Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland"

Transkrypt

1 Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland

2 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii Nauk. Powołaliśmy ją do życia po to, aby stworzyć młodzieży możliwość kształcenia w naukach społecznych i politycznych na poziomie porównywalnym z renomowanymi uczelniami europejskimi i amerykańskimi. O wysokim poziomie studiów Collegium Civitas decyduje kadra naukowa. Naszymi wykładowcami są wybitni uczeni z Polskiej Akademii Nauk, m.in. profesorowie: Tadeusz Gadacz, Andrzej Paczkowski czy Andrzej Friszke oraz wielu innych uznanych socjologów, politologów, historyków i filozofów. Zajęcia prowadzą także praktycy o bogatym doświadczeniu w dyplomacji, administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych i środkach masowego przekazu m.in.: byli ambasadorowie RP, posłowie i byli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Rafał Trzaskowski, Jacek Saryusz-Wolski, Wojciech Roszkowski i Paweł Kowal, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wiesław Johann, a także dziennikarze Jacek Żakowski, Grzegorz Miecugow, Michał Komar i inni. Naszym celem jest przekazywanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy pozwalającej na pełniejsze zrozumienie świata społecznego oraz wyposażenie ich w umiejętności praktyczne umożliwiające elastyczne poruszanie się na rynku pracy i rozwój kariery w różnych branżach. Programy studiów w Collegium Civitas łączą wiedzę społeczną i humanistyczną z filozofii, socjologii, politologii, historii najnowszej, logiki i prawa z wiedzą specjalistyczną z dziedziny ekonomii, zarządzania, psychologii oraz nowych mediów. Dajemy studentom możliwość indywidualnego rozwoju w bezpośrednim kontakcie z wyjątkowymi wykładowcami o międzynarodowej renomie. Bezwydziałowa struktura uczelni pozwala studentom korzystać z oferty blisko 300 zajęć na wszystkich kierunkach. Z kolei szeroki wybór przedmiotów po angielsku pozwala w trakcie studiów osiągnąć dobrą znajomość języków obcych i specjalistycznego słownictwa z danej dziedziny. To stawia absolwentów CC na uprzywilejowanej pozycji w rywalizacji o miejsca pracy. Chcemy także, aby nasi studenci dobrze czuli się w Europie i bez kompleksów stawali do konkurencji ze studentami innych elitarnych uczelni za granicą. Dzięki licznym umowom z państwami Unii Europejskiej, ze Szwajcarii, z USA, Korei, Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy, Tajwanu, ponad 100 naszych studentów co roku może skorzystać z programów wymiany studenckiej. Misją Collegium Civitas jest oferowanie młodym Polakom studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie w przyjaznej atmosferze fundamentalnych wartości, które kształtują dobrego obywatela i rzetelnego profesjonalistę. prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński Rektor Collegium Civitas Rada Przyjaciół Collegium Civitas Jerzy Buzek były przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w latach ) Marta Kaczkowska prezes Europejskiego Forum Właścicielek Firm Marek Matraszek założyciel i dyrektor CEC Government Relations Agnieszka Morawińska dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Andrzej Olechowski były minister finansów oraz były minister spraw zagranicznych o. Stanisław Opiela jezuita, były przewodniczący Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Strasburgu Paweł Potoroczyn dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Andrzej Rosner dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy Michael Schudrich naczelny rabin Polski Marcin Zaborowski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jan Zielonka profesor w St. Antony s College na Uniwersytecie Oksfordzkim

3 A Word from the Rector 3 Collegium Civitas is a university founded in 1997 by a joint initiative of professors from the Polish Academy of Sciences. We created this university in order to enable young people to obtain education in social and political sciences at the level comparable to the one offered by the renowned European and American higher education establishments. We are not a mass university and the quality of instruction is our highest priority. For this reason, our students can enjoy lectures and classes with the most prominent and renowned scholars and professors of The Polish Academy of Sciences: distinguished sociologists, political scientists, experts on International Relations, historians and philosophers. Among lecturers of Collegium Civitas there are also practitioners with profound personal experience in diplomacy, public administration, international organizations and the media: former ambassadors of the Republic of Poland, former Vice-President of the Parliament of the European Union Jacek Saryusz-Wolski, MPs and former MPs of the European Parliament, judge of the Constitutional Court Wiesław Johann, famous Polish journalists, editors and others. Our aim is not only to transfer to our students the fascinating interdisciplinary knowledge allowing them for greater understanding of social phenomena, but also to facilitate the acquisition of practical skills, which can guarantee them an advantageous position on the job market and open career paths in many professional undertakings. Collegium Civitas academic programs combine social and humanist knowledge from the fields of philosophy, sociology, political science, contemporary history, logics and law with the specialized knowledge of economy, management, psychology and new media. We give our students a unique opportunity for personal and professional development under the direction of outstanding and internationally recognized lecturers. The non-departmental structure of the university allows our students to profit from more than 300 courses of various specializations. Collegium Civitas students master foreign languages and a wide range of courses conducted in English gives them a chance to acquire specific professional and business vocabulary in this language. Altogether with the highest quality education, it puts them into a privileged position on the job market. We also strive to ensure that our students successfully study in Europe and compete with students educated at the most prestigious universities abroad without any inferiority complex. Thanks to agreements of international cooperation, every year more than 100 Collegium Civitas students are enabled to profit from student exchange programs with education establishments of EU, USA, Canada, Korea, Kazakhstan, Ukraine, Taiwan and other countries. Collegium Civitas mission is to hand down to our students fundamental values that form a good citizen and a responsible professional. Edmund Wnuk-Lipiński Professor and Rector of Collegium Civitas Honorary Board Friends of Collegium Civitas Jerzy Buzek President of the European Parliament ( ) Marta Kaczkowska President of the European Forum of Women Business Owners Marek Matraszek Founding Partner & Managing Director of CEC Government Relations Agnieszka Morawińska Director of the National Museum in Warsaw Andrzej Olechowski Former Minister of Foreign Affairs and former Minister of Finance Father Stanisław Opiela Jesuit, Former Head of Jesuit European Office in Strasbourg Paweł Potoroczyn Director of the Adam Mickiewicz Institute Andrzej Rosner Founder, Executive Editor of Rosner&Wspólnicy Publishers Michael Schudrich Chief Rabbi of Poland Marcin Zaborowski Director of the Polish Institute of International Affairs Jan Zielonka Fellow, St Antony s College, Oxford

4 4 1. Kim jesteśmy Who We Are Czego uczymy Edukacja przez Całe Życie What We Offer Admissions Rozwój pasji i kariery Your Career and Passion Współpraca zagraniczna International Cooperation 23

5 Kim jesteśmy 5 Od 15 lat misją Collegium Civitas jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, umożliwianie młodym ludziom zdobywania praktycznych umiejętności, poszerzania horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Licencjat i magisterium Collegium Civitas oferuje studia w następujących obszarach: dyplomacja stosunki międzynarodowe dziennikarstwo bezpieczeństwo marketing i nowe media badania rynkowe i psychologia społeczna na najbardziej poszukiwanych kierunkach i specjalnościach: Socjologia, Politologia, Stosunki Między narodowe, Dziennikarstwo, Studia Azjatyckie. Studies in English Collegium Civitas, jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce, wprowadziło licencjac kie i magisterskie studia w zakresie Stosunków Międzynarodowych i Politologii w języku angielskim (International Relations, Political Science). Oferuje ponad 25 programów studiów w języku angielskim i dwujęzycznych (polsko-angielskich) w następujących obszarach: stosunki międzynarodowe dyplomacja i komunikacja międzykulturowa media międzynarodowe i dziennikarstwo PR i marketing biznes, zarządzanie i negocjacje międzynarodowe prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor Collegium Civitas prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prezydent Collegium Civitas Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w latach ) Patronat 5 instytutów PAN Collegium Civitas działa pod patronatem aż pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki. Doktorat z socjologii Collegium Civitas jest uczelnią akademicką posiada uprawnienia do doktoryzowania z dziedziny socjologii. Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jako jedna z zaledwie dziewięciu szkół niepublicznych. Studia w Centrum Warszawy Pałac Kultury i Nauki Collegium Civitas mieści się na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki, plac Defilad 1, Warszawa. Wysoko w rankingach sześciokrotnie 1. miejsce w rankingu tygodnika Wprost 1 Socjologia i Politologia na 1. miejscu w Polsce wg tygodnika Polityka 2 zawsze w czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 3 wśród 20 najlepszych uniwersytetów rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 4 Najlepsza kadra Zajęcia w CC prowadzone są przez: blisko 200 wybitnych wykładowców z Polskiej Akademii Nauk o międzynarodowym doświadczeniu naukowym i dydaktycznym około 90 wykładowców z tytułem naukowym profesora i doktora habilitowanego osobistości ze świata dyplomacji, sztuki i mediów 1 W kategorii uczelni niepublicznych niebiznesowych rankingu tygodnika. W 2011 roku 2. miejsce. 2 Wśród uczelni niepublicznych wg Rankingu Szkół Wyższych 2007 tygodnika Polityka. W 2006 roku Politologia na 2. miejscu. 3 W 2011 roku wśród 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. 4 Collegium Civitas jest jedną z dwóch uczelni niepublicznych wśród 20 najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

6 6 Kim jesteśmy Bezpośrednie relacje Collegium Civitas oferuje unikatową, w porównaniu z innymi uczelniami, jakość nauki: zajęcia w małych grupach możliwość bezpośredniego czerpania z wiedzy i doświadczenia grona profesorskiego Interdyscyplinarny i elastyczny program Collegium Civitas łączy podstawy akademickiego wykształcenia społecznego z wysokiej jakości wiedzą specjalistyczną i zdobywaniem praktycznych umiejętności. Umożliwiają to: bezwydziałowa struktura uczelni system punktów zaliczeniowych pozwalający uczestniczyć w zajęciach z różnych kierunków możliwość kształtowania toku studiów dostosowanego do osobistych potrzeb i zainteresowań blisko 300 przedmiotów do wyboru unikatowe zajęcia z retoryki i sztuki pisania, historii sztuki i teatru, tańca, muzyki, fotografii czy savoir-vivre u Przygotowanie do rynku pracy Centrum Karier Collegium Civitas zapewnia: liczne praktyki i staże krajowe i zagraniczne szkolenia i warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem pracy spotkania panelowe z pracodawcami spotkania z absolwentami CC interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas Nagroda tygodnika Wprost w rankingu najlepszych uczelni w Polsce Otwartość na świat Ponad 100 studentów CC może co roku skorzystać z programów wymiany studenckiej na uczelniach partnerskich. Collegium Civitas jest w czołówce szkół wyższych oferujących wyjazdy i praktyki zagraniczne dzięki temu, że: posiada rozbudowane kontakty z ponad 60 uczelniami zagranicznymi stawia nacisk na naukę języków obcych daje możliwość łączenia zajęć w języku polskim i angielskim wprowadziło system punktów zaliczeniowych ECTS (European Credit Transfer System) pozwalający kształtować zindywidualizowane programy i uznawać kursy zaliczone na uczelniach zagranicznych Stypendia i pomoc materialna Każdy student CC może ubiegać się o: stypendium Rektora za wyniki w nauce i/lub wyniki sportowe stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zapomogę dla osób, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej Wsparcie osób niepełnosprawnych Uczelnia zapewnia: sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych pomoc psychologiczną i indywidualne konsultacje zawodowe dostosowanie strony internetowej uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku przygotowanie kadry CC w zakresie prowadzenia zajęć w grupach integracyjnych Nowoczesne zaplecze dydaktyczne Collegium Civitas oddaje do dyspozycji studentów: dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu i Hot Spot czytelnię i bibliotekę podręczną bazy danych m.in. EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science, Wirtualna Biblioteka Nauki oprogramowanie SPSS, ATLAS.TI wykorzystywane w naukach społecznych Xero salę gimnastyczną i siłownię

7 Who We Are 7 Since the very establishing, the major mission of Collegium Civitas was to offer young people education in social and political sciences at the highest level and to enable them to obtain the knowledge and practical skills necessary to broaden their scope and mould a mature world outlook. Bachelor and Master Studies Collegium Civitas offers academic programs in the following fields: Diplomacy International Relations Journalism Security Marketing and New Media Market Research and Social Psychology at the most sought-after tracks and specializations: Sociology, International Relations, Political Science, Journalism, Asian Studies Studies in English Collegium Civitas was the first non-state higher education establishment in Poland to introduce BA and MA degree programs in the field of International Relations and Political Science conducted entirely in English. Our university offers more than 25 academic English and bilingual (Polish-English) programs in the following areas: International Relations Diplomacy and Intercultural Communication International Media and Journalism PR and Marketing Business, Management and International Negotiations Patronage of the 5 Institutes of The Polish Academy of Sciences Collegium Civitas was established and is operating under the auspices of the following 5 Institutes of The Polish Academy of Sciences: Political Studies, Philosophy and Sociology, of History, History of Art and Slavic Studies. PhD program in Sociology Collegium Civitas is an academic university which entitles us to run Doctoral studies and award PhD degrees. Our university is a member of the Conference of Rectors of Polish Universities, as one of the nine non-state universities in Poland. Studies in the Heart of Warsaw the Palace of Culture and Science Collegium Civitas is situated on the XII floor of the Palace of Culture and Science, 1 Defilad Square, Warsaw, Poland Top Places in Rankings 6 times the first place according to Wprost weekly 1 1st place in Sociology and Political Science Studies according to Polityka weekly 2 top places in the rankings of Polish non-state universities of Perspektywy and Rzeczpospolita 3 Collegium Civitas is among the best 20 universities of Perspektywy and Rzeczpospolita ranking 4 The Best Academic Faculty Courses at Collegium Civitas are conducted by: nearly 200 outstanding lecturers and professors of The Polish Academy of Sciences about 90 lecturers having an academic degree of a professor or a full PhD Media, Diplomacy and Arts experts Jerzy Buzek, the President of the European Parliament ( ), a Member of the Honorary Board Friends of Collegium Civitas during the 2010/2011 Academic Year Inauguration Lecture 1 In the category of non-state non-business ranking of the weekly. In nd place. 2 Among non-public universities according to University Ranking 2007 of Polityka weekly. In 2006 Political Science in the second place. 3 In 2011 among the best 10 non-public universities in Poland. 4 Collegium Civitas is one of the two non-public universities among the best 20 public and non-public universities in Poland according to Perspektywy and Rzeczpospolita ranking.

8 8 Who We Are Individual Approach Collegium Civitas offers unique educational standards, as opposed to compared to other universities: small-scale groups individual approach and direct contact with the best specialists Flexible and Interdisciplinary Program Collegium Civitas combines foundations of academic education and top-quality up-to-date knowledge of specific social and business areas with acquiring indispensible practical skills. It is possible due to: non-departmental university structure flexible credit system, allowing to participate in the classes of different specializations an opportunity to adjust the course of studies to individual needs and interests nearly 300 courses to choose from unique classes from rhetoric and the art of writing, history of art and theatre, dance, music, photography or savoir-vivre Preparation to the Job Market Realities Collegium Civitas Career Centre provides: numerous practices and internships in Poland and abroad trainings and workshops aiming to help students operate on the job market individual consultations from professional development and work psychology panel discussions and meetings with employers interactive Collegium Civitas Career Centre service Donald Tusk, the Prime Minister of the Republic of Poland, with a visit to Collegium Civitas Open to the World Every year more than 100 Collegium Civitas students profit from our wide network of International Cooperation and European scholarships for student exchange. Collegium Civitas is among the very best offering foreign exchange and internship programs thanks to: a wide network of more than 60 partner universities a strong emphasis on learning foreign languages a unique opportunity to take up and combine courses in Polish and English ECTS (European Credit Transfer System), allowing to individualize one s course of studies and participate in international student exchange freely Back-up for the Disabled Collegium Civitas provides: computer equipment adjusted to the blind and the visually impaired psychological help and individual professional consulting website adjustment to the needs of the visually impaired preparation of the academic faculty to work in integration groups State-of-the-Art Academic Back-up Collegium Civitas equips the students with: two computer halls with access to the Internet and Hot Spot library and reading hall data bases, such as: EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science SPSS, ATLAS.TI to be used for social sciences copy shop gym and training hall Bronisław Komorowski, the President of the Republic of Poland, at a conference held at Collegium Civitas

9 Czego uczymy 9 Collegium Civitas oferuje studia licencjackie i magisterskie, w tym z niskim czesnym współfinansowane ze środków UE, na kierunkach i specjalnościach: Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo, Studia Azjatyckie, w sześciu następujących obszarach: MARKETING, ZARZĄDZANIE I NOWE MEDIA Marketing i zarządzanie to najszybciej rozwijający się i wyjątkowo dochodowy rynek, zwłaszcza sektor nowych mediów. Stale poszukiwani są researcherzy czy menedżerowie informacji. Wraz z postępem globalizacji wzrosło także zapotrzebowanie na menedżerów ds. komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym w różnych branżach. Programy specjalności i specjalizacji obejmują takie zagadnienia jak: marketing interaktywny komunikacja w social media współczesne społeczeństwo sieciowe socjologia kultury nowe trendy na rynku marketingu w internecie narzędzia Human Resources i Public Relations oraz zarządzanie międzykulturowe techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów grupowych międzykulturowy coaching i NLP Programy realizowane są również w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska). Zajęcia prowadzą wykładowcy CC, specjaliści z zakresu komunikacji marketingowej i social media, praktycy m.in. z firm zrzeszonych w IAB, takich jak: Interia.pl, PBI, Wirtualna Polska, Buzz Media, grupa Polsat, a także eksperci zarządzania i procesów integracji oraz komunikacji międzykulturowej. BADANIA RYNKOWE I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Badania i psychologia społeczna to dwie najbardziej poszukiwane na rynku pracy specjalizacje socjologiczne. Collegium Civitas kształci badaczy potrafiących samodzielnie opracować koncepcję, nadzorować realizację oraz przeprowadzić badania empiryczne. Z kolei programy z zakresu psychologii i zarządzania zespołami ludzkimi przygotowują przyszłych specjalistów HR, doradców biznesowych i coachów osobistych. Zagadnienia programowe: team management techniki stymulowania rozwoju zawodowego coaching techniki komunikacji interpersonalnej zaawansowane metody badań ilościowych i jakościowych procedury i techniki badań ewaluacyjnych teoria i praktyka badań rynkowych badania opinii publicznej Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie, m.in. prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Bogdan W. Mach, prof. Andrzej Szpociński, dr Marek Troszyński, dr Magdalena Łużniak-Piecha oraz praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, zarządzaniem personelem oraz badaniami społecznymi i marketingowymi m.in. związani z Millward Brown SMG/KRC.

10 10 Czego uczymy prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Wojciech Roszkowski Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król Kierownik Katedry Politologii DZIENNIKARSTWO Program studiów dziennikarskich w Collegium Civitas stawia nacisk głównie na zajęcia praktyczne i szlifowanie warsztatu dziennikarskiego, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowych technologii. Bogaty wybór studiów I i II stopnia daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności także w specjalistycznych dziedzinach takich jak dziennikarstwo ekonomiczne czy internetowe. Studenci już od początku nauki uczestniczą w stażach i praktykach dziennikarskich w redakcjach ogólnopolskich gazet, tygodników, telewizji, radiostacji o różnych profilach, od newsowych (TVN 24) i muzycznych, do magazynów lifestylowych ( VIVA, Gala, Twój Styl ), filmowych czy sportowych. W praktyce większość studentów już od III roku łączy pracę zawodową ze studiami. W programie m.in.: tworzenie komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych podstawy dziennikarstwa internetowego projektowanie wydań internetowych i podstawy technologiczne mediów cyfrowych analiza dyskursu medialnego strategie perswazyjne ewolucja internetu i konwergencja mediów modele biznesowe mediów cyfrowych warsztat dziennikarski w zakresie analizy i prognozowania ekonomicznego w skali lokalnej i globalnej Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie mediów, znani dziennikarze, publicyści i redaktorzy najpoczytniejszych polskich mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz najpopularniejszych stacji telewizyjnych i radiowych m.in: Jacek Żakowski (Polityka), Grzegorz Miecugow (TVN 24), Edwin Bendyk (Polityka), Roman Kurkiewicz (Przekrój), Konrad Piasecki (RMF FM), Piotr Stasiak (polityka.pl) i Michał Komar. BEZPIECZEŃSTWO Studia Collegium Civitas w zakresie bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego czy analizy informacji kształcą specjalistów zdolnych do oceny zagrożeń terrorystycznych oraz analizy zjawisk wpływających na stabilność i bezpieczeństwo państwa, organizacji lub firm z różnych sektorów gospodarki. To studia dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie. Programy studiów pozwolą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: metodologii i technik analizy informacji planowania i organizacji pracy zespołów analitycznych analizy systemowej sytuacji kryzysowych i konfliktowych analizy ryzyka Zajęcia prowadzą wybitni politologowie i specjaliści w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania o uznanej pozycji naukowej oraz byli i obecni pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Policji i Straży Granicznej, m.in. dr Krzysztof Liedel, płk dr Bogusław Szlachcic, dr Tomasz Aleksandrowicz, dr Krzysztof Karolczak.

11 Czego uczymy 11 red. Jacek Żakowski Kierownik Katedry Dziennikarstwa dr Krzysztof Liedel Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas dr Ryszard Żółtaniecki Kierownik Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas DYPLOMACJA Specjalności i specjalizacje Collegium Civitas, takie jak: Negocjacje w Dyplomacji, Dyplomacja Publiczna czy Dyplomacja Europejska, dostosowane są do nowego schematu stosunków międzynarodowych. Przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach dyplomatyczno-konsularnych, w administracji unijnej, jak i w innych branżach związanych z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym. W tym także w instytucjach gospodarczych, samorządowych i organizacjach pozarządowych. Program studiów dyplomatycznych w CC: prawo dyplomatyczne, konsularne, międzynarodowe i unijne techniki komunikacji i negocjacji studia strategiczne formy dyplomacji publicznej zarządzanie projektami dyplomacji instytucje i proces podejmowania decyzji w UE wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa polityka ochrony środowiska, energetyczna i handlowa UE promocja marki narodowej Zajęcia prowadzi najlepsza kadra w Polsce, składająca się z wybitnych teoretyków dyplomacji i stosunków międzynarodowych oraz praktyków przedmiotu: byłych i obecnych ambasadorów RP, doradców z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych instytucji rządu RP oraz aktualnych posłów do Europarlamentu. Studenci mają szansę uczestniczyć w stażach i praktykach w placówkach dyplomatycznych w Polsce i za granicą oraz w strukturach administracji unijnej. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas to nowoczesny program symbolizujący skok cywilizacyjny i nowoczesne spojrzenie na relacje międzynarodowe. Studia licencjackie i magisterskie obejmują zagadnienia negocjacji i biznesu międzynarodowego, relacji międzykulturowych, studiów azjatyckich, współpracy rozwojowej i administracji publicznej. W programie m.in.: prawo międzynarodowe i gospodarka światowa integracja europejska relacje międzykulturowe bezpieczeństwo międzynarodowe teorie stosunków międzynarodowych międzynarodowe prawo publiczne historia cywilizacji europejskiej wymiar kulturowy, społeczny i ekonomiczny państw azjatyckich nauka języka: hindi, japońskiego, arabskiego lub chińskiego Stosunki Międzynarodowe w CC pozwalają studentom zdobywać wiedzę i doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z wybitnymi specjalistami w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Są wśród nich ekonomiści, badacze Azji, a także praktycy z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych, m.in: prof. Wojciech Roszkowski, prof. Maria Krzysztof Byrski, dr Julian Pańków, amb. Ryszard Żółtaniecki oraz europosłowie prof. Jacek Saryusz-Wolski, dr Rafał Trzaskowski, dr Paweł Kowal i prof. Lena Kolarska-Bobińska. Studenci CC często jeszcze w trakcie nauki rozpoczynają kariery zawodowe w strukturach rządowych, międzynarodowym biznesie, instytucjach UE, ONZ, NATO czy organizacjach międzynarodowych.

12 12 Czego uczymy Studia licencjackie i magisterskie DYPLOMACJA Dyplomacja Negocjacje w Dyplomacji W zakresie Dyplomacji i Studiów Strategicznych Dyplomacja Europejska * Dyplomacja Publiczna * STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia Azjatyckie Międzynarodowa Współpraca Rozwojowa * BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i Analiza Informacji Bezpieczeństwo Narodowe i Studia Strategiczne Analiza Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego * MARKETING, ZARZĄDZANIE I NOWE MEDIA Kultura, Media i Komunikacja Społeczna Marketing, Reklama i Nowe Media Liderzy i Marketing Polityczny Media, Marketing i Reklama Polityczna Nowe Media * Zarządzanie Integracją Międzykulturową * Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych * DZIENNIKARSTWO Dziennikarstwo Dziennikarstwo Ekonomiczne * Dziennikarstwo Internetowe * BADANIA RYNKOWE I PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Badania Społeczne i Rynkowe w Praktyce * Psychologia Społeczna Stosowana Psychologia Społeczna Studia po angielsku i dwujęzyczne (polsko-angielskie) LICENCJAT (BA TrackS) International Relations Media, Diplomacy and International Negotiations Business in International Relations European Studies Management and Marketing in Cross-Cultural Context MAGISTERIUM (MA SpecializationS) International Relations Intercultural Communication and New Media Diplomacy and Intercultural Studies International Business and Negotiations European Studies International Journalism Public Relations and Management in International Relations Joint European Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies Asian Studies ** studia dostępne tylko w języku angielskim Public Policy and Administration ** studia dwujęzyczne (polsko-angielskie) * studia z dotacją UE ** co-funded by ESF Programy studiów wymienione powyżej dostępne są w języku angielskim oraz jako dwujęzyczne (polsko-angielskie). Aktualna oferta studiów Collegium Civitas dostępna jest na stronie: Dział Rekrutacji Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, XII piętro plac Defilad 1, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

13 Edukacja przez Całe Życie 13 Collegium Civitas realizuje programy kształcenia na wszystkich poziomach: od zajęć dla młodzieży przez studia podyplomowe, Program Doktorski aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rynek wymaga wszechstronnych umiejętności i otwartości na nowe wyzwania. Oferta edukacyjna Collegium Civitas pozwala doskonalić kwalifikacje, zgodnie ze zmieniającymi się trendami na rynku, i rozwijać karierę w nowych dyscyplinach. Bezpłatne warsztaty maturalne język polski wiedza o społeczeństwie historia najnowsza Wykład eurodeputowanego, dra Rafała Trzaskowskiego w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wykład eurodeputowanego, dra Rafała Trzaskowskiego na temat polskiej prezydencji w UE w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie Studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne z zakresu: dyplomacji i stosunków międzynarodowych zarządzania ryzykiem i studiów strategicznych analizy zagrożeń i bezpieczeństwa komunikacji i Public Relations prognozowania trendów w designie protokołu w biznesie i negocjacji filozofii i socjologii XX wieku Programy studiów realizowane są w formie wykładów, sesji, warsztatów i dyskusji z mistrzami. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, znani dziennikarze i dyplomaci. Kierownik Szkoły Filozoficznej Collegium Civitas, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz Competency Pool Twój wachlarz kompetencji na zamówienie Collegium Civitas opracowuje i realizuje programy kształcenia na zamówienie. Bogaty wybór zajęć i obecność najlepszej kadry profesorskiej oraz specjalistów praktyków pozwala dostosować ofertę CC do indywidualnych potrzeb firm i organizacji. Więcej na: Kierownik Szkoły Socjologicznej Collegium Civitas, prof. dr hab. Zygmunt Bauman

14 14 Edukacja przez Całe Życie DOKTORAT Program Doktorski Katedry Socjologii Collegium Civitas Forma i program: rekrutacja na drodze konkursowej (na podstawie konspektu pracy doktorskiej) cztery semestry zajęć zaawansowane seminaria (ścieżka mistrzowska) świadectwo ukończenia Programu Doktorskiego i możliwość kontynuowania seminarium doktorskiego bezpłatne otwarcie przewodu doktorskiego stopień naukowy nadawany przez Collegium Civitas Studia podyplomowe z doktoratem Programy studiów Instytutu Studiów Politycznych PAN realizowane we współpracy z Collegium Civitas: Podyplomowe Indywidualne Studia w zakresie Nauk o Polityce Podyplomowe Indywidualne Studia w zakresie Socjologii Studia doktoranckie Instytutu Slawistyki PAN we współpracy z Collegium Civitas: Studia Języków, Literatur i Kultur Słowiańskich Studia Mniejszości Narodowych i Małych Ojczyzn Wręczenie certyfikatów eksperckich na zakończenie Akademii Zarządzania projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez dr Magdalenę Łużniak-Piechę, pełnomocnika rektora ds. kształcenia ustawicznego oraz p. Agnieszkę Gajewską, InfraLinx Uniwersytet Trzeciego Wieku CC Oferta UTW CC skierowana jest do osób dojrzałych zainteresowanych nie tylko poszerzaniem wiedzy, ale przede wszystkim osób ciekawych świata, chętnych do nawiązywania nowych znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach oraz chcących aktywnie spędzać wolny czas. Program UTW CC to zajęcia z: socjologii i psychologii filozofii i religii historii stosunków międzynarodowych i dyplomacji literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru Praktyczne zajęcia z zakresu: obsługi komputera/ korzystania z internetu nauki języków obcych rysunku i akwareli podstaw dziennikarstwa klub prasowy Uroczystość zakończenia studiów podyplomowych Dyplomacja Kulturalna realizowanych przez Collegium Civitas wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza Zajęcia w formie wykładów i warsztatów prowadzą wybitni wykładowcy uniwersytetów polskich i europejskich oraz znani dziennikarze, aktorzy, redaktorzy najpoczytniejszych polskich mediów tradycyjnych i elektronicznych. Więcej informacji na: Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas podczas jednego z warsztatów

15 What We Offer 15 Collegium Civitas was the first non-state university in Poland to introduce academic programs conducted entirely in English. Our programs in English are concentrated in the Department of International Relations. The Department itself focuses its research and teaching efforts in several key areas: Diplomacy, Intercultural Communication, International Media, PR and Marketing in Cross-cultural Environment, European Studies, Business, International Negotiations and Management. Choosing to study at Collegium Civitas you can become competent in one of the following areas: INTERNATIONAL RELATIONS Contemporary world is becoming increasingly interconnected and consequently all the key social, economic and political problems must now be seen at a trans-national level rather than at the level of an individual state. The BA and MA degree programs contain such essential issues as: Strategic Studies Key Concepts and Schools of International Relations Various Issues of European Union Integration and Structure Public Administration Legal Aspects of Diplomacy and International Relations Media and Public Diplomacy, Diplomatic Protocol Economic and Business Matters Related to IR Communication and Cultural Issues Relevant to IR Critical Analysis of the Key Events on the International Scene DIPLOMACY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Insight into the contemporary practice of Diplomacy and Intercultural Studies allows students to explore the major significant issues of diplomatic management. Collegium Civitas BA and MA programs in Diplomacy and Communication prepare students for consular and administrative work in the structures of EU or other organizations and institutions functioning in the cross-cultural environment. The programs presuppose a deep insight into the following matters: Theory and Practice of Diplomacy Diplomatic Protocol and Related Issues Legal and Economic Aspects of Diplomacy Analysis of the Cross-cultural Interaction Principles between International Organizations and Institutions Intercultural Studies Techniques of Negotiations (including those in cross-cultural context) INTERNATIONAL MEDIA AND JOURNALISM Media and communication are fast-growing and extremely profitable sectors. They are showing a great demand for well-qualified specialists, competent in the wide range of spheres of cross-cultural communication and information delivery. The principal program issues contain: International Mass Media Strategies for Effective Intercultural Com munication Contemporary Communication Tools (social media, e-marketing, etc) Cross-cultural Conflict Management Intercultural Studies Contemporary Media Market Online Journalism Principles of PR

16 16 What We Offer PR AND MARKETING Public Relations play a vital role in every business or project. They possess the power to make or break an enterprise s success. A manager or a specialist aspiring to pursue a genuinely international and successful career cannot do without an in-depth knowledge of modern PR and marketing principles. PR and Marketing degree programs will allow you an insight into: Principles of PR and Marketing Strategic and Project Management Building Communication Strategies International Mass Media and Media Relations Modern Marketing Tools Intercultural Psychology Presentation Skills and Public Speaking Naomi Klein, a world-famous author of best-selling books such as No Logo and critical essays, at a debate held at Collegium Civitas Professor Rajmohan Gandhi, a grandson and biographer of Mahatma Gandhi, delivering a speech at Collegium Civitas BUSINESS, MANAGEMENT AND INTERNATIONAL NEGOTIATIONS Business environment in the contemporary world is becoming increasingly global and multicultural. New regions are gaining economic power and becoming important actors on the global scene. It is evident that knowledge of culture and traditions alongside with foundations of business and management are indispensable to make a business truly international and enable it to operate effectively in the cross-cultural world. Our Business programs contain: Various Aspects of International Business Project Management and Strategic Planning Writing a Business Plan Negotiation Techniques Intercultural Psychology Cultural Aspects of International Trade Cross-cultural Understanding of the Marketplace

17 What We Offer 17 JOINT POLISH-ENGLISH PROGRAMS Bilingual studies in Polish and English at Collegium Civitas allow students to draw advantages from the complete program offer and thus the courses launched in both languages. Collegium Civitas students are given an opportunity to: acquire specific business and professional vocabulary in English, which is sure to be of importance in their future career profit from a wide variety of about 300 courses conducted in both languages This way 50 % of the program must be taken in English and the other 50% in Polish. All English language degree programs are available in their bilingual equivalent as well. Students gain an adequate Diploma issued in the Polish language with a record of a bilingual character of the program. PHD STUDIES AT COLLEGIUM CIVITAS Collegium Civitas is one of the very few non-state universities in Poland that have the right to run Doctoral studies and award PhD degrees. Currently, it provides an opportunity to study on a PhD Program in Sociology. A Doctoral Program in Political Science is offered jointly by Collegium Civitas and the Institute of Political Studies at The Polish Academy of Sciences. The Programs feature individualized academic guidance and are offered both in full-time and part-time formats. Details and the application form are available at:

18 18 What We Offer Studies in English and Joint Polish-English PROGRAM BA Tracks: International Relations Media, Diplomacy and International Negotiations Business in International Relations European Studies Management and Marketing in Cross-Cultural Context MA Specializations: International Relations Intercultural Communication and New Media Diplomacy and Intercultural Studies International Business and Negotiations European Studies International Journalism Public Relations and Management in International Relations Joint European Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies Asian Studies * available only within Studies in English Public Policy and Administration * only bilingual program is available The abovementioned ba Tracks and ma Specializations are available in English and within bilingual Polish-English program. Programs in Polish Collegium Civitas offers undergraduate and graduate academic degree programs in the following fields: DIPLOMACY Diplomacy Negotiations in Diplomacy Diplomacy and Strategic Studies European Diplomacy * Public Diplomacy * INTERNATIONAL RELATIONS Asian Studies International Cooperation for Development * SECURITY Security and Information Analysis National Security and Strategic Studies Analysis of National and International Security * * co-funded by ESF MARKETING, MANAGEMENT AND NEW MEDIA Culture, Media and Social Communication Marketing, Advertising and New Media Leaders and Political Marketing Media, Marketing and Political Advertising New Media * Intercultural Integration Management * Management of the Local Societies Development * JOURNALISM Journalism Economic Journalism * Online Journalism * MARKET RESEARCH AND SOCIAL PSYCHOLOGY Applied Social and Market Studies * Social Psychology Applied Social Psychology Program offer details are available at: For Joint Polish-English Program details consult: Collegium Civitas Admissions Office Palace of Culture and Science, 12 th floor 1 Defilad Square, Warsaw tel. (22) , fax. (22)

19 Admissions 19 The prospective students are welcome to visit Collegium Civitas website for a detailed description of the admission procedure and the complete list of the necessary documents at: Hereafter there are the most essential steps for each candidate to make in order to become a student of Collegium Civitas. Admission procedure in brief: Visit Collegium Civitas website to explore our academic offer and other facilities our university provides and choose the program you wish to study. Download the application form (available at the website) and fill it in. Gather all other documents required for the admissions and specified in the application form. Collect the abovementioned documents together with the receipt of the application fee payment and send the package to Collegium Civitas by REGULAR POST. Your application package is considered by the Admissions Committee and if you are granted an admission, you are supposed to send us the original documents required and pay the entry and tuition fee (at least the first installment). Once these formalities are settled, Collegium Civitas issues an official letter of acceptance, necessary to obtain a student visa, if you need it. You are encouraged to contact our Office of Studies in English to help you arrange your arrival in Warsaw and receive some vital guidelines and details. Collegium Civitas students during Warsaw Student Parade Collegium Civitas students during an academic year inauguration Should you have questions or difficulties regarding the admission procedure itself or the necessary documents, feel free to contact Collegium Civitas Admissions Office at any stage of your admission process. Collegium Civitas Admissions Office Palace of Culture and Science, 12 th floor 1 Defilad Square, Warsaw tel. (22) , fax. (22)

20 20 Rozwój pasji i kariery Collegium Civitas pozwala rozwijać studentom własne pasje, talenty i zdobywać nowe umiejętności, dając znaczną swobodę w tworzeniu kół naukowych i organizacji studenckich. W CC działają: liczne koła naukowe m.in. Koło Socjologii, Koło Stosunków Międzynarodowych, Koło Gier Multimedialnych, Koło Komiksu czy Koło Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej Samorząd Studencki Collegium Civitas i inne organizacje studenckie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (Erasmus Student Network CC) sekcje sportowe (AZS CC) i artystyczne (Teatr Collegium Civitas, chór Ars Cantata) uczelniana telewizja (TVCC) i gazeta CC daje również szansę realizowania autorskich projektów wystaw (w galerii Common Room CC), akcji społecznych i spotkań z wpływowymi postaciami ze świata polityki, sztuki, mediów, biznesu i dyplomacji. Działalność naukowa i badawcza Collegium Civitas to nie tylko uczelnia, ale i ośrodek naukowo-badawczy. Działają tu liczne centra badawcze i instytuty, a co roku realizowanych jest kilka projektów badawczych ogólnokrajowych i między narodowych. Wszystkie jednostki naukowe CC mocno angażują studentów do współpracy, umożliwiając im stawianie pierwszych kroków w karierze naukowej. Na uczelni działają m.in. Centrum Badań nad Terroryzmem, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Centrum Badań nad Nowymi Mediami, Ośrodek Badań nad Przyszłością, Centrum Badań nad Japonią, Centrum Badań nad Eurazją, Instytut Studiów nad Przywództwem, Instytut Unii Europejskiej, Centrum Badań nad Cywilizacją i Dyplomacją Europejską, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. Studentka Collegium Civitas w Slalomie Gigancie Wyższych Szkół Niepublicznych Więcej informacji na temat działalności naukowej i badawczej CC: Centrum Karier Collegium Civitas zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do startu na rynku pracy poprzez: liczne praktyki i staże krajowe i zagraniczne szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu poruszania się po rynku pracy, rozwoju umiejętności miękkich, równości szans na rynku pracy indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii pracy spotkania panelowe z instytucjami partnerskimi uczelni, firmami z różnych sektorów gospodarki spotkania z absolwentami Collegium Civitas, mające na celu prezentację zmieniających się potrzeb rynku pracy interaktywny serwis Centrum Karier Collegium Civitas oferujący m.in. oferty pracy i praktyk oraz porady i doradztwo zawodowe Więcej na: Już od pierwszego roku nauki studenci CC biorą udział w praktykach i stażach krajowych i zagranicznych. Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają im na rozwój kariery w: mediach i wydawnictwach medialnych branżach: HR, PR i marketingu oraz consultingu administracji publicznej i dyplomacji sektorze edukacji firmach szkoleniowych i coachingowych lub umożliwia uruchomienie własnej firmy w wymienionych branżach. Do partnerów Centrum Karier CC należą między innymi: TVN, Centum im. Adama Smitha, IBBC Group, Europejskie Forum Właścicielek Firm, Instytut Studiów Wschodnich, Wydawnictwo Presspublica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Funduszy Europejskich. Konferencja z udziałem twórców gry Wiedźmin 2: Zabójcy Krolów współorganizowana przez Koło Gier Multimedialnych Collegium Civitas

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie

LANGUAGE JOB GUIDE 2015. Top language jobs. Sinologia. Germaniści poszukiwani. Filolog - zawód w cenie LANGUAGE JOB e-book GUIDE 2015 z Kariera językiem obcym www.linguajob.pl Jedyny w Polsce językowy serwis pracy Top language jobs Trendy językowego rynku pracy w 2015 Sinologia Nowe wyzwania, nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo