Wniosek dotyczący wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: perspektywa e-biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek dotyczący wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: perspektywa e-biznesu"

Transkrypt

1

2

3 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C:PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Wniosek dotyczący wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: perspektywa e-biznesu STRESZCZENIE Treść Internet i nowe technologie zmieniają oblicze handlu, umożliwiając przedsiębiorcom i konsumentom dokonywanie transakcji w dowolnym czasie, miejscu i z wykorzystaniem dowolnych urządzeń. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat mechanizmów rządzących tą rozwijającą się formą handlu oraz opis możliwości, jakie się z nią wiążą. Takie nowe rozwiązanie niesie za sobą również pewne wyzwania. Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy fachowej z nowej dziedziny oraz dodatkowych narzędzi, przez co często sięgają po rozwiązania towarzyszące, takie jak internetowe platformy handlowe. Decydenci muszą szybko i skutecznie usuwać bariery ograniczające te ewoluujące wzorce kontaktów handlowych. Tylko inteligentna i elastyczna polityka w tym zakresie zapewni lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego, rozwój innowacji i inwestycji. Proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży stanowią budujący przykład starań podejmowanych w celu usprawnienia rynku wewnętrznego w nowatorski sposób. Aby zapewnić ich przydatność dla nowej formy handlu, w niniejszym dokumencie proponuje się wprowadzenie ulepszeń w zakresie języka, doświadczeń użytkowników, rozstrzygania sporów, płatności i obowiązków konsumenta. PE PL

4 Niniejszy dokument został zamówiony przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego. AUTOR Hanne Melin Legislative Counsel Europe ebay Inc. WŁAŚCIWY ADMINISTRATOR Danai PAPADOPOULOU Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne Parlament Europejski B-1047 Bruksela WERSJE JĘZYKOWE Oryginał: EN. Tłumaczenie: BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV. O WYDAWCY W celu skontaktowania się z departamentem tematycznym lub zaprenumerowania jego comiesięcznego biuletynu prosimy pisać na adres: Parlament Europejski, wrzesień 2012 r. Unia Europejska, 2012 r. Niniejszy dokument jest dostępny w internecie na stronie: SPROSTOWANIE Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz wcześniejszego poinformowania wydawcy i wysłania mu egzemplarza. 2/4

5 Wniosek dotyczący wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: perspektywa e-biznesu STRESZCZENIE Platforma handlowa ebay 1 stanowi przykład na to, w jaki sposób internet i technologie przyczyniają się do obniżenia kosztów handlowych ponoszonych przez małych i dużych handlowców, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów, znajdowanie kontrahentów, budowanie zaufania oraz dokonywanie transakcji i płatności. Dzięki temu niezależnie od wielkości swojej firmy przedsiębiorcy mogą się rozwijać i rozszerzać swoją działalność, zapewniając równocześnie korzyści dla konsumentów. Co ważne, dzięki niższym kosztom handlowym przedsiębiorcy obejmują swoją działalnością także zagranicę. W latach handel transgraniczny prowadzony na terytorium UE za pośrednictwem platformy internetowej ebay rozwijał się sześć razy szybciej niż tradycyjny handel transgraniczny 2. Ponadto niższe koszty handlowe przekładają się na korzyści dla konsumentów. Przykładowo gdybyśmy przyjęli hipotetycznie, że cały handel na terytorium UE jest realizowany po niższych kosztach typowych dla handlu elektronicznego, dzięki większemu wyborowi i konkurencyjnym cenom konsumenci mogliby zyskać do 45% PKB. W środowisku internetowym bariery handlowe nie tylko są mniejsze, lecz także znikają znacznie szybciej niż w przypadku handlu tradycyjnego. W latach znaczenie odległości jako przeszkody w handlu zmniejszyło się o 41% w przypadku handlu transgranicznego realizowanego przez ebay, w porównaniu z zaledwie 14% w przypadku tradycyjnych form handlu transgranicznego. Handel elektroniczny generuje niższe koszty m.in. dlatego, że internet i technologie pomagają w budowaniu zaufania między partnerami handlowymi oraz między kupującymi i sprzedawcami poprzez: ułatwianie stronom komunikowania się podczas dokonywania transakcji, udostępnianie przejrzystych, interaktywnych sposobów na prezentowanie i wymianę informacji między stronami oraz umożliwianie wypracowywania alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów. Choć mechanizmy techniczne likwidują pewne bariery handlowe, wciąż istnieją przeszkody prawne i administracyjne, które utrzymują udział transakcji transgranicznych na niskim poziomie. Sprzedający, którzy wykorzystują platformę internetową ebay jako jeden z kanałów sprzedaży, twierdzą, że różnice w zakresie zasad ochrony konsumentów oraz procedur i przepisów VAT, a także brak niedrogich i rzetelnych usług dostawczych zniechęcają do wywozu w granicach UE. 1 Działalność spółki ebay Inc., założonej w 1995 r. w San Jose (Kalifornia, USA) i notowanej na rynku pozagiełdowym NASDAQ, polega na budowaniu połączeń między kupującymi i sprzedawcami. Spółka ta jest największą internetową platformą handlową na świecie i umożliwia swoim użytkownikom dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży na swoich serwisach w niemal wszystkich państwach. Transakcje te są realizowane za pośrednictwem systemów PayPal i GSI. Pierwszy z nich pozwala osobom indywidualnym i przedsiębiorstwom na bezpieczne, łatwe i szybkie dokonywanie i odbieranie płatności online, podczas gdy drugi oferuje przedsiębiorstwom globalnym obsługę z zakresu handlu elektronicznego, wielokanałowej sprzedaży detalicznej oraz marketingu cyfrowego. Spółka ebay dociera do milionów odbiorców za pośrednictwem takich wyspecjalizowanych platform, jak StubHub, która jest największą na świecie platformą obsługującą sprzedaż biletów, oraz strony ebay Classifieds zawierające ogłoszenia drobne pochodzące z ponad 1000 miast z całego świata. Więcej informacji na temat tej spółki znajduje się na stronie internetowej 2 Internet i technologie są siłą integrującą Unię Europejską. Przykładowo w latach wywóz z 25 państw UE do Rumunii i Bułgarii zwiększył się o 62% (oba te państwa przystąpiły do UE w 2007 r.), podczas gdy wywóz za pośrednictwem platformy ebay wzrósł w tym samym okresie niemal dziewięciokrotnie, o 777%. 3/4

6 Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne Internet i technologie zmieniają oblicze handlu, w związku z czym decydenci muszą dopilnować, aby prawodawstwo ani polityka nie hamowały postępu. Tylko inteligentna i elastyczna polityka w tym zakresie zapewni lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego, rozwój innowacji i inwestycji. Proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży stanowią budujący przykład starań podejmowanych w celu usprawnienia rynku wewnętrznego w nowatorski sposób. Aby zapewnić ich przydatność do wspierania innowacyjności w handlu, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie: Język wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży powinny wyraźnie dopuszczać możliwość oferowania przez przedsiębiorcę usług w dowolnym języku. Zapewnienie takiego elastycznego podejścia do języka przyczyniłoby się znacznie do zmniejszenia formalności administracyjnych ciążących na przedsiębiorcach i uwzględniałoby tendencje w zachowaniach użytkowników. W opublikowanym przez Komisję Europejską siódmym wydaniu tablicy wyników dla rynków konsumenckich stwierdza się, że siedmiu na dziesięciu respondentów mających doświadczenie w zakupach transgranicznych wyraża gotowość korzystania z innych języków. Doświadczenie użytkowników mając na uwadze, że oczekiwania użytkowników różnią się w zależności od typu wykorzystywanego urządzenia, a nawet od jego modelu, wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży nie powinny nakładać na przedsiębiorcę obowiązku stosowania różnorodnych form komunikacji, a powinny pozostawiać do jego decyzji wybór formatu, w którym informacje będą rozpowszechniane. Płatność dostosowanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży do powszechnej praktyki poprzez nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku wskazania na stronie internetowej, a nie w postanowieniach umownych, dopuszczalnych środków płatności, a także dostosowanie tych przepisów do postanowień dyrektywy w sprawie praw konsumentów i dyrektywy w sprawie usług płatniczych poprzez wykreślenie przewidzianego w drugim z tych aktów uznania państw członkowskich w zakresie ograniczania lub zakazania wprowadzania narzutu. Rozstrzyganie sporów powiązanie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży z proponowaną platformą internetowego rozstrzygania sporów zapewniłoby konsumentom i przedsiębiorcom pewność procedur, gdyby podczas dokonywania transakcji pojawiły się jakieś problemy. Konsument dzięki korzystaniu ze smartfonów konsumenci mają łatwiejszy dostęp do informacji i wzmacniają swoją pozycję, co powinno przełożyć się na odpowiednie obowiązki po ich stronie dotyczące zarówno procedur poprzedzających dokonanie transakcji, jak i następujących po niej (np. informowanie przedsiębiorcy, że produkt nie zostanie odebrany, przestrzeganie zasady odpowiedzialnego przechowywania, dopełnienie obowiązku sprawdzenia produktu w celu potwierdzenia jego zgodności z zamówieniem, respektowanie prawa przedsiębiorcy do naprawienia świadczenia itp.). Dostrzegalny jest rozwój sprzedaży detalicznej w coraz większym stopniu opartej na technologiach i coraz bardziej zależnej od popytu konsumenckiego. Stanowi to punkt wyjścia dla przedsiębiorców rozwijających swoją działalność oraz poszukujących wiedzy fachowej i nowych narzędzi w postaci m.in. internetowych platform handlowych. Powinno to także być punktem wyjścia dla decydentów starających się łagodzić nieporozumienia i zapewniać ciągłość usług na rynku wewnętrznym. 4/4

7

8

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE A TRANSPORT PUBLICZNY W UE STRESZCZENIE Abstrakt

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE KONWENCJI UNESCO Z 2005 R. W UNII EUROPEJSKIEJ

WDRAŻANIE KONWENCJI UNESCO Z 2005 R. W UNII EUROPEJSKIEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI KULTURA I EDUKACJA WDRAŻANIE KONWENCJI UNESCO Z 2005 R. W UNII EUROPEJSKIEJ OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper

Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne. Whitepaper Sprzedaż online za granicą aspekty prawne i ekonomiczne Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Aspekty prawne sprzedaży online za granicą: prawo właściwe dla sprzedaży na odległość... 3 1. Często popełniane

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE 462.498

Bardziej szczegółowo

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH

KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH KODEKS UNIJNYCH PRAW INTERNETOWYCH Europejska agenda cyfrowa NOTA PRAWNA Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

Doing Business w Polsce 2015

Doing Business w Polsce 2015 Doing Business w Polsce 2015 PORÓWNANIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SPÓŁKI KRAJOWE W 18 MIASTACH ZE 188 INNYMI GOSPODARKAMI 2015 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo