Rozwiązania Machine Learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania Machine Learning"

Transkrypt

1 Webinarium: Rozwiązania Machine Learning Prelegenci: Paweł Potasiński Product Manager, Microsoft Włodzimierz Bielski Business Intelligence Architect, ITmagination Paulina Schab Business Intelligence Consultant, ITmagination Streszczenie webinarium Rozwiązania Machine Learning Coraz więcej instytucji na świecie interesuje się analizą predykcyjną. Technologia ta stosowana jest w wielu obszarach m.in. do rozpoznawania obrazu, ale aby możliwe było korzystanie z niej potrzebna jest sprawna, dobrze zasilana informacjami hurtownia danych, na podstawie której można przygotować odpowiednią analizę, a następnie predykcję. Rodzący się nowy trend w naukach informatycznych zyskał miano Data Science i jest dziedziną wymagającej perspektywicznego spojrzenia, interdyscyplinarną. Ze względu na szeroki zakres umiejętności potrzebnych w tym obszarze wiedzy niewiele jest obecnie osób przygotowanych do wykonywania zawodu Data Scientist. Data Science wykorzystuje procesy Machine Learning, które wymagały dotychczas specjalistycznej wiedzy z dziedziny języków programowania. Na szczęście to się zmienia i próg wymagań w tym zakresie dla specjalistów obniża się, dzięki czemu mogą oni skupić się na analizowaniu problemu i szukaniu jego rozwiązania, zamiast poświęcać czas kodowaniu w specyficznych językach programowania. Usługa Azure Machine Learning (Azure ML) ułatwia pracownikom Data Scientist projektowanie procesów Machine Learning. Uwalnia specjalistów od konieczności samodzielnego lub wspomaganego przez deweloperów, programowania algorytmów. Azure ML zawiera własny zestaw algorytmów, umożliwiających tworzenie modeli oraz porównywanie ich ze sobą. Dzięki usłudze Azure ML Data Scientist mogą w łatwy sposób tworzyć własne, nowe modele, udostępniać je wielu użytkownikom poprzez dowolną przeglądarkę i tym samym przyczynić się do poprawy wyników finansowych i zwiększania wartości organizacji.

2 Wprowadzenie. Eksplozja danych szanse i wyzwania W ostatnich latach ilość gromadzonych danych staje się coraz większa, a zjawisko to można określić jako swoistą eksplozję danych. Ilość informacji jest już liczona w zetabajtach. Jednostki terabajtów są odnoszone obecnie praktycznie do pojedynczego użytkownika. danymi tradycyjnymi, ale również z danymi nowych typów. Wszystko to sprawia, że analityka staje się dużym wyzwaniem, chociaż sam trend Big Data nie jest już uznawany na rynku za nowy. Drugim ważnym czynnikiem występującym obecnie jest zmienność tych danych. Co roku obserwujemy około 20 procentowy przyrost w stosunku do wszystkich danych, które istniały w historii do tego czasu. Zależność ta więc nie jest już nawet nie liniowa, lecz wykładnicza. Wiąże się z tym trend Big Data. Trzecim ważnym czynnikiem determinującym naszą rzeczywistość jest różnorodność danych, które otrzymujemy do analizy. Mamy do czynienia z Nowa nauka: Data Science Nowością na rynku stał się trend Data Science. Wywodzi się on z pojęcia angielskiego, dobrze znanego w świecie informatyki Computer Science. W Computer Science interesują nas algorytmy. Data Science jest nauką o danych, o wszelkich ich aspektach, metodach zbierania i porządkowania danych, analizowania, uzyskiwania na ich podstawie wiedzy i wnioskowania o zależnościach między zdarzeniami. Data Science jest dziedziną interdyscyplinarną. Nie wiąże się wyłącznie z obszarem matematyki i informatyki. Nie polega tylko na obróbce danych w sposób informatyczny - warto podkreślić, że Data Science ma ścisły związek z biznesem, którego dotyczą dane. Bez znajomości meritum danego biznesu nie sposób zajmować się Data Science. Data Scientist zawód przyszłości? Samo pojęcie Data Science jest na tyle nowe, że jeszcze nie zostało ustalone jak powinna nazywać się osoba, która się zajmuje tą dziedziną wiedzy. Data Scientist to po polsku Naukowiec Danych lub Mistrz Danych można zakładać, że dopiero z czasem okaże się, która nazwa przyjmie się w powszechnym użyciu. Kluczową cechą tego specjalisty są zdolności matematyczno-statystyczne, ale również potrzebna jest mu wiedza biznesowa, doświadczenie oraz znajomość algorytmów, które Data Scientist może potem wykorzystywać. Bardzo ważna dla tego zawodu jest zdolność przekazywania wiedzy i jej zapisywania. Liczą się zdolności interpersonalne, a 2 S t r o n a

3 także znajomość języków programowania. Z tych powodów Data Scientist musi być osobą posiadającą zdolności interdyscyplinarne. Zapewne też dlatego obserwujemy deficyt takich specjalistów na rynku pracy. W branży IT zmniejsza się w pewnym stopniu zapotrzebowanie na deweloperów, a zwiększa zapotrzebowanie na konsultantów, którzy potrzeby biznesowe potrafią odwzorować w kodzie oprogramowania. Najczęściej stosowane przez specjalistów Data Science narzędzia informatyczne wymienione są na rycinie obok. Popularnymi w tej dziedzinie są języki SQL, R oraz narzędzia takie jak Python, Excel i Hadoop. Ze względu na szeroki zakres umiejętności potrzebnych w tej branży niewiele jest obecnie osób przygotowanych do wykonywania tego zawodu. Czym jest Machine Learning? Zagadnienie w jaki sposób działa Machine Learning najlepiej jest wyjaśnić na przykładzie. Jeśli chcielibyśmy nauczyć automat rozpoznawania cyfr, na przykład w celu sortowania przesyłek pocztowych, pierwszym krokiem będzie dostarczenie automatowi danych, na których będzie on mógł "uczyć się". Aby można było ocenić porażkę i sukces klasyfikacji dokonanej przez uczący się algorytm, powinniśmy również dostarczyć poprawne zbiory danych - pary składające się z zeskanowanego obrazu przesyłki i poprawnej cyfry będącej faktycznym numerem przesyłki. W efekcie automat będzie mógł "uczyć się" porównując te dwa zbiory danych. Gdy dostarczymy nowy zbiór danych będziemy mogli posłużyć się wyuczonym klasyfikatorem, który będzie w stanie przyporządkować obrazom nauczone wartości w postaci cyfr. Jest to najbardziej klasyczny przykład Machine Learning wzięty z rzeczywistości. Nie da się całkowicie rozdzielić Machine Learning od Data Mining i sztucznej inteligencji. Machine Learning jest w pewnym stopniu analizą predykcyjną. Coraz więcej klientów jest zainteresowanych analizą predykcyjną, np. w obszarze rozpoznawania obrazu, ale do realizacji tego zadania potrzebna jest sprawna hurtownia danych, zasilana dużą ilością aktualnych danych. Dopiero na tej podstawie można przygotować odpowiednią analizę, a następnie wykonywać predykcję. Paweł Potasiński Product Manager, Microsoft 3 S t r o n a

4 Proces Data Science Proces Data Science został przedstawiony na poniższej rycinie. Rozpoczyna się on od zdefiniowania problemu, poprzez zbudowanie modelu, a najczęściej kilku modeli, aż po rozwiązania. Do porównania modeli potrzebna jest metryka, która pozwoli na odróżnianie ich, wybór najlepszego i w dalszym etapie - zbudowanie rozwiązań. Po pobraniu danych z jednego lub wielu źródeł należy je "wyczyścić". Tzw. czyszczenie może odbywać się za pomocą narzędzi technicznych, które będą odrzucać dane, np. dane niekompletne lub posiadające niespójne wartości. Z drugiej strony "czyszczenie danych" wymaga specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny. Tylko Data Scientist zna źródła danych i wie, że konkretne źródło posiada wiadome mu przekłamania, które tylko człowiek jest w stanie zidentyfikować i poprawić. Jakość danych, na podstawie których budowany jest model i rozwiązanie ma kluczowe znaczenie, dlatego coraz więcej klientów zaczyna przywiązywać odpowiednio dużą wagę do jakości informacji. Ponieważ w większości firm ładowanie danych nie stanowi już problemu, większą wagę przywiązuje się do ich jakości oraz zagadnienia Master Data - zarządzania danymi. Jakość danych jest kluczową kwestią dla Machine Learning. Drugą tak ważnym zagadnieniem dla dziedziny Data Science jest wkład ludzki inteligencja, intuicja i doświadczenie, których to cech nie zastąpi żadna maszyna. Kolejnym etapem postępowania w Data Science jest podział danych na zbiór uczący i zbiór testowy. Zbiory te będą konieczne do procesu tzw. trenowania modelu. 4 S t r o n a

5 Następnym etapem jest dokonanie wstępnego wyboru atrybutów i oceny modelu. Liczba iteracji w algorytmie zależy od dziedziny oraz od tego jak bardzo ogólnie lub szczegółowo został zdefiniowany problem. Im problem jest bardziej ogólny tym więcej iteracji wymaga algorytm. Na liczbę iteracji w algorytmie wpływa również wiedza Data Scientist na temat danego problemu. Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest możliwość przetrenowania modelu czyli zbyt dobre dopasowanie modelu do wprowadzonych danych. Wiedza i doświadczenie z tej dziedziny mówi, że model przetrenowany nie będzie dobrze przewidywał rozwiązań dotyczących przyszłości. 5 S t r o n a

6 Machine Learning w Microsoft Firma Microsoft wprowadziła w ostatnich latach różne narzędzia, które wykorzystują Machine Learning. Narzędzia te obrazuje rycina powyżej. Algorytmy data mining zostały wykorzystane w wielu produktach, m.in. w SQL Server Uczenie maszynowe zostało zastosowane także w oprogramowaniu Microsoft Kinect, wyłapującym gesty graczy. Usługi Machine Learning w chmurze są oparte na wielu różnorodnych doświadczeniach firmy Microsoft zdobytych przy tworzeniu wcześniejszych aplikacji. Wszystkie te wieloletnie doświadczenia zostały zebrane i wykorzystane do stworzenia Azure Machine Learning. Paulina Schab Business Intelligence Consultant, ITmagination oraz Włodzimierz Bielski Business Intelligence Architect, ITmagination 6 S t r o n a

7 Azure Machine Learning (AzureML) Usługa Azure Machine Learning jest usługą platformy Azure i z punktu widzenia dewelopera, składa się z 3 części: 1. standardowego portalu administracyjnego Azure, który służy do zarządzania machine learning, poprzez tworzenie work spaces czyli obszarów roboczych, 2. narzędzia ML Studio graficznego edytora przepływów, 3. ML API Service. Usługa Azure integruje się z funkcjami języka R i Python, a także Azure Data Factory. Może również integrować przepływy danych z SQL Data Base, Hadoop, i źródłami dodatkowymi tzw. on premise. Z architektury tej wynika bogactwo zastosowań Azure: dla Data Scientist, dla klasycznego dewelopera oraz możliwość integracji danych z web serwisów. Najważniejszą cechą Azure jest ułatwienie dla użytkownika procesu machine learning. Azure Machine Learning jest usługą płatną. Płatność za usługę Azure zależy od liczby godzin wykorzystanych na uruchamianie procesów w ML Studio i odwołań z API do gotowych modeli. ML Studio jak zakładać przestrzeń roboczą - czyli work spaces ML Studio posiada szereg funkcjonalności. Jest to aplikacja działająca w chmurze. Służy do tworzenia modeli i ich trenowania. Można do tego narzędzia ładować własne dane, można też korzystać z przykładowych danych, dzielić dane, pracować na meta danych. Cały proces w ML Studio kończy się 7 S t r o n a

8 stworzeniem wytrenowanego modelu, który możemy zapisać i wykorzystywać rozwiązaniu problemu. Można także porównywać użyteczność różnych modeli dla danego problemu. Stworzone modele nadają się automatycznie do użycia w web serwisach, poprzez które będziemy wykorzystywać stworzone modele do zadań praktycznych na danych rzeczywistych. Usługa Azure integruje się również z aplikacjami takimi jak Power BI, co gwarantuje łatwy dostęp do wyników poprzez dowolną przeglądarkę w każdym miejscu i z każdego urządzenia. Podstawową kwestią w procesie Machine Learning są źródła danych. Można korzystać z własnych danych lokalnych, które załadujemy do chmury. Z uwagi na pracę z dużymi źródłami danych może być zastosowana usługa Hadoop lub Azure Storage. W wymienionych narzędziach Microsoft można dane zarówno czytać jak i zapisywać, a następnie wykorzystywać w późniejszym okresie do tworzenia modeli w usłudze Azure. 8 S t r o n a

9 Algorytmy w Azure ML Część algorytmów znana jest użytkownikom, którzy korzystali wcześniej z SQL Servera. Inne, nowe algorytmy są bardzo nowoczesne a dodatkowo,, ponieważ jest to usługa działająca w chmurze, kolejne algorytmy będą stopniowo dodawane do usługi Azure ML. Algorytmy te występują w grupach: regresja, klasyfikacja i grupowanie. Występuje m.in. kilka odmian drzew decyzyjnych. W Azure można porównywać różne algorytmy ze sobą, co ułatwia Data Scientist tworzenie nowych modeli. Usługa Azure Machine Learning ma tę zaletę, że nie wymaga samodzielnego programowania. Można budować modele wykorzystując gotowe algorytmy i dzięki temu w łatwy i szybki sposób tworzyć modele i wizualizować je w postaci tabel, wykresów lub nawet map. Szybkość budowania, nawet skomplikowanych, modeli w Azure ML silnie zależy od doświadczenia Data Scientist. Automatyzacja procesu tworzenia i korzystania z modeli w Microsoft Azure jest tak daleko posunięta, że może zająć czasami tylko kilkanaście minut, co pokazują demonstracje. 9 S t r o n a

10 Demonstracja Sieć sklepów planuje rozwój. Należy wybrać najlepsze lokalizacje dla nowych sklepów. Dostępne są dane: parametry istniejących sklepów, lista dostępnych lokalizacji i dane demograficzne. Logowanie na platformę Microsoft Azure Wybór z listy dostępnych usług rozwiązań Machine Learning 10 S t r o n a

11 Stworzenie środowiska roboczego i nadanie uprawnień dla właściciela obszaru roboczego Właściciel obszaru, po zalogowaniu się może stworzyć nowy eksperyment korzystając z puli dostępnych eksperymentów. 11 S t r o n a

12 Tworzenie nowego eksperymentu w taki sposób, by wyuczony model był w stanie przewidywać zysk (stworzyć predykcję zysku). Wczytanie i połączenie danych w modelu. 12 S t r o n a

13 Filtrowanie istotnych danych (Project Columns) i podział danych na dwa zbiory (Split) - zbiór, którym będziemy maszynę uczyć i zbiór na podstawie którego będziemy oceniać wyniki predykcji przez nauczony model. Uruchomienie gotowego modelu przyciskiem Run. 13 S t r o n a

14 Wizualizacja wyników predykcji modelu czyli prognozowanego przez model zysku dla danej lokalizacji. Korzystając z tak wytrenowanego modelu możemy uzyskiwać wyniki predykcji dla nowych - proponowanych lokalizacji oceniając ich przydatność dla sieci sklepów na podstawie szacowanego przez model zysku. Z wcześniejszego drzewa usuwamy dane, na podstawie których trenowaliśmy model i wstawiamy w jego miejsce wytrenowany model. 14 S t r o n a

15 Zapisane w Azure Storage wyniki możemy obejrzeć w Microsoft Excel korzystając z danych dostępowych (nazwa konta, klucz). 15 S t r o n a

16 Wizualizacja danych. 16 S t r o n a

17 Demonstracja 2 Scoring klientów i ocena ryzyka kredytowego na podstawie historycznych danych scoringowych o klientach. Przygotowanie danych wejściowych i nadanie nazw poszczególnym kolumnom tabeli. Podgląd na nazwy kolumn po poprawnym zintegrowaniu pliku z danymi z plikiem z nazwami kolumn. W komunie Credit risk podane jest ryzyko kredytowe: 1 - niskie, 2 - wysokie. 17 S t r o n a

18 Implementujemy uczenie z nadzorowaniem w proporcjach 70:30. Dodajemy blok z językiem R, który używamy w celu zmiany zbioru danych. Dane poprzez ten skrypt w języku R są modyfikowane w taki sposób, by zwiększyć wagę danych mówiących o zagrożeniu ryzykiem kredytowym i niewypłacalnością klienta. 18 S t r o n a

19 Wybieramy 2 algorytmy, którymi uczyć będziemy model. Docelowo wybierzemy ten, który okaże się efektywniejszy przy rozwiązywaniu tego problemu. Dodajemy blok normalizacji danych wejściowych czyli transformacji ich zakresu na zakres od 0 do S t r o n a

20 Dodajemy blok ewaluacji czyli oceny stworzonych przez nas modeli. Uruchomienie obliczeń modelu. Obydwa modele są trenowane na danych służących do nauki, a następnie wyniki, które zwracają modele dla danych testowych podlegają ocenie (są ewaluowane). 20 S t r o n a

21 Wizualizacja procesu ewaluacji danych. Na podstawie tych danych dokonujemy wyboru lepszego algorytmu dla naszego problemu. Decydujemy się na algorytm drzewa decyzyjnego. Wyuczony model łączymy z docelowymi danymi scoringowymi, po to by zyskać ocenę kredytową nowych klientów. Następnie publikujemy rezultaty w celu otrzymania do nich dostępu za pomocą web serwisu. 21 S t r o n a

22 Narzędzie w portalu Azure samo przygotowuje kod w języku R, który odpytuje web serwis możemy go użyć do dalszego przetwarzania otrzymanych danych w RStudio. W RStudio podstawiamy do otrzymanego kodu klucz API, po to by móc korzystać ze stworzonego na platformie Azure web serwisu. Podobny zabieg możemy wykonać jeżeli korzystamy z innych języków np. Python. 22 S t r o n a

23 W Excelu korzystamy ze stworzonego przez społeczność bezpłatnego dodatku, który odpytuje web serwis i podaje wynik. Używamy funkcji, która jest dostępna w tym dodatku i otrzymujemy w komórce, w której stosowana jest ta funkcja gotowy wynik w postaci wartości scoringu: 1 lub 2. Integracja AzureML z językiem R Azure ML posiada wbudowane zadanie Execute R Script oraz prawie 400 pakietów z CRAN w standardzie. Narzędzie Microsoft pozwala wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia naukowców w języku R. 23 S t r o n a

24 Kluczową zaletą Azure ML jest integracja różnych rozwiązań, niewidoczna infrastruktura ukryta w chmurze, łatwość tworzenia modeli, dostępność gotowych rozwiązań dla osób, które nie znają programowania w języku R. Machine Learning może być wykorzystywane m.in. do (rycina powyżej) : 1. Rozpoznawania i klasyfikacji obrazów, np. wykorzystywania ich do badania dostępności produktów klienta w sklepach, 2. Wykrywania nadużyć, 3. Klasyfikacji klientów, 4. Klasyfikacji zainteresowań klientów proponowanie klientom nowych, dodatkowych produktów, którymi podobni do nich klienci byli zainteresowani. Narzędzie Azure ML jest dużym ułatwieniem dla Data Scientist - analityków, którzy nie muszą już angażować innych osób, w tym deweloperów, do realizacji własnych pomysłów analitycznych. Dzięki usłudze Azure ML mogą oni w łatwy sposób tworzyć własne, nowe modele i tym samym zwiększać swoją wartość dla organizacji. 24 S t r o n a

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe

Webinarium Microsoft. Prelegenci. Cykl webinariów. Agenda spotkania. Windows Azure. Spotkanie piąte: Aplikacje i serwisy internetowe Prelegenci Maciej Wrzód, Kierownik zespołu wsparcia sprzedaży w Atena S.A. Marcin Kosiedowski, Kierownik zespołu rozwoju oprogramowania, Atena S.A.. Atena od 20 lat produkuje oprogramowanie dostosowane

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo