Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa"

Transkrypt

1 Szanowny Pan Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa w sprawie: Konsultacje publiczne Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Szanowny Panie Dyrektorze, w nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat Komunikatu KE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM) w ramach prac nad projektem stanowiska Rządu, pragniemy przedstawić perspektywę przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej, wokół inicjatywy e-commerce Polska, w ramach której członkowie e-izby podejmują wspólne działania mające na celu dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w oparciu o cyfrowe narzędzia. Z wyrazami szacunku Grzegorz Wójcik Członek Zarządu Izba Gospodarki Elektronicznej Do wiadomości: Emil Kędzierski Jarosław Sekuła Marcin Krasusk 1

2 WSTĘP POTRZEBY JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO Lepszy dostęp do towarów i usług dla konsumentów i biznesu Stworzenie odpowiednich warunków dla sieci i usług cyfrowych Maksymalizacja potencjału wzrostu europejskiej gospodarki cyfrowej LEPSZY DOSTĘP DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW DO SIECI W CAŁEJ EUROPIE Zasady sprzedaży zagranicznej, którym konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli zaufać Dostawa paczek transgranicznych w wysokiej jakości i przystępnej cenie Zapobieganie nieuzasadnionemu geo- blokowaniu Lepszy dostęp do treści cyfrowych - nowoczesne, bardziej europejskie ramy prawa autorskiego Zmniejszenie obowiązków i przeszkód związanych z podatkiem VAT w sprzedaży ponad granicami LEPSZY DOSTĘP DO SIECI DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W CAŁEJ EUROPIE Tworzenie zasad dla telekomunikacji służących celom DSM Ramy dla środowiska medialnego na miarę XXI wieku Środowisko prawne dla platform i pośredników internetowych Rola platform internetowych Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie Wzmocnienie zaufania i bezpieczeństwa w zakresie usług cyfrowych i przetwarzania danych osobowych MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU WZROSTU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Budowanie gospodarki w oparciu o dane Zwiększenie konkurencyjności poprzez interoperacyjność i standaryzację Społeczeństwo wkluczone cyfrowo Cyfrowe kompetencje i wiedza E- administracja REALIZACJA JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO

3 WSTĘP Komisja Europejska właściwie ocenia potencjał rozwoju Europy w globalnej gospodarce dzięki wsparciu dla cyfrowych rozwiązań Zgadzamy się z Komisją Europejską, że europejskie kraje członkowskie, działając razem jako Unia Europejska, dysponują niezbędnymi aktywami i potencjałem intelektualnym do osiągnięcia sukcesu w globalnej gospodarce cyfrowej; Jesteśmy przekonani, że dzięki wyeksponowaniu strategii ujednolicenia rynku cyfrowego wykorzystane zostaną nowe możliwości, a także rozpocznie się proces szybszej edukacji decydentów, skutkujący większą otwartością na zmiany i pozytywnym nastawieniem do wykorzystania rozwiązań cyfrowych, w celu rozwoju osobistego oraz europejskiej przedsiębiorczości; Liczymy na to, że w pracach nad zdefiniowanymi celami, odrzucane będą te działania, które służą ograniczaniu swobody budowania innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz nowych modeli biznesowych, a przeważy intencja zagwarantowania Europie przyszłości nieskrępowanego tworzenia światowej klasy oferty, tworzonej już w pierwszej fazie rozwoju z intencją międzynarodowej dystrybucji, a przede wszystkim jej łatwego eksportu zarówno na rynek wewnątrzunijny oraz globalnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią dzisiaj podstawę naszej gospodarki; Komisja Europejska rozumie bariery i wyzwania Trwająca rewolucja cyfrowa to trudne wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, którzy muszą we właściwym momencie dokonywać ewolucji modeli biznesowych, w jakich często działają od wielu lat, aby w dobie globalnej konkurencji nie zostali zaskoczeni i wyparci przez szybszych i bardziej postępowych przedsiębiorców operujących najnowszą technologią, a jako najlepszą obronę traktowali odważną inwestycję w otwarcie na działalność transgraniczną. Na podstawie lektury dokumentu strategii DSM: daje się odczuć, że Komisja rozumie wiele z kluczowych barier dla rozwoju cyfryzacji europejskiej gospodarki, dzięki zaangażowaniu krajów członkowskich w proces konsultacji zdefiniowanej strategii, zarówno w sposób formalny jak i dzięki otwartej komunikacji; stwierdzamy, że bardzo istotne jest, aby tworzona polityka regulacyjna, była w pełni skoncentrowana na osiąganiu celów jednolitego rynku cyfrowego poprzez wyważone rozwiązania i oparcie w fundamentach, które pozwoliły na rozwój rynku dzięki zasadom wspierającym swobodę działalności, a nie protekcjonistyczne podejście wynikające z nacisków grup interesów, które chcą poprzez regulacje opóźnić konkurencję a zarazem naturalną transformację społeczeństwa, która wynika z wykorzystania najnowszych rozwiązań komunikacyjnych i przemysłowych; mamy nadzieję, że poziom ambicji, zaprezentowany w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, jest również wspierany przez państwa członkowskie i Parlament, bowiem z pewnością nie lada wyzwaniem w czasach niepewności ekonomicznej będzie zderzenie się ze sprzecznymi interesami w ramach wielkich debat na temat konfliktu fundamentalnych wartości, dlatego właśnie musimy mieć pomysł na to, gdzie chcemy podążać wspólnie, a w szczególności, że jest wola polityczna do poszukiwania rozwiązań wbrew partykularnym interesom. 3

4 Komisja rozumie znaczenie dowodów i konieczności precyzyjnego zdefiniowania problemów oraz ryzyk Zbyt często zdarzało się, że regulacje powstawały w wyniku interwencji aktywnie zainteresowanych partykularną zmianą i znajdowały rozwiązania "problemów", które nie były wyraźnie określone lub sprawdzone. Tego typu formułę miała poprzedzająca dyskusja nad regulowaniem platform. Podejście oparte na dokładnej weryfikacji podstaw do interwencji ma kluczową rolę we wspieraniu tych obszarów, gdzie interwencja wydaje się uzasadniona ze względu na to, że wymaga jej interes europejski, z uwzględnieniem także efektów ingerencji na pozycję europejskich przedsiębiorstw i możliwości tworzenia przez nich oferty na rynku globalnym. Uważamy, że: przedstawiona strategia ma nacisk na walkę z rzeczywistymi, a nie pozornymi problemami, a sposób dookreślenia jej za pomocą faktycznego rozpoznania rynku poprzez pogłębienie wiedzy na temat problemów w drodze konsultacji, a nawet poprzez badania sektorowe wydaje się być właściwą drogą; istotne jest, aby dla każdego ze zdefiniowanych celów, Komisja Europejska zidentyfikowała źródłowe przyczyny, bowiem w przedstawionym dokumencie strategii opisany został zauważony efekt, podczas gdy w wielu obszarach nadal brak jest zrozumienia dla wszystkich faktycznych powodów zaistniałej sytuacji, co może prowadzić do mylnych wniosków i wyrządzenia istotnej szkody niektórym przedsiębiorcom; wśród niektórych państw członkowskich istnieje znaczna presja polityczna nad ukierunkowaniem prac w celu regulacji platform internetowych GAFA (francuski skrót dla Google, Amazon, Facebook i Apple). Komisja słusznie poprzez badanie sektorowe chce zweryfikować stan faktyczny, w szczególności w zakresie przestrzegania istniejącego prawa antymonopolowego. Kluczowe jednak jest, aby europejska legislacja nie była tworzona z motywacją przeciwko tym podmiotom, bowiem modele biznesowe przez nie stosowane są jednocześnie wykorzystywane przez olbrzymią liczbę europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. W sytuacji gdy na liderach rynku ciąży obowiązek, aby swoim działaniem nie zakłócali wolnej konkurencji, będą one skłonne ponieść dodatkowe obowiązki i dostosować się do trudniejszych wymagań, podczas gdy z potencjalnie takimi samymi wymaganiami małe i średnie firmy nie poradzą sobie tak dobrze lub koszt adaptacji wpłynie negatywnie na ich konkurencyjność. Komisja powinna być bardzo precyzyjna w identyfikacji konkretnych niedozwolonych praktyk rynkowych lub działań anty-cyfryzacyjnych zanim podejmie się zmiany obowiązującego prawa. W związku z powyższym, zalecamy, aby wszelkie decyzje podejmowane przez Komisję w kontekście strategii DSM były ukierunkowane na wzrost gospodarczy europejskich podmiotów, w tym z uwzględnieniem ważnej roli małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności: Komisja powinna wziąć pod uwagę transformacyjny charakter rewolucji cyfrowej. Podstawowym źródłem opozycji do istniejących rozwiązań będą przedstawiciele branż czy obszarów ludzkiej aktywności, które ulegają głębokiemu przedefiniowaniu. Ważne jest, aby Komisja od początku postawiła sprawę jasno, że drogą nie jest cementowanie historycznych rozwiązań, lecz postawienie sobie wyzwania modernizacji i ulepszenia opartego na dostarczaniu wartości dodanej. Komisja powinna zwrócić więcej uwagi na prace legislacyjne, które są już w toku. W szczególności projekt rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dyrektywy ws. sieci i bezpieczeństwa informacji, dyrektywy w sprawie usług płatniczych, które są rozpatrywane przez Parlament Europejski lub Radę. Każdy z tych projektów zawiera postanowienia, które poważnie zagrożą realizacji celów DSM poprzez istotne zwiększenie kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności związanych z obsługą administracyjnych procedur, które bardzo rzadko kiedy przekładają się wartość dodaną dla konsumentów oraz klientów firmowych. Dla tych projektów nadal jest brak oceny ekonomicznych skutków regulacji, która powinna być stworzona wraz z założeniami, a najpóźniej w momencie stworzenia projektu rozporządzenia lub dyrektywy. 4

5 1. POTRZEBY JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO Podzielamy zaprezentowaną przez Komisję ocenę potencjalnych korzyści z aktywizacji rynku cyfrowego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na perspektywę przedsiębiorców, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią zdecydowaną większość firm w Europie, a w Polsce ponad 99% podmiotów prowadzących aktywnie działalność Lepszy dostęp do towarów i usług dla konsumentów i biznesu Priorytetem DSM powinna być perspektywa przedsiębiorców ( business first ) Zdajemy sobie sprawę, że politycznie dużo łatwiej jest kreować przepisy pro-konsumenckie niż korzystne dla przedsiębiorców, jednak analizując racjonalnie sytuację, uważamy, że brak rozwiązań dla tej perspektywy jest głównym czynnikiem hamującym dynamiczny wzrost: przepisy dla handlu na odległość są znacznie mniej korzystne niż te dla handlu tradycyjnego - zasady europejskiej ochrony konsumenta są aktualnie na wysokim poziomie zaawansowania i nie należy ich dalej dodatkowo wzmacniać, bowiem większość barier oferowania sprzedaży (w szczególności transgranicznej) jest aktualnie spowodowana wysokimi kosztami wprowadzenia oferty po stronie przedsiębiorcy i ryzykami związanymi z nadmierną ochroną konsumenta, często nadużywaniem przepisów przez nieuczciwych klientów w sposób, który przyczyniają się do nieuzasadnionych, istotnych strat po stronie sprzedających, a co najmniej brakiem rentowności sprzedaży. W praktyce, szkody są spowodowane przez niewielki odsetek klientów powoduje, że ryzyka prowadzenia działalności stanowią skuteczną przeszkodę dla rozwoju e-sprzedaży lokalnie, a tym bardziej w skali międzynarodowej; Komisja powinna skoncentrować się na dalszej harmonizacji przepisów, które stanowią nieuzasadnioną barierę dla budowania oferty transgranicznej, która wynika z historycznie różnych lokalnych zasad ochrony konsumenta na poziomie sektorowym lub branżowym. Zmiany deregulacyjne i otwarcie nowych możliwości pozwoli podmiotom z krajów mniej rozwiniętych skuteczniejsze konkurowanie w całej Europie i przyczyni się do lepszej oferty dla konsumentów; przedsiębiorcy powinni mieć możliwość oferowania towarów i usług na zasadach analogicznych do takich jak możliwość tradycyjnej sprzedaży konsumentom z zagranicy towaru w danym kraju, który następnie konsument może we własnym zakresie przetransportować do domu - kraju pochodzenia konsumenta, czyli umożliwienia konsumentom świadomego wyboru oferty, która być może nie byłaby w pełni zgodna z szczegółowymi przepisami prawa kraju pochodzenia konsumenta, jednak zgodnie z zasadą swobody przepływu towarów wewnątrz unijnego rynku, byłaby możliwa do nabycia przy akceptacji świadomości po stronie przedsiębiorcy i konsumenta, iż zakup taki może być obarczony nieznacznymi brakami takimi jak chociażby brak instrukcji obsługi w danym języku, czy brak oznakowanie towaru dedykowanego dla danego rynku. przy zauważalnych trendach rozwoju rynku w postaci charakterystycznego jednoczesnego wykorzystania wielu sposobów dostępu klienta do oferty (omnichannel) należy znaleźć wyważone rozwiązania dla sytuacji, gdzie dzisiaj pojawiają się wątpliwości co do rozróżnienia przepisów jakie obowiązywać powinny przy zawarciu danej umowy (różne przepisy dla sprzedaży tradycyjnej i sprzedaży na odległość; sprzedaż towaru połączona z świadczeniem usługi, wpływ miejsca odbioru/dostawy towaru i sposobu dokonania płatności na przysługujące stronom transakcji prawa i obowiązki), także w kategoriach takich jak e-żywność (w tym napoje alkoholowe) czy e-apteki, gdzie konsumenci oczekują możliwości zakupów online; Pilna rewizja aktualnych projektów z celami strategii DSM i ocena ich ekonomicznych skutków Komisja powinna zwrócić więcej uwagi na prace legislacyjne, które są już w toku i dokonać natychmiastowej rewizji wpływu poszczególnych projektów na całokształt rynku, w szczególności projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dyrektywy ws. sieci i bezpieczeństwa informacji, dyrektywy w sprawie usług płatniczych, które są rozpatrywane przez Parlament Europejski lub Radę. Każdy z tych projektów zawiera postanowienia, które 5

6 poważnie zagrażają realizacji celów DSM poprzez istotne zwiększenie kosztów dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności związanych z obsługą administracyjnych procedur, które bardzo rzadko kiedy przekładają się wartość dodaną dla konsumentów oraz klientów biznesowych. Dla tych projektów nadal jest brak oceny ekonomicznych skutków regulacji, która powinna być stworzona wraz z założeniami, a najpóźniej w momencie stworzenia projektów aktów prawnych zarówno dla krajów lepiej rozwiniętych jak i rozwijających się. Nasze analizy na praktycznych przykładach pokazują, że dla małych i średnich przedsiębiorstw, koszt adaptacji stanowić będzie ponad trzykrotność aktualnych kosztów, a w żaden sposób praktyczny nie przełoży się on na jakość oferty dla klientów. Ocena skutków regulacji powinna być więc każdorazowo przedstawiona na przykładzie szacunków realnych kosztów jakie będą musiały być ponoszone przez typowe przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte zmianą przepisów, we wszystkich krajach członkowskich Stworzenie odpowiednich warunków dla sieci i usług cyfrowych Cyfrowy ekosystem - inwestycja w całym zakresie łańcucha wartości Komisja powinna upewnić się, że program inwestycyjny wspierający DSM będzie działał w całym zakresie łańcucha wartości, a nie tylko w zakresie infrastruktury, na którą została zwrócona szczególna uwaga. To ważne, ponieważ aplikacje i usługi napędzają popyt, który jest w stanie podnieść gotowość konsumentów do płacenia za dostęp do Internetu. Zbyt często firmy telekomunikacyjne twierdziły, rzekomo dla dobra konsumentów, że neutralność sieci jest nieprzyjazna inwestycji w infrastrukturę, podczas gdy to właśnie równy i nieskrępowany dostęp do różnorodnych usług z powodzeniem rozwijał konsumpcję i przywiązanie do świadczonych na odległość usług, co w sposób skuteczny pobudziło potrzebę ciągłej obecności on-line, która przekłada się na coraz lepszą sprzedaż usług dodanych, innych niż rozmowy telefoniczne. Uważamy, że inwestycjom w infrastrukturę powinny towarzyszyć jednoczesne inwestycje w wysokiej jakości europejskie rozwiązania w oprogramowanie wspierające rozwój świadczenia transgranicznych usług. Kompetencje cyfrowe Rozwój kompetencji cyfrowych powinien w pierwszej kolejności skoncentrować się na kształtowaniu umiejętności w zakresie szeroko pojętego handlu elektronicznego, począwszy od wsparcia dla budowania cyfrowej oferty, po kształcenie w zakresie marketingu, logistyki i elektronicznych płatności. Wiele badań wskazuje, że użytkownicy Internetu dysponują umiejętnościami wykorzystania zasobów sieci do celów ogólnych, bieżącej informacji i rozrywki, jednak praktycznie zastosowanie w biznesie czy nawet bardziej zaawansowane wykorzystanie w zawieraniu umów elektronicznie jest już zbyt odległą perspektywą Maksymalizacja potencjału wzrostu europejskiej gospodarki cyfrowej Kolejność realizacji strategii DSM ma znaczenie Strategia DSM przedstawia realne sprawy, które są do priorytetowego rozwiązania, jednak kolejność ich realizacji ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie całości rynku a harmonogram interwencji w sposób istotny będzie wpływać na potencjał rozwoju małych i średnich firm w poszczególnych krajach słabiej rozwiniętych. Warto zwrócić uwagę, że mali i średni przedsiębiorcy będą zawsze wolniej dostosowywać się do przepisów niż podmioty, które mają dostęp do kapitału i potencjał do zdobywania kolejnych rynków poprzez duże nakłady inwestycyjne. Wysokie koszty zmian w legislacji, spowodowane zazwyczaj bardziej rozbudowanymi obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców, często stanowią zbędną biurokrację i prowadzą do preferowania większych podmiotów. Projekty ukierunkowane na likwidację barier w handlu transgranicznym, takie jak redukcja obowiązków administracyjnych spowodowanych różnorodnością przepisów o podatku VAT oraz harmonizacja prawa pocztowego i przewozowego wraz z interwencją skutkującą zbliżonym kosztem transportu pomiędzy poszczególnymi krajami powinny mieć absolutny priorytet i rozpocząć się w 2015 roku, w przeciwnym wypadku największe podmioty zdążą uzyskać istotną pozycję na rynku i tym samym stworzyć tak silną konkurencję, której MŚP nie będą w stanie sprostać. 6

7 2. LEPSZY DOSTĘP DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW DO SIECI W CAŁEJ EUROPIE 2.1. Zasady sprzedaży zagranicznej, którym konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli zaufać Wprowadzenie proponowanych przez Komisję rozwiązań polegających na dalszej harmonizacji prawa konsumenckiego, czy umożliwieniu sprzedaży transgranicznej wg zasad krajowych z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości atrakcyjnej oferty pochodzącej z poszczególnych krajów członkowskich w całej Europie. Wprowadzając tego typu rozwiązania należy jednak mieć na uwadze, że handel elektroniczny jest już dzisiaj fenomenem globalnym i zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci są coraz częściej zainteresowani także importem różnego rodzaju towarów i usług z innych kontynentów, a polityka importowa jest różna w poszczególnych krajach. Istotne znaczenie ma więc znalezienie takich rozwiązań, według których wprowadzone przepisy będą preferowały wysokiej jakości ofertę dostarczaną według europejskich standardów, z zachowaniem pełnej przejrzystości warunków i równości zasad dla podmiotów bez względu na kraj pochodzenia. Jednocześnie, warunki regulacyjne nie powinny powodować, że koszt zakupu w pełni zgodnych z przepisami towarów lub usług od europejskich podmiotów będzie na tyle wysoki, że w praktyce bardziej opłacalny będzie zakup rozwiązań poza naszym kontynentem. Realizacja projektu zrównania warunków sprzedaży e-booków z tradycyjnymi książkami jest właściwym kierunkiem dla zmniejszenia barier dostępu do twórczości pisanej i utrzymania oraz pobudzenia aktywności intelektualnej Europejczyków, jednak z zastrzeżeniem, że zasady zostaną wprowadzone w jednolity sposób w całej Europie i będą na tyle precyzyjne, aby nie poskutkowały możliwościami ich nieuzasadnionego wykorzystania do uprzywilejowanego cenowo świadczenia innych usług dodanych przez podmioty, które są zaangażowane w tradycyjny sektor papierowy - są wydawcami tradycyjnych mediów, prasy lub książek, podczas gdy inni usługodawcy internetowi takiej działalności nie prowadzą Dostawa paczek transgranicznych w wysokiej jakości i przystępnej cenie Brak symetrycznych warunków dostawy paczek podstawową barierą rozwoju Cieszymy się, że Komisja podjęła się zadania zachęcenia branży pocztowej i kurierskiej do samoregulacji i w czerwcu 2015 roku powinny pojawić się pierwsze efekty współpracy. Jesteśmy jednak przekonani, że aktualny zakres dyskutowanej samoregulacji branży nie jest wystarczający. Konieczne jest uczynienie z postulatu zagwarantowania wysokiej jakości i przystępnej ceny dla paczek flagowego priorytetu agendy DSM, aby e-commerce mógł być jednakową szansą zarówno dla firm w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Rozumiemy, że specyfika logistyki nie pozwala na trywialną unifikację cen, jednak niedopuszczalne jest dalsze odciąganie w czasie z interwencji, która powinna zapewnić symetryczne warunki sprzedaży towarów pomiędzy poszczególnymi krajami. Dzisiaj na wielu kierunkach koszt dostawy paczek w jedną stronę jest nawet kilkukrotnie większy niż w stronę przeciwną, podczas gdy w tym samym czasie ceny biletów lotniczych dla konsumentów w obie strony są identyczne, podobnie będzie z kosztami paliwa czy innymi składnikami kosztowymi. Bezpośrednie przyczyny utrudniające sprzedaż transgraniczną Sukces w sprzedaży na odległość zależny jest od zapewnienia konsumentom oferty spełniającej kryterium niskiej ceny, dostępności towaru i wygody przy obsłudze transakcji. W praktyce, oprócz oczywistej sprawy jaką jest posiadanie oferty w języku konsumenta i zapewnienia lokalnych metod płatności jest czas dostawy i całkowity koszt towaru, który zawiera koszt transportu wraz z wkalkulowanym ryzykiem potencjalnego jego zwrotu bez 7

8 podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku kryterium dostępności towaru, powinien on być porównywalny z ofertami lokalnymi, a więc optymalnie 24h, a w przypadkach gdzie cena towaru jest niższa, nie wiele dłuższy, aby był wart poczekania na dostawę. Gwarancja transgranicznej dostawy w trybie 24h wiąże się zazwyczaj z dużym kosztem przesyłki lotniczej, przy czym stawki nie są symetryczne w obu kierunkach. Do kosztu lotniczego zawsze dochodzi koszt lokalnego transportu drogowego. W przypadku dostawy naziemnej, całkowity czas jej realizacji w Europie będzie wahać się zazwyczaj od 2 do 5 dni. W celu redukcji cen w obu przypadkach konieczne jest podjęcie faktycznych działań w zakresie takim jak: harmonizacja prawa pocztowego i przewozowego na poziomie, co najmniej definicji przesyłek i wzajemnej odpowiedzialności, w celu zapewnienia możliwości interoperacyjności; usunięcie różnic w przepisach dotyczących transportu towarów, które są zupełnie zróżnicowane w poszczególnych krajach UE; ujednolicenie lub co najmniej większa standaryzacja systemów opłat drogowych; większa kompatybilność w zakresie norm pracy/wypoczynku kierowców samochodów ciężarowych; brak barier lokalnych takich jak np. wprowadzona minimalna płaca kierowców w Niemczech; Długi czas rozwiązania problemu spowoduje nieodwracalne zmiany na rynku Dynamiczny rozwój handlu transgranicznego jest unikalną okazją do uzyskania korzyści ekonomicznych ze zdobywania satysfakcji klientów na wewnątrzunijnym rynku dzięki oferowaniu im towarów i usług w atrakcyjnej jakości i cenie. Bariery kosztowe polegające na braku symetryczności w dostawie paczek są jednak rozłożone niesymetrycznie, a doświadczenia rynkowe pokazują iż aktualna sytuacja preferuje rozwój podmiotów z krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Firmy pochodzące z pozostałych krajów członkowskich, w szczególności bloku Europy Środkowej i Wschodniej, bez posiadania możliwości zaoferowania konsumentom z tych krajów porównywalnej cenowo oferty, której przecież ważnym składnikiem są koszty dostawy towaru i obsługi zwrotów, będą traciły udział w rynku, a niektórym grozi nawet utrata rynku wewnątrzkrajowego spowodowana pojawieniem się konkurencji zagranicznej, dla której wysyłka międzynarodowa nie będzie stanowiła istotnego ryzyka Zapobieganie nieuzasadnionemu geo- blokowaniu Zbyt szeroki zakres interwencji i konieczność sprecyzowania celu Zdefiniowany cel strategii DSM, polegający na konieczności interwencji Komisji w zakresie zapobiegania nieuzasadnionemu geo-blokowaniu, został w dokumencie strategii DSM opisany w sposób bardzo ogólny i na podstawie jego treści można stwierdzić, że podstawa potrzeby interwencji została sformułowana w oparciu o potwierdzenie faktu zaistnienia na rynku różnicowania dostępu do oferty przez sprzedawców oraz usługodawców internetowych, nie zaś o wszechstronną analizę przyczyn, jakie powodują efekt różnicowania. W szczególności brak jest jednoznacznej informacji jak dokładnie rozumiane powinno być słowo nieuzasadnione w kontekście stosowania blokad terytorialnych. Oczywiście trudno nie zgodzić się z faktem, iż różnicowanie dostępu do oferty może być dla zainteresowanych zakupem konsumentów i przedsiębiorców przyczyną niezadowolenia, a także z założeniem, że zapobiegać należy takiemu różnicowaniu, które jest nieuzasadnione, jednak fundamentalną zasadą jaką kierować się powinna Komisja jest swoboda kształtowania oferty przez przedsiębiorców, na poszczególnych etapach łańcucha wartości, w wyniku istnienia wolnej konkurencji na rynku. Założenie, iż jedyną podstawą do uzasadnienia blokowania geograficznego ofert mogą być wyłącznie lokalne przepisy prawne jest z założenia niesprawiedliwe i błędne. Bez zapoznania się z przyczynami jakie prowadzą do geoblokowania ofert, wyciąganie wniosków jest przedwczesne, dlatego uważamy iż podejście polegające na zbadaniu problemu poprzez badania sektorowe wydaje się pierwszym krokiem jaki powinien zostać zrealizowany i dopiero na podstawie wyników takiej analizy mogą zostać sformułowane cele potencjalnej interwencji. 8

9 Kierunki poszukiwania przyczyn geo-blokowania Z obserwacji rynku wynika, że geograficzne różnicowanie dostępu do oferty ma inne przyczyny przy sprzedaży towarów niż przy sprzedaży usług czy udostępnianiu treści cyfrowych. Analiza uzasadnienia różnicowania powinna uwzględniać specyfikę działania poszczególnych sektorów gospodarki i rodzajów obrotu gospodarczego, w szczególności zweryfikować różnice w zakresie sprzedaży towarów własnych i obcych, sprzedaży usług czy oferowaniu treści cyfrowych, które stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego lub praw pokrewnych. Warto zwrócić także uwagę, że w sprzedaży tradycyjnej, tj. w fizycznych punktach handlowych, zarówno dostępność jak i cena towaru zależna jest od wielu czynników i ta sama kostka masła ma inną cenę w sklepie w Warszawie niż w Przemyślu, chociażby ze względu na różne koszty logistyki, wynajmu lokalu czy wynagrodzeń pracowników. Zauważalne różnice istnieją nawet w obrębie tej samej sieci handlowej w jednym mieście, co jest spowodowane nie tylko czynnikami bezpośrednimi, ale także poziomem konkurencji na danym terytorium. Ograniczenia w dostępności towaru/usługi w pierwszej kolejności konieczne jest rozróżnienie czy w poszczególnej ofercie blokada geograficzna spowodowania jest ograniczeniami, które wynikają z świadomej polityki sprzedawcy czy ograniczeń narzucanych przez dostawców towarów/usług/licencji. W wielu przypadkach sprzedający nie mogą prezentować ofert transgranicznie ze względu na to, że są związani ograniczeniami zawartych umów lub polityki sprzedażowej dostawców często znacznie silniejszych podmiotów preferujących wybrane fragmenty własnej sieci dystrybucji, zwłaszcza gdy dysponują atrakcyjną dla klientów marką. Ewentualna interwencja nie powinna narzucać jednostronnie obowiązków na sprzedawców, lecz powinna skoncentrować się na zapewnieniu, aby dostawcy oferty wprowadzanej na rynek respektowali różnorodność sieci dystrybucji w Europie, rolę małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu wartości i swobodę obrotu produktami, które są przeznaczone do sprzedaży; Różnice w koszcie uzyskania przychodu dla towaru/usługi - każdemu rodzajowi sprzedaży towarzyszy z perspektywy przedsiębiorcy przypisany koszt uzyskania przychodu, który zazwyczaj jest związany bezpośrednio z kosztami operacji na danym rynku. W praktyce oznacza to, że inaczej kształtują się średnie koszty pozyskania i utrzymania klienta na rynku w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Serbii czy Estonii itd. Zakres kosztowy jest szeroki i dotyczy między innymi następujących kosztów bezpośrednich: o wynagrodzenia pracowników zatrudnionych lokalnie lub znających specyfikę danego rynku lub dysponujących znajomością języków danego kraju, w związku z koniecznością wysokiej jakości obsługi klientów; o kosztów marketingu na danym rynku - różny jest koszt dotarcia do klienta na danym rynku zarówno poprzez media masowe - często zależnych od deklaracji minimalnych łącznych budżetów - jak i w wyniku działań on-line, które funkcjonują w modelu efektywnościowym CPC, jednak mocno zależą od konieczności wygrania w aukcji z konkurentami (real time bidding) na te samą przestrzeń reklamową, w której konkurują także podmioty z innych branż z zupełnie inną ofertą niż danego sprzedawcy; o kosztów i warunków utrzymania całości sieci sprzedaży dla danego rynku (często obejmuje także koszty wynikające z integracji technologicznej z partnerami) itp. o wartości zrealizowanej i planowanej inwestycji w dany rynek; o różnych kosztów logistycznych np. koszt obsługi paczki transgranicznej i potencjalnego zwrotu towaru z zagranicy; o konkurencji cenowej ze strony innych uczestników rynku; Blokady sprzedaży przez Internet przez producentów i dystrybutorów Warto podkreślić, że blokowanie geograficzne odnosić się może nie tylko do braku dostępności oferty na terytorium danego kraju, ale także sposobu dystrybucji poprzez różnorodne rodzaje narzędzi, takie jak usługi dostępne on-line lub oprogramowanie. Niektórzy 9

10 producenci lub wyłączni dystrybutorzy znanych marek uniemożliwiają autoryzowanym przedstawicielom handlowym sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem ich sklepów internetowych lub poprzez internetowe platformy handlowe. Zakazy te, które często narzucane są umowami lub nieformalną presją, są szczególnie szkodliwe dla małych sprzedawców, którzy korzystają z zewnętrznych platform w celu efektywnego dotarcia do większej bazy klientów - milionów potencjalnych nowych konsumentów poszukujących produktów na rynku w różnorodny sposób. Tracą nad tym przede wszystkim konsumenci. Zakaz sprzedaży zwykłych produktów przez wybrane rozwiązania internetowe powoduje mniejszy wybór dla konsumentów i mniejszą konkurencję oraz przejrzystość w zakresie cen. Prowadzi to do wzrostu cen. W związku z tym, mamy nadzieję, że badanie sektorowe Komisji w e-commerce poświęci uwagę na te nieuzasadnione praktyki. Treści cyfrowe szczególny przypadek Specyfika praw autorskich i pokrewnych jest związana z zasadą, że dysponent praw decyduje o tym w jakim zakresie, na jaki czas i na jakim terytorium udziela prawa do korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych. W ramach zaawansowanych modeli, właściciele praw muszą pogodzić wiele różnych pól eksploatacji, zakres oraz warunki korzystania z utworu w poszczególnych formach, które również w zależności od skali wykorzystania (np. terytorium) kształtują różne warunki wynagrodzenia. Usługodawcy cyfrowi, będący dystrybutorami treści cyfrowych, są więc często związani komercyjnymi zasadami, które preferują podmioty o większej skali działania, przez co skutecznie uniemożliwia stworzenie oferty transgranicznej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy także zwrócić uwagę, że w przypadku treści cyfrowych należy rozważać skutki wymuszenia zniesienia geo-blokingu względem poszczególnych typów treści dla interesu komercyjnego podmiotu, który poniósł inwestycje. Szczególnie w przypadku sportu oraz muzyki, brak lokalnej wersji językowej nie stanowi bariery dla użytkowników, a bezwzględne zobowiązanie do wprowadzenia oferty bez pokrycia w modelu biznesowym (np. uzależnienia od sprzedaży reklam na danym terytorium) przy nieuniknionych kosztach dystrybucji (chociażby kosztów transmisji danych poprzez sieci telekomunikacyjne) stanowić będzie istotne ryzyko dla przedsiębiorcy. Istotne jest także przeanalizowanie faktu, że większość treści audiowizualnych udostępniania jest w Europie na bazie licencji, które podlegają prawu amerykańskiemu. Strategia DSM nie odnosi się w żadnym stopniu do tego, w jaki sposób przeprowadzone może być uregulowanie zasad wobec podmiotów, które oferują licencje na bazie prawa innego niż unijne. W interesie konsumentów będzie, aby możliwe było stworzenie takich warunków działania na rynku europejskim, aby treści audiowizualne mogły być dystrybuowane na równych zasadach przez pomioty duże i małe. Warunki prawne mogą wspierać dystrybucję międzynarodowej oferty, jednak powinno się odbywać w taki sposób, aby całość ekosystemu nie wypierała lokalnych przedsiębiorców. Realizacja aktualnie założonych w strategii DSM celów wiąże się z ryzykiem, że świadczący usługi np. dostępu przez Internet do materiałów audiowizualnych, będą zmuszeni do udostępniania treści wbrew wiążącym ich umowom licencyjnym, lub zostaną zmuszeni do nabywania licencji o szerszym zakresie terytorialnym, co może istotnie podwyższać ich koszty, a w konsekwencji cenę dla konsumentów i stanowić barierę nie do pokonania przez lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa. Konsekwencją może być przyspieszona konsolidacja rynku, promująca międzynarodowe koncerny, które dysponować będą zapleczem finansowym do pozyskiwania praw do rozpowszechniania utworów jednocześnie na wszystkich rynkach europejskich Lepszy dostęp do treści cyfrowych - nowoczesne, bardziej europejskie ramy prawa autorskiego Treści cyfrowe istotnie stanowią kluczową część całego ekosystemu cyfrowego. W dobie 10

11 błyskawicznej, globalnej komunikacji i coraz bardziej powszechnej znajomości kilku języków przez internautów, konsumenci faktycznie chcą być na równi traktowani bez względu na lokalizację w jakiej się znajdują i otrzymywać dostęp do audiowizualnych usług równocześnie z innymi osobami w pozostałych krajach. Podjęte przez Komisję działania powinny skoncentrować się na radykalnym uproszczeniu procedur związanych z rozliczaniem praw autorskich majątkowych, w szczególności z możliwością zastosowania łatwych procedur rozliczeniowych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, aby dystrybutory cyfrowi mogli na zasadzie jednego okienka, w taki sam sposób jak w sąsiednich krajach, konkurować poprzez błyskawiczne kupowanie praw i transparentne rozliczenia. Wszelkie interwencje powinny być realizowane w taki sposób, aby treści audiowizualne mogłyby być dystrybuowane na równych zasadach przez globalne, duże pomioty jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, a dostęp do oferty nie preferował wyłącznie największych graczy. Warto rozważyć preferencyjne warunki dla konsumentów i przedsiębiorców z tytułu dostępu do oferty kierowanej jednocześnie na cały rynek Unii Europejskiej w postaci np. obniżonych stawek podatku lub zwolnień (podobnie jak w przypadku zredukowanej stawki VAT na e-booki), które powinny zachęcić właścicieli praw oraz dystrybutorów do udostępniania oferty jednocześnie na wszystkie rynki UE Zmniejszenie obowiązków i przeszkód związanych z podatkiem VAT w sprzedaży ponad granicami Szybkość i prostota rozliczeń podatkowych dźwignią rozwoju MŚP Uważamy, że modernizacja przepisów związanych z podatkiem VAT powinna być kolejnym z najbardziej kluczowych projektów strategii DSM, który powinien zostać rozpoczęty jak najszybciej w 2015 roku, a nie dopiero w 2016 roku, jak zostało to zaprezentowane w harmonogramie. W naszej ocenie problem dotyczy wszystkich przedsiębiorców a sytuacja konieczności spełniania różnych obowiązków administracyjnych w poszczególnych krajach jest jedną z największych barier dla rozpoczęcia efektywnej sprzedaży we wszystkich krajach unijnych jednocześnie, która często rozpoczyna się od sprzedaży okazjonalnej, a nie w pełni świadomego adresowania oferty za granicę. Stopień skomplikowania w rozliczaniu podatku VAT sprzyja przede wszystkim większym podmiotom, dla których ze względu na skalę operacji koszty administracyjne nie stanowią istotnego udziału kosztów całej działalności, a dla małych i średnich przedsiębiorstw bywa wręcz na tyle uciążliwy, że zupełnie blokuje otwartość na eksport i rozwój międzynarodowy. Znamy przypadki, że podmioty internetowe, które realizowały okazjonalną sprzedaż za granicę, w związku z wejściem nowych przepisów o podatku VAT, podjęły decyzję o zaprzestaniu sprzedaży transgranicznej ze względu na fakt, iż koszt dostosowania systemów informatycznych do ustawodawstwa przewyższał korzyści wynikające z wolumenu faktycznej i przewidywanej sprzedaży. 3. LEPSZY DOSTĘP DO SIECI DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W CAŁEJ EUROPIE 3.1. Tworzenie zasad dla telekomunikacji służących celom DSM Propozycje Komisji, które mają na celu stworzenie rozwiązań opartych o koncepcję jednolitego rynku telekomunikacyjnego, stanowią ważną obietnicę zapewnienia wszystkim Europejczykom powszechnego dostępu do sieci Internet, który jest podstawą budowy gospodarki elektronicznej stymulującej wszystkie sektory tradycyjnej gospodarki do cyfryzacji. Popieramy deklarację tworzenia nowych przepisów na bazie zharmonizowanych i jasnych zasad wspierających neutralność sieci. Tak jasno postawione zobowiązanie stanowi potwierdzenie właściwego rozumienia, że neutralność sieci jest przyjazna inwestycji w infrastrukturę, gdyż to właśnie dostęp do różnorodnych usług buduje konsumpcję i lojalność do usług świadczonych na odległość, stymulując obecność on-line. 11

12 Fundamentalnym priorytetem powinno być zapewnienie podróżującym po Europie obywatelom takich zasad dostępu do sieci, aby czuli się jak u siebie w domu. Oznaczać to powinno jak najszybsze usunięcie barier dla korzystania z transmisji danych poza granicami własnego kraju, w szczególności wyniszczających opłat roamingowych, które powodują zupełnie odmienne i nienaturalne zachowania konsumentów w korzystaniu z cyfrowych urządzeń gdy przebywają za granicą. Wierzymy, że poszukiwane rozwiązania będą stymulować operatorów do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju mobilnego, szerokopasmowego dostępu do sieci, który powinien funkcjonować podobnie do warunków jakie mamy dzisiaj przy połączeniach stałych. Komisja powinna upewnić się, że program inwestycyjny wspierający DSM będzie działał w całym zakresie łańcucha wartości, a nie tylko w zakresie infrastruktury. To ważne, ponieważ aplikacje i usługi napędzają popyt, który jest w stanie podnieść gotowość konsumentów do płacenia za dostęp do Internetu. Wprowadzaniu zasad regulacyjnych dla usług bazujących na oprogramowaniu, jedynie podobnych do usług telekomunikacyjnych powinna towarzyszyć duża ostrożność, aby nie okazało się iż przepisy stanowią nieuzasadnioną blokadę do powstawania innowacyjnych rozwiązań (start-upów) w tym obszarze Ramy dla środowiska medialnego na miarę XXI wieku Komisja powinna być wyjątkowo ostrożna w temacie poszerzania regulacji usług audiowizualnych i wyrównywania zasad z tymi, jakie znamy z tradycyjnego dostarczania sygnałów audialnych i wizualnych. Zwracamy uwagę, że dotychczasowym implementacjom dyrektywy audiowizualnej towarzyszył proces wprowadzania dodatkowych lokalnych obowiązków spoczywających na usługodawcach treści cyfrowych w Internecie, które niestety często były proponowane i wprowadzane na zasadzie analogii do regulowania mediów koncesjonowanych, a zupełnie nie przystają do nowej rzeczywistości. Obowiązki, jakie możliwe są do spełnienia przez podmioty o uznanej na rynku pozycji, przy dodatkowym fakcie iż dotyczą mediów liniowych, nie powinny determinować sposobu kształtowania mediów interaktywnych i społecznościowych. Przede wszystkim jakiekolwiek obowiązki wynikające z potencjalnych nowych regulacji powinny być jednakowe dzięki wykorzystaniu mechanizmów harmonizacji zupełnej, aby podmioty z krajów gdzie nadzór nad mediami tradycyjnymi był bardziej rygorystyczny nie spowodował obciążenia nieadekwatnymi kosztami małych i średnich przedsiębiorstw, które mają ambicje tworzenia i dystrybucji treści cyfrowych w skali paneuropejskiej, a nawet globalnej Środowisko prawne dla platform i pośredników internetowych Komisja właściwie zauważyła, że rola platform i pośredników internetowych ma transformacyjny charakter dla rozwoju całej gospodarki cyfrowej. W olbrzymiej ilości przypadków wyszukiwarki, media społecznościowe, platformy e-commerce, sklepy z oprogramowaniem, porównywarki cen i wiele innych internetowych platform pośredniczących, które są obecne praktycznie w każdej kategorii tematycznej, służy przede wszystkim interesom konsumentów, a także obniża barierę wejścia do biznesu małym i średnim przedsiębiorcom, oferując im dostęp do szerokiego rynku po kosztach, które były niedostępne za pomocą rozwiązań tradycyjnych. Warto zauważyć, że aktualna pozycja największych, globalnych podmiotów jest faktycznie potężna i dzisiaj faktycznie realizowanym celem większości europejskich firm jest pozyskanie istniejących już na tych platformach europejskich użytkowników do korzystania z rodzimych rozwiązań, start-upów. Wprowadzanie nieuzasadnionych obowiązków dla platform (np. związanych uciążliwymi obowiązkami informacyjnymi w zakresie danych osobowych) powoduje, że koszty pozyskania użytkowników (np. rejestracji w aplikacji danego start-upu) jest większy, co sprzyja platformom a nie małym i średnim przedsiębiorcom. 12

13 Rola platform internetowych Tak zwane ogólnie platformy to w rzeczywistości niejednolite podmioty, które mają bardzo różnorodne modele biznesowe, działają w odmiennych gałęziach gospodarki, a ich funkcjonalność często wynika z upraszczania procesów, które funkcjonują w rzeczywistości poza internetowej, dzięki technologii. Korzyści wynikające z korzystania z nowych rozwiązań nierzadko rewolucjonizują rynek, stanowiąc konkurencję do podmiotów, które były zbyt opieszałe w wykorzystaniu najnowszych technologii oraz komunikacji elektronicznej. Bardzo istotne jest, aby Komisja przed stawianiem jakichkolwiek konkretnych propozycji zmian regulacyjnych wobec platform i pośredników internetowych dokonała rzeczowej analizy jak poszczególne postulaty są uzasadnione, czy podmioty prowadząc daną działalność realizują ją w oparciu o obowiązujące przepisy, a podjęciu się zdefiniowania obszarów regulacji towarzyszyła ocena skutków potencjalnej interwencji na całym rynku w wielu aspektach. Wiele podmiotów bowiem, proponując postulaty regulacyjne, liczy na to, że w sposób legislacyjny będzie mogła spowolnić konkurencję ze strony międzynarodowych przedsiębiorstw, podczas gdy nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w wielu innych obszarach stosuje analogiczne zasady, a ich słabości wynikają ze spóźnienia się z wejściem na rynek lub niewystarczająco postępowym wykorzystaniem nowych technologii. Warto również zauważyć, że w przypadku niektórych przedsiębiorców, w części obszarów ich działania, mamy do czynienia z pozycją dominującą operatorów usług na właściwych rynkach, a więc należałoby raczej szukać w konkretnych przypadkach rozwiązań w interwencji w oparciu o obowiązujące przepisy antymonopolowe lub ochrony konkurencji i konsumenta zamiast zmieniać zasady, które w sposób uniwersalny służą całemu rynkowi, ewentualnie zmienić właśnie te przepisy konkurencyjne, które uniwersalnie mogą być stosowane dla całego rynku Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie Komisja właściwie zauważyła, że Dyrektywa e-commerce, która określa, że usługodawcy internetowi, którzy przechowują lub przekazują treści w imieniu swoich użytkowników, dopóki nie dysponują faktyczną wiedzą o nielegalności danych treści powinni być zwolnieni z odpowiedzialności za nie, stanowi podstawę sukcesu dynamicznego rozwoju Internetu w Europie. Jesteśmy przekonani, że podejście Komisji poprzez rzetelne zbadanie aktualnej sytuacji jest dobrym podejściem. Uważamy, że ogólna zasada zwolnienia platform pośredniczących z odpowiedzialności powinna być bezwzględnie utrzymana. Mając świadomość, że w Internecie pojawiają się różnego rodzaju nielegalne treści, kluczowe jest zidentyfikowanie podstaw prawnych i procedur stosowanych przez tych przedsiębiorców, wobec których kierowane są zarzuty o brak przejrzystości i skuteczności w reagowaniu na zauważone nielegalne działania użytkowników. Z informacji pozyskanych w toku dotychczasowych konsultacji, często okazuje się, iż kontrowersyjni usługodawcy stosują inne zasady niż kraju, z którego pochodzą poszkodowani właściciele praw, a często nawet ich usługi świadczone są z krajów pozaeuropejskich. Wydaje się, że ewentualne działania mogą dotyczyć bardziej jednolitych procedur praktycznego stosowania uniwersalnej zasady, przy czym jak wynika z odbytych konsultacji podczas warsztatów organizowanych przez Komisję Europejską na temat sposobów wdrożenia zasady notice and takedown, w wielu krajach i dziedzinach mamy do czynienia z odzwierciedleniem specyfiki towarzyszącej rodzajowi treści czy charakterowi organizacji. Ewentualne poszukiwanie zharmonizowanych procedur, które w sposób uniwersalny odpowiedzą na olbrzymią różnorodność zastosowań i modeli biznesowych musi być czynione ze szczególną ostrożnością Wzmocnienie zaufania i bezpieczeństwa w zakresie usług cyfrowych i przetwarzania danych osobowych Mamy głęboką świadomość, że sprawy bezpieczeństwa przy świadczeniu usług cyfrowych, są kluczowe dla utrzymywania wysokiego zaufania obywateli do obecności online i wzrostu 13

14 korzyści ekonomicznych z prowadzenia działalności w sieci. W sposób szczególny, z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie cyber-bezpieczeństwa. Zwracamy jednak szczególną uwagę na konieczność zastosowania zrównoważonych zasad opartych o analizę skali ryzyka, aby nie okazało się, że regulacje, które tworzone w dobrych intencjach, w praktyce nie przystają do charakterystyki działalności małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty zabezpieczeń powinny być proporcjonalne do skali zagrożenia i ekonomicznie możliwe do udźwignięcia, w szczególności w początkowej fazie działalności. 4. MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU WZROSTU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 4.1. Budowanie gospodarki w oparciu o dane Trendy rozwoju przedsiębiorstw i produktów dla obywateli w oparciu o przetwarzanie dużej ilości danych i ich dostępność w chmurze stanowią dzisiaj realną rzeczywistość, jednak nadal istnieje bardzo wiele wątpliwości interpretacyjnych co do obowiązujących przepisów prawa, które w sposób skuteczny blokują postęp technologiczny i cyfrowy rozwój społeczeństwa, które powinny zostać usunięte. Komisja powinna mocniej zaakcentować, że inicjatywie wprowadzenia wolnego przepływu danych powinny towarzyszyć realne działania usuwające lokalne bariery legislacyjne, aby ogólne zasady mogły być wdrożone Zwiększenie konkurencyjności poprzez interoperacyjność oraz standaryzację Co do zasady standaryzacja rozwiązań sprzyja interoperacyjności i obniżeniu barier wejścia na rynek dla nowych graczy i integrowanych rozwiązań, jednak biorąc pod uwagę fakt, że w wielu obszarach mamy do czynienia z bardzo wczesną fazą powstawania produktów i nowych modeli biznesowych inicjatywa Komisji powinna skoncentrować się raczej na wspieraniu przedsiębiorców we wspólnym kształtowaniu standardów, niż na wymuszaniu konkretnych rozwiązań i związanych z tym kosztów certyfikacji trudnych do udźwignięcia dla start-upów i MŚP. Wydaje się, że obszarem interwencji powinien być przede wszystkim sektor publiczny, który poprzez stosowanie przejrzystych zasad budowania systemów publicznych powinien być bardziej otwarty na współpracę z biznesem i innowacje wynikające z doświadczeń komercyjnych Społeczeństwo wkluczone cyfrowo Z zadowoleniem przyjmujemy, że Komisja ma na celu wsparcie zintegrowanego jednolitego rynku cyfrowego, w którym obywatele i przedsiębiorcy mają niezbędne umiejętności i mogą korzystać z powiązanych ze sobą i wielojęzycznych e-usług, e-administracji, e-sądownictwa, e-zdrowia, e-energii czy e-transportu Cyfrowe kompetencje i wiedza Obserwacja rynku pracy potwierdza braki wykwalifikowanej kadry w kluczowych dla rozwoju cyfrowego obszarach. Proponujemy, aby inicjatywy edukacyjne dotyczyły nie tylko kształtowania kompetencji ICT, których posiadanie jest oczywiście są krytycznym czynnikiem sukcesu rozwoju cywilizacyjnego, ale również praktycznych zastosowań wytworzonych już rozwiązań w prowadzeniu działalności gospodarczej w świecie cyfrowym. Nasze doświadczenia w zakresie projektu Szkoła e-commerce pokazują, że programami edukacyjnymi powinny jak najszybciej być objęte kategorie takie jak szkolenia z kształtowania cyfrowej oferty, e-marketingu, e-logistyki, e-płatności i analityki dużej ilości danych w trybie rzeczywistym na podstawie wielu źródeł przetwarzanych w chmurze. 14

15 E- administracja Z zadowoleniem przyjmujemy cel Komisji przedstawienia planu działania , który będzie usprawniał e-administrację i realizował cele interoperacyjności w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Jako przedsiębiorcy liczymy na szybsze i w większej skali udostępnienie publicznych rejestrów, w szczególności integrację aktualnych rejestrów przedsiębiorców. Doceniamy również założenia dotyczące przyspieszenia przejścia przez państwa członkowskie w kierunku e-zamówień i interoperacyjnych podpisów elektronicznych. W kontekście podpisów elektronicznych, kluczową rolę, w ramach tego działania, dla Komisji Europejskiej widzimy w potrzebie harmonizacji przepisów dotyczących formy w jakiej poszczególne czynności mogą być dokonywane, na bazie przyjęcia ujednoliconej definicji trwałego nośnika do lokalnych przepisów we wszelkich relacjach (g2c, c2g, g2b, b2g, b2c, c2c, etc). W wielu krajach istnieją znacząco różne uwarunkowania ważności tych samych czynności prawnych, w szczególności określenie konieczności zachowania formy pisemnej (utożsamianej mylnie w każdym przypadku z formą odręcznego potwierdzenia fizycznym podpisem), która w języku legislacyjnym w poszczególnych krajach ma znaczeniowo różne interpretacje. Rewizja jest niezbędna, bowiem większość przepisów powstawała gdy do celów dokumentacji oświadczeń woli dostępny był powszechnie głównie papier, a obserwując transpozycję różnych dyrektyw do prawa lokalnego mamy w praktyce już wiele różnych definicji trwałego nośnika (przykładowo w Polsce równocześnie funkcjonujące są cztery różne definicje). 5. REALIZACJA JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO Przedstawienie przez Komisję Europejską strategii dla jednolitego rynku cyfrowego jest właściwym krokiem w kierunku przekształcenia społeczeństwa europejskiego i nadania transgranicznego kierunku firmom zlokalizowanym w Europie, w szczególności także odwagi do realizacji eksportu globalnego. Liczymy, że dialog Komisji Europejskiej z Parlamentem Europejskim i Radą przy zatwierdzeniu tej strategii pozwoli na efektywne zdefiniowanie takiej kolejności prac, która pozwoli na skuteczne zrealizowanie zdefiniowanych w niej celów, na bazie precyzyjnych wniosków opartych o pogłębione analizy i dowody, za pomocą wyłącznie niezbędnych interwencji legislacyjnych. 15

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BUREAU (IAB POLSKA) W/S INICJATYWY DIGITAL SINGLE MARKET.

STANOWISKO BUREAU (IAB POLSKA) W/S INICJATYWY DIGITAL SINGLE MARKET. Warszawa, dn. 16 stycznia 2015 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2012 r. COM(2012) 789 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym PL PL KOMUNIKAT w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu

Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat zamierzeń i planu pracy resortu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa MIESZKALNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Systemowa reorientacja kierunków

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008

Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) Anna Badurska 12 czerwca 2008 Globalny monitoring na rzecz środowiska i bezpieczeństwa (GMES) status wdrożenia w kontekście usług downstream i możliwych modeli biznesowych Anna Badurska 12 czerwca 2008 GMES = Global Monitoring for

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych

Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych Centrum Cyfrowe Projekt: Polska ul. Andersa 29 00-159 Warszawa centrumcyfrowe.pl kontakt@centrumcyfrowe.pl Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 11.10.2013 2013/2043(INI) POPRAWKI 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Zintegrowany rynek dostaw paczek w celu wspierania wzrostu

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie Sekretariat Minister Małgorzaty Omilanowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia

Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia Wspólna propozycja w ramach porozumienia z dnia 21.11.2016 1 Zawarcie porozumienia na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki i cyfryzacji usług administracji publicznej 21 listopada 2016 roku zostało zawarte

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie e-biznesu. prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz dr Aleksander Werner

Opodatkowanie e-biznesu. prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz dr Aleksander Werner Opodatkowanie e-biznesu prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz dr Aleksander Werner literatura T.L.Krawczyk, Europejskie koncepcje opodatkowania handlu elektronicznego [w:] Internet fenomen społeczeństwa informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kultury i Edukacji 14.6.2013 2012/0340(COD) PROJEKT OPINII Komisji Kultury i Edukacji dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

jedynie od działania sił rynkowych, lecz powinna być przedmiotem aktywnej polityki państwa, ukierunkowanej na realizację ww. celów.

jedynie od działania sił rynkowych, lecz powinna być przedmiotem aktywnej polityki państwa, ukierunkowanej na realizację ww. celów. Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z konsultacjami Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad oceny pomocy państwa na wsparcie filmów i innych utworów audiowizualnych z dnia 27

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KREATYWNA POLSKA. L.dz.002/2016. Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego L.dz.002/2016 Warszawa, 15 stycznia 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo