz z rozkładem programu szkolenia i potwierdzeniem zdobycia umiejętności. Zadanie 3: Zakup oprogramowania zaawansowanego systemu B2B (platforma internetowa, integracja systemu) - 1 szt. Zakłada się wykonanie prac programistycznych i analitycznych w wyniku których zakupione zostanie oprogramowanie zaawansowane i które zostanie zintegrowane z oprogramowaniem bazowym systemu B2B. Zatem stworzony zostanie moduł platformy internetowej do wymiany danych oraz narzędzia korzystania z usługi w formule SaaS. Wydatek niezbędny jest dla procesu wirtualnej wymiany danych i informacji oraz świadczenia usługi w formule SaaS. Zakup ustalony został na bazie liczby godzin pracy programisty i analityka i ceny jednostkowej za wykonanie prac i przekazanie licencji do stworzonego systemu ( max. ilość godzin przyjmowanych do rozliczenia: 360h, dodatkowe ewentualne godziny pracy stanowią koszt Wykonawcy). Zadanie 4: Zakup usług szkoleniowych specjalistycznych z zakresu zaawansowanej obsługi systemu i administracji (platforma internetowa, administracja usługi w formule SaaS, zaawansowana obsługa modułu e-handel i systemu księgi handlowe) godzin szkoleniowych a. Część wykładowa: 5 godzin szkoleniowych z zakresu zaawansowanej obsługi systemu e- handel, księga handlowa, platforma internetowa (szkolenie grupowe dla wszystkich pracowników) b. Część wykładowo-ćwiczeniowa dla pracowników (zajęcia indywidualne z trenerem): 6

7 i. 3 osoby x 16 godzin szkoleniowych (informatyk, specjalista ds. controllingu, dyrektor operacyjny, kierownik centrum konferencyjno-szkoleniowego) ii. 1 osoba x 32 godziny szkoleniowe (informatyk) iii. 10 osób x 4 godzin (Zarząd 1 osoba, pozostali pracownicy) W cenie wliczone są koszty pobytu trenera, przeprowadzenie szkolenie, przygotowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie oceny przyswojenia wiedzy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy. Szkolenie indywidualne będzie prowadzone przy stanowiskach komputerowych pracowników natomiast szkolenie grupowe w Sali konferencyjnej Zamawiającego. Każdy uczestnik powinien otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia wraz z rozkładem programu szkolenia i potwierdzeniem zdobycia umiejętności. 4. Szczegółowe założenia do przedmiotu zamówienia stanowi dokument poufny pt. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych oraz RAPORT WYMAGAŃ INWESTORA. Zamawiający udostępni dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez prawa do ich kopiowania na potrzeby przygotowania oferty w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca może otrzymać dokument do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie mailowe potwierdzenie terminu udostępnienia do wglądu wysłane przez Martę Cichą za pośrednictwem następującego adresu mailowego: 5. Podstawowy opis projektu w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: 5.1 Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B, umożliwiającego zautomatyzowanie i poprawę świadczenia procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą z jego partnerami handlowymi. 5.2 Projekt zakłada wdrożenie systemu Wirtualnego administratora, za pomocą którego partnerzy handlowi będą dokonywać wymiany informacji, danych, dokumentów rozliczeniowych i umownych, a także będą mogli skorzystać z usługi zautomatyzowanej administracji w budynku. 5.3 Projekt zakłada również wdrożenie systemu elektronicznego rozliczania kosztów budynku z partnerami handlowymi. Wdrożenie zintegrowanego systemu na wielu poziomach i przy udziale wielu partnerów handlowych będzie oznaczało zasadniczą zmianę organizacyjną w firmie Constans Grupa Sp. z o.o. 7

8 5.4 Wdrożony system pozwoli na pełną automatyzację w wymianie informacji i składaniu i przyjmowaniu zleceń, zgłoszeń, problemów, weryfikowaniu ich na każdym etapie a także pozwoli na zarządzanie sprawami administracji nieruchomości i spraw klientów firmy. 5.5 System wprowadzi przejrzystość spraw nieruchomości i rozliczeń finansowych budynku przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Wdrożenie systemu pozwoli na udostępnienie infrastruktury dla wirtualnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę i partnerów handlowych. 5.6 Poprzez wdrożony system nowoczesnego systemu B2B w firmie Constans Grupa Sp. z o.o. możliwe będą następujące procesy w formie elektronicznej: a. Wymiana elektronicznych informacji biznesowych i promowanie nowych usług firmy, w tym Wirtualne prowadzenie negocjacji oraz ustalanie warunków współpracy (potwierdzane elektronicznym podpisem), prowadzenie wirtualnych kart klienta współtworzonych przez Wnioskodawcę i jego partnerów handlowych dla pełnej ewidencji współpracy z partnerem. b. Zautomatyzowane procesy zamówień oraz fakturowanie usług z wykorzystaniem modułu e- faktura i e-podpis c. Rozliczanie sprzedaży, kosztów nieruchomości i zleceń partnerów poprzez wdrożenie programu rozliczeń kosztów eksploatacyjnych według definiowanych algorytmów eliminującego pracę ręczną administracji i wprowadzającego automatyczną wymianę informacji i danych i pozwalającego na bieżącą kontrolę wydatków współfinansowanych przez partnerów handlowych, elektroniczna kontrola płatności i rozliczeń d. Wirtualne zarządzanie harmonogramem funkcjonowania budynku i pracy administracji budynku (udostępnianym partnerom handlowym dla kontroli stanu realizacji spraw, organizacji pracy własnej) e. Wirtualne zarządzanie awariami, zgłoszeniami napraw, reklamacjami, przeglądami (od wirtualnego zgłoszenia, poprzez możliwość analizy etapu realizacji, zatwierdzania wykonania sprawy, fakturowanie) f. Elektroniczne administrowanie przez Wnioskodawcę instalacji klimatyzacji VRV na nieruchomości (wyeliminowanie fizycznej obsługi w miejscu instalacji i wsparcia konserwatora nieruchomości) 5.7 W ramach projektu zakłada się wdrożenie następujących elementów systemu: 8

9 a. Platforma internetowa do wirtualnej wymiany informacji i danych, zarządzania zadaniami, prowadzenia rozliczeń finansowych z partnerami handlowymi b. System typu e-handel do wirtualnego tworzenia kart partnerów handlowych pozwalających na prognozowanie, planowanie, realizację umów, sprzedaż, serwis c. System typu księgi handlowe do prowadzenia ewidencji kosztów, rozliczania budżetów z partnerami handlowymi, zarządzania należnościami i zobowiązaniami wraz z panelami menedżerskimi do analizy sytuacji finansowej przez Wnioskodawcę i partnerów pozwalające na podejmowanie decyzji nt. współpracy i zasad realizacji procesów biznesowych. System zawierać będzie bazę danych wykorzystywanych do działania platformy internetowej i systemu typu e-handel. 5.8 Zastosowanie systemu klasy B2B według powyżej podanej struktury pozwoli na wdrożenie wirtualnego administrowania nieruchomością oraz na rozszerzenie wachlarza usług świadczonych na rzecz partnerów tj. poprzez włączenie ich w wirtualne i zautomatyzowane zarządzanie budynkiem. Projekt zakłada wdrożenie e-podpisu, innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także technologii optymalizacji efektywności ekologicznej oraz zaawansowanej usługi w formule SaaS pozwalającej partnerowi handlowemu na samodzielne korzystanie z narzędzi zdalnego menadżera nieruchomości. 6 Zamawiający zastrzega następujące zasady płatności: 30 dni od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru każdego z zadań wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia. 1.4 PODSTAWA REALIZACJI: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1.5 WARUNKI WSPÓŁPRACY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Do odbioru przedstawiane zadania zakończone i zrealizowane zgodnie ze złożonym zamówieniem i projektem. Podstawą do odbioru końcowego jest realizacja i odbiór ostateczny wszystkich zadań. 2. Przed podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji wyników zadań wyznaczonym osobom z ramienia Zamawiającego oraz do 9

10 przeprowadzenia testów użytkowania systemu. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest podpisanie oświadczenia przez Zamawiającego o kompletności przedmiotu zamówienia oraz o pozytywnym wyniku testów systemu. 3. Wszelkie prace w zakresie wykonania zadań obciążają Wykonawcę. 4. Wszelkie spotkania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z przedstawicielami Zamawiającego muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od Realizacja zamówienia musi zostać wykonana w okresach podanych dla wykonania etapów realizacji zadań, przy czym uznaje się, że termin zakończenia etapu to termin dokonania ostatecznej płatności przez Zamawiającego za zadanie. Zamawiający zastrzega minimalny termin płatności w wysokości 30 dni od daty podpisania ostatecznego (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru. 1.6 MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Miejsce składania ofert: Siedziba Constans Grupa, ul. Polska 13, Poznań 2. Termin składania ofert: r. godz Sposób składania ofert: a. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście/pocztą/kurierem w wersji pisemnej do siedziby Biura Projektu tj. przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu (60-595) z dopiskiem Oferta w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w terminie do r. godz (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). b. Oferta musi być sporządzona na piśmie trwałą techniką w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowym. c. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. d. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. e. Ewentualne poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób podpisujących ofertę. 10

11 f. Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. g. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji h. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ją Wykonawca bez prawa domagania się wynagrodzenia za jej sporządzenie. i. Wymagane dokumenty do złożenia oferty: i. Formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1) ii. Oświadczenia Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2) iii. Specyfikacja realizacji zadań zawierająca przynajmniej: 1. opis zakresu realizacji zadań 2. proponowany program szkoleń specjalistycznych 3. uzasadnienie dla zgodności zakresu oferty z przedmiotem zamówienia 4. Oświadczenie o kompletności oferty i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z dokumentem SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych oraz z dokumentem Raport wymagań administratora 5. Proponowany harmonogram pracy (podział na etapy, terminy) 6. Proponowana metoda współpracy 4. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć komplet dokumentów. Dokumenty powinny być podpisane przez osobę widniejącą w KRS lub EDG. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z KRS lub EDG, wymaga się złożenia dokumentu jednoznacznie wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę (pełnomocnictwa). 11

12 1.7 PODSTAWA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (KRYTERIA OCENY OFERT) 1. Najniższa cena oferty netto 80 punktów 2. Najdłuższy okres gwarancji realizacji przedmiotu zamówienia (liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) 10 punktów 3. Najkrótszy termin dostawy w dniach kalendarzowych (liczony jako suma dni realizacji każdego zadania) 10 punktów Do oceny kierowane będą tylko oferty kompletne, złożone zgodnie z opisem podanym w pkt. 1.6 niniejszej specyfikacji zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów, przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i złożeniu oferty kompletnej, zgodnej z wymaganiami niniejszego postępowania. 1.8 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się jednocześnie do zachowania okresu związania ofertą przez minimum 45 dni. 1.9 PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przedstawionych w dokumencie. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. O każdej zmianie będzie informował Wykonawcę. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy na każdym etapie bez podania przyczyny. 6. Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, spełniającą kryteria dostępu i pozostałe warunki postępowania oraz mieszczącą się w budżecie projektu w zakresie wydatku na zakupy w ramach zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia. 7. Zamawiający umożliwia składanie ofert przez Konsorcjum. 8. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert po ich otwarciu. 12

13 1.10 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, którzy będą ich podwykonawcami za zgodą Zamawiającego 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 6. złożą ofertę kompletną w zakresie spełnienia wymogów Projektu, w szczególności w odniesieniu do zapisów Specyfikacji zamówienia. 7. wyrażą zgodę na udostępnianie dokumentacji ofertowej Instytucji Zarządzającej, przed którą Zamawiający będzie się rozliczać oraz innym instytucjom publicznym prowadzącym kontrolę projektu. 8. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. nie następują wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 13

14 Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cenę oferty należy ustalić w oparciu o dokumentację postępowania. Niniejsza cena musi obejmować wszelkie prace, nawet jeśli nie występują w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania. 2. Podana cen oferty powinna obejmować przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego praw autorskich do wyników powstałych w ramach projektu. 3. Cena oferty netto powinna zostać określona jako suma cen netto zadań (cena netto zadania powstaje poprzez przemnożenie ceny jednostkowej za godzinę przez liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania). 4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT KONTAKT Informacji na temat projektu udzielają osoby: 1. Piotr Mazurek 2. Marta Cicha 14

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia Pobiedziska, dnia 22 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Oprogramowanie do zarządzania firmą Urbaniak Leszek DORTECH ul. Nowa 3 62-010 Pobiedziska NIP 7821012284 REGON 630328359 Adres do doręczeń: Urbaniak

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Pniewy, 04.01.2016 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (150 godz.) 2. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Białystok, 01.08.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WzC/2013 Na wynajem sal na prowadzenie indywidualnych spotkań dla uczestników/czek IV grupy projektu Wyjść z Cienia współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Zamawiający: Katowice, dnia 28 maj 2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Im. Wojciecha Korfantego ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP DALMIERZY DLA KIERUNKU GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 23 lipiec 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP Centrum Apiterapii ApiBalt sp. z o.o. Bałtów 55, 27 423 Bałtów Bałtów, dn. 29 kwietnia 206 r. Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP dotyczące zakupu urządzenia do masażu membranowego w ramach projektu: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 23.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

Owczarska 66 I Wroclaw Poland

Owczarska 66 I Wroclaw Poland XTPL S.A. ul. Owczarska 66 54-020 Wrocław Wrocław, 26.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 w związku z realizacją projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 Gdańsk, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający: INVICTA Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel.058 76 314 76 NIP 585 13 91 084 Regon: 192766523 KRS: 0000126605 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 W związkuz

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia 16.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Zakup realizowany w ramach projektu, o którego finansowanie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia r. Chwałowice, 04.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia 04.04.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia maszyny Centrum Obróbcze CNC wraz z wyposażeniem w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 01.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Spółka Fresh Innovations Sp. z o.o. realizując projekt pt. Social Capital Networking (SCN) Aplikacja WEBowa do tworzenia map sieci kapitałów społecznych wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI BADANIA AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ OTRZYMANYCH TKANIN Leżajsk, dnia 08.09.2014 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r. Załącznik nr 1.. (pieczęć Oferenta).. (miejsce i data sporządzenia) FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Neurosoft sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/2015 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/2015 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D Tuczno, dn. 02.2.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/205 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D I. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/

Adres strony internetowej: www.skmsar.org.pl Zapytanie ofertowe dostępne na stronie: http://skmsar.org/artykul/zapytanie-ofertowe-42/ ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA: Serwis kawowy i serwis obiadowy (lunch) dla 15 osób, uczestników/ek szkolenia/warsztatu w Poznaniu Nr postępowania: 12/MSZ/2014 data: 05.08.2014

Bardziej szczegółowo