PUBLIC RELATIONS NIE JEDNO MA IMIĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC RELATIONS NIE JEDNO MA IMIĘ"

Transkrypt

1 PUBLIC RELATIONS NIE JEDNO MA IMIĘ Piotr Lignar Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 5-7 lipca

2 Kim jestem? Politologiem Przez 25 lat byłem dziennikarzem Nauczycielem akademickim Praktykiem public relations. Od 11 lat prowadzę własną firmę doradczą w obszarze PR 2

3 CO TO JEST public relations? FUNKCJA ZARZĄDZANIA, KTÓRA NAWIĄZUJE I PODTRZYMUJE WZAJEMNIE KORZYSTNE STOSUNKI MIĘDZY ORGANIZACJĄ A GRUPAMI, OD KTÓRYCH ZALEśY JEJ SUKCES LUB KLĘSKA S.M. CUTLIP Effective public relations 3

4 SKĄD SIĘ WZIĘŁO WSPÓŁCZESNE PUBLIC RELATIONS? TRUDNY RYNEK ogromna konkurencja spadek skuteczności reklamy rozwój technik sprzedaŝy 4

5 SKĄD SIĘ WZIĘŁO WSPÓŁCZESNE PUBLIC RELATIONS? WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTW rosnący poziom wykształcenia świadomość posiadania praw i umiejętność korzystania z nich poczucie stabilności i akceptacja swojego połoŝenia społecznego 5

6 SKĄD SIĘ WZIĘŁO WSPÓŁCZESNE PUBLIC RELATIONS? WYSOKI POZIOM DEMOKRACJI SPOŁECZEŃSTW ZAMOśNYCH sprawne instytucje kontroli społecznej pluralizm Ŝycia politycznego przynaleŝność do międzynarodowych struktur politycznych i gospodarczych 6

7 GŁÓWNE RODZAJE PUBLIC RELATIONS KORPORACYJNY służy organizacji Jego celem jest: Ułożenie sobie relacji z otoczeniem tak, aby ułatwiało to osiąganie przez organizację jej zamierzeń 7

8 GŁÓWNE RODZAJE PUBLIC RELATIONS PRODUKTOWY służy wsparciu sprzedaży Jego celem jest: Wsparcie sprzedaży produktu poprzez zbudowanie świadomości: jego istnienia jego użyteczności potrzeby posiadania 8

9 EDUKACJA GŁÓWNE NARZĘDZIA PR PRODUKTOWEGO WYKORZYSTANIE NOŚNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - media - autorytety (k.o.l.) - wydarzenia (akcje, imprezy) 9

10 NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY PUBLIC RELATIONS WSZYSTKO NA ZEWNĄTRZ CZYLI np. partnerzy, konkurencja, decydenci, miejscowa społeczność, banki, klienci, sojusznicy, WSZYSTKO WEWNĄTRZ CZYLI np. pracownicy, rada nadzorcza, zarząd, związki zawodowe, itd. SYTUACJE TRUDNE CZYLI np. każda sytuacja kryzysowa i każdy znaczący sukces 10

11 KIM JEST PIAROWIEC? PRACOWNIKIEM KOMÓRKI KOMUNIKACJI W FIRMIE pracuje dla swego pracodawcy NIEZALEŻNYM USŁUGODAWCĄ W OBSZARZE BUDOWANIA RELACJI Z OTOCZENIEM pracuje dla swoich klientów. 11

12 PRACA PIAROWCA POLEGA NA: DORADZANIU W SPRAWACH KOMUNIKACYJNYCH PROJEKTOWANIU DZIAŁAŃ I KAMPANII PRODUKOWANIU DZIAŁAŃ I KAMPANII WSPÓŁPRACY Z DZIENNIKARZAMI (mediami) 12

13 JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ PIAROWIEC? GRUNTOWNE WYKSZTAŁCENIE raczej humanistyczne. DOJRZAŁOŚĆ także emocjonalną UMIEJĘTNOŚĆ MYŚLENIA: SAMODZIELNEGO, ANALITYCZNEGO, NIEKONWENCJONALNEGO 13

14 CO TO JEST OTOCZENIE? Wszyscyod których zależy nasz sukces lub niepowodzenie. OTOCZENIE NALEŻY DEFINIOWAĆ: Niezbyt szeroko (dokonać selekcji) Podzielić na sektory i porangować według znaczenia. Starannie zdefiniować grupy docelowe 14

15 GRUPY OTOCZENIA Z PROGRAMU PUBLIC RELATIONS BANKU Osoby i instytucje kształtujące opinię publiczną Środki masowego przekazu Władze lokalne Dziennikarze i publicyści Nauczyciele Konkurenci Nabywcy usług Dostawcy usług Dyrekcja Zarząd Bank Pracownicy i ich rodziny Rada Doradcy Nadzorcza Akcjonariusze Właściciele Instytucje ubezpieczeniowe BANKI Lokalna społeczność Pisarze Osobistości Ŝycia publicznego Uczelnie i szkoły Doradcy z zewnątrz BPFBM Fundacja na rzecz funduszu hipotetycznego Dostawcy usług Źródło: W. Budzyński Public Relations. Poltext, Warszawa 1997 r. 15

16 Sejm MAPA KIBICÓW POLSKIEJ FIRMY W BRANŻY KOSMETYCZNEJ Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Finansów Konkurent Z Izba Skarbowa GUC Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita WUZ Sanepid StraŜ poŝarna Dostawcy opakowań Odbiorcy krajowi Krajowi dostawcy surowców Rada Gminy Związek zawodowy Odbiorcy FIRMA zagraniczni Konkurent X Odbiorcy lokalni Business Center Club PFRON Konkurent Y Dostawcy z importu Dostawcy środków energii 16 Źródło: K. Obłój Strategia Organizacji. PWE, Warszawa 1998 r.

17 DEFINIUJĄC OTOCZENIE OKREŚL: KTO JEST DLA CIEBIE WAśNY I DLACZEGO? KTO MOśE CI POMÓC LUB ZASZKODZIĆ? NA ILE WAśNY JESTEŚ DLA TYCH KTÓRZY SĄ WAśNI DLA CIEBIE? CO MA DLA NICH ZNACZENIE I JAKIE MAJĄ OCZEKIWANIA? NA ILE JE SPEŁNIASZ LUB MOśESZ JE SPEŁNIĆ? 17

18 Realia przełomu lat 60/70 XX wieku, nacechowane nasilającym się dąŝeniem do optymalizacji zachowań, stworzyły zapotrzebowanie na inny niŝ dotychczas, sposób komunikowania się. POLAMI KONKURENCJI STAŁY SIĘ BOWIEM REPUTACJA (DOBRE IMIĘ goodwill) 18

19 CO TO JEST REPUTACJA? ŁĄCZNY WYNIK ZESPOŁU OCEN ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WARTOŚCI UTRWALONYCH KULTUROWO 19 19

20 JAK POWSTAJE REPUTACJA? Jest to rozłożona w czasie RELACJA między deklarowanymi WARTOŚCIAMI a RZECZYWISTOŚCIĄ 20 20

21 REPUTACJĘ ORGANIZACJI TWORZY POTWIERDZANIE W PRAKTYCE TAKICH OTO WARTOŚCI... UCZCIWOŚĆ WIARYGODNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ WYSOKA JAKOŚĆ ETYCZNE POSTĘPOWANIE SPRAWNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ WYSOKA KULTURA LOJALNOŚĆ czyli wierność zobowiązaniom RYCERSKOŚĆ 21 21

22 Według Sandry Oliver badaczki komunikacji społecznej... PR wypracowuje zasłuŝoną reputację organizacji opartą na jej osiągnięciach. Oznacza to,ŝe reputacja będzie korzystna jedynie wówczas, gdy organizacja sobie na nią rzeczywiście zasłuŝy

23 NATOMIAST... REPUTACJA - DOBRE IMIĘ TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI TWORZĄ JEJ WIZERUNEK 23 23

24 A WIZERUNEK TO... JAK NAS ODBIERA OTOCZENIE. 24

25 TOśSAMOŚĆ ORGANIZACJI TO.. SUMA ELEMENTÓW,KTÓRE IDENTYFIKUJĄ ORGANIZACJĘ WYRÓŻNIAJĄC JĄ SPOŚRÓD INNYCH. 25

26 TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI TWORZY... FILOZOFIA czyli np. zespół wartości uznawanych w organizacji i cechujących jej działania MISJA czyli generalne cele, które organizacja chce osiągać STRATEGIA czyli sposób realizacji misji przy uwzględnieniu uznawanych wartości(filozofii) 26

27 TOŻSAMOŚĆ cd. STYL ZARZĄDZANIA czyli zwyczaje i zachowania przyjmowane w realizacji zadań efektywnościowych HISTORIA czyli dorobek, tradycja, drogi i sposoby rozwoju KULTURA czyli zespół obyczajowych norm wyrażanych w zachowaniach dominujących w organizacji 27

28 TOŻSAMOŚĆ cd. BEZINTERESOWNOŚĆ czyli dobra działalność - gotowość do czynienia gestów nie mających przynieść konkretnego zysku DOSKONAŁOŚĆ czyli bez zarzutu pod kaŝdym względem 28

29 TOŻSAMOŚĆ cd. ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI czyli Ŝywe wizytówki - dowody, Ŝe deklaracje są prawdziwe WIZERUNEK GRAFICZNY (corporate identity) czyli zespół symboli graficznych i wzorniczych charakterystyczny dla organizacji 29

30 NAJWAśNIEJSZE OBSZARY public relations WSZYSTKO NA ZEWNĄTRZ CZYLI np. partnerzy, konkurencja, decydenci, miejscowa społeczność, banki, klienci, sojusznicy, itd.. WSZYSTKO WEWNĄTRZ CZYLI np. pracownicy, rada nadzorcza, zarząd, związki zawodowe, itd. SYTUACJE TRUDNE CZYLI np. każda sytuacja kryzysu reputacji czyli ujawnienie rozbieżności miedzy deklarowanymi wartościami a rzeczywistością 30

31 STAŁE ELEMENTY BUDOWANIA DOBRYCH STOSUNKÓW Z OTOCZENIEM MERYTORYCZNE CZYLI np. jakość, kompetencja, użyteczność, efektywność, skuteczność, nowoczesność ETYCZNE CZYLI np. zaufanie, wiarygodność, uczciwość, prostolinijność, rycerskość, bezinteresowność TECHNICZNE CZYLI np. popularność, rozgłos, sprawne informowanie, dostępność, komunikatywność 31

32 GŁÓWNE NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS cd. ZNAJOMOŚĆ OTOCZENIA I UMIEJĘTNOŚĆ JEGO ANALIZY UMIEJĘTNOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ UMIEJETNOŚĆ BUDOWANIA KONTAKTÓW ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU I WYKORZYSTYWANIA ICH 32

33 GŁÓWNE NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS RZECZOWA WIEDZA O ORGANIZACJI - jej zachowania są zrozumiałe dla otoczenia ETYCZNE POSTĘPOWANIE nieskazitelna czystość etyczna i moralna KONSEKWENCJA W DZIAŁANIACH DBANIE O ROZGŁOS I POPULARNOŚĆ 33

34 PUBLIC RELATIONS TO ZAWSZE... ODNOSZENIE SIĘ, PRZEDE WSZYSTKIM, DO OBSZARÓW INTELEKTUALNYCH A NIE EMOCJONALNYCH ADRESATÓW 34

35 NAJSKUTECZNIEJSZE NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS TO... WIEDZA EMOCJE ANEGDOTA 35

36 NAJSKUTECZNIEJSZE NARZĘDZIA PUBLIC RELATIONS TO... WIEDZA po to aby argumenty były rzetelne i wiarygodne EMOCJE po to aby lepiej trafiały do adresatów ANEGDOTA po to Ŝeby wszystko co słuszne nie było śmiertelnie nudne 36

37 ZAWSZE POSTĘPUJ WEDŁUG ZASADY... CZYŃDUŻO,DOBRZE I ETYCZNIE MÓWO TYM JASNO I GŁOŚNO. 37

38 STRATEGIA PR I METODYKA PROJEKTOWANIA DZIAŁAŃ I KAMPANII PUBLIC RELATIONS 38

39 KAMPANIA PR JEST TO... PRZEMYŚLANY LOGICZNY ZAPLANOWANY SPRAWNIE PRZEPROWADZONY DŁUGOTRWAŁY ZESPÓŁ DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA RZECZ OKREŚLONEGO CELU 39

40 KAMPANIA PUBLIC RELATIONS ZAWSZE MUSI BYĆ PROJEKTOWANA I REALIZOWANA W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z GLOBALNĄ STRAREGIĄ ORGANIZACJI! 40

41 CELEM KAMPANII PR BĘDZIE ZAWSZE... ZBUDOWANIE WZMOCNIENIE ZMIANA JAKIEGOŚ POGLĄDU-POSTAWY 41

42 CELEM KAMPANII PR ZWYKLE BYWA... ZAŁATWIENIE KONKRETNEJ SPRAWY zbudowanie świadomości - kampanie tematyczne, zadaniowe ZBUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU A W REZULTACIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA DO ORGANIZACJI 42

43 OZNACZA TO śe POWINNA POWSTAĆ... KONCEPCJA GLOBALNEJ STRATEGII WIZERUNKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ ORGANIZACJI 43

44 STRATEGIA TO ŚWIADOMIE OBRANA DROGA DO CELU, KONCEPCJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ (pomysł) SPOSÓB REAGOWANIA NA FAKTYCZNE LUB MOŻLIWE ZACHOWANIA PRZECIWNIKA DŁUGOFALOWA POLITYKA NA RZECZ CELU 44

45 W ODNIESIENIU DO TEGO TRZEBA ZAPROJEKTOWAĆ... HIPOTETYCZNY (POŻĄDANY DOCELOWY) WIZERUNEK ORGANIZACJIczyli to jak chcemy aby nas postrzegało otoczenie. ZASÓB WIZERUNKOWYczyli to o czym zamierzamy mówić otoczeniu po to aby stworzyć pożądany wizerunek organizacji SKŁADNIKI TWORZĄCE REPUTACJĘ W TYM TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI 45

46 JAK PROJEKTOWAĆ KAMPANIE I AKCJE PR? ZDEFINIUJ WŁASNE OTOCZENIE CZYLI: ustal kto ma dla ciebie znaczenie i dlaczego? ZDEFINIUJ WŁASNE CELE CZYLI: określ co jest dla ciebie ważne i chciałbyś, aby o tym wiedzieli członkowie wytypowanych grup otoczenia ZAPROJEKTUJ DZIAŁANIA CZYLI: zdecyduj komu, co, jak i kiedy zamierzasz zakomunikować ZAPEWNIJ ŚRODKI I WARUNKI CZYLI: pieniądze, materiały, kontakty, informacje, fachowców, OKREŚL KRYTERIA I SPOSOBY OCENY CZYLI: zastanów się jak zbadasz osiągnięte rezultaty 46

47 ZDEFINIUJ CEL(E) KAMPANII W JEDNEJ KAMPANII NIE MOśE BYĆ ICH WIELE MUSZĄ BYĆ BARDZO PRECYZYJNE ORAZ: -uŝyteczne dla celów organizacji -przekładalne na proste komunikaty -nie będące w sprzeczności z zasadami etycznymi i obyczajowymi -atrakcyjne dla mediów 47

48 OPRACUJ PRECYZYJNĄ STRATEGIĘ KAMPANII CZYLI: ZASTANÓW SIĘ CO MUSISZ ZROBIĆ ABY OSIĄGNIĘTY ZOSTAŁ CEL KAMPANII? MIEJ NA TO POMYSŁ! 48

49 ZREDAGUJ KOMUNIKATY! MUSZĄ ONE BYĆ: proste lecz nie powinny być sloganami, nazywać precyzyjnie istotę rzeczy, uwzględniać cechy poszczególnych grup otoczenia sformułowane poprawnie językowo 49

50 ZAPROJEKTUJ DZIAŁANIA PRZYPORZĄDKUJ KOMUNIKATY POSZCZEGÓLNYM GRUPOM OTOCZENIA OKREŚL SPOSÓB W JAKI JE PRZEKAŻESZ TAK ABY BYŁO TO: -Atrakcyjne -Wiarygodne -Wygodne 50

51 OPRACUJ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM USTAL KIEDY CO I JAK BĘDZIESZ PRZEKAZYWAŁ POSZCZEGÓLNYM ELEMENTOM OTOCZENIA OPRACUJ TERMINARZ PRAC WYKONAWCZYCH wyklucz pośpiech, ogranicz improwizację nic nagle nic na siłę sensowne limity czasu 51

52 ZAPROJEKTUJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENY KAMPANII JEDYNYM TWARDYM I OBIEKTYWNYM MIERNIKIEM SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS JEST PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZED PODJECIEM DZIAŁAŃ PR Z WYNIKAMI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PO ICH ZAKOŃCZENIU. 52

53 ZAPROJEKTUJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENY KAMPANII POZOSTAŁE MIERNIKI KTÓRE DAJĄ JEDYNIE WYNIKI ORIENTACYJNE SĄ TO: ilość: publikacji, osób, do których dotarła informacja udokumentowanych reakcji na podjęte działania cechy sprzedaży porównanie z wynikami poprzednich kampanii 53

54 UWAGA DZIENNIKARZ! czyli Jak współpracować z mediami? 54

55 W public relations MEDIA SŁUŻĄ DO... budowania świadomości tworzenia potrzeb oznaczenia organizacji (zwrócenia uwagi, zauważenia na tle innych) 55

56 MEDIA SĄ UŻYTECZNE DLA public relations PONIEWAŻ... mają ogromny zasięg dużą wiarygodność są skuteczne w perswazji (a przez to opiniotwórcze) 56

57 MEDIA DZIAŁAJĄ OBIEKTYWNIE CHOĆ NIE SĄ OBIEKTYWNE Jeżeli zaistnieją określone okoliczności w naszym otoczeniu lub wewnątrz naszej organizacji, to CZY CHCEMY CZY NIE CHCEMY media zareagują. 57

58 STRATEGICZNA ZASADA ZAANGAśOWANIA MEDIÓW DLA SWOICH CELÓW Daj dziennikarzom to czego oczekują i potrzebująa wezmą chętnie i będą prosić o jeszcze! 58

59 W POLSCE MEDIA DZIELĄ SIĘ NA... PUBLICZNE NIEPUBLICZNE Prywatne np. Gazeta Wyborcza Społeczne np. Radio Maryja 59

60 W POLSCE MEDIA PUBLICZNE TO... TE, KTÓRE SĄ UTRZYMYWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, TO ZNACZY ABONAMENTU OPŁACANEGO PRZEZ POSIADACZY STACJONARNYCH ODBIORNIKÓW RADIOWYCH I TV. SĄ NIMI: POLSKIE RADIO S.A SPÓŁEK REGIONALNYCH TELEWIZJA POLSKA S.A. 60

61 MEDIA PUBLICZNE Jako opłacane ze środków publicznych, czyli przez osoby o różnych poglądach, z założenia powinny być: OBIEKTYWNE NIEZAANGAŻOWANE NIEZALEŻNE 61

62 PODSTAWOWA SYSTEMATYKA MEDIÓW (ze względu na sposób przekazu) PRASA najwolniejsza, ale z silną tradycją, dużą wiarygodnością i długim działaniem. RADIO duży zasięg, najszybsze, najwygodniejsze, wiarygodne, ale ulotne. TELEWIZJA największa skuteczność przekazu, mała wiarygodność, najwyższy poziom manipulacji 62

63 PODSTAWOWYM ZADANIEM DZIENNIKARZA JEST... PRZEKAZYWANIE OBRAZU RZECZYWISTOŚCI OBIEKTYWNE poprzez PREZENTOWANIE POGLĄDÓW SUBIEKTYWNE poprzez WYRAŻANIE POGLĄDÓW 63

64 REDAKCJA (wydawca) MA PRAWO DO SUBIEKTYWIZMU! Gwarantuje je art. 10 Ustawy z Prawo Prasowe (z nowelizacjami) 1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i Państwu. Dziennikarz ma obowiązek działać zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych prawem. 2. Dziennikarz w ramach stosunku pracy ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji ogólnej linii programowej tej redakcji. 3. Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego. 64

65 NA OBRAZ RZECZYWISTOŚCI W PEŁNYM PRZEKAZIE DZIENNIKARSKIM SKŁADA SIĘ... INFORMACJA -czyli WIEDZA O FAKTACH (kto? co? gdzie? kiedy? jak?) BACKGROUND - czyli TŁO (wiedza pozwalająca zrozumieć fakty) KOMENTARZ-czyli PREZENTACJA POGLĄDÓW LUB ICH WYRAŻENIE 65

66 DZIENNIKARZY ZAWSZE ZAINTERESUJE... KAŻDE ODSTĘPSTWO OD NORMY. IM WIĘKSZE TYM BARDZIEJ! 66

67 odbiorcy oczekują od mediów INFORMACJI (wiedzy) ROZRYWKI UCZESTNICTWA natomiast nadawcy ZYSKU KRZEWIENIA IDEI 67

68 Zainteresują się naszymi tematami i materiałami tylko wtedy,gdy będą z ich punktu widzenia : POUCZAJĄCE Dlatego dziennikarze... ROZRYWKOWE (ATRAKCYJNE) WAŻNE SPOŁECZNIE POZWOLĄ ZAROBIĆ (dobrze się sprzedadzą) POMOGĄ KRZEWIĆ IDEĘ 68

69 TEMAT ZGŁOSZONY DO PUBLIKACJI POWINIEN BYĆ OPISANY PRZY POMOCY ODPOWIEDZI NA 5 PYTAŃ: O czym ma być mowa? Dlaczego właśnie o tym? (uzasadnienie) Dlaczego teraz mamy o tym mówić? Do kogo materiał (temat) jest adresowany? W jakiej formie dziennikarskiej powinien być zrobiony? 69

70 SCHEMAT PRODUKCJI DZIENNIKARSKIEJ RZECZYWISTOŚĆ LINIA PROGRAMOWA DZIENNIKARZE etatowi i współpracujący Priorytety programowe Zgłoszenia tematów PLANOWANIE polecenia i akceptacja propozycji PROJEKT WYDANIA 70

71 PROJEKT WYDANIA INDYWIDUALNA REALIZACJA MATERIAŁÓW DEAD LINE CZAS OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA NUMERU OPRACOWANIE REDAKCYJNE OTRZYMANYCH MATERIAŁÓW I PRZYGOTOWANIE WYDANIA emisja zgranie drukarnia kolportaż 71

72 GŁÓWNE NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY Z DZIENNIKARZAMI TO: MAILING LIST lista adresowa dziennikarzy MATERIAŁY PRASOWE informacje, backgroundery, opinie K.L.O., dane liczbowe, zdjęcia KONTAKTY OSOBISTE spotkania POKAZY STUDYJNE podróŝe, zwiedzania UDZIAŁ W IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH KONFERENCJE PRASOWE 72

73 JAK ROZMAWIAĆ Z DZIENNIKARZEM? Nigdy: z zaskoczenia nieprzygotowani w postawie konfrontacyjnej 73

74 ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA KONTAKT Z DZIENNIKARZEM MUSISZ WCZEŚNIEJ WIEDZIEĆ: Jak się nazywa? ( nr telefonu, mail ) Z jakiej jest redakcji?(tytułowa, tematyczna) Czego chce merytorycznie? (tematyka, zagadnienia,) Dobrze wiedzieć w jakim charakterze jest zatrudniony i kto jest jego przełożonym? 74

75 PRZYGOTUJ PODWŁADNYCH NA KONTAKT Z DZIENNIKARZEM OPRACUJ I WYDAJ PROCEDURĘ jak postępować gdy pojawi się lub zadzwoni dziennikarz? ZRÓB KRÓTKIE SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TEJ PROCEDURY 75

76 PAMIĘTAJ! PRAWO PRASOWE MÓWI,śE... Art. 5 1.KaŜdy obywatel zgodnie z zasada wolności słowa i prawem do krytyki,moŝe udzielać informacji mediom. 2. Nikt nie moŝe być naraŝony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielania informacji prasie, jeŝeli działał w granicach dozwolonych prawem Art Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. 76

77 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Podczas rozmowy z dziennikarzem powinna być obecna druga osoba. Dotyczy to oczywiście działania w warunkach zagroŝenia lub obawy. ZAWSZE JEDNAK TRZEBA WCZEŚNIEJ ZNAĆ: imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i charakter jego zatrudnienia (etat-współpraca) cel jego działania (do czego ma mu słuŝyć nasza wypowiedź?) temat zakres zagadnień, które będą poruszane (moŝemy zaŝądać wcześniej pytań) 77

78 JAK ROZMAWIAĆ Z DZIENNIKARZEM? Wywiad RADZĘ nagrywać. Nagranie stanowi dowód jakich odpowiedzi udzielono. Taśma jest niezbędna przy autoryzacji i skłania dziennikarza ścisłego przestrzegania norm. 78

79 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Nie wolno udzielaćwypowiedzi poza protokołem. Przed i po wywiadzie możemy porozmawiać z dziennikarzem o pogodzie. Uwaga! Dziennikarze nagminnie wykorzystują nasze rozprężenie po wyłączeniu kamery lub mikrofonu albo po zelżeniu napiętej atmosfery. 79

80 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Dziennikarza nie należy kokietować. U wielu budzi to podejrzenia, że usiłujemy nimi manipulować lub pozwala sądzić, że się boimy. Zachowujmy się godnie i szacownie. Grzecznie, życzliwie ale z dystansem i bez nadawania spotkaniu towarzyskiego charakteru. 80

81 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Odpowiedzi na pytania musząbyćkrótkie. Nie więcej niż3-4 zdania. Dłuższa wypowiedźpowoduje, że dziennikarz dokonuje w niej skrótów.grozi to uproszczeniami i zniekształceniem istoty wypowiedzi. 81

82 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Odpowiadając trzymajmy się ściśle treści pytania. Nie udzielajmy zbyt daleko idących wyjaśnień, by nie prowokowaćdodatkowych pytań, które mogąbyćdla nas niewygodne. Mówmy to,co konieczne. Pamiętajmy naszym zadaniem nie jest bawienie dziennikarza rozmową. Jeżeli chce mieć dynamiczną rozmowę, to niechotozadba. 82

83 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. W wypowiedziach unikajmy wybielania się. Przyznanie się do błędu jest często skuteczniejsze niż pokrętnetłumaczenia. 83

84 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Nie wolno wytykaćdziennikarzowi błędów ani niewiedzy. Nie krytykujemy dziennikarza, ani jego kolegów po fachu, ani redakcji itp. Pamiętajmy, dla dziennikarza jesteśmy ważni jako źródło wiedzy i on zawsze będzie od nas wiedział mniej w danej dziedzinie. Wiedza dziennikarzy jest jak kałuża rozległa, ale płytka. 84

85 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Nie należy nigdy kłamać. Można pominąć niektóre aspekty sprawy. Ostatecznie możemy nie udzielić odpowiedzi na pytania. 85

86 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Dziennikarz pytając nas często zna odpowiedź, a chodzi mu o określenie naszej postawy lub kompetencji. Jeżeli zaś nie zna, to prawdopodobnie sprawdzi czy to co mówimy jest prawdą. Znacznie łatwiej tłumaczyć się z braku odpowiedzi niż z kłamstwa. 86

87 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. Odpowiedzi muszą być przemyślane. Ulubioną metodą dziennikarzy jest wielokrotne zadawanie tego samego pytania w róŝnych wariantach. To dobry sposób na sprawdzenie rozmówcy. Trzeba być uwaŝnym i zawsze odpowiadać tak samo. 87

88 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. PRZED MIKROFONEM Mów KRÓTKO najwyżej 30 sekund do 1 minuty, jeżeli jest to wypowiedź samodzielna w rodzaju proszęcośpowiedzieć lub zadano jedno ogólne pytanie. W przypadku wywiadu posługuj sięsekwencjami jeszcze krótszymi sekund czyli kilka zdańw odpowiedzi na każde pytanie. W przeciwnym przypadku reporter będzie ci przerywał wypowiedź dążąc do jej zdynamizowania Jednak nie spiesz się.gdy chcesz powiedziećwięcej mów precyzyjnie, a nie szybciej! 88

89 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. PRZED MIKROFONEM BĄDŹ GOTÓW NA BEZSENSOWNE PYTANIA! Niestety bywa, że dziennikarze nie są przygotowanido rozmowy, zadająna początek byle jakie pytanie po to,aby następne z większym sensem sformułowaćdopiero na podstawie twojej pierwszej wypowiedzi. 89

90 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. PRZED MIKROFONEM Udzielając wypowiedzi mów: krótkimi zdaniami nie uŝywaj zwrotów specjalistycznych nie uŝywaj kolokwializmów ani sformułowań dwuznacznych 90

91 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. PRZED MIKROFONEM BĄDŹ CZUJNY I SKONCENTROWANY! JeŜeli dziennikarz coś przekręci lub pomyli (nazwę,działanie) : ŁAGODNIE POPRAW GO nie karcąc, ZDECYDOWANIE, ale grzecznie reaguj na wszelkie sytuacje niekorzystne dla wizerunku organizacji (błędne lub niekorzystne skojarzenia, krzywdzące oceny, fałszywe wnioski, uproszczenia itd.) Nawet jeŝeli nie moŝesz tego zrobić natychmiast poczekaj na dogodny moment i powiedz to, co zamierzasz. 91

92 NIE DAJ SIĘ WYPROWADZIĆ Z RÓWNOWAGI. Dziennikarz na pewno to wykorzysta Nikt nie będzie wnikał w powód Twojego zdenerwowania a wszyscy zapamiętają przebieg i wymiar incydentu. 92

93 ROZMOWA Z DZIENNIKARZEM cd. PRZED MIKROFONEM UWAGA GENERALNA! To ty i to co mówisz jest najwaŝniejsze w rozmowie a nie dziennikarz! Mów przede wszystkim to co masz do powiedzenia, a dopiero potem odnoś się do rzeczy podawanych przez dziennikarza. 93

94 Komunikacja w kryzysie reputacji 94

95 CO TO JEST SYTUACJA KRYZYSOWA? KaŜde, zwłaszcza niespodziewane, niekorzystne wydarzenie o szerokim zasięgu w otoczeniu firmy lub w niej samej, które dowodzi rozbieŝności między deklarowanymi wartościami a rzeczywistością. 95

96 CECHAMI SYTUACJI KRYZYSOWEJ SĄ: ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY DEKLAROWANYMI WARTOŚCIAMI A RZECZYWISTOŚCIĄ; NAGŁOŚĆ czyli COŚ DZIEJE SIĘ BARDZO SZYBKO; DOLEGLIWOŚĆ czyli TO, CO SIĘ STAŁO JEST BARDZO NIEKORZYSTNE; SKALA ZJAWISKA czyli TO, CO SIĘ STAŁO MA ZNACZĄCY WYMIAR, DOTYCZY WIELU ELEMENTÓW OTOCZENIA. 96

97 OBSZARY ZAGROŻEŃ KRYZYSOWYCH DLA FIRMY ORGANIZACJI JAKOŚĆ PRODUKTU (bezpieczeństwo) WYZNAWANE WARTOŚCI SKŁADANE DEKLARACJE obietnice ZACHOWANIA WAŻNYCH DZIAŁACZY (pracownicy, reprezentanci, liderzy) PRAKTYKA SPRAWOWANIA WŁADZY;(sposób zarządzania) PRAKTYKA OSIĄGANIA CELÓW 97

98 BARDZO KRYZYSOGENNA JEST... PRAKTYKA KILKU OBLICZY Co innego zapisano w manifestach ideowych firmy. Co innego mówią liderzy. Co innego wymagane jest na co dzień. Co innego robią pracownicy aby spełnić wyśrubowane wymogi. 98

99 RODZAJE KRYZYSÓW INCYDENTALNY Jest najczęściej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub sytuacji mało zaleŝnej od tych, w których reputację godzi. 99

100 RODZAJE KRYZYSÓW WYDAŁO SIĘ ( wylało się ) Jest najczęściej następstwem ujawnienia celowego działania tych, w których reputację godzi. 100

101 PAMIETAJ! WIĘKSZOŚĆ KRYZYSÓW DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ CO DO ICH RODZAJU I CHARAKTERU NIE DA SIĘ TYLKO PRZEWIDZIEĆ KIEDY NASTĄPIĄ JAKĄ BĘDĄ MIAŁY SKALĘ DLATEGO BĄDŹ DO NICH PRZYGOTOWANY! 101

102 JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? ZANALIZOWAĆ ORGANIZACJĘ ZDEFINIOWAĆ ZAGROŻENIA (najsłabsze ogniwa) OPRACOWAĆ I WDROŻYĆ PROCEDURY PRZEPROWADZAĆ REGULARNIE SYMULACJE 102

103 UWAGA! JEŻELI NIE JESTEŚ PRZYGOTOWANY I DZIAŁASZ SPONTANICZNIE TO PRAWDOPODOBNIE POPEŁNISZ 75 % BŁĘDÓW W PIERWSZYCH 25 % CZASU TRWANIA KRYZYSU! 103

104 DZIĘKUJĘ ZA MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ ŻYCZĘ SUKCESÓW W PRACY PIAROWCA 104

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak realizować rentowne działania rozwojowe w MŚP

Jak realizować rentowne działania rozwojowe w MŚP Jak realizować rentowne działania rozwojowe w MŚP 2015 Jak realizować rentowne działania rozwojowe w MŚP Warszawa, 10 VI 2015 Wojciech Drabko v-ce Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Strategiczna Karta Szkolenia

Strategiczna Karta Szkolenia Strategiczna Karta Szkolenia Tytuł szkolenia: Przeciwdziałanie mobbingowi Nazwa dokumentu: Strategiczna Karta Szkolenia (SKS) Zawartość i cel dokumentu. W tym dokumencie o definiujemy wyzwanie / problem,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r.

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA CZŁONKA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PEŁNIĄCEGO FUNCJĘ PREZESA ZARZĄDU, VII KADENCJI W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. PORADNIK Najważniejsze informacje

20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. PORADNIK Najważniejsze informacje 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik PORADNIK Najważniejsze informacje Zespół Organizacyjny 20. Pikniku Naukowego piknik@kopernik.org.pl Spis treści Czym jest Piknik?... 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Koalicja Masz głos, masz wybór Koalicję tworzą organizacje pozarządowe, agencje reklamowe

Bardziej szczegółowo

Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet

Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet Jak ocenić program PR za pomocą sondaŝy/ankiet SondaŜe/ankiety pomagają ocenić zakres i efekty programu public relations poprzez pomiar wiedzy o konkretnych faktach przez rozpoczęciem kampanii i po jej

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl

Biblioteka Politechniki Krakowskiej PUBLIC RELATIONS Marek M. Górski Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl PUBLIC RELATIONS Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja profesjonalna czy amatorska? Marek M. Górski Biblioteka gorski@biblos.pk.edu.pl Stanowisko Specjalisty ds. PR w bibliotece promocja

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOW E Czy szkoła promuje region? A może region promuje szkołę? W praktyce wizerunek szkoły jest składową m.in.: Informacji na temat kondycji szkoły (dydaktyka, zajęcia pozalekcyjne, olimpijczycy,

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak A L. J E R O Z O L I M S K I E 4 4 ; 0 0-0 2 4 W A R S Z A W A SPIS TREŚCI 1.1. BACKGROUND... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami

Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Współpraca destynacji turystycznych z dziennikarzami Kim jestem? Anna Olej-Kobus dziennikarka fotografka blogerka podróżniczka Publikacje: 20 albumów 15 książek i przewodników 10 przewodników dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!!

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!! OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem. Nasza siła to zespół, który stanowią doświadczeni

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Środowisko wewnętrzne - obejmuje charakter organizacji i stanowi podstawę postrzegania i reagowania na ryzyko przez pracowników; filozofie zarządzania ryzykiem i dopuszczalny poziom ryzyka; uczciwość i

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE Spółka Akcyjna

REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE Spółka Akcyjna REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE Spółka Akcyjna 1. Regulamin niniejszy opracowany na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje!

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje! Brand Spirit Agency Wzbudzamy emocje! Pierwsza w Polsce Agencja Marketingowa, które oferuje swoje usługi w formie abonamentu! Oferta skierowana do wszystkich Start-Up ów i mikroprzedsiębiorstw, które przy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Budowanie projektu dla organizacji pozarządowych 14 października 2010 Ząbkowice Śląskie. Anna Gużda Marta Borowiec-Salwa

Budowanie projektu dla organizacji pozarządowych 14 października 2010 Ząbkowice Śląskie. Anna Gużda Marta Borowiec-Salwa Budowanie projektu dla organizacji pozarządowych 14 października 2010 Ząbkowice Śląskie Anna Gużda Marta Borowiec-Salwa Program szkolenia 09.00-11.00 ZCP, diagnoza- identyfikacja problemu i grupy docelowej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany NA KAŻDE SPOTKANIE Z KLIENTEM BĄDŹ BARDZO... 5 Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany Jeśli codzienne uczyłbyś się, myślał i planował czas, mógłbyś rozwinąć i wykorzystać siłę,

Bardziej szczegółowo