Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel 347 16 84 email: bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl"

Transkrypt

1 Bazy Danych Adam Bujnowski pok. 105 WETI tel

2 Plan Modele baz danych Sieciowy, hierarchiczny i Relacyjny Historia SQL Normy (ISO/IEC9075) Porównanie wersji 1992,1999,2003 Wyrażenia SQL Data definition Language Wyrażenia SQL Data manipulation Language Wyrażenia SQL Data Query Language Funkcje i typy danych użytkownika - SQL/MM

3 Plan c.d Etapy projektowania relacyjnej bazy danych(język naturalny, diagramy związkow encji, DDL, model relacyjny (DR) Model związkow encji(dze) wprowadzenie Zasady poprawnego stosowania DZE Odwzorowanie DZE->Model relacyjny, odwzorowanie pojęć Normalizacja RBD (zależnosci, 1NF, 2NF,3NF,BCNF

4 PLAN c.d. Normalizacja RBD (4NF, 5NF) Systemy zarządzania RBD, ch-ka i przegląd rozwiązań Obiektowy model danych Obiektowo-relacyjny model danych Zastosowania baz danych/ porównanie modeli Bazy danych w projektach inżynierskich

5 Baza Danych Duży zbiór danych o określonej strukturze, która umożliwia ich szybkie wyszukiwanie i wydobywanie (www.m-w.com) DBMS DataBase Management Systemzbiór programów, bibliotek i narzędzi które zwalniają programistę od pamiętania o szczegółach przechowywania i zarządzania danymi.

6 Rodzaje baz danych Model Sieciowy Model Hierarchiczny Model relacyjny Model obiektowy Model relacyjno-obiektowy

7 Model sieciowy Model sieciowy wykorzystuje pomysł wskaźników wewnątrz struktury bazy danych. Klient 1 Klient 2 Klient 3 zam.k1-1 zam.k1-2 zam.k2-1 zam.k3-1 zam.k3-2 zam.k3-2 Wada kosztowne przeszukiwanie i analiza danych, np znalezienie wszystkich niebieskich sześcianów wymaga przejrzenia n drzew od góry do dołu

8 Model hierarchiczny Model stosuje rekordy danych złożonej z innych rekordów. Porównanie pecet składa sie z monitora, komputera, klawiatury, drukarki, z kolei komputer składa sie z zasilacza, plyty glownej, napędów a dalej np zasilacz zbudowany jest z kondensatorów, transformatorów, diod, cewek itp. Elementy dyskretne są tutaj już niepodzielne...

9 Model relacyjny 1970 E.F.Codd Relacyjny model danych dla dużych, współdzielonych banków danych Słownictwo rekord w tabeli krotka(tuple) Krotka uporzadkowana grupa elementów lub atrybutów, z których zażdy posiada zdefiniowany typ. Wszystkie krotki posiadaj ą ten sam wzorzec (liczb ę komponentów o identycznych typach)

10 Przykład Krotki: {'Szwecja', 'SKR', 0.50} {'USA','USD',3.00} Krotki nie pasujące do powyższych: {'Niemcy','Eur'}- za mało atrybutów {1,PLN,Polska} kolejność niepoprawne typy Ponadto krotki nie mogą się powtarzać

11 Klucz Klucz atrybut służący do rozróżniania rekordów, które niczym innym się nie różnią. Może to być kombinacja jednego, lub większej liczby atrybutów.

12 Relacja Relacja jest zbiorem dziedzin, które wspólnie opisują rzecz lub zdarzenie w realnym świecie Każdy atrybut składa się z nazwy oraz nazwy dziedziny, z której atrybut pobiera dane Relacja składa się z dwóch części nagłówka, oraz treści Każda krotka jest unikatowa wewnątrz relacji Każda krotka może zostać jednoznacznie zidentyfikowana za pomocą przynajmniej jednego klucza podstawowego Krotka może zawierać jeden lub więcej kluczy obcych, z których każdy identyfikuje jedną lub więcej krotek w tej samej lub innej relacji

13 Algebra relacyjna Operacja łączenia(porownuje A i B, zwraca wszystkie unikalne krotki (bez powtorzen) Operacja przecięcia (porownuje A i B zwraca krotki wspolne) Operacja różnicy (porownuje A i B, zwraca krotki z A ktorych nie ma w B) Operacja iloczynu kartezjańskiego ({1,2,3} i {a b} --> {1a 2a 3a 1b 2b 3b) Operacja ograniczenia ( wybiera z A te krotki, ktore spelniaja warunek) Operacja projektu (wybiera z relacji A tylko okreslone atrubuty) Operacja scalania (buduje owa relacje przez polaczenie dwoch istniejacych, kombinacja iloczynu kart. Ograniczenia i projekcji) Operacja podziału() Operacja porównania ( wyrazenie theta wyrazenie { theta: =!= <= < >= >)

14 Operacje dodatkowe Rozszerzania Wstawiania Uaktualniania Usuwania

15 12 regul Codd'a Baza danych gromadzi wszystkie dane wewnątrz krotek Kazda wartość klucza moze byc dostępna przez kombinacje nazwy relacji, nazwy atrybutu i wartości klucza podstawowego tej krotki Wartosci null wprowadzane sa systematycznie Katalog bazy danych jest przechowywany wewnatrz jednej lub wielu relacji, ktore moga być czytane przez autoryzowanych użytkowników System wdraża język zapytań System musi byc zdolny do uaktualniania przez perspektywę System musi byc zdolny do operacji na grupach krotek Programy za pomoca ktorych manipuluje sie baza danych sa niezalezne od tego jak baza danych jest fizycznie zorganizowana Programy, za pomoca ktorych BD jest przetwarzana sa niezalezne od tego jak baza danych jest zorganizowana wewnetrznie

16 12 regul Codd'a zasady,ktore artykuluja semantyczny stopien integralnosci, powinny byc mozliwe do opisania wewnątrz języka zapyta ń SZBD. Mozliwe powinno byc rowniez zmagazynowanie ich wewnatrz katalogu systemu BD i narzucanie przez sam system BD. Relacyjna BD powinna działać tak samo, niezależnie od tego, czy pracuje na pojedyńczej maszynie czy jest udostępniana sieciowo Nie wolno uzyć języka niższego poziomu do obalenia jedności zasad bazy danych

17 Historia SQL-a (1974) SEQUEL opracowany w Laboratoriach IBM w San Jose, później nazwany SQL (czesto wymawiany jako sequel ) SQL Structured Query Language Strukturalny język zapytań Prototypowy system uzywajacy SQL to SYSTEM R, rozwinięty później do DB2, SQL/DS i QMF systemy zarzadzania bazami danych dla IBM/370

18 SQL sposoby użycia Interaktywny zwykle wykorzystywany w systemach zarzadzania bazami danych (DBMS) wymaga interaktywnego wpisania polecenia i wynik zostaje wyprowadzony na standardowe wyjscie w domyslnym formacie (psql, mysql) Ukryty (embedded) kazde polecenie jest poprzedzone prefixem wyrozniajacym je spośród języka SQL np.: EXEC_SQL(...) - przykład używanie SQL w C Interfejs poziomu wywolan (CLI call-level interface) jezyk przegladarki implementuje serie wywolan, z kotorych kazde stanowi odpowiednik rozkazow SQL. (C, Perl, Php, Java)

19 STANDARDY SQL89 ISO/IEC 9075:1992 Informatyka- Jezyki baz danych-sql (SQL92) (w USA ANSI X ) SQL99 uaktualnienia nie dotycza rdzenia SQL SQL2003

20 SQL podstawowe komponenty DATA DEFINITION LANGUAGE DATA MANIPULATION LANGUAGE DATA QUERY LANGUAGE DATA CONTROLL LANGUAGE

21 Data Definition Language CREATE TABLE CREATE VIEW CREATE INDEX ALTER TABLE DROP TABLE DROP VIEW DROP INDEX

22 CREATE TABLE CREATE TABLE nazwatabeli ( nazwa_pola_1 typ_pola_1 atrybuty_dod_pola, nazwa_pola_2 typ_pola_2, nazwa_pola_n typ_pola_n )

23 Podst. Typy danych INTEGER liczba calkowita CHAR tablica znakow o stalym rozmiarze VARCHAR tablica znakow o zmiennym rozmiarze DATE - data NUMERIC liczby zmienno przec. NULL wartosc nieznana

24 Typy danych BLOB- duzy obiekt binarny BIT(n) tablica bitow o dlugosci n BITVARYING(n) NCHAR(n) tablica znakow narodowych BOOLEAN MONEY SERIAL - - automatycznie inkrementowana

25 Typy danych BLOB- duzy obiekt binarny BIT(n) tablica bitow o dlugosci n BITVARYING(n) NCHAR(n) tablica znakow narodowych BOOLEAN MONEY SERIAL - - automatycznie inkrementowana

26 Typy danych PostgreSQL Schema Name Description pg_catalog "SET" set of tuples pg_catalog "any" pg_catalog "char" single character pg_catalog "path" geometric path '(pt1,...)' pg_catalog "trigger" pg_catalog "unknown" pg_catalog abstime absolute, limited-range date and time (Unix system time) pg_catalog aclitem access control list pg_catalog anyarray pg_catalog anyelement pg_catalog bigint ~18 digit integer, 8-byte storage pg_catalog bit fixed-length bit string pg_catalog bit varying variable-length bit string pg_catalog boolean boolean, 'true'/'false' pg_catalog box geometric box '(lower left,upper right)' pg_catalog bytea variable-length string, binary values escaped pg_catalog character char(length), blank-padded string, fixed storage length pg_catalog character varying varchar(length), non-blank-padded string, variable storage length pg_catalog cid command identifier type, sequence in transaction id pg_catalog cidr network IP address/netmask, network address pg_catalog circle geometric circle '(center,radius)' pg_catalog cstring pg_catalog date ANSI SQL date pg_catalog double precision double-precision floating point number, 8-byte storage pg_catalog inet IP address/netmask, host address, netmask optional pg_catalog int2vector array of 32 int2 integers, used in system tables pg_catalog integer -2 billion to 2 billion integer, 4-byte storage pg_catalog internal pg_catalog <number> <units>, time interval pg_catalog language_handler pg_catalog line geometric line (not implemented)' pg_catalog lseg geometric line segment '(pt1,pt2)'

27 Typy danych PostgreSQL pg_catalog language_handler pg_catalog line geometric line (not implemented)' pg_catalog lseg geometric line segment '(pt1,pt2)' pg_catalog macaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX, MAC address pg_catalog money monetary amounts, $d,ddd.cc pg_catalog name 63-character type for storing system identifiers pg_catalog numeric numeric(precision, decimal), arbitrary precision number pg_catalog oid object identifier(oid), maximum 4 billion pg_catalog oidvector array of 32 oids, used in system tables pg_catalog opaque pg_catalog point geometric point '(x, y)' pg_catalog polygon geometric polygon '(pt1,...)' pg_catalog real single-precision floating point number, 4-byte storage pg_catalog record pg_catalog refcursor reference cursor (portal name) pg_catalog regclass registered class pg_catalog regoper registered operator pg_catalog regoperator registered operator (with args) pg_catalog regproc registered procedure pg_catalog regprocedure registered procedure (with args) pg_catalog regtype registered type pg_catalog reltime relative, limited-range time interval (Unix delta time) pg_catalog smallint -32 thousand to 32 thousand, 2-byte storage pg_catalog smgr storage manager pg_catalog text variable-length string, no limit specified pg_catalog tid (Block, offset), physical location of tuple pg_catalog time with time zone hh:mm:ss, ANSI SQL time pg_catalog time without time zone hh:mm:ss, ANSI SQL time pg_catalog timestamp with time zone date and time with time zone pg_catalog timestamp without time zone date and time pg_catalog tinterval (abstime,abstime), time interval pg_catalog void pg_catalog xid transaction id (62 rows)

28 Atrybuty Wartosci ustalajace zachowanie sie nowo tworzonego pola np: NOT NULL pole w bazie MUSI byc wypelnione przy tworzeniu nowego rekordu DEFAULT mozliwosc przypisania wartosci domyslnej AUTO INCREMENT powoduje automatyczne zwiekszanie wartosci przy dodaniu nowego rekordu

29 CREATE VIEW CREATE VIEW nazwidoku ( nazwa_pola_1, nazwa_pola_2, nazwa_pola_n ) AS SELECT tab1.pol_1, tab2_pol_2, tab3.pol_n FROM tab1,tab2,tab3 WHERE (... )

30 CREATE INDEX CREATE [ UNIQUE ] INDEX index_name ON table [ USING acc_method ] ( column [ ops_name ] [,...] ) [ WHERE predicate ] CREATE [ UNIQUE ] INDEX index_name ON table [ USING acc_method ] ( func_name( column [,... ]) [ ops_name ] ) [ WHERE predicate ]

31 ALTER TABLE Command: ALTER TABLE Description: change the definition of a table Syntax: ALTER TABLE [ ONLY ] table [ * ] ADD [ COLUMN ] column type [ column_constraint [... ] ] ALTER TABLE [ ONLY ] table [ * ] ALTER [ COLUMN ] column { SET DEFAULT value DROP DEFAULT } ALTER TABLE [ ONLY ] table [ * ] ALTER [ COLUMN ] column SET STATISTICS integer ALTER TABLE [ ONLY ] table [ * ] RENAME [ COLUMN ] column TO newcolumn ALTER TABLE table RENAME TO new_table ALTER TABLE table ADD table_constraint_definition ALTER TABLE [ ONLY ] table DROP CONSTRAINT constraint { RESTRICT CASCADE } ALTER TABLE table OWNER TO new_owner

32 DROP Command: DROP TABLE Description: remove a table Syntax: DROP TABLE name [,...] Command: DROP INDEX Description: remove an index Syntax: DROP INDEX index_name [,...] Command: DROP VIEW Description: remove a view Syntax: DROP VIEW name [,...]

33 Data Manipulation Language INSERT UPDATE DELETE

34 INSERT Command: INSERT Description: create new rows in a table Syntax: INSERT INTO table [ ( column [,...] ) ] { DEFAULT VALUES VALUES ( expression [,...] ) SELECT query } Zalozmy nastepujaca tabele : CREATE TABLE osoba( imie varchar(20), nazw varchar(20), miasto varchar(20), id_osoba serial );

35 INSERT metoda prosta Wstawmy przykladowe dane: INSERT INTO osoba VALUES('Gustaw','Jelen','Ustron', 1); INSERT INTO osoba VALUES('Kos','Jan','Gdansk',2); INSERT INTO osoba VALUES('Wilno','Adam','Mickiewicz ',3);

36 INSERT INSERT INSERT WSZYSKIE DANE ZOSTALY ZAAKCEPTOWANE!!!!! 1 select * FROM osoba; imie nazw miasto id_osoba Gustaw Jelen Ustron 1 Kos Jan Gdansk 2 Wilno Adam Mickiewicz 3 Z formalnego punktu widzenia nie ma bledow, ale baza jest nielogiczna!!!! TAKIE WYWOLANIE INSTRUKCJI INSERT Jest bardzo niebezpieczne!!!

37 Lepsza forma INSERT INSERT INTO osoba(imie,nazw,miasto) VALUES('Gustaw','Jelen','Ustron'); INSERT INTO osoba(nazw,imie,miasto) VALUES('Kos','Jan','Gdansk'); INSERT INTO osoba(miasto,imie,nazw) VALUES('Wilno','Adam','Mickiewicz'); Metoda niewrazliwa na zmiany kolejnosci danych w tabelach patrz ALTER TABLE

38 Jeszcze inna metoda wykorzysania INSERT... INSERT INTO osoba SET imie='adam', nazw ='Bujnowski' (MySQL)

39 Metoda INSERT do wprowadzenia wiekszej ilosci danych INSERT INTO osoba(imie,nazw,miasto) VALUES('Gustaw','Jelen','Ustron'), ('Jan','Kos','Gdansk'), ('Adam','Mickiewicz','Wilno'); \copy osoba from 'osoba.txt' using delimiters '.' (MySQL) (PostgreSQL) LOAD DATA [LOCAL] INFILE plik INTO TABLE tabela [FIELDS [TERMINATED BY 'znak'][enclosed BY 'zn'] [ESCAPED BY 'zn' ]] [LINES TERMINATED BY 'zn'] [IGNORE n LINES][(kol1,kol2,kol3...)] (MySQL)

40 Wstawianie danych pomiedzy tabelami INSERT INTO table(field1, field2) SELECT fielda, fieldb FROM tableb WHERE cond. Wyobrazmy tabele : table(field1 varchar(20), field2 varchar(20)); oraz tableb(fielda varchar(20),fieldb varchar(20), fieldc varchar(20),fieldd varchar(20)) Wykonanie powyzszej informacji spowoduje przekopiowanie odpowiednich pol z tableb do table spelniajacych warunek.

41 Aktualizacja pol w tabeli Polecenie UPDATE Command: UPDATE Description: update rows of a table Syntax: UPDATE [ ONLY ] table SET col = expression [,...] [ FROM fromlist ] [ WHERE condition ] UPDATE osoba SET imie='ewa' WHERE nazw like 'Mickiewicz';

42 Kasowanie danych z tabeli DELETE Command: DELETE Description: delete rows of a table Syntax: DELETE FROM [ ONLY ] table [ WHERE condition ] DELETE FROM osoba skasuje wszystie dane z tabeli nalezy zawsze stosowac klauzule WHERE DELETE FROM osoba WHERE imie LIKE 'Adam';

43 OPERATORY w jezyku SQL Operatory arytmetyczne : + - dodawanie - - odejmowanie * - mnozenie / - dzielenie Operatory relacji = <> < <= > >=

44 OPERATORY w jezyku SQL Operatory BETWEEN i IN...WHERE id_osoby BETWEEN 2 AND 4... nazw BETWEEN 'A%' AND 'M%';... data BETWEEN ' ' AND ' '... id_osoby IN(1,4,5,16);... imie in ('Tomek','Kasia','Ola');

45 OPERATORY w jezyku SQL Operator LIKE Porownuje lancuchy znakow. Znaki specjalne: % - dowolny ciag znakow _ - dowolny 1 znak... WHERE nazw LIKE '%ski';... WHERE imie LIKE 'Bo_dan' (Bogdan, Bohdan) Co zrobic zeby znalezc % lub _ w tekscie? - uzycie klauzuli ESCAPE wyklad=# select * from osoba where imie like ESCAPE ' ; imie nazw miasto id_osoba (0 rows)

46 OPERATORY w jezyku SQL Operator IS Operator uzywany w przypadku NULL pesel IS NULL pesel IS NOT NULL Operatory logiczne AND i OR

47 Data Query Language SELECT uzywane do wykonania zapytania w algebrze relacyjnej. Umozliwia dodatkowo sortowanie, grupowanie oraz zapisywanie wynikow do innych kolumn.

48 SELECT SELECT [DISTINCT] <klauzula> FROM <klauzula> [WHERE <klauzula>] [GROUP BY <klauzula>] [HAVING <klauzula>] [UNION <subselect>] [ORDER BY <klauzula>] [SAVE TO TEMP <klauzula>]; SELECT <klauzula> podaje ktore kolumny z jakich tabel podantch w FROM maja byc uwzglednione w tabeli wynikowej DISTINCT uzyte informuje o tym, ze powtarzajace sie wiersze maja byc usuniete

49 SELECT FROM podaje z jakich tabel dane beda pobierane, gdy tabel jest > 1 SELECT wyznacza produkt kartezjanski WHERE podaje warunek (logiczny) ktory kazdy z wierszy powinien spelniac aby mogl zostac wyswietlony w tabeli wynikowej GROUP BY pozwala na polaczenie wielu wierszy w jeden wierdz, pogrupowany wg zadanej kolumny HAVING wybiera grupy pojawiajace sie jako rezultat GROUP BY (podobne do WHERE przy pojed. Wierszach) UNION odpowiada relacyjnemu operatorowi unii <subselect> jest zwyklum wywolaniem SELECT FROM WHERE...

50 SELECT ORDER BY powoduje porzadkowanie tabeli wynikowej wg podanej kolumny i zaleznosci (ASC, DESC) LIMIT n ogranicza liczb ę wyświetlanych krotek do n pierwszych OFFSET m powoduje wyświetlanie krotek począwszy od m- tej (głównie w połączeniu z LIMIT) SAVE TO TEMP pozwala na zapisanie wyniku w tabeli tymczasowej

51 Funkcje w SQL FUNKCJE AGREGACJI: COUNT(*) - COUNT(nazwa_kolumny) MIN(nazwa_kolumny) MAX(nazwa_kolumny) SUM(nazwa_kolumny) AVG(nazwa_kolumny) VARIANCE(nazwa_kolumny) STDDEV(nazwa_kolumny) \da w postgresql wyswietla wszystkie funkcje agregacji i mozliwe typy argumentow

52 Powiazania typu UNION SELECT miasto FROM koles UNION SELECT miasto FROM klient; Powyzsze zapytanie polaczy wynik zapytan w jedna tabele wynikowa, z usunieciem duplikatow Klauzula UNION ALL spowoduje nie usuwanie duplikatow WAZNE!!! - typy pol musza sie zgadzac!

53 Zapytania podrzedne Pozwalaja zna zagniezdzanie funkcji SELECT Zapytanie podrzędne ma miejsce wtedy kiedy tworzymy jeden (lub wiecej) warunków where instrukcji SELECT tabela item : produkt cena SELECT * FROM item WHERE cena>(select AVG(cena))

54 Zapytania podrzedne skorelowane Takie zapytanie podrzedne, gdzie istnieje zwiazek pomiedzy dwiema czesciami zapytania. Ogólna postać zapytania: SELECT ka from tab1 T1 WHERE T1.kB = (SELECT T2.kB FROM tabela2 T2 WHERE T2.kC = T1.kC) Jak widac istnieje wspolna tabela dla zapytania zewnętrznego i wewnetrznego

55 Zapytania z wielu tabel SELECT tab1.a, tab2.b, tab3.c FROM tab1,tab2,tab3 WHERE (warunek) Warunek powinien odzwierciedlic zalozona algebre realcyjną laczaca te tabele W przypadku kiedy ten warunek bedzie bledny lub zawsze 1 system BD zwroci iloczyn kartezjanski wszystkich tabel.

56 Zapytania z wielu tabel - c.d. SELECT kol FROM tab1 JOIN tab2 ON tab1.kol = tab2.kol tabele chronione SELECT kol FROM tab1 LEFT OUTER JOIN tab2 ON tab1.kol = tab2.kol

57 Polaczenia JOIN dla wielu tabel SELECT * FROM osoba JOIN poz ON osoba.id_osoba =poz.id_osob JOIN ksiazka ON ksiazka.id_ks=poz.id_ks

58 GRANT/REVOKE Grant przyznawanie uprawnien Revoke odbieranie uprawnien Command: GRANT Description: define access privileges Syntax: GRANT { { SELECT INSERT UPDATE DELETE RULE REFERENCES TRIGGER } [,...] ALL [ PRIVILEGES ] } ON [ TABLE ] objectname [,...] TO { username GROUP groupname PUBLIC } [,...] Command: REVOKE Description: remove access privileges Syntax: REVOKE { { SELECT INSERT UPDATE DELETE RULE REFERENCES TRIGGER } [,...] ALL [ PRIVILEGES ] } ON [ TABLE ] object [,...] FROM { username GROUP groupname PUBLIC } [,...]

59 DODATKOWE OPERACJE UTWORZENIE BAZY SKASOWANIE BAZY ADMINISTRACJA UZYTKOWNIKAMI PRAWA DOSTEPU

60 Języki dostępne S QL C Wewnętrzny język Inne definiowalne języki proceduralne

61 CREATE FUNCTION Name - nazwa funkcjiktórą chcemy stworzyć argname nazwa argumentów wejś ciowych. Niektóre języki (obecnie jedynie P L/pgS Q L) pozwalają używać nazwy w ciele funkcji. Dla inntch języków argument jest tylko dodatkową informacją. Argtype typ(y) danych dla argumentów wejściowych. Typy argumentów mogą być bazowe, złożone, z domen, lub mogą odzwierciedlać typ kolumny w tabeli. W zależnoś ci od języka może być również dozwolone użycie tzw pseudotypów (cstring). ay also be allowed to specify "pseudotypes" such as cstring. P s eudotypy oznaczają, że aktualny typ jeat bądź niekompletny bądź spoza typos ego zbioru typów daych S QL-a. Typ kolumny precyzujemy pisząc :tablename.columnname% TYPE. P ozwala to pisać funkcje niewrażliwe na zmianę typu argumentów (czas ami)

62 Create FUNCTION R ettype typ jaki funkcja zwraca. Typy argumentów mogą być bazowe, złożone, z domen,lub mogą odzwierciedlać typ kolumny w tabeli. W zależności od języka może być również dozwolone użycie tzw pseudotypów (cstring). Modyfikator S E TOF oznacza, że funkcja zwróci zbiór elementów, a nie pojedynczy element. Typ kolumny precyzujemy pisząc :tablename.columnname% TYPE.

63 CREATE FUNCTION IM M UTABLE S TABLE VO LATILE Te atrybuty informują system czy jest bezpieczne wykonanie wielokrotnego wywołania funkcji za pomocą pojedynczego wywołania, w celu optymalizacji czasu wywołania. Jeśli nie sprecyzowano inaczej domyślnie przyjmowana jest VOLATILE. IM M UTABLE oznacza, że funkcja zawsze zwraca taki sam wynik, na taki sam typ argumentu, to znaczy nie wykonuje ona przeglądania bazy danych lub inaczej mówiąc nie korzysta z innych informacji niż podane na wejąciu. Jeśli ta opcja jest podana każde wywołanie funkcji ze zbiorem argumentów wejściowych zwróci zbiór argumentów wyjąciowych.

64 CREATE FUNCTION S TABLE oznacza, że w pojedynczym skanie tabeli funkacja zwróci taki sam wynik dla takich samych argumentów wejściowych, ale wynik jej wykonania może ulec zmianie w wyniku wykonania polecenia S QL. To jest poprawny wybór dla funkcji których wynik zależy od dostępu do danych lub zmiennych sparametryzowanych (np strefa czasowa). R ównież zauważ, że fynkcje zwracające bieżący czas są kwalifikowane jako stable, ponieważ ich wartości nie zmieniają się wewnątrz transakcji. VOLATILE oznacza, że wartość funkcji może się zmienić nawet w pojedynczym skanie tabeli, więc nie można optymalizować jej wywołania. Jedynie kilka funkcji bazodanowych jest volatile w tym sensie np: random(), currval(), timeofday(). Zauważ, że każda funkcja która ma tzw side-effect musi być klasyfikowana jako volatile, nawet jeśli jej wynik jest przewidywalny ( setval() ).

65 CREATE FUNCTION C ALLE D ON NULL INPUT R E TUR NS NULL ON NULL INPUT S TR IC T C ALLE D ON NULL INPUT (domyślnie) oznacza, że funkcja będzie wywołana normalnie, nawet jeśli którykolwiek z argumentów wejściowych będzie NULL. Autor funkcji musi sam zadbać o odpowiednią interpretację i zachowanie funkcji w takich przypadkach. R E TUR NS NULL ON NULL INPUT or S TR IC T oznacza że funkcja zwróci NULL ilekroć którykolwiek z jej argumentów będzie NULL. Ilekroć na wejściu pojawi się NULL funkcja nie zostanie wykonana i na wyjściu funkcji pojawi się wartość NULL

66 CREATE FUNCTION [E XTE R NAL] S E C UR ITY INVOKE R [E XTE R NAL] S E C UR ITY DE FINE R S E C UR ITY INVOKE R (domyślnie) oznacza, że funkcja będzie wykonana z uprawnieniami użytkownika, który ją wywoła. S E C UR ITY DE FINE R oznacza, że funkcja zostanie wywołana z uprawnieniami użytkownika, który ją wywoła. S łowo kluczowe E XTE R NAL jest obecne w celach zgodności S QL ale jest opcjonalne, ponieważ nie jest aplikowalne do funkcji zewnętrznych. definition C iądn znaków definiujących;znaczenie zależne od języka. M oże być wewnętrzną nazwą funkcji,ścieżką do zbioru obiektowego, poleceniem S QL-a lub tekstem w języku proceduralnym.

67 CREATE FUNCTION obj_file, link_s ymbol Ta forma klauzuki AS jest używana dla dynamicznie ładowalnych funkcji w j. C jeśli nazwa funkcji w j. C nie jest taka sama jak w S QL-u. C iąg obj_file jest nazwą pliku zawierającego dynamiczie ładowany obiekt a link_symbol jest nazwą funkcji w języku C. Jeśli link_symbol nie występuje, nazwa wywoływanej funkcji jest taka sama jak jej definicja w S QL-u. attribute The historical way to specify optional pieces of information about the function. The following attributes may appear here: iss trict INPUT. E quivalent to S TR IC T or R E TUR NS NULL ON NULL IsC achable isc achable is an obsolete equivalent of IM MUTABLE ; it's still accepted for backwards-compatibility reasons. Attribute names are not case-sensitive.

68 Przykłady CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer AS 'select $1 + $2;' LANGUAGE SQL IMMUTABLE RETURNS NULL ON NULL INPUT; CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS $$ BEGIN RETURN i + 1; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

69 WYZWALACZE (triggers) Wyzwalacze (TRIGGER) s ą zdarzeniami, które można przypisa ć w określonym miejscu do tabeli. W przypadku wystąpienia warunku określonego do wyzwolenia triggera wywołana zostanie określona funkcja.

70 Tworzenie wyzwalaczy CREATE TRIGGER name { BEFORE AFTER } { event [ OR... ] } ON table [ FOR [ EACH ] { ROW STATEMENT } ] EXECUTE PROCEDURE funcname ( arguments )

71 przykład:

72 Komentarze COMMENT ON { TABLE object_name COLUMN table_name.column_name AGGREGATE agg_name (agg_type) CAST (sourcetype AS targettype) CONSTRAINT constraint_name ON table_name CONVERSION object_name DATABASE object_name DOMAIN object_name FUNCTION func_name (arg1_type, arg2_type,...) INDEX object_name LARGE OBJECT large_object_oid OPERATOR op (leftoperand_type, rightoperand_type) OPERATOR CLASS object_name USING index_method [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name RULE rule_name ON table_name SCHEMA object_name SEQUENCE object_name TRIGGER trigger_name ON table_name TYPE object_name VIEW object_name } IS 'text'

73 ERD - Peter Chen w 1976 roku, inna notacja IDEF1X standaryzowana przez wojsko. Encja byt, konkretny i jednostkowy egzemplarz, to co istnieje (np. Kowalski). Atrybut cecha charakterystyczna encji (np. kolor oczu). Atrybut reprezentowany jest na diagramach ZE poprzez owal. Grupa/zbiór encji zgrupowane encje o tej samej charakterystyceatrybutach (np. studenci). Zbiór encji reprezentowany jest na diagramach ZE przez prostokąt. Klucz zbiór atrybutów, których wartości zapewniaj ą unikalność encji ograniczenie wartości atrybutów (key constraint). Klucz reprezentowany jest na diagramach ZE poprzez podkreślenie nazwy atrybutu/atrybutów. Zbiór zwią zków związki pomiędzy encjami, jeden-do-wielu; wiele-do- jednego; wiele-do-wielu.

74 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych - etapy -Specyfikacja język naturalny, -Diagramy związków encji (ERD Entity-Relationship Diagrams), -Diagramy relacyjne (odwzorowanie ERD-DR), -Diagramy relacyjne a SQL.

75 Obszar analizy Ustalenie wymagan Wymagania Modelowanie koncepcyjne Model koncepcyjny Modelowanie logiczne Model logiczny Modelowanie fizyczne cel

76 Na czym polega dobry projekt BD? Zdolnosc przechowywania potrzebnych informacji Zdolnosc obslugi wymaganych zwiazkow Zdolnosc rozwiazywania problemow Zdolnosc do narzucanie integralnosci danych Zdolnosc narzucania wydajnosci w przetwarzaniu danych Zdolnosc uwzgledniania przyszlych zmian

77 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych Zrozumienie problemu UPGRADE/ NOWY SYSYEM? Wywiad z potencjalnymi uzytkownikami systemu: Nie rozmawiaj z duza grupa osob (2-3 os. Wystarcza) Poprosic osoby o przygotowanie sie do rozmowy wyslanie glownych pytan Zorganizuj prowadzenie notatek Nie przedluzaj sesji rozmow, zapewnij odpowiednio szerokie poruszenie wszystkich zagadnien, gdy pwene szczegoly wymagaja dodatkowych informacji sprecyzuj czas na ich dostarczenie Sporzadz notatke ze spotkania, rozeslij rozmowcom i popros o ustosunkowanie sie w okreslonym czasie

78 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych - j.naturalny -Zidentyfikowanie problemu krotka informacja na czym polega problem np kartoteka badan pacjentow zakladu radiologii AMG -Zdefiniowanie potrzebnych informacji /definiowanie obszaru problemu/ - w bazie danych powinnismy starac sie umieszczac tylko te informacje, ktore nas interesuja. -SKLADOWANIE INFORMACJI KOSZTUJE!!!!!

79 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych projekt logiczny Okreslenie obiektow po zebraniu danych nalezy pokatalogowac je wg obiektow. Na poczatek nalezy skupic sie na glownych obiektach / obiektach kluczowych/ - mniej istotne obiekty pozostawiamy no pozniej. Definicja cech obiektow Przeksztalcenie obiektow w tabele

80 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych relacje i krotnosci Majac zdefiniowane obiekty i ich ksztalt nalezy zdefiniowac zaleznosci miedzy relacjami Graficzna prezentacja struktury danych Diagram zwiazkow encji pracownikid pracowniknazwa pracownikadres oddzialnazwa budzet pracownik pracu je oddział

81 ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA Baz Danych Diagram zwiazkow encji Zero lub jeden Tabela Dokladnie jeden Tabela Zero lub wiele Tabela Jeden lub wiele Tabela

82 DZE przyklad zaleznosci i krotnosci student konto Student posiada zero lub wiecej kont pocztowych ale konto przypisane jest dokladnie do jednego studenta

83 pacjent rejestracja badanie aparat Gabinet badan badan Gabinet badan opis

84 imie p_id nazwisko pesel waga a_id nazwa pacjent badanie aparat data_badania p_id b_id a_id status rodzaj_b opis

85 pacjent imie varchar(20), nazwisko varchar(20), pesel char(11), waga int, p_id serial, aparat( nazwa varchar(20), a_id serial; badanie( p_id int, a_id int, data_badania date, status int, opis text, rodzaj_b varchar(50), b_id serial,

86 Create table pacjent( imie varchar(20), nazwisko varchar(20), pesel char(11), waga int, p_id serial, primary key (p_id)); Create table aparat( nazwa varchar(20), a_id serial primary key(a_id)); Create table badanie( p_id int, a_id int, data_badania date, status int, opis text, rodzaj_b varchar(50), b_id serial, primary key (b_id), foreign key (a_id) references aparat, foreign key (p_id) referencespacjent);

87 HIERARCHIA

88 Reguły składni diagramów ZE. Często weryfikowane przez narzędzia wspomagające projektowanie baz danych. 1. Każdy atrybut jest powiązany z dokładnie jednym zbiorem encji lub zbiorem związków. (Nie mogą istnieć odseparowane atrybuty, lub powiązane z wieloma zbiorami encji lub relacji). 2. Każdy zbiór relacji jest powiązany z co najmniej dwoma zbiorami encji. 3. Każdy zbiór encji jest pośrednio powiązany z każdym zbiorm encji diagramu. (Jeżeli diagram można podzielić na dwa rozłączne to modelują one dwa schematy a nie jeden schemat bazy danych.)

89 Reguły znaczeniowe (semantyczne) diagramów ZE. Konieczna znajomość specyfikacji bazy danych i jej przeznaczenia. 3. Każdy atrybut powinien mieć unikalną nazwę. (Nazwa powinna jednoznacznie wskazywać atrybut. Jeżeli dwa zbiory encji mają atrybuty o tej samej nazwie to należy je przekształcić dodając przedrostek w nazwie, np. nazwy zbioru encji). imie Imie lek imie lekimie lek pacj pacj bad bad

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo