KRAKÓW CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO"

Transkrypt

1 X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

2 SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa...2 Ewolucja Rewolucja. Przemiany współczesnej sceny politycznej...7 Stosunki międzynarodowe w dobie globalizacji...9 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania rodziny Nowe kierunki w naukach o bezpieczeństwie Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej Proces uczenia się przez całe życie ( lifelong learning) w aspekcie kształtowania kompetencji Umysł twórczy, szczęśliwy i moralny: perspektywa psychologii i neuropsychologii pozytywnej Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu Ulica jako przestrzeń działań artystycznych i architektonicznych... 35

3 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państwo, gospodarka, społeczeństwo Poniedziałek 14 czerwca 2010 r. kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Rejestracja uczestników konferencji AULA 026 A (BUDYNEK A PARTER) Otwarcie obrad, aula 026A Powitanie uczestników konferencji, prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wykład inaugurujący obrady konferencji Profesor David Drewry Climate Change the message from the Poles Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad Obrady w sekcjach Uroczysta Gala Jubileuszowa, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1 Wtorek, 15 czerwca 2010 r. kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Obrady w sekcjach Przerwa na kawę Obrady w sekcjach Obiad 1

4 Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 W kręgu praw człowieka Moderator: doc. dr Helena Franaszek sala 049 A dr Jacek Czaja: Prawa człowieka. Byt czy fikcja prawna. dr Magdalena Bainczyk: Pojęcie godności osoby ludzkiej w prawie Unii Europejskiej. dr Stefan Poździoch: Aktywna polityka społeczna jako wyraz realizacji socjalnych praw obywatelskich. dr Marcin Pieniążek: Obywatelskie nieposłuszeństwo jako gwarancja praw podmiotowych. mgr Mieszko Nowicki: Obraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w kontekście 50 lat działalności. prof. nadzw. dr hab. Irena Czaja-Hliniak: Prawa jednostki w stosowaniu wybranych instytucji prawnofinansowych. dr Samanta Kowalska: Współczesne państwo a prawa człowieka. Rola państwa prawnego w zapobieganiu i zwalczaniu patologicznych zjawisk społecznych. mgr Tomasz Pistol: Instytucja wywłaszczenia prawo do własności jako prawo człowieka. 2

5 Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa sala 049 A Tura II: 130 do 100 Prawa człowieka a sfera publiczna Moderator: dr Marcin Pieniążek Poniedziałek 1VI.2010 r prof. nadzw. dr hab. Izabela Lewandowska-Malec: Zasadność penalizacji krytyki funkcjonariuszy publicznych ( art. 212 Kodeksu Karnego) w świetle prawa do wolności słowa w debacie publicznej. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szostak: Prawo do sądu w zakresie sporów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. dr hab. Jerzy Paśnik: Ochrona praw podmiotowych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego. dr Marcin Sala-Szczypiński: Ochrona dóbr osobistych i praw pacjenta. mgr Agnieszka Zelek: Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu. mgr Tomasz Tabisz: Prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa udostępnionej przy zawieraniu umowy. mgr Klaudia Krużołek: Ochrona podatnika w interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez Ministra Finansów. mgr Marek Klink: Pozytywne i negatywne skutki wybranych instytucji zwolnień podatkowych i ulg podatkowych w polskim systemie prawa podatkowego. doc. dr Andrzej Buczek: Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej krytyka orzecznictwa. 3

6 Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura III: 100 do Prawo człowieka a prawo karne Moderator: dr Marcin Sala-Szczypiński sala 049 A dr Zyta Dymińska: Dobrowolne poddanie się karze a prawo do rzetelnego procesu w praktyce. dr Katarzyna Banasik: Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności. dr Renata Pawlik: Znamię stanu pod wpływem środka odurzającego i stanu po użyciu podobnie do alkoholu działającego środka (art. 178a k.k. I 87 k.w.) zagadnienia teoretyczne i praktyczne w świetle aktualnej wiedzy i badań z zakresu toksykologii sądowej, a prawa człowieka. mgr Adam Strzelec: Przymusowe leczenie sprawców czynów zabronionych popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. mgr Łukasz Rachtan: Karnoprawna ochrona wolności myśli, sumienia i religii w Polsce na tle uregulowań międzynarodowych. mgr Owidiusz Mazurkiewicz, mgr Małgorzata Witek: Zakres dopuszczalnej ingerencji w wolności i prawa jednostki w postępowaniu egzekucyjnym sądowym. mgr Tomasz Franosz: Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, a prawa człowieka. mgr Piotr Feczko: Prawa człowieka w orzecznictwie sądów administracyjnych. 4

7 Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa sala 049 A Tura I: do 130 Konteksty prawa i praw człowieka Moderator: dr Marcin Pieniążek Wtorek 1VI.2010 r prof. dr hab. Tadeusz Stanisz: Matematyka a nauczanie logiki na studiach prawniczych doc. dr Halina Wierzbińska: Prawo pracownika do równego traktowania w zatrudnieniu. dr Maciej Thorz: Pojęcie Młodzieży" w konstytucji RP. dr hab. Andrzej Żebrowski: Wywiad kontrwywiad w demokracji konstytucyjnej zadania i uprawnienia. dr Dorota Fleszer: Czy mieszkaniec gminy ma prawo do tworzenia prawa lokalnego? dr Krystyna Celarek: Wykorzystanie informatyki w procesie udostępniania informacji prawnej, jawności prawa gwarancją urzeczywistniania praw człowieka XXI wieku. mgr Szczepan Urlik: Morderstwa polityczne formą łamania praw człowieka w Rosji w XXI wieku. dr Sławomir Cebula: Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedsawicieli mniejszości narodowych. mgr Piotr Józefczyk: Amerykańska wizja,,równości" na przykładzie Akcji Afirmatywnej". 10. mgr Grzegorz Kościelniak: Rada Stanu organ opiniodawczy w procesie stanowienia prawa. Analiza postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich. 1 mgr Mariusz Kusion: Stalking i cyberbulling w polskim prawie karnym. 5

8 Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa Wtorek 1VI.2010 r. sala 049 A Tura II: 100 do 100 Pierwszy krok na drodze badania naukowego prezentacje studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Moderator: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat Milena Stępień: Niepewność a ekspertyza kryminalistyczna. Magdalena Słota: Koncepcja dowodu naukowego. Agnieszka Wójciak: Nieprawidłowe ekspertyzy kryminalistyczne. Marcin Pluta: Logiczna analiza dowodu naukowego jako alternatywna dla podejścia probabilistycznego. Monika Suchojad: Prawda a kryminalistyka. Joanna Kolarz: W stronę harmonizacji ekspertyzy kryminalistycznej. Przemysław Pięta: Krytyka indywidualności w kryminalistyce Kamil Brudny: Zastosowanie logiki zbiorów rozmytych w śledztwie pro aktywnym. Magdalena Ramęda: Morderczy umysł istoty ludzkiej w oparciu o kwalifikowaną zbrodnię zabójstwa. 6

9 Ewolucja rewolucja. Przemiany współczesnej sceny politycznej sala B 020 Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Przemiany na polskiej scenie politycznej Moderator: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz prof. dr hab. Danuta Waniek: Polska demokratyczne państwo prawa, czy katolickie państwo stanowe? Perspektywa wyboru. dr Bogusław Blachnicki: Obywatel na współczesnej scenie politycznej ewolucja czy rewolucja. mgr Krzysztof Klimczak: Ewolucja programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach Próba odbudowy elektoratu. dr Artur Trudzik: Prekampania prezydencka nowy instrument demokracji w Polsce. Tura II: 130 do 100 Ewolucja systemów partyjnych Moderator: dr Anna Frątczak dr hab. Jacek Zieliński: Przemiany systemów partyjnych państw bałtyckich: rewolucja ewolucja stagnacja. mgr Kinga Dudzińska: Ewolucja versus rewolucja system polityczny w krajach bałtyckich w dobie kryzysu gospodarczego. dr Mieczysław Sprengel: Strategiczna droga współpracy Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii na początku XXI w. mgr Eugeniusz Januła: System partyjny RP. W jakim kierunku zmierzamy? 7

10 Ewolucja rewolucja. Przemiany współczesnej sceny politycznej Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura III: 15:00 do 17:00 Nowe ruchy społeczne Moderator: prof. dr hab. Danuta Waniek sala B 020 prof. dr hab. Tadeusz Paleczny: Nowe ruchy społeczne a procesy globalizacji. dr Marta du Vall, dr Agnieszka Walecka-Rynduch: Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości. dr Marta Majorek: Partia Piratów jako egzemplifikacja ewolucji ruchów społeczno-politycznych. dr Dominika Sozańska: Kobieta i jej rola w programach polskich partii politycznych. dr Anna Frątczak: Parytet płci czyli rewolucja u bram. mgr Magdalena Chojnacka: Ewolucja Rewolucja. Współczesne przemiany amerykańskiej sceny politycznej. Wzrost udziału kobiet w życiu politycznym USA. 8

11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w dobie globalizacji sala 120 a Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Globalizacja a współczesna gospodarka światowa cz. I Moderator: doc. dr Małgorzata Czermińska prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej: Globalizacja a przemiany w międzynarodowym podziale pracy. prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Pluciński: Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata prof. dr hab. Marianna Księżyk: Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznego w warunkach globalizacji. dr Wojciech Zysk: Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działaności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. mgr Marek Wyrwicz: Polskie metropolie usługowe. Outsourcingowy sukces w warunkach globalizacji. Tura II godz. 130 do100 Globalizacja a współczesna gospodarka światowa cz. II Moderator: prof. dr hab. Erhard Cziomer prof. dr hab. Rajmund Mydel: Miejsce i rola Chin w procesie globalizacji edukacji na poziomie wyższym. dr Franciszek Czech: Globalny handel dobrami kulturowymi w świetle danych UNESCO. 9

12 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w dobie globalizacji Poniedziałek 1VI.2010 r. sala 120 a mgr Anna Piziak-Rapacz: Problem surowcowo-energetyczny w dobie globalizacji. mgr Elżbieta Majchrowska: Chiny ASEAN nowa strefa wolnego handlu. mgr Katarzyna Czajkowska: Między rynkowym a społecznym paradygmatem rozwoju. ONZ wobec gospodarczych wyzwań globalizacji. Tura III godz. 100 do Globalizacja a współczesna Europa Moderator: doc. dr Jan Staszków prof. dr hab. Zbigniew Zioło: Procesy kształtowania przestrzeni europejskiej. prof. dr hab. Grzegorz Babiński: Dlaczego upadają stare i nie tworzą się nowe organizacje etniczne. dr Marcin Tarnawski: Sovereign Wealth Funds nowy podmiot gospodarki światowej. mgr Kamil Borkowski: Oblicza globalizacji PMC (Private Military Conpanies) jako nowi aktorzy w stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, PERSPEKTYWY. mgr Katarzyna Papiernik: Wpływ procesów globalizacji na polskie przedsiębiorstwa oraz gospodarkę UE. mgr Magdalena Ślusarczyk: Słowenia wobec światowego kryzysu gospodarczego. 10

13 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w dobie globalizacji sala 120 a Tura I: 9:30 do 11:30 Integracja europejska wobec wyzwań wschodu i zachodu Moderator: doc. dr Stafan Sacha Wtorek 1VI.2010 r. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Matelski: Układy bilateralne Polski z sąsiadami w sprawie restytucji dziedzictwa kultury w XX wieku. prof. nadzw. dr hab. Janusz Fałowski: Stosunki włosko-libijskie dr Karolina Kotulewicz: Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach dr Krzysztof Prendecki: Kibice na Euro 2012 jako czynnik integracji polsko-ukraińskiej. mgr Kamil Borkowski: Pogodzić nacjonalizmy wizja relacji polsko-ukraińskich na przykładzie Wielkiego narodu Adama Doboszyńskiego. mgr Eugeniusz Januła: Polska Ukraina. Współpraca czy konfrontacja. mgr Anna Diawoł: Unia dla Śródziemnomorza między integracją europejską a wyzwaniami globalizacji. dr Barbara Ostrowska: Wskaźniki oceny funkcji turystycznej państw Unii Europejskiej. 11

14 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 WspóŁczesne koncepcje marketingowe i innowacje Moderator: prof. dr hab. Marian Huczek sala 153 a prof. nadzw. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek: Proaktywność firm w procesie tworzenia radykalnych informacji. prof. dr hab. Marian Huczek: Zarządzanie ryzykiem w innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa. dr hab. Ryszard Studenski: Wieloczynnikowa struktura przedsiębiorczości. dr Janina Klima: Zarządzanie relacjami z klientem wyzwanie w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. dr Barbara Trzaska: Marketingowe aspekty zarządzanie organizacją non-profit dr Barbara Trzaska: Specyfika narzędzi i procedur marketingu organizacji non-profit. dr Bogdan Rogoda: Uwarunkowania innowacyjnych modeli biznesu. dr Andrzej Mirski: Społeczne i kulturowe wyznaczniki innowacyjności. 12

15 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych sala 153 a Tura II: 130 do 100 Proktywny rozwój przedsiębiorstw aspekty społeczne i ekologiczne Moderator: Poniedziałek 1VI.2010 r. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński: Proaktywne zarządzanie aspektami ekologicznymi w przedsiębiorstwie perspektywa strategiczna. dr Adam Jabłoński: Teoria Stakeholders i Shareholders w kreacji modeli zrównoważonego biznesu. dr Marek Jabłoński: Strategiczne zarządzanie wynikami a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chodyński, mgr Wojciech Huszlak: Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) w realizacji proekologicznego modelu biznesu. mgr Wojciech Huszlak: Mierniki społecznej i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw według Global Reporting Initiative (GRI). dr Dominika Sułkowska: Zmiany obowiązków przedsiebiorców w zakresie ochrony środowiska następstwem intergarcji z Unia Europejską. dr inż. Aleksy Gałka: Ocena oddziaływania na środowisko obiektów hydrotechnicznych jako prewencyjny element systemu zarządzania środowiskowego w gospodarce wodnej. mgr Joanna Kott: Energetyka odnawialna i jej regulacje. prof. dr hab. Andrzej Gajewski: Triz i Human-Centered Design (HCD) w projektowaniu i ocenie wyrobów. 13

16 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura III: 100 do Ekonomia społeczna, bezpieczeństwo Moderator: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński dr Maria Płonka: Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych. mgr Monika Sadlok: Ekonomia niepewności, czyli upadek teorii racjonalnych oczekiwań. mgr Anna Wójtowicz: Prohibicja w Stanach Zjednoczonych jej wpływ na modernizację i organizację społeczeństwa amerykańskiego na przykładzie Chicago. doc. dr Janusz Ziarko: Publiczno-prywatne partnerstwo w kreowaniu rozwoju lokalnego i organizacyjnego. mgr Bartosz Baron: Wpływ komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych na gospodarkę krajową wybrane zagadnienia. dr Sławomir Wyciślak: Dysfunkcje telepracy. prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński: Procesowe i systemowe ujęcie zarządzania bezpieczeństwem. mgr Magdalena Mielus: Determinanty rozwoju organizacji opartej na wiedzy. mgr Paweł Juszczyk: Redukcja kosztów poprzez zmianę strategii zakupowej w instytucjach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych rozważania de lege ferenda. sala 153 a 14

17 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych sala 153 a Tura I: do 130 Konkurencyjność regionów Moderator: prof. dr hab. Marian Huczek Wtorek 1VI.2010 r. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makieła: Regiony Polski Wschodniej procesy restrukturyzacji struktur regionalnych. dr Tomasz Rachwał, mgr Katarzyna Świerczewska-Pietras: Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa. dr Ryszard Sęczyk: Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej. dr Piotr Raźniak: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krakowskiego obszaru metropolitalnego na tle województwa małopolskiego na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Andrzej Łysak, doc. dr hab. Ligaszewski: Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania poprawy stanu ichtiofauny w wodach Polski Południowej użytkowanych wędkarsko. mgr inż. Renata Uryga: Zbiorniki retencyjne a wzrost demograficzny. dr Zdzisław Źródłowski: Logistyka dostaw świeżych ryb dla miasta Krakowa. dr inż. Barbara Batko: Wpływ zarządzania informacją internetową w organizacjach administracji publicznej na konkurencyjność otoczenia. 15

18 Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych Wtorek 1VI.2010 r. Tura II: 100 do 100 Finanse i rachunkowość w zarządzaniu. Metody statystyczne Moderator: prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz: Wielowymiarowe procesy binarne. sala 153 a prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. dr hab. inż. Piotr Rusek: Sterowania jakością na przykładzie przemysłu samochodowego. dr Bernard Banasiak: Rachnkowość a zarządzanie. doc. dr Dariusz Fatuła: Zmiany w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego. doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk: Zarządzanie podatkiem dochodowym w mikroprzedsiębiorstwach. doc. dr Anna Dębska-Rup, mgr Przemysław Rup: Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzących uproszczone formy rachunkowości i ich odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania. dr Piotr Stefanów: Ograniczenia stosowania współczynnika korelacji liniowej Pearsona. dr Anna Gręda, prof. dr hab. Andrzej Iwasiewicz, dr Anna Strada, dr Piotr Stefanów: Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty go w metodzie AHP i ANP (Grant własny MNiSW Nr NN : Metodologia wielokryterialnej analizy porównawczej obiektów). dr Piotr Staliński: Planowanie potrzeb materiałowych w systemach klasy APS. 16

19 Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania rodziny sala 217 a Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Rozwój rodziny w migotliwej współczesności Moderator: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża dr hab. Ewa Katarzyna Wysocka: Rodzina w kontekstach rozwojowych i społecznych w perspektywie doświadczeń i przekonań młodego pokolenia analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski: Rodzina polska w meandrach współczesności. prof. zw. dr hab. Jan Szmyd: Chybotliwość podstawowych wartości moralnych a standardy życia społecznego i rodzinnego. dr Monika Borowska: Perspektywa rozwojowa a dialog międzypokoleniowy w rodzinie wybrane zagadnienia. dr Anna Panek: Zmieniające się relacje: rodzice dzieci w ponowoczesnej rodzinie. dr Dariusz Grzonka: Normy etyczne i życie rodziny w perspektywie wielokulturowości. Tura II: 130 do 100 Wybrane problemy rodzin diagnoza zagrożeń Moderator: doc. dr Małgorzata Leśniak doc. dr Ewa Tabora-Marcjan: Przemiany w pedagogicznym myśleniu o stosunkach między rodziną a szkołą. dr Wiesław Szot: Psychopedagogiczny aspekt resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie a funkcjonowanie współczesnej rodziny. 17

20 Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania rodziny Poniedziałek 1VI.2010 r. sala 217 a dr Krzysztof Gerc: Hierarchia wartości młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych w kontekście funkcjonowania rodziny. dr Małgorzata Duda: Przemoc wobec ludzi starszych. Wybrane zagadnienia. dr Edyta Laurman-Jarząbek, dr Eliza Mazur: Przemoc w rodzinie i jej wpływ na zachowania agresywne na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach. Tura III: 100 do Wybrane problemy rodziny w przestrzeni współczesności Moderator: dr Krystyna Kluz dr inż. Weronika Zaremba: Tradycyjny a współczesny model małżeństwa. dr Marek Majczyna: Rodzina przestrzeń formowania się dzielności etycznej. dr Stanisław Wójcik: Wsparcie rodziny w wybranych grupach chorych. dr Katarzyna Piątek: Silne rodziną. Rola systemu rodzinnego w adaptacji do niepełnej sprawności. Przypadek kobiet z niepełnosprawnością fizyczną. dr n. med. Robert Kowalczyk, mgr Anna Duda: Ocena rozwoju psychoseksualnego kobiet i dziewcząt cierpiących na zaburzenia odżywiania. 18

21 Nowe kierunki w naukach o bezpieczeństwie sala b 115 Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Współczesne koncepcje nauk o bezpieczeństwie Moderator: dr Monika Sraga prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur: Koncepcje nauk o bezpieczeństwie we współczesnej rzeczywistości XXI wieku. prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter: Dialektyka bezpieczeństwa. dr Bogumił Stęplewski: Współczesne pojęcia bezpieczeństwa. prof. zw. dr hab. Piotr Sienkiewicz: Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie. dr Ryszard Lelito: Zarządzanie procesowe w rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Tura II: 130 do 100 Problematyka bezpieczeństwa narodowego Moderator: prof. nadzw. dr hab. Ladislav Hofreiter prof. nadzw. dr hab. Ryszard Chrobak: Udział SZ RP w realizacji interesów narodowych w aspekcie zmian w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego początku XXI w. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bujak: Broń niezabijająca (nieletalna) we współczesnych koncepcjach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa. mgr Janusz Liber: Wybrane aspekty kontrwywiadowczego zabezpieczenia działań operacyjnych wojsk. 19

22 Nowe kierunki w naukach o bezpieczeństwie Poniedziałek 1VI.2010 r. sala b 115 mgr Kamil Borkowski: Polskie think tanki wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego na przykładzie projektu Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego mgr Eugeniusz Januła, dr Monika Sraga: Gry wojenne. 7. Tura III: 100 do Polityka bezpieczeństwa i obronności Moderator: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Chrobak gen. prof. nadzw. dr hab. Janusz Kręcikij: Specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych a polityka bezpieczeństwa i obronności. gen. doc. dr Mieczysław Bieniek: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego i sposoby przeciwdziałania im. prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja: Bezpieczeństwo międzynarodowe w I dekadzie XXI wieku. dr Kazimierz Kraj: Bezpieczeństwo militarne Federacji Rosyjskiej: pojęcie, zagrożenia i sposoby jego zapewniania. dr Krystyna Cywa-Fetela: Bezpieczeństwo świata, a procesy decyzyjne liderów politycznych. prof. dr hab. Sławomir Mazur, mgr Eugeniusz Januła: Zbrojny świat w ujęciu geopolitycznym. dr Łukasz Gacek: Strategia surowcowa Chin w Azji Centralnej. 20

23 Nowe kierunki w naukach o bezpieczeństwie sala b 115 Wtorek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego Moderator: gen. prof. nadzw. dr hab. Janusz Kręcikij doc. dr Janusz Ziarko: Partnerska przedsiębiorczość w kreowaniu środowiskowych systemów bezpieczeństwa. dr Zyta Dymińska: Rola mediów w procesie karnym. dr Wojciech Czajkowski: Potrzeba bezpieczeństwa, a relacje społeczne i manipulacja. dr inż. arch. Artur Jasiński: Terroryzm a współczesne miasto. Stalowy pierścień wokół centrum Londynu. dr Zbigniew Grzywna: Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i zabezpieczenie logistyczne w prognozowanych sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym. dr Wiesław Szot: Postrzeganie edukacji dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. dr Ireneusz Kowalewski: Bezpieczeństwo młodzieży akademickiej w aspekcie zdrowia. dr Monika Sraga, mgr A. Adamaszek: Wolontariat jako jeden z elementów kształtujących bezpieczeństwo społeczne. mgr Tomasz Łatak: Przestępczość wśród nieletnich. 21

24 Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Medialne stanowienie rzeczywistości zagadnienia ogólne Moderator: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek sala b 016 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk: Teoretyczne aspekty stanowienia (tworzenia) rzeczywistości społecznej. prof. nadzw. dr hab. Mateusz Nieć: Radiofonia w procesie tworzenia rzeczywistości politycznej. dr hab. Lucjan Miś: Media a problemy społeczne. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stawiński: Media, religia i polityka. dr inż. Zbigniew Latała: Cyfrowa rewolucja w mediach. ks. dr Andrzej Adamski: Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe w odniesieniu do Internetu. Tura II: 130 do 100 Media w Polsce, Polska w mediach Moderator: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk dr Grażyna Piechota: Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości mgr Aneta Januszko-Szakiel, dr inż. Marek Szepski: Internet niewykorzystana szansa promocji polskiej nauki 22

25 Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej sala b 016 Poniedziałek 1VI.2010 r. mgr Katarzyna Vanevska: Medialna retoryka nienawiści w Republice Macedonii, jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej i politycznej. dr Karolina Golemo: Polska kłopotliwy członek Unii Europejskiej. Obraz naszego kraju w kontekście problematyki unijnej we włoskiej prasie w okresie jesień 2006 wiosna mgr Sylwia Męcfal: Specyfika funkcjonowania mediów lokalnych między pozorem a rzeczywistością. dr inż. Marek Szepski, mgr inż. Mariusz Grzyb, dr Andrzej Łachwa: Kliknijmy do gminy. Tura III: 100 do Media a opinie i postawy społeczne Moderator: prof. nadzw. dr hab. Piotr Stawiński dr Krzysztof Prendecki: Wizerunek kibiców i kiboli w środkach masowego przekazu. dr Mirosław Boruta: Afera hazardowa w optyce Gazety Polskiej komentarz socjologa. dr Renata Hołda: Bohaterowie. Biografie polityczne a media. dr Magdalena Frańczuk: Wpływ mass mediów na powszechność zawierania umów kredytowych. dr Justyna Karaźniewicz, dr Monika Kotowska: Media jako główny czynnik kształtujący populizm penalny. mgr Maria Kupiec: Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii społecznych w walce z przemocą domową w Polsce i na świecie. 23

26 Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej Poniedziałek 1VI.2010 r. sala b mgr Julita Kożuch: Recepcja komunikatów reklamy społecznej wśród młodzieży. mgr Agnieszka Dęsoł: Media a kształtowanie opinii w kwestiach bioetyki. mgr inż. Renata Uryga: Media, sondaże a nasze decyzje. Wtorek 1VI.2010 r. Tura I: do 130 Media między reprezentacją a substytucją Moderator: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek: Odmienne stany rzeczywistości. Medialne idiomy doświadczenia. prof. nadzw. dr hab. Ignacy Fiut: Wydarzenia medialne jako źródło rzeczywistości społecznej. dr Marta Raczek: Le città invisibili praktyki wirtualizacji przestrzeni miejskiej w polskich serialach. dr Urszula Chowaniec: Miasto jako lustro nowoczesnego ciała. (O elementach przestrzeni miejskiej konstytuujących tożsamość bohatera/ki polskiej literatury najnowszej. mgr Bogumiła Mateja: M jak mężczyzna. O męskich (nie)przyjemnościach płynących z oglądania oper mydlanych. dr Katarzyna Plebańczyk: Model współczesnego człowieka kulturalnego z perspektywy zarządzania kulturą. dr Małgorzata Molęda-Zdziech: Mediatyzacja życia publicznego czy celebryci przejmą rolę liderów opinii? 24

27 Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej sala b 016 Wtorek 1VI.2010 r. 8. dr Monika Przybysz: Word of Mouth Marketing (WoMM) w kreowaniu społeczności prosumentów Tura II: 100 do 100 Globalna wioska 2010 Moderator: prof. nadzw. dr hab. Ignacy Fiut dr Renata Szczepaniak: Współczesne media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej. Na przykładzie polsko-niemieckiej komunikacji interkulturowej w Internecie. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Loska: Tożsamość w przejściu filmowe wizerunki mniejszość tureckiej w Niemczech. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz: Media kształtujące społeczne wzburzenie. dr Magdalena Szpunar: Anatomia newsa. dr Joanna Bierówka: Zobaczyć świat przez Google. mgr Agnieszka Ostafińska-Konik: Internet jako narzędzie badawcze w socjologii współczesnej. mgr Anita Zbieg: Obserwacja wpływu funkcjonalności serwisów społecznościowych na interakcje społeczne z perspektywy analizy sieciowej. mgr Kinga Sorkowska, mgr inż. Renata Uryga, mgr inż. Mariusz Grzyb: Portale społecznościowe jako sposób rozpowszechniania informacji na przykładzie Facebooka. 25

28 Proces uczenia się przez całe życie (Li f e l o n g Le a r n i n g) w aspekcie kształtowania kompetencji Poniedziałek 1VI.2010 r. Tura I: do 100 Teoretyczne aspekty kompetencji Moderator: prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh sala B 015 dr Joanna Aksman, doc. dr Stanisław Nieciuński: Pojęcie kompetencji. Problemy definicyjne. prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander: Etapy i uwarunkowania całożyciowego uczenia się. dr hab. Ewa Katarzyna Wysocka: Młodość i starość antynomie, wspólnota i współzależność w procesie życia. dr Andrzej Mirski: Kształtowanie postaw, zdolności i kompetencji twórczych w procesie całego życia. doc. dr Stanisław Nieciuński: Zadania szkolnictwa wyższego w perspektywie wyzwań XXI wieku. dr Ewa Augustyniak: Nowe kompetencje w kształceniu ustawicznym. Tura II: 130 do 100 Kompetencje nauczycieli w kształceniu ustawicznym Moderator: prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander prof. zw. dr hab. Józef Kuźma: Kompetencje a strategie i metody pracy nauczycieli w procesie edukacji ustawicznej. prof. nadzw. dr hab. Bożena Muchacka: Budowanie motywacji nauczycieli do kształcenia ustawicznego. 26

29 Proces uczenia się przez całe życie (Li f e l o n g Le a r n i n g) w aspekcie kształtowania kompetencji sala B 015 Poniedziałek 1VI.2010 r. dr Jolanta Pułka: Kształtowanie kompetencji nauczycielskich w procesach edukacyjnych w percepcji kandydatów przygotowujących się do pełnienia roli nauczyciela. dr Agnieszka Guzik, Magdalena Błaszczak: Kompetencje wychowawcze współczesnego nauczyciela gimnazjum. mgr Magdalena Rzepa, mgr Julia Kluzowicz: Przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy głosem kurs emisja głosu na studiach wyższych. Tura III: 100 do Rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży Moderator: doc. dr Danuta Skulicz prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz: Przygotowanie dzieci i młodzieży w tym młodzieży akademickiej do całożyciowego samodoskonalenia oraz kształtowania kompetencji w dobie globalizacji. dr Patrycja Huget: Kształtowanie kompetencji społecznych jako element profilaktyki zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. mgr Katarzyna Szorc: Uczeń gimnazjum kompetentny emocjonalnie? mgr Agnieszka Misiuk: Umiejętność współpracy uczniów klas i a ich pozycja w grupie rówieśniczej. dr Krystyna Grzesiak: Placówka wychowania pozaszkolnego jako obszar kształtowania kompetencji dzieci i młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze. dr Monika Kamper-Kubańska, mgr Magdalena Urlińska: Uniwersytety dzieci jako alternatywna forma wsparcia rozwoju kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży. 27

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sympozjum Naukowe Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Krakowskiej Akademii im.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Cześć I: NIEPEWNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW RYNKU Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO STAN 112013 INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ dr Remigiusz Kijak Dorosłość i seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (rozprawa habilitacyjna) 2009

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności Wprowadzenie 11 Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności 1. Rola szkół wyższych w realizacji strategii rozwoju regionu - Anna Berezka 15 1.1. Strategia

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ

Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014. Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Międzynarodowa konferencja Sztuka wychowania 24-25 kwietnia 2014 Patronat honorowy: JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek - Rektor PWSZ Miejsce: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz Komitet

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program

PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH. Program JEDEN DZIĘKI DRUGIEMU BIEGŁYM W SZTUCE SIĘ STAJE KONFERENCJA Z OKAZJI 20 LECIA INTEGRACJI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH Organizatorzy: Zespół

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność...

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... Spis treści Słowo wstępne... 9 Rozdział 1. Rozważania ogólne Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15 Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... 21 Joanna Gładyszewska-Cylulko

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i JĘZYKÓW OBCYCH SERDECZNIE ZAPRASZA NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT. ETYCZNE, SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE Organizatorzy: WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5. Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach. z dnia 22 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5. Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach. z dnia 22 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie powołania na terenie Gminy Biskupice obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 oraz 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Autor: Bogusław Śliwerski Dane techniczne: ISBN: 978-83-7308-712-5 Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętośd 420 stron, Oprawa

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO KOBIETY - KOBIETY I BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZATOR: Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji WSPÓŁORGANIZATOR: Stowarzyszenie Ewa Maria Krystyna Kobiety dla Kobiet

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne. Harmonogram obrad. 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne. Harmonogram obrad. 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne Harmonogram obrad 7.11.2007 - ŚRODA 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji 11:15-13:00 Sesja plenarna I prof.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo