PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70"

Transkrypt

1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Naprawy i usuwanie awarii w branzy sanitarnej-siedziby własne INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Bema 70 BRANŻA : sanitarna Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: SPORZADZIŁ; SPRAWDZIŁ; Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 1 naprawy i usuwania awarii sanitarnych 1 KNR Wyłączenie pomp C.O. szt. 8 2 regulacja zaworu grzejnikowego szt Analo Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz Analo Odpowietrzenie grzejnika (na zimno) urz KNR Sprawdzenie szczelności i działania C.O. 05 Analo 6 KNR Spuszczenie i dopuszczenie wody iodpowietrzenie instalacji kpl 5 7 KNR Sprawdzenie instalacji kanalizacji w lokalu -przeciek kpl 3 8 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m KNR Zamknięcie zimnej wody na pionie kpl 20 Analo 10 KNR Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. szt KNR Demontaż i montaż miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 12 KNR Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 z uszczelnieniem msc. 4 pierścieniami gumowymi 13 KNR Otwarcie zaworu z. w. i sprawdzenie szczelności instalacji kpl KNR Sprawdzenie instalacji wodnej w celu dokonania wymiany kpl 21 wodomierza 15 KNR-W 4-02 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 kpl KNR-W 4-02 Wymiana wodomierza o śr KNR-W Analo- Zaplombowanie wodomierzy szt KNR Sprawdzenie instalacji wodnej w celu ustalenia przyczyny kpl 2 przecieków 20 KNR Demontaż zaworu przelotowego o śr szt KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 msc o połączeniach zgrzewanych 22 KNR Wymiana odcinka rury PP stabi o śr. 32 msc. 1 Analo 23 KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 o połączeniach zgrzewanych 24 KNNR Sprawdzenie szczelnosci instalacji z.w. kpl 3 25 KNR Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - kratka ściekowa śr KNR Przeczyszczenie wpustów piwnicznych kratka sciekowa 27 KNR Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do KNR-W 4-02 Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 łączonych msc metodą wciskową 29 Wpusty żeliwne podłogowe o śr KNR Sprawdzenie drozności instalacji kanalizacji kpl 3 Analo 31 KNR Płukanie instalacji kanalizacji w bud. mieszkalnych m 8 Analo 32 KNR Plukanie studzienek 33 KNR 4-05II Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych udrożnienie poziomów 34 KNR 4-05II Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych studzienki rewizyjne o śr. do

3 35 KNR 4-05II Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej m o śr m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału 36 KNR Mechaniczne czyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego msc. 2 poziomego o śr KNR Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego msc. 6 pionowego o śr KNR Wypompowanie wody kpl KNR Przeczyszczenie wywiewki msc 3 Analo Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych m 3 41 KNR Wymiana dołącznika (trapera) o śr Analo- Sprawdzenie zalania w lokalu szt KNR Umocowanie pionu zimnej wody msc 5 Analo 44 KNR Zamknięcie zaworów c.w. i z.w. w lokalu kpl 3 45 KNR Zawór odpowietrzający pionowy TACO szt KNR-W 4-02 Demontaz i montaz syfonu z tworzywa sztucznego o sr szt umywalkowy 47 KNR Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr m 4.6 na ścianach budynku 48 KNR Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr KNR Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 na ścianach z m 5.6 łączeniem metodą wciskową 50 KNR Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 na ścianach z m 3.7 łączeniem metodą wciskową 51 KNR Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 łączonych metodą wciskową 52 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 na ścianach m w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 53 KNR Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. m w wykopie 54 KNR-W 4-02 Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160 szt Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 o połączeniach wciskowych 56 KNNR Montaz trójnika PCV 50 x 50 m 4 57 m o połączeniach zgrzewanych, na ścia nach w budynkach mieszkalnych z.w. 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych CCW. m 5.5 Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 25 łączone metodą polifuzji, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w. m 2 m 6 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach mieszkalnych CCW. 32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w. 32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STABI 40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 50 3 m 14.5 m 5.6 m 9.5 m 5.4 szt. 3.0

4 66 Montaz złączki G.W. 25 x 3/4 szt Analo 67 KNR Montaz obejmy GEBO 50 szt 2 Analo 68 KNR Montaz obejmy GEBO o śr. 25 szt. 3 Analo Analo Montaż śrubunku o sr 25 szt 3 73 KNR-W 4-02 Wstawienie trójnika z PP o śr KNR Zakorkowanie podejścia wodociągowego korkami żeliwnymi szt Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej KNNR Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.50 szt Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o m 37 śr. do 63 ) 79 KNR Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego szt. 4 lub dwuzłączki o śr KNR Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem t 1.6 i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 81 KNR Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek t 1.6 za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 82 KNR Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu m 3 3 i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km 83 KNR Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł m 10 na zaprawie wapiennej 84 KNR Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. m 4 w ścianach z cegieł 'na pełno' 85 KNR Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych m 3 1 o grubości do 15 cm 86 KNR Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m 2 2 otworów w ścianach na zaprawie cementowej 87 KNR Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie m 3 3 cementowo-wapiennej 88 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej KNR Wymiana zaworu grzejnikowego o śr KNR Demontaz i montaz grzejnika żeliwnego członowego o kpl. 4 powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 91 KNR Płukanie grzejnika 92 KNR Wymiana złączki grzejnikowej o śr. 15 szt KNR Oczyszczenie gwintów na gałązkach szt 2 94 Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych szt Analo 95 KNR Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr KNR Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr KNR Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr m 6 m 20 m 30

5 Analo- Podłączenie pionów o śr. zewnetrznej 32 do instalacji lokalowej szt Analo Podłączenie pionów o śr. zewnętrznej 20 do instalacji lokalowej szt KNR Rozmrozenie instalacji pionu i poziomu kpl 1 Analo 101 KNR Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr msc KNR Demontaz izolacji m KNR Montaz zdemontowanej izolacji m KNR Rozebranie podłóg na półwpust m KNR Oczyszczenie kanału po demontażu rurociągu szt 2 05 Analo 106 KNR Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych m z betonu monolitycznego 107 KNR Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex m 2 08 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 (J) 108 KNR Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex m FRZ - jednowarstwowymi gr.13 (J) 109 KNR Izolacja rurociągów śr.24 otulinami Thermaflex FRZ m jednowarstwowymi gr.13 (J) 110 KNR m KNR Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m KNR Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki 2 ustępowej - zawór o połączeniu elastycznym 113 KNR Regulacja poziomu wody w pluczce ustepowej szt. 4 Analo 114 KNR Wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr KNR Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' kpl KNR Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym szt KNR Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 118 KNR Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z 05 tworzywa 119 KNR czyszczenie instalacji kanalizacji w budynkach mieszk. m KNR Transport nieczystości przy recznym załadowaniu i wyładowaniu m 3 2 samochodem dostawczym na odl. 25 km 121 KNR Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 122 KNR Demontaż i montaz obudowy rur- ekran 11 Analo 123 KNR kpl. 3 Demontaz i montaż umywalki fajansowej (zlewozmywaka) bez wspornika z syfonem z tworzywa - materiały z odzysku umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 124 KNR Wykonanie kratki ściekowej ze stali szt KNR-W Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m m2 126 KNR Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 szt ceg. na zaprawie cementowej 127 Kalkulacja Wyjazd pogotowia na awarie wod-kan i C.O., zgodnie ze własna Spesyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 128 kalkulacja YUKO kamerowanie i udrażnianie kanalizacji własna Razem dział: naprawy i usuwania awarii sanitarnych Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Słownie: 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50531400-0 Usługi w zakresie napraw

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo