OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński"

Transkrypt

1 1 Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski SPO 4 Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym Wykład Nazwa przedmiotu: Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym SGSP, 2014/2015 Plan wykładu Wprowadzenie Regulacje prawne Funkcjonalności SWD ST Statystyki w SWD ST Elementy języka SQL 2 Wprowadzenie Co oznacza skrót SWD ST? System Wspomagania Dyspozytora ST System Wspomagania Decyzji ST System Wspomagania Dowodzenia ST 3

2 2 Akty prawne związane z tematem zajęć Ustawa z dn r. o Państwowej Straży Pożarnej t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm. Ustawa z dn r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz ze zm. Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Dz.U nr 46 poz. 239 Rozporządzenie MSW z dn r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej StrażyPożarnej Dz. U. z 2013 r. poz Ustawa o PSP art. 10 pkt 1 ust. 2 lit. g) Komendant Główny PSP ma za zadanie analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG; art. 10 pkt 1 ust. 3 Komendant Główny PSP ma obowiązek analizowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; art. 12 pkt 5 ust. 6 Komendant wojewódzki PSP ma za zadanie analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG na obszarze województwa; art. 13 pkt. 6 ust. 6 Komendant powiatowy/miejski ma za zadanie analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty KSRG. 5 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej art. 14 pkt 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego, w szczególności w zakresie: 1) organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju, 2) walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ( ) 6) prowadzenia dokumentacji ze zdarzeń ( ); art. 14g pkt 1. System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej SWD PSP, stanowi system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej StrażyPożarnej ( ). 6

3 3 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG 3. Organizacja ksrg przez Komendanta Głównego PSP, na obszarze kraju, obejmuje w szczegolności: ( ) 5) opracowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń; Ksrg na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub wojewódzki plan ratowniczy, zwane dalej planami ratowniczymi Opracowanie planów ratowniczych poprzedza się przeprowadzeniem analiz: 1) zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu i wojewodztwa; 2) zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i wojewodztwa Podmioty ksrg prowadzą ewidencję zdarzeń, podczas których prowadziły działania ratownicze Komendanci Państwowej Straży Pożarnej prowadzą i przechowują dokumentację działań ratowniczych Kierujący sporządza informację ze zdarzenia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. 43. Dokumentacja działań ratowniczych oraz dokumentacja funkcjonowania ksrg jest prowadzona w formie pisemnej lub w elektronicznym systemie przetwarzania. 8 Rozporządzenie w sprawie SWD PSP 4. SWD PSP posiada funkcjonalności umożliwiające: ( ) 5) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań; ( ) 10) generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk; ( ) 9

4 4 SWD ST System teleinformatyczny funkcjonujący na wszystkich szczeblach organizacyjnych PSP; Powstały z myślą wspomagania zadań operacyjnych PSP; Modułowa budowa obejmująca m.in.: Rejestr Wyjazdów, EWID, Siły i Środki, Podział Bojowy, Zestawienia i Raporty; Oparty o bazę danych Firebird dla JRG i KM/KP PSP oraz bazę danych Oracle dla KW PSP i KG PSP 10 SWD ST 11 12

5

6

7 7 19 Statystyki i zestawienia w SWD ST EWID SWD ST Zestawienia ST 20 Moduł EWID Przeglądanie meldunków 21

8 8 Zestawienia ST EWID STAT Widok aplikacji Zestawienia ST (wersja edukacyjna). Źródło: opracowanie własne 22 Zestawienia ST Tabele stałe (35) Tabele dodatkowe (1/7) Zestawienia użytkownika Filtr SQL 23 Tabele stałe Widok aplikacji Zestawienia ST (wersja edukacyjna). Źródło: opracowanie własne 24

9 9 Tabela dodatkowa Widok aplikacji Zestawienia ST (wersja edukacyjna). Źródło: opracowanie własne 25 Zestawienia użytkownika Widok aplikacji Zestawienia ST (wersja edukacyjna). Źródło: opracowanie własne 26 SQL wprowadzenie SQL Structured Query Language strukturalny język zapytań służący tworzeniu, modyfikacji baz danych oraz umieszczaniu i pobieraniu danych z baz danych SQL DML ang. Data Manipulation Language język manipulacji danymi; SQL DDL ang. Data Definition Language język definicji danych; SQL DCL ang. Data Control Language język kontroli nad danymi; SQL DQL ang. Data Query Language język definiowania zapytań. 27

10 10 SQL DQL SELECT DQL (Data Query Language) to język formułowania zapytań do bazy danych. W zakres tego języka wchodzijedno polecenie SELECT. SELECT * FROM zdarzenia WHERE rodzaj= pożar 28 SQL operatory = równość,!=, <> nierówność, < mniejszość, <= mniejszość równość, > większość, >= większość równość, AND operator AND oznacza logiczne "i" (koniunkcja ^ ). AND jest operatorem równoważnym iloczynowi zbiorów. OR operator OR oznacza logiczne lub (alternatywa v ). OR jest operatorem równoważnym sumie zbiorów 29 Operatory AND, OR SELECT * FROM zdarzenia WHERE rodzaj= pożar AND wielkość= duży SELECT * FROM zdarzenia WHERE rodzaj= pożar OR wielkość= duży 30

11 11 SQL w Zestawieniach ST 31 Literatura Literatura obowiązkowa P. Wilton, J. Colby, Od podstaw SQL, Wydawnictwo Helion,Gliwice Zasady ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym Systemie Wspomagania Decyzji ST, KG PSP grudzień 2013 Ustawa z dn r. o Państwowej StrażyPożarnej t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm. Ustawa z dn r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz ze zm. Rozporządzenie MSWiA z dn r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Dz.U nr 46 poz. 239 Rozporządzenie MSW z dn r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej StrażyPożarnej Dz. U. z 2013 r. poz Literatura uzupełniająca Podręcznik użytkownika Systemu SWD ST 2.5 (http://swdst.pl/wp content/uploads/pliki/instrukcja_swd_st_2.5.pdf) Zasady wprowadzania danych w Katalogu Sił i Środków (KSIS) SWD ST, KG PSP wrzesień Konsultacje W sprawie pytań i wątpliwości proszę o kontakt: tel pokój 106, budynek F, obiekt 01, SGSP 33

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. W odniesieniu do uwag dotyczących kwestii organizacyjnych zawartych w projekcie aktu: 1. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 1. Nazwa operatora i adres zakładu oraz nazwa i adres siedziby spółki Baza Paliw Nr

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Stan przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Analiza wyników kontroli NIK i Raportu Szefa Obrony Cywilnej Kraju Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo