Katalog szkoleń Jesień 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleń Jesień 2013"

Transkrypt

1 Katalog szkoleń Jesień 2013

2

3 1. Wstęp Zdefiniowaliśmy naszą misję i strategię działania. Chcemy promować ideę uczenia się przez całe życie i rozwijać rynek edukacji, na którym obowiązuje wolna i uczciwa konkurencja. Współpracujemy z partnerami społecznymi, aby tworzyć mechanizmy ułatwiające dostęp do wiedzy i szkoleń, jak też wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorcy wysyłać pracowników na szkolenie nie wchodząc w spór z kodeksem pracy. Izba jest rzecznikiem branży szkoleniowej, jak również jej klientów. Zależy nam na promowaniu najlepszych działań i najwyższej jakości, np. Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS. Przedstawiam Państwu informację o Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych oraz propozycje szkoleniowe niektórych firm, które są zrzeszone w naszej organizacji. Ireneusz Górecki Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 2. Dla rozwoju branży szkoleniowej Gwarancje jakości Członkostwo w Izbie zobowiązuje. Większość firm zrzeszonych w PIFS podpisało deklarację akceptacji stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Kodeks samoreguluje branżę i wprowadza ład w relacjach firma szkoleniowa - klient. Ponadto członkowie Izby opracowali Standard Usług Szkoleniowych oraz - niezastąpiony w kontaktach z klientami i dla klientów - pierwszy w Polsce Słownik pojęć branży szkoleniowej. Eksperci PIFS jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na polskim i europejskim rynku szkoleniowym oraz zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Również i członkowie Izby, korzystając z wiedzy przekazywanej poprzez biuletyny i newslettery, stają się w swoich środowiskach ekspertami w tematyce szkoleń, relacji pracodawca - pracownik. Największe polskie media stale zasięgają opinii u przedstawicieli i ekspertów PIFS na tematy związane z szkoleniami adresowanym do dorosłych, dofinansowywaniem szkoleń ze środków unijnych, kondycją zawodu trenera, itp. Taka pozycja Izby to wynik solidnej, nieetatowej pracy członków wszystkich organów Izby oraz zaangażowania pracowników biura zarządu. Delegowanie do instytucji PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło określonych w Statucie misji i celów. Kilkuletnie, stałe zabieganie o uczestnictwo przedstawicieli PIFS w różnych gremiach prowadzących konsultacje nad sprawami ważkimi dla środowiska firm szkoleniowych stało się faktem. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami (np. PARP) i instytucjami samorządowymi. Izba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy Regionalni w województwach budują lokalne struktury Izby. 3

4 Współpraca z administracją państwową i organizacjami PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku), a z pracodawcami z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na zasadzie partnerstwa. PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim. Systematycznie organizowane są spotkania członków zarządu Izby z ministrami i dyrektorami departamentów wspomnianych ministerstw. Na poziomie lokalnym, członkowie Izby zasiadają w Wojewódzkich Radach Zatrudniania i Komitetach Monitorujących. Wzajemna pomoc Izba realizuje własne projekty - wspierające rynek szkoleń i wzmacniające środowisko firm członkowskich Izby - sięgając po finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach został zrealizowany projekt budowy partnerstwa na Mazowszu, we współpracy z wieloma firmami z sektora MŚP. W 2011 roku Izba zrealizowała projekt wspierający rozwój e- -learningu w Polsce, we współpracy z Uniwersytetem w hiszpańskiej Salamance. 3. Dlaczego warto być członkiem PIFS? Członkowie PIFS wiedzą więcej o rynku szkoleń, poznają najnowsze trendy w branży, nawiązują kontakty zarówno w środowisku trenerskim jak i przedsiębiorców. Izba organizuje cyklicznie wyjazdy integracyjne, w których mają zagwarantowany udział wszyscy członkowie PIFS. Profesjonalna baza szkoleń umożliwia klientom prosty dobór właściwego szkolenia. Polska Izba Firm Szkoleniowych dystrybuuje informacje branżowe. Newsletter, cyklicznie rozsyłany do wszystkich członków, pozwala na wymianę informacji i konsultacje na tematy zawodowe i w zakresie prowadzenia firmy szkoleniowej i doradczej. Współpracujący z Izbą prawnicy służą swoją wiedzą i doświadczeniem. W razie potrzeby, Polska Izba Firm Szkoleniowych interweniuje w sprawach członków Izby w urzędach i instytucjach. Członkowie Izby mają pełny dostęp do informacji o ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych. Warto zaznaczyć, że Izba na podstawie umów o współpracy gwarantuje swoim członkom rabaty na wynajem sal konferencyjnych i inne usługi związane z codziennym funkcjonowaniem firmy szkoleniowej, np. zakup powierzchni reklamowej w prasie branżowej, zakup materiałów biurowych, książek i czasopism fachowych. Na podobnych zasadach członkowie PIFS uzyskują zniżki w opłatach za uczestnictwo w seminariach, konferencjach i szkoleniach, nad którymi Izba objęła patronat. Stale rośnie liczba odwiedzin naszego serwisu. Przekraczamy systematycznie odwiedzin miesięcznie. Izba gwarantuje członkom bezpłatną promocję na własnej stronie internetowej. Tworzy i już udostępnia bazę firm szkoleniowych. Członkowie PIFS mają możliwość uczestniczenia w pracach organów Izby, wpływania na jej bieżącą działalność, a tym samym na cały rynek szkoleń. Mają prawo do używania logo PIFS w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych. 4

5 4. Standard Usługi Szkoleniowej Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Promując ideę uczenia się przez całe życie chcemy dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych na rynku polskim. Celem naszych działań jest podnoszenie prestiżu firm szkoleniowych oraz kreowanie najwyższych standardów jakości usług szkoleniowych. W tym celu Komisja ds. Jakości Rynku Szkoleń działająca przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała Standard Usługi Szkoleniowej (SUS). Dokument ten jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Chcemy aby Standard Usługi Szkoleniowej stał się punktem odniesienia dla przedsiębiorców czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowej PIFS dla firm świadczących usługi szkoleniowe jest dobrowolne i deklaratywne, przy czym wobec podmiotów nie będących członkami Izby, Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych może wprowadzić dodatkowe warunki dotyczące deklaracji stosowania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS. Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 1.1 Firma szkoleniowa posiada i udostępnia procedury zarządzania jakością 1.2 Firma szkoleniowa publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych: tytuł/temat ramy czasowe zakres merytoryczny, cele, grupa docelowa. 1.3.a Firma dysponuje kryteriami dotyczącymi rekrutacji i oceny kadry szkoleniowej. Kryteria te są spójne z wymaganiami określonymi w standardach w cz III. 1.3.b Firma szkoleniowa wdrożyła wewnętrzną procedurę dbania o jakość prowadzonych szkoleń uwzględniającą w szczególności wnioski z ewaluacji szkoleń. 1.4 Firma szkoleniowa upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń. 1.5.a Firma Szkoleniowa jest świadoma obowiązujących ją norm prawnych ze względu na specyfikę oferowanych usług szkoleniowych. Ogólne przepisy dotyczące działalności gospodarczej obowiązujące na terenie Polski oraz szczególne uregulowania i wymogi dotyczące przedmiotu działalności. 5

6 1.5.b Firma zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych. 1.6 Firma szkoleniowa terminowo i regularnie reguluje swoje zobowiązania finansowe. 1.7.a Firma szkoleniowa jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane i zastrzeżenia klientów. 1.7.b Firma posiada procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców. Procedura ta jest podana na prośbę odbiorców i opisuje sposoby rozpatrywania reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty. 1.7.c Firma posiada procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności np.: nieobecności osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępności miejsca jego realizacji. I.A. Przygotowanie Szkolenia otwarte Definicja szkolenia otwartego: szkolenie dla osób z różnych organizacji i o różnych doświadczeniach. Uczestnicy lub firmy, organizacje i instytucje delegujące uczestników, wybierają określony program. 2.1 A.1 Program szkoleniowy zawierający: cel ogólny szkolenia (odpowiadający na pytanie, co osiągnie uczestnik po ukończeniu szkolenia.), potencjalne korzyści dla uczestników z uczestnictwa w szkoleniu, ogólne zagadnienia merytoryczne, ramy czasowe. 2.1 A.2 Grupa docelowa: informacja, do kogo skierowany jest program szkolenia (np.: doświadczenie, funkcja, zakres zadań, wiedza i umiejętności niezbędne do udziału w szkoleniu oraz jeśli to możliwe kryteria naboru osób do grupy szkoleniowej), oczekiwane przygotowanie uczestnika (brak kryteriów, poziom lub zaawansowanie w danym zakresie, doświadczenie). 2.1 A.3 Forma zajęć: Poinformowanie, w jakiej formie pracy zrealizowane zostaną zajęcia. 2.1 A.4 Prowadzący: Ogólna informacja na temat prowadzącego (opis kwalifikacji). 2.1 A.5 Ewaluacja: Informacja o sposobie ewaluacji adekwatnie do założonych celów szkolenia. I.B. Przygotowanie Szkolenia zamknięte Definicja szkolenia zamkniętego: szkolenie dla osób z jednej organizacji i o określonym doświadczeniu, szkolenie im dedykowane. Na etapie tworzenia szkolenie jest dostosowywane do klienta lub tworzone od nowa, tzw. szyte na miarę. 2.1 B.1 Badanie potrzeb szkoleniowych i przygotowanie programu szkolenia: Szczegółowe uzgodnienie z Klientem celów uczenia się uczestników i ostatecznego programu oraz wymiaru godzinowego szkolenia. 2.1 B.1. Przedstawienie programu szkoleniowego zawierającego opis: zakresu merytorycznego, celów (ogólnego i szczegółowych), form i metod pracy, dedykowanych osób prowadzących, ram czasowych, zaproponowanej metody ewaluacji wraz z uzasadnieniem Ewaluacja: Zaplanowanie badania ewaluacyjnego 6

7 II. Realizacja: przed szkoleniem Informacja dla Klienta szkolenia zawierająca minimum: miejsce, czas, program, harmonogram i inne niezbędne informacje dla uczestników szkolenia w formie pośredniej i bezpośredniej. III. Realizacja: prowadzenie szkolenia Rozpoczęcie: rozpoczęcie szkolenia przedstawienie prowadzącego, zawarcie kontraktu z uczestnikami, przedstawienie ram organizacyjnych i logistycznych. Powyższe działania winny zostać zrealizowane w całości na początku szkolenia, jeśli nie zostały przeprowadzone w ramach działań bezpośrednio poprzedzających szkolenie Przebieg szkolenia: Realizacja działań pozwalających na zrealizowanie celów i programu szkolenia w tym m.in.: dopasowanie tempa, zakresu tematycznego szkolenia, ćwiczeń, przykładów adekwatnych do możliwości uczestników, prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się, przestrzeganie uzgodnionych ram czasowych. IV. Realizacja: działania po zakończeniu szkolenia Ewaluacja: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Wydanie potwierdzenia o uczestnictwie w szkoleniu w formie uzgodnionej z Klientem Raport: Rozmowa z klientem i/lub w formie pisemnej przygotowany raport po zrealizowanym szkoleniu dotyczący: realizacji programu, osiągniętych celów, rekomendacje dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych uczestników. 3.1.a Firma szkoleniowa ma kadrę merytoryczną. 3.1.b W firmie szkoleniowej pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia. 3.2 Firma szkoleniowa w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry. 4.1 Firma szkoleniowa zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkolenia Firma organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń. 4.3 Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych. 4.4.a. Logistyka szkolenia jest uzgodniona z klientem. Uzgodnienia obejmują m.in. miejsce datę, cenę wraz z informacją, co dokładnie zawiera, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia. 7

8 4.4.b. Logistyka zgodna z umową z klientem umożliwiająca zrealizowanie celów szkoleniowych. 4.4.c Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów oraz środków dydaktycznych Wskaźnik: informacje zawarte w umowie, ofercie, programie lub harmonogramie szkolenia w formie uzgodnionej z Klientem. Więcej informacji o SUS PIFS znajduje się na Aby automatycznie dostać się do opisu prosimy zastosować widniejący obok kod QR. 5. Kodeks Dobrych Praktyk Kodeks Dobrych Praktyk opisuje dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach, a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera. Tym samym Polska Izba Firm Szkoleniowych daje rynkowi narzędzie, dzięki któremu strony kontraktu szkoleniowego mogą kontrolować przebieg procesu szkoleniowego w taki sposób aby był on efektywną inwestycją. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS wynika z jednoznacznej decyzji firmy szkoleniowej. Kodeks Dobrych Praktyk PIFS został przygotowany przez Komisję ds. Jakości Usług Szkoleniowych Izby pod koniec grudnia 2005 roku i przyjęty przez Radę PIFS. Na stronie internetowej Izby (www. pifs.org.pl) znajduje się do pobrania druk Deklaracji akceptacji i stosowania Kodeksu. Uprawnieni przedstawiciele członków Izby mogą nadsyłać do Biura Izby wypełnioną i podpisaną Deklarację. Tę sama Deklaracja mogą również podpisać firmy szkoleniowe nie będące członkami Izby. Więcej informacji o Kodeksie Dobrych Praktyk znajduje się na Aby automatycznie dostać się do opisu prosimy zastosować widniejący obok kod QR. 6. Spis wszystkich członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (stan na 10 września 2013 r.) 1. a.pauly euroconsulting Joanna Pauly 2. A2KCeNT Centrum Naukowo-Techniczne s.c 3. ACC Training & Consulting Group 4. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 5. ADV Renata Paleń 6. Agencja Rozwoju Innowacji S.A 7. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 8. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 9. Agencja SEDNO Sp. z.o.o 10. Agencja Usług Oświatowych OMNIBU Sp. z o.o. 11. Agrovis Wiśniewscy Sp. j. 12. Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. 13. Akademia Praktycznych Umiejętności Sp. z o.o. 14. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. 15. Akademia Rozwoju Umiejętności Małgorzta Paluch 16. Akademia Szkoleń i Kompetencji 17. Akademia Szybkiej Nauki, Tadeusz Buzarewicz 18. AKME Consulting Krzysztof Pikor 19. Alfa Edukacja Michał Grelus 20. Altkom Akademia S.A. 21. Anna Wiater SUMI Training Profesjonalne Szkolenia 22. ANVIX Spółka z o.o. 23. AP Edukacja Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowe w Krakowie 24. ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski 25. AT GROUP S.A. 8

9 26. ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek 27. B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. 28. Bałtycka Akademia Umiejętności s.c. 29. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. 30. BDO Sp. z.o.o 31. BERNDSON Sp. z o.o. 32. BETACOM S.A. 33. bit Polska Sp. z o.o. 34. Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti 35. Biuro Reklamowo - Handlowe MARZENA Zbigniew Banaszek 36. Biznes Edukator Sp. z o.o. 37. BKD MARAL 38. BMSS Sp. z o.o. 39. BOMIS Marzena Raźniewska-Półkoszek 40. BRITISH CENTRE Bożena Ziemniewicz, Marian Mikuś Sp.j. 41. British School In Company Training s.c. 42. Business Center 1.Anna Kępka 43. Business Training Sp. z o.o. 44. CADExpert Sp. z o.o. 45. CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp.j. 46. CEDEGO - Adam Sikora 47. Centrum TROP Sp. z o.o. 48. Centrum CBT Sp. z o.o. 49. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz 50. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. 51. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr P.W. Zbryk 52. Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Anna Podgórska 53. Centrum Edukacji Atut Dolny Śląsk s.c. J. Jastrzębski, M. Kullanda, A. Maciejowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Victoria Sp. z.o.o 54. Centrum Edukacji Grupa ORLEN Sp. z o.o. 55. Centrum Edukacji i Kultury Zenit Ryszard Girczyc 56. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. 57. Centrum Kreowania Liderów S.A. 58. Centrum Kształcenia i Szkolenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 59. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. 60. Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych 61. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 62. Centrum Rozwoju Coaching i Szkolenia 63. Centrum SUPER-ego K. Fura, K.Ździebło Sp. j. 64. Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE 65. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów Suprema Lex s.c. A. Dudek, A. Rynkiewicz 66. Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. 67. Centrum Szkoleniowo-Doradcze KREATOR Alina Plata 68. Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak 69. Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM 70. Centrum Usług PROFESJA Sp. z o.o. 71. Certes Sp. z o.o. 72. CoachWise S.A. 73. COMARTIN - Szkolenia, Konsulting, Badania Rynku 74. Competenza Partnerzy w Biznesie Wieruszewska & Albrycht Sp. j. 75. Conart Sp. z o.o 76. Consulman Pl Sp. z o.o. 77. Consultor Sp. Z o.o. 78. CREATOR Sp. z o.o. 79. CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. 80. Czesław Ochal BHP i PPOŻ Dradztwo, Szkolenia, Usługi 81. DEINDE Sp.z.o.o 82. DENTAL EXCELLENT Andrzej Walkiewicz 83. Development Partners Weinmann Maciej 84. DGT Sp. z o.o. 85. DMD CENTRUM SZKOLENIOWE A. KEMPIŃSKA I K. KEMPIŃSKI SJ 86. DND PROJECT Jacek Dziatkowski 87. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. 88. DOOR GROUP S.A. 89. DOSCO Sp. z o.o. 90. DOSKAM SP. z.o.o 91. ECDDP Szkolenia Sp. z o.o. 92. Edukey s.c. 93. Ekoconsultant Sp. z o.o. 94. EMPRIZ Group 95. EMT-SYSTEMS Grzegorz Wszołek 96. English Unlimited Sp. z o.o. 97. ETTA Monika Chutnik 98. EUREKA SP. Z O.O. 99. Euro Project Magdalena Urbańska 100. EUROFINANCE TRAINING SP. Z O.O Euro-Konsulting Sp. z o.o Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z.o.o 103. Europejskie Centrum Kształcenia Eureka Sp. z o.o Eurotraining - szkolenia i doradztwo Katarzyna Gieniec-Sarna 105. EXBIS Eksperci Biznesmenom - Szopa i Szóstak Sp. j F5 Konsulting Sp. z o. o. 9

10 107. FIRMA 2000 Sp.z o.o Firma SUKURS Mikołaj Urban 109. Firma Szkoleniowa TRAKT Agnieszka Radkiewicz 110. Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała s.c Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI- POLSKA Sp. z o.o Fundacja Edukacja Bez Granic 114. Fundacja Ekspert - Kujawy 115. Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi 116. Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION 117. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 118. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 119. Fundacja Wałbrzych Fundacja Warszawski Instytut Bankowości 121. Future Centre Training Corporation Krawczyk i Lipczyński Spółka Jawna 122. G.T. Mentor s.c., Janina Dragosz 123. GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski s.j 124. GB Resources Polska Sp. z o.o Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 126. GroMar Sp. z o.o GROW Galecki i Pietrzak Spółka Jawna 128. GRUPA EDUKACYJNA S.A Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o Grupa Doradczo Szkoleniowa Transmisja Magdalena Sękowska 131. Grupa EK s Polska 132. Grupa OSB s.c Grupa SET Sp. z o.o Halibut Grupa Szkoleniowa Jakub Pałczyński 135. Heidtman&Piasecki Sp.z.o.o. Sp.komandytowa 136. HIGH 5 Renata Jerzowska 137. HR Partner Sp. z o.o HRP Group Sp. z o.o HUMAN PARTNER Sp. z o.o Human Solutions E. Borowska, E. Pytlak Sp.j IDES Consultants Polska Sp. z o.o 142. Image Recording Solutions Sp. z o.o IMPACT POLSKA SP. Z O.O Info - Biznes Joanna Czernek-Jonkisz 145. INGAFOR POLAND Sp. z o.o INSPIRE Centrum Rozwoju Umiejętności s.c. Jakub Poradzisz, Lidia Poradzisz 147. Instytut Gospodarki Nieruchomościami 148. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych 152. INTEGRA Consulting Poland Sp. z o.o. Sp.k INVENTI Consulting Marek Warejko 154. IRP Inwestycje - Rozwój - Personel Sp. z o.o J.G. Training Jadwiga Gwóźdź 156. JANUSZ EMIL GRZĄŚKO Szkolenia i Doradztwo 157. JDZ Jolanta Zwolińska 158. JGL Grzegorz Musiał 159. JGL Logistics Wojtysiak Spółka Jawna 160. Katarzyna Korpolewska Profesja - Consulting 161. KDK Info Sp. z o.o KLK Małgorzata Nader Spółka Jawna 163. KM Studio 164. Know Box S.A KONSFIN Szkolenia, Konferencje, Seminaria B.Strycka 166. Konsorcjum doradczo - szkoleniowe S.A 167. Kontekst HR Polska Sp. z o.o Kontrakt-OSH J.Gut, W. Haman, R. Zych Sp. j KORA Centrum Szkoleń 170. Korporacja Umiejętności - ARKA Marcin Rogowski 171. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A Krakowskie Centrum Biznesu Sp. z o.o L2 - Language Consulting Sp. z o. o Lauren Peso Polska S.A Leadership Management Polska Sp. z o.o LEARN UP Sp. z o.o Lechaa Consulting Sp. Z o.o Leon Gray Sp. z o.o LOGONET Sp. z.o.o 180. LP Products s.c 181. Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego 182. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp. j MAY AGENCY Training Sp. z o.o. Sp.k Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o MEDIATOR Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć 186. MEDVICE Katarzyna Krzesińska 187. MEGALIT - Instytut Szkoleń 188. Mercuri International Poland Sp. z o.o MERITUM - Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o MINDLAB Sp. z o. o. 10

11 193. MODERATOR Sp.zo.o 194. Moose Centrum Języków Obcych Sp. j MPM Productivity Management Sp. z o.o MTD Marek Dziduszko 197. NEGOCJATOR Firma Konsultacyjno - Szkoleniowa 198. Netakademia.pl Urszula Rosińska 199. Nowe Motywacje Sp. z o.o NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o ODiTK Szkolenia Sp. z o.o Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej 204. OSI CompuTrain S.A Ośrodek Kształcenia Zawodowego Elpro Sp. z o.o Ośrodek Kursów i Szkoleń Przy ECEiT 207. Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K.Jedliński,M. Fijewska, J.Sokół-Jedlińska, D.Fijewski Sp. j Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator 210. Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka 211. Ośrodek Twórczej Interwencji 212. P.H.U. Apus Robert Meller 213. PAIZ Konsulting Sp. z o.o Pasja Grupa Dobrych Trenerów Jakub Lewandowski 215. PDC CONSENSUS 216. Pearson Central Europe Sp. z.o.o Personel Profit Sp. z o.o Personel Training Institute dr Joanna Femiak 219. Perspektywa 220. PHIN Consulting Sp. z o.o PHU QT SYSTEM inż. Kazimierz Adamaszek 222. Piotr Matla BRAIN4RENT 223. PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 226. Polska Akademia Rachunkowości S.A Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed 228. Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o Praxis s.c. Dorota Bienicewicz-Krasek, Grzegorz Domagała 232. PRO BUSINESS SOLUTIONS Adam Beniowski 233. PRO SOLUTION Sp. z o.o ProEdukacja Centrum Kursowe Paweł Serwa 235. PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa Ewa Karpińska-Bryke, Artur Olszewski, Mariusz Bryke Sp. jawna 236. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o PROFESSIONAL GRACJAN GRELA 238. PROFIRMA Sp. z o.o PROGRESA Sp. z o.o Progress Project Sp. z o.o PROLOG Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara 242. Proqual Management Institute 243. PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska - Maciejowska 244. PROSPERO BUSINESS TRAINING S.C. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp. z o.o Prymus Sp. z o.o Prywatne Centrum Kształcenia Kadr Jolanta Ratyńska 247. Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz 248. Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo- Usługowe BT 249. Q-PC Sp. z o.o RCS Sp. z o.o REBEL Catering Serwis Agencja Emil Balicki 252. Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. Z o.o Respect Sp. z o.o SAGES Sp. z o.o Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A SCHENK INSTITUTE Sp. z o.o SENSE Consulting Sp. z o.o Spectrum Consulting Anna Dytko 259. Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o STOWARZYSZENIE HUMANEO 261. Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK 262. Stowarzyszenie Rozwoju Kadr 263. Studio Profilaktyki Społecznej N.P.D.N. Adam Rynkiewicz 264. Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c Symen.pl Sp. z o.o., Sp.k Syntea Spółka Akcyjna 267. Synteza [Szkolenia - Konsulting] Adam Pilarczyk 268. SYSTEMAX PODEMSKI Wojciech Podemski 269. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 11

12 270. Szkolenia Łódź Dagmara Szonert - Rzepecka 271. Szkolenia za miastem Jolanta Pawlik-Rusek 272. Szkoleniowiec Sp.z o.o Szkoła Bankowa Stalowa - Wola - Rzeszów Sp. z o.o TARBONUS Sp. z o.o TAXUS Centrum Szkoleń 276. TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 277. Tomorrow Sp. z o.o TOPTRADE Krzysztof Fiech 279. Towarzystwo Oświatowo - Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o TQM Training & Consulting Polska S.p z.o.o 281. Training Partners Sp. z o.o Training Team Doradztwo i Szkolenia Joanna Szczepańczyk 283. Trening Doskonalenia Predyspozycji Małgorzata Luberadzka 284. TSO Sp. z o. o Vademecum Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o Video4Edu Sp. z o.o Warsaw Study Centre Sp. z o.o, Sp. k Wielkopolski Instytut Rozwoju Przesiębiorczości i Edukacji 289. Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu Sp. z o.o WKK Sp. z o.o Worldwide School Sp. z o.o Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o Wydawnictwo Forum Sp. z o.o Wydawnictwo Naukowe PWN S.A ZAI Magdalena Robak 296. Zakład Doskonalenia Zawodowego Poznań 297. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 298. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 299. ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER 300. Związek Nauczycielstwa Polskiego Aktualny spis członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych znajduje się na Aby automatycznie dostać się do spisu firm prosimy zastosować widniejący obok kod QR. 7. Kontakt Zarząd Prezes Zarządu - Ireneusz Górecki Odpowiedzialny za: koordynację pracy zarządu, PR reprezentacyjny (z organami RP i organizacjami pracodawców), finanse, wizje rozwoju całego rynku szkoleń. Wiceprezes Zarządu - Wojciech Drabko Odpowiedzialny za: koordynację spraw związanych z funduszami unijnymi przeznaczonymi na działalność szkoleniową. Wiceprezes Zarządu - Andrzej Jania Odpowiedzialna za: koordynację pracy pełnomocników regionalnych i integrację środowiska. Wiceprezes Zarządu - Anna Kępka Odpowiedzialna za: promocję i reklamę, komunikację, nadzór operacyjny nad biurem PIFS. Wiceprezes Zarządu - Tomasz Koproń Odpowiedzialny za: otoczenie prawne firm szkoleniowych (legislację w obszarach przepisów o działalności gospodarczej, podatków i innych mających wpływ na rynek szkoleń, prawna obsługa PIFS). 12

13 Wiceprezes Zarządu - Ewa Polańska Odpowiedzialna za: koordynację prac Komisji PIFS, jakość i standardy rynku szkoleń, popularyzację jakości, sprawy członkowskie. Biuro Polska Izba Firm Szkoleniowych ul. Londyńska 19 lok Warszawa NIP: REGON: tel.: fax: Michał Gawryszczak Dyrektor zarządzający tel fax: kom.: Jolanta Mejszutowicz Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi tel fax: Barbara Dorosz Główna Księgowa tel fax: Renata Kowalska Asystent Zarządu tel fax: kom.: Pełnomocnicy Zarządu woj. łódzkie - Bożena Ziemniewicz telefon: woj. lubelskie - Iwona Pręciuk telefon: woj. śląskie - Adam Kraus telefon: woj. dolnośląskie - Marcin Kowalski telefon: woj. pomorskie - Szymon Borucki telefon: woj. małopolskie - Andrzej Jania telefon: woj. świętokrzyskie - Tomasz Krutina telefon: woj. wielkopolskie - Ewa Machoń telefon: woj. kujawsko-pomorskie - Agnieszka Radkiewicz telefon: woj. warmińsko mazurskie Bożena Ziomek telefon:

14 8. Indeks reklam zamieszczonych przez członków PIFS 1. ANVIX Sp. z o.o Business Center 1. Anna Kępka Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o Centrum Edukacji Grupa ORLEN Sp. z o.o Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o Centrum Kreowania Liderów S.A Centrum SUPER-ego, K. Fura, K. Ździebło Sp. j EUREKA Sp. z o.o Europejskie Centrum Kształcenia Eureka Sp. z o.o GB Resources Polska Sp. z o.o Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Human Solutions E. Borowska, E. Pytlak Sp. j HUMANEO IDES Consultants Polska Sp. z o.o Konsorcjum doradczo - szkoleniowe S.A KONTEKST HR POLSKA Sp. z o.o Mercuri International Poland Sp. z o.o Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o ODiTK Szkolenia Sp. z o.o Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z.o.o PRO BUSINESS SOLUTIONS Adam Beniowski PROFES Sp. z o.o. Sp. k PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o TARBONUS Sp. z o.o Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu Sp. z o.o Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

15 Twój czas, Twój rozwój Mamy doświadczenie jesteśmy jedną z najstarszych firm szkoleniowych w Polsce istniejemy na rynku od 1989 roku. Posiadamy certyfikat Organizator szkoleń najwyższej jakości i referencje od największych firm w Polsce. Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. POLECAMY w 2013 roku: Prawo budowlane i planowanie przestrzenne Zawieranie umów w obrocie gospodarczym i należyte ich zabezpieczanie Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych Vademecum inwestora co w 2013 roku powinna wiedzieć osoba zajmująca się inwestycjami budowlanymi Sztuka negocjacji w praktyce autorskie szkolenie prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego Realizujemy szkolenia w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk wypełniając Standard Usługi Szkoleniowej. Na stałe współpracujemy z ponad 30 trenerami najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach. SZKOLENIA OTWARTE Program każdego szkolenia jest modyfikowany pod kątem zebranej grupy szkoleniowej uwzględniając branże i stanowiska uczestników. Najlepsze hotele i kolacje regionalne sprzyjają integracji i wymianie doświadczeń między pracownikami różnych firm. Szkolenia prowadzone są w oparciu o wykład, case study (prezentacja i analiza przypadków), warsztaty, odgrywanie ról i inne. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE Realizacja każdego szkolenia poprzedzona jest dokładną analizą potrzeb szkoleniowych klienta. Program szkolenia na każdym etapie konsultowany jest z przedstawicielem szkolonej firmy. Szkolenia mogą być realizowane w siedzibie klienta lub w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Po każdym szkoleniu przeprowadzana jest ewaluacja efektów szkolenia. Anvix Sp. z o.o. ul. Farmaceutów 2, Kraków, tel.: (12) , fax: (12)

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 WYRÓ NIA NAS JAKOŒÆ Naszym priorytetem jest dostarczanie us³ug najwy szej jakoœci. Szyjemy rozwi¹zania na miarê Klienta i proces ten jest bardzo zindywidualizowany. Jednak tym co w naszych dzia³aniach pozostaje niezmienne jest JAKOŒÆ, któr¹ potwierdzaj¹ certyfikat ISO 9001:2008 oraz przyjêty Standard Us³ugi Szkoleniowej i Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. EUREKA TO KOMPLEKSOWE US UGI ROZWOJOWE ZINDYWIDUALIZOWANE ROZWI ZANIA EFEKTYWNOŒÆ TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU 24

25 25

26 26

27 27

28 Rekrutacja i selekcja Zarządzanie wiekiem Outplacement Direct Search Development Center Szkolenia biznesowe Human Solutions Human Solutions zajmuje się kompleksową obsługą procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi związanych z doradztwem personalnym, badaniem potencjału pracowników oraz szkoleniami. Konsultanci Human Solutions prowadzą m.in. szkolenia i warsztaty strategiczne z zakresu zarządzania wiekiem. Realizujemy również projekty doradcze, w tym sesje doradztwa indywidualnego dla osób 45+, coaching kariery (w tym jobcoaching), indywidualne programy outplacementu, warsztaty i konsultacje, których celem jest aktywizacja zawodowa. Zarządzanie wiekiem W ramach projektów zarządzania wiekiem prowadzimy m. in. warsztaty strategiczne. Ich celem jest rozwój wiedzy kadry zarządzającej nt. funkcjonowania społecznego i zawodowego pracowników różnych grup wiekowych, problemów związanych z wiekiem pracowników oraz możliwości rozwoju i podniesienia motywacji osób w różnym wieku. Po warsztatach opracowujemy strategię zarządzania wiekiem dostosowaną do specyfi ki i sytuacji fi rmy Klienta Analiza sytuacji Klienta Szkolenie i/lub warsztaty strategiczne Doradztwo indywidualne dla pracowników 45+ Opracowanie strategii zarządzania wiekiem dla organizacji 28 Naszymi Klientai są m. in.: tel.: mail:

29 29

30

31 31

32 32

33 33

34

35

36 Sposoby na trudny rynek Mercuri International AKADEMIA SUKCESU W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ Obecnie menedżerowie coraz częściej słyszą od swoich handlowców: Rynek jest trudny... Konkurencja jest silna... Jesteśmy za drodzy... W następnym miesiącu będzie lepiej... Brakuje mi motywacji... Nie mam odpowiedniego wsparcia... Menedżerowie walczą o wyniki swoich zespołów. Koordynowanie sprzedaży już nie wystarcza. Umiejętności przywódcze, motywowanie oraz rozwijanie zespołu handlowego są obecnie nieodłącznym elementem ich pracy. Największym wyzwaniem jest aktywne i konsekwentne zarządzanie działaniami handlowymi. Akademia Sukcesu w Zarządzaniu Sprzedażą to zbiór narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celu WYNIKU Co zyskują organizacje korzystające z rozwiązania Mercuri International? Zorganizowane działy sprzedaży Trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku Zapewnienie osiągnięcia wyniku Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem przez menedżerów Aktywnych liderów potrafiących prowadzić zespoły sprzedażowe Warsztat 1 (2 dni) Efektywne Przewodzenie MI-Lead TM Li Model stworzony by pomóc menedżerom rozwijać wpływ na swoje zespoły. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: rozróżnianie zadań zarządczych od przywódczych diagnozowanie potrzeb pracownika w odniesieniu do zadań stosowania różnych stylów przewodzenia i ról przywódcy dopasowywania stylów przewodzenia do sytuacji pracownika zachowania prowadzące do osiągania celów biznesowych Warsztat 2 (2 dni) Motywowanie i komunikowanie się z zespołem Model 4P 4P Model stworzony by pomóc menedżerom w motywowaniu i komunikacji. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: rozpoznawanie dominujących stylów komunikacji u innych identyfikowanie stylów komunikacji członków zespołu przygotowywanie sposobu komunikacji z różnymi stylami efektywne komunikowanie w oparciu o styl rozmówcy udzielanie pochwał dostosowanych do różnych stylów Warsztat 3 (2 dni) Prowadzenie Rozmów Coachingowych Model pomagający w motywowaniu i rozwijaniu zespołu handlowego Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: wybieranie pracowników do różnych form coachingu przygotowywanie do rozmów coachingowych prowadzenie autoanalizy pracownika przy pomocy pytań rozmowy coachingowe według modelu GROW-G rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw Co Warsztat 4 (2 dni) Sterowanie Działaniami Handlowymi SAS St Model zabezpieczający wyniki sprzedaży Uczestnicy nauczą się i przećwiczą prowadzenie Rozmów Sterujących (indywidualnych spotkań z handlowcami mających na celu określenie działań prowadzących do realizacji budżetu menedżera sprzedaży i jego handlowców), w tym: stosowanie Modelu Ustalania Celów WDF koncepcję Platformy Handlowej otwieranie Czarnej Skrzynki Sprzedaży Procesy Sprzedaży określanie kluczowych czynników sukcesu w procesie sprzedaży wprowadzanie modelu zarządzania sprzedażą 36 Copyright 2013 Mercuri International

37 Sposoby na trudny rynek Mercuri International AKADEMIA SUKCESU W SPRZEDAŻY Obecnie handlowcy często słyszą od klientów: Niczego nie potrzebuję... To nie jest dobry moment... Nie mam ochoty na żadne zmiany Nie jesteście jedyni Jestem zadowolony z obecnego dostawcy... Opór i niechęć do podejmowania decyzji zakupowych zwiększa się zarówno u klientów istniejących, jak i potencjalnych. Dlatego wytrawny handlowiec musi umieć odnaleźć się w tej sytuacji i potrafić dostosowywać sposoby i tempo pracy do wymagań rynku Przestają wystarczać dotychczasowe techniki sprzedaży oraz doświadczenie handlowców zdobyte podczas wielu lat pracy. Chcąc wyposażyć handlowców w nowe narzędzia i umiejętności sprawdzające się na trudnym rynku, stworzyliśmy Akademię Sukcesu w Sprzedaży. Co zyskują organizacje korzystające z rozwiązania Mercuri International? Zwiększenie udziału u klientów istniejących Podniesienie skuteczności pozyskiwania nowych klientów Przyspieszenie procesu decyzyjnego klientów Zmotywowanych handlowców, potrafiących odnieść sukces na trudnym rynku Warsztat 1 (2 dni) Assertive Selling TM Jak skutecznie sprzedawać w trudnych sytuacjach? Sprzedaż asertywna, to bardziej perswazyjna metoda, zwiększająca skuteczność działań handlowych Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: kiedy i jak sprzedawać asertywnie jak dobrać atrakcyjną ofertę na wejście jak przejąć inicjatywę w rozmowie w jaki sposób skutecznie wpływać na klienta jak pokonywać opór i obiekcje klienta jak skłonić klienta do podjęcia decyzji Warsztat 2 (2 dni) O2O - Opportunity to Order TM Jak zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej? Metoda skutecznego wykorzystania szans sprzedażowych. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: jak oceniać szanse sprzedażowe jak zdefiniować decydentów jak rozpoznać kryteria zakupu jak analizować sytuację sprzedażową jak określić najlepsze rozwiązanie do zaoferowania jak zbudować optymalne rozwiązanie Warsztat 3 (2 dni) Presenting for Impact Jak wygrać prezentując rozwiązanie, produkt, firmę? Metoda wywierania wpływu na decydentów podczas argumentacji As o o 2 Pfi Uczestnicy nauczą się i przećwiczą: w jaki sposób formułować cele jak dostosować formę prezentowania do celu jakimi argumentami przekonać różnych decydentów które techniki sprzedaży wykorzystać, prezentując jakich metod używać, wizualizując wystąpienie jak kształtować przekaz werbalny i niewerbalny +48 (22) Mercuri International Poland Domaniewska 37, Warszawa Copyright 2013 Mercuri International 37

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej

Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Założenia i cele Standardu Usługi Szkoleniowej Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. Academia De La Lengua 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate Training

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały już: 1. A2KCent Centrum Naukowo-Techniczne 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały juŝ:

DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały juŝ: DEKLARACJĘ akceptacji i stosowania KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych podpisały juŝ: 1. Academia De La Lengua 2. AchieveGlobal 3. Advanced Corporate Training 4. Agencja Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa firmy. 1. Academia De La Lengua. 2. ACC Training & Consulting Group. 3. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 4.

LP. Nazwa firmy. 1. Academia De La Lengua. 2. ACC Training & Consulting Group. 3. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 4. LP. Nazwa firmy 1. Academia De La Lengua 2. ACC Training & Consulting Group 3. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 4. ADV Renata Paleń 5. Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. 6. Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Nasza Izba. (wyróŝniono miasta z liczbą firm członkowskich powyŝej 7)

Nasza Izba. (wyróŝniono miasta z liczbą firm członkowskich powyŝej 7) Misja PIFS Działamy na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe Ŝycie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Nasza Izba 327 firm członkowskich

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa firmy. 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski. 2. 4wings Dorota Duszyńska. 3. Academia De La Lengua

LP. Nazwa firmy. 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski. 2. 4wings Dorota Duszyńska. 3. Academia De La Lengua LP. Nazwa firmy 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski 2. 4wings Dorota Duszyńska 3. Academia De La Lengua 4. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 5. ADS Consulting Sp. z o.o. 6. ADV Renata Paleń

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Kurs Podatek VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6571/358 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 37,50 zł Cena brutto za godzinę 37,50 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Łączna ilośd przeszkolonych osób. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. 20 000 PLN. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow.

Łączna ilośd przeszkolonych osób. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. 20 000 PLN. Ilośd zrealizowanych projektów o wartości pow. Twój sukces to nasze indywidualne podejście MISJA Naszą rolą jest rozwój w kierunku obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie usług szkoleniowych oraz doradczych świadczonych na najwyższym poziomie, w

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o.

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Lp. Nazwa standardu Części składowe standardu Wskaźniki i dokumenty poświadczające spełnianie standardu 1. Zarządzanie usługą rozwojową 1. Firma publikuje informacje

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa firmy. 1. 4wings Dorota Duszyńska. 2. Academia De La Lengua. 3. ACC Training & Consulting Group

LP. Nazwa firmy. 1. 4wings Dorota Duszyńska. 2. Academia De La Lengua. 3. ACC Training & Consulting Group LP. Nazwa firmy 1. 4wings Dorota Duszyńska 2. Academia De La Lengua 3. ACC Training & Consulting Group 4. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 5. ADV Renata Paleń 6. AT GROUP S.A 7. Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ELPRO Sp. z o.o. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe dla branży IT

Działania rozwojowe dla branży IT Szkolenia dla branży IT Obszar Nazwa szkolenia Firma szkoleniowa MS Office MS Word 101 MS Excel 101 MS Excel 201 MS PowerPoint 101 Kurs Podstawowy MS Office Kurs podstawowy przyspieszony MS Microsoft Word

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny doradca klienta jak uzyskiwać wysokie wyniki aktywizacji osób bezrobotnych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Gliwice. Warszawa. Grodzisk Mazowiecki. LP. Nazwa firmy Miejscowość. 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski Warszawa. 2. 4wings Dorota Duszyńska Poznań

Gliwice. Warszawa. Grodzisk Mazowiecki. LP. Nazwa firmy Miejscowość. 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski Warszawa. 2. 4wings Dorota Duszyńska Poznań LP. Nazwa firmy Miejscowość 1. 2Foster Company - Piotr Plonkowski 2. 4wings Dorota Duszyńska Poznań 3. Academia De La Lengua 4. ACT Advanced Corporate Training Sp. z o.o. 5. ADS Consulting Sp. z o.o. Szczecin

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PRADO. Magdalena Korczyk Waszak 1 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Windykacja należności handlowych

Windykacja należności handlowych Windykacja należności handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/11/7120/5877 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Philip Training Group szkolenia & coaching AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU Projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli Trenera Biznesu O firmie Philip Training Group.. 2 Harmonogram Akademii Trenerów Biznesu..

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym,

Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym, Szkolenie - Komunikacja w życiu osobistym, Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/30/5911/9971 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł Cena brutto za godzinę 76,06

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat

Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Tworzenie i realizacja Indywidualnego Planu Działania w świetle nowych aktów prawnych warsztat DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Węgorzewo www.akn.pl tadeusz@akn.pl. 9 Altkom Akademia S.A Warszawa www.altkom.pl katarzyna.chojnowska@altkom.pl

Węgorzewo www.akn.pl tadeusz@akn.pl. 9 Altkom Akademia S.A Warszawa www.altkom.pl katarzyna.chojnowska@altkom.pl LP. nazwa firmy miejscowość adres www adres e-mail 1 2 ABR SESTA Sp. z AchieveGlobal www.abrsesta.com office@abrsesta.com www.achieveglobal.pl ag@achieveglobal.pl 3 ACT Advanced Corporate Training www.act.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo