Kreatywność w public relations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreatywność w public relations"

Transkrypt

1 Kreatywność w public relations Andy Green Rozwój gospodarki, pojawianie się nowych firm w jej sektorach oraz wzrost liczby informacji w mediach sprawiają, że ludzie, którzy zajmują się marketingiem i public relations, dostrzegają konieczność podnoszenia poziomu swojej kreatywności. Potrzebne jest bowiem tworzenie oryginalnych pomysłów, które pomogą firmie wyróżnić się wśród konkurencji i pozyskać rozgłos w mediach. Kreatywność to talent, który każdy człowiek może w sobie doskonalić i wykorzystywać w pracy zawodowej oraz życiu osobistym. Pracownicy, którzy chcą wykorzystywać kreatywność w pracy, powinni zrozumieć, czym ona się charakteryzuje, jak ją rozwijać i w jakich obszarach można ją wykorzystać. 1. Myślenie kreatywne jako proces, strona 2 Pracownicy firm, a w szczególności specjaliści z zakresu public relations, będą korzystali z potencjału kreatywności wtedy, kiedy zrozumieją, na czym polega ten proces myślowy. Osoby te powinny poznać poszczególne etapy powstawania twórczych pomysłów, ale także czynniki, które mogą blokować kreatywność. Praktycy public relations powinni wiedzieć, co zrobić, aby otoczenie dostrzegało wartość ich pomysłów i przygotować się do zmian w obszarze kreatywności w przyszłości. 2. Charakterystyka osoby kreatywnej, strona 4 Kolejnym krokiem, jaki praktycy powinni uczynić dla rozwoju własnej kreatywności, jest poznanie cech charakteru kreatywnej osoby. Każdą z cech charakteru i umiejętności twórczej osoby człowiek może w sobie wykształcić, nauczyć się jej i doskonalić ją w sobie. Jeśli specjaliści od public relations posiądą tę wiedzę, to będą mogli również doskonalić i rozwijać organizację, aby jako całość mogła być twórcza. 3. Techniki rozwijania kreatywności, strona 5 Praktycy z branży public relations powinni poznać techniki, które mogą pomóc im w tworzeniu oryginalnych pomysłów i późniejszej ich ocenie. Firma powinna wybierać takie narzędzia i techniki, które będą w niej skutecznie działały. Dobór technik powinien zależeć od indywidualnych cech pracowników, ich umiejętności, kompetencji i preferowanych metod współpracy z ludźmi. 4. Obszary wykorzystania kreatywności, strona 8 Kreatywne osoby powinny poznać obszary działalności firmy oraz sytuacje, w których kreatywność jest przydatna i pożądana. Ludzie ci powinni również przewidywać możliwe reakcje audytorium, do którego będą kierowali swoje twórcze rozwiązania i pomysły. Posiadanie wyłącznie teoretycznej wiedzy o tym procesie myślowym nie wystarczy do poprawy funkcjonowania firmy i pełniejszego odpowiadania na potrzeby otoczenia organizacji. Współpracujemy z: 1

2 1. Myślenie kreatywne jako proces Pracownicy firm, a w szczególności specjaliści z zakresu public relations, będą korzystali z potencjału kreatywności wtedy, kiedy zrozumieją, na czym polega ten proces myślowy. Osoby te powinny poznać poszczególne etapy powstawania twórczych pomysłów, ale także czynniki, które mogą blokować kreatywność. Praktycy public relations powinni wiedzieć, co zrobić, aby otoczenie dostrzegało wartość ich pomysłów i przygotować się do zmian w obszarze kreatywności w przyszłości. W XXI wieku ludzie nadużywają pojęcia kreatywność, ponieważ wiedzą, że osoby twórcze są doceniane przez specjalistów i osoby, które nie są profesjonalistami w danej dziedzinie. Kreatywność łatwiej jest dostrzec niż zdefiniować. Pełna definicja kreatywności łączy w sobie cztery sposoby jej rozumienia: wpłynąć na wynik pomiaru wartości produktu lub pomysłu, który sam stworzył. Postrzegana przez audytorium wartość idei lub produktu zależy też od kontekstu i czasu, w którym pojawia się dane oryginalne rozwiązanie. Nawet jeśli dane rozwiązanie już kiedyś wcześniej było używane w tej samej branży, to można je skopiować i nie straci na kreatywności. Kreatywność pomysłu zostanie zachowana ponieważ zmieni się kontekst jego użytkowania. Zdarza się, że pomysł nie będzie doceniony w chwili jego prezentacji audytorium, ponieważ wyprzedza on swoje czasy. Rzeczywistość niejednokrotnie nie pozwala na uzyskanie wartości dodatkowej do pomysłu w chwili, gdy się on pojawia. Wraz ze zmianą kontekstu, prawdopodobnie z wykorzystaniem nowinek technologicznych, postępem społecznym lub rozwojem historycznym można osiągnąć wartość dodatkową. - Andy Green (s. 23) Kreatywności jako indywidualnego talentu przebłysków pomysłów w umyśle twórczej osoby; Kreatywności jako procesu myślowego połączenia w umyśle kreatywnej osoby dwóch idei lub pomysłów, które wcześniej nie były ze sobą związane; Kreatywności jako źródła inspiracji do stworzenia produktu materialnego rezultatu pomysłu osoby twórczej, na przykład dzieła sztuki lub wynalazku; Kreatywności, o której istnieniu świadczy docenienie dzieła kreatywnego przez osoby zewnętrzne pomysł lub przedmiot można nazwać kreatywnym, jeśli zyska on akceptację audytorium, do którego jest kierowany. indywidualny talent akceptacja audytorium Rys. 1 Elementy składowe kreatywności proces myślowy produkt Przyczyną tego, że ludzie zbyt często używają pojęcia kreatywność, jest zapominanie o którymś z powyższych możliwych znaczeń tego słowa. Twórcy definicji kreatywności powinni podkreślać w niej to, że dzieło jest kreatywne, jeśli reprezentuje wartość dodatkową dla grupy docelowej produktu. Wielkość wartości dodatkowej jest różna w oczach różnych grup osób. Twórca nie może Praktycy public relations powinni również pamiętać o tym, że kontekst sytuacyjny ogranicza ich swobodę działania. Kreatywni twórcy z tej branży powinni zawsze dbać o to, aby przez działania wizerunkowe nie zaszkodzić wartościom klienta i jego marki. Powinni więc poznać jak najlepiej swojego klienta. W pracy twórczych osób ważne jest połączenie kreatywnego pomysłu z jego przełożeniem na materialny efekt końcowy. Jack Brown jest przykładem radnego, który chciał wykazać się kreatywnością w swojej działalności dla społeczności lokalnej. Napotkał on jednak barierę w postaci kontekstu, który sprawił, że jego pomysł został skrytykowany przez opinię publiczną. Radny Brown chciał w ramach swojej działalności pomagać osobom z rodzin robotniczych. Jego plan działania obejmował organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w centrum zatrudnienia. Celem Jacka Browna było pokazanie osobom bezrobotnym, że szkolenia mogą być interesujące i owocne. Radny stworzył więc kreatywny pomysł, który miał wizualizować jego cel. Zdecydował się na ustawienie przed centrum zatrudnienia nagiej kobiety z miską owoców. Takie rozwiązanie przyciągnęło uwagę dziennikarzy Jack Brown zyskał więc zamierzony rozgłos w mediach. Z drugiej jednak strony, radni laburzystowscy (Partia Pracy), właśnie za pośrednictwem prasy, okazali swój brak aprobaty wobec rozwiązania Jacka. Partia postrzegała użycie wizerunku nagiej kobiety jako niedozwolone wykorzystywanie kobiet. Dotychczasowa marka radnego jako jednostki i całego centrum zatrudnienia ucierpiała na tym projekcie. Działanie radnego Browna jako kreatywnego praktyka public relations wywołało więc zarówno efekt pozytywny, jak i negatywny - szkodliwy dla wizerunku osoby i organizacji. Model funkcjonowania kreatywnego procesu myślowego składa się 5 etapów (5 I ): I. Informacja jest to czas stawiania właściwych pytań. Osoba, która przystępuje do rozwiązania pewnego problemu, powinna podzielić go na cząstki składowe. Takie rozdrobnienie problemu sprzyja znalezieniu odpowiedzi; idei, które po połączeniu ze sobą stworzą rozwiązanie sytuacji. Stawianie pytań pomaga pełniej zrozumieć istotę problemu. Praktycy powinni tak opisać problem, aby był on całkowicie zrozumiały zarówno dla 2

3 II. III. IV. specjalistów z danej branży, jak i dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Praktycy mają na tym etapie możliwość poznania stereotypów danej branży, które ograniczają kreatywność i które należy pokonać. Drugim stadium etapu informacji jest gromadzenie wybranych danych, które mogą się okazać pomocne przy poszukiwaniu rozwiązania problemu. Wiedza i doświadczenie mogą zadecydować o sukcesie lub odrzuceniu pomysłu przez klienta. Inkubacja jest to ten etap procesu kreatywnego, kiedy człowiek odkłada pomysł do swojej podświadomości i zaczyna zajmować się innymi zadaniami. Z upływem czasu pomysł dojrzewa w umyśle twórcy, rozwija się. W czasie inkubacji zmieniają się też założenia, które osoba kreatywna wykorzysta do rozwiązania problemu. Podobną rolę jak podświadomość odgrywają marzenia i wyobrażenia. Iluminacja inaczej nagłe pojawienie się pomysłu w umyśle osoby kreatywnej. Każdy człowiek powinien zapisywać swoje olśnienia, aby ich nie zapomnieć. W trakcie iluminacji powstają cenne pomysły, ale mogą pozostać one niezauważone, zlekceważone albo zapomniane. Kreatywna osoba nie może przewidzieć dokładnie momentu, w którym dozna olśnienia i dlatego powinna być na nie zawsze przygotowana. Taki pomysł może ulegać dalszej inkubacji. Integracja to etap, w którym umysł człowieka aktywnie pracuje nad pomysłem, udoskonala go, dodaje nowe elementy do koncepcji lub poddaje inną perspektywę spojrzenia na problem. Jest to etap zintegrowany z etapem iluminacji, kiedy kreatywna osoba w podświadomości przetwarza swoją ideę. Pomysły, które wówczas powstają w umyśle, twórca wprowadza w życie, aby produkt lub usługa miały większą wartość dodatkową. Kreatywny twórca angażuje się w pełni w zadanie, które wykonuje. V. Ilustracja o tym, czy dany pomysł, produkt lub usługa zyska akceptację, decyduje sposób prezentacji grupie odbiorców. Przekonująca prezentacja może okazać się pomocna również wtedy, gdy sam pomysł nie jest oryginalny czy zaskakujący. Przyczynami niepowodzeń na tym etapie są: niedostateczne umiejętności prezentujących, źle dobrane miejsce lub czas prezentacji, skierowanie prezentacji do niewłaściwej grupy osób. Audytorium tym łatwiej zaakceptuje pomysł, im bardziej będzie przekonane, że pomysłodawcą jest autorytet w danej dziedzinie. W prezentacji ważny jest jej układ oraz możliwość zrozumienia jej przez audytorium. 5I Informacja stawianie pytań, gromadzenie danych Inkubacja przetwarzanie pomysłu w podświadomości Iluminacja olśnienia związane z pomysłami Integracja doskonalenie pomysłu, dodawanie nowych elementów Ilustracja prezentacja pomysłu audytorium Rys. 2 Model i etapy procesu kreatywnego Sposób pracy Regisa McKenna, który pracował dla producenta kalkulatorów, pokazuje, jak ważna jest w pracy ludzi kreatywnych umiejętność gromadzenia informacji i doświadczeń. Umiejętność obserwacji klientów w miejscu zakupów i wyciągania z tego wniosków przyczyniły się do sukcesu producenta kalkulatorów. Podczas półgodzinnej obserwacji potencjalnych klientów Regis McKenna dostrzegł, że ludzie sprawdzają wagę kalkulatorów. Praktyk wysnuł więc domysł, iż być może nabywcy sądzą, że im cięższy jest kalkulator, tym jego jakość jest wyższa. Regis McKenna zaproponował twórcom produktu, aby dołożyli do wnętrza kalkulatora kilka zbędnych technicznie elementów. Elementy miały jednak sprawić, że urządzenie stało się cięższe, a jego postrzegana jakość i wartość - wyższa. Inspiracją do kreatywnego pomysłu Regisa McKenna stało się doświadczenie i obserwacja, a nie czasochłonna i kosztowna analiza specjalistycznych danych liczbowych. Może pojawić się problem zmęczenia informacji. [ ] syndrom Vivaldiego wspaniałe dzieło kreatywności (w tym przypadku muzykę poważną) słyszy się w wielu okolicznościach poza kontekstem, na przykład w telefonie, gdy oczekujemy na połączenie z numerem wewnętrznym, w reklamach telewizyjnych, co powoduje, że dzieło się dewaluuje. [ ] W rezultacie pojawia się ryzyko, że perły mądrości wytrą się i zużyją od ciągłego ich używana i nadużywania. Zadaniem dla kreatywnych praktyków będzie znalezienie nowych źródeł informacji, dzięki którym ich komunikaty pozostaną świeże i oryginalne. - Andy Green (s. 220) Czynniki, które blokują zdolności kreatywne, mogą być niezależne od człowieka. Każdy może jednak próbować zrozumieć te zjawiska i minimalizować ich działanie. Barierą kreatywności jest to, że umysł człowieka może koncentrować się na kilku rzeczach naraz albo zadaniach, które szybko po sobie następują. Stworzenie kreatywnego 3

4 rozwiązania bywa możliwe wtedy, kiedy człowiek koncentruje myśli na danym problemie przez relatywnie dłuższy okres czasu. Na jakość procesu kreatywnego wpływa też jasność zdefiniowania problemu do rozwiązania. Blokadą może być również brak wiedzy i doświadczenia. Osoba kreatywna może mieć problemy ze swobodnym tworzeniem pomysłów lub z racjonalną oceną pomysłów. Przeszkodą dla kreatywności może być nieznajomość etapów procesu myślenia kreatywnego. Wśród praktyków może istnieć pokusa, aby szukać rozwiązań, zanim problem zostanie właściwie zrozumiany. Skupiają swoje siły na wymyślaniu rozwiązań, pomysłów na kampanie bez zbadania podstawowej przyczyny problemu. w efekcie może się pojawić frustracja z powodu niemożności wymyślenia kreatywnego rozwiązania lub dlatego że proponowane rozwiązania są zdecydowanie zbyt płytkie lub nie przemawiają do docelowego audytorium. - Andy Green (s. 148) 2. Charakterystyka osoby kreatywnej Kolejnym krokiem, jaki praktycy powinni uczynić dla rozwoju swojej kreatywności, jest poznanie cech charakteru kreatywnej osoby. Każdą z cech charakteru Osoba, która chce być coraz bardziej kreatywna w swojej i umiejętności twórczej osoby człowiek może w sobie pracy, powinna przede wszystkim pracować i angażować wypracować, nauczyć się jej i doskonalić ją w sobie. Jeśli się w wykonywane zadania. Kreatywność wymaga wysiłku specjaliści od public relations posiądą tę wiedzę, to będą intelektualnego, poświęcania czasu na gromadzenie oni mogli również doskonalić i rozwijać swoją organizację, nowych informacji i wdrażanie swoich pomysłów w życie. aby jako całość mogła być twórcza. Czasochłonne jest również dopracowywanie idei i produktów oraz wymiana opinii z ekspertami z branży. Osoba kreatywna nie powinna obawiać się podejmowania się zadań, których wcześniej nie wykonywała. Twórcza osoba powinna próbować zmieniać sposób, w jaki postrzega siebie i innych, szczególnie przy postrzeganiu negatywnym. Powinna również pozwolić sobie na popełnienie błędu i porażkę. Zainteresowanie branżą, dla której praktyk pracuje, będzie być może wewnętrznym motywatorem do efektywnej pracy kreatywnej. Jeśli audytorium będzie widziało zaangażowanie twórcy, to stanie się on (i jego pomysł) w ich oczach wiarygodny. Kreatywny praktyk powinien wierzyć w wartość swojej idei i dążyć do jej doskonałości. Praktyk powinien także nauczyć się otrząsać się z porażek. Historia zna wiele przypadków pomysłów, które zostały wdrożone dzięki determinacji swoich twórców, mimo, że na początku uznano je za złe. Przewróć się siedem razy, a za ósmym wstań pasuje do sytuacji kreatywnych praktyków PR. - Andy Green (s. 165) Osoba kreatywna powinna dążyć do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz liczby doświadczeń. Jeśli w tym samym czasie będzie ona gromadziła więcej informacji niż generowała pomysłów, to będzie skuteczna w swojej pracy. Kreatywny pracownik powinien poszukiwać informacji w czasopismach i Internecie, ale także w mediach niestandardowych. W chwili znalezienia informacji może ona nie być przydatna, ale być może będzie można wykorzystać ją w przyszłości. Przykładem wykorzystania aktualnego wydarzenia kulturalnego w kreatywnej kampanii reklamowej jest promocja ubezpieczeń w pewnym banku. Kampania promocyjna zbiegła się w czasie z premierą filmu Titanic. Sam produkt, jakim są ubezpieczenia w banku, nie przyciągał uwagi i zainteresowania klientów. Dlatego też kreatywni twórcy kampanii skorzystali z atrakcyjnej dla widzów obecności filmu Titanic w kinach. Projektanci informacji prasowej o ubezpieczeniach wykorzystali hasło: Gdy w 1912 roku zatonął Titanic, jego właściciel firma White Star Line na szczęście miała wykupione odpowiednie ubezpieczenie. Ile współczesnych małych firm poradziłoby sobie w obliczu spotkania ze swoim odpowiednikiem góry lodowej?. Takie twórcze połączenie reklamy ubezpieczeń z wydarzeniem kulturalnym mogło przyciągnąć uwagę właścicieli małych i średnich firm, którzy powinni je ubezpieczyć. Rozwiązanie to było niestandardowe, zwracało uwagę na niezbyt oryginalny produkt w kontekście filmowego i rzeczywistego wypadku statku. Człowiek kreatywny powinien korzystać ze swojej intuicji i może polegać na swoich przeczuciach. Przeczucia te prawdopodobnie mają podłoże w doświadczeniach. Jednakże twórcza osoba nie powinna ufać wszystkim swoim przeczuciom. Praktycy public relations potrafią wizualizować pomysły i zaistniałe sytuacje w swoim własnym medium. Ta specyficzna zdolność objawia się przez wyobrażenie sobie sposobu kreacji wizerunku i relacji z dziennikarzami w sytuacji, o której praktyk czyta lub słyszy. Dana osoba, która zajmuje się public relations, jest tym bardziej kreatywna i generuje więcej twórczych pomysłów, im ma większą wiedzę zawodową. Osoba doświadczona wie, jakie pomysły mają szansę zyskać akceptację. Kreatywny praktyk public relations powinien być otwarty na akceptowanie istnienia dwuznaczności. Oznacza to, że praktyk powinien tworzyć oraz wykorzystywać łącznie pomysły, które wydają się być ze sobą sprzeczne, w żaden sposób niezwiązane. Od praktyków public relations klienci wymagają również myślenia i działania niezgodnego ze stereotypami i przyjętymi standardami. Umysł kreatywnego praktyka public relations powinien być elastyczny. Kreatywny praktyk public relations powinien wierzyć w swoje możliwości i w to, iż jego pomysł zyska aprobatę i będzie w przyszłości wprowadzony w życie. Osoba twórcza wierzy całościowo w potencjał projektu. Twórczy praktyk nie jest arogancki wobec osób, z którymi wymienia poglądy na temat rozwiązania. Psychologowie udowadniają, że jeśli człowiek zaangażuje się w swoją pracę, to zdarza mu się więcej zbiegów okoliczności, które sprzyjają osiąganiu sukcesu. 4

5 Wiara w siebie wpływa też na stopień ciekawości w kreatywnym umyśle. Taka postawa może być podsumowana jako: Nie wiem, co napotkam, ale jestem przekonany, że będzie to coś dobrego. Ludzie mają tendencję do dostrzegania 10% wad w pomyśle i niezauważania pozostałych 90%, które mogą oferować wartość dodatkową. - Andy Green (s. 180) Kreatywna osoba powinna mieć wizję swojego działania, określony jego cel i konsekwentnie do nich dążyć. Oczekiwania czy zamierzony efekt końcowy działania powinny być ambitne, aby ich osiągnięcie było dla twórcy sukcesem zawodowym lub osobistym. Niestety człowiek, który ma wyobrażenie idealnego skutku swoich działań, nigdy nie jest zadowolony z osiągniętego przez siebie rezultatu. Osoba kreatywna powinna obserwować świat i zmiany, jakie w nim zachodzą. Takie zmiany i nowości mogą stać się inspiracją do podejmowania się kreatywnego myślenia i poszukiwania rozwiązań nowych problemów. Kreatywna osoba powinna być gotowa na łamanie obowiązujących stereotypów i pokonywanie kolejnych trudności. Dla odniesienia sukcesu osoba kreatywna powinna lubić pracę, którą wykonuje i realizować takie zadania, które pozostają zgodne z jej własnymi wartościami. KREATYWNY PRACOWNIK 1. P odejmowanie wyzwań. 2. Zaangażowanie i determinacja. 3. P osiadanie autorytetu. 4. Zbieranie informacji, doświadczeń. 5. Zaufanie intuicji. 6. P racowitość. 7. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy. 8. O twartość na różne kombinacje, nawet sprzecznych, idei. 9. Myślenie pozytywne. 10. P osiadanie wizji, celów, marzeń. Bycie ambitnym. 11. Łamanie stereotypów i zaangażowanie w pracy. Rys. 3 Zachowania kreatywnego pracownika i organizacji. Lider organizacji, który chciałby, aby jego firma była twórcza, powinien poświęcić czas na budowę swojego zespołu oraz kierowanie nim. Lider zespołu pracowników powinien pomagać im w zdobywaniu wiedzy, kompetencji, umiejętności i doskonaleniu wybranych cech charakteru. Menedżerowie firm powinni dążyć do tego, aby ich organizacja rozwijała i doskonaliła się w tworzeniu pomysłów i ich wprowadzaniu w życie. Liderzy organizacji powinni zadbać o to, aby stymulować w grupie powstawanie twórczych pomysłów, ale również nauczyć pracowników, jak racjonalnie je oceniać. Pracownicy, aby stać się osobami bardziej twórczymi, potrzebują również informacji zwrotnej od lidera zarówno docenienia ich, jak i konstruktywnej krytyki. Jednocześnie przywódca powinien pamiętać, że członkowie jego zespołu chcą dać coś od siebie przy realizacji zadań. Jeśli w firmie public relations pracują rzeczywiście KREATYWNA ORGANIZACJA kreatywni praktycy, to nie obawiają się oni niestandardowych rozwiązań w zarządzaniu pracownikami. Rozwiązania takie mogą sprawić, że zespół będzie się czuł mniej formalnie w miejscu pracy, będzie ze sobą bardziej zintegrowany. Przykładem takiej organizacji jest Oak Ridge Public Relations z Cupertino w Kalifornii. Właściciele tej firmy, małżeństwo Tom i Kathy Keenan, sprawili, że praca dla osób zatrudnionych stała się bardziej przyjemna. Pracownicy mają między innymi wizytówki, na których można znaleźć ich zabawne pseudonimy. Ponadto właściciele firmy zatroszczyli się od dobro dzieci pracowników i możliwość ich kontaktu z rodzicami nawet wtedy, gdy opiekunowie są w pracy. Właściciele firmy Oak Ridge Public Relations wygospodarowali pokój dla dzieci, gdzie mogły się one zająć grami, zabawkami i materiałami edukacyjnymi. Dzięki temu, że Kathy i Tom Keenan wykorzystali swoje zdolności kreatywne do stworzenia przyjaznego pracownikom miejsca pracy, poprawili oni wizerunek swojej organizacji. Twórcze odejście od standardów formalnej firmy zyskało prawdopodobnie aprobatę nie tylko otoczenia, ale również samych zainteresowanych pracowników organizacji. Kiedy zarządza się kreatywnymi ludźmi, ich pracę powinno się oceniać z wyczuciem. Nadzwyczaj kreatywna praca jest wynikiem silnego zaangażowania. W efekcie to co otrzymujemy od kreatywnych ludzi, to, ich zdaniem, nie zwykła koncepcja, ale coś, co stanowi ich przedłużenie, coś co ofiarują konkretnemu zadaniu od siebie. - Andy Green (s. 189) [ ] czytając gazety regularnie, możesz spróbować surfowania. Tak jest, gdy identyfikujesz jakiś temat lub ważne wydarzenie i łączysz swoje przesłanie czy promocję z tematem cieszącym się ogólnym zainteresowaniem. [ ] Surfując, możesz uzyskać wartość dodatkową dla swojej historii, korzystając z tego, że temat, pod który się podczepisz, ma większą wartość informacyjną. - Andy Green (s. 168) 3. Techniki rozwijania kreatywności Praktycy z branży public relations powinni poznać techniki, które mogą pomóc im w tworzeniu oryginalnych pomysłów i późniejszej ich ocenie. Firma powinna wybierać takie narzędzia i techniki, które będą w niej skutecznie działały. Dobór technik powinien zależeć od indywidualnych cech pracowników, ich umiejętności, kompetencji i preferowanych metod współpracy z ludźmi. Proces wymyślania twórczych rozwiązań problemów dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich to tworzenie maksymalnej możliwej ilości pomysłów (myślenie typu zielone światło ). Na tym etapie ich ilość może być ważniejsza niż jakość. Drugi etap pracy nad pomysłami to ich logiczna ocena (myślenie typu czerwone światło ). Osoba, która dokonuje wyboru najlepszego z pomysłów, powinna kierować się uprzednio wybranymi kryteriami. Zwykle decydenci biorą pod uwagę wykonalność pomysłów i ich dopasowanie do kontekstu sytuacyjnego oraz wymagań klienta. Zarówno w przypadku myślenia typu zielone światło, jak i typu czerwone światło istnieją techniki stymulacji kreatywności i oceny rozwiązań. Czasem techniki te pracownicy organizacji wykorzystują podświadomie. 5

6 TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE MYŚLENIE TYPU ZIELONE ŚWIA T ŁO - stymulują powstawanie pomysłów; - pomagają ustrukturyzować gromadzenie informacji, kreowanie i ocenę pomysłów; - podtrzymują i wzmacniają kreatywną aktywność umysłu. T ECHNIKA WSPOMA GA JĄ CA MYŚLENIE TYPU ZIELONE ŚWIA T ŁO i MYŚLENIE TYPU CZERWONE ŚWIA TŁO - burza mózgów TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE MYŚLENIE TYPU CZERWONE ŚWIATŁO - formalne metody oceny; - technika ostrożnej algebry Benjamina Franklina; - ocena zewnętrzna. Rys. 4 Techniki pomocne w tworzeniu kreatywnych rozwiązań Techniki wspomagające etap tworzenia pomysłów można podzielić na trzy grupy: techniki, które mogą stymulować powstawanie pomysłów; techniki, które mają na celu ustrukturyzowanie gromadzenia informacji, tworzenia i oceniania pomysłów oraz techniki, które mają podtrzymywać i wzmacniać kreatywną aktywność umysłową. Wiedza o technikach, które mają stymulować kreatywność, jest najbardziej rozbudowana. Technika przedziału kreatywnego polega na wyznaczeniu pomysłu najbardziej bezpiecznego (pozbawionego ryzyka) i najbardziej ekstremalnego. W tym przedziale osoba twórcza może umieszczać inne pomysły na rozwiązanie problemu. Punktem wyjścia do stworzenia idei między granicami przedziału powinien być pomysł ekstremalny. W metodzie pracuj wstecz punktem wyjścia w poszukiwaniu rozwiązań powinien być ostateczny efekt działania. Praktycy public relations mogą też skorzystać z techniki sformułuj problem odwrotnie. Metoda ta polega na postawieniu problemu w sposób przeciwny (na przykład co zrobić, aby klient był źle obsłużony? ). Dzięki takiemu pytaniu odwrotnemu praktyk będzie wiedział, że powinien zastosować dokładnie przeciwne rozwiązania. Kolejną techniką, która może wspomóc kreatywne myślenie, jest stwórz wyimaginowaną osobę. Osoba kreatywna powinna sobie wyobrazić, że wymyślona osoba jest jej znajomym i że reprezentuje grupę docelową. Kreatywny praktyk powinien w swoim umyśle porozmawiać z taką osobą i dowiedzieć się, co myśli o danym rozwiązaniu problemu. Specjaliści z zakresu praktyki public relations polecają też stosowanie narzędzia gry planszowej węże i drabinki. Technika ta pozwala na postawieniu sobie 5 celów (krótkich drabinek) i 5 przeszkód w ich osiągnięciu (5 długich węży). Celem osoby kreatywnej powinno być wydłużenie drabinek (potrzebne działania) i skrócenie węży (pokonanie barier). Z kolei istotą techniki wymuszone kombinacje jest stworzenie zestawień dwunastu lub więcej znanych zmiennych. W obszarze public relations metodę wymuszone kombinacje praktycy stosują na przykład przy tworzeniu nazw dla produktów lub miejsc, a także przy komponowaniu portfolio produktu. Punktem wyjścia w metodzie przypadkowego słowa jest losowe wybranie przez praktyka jakiegokolwiek słowa (na przykład z treści artykułu w czasopiśmie). Dzięki powiązaniu tego słowa z tematyką problemu osoby kreatywne mogą stworzyć różne rozwiązania i idee. Specjaliści z zakresu kreatywności sugerują również możliwość stosowania przez praktyków public relations techniki SCAMPER. Twórca tej metody sugeruje zestawianie słów z danym kontekstem sytuacyjnym i problemem do rozwiązania. Osoba twórcza powinna zastanowić się, jakie konsekwencje mogłoby wywołać dane postępowanie przy danym problemie. Kolejną techniką stymulowania generacji pomysłów kreatywnych jest metoda koncentracji, która polega na zdefiniowaniu sedna problemu. Istotą metody lista atrybutów jest rozłożenie danego zagadnienia problemowego na możliwie największą liczbę części składowych. Praktyk public relations powinien każdą z tychże cząstek szczegółowo przeanalizować, aby mogły się one stać punktami startowymi do poszukiwania rozwiązań. Inną techniką jest przełamywanie paradygmatów czyli stereotypów myślenia w danej dziedzinie. Ostatnią proponowaną metodą jest stosowanie metafor. Lider grupy kreatywnej może zadać przykładowo pytanie Gdyby pana firma była restauracją, to jaka byłaby to restauracja?. Uczestnicy pewnego szkolenia w Serbii w 1999 r. mieli okazję nauczyć się wykorzystywania techniki przypadkowego słowa. Osoby, które brały udział w tym kursie, miały za zadanie pomóc jednemu z uczestników w znalezieniu hasła promocyjnego dla konferencji o chorobach serca. Uczestnicy szkolenia byli podzieleni na mniejsze grupy, między innymi dlatego, że technika przypadkowego słowa jest najbardziej efektywna w pracy małych grup i indywidualnych osób. Jedna z grup zdecydowała się na tworzenie kreatywnych skojarzeń tematyki konferencji medycznej z Serbią i kryzysem bałkańskim, który się tam rozpoczynał. W procesie tworzenia kreatywnych rozwiązań powstały takie hasła jak na przykład: Wojna z chorobami serca i Strategiczny strajk dla chorób serca. Zupełnie inne pomysły na hasło, które mogłoby być związane z konferencją, miała grupa osób, które przypadkowo powiązały tematykę konferencji ze słowem dom. Wśród wygenerowanych rozwiązań w tej grupie znalazły się na przykład: Czy sposób, w jaki żyjemy, prowadzi do choroby serca? oraz Choroba serca w domu. Dzięki zastosowaniu techniki przypadkowego słowa osoba, która poszukiwała rozwiązania, miała możliwość wyboru jednego z zaproponowanych haseł. Technika ta na tyle skutecznie stymulowała kreatywność, że prawdopodobny wachlarz możliwości do wyboru był szeroki i decydent mógł znaleźć coś stosownego dla siebie. Specjaliści, którzy zajmują się zjawiskiem kreatywności, wyróżniają trzy metody, które mają służyć ustrukturyzowaniu gromadzenia informacji, kreowaniu i ocenie pomysłów. Pierwsza z tych metod to technika sześciu kapeluszy. W czasie każdego z tych etapów kreatywni pracownicy koncentrują się na różnych rodzajach zadań. Metoda ta zachęca kreatywnych praktyków do elastyczności w myśleniu i organizuje pracę grupy. Druga 6

7 metoda w tej grupie technik polega na stworzeniu graficznej mapy myśli. Celem tej techniki jest wskazanie priorytetów danego problemu, które mają za zadanie uporządkować proces myślowy, wskazać główne jego kierunki. Na mapie myśli praktyk powinien również oznaczyć powiązania między myślami i słowami kluczowymi. Ostatnią techniką jest stworzenie banku pomysłów i problemów. Osoba kreatywna powinna zapisywać lub rejestrować w inny sposób swoje pomysły, jakie powstają w jej umyśle na etapie iluminacji. W skład grupy technik, które mają na celu podtrzymywanie i wzmacnianie kreatywnej działalności umysłu, wchodzą trzy metody. Pierwsza z nich to strategia Disneya. Technika ta jest związana z trzema kotwicami i przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie (Marzyciel) osoba przypomina sobie sytuację ze swojego życia, kiedy stworzyła kreatywną ideę i odtwarza ją w pamięci (kotwica I). W kolejnym etapie (Realista) praktyk odtwarza w pamięci sytuację, w której realistycznie ocenił pomysł i wprowadził go w życie. W ostatnim etapie (Krytyk) powinien rozważyć moment, w którym konstruktywnie skrytykował pomysł. Techniką, która łączy w sobie myślenie typu zielone światło i czerwone światło, jest burza mózgów. Osoby, które biorą udział w sesji burzy, powinny mieć swobodę wypowiedzenia wszystkich swoich pomysłów, ich łączenia. Lider powinien motywować uczestników do przedstawiania jak najliczniejszych pomysłów (ilość ważniejsza niż jakość). W trakcie sesji ani prowadzący, ani pozostali uczestnicy nie powinni komentować, krytykować albo oceniać pomysłów innych. Pracownicy organizacji, którzy wzięli udział w burzy mózgów, powinni otrzymać informację zwrotną o finalnym rozwiązaniu problemu. [ ] stworzyłem ustrukturyzowaną burzę mózgów. Ta technika wykazuje zrozumienie natury kreatywności. Dostrzega to, że kreatywność jest procesem narastającym, wykorzystuje zarówno myślenie typu zielone światło, jak i czerwone światło. Efektywnie wykorzystuje proces kreatywny i oddziela indywidualną burzę mózgów od grupowej (gdzie myślenie w pojedynkę jest najlepsze do tworzenia pomysłów, a myślenie grupowe z kolei najlepsze do pracy nad istniejącymi pomysłami. - Andy Green (s. 109) Techniki, które mogą być wykorzystane przy myśleniu typu czerwone światło, można podzielić na trzy grupy: formalne metody oceny, technika ostrożnej algebry Benjamina Franklina oraz ocena zewnętrzna. Niezależnie od wybranej techniki decydent powinien mieć zawsze na celu obiektywną ocenę pomysłów. Wśród formalnych metod oceny specjaliści z zakresu kreatywności wyróżniają ocenę z wykorzystaniem procesów prześwietlania oraz sekwencji wdrażania pomysłu. Możliwe jest także łączenie tych dwóch technik. Przy zastosowaniu metody procesy prześwietlania praktyk powinien odrzucić te pomysły, które wydają mu się być niewykonalne lub niewłaściwe w danej sytuacji. Prześwietlenie może też polegać na podzieleniu wszystkich idei kreatywnych na trzy grupy: pomysły realistyczne, intrygujące oraz złe. Szczegółowe prześwietlanie polega na określeniu celów niezbędnych i pożądanych, jakie pomysły powinny realizować. Decydent powinien odrzucić wszystkie te kreatywne idee, które nie spełnią celów niezbędnych. Istotą techniki wdrażanie pomysłu jest wyznaczenie ścieżki krytycznej. Zadaniem praktyka jest określenie słabych stron pomysłu, ryzyka jego wdrożenia, możliwych porażek we wdrażaniu. Decydent ma również za zadanie przygotować działania zapobiegawcze, które można zastosować w przypadku danej koncepcji. Technika ostrożnej (moralnej) algebry Benjamina Franklina polega na rozpatrzeniu przez decydenta argumentów i kontrargumentów, które dotyczą danego pomysłu. Osoba, która podejmuje decyzje, powinna skreślać odpowiednią liczbę za i przeciw, które się wzajemnie równoważą. Następnie należy sprawdzić, czy pozostało więcej nieskreślonych za czy przeciw i na tej podstawie podjąć finalną decyzję. Firma public relations, która ma za zadanie znaleźć rozwiązanie określonego problemu i wprowadzić je w życie, może także skorzystać z zewnętrznej oceny swoich koncepcji. Wykorzystywanie nieformalnych kontaktów zewnętrznych firmy jest powszechne w przemyśle komputerowym. Twórcy produktów informatycznych stosują narzędzie testowania oprogramowania i sprzętu, zanim zostanie on oficjalnie wprowadzony na rynek. Ta technika, która jest związana z myśleniem typu czerwone światło, ma za zadanie uchronić firmę przed wystawieniem na sprzedaż produktów, które w krótkim czasie zostałyby zaatakowane przez konkurentów. Twórcy akcesoriów komputerowych wiedzą, że bardziej skuteczne i efektywne jest testowanie produktów przez faktycznych jego użytkowników niż przez projektantów w laboratorium. To użytkownicy wiedzą, jakich cech oczekują od produktu i czy odpowiada on ich wymaganiom. Dlatego też firmy komputerowe zlecają testowanie tak zwanej wersji beta przedstawicielom użytkowników, proszą ich o ścisłą współpracę i informację zwrotną o produkcie. Ci przedstawiciele interesują się nowinkami technologicznymi, wykorzystują je na co dzień i są w stanie pomóc producentom. Narzędzie to pozwala zniwelować wady produktu i udoskonalić go, zanim będzie musiał oprzeć się atakowi konkurentów na sklepowej półce. Być może dzięki sugestiom użytkowników producent pozna nowe możliwości wykorzystania produktu i będzie mógł je podkreślać przy promowaniu wyrobu. Technika nieformalnej oceny zewnętrznej przyczynia się więc do bardziej efektywnej działalności firmy komputerowej w przyszłości. Nieoddzielenie od siebie myślenia typu zielone światło i czerwone światło może prowadzić do myślenia typu brązowe światło (gdzie ostateczne pomysły są niskiej jakości, mało oryginalne lub gdy cenny czas i inne zasoby są wykorzystane nieefektywnie. - Andy Green (s. 102) 7

8 4. Obszary wykorzystania kreatywności Kreatywne osoby powinny poznać obszary działalności firmy oraz sytuacje, w których kreatywność jest przydatna i pożądana. Ludzie ci powinni również przewidywać możliwe reakcje audytorium, do którego będą kierowali swoje twórcze rozwiązania i pomysł. Posiadanie wyłącznie teoretycznej wiedzy o tym procesie myślowym nie wystarczy do poprawienia funkcjonowania firmy i pełniejszego odpowiadania na potrzeby otoczenia organizacji. Kreatywny praktyk public relations ma możliwość wykorzystania własnych umiejętności twórczych w wielu obszarach działalności. Praktycy mogą wykorzystywać myślenie kreatywne nie tylko w działaniach taktycznych (bieżących i krótkoterminowych), ale także w działaniach o znaczeniu strategicznym. Praktyk powinien postrzegać strategię jako określenie ścieżki między obecną pozycją firmy a jej pozycją docelową. Osoba twórcza może wykorzystać kreatywność zarówno przy określaniu obecnego położenia organizacji, jak i przy określaniu celu i pozycji, do której ona dąży. Praktyk w dziedzinie public relations powinien szczególnie wykorzystywać swoje umiejętności twórcze w zakresie strategii jako deklaracji intencji i strategii jako wskaźnika wartości organizacyjnej i zachowań. W postrzeganiu strategii jako deklaracji intencji organizacji ważny jest element manifestu organizacyjnego. Manifest ten wyraża cele firmy, jej ambicje, misję, wizję i politykę działalności. Na treści tego manifestu mogą bazować wszystkie komunikaty, jakie firma wysyła do grup zainteresowanych jej działalnością. STRATEGIA DEKLARAC JA INTENC JI STRATEGIA WSKAŹNIK WARTOŚC I ORGANIZAC YJNEJ I ZAC HOWAŃ Rys. 5 Obszary wykorzystania kreatywności w strategii firmy Istnieje bardzo wiele możliwości uzyskania wartości dodatkowej w procesie kreatywnym dzięki jasnemu zdefiniowaniu organizacji lub dodaniu jej kolejnego wymiaru. - Andy Green (s. 131) Kreatywność może znaleźć zastosowanie w różnych obszarach bieżącej aktywności organizacji. Pracownicy mogą ją wykorzystać między innymi przy planowaniu sesji zdjęciowych produktów lub usług. W przypadku projektowania sesji zdjęciowych kreatywność może się przejawiać zarówno w wyglądzie samego obrazu, jak i lokalizacji tego obrazu w przestrzeni. Zdolności twórcze praktyków public relations mogą być również wykorzystywane w procesie poszukiwania wspólnika w realizacji danego projektu. Wspólnikiem w realizacji projektu może być inna firma albo instytucja publiczna, która budzi w społeczeństwie publiczny szacunek. Praktycy public relations mogą się także wykazać tworzeniem twórczych pomysłów przy komponowaniu pakietów korzyści dodatkowych dla pracowników firmy. Kreatywność może być również widoczna w doborze mediów w komunikacji z grupami docelowymi dotyczy to w szczególności ambient media lub reklamy zewnętrznej. Organizacja może także zaprezentować swoją kreatywność dzięki realizacji procesu zatrudniania pracowników lub przy organizacji rocznicy jakiegoś wydarzenia w firmie. Wyzwaniem dla praktyka public relations może być również przygotowanie kreatywnego rozwiązania w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa. Dzięki umiejętnej współpracy z mediami firma lub indywidualna osoba może nie tylko zatrzeć złe wrażenie, ale także na nowo zbudować swoją wartość. Kolejnym obszarem prezentacji zdolności kreatywnych jest tworzenie materiałów prasowych o firmie. Wartość dodatkowa w tym przypadku może przejawiać się przez dobór faktury papieru, jego formatu, kolorystyki, zapachu czy też formy opakowania, w którym pismo będzie przekazane przedstawicielom mediów. Dzięki pomysłowemu wykorzystaniu papieru, informacja prasowa może się skutecznie wyróżnić spośród innych materiałów, które otrzymują dziennikarze, zostać zauważona i wykorzystana. Kreatywny pracownik, który zajmuje się public relations, może także wykorzystać swoje twórcze zdolności w czasie przeprowadzania lobbingu. Pomoc kreatywnego praktyka może się również okazać potrzebna w przypadku podejmowania decyzji, komu firma lub instytucja powinna przyznać nagrodę w jakiejś dziedzinie. Kreatywność w działalności public relations może być wykorzystana również przy budowie jasnego wizerunku firmy, jej identyfikacji i przy kampaniach wizerunkowych. Jeśli organizacja kieruje informację do dziennikarzy (na przykład zaproszenie na konferencję prasową), to dzięki oryginalnemu przypisowi na zaproszeniu może zwrócić uwagę przedstawicieli mediów. Kreatywni pracownicy powinni starać się zachęcać w oryginalny sposób dziennikarzy do osobistych spotkań i rozmowy o firmie. Jeżeli firma oferuje swoim klientom produkty lub usługi, którymi trudno się wyróżnić na tle konkurencji, to stosując kreatywność może wyeksponować jeden z elementów usług/jedną cechę charakterystyczną. Kreatywny praktyk public relations może również zdecydować się na podkreślenie w sytuacji problemowej pojedynczego szczegółu. Kolejnym obszarem, w którym osoba twórcza może wykazać się kreatywnością, jest dobór miejsca na przykład na uroczystość otwarcia firmy lub instytucji. Kreatywność może też znaleźć zastosowanie przy tworzeniu nazwy nowego produktu danego przedsiębiorstwa. Kreatywna organizacja może się wyróżnić przez sponsorowanie specyficznej instytucji kulturalnej, wydarzenia o masowym rozgłosie albo nietypowej grupy zawodowej. O kreatywności organizacji może świadczyć zatrudnienie utalentowanego rzecznika prasowego. Praktyk z dziedziny public relations może wykorzystać swoje zdolności twórcze przy tworzeniu mailingu albo innej formy przesyłek do klientów/dziennikarzy. Niezależnie od tego, w jakich obszarach działań taktycznych praktyk public relations będzie chciał pokazać umiejętności kreatywnego myślenia i kreatywność organizacji, powinien on dbać o to, aby jego pomysły niosły wartość dodatkową dla produktu, usługi lub idei. Działania praktyka będą jednak widoczne dla otoczenia firmy tylko wtedy, kiedy zyskają one zainteresowanie mediów masowych oraz zostaną przez nie nagłośnione. 8

9 Firma Yorkshire Water Authority postanowiła wykorzystać kreatywność w sprzedaży i promowaniu swoich usług hydraulicznych. Usługi hydraulików są produktem, który trudno wyróżnić od oferty konkurencji i atrakcyjnie przedstawić go grupie docelowej. Dlatego też Yorkshire Water Authority postanowiło położyć nacisk na element obsługi klienta, aby przez ekspozycję tego elementu wyróżnić się od konkurencji. W czasie trwania kursu dla hydraulików przez jeden dzień uczono uczestników szkolenia przyjaznej obsługi potencjalnego klienta. W ten sposób powstał projekt szkoły wdzięku dla hydraulików. Uczestnicy szkolenia na koniec kursu otrzymywali dyplomy na specjalnej uroczystości, która przypominała rozdanie dyplomów dla absolwentów uczelni. Taki niekonwencjonalny pomysł na opakowanie elementu produktu i organizację kursu cieszył się zainteresowaniem mediów, które nagłośniły ideę projektu. Być może właśnie wyuczona kulturalna obsługa klienta przez hydraulików przyczyniła się również do skutecznej promocji usługi i budowy jej przewagi konkurencyjnej na rynku. Kreatywność zatem pozwoliła firmie Yorkshire Water Authority osiągnąć podwójny sukces zarówno rozgłos medialny, jak i zainteresowanie klientów. Większość praktyków wpada w pułapkę postrzegania kreatywności jako narzędzia taktycznego, którego używa się podczas wymyślania pomysłów na sesje zdjęciowe, nowych punktów widzenia na jakąś sprawę albo jako element w projektowaniu materiałów promocyjnych. Jednak funkcja kreatywności jest nieodłącznym narzędziem strategii i taktyki. - Andy Green (s. 129) Nie wszyscy praktycy public relations opierają swoje działania kreatywne wyłącznie na sprawdzonych i potwierdzonych wiadomościach. Część specjalistów z zakresu budowy wizerunku przedsiębiorstw nie prezentuje części faktów lub zupełnie o ich istnieniu nie wspomina. Niektóre osoby również manipulują faktami. Wszystkie tego typu działania są antypropagandą. Kiedy praktyk public relations chce na bieżąco informować media o jakieś sytuacji związanej z firmą, to wówczas dziennikarze powinni liczyć się z tym, że część wiadomości to półfakty. Rzecznik prasowy może podawać do mediów informacje, które opiera na swojej wiedzy i doświadczeniu. Jednakże część z podanych informacji może być ciągle nie w pełni potwierdzonymi wiadomościami. Jeśli antypropaganda nie jest celowym okłamywaniem dziennikarzy i społeczeństwa, to praktyk public relations może ją kreatywnie wykorzystać w swojej pracy. Antypropaganda, która przejawia się, między innymi, w interpretacji faktów, może być wykorzystana w kontekście rozrywkowym. Wówczas wizerunek firmy lub jednostki będzie postrzegany pozytywnie. Kreatywny praktyk może jednak wykorzystać modyfikację faktów dla osiągnięcia jakiegoś celu, ponieważ kieruje się zasadą cel uświęca środki. Na tego typu działania z wykorzystaniem antypropagandy mogą się decydować organizacje pozarządowe lub charytatywne, które chcą zostać zauważone i docenione przez społeczeństwo. Antypropaganda w public relations nie powinna mieć nigdy na celu zniszczenia wizerunku. Praktycy powinni wystrzegać się stosowania antypropagandy w przypadku ważnych informacji lub sytuacji kryzysowych w firmie. ANTYPROPAGANDA ROZRYWKA - interpretacja Rys. 6 Cele wykorzystania antypropagandy w public relations Przykładem kreatywnego wykorzystania kształtowania obiektywności sytuacji do budowania zainteresowania mediów i społeczeństwa było rozwiązanie, jakie firma public relations zaproponowała przedsiębiorstwu wodociągowemu. Przedsiębiorstwo to zamykało ujęcie w północnej części Yorkshire i chciało nagłośnić medialnie to wydarzenie. Jednocześnie celem firmy było uczynienie tego wydarzenia bardziej atrakcyjnym niż było w rzeczywistości. Praktycy public relations obawiali się, że media mogą przedstawić zamknięcie w złym świetle, bo mogło być one powiązane ze zwolnieniami ludzi. Tymczasem firma wodociągowa zadeklarowała, że pracę straci tylko jedna osoba ponad 80 letnia herbaciarka, która nie mogła przenieść się z firmą w miejsce, gdzie będzie zlokalizowane nowe ujęcie. Osoby, które tworzyły informację dla mediów w związku z tą sprawą, nie podkreślały faktu przeniesienia ujęcia i jego wypływu na gospodarkę wodną w tym regionie. Na pierwszym planie kreatywni praktycy postawili fakt, że najstarsza herbaciarka w Wielkiej Brytanii właśnie odchodzi na emeryturę. Firma wraz z praktykami public relations zorganizowała uroczyste pożegnanie starszej kobiety i wręczenie jej prezentu od załogi ujęcia. Wydarzenie to spotkało się z zainteresowaniem dziennikarzy. Na końcu informacji prasowej twórcy pomysłu wyjaśnili powód odejścia herbaciarki na emeryturę i negatywne konsekwencje zamknięcia ujęcia. Ten ostatni element nie został jednak skomentowany przez media i opinię publiczną. Dzięki temu kreatywnemu narzędziu antypropagandy firma wodociągowa zyskała zainteresowanie mediów i uniknęła nieprzychylnych komentarzy. Lekceważenie faktów w komunikacji, a nawet brak faktów w sytuacji czy manipulacja obiektywnością w komunikacji to właśnie są przykłady antypropagandy. Wielu praktyków może odrzucać tę metodę wzbudzania zainteresowania, w której wygląda na to, że podstawowe zasady trzymania się prawdy zostały nagięte. Jednak, aby w pełni zrozumieć kreatywność w public relations, należy przeanalizować również ten aspekt pracy. Tylko znając go, możemy później odróżnić pracę oportunistycznego publicysty od pracy prawdziwego praktyka PR. - Andy Green (s ) WOJNA - cel uświęca środki KSZTAŁTOWANIE OBIEKTYWNOŚCI SYTUACJI - eksponowanie wybranego elementu Jeśli organizacja i jej pracownicy będą doskonalili swoją kreatywność, będą mieli szansę na budowę pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej firmy. Kreatywność jest bowiem tym narzędziem, które pomaga wypromować i sprzedać każdy produkt lub usługę na rynku lokalnym, krajowym i globalnym. 9

Kreatywność w public relations

Kreatywność w public relations Kreatywność w public relations Andy Green Rozwój gospodarki, pojawianie się nowych firm w jej sektorach oraz wzrost liczby informacji w mediach sprawiają, że ludzie, którzy zajmują się marketingiem i public

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING?

JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING? JAK PROWADZIĆ PROFESJONALNY MARKETING? PRZYGOTOWANIE BILANSU OTWARCIA ROKU OBROTOWEGO POD KĄTEM MARKETINGU MONITOROWANIE SYTUACJI MARKI WŁASNEJ I AKTYWNOŚCI KONKURENCJI PRZYGOTOWANIE LUB WERYFIKACJA POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE ul. Narutowicza 16\18\22 20-804 Lublin tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 szkolenia@edisonteam. zaproszenie na szkolenie: TECHNIKI KRETYWNEGO MYŒLENI STOSOWNE W BIZNESIE twórczoœæ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w zarządzaniu projektami

Kreatywność w zarządzaniu projektami Anna Nowakowska Kreatywność w zarządzaniu projektami Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/4 60-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 16 listopada 2011 Maciej Strzębicki Czym jest marketing innowacji? Cykl życia

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy?

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Katarzyna Siewierska Trener i konsultant biznesu Instytut Rozwoju Biznesu Grzegorz Grela Trener

Bardziej szczegółowo

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW

ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW ANKIETA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DZIERŻAWY NAZWY DOMENY I SERWISU WWW Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich pól. Wyczerpujące informacje pozwolą nam nie tylko Państwa poznać, ale i znaleźć najciekawsze

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 Oferta pozycjonowania strony internetowej Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 O NAS Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi specjaliści posiadają 7 letnie

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i Human Resources

Monitoring mediów i Human Resources Monitoring mediów i Human Resources Prezentujemy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak monitoring internetu i mediów tradycyjnych może wspomagać działania Human Resources w Twojej firmie. 1 Jak funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju Zbigniew Brzeziński Program prezentacji Tło kulturowe Teoria i historia Cechy dobrego mentora Krótki katalog trójstronnych korzyści (organizacja mentee - mentor)

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Szkolenie WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Jak mówić, by być słuchanym Andrzej Kozdęba Od trenera Udane wystąpienie publiczne to połączenie odpowiedniej analizy audytorium, rzetelnego przygotowania oraz atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo